בחרו עמוד

 באולינג – דרג ה

 

105

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
חברת חשמל א קופת חולים מאוחדת א 23/10/2017 ב 19:30 3 0 1685 1505
משרד החוץ ב מ. אנרגיה ומים ב 23/10/2017 ב 19:30 2 1 1683 1541
נש"מ ב עיריית ירושלים ג 23/10/2017 ב 19:30 2 3 1355 1368
משרד החקלאות משרד החוץ ה 23/10/2017 ב 19:30 3 0 1453 1153
קופת חולים מאוחדת ב עיריית ירושלים ב 23/10/2017 ב 19:30 0 5 0 1287
מ. אנרגיה ומים ב חברת חשמל ב 30/10/2017 ב 19:30 5 0 1236 0
עיריית ירושלים ב חברת חשמל א 30/10/2017 ב 19:30 0 3 1502 1768
משרד החקלאות קופת חולים מאוחדת ב 30/10/2017 ב 19:30 1 2 1402 1411
שרותי בריאות כללית א נש"מ ב 30/10/2017 ב 19:30 5 0 1533 0
משרד החוץ ה עיריית ירושלים ג 30/10/2017 ב 19:30 0 3 1250 1510
שרותי בריאות כללית א משרד החוץ ה 06/11/2017 ב 19:30 5 0 1484 1068
קופת חולים מאוחדת ב קופת חולים מאוחדת א 06/11/2017 ב 19:30 0 5 1206 1503
משרד החוץ ב עיריית ירושלים ב 06/11/2017 ב 19:30 5 0 1428 1288
עיריית ירושלים ג חברת חשמל ב 06/11/2017 ב 19:30 5 0 1600 0
מ. אנרגיה ומים ב נש"מ ב 06/11/2017 ב 19:30 3 0 1414 1040
משרד החוץ ב עיריית ירושלים ג 13/11/2017 ב 19:30 5 0 1481 1351
משרד החקלאות חברת חשמל ב 13/11/2017 ב 19:30 2 1 1382 1332
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת א 13/11/2017 ב 19:30 0 5 1127 1497
קופת חולים מאוחדת ב מ. אנרגיה ומים ב 13/11/2017 ב 19:30 0 3 1072 1335
שרותי בריאות כללית א חברת חשמל א 13/11/2017 ב 19:30 4 1 1550 1477
משרד החקלאות נש"מ ב 20/11/2017 ב 19:30 0 5 0 1280
שרותי בריאות כללית א משרד החוץ ב 20/11/2017 ב 19:30 5 0 1694 1643
מ. אנרגיה ומים ב חברת חשמל א 20/11/2017 ב 19:30 0 5 1504 1672
משרד החוץ ה עיריית ירושלים ב 20/11/2017 ב 19:30 0 3 949 1417
חברת חשמל ב קופת חולים מאוחדת א 20/11/2017 ב 19:30 0 5 1499 1579
קופת חולים מאוחדת ב שרותי בריאות כללית א 27/11/2017 ב 19:30 1 2 1429 1548
חברת חשמל א עיריית ירושלים ג 27/11/2017 ב 19:30 3 0 1752 1432
עיריית ירושלים ב חברת חשמל ב 27/11/2017 ב 19:30 5 0 1280 1099
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת א 27/11/2017 ב 19:30 1 2 1369 1460
משרד החקלאות משרד החוץ ב 27/11/2017 ב 19:30 0 3 1257 1407
קופת חולים מאוחדת א עיריית ירושלים ב 04/12/2017 ב 19:30 3 0 1501 1351
חברת חשמל ב משרד החוץ ה 04/12/2017 ב 19:30 5 0 1383 1083
שרותי בריאות כללית א משרד החקלאות 04/12/2017 ב 19:30 3 0 1531 1203
מ. אנרגיה ומים ב עיריית ירושלים ג 04/12/2017 ב 19:30 0 5 1202 1384
חברת חשמל א קופת חולים מאוחדת ב 04/12/2017 ב 19:30 3 0 1538 1036
משרד החוץ ה משרד החוץ ב 11/12/2017 ב 19:30 0 3 1048 1490
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת ב 11/12/2017 ב 19:30 0 5 1228 1405
קופת חולים מאוחדת א מ. אנרגיה ומים ב 11/12/2017 ב 19:30 1 2 938 1448
חברת חשמל ב חברת חשמל א 11/12/2017 ב 19:30 0 5 0 1690
עיריית ירושלים ג שרותי בריאות כללית א 11/12/2017 ב 19:30 0 5 1420 1652
חברת חשמל ב קופת חולים מאוחדת ב 25/12/2017 ב 19:30 0 3 1039 1309
עיריית ירושלים ג עיריית ירושלים ב 25/12/2017 ב 19:30 5 0 1461 1359
חברת חשמל א משרד החוץ ב 25/12/2017 ב 19:30 5 0 1787 1353
קופת חולים מאוחדת א משרד החקלאות 25/12/2017 ב 19:30 3 0 1449 1268
