באולינג – דרג ה

 

105

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
שירותי דת ד קופת חולים מאוחדת א 15/10/2018 ב 19:30 0 5 0 1418
משרד החוץ ב מ. אנרגיה ומים ב 15/10/2018 ב 19:30 3 2 1545 1491
נש"מ ב עיריית ירושלים ג 15/10/2018 ב 19:30 3 0 1651 1530
חברת חשמל ב משרד החוץ ה 15/10/2018 ב 19:30 4 1 1268 1177
קופת חולים מאוחדת ב עיריית ירושלים ב 15/10/2018 ב 19:30 4 1 1557 1485
מ. אנרגיה ומים ב משרד הבינוי ב 22/10/2018 ב 19:30 1 4 1493 1643
עיריית ירושלים ב שירותי דת ד 22/10/2018 ב 19:30 5 0 1524 0
חברת חשמל ב קופת חולים מאוחדת ב 22/10/2018 ב 19:30 5 0 1446 1130
שרותי בריאות כללית א נש"מ ב 22/10/2018 ב 19:30 2 1 1623 1357
משרד החוץ ה עיריית ירושלים ג 22/10/2018 ב 19:30 0 5 1128 1515
שרותי בריאות כללית א משרד החוץ ה 29/10/2018 ב 19:30 5 0 1497 985
קופת חולים מאוחדת ב קופת חולים מאוחדת א 29/10/2018 ב 19:30 0 5 1263 1530
משרד החוץ ב עיריית ירושלים ב 29/10/2018 ב 19:30 2 1 1357 1365
עיריית ירושלים ג משרד הבינוי ב 29/10/2018 ב 19:30 0 5 1285 1737
מ. אנרגיה ומים ב נש"מ ב 29/10/2018 ב 19:30 1 4 1282 1386
משרד החוץ ב עיריית ירושלים ג 05/11/2018 ב 19:30 1 4 1332 1402
חברת חשמל ב משרד הבינוי ב 05/11/2018 ב 19:30 1 4 1588 1660
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת א 05/11/2018 ב 19:30 0 5 949 1434
קופת חולים מאוחדת ב מ. אנרגיה ומים ב 05/11/2018 ב 19:30 5 0 1240 0
שרותי בריאות כללית א שירותי דת ד 05/11/2018 ב 19:30 5 0 1702 0
חברת חשמל ב נש"מ ב 12/11/2018 ב 19:30 1 4 1262 1336
שרותי בריאות כללית א משרד החוץ ב 12/11/2018 ב 19:30 5 0 1686 1475
מ. אנרגיה ומים ב שירותי דת ד 12/11/2018 ב 19:30 0 5 0 0
משרד החוץ ה עיריית ירושלים ב 12/11/2018 ב 19:30 1 4 1222 1332
משרד הבינוי ב קופת חולים מאוחדת א 12/11/2018 ב 19:30 5 0 1648 0
קופת חולים מאוחדת ב שרותי בריאות כללית א 19/11/2018 ב 19:30 0 3 1372 1678
שירותי דת ד עיריית ירושלים ג 19/11/2018 ב 19:30 0 5 0 1704
עיריית ירושלים ב משרד הבינוי ב 19/11/2018 ב 19:30 1 4 1329 1502
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת א 19/11/2018 ב 19:30 0 5 1433 1554
חברת חשמל ב משרד החוץ ב 19/11/2018 ב 19:30 1 4 1352 1455
קופת חולים מאוחדת א עיריית ירושלים ב 26/11/2018 ב 19:30 4 1 1548 1420
משרד הבינוי ב משרד החוץ ה 26/11/2018 ב 19:30 5 0 1533 1216
שרותי בריאות כללית א חברת חשמל ב 26/11/2018 ב 19:30 5 0 1584 1240
מ. אנרגיה ומים ב עיריית ירושלים ג 26/11/2018 ב 19:30 0 5 1134 1676
שירותי דת ד קופת חולים מאוחדת ב 26/11/2018 ב 19:30 0 5 0 1433
משרד החוץ ה משרד החוץ ב 17/12/2018 ב 19:30 0 3 1116 1438
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת ב 17/12/2018 ב 19:30 5 0 1401 0
קופת חולים מאוחדת א מ. אנרגיה ומים ב 17/12/2018 ב 19:30 5 0 1353 1109
משרד הבינוי ב שירותי דת ד 17/12/2018 ב 19:30 5 0 1805 0
עיריית ירושלים ג שרותי בריאות כללית א 17/12/2018 ב 19:30 5 0 1393 0
משרד הבינוי ב קופת חולים מאוחדת ב 24/12/2018 ב 19:30 5 0 1723 0
עיריית ירושלים ג עיריית ירושלים ב 24/12/2018 ב 19:30 3 0 1511 1277
שירותי דת ד משרד החוץ ב 24/12/2018 ב 19:30 0 5 1404 1489
קופת חולים מאוחדת א חברת חשמל ב 24/12/2018 ב 19:30 3 2 1340 1315
נש"מ ב משרד החוץ ה 24/12/2018 ב 19:30 5 0 1461 1151
עיריית ירושלים ג חברת חשמל ב 31/12/2018 ב 19:30 2 3 1414 1451
קופת חולים מאוחדת א שרותי בריאות כללית א 31/12/2018 ב 19:30 0 3 1218 1545
משרד הבינוי ב נש"מ ב 31/12/2018 ב 19:30 4 1 1649 1419
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת ב 31/12/2018 ב 19:30 4 1 1297 1271
עיריית ירושלים ב מ. אנרגיה ומים ב 31/12/2018 ב 19:30 2 1 1309 1226
נש"מ ב שירותי דת ד 07/01/2019 ב 19:30 3 2 1321 1277
מ. אנרגיה ומים ב חברת חשמל ב 07/01/2019 ב 19:30 4 1 1276 1177
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ה 07/01/2019 ב 19:30 4 1 1080 1065
עיריית ירושלים ב שרותי בריאות כללית א 07/01/2019 ב 19:30 0 5 1449 1578
משרד החוץ ב משרד הבינוי ב 07/01/2019 ב 19:30 1 4 1486 1548
קופת חולים מאוחדת א שירותי דת ד 14/01/2019 ב 19:30 5 0 1297 0
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ב 14/01/2019 ב 19:30 0 3 1036 1508
עיריית ירושלים ג נש"מ ב 14/01/2019 ב 19:30 5 0 1593 1518
משרד החוץ ה חברת חשמל ב 14/01/2019 ב 19:30 0 5 1217 1481
עיריית ירושלים ב קופת חולים מאוחדת ב 14/01/2019 ב 19:30 3 0 1492 1061
משרד הבינוי ב מ. אנרגיה ומים ב 28/01/2019 ב 19:30 5 0 1648 1214
שירותי דת ד עיריית ירושלים ב 28/01/2019 ב 19:30 0 3 636 1484
קופת חולים מאוחדת ב חברת חשמל ב 28/01/2019 ב 19:30 0 5 1017 1349
נש"מ ב שרותי בריאות כללית א 28/01/2019 ב 19:30 2 1 1522 1562
עיריית ירושלים ג משרד החוץ ה 28/01/2019 ב 19:30 5 0 1393 1168
משרד החוץ ה שרותי בריאות כללית א 04/02/2019 ב 19:30 0 3 1284 1539
קופת חולים מאוחדת א קופת חולים מאוחדת ב 04/02/2019 ב 19:30 5 0 1221 0
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ב 04/02/2019 ב 19:30 5 0 1431 1391
משרד הבינוי ב עיריית ירושלים ג 04/02/2019 ב 19:30 5 0 1597 1460
נש"מ ב מ. אנרגיה ומים ב 04/02/2019 ב 19:30 3 0 1491 1169
עיריית ירושלים ג משרד החוץ ב 11/02/2019 ב 19:30 5 0 1547 1378
משרד הבינוי ב חברת חשמל ב 11/02/2019 ב 19:30 4 1 1654 1568
קופת חולים מאוחדת א משרד החוץ ה 11/02/2019 ב 19:30 3 0 1353 1142
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת ב 11/02/2019 ב 19:30 0 5 0 864
שירותי דת ד שרותי בריאות כללית א 11/02/2019 ב 19:30 0 5 763 1392
נש"מ ב חברת חשמל ב 18/02/2019 ב 19:30
משרד החוץ ב שרותי בריאות כללית א 18/02/2019 ב 19:30
שירותי דת ד מ. אנרגיה ומים ב 18/02/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ה 18/02/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א משרד הבינוי ב 18/02/2019 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א קופת חולים מאוחדת ב 25/02/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ג שירותי דת ד 25/02/2019 ב 19:30
משרד הבינוי ב עיריית ירושלים ב 25/02/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א נש"מ ב 25/02/2019 ב 19:30
משרד החוץ ב חברת חשמל ב 25/02/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ב קופת חולים מאוחדת א 04/03/2019 ב 19:30
משרד החוץ ה משרד הבינוי ב 04/03/2019 ב 19:30
חברת חשמל ב שרותי בריאות כללית א 04/03/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ג מ. אנרגיה ומים ב 04/03/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב שירותי דת ד 04/03/2019 ב 19:30
משרד החוץ ב משרד החוץ ה 11/03/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב נש"מ ב 11/03/2019 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת א 11/03/2019 ב 19:30
שירותי דת ד משרד הבינוי ב 11/03/2019 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א עיריית ירושלים ג 11/03/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב משרד הבינוי ב 18/03/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ב עיריית ירושלים ג 18/03/2019 ב 19:30
משרד החוץ ב שירותי דת ד 18/03/2019 ב 19:30
חברת חשמל ב קופת חולים מאוחדת א 18/03/2019 ב 19:30
משרד החוץ ה נש"מ ב 18/03/2019 ב 19:30
חברת חשמל ב עיריית ירושלים ג 25/03/2019 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א קופת חולים מאוחדת א 25/03/2019 ב 19:30
נש"מ ב משרד הבינוי ב 25/03/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ב 25/03/2019 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב עיריית ירושלים ב 25/03/2019 ב 19:30
שירותי דת ד נש"מ ב 01/04/2019 ב 19:30
חברת חשמל ב מ. אנרגיה ומים ב 01/04/2019 ב 19:30
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת ב 01/04/2019 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א עיריית ירושלים ב 01/04/2019 ב 19:30
משרד הבינוי ב משרד החוץ ב 01/04/2019 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א משרד הבינוי ב 08/04/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א משרד החוץ ב 08/04/2019 ב 19:30
חברת חשמל ב שירותי דת ד 08/04/2019 ב 19:30
נש"מ ב עיריית ירושלים ב 08/04/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב עיריית ירושלים ג 08/04/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ג קופת חולים מאוחדת א 29/04/2019 ב 19:30
משרד החוץ ב נש"מ ב 29/04/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ב חברת חשמל ב 29/04/2019 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב שרותי בריאות כללית א 29/04/2019 ב 19:30
שירותי דת ד משרד החוץ ה 29/04/2019 ב 19:30
משרד החוץ ה מ. אנרגיה ומים ב 06/05/2019 ב 19:30
משרד הבינוי ב שרותי בריאות כללית א 06/05/2019 ב 19:30
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת א 06/05/2019 ב 19:30
שירותי דת ד חברת חשמל ב 06/05/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ב נש"מ ב 06/05/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ג קופת חולים מאוחדת ב 13/05/2019 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ה 13/05/2019 ב 19:30
נש"מ ב משרד החוץ ב 13/05/2019 ב 19:30
חברת חשמל ב עיריית ירושלים ב 13/05/2019 ב 19:30
משרד החוץ ה שירותי דת ד 27/05/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א עיריית ירושלים ג 27/05/2019 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א מ. אנרגיה ומים ב 27/05/2019 ב 19:30


 

t105

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
משרד הבינוי ב 13 4.54 1432.08
קופת חולים מאוחדת א 12 3.75 1132.17
שרותי בריאות כללית א 12 3.5 1290.08
עיריית ירושלים ג 13 3.38 1318.31
נש"מ ב 12 2.58 1273
חברת חשמל ב 12 2.42 1164.75
עיריית ירושלים ב 12 2.17 1246.83
משרד החוץ ב 12 2.17 1230.5
קופת חולים מאוחדת ב 14 1.71 794.86
מ. אנרגיה ומים ב 13 0.69 835
שירותי דת ד 12 0.58 293.75
משרד החוץ ה 13 0.23 933.46