בחרו עמוד

 באולינג – דרג ו

 

106

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הבינוי א משרד האוצר א 22/10/2017 א 19:30 4 1 1513 1348
עובדי הכנסת מינהל אזרחי יו"ש ג 22/10/2017 א 19:30 5 0 1760 0
בי"ח הדסה ל. מ. לסטטיסטיקה 22/10/2017 א 19:30 4 1 1502 1492
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש א 22/10/2017 א 19:30 0 5 1493 1729
משרד הרווחה ב בנק ישראל ב 22/10/2017 א 19:30 0 3 1373 1586
מינהל אזרחי יו"ש ג מינהל אזרחי יו"ש ד 29/10/2017 א 19:30 4 1 1609 1572
בנק ישראל ב משרד הבינוי א 29/10/2017 א 19:30 1 4 1457 1562
משרד החוץ ד משרד הרווחה ב 29/10/2017 א 19:30 3 0 1593 1302
בית הנשיא א בי"ח הדסה 29/10/2017 א 19:30 0 5 0 1589
מינהל אזרחי יו"ש א ל. מ. לסטטיסטיקה 29/10/2017 א 19:30 5 0 1612 1535
בית הנשיא א מינהל אזרחי יו"ש א 05/11/2017 א 19:30 0 5 1568 1687
משרד הרווחה ב משרד האוצר א 05/11/2017 א 19:30 0 5 1253 1472
עובדי הכנסת בנק ישראל ב 05/11/2017 א 19:30 4 1 1544 1496
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש ד 05/11/2017 א 19:30 1 4 1439 1515
מינהל אזרחי יו"ש ג בי"ח הדסה 05/11/2017 א 19:30 0 5 1270 1527
עובדי הכנסת ל. מ. לסטטיסטיקה 12/11/2017 א 19:30 5 0 1694 1389
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש ד 12/11/2017 א 19:30 3 0 1505 1331
מינהל אזרחי יו"ש א משרד האוצר א 12/11/2017 א 19:30 5 0 1761 1445
משרד הרווחה ב מינהל אזרחי יו"ש ג 12/11/2017 א 19:30 0 5 0 1142
בית הנשיא א משרד הבינוי א 12/11/2017 א 19:30 0 5 0 1499
משרד החוץ ד בי"ח הדסה 19/11/2017 א 19:30 0 5 864 1545
בית הנשיא א עובדי הכנסת 19/11/2017 א 19:30 0 5 0 1763
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הבינוי א 19/11/2017 א 19:30 0 3 1226 1509
מינהל אזרחי יו"ש א בנק ישראל ב 19/11/2017 א 19:30 0 5 0 1632
מינהל אזרחי יו"ש ד משרד האוצר א 19/11/2017 א 19:30 2 3 1413 1419
משרד הרווחה ב בית הנשיא א 26/11/2017 א 19:30 3 0 1268 979
משרד הבינוי א ל. מ. לסטטיסטיקה 26/11/2017 א 19:30 5 0 1587 1447
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ד 26/11/2017 א 19:30 5 0 1618 1471
בי"ח הדסה משרד האוצר א 26/11/2017 א 19:30 5 0 1692 1444
משרד החוץ ד עובדי הכנסת 26/11/2017 א 19:30 0 5 1414 1745
משרד האוצר א בנק ישראל ב 03/12/2017 א 19:30 0 5 1410 1510
מינהל אזרחי יו"ש ד מינהל אזרחי יו"ש א 03/12/2017 א 19:30 4 0 1573 1533
בית הנשיא א משרד החוץ ד 03/12/2017 א 19:30 0 5 0 1449
מינהל אזרחי יו"ש ג ל. מ. לסטטיסטיקה 03/12/2017 א 19:30 0 5 1255 1506
משרד הבינוי א משרד הרווחה ב 03/12/2017 א 19:30 5 0 1681 1434
מינהל אזרחי יו"ש א עובדי הכנסת 10/12/2017 א 19:30 5 0 1761 1567
בי"ח הדסה משרד הרווחה ב 10/12/2017 א 19:30 5 0 1430 1173
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש ג 10/12/2017 א 19:30 5 0 1233 1168
מינהל אזרחי יו"ש ד משרד הבינוי א 10/12/2017 א 19:30 1 4 1404 1461
ל. מ. לסטטיסטיקה בית הנשיא א 10/12/2017 א 19:30 5 0 1407 0
מינהל אזרחי יו"ש ד משרד הרווחה ב 24/12/2017 א 19:30 4 1 1350 1345
ל. מ. לסטטיסטיקה בנק ישראל ב 24/12/2017 א 19:30 0 5 1343 1585
משרד הבינוי א עובדי הכנסת 24/12/2017 א 19:30 0 5 1478 1678
משרד האוצר א משרד החוץ ד 24/12/2017 א 19:30 5 0 1222 0
בי"ח הדסה מינהל אזרחי יו"ש א 24/12/2017 א 19:30 5 0 1592 1402
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד החוץ ד 31/12/2017 א 19:30 3 0 1411 1248
משרד האוצר א בית הנשיא א 31/12/2017 א 19:30 5 0 1340 0
מינהל אזרחי יו"ש ד בי"ח הדסה 31/12/2017 א 19:30 3 0 1587 1445
עובדי הכנסת משרד הרווחה ב 31/12/2017 א 19:30 4 1 1620 1382
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ג 31/12/2017 א 19:30 5 0 1618 1173
בי"ח הדסה משרד הבינוי א 07/01/2018 א 19:30 5 0 1695 1491
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד החוץ ד 07/01/2018 א 19:30 0 3 1207 1462
משרד הרווחה ב מינהל אזרחי יו"ש א 07/01/2018 א 19:30 0 5 1245 1795
