02-6207235

 באולינג – דרג ה

 

105

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
חברת חשמל א קופת חולים מאוחדת 31/10/2016 ב 19:30 3 0 1689 1544
משרד החוץ ב מ. אנרגיה ומים ב 31/10/2016 ב 19:30 2 1 1626 1627
נש"מ ב עיריית ירושלים ג 31/10/2016 ב 19:30 5 0 1449 0
משרד החקלאות משרד החוץ ה 31/10/2016 ב 19:30 3 0 1449 1311
קופת חולים מאוחדת ב הסוכנות היהודית 31/10/2016 ב 19:30 4 1 1479 1358
מ. אנרגיה ומים ב שרותי בריאות כללית ב 07/11/2016 ב 19:30 0 5 1460 1668
הסוכנות היהודית חברת חשמל א 07/11/2016 ב 19:30 0 3 1374 1577
משרד החקלאות קופת חולים מאוחדת ב 07/11/2016 ב 19:30 2 1 1355 1344
שרותי בריאות כללית א נש"מ ב 07/11/2016 ב 19:30 3 0 1630 1421
משרד החוץ ה עיריית ירושלים ג 07/11/2016 ב 19:30 4 0 1198 1099
שרותי בריאות כללית א משרד החוץ ה 14/11/2016 ב 19:30 3 0 1724 1096
קופת חולים מאוחדת ב קופת חולים מאוחדת 14/11/2016 ב 19:30 0 5 1308 1661
משרד החוץ ב הסוכנות היהודית 14/11/2016 ב 19:30 3 0 1533 1111
עיריית ירושלים ג שרותי בריאות כללית ב 14/11/2016 ב 19:30 0 5 1051 1763
מ. אנרגיה ומים ב נש"מ ב 14/11/2016 ב 19:30 3 0 1432 1309
משרד החוץ ב עיריית ירושלים ג 21/11/2016 ב 19:30 5 0 1447 1047
משרד החקלאות שרותי בריאות כללית ב 21/11/2016 ב 19:30 0 5 852 1662
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת 21/11/2016 ב 19:30 5 0 1256 0
קופת חולים מאוחדת ב מ. אנרגיה ומים ב 21/11/2016 ב 19:30 1 2 1230 1486
שרותי בריאות כללית א חברת חשמל א 21/11/2016 ב 19:30 2 3 1557 1594
משרד החקלאות נש"מ ב 28/11/2016 ב 19:30 3 0 1435 1318
שרותי בריאות כללית א משרד החוץ ב 28/11/2016 ב 19:30 0 5 0 1472
מ. אנרגיה ומים ב חברת חשמל א 28/11/2016 ב 19:30 0 5 0 1726
משרד החוץ ה הסוכנות היהודית 28/11/2016 ב 19:30 0 5 1213 1490
שרותי בריאות כללית ב קופת חולים מאוחדת 28/11/2016 ב 19:30 5 0 1508 1230
קופת חולים מאוחדת ב שרותי בריאות כללית א 05/12/2016 ב 19:30 0 5 1358 1478
חברת חשמל א עיריית ירושלים ג 05/12/2016 ב 19:30 5 0 1720 1359
הסוכנות היהודית שרותי בריאות כללית ב 05/12/2016 ב 19:30 0 3 1266 1548
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת 05/12/2016 ב 19:30 1 2 1453 1528
משרד החקלאות משרד החוץ ב 05/12/2016 ב 19:30 4 1 1219 1191
קופת חולים מאוחדת הסוכנות היהודית 12/12/2016 ב 19:30 5 0 1466 1247
שרותי בריאות כללית ב משרד החוץ ה 12/12/2016 ב 19:30 3 0 1622 1268
שרותי בריאות כללית א משרד החקלאות 12/12/2016 ב 19:30 3 0 1643 1268
מ. אנרגיה ומים ב עיריית ירושלים ג 12/12/2016 ב 19:30 4 1 1454 1319
חברת חשמל א קופת חולים מאוחדת ב 12/12/2016 ב 19:30 5 0 1558 1479
משרד החוץ ה משרד החוץ ב 19/12/2016 ב 19:30 0 3 1424 1493
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת ב 19/12/2016 ב 19:30 0 5 1343 1470
קופת חולים מאוחדת מ. אנרגיה ומים ב 19/12/2016 ב 19:30 5 0 1440 1263
שרותי בריאות כללית ב חברת חשמל א 19/12/2016 ב 19:30 5 0 1734 0
עיריית ירושלים ג שרותי בריאות כללית א 19/12/2016 ב 19:30 0 3 1344 1471
שרותי בריאות כללית ב קופת חולים מאוחדת ב 02/01/2017 ב 19:30 5 0 1576 1267
עיריית ירושלים ג הסוכנות היהודית 02/01/2017 ב 19:30 5 0 1437 1167
חברת חשמל א משרד החוץ ב 02/01/2017 ב 19:30 1 4 1474 1516
קופת חולים מאוחדת משרד החקלאות 02/01/2017 ב 19:30 2 1 1408 1323
