ספורטאיות וספורטאים יקרים,
בשלב זה האתר אינו פעיל וכל פעילות הליגה תידחה למועד מאוחר יותר.
נעדכנכם בהמשך.
בתקווה לימים טובים ושקטים יותר,
העמותה לספורט ירושלים.