באולינג – דרג ד

 

104

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
נציבות מס הכנסה משרד הרווחה א 06/11/2019 ד 16:50 5 0 1652 1120
עיריית ירושלים ד משרד התיירות ג 06/11/2019 ד 16:50 5 0 1369 0
שע"ם ד הרשות לנירות ערך 06/11/2019 ד 16:50 5 0 1844 1085
משרד הפנים א רה"מ ב 06/11/2019 ד 16:50 0 3 1308 1488
רה"מ ו רה"מ ז 06/11/2019 ד 16:50 1 2 1580 1606
משרד התיירות ג משרד הקליטה א 13/11/2019 ד 16:50 2 1 1250 1268
רה"מ ז נציבות מס הכנסה 13/11/2019 ד 16:50 0 5 1531 1661
משרד הפנים א רה"מ ו 13/11/2019 ד 16:50 1 2 1187 1285
רה"מ ד שע"ם ד 13/11/2019 ד 16:50 0 5 0 1813
רה"מ ב הרשות לנירות ערך 13/11/2019 ד 16:50 5 0 1449 1378
רה"מ ד רה"מ ב 20/11/2019 ד 16:50 0 5 1376 1550
רה"מ ו משרד הרווחה א 20/11/2019 ד 16:50 1 4 1300 1343
עיריית ירושלים ד רה"מ ז 20/11/2019 ד 16:50 1 2 1302 1420
הרשות לנירות ערך משרד הקליטה א 20/11/2019 ד 16:50 5 0 1382 0
משרד התיירות ג שע"ם ד 20/11/2019 ד 16:50 0 3 1454 1705
עיריית ירושלים ד הרשות לנירות ערך 27/11/2019 ד 16:50 5 0 1374 1262
משרד הפנים א משרד הקליטה א 27/11/2019 ד 16:50 5 0 1414 1031
רה"מ ב משרד הרווחה א 27/11/2019 ד 16:50 3 0 1545 804
רה"מ ו משרד התיירות ג 27/11/2019 ד 16:50 3 0 1613 1164
רה"מ ד נציבות מס הכנסה 27/11/2019 ד 16:50 1 4 1418 1627
משרד הפנים א שע"ם ד 04/12/2019 ד 16:50 0 3 1204 1807
רה"מ ד עיריית ירושלים ד 04/12/2019 ד 16:50 1 2 1341 1398
משרד התיירות ג נציבות מס הכנסה 04/12/2019 ד 16:50 0 5 1180 1597
רה"מ ב רה"מ ז 04/12/2019 ד 16:50 3 0 1401 0
משרד הקליטה א משרד הרווחה א 04/12/2019 ד 16:50 3 0 1225 1064
רה"מ ו רה"מ ד 11/12/2019 ד 16:50 1 4 1566 1631
נציבות מס הכנסה הרשות לנירות ערך 11/12/2019 ד 16:50 5 0 1690 0
רה"מ ז משרד הקליטה א 11/12/2019 ד 16:50 3 0 1363 1262
שע"ם ד משרד הרווחה א 11/12/2019 ד 16:50 3 0 1772 1206
משרד הפנים א עיריית ירושלים ד 11/12/2019 ד 16:50 5 0 1477 1316
משרד הרווחה א רה"מ ז 18/12/2019 ד 16:50 0 5 948 1544
משרד הקליטה א רה"מ ב 18/12/2019 ד 16:50 0 5 0 1604
רה"מ ד משרד הפנים א 18/12/2019 ד 16:50 2 1 1431 1327
משרד התיירות ג הרשות לנירות ערך 18/12/2019 ד 16:50 1 2 1147 1235
נציבות מס הכנסה רה"מ ו 18/12/2019 ד 16:50 3 0 1645 1423
רה"מ ב עיריית ירושלים ד 01/01/2020 ד 16:50 1 2 1384 1406
שע"ם ד רה"מ ו 01/01/2020 ד 16:50 4 1 1560 1527
משרד הרווחה א משרד התיירות ג 01/01/2020 ד 16:50 0 5 1201 1250
משרד הקליטה א נציבות מס הכנסה 01/01/2020 ד 16:50 0 3 1342 1632
הרשות לנירות ערך רה"מ ד 01/01/2020 ד 16:50 1 2 1222 1544
משרד הקליטה א רה"מ ו 08/01/2020 ד 16:50 0 3 0 0
הרשות לנירות ערך רה"מ ז 08/01/2020 ד 16:50 3 0 1007 0
נציבות מס הכנסה עיריית ירושלים ד 08/01/2020 ד 16:50 5 0 1596 1262
משרד הרווחה א משרד הפנים א 08/01/2020 ד 16:50 3 0 1295 0
שע"ם ד רה"מ ב 08/01/2020 ד 16:50 4 1 1712 1521
הרשות לנירות ערך משרד הפנים א 15/01/2020 ד 16:50 0 3 1055 1185
משרד הרווחה א רה"מ ד 15/01/2020 ד 16:50 0 3 1093 1557
משרד הקליטה א שע"ם ד 15/01/2020 ד 16:50 0 5 1366 1720
עיריית ירושלים ד רה"מ ו 15/01/2020 ד 16:50 3 0 1417 953
רה"מ ז משרד התיירות ג 15/01/2020 ד 16:50 0 5 1448 1523
שע"ם ד נציבות מס הכנסה 22/01/2020 ד 16:50 1 4 1808 1845
משרד התיירות ג משרד הפנים א 22/01/2020 ד 16:50 0 3 0 1325
רה"מ ו רה"מ ב 22/01/2020 ד 16:50 4 1 1474 1378
רה"מ ז רה"מ ד 22/01/2020 ד 16:50 0 3 0 1383
עיריית ירושלים ד משרד הקליטה א 22/01/2020 ד 16:50 3 0 1384 0
משרד הרווחה א נציבות מס הכנסה 29/01/2020 ד 16:50 0 5 1314 1855
משרד התיירות ג עיריית ירושלים ד 29/01/2020 ד 16:50 0 3 1346 1755
הרשות לנירות ערך שע"ם ד 29/01/2020 ד 16:50 0 5 1330 1849
רה"מ ב משרד הפנים א 29/01/2020 ד 16:50 5 0 1615 1372
רה"מ ז רה"מ ו 29/01/2020 ד 16:50 1 2 1223 1377
משרד הקליטה א משרד התיירות ג 05/02/2019 ד 16:50 0 5 0 1415
נציבות מס הכנסה רה"מ ז 05/02/2019 ד 16:50 5 0 1617 1294
רה"מ ו משרד הפנים א 05/02/2019 ד 16:50 3 0 1409 1181
שע"ם ד רה"מ ד 05/02/2019 ד 16:50 4 1 1805 1596
הרשות לנירות ערך רה"מ ב 05/02/2019 ד 16:50 0 5 758 1787
רה"מ ב רה"מ ד 12/02/2019 ד 16:50 1 4 1519 1709
משרד הרווחה א רה"מ ו 12/02/2019 ד 16:50 0 3 1161 1436
רה"מ ז עיריית ירושלים ד 12/02/2019 ד 16:50 0 3 856 1517
משרד הקליטה א הרשות לנירות ערך 12/02/2019 ד 16:50 2 1 1354 1216
שע"ם ד משרד התיירות ג 12/02/2019 ד 16:50 5 0 1763 1310
הרשות לנירות ערך עיריית ירושלים ד 19/02/2019 ד 16:50 0 5 1051 1526
משרד הקליטה א משרד הפנים א 19/02/2019 ד 16:50 0 3 0 1419
משרד הרווחה א רה"מ ב 19/02/2019 ד 16:50 0 3 741 1681
משרד התיירות ג רה"מ ו 19/02/2019 ד 16:50 2 1 1314 1301
נציבות מס הכנסה רה"מ ד 19/02/2019 ד 16:50 4 1 1699 1568
שע"ם ד משרד הפנים א 26/02/2020 ד 16:50 5 0 1817 1234
עיריית ירושלים ד רה"מ ד 26/02/2020 ד 16:50 2 1 1570 1598
נציבות מס הכנסה משרד התיירות ג 26/02/2020 ד 16:50 5 0 1898 1267
רה"מ ז רה"מ ב 26/02/2020 ד 16:50 0 3 1295 1444
משרד הרווחה א משרד הקליטה א 26/02/2020 ד 16:50 1 2 1154 1247
רה"מ ד רה"מ ו 04/03/2020 ד 16:50 4 1 1655 1569
הרשות לנירות ערך נציבות מס הכנסה 04/03/2020 ד 16:50 0 5 1232 1672
משרד הקליטה א רה"מ ז 04/03/2020 ד 16:50 0 5 0 1653
משרד הרווחה א שע"ם ד 04/03/2020 ד 16:50 0 5 1209 1768
עיריית ירושלים ד משרד הפנים א 04/03/2020 ד 16:50 3 0 1289 1162
רה"מ ז משרד הרווחה א 18/03/2020 ד 16:50
רה"מ ב משרד הקליטה א 18/03/2020 ד 16:50
משרד הפנים א רה"מ ד 18/03/2020 ד 16:50
הרשות לנירות ערך משרד התיירות ג 18/03/2020 ד 16:50
רה"מ ו נציבות מס הכנסה 18/03/2020 ד 16:50
עיריית ירושלים ד רה"מ ב 25/03/2020 ד 16:50
רה"מ ו שע"ם ד 25/03/2020 ד 16:50
משרד התיירות ג משרד הרווחה א 25/03/2020 ד 16:50
נציבות מס הכנסה משרד הקליטה א 25/03/2020 ד 16:50
רה"מ ד הרשות לנירות ערך 25/03/2020 ד 16:50
רה"מ ו משרד הקליטה א 22/04/2020 ד 16:50
רה"מ ז הרשות לנירות ערך 22/04/2020 ד 16:50
עיריית ירושלים ד נציבות מס הכנסה 22/04/2020 ד 16:50
משרד הפנים א משרד הרווחה א 22/04/2020 ד 16:50
רה"מ ב שע"ם ד 22/04/2020 ד 16:50
משרד הפנים א הרשות לנירות ערך 06/05/2020 ד 16:50
רה"מ ד משרד הרווחה א 06/05/2020 ד 16:50
שע"ם ד משרד הקליטה א 06/05/2020 ד 16:50
רה"מ ו עיריית ירושלים ד 06/05/2020 ד 16:50
משרד התיירות ג רה"מ ז 06/05/2020 ד 16:50
נציבות מס הכנסה שע"ם ד 20/05/2020 ד 16:50
משרד הפנים א משרד התיירות ג 20/05/2020 ד 16:50
רה"מ ב רה"מ ו 20/05/2020 ד 16:50
רה"מ ד רה"מ ז 20/05/2020 ד 16:50
משרד הקליטה א עיריית ירושלים ד 20/05/2020 ד 16:50
רה"מ ד משרד הקליטה א 27/05/2020 ד 16:50
משרד הרווחה א עיריית ירושלים ד 27/05/2020 ד 16:50
משרד הפנים א נציבות מס הכנסה 27/05/2020 ד 16:50
שע"ם ד רה"מ ז 27/05/2020 ד 16:50
רה"מ ו הרשות לנירות ערך 27/05/2020 ד 16:50
הרשות לנירות ערך משרד הרווחה א 03/06/2020 ד 16:50
עיריית ירושלים ד שע"ם ד 03/06/2020 ד 16:50
רה"מ ז משרד הפנים א 03/06/2020 ד 16:50
משרד התיירות ג רה"מ ד 03/06/2020 ד 16:50
נציבות מס הכנסה רה"מ ב 03/06/2020 ד 16:50
רה"מ ב משרד התיירות ג 10/06/2020 ד 16:50
משרד הקליטה א רה"מ ד 10/06/2020 ד 16:50
עיריית ירושלים ד משרד הרווחה א 10/06/2020 ד 16:50
נציבות מס הכנסה משרד הפנים א 10/06/2020 ד 16:50
רה"מ ז שע"ם ד 10/06/2020 ד 16:50
הרשות לנירות ערך רה"מ ו 17/06/2020 ד 16:50
משרד התיירות ג רה"מ ב 17/06/2020 ד 16:50
שע"ם ד עיריית ירושלים ד 17/06/2020 ד 16:50
משרד הפנים א רה"מ ז 17/06/2020 ד 16:50
רה"מ ב נציבות מס הכנסה 24/06/2020 ד 16:50
משרד הרווחה א הרשות לנירות ערך 24/06/2020 ד 16:50
רה"מ ד משרד התיירות ג 24/06/2020 ד 16:50


 

t104

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
נציבות מס הכנסה 14 4.5 1546.5
שע"ם ד 14 4.07 1669
רה"מ ב 14 3.14 1375.07
עיריית ירושלים ד 14 2.64 1258.21
רה"מ ד 14 1.93 1303.36
רה"מ ו 15 1.73 1142.53
משרד הפנים א 14 1.5 1034.64
משרד התיירות ג 14 1.43 972.14
רה"מ ז 14 1.29 963.07
הרשות לנירות ערך 14 0.86 951.64
משרד הרווחה א 14 0.57 918.07
משרד הקליטה א 15 0.53 564