באולינג – דרג ו

 

106

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הבינוי א משרד האוצר א 14/10/2018 א 19:30 3 0 1645 1343
משרד האוצר ב מינהל אזרחי יו"ש ג 14/10/2018 א 19:30 0 5 1127 1612
בי"ח הדסה ל. מ. לסטטיסטיקה 14/10/2018 א 19:30 4 1 1521 1498
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש א 14/10/2018 א 19:30 0 3 1421 1531
משרד הרווחה ב בנק ישראל ב 14/10/2018 א 19:30 0 5 1285 1589
מינהל אזרחי יו"ש ג מנהל התכנון 21/10/2018 א 19:30 5 0 1559 1329
בנק ישראל ב משרד הבינוי א 21/10/2018 א 19:30 1 2 1531 1593
משרד החוץ ד משרד הרווחה ב 21/10/2018 א 19:30 3 0 1625 1486
לשכת עו"ד בי"ח הדסה 21/10/2018 א 19:30 0 5 1632 1764
מינהל אזרחי יו"ש א ל. מ. לסטטיסטיקה 21/10/2018 א 19:30 2 3 1428 1435
לשכת עו"ד מינהל אזרחי יו"ש א 28/10/2018 א 19:30 5 0 1607 1388
משרד הרווחה ב משרד האוצר א 28/10/2018 א 19:30 2 3 1339 1356
משרד האוצר ב בנק ישראל ב 28/10/2018 א 19:30 0 5 1334 1507
ל. מ. לסטטיסטיקה מנהל התכנון 28/10/2018 א 19:30 3 0 1504 1288
מינהל אזרחי יו"ש ג בי"ח הדסה 28/10/2018 א 19:30 0 5 1506 1707
משרד האוצר ב ל. מ. לסטטיסטיקה 04/11/2018 א 19:30 0 5 1282 1445
משרד החוץ ד מנהל התכנון 04/11/2018 א 19:30 5 0 1645 1399
מינהל אזרחי יו"ש א משרד האוצר א 04/11/2018 א 19:30 2 1 1455 1384
משרד הרווחה ב מינהל אזרחי יו"ש ג 04/11/2018 א 19:30 2 1 1477 1482
לשכת עו"ד משרד הבינוי א 04/11/2018 א 19:30 5 0 1626 1490
משרד החוץ ד בי"ח הדסה 11/11/2018 א 19:30 0 3 1519 1686
לשכת עו"ד משרד האוצר ב 11/11/2018 א 19:30 4 1 1691 1355
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הבינוי א 11/11/2018 א 19:30 2 1 1472 1484
מינהל אזרחי יו"ש א בנק ישראל ב 11/11/2018 א 19:30 0 5 1400 1646
מנהל התכנון משרד האוצר א 11/11/2018 א 19:30 0 3 1224 1374
משרד הרווחה ב לשכת עו"ד 18/11/2018 א 19:30 3 2 1517 1504
משרד הבינוי א ל. מ. לסטטיסטיקה 18/11/2018 א 19:30 0 4 1463 1581
בנק ישראל ב מנהל התכנון 18/11/2018 א 19:30 4 1 1619 1256
בי"ח הדסה משרד האוצר א 18/11/2018 א 19:30 5 0 1544 1371
משרד החוץ ד משרד האוצר ב 18/11/2018 א 19:30 5 0 1321 1221
משרד האוצר א בנק ישראל ב 25/11/2018 א 19:30 0 5 1224 1533
מנהל התכנון מינהל אזרחי יו"ש א 25/11/2018 א 19:30 0 3 1273 1482
לשכת עו"ד משרד החוץ ד 25/11/2018 א 19:30 0 3 1532 1608
מינהל אזרחי יו"ש ג ל. מ. לסטטיסטיקה 25/11/2018 א 19:30 2 1 1571 1505
משרד הבינוי א משרד הרווחה ב 25/11/2018 א 19:30 4 1 1449 1387
מינהל אזרחי יו"ש א משרד האוצר ב 16/12/2018 א 19:30 5 0 1391 1329
בי"ח הדסה משרד הרווחה ב 16/12/2018 א 19:30 5 0 1593 1244
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש ג 16/12/2018 א 19:30 0 5 1350 1429
מנהל התכנון משרד הבינוי א 16/12/2018 א 19:30 0 5 0 1541
ל. מ. לסטטיסטיקה לשכת עו"ד 16/12/2018 א 19:30 1 2 1543 1641
מנהל התכנון משרד הרווחה ב 23/12/2018 א 19:30 0 5 1021 1451
ל. מ. לסטטיסטיקה בנק ישראל ב 23/12/2018 א 19:30 0 5 1480 1636
משרד הבינוי א משרד האוצר ב 23/12/2018 א 19:30 3 0 1455 1310
משרד האוצר א משרד החוץ ד 23/12/2018 א 19:30 0 3 1682 1772
בי"ח הדסה מינהל אזרחי יו"ש א 23/12/2018 א 19:30 5 0 1686 1537
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד החוץ ד 30/12/2018 א 19:30 1 2 1434 1468
משרד האוצר א לשכת עו"ד 30/12/2018 א 19:30 0 5 1290 1666
מנהל התכנון בי"ח הדסה 30/12/2018 א 19:30 0 5 1291 1673
משרד האוצר ב משרד הרווחה ב 30/12/2018 א 19:30 2 2 1315 1315
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ג 30/12/2018 א 19:30 5 0 1536 1382
בי"ח הדסה משרד הבינוי א 06/01/2019 א 19:30 5 0 1773 1423
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד החוץ ד 06/01/2019 א 19:30 0 5 1336 1645
משרד הרווחה ב מינהל אזרחי יו"ש א 06/01/2019 א 19:30 0 5 0 1408
בנק ישראל ב לשכת עו"ד 06/01/2019 א 19:30 3 2 1611 1604
משרד האוצר ב מנהל התכנון 06/01/2019 א 19:30 2 1 1318 1230
משרד האוצר א משרד הבינוי א 13/01/2019 א 19:30 0 3 1360 1510
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר ב 13/01/2019 א 19:30 3 0 1453 1305
ל. מ. לסטטיסטיקה בי"ח הדסה 13/01/2019 א 19:30 0 5 1369 1600
מינהל אזרחי יו"ש א משרד החוץ ד 13/01/2019 א 19:30 0 5 0 1403
בנק ישראל ב משרד הרווחה ב 13/01/2019 א 19:30 5 0 1734 1397
מנהל התכנון מינהל אזרחי יו"ש ג 27/01/2019 א 19:30 0 3 1179 1467
משרד הבינוי א בנק ישראל ב 27/01/2019 א 19:30 2 1 1637 1622
משרד הרווחה ב משרד החוץ ד 27/01/2019 א 19:30 0 3 1233 1451
בי"ח הדסה לשכת עו"ד 27/01/2019 א 19:30 4 1 1688 1577
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש א 27/01/2019 א 19:30 4 1 1627 1433
מינהל אזרחי יו"ש א לשכת עו"ד 03/02/2019 א 19:30 0 5 1549 1728
משרד האוצר א משרד הרווחה ב 03/02/2019 א 19:30 4 1 1196 1178
בנק ישראל ב משרד האוצר ב 03/02/2019 א 19:30 5 0 1734 1251
מנהל התכנון ל. מ. לסטטיסטיקה 03/02/2019 א 19:30 1 2 1253 1335
בי"ח הדסה מינהל אזרחי יו"ש ג 03/02/2019 א 19:30 1 1 1572 1588
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר ב 10/02/2019 א 19:30 2 1 1443 1403
מנהל התכנון משרד החוץ ד 10/02/2019 א 19:30 0 5 0 1443
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש א 10/02/2019 א 19:30 0 3 1427 1555
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הרווחה ב 10/02/2019 א 19:30 4 1 1563 1411
משרד הבינוי א לשכת עו"ד 10/02/2019 א 19:30 0 5 991 1791
בי"ח הדסה משרד החוץ ד 17/02/2019 א 19:30 1 2 1667 1615
משרד האוצר ב לשכת עו"ד 17/02/2019 א 19:30 0 5 1212 1879
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש ג 17/02/2019 א 19:30 3 0 1579 1334
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש א 17/02/2019 א 19:30 4 1 1585 1395
משרד האוצר א מנהל התכנון 17/02/2019 א 19:30 3 0 1489 1255
לשכת עו"ד משרד הרווחה ב 24/02/2019 א 19:30 5 0 1676 1315
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הבינוי א 24/02/2019 א 19:30 0 5 1430 1734
מנהל התכנון בנק ישראל ב 24/02/2019 א 19:30 0 3 1249 1685
משרד האוצר א בי"ח הדסה 24/02/2019 א 19:30 0 5 1425 1736
משרד האוצר ב משרד החוץ ד 24/02/2019 א 19:30 0 5 1447 1617
בנק ישראל ב משרד האוצר א 03/03/2019 א 19:30 4 1 1516 1382
מינהל אזרחי יו"ש א מנהל התכנון 03/03/2019 א 19:30 2 1 1396 1313
משרד החוץ ד לשכת עו"ד 03/03/2019 א 19:30 0 5 1377 1786
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש ג 03/03/2019 א 19:30 5 0 1539 0
משרד הרווחה ב משרד הבינוי א 03/03/2019 א 19:30 0 5 1306 1571
משרד האוצר ב מינהל אזרחי יו"ש א 10/03/2019 א 19:30 1 2 1350 1452
משרד הרווחה ב בי"ח הדסה 10/03/2019 א 19:30 0 5 860 1579
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר א 10/03/2019 א 19:30 2 1 1484 1330
משרד הבינוי א מנהל התכנון 10/03/2019 א 19:30 3 0 1553 1240
לשכת עו"ד ל. מ. לסטטיסטיקה 10/03/2019 א 19:30 5 0 1654 1392
משרד הרווחה ב מנהל התכנון 17/03/2019 א 19:30 2 1 1147 1161
בנק ישראל ב ל. מ. לסטטיסטיקה 17/03/2019 א 19:30 5 0 1603 1350
משרד האוצר ב משרד הבינוי א 17/03/2019 א 19:30 0 3 1152 1571
משרד החוץ ד משרד האוצר א 17/03/2019 א 19:30 1 4 1592 1649
מינהל אזרחי יו"ש א בי"ח הדסה 17/03/2019 א 19:30 0 5 1307 1611
משרד החוץ ד ל. מ. לסטטיסטיקה 24/03/2019 א 19:30 0 5 926 1485
לשכת עו"ד משרד האוצר א 24/03/2019 א 19:30 2 1 1514 1435
בי"ח הדסה מנהל התכנון 24/03/2019 א 19:30 5 0 1579 0
משרד הרווחה ב משרד האוצר ב 24/03/2019 א 19:30 5 0 1592 1476
מינהל אזרחי יו"ש ג בנק ישראל ב 24/03/2019 א 19:30 0 5 897 1639
משרד הבינוי א בי"ח הדסה 31/03/2019 א 19:30 0 5 1544 1614
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש ג 31/03/2019 א 19:30 2 1 1525 1450
מינהל אזרחי יו"ש א משרד הרווחה ב 31/03/2019 א 19:30 3 0 1437 1309
לשכת עו"ד בנק ישראל ב 31/03/2019 א 19:30 1 2 1640 1732
מנהל התכנון משרד האוצר ב 31/03/2019 א 19:30 0 5 1249 1443
לשכת עו"ד מנהל התכנון 07/04/2019 א 19:30
משרד האוצר א משרד האוצר ב 07/04/2019 א 19:30
משרד החוץ ד משרד הבינוי א 07/04/2019 א 19:30
בי"ח הדסה בנק ישראל ב 07/04/2019 א 19:30
משרד הרווחה ב ל. מ. לסטטיסטיקה 07/04/2019 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר א 05/05/2019 א 19:30
משרד האוצר ב בי"ח הדסה 05/05/2019 א 19:30
בנק ישראל ב משרד החוץ ד 05/05/2019 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג לשכת עו"ד 05/05/2019 א 19:30
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש א 05/05/2019 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א מינהל אזרחי יו"ש ג 12/05/2019 א 19:30
מנהל התכנון לשכת עו"ד 12/05/2019 א 19:30
משרד האוצר ב משרד האוצר א 12/05/2019 א 19:30
משרד הבינוי א משרד החוץ ד 12/05/2019 א 19:30
בנק ישראל ב בי"ח הדסה 12/05/2019 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הרווחה ב 19/05/2019 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג מינהל אזרחי יו"ש א 19/05/2019 א 19:30
בי"ח הדסה משרד האוצר ב 19/05/2019 א 19:30
משרד החוץ ד בנק ישראל ב 19/05/2019 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א משרד הבינוי א 26/05/2019 א 19:30
משרד האוצר א ל. מ. לסטטיסטיקה 26/05/2019 א 19:30
לשכת עו"ד מינהל אזרחי יו"ש ג 26/05/2019 א 19:30


 

t106

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
בי"ח הדסה 18 4.33 1524.06
בנק ישראל ב 18 4 1462.11
לשכת עו"ד 18 3.28 1519.33
משרד החוץ ד 18 2.72 1342.94
משרד הבינוי א 18 2.33 1388.5
ל. מ. לסטטיסטיקה 18 2.06 1256.39
מינהל אזרחי יו"ש ג 18 1.89 1232.78
מינהל אזרחי יו"ש א 18 1.78 1203.56
משרד הרווחה ב 20 1.2 1076.2
משרד האוצר א 18 1.17 1211.5
משרד האוצר ב 18 0.67 1105.28
מנהל התכנון 20 0.25 901.5