02-6207235

 באולינג – דרג ג

 

 

103

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הקליטה א שע"מ ג 01/11/2016 ג 16:50 0 5 0 1571
מלם שכר עיריית ירושלים א' 01/11/2016 ג 16:50 0 5 677 1508
משרד התיירות ב' המכס והמע"מ ב 01/11/2016 ג 16:50 0 5 1689 1768
המדע והספורט א רה"מ ד 01/11/2016 ג 16:50 5 0 1239 0
הרשות לנירות ערך רשות האוכלוסין ב 01/11/2016 ג 16:50 1 4 1548 1589
עיריית ירושלים א' רה"מ א 08/11/2016 ג 16:50 1 4 1438 1623
רשות האוכלוסין ב משרד הקליטה א 08/11/2016 ג 16:50 3 0 1759 1187
המדע והספורט א הרשות לנירות ערך 08/11/2016 ג 16:50 0 5 906 1541
חברת בזק מטה ב משרד התיירות ב' 08/11/2016 ג 16:50 5 0 1706 1236
רה"מ ד המכס והמע"מ ב 08/11/2016 ג 16:50 0 5 1309 1527
חברת בזק מטה ב רה"מ ד 15/11/2016 ג 16:50 5 0 1606 1422
הרשות לנירות ערך שע"מ ג 15/11/2016 ג 16:50 0 5 1377 1562
מלם שכר רשות האוכלוסין ב 15/11/2016 ג 16:50 0 5 0 1599
המכס והמע"מ ב רה"מ א 15/11/2016 ג 16:50 3 2 1711 1675
עיריית ירושלים א' משרד התיירות ב' 15/11/2016 ג 16:50 0 5 1363 1558
מלם שכר המכס והמע"מ ב 22/11/2016 ג 16:50 0 5 929 1671
המדע והספורט א רה"מ א 22/11/2016 ג 16:50 0 5 846 1442
רה"מ ד שע"מ ג 22/11/2016 ג 16:50 0 5 1292 1433
הרשות לנירות ערך עיריית ירושלים א' 22/11/2016 ג 16:50 0 5 0 1373
חברת בזק מטה ב משרד הקליטה א 22/11/2016 ג 16:50 5 0 1583 1167
המדע והספורט א משרד התיירות ב' 29/11/2016 ג 16:50 2 3 1460 1607
חברת בזק מטה ב מלם שכר 29/11/2016 ג 16:50 5 0 1558 0
עיריית ירושלים א' משרד הקליטה א 29/11/2016 ג 16:50 5 0 1659 0
רה"מ ד רשות האוכלוסין ב 29/11/2016 ג 16:50 0 5 1423 1707
רה"מ א שע"מ ג 29/11/2016 ג 16:50 0 5 0 1482
הרשות לנירות ערך חברת בזק מטה ב 06/12/2016 ג 16:50 0 5 1229 1833
משרד הקליטה א המכס והמע"מ ב 06/12/2016 ג 16:50 0 5 866 1463
רשות האוכלוסין ב רה"מ א 06/12/2016 ג 16:50 5 0 1925 1356
משרד התיירות ב' שע"מ ג 06/12/2016 ג 16:50 1 4 1516 1591
המדע והספורט א מלם שכר 06/12/2016 ג 16:50 5 0 1542 1001
שע"מ ג רשות האוכלוסין ב 13/12/2016 ג 16:50 1 4 1515 1752
רה"מ א רה"מ ד 13/12/2016 ג 16:50 5 0 1671 1395
חברת בזק מטה ב המדע והספורט א 13/12/2016 ג 16:50 4 1 1813 1709
עיריית ירושלים א' המכס והמע"מ ב 13/12/2016 ג 16:50 0 5 1379 1509
משרד הקליטה א הרשות לנירות ערך 13/12/2016 ג 16:50 0 5 0 1256
רה"מ ד מלם שכר 20/12/2016 ג 16:50 3 0 1418 783
משרד התיירות ב' הרשות לנירות ערך 20/12/2016 ג 16:50 4 1 1507 1424
שע"מ ג עיריית ירושלים א' 20/12/2016 ג 16:50 5 0 1590 1187
רה"מ א משרד הקליטה א 20/12/2016 ג 16:50 5 0 1700 0
המכס והמע"מ ב חברת בזק מטה ב 20/12/2016 ג 16:50 1 4 1572 1729
רה"מ א הרשות לנירות ערך 03/01/2017 ג 16:50 3 0 1611 1185
המכס והמע"מ ב רשות האוכלוסין ב 03/01/2017 ג 16:50 1 4 1772 1921
משרד הקליטה א מלם שכר 03/01/2017 ג 16:50 3 0 1248 1052
שע"מ ג המדע והספורט א 03/01/2017 ג 16:50 5 0 1624 1497
משרד התיירות ב' רה"מ ד 03/01/2017 ג 16:50 5 0 1655 1195
המכס והמע"מ ב המדע והספורט א 10/01/2017 ג 16:50 5 0 1571 1311
שע"מ ג חברת בזק מטה ב 10/01/2017 ג 16:50 4 1 1816 1733
רה"מ א משרד התיירות ב' 10/01/2017 ג 16:50 5 0 1542 1213
מלם שכר הרשות לנירות ערך 10/01/2017 ג 16:50 0 5 1079 1342
רשות האוכלוסין ב עיריית ירושלים א' 10/01/2017 ג 16:50 5 0 1734 1479
משרד התיירות ב' משרד הקליטה א 17/01/2017 ג 16:50 5 0 1281 0
עיריית ירושלים א' המדע והספורט א 17/01/2017 ג 16:50 5 0 1513 0
הרשות לנירות ערך רה"מ ד 17/01/2017 ג 16:50 0 5 1301 1403
רשות האוכלוסין ב חברת בזק מטה ב 17/01/2017 ג 16:50 4 1 1787 1653
מלם שכר רה"מ א 17/01/2017 ג 16:50 0 5 1044 1731
שע"מ ג משרד הקליטה א 24/01/2017 ג 16:50 5 0 1533 1083
עיריית ירושלים א' מלם שכר 24/01/2017 ג 16:50 5 0 1408 1125
המכס והמע"מ ב משרד התיירות ב' 24/01/2017 ג 16:50 1 4 1653 1689
רה"מ ד המדע והספורט א 24/01/2017 ג 16:50 0 3 1232 1456
רשות האוכלוסין ב הרשות לנירות ערך 24/01/2017 ג 16:50 5 0 1827 0
רה"מ א עיריית ירושלים א' 31/01/2017 ג 16:50 2 3 1528 1552
משרד הקליטה א רשות האוכלוסין ב 31/01/2017 ג 16:50 0 5 1313 1812
הרשות לנירות ערך המדע והספורט א 31/01/2017 ג 16:50 0 5 1402 1780
משרד התיירות ב' חברת בזק מטה ב 31/01/2017 ג 16:50 1 4 1627 1724
המכס והמע"מ ב רה"מ ד 31/01/2017 ג 16:50 5 0 1613 1316
רה"מ ד חברת בזק מטה ב 07/02/2017 ג 16:50 0 5 0 1668
שע"מ ג הרשות לנירות ערך 07/02/2017 ג 16:50 5 0 1368 1186
רשות האוכלוסין ב מלם שכר 07/02/2017 ג 16:50 5 0 1770 1139
רה"מ א המכס והמע"מ ב 07/02/2017 ג 16:50 4 1 1688 1600
משרד התיירות ב' עיריית ירושלים א' 07/02/2017 ג 16:50 4 1 1659 1425
המכס והמע"מ ב מלם שכר 14/02/2017 ג 16:50 5 0 1502 1109
רה"מ א המדע והספורט א 14/02/2017 ג 16:50 1 2 1579 1720
שע"מ ג רה"מ ד 14/02/2017 ג 16:50 5 0 1484 1254
עיריית ירושלים א' הרשות לנירות ערך 14/02/2017 ג 16:50 5 0 1524 1326
משרד הקליטה א חברת בזק מטה ב 14/02/2017 ג 16:50 0 5 0 1762
משרד התיירות ב' המדע והספורט א 21/02/2017 ג 16:50 4 1 1618 1562
מלם שכר חברת בזק מטה ב 21/02/2017 ג 16:50 0 5 1432 1807
משרד הקליטה א עיריית ירושלים א' 21/02/2017 ג 16:50 0 5 0 1500
רשות האוכלוסין ב רה"מ ד 21/02/2017 ג 16:50 5 0 1847 1429
שע"מ ג רה"מ א 21/02/2017 ג 16:50 1 4 1627 1646
חברת בזק מטה ב הרשות לנירות ערך 28/02/2017 ג 16:50 5 0 1790 0
המכס והמע"מ ב משרד הקליטה א 28/02/2017 ג 16:50 5 0 1642 0
רה"מ א רשות האוכלוסין ב 28/02/2017 ג 16:50 4 1 1760 1712
שע"מ ג משרד התיירות ב' 28/02/2017 ג 16:50 2 3 1569 1596
מלם שכר המדע והספורט א 28/02/2017 ג 16:50 0 3 1101 1575
רשות האוכלוסין ב שע"מ ג 07/03/2017 ג 16:50 5 0 1734 1637
רה"מ ד רה"מ א 07/03/2017 ג 16:50 0 5 1507 1777
המדע והספורט א חברת בזק מטה ב 07/03/2017 ג 16:50 4 1 1716 1571
המכס והמע"מ ב עיריית ירושלים א' 07/03/2017 ג 16:50 5 0 1620 1409
הרשות לנירות ערך משרד הקליטה א 07/03/2017 ג 16:50 1 2 1260 1275
מלם שכר רה"מ ד 14/03/2017 ג 16:50 5 0 1137 0
הרשות לנירות ערך משרד התיירות ב' 14/03/2017 ג 16:50 0 5 0 1563
עיריית ירושלים א' שע"מ ג 14/03/2017 ג 16:50 0 5 1349 1620
משרד הקליטה א רה"מ א 14/03/2017 ג 16:50 0 5 0 1673
חברת בזק מטה ב המכס והמע"מ ב 14/03/2017 ג 16:50 4 1 1795 1765
הרשות לנירות ערך רה"מ א 21/03/2017 ג 16:50 0 5 686 1587
רשות האוכלוסין ב המכס והמע"מ ב 21/03/2017 ג 16:50 5 0 1846 1598
מלם שכר משרד הקליטה א 21/03/2017 ג 16:50 5 0 1228 0
המדע והספורט א שע"מ ג 21/03/2017 ג 16:50 4 1 1675 1637
רה"מ ד משרד התיירות ב' 21/03/2017 ג 16:50 0 5 1510 1618
המדע והספורט א המכס והמע"מ ב 28/03/2017 ג 16:50 2 1 1653 1549
חברת בזק מטה ב שע"מ ג 28/03/2017 ג 16:50 5 0 1838 1594
משרד התיירות ב' רה"מ א 28/03/2017 ג 16:50 0 5 1494 1631
הרשות לנירות ערך מלם שכר 28/03/2017 ג 16:50 5 0 1128 0
עיריית ירושלים א' רשות האוכלוסין ב 28/03/2017 ג 16:50 1 4 1479 1596
משרד הקליטה א משרד התיירות ב' 04/04/2017 ג 16:50 0 5 0 1464
המדע והספורט א עיריית ירושלים א' 04/04/2017 ג 16:50 1 2 1468 1476
רה"מ ד הרשות לנירות ערך 04/04/2017 ג 16:50 0 5 923 752
חברת בזק מטה ב רשות האוכלוסין ב 04/04/2017 ג 16:50 4 0 1811 1693
רה"מ א מלם שכר 04/04/2017 ג 16:50 5 0 1457 0
חברת בזק מטה ב רה"מ א 25/04/2017 ג 16:50 1 4 1771 1775
שע"מ ג מלם שכר 25/04/2017 ג 16:50 0 5 0 0
המדע והספורט א משרד הקליטה א 25/04/2017 ג 16:50 5 0 1657 0
משרד התיירות ב' רשות האוכלוסין ב 25/04/2017 ג 16:50 4 1 1649 1606
הרשות לנירות ערך המכס והמע"מ ב 25/04/2017 ג 16:50 0 5 0 1563
המכס והמע"מ ב שע"מ ג 09/05/2017 ג 16:50
מלם שכר משרד התיירות ב' 09/05/2017 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב המדע והספורט א 09/05/2017 ג 16:50
עיריית ירושלים א' חברת בזק מטה ב 09/05/2017 ג 16:50
משרד הקליטה א רה"מ ד 09/05/2017 ג 16:50
רה"מ ד עיריית ירושלים א' 23/05/2017 ג 16:50
רה"מ א חברת בזק מטה ב 23/05/2017 ג 16:50
מלם שכר שע"מ ג 23/05/2017 ג 16:50
משרד הקליטה א המדע והספורט א 23/05/2017 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב משרד התיירות ב' 23/05/2017 ג 16:50
המכס והמע"מ ב הרשות לנירות ערך 06/06/2016 ג 16:50
עיריית ירושלים א' רה"מ ד 06/06/2016 ג 16:50
משרד התיירות ב' מלם שכר 06/06/2016 ג 16:50
המדע והספורט א רשות האוכלוסין ב 06/06/2016 ג 16:50
רה"מ ד משרד הקליטה א 13/06/2016 ג 16:50
שע"מ ג המכס והמע"מ ב 13/06/2016 ג 16:50
חברת בזק מטה ב עיריית ירושלים א' 13/06/2016 ג 16:50


 

t103

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
חברת בזק מטה ב 19 4 1599
רשות האוכלוסין ב 19 4 1581
רה"מ א 21 4 1408
המכס והמע"מ ב 19 3 1473
משרד התיירות ב' 19 3 1394
שע"מ ג 19 3 1288
המדע והספורט א 19 2 1293
עיריית ירושלים א' 18 2 1274
הרשות לנירות ערך 21 1 809
מלם שכר 19 1 678
רה"מ ד 18 0 989
משרד הקליטה א 19 0 359