באולינג – דרג ד

 

104

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
נציבות מס הכנסה משרד הרווחה א 17/10/2018 ד 16:50 4 1 1641 1583
עיריית ירושלים ד משרד התיירות ג 17/10/2018 ד 16:50 0 5 1376 1469
ביטוח לאומי הרשות לנירות ערך 17/10/2018 ד 16:50 5 0 1815 1435
משרד הפנים א ר. מקרקעי ישראל 17/10/2018 ד 16:50 5 0 1418 0
משרד הבינוי ג רה"מ ז 17/10/2018 ד 16:50 4 1 1449 1438
משרד התיירות ג משרד הקליטה א 24/10/2018 ד 16:50 5 0 1293 0
רה"מ ז נציבות מס הכנסה 24/10/2018 ד 16:50 0 5 1413 1598
משרד הפנים א משרד הבינוי ג 24/10/2018 ד 16:50 2 1 1403 1308
רה"מ ד ביטוח לאומי 24/10/2018 ד 16:50 0 5 1408 1936
ר. מקרקעי ישראל הרשות לנירות ערך 24/10/2018 ד 16:50 0 3 1277 1393
רה"מ ד ר. מקרקעי ישראל 31/10/2018 ד 16:50 3 2 1361 1279
משרד הבינוי ג משרד הרווחה א 31/10/2018 ד 16:50 2 1 1337 1285
עיריית ירושלים ד רה"מ ז 31/10/2018 ד 16:50 0 5 1324 1487
הרשות לנירות ערך משרד הקליטה א 31/10/2018 ד 16:50 0 5 1143 1272
משרד התיירות ג ביטוח לאומי 31/10/2018 ד 16:50 0 5 0 1470
עיריית ירושלים ד הרשות לנירות ערך 07/11/2018 ד 16:50 5 0 1340 0
משרד הפנים א משרד הקליטה א 07/11/2018 ד 16:50 1 4 1382 1471
ר. מקרקעי ישראל משרד הרווחה א 07/11/2018 ד 16:50 1 2 1416 1459
משרד הבינוי ג משרד התיירות ג 07/11/2018 ד 16:50 5 0 1528 0
רה"מ ד נציבות מס הכנסה 07/11/2018 ד 16:50 0 5 0 1635
משרד הפנים א ביטוח לאומי 14/11/2018 ד 16:50 0 5 1314 1703
רה"מ ד עיריית ירושלים ד 14/11/2018 ד 16:50 0 5 1310 1459
משרד התיירות ג נציבות מס הכנסה 14/11/2018 ד 16:50 0 5 1169 1644
ר. מקרקעי ישראל רה"מ ז 14/11/2018 ד 16:50 1 2 1368 1479
משרד הקליטה א משרד הרווחה א 14/11/2018 ד 16:50 0 5 0 1517
משרד הבינוי ג רה"מ ד 21/11/2018 ד 16:50 2 1 1345 1284
נציבות מס הכנסה הרשות לנירות ערך 21/11/2018 ד 16:50 5 0 1713 0
רה"מ ז משרד הקליטה א 21/11/2018 ד 16:50 5 0 1542 0
ביטוח לאומי משרד הרווחה א 21/11/2018 ד 16:50 5 0 1937 1460
משרד הפנים א עיריית ירושלים ד 21/11/2018 ד 16:50 1 4 1234 1313
משרד הרווחה א רה"מ ז 28/11/2018 ד 16:50 1 4 1319 1398
משרד הקליטה א ר. מקרקעי ישראל 28/11/2018 ד 16:50 0 5 0 1375
רה"מ ד משרד הפנים א 28/11/2018 ד 16:50 0 5 0 1329
משרד התיירות ג הרשות לנירות ערך 28/11/2018 ד 16:50 0 5 0 0
נציבות מס הכנסה משרד הבינוי ג 28/11/2018 ד 16:50 5 0 1727 1419
ר. מקרקעי ישראל עיריית ירושלים ד 12/12/2018 ד 16:50 0 5 1454 1593
ביטוח לאומי משרד הבינוי ג 12/12/2018 ד 16:50 5 0 1794 1236
משרד הרווחה א משרד התיירות ג 12/12/2018 ד 16:50 3 0 1369 1299
משרד הקליטה א נציבות מס הכנסה 12/12/2018 ד 16:50 0 5 1158 1754
הרשות לנירות ערך רה"מ ד 12/12/2018 ד 16:50 3 0 1326 1086
משרד הקליטה א משרד הבינוי ג 19/12/2018 ד 16:50 4 1 1518 1475
הרשות לנירות ערך רה"מ ז 19/12/2018 ד 16:50 0 5 1146 1467
