בחרו עמוד

 באולינג – דרג ג

 

 

103

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הקליטה א שע"מ ג 17/10/2017 ג 16:50 1 3 1486 1571
שעמ ד עיריית ירושלים א' 17/10/2017 ג 16:50 3 0 1720 1431
משרד התיירות ב' המכס והמע"מ ב 17/10/2017 ג 16:50 5 0 1621 1329
המדע והספורט א רה"מ ג' 17/10/2017 ג 16:50 0 5 987 1637
הגנת הסביבה ב רשות האוכלוסין ב 17/10/2017 ג 16:50 0 5 0 1757
עיריית ירושלים א' רה"מ א 24/10/2017 ג 16:50 0 5 1390 1651
רשות האוכלוסין ב משרד הקליטה א 24/10/2017 ג 16:50 5 0 1674 0
המדע והספורט א הגנת הסביבה ב 24/10/2017 ג 16:50 0 5 1235 1571
חברת בזק מטה ב משרד התיירות ב' 24/10/2017 ג 16:50 2 3 1701 1709
רה"מ ג' המכס והמע"מ ב 24/10/2017 ג 16:50 5 0 1494 1391
חברת בזק מטה ב רה"מ ג' 31/10/2017 ג 16:50 0 5 1445 1696
הגנת הסביבה ב שע"מ ג 31/10/2017 ג 16:50 0 5 1231 1503
שעמ ד רשות האוכלוסין ב 31/10/2017 ג 16:50 0 5 1654 1786
המכס והמע"מ ב רה"מ א 31/10/2017 ג 16:50 0 5 1449 1743
עיריית ירושלים א' משרד התיירות ב' 31/10/2017 ג 16:50 0 5 1252 1424
שעמ ד המכס והמע"מ ב 07/11/2017 ג 16:50 1 2 1414 1538
המדע והספורט א רה"מ א 07/11/2017 ג 16:50 0 5 1510 1692
רה"מ ג' שע"מ ג 07/11/2017 ג 16:50 3 0 1509 1417
הגנת הסביבה ב עיריית ירושלים א' 07/11/2017 ג 16:50 1 2 1172 1248
חברת בזק מטה ב משרד הקליטה א 07/11/2017 ג 16:50 5 0 1773 0
המדע והספורט א משרד התיירות ב' 14/11/2017 ג 16:50 0 5 0 1659
חברת בזק מטה ב שעמ ד 14/11/2017 ג 16:50 3 2 1638 1636
עיריית ירושלים א' משרד הקליטה א 14/11/2017 ג 16:50 5 0 1279 0
רה"מ ג' רשות האוכלוסין ב 14/11/2017 ג 16:50 4 1 1705 1679
רה"מ א שע"מ ג 14/11/2017 ג 16:50 5 0 1883 1437
הגנת הסביבה ב חברת בזק מטה ב 21/11/2017 ג 16:50 0 5 1299 1853
משרד הקליטה א המכס והמע"מ ב 21/11/2017 ג 16:50 0 5 0 1378
רשות האוכלוסין ב רה"מ א 21/11/2017 ג 16:50 0 5 1624 1706
משרד התיירות ב' שע"מ ג 21/11/2017 ג 16:50 4 1 1624 1598
המדע והספורט א שעמ ד 21/11/2017 ג 16:50 1 4 1551 1768
שע"מ ג רשות האוכלוסין ב 28/11/2017 ג 16:50 1 2 1612 1759
רה"מ א רה"מ ג' 28/11/2017 ג 16:50 5 0 1748 1581
חברת בזק מטה ב המדע והספורט א 28/11/2017 ג 16:50 5 0 1716 1457
עיריית ירושלים א' המכס והמע"מ ב 28/11/2017 ג 16:50 0 5 1299 1438
משרד הקליטה א הגנת הסביבה ב 28/11/2017 ג 16:50 0 5 0 1428
רה"מ ג' שעמ ד 05/12/2017 ג 16:50 0 5 1616 1742
משרד התיירות ב' הגנת הסביבה ב 05/12/2017 ג 16:50 5 0 1515 0
שע"מ ג עיריית ירושלים א' 05/12/2017 ג 16:50 4 1 1720 1639
רה"מ א משרד הקליטה א 05/12/2017 ג 16:50 5 0 1506 898
המכס והמע"מ ב חברת בזק מטה ב 05/12/2017 ג 16:50 0 3 1504 1725
רה"מ א הגנת הסביבה ב 26/12/2017 ג 16:50 5 0 1663 1268
המכס והמע"מ ב רשות האוכלוסין ב 26/12/2017 ג 16:50 0 3 1348 1656
