באולינג – דרג ג

 

 

103

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
עיריית ירושלים ג שע"מ ג 05/11/2019 ג 16:50 1 4 1516 1635
ביטוח לאומי עיריית ירושלים א' 05/11/2019 ג 16:50 5 0 1708 1516
משרד התיירות ב' המכס והמע"מ ב 05/11/2019 ג 16:50 0 3 1400 1655
ר. מקרקעי ישראל משרד העבודה א 05/11/2019 ג 16:50 0 5 1431 1924
הגנת הסביבה ב רשות האוכלוסין ב 05/11/2019 ג 16:50 1 2 1402 1495
עיריית ירושלים א' רה"מ א 12/11/2019 ג 16:50 0 5 1487 1759
רשות האוכלוסין ב עיריית ירושלים ג 12/11/2019 ג 16:50 1 2 1511 1522
ר. מקרקעי ישראל הגנת הסביבה ב 12/11/2019 ג 16:50 5 0 1477 1052
חברת בזק מטה ב משרד התיירות ב' 12/11/2019 ג 16:50 5 0 1773 1464
משרד העבודה א המכס והמע"מ ב 12/11/2019 ג 16:50 4 1 1686 1448
חברת בזק מטה ב משרד העבודה א 19/11/2019 ג 16:50 0 5 1591 1699
הגנת הסביבה ב שע"מ ג 19/11/2019 ג 16:50 0 5 1093 1650
ביטוח לאומי רשות האוכלוסין ב 19/11/2019 ג 16:50 4 1 1591 1483
המכס והמע"מ ב רה"מ א 19/11/2019 ג 16:50 1 4 1697 1753
עיריית ירושלים א' משרד התיירות ב' 19/11/2019 ג 16:50 0 5 1278 1523
ביטוח לאומי המכס והמע"מ ב 26/11/2019 ג 16:50 4 0 1710 1628
ר. מקרקעי ישראל רה"מ א 26/11/2019 ג 16:50 0 5 1368 1898
משרד העבודה א שע"מ ג 26/11/2019 ג 16:50 1 4 1524 1646
הגנת הסביבה ב עיריית ירושלים א' 26/11/2019 ג 16:50 5 0 1282 0
חברת בזק מטה ב עיריית ירושלים ג 26/11/2019 ג 16:50 5 0 1605 0
ר. מקרקעי ישראל משרד התיירות ב' 03/12/2019 ג 16:50 0 5 0 1554
חברת בזק מטה ב ביטוח לאומי 03/12/2019 ג 16:50 0 5 1527 1880
עיריית ירושלים א' עיריית ירושלים ג 03/12/2019 ג 16:50 1 2 1340 1359
משרד העבודה א רשות האוכלוסין ב 03/12/2019 ג 16:50 5 0 1852 1672
רה"מ א שע"מ ג 03/12/2019 ג 16:50 5 0 1857 1519
הגנת הסביבה ב חברת בזק מטה ב 10/12/2019 ג 16:50 0 5 0 1665
עיריית ירושלים ג המכס והמע"מ ב 10/12/2019 ג 16:50 3 0 1747 1501
רשות האוכלוסין ב רה"מ א 10/12/2019 ג 16:50 0 5 1619 1747
משרד התיירות ב' שע"מ ג 10/12/2019 ג 16:50 4 1 1675 1575
ר. מקרקעי ישראל ביטוח לאומי 10/12/2019 ג 16:50 0 5 1489 1699
שע"מ ג רשות האוכלוסין ב 17/12/2019 ג 16:50 4 1 1680 1571
רה"מ א משרד העבודה א 17/12/2019 ג 16:50 0 5 1645 1760
חברת בזק מטה ב ר. מקרקעי ישראל 17/12/2019 ג 16:50 5 0 1591 1277
עיריית ירושלים א' המכס והמע"מ ב 17/12/2019 ג 16:50 0 5 1328 1485
עיריית ירושלים ג הגנת הסביבה ב 17/12/2019 ג 16:50 1 2 1315 1284
משרד העבודה א ביטוח לאומי 31/12/2019 ג 16:50 1 2 1768 1752
משרד התיירות ב' הגנת הסביבה ב 31/12/2019 ג 16:50 5 0 1689 1247
שע"מ ג עיריית ירושלים א' 31/12/2019 ג 16:50 4 1 1589 1574
רה"מ א עיריית ירושלים ג 31/12/2019 ג 16:50 5 0 2020 1602
המכס והמע"מ ב חברת בזק מטה ב 31/12/2019 ג 16:50 1 4 1648 1721
רה"מ א הגנת הסביבה ב 14/01/2020 ג 16:50 5 0 1717 1262
המכס והמע"מ ב רשות האוכלוסין ב 14/01/2020 ג 16:50 1 2 1501 1611
