02-6207235

 באולינג – דרג א

 

101

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
חברת בזק ב גמלאי בזק ב 30/10/2016 א 16:50 0 5 1710 1965
בית הלוחם ד בזק מטה א 30/10/2016 א 16:50 0 5 1581 1972
משרד הכלכלה א חברת חשמל ג 30/10/2016 א 16:50 0 5 1584 2061
חברת בזק א בנק הבינלאומי ב 30/10/2016 א 16:50 1 4 1709 1905
בנק ישראל א בית הלוחם א 30/10/2016 א 16:50 5 0 1891 1821
בזק מטה א חברת דאר ישראל 06/11/2016 א 16:50 0 5 1722 1975
בית הלוחם א חברת בזק ב 06/11/2016 א 16:50 4 1 1942 1912
חברת בזק א בנק ישראל א 06/11/2016 א 16:50 4 1 1860 1839
שע"מ א משרד הכלכלה א 06/11/2016 א 16:50 4 1 1976 1965
בנק הבינלאומי ב חברת חשמל ג 06/11/2016 א 16:50 0 5 1744 1964
שע"מ א בנק הבינלאומי ב 13/11/2016 א 16:50 4 1 1974 1926
בנק ישראל א גמלאי בזק ב 13/11/2016 א 16:50 1 4 1564 1633
בית הלוחם ד בית הלוחם א 13/11/2016 א 16:50 0 5 1219 1829
חברת חשמל ג חברת דאר ישראל 13/11/2016 א 16:50 0 5 1882 2040
בזק מטה א משרד הכלכלה א 13/11/2016 א 16:50 0 3 1344 1737
בית הלוחם ד חברת חשמל ג 20/11/2016 א 16:50 4 1 1613 1569
חברת בזק א חברת דאר ישראל 20/11/2016 א 16:50 0 5 1721 1834
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק ב 20/11/2016 א 16:50 3 2 1867 1798
בנק ישראל א בזק מטה א 20/11/2016 א 16:50 4 1 1621 1606
שע"מ א חברת בזק ב 20/11/2016 א 16:50 5 0 2017 1784
חברת בזק א משרד הכלכלה א 27/11/2016 א 16:50 2 3 1621 1642
שע"מ א בית הלוחם ד 27/11/2016 א 16:50 5 0 1879 1685
בזק מטה א חברת בזק ב 27/11/2016 א 16:50 0 5 1464 1720
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם א 27/11/2016 א 16:50 4 1 1847 1689
חברת דאר ישראל גמלאי בזק ב 27/11/2016 א 16:50 5 0 1953 1671
בנק ישראל א שע"מ א 04/12/2016 א 16:50 0 5 1708 1983
חברת בזק ב חברת חשמל ג 04/12/2016 א 16:50 4 1 1903 1875
בית הלוחם א חברת דאר ישראל 04/12/2016 א 16:50 0 5 1849 2055
משרד הכלכלה א גמלאי בזק ב 04/12/2016 א 16:50 0 5 1817 2007
חברת בזק א בית הלוחם ד 04/12/2016 א 16:50 5 0 1766 1525
גמלאי בזק ב בית הלוחם א 11/12/2016 א 16:50 5 0 1970 1681
חברת דאר ישראל בנק הבינלאומי ב 11/12/2016 א 16:50 4 1 2052 1927
שע"מ א חברת בזק א 11/12/2016 א 16:50 5 0 2027 1723
בזק מטה א חברת חשמל ג 11/12/2016 א 16:50 5 0 1906 1723
חברת בזק ב בנק ישראל א 11/12/2016 א 16:50 4 1 1750 1746
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם ד 18/12/2016 א 16:50 5 0 2043 1662
משרד הכלכלה א בנק ישראל א 18/12/2016 א 16:50 2 3 1883 1924
גמלאי בזק ב בזק מטה א 18/12/2016 א 16:50 5 0 2221 1906
חברת דאר ישראל חברת בזק ב 18/12/2016 א 16:50 2 3 1979 2045
חברת חשמל ג שע"מ א 18/12/2016 א 16:50 0 5 0 2104
חברת דאר ישראל בנק ישראל א 15/01/2017 א 16:50 5 0 1950 1729
חברת חשמל ג בית הלוחם א 15/01/2017 א 16:50 5 0 2029 1877
חברת בזק ב בית הלוחם ד 15/01/2017 א 16:50 5 0 1943 1663
גמלאי בזק ב חברת בזק א 15/01/2017 א 16:50 5 0 1895 1627
משרד הכלכלה א בנק הבינלאומי ב 15/01/2017 א 16:50 1 4 1835 1851
חברת חשמל ג חברת בזק א 22/01/2017 א 16:50 5 0 1923 1720
גמלאי בזק ב שע"מ א 22/01/2017 א 16:50 0 5 1938 2214
חברת דאר ישראל משרד הכלכלה א 22/01/2017 א 16:50 4 1 1986 1752
בית הלוחם ד בנק ישראל א 22/01/2017 א 16:50 1 4 1730 1780
בית הלוחם א בזק מטה א 22/01/2017 א 16:50 1 4 1760 1838
משרד הכלכלה א חברת בזק ב 29/01/2017 א 16:50 1 4 1724 1805
בזק מטה א חברת בזק א 29/01/2017 א 16:50 5 0 1884 1775
בנק ישראל א בנק הבינלאומי ב 29/01/2017 א 16:50 4 1 1806 1718
בית הלוחם א שע"מ א 29/01/2017 א 16:50 0 5 1896 2063
בית הלוחם ד חברת דאר ישראל 29/01/2017 א 16:50 1 4 1810 1900
גמלאי בזק ב חברת בזק ב 05/02/2017 א 16:50 2 3 1844 1876
בזק מטה א בית הלוחם ד 05/02/2017 א 16:50 5 0 1819 1675
חברת חשמל ג משרד הכלכלה א 05/02/2017 א 16:50 5 0 1900 1729
בנק הבינלאומי ב חברת בזק א 05/02/2017 א 16:50 4 1 1939 1896
בית הלוחם א בנק ישראל א 05/02/2017 א 16:50 4 1 1969 1840
חברת דאר ישראל בזק מטה א 12/02/2017 א 16:50 5 0 2006 1755
חברת בזק ב בית הלוחם א 12/02/2017 א 16:50 1 4 1787 1794
בנק ישראל א חברת בזק א 12/02/2017 א 16:50 4 1 1804 1792
משרד הכלכלה א שע"מ א 12/02/2017 א 16:50 0 5 1766 2087
חברת חשמל ג בנק הבינלאומי ב 12/02/2017 א 16:50 4 1 2038 1912
בנק הבינלאומי ב שע"מ א 19/02/2017 א 16:50 0 5 1678 2055
גמלאי בזק ב בנק ישראל א 19/02/2017 א 16:50 3 2 1795 1793
בית הלוחם א בית הלוחם ד 19/02/2017 א 16:50 2 3 1711 1714
חברת דאר ישראל חברת חשמל ג 19/02/2017 א 16:50 1 3 1826 1927
משרד הכלכלה א בזק מטה א 19/02/2017 א 16:50 0 5 1712 1807
חברת חשמל ג בית הלוחם ד 26/02/2017 א 16:50 4 1 1897 1784
חברת דאר ישראל חברת בזק א 26/02/2017 א 16:50 5 0 1963 1854
גמלאי בזק ב בנק הבינלאומי ב 26/02/2017 א 16:50 5 0 1915 1813
בזק מטה א בנק ישראל א 26/02/2017 א 16:50 1 4 1881 1886
חברת בזק ב שע"מ א 26/02/2017 א 16:50 0 5 0 2145
משרד הכלכלה א חברת בזק א 05/03/2017 א 16:50 4 1 1858 1729
בית הלוחם ד שע"מ א 05/03/2017 א 16:50 0 5 1837 2222
חברת בזק ב בזק מטה א 05/03/2017 א 16:50 0 5 1762 1883
בית הלוחם א בנק הבינלאומי ב 05/03/2017 א 16:50 0 5 1665 1915
גמלאי בזק ב חברת דאר ישראל 05/03/2017 א 16:50 1 4 1800 2137
שע"מ א בנק ישראל א 19/03/2017 א 16:50 5 0 2031 1871