משרד הקליטה א שעמ ד 26/12/2017 ג 16:50 0 5 959 1911
שע"מ ג המדע והספורט א 26/12/2017 ג 16:50 5 0 1576 0
משרד התיירות ב' רה"מ ג' 26/12/2017 ג 16:50 1 2 1601 1639
המכס והמע"מ ב המדע והספורט א 02/01/2018 ג 16:50 5 0 1328 0
שע"מ ג חברת בזק מטה ב 02/01/2018 ג 16:50 4 1 1667 1620
רה"מ א משרד התיירות ב' 02/01/2018 ג 16:50 4 1 1641 1474
שעמ ד הגנת הסביבה ב 02/01/2018 ג 16:50 5 0 1966 1390
רשות האוכלוסין ב עיריית ירושלים א' 02/01/2018 ג 16:50 2 1 1659 1615
משרד התיירות ב' משרד הקליטה א 09/01/2018 ג 16:50 5 0 1570 0
עיריית ירושלים א' המדע והספורט א 09/01/2018 ג 16:50 0 3 1420 1538
הגנת הסביבה ב רה"מ ג' 09/01/2018 ג 16:50 0 5 1218 1652
רשות האוכלוסין ב חברת בזק מטה ב 09/01/2018 ג 16:50 4 1 1933 1856
שעמ ד רה"מ א 09/01/2018 ג 16:50 4 1 1830 1800
שע"מ ג משרד הקליטה א 16/01/2018 ג 16:50 5 0 1502 0
עיריית ירושלים א' שעמ ד 16/01/2018 ג 16:50 0 5 1439 1776
המכס והמע"מ ב משרד התיירות ב' 16/01/2018 ג 16:50 4 1 1477 1462
רה"מ ג' המדע והספורט א 16/01/2018 ג 16:50 5 0 1738 1222
רשות האוכלוסין ב הגנת הסביבה ב 16/01/2018 ג 16:50 5 0 1800 0
רה"מ א עיריית ירושלים א' 23/01/2018 ג 16:50 5 0 1487 0
משרד הקליטה א רשות האוכלוסין ב 23/01/2018 ג 16:50 0 5 0 1682
הגנת הסביבה ב המדע והספורט א 23/01/2018 ג 16:50 0 5 0 0
משרד התיירות ב' חברת בזק מטה ב 23/01/2018 ג 16:50 1 4 1647 1744
המכס והמע"מ ב רה"מ ג' 23/01/2018 ג 16:50 0 3 1466 1728
רה"מ ג' חברת בזק מטה ב 30/01/2018 ג 16:50 0 5 0 1756
שע"מ ג הגנת הסביבה ב 30/01/2018 ג 16:50 5 0 1557 0
רשות האוכלוסין ב שעמ ד 30/01/2018 ג 16:50 0 5 1776 1850
רה"מ א המכס והמע"מ ב 30/01/2018 ג 16:50 2 1 1620 1472
משרד התיירות ב' עיריית ירושלים א' 30/01/2018 ג 16:50 4 1 1570 1366
המכס והמע"מ ב שעמ ד 06/02/2018 ג 16:50 0 5 1510 1761
רה"מ א המדע והספורט א 06/02/2018 ג 16:50 5 0 1906 1168
שע"מ ג רה"מ ג' 06/02/2018 ג 16:50 0 5 1463 1725
עיריית ירושלים א' הגנת הסביבה ב 06/02/2018 ג 16:50 5 0 1529 0
משרד הקליטה א חברת בזק מטה ב 06/02/2018 ג 16:50 0 5 1118 1653
משרד התיירות ב' המדע והספורט א 13/02/2018 ג 16:50 5 0 1517 1205
שעמ ד חברת בזק מטה ב 13/02/2018 ג 16:50 2 3 1845 1896
משרד הקליטה א עיריית ירושלים א' 13/02/2018 ג 16:50 0 5 0 1395
רשות האוכלוסין ב רה"מ ג' 13/02/2018 ג 16:50 5 0 2008 1682
שע"מ ג רה"מ א 13/02/2018 ג 16:50 0 3 1481 1616
חברת בזק מטה ב הגנת הסביבה ב 20/02/2018 ג 16:50 5 0 1738 0
המכס והמע"מ ב משרד הקליטה א 20/02/2018 ג 16:50 3 0 1411 955
רה"מ א רשות האוכלוסין ב 20/02/2018 ג 16:50 0 5 1638 1889
שע"מ ג משרד התיירות ב' 20/02/2018 ג 16:50 1 4 1531 1726
שעמ ד המדע והספורט א 20/02/2018 ג 16:50 5 0 1624 1414
רשות האוכלוסין ב שע"מ ג 27/02/2018 ג 16:50 5 0 1870 1552
רה"מ ג' רה"מ א 27/02/2018 ג 16:50 3 2 1668 1660
המדע והספורט א חברת בזק מטה ב 27/02/2018 ג 16:50 5 0 1235 0
המכס והמע"מ ב עיריית ירושלים א' 27/02/2018 ג 16:50 3 1 1389 1377
הגנת הסביבה ב משרד הקליטה א 27/02/2018 ג 16:50 0 5 0 0
שעמ ד רה"מ ג' 06/03/2018 ג 16:50
הגנת הסביבה ב משרד התיירות ב' 06/03/2018 ג 16:50
עיריית ירושלים א' שע"מ ג 06/03/2018 ג 16:50
משרד הקליטה א רה"מ א 06/03/2018 ג 16:50
חברת בזק מטה ב המכס והמע"מ ב 06/03/2018 ג 16:50
הגנת הסביבה ב רה"מ א 13/03/2018 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב המכס והמע"מ ב 13/03/2018 ג 16:50
שעמ ד משרד הקליטה א 13/03/2018 ג 16:50
המדע והספורט א שע"מ ג 13/03/2018 ג 16:50
רה"מ ג' משרד התיירות ב' 13/03/2018 ג 16:50
המדע והספורט א המכס והמע"מ ב 20/03/2018 ג 16:50
חברת בזק מטה ב שע"מ ג 20/03/2018 ג 16:50
משרד התיירות ב' רה"מ א 20/03/2018 ג 16:50
הגנת הסביבה ב שעמ ד 20/03/2018 ג 16:50
עיריית ירושלים א' רשות האוכלוסין ב 20/03/2018 ג 16:50
משרד הקליטה א משרד התיירות ב' 10/04/2018 ג 16:50
המדע והספורט א עיריית ירושלים א' 10/04/2018 ג 16:50
רה"מ ג' הגנת הסביבה ב 10/04/2018 ג 16:50
חברת בזק מטה ב רשות האוכלוסין ב 10/04/2018 ג 16:50
רה"מ א שעמ ד 10/04/2018 ג 16:50
חברת בזק מטה ב רה"מ א 24/04/2018 ג 16:50
שע"מ ג שעמ ד 24/04/2018 ג 16:50
המדע והספורט א משרד הקליטה א 24/04/2018 ג 16:50
משרד התיירות ב' רשות האוכלוסין ב 24/04/2018 ג 16:50
הגנת הסביבה ב המכס והמע"מ ב 24/04/2018 ג 16:50
המכס והמע"מ ב שע"מ ג 01/05/2018 ג 16:50
שעמ ד משרד התיירות ב' 01/05/2018 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב המדע והספורט א 01/05/2018 ג 16:50
עיריית ירושלים א' חברת בזק מטה ב 01/05/2018 ג 16:50
משרד הקליטה א רה"מ ג' 01/05/2018 ג 16:50
רה"מ ג' עיריית ירושלים א' 15/05/2018 ג 16:50
רה"מ א חברת בזק מטה ב 15/05/2018 ג 16:50
שעמ ד שע"מ ג 15/05/2018 ג 16:50
משרד הקליטה א המדע והספורט א 15/05/2018 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב משרד התיירות ב' 15/05/2018 ג 16:50
המכס והמע"מ ב הגנת הסביבה ב 22/05/2018 ג 16:50
עיריית ירושלים א' רה"מ ג' 22/05/2018 ג 16:50
משרד התיירות ב' שעמ ד 22/05/2018 ג 16:50
המדע והספורט א רשות האוכלוסין ב 22/05/2018 ג 16:50
רה"מ ג' משרד הקליטה א 29/05/2018 ג 16:50
שע"מ ג המכס והמע"מ ב 29/05/2018 ג 16:50
חברת בזק מטה ב עיריית ירושלים א' 29/05/2018 ג 16:50


 

t103

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
שעמ ד 14 4 1636
רה"מ א 16 4 1546
משרד התיירות ב' 14 4 1428
רשות האוכלוסין ב 15 3 1597
חברת בזק מטה ב 15 3 1494
רה"מ ג' 15 3 1414
שע"מ ג 15 2 1336
המכס והמע"מ ב 15 2 1289
עיריית ירושלים א' 15 1 1162
המדע והספורט א 15 1 883
הגנת הסביבה ב 16 1 581
משרד הקליטה א 15 0 297