נש"מ ב משרד החוץ ה 02/01/2017 ב 19:30 2 1 1323 1279
עיריית ירושלים ג משרד החקלאות 09/01/2017 ב 19:30 1 2 1328 1393
קופת חולים מאוחדת שרותי בריאות כללית א 09/01/2017 ב 19:30 0 5 1456 1760
שרותי בריאות כללית ב נש"מ ב 09/01/2017 ב 19:30 2 1 1504 1479
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת ב 09/01/2017 ב 19:30 3 0 1383 1292
הסוכנות היהודית מ. אנרגיה ומים ב 09/01/2017 ב 19:30 5 0 1460 1245
נש"מ ב חברת חשמל א 16/01/2017 ב 19:30 0 3 1313 1618
מ. אנרגיה ומים ב משרד החקלאות 16/01/2017 ב 19:30 1 4 1303 1355
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ה 16/01/2017 ב 19:30 2 1 1284 1170
הסוכנות היהודית שרותי בריאות כללית א 16/01/2017 ב 19:30 0 3 1259 1779
משרד החוץ ב שרותי בריאות כללית ב 16/01/2017 ב 19:30 0 5 1448 1625
קופת חולים מאוחדת חברת חשמל א 23/01/2017 ב 19:30 0 3 1406 1563
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ב 23/01/2017 ב 19:30 0 5 1258 1559
עיריית ירושלים ג נש"מ ב 23/01/2017 ב 19:30 5 0 1454 1376
משרד החוץ ה משרד החקלאות 23/01/2017 ב 19:30 2 1 1296 1317
הסוכנות היהודית קופת חולים מאוחדת ב 23/01/2017 ב 19:30 5 0 1390 1284
שרותי בריאות כללית ב מ. אנרגיה ומים ב 30/01/2017 ב 19:30 2 0 1486 1412
חברת חשמל א הסוכנות היהודית 30/01/2017 ב 19:30 5 0 1668 1256
קופת חולים מאוחדת ב משרד החקלאות 30/01/2017 ב 19:30 3 0 1490 1264
נש"מ ב שרותי בריאות כללית א 30/01/2017 ב 19:30 1 2 1480 1500
עיריית ירושלים ג משרד החוץ ה 30/01/2017 ב 19:30 2 1 1333 1279
משרד החוץ ה שרותי בריאות כללית א 06/02/2017 ב 19:30 1 4 1375 1512
קופת חולים מאוחדת קופת חולים מאוחדת ב 06/02/2017 ב 19:30 2 1 1547 1490
הסוכנות היהודית משרד החוץ ב 06/02/2017 ב 19:30 0 5 1231 1449
שרותי בריאות כללית ב עיריית ירושלים ג 06/02/2017 ב 19:30 0 5 1492 1571
נש"מ ב מ. אנרגיה ומים ב 06/02/2017 ב 19:30 2 1 1395 1372
עיריית ירושלים ג משרד החוץ ב 13/02/2017 ב 19:30 2 1 1420 1474
שרותי בריאות כללית ב משרד החקלאות 13/02/2017 ב 19:30 5 0 1533 1305
קופת חולים מאוחדת משרד החוץ ה 13/02/2017 ב 19:30 0 5 0 1369
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת ב 13/02/2017 ב 19:30 1 2 1244 1320
חברת חשמל א שרותי בריאות כללית א 13/02/2017 ב 19:30 0 3 1575 1744
נש"מ ב משרד החקלאות 20/02/2017 ב 19:30 4 1 1384 859
משרד החוץ ב שרותי בריאות כללית א 20/02/2017 ב 19:30 1 4 1439 1489
חברת חשמל א מ. אנרגיה ומים ב 20/02/2017 ב 19:30 5 0 1798 1264
הסוכנות היהודית משרד החוץ ה 20/02/2017 ב 19:30 1 4 1263 1381
קופת חולים מאוחדת שרותי בריאות כללית ב 20/02/2017 ב 19:30 1 2 1328 1489
שרותי בריאות כללית א קופת חולים מאוחדת ב 27/02/2017 ב 19:30 0 5 0 1294
עיריית ירושלים ג חברת חשמל א 27/02/2017 ב 19:30 1 4 1446 1716
שרותי בריאות כללית ב הסוכנות היהודית 27/02/2017 ב 19:30 4 1 1409 1357
קופת חולים מאוחדת נש"מ ב 27/02/2017 ב 19:30 0 5 0 1436
משרד החוץ ב משרד החקלאות 27/02/2017 ב 19:30 3 0 1309 1189
הסוכנות היהודית קופת חולים מאוחדת 06/03/2017 ב 19:30 0 3 1250 1414
משרד החוץ ה שרותי בריאות כללית ב 06/03/2017 ב 19:30 0 5 1225 1551
משרד החקלאות שרותי בריאות כללית א 06/03/2017 ב 19:30 2 1 1586 1587
עיריית ירושלים ג מ. אנרגיה ומים ב 06/03/2017 ב 19:30 4 1 1458 1347
