02-6207235

 באולינג – דרג ד

 

104

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
נציבות מס הכנסה משרד הרווחה א 02/11/2016 ד 16:50 5 0 1565 1484
עיריית ירושלים ד משרד התיירות ג 02/11/2016 ד 16:50 0 5 1496 1689
ביטוח לאומי הגנת הסביבה ב 02/11/2016 ד 16:50 5 0 1659 1200
משרד הפנים א ר. מקרקעי ישראל 02/11/2016 ד 16:50 0 5 1441 1619
משרד הפנים ב רה"מ ז 02/11/2016 ד 16:50 0 3 1356 1576
משרד התיירות ג מ. מ. מבשרת ציון 09/11/2016 ד 16:50 5 0 1594 1210
רה"מ ז נציבות מס הכנסה 09/11/2016 ד 16:50 0 5 1410 1554
משרד הפנים א משרד הפנים ב 09/11/2016 ד 16:50 1 2 1194 1195
רה"מ ג' ביטוח לאומי 09/11/2016 ד 16:50 0 3 1328 1648
ר. מקרקעי ישראל הגנת הסביבה ב 09/11/2016 ד 16:50 5 0 1466 1003
רה"מ ג' ר. מקרקעי ישראל 16/11/2016 ד 16:50 5 0 1527 1303
משרד הפנים ב משרד הרווחה א 16/11/2016 ד 16:50 0 5 0 1506
עיריית ירושלים ד רה"מ ז 16/11/2016 ד 16:50 0 5 1329 1455
הגנת הסביבה ב מ. מ. מבשרת ציון 16/11/2016 ד 16:50 0 5 1028 1281
משרד התיירות ג ביטוח לאומי 16/11/2016 ד 16:50 5 0 1717 1605
עיריית ירושלים ד הגנת הסביבה ב 23/11/2016 ד 16:50 4 1 1225 1206
משרד הפנים א מ. מ. מבשרת ציון 23/11/2016 ד 16:50 0 5 1202 1430
ר. מקרקעי ישראל משרד הרווחה א 23/11/2016 ד 16:50 2 0 1403 1229
משרד הפנים ב משרד התיירות ג 23/11/2016 ד 16:50 0 5 1080 1553
רה"מ ג' נציבות מס הכנסה 23/11/2016 ד 16:50 0 5 1457 1591
משרד הפנים א ביטוח לאומי 30/11/2016 ד 16:50 0 5 1375 1573
רה"מ ג' עיריית ירושלים ד 30/11/2016 ד 16:50 2 1 1426 1359
משרד התיירות ג נציבות מס הכנסה 30/11/2016 ד 16:50 5 0 1554 1455
ר. מקרקעי ישראל רה"מ ז 30/11/2016 ד 16:50 0 5 1387 1549
מ. מ. מבשרת ציון משרד הרווחה א 30/11/2016 ד 16:50 5 0 1192 0
משרד הפנים ב רה"מ ג' 07/12/2016 ד 16:50 0 5 1106 1302
נציבות מס הכנסה הגנת הסביבה ב 07/12/2016 ד 16:50 0 5 0 1192
רה"מ ז מ. מ. מבשרת ציון 07/12/2016 ד 16:50 5 0 1452 1253
ביטוח לאומי משרד הרווחה א 07/12/2016 ד 16:50 2 3 1454 1454
משרד הפנים א עיריית ירושלים ד 07/12/2016 ד 16:50 2 1 1333 1201
משרד הרווחה א רה"מ ז 14/12/2016 ד 16:50 0 5 1413 1512
מ. מ. מבשרת ציון ר. מקרקעי ישראל 14/12/2016 ד 16:50 0 5 0 1508
רה"מ ג' משרד הפנים א 14/12/2016 ד 16:50 3 0 1494 1362
משרד התיירות ג הגנת הסביבה ב 14/12/2016 ד 16:50 5 0 1547 1284
נציבות מס הכנסה משרד הפנים ב 14/12/2016 ד 16:50 5 0 1663 1038
ר. מקרקעי ישראל עיריית ירושלים ד 21/12/2016 ד 16:50 5 0 1513 1230
ביטוח לאומי משרד הפנים ב 21/12/2016 ד 16:50 5 0 1531 905
משרד הרווחה א משרד התיירות ג 21/12/2016 ד 16:50 0 5 1345 1562
מ. מ. מבשרת ציון נציבות מס הכנסה 21/12/2016 ד 16:50 4 1 1504 1440
הגנת הסביבה ב רה"מ ג' 21/12/2016 ד 16:50 0 5 1131 1447
מ. מ. מבשרת ציון משרד הפנים ב 04/01/2017 ד 16:50 2 3 1179 1206
הגנת הסביבה ב רה"מ ז 04/01/2017 ד 16:50 0 5 1280 1478
נציבות מס הכנסה עיריית ירושלים ד 04/01/2017 ד 16:50 5 0 1723 1131
משרד הרווחה א משרד הפנים א 04/01/2017 ד 16:50 5 0 1520 1317
ביטוח לאומי ר. מקרקעי ישראל 04/01/2017 ד 16:50 5 0 1827 1453
הגנת הסביבה ב משרד הפנים א 11/01/2017 ד 16:50 1 2 1297 1273
משרד הרווחה א רה"מ ג' 11/01/2017 ד 16:50 1 4 1452 1579
מ. מ. מבשרת ציון ביטוח לאומי 11/01/2017 ד 16:50 1 4 1425 1657
עיריית ירושלים ד משרד הפנים ב 11/01/2017 ד 16:50 2 1 1191 1219
רה"מ ז משרד התיירות ג 11/01/2017 ד 16:50 1 2 1367 1476
ביטוח לאומי נציבות מס הכנסה 18/01/2017 ד 16:50 4 1 1641 1596
משרד התיירות ג משרד הפנים א 18/01/2017 ד 16:50 5 0 1628 1272
משרד הפנים ב ר. מקרקעי ישראל 18/01/2017 ד 16:50 0 5 1135 1521
רה"מ ז רה"מ ג' 18/01/2017 ד 16:50 0 5 1457 1689
עיריית ירושלים ד מ. מ. מבשרת ציון 18/01/2017 ד 16:50 0 5 1195 1422
משרד הרווחה א נציבות מס הכנסה 25/01/2017 ד 16:50 0 5 1385 1768
משרד התיירות ג עיריית ירושלים ד 25/01/2017 ד 16:50 5 0 1620 1372
הגנת הסביבה ב ביטוח לאומי 25/01/2017 ד 16:50 1 4 1383 1575
ר. מקרקעי ישראל משרד הפנים א 25/01/2017 ד 16:50 5 0 1585 1365
רה"מ ז משרד הפנים ב 25/01/2017 ד 16:50 3 0 1402 1143
מ. מ. מבשרת ציון משרד התיירות ג 01/02/2017 ד 16:50 0 5 1237 1710
נציבות מס הכנסה רה"מ ז 01/02/2017 ד 16:50 5 0 1803 1603
משרד הפנים ב משרד הפנים א 01/02/2017 ד 16:50 0 5 1161 1441
ביטוח לאומי רה"מ ג' 01/02/2017 ד 16:50 5 0 1858 1463
הגנת הסביבה ב ר. מקרקעי ישראל 01/02/2017 ד 16:50 1 4 1368 1470
ר. מקרקעי ישראל רה"מ ג' 08/02/2017 ד 16:50 5 0 1634 1422
משרד הרווחה א משרד הפנים ב 08/02/2017 ד 16:50 3 0 1456 1017
רה"מ ז עיריית ירושלים ד 08/02/2017 ד 16:50 3 0 1346 1217
מ. מ. מבשרת ציון הגנת הסביבה ב 08/02/2017 ד 16:50 1 2 1249 1365
ביטוח לאומי משרד התיירות ג 08/02/2017 ד 16:50 1 4 1582 1715
הגנת הסביבה ב עיריית ירושלים ד 15/02/2017 ד 16:50 2 1 1423 1368
מ. מ. מבשרת ציון משרד הפנים א 15/02/2017 ד 16:50 2 1 1358 1333
משרד הרווחה א ר. מקרקעי ישראל 15/02/2017 ד 16:50 1 2 1475 1543
משרד התיירות ג משרד הפנים ב 15/02/2017 ד 16:50 5 0 1555 801
נציבות מס הכנסה רה"מ ג' 15/02/2017 ד 16:50 3 2 1692 1654
ביטוח לאומי משרד הפנים א 22/02/2017 ד 16:50 5 0 1741 1315
עיריית ירושלים ד רה"מ ג' 22/02/2017 ד 16:50 1 2 1305 1440
נציבות מס הכנסה משרד התיירות ג 22/02/2017 ד 16:50 5 0 1813 1480
רה"מ ז ר. מקרקעי ישראל 22/02/2017 ד 16:50 2 1 1486 1410
משרד הרווחה א מ. מ. מבשרת ציון 22/02/2017 ד 16:50 2 1 1391 1297
רה"מ ג' משרד הפנים ב 01/03/2017 ד 16:50 5 0 1576 1156
הגנת הסביבה ב נציבות מס הכנסה 01/03/2017 ד 16:50 0 5 1276 1784
מ. מ. מבשרת ציון רה"מ ז 01/03/2017 ד 16:50 0 3 1314 1503
משרד הרווחה א ביטוח לאומי 01/03/2017 ד 16:50 0 5 0 1628
עיריית ירושלים ד משרד הפנים א 01/03/2017 ד 16:50 4 1 1278 1221
רה"מ ז משרד הרווחה א 08/03/2017 ד 16:50 5 0 1443 1250
ר. מקרקעי ישראל מ. מ. מבשרת ציון 08/03/2017 ד 16:50 5 0 1631 0
משרד הפנים א רה"מ ג' 08/03/2017 ד 16:50 5 0 1248 0
הגנת הסביבה ב משרד התיירות ג 08/03/2017 ד 16:50 0 5 0 1622
משרד הפנים ב נציבות מס הכנסה 08/03/2017 ד 16:50 0 5 1167 1761
עיריית ירושלים ד ר. מקרקעי ישראל 15/03/2017 ד 16:50 0 5 1333 1499
משרד הפנים ב ביטוח לאומי 15/03/2017 ד 16:50 0 5 1187 1644
משרד התיירות ג משרד הרווחה א 15/03/2017 ד 16:50 5 0 1707 1405
נציבות מס הכנסה מ. מ. מבשרת ציון 15/03/2017 ד 16:50 5 0 1537 1461
רה"מ ג' הגנת הסביבה ב 15/03/2017 ד 16:50 5 0 1461 831
משרד הפנים ב מ. מ. מבשרת ציון 22/03/2017 ד 16:50 0 3 1223 1431
רה"מ ז הגנת הסביבה ב 22/03/2017 ד 16:50 1 2 1406 1507
עיריית ירושלים ד נציבות מס הכנסה 22/03/2017 ד 16:50 0 5 1246 1593
משרד הפנים א משרד הרווחה א 22/03/2017 ד 16:50 1 4 1303 1418
ר. מקרקעי ישראל ביטוח לאומי 22/03/2017 ד 16:50 1 4 1476 1584
משרד הפנים א הגנת הסביבה ב 29/03/2017 ד 16:50 1 4 1204 1210
רה"מ ג' משרד הרווחה א 29/03/2017 ד 16:50 1 2 1445 1478
ביטוח לאומי מ. מ. מבשרת ציון 29/03/2017 ד 16:50 3 0 1482 1236
משרד הפנים ב עיריית ירושלים ד 29/03/2017 ד 16:50 0 3 1084 1358
משרד התיירות ג רה"מ ז 29/03/2017 ד 16:50 5 0 1643 1464
נציבות מס הכנסה ביטוח לאומי 19/04/2017 ד 16:50 1 4 1629 1666
משרד הפנים א משרד התיירות ג 19/04/2017 ד 16:50 0 5 1231 1582
ר. מקרקעי ישראל משרד הפנים ב 19/04/2017 ד 16:50 5 0 1479 1174
רה"מ ג' רה"מ ז 19/04/2017 ד 16:50 3 0 1578 1447
מ. מ. מבשרת ציון עיריית ירושלים ד 19/04/2017 ד 16:50 0 5 0 1234
רה"מ ג' מ. מ. מבשרת ציון 26/04/2017 ד 16:50 5 0 1427 0
משרד הרווחה א עיריית ירושלים ד 26/04/2017 ד 16:50 1 4 1159 1217
משרד הפנים א נציבות מס הכנסה 26/04/2017 ד 16:50 0 5 1124 1767
ביטוח לאומי רה"מ ז 26/04/2017 ד 16:50 3 2 1654 1640
משרד הפנים ב הגנת הסביבה ב 26/04/2017 ד 16:50 5 0 1181 0
הגנת הסביבה ב משרד הרווחה א 10/05/2017 ד 16:50 0 3 1240 1457
עיריית ירושלים ד ביטוח לאומי 10/05/2017 ד 16:50 1 4 1408 1440
רה"מ ז משרד הפנים א 10/05/2017 ד 16:50 5 0 1469 1244
משרד התיירות ג רה"מ ג' 10/05/2017 ד 16:50 5 0 1595 1323
נציבות מס הכנסה ר. מקרקעי ישראל 10/05/2017 ד 16:50 5 0 1744 1544
ר. מקרקעי ישראל משרד התיירות ג 07/06/2017 ד 16:50
מ. מ. מבשרת ציון רה"מ ג' 07/06/2017 ד 16:50
עיריית ירושלים ד משרד הרווחה א 07/06/2017 ד 16:50
נציבות מס הכנסה משרד הפנים א 07/06/2017 ד 16:50
רה"מ ז ביטוח לאומי 07/06/2017 ד 16:50
הגנת הסביבה ב משרד הפנים ב 14/06/2017 ד 16:50
משרד התיירות ג ר. מקרקעי ישראל 14/06/2017 ד 16:50
ביטוח לאומי עיריית ירושלים ד 14/06/2017 ד 16:50
משרד הפנים א רה"מ ז 14/06/2017 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל נציבות מס הכנסה 21/06/2017 ד 16:50
משרד הרווחה א הגנת הסביבה ב 21/06/2017 ד 16:50
רה"מ ג' משרד התיירות ג 21/06/2017 ד 16:50


 

t104

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
משרד התיירות ג 19 5 1452
ביטוח לאומי 20 4 1452
נציבות מס הכנסה 20 4 1428
ר. מקרקעי ישראל 19 3 1335
רה"מ ז 20 3 1317
רה"מ ג' 20 3 1275
משרד הרווחה א 20 2 1078
מ. מ. מבשרת ציון 21 2 912
עיריית ירושלים ד 20 1 1120
משרד הפנים א 20 1 1093
הגנת הסביבה ב 20 1 984
משרד הפנים ב 21 1 881