באולינג – דרג ד

 

104

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
נציבות מס הכנסה משרד הרווחה א 06/11/2019 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד משרד התיירות ג 06/11/2019 ד 16:50:00
שע"ם ד הרשות לנירות ערך 06/11/2019 ד 16:50:00
משרד הפנים א רה"מ ב 06/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ו רה"מ ז 06/11/2019 ד 16:50:00
משרד התיירות ג משרד הקליטה א 13/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ז נציבות מס הכנסה 13/11/2019 ד 16:50:00
משרד הפנים א רה"מ ו 13/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ד שע"ם ד 13/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ב הרשות לנירות ערך 13/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ד רה"מ ב 20/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ו משרד הרווחה א 20/11/2019 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד רה"מ ז 20/11/2019 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך משרד הקליטה א 20/11/2019 ד 16:50:00
משרד התיירות ג שע"ם ד 20/11/2019 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד הרשות לנירות ערך 27/11/2019 ד 16:50:00
משרד הפנים א משרד הקליטה א 27/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ב משרד הרווחה א 27/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ו משרד התיירות ג 27/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ד נציבות מס הכנסה 27/11/2019 ד 16:50:00
משרד הפנים א שע"ם ד 04/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ד עיריית ירושלים ד 04/12/2019 ד 16:50:00
משרד התיירות ג נציבות מס הכנסה 04/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ב רה"מ ז 04/12/2019 ד 16:50:00
משרד הקליטה א משרד הרווחה א 04/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ו רה"מ ד 11/12/2019 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה הרשות לנירות ערך 11/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ז משרד הקליטה א 11/12/2019 ד 16:50:00
שע"ם ד משרד הרווחה א 11/12/2019 ד 16:50:00
משרד הפנים א עיריית ירושלים ד 11/12/2019 ד 16:50:00
משרד הרווחה א רה"מ ז 18/12/2019 ד 16:50:00
משרד הקליטה א רה"מ ב 18/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ד משרד הפנים א 18/12/2019 ד 16:50:00
משרד התיירות ג הרשות לנירות ערך 18/12/2019 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה רה"מ ו 18/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ב עיריית ירושלים ד 01/01/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד רה"מ ו 01/01/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א משרד התיירות ג 01/01/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א נציבות מס הכנסה 01/01/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך רה"מ ד 01/01/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א רה"מ ו 08/01/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך רה"מ ז 08/01/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה עיריית ירושלים ד 08/01/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א משרד הפנים א 08/01/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד רה"מ ב 08/01/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך משרד הפנים א 15/01/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א רה"מ ד 15/01/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א שע"ם ד 15/01/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד רה"מ ו 15/01/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז משרד התיירות ג 15/01/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד נציבות מס הכנסה 22/01/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג משרד הפנים א 22/01/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו רה"מ ב 22/01/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז רה"מ ד 22/01/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד משרד הקליטה א 22/01/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א נציבות מס הכנסה 29/01/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג עיריית ירושלים ד 29/01/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך שע"ם ד 29/01/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב משרד הפנים א 29/01/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז רה"מ ו 29/01/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א משרד התיירות ג 05/02/2019 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה רה"מ ז 05/02/2019 ד 16:50:00
רה"מ ו משרד הפנים א 05/02/2019 ד 16:50:00
שע"ם ד רה"מ ד 05/02/2019 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך רה"מ ב 05/02/2019 ד 16:50:00
רה"מ ב רה"מ ד 12/02/2019 ד 16:50:00
משרד הרווחה א רה"מ ו 12/02/2019 ד 16:50:00
רה"מ ז עיריית ירושלים ד 12/02/2019 ד 16:50:00
משרד הקליטה א הרשות לנירות ערך 12/02/2019 ד 16:50:00
שע"ם ד משרד התיירות ג 12/02/2019 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך עיריית ירושלים ד 19/02/2019 ד 16:50:00
משרד הקליטה א משרד הפנים א 19/02/2019 ד 16:50:00
משרד הרווחה א רה"מ ב 19/02/2019 ד 16:50:00
משרד התיירות ג רה"מ ו 19/02/2019 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה רה"מ ד 19/02/2019 ד 16:50:00
שע"ם ד משרד הפנים א 26/02/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד רה"מ ד 26/02/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה משרד התיירות ג 26/02/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז רה"מ ב 26/02/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א משרד הקליטה א 26/02/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד רה"מ ו 04/03/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך נציבות מס הכנסה 04/03/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א רה"מ ז 04/03/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א שע"ם ד 04/03/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד משרד הפנים א 04/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז משרד הרווחה א 18/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב משרד הקליטה א 18/03/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א רה"מ ד 18/03/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך משרד התיירות ג 18/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו נציבות מס הכנסה 18/03/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד רה"מ ב 25/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו שע"ם ד 25/03/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג משרד הרווחה א 25/03/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה משרד הקליטה א 25/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד הרשות לנירות ערך 25/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו משרד הקליטה א 22/04/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז הרשות לנירות ערך 22/04/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד נציבות מס הכנסה 22/04/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א משרד הרווחה א 22/04/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב שע"ם ד 22/04/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א הרשות לנירות ערך 06/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד משרד הרווחה א 06/05/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד משרד הקליטה א 06/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו עיריית ירושלים ד 06/05/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג רה"מ ז 06/05/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה שע"ם ד 20/05/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א משרד התיירות ג 20/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב רה"מ ו 20/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד רה"מ ז 20/05/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א עיריית ירושלים ד 20/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד משרד הקליטה א 27/05/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א עיריית ירושלים ד 27/05/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א נציבות מס הכנסה 27/05/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד רה"מ ז 27/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו הרשות לנירות ערך 27/05/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך משרד הרווחה א 03/06/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד שע"ם ד 03/06/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז משרד הפנים א 03/06/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג רה"מ ד 03/06/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה רה"מ ב 03/06/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב משרד התיירות ג 10/06/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א רה"מ ד 10/06/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד משרד הרווחה א 10/06/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה משרד הפנים א 10/06/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז שע"ם ד 10/06/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך רה"מ ו 17/06/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג רה"מ ב 17/06/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד עיריית ירושלים ד 17/06/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א רה"מ ז 17/06/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב נציבות מס הכנסה 24/06/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א הרשות לנירות ערך 24/06/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד משרד התיירות ג 24/06/2020 ד 16:50:00


 

t104

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים