באולינג – דרג ו

 

106

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הבינוי א משרד האוצר א 03/11/2019 א 19:30:00 0 5 0 1253
משרד האוצר ב מינהל אזרחי יו"ש ג 03/11/2019 א 19:30:00 0 3 1307 1515
רשות החשמל ל. מ. לסטטיסטיקה 03/11/2019 א 19:30:00 4 1 1714 1455
משרד החוץ ד בית הלוחם ד 03/11/2019 א 19:30:00 0 5 0 1550
משרד הרווחה ב בנק ישראל ב 03/11/2019 א 19:30:00 0 5 1302 1530
מינהל אזרחי יו"ש ג המטה הארצי 10/11/2019 א 19:30:00
בנק ישראל ב משרד הבינוי א 10/11/2019 א 19:30:00
משרד החוץ ד משרד הרווחה ב 10/11/2019 א 19:30:00
לשכת עו"ד רשות החשמל 10/11/2019 א 19:30:00
בית הלוחם ד ל. מ. לסטטיסטיקה 10/11/2019 א 19:30:00
לשכת עו"ד בית הלוחם ד 17/11/2019 א 19:30:00
משרד הרווחה ב משרד האוצר א 17/11/2019 א 19:30:00
משרד האוצר ב בנק ישראל ב 17/11/2019 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה המטה הארצי 17/11/2019 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג רשות החשמל 17/11/2019 א 19:30:00
משרד האוצר ב ל. מ. לסטטיסטיקה 24/11/2019 א 19:30:00
משרד החוץ ד המטה הארצי 24/11/2019 א 19:30:00
בית הלוחם ד משרד האוצר א 24/11/2019 א 19:30:00
משרד הרווחה ב מינהל אזרחי יו"ש ג 24/11/2019 א 19:30:00
לשכת עו"ד משרד הבינוי א 24/11/2019 א 19:30:00
משרד החוץ ד רשות החשמל 01/12/2019 א 19:30:00
לשכת עו"ד משרד האוצר ב 01/12/2019 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הבינוי א 01/12/2019 א 19:30:00
בית הלוחם ד בנק ישראל ב 01/12/2019 א 19:30:00
המטה הארצי משרד האוצר א 01/12/2019 א 19:30:00
משרד הרווחה ב לשכת עו"ד 08/12/2019 א 19:30:00
משרד הבינוי א ל. מ. לסטטיסטיקה 08/12/2019 א 19:30:00
בנק ישראל ב המטה הארצי 08/12/2019 א 19:30:00
רשות החשמל משרד האוצר א 08/12/2019 א 19:30:00
משרד החוץ ד משרד האוצר ב 08/12/2019 א 19:30:00
משרד האוצר א בנק ישראל ב 15/12/2019 א 19:30:00
המטה הארצי בית הלוחם ד 15/12/2019 א 19:30:00
לשכת עו"ד משרד החוץ ד 15/12/2019 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג ל. מ. לסטטיסטיקה 15/12/2019 א 19:30:00
משרד הבינוי א משרד הרווחה ב 15/12/2019 א 19:30:00
בית הלוחם ד משרד האוצר ב 05/01/2020 א 19:30:00
רשות החשמל משרד הרווחה ב 05/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש ג 05/01/2020 א 19:30:00
המטה הארצי משרד הבינוי א 05/01/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה לשכת עו"ד 05/01/2020 א 19:30:00
המטה הארצי משרד הרווחה ב 12/01/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה בנק ישראל ב 12/01/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א משרד האוצר ב 12/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א משרד החוץ ד 12/01/2020 א 19:30:00
רשות החשמל בית הלוחם ד 12/01/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד החוץ ד 19/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א לשכת עו"ד 19/01/2020 א 19:30:00
המטה הארצי רשות החשמל 19/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב משרד הרווחה ב 19/01/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ג 19/01/2020 א 19:30:00
רשות החשמל משרד הבינוי א 26/01/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד החוץ ד 26/01/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב בית הלוחם ד 26/01/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב לשכת עו"ד 26/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב המטה הארצי 26/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א משרד הבינוי א 02/02/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר ב 02/02/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה רשות החשמל 02/02/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד משרד החוץ ד 02/02/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב משרד הרווחה ב 02/02/2020 א 19:30:00
המטה הארצי מינהל אזרחי יו"ש ג 16/02/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א בנק ישראל ב 16/02/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב משרד החוץ ד 16/02/2020 א 19:30:00
רשות החשמל לשכת עו"ד 16/02/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה בית הלוחם ד 16/02/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד לשכת עו"ד 23/02/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א משרד הרווחה ב 23/02/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב משרד האוצר ב 23/02/2020 א 19:30:00
המטה הארצי ל. מ. לסטטיסטיקה 23/02/2020 א 19:30:00
רשות החשמל מינהל אזרחי יו"ש ג 23/02/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר ב 01/03/2020 א 19:30:00
המטה הארצי משרד החוץ ד 01/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א בית הלוחם ד 01/03/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הרווחה ב 01/03/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א לשכת עו"ד 01/03/2020 א 19:30:00
רשות החשמל משרד החוץ ד 08/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב לשכת עו"ד 08/03/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש ג 08/03/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב בית הלוחם ד 08/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א המטה הארצי 08/03/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד משרד הרווחה ב 15/03/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הבינוי א 15/03/2020 א 19:30:00
המטה הארצי בנק ישראל ב 15/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א רשות החשמל 15/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב משרד החוץ ד 15/03/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב משרד האוצר א 22/03/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד המטה הארצי 22/03/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד לשכת עו"ד 22/03/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש ג 22/03/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב משרד הבינוי א 22/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב בית הלוחם ד 29/03/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב רשות החשמל 29/03/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר א 29/03/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א המטה הארצי 29/03/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד ל. מ. לסטטיסטיקה 29/03/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב המטה הארצי 19/04/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב ל. מ. לסטטיסטיקה 19/04/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב משרד הבינוי א 19/04/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד משרד האוצר א 19/04/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד רשות החשמל 19/04/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד ל. מ. לסטטיסטיקה 26/04/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד משרד האוצר א 26/04/2020 א 19:30:00
רשות החשמל המטה הארצי 26/04/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב משרד האוצר ב 26/04/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג בנק ישראל ב 26/04/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א רשות החשמל 03/05/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש ג 03/05/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד משרד הרווחה ב 03/05/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד בנק ישראל ב 03/05/2020 א 19:30:00
המטה הארצי משרד האוצר ב 03/05/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד המטה הארצי 10/05/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א משרד האוצר ב 10/05/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד משרד הבינוי א 10/05/2020 א 19:30:00
רשות החשמל בנק ישראל ב 10/05/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב ל. מ. לסטטיסטיקה 10/05/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר א 17/05/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב רשות החשמל 17/05/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב משרד החוץ ד 17/05/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג לשכת עו"ד 17/05/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א בית הלוחם ד 17/05/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד מינהל אזרחי יו"ש ג 24/05/2020 א 19:30:00
המטה הארצי לשכת עו"ד 24/05/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב משרד האוצר א 24/05/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א משרד החוץ ד 24/05/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב רשות החשמל 24/05/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הרווחה ב 31/05/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג בית הלוחם ד 31/05/2020 א 19:30:00
רשות החשמל משרד האוצר ב 31/05/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד בנק ישראל ב 31/05/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד משרד הבינוי א 07/06/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א ל. מ. לסטטיסטיקה 07/06/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד מינהל אזרחי יו"ש ג 07/06/2020 א 19:30:00


 

t106

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים