101

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
חברת בזק ב גמלאי בזק ב 14/10/2018 א 16:50 0 5 1646 1905
גמלאי בזק א בית הלוחם ב 14/10/2018 א 16:50 5 0 1773 1655
משרד הכלכלה א חברת חשמל ג 14/10/2018 א 16:50 5 0 1882 1644
חברת בזק א בנק הבינלאומי ב 14/10/2018 א 16:50 3 0 1798 1526
בנק ישראל א בית הלוחם א 14/10/2018 א 16:50 4 1 1727 1662
בית הלוחם ב חברת דאר ישראל 21/10/2018 א 16:50 0 5 1787 2039
בית הלוחם א חברת בזק ב 21/10/2018 א 16:50 1 4 1811 2025
חברת בזק א בנק ישראל א 21/10/2018 א 16:50 1 4 1807 1817
משרד העבודה א משרד הכלכלה א 21/10/2018 א 16:50 0 5 1308 1721
בנק הבינלאומי ב חברת חשמל ג 21/10/2018 א 16:50 0 5 1464 1911
משרד העבודה א בנק הבינלאומי ב 28/10/2018 א 16:50 0 5 1358 1747
בנק ישראל א גמלאי בזק ב 28/10/2018 א 16:50 0 5 1749 1948
גמלאי בזק א בית הלוחם א 28/10/2018 א 16:50 4 1 1811 1735
חברת חשמל ג חברת דאר ישראל 28/10/2018 א 16:50 1 4 1876 1978
בית הלוחם ב משרד הכלכלה א 28/10/2018 א 16:50 3 2 1648 1635
גמלאי בזק א חברת חשמל ג 04/11/2018 א 16:50 1 2 1800 1803
חברת בזק א חברת דאר ישראל 04/11/2018 א 16:50 0 5 1706 2026
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק ב 04/11/2018 א 16:50 0 5 1613 1826
בנק ישראל א בית הלוחם ב 04/11/2018 א 16:50 4 1 1792 1712
משרד העבודה א חברת בזק ב 04/11/2018 א 16:50 0 5 1476 1788
חברת בזק א משרד הכלכלה א 11/11/2018 א 16:50 1 2 1770 1777
משרד העבודה א גמלאי בזק א 11/11/2018 א 16:50 0 5 1326 1854
בית הלוחם ב חברת בזק ב 11/11/2018 א 16:50 1 4 1746 1965
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם א 11/11/2018 א 16:50 5 0 2131 1677
חברת דאר ישראל גמלאי בזק ב 11/11/2018 א 16:50 4 1 2044 1900
בנק ישראל א משרד העבודה א 18/11/2018 א 16:50 3 0 1651 1401
חברת בזק ב חברת חשמל ג 18/11/2018 א 16:50 1 4 1843 1895
בית הלוחם א חברת דאר ישראל 18/11/2018 א 16:50 1 4 1688 1998
משרד הכלכלה א גמלאי בזק ב 18/11/2018 א 16:50 4 1 1798 1783
חברת בזק א גמלאי בזק א 18/11/2018 א 16:50 0 5 1716 1933
גמלאי בזק ב בית הלוחם א 25/11/2018 א 16:50 5 0 2038 1738
חברת דאר ישראל בנק הבינלאומי ב 25/11/2018 א 16:50 1 4 1811 1930
משרד העבודה א חברת בזק א 25/11/2018 א 16:50 0 5 1316 1845
בית הלוחם ב חברת חשמל ג 25/11/2018 א 16:50 0 5 1727 1903
חברת בזק ב בנק ישראל א 25/11/2018 א 16:50 0 5 1832 1976
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק א 16/12/2018 א 16:50 5 0 1986 1870
משרד הכלכלה א בנק ישראל א 16/12/2018 א 16:50 1 4 1842 1911
גמלאי בזק ב בית הלוחם ב 16/12/2018 א 16:50 5 0 1926 1773
חברת דאר ישראל חברת בזק ב 16/12/2018 א 16:50 5 0 2209 1796
חברת חשמל ג משרד העבודה א 16/12/2018 א 16:50 5 0 1843 0
חברת דאר ישראל בנק ישראל א 23/12/2018 א 16:50 5 0 1883 1746
