בשל המצב הנוכחי, אין להתייחס לתוכניות המשחקים המופיעות באתר. יש להתעדכן מול משרדי העמותה בטלפון מס': 02-6207301