באולינג – דרג ו

 

106

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הבינוי א משרד האוצר א 03/11/2019 א 19:30 0 3 0 1253
משרד האוצר ב מינהל אזרחי יו"ש ג 03/11/2019 א 19:30 0 3 1307 1515
רשות החשמל ל. מ. לסטטיסטיקה 03/11/2019 א 19:30 4 1 1714 1455
משרד החוץ ד בית הלוחם ד 03/11/2019 א 19:30 0 5 0 1550
משרד הרווחה ב בנק ישראל ב 03/11/2019 א 19:30 0 5 1302 1530
מינהל אזרחי יו"ש ג המטה הארצי 10/11/2019 א 19:30 1 4 1447 1518
בנק ישראל ב משרד הבינוי א 10/11/2019 א 19:30 4 1 1689 1539
משרד החוץ ד משרד הרווחה ב 10/11/2019 א 19:30 2 1 1439 1767
לשכת עו"ד רשות החשמל 10/11/2019 א 19:30 4 1 1668 1550
בית הלוחם ד ל. מ. לסטטיסטיקה 10/11/2019 א 19:30 5 0 1623 1413
לשכת עו"ד בית הלוחם ד 17/11/2019 א 19:30 5 0 1839 1551
משרד הרווחה ב משרד האוצר א 17/11/2019 א 19:30 0 3 1267 1456
משרד האוצר ב בנק ישראל ב 17/11/2019 א 19:30 0 5 1410 1614
ל. מ. לסטטיסטיקה המטה הארצי 17/11/2019 א 19:30 0 5 1532 1718
מינהל אזרחי יו"ש ג רשות החשמל 17/11/2019 א 19:30 1 2 1456 1455
משרד האוצר ב ל. מ. לסטטיסטיקה 24/11/2019 א 19:30 0 5 1231 1474
משרד החוץ ד המטה הארצי 24/11/2019 א 19:30 0 5 1261 1741
בית הלוחם ד משרד האוצר א 24/11/2019 א 19:30 1 2 1470 1512
משרד הרווחה ב מינהל אזרחי יו"ש ג 24/11/2019 א 19:30 0 3 0 1411
לשכת עו"ד משרד הבינוי א 24/11/2019 א 19:30 5 0 1616 1130
משרד החוץ ד רשות החשמל 01/12/2019 א 19:30 3 0 1429 1312
לשכת עו"ד משרד האוצר ב 01/12/2019 א 19:30 5 0 1662 1317
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הבינוי א 01/12/2019 א 19:30 0 5 1455 1843
בית הלוחם ד בנק ישראל ב 01/12/2019 א 19:30 0 5 1674 1832
המטה הארצי משרד האוצר א 01/12/2019 א 19:30 5 0 1657 1348
משרד הרווחה ב לשכת עו"ד 08/12/2019 א 19:30 0 5 1342 1700
משרד הבינוי א ל. מ. לסטטיסטיקה 08/12/2019 א 19:30 0 5 1372 1544
בנק ישראל ב המטה הארצי 08/12/2019 א 19:30 1 3 1576 1594
רשות החשמל משרד האוצר א 08/12/2019 א 19:30 5 0 1689 1448
משרד החוץ ד משרד האוצר ב 08/12/2019 א 19:30 5 0 1604 1379
משרד האוצר א בנק ישראל ב 15/12/2019 א 19:30 3 0 1649 1579
המטה הארצי בית הלוחם ד 15/12/2019 א 19:30 5 0 1759 1617
לשכת עו"ד משרד החוץ ד 15/12/2019 א 19:30 3 2 1652 1555
מינהל אזרחי יו"ש ג ל. מ. לסטטיסטיקה 15/12/2019 א 19:30 1 4 1411 1518
משרד הבינוי א משרד הרווחה ב 15/12/2019 א 19:30 5 0 1644 1361
בית הלוחם ד משרד האוצר ב 05/01/2020 א 19:30 5 0 1476 1201
רשות החשמל משרד הרווחה ב 05/01/2020 א 19:30 5 0 1662 1275
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש ג 05/01/2020 א 19:30 0 3 1248 1364
המטה הארצי משרד הבינוי א 05/01/2020 א 19:30 1 4 1596 1662
ל. מ. לסטטיסטיקה לשכת עו"ד 05/01/2020 א 19:30 0 5 1443 1745
המטה הארצי משרד הרווחה ב 12/01/2020 א 19:30 5 0 1566 1266
ל. מ. לסטטיסטיקה בנק ישראל ב 12/01/2020 א 19:30 3 2 1658 1601
משרד הבינוי א משרד האוצר ב 12/01/2020 א 19:30 5 0 1582 1233
משרד האוצר א משרד החוץ ד 12/01/2020 א 19:30 4 1 1684 1632
רשות החשמל בית הלוחם ד 12/01/2020 א 19:30 4 1 1514 1465
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד החוץ ד 19/01/2020 א 19:30 5 0 1601 0
משרד האוצר א לשכת עו"ד 19/01/2020 א 19:30 0 5 1390 1728
המטה הארצי רשות החשמל 19/01/2020 א 19:30 4 1 1548 1387
משרד האוצר ב משרד הרווחה ב 19/01/2020 א 19:30 4 1 1472 1274
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ג 19/01/2020 א 19:30 5 0 1665 1517
רשות החשמל משרד הבינוי א 26/01/2020 א 19:30 0 5 1522 1594
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד החוץ ד 26/01/2020 א 19:30 0 3 1410 1584
משרד הרווחה ב בית הלוחם ד 26/01/2020 א 19:30 1 4 1378 1487
בנק ישראל ב לשכת עו"ד 26/01/2020 א 19:30 5 0 1754 1593
משרד האוצר ב המטה הארצי 26/01/2020 א 19:30 0 5 1339 1642
משרד האוצר א משרד הבינוי א 02/02/2020 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר ב 02/02/2020 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה רשות החשמל 02/02/2020 א 19:30
בית הלוחם ד משרד החוץ ד 02/02/2020 א 19:30
בנק ישראל ב משרד הרווחה ב 02/02/2020 א 19:30
המטה הארצי מינהל אזרחי יו"ש ג 16/02/2020 א 19:30
משרד הבינוי א בנק ישראל ב 16/02/2020 א 19:30
משרד הרווחה ב משרד החוץ ד 16/02/2020 א 19:30
רשות החשמל לשכת עו"ד 16/02/2020 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה בית הלוחם ד 16/02/2020 א 19:30
בית הלוחם ד לשכת עו"ד 23/02/2020 א 19:30
משרד האוצר א משרד הרווחה ב 23/02/2020 א 19:30
בנק ישראל ב משרד האוצר ב 23/02/2020 א 19:30
המטה הארצי ל. מ. לסטטיסטיקה 23/02/2020 א 19:30
רשות החשמל מינהל אזרחי יו"ש ג 23/02/2020 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר ב 01/03/2020 א 19:30
המטה הארצי משרד החוץ ד 01/03/2020 א 19:30
משרד האוצר א בית הלוחם ד 01/03/2020 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הרווחה ב 01/03/2020 א 19:30
משרד הבינוי א לשכת עו"ד 01/03/2020 א 19:30
רשות החשמל משרד החוץ ד 08/03/2020 א 19:30
משרד האוצר ב לשכת עו"ד 08/03/2020 א 19:30
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש ג 08/03/2020 א 19:30
בנק ישראל ב בית הלוחם ד 08/03/2020 א 19:30
משרד האוצר א המטה הארצי 08/03/2020 א 19:30
לשכת עו"ד משרד הרווחה ב 15/03/2020 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הבינוי א 15/03/2020 א 19:30
המטה הארצי בנק ישראל ב 15/03/2020 א 19:30
משרד האוצר א רשות החשמל 15/03/2020 א 19:30
משרד האוצר ב משרד החוץ ד 15/03/2020 א 19:30
בנק ישראל ב משרד האוצר א 22/03/2020 א 19:30
בית הלוחם ד המטה הארצי 22/03/2020 א 19:30
משרד החוץ ד לשכת עו"ד 22/03/2020 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש ג 22/03/2020 א 19:30
משרד הרווחה ב משרד הבינוי א 22/03/2020 א 19:30
משרד האוצר ב בית הלוחם ד 29/03/2020 א 19:30
משרד הרווחה ב רשות החשמל 29/03/2020 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר א 29/03/2020 א 19:30
משרד הבינוי א המטה הארצי 29/03/2020 א 19:30
לשכת עו"ד ל. מ. לסטטיסטיקה 29/03/2020 א 19:30
משרד הרווחה ב המטה הארצי 19/04/2020 א 19:30
בנק ישראל ב ל. מ. לסטטיסטיקה 19/04/2020 א 19:30
משרד האוצר ב משרד הבינוי א 19/04/2020 א 19:30
משרד החוץ ד משרד האוצר א 19/04/2020 א 19:30
בית הלוחם ד רשות החשמל 19/04/2020 א 19:30
משרד החוץ ד ל. מ. לסטטיסטיקה 26/04/2020 א 19:30
לשכת עו"ד משרד האוצר א 26/04/2020 א 19:30
רשות החשמל המטה הארצי 26/04/2020 א 19:30
משרד הרווחה ב משרד האוצר ב 26/04/2020 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג בנק ישראל ב 26/04/2020 א 19:30
משרד הבינוי א רשות החשמל 03/05/2020 א 19:30
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש ג 03/05/2020 א 19:30
בית הלוחם ד משרד הרווחה ב 03/05/2020 א 19:30
לשכת עו"ד בנק ישראל ב 03/05/2020 א 19:30
המטה הארצי משרד האוצר ב 03/05/2020 א 19:30
לשכת עו"ד המטה הארצי 10/05/2020 א 19:30
משרד האוצר א משרד האוצר ב 10/05/2020 א 19:30
משרד החוץ ד משרד הבינוי א 10/05/2020 א 19:30
רשות החשמל בנק ישראל ב 10/05/2020 א 19:30
משרד הרווחה ב ל. מ. לסטטיסטיקה 10/05/2020 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר א 17/05/2020 א 19:30
משרד האוצר ב רשות החשמל 17/05/2020 א 19:30
בנק ישראל ב משרד החוץ ד 17/05/2020 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג לשכת עו"ד 17/05/2020 א 19:30
משרד הבינוי א בית הלוחם ד 17/05/2020 א 19:30
בית הלוחם ד מינהל אזרחי יו"ש ג 24/05/2020 א 19:30
המטה הארצי לשכת עו"ד 24/05/2020 א 19:30
משרד האוצר ב משרד האוצר א 24/05/2020 א 19:30
משרד הבינוי א משרד החוץ ד 24/05/2020 א 19:30
בנק ישראל ב רשות החשמל 24/05/2020 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הרווחה ב 31/05/2020 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג בית הלוחם ד 31/05/2020 א 19:30
רשות החשמל משרד האוצר ב 31/05/2020 א 19:30
משרד החוץ ד בנק ישראל ב 31/05/2020 א 19:30
בית הלוחם ד משרד הבינוי א 07/06/2020 א 19:30
משרד האוצר א ל. מ. לסטטיסטיקה 07/06/2020 א 19:30
לשכת עו"ד מינהל אזרחי יו"ש ג 07/06/2020 א 19:30


 

t106

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
המטה הארצי 10 4.2 1485.9
לשכת עו"ד 9 4.11 1554.22
בנק ישראל ב 9 3.56 1523.89
משרד הבינוי א 9 2.78 1267.33
ל. מ. לסטטיסטיקה 9 2.56 1305.33
רשות החשמל 9 2.44 1405.67
בית הלוחם ד 9 2.33 1425.89
משרד החוץ ד 9 1.78 1049.89
משרד האוצר א 9 1.67 1260.89
מינהל אזרחי יו"ש ג 9 1.33 1291.78
משרד האוצר ב 9 0.44 1111
משרד הרווחה ב 10 0.3 1034.2