02-6207235

 באולינג – דרג ו

 

106

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הבינוי א משרד האוצר א 30/10/2016 א 19:30 1 4 1444 1474
עיריית ירושלים ב מינהל אזרחי יו"ש ג 30/10/2016 א 19:30 0 5 0 1410
משרד לשרותי דת ב ל. מ. לסטטיסטיקה 30/10/2016 א 19:30 0 5 0 1404
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש א 30/10/2016 א 19:30 0 5 1356 1592
כיבוי והצלה י-ם בנק ישראל ב 30/10/2016 א 19:30 5 0 1555 1344
מינהל אזרחי יו"ש ג מינהל אזרחי יו"ש ד 06/11/2016 א 19:30 1 2 1420 1567
בנק ישראל ב משרד הבינוי א 06/11/2016 א 19:30 2 3 1460 1469
משרד החוץ ד כיבוי והצלה י-ם 06/11/2016 א 19:30 0 5 1397 1501
בית הנשיא א משרד לשרותי דת ב 06/11/2016 א 19:30 3 0 1478 1251
מינהל אזרחי יו"ש א ל. מ. לסטטיסטיקה 06/11/2016 א 19:30 1 2 1374 1336
בית הנשיא א מינהל אזרחי יו"ש א 13/11/2016 א 19:30 3 0 1587 1401
כיבוי והצלה י-ם משרד האוצר א 13/11/2016 א 19:30 0 5 1136 1173
עיריית ירושלים ב בנק ישראל ב 13/11/2016 א 19:30 0 5 1005 1324
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש ד 13/11/2016 א 19:30 0 3 1349 1464
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד לשרותי דת ב 13/11/2016 א 19:30 3 0 1404 1240
עיריית ירושלים ב ל. מ. לסטטיסטיקה 20/11/2016 א 19:30 1 4 1089 1325
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש ד 20/11/2016 א 19:30 0 3 1410 1553
מינהל אזרחי יו"ש א משרד האוצר א 20/11/2016 א 19:30 1 2 1347 1396
כיבוי והצלה י-ם מינהל אזרחי יו"ש ג 20/11/2016 א 19:30 3 0 1462 1398
בית הנשיא א משרד הבינוי א 20/11/2016 א 19:30 2 1 1406 1345
משרד החוץ ד משרד לשרותי דת ב 27/11/2016 א 19:30 5 0 1370 1112
בית הנשיא א עיריית ירושלים ב 27/11/2016 א 19:30 5 0 1422 1210
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הבינוי א 27/11/2016 א 19:30 0 5 1241 1336
מינהל אזרחי יו"ש א בנק ישראל ב 27/11/2016 א 19:30 5 0 1551 1431
מינהל אזרחי יו"ש ד משרד האוצר א 27/11/2016 א 19:30 4 1 1462 1338
כיבוי והצלה י-ם בית הנשיא א 04/12/2016 א 19:30 4 1 1421 1333
משרד הבינוי א ל. מ. לסטטיסטיקה 04/12/2016 א 19:30 2 1 1471 1409
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ד 04/12/2016 א 19:30 1 2 1403 1589
משרד לשרותי דת ב משרד האוצר א 04/12/2016 א 19:30 0 5 0 1508
משרד החוץ ד עיריית ירושלים ב 04/12/2016 א 19:30 0 5 1339 1480
משרד האוצר א בנק ישראל ב 11/12/2016 א 19:30 1 4 1251 1297
מינהל אזרחי יו"ש ד מינהל אזרחי יו"ש א 11/12/2016 א 19:30 3 0 1617 1503
בית הנשיא א משרד החוץ ד 11/12/2016 א 19:30 5 0 1356 1206
מינהל אזרחי יו"ש ג ל. מ. לסטטיסטיקה 11/12/2016 א 19:30 0 3 1372 1427
משרד הבינוי א כיבוי והצלה י-ם 11/12/2016 א 19:30 0 3 1508 1628
מינהל אזרחי יו"ש א עיריית ירושלים ב 18/12/2016 א 19:30 3 0 1542 1241
משרד לשרותי דת ב כיבוי והצלה י-ם 18/12/2016 א 19:30 0 3 1174 1492
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש ג 18/12/2016 א 19:30 0 3 1346 1423
מינהל אזרחי יו"ש ד משרד הבינוי א 18/12/2016 א 19:30 1 2 1433 1443
ל. מ. לסטטיסטיקה בית הנשיא א 18/12/2016 א 19:30 1 4 1439 1567
מינהל אזרחי יו"ש ד כיבוי והצלה י-ם 15/01/2017 א 19:30 2 1 1587 1527
ל. מ. לסטטיסטיקה בנק ישראל ב 15/01/2017 א 19:30 4 1 1563 1516
משרד הבינוי א עיריית ירושלים ב 15/01/2017 א 19:30 3 0 1531 1358
משרד האוצר א משרד החוץ ד 15/01/2017 א 19:30 2 1 1509 1431
משרד לשרותי דת ב מינהל אזרחי יו"ש א 15/01/2017 א 19:30 0 3 1124 1515
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד החוץ ד 22/01/2017 א 19:30 0 3 1410 1473
משרד האוצר א בית הנשיא א 22/01/2017 א 19:30 5 0 1477 1377
מינהל אזרחי יו"ש ד משרד לשרותי דת ב 22/01/2017 א 19:30 3 0 1518 1007
עיריית ירושלים ב כיבוי והצלה י-ם 22/01/2017 א 19:30 0 3 1084 1439
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ג 22/01/2017 א 19:30 4 1 1435 1319
משרד לשרותי דת ב משרד הבינוי א 29/01/2017 א 19:30 0 5 1126 1397
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד החוץ ד 29/01/2017 א 19:30 2 0 1414 1288
כיבוי והצלה י-ם מינהל אזרחי יו"ש א 29/01/2017 א 19:30 4 1 1456 1420
בנק ישראל ב בית הנשיא א 29/01/2017 א 19:30 2 1 1548 1606
עיריית ירושלים ב מינהל אזרחי יו"ש ד 29/01/2017 א 19:30 0 3 1203 1563
משרד האוצר א משרד הבינוי א 05/02/2017 א 19:30 0 5 1327 1405
מינהל אזרחי יו"ש ג עיריית ירושלים ב 05/02/2017 א 19:30 3 0 1485 1075
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד לשרותי דת ב 05/02/2017 א 19:30 5 0 1378 1268
מינהל אזרחי יו"ש א משרד החוץ ד 05/02/2017 א 19:30 1 4 1424 1479
בנק ישראל ב כיבוי והצלה י-ם 05/02/2017 א 19:30 5 0 1603 0
מינהל אזרחי יו"ש ד מינהל אזרחי יו"ש ג 12/02/2017 א 19:30 3 0 1477 1322
משרד הבינוי א בנק ישראל ב 12/02/2017 א 19:30 1 4 1447 1477
כיבוי והצלה י-ם משרד החוץ ד 12/02/2017 א 19:30 0 5 934 980
משרד לשרותי דת ב בית הנשיא א 12/02/2017 א 19:30 0 3 1156 1506
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש א 12/02/2017 א 19:30 4 1 1654 1584
מינהל אזרחי יו"ש א בית הנשיא א 19/02/2017 א 19:30 3 0 1469 1314
משרד האוצר א כיבוי והצלה י-ם 19/02/2017 א 19:30 0 3 1174 1370
בנק ישראל ב עיריית ירושלים ב 19/02/2017 א 19:30 4 1 1393 1277
מינהל אזרחי יו"ש ד ל. מ. לסטטיסטיקה 19/02/2017 א 19:30 2 1 1630 1452
משרד לשרותי דת ב מינהל אזרחי יו"ש ג 19/02/2017 א 19:30 0 5 984 1370
ל. מ. לסטטיסטיקה עיריית ירושלים ב 26/02/2017 א 19:30 3 0 1371 1286
מינהל אזרחי יו"ש ד משרד החוץ ד 26/02/2017 א 19:30 4 1 1488 1387
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש א 26/02/2017 א 19:30 0 3 1266 1555
מינהל אזרחי יו"ש ג כיבוי והצלה י-ם 26/02/2017 א 19:30 3 0 1429 1327
משרד הבינוי א בית הנשיא א 26/02/2017 א 19:30 1 4 1490 1580
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ ד 05/03/2017 א 19:30 0 5 0 1385
עיריית ירושלים ב בית הנשיא א 05/03/2017 א 19:30 0 4 1422 1516
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש ג 05/03/2017 א 19:30 5 0 1393 1341
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש א 05/03/2017 א 19:30 0 3 1500 1596
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש ד 05/03/2017 א 19:30 0 5 1406 1553
בית הנשיא א כיבוי והצלה י-ם 19/03/2017 א 19:30 0 5 0 1040
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הבינוי א 19/03/2017 א 19:30 4 1 1416 1348
מינהל אזרחי יו"ש ד בנק ישראל ב 19/03/2017 א 19:30 1 4 1457 1514
משרד האוצר א משרד לשרותי דת ב 19/03/2017 א 19:30 3 0 1445 952
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ד 19/03/2017 א 19:30 0 3 1111 1301
בנק ישראל ב משרד האוצר א 26/03/2017 א 19:30 5 0 1419 1333
מינהל אזרחי יו"ש א מינהל אזרחי יו"ש ד 26/03/2017 א 19:30 2 1 1625 1596
משרד החוץ ד בית הנשיא א 26/03/2017 א 19:30 3 0 1412 1338
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש ג 26/03/2017 א 19:30 4 0 1437 1296
כיבוי והצלה י-ם משרד הבינוי א 26/03/2017 א 19:30 0 5 1040 1022
עיריית ירושלים ב מינהל אזרחי יו"ש א 23/04/2017 א 19:30 0 3 1315 1513
כיבוי והצלה י-ם משרד לשרותי דת ב 23/04/2017 א 19:30 5 0 1505 976
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר א 23/04/2017 א 19:30 4 1 1373 1252
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש ד 23/04/2017 א 19:30 1 2 1485 1476
בית הנשיא א ל. מ. לסטטיסטיקה 23/04/2017 א 19:30 5 0 1558 1390
כיבוי והצלה י-ם מינהל אזרחי יו"ש ד 07/05/2017 א 19:30
בנק ישראל ב ל. מ. לסטטיסטיקה 07/05/2017 א 19:30
עיריית ירושלים ב משרד הבינוי א 07/05/2017 א 19:30
משרד החוץ ד משרד האוצר א 07/05/2017 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א משרד לשרותי דת ב 07/05/2017 א 19:30
משרד החוץ ד ל. מ. לסטטיסטיקה 21/05/2017 א 19:30
בית הנשיא א משרד האוצר א 21/05/2017 א 19:30
משרד לשרותי דת ב מינהל אזרחי יו"ש ד 21/05/2017 א 19:30
כיבוי והצלה י-ם עיריית ירושלים ב 21/05/2017 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג בנק ישראל ב 21/05/2017 א 19:30
משרד הבינוי א משרד לשרותי דת ב 28/05/2017 א 19:30
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש ג 28/05/2017 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א כיבוי והצלה י-ם 28/05/2017 א 19:30
בית הנשיא א בנק ישראל ב 28/05/2017 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ד עיריית ירושלים ב 28/05/2017 א 19:30
בית הנשיא א מינהל אזרחי יו"ש ד 04/06/2017 א 19:30
משרד האוצר א עיריית ירושלים ב 04/06/2017 א 19:30
משרד החוץ ד משרד הבינוי א 04/06/2017 א 19:30
משרד לשרותי דת ב בנק ישראל ב 04/06/2017 א 19:30
כיבוי והצלה י-ם ל. מ. לסטטיסטיקה 04/06/2017 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר א 11/06/2017 א 19:30
עיריית ירושלים ב משרד לשרותי דת ב 11/06/2017 א 19:30
בנק ישראל ב משרד החוץ ד 11/06/2017 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג בית הנשיא א 11/06/2017 א 19:30
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש א 11/06/2017 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א מינהל אזרחי יו"ש ג 18/06/2017 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ד בית הנשיא א 18/06/2017 א 19:30
עיריית ירושלים ב משרד האוצר א 18/06/2017 א 19:30
משרד הבינוי א משרד החוץ ד 18/06/2017 א 19:30
בנק ישראל ב משרד לשרותי דת ב 18/06/2017 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה כיבוי והצלה י-ם 25/06/2017 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג מינהל אזרחי יו"ש א 25/06/2017 א 19:30
משרד לשרותי דת ב עיריית ירושלים ב 25/06/2017 א 19:30
משרד החוץ ד בנק ישראל ב 25/06/2017 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א משרד הבינוי א 02/07/2017 א 19:30
משרד האוצר א ל. מ. לסטטיסטיקה 02/07/2017 א 19:30
בית הנשיא א מינהל אזרחי יו"ש ג 02/07/2017 א 19:30


 

t106

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
מינהל אזרחי יו"ש ד 17 3 1389
בנק ישראל ב 15 3 1286
משרד הבינוי א 16 3 1283
בית הנשיא א 16 3 1219
ל. מ. לסטטיסטיקה 16 3 1213
כיבוי והצלה י-ם 17 3 1181
מינהל אזרחי יו"ש א 16 2 1361
מינהל אזרחי יו"ש ג 16 2 1206
משרד החוץ ד 15 2 1177
משרד האוצר א 16 2 1173
עיריית ירושלים ב 15 0 980
משרד לשרותי דת ב 15 0 745