נציבות מס הכנסה עיריית ירושלים ד 19/12/2018 ד 16:50 5 0 1800 1224
משרד הרווחה א משרד הפנים א 19/12/2018 ד 16:50 3 0 1512 1262
ביטוח לאומי ר. מקרקעי ישראל 19/12/2018 ד 16:50 5 0 1802 1526
הרשות לנירות ערך משרד הפנים א 26/12/2018 ד 16:50 0 5 0 1144
משרד הרווחה א רה"מ ד 26/12/2018 ד 16:50 1 4 1398 1430
משרד הקליטה א ביטוח לאומי 26/12/2018 ד 16:50 0 5 0 1733
עיריית ירושלים ד משרד הבינוי ג 26/12/2018 ד 16:50 3 0 1304 1206
רה"מ ז משרד התיירות ג 26/12/2018 ד 16:50 0 5 1424 1583
ביטוח לאומי נציבות מס הכנסה 02/01/2019 ד 16:50 3 2 1820 1735
משרד התיירות ג משרד הפנים א 02/01/2019 ד 16:50 4 1 1438 1407
משרד הבינוי ג ר. מקרקעי ישראל 02/01/2019 ד 16:50 4 1 1424 1380
רה"מ ז רה"מ ד 02/01/2019 ד 16:50 1 2 1416 1384
עיריית ירושלים ד משרד הקליטה א 02/01/2019 ד 16:50 5 0 1405 0
משרד הרווחה א נציבות מס הכנסה 09/01/2019 ד 16:50 0 3 928 1794
משרד התיירות ג עיריית ירושלים ד 09/01/2019 ד 16:50 1 3 1231 1247
הרשות לנירות ערך ביטוח לאומי 09/01/2019 ד 16:50 0 5 628 1697
ר. מקרקעי ישראל משרד הפנים א 09/01/2019 ד 16:50 1 4 1416 3463
רה"מ ז משרד הבינוי ג 09/01/2019 ד 16:50 1 2 1379 1401
משרד הקליטה א משרד התיירות ג 16/01/2019 ד 16:50 0 5 1456 1551
נציבות מס הכנסה רה"מ ז 16/01/2019 ד 16:50 3 0 1687 1485
משרד הבינוי ג משרד הפנים א 16/01/2019 ד 16:50 2 1 1337 1295
ביטוח לאומי רה"מ ד 16/01/2019 ד 16:50 3 0 1842 1403
הרשות לנירות ערך ר. מקרקעי ישראל 16/01/2019 ד 16:50 0 5 984 1407
ר. מקרקעי ישראל רה"מ ד 23/01/2019 ד 16:50 5 0 1390 1269
משרד הרווחה א משרד הבינוי ג 23/01/2019 ד 16:50 2 1 1406 1387
רה"מ ז עיריית ירושלים ד 23/01/2019 ד 16:50 1 2 1271 1270
משרד הקליטה א הרשות לנירות ערך 23/01/2019 ד 16:50 0 5 0 1442
ביטוח לאומי משרד התיירות ג 23/01/2019 ד 16:50 0 5 0 1627
הרשות לנירות ערך עיריית ירושלים ד 30/01/2019 ד 16:50 0 5 0 1498
משרד הקליטה א משרד הפנים א 30/01/2019 ד 16:50 0 5 0 1361
משרד הרווחה א ר. מקרקעי ישראל 30/01/2019 ד 16:50 2 1 1254 1241
משרד התיירות ג משרד הבינוי ג 30/01/2019 ד 16:50 0 3 1330 1552
נציבות מס הכנסה רה"מ ד 30/01/2019 ד 16:50 5 0 1665 1281
ביטוח לאומי משרד הפנים א 06/02/2019 ד 16:50 0 5 0 1394
עיריית ירושלים ד רה"מ ד 06/02/2019 ד 16:50 2 1 1369 1339
נציבות מס הכנסה משרד התיירות ג 06/02/2019 ד 16:50 0 5 0 0
רה"מ ז ר. מקרקעי ישראל 06/02/2019 ד 16:50 5 0 1442 0
משרד הרווחה א משרד הקליטה א 06/02/2019 ד 16:50 5 0 1330 0
רה"מ ד משרד הבינוי ג 13/02/2019 ד 16:50
הרשות לנירות ערך נציבות מס הכנסה 13/02/2019 ד 16:50
משרד הקליטה א רה"מ ז 13/02/2019 ד 16:50
משרד הרווחה א ביטוח לאומי 13/02/2019 ד 16:50
עיריית ירושלים ד משרד הפנים א 13/02/2019 ד 16:50
רה"מ ז משרד הרווחה א 20/02/2019 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל משרד הקליטה א 20/02/2019 ד 16:50
משרד הפנים א רה"מ ד 20/02/2019 ד 16:50
הרשות לנירות ערך משרד התיירות ג 20/02/2019 ד 16:50
משרד הבינוי ג נציבות מס הכנסה 20/02/2019 ד 16:50
עיריית ירושלים ד ר. מקרקעי ישראל 27/02/2019 ד 16:50
משרד הבינוי ג ביטוח לאומי 27/02/2019 ד 16:50
משרד התיירות ג משרד הרווחה א 27/02/2019 ד 16:50
נציבות מס הכנסה משרד הקליטה א 27/02/2019 ד 16:50
רה"מ ד הרשות לנירות ערך 27/02/2019 ד 16:50
משרד הבינוי ג משרד הקליטה א 06/03/2019 ד 16:50
רה"מ ז הרשות לנירות ערך 06/03/2019 ד 16:50
עיריית ירושלים ד נציבות מס הכנסה 06/03/2019 ד 16:50
משרד הפנים א משרד הרווחה א 06/03/2019 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל ביטוח לאומי 06/03/2019 ד 16:50
משרד הפנים א הרשות לנירות ערך 13/03/2019 ד 16:50
רה"מ ד משרד הרווחה א 13/03/2019 ד 16:50
ביטוח לאומי משרד הקליטה א 13/03/2019 ד 16:50
משרד הבינוי ג עיריית ירושלים ד 13/03/2019 ד 16:50
משרד התיירות ג רה"מ ז 13/03/2019 ד 16:50
נציבות מס הכנסה ביטוח לאומי 27/03/2019 ד 16:50
משרד הפנים א משרד התיירות ג 27/03/2019 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל משרד הבינוי ג 27/03/2019 ד 16:50
רה"מ ד רה"מ ז 27/03/2019 ד 16:50
משרד הקליטה א עיריית ירושלים ד 27/03/2019 ד 16:50
רה"מ ד משרד הקליטה א 03/04/2019 ד 16:50
משרד הרווחה א עיריית ירושלים ד 03/04/2019 ד 16:50
משרד הפנים א נציבות מס הכנסה 03/04/2019 ד 16:50
ביטוח לאומי רה"מ ז 03/04/2019 ד 16:50
משרד הבינוי ג הרשות לנירות ערך 03/04/2019 ד 16:50
הרשות לנירות ערך משרד הרווחה א 10/04/2019 ד 16:50
עיריית ירושלים ד ביטוח לאומי 10/04/2019 ד 16:50
רה"מ ז משרד הפנים א 10/04/2019 ד 16:50
משרד התיירות ג רה"מ ד 10/04/2019 ד 16:50
נציבות מס הכנסה ר. מקרקעי ישראל 10/04/2019 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל משרד התיירות ג 15/05/2019 ד 16:50
משרד הקליטה א רה"מ ד 15/05/2019 ד 16:50
עיריית ירושלים ד משרד הרווחה א 15/05/2019 ד 16:50
נציבות מס הכנסה משרד הפנים א 15/05/2019 ד 16:50
רה"מ ז ביטוח לאומי 15/05/2019 ד 16:50
הרשות לנירות ערך משרד הבינוי ג 29/05/2019 ד 16:50
משרד התיירות ג ר. מקרקעי ישראל 29/05/2019 ד 16:50
ביטוח לאומי עיריית ירושלים ד 29/05/2019 ד 16:50
משרד הפנים א רה"מ ז 29/05/2019 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל נציבות מס הכנסה 05/06/2019 ד 16:50
משרד הרווחה א הרשות לנירות ערך 05/06/2019 ד 16:50
רה"מ ד משרד התיירות ג 05/06/2019 ד 16:50


 

t104

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
נציבות מס הכנסה 13 4 1425.23
ביטוח לאומי 13 3.92 1384.62
עיריית ירושלים ד 13 3 1197.46
משרד הפנים א 13 2.69 1298.92
משרד התיירות ג 14 2.5 870.71
רה"מ ז 13 2.31 1277.77
משרד הרווחה א 13 2 1169.62
משרד הבינוי ג 14 1.93 1187.79
ר. מקרקעי ישראל 14 1.57 1029.57
הרשות לנירות ערך 13 1.23 618.23
משרד הקליטה א 14 0.93 416.07
רה"מ ד 13 0.85 991.54