עיריית ירושלים ג ביטוח לאומי 14/01/2020 ג 16:50 1 4 1547 1800
שע"מ ג ר. מקרקעי ישראל 14/01/2020 ג 16:50 3 0 1700 1467
משרד התיירות ב' משרד העבודה א 14/01/2020 ג 16:50 0 5 1547 1954
המכס והמע"מ ב ר. מקרקעי ישראל 21/01/2020 ג 16:50 5 0 1587 1364
שע"מ ג חברת בזק מטה ב 21/01/2020 ג 16:50 0 5 1641 1917
רה"מ א משרד התיירות ב' 21/01/2020 ג 16:50 5 0 1824 1643
ביטוח לאומי הגנת הסביבה ב 21/01/2020 ג 16:50 5 0 1649 1033
רשות האוכלוסין ב עיריית ירושלים א' 21/01/2020 ג 16:50 5 0 1549 1331
משרד התיירות ב' עיריית ירושלים ג 28/01/2020 ג 16:50 3 0 1510 1389
עיריית ירושלים א' ר. מקרקעי ישראל 28/01/2020 ג 16:50 1 2 1363 1358
הגנת הסביבה ב משרד העבודה א 28/01/2020 ג 16:50 0 5 1140 1586
רשות האוכלוסין ב חברת בזק מטה ב 28/01/2020 ג 16:50 0 5 1657 1807
ביטוח לאומי רה"מ א 28/01/2020 ג 16:50 4 1 1720 1656
שע"מ ג עיריית ירושלים ג 04/02/2020 ג 16:50 5 0 1584 1407
עיריית ירושלים א' ביטוח לאומי 04/02/2020 ג 16:50 0 5 1346 1736
המכס והמע"מ ב משרד התיירות ב' 04/02/2020 ג 16:50 3 2 1744 1720
משרד העבודה א ר. מקרקעי ישראל 04/02/2020 ג 16:50 5 0 1741 1307
רשות האוכלוסין ב הגנת הסביבה ב 04/02/2020 ג 16:50 5 0 1655 1101
רה"מ א עיריית ירושלים א' 11/02/2020 ג 16:50 5 0 1785 1273
עיריית ירושלים ג רשות האוכלוסין ב 11/02/2020 ג 16:50 5 0 1648 1434
הגנת הסביבה ב ר. מקרקעי ישראל 11/02/2020 ג 16:50 2 1 1233 1277
משרד התיירות ב' חברת בזק מטה ב 11/02/2020 ג 16:50 0 5 1581 1778
המכס והמע"מ ב משרד העבודה א 11/02/2020 ג 16:50 0 5 1474 1858
משרד העבודה א חברת בזק מטה ב 18/02/2020 ג 16:50 2 3 1837 1908
שע"מ ג הגנת הסביבה ב 18/02/2020 ג 16:50 5 0 1804 1138
רשות האוכלוסין ב ביטוח לאומי 18/02/2020 ג 16:50 2 1 1498 1488
רה"מ א המכס והמע"מ ב 18/02/2020 ג 16:50 4 1 1885 1794
משרד התיירות ב' עיריית ירושלים א' 18/02/2020 ג 16:50 4 1 1658 1520
המכס והמע"מ ב ביטוח לאומי 25/02/2020 ג 16:50 0 5 1520 1677
רה"מ א ר. מקרקעי ישראל 25/02/2020 ג 16:50 3 0 1830 1340
שע"מ ג משרד העבודה א 25/02/2020 ג 16:50 5 0 1733 1630
עיריית ירושלים א' הגנת הסביבה ב 25/02/2020 ג 16:50 2 1 1215 1102
עיריית ירושלים ג חברת בזק מטה ב 25/02/2020 ג 16:50 0 5 1440 1836
משרד התיירות ב' ר. מקרקעי ישראל 03/03/2020 ג 16:50 5 0 1773 1381
ביטוח לאומי חברת בזק מטה ב 03/03/2020 ג 16:50 4 1 1773 1639
עיריית ירושלים ג עיריית ירושלים א' 03/03/2020 ג 16:50 3 0 1441 1215
רשות האוכלוסין ב משרד העבודה א 03/03/2020 ג 16:50 0 3 0 1918
שע"מ ג רה"מ א 03/03/2020 ג 16:50 0 5 1747 1886
חברת בזק מטה ב הגנת הסביבה ב 17/03/2020 ג 16:50
המכס והמע"מ ב עיריית ירושלים ג 17/03/2020 ג 16:50
רה"מ א רשות האוכלוסין ב 17/03/2020 ג 16:50
שע"מ ג משרד התיירות ב' 17/03/2020 ג 16:50
ביטוח לאומי ר. מקרקעי ישראל 17/03/2020 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב שע"מ ג 24/03/2020 ג 16:50
משרד העבודה א רה"מ א 24/03/2020 ג 16:50
