באולינג – דרג ג

 

 

103

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
שע"מ א שע"מ ג 16/10/2018 ג 16:50 5 0 2017 1469
המכס והמע"מ ג עיריית ירושלים א' 16/10/2018 ג 16:50 4 1 1849 1675
משרד התיירות ב' המכס והמע"מ ב 16/10/2018 ג 16:50 0 5 0 1611
שע"ם ד רה"מ ג' 16/10/2018 ג 16:50 3 0 1645 1491
הגנת הסביבה ב רשות האוכלוסין ב 16/10/2018 ג 16:50 0 3 1401 1564
עיריית ירושלים א' רה"מ א 23/10/2018 ג 16:50 0 5 1549 1810
רשות האוכלוסין ב שע"מ א 23/10/2018 ג 16:50 0 5 1725 1958
שע"ם ד הגנת הסביבה ב 23/10/2018 ג 16:50 3 0 1629 1308
חברת בזק מטה ב משרד התיירות ב' 23/10/2018 ג 16:50 5 0 1712 1607
רה"מ ג' המכס והמע"מ ב 23/10/2018 ג 16:50 1 2 1603 1633
חברת בזק מטה ב רה"מ ג' 06/11/2018 ג 16:50 5 0 1713 343
הגנת הסביבה ב שע"מ ג 06/11/2018 ג 16:50 5 0 1371 0
המכס והמע"מ ג רשות האוכלוסין ב 06/11/2018 ג 16:50 5 0 1711 1452
המכס והמע"מ ב רה"מ א 06/11/2018 ג 16:50 0 5 1643 1865
עיריית ירושלים א' משרד התיירות ב' 06/11/2018 ג 16:50 5 0 1444 1163
המכס והמע"מ ג המכס והמע"מ ב 13/11/2018 ג 16:50 5 0 1875 1772
שע"ם ד רה"מ א 13/11/2018 ג 16:50 1 4 1761 1827
רה"מ ג' שע"מ ג 13/11/2018 ג 16:50 2 3 1553 1609
הגנת הסביבה ב עיריית ירושלים א' 13/11/2018 ג 16:50 0 3 1270 1399
חברת בזק מטה ב שע"מ א 13/11/2018 ג 16:50 0 5 1694 2008
שע"ם ד משרד התיירות ב' 20/11/2018 ג 16:50 4 0 1863 1655
חברת בזק מטה ב המכס והמע"מ ג 20/11/2018 ג 16:50 0 5 1632 1843
עיריית ירושלים א' שע"מ א 20/11/2018 ג 16:50 0 5 1548 2105
רה"מ ג' רשות האוכלוסין ב 20/11/2018 ג 16:50 1 2 1648 1676
רה"מ א שע"מ ג 20/11/2018 ג 16:50 5 0 1799 1511
הגנת הסביבה ב חברת בזק מטה ב 27/11/2018 ג 16:50 0 5 0 1563
שע"מ א המכס והמע"מ ב 27/11/2018 ג 16:50 5 0 1995 1319
רשות האוכלוסין ב רה"מ א 27/11/2018 ג 16:50 0 5 1545 1801
משרד התיירות ב' שע"מ ג 27/11/2018 ג 16:50 5 0 1466 0
שע"ם ד המכס והמע"מ ג 27/11/2018 ג 16:50 0 5 1550 1841
שע"מ ג רשות האוכלוסין ב 11/12/2018 ג 16:50 1 4 1547 1663
רה"מ א רה"מ ג' 11/12/2018 ג 16:50 5 0 1974 1486
חברת בזק מטה ב שע"ם ד 11/12/2018 ג 16:50 1 4 1625 1678
עיריית ירושלים א' המכס והמע"מ ב 11/12/2018 ג 16:50 1 4 1494 1591
שע"מ א הגנת הסביבה ב 11/12/2018 ג 16:50 5 0 1842 1168
רה"מ ג' המכס והמע"מ ג 25/12/2018 ג 16:50 1 4 1607 1789
משרד התיירות ב' הגנת הסביבה ב 25/12/2018 ג 16:50 5 0 1561 1194
שע"מ ג עיריית ירושלים א' 25/12/2018 ג 16:50 1 4 1511 1577
רה"מ א שע"מ א 25/12/2018 ג 16:50 0 5 1831 2083
המכס והמע"מ ב חברת בזק מטה ב 25/12/2018 ג 16:50 1 2 1546 1609
רה"מ א הגנת הסביבה ב 01/01/2019 ג 16:50 5 0 1799 1267
המכס והמע"מ ב רשות האוכלוסין ב 01/01/2019 ג 16:50 0 5 1543 1833
שע"מ א המכס והמע"מ ג 01/01/2019 ג 16:50 5 0 2169 1756
שע"מ ג שע"ם ד 01/01/2019 ג 16:50 4 1 1723 1695
משרד התיירות ב' רה"מ ג' 01/01/2019 ג 16:50 4 1 1658 1627
המכס והמע"מ ב שע"ם ד 08/01/2019 ג 16:50 2 1 1589 1581
שע"מ ג חברת בזק מטה ב 08/01/2019 ג 16:50 0 5 1502 1784
רה"מ א משרד התיירות ב' 08/01/2019 ג 16:50 5 0 1852 1612
המכס והמע"מ ג הגנת הסביבה ב 08/01/2019 ג 16:50 5 0 1770 1168
רשות האוכלוסין ב עיריית ירושלים א' 08/01/2019 ג 16:50 5 0 1761 1419
משרד התיירות ב' שע"מ א 15/01/2019 ג 16:50 0 5 1539 1959
עיריית ירושלים א' שע"ם ד 15/01/2019 ג 16:50 0 5 1293 1753
הגנת הסביבה ב רה"מ ג' 15/01/2019 ג 16:50 0 3 1140 1576
רשות האוכלוסין ב חברת בזק מטה ב 15/01/2019 ג 16:50 0 5 1559 1629
המכס והמע"מ ג רה"מ א 15/01/2019 ג 16:50 1 4 1822 1899
שע"מ ג שע"מ א 22/01/2019 ג 16:50 0 5 1631 1969
עיריית ירושלים א' המכס והמע"מ ג 22/01/2019 ג 16:50 0 5 1495 1845
המכס והמע"מ ב משרד התיירות ב' 22/01/2019 ג 16:50 5 0 1929 1724
רה"מ ג' שע"ם ד 22/01/2019 ג 16:50 0 3 1421 1668
רשות האוכלוסין ב הגנת הסביבה ב 22/01/2019 ג 16:50 5 0 1778 1052
רה"מ א עיריית ירושלים א' 29/01/2019 ג 16:50 5 0 1807 1315
שע"מ א רשות האוכלוסין ב 29/01/2019 ג 16:50 5 0 1955 1669
הגנת הסביבה ב שע"ם ד 29/01/2019 ג 16:50 0 5 1203 1950
משרד התיירות ב' חברת בזק מטה ב 29/01/2019 ג 16:50 1 4 1748 1762
המכס והמע"מ ב רה"מ ג' 29/01/2019 ג 16:50 1 4 1542 1632
רה"מ ג' חברת בזק מטה ב 05/02/2019 ג 16:50 5 0 1618 1515
שע"מ ג הגנת הסביבה ב 05/02/2019 ג 16:50 5 0 1751 1223
רשות האוכלוסין ב המכס והמע"מ ג 05/02/2019 ג 16:50 0 5 1524 1716
רה"מ א המכס והמע"מ ב 05/02/2019 ג 16:50 0 5 1795 1839
משרד התיירות ב' עיריית ירושלים א' 05/02/2019 ג 16:50 0 3 1507 1621
המכס והמע"מ ב המכס והמע"מ ג 12/02/2019 ג 16:50 0 5 1581 1855
רה"מ א שע"ם ד 12/02/2019 ג 16:50 2 3 1771 1868
שע"מ ג רה"מ ג' 12/02/2019 ג 16:50 3 2 1680 1639
עיריית ירושלים א' הגנת הסביבה ב 12/02/2019 ג 16:50 1 2 1198 1162
שע"מ א חברת בזק מטה ב 12/02/2019 ג 16:50 5 0 2051 1718
משרד התיירות ב' שע"ם ד 19/02/2019 ג 16:50 1 4 1679 1802
המכס והמע"מ ג חברת בזק מטה ב 19/02/2019 ג 16:50 5 0 1792 1571
שע"מ א עיריית ירושלים א' 19/02/2019 ג 16:50 5 0 2132 1440
רשות האוכלוסין ב רה"מ ג' 19/02/2019 ג 16:50 1 4 1719 1756
שע"מ ג רה"מ א 19/02/2019 ג 16:50 1 4 1710 1828
חברת בזק מטה ב הגנת הסביבה ב 26/02/2019 ג 16:50 5 0 1513 1050
המכס והמע"מ ב שע"מ א 26/02/2019 ג 16:50 0 5 1525 1903
רה"מ א רשות האוכלוסין ב 26/02/2019 ג 16:50 5 0 1775 1526
שע"מ ג משרד התיירות ב' 26/02/2019 ג 16:50 2 3 1663 1677
המכס והמע"מ ג שע"ם ד 26/02/2019 ג 16:50 4 1 1824 1756
רשות האוכלוסין ב שע"מ ג 05/03/2019 ג 16:50 1 4 1623 1667
רה"מ ג' רה"מ א 05/03/2019 ג 16:50 1 4 1725 1747
שע"ם ד חברת בזק מטה ב 05/03/2019 ג 16:50 2 3 1767 1785
המכס והמע"מ ב עיריית ירושלים א' 05/03/2019 ג 16:50 2 3 1490 1514
הגנת הסביבה ב שע"מ א 05/03/2019 ג 16:50 0 5 1490 1853
המכס והמע"מ ג רה"מ ג' 12/03/2019 ג 16:50 5 0 1845 1601
הגנת הסביבה ב משרד התיירות ב' 12/03/2019 ג 16:50 2 1 1544 1545
עיריית ירושלים א' שע"מ ג 12/03/2019 ג 16:50 0 5 0 1659
שע"מ א רה"מ א 12/03/2019 ג 16:50 4 1 1960 1766
חברת בזק מטה ב המכס והמע"מ ב 12/03/2019 ג 16:50 0 5 1435 1535
הגנת הסביבה ב רה"מ א 19/03/2019 ג 16:50 0 5 1230 1797
רשות האוכלוסין ב המכס והמע"מ ב 19/03/2019 ג 16:50 0 5 1516 1781
המכס והמע"מ ג שע"מ א 19/03/2019 ג 16:50 1 4 1915 2097
שע"ם ד שע"מ ג 19/03/2019 ג 16:50 5 0 1813 1619
רה"מ ג' משרד התיירות ב' 19/03/2019 ג 16:50 1 4 1532 1598
שע"ם ד המכס והמע"מ ב 26/03/2019 ג 16:50 5 0 1833 1377
חברת בזק מטה ב שע"מ ג 26/03/2019 ג 16:50 3 0 1594 1469
משרד התיירות ב' רה"מ א 26/03/2019 ג 16:50 0 5 1680 1996
הגנת הסביבה ב המכס והמע"מ ג 26/03/2019 ג 16:50 0 5 1513 1869
עיריית ירושלים א' רשות האוכלוסין ב 26/03/2019 ג 16:50 5 0 1560 0
שע"מ א משרד התיירות ב' 02/04/2019 ג 16:50 5 0 1837 0
שע"ם ד עיריית ירושלים א' 02/04/2019 ג 16:50 5 0 1861 1581
רה"מ ג' הגנת הסביבה ב 02/04/2019 ג 16:50 5 0 1651 1052
חברת בזק מטה ב רשות האוכלוסין ב 02/04/2019 ג 16:50 5 0 1689 0
רה"מ א המכס והמע"מ ג 02/04/2019 ג 16:50 5 0 1803 0
חברת בזק מטה ב רה"מ א 09/04/2019 ג 16:50
שע"מ ג המכס והמע"מ ג 09/04/2019 ג 16:50
שע"ם ד שע"מ א 09/04/2019 ג 16:50
משרד התיירות ב' רשות האוכלוסין ב 09/04/2019 ג 16:50
הגנת הסביבה ב המכס והמע"מ ב 09/04/2019 ג 16:50
המכס והמע"מ ב שע"מ ג 30/04/2019 ג 16:50
המכס והמע"מ ג משרד התיירות ב' 30/04/2019 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב שע"ם ד 30/04/2019 ג 16:50
עיריית ירושלים א' חברת בזק מטה ב 30/04/2019 ג 16:50
שע"מ א רה"מ ג' 30/04/2019 ג 16:50
רה"מ ג' עיריית ירושלים א' 14/05/2019 ג 16:50
רה"מ א חברת בזק מטה ב 14/05/2019 ג 16:50
המכס והמע"מ ג שע"מ ג 14/05/2019 ג 16:50
שע"מ א שע"ם ד 14/05/2019 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב משרד התיירות ב' 14/05/2019 ג 16:50
המכס והמע"מ ב הגנת הסביבה ב 28/05/2019 ג 16:50
עיריית ירושלים א' רה"מ ג' 28/05/2019 ג 16:50
משרד התיירות ב' המכס והמע"מ ג 28/05/2019 ג 16:50
שע"ם ד רשות האוכלוסין ב 28/05/2019 ג 16:50
רה"מ ג' שע"מ א 02/06/2019 ג 16:50
שע"מ ג המכס והמע"מ ב 02/06/2019 ג 16:50
חברת בזק מטה ב עיריית ירושלים א' 02/06/2019 ג 16:50


 

t103

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
שע"מ א 18 4.89 1947.06
רה"מ א 20 3.95 1741.9
המכס והמע"מ ג 18 3.83 1627.78
שע"ם ד 18 3.06 1633.33
חברת בזק מטה ב 18 2.67 1506.61
המכס והמע"מ ב 18 2.06 1460.61
רה"מ ג' 18 1.72 1396.06
שע"מ ג 18 1.61 1242.28
רשות האוכלוסין ב 18 1.44 1291.28
עיריית ירושלים א' 18 1.44 1238.72
משרד התיירות ב' 18 1.33 1282.17
הגנת הסביבה ב 20 0.45 1021.05