בחרו עמוד

 באולינג – דרג ד

 

104

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
נציבות מס הכנסה משרד הרווחה א 18/10/2017 ד 16:50 5 0 1701 1397
עיריית ירושלים ד משרד התיירות ג 18/10/2017 ד 16:50 0 3 1278 1459
ביטוח לאומי הרשות לנירות ערך 18/10/2017 ד 16:50 5 0 1520 1207
משרד הפנים א ר. מקרקעי ישראל 18/10/2017 ד 16:50 0 5 1384 1581
משרד הפנים ב רה"מ ז 18/10/2017 ד 16:50 0 3 1298 1492
משרד התיירות ג המכס והמע"מ ג 25/10/2017 ד 16:50 5 0 1611 1387
רה"מ ז נציבות מס הכנסה 25/10/2017 ד 16:50 0 5 1348 1843
משרד הפנים א משרד הפנים ב 25/10/2017 ד 16:50 3 0 1282 1147
רה"מ ד ביטוח לאומי 25/10/2017 ד 16:50 0 5 1367 1759
ר. מקרקעי ישראל הרשות לנירות ערך 25/10/2017 ד 16:50 5 0 1499 1165
רה"מ ד ר. מקרקעי ישראל 01/11/2017 ד 16:50 1 4 1360 1504
משרד הפנים ב משרד הרווחה א 01/11/2017 ד 16:50 1 2 1205 1300
עיריית ירושלים ד רה"מ ז 01/11/2017 ד 16:50 0 5 1177 1470
הרשות לנירות ערך המכס והמע"מ ג 01/11/2017 ד 16:50 0 5 0 1789
משרד התיירות ג ביטוח לאומי 01/11/2017 ד 16:50 0 5 1588 1737
עיריית ירושלים ד הרשות לנירות ערך 08/11/2017 ד 16:50 5 0 1399 1182
משרד הפנים א המכס והמע"מ ג 08/11/2017 ד 16:50 0 5 1119 1838
ר. מקרקעי ישראל משרד הרווחה א 08/11/2017 ד 16:50 0 3 1438 1469
משרד הפנים ב משרד התיירות ג 08/11/2017 ד 16:50 0 5 1092 1571
רה"מ ד נציבות מס הכנסה 08/11/2017 ד 16:50 0 5 1351 1724
משרד הפנים א ביטוח לאומי 15/11/2017 ד 16:50 0 5 1189 1756
רה"מ ד עיריית ירושלים ד 15/11/2017 ד 16:50 2 1 1287 1174
משרד התיירות ג נציבות מס הכנסה 15/11/2017 ד 16:50 0 5 1450 1707
ר. מקרקעי ישראל רה"מ ז 15/11/2017 ד 16:50 3 0 1659 1390
המכס והמע"מ ג משרד הרווחה א 15/11/2017 ד 16:50 3 0 1807 1335
משרד הפנים ב רה"מ ד 22/11/2017 ד 16:50 0 3 1101 1281
נציבות מס הכנסה הרשות לנירות ערך 22/11/2017 ד 16:50 5 0 1598 1349
רה"מ ז המכס והמע"מ ג 22/11/2017 ד 16:50 0 5 1312 1676
ביטוח לאומי משרד הרווחה א 22/11/2017 ד 16:50 5 0 1872 1298
משרד הפנים א עיריית ירושלים ד 22/11/2017 ד 16:50 0 5 1362 1386
משרד הרווחה א רה"מ ז 29/11/2017 ד 16:50 0 5 1334 1554
המכס והמע"מ ג ר. מקרקעי ישראל 29/11/2017 ד 16:50 5 0 1758 1496
רה"מ ד משרד הפנים א 29/11/2017 ד 16:50 2 1 1295 1253
משרד התיירות ג הרשות לנירות ערך 29/11/2017 ד 16:50 5 0 1540 1229
נציבות מס הכנסה משרד הפנים ב 29/11/2017 ד 16:50 5 0 1728 1106
ר. מקרקעי ישראל עיריית ירושלים ד 06/12/2017 ד 16:50 3 0 1539 1403
ביטוח לאומי משרד הפנים ב 06/12/2017 ד 16:50 5 0 1601 0
משרד הרווחה א משרד התיירות ג 06/12/2017 ד 16:50 0 5 1087 1545
המכס והמע"מ ג נציבות מס הכנסה 06/12/2017 ד 16:50 3 2 1694 1660
הרשות לנירות ערך רה"מ ד 06/12/2017 ד 16:50 0 5 1057 1317
המכס והמע"מ ג משרד הפנים ב 27/12/2017 ד 16:50 5 0 1626 1071
הרשות לנירות ערך רה"מ ז 27/12/2017 ד 16:50 0 5 0 1398