חברת חשמל ג חברת בזק ב 19/03/2017 א 16:50 1 4 1829 1898
חברת דאר ישראל בית הלוחם א 19/03/2017 א 16:50 5 0 2098 1832
גמלאי בזק ב משרד הכלכלה א 19/03/2017 א 16:50 4 1 2003 1939
בית הלוחם ד חברת בזק א 19/03/2017 א 16:50 0 5 1707 1847
בית הלוחם א גמלאי בזק ב 26/03/2017 א 16:50 2 3 1691 1728
בנק הבינלאומי ב חברת דאר ישראל 26/03/2017 א 16:50 4 1 1995 1968
חברת בזק א שע"מ א 26/03/2017 א 16:50 0 5 1710 2078
חברת חשמל ג בזק מטה א 26/03/2017 א 16:50 2 1 1869 1780
בנק ישראל א חברת בזק ב 26/03/2017 א 16:50 0 5 1737 1805
בית הלוחם ד בנק הבינלאומי ב 23/04/2017 א 16:50 1 4 1658 1797
בנק ישראל א משרד הכלכלה א 23/04/2017 א 16:50 4 1 1800 1732
בזק מטה א גמלאי בזק ב 23/04/2017 א 16:50 1 4 1783 1843
חברת בזק ב חברת דאר ישראל 23/04/2017 א 16:50 0 5 1809 1986
שע"מ א חברת חשמל ג 23/04/2017 א 16:50 3 2 1978 1943
בנק ישראל א חברת דאר ישראל 07/05/2017 א 16:50
בית הלוחם א חברת חשמל ג 07/05/2017 א 16:50
בית הלוחם ד חברת בזק ב 07/05/2017 א 16:50
חברת בזק א גמלאי בזק ב 07/05/2017 א 16:50
בנק הבינלאומי ב משרד הכלכלה א 07/05/2017 א 16:50
חברת בזק א חברת חשמל ג 21/05/2017 א 16:50
שע"מ א גמלאי בזק ב 21/05/2017 א 16:50
משרד הכלכלה א חברת דאר ישראל 21/05/2017 א 16:50
בנק ישראל א בית הלוחם ד 21/05/2017 א 16:50
בזק מטה א בית הלוחם א 21/05/2017 א 16:50
חברת בזק ב משרד הכלכלה א 28/05/2017 א 16:50
חברת בזק א בזק מטה א 28/05/2017 א 16:50
בנק הבינלאומי ב בנק ישראל א 28/05/2017 א 16:50
שע"מ א בית הלוחם א 28/05/2017 א 16:50
חברת דאר ישראל בית הלוחם ד 28/05/2017 א 16:50
שע"מ א חברת דאר ישראל 04/06/2017 א 16:50
גמלאי בזק ב בית הלוחם ד 04/06/2017 א 16:50
חברת בזק א חברת בזק ב 04/06/2017 א 16:50
משרד הכלכלה א בית הלוחם א 04/06/2017 א 16:50
בנק ישראל א חברת חשמל ג 04/06/2017 א 16:50
חברת חשמל ג גמלאי בזק ב 11/06/2017 א 16:50
בית הלוחם ד משרד הכלכלה א 11/06/2017 א 16:50
בית הלוחם א חברת בזק א 11/06/2017 א 16:50
בזק מטה א שע"מ א 11/06/2017 א 16:50
חברת בזק ב בנק הבינלאומי ב 11/06/2017 א 16:50
בנק הבינלאומי ב בזק מטה א 18/06/2017 א 16:50
חברת דאר ישראל שע"מ א 18/06/2017 א 16:50
בית הלוחם ד גמלאי בזק ב 18/06/2017 א 16:50
חברת בזק ב חברת בזק א 18/06/2017 א 16:50
בית הלוחם א משרד הכלכלה א 18/06/2017 א 16:50
חברת חשמל ג בנק ישראל א 25/06/2017 א 16:50
בזק מטה א בנק הבינלאומי ב 25/06/2017 א 16:50
משרד הכלכלה א בית הלוחם ד 25/06/2017 א 16:50
חברת בזק א בית הלוחם א 25/06/2017 א 16:50
בנק הבינלאומי ב חברת בזק ב 02/07/2017 א 16:50
גמלאי בזק ב חברת חשמל ג 02/07/2017 א 16:50
שע"מ א בזק מטה א 02/07/2017 א 16:50


 

t101