באולינג – דרג ה

 

105

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
שירותי דת ד קופת חולים מאוחדת א 04/11/2019 ב 19:30 1 2 1330 1384
משרד החוץ ב מ. אנרגיה ומים ב 04/11/2019 ב 19:30 5 0 1686 1467
נש"מ ב מינהל אזרחי יו"ש א 04/11/2019 ב 19:30 0 3 1294 1559
חברת חשמל ב משרד החוץ ה 04/11/2019 ב 19:30 3 0 1465 1261
קופת חולים מאוחדת ב עיריית ירושלים ב 04/11/2019 ב 19:30 1 2 1497 1600
מ. אנרגיה ומים ב משרד הבינוי ב 11/11/2019 ב 19:30 0 5 1373 1567
עיריית ירושלים ב שירותי דת ד 11/11/2019 ב 19:30 5 0 1404 1106
חברת חשמל ב קופת חולים מאוחדת ב 11/11/2019 ב 19:30 1 2 1271 1196
שרותי בריאות כללית נש"מ ב 11/11/2019 ב 19:30 3 0 1572 1380
משרד החוץ ה מינהל אזרחי יו"ש א 11/11/2019 ב 19:30 2 1 1267 1364
שרותי בריאות כללית משרד החוץ ה 18/11/2019 ב 19:30 3 0 1628 1070
קופת חולים מאוחדת ב קופת חולים מאוחדת א 18/11/2019 ב 19:30 3 0 1419 0
משרד החוץ ב עיריית ירושלים ב 18/11/2019 ב 19:30 3 0 1450 1213
מינהל אזרחי יו"ש א משרד הבינוי ב 18/11/2019 ב 19:30 0 5 1292 1563
מ. אנרגיה ומים ב נש"מ ב 18/11/2019 ב 19:30 0 3 1347 1537
משרד החוץ ב מינהל אזרחי יו"ש א 25/11/2019 ב 19:30 5 0 1447 1246
חברת חשמל ב משרד הבינוי ב 25/11/2019 ב 19:30 0 5 1373 1687
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת א 25/11/2019 ב 19:30 5 0 1354 1276
קופת חולים מאוחדת ב מ. אנרגיה ומים ב 25/11/2019 ב 19:30 0 3 1159 1445
שרותי בריאות כללית שירותי דת ד 25/11/2019 ב 19:30 3 0 1468 0
חברת חשמל ב נש"מ ב 02/12/2019 ב 19:30 4 1 1506 1375
שרותי בריאות כללית משרד החוץ ב 02/12/2019 ב 19:30 3 0 1623 1447
מ. אנרגיה ומים ב שירותי דת ד 02/12/2019 ב 19:30 3 0 1274 0
משרד החוץ ה עיריית ירושלים ב 02/12/2019 ב 19:30 1 4 1263 1462
משרד הבינוי ב קופת חולים מאוחדת א 02/12/2019 ב 19:30 5 0 1603 1320
קופת חולים מאוחדת ב שרותי בריאות כללית 09/12/2019 ב 19:30 0 3 1238 1561
שירותי דת ד מינהל אזרחי יו"ש א 09/12/2019 ב 19:30 0 3 878 1315
עיריית ירושלים ב משרד הבינוי ב 09/12/2019 ב 19:30 1 4 1468 1545
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת א 09/12/2019 ב 19:30 0 3 0 1174
חברת חשמל ב משרד החוץ ב 09/12/2019 ב 19:30 0 3 1324 1500
קופת חולים מאוחדת א עיריית ירושלים ב 16/12/2019 ב 19:30 0 3 0 1364
משרד הבינוי ב משרד החוץ ה 16/12/2019 ב 19:30 5 0 1646 1300
שרותי בריאות כללית חברת חשמל ב 16/12/2019 ב 19:30 0 5 1379 1552
מ. אנרגיה ומים ב מינהל אזרחי יו"ש א 16/12/2019 ב 19:30 0 3 0 1344
שירותי דת ד קופת חולים מאוחדת ב 16/12/2019 ב 19:30 0 3 778 1106
משרד החוץ ה משרד החוץ ב 06/01/2020 ב 19:30 0 5 1290 1491
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת ב 06/01/2020 ב 19:30 0 3 1222 1401
קופת חולים מאוחדת א מ. אנרגיה ומים ב 06/01/2020 ב 19:30 0 3 0 1086
משרד הבינוי ב שירותי דת ד 06/01/2020 ב 19:30 5 0 1604 0
מינהל אזרחי יו"ש א שרותי בריאות כללית 06/01/2020 ב 19:30 0 5 1259 1531
משרד הבינוי ב קופת חולים מאוחדת ב 13/01/2020 ב 19:30 5 0 1562 1161
מינהל אזרחי יו"ש א עיריית ירושלים ב 13/01/2020 ב 19:30 0 5 1203 1435
שירותי דת ד משרד החוץ ב 13/01/2020 ב 19:30 0 5 0 1483
