101

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
חברת בזק ב גמלאי בזק ב 03/11/2019 א 16:50:00 0 5 1910 2019
גמלאי בזק א בית הלוחם ה 03/11/2019 א 16:50:00 1 4 1706 1928
משרד הכלכלה א חברת חשמל ג 03/11/2019 א 16:50:00 3 0 1795 1458
חברת בזק א בנק הבינלאומי ב 03/11/2019 א 16:50:00 0 3 1710 1903
בנק ישראל א בית הלוחם א 03/11/2019 א 16:50:00 1 4 1583 1599
בית הלוחם ה חברת דאר ישראל 10/11/2019 א 16:50:00
בית הלוחם א חברת בזק ב 10/11/2019 א 16:50:00
חברת בזק א בנק ישראל א 10/11/2019 א 16:50:00
שע"מ א משרד הכלכלה א 10/11/2019 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב חברת חשמל ג 10/11/2019 א 16:50:00
שע"מ א בנק הבינלאומי ב 17/11/2019 א 16:50:00
בנק ישראל א גמלאי בזק ב 17/11/2019 א 16:50:00
גמלאי בזק א בית הלוחם א 17/11/2019 א 16:50:00
חברת חשמל ג חברת דאר ישראל 17/11/2019 א 16:50:00
בית הלוחם ה משרד הכלכלה א 17/11/2019 א 16:50:00
גמלאי בזק א חברת חשמל ג 24/11/2019 א 16:50:00
חברת בזק א חברת דאר ישראל 24/11/2019 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק ב 24/11/2019 א 16:50:00
בנק ישראל א בית הלוחם ה 24/11/2019 א 16:50:00
שע"מ א חברת בזק ב 24/11/2019 א 16:50:00
חברת בזק א משרד הכלכלה א 01/12/2019 א 16:50:00
שע"מ א גמלאי בזק א 01/12/2019 א 16:50:00
בית הלוחם ה חברת בזק ב 01/12/2019 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם א 01/12/2019 א 16:50:00
חברת דאר ישראל גמלאי בזק ב 01/12/2019 א 16:50:00
בנק ישראל א שע"מ א 08/12/2019 א 16:50:00
חברת בזק ב חברת חשמל ג 08/12/2019 א 16:50:00
בית הלוחם א חברת דאר ישראל 08/12/2019 א 16:50:00
משרד הכלכלה א גמלאי בזק ב 08/12/2019 א 16:50:00
חברת בזק א גמלאי בזק א 08/12/2019 א 16:50:00
גמלאי בזק ב בית הלוחם א 15/12/2019 א 16:50:00
חברת דאר ישראל בנק הבינלאומי ב 15/12/2019 א 16:50:00
שע"מ א חברת בזק א 15/12/2019 א 16:50:00
בית הלוחם ה חברת חשמל ג 15/12/2019 א 16:50:00
חברת בזק ב בנק ישראל א 15/12/2019 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק א 05/01/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א בנק ישראל א 05/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב בית הלוחם ה 05/01/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל חברת בזק ב 05/01/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג שע"מ א 05/01/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל בנק ישראל א 12/01/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג בית הלוחם א 12/01/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב גמלאי בזק א 12/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב חברת בזק א 12/01/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א בנק הבינלאומי ב 12/01/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג חברת בזק א 19/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב שע"מ א 19/01/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל משרד הכלכלה א 19/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א בנק ישראל א 19/01/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א בית הלוחם ה 19/01/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א חברת בזק ב 26/01/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה חברת בזק א 26/01/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א בנק הבינלאומי ב 26/01/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א שע"מ א 26/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א חברת דאר ישראל 26/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב חברת בזק ב 02/02/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה גמלאי בזק א 02/02/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג משרד הכלכלה א 02/02/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב חברת בזק א 02/02/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א בנק ישראל א 02/02/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל בית הלוחם ה 16/02/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב בית הלוחם א 16/02/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א חברת בזק א 16/02/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א שע"מ א 16/02/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג בנק הבינלאומי ב 16/02/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב שע"מ א 23/02/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב בנק ישראל א 23/02/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א גמלאי בזק א 23/02/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל חברת חשמל ג 23/02/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א בית הלוחם ה 23/02/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג גמלאי בזק א 01/03/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל חברת בזק א 01/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב בנק הבינלאומי ב 01/03/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה בנק ישראל א 01/03/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב שע"מ א 01/03/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א חברת בזק א 08/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א שע"מ א 08/03/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב בית הלוחם ה 08/03/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א בנק הבינלאומי ב 08/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב חברת דאר ישראל 08/03/2020 א 16:50:00
שע"מ א בנק ישראל א 15/03/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג חברת בזק ב 15/03/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל בית הלוחם א 15/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב משרד הכלכלה א 15/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א חברת בזק א 15/03/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א גמלאי בזק ב 22/03/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב חברת דאר ישראל 22/03/2020 א 16:50:00
חברת בזק א שע"מ א 22/03/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג בית הלוחם ה 22/03/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א חברת בזק ב 22/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א בנק הבינלאומי ב 29/03/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א משרד הכלכלה א 29/03/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה גמלאי בזק ב 29/03/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב חברת דאר ישראל 29/03/2020 א 16:50:00
שע"מ א חברת חשמל ג 29/03/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א חברת דאר ישראל 19/04/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א חברת חשמל ג 19/04/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א חברת בזק ב 19/04/2020 א 16:50:00
חברת בזק א גמלאי בזק ב 19/04/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב משרד הכלכלה א 19/04/2020 א 16:50:00
חברת בזק א חברת חשמל ג 26/04/2020 א 16:50:00
שע"מ א גמלאי בזק ב 26/04/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א חברת דאר ישראל 26/04/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א גמלאי בזק א 26/04/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה בית הלוחם א 26/04/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב משרד הכלכלה א 03/05/2020 א 16:50:00
חברת בזק א בית הלוחם ה 03/05/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב בנק ישראל א 03/05/2020 א 16:50:00
שע"מ א בית הלוחם א 03/05/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל גמלאי בזק א 03/05/2020 א 16:50:00
שע"מ א חברת דאר ישראל 10/05/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב גמלאי בזק א 10/05/2020 א 16:50:00
חברת בזק א חברת בזק ב 10/05/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א בית הלוחם א 10/05/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א חברת חשמל ג 10/05/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג גמלאי בזק ב 17/05/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א משרד הכלכלה א 17/05/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א חברת בזק א 17/05/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה שע"מ א 17/05/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב בנק הבינלאומי ב 17/05/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם ה 24/05/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל שע"מ א 24/05/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א גמלאי בזק ב 24/05/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב חברת בזק א 24/05/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א משרד הכלכלה א 24/05/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג בנק ישראל א 31/05/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה בנק הבינלאומי ב 31/05/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א גמלאי בזק א 31/05/2020 א 16:50:00
חברת בזק א בית הלוחם א 31/05/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב חברת בזק ב 07/06/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב חברת חשמל ג 07/06/2020 א 16:50:00
שע"מ א בית הלוחם ה 07/06/2020 א 16:50:00


 

t101