קופת חולים מאוחדת ב חברת חשמל א 06/03/2017 ב 19:30 0 3 1271 1575
משרד החוץ ב משרד החוץ ה 20/03/2017 ב 19:30 3 0 1357 1149
קופת חולים מאוחדת ב נש"מ ב 20/03/2017 ב 19:30 2 1 1365 1296
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת 20/03/2017 ב 19:30 0 5 1253 1465
חברת חשמל א שרותי בריאות כללית ב 20/03/2017 ב 19:30 4 1 1748 1681
שרותי בריאות כללית א עיריית ירושלים ג 20/03/2017 ב 19:30 1 3 1628 1628
קופת חולים מאוחדת ב שרותי בריאות כללית ב 27/03/2017 ב 19:30 0 5 1401 1613
הסוכנות היהודית עיריית ירושלים ג 27/03/2017 ב 19:30 0 5 1246 1428
משרד החוץ ב חברת חשמל א 27/03/2017 ב 19:30 0 3 1312 1527
משרד החקלאות קופת חולים מאוחדת 27/03/2017 ב 19:30 0 5 1237 1709
משרד החוץ ה נש"מ ב 27/03/2017 ב 19:30 0 5 1287 1485
משרד החקלאות עיריית ירושלים ג 24/04/2017 ב 19:30 0 5 1230 1431
שרותי בריאות כללית א קופת חולים מאוחדת 24/04/2017 ב 19:30 5 0 1655 1449
נש"מ ב שרותי בריאות כללית ב 24/04/2017 ב 19:30 1 2 1346 1469
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ב 24/04/2017 ב 19:30 0 5 1286 1484
מ. אנרגיה ומים ב הסוכנות היהודית 24/04/2017 ב 19:30 0 3 1229 1481
חברת חשמל א נש"מ ב 08/05/2017 ב 19:30
משרד החקלאות מ. אנרגיה ומים ב 08/05/2017 ב 19:30
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת ב 08/05/2017 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א הסוכנות היהודית 08/05/2017 ב 19:30
שרותי בריאות כללית ב משרד החוץ ב 08/05/2017 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א שרותי בריאות כללית ב 15/05/2017 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת משרד החוץ ב 15/05/2017 ב 19:30
משרד החקלאות חברת חשמל א 15/05/2017 ב 19:30
נש"מ ב הסוכנות היהודית 15/05/2017 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב עיריית ירושלים ג 15/05/2017 ב 19:30
עיריית ירושלים ג קופת חולים מאוחדת 22/05/2017 ב 19:30
משרד החוץ ב נש"מ ב 22/05/2017 ב 19:30
הסוכנות היהודית משרד החקלאות 22/05/2017 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב שרותי בריאות כללית א 22/05/2017 ב 19:30
חברת חשמל א משרד החוץ ה 22/05/2017 ב 19:30
משרד החוץ ה מ. אנרגיה ומים ב 29/05/2017 ב 19:30
שרותי בריאות כללית ב שרותי בריאות כללית א 29/05/2017 ב 19:30
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת 29/05/2017 ב 19:30
חברת חשמל א משרד החקלאות 29/05/2017 ב 19:30
הסוכנות היהודית נש"מ ב 29/05/2017 ב 19:30
עיריית ירושלים ג קופת חולים מאוחדת ב 05/06/2017 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ה 05/06/2017 ב 19:30
נש"מ ב משרד החוץ ב 05/06/2017 ב 19:30
משרד החקלאות הסוכנות היהודית 05/06/2017 ב 19:30
משרד החוץ ה חברת חשמל א 12/06/2017 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת עיריית ירושלים ג 12/06/2017 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א מ. אנרגיה ומים ב 12/06/2017 ב 19:30


 

t105

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
שרותי בריאות כללית ב 19 4 1407
חברת חשמל א 17 3 1401
שרותי בריאות כללית א 17 3 1282
משרד החוץ ב 17 3 1243
נש"מ ב 17 2 1232
עיריית ירושלים ג 18 2 1133
קופת חולים מאוחדת 18 2 1101
קופת חולים מאוחדת ב 19 1 1161
מ. אנרגיה ומים ב 17 1 1123
משרד החקלאות 17 1 1119
הסוכנות היהודית 17 1 1107
משרד החוץ ה 17 1 1072