בחרו עמוד

 באולינג – דרג א

 

101

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
חברת בזק ב גמלאי בזק ב 22/10/2017 א 16:50 1 4 1770 1989
גמלאי בזק א בזק מטה א 22/10/2017 א 16:50 4 1 1929 1808
משרד הכלכלה א חברת חשמל ג 22/10/2017 א 16:50 0 3 1783 1913
חברת בזק א בנק הבינלאומי ב 22/10/2017 א 16:50 0 5 1664 1858
בנק ישראל א בית הלוחם א 22/10/2017 א 16:50 4 1 1839 1796
בזק מטה א חברת דאר ישראל 29/10/2017 א 16:50 0 5 1650 1985
בית הלוחם א חברת בזק ב 29/10/2017 א 16:50 4 1 1790 1697
חברת בזק א בנק ישראל א 29/10/2017 א 16:50 1 4 1662 1771
שע"מ א משרד הכלכלה א 29/10/2017 א 16:50 0 5 0 1796
בנק הבינלאומי ב חברת חשמל ג 29/10/2017 א 16:50 5 0 1845 1652
שע"מ א בנק הבינלאומי ב 05/11/2017 א 16:50 1 4 1824 1891
בנק ישראל א גמלאי בזק ב 05/11/2017 א 16:50 0 5 1781 1867
גמלאי בזק א בית הלוחם א 05/11/2017 א 16:50 4 1 1812 1806
חברת חשמל ג חברת דאר ישראל 05/11/2017 א 16:50 0 5 1941 2112
בזק מטה א משרד הכלכלה א 05/11/2017 א 16:50 3 0 1736 1676
גמלאי בזק א חברת חשמל ג 12/11/2017 א 16:50 1 4 1815 1903
חברת בזק א חברת דאר ישראל 12/11/2017 א 16:50 0 5 1890 1976
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק ב 12/11/2017 א 16:50 3 2 1830 1809
בנק ישראל א בזק מטה א 12/11/2017 א 16:50 4 1 1784 1727
שע"מ א חברת בזק ב 12/11/2017 א 16:50 0 3 1507 1734
חברת בזק א משרד הכלכלה א 19/11/2017 א 16:50 1 4 1650 1688
שע"מ א גמלאי בזק א 19/11/2017 א 16:50 0 5 0 1926
בזק מטה א חברת בזק ב 19/11/2017 א 16:50 1 4 1613 1786
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם א 19/11/2017 א 16:50 0 5 1733 1854
חברת דאר ישראל גמלאי בזק ב 19/11/2017 א 16:50 3 2 1920 1895
בנק ישראל א שע"מ א 26/11/2017 א 16:50 5 0 1786 1530
חברת בזק ב חברת חשמל ג 26/11/2017 א 16:50 0 5 1432 1880
בית הלוחם א חברת דאר ישראל 26/11/2017 א 16:50 1 4 1734 1756
משרד הכלכלה א גמלאי בזק ב 26/11/2017 א 16:50 0 5 0 1973
חברת בזק א גמלאי בזק א 26/11/2017 א 16:50 5 0 1924 1760
גמלאי בזק ב בית הלוחם א 03/12/2017 א 16:50 4 1 1978 1774
חברת דאר ישראל בנק הבינלאומי ב 03/12/2017 א 16:50 5 0 2009 1752
שע"מ א חברת בזק א 03/12/2017 א 16:50 1 4 1585 1706
בזק מטה א חברת חשמל ג 03/12/2017 א 16:50 0 5 0 1910
חברת בזק ב בנק ישראל א 03/12/2017 א 16:50 0 5 1441 1760
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק א 10/12/2017 א 16:50 1 2 1811 1762
משרד הכלכלה א בנק ישראל א 10/12/2017 א 16:50 2 3 1756 1770
גמלאי בזק ב בזק מטה א 10/12/2017 א 16:50 5 0 1879 1669
חברת דאר ישראל חברת בזק ב 10/12/2017 א 16:50 5 0 2018 1444
חברת חשמל ג שע"מ א 10/12/2017 א 16:50 5 0 1872 1501
חברת דאר ישראל בנק ישראל א 24/12/2017 א 16:50 4 1 2043 1853
חברת חשמל ג בית הלוחם א 24/12/2017 א 16:50 4 1 1836 1834
חברת בזק ב גמלאי בזק א 24/12/2017 א 16:50 1 4 1697 1783
גמלאי בזק ב חברת בזק א 24/12/2017 א 16:50 5 0 2034 1899
משרד הכלכלה א בנק הבינלאומי ב 24/12/2017 א 16:50 0 3 1593 1726
חברת חשמל ג חברת בזק א 31/12/2017 א 16:50 5 0 1785 1638
גמלאי בזק ב שע"מ א 31/12/2017 א 16:50 4 1 1892 1759
חברת דאר ישראל משרד הכלכלה א 31/12/2017 א 16:50 5 0 2049 1783
גמלאי בזק א בנק ישראל א 31/12/2017 א 16:50 4 1 1880 1869
בית הלוחם א בזק מטה א 31/12/2017 א 16:50 5 0 1779 0
משרד הכלכלה א חברת בזק ב 07/01/2018 א 16:50 5 0 1824 1719
בזק מטה א חברת בזק א 07/01/2018 א 16:50 0 5 1560 2002
בנק ישראל א בנק הבינלאומי ב 07/01/2018 א 16:50 5 0 2007 1684
בית הלוחם א שע"מ א 07/01/2018 א 16:50 5 0 1934 1592
גמלאי בזק א חברת דאר ישראל 07/01/2018 א 16:50 0 5 1856 2000
גמלאי בזק ב חברת בזק ב 14/01/2018 א 16:50 4 1 1883 1698
בזק מטה א גמלאי בזק א 14/01/2018 א 16:50 1 4 1613 1720
חברת חשמל ג משרד הכלכלה א 14/01/2018 א 16:50 2 3 1303 1712
בנק הבינלאומי ב חברת בזק א 14/01/2018 א 16:50 2 1 1849 1731
בית הלוחם א בנק ישראל א 14/01/2018 א 16:50 0 5 1830 2049
חברת דאר ישראל בזק מטה א 21/01/2018 א 16:50 5 0 1937 1718
חברת בזק ב בית הלוחם א 21/01/2018 א 16:50 0 5 1669 1876
בנק ישראל א חברת בזק א 21/01/2018 א 16:50 1 4 1769 1801
משרד הכלכלה א שע"מ א 21/01/2018 א 16:50 5 0 1700 1456
חברת חשמל ג בנק הבינלאומי ב 21/01/2018 א 16:50 0 5 1718 1928
בנק הבינלאומי ב שע"מ א 28/01/2018 א 16:50 4 0 1762 1693
גמלאי בזק ב בנק ישראל א 28/01/2018 א 16:50 4 1 1794 1686
בית הלוחם א גמלאי בזק א 28/01/2018 א 16:50 0 5 1687 1907
חברת דאר ישראל חברת חשמל ג 28/01/2018 א 16:50 4 1 1963 1758
משרד הכלכלה א בזק מטה א 28/01/2018 א 16:50 2 1 1735 1636
חברת חשמל ג גמלאי בזק א 04/02/2018 א 16:50 5 0 1918 1737
חברת דאר ישראל חברת בזק א 04/02/2018 א 16:50 5 0 2031 1621
גמלאי בזק ב בנק הבינלאומי ב 04/02/2018 א 16:50 0 3 1775 1910
בזק מטה א בנק ישראל א 04/02/2018 א 16:50 1 4 1727 1815
חברת בזק ב שע"מ א 04/02/2018 א 16:50 1 4 1598 1683
משרד הכלכלה א חברת בזק א 11/02/2018 א 16:50 1 4 1642 1769
גמלאי בזק א שע"מ א 11/02/2018 א 16:50 4 1 1817 1740
חברת בזק ב בזק מטה א 11/02/2018 א 16:50 0 5 1405 1575
בית הלוחם א בנק הבינלאומי ב 11/02/2018 א 16:50 5 0 1960 1784
גמלאי בזק ב חברת דאר ישראל 11/02/2018 א 16:50 0 5 1695 2037
שע"מ א בנק ישראל א 18/02/2018 א 16:50 1 4 1706 1893
חברת חשמל ג חברת בזק ב 18/02/2018 א 16:50 0 5 0 1878
חברת דאר ישראל בית הלוחם א 18/02/2018 א 16:50 5 0 2018 1717
גמלאי בזק ב משרד הכלכלה א 18/02/2018 א 16:50 5 0 1889 1774
גמלאי בזק א חברת בזק א 18/02/2018 א 16:50 0 5 1797 1993
בית הלוחם א גמלאי בזק ב 25/02/2018 א 16:50 0 5 1713 1947
בנק הבינלאומי ב חברת דאר ישראל 25/02/2018 א 16:50 0 5 1832 2061
חברת בזק א שע"מ א 25/02/2018 א 16:50 4 1 1895 1601
חברת חשמל ג בזק מטה א 25/02/2018 א 16:50 5 0 2097 0
בנק ישראל א חברת בזק ב 25/02/2018 א 16:50 4 1 1961 1075
גמלאי בזק א בנק הבינלאומי ב 04/03/2018 א 16:50 1 4 1782 1805
בנק ישראל א משרד הכלכלה א 04/03/2018 א 16:50 4 1 1642 1568
בזק מטה א גמלאי בזק ב 04/03/2018 א 16:50 5 0 1816 1701
חברת בזק ב חברת דאר ישראל 04/03/2018 א 16:50 0 5 1607 1990
שע"מ א חברת חשמל ג 04/03/2018 א 16:50 0 5 1478 1802
בנק ישראל א חברת דאר ישראל 11/03/2018 א 16:50
בית הלוחם א חברת חשמל ג 11/03/2018 א 16:50
גמלאי בזק א חברת בזק ב 11/03/2018 א 16:50
חברת בזק א גמלאי בזק ב 11/03/2018 א 16:50
בנק הבינלאומי ב משרד הכלכלה א 11/03/2018 א 16:50
חברת בזק א חברת חשמל ג 18/03/2018 א 16:50
שע"מ א גמלאי בזק ב 18/03/2018 א 16:50
משרד הכלכלה א חברת דאר ישראל 18/03/2018 א 16:50
בנק ישראל א גמלאי בזק א 18/03/2018 א 16:50
בזק מטה א בית הלוחם א 18/03/2018 א 16:50
חברת בזק ב משרד הכלכלה א 08/04/2018 א 16:50
חברת בזק א בזק מטה א 08/04/2018 א 16:50
בנק הבינלאומי ב בנק ישראל א 08/04/2018 א 16:50
שע"מ א בית הלוחם א 08/04/2018 א 16:50
חברת דאר ישראל גמלאי בזק א 08/04/2018 א 16:50
שע"מ א חברת דאר ישראל 15/04/2018 א 16:50
גמלאי בזק ב גמלאי בזק א 15/04/2018 א 16:50
חברת בזק א חברת בזק ב 15/04/2018 א 16:50
משרד הכלכלה א בית הלוחם א 15/04/2018 א 16:50
בנק ישראל א חברת חשמל ג 15/04/2018 א 16:50
חברת חשמל ג גמלאי בזק ב 22/04/2018 א 16:50
גמלאי בזק א משרד הכלכלה א 22/04/2018 א 16:50
בית הלוחם א חברת בזק א 22/04/2018 א 16:50
בזק מטה א שע"מ א 22/04/2018 א 16:50
חברת בזק ב בנק הבינלאומי ב 22/04/2018 א 16:50
בנק הבינלאומי ב בזק מטה א 29/04/2018 א 16:50
חברת דאר ישראל שע"מ א 29/04/2018 א 16:50
גמלאי בזק א גמלאי בזק ב 29/04/2018 א 16:50
חברת בזק ב חברת בזק א 29/04/2018 א 16:50
בית הלוחם א משרד הכלכלה א 29/04/2018 א 16:50
חברת חשמל ג בנק ישראל א 06/05/2018 א 16:50
בזק מטה א בנק הבינלאומי ב 06/05/2018 א 16:50
משרד הכלכלה א גמלאי בזק א 06/05/2018 א 16:50
חברת בזק א בית הלוחם א 06/05/2018 א 16:50
בנק הבינלאומי ב חברת בזק ב 13/05/2018 א 16:50
גמלאי בזק ב חברת חשמל ג 13/05/2018 א 16:50
שע"מ א בזק מטה א 13/05/2018 א 16:50


 

t101