קופת חולים מאוחדת א חברת חשמל ב 13/01/2020 ב 19:30 0 5 1406 1616
נש"מ ב משרד החוץ ה 13/01/2020 ב 19:30 0 5 1144 1346
מינהל אזרחי יו"ש א חברת חשמל ב 20/01/2020 ב 19:30 1 4 1290 1318
קופת חולים מאוחדת א שרותי בריאות כללית 20/01/2020 ב 19:30 0 5 1251 1465
משרד הבינוי ב נש"מ ב 20/01/2020 ב 19:30 5 0 1576 0
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת ב 20/01/2020 ב 19:30 3 0 1538 1211
עיריית ירושלים ב מ. אנרגיה ומים ב 20/01/2020 ב 19:30 5 0 1467 1273
נש"מ ב שירותי דת ד 27/01/2020 ב 19:30 3 0 1370 651
מ. אנרגיה ומים ב חברת חשמל ב 27/01/2020 ב 19:30 3 0 1471 1305
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ה 27/01/2020 ב 19:30 2 1 1208 1193
עיריית ירושלים ב שרותי בריאות כללית 27/01/2020 ב 19:30 1 2 1439 1464
משרד החוץ ב משרד הבינוי ב 27/01/2020 ב 19:30 1 4 1428 1690
קופת חולים מאוחדת א שירותי דת ד 03/02/2020 ב 19:30 5 0 1463 696
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ב 03/02/2020 ב 19:30 1 2 1249 1372
מינהל אזרחי יו"ש א נש"מ ב 03/02/2020 ב 19:30 0 3 0 1087
משרד החוץ ה חברת חשמל ב 03/02/2020 ב 19:30 0 5 1081 1314
עיריית ירושלים ב קופת חולים מאוחדת ב 03/02/2020 ב 19:30 2 1 1021 1263
משרד הבינוי ב מ. אנרגיה ומים ב 17/02/2020 ב 19:30 5 0 1616 1031
שירותי דת ד עיריית ירושלים ב 17/02/2020 ב 19:30 0 5 0 1617
קופת חולים מאוחדת ב חברת חשמל ב 17/02/2020 ב 19:30 0 3 0 1142
נש"מ ב שרותי בריאות כללית 17/02/2020 ב 19:30 1 4 1399 1482
מינהל אזרחי יו"ש א משרד החוץ ה 17/02/2020 ב 19:30 0 5 1248 1573
משרד החוץ ה שרותי בריאות כללית 24/02/2020 ב 19:30 0 5 1261 1516
קופת חולים מאוחדת א קופת חולים מאוחדת ב 24/02/2020 ב 19:30 0 3 1279 1463
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ב 24/02/2020 ב 19:30 1 2 1443 1426
משרד הבינוי ב מינהל אזרחי יו"ש א 24/02/2020 ב 19:30 5 0 1670 1257
נש"מ ב מ. אנרגיה ומים ב 24/02/2020 ב 19:30 0 3 1210 1268
מינהל אזרחי יו"ש א משרד החוץ ב 02/03/2020 ב 19:30
משרד הבינוי ב חברת חשמל ב 02/03/2020 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א משרד החוץ ה 02/03/2020 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת ב 02/03/2020 ב 19:30
שירותי דת ד שרותי בריאות כללית 02/03/2020 ב 19:30
נש"מ ב חברת חשמל ב 16/03/2020 ב 19:30
משרד החוץ ב שרותי בריאות כללית 16/03/2020 ב 19:30
שירותי דת ד מ. אנרגיה ומים ב 16/03/2020 ב 19:30
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ה 16/03/2020 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א משרד הבינוי ב 16/03/2020 ב 19:30
שרותי בריאות כללית קופת חולים מאוחדת ב 23/03/2020 ב 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א שירותי דת ד 23/03/2020 ב 19:30
משרד הבינוי ב עיריית ירושלים ב 23/03/2020 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א נש"מ ב 23/03/2020 ב 19:30
משרד החוץ ב חברת חשמל ב 23/03/2020 ב 19:30
עיריית ירושלים ב קופת חולים מאוחדת א 30/03/2020 ב 19:30
משרד החוץ ה משרד הבינוי ב 30/03/2020 ב 19:30
חברת חשמל ב שרותי בריאות כללית 30/03/2020 ב 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א מ. אנרגיה ומים ב 30/03/2020 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב שירותי דת ד 30/03/2020 ב 19:30