נציבות מס הכנסה עיריית ירושלים ד 27/12/2017 ד 16:50 3 0 1613 1193
משרד הרווחה א משרד הפנים א 27/12/2017 ד 16:50 4 1 1430 1300
ביטוח לאומי ר. מקרקעי ישראל 27/12/2017 ד 16:50 2 1 1647 1568
הרשות לנירות ערך משרד הפנים א 03/01/2018 ד 16:50 0 5 0 1172
משרד הרווחה א רה"מ ד 03/01/2018 ד 16:50 5 0 1880 1295
המכס והמע"מ ג ביטוח לאומי 03/01/2018 ד 16:50 3 2 1799 1773
עיריית ירושלים ד משרד הפנים ב 03/01/2018 ד 16:50 4 1 1291 1244
רה"מ ז משרד התיירות ג 03/01/2018 ד 16:50 5 0 1522 0
ביטוח לאומי נציבות מס הכנסה 10/01/2018 ד 16:50 1 4 1697 1705
משרד התיירות ג משרד הפנים א 10/01/2018 ד 16:50 5 0 1619 1251
משרד הפנים ב ר. מקרקעי ישראל 10/01/2018 ד 16:50 0 3 1086 1506
רה"מ ז רה"מ ד 10/01/2018 ד 16:50 5 0 1520 1251
עיריית ירושלים ד המכס והמע"מ ג 10/01/2018 ד 16:50 0 5 1275 1974
משרד הרווחה א נציבות מס הכנסה 17/01/2018 ד 16:50 0 5 1342 1544
משרד התיירות ג עיריית ירושלים ד 17/01/2018 ד 16:50 2 1 1291 1188
הרשות לנירות ערך ביטוח לאומי 17/01/2018 ד 16:50 0 3 1222 1840
ר. מקרקעי ישראל משרד הפנים א 17/01/2018 ד 16:50 3 0 1563 1285
רה"מ ז משרד הפנים ב 17/01/2018 ד 16:50 5 0 1664 663
המכס והמע"מ ג משרד התיירות ג 24/01/2018 ד 16:50 5 0 1853 1533
נציבות מס הכנסה רה"מ ז 24/01/2018 ד 16:50 5 0 1648 1454
משרד הפנים ב משרד הפנים א 24/01/2018 ד 16:50 0 3 993 1436
ביטוח לאומי רה"מ ד 24/01/2018 ד 16:50 5 0 1735 0
הרשות לנירות ערך ר. מקרקעי ישראל 24/01/2018 ד 16:50 0 5 0 1688
ר. מקרקעי ישראל רה"מ ד 07/02/2018 ד 16:50 5 0 1417 1112
משרד הרווחה א משרד הפנים ב 07/02/2018 ד 16:50 3 0 1415 953
רה"מ ז עיריית ירושלים ד 07/02/2018 ד 16:50 3 0 1440 1235
המכס והמע"מ ג הרשות לנירות ערך 07/02/2018 ד 16:50 5 0 1799 0
ביטוח לאומי משרד התיירות ג 07/02/2018 ד 16:50 5 0 1753 1452
הרשות לנירות ערך עיריית ירושלים ד 14/02/2018 ד 16:50 5 0 1371 1236
המכס והמע"מ ג משרד הפנים א 14/02/2018 ד 16:50 5 0 1802 1379
משרד הרווחה א ר. מקרקעי ישראל 14/02/2018 ד 16:50 0 3 1185 1642
משרד התיירות ג משרד הפנים ב 14/02/2018 ד 16:50 0 5 0 921
נציבות מס הכנסה רה"מ ד 14/02/2018 ד 16:50 5 0 1669 0
ביטוח לאומי משרד הפנים א 21/02/2018 ד 16:50 5 0 1831 1326
עיריית ירושלים ד רה"מ ד 21/02/2018 ד 16:50 0 3 1181 1301
נציבות מס הכנסה משרד התיירות ג 21/02/2018 ד 16:50 3 0 1581 1446
רה"מ ז ר. מקרקעי ישראל 21/02/2018 ד 16:50 1 2 1432 1529
משרד הרווחה א המכס והמע"מ ג 21/02/2018 ד 16:50 0 5 1377 1729
רה"מ ד משרד הפנים ב 07/03/2018 ד 16:50 3 0 1315 958
הרשות לנירות ערך נציבות מס הכנסה 07/03/2018 ד 16:50 0 5 1246 1691
המכס והמע"מ ג רה"מ ז 07/03/2018 ד 16:50 5 0 1746 1444
משרד הרווחה א ביטוח לאומי 07/03/2018 ד 16:50 0 5 1373 1799
עיריית ירושלים ד משרד הפנים א 07/03/2018 ד 16:50 0 3 1175 1309
רה"מ ז משרד הרווחה א 14/03/2018 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל המכס והמע"מ ג 14/03/2018 ד 16:50
משרד הפנים א רה"מ ד 14/03/2018 ד 16:50
הרשות לנירות ערך משרד התיירות ג 14/03/2018 ד 16:50
משרד הפנים ב נציבות מס הכנסה 14/03/2018 ד 16:50
עיריית ירושלים ד ר. מקרקעי ישראל 21/03/2018 ד 16:50
משרד הפנים ב ביטוח לאומי 21/03/2018 ד 16:50
משרד התיירות ג משרד הרווחה א 21/03/2018 ד 16:50
נציבות מס הכנסה המכס והמע"מ ג 21/03/2018 ד 16:50
רה"מ ד הרשות לנירות ערך 21/03/2018 ד 16:50
משרד הפנים ב המכס והמע"מ ג 25/04/2018 ד 16:50
רה"מ ז הרשות לנירות ערך 25/04/2018 ד 16:50
עיריית ירושלים ד נציבות מס הכנסה 25/04/2018 ד 16:50
משרד הפנים א משרד הרווחה א 25/04/2018 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל ביטוח לאומי 25/04/2018 ד 16:50
משרד הפנים א הרשות לנירות ערך 23/05/2018 ד 16:50
רה"מ ד משרד הרווחה א 23/05/2018 ד 16:50
ביטוח לאומי המכס והמע"מ ג 23/05/2018 ד 16:50
משרד הפנים ב עיריית ירושלים ד 23/05/2018 ד 16:50
משרד התיירות ג רה"מ ז 23/05/2018 ד 16:50
נציבות מס הכנסה ביטוח לאומי 30/05/2018 ד 16:50
משרד הפנים א משרד התיירות ג 30/05/2018 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל משרד הפנים ב 30/05/2018 ד 16:50
רה"מ ד רה"מ ז 30/05/2018 ד 16:50
המכס והמע"מ ג עיריית ירושלים ד 30/05/2018 ד 16:50
רה"מ ד המכס והמע"מ ג 06/06/2018 ד 16:50
משרד הרווחה א עיריית ירושלים ד 06/06/2018 ד 16:50
משרד הפנים א נציבות מס הכנסה 06/06/2018 ד 16:50
ביטוח לאומי רה"מ ז 06/06/2018 ד 16:50
משרד הפנים ב הרשות לנירות ערך 06/06/2018 ד 16:50
הרשות לנירות ערך משרד הרווחה א 13/06/2018 ד 16:50
עיריית ירושלים ד ביטוח לאומי 13/06/2018 ד 16:50
רה"מ ז משרד הפנים א 13/06/2018 ד 16:50
משרד התיירות ג רה"מ ד 13/06/2018 ד 16:50
נציבות מס הכנסה ר. מקרקעי ישראל 13/06/2018 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל משרד התיירות ג 20/06/2018 ד 16:50
המכס והמע"מ ג רה"מ ד 20/06/2018 ד 16:50
עיריית ירושלים ד משרד הרווחה א 20/06/2018 ד 16:50
נציבות מס הכנסה משרד הפנים א 20/06/2018 ד 16:50
רה"מ ז ביטוח לאומי 20/06/2018 ד 16:50
הרשות לנירות ערך משרד הפנים ב 27/06/2018 ד 16:50
משרד התיירות ג ר. מקרקעי ישראל 27/06/2018 ד 16:50
ביטוח לאומי עיריית ירושלים ד 27/06/2018 ד 16:50
משרד הפנים א רה"מ ז 27/06/2018 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל נציבות מס הכנסה 04/07/2018 ד 16:50
משרד הרווחה א הרשות לנירות ערך 04/07/2018 ד 16:50
רה"מ ד משרד התיירות ג 04/07/2018 ד 16:50


 

t104

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
המכס והמע"מ ג 15 4 1618
ביטוח לאומי 14 4 1583
נציבות מס הכנסה 14 4 1520
ר. מקרקעי ישראל 14 3 1391
רה"מ ז 14 3 1303
משרד התיירות ג 14 2 1155
משרד הרווחה א 14 1 1167
עיריית ירושלים ד 14 1 1099
משרד הפנים א 14 1 1098
רה"מ ד 14 1 978
משרד הפנים ב 15 0 821
הרשות לנירות ערך 14 0 659