נש"מ ב משרד החוץ ה 25/12/2017 ב 19:30 0 5 0 997
עיריית ירושלים ג משרד החקלאות 01/01/2018 ב 19:30 5 0 1393 1289
קופת חולים מאוחדת א שרותי בריאות כללית א 01/01/2018 ב 19:30 3 2 1504 1490
חברת חשמל ב נש"מ ב 01/01/2018 ב 19:30 0 5 0 1117
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת ב 01/01/2018 ב 19:30 3 0 1577 1460
עיריית ירושלים ב מ. אנרגיה ומים ב 01/01/2018 ב 19:30 1 4 1348 1368
נש"מ ב חברת חשמל א 08/01/2018 ב 19:30 1 2 1491 1606
מ. אנרגיה ומים ב משרד החקלאות 08/01/2018 ב 19:30 5 0 1145 0
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ה 08/01/2018 ב 19:30 1 4 1110 1127
עיריית ירושלים ב שרותי בריאות כללית א 08/01/2018 ב 19:30 0 5 1319 1417
משרד החוץ ב חברת חשמל ב 08/01/2018 ב 19:30 5 0 1535 1271
קופת חולים מאוחדת א חברת חשמל א 15/01/2018 ב 19:30 0 5 1461 1597
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ב 15/01/2018 ב 19:30 1 2 1436 1500
עיריית ירושלים ג נש"מ ב 15/01/2018 ב 19:30 2 3 1517 1576
משרד החוץ ה משרד החקלאות 15/01/2018 ב 19:30 1 4 1123 1133
עיריית ירושלים ב קופת חולים מאוחדת ב 15/01/2018 ב 19:30 3 0 1517 1415
חברת חשמל ב מ. אנרגיה ומים ב 22/01/2018 ב 19:30 0 5 0 1349
חברת חשמל א עיריית ירושלים ב 22/01/2018 ב 19:30 5 0 1658 1323
קופת חולים מאוחדת ב משרד החקלאות 22/01/2018 ב 19:30 5 0 1214 0
נש"מ ב שרותי בריאות כללית א 22/01/2018 ב 19:30 0 3 1309 1530
עיריית ירושלים ג משרד החוץ ה 22/01/2018 ב 19:30 5 0 1702 1094
משרד החוץ ה שרותי בריאות כללית א 29/01/2018 ב 19:30 5 0 1276 0
קופת חולים מאוחדת א קופת חולים מאוחדת ב 29/01/2018 ב 19:30 4 1 1526 1452
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ב 29/01/2018 ב 19:30 1 2 1310 1426
חברת חשמל ב עיריית ירושלים ג 29/01/2018 ב 19:30 0 5 1354 1623
נש"מ ב מ. אנרגיה ומים ב 29/01/2018 ב 19:30 5 0 1385 1296
עיריית ירושלים ג משרד החוץ ב 05/02/2018 ב 19:30 4 1 1530 1469
חברת חשמל ב משרד החקלאות 05/02/2018 ב 19:30 0 5 0 1248
קופת חולים מאוחדת א משרד החוץ ה 05/02/2018 ב 19:30 4 1 1284 1106
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת ב 05/02/2018 ב 19:30 3 0 1377 1192
חברת חשמל א שרותי בריאות כללית א 05/02/2018 ב 19:30 3 0 1661 1399
נש"מ ב משרד החקלאות 12/02/2018 ב 19:30 5 0 1407 0
משרד החוץ ב שרותי בריאות כללית א 12/02/2018 ב 19:30 1 4 1413 1537
חברת חשמל א מ. אנרגיה ומים ב 12/02/2018 ב 19:30 3 0 1643 1384
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ה 12/02/2018 ב 19:30 3 0 1604 1108
קופת חולים מאוחדת א חברת חשמל ב 12/02/2018 ב 19:30 3 0 1306 1181
שרותי בריאות כללית א קופת חולים מאוחדת ב 19/02/2018 ב 19:30 0 5 0 1562
עיריית ירושלים ג חברת חשמל א 19/02/2018 ב 19:30 1 2 1723 1743
חברת חשמל ב עיריית ירושלים ב 19/02/2018 ב 19:30 0 5 0 1389
קופת חולים מאוחדת א נש"מ ב 19/02/2018 ב 19:30 3 0 1645 1365
משרד החוץ ב משרד החקלאות 19/02/2018 ב 19:30 3 0 1673 1297
עיריית ירושלים ב קופת חולים מאוחדת א 26/02/2018 ב 19:30 4 1 1336 1334
משרד החוץ ה חברת חשמל ב 26/02/2018 ב 19:30 0 3 1242 1284
משרד החקלאות שרותי בריאות כללית א 26/02/2018 ב 19:30 0 5 0 1330
עיריית ירושלים ג מ. אנרגיה ומים ב 26/02/2018 ב 19:30 4 1 1459 1440
קופת חולים מאוחדת ב חברת חשמל א 26/02/2018 ב 19:30 0 5 1148 1749
משרד החוץ ב משרד החוץ ה 05/03/2018 ב 19:30 5 0 1599 1198
קופת חולים מאוחדת ב נש"מ ב 05/03/2018 ב 19:30 5 0 1443 1235
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת א 05/03/2018 ב 19:30 1 2 1391 1513
חברת חשמל א חברת חשמל ב 05/03/2018 ב 19:30 5 0 1548 0
שרותי בריאות כללית א עיריית ירושלים ג 05/03/2018 ב 19:30 2 1 1538 1457
קופת חולים מאוחדת ב חברת חשמל ב 12/03/2018 ב 19:30
עיריית ירושלים ב עיריית ירושלים ג 12/03/2018 ב 19:30
משרד החוץ ב חברת חשמל א 12/03/2018 ב 19:30
משרד החקלאות קופת חולים מאוחדת א 12/03/2018 ב 19:30
משרד החוץ ה נש"מ ב 12/03/2018 ב 19:30
משרד החקלאות עיריית ירושלים ג 19/03/2018 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א קופת חולים מאוחדת א 19/03/2018 ב 19:30
נש"מ ב חברת חשמל ב 19/03/2018 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ב 19/03/2018 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב עיריית ירושלים ב 19/03/2018 ב 19:30
חברת חשמל א נש"מ ב 09/04/2018 ב 19:30
משרד החקלאות מ. אנרגיה ומים ב 09/04/2018 ב 19:30
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת ב 09/04/2018 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א עיריית ירושלים ב 09/04/2018 ב 19:30
חברת חשמל ב משרד החוץ ב 09/04/2018 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א חברת חשמל ב 16/04/2018 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א משרד החוץ ב 16/04/2018 ב 19:30
משרד החקלאות חברת חשמל א 16/04/2018 ב 19:30
נש"מ ב עיריית ירושלים ב 16/04/2018 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב עיריית ירושלים ג 16/04/2018 ב 19:30
עיריית ירושלים ג קופת חולים מאוחדת א 23/04/2018 ב 19:30
משרד החוץ ב נש"מ ב 23/04/2018 ב 19:30
עיריית ירושלים ב משרד החקלאות 23/04/2018 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב שרותי בריאות כללית א 23/04/2018 ב 19:30
חברת חשמל א משרד החוץ ה 23/04/2018 ב 19:30
משרד החוץ ה מ. אנרגיה ומים ב 30/04/2018 ב 19:30
חברת חשמל ב שרותי בריאות כללית א 30/04/2018 ב 19:30
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת א 30/04/2018 ב 19:30
חברת חשמל א משרד החקלאות 30/04/2018 ב 19:30
עיריית ירושלים ב נש"מ ב 30/04/2018 ב 19:30
עיריית ירושלים ג קופת חולים מאוחדת ב 07/05/2018 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ה 07/05/2018 ב 19:30
נש"מ ב משרד החוץ ב 07/05/2018 ב 19:30
משרד החקלאות עיריית ירושלים ב 07/05/2018 ב 19:30
משרד החוץ ה חברת חשמל א 14/05/2018 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א עיריית ירושלים ג 14/05/2018 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א מ. אנרגיה ומים ב 14/05/2018 ב 19:30


 

t105

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
חברת חשמל א 16 4 1513
עיריית ירושלים ג 16 3 1328
משרד החוץ ב 15 3 1305
קופת חולים מאוחדת א 16 3 1287
שרותי בריאות כללית א 16 3 1171
עיריית ירושלים ב 15 2 1212
מ. אנרגיה ומים ב 16 2 1206
קופת חולים מאוחדת ב 17 2 1046
נש"מ ב 15 2 1008
משרד החוץ ה 16 1 923
משרד החקלאות 15 1 751
חברת חשמל ב 17 1 563