משרד החוץ ב משרד החוץ ה 04/05/2020 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב נש"מ ב 04/05/2020 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת א 04/05/2020 ב 19:30
שירותי דת ד משרד הבינוי ב 04/05/2020 ב 19:30
שרותי בריאות כללית מינהל אזרחי יו"ש א 04/05/2020 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב משרד הבינוי ב 18/05/2020 ב 19:30
עיריית ירושלים ב מינהל אזרחי יו"ש א 18/05/2020 ב 19:30
משרד החוץ ב שירותי דת ד 18/05/2020 ב 19:30
חברת חשמל ב קופת חולים מאוחדת א 18/05/2020 ב 19:30
משרד החוץ ה נש"מ ב 18/05/2020 ב 19:30
חברת חשמל ב מינהל אזרחי יו"ש א 25/05/2020 ב 19:30
שרותי בריאות כללית קופת חולים מאוחדת א 25/05/2020 ב 19:30
נש"מ ב משרד הבינוי ב 25/05/2020 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ב 25/05/2020 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב עיריית ירושלים ב 25/05/2020 ב 19:30
שירותי דת ד נש"מ ב 01/06/2020 ב 19:30
חברת חשמל ב מ. אנרגיה ומים ב 01/06/2020 ב 19:30
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת ב 01/06/2020 ב 19:30
שרותי בריאות כללית עיריית ירושלים ב 01/06/2020 ב 19:30
משרד הבינוי ב משרד החוץ ב 01/06/2020 ב 19:30
שרותי בריאות כללית משרד הבינוי ב 08/06/2020 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א משרד החוץ ב 08/06/2020 ב 19:30
חברת חשמל ב שירותי דת ד 08/06/2020 ב 19:30
נש"מ ב עיריית ירושלים ב 08/06/2020 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב מינהל אזרחי יו"ש א 08/06/2020 ב 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א קופת חולים מאוחדת א 15/06/2020 ב 19:30
משרד החוץ ב נש"מ ב 15/06/2020 ב 19:30
עיריית ירושלים ב חברת חשמל ב 15/06/2020 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב שרותי בריאות כללית 15/06/2020 ב 19:30
שירותי דת ד משרד החוץ ה 15/06/2020 ב 19:30
משרד החוץ ה מ. אנרגיה ומים ב 22/06/2020 ב 19:30
משרד הבינוי ב שרותי בריאות כללית 22/06/2020 ב 19:30
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת א 22/06/2020 ב 19:30
שירותי דת ד חברת חשמל ב 22/06/2020 ב 19:30
עיריית ירושלים ב נש"מ ב 22/06/2020 ב 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א קופת חולים מאוחדת ב 29/06/2020 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ה 29/06/2020 ב 19:30
נש"מ ב משרד החוץ ב 29/06/2020 ב 19:30
חברת חשמל ב עיריית ירושלים ב 29/06/2020 ב 19:30
משרד החוץ ה שירותי דת ד 06/07/2020 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א מינהל אזרחי יו"ש א 06/07/2020 ב 19:30
שרותי בריאות כללית מ. אנרגיה ומים ב 06/07/2020 ב 19:30


 

t105

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
משרד הבינוי ב 12 4.83 1402
שרותי בריאות כללית 11 3.27 1319.91
משרד החוץ ב 11 3.09 1279.82
עיריית ירושלים ב 12 2.83 1276.08
חברת חשמל ב 11 2.73 1189.64
משרד החוץ ה 12 1.58 1065.33
קופת חולים מאוחדת ב 13 1.38 1010.54
מ. אנרגיה ומים ב 12 1.33 1048.67
מינהל אזרחי יו"ש א 12 0.92 1053.08
נש"מ ב 12 0.92 953.58
קופת חולים מאוחדת א 11 0.91 854.36
שירותי דת ד 11 0.09 412.64