ר. מקרקעי ישראל חברת בזק מטה ב 24/03/2020 ג 16:50
המכס והמע"מ ב עיריית ירושלים א' 24/03/2020 ג 16:50
הגנת הסביבה ב עיריית ירושלים ג 24/03/2020 ג 16:50
ביטוח לאומי משרד העבודה א 05/05/2020 ג 16:50
הגנת הסביבה ב משרד התיירות ב' 05/05/2020 ג 16:50
עיריית ירושלים א' שע"מ ג 05/05/2020 ג 16:50
עיריית ירושלים ג רה"מ א 05/05/2020 ג 16:50
חברת בזק מטה ב המכס והמע"מ ב 05/05/2020 ג 16:50
הגנת הסביבה ב רה"מ א 19/05/2020 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב המכס והמע"מ ב 19/05/2020 ג 16:50
ביטוח לאומי עיריית ירושלים ג 19/05/2020 ג 16:50
ר. מקרקעי ישראל שע"מ ג 19/05/2020 ג 16:50
משרד העבודה א משרד התיירות ב' 19/05/2020 ג 16:50
ר. מקרקעי ישראל המכס והמע"מ ב 26/05/2020 ג 16:50
חברת בזק מטה ב שע"מ ג 26/05/2020 ג 16:50
משרד התיירות ב' רה"מ א 26/05/2020 ג 16:50
הגנת הסביבה ב ביטוח לאומי 26/05/2020 ג 16:50
עיריית ירושלים א' רשות האוכלוסין ב 26/05/2020 ג 16:50
עיריית ירושלים ג משרד התיירות ב' 02/06/2020 ג 16:50
ר. מקרקעי ישראל עיריית ירושלים א' 02/06/2020 ג 16:50
משרד העבודה א הגנת הסביבה ב 02/06/2020 ג 16:50
חברת בזק מטה ב רשות האוכלוסין ב 02/06/2020 ג 16:50
רה"מ א ביטוח לאומי 02/06/2020 ג 16:50
חברת בזק מטה ב רה"מ א 09/06/2020 ג 16:50
שע"מ ג ביטוח לאומי 09/06/2020 ג 16:50
ר. מקרקעי ישראל עיריית ירושלים ג 09/06/2020 ג 16:50
משרד התיירות ב' רשות האוכלוסין ב 09/06/2020 ג 16:50
הגנת הסביבה ב המכס והמע"מ ב 09/06/2020 ג 16:50
המכס והמע"מ ב שע"מ ג 16/06/2020 ג 16:50
ביטוח לאומי משרד התיירות ב' 16/06/2020 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב ר. מקרקעי ישראל 16/06/2020 ג 16:50
עיריית ירושלים א' חברת בזק מטה ב 16/06/2020 ג 16:50
עיריית ירושלים ג משרד העבודה א 16/06/2020 ג 16:50
משרד העבודה א עיריית ירושלים א' 23/06/2020 ג 16:50
רה"מ א חברת בזק מטה ב 23/06/2020 ג 16:50
ביטוח לאומי שע"מ ג 23/06/2020 ג 16:50
עיריית ירושלים ג ר. מקרקעי ישראל 23/06/2020 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב משרד התיירות ב' 23/06/2020 ג 16:50
המכס והמע"מ ב הגנת הסביבה ב 30/06/2020 ג 16:50
עיריית ירושלים א' משרד העבודה א 30/06/2020 ג 16:50
משרד התיירות ב' ביטוח לאומי 30/06/2020 ג 16:50
ר. מקרקעי ישראל רשות האוכלוסין ב 30/06/2020 ג 16:50
משרד העבודה א עיריית ירושלים ג 07/07/2020 ג 16:50
שע"מ ג המכס והמע"מ ב 07/07/2020 ג 16:50
חברת בזק מטה ב עיריית ירושלים א' 07/07/2020 ג 16:50


 

t103

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
ביטוח לאומי 13 4.08 1553.54
רה"מ א 14 4.07 1709.29
חברת בזק מטה ב 13 3.69 1594.92
משרד העבודה א 14 3.64 1666.43
שע"מ ג 13 3.08 1444.08
משרד התיירות ב' 13 2.54 1449.77
המכס והמע"מ ב 13 1.62 1434.77
רשות האוכלוסין ב 13 1.46 1273.08
עיריית ירושלים ג 13 1.38 1225.62
הגנת הסביבה ב 14 0.79 917.79
ר. מקרקעי ישראל 13 0.62 1117.77
עיריית ירושלים א' 14 0.43 1120.43