חברת חשמל ג בית הלוחם א 23/12/2018 א 16:50 5 0 1937 1738
חברת בזק ב גמלאי בזק א 23/12/2018 א 16:50 3 2 1818 1729
גמלאי בזק ב חברת בזק א 23/12/2018 א 16:50 5 0 1994 1754
משרד הכלכלה א בנק הבינלאומי ב 23/12/2018 א 16:50 0 5 1776 1984
חברת חשמל ג חברת בזק א 30/12/2018 א 16:50 4 1 1907 1813
גמלאי בזק ב משרד העבודה א 30/12/2018 א 16:50 5 0 1940 0
חברת דאר ישראל משרד הכלכלה א 30/12/2018 א 16:50 1 4 1984 2055
גמלאי בזק א בנק ישראל א 30/12/2018 א 16:50 2 3 1939 1940
בית הלוחם א בית הלוחם ב 30/12/2018 א 16:50 1 4 1715 1774
משרד הכלכלה א חברת בזק ב 06/01/2019 א 16:50 0 5 1714 2010
בית הלוחם ב חברת בזק א 06/01/2019 א 16:50 4 1 1812 1789
בנק ישראל א בנק הבינלאומי ב 06/01/2019 א 16:50 1 3 1763 1778
בית הלוחם א משרד העבודה א 06/01/2019 א 16:50 5 0 1798 1629
גמלאי בזק א חברת דאר ישראל 06/01/2019 א 16:50 0 5 1772 1955
גמלאי בזק ב חברת בזק ב 13/01/2019 א 16:50 4 1 1921 1749
בית הלוחם ב גמלאי בזק א 13/01/2019 א 16:50 1 4 1749 1793
חברת חשמל ג משרד הכלכלה א 13/01/2019 א 16:50 3 0 1835 1738
בנק הבינלאומי ב חברת בזק א 13/01/2019 א 16:50 0 5 1748 1800
בית הלוחם א בנק ישראל א 13/01/2019 א 16:50 4 1 1889 1866
חברת דאר ישראל בית הלוחם ב 27/01/2019 א 16:50 5 0 2092 1732
חברת בזק ב בית הלוחם א 27/01/2019 א 16:50 4 1 1875 1755
בנק ישראל א חברת בזק א 27/01/2019 א 16:50 1 4 1838 1880
משרד הכלכלה א משרד העבודה א 27/01/2019 א 16:50 0 5 1578 1843
חברת חשמל ג בנק הבינלאומי ב 27/01/2019 א 16:50 1 4 1945 1953
בנק הבינלאומי ב משרד העבודה א 03/02/2019 א 16:50 5 0 1871 1493
גמלאי בזק ב בנק ישראל א 03/02/2019 א 16:50 5 0 2020 1883
בית הלוחם א גמלאי בזק א 03/02/2019 א 16:50 1 4 1707 1897
חברת דאר ישראל חברת חשמל ג 03/02/2019 א 16:50 4 1 1967 1833
משרד הכלכלה א בית הלוחם ב 03/02/2019 א 16:50 4 1 1781 1641
חברת חשמל ג גמלאי בזק א 10/02/2019 א 16:50 2 3 1857 1869
חברת דאר ישראל חברת בזק א 10/02/2019 א 16:50 3 1 2028 1928
גמלאי בזק ב בנק הבינלאומי ב 10/02/2019 א 16:50 5 0 1988 1763
בית הלוחם ב בנק ישראל א 10/02/2019 א 16:50 3 2 1796 1782
חברת בזק ב משרד העבודה א 10/02/2019 א 16:50 3 0 1846 1622
משרד הכלכלה א חברת בזק א 17/02/2019 א 16:50 0 5 1638 1732
גמלאי בזק א משרד העבודה א 17/02/2019 א 16:50 5 0 1872 1514
חברת בזק ב בית הלוחם ב 17/02/2019 א 16:50 2 1 1867 1773
בית הלוחם א בנק הבינלאומי ב 17/02/2019 א 16:50 1 4 1782 2027
גמלאי בזק ב חברת דאר ישראל 17/02/2019 א 16:50 2 3 1929 1991
משרד העבודה א בנק ישראל א 24/02/2019 א 16:50 0 3 1484 1640
חברת חשמל ג חברת בזק ב 24/02/2019 א 16:50 5 0 2036 1827
חברת דאר ישראל בית הלוחם א 24/02/2019 א 16:50 5 0 2090 1755
גמלאי בזק ב משרד הכלכלה א 24/02/2019 א 16:50 3 2 1875 1851
