101

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
חברת בזק ב גמלאי בזק ב 03/11/2019 א 16:50 0 5 1910 2019
גמלאי בזק א בית הלוחם ה 03/11/2019 א 16:50 1 4 1706 1928
משרד הכלכלה א חברת חשמל ג 03/11/2019 א 16:50 3 0 1795 1458
חברת בזק א בנק הבינלאומי ב 03/11/2019 א 16:50 0 3 1710 1903
בנק ישראל א בית הלוחם א 03/11/2019 א 16:50 1 4 1583 1599
בית הלוחם ה חברת דאר ישראל 10/11/2019 א 16:50 1 4 1812 1876
בית הלוחם א חברת בזק ב 10/11/2019 א 16:50 1 4 1664 1774
חברת בזק א בנק ישראל א 10/11/2019 א 16:50 5 0 1751 1635
שע"מ א משרד הכלכלה א 10/11/2019 א 16:50 5 0 2093 1768
בנק הבינלאומי ב חברת חשמל ג 10/11/2019 א 16:50 5 0 1912 1644
שע"מ א בנק הבינלאומי ב 17/11/2019 א 16:50 4 1 1951 1803
בנק ישראל א גמלאי בזק ב 17/11/2019 א 16:50 0 5 1732 1951
גמלאי בזק א בית הלוחם א 17/11/2019 א 16:50 5 0 2048 1750
חברת חשמל ג חברת דאר ישראל 17/11/2019 א 16:50 0 5 1579 1945
בית הלוחם ה משרד הכלכלה א 17/11/2019 א 16:50 4 1 1913 1691
גמלאי בזק א חברת חשמל ג 24/11/2019 א 16:50 5 0 1820 1647
חברת בזק א חברת דאר ישראל 24/11/2019 א 16:50 1 4 2020 2166
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק ב 24/11/2019 א 16:50 1 2 1831 1820
בנק ישראל א בית הלוחם ה 24/11/2019 א 16:50 0 5 55 1911
שע"מ א חברת בזק ב 24/11/2019 א 16:50 5 0 1875 1645
חברת בזק א משרד הכלכלה א 01/12/2019 א 16:50 5 0 1997 1893
שע"מ א גמלאי בזק א 01/12/2019 א 16:50 4 1 1935 1889
בית הלוחם ה חברת בזק ב 01/12/2019 א 16:50 1 2 1808 1821
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם א 01/12/2019 א 16:50 2 1 1870 1840
חברת דאר ישראל גמלאי בזק ב 01/12/2019 א 16:50 1 4 1922 1935
בנק ישראל א שע"מ א 08/12/2019 א 16:50 0 5 1808 2042
חברת בזק ב חברת חשמל ג 08/12/2019 א 16:50 0 3 0 0
בית הלוחם א חברת דאר ישראל 08/12/2019 א 16:50 4 1 1871 1789
משרד הכלכלה א גמלאי בזק ב 08/12/2019 א 16:50 5 0 1953 1828
חברת בזק א גמלאי בזק א 08/12/2019 א 16:50 4 1 1981 1941
גמלאי בזק ב בית הלוחם א 15/12/2019 א 16:50 5 0 1901 1749
חברת דאר ישראל בנק הבינלאומי ב 15/12/2019 א 16:50 4 1 1896 1784
שע"מ א חברת בזק א 15/12/2019 א 16:50 2 3 1851 1901
בית הלוחם ה חברת חשמל ג 15/12/2019 א 16:50 5 0 1820 1638
חברת בזק ב בנק ישראל א 15/12/2019 א 16:50 5 0 1850 1464
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק א 05/01/2020 א 16:50 1 4 1718 1877
משרד הכלכלה א בנק ישראל א 05/01/2020 א 16:50 4 1 1842 1768
גמלאי בזק ב בית הלוחם ה 05/01/2020 א 16:50 1 4 1818 1885
חברת דאר ישראל חברת בזק ב 05/01/2020 א 16:50 5 0 2094 1812
חברת חשמל ג שע"מ א 05/01/2020 א 16:50 0 5 1535 1905
חברת דאר ישראל בנק ישראל א 12/01/2020 א 16:50 5 0 2007 1642
חברת חשמל ג בית הלוחם א 12/01/2020 א 16:50 0 5 1508 1842
חברת בזק ב גמלאי בזק א 12/01/2020 א 16:50 1 4 1708 1754
גמלאי בזק ב חברת בזק א 12/01/2020 א 16:50 2 3 1922 1939
משרד הכלכלה א בנק הבינלאומי ב 12/01/2020 א 16:50 0 3 1874 1945
חברת חשמל ג חברת בזק א 19/01/2020 א 16:50 1 4 1734 1808
גמלאי בזק ב שע"מ א 19/01/2020 א 16:50 0 5 1813 2082
חברת דאר ישראל משרד הכלכלה א 19/01/2020 א 16:50 5 0 1958 1792
גמלאי בזק א בנק ישראל א 19/01/2020 א 16:50 1 4 1774 1832
בית הלוחם א בית הלוחם ה 19/01/2020 א 16:50 2 3 1808 1855
משרד הכלכלה א חברת בזק ב 26/01/2020 א 16:50 2 1 1794 1818
בית הלוחם ה חברת בזק א 26/01/2020 א 16:50 4 1 1888 1735
בנק ישראל א בנק הבינלאומי ב 26/01/2020 א 16:50 2 1 1752 1694
בית הלוחם א שע"מ א 26/01/2020 א 16:50 0 5 1822 2113
גמלאי בזק א חברת דאר ישראל 26/01/2020 א 16:50 1 4 1908 1966
גמלאי בזק ב חברת בזק ב 02/02/2020 א 16:50 5 0 1899 1770
בית הלוחם ה גמלאי בזק א 02/02/2020 א 16:50 3 1 2005 1913
חברת חשמל ג משרד הכלכלה א 02/02/2020 א 16:50 2 3 1757 1870
בנק הבינלאומי ב חברת בזק א 02/02/2020 א 16:50 0 5 1864 1993
בית הלוחם א בנק ישראל א 02/02/2020 א 16:50 4 1 1880 1724
חברת דאר ישראל בית הלוחם ה 16/02/2020 א 16:50 5 0 2029 1751
חברת בזק ב בית הלוחם א 16/02/2020 א 16:50 1 4 1707 1907
בנק ישראל א חברת בזק א 16/02/2020 א 16:50 1 4 1623 1777
משרד הכלכלה א שע"מ א 16/02/2020 א 16:50 0 5 1932 2017
חברת חשמל ג בנק הבינלאומי ב 16/02/2020 א 16:50 0 5 1499 2103
בנק הבינלאומי ב שע"מ א 23/02/2020 א 16:50 0 5 1933 2037
גמלאי בזק ב בנק ישראל א 23/02/2020 א 16:50 1 4 1825 1869
בית הלוחם א גמלאי בזק א 23/02/2020 א 16:50 1 4 1651 1777
חברת דאר ישראל חברת חשמל ג 23/02/2020 א 16:50 5 0 2151 1627
משרד הכלכלה א בית הלוחם ה 23/02/2020 א 16:50 1 4 1751 1930
חברת חשמל ג גמלאי בזק א 01/03/2020 א 16:50 0 5 1362 1851
חברת דאר ישראל חברת בזק א 01/03/2020 א 16:50 4 1 1908 1771
גמלאי בזק ב בנק הבינלאומי ב 01/03/2020 א 16:50 1 4 1836 1909
בית הלוחם ה בנק ישראל א 01/03/2020 א 16:50 5 0 2024 1829
חברת בזק ב שע"מ א 01/03/2020 א 16:50 0 5 0 2025
משרד הכלכלה א חברת בזק א 08/03/2020 א 16:50 1 4 1894 1901
גמלאי בזק א שע"מ א 08/03/2020 א 16:50 4 1 1912 1809
חברת בזק ב בית הלוחם ה 08/03/2020 א 16:50 0 5 1783 1969
בית הלוחם א בנק הבינלאומי ב 08/03/2020 א 16:50 1 4 1823 1832
גמלאי בזק ב חברת דאר ישראל 08/03/2020 א 16:50 3 2 2005 1974
שע"מ א בנק ישראל א 15/03/2020 א 16:50
חברת חשמל ג חברת בזק ב 15/03/2020 א 16:50
חברת דאר ישראל בית הלוחם א 15/03/2020 א 16:50
גמלאי בזק ב משרד הכלכלה א 15/03/2020 א 16:50
גמלאי בזק א חברת בזק א 15/03/2020 א 16:50
בית הלוחם א גמלאי בזק ב 22/03/2020 א 16:50
בנק הבינלאומי ב חברת דאר ישראל 22/03/2020 א 16:50
חברת בזק א שע"מ א 22/03/2020 א 16:50
חברת חשמל ג בית הלוחם ה 22/03/2020 א 16:50
בנק ישראל א חברת בזק ב 22/03/2020 א 16:50
גמלאי בזק א בנק הבינלאומי ב 29/03/2020 א 16:50
בנק ישראל א משרד הכלכלה א 29/03/2020 א 16:50
בית הלוחם ה גמלאי בזק ב 29/03/2020 א 16:50
חברת בזק ב חברת דאר ישראל 29/03/2020 א 16:50
שע"מ א חברת חשמל ג 29/03/2020 א 16:50
בנק ישראל א חברת דאר ישראל 19/04/2020 א 16:50
בית הלוחם א חברת חשמל ג 19/04/2020 א 16:50
גמלאי בזק א חברת בזק ב 19/04/2020 א 16:50
חברת בזק א גמלאי בזק ב 19/04/2020 א 16:50
בנק הבינלאומי ב משרד הכלכלה א 19/04/2020 א 16:50
חברת בזק א חברת חשמל ג 26/04/2020 א 16:50
שע"מ א גמלאי בזק ב 26/04/2020 א 16:50
משרד הכלכלה א חברת דאר ישראל 26/04/2020 א 16:50
בנק ישראל א גמלאי בזק א 26/04/2020 א 16:50
בית הלוחם ה בית הלוחם א 26/04/2020 א 16:50
חברת בזק ב משרד הכלכלה א 03/05/2020 א 16:50
חברת בזק א בית הלוחם ה 03/05/2020 א 16:50
בנק הבינלאומי ב בנק ישראל א 03/05/2020 א 16:50
שע"מ א בית הלוחם א 03/05/2020 א 16:50
חברת דאר ישראל גמלאי בזק א 03/05/2020 א 16:50
שע"מ א חברת דאר ישראל 10/05/2020 א 16:50
גמלאי בזק ב גמלאי בזק א 10/05/2020 א 16:50
חברת בזק א חברת בזק ב 10/05/2020 א 16:50
משרד הכלכלה א בית הלוחם א 10/05/2020 א 16:50
בנק ישראל א חברת חשמל ג 10/05/2020 א 16:50
חברת חשמל ג גמלאי בזק ב 17/05/2020 א 16:50
גמלאי בזק א משרד הכלכלה א 17/05/2020 א 16:50
בית הלוחם א חברת בזק א 17/05/2020 א 16:50
בית הלוחם ה שע"מ א 17/05/2020 א 16:50
חברת בזק ב בנק הבינלאומי ב 17/05/2020 א 16:50
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם ה 24/05/2020 א 16:50
חברת דאר ישראל שע"מ א 24/05/2020 א 16:50
גמלאי בזק א גמלאי בזק ב 24/05/2020 א 16:50
חברת בזק ב חברת בזק א 24/05/2020 א 16:50
בית הלוחם א משרד הכלכלה א 24/05/2020 א 16:50
חברת חשמל ג בנק ישראל א 31/05/2020 א 16:50
בית הלוחם ה בנק הבינלאומי ב 31/05/2020 א 16:50
משרד הכלכלה א גמלאי בזק א 31/05/2020 א 16:50
חברת בזק א בית הלוחם א 31/05/2020 א 16:50
בנק הבינלאומי ב חברת בזק ב 07/06/2020 א 16:50
גמלאי בזק ב חברת חשמל ג 07/06/2020 א 16:50
שע"מ א בית הלוחם ה 07/06/2020 א 16:50


 

t101