גמלאי בזק א חברת בזק א 24/02/2019 א 16:50 0 3 1788 1879
בית הלוחם א גמלאי בזק ב 03/03/2019 א 16:50 4 1 1882 1839
בנק הבינלאומי ב חברת דאר ישראל 03/03/2019 א 16:50 5 0 2029 1870
חברת בזק א משרד העבודה א 03/03/2019 א 16:50 5 0 1883 0
חברת חשמל ג בית הלוחם ב 03/03/2019 א 16:50 1 4 1795 1814
בנק ישראל א חברת בזק ב 03/03/2019 א 16:50 5 0 1864 1746
גמלאי בזק א בנק הבינלאומי ב 10/03/2019 א 16:50 4 1 1834 1804
בנק ישראל א משרד הכלכלה א 10/03/2019 א 16:50 4 1 1841 1731
בית הלוחם ב גמלאי בזק ב 10/03/2019 א 16:50 0 5 1571 1979
חברת בזק ב חברת דאר ישראל 10/03/2019 א 16:50 1 4 1852 1961
משרד העבודה א חברת חשמל ג 10/03/2019 א 16:50 0 5 1625 2006
בנק ישראל א חברת דאר ישראל 17/03/2019 א 16:50 1 4 1820 2003
בית הלוחם א חברת חשמל ג 17/03/2019 א 16:50 4 1 1806 1778
גמלאי בזק א חברת בזק ב 17/03/2019 א 16:50 4 1 1917 1885
חברת בזק א גמלאי בזק ב 17/03/2019 א 16:50 0 5 1886 2044
בנק הבינלאומי ב משרד הכלכלה א 17/03/2019 א 16:50 5 0 2053 1692
חברת בזק א חברת חשמל ג 24/03/2019 א 16:50 1 4 1831 1856
משרד העבודה א גמלאי בזק ב 24/03/2019 א 16:50 0 5 1770 2099
משרד הכלכלה א חברת דאר ישראל 24/03/2019 א 16:50 1 4 1705 2016
בנק ישראל א גמלאי בזק א 24/03/2019 א 16:50 1 4 1808 1915
בית הלוחם ב בית הלוחם א 24/03/2019 א 16:50 1 4 1705 1796
חברת בזק ב משרד הכלכלה א 31/03/2019 א 16:50 0 5 0 1867
חברת בזק א בית הלוחם ב 31/03/2019 א 16:50 4 1 1869 1783
בנק הבינלאומי ב בנק ישראל א 31/03/2019 א 16:50 2 1 1865 1813
משרד העבודה א בית הלוחם א 31/03/2019 א 16:50 1 4 1446 1793
חברת דאר ישראל גמלאי בזק א 31/03/2019 א 16:50 4 1 1805 1788
משרד העבודה א חברת דאר ישראל 07/04/2019 א 16:50
גמלאי בזק ב גמלאי בזק א 07/04/2019 א 16:50
חברת בזק א חברת בזק ב 07/04/2019 א 16:50
משרד הכלכלה א בית הלוחם א 07/04/2019 א 16:50
בנק ישראל א חברת חשמל ג 07/04/2019 א 16:50
חברת חשמל ג גמלאי בזק ב 05/05/2019 א 16:50
גמלאי בזק א משרד הכלכלה א 05/05/2019 א 16:50
בית הלוחם א חברת בזק א 05/05/2019 א 16:50
בית הלוחם ב משרד העבודה א 05/05/2019 א 16:50
חברת בזק ב בנק הבינלאומי ב 05/05/2019 א 16:50
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם ב 12/05/2019 א 16:50
חברת דאר ישראל משרד העבודה א 12/05/2019 א 16:50
גמלאי בזק א גמלאי בזק ב 12/05/2019 א 16:50
חברת בזק ב חברת בזק א 12/05/2019 א 16:50
בית הלוחם א משרד הכלכלה א 12/05/2019 א 16:50
חברת חשמל ג בנק ישראל א 19/05/2019 א 16:50
בית הלוחם ב בנק הבינלאומי ב 19/05/2019 א 16:50
משרד הכלכלה א גמלאי בזק א 19/05/2019 א 16:50
חברת בזק א בית הלוחם א 19/05/2019 א 16:50
בנק הבינלאומי ב חברת בזק ב 26/05/2019 א 16:50
גמלאי בזק ב חברת חשמל ג 26/05/2019 א 16:50
משרד העבודה א בית הלוחם ב 26/05/2019 א 16:50


 

t101