בנק ישראל ב בית הנשיא א 07/01/2018 א 19:30 5 0 1702 883
עובדי הכנסת מינהל אזרחי יו"ש ד 07/01/2018 א 19:30 5 0 1661 933
משרד האוצר א משרד הבינוי א 14/01/2018 א 19:30 0 5 1166 1653
מינהל אזרחי יו"ש ג עובדי הכנסת 14/01/2018 א 19:30 0 5 1224 1695
ל. מ. לסטטיסטיקה בי"ח הדסה 14/01/2018 א 19:30 0 5 1340 1639
מינהל אזרחי יו"ש א משרד החוץ ד 14/01/2018 א 19:30 2 1 1423 1440
בנק ישראל ב משרד הרווחה ב 14/01/2018 א 19:30 2 1 1525 1397
מינהל אזרחי יו"ש ד מינהל אזרחי יו"ש ג 21/01/2018 א 19:30 4 1 1285 1236
משרד הבינוי א בנק ישראל ב 21/01/2018 א 19:30 2 3 1642 1721
משרד הרווחה ב משרד החוץ ד 21/01/2018 א 19:30 1 2 1254 1321
בי"ח הדסה בית הנשיא א 21/01/2018 א 19:30 5 0 1658 611
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש א 21/01/2018 א 19:30 1 1 1397 1431
מינהל אזרחי יו"ש א בית הנשיא א 28/01/2018 א 19:30 5 0 1598 1190
משרד האוצר א משרד הרווחה ב 28/01/2018 א 19:30 4 1 1511 1286
בנק ישראל ב עובדי הכנסת 28/01/2018 א 19:30 3 2 1634 1629
מינהל אזרחי יו"ש ד ל. מ. לסטטיסטיקה 28/01/2018 א 19:30 1 4 1339 1449
בי"ח הדסה מינהל אזרחי יו"ש ג 28/01/2018 א 19:30 5 0 1637 1165
ל. מ. לסטטיסטיקה עובדי הכנסת 04/02/2018 א 19:30 0 5 1362 1564
מינהל אזרחי יו"ש ד משרד החוץ ד 04/02/2018 א 19:30 1 4 1437 1451
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש א 04/02/2018 א 19:30 0 3 1193 1529
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הרווחה ב 04/02/2018 א 19:30 5 0 1216 0
משרד הבינוי א בית הנשיא א 04/02/2018 א 19:30 5 0 1437 1233
בי"ח הדסה משרד החוץ ד 11/02/2018 א 19:30 5 0 1661 1332
עובדי הכנסת בית הנשיא א 11/02/2018 א 19:30 1 4 1627 1658
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש ג 11/02/2018 א 19:30 5 0 1484 1244
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש א 11/02/2018 א 19:30 5 0 1600 0
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש ד 11/02/2018 א 19:30 0 5 1252 1375
בית הנשיא א משרד הרווחה ב 18/02/2018 א 19:30 1 1 1261 1266
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הבינוי א 18/02/2018 א 19:30 2 1 1465 1446
מינהל אזרחי יו"ש ד בנק ישראל ב 18/02/2018 א 19:30 0 5 1425 1732
משרד האוצר א בי"ח הדסה 18/02/2018 א 19:30 0 5 1356 1727
עובדי הכנסת משרד החוץ ד 18/02/2018 א 19:30 5 0 1654 0
בנק ישראל ב משרד האוצר א 25/02/2018 א 19:30 4 1 1536 1351
מינהל אזרחי יו"ש א מינהל אזרחי יו"ש ד 25/02/2018 א 19:30 3 0 1611 1463
משרד החוץ ד בית הנשיא א 25/02/2018 א 19:30 0 5 0 1088
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש ג 25/02/2018 א 19:30 3 0 1402 1251
משרד הרווחה ב משרד הבינוי א 25/02/2018 א 19:30 0 5 844 1455
עובדי הכנסת מינהל אזרחי יו"ש א 04/03/2018 א 19:30 5 0 1625 0
משרד הרווחה ב בי"ח הדסה 04/03/2018 א 19:30 0 5 669 1699
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר א 04/03/2018 א 19:30 0 5 1042 1341
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש ד 04/03/2018 א 19:30 3 0 1598 1340
בית הנשיא א ל. מ. לסטטיסטיקה 04/03/2018 א 19:30 3 0 1506 1299
משרד הרווחה ב מינהל אזרחי יו"ש ד 11/03/2018 א 19:30
בנק ישראל ב ל. מ. לסטטיסטיקה 11/03/2018 א 19:30
עובדי הכנסת משרד הבינוי א 11/03/2018 א 19:30
משרד החוץ ד משרד האוצר א 11/03/2018 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א בי"ח הדסה 11/03/2018 א 19:30
משרד החוץ ד ל. מ. לסטטיסטיקה 18/03/2018 א 19:30
בית הנשיא א משרד האוצר א 18/03/2018 א 19:30
בי"ח הדסה מינהל אזרחי יו"ש ד 18/03/2018 א 19:30
משרד הרווחה ב עובדי הכנסת 18/03/2018 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג בנק ישראל ב 18/03/2018 א 19:30
משרד הבינוי א בי"ח הדסה 08/04/2018 א 19:30
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש ג 08/04/2018 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א משרד הרווחה ב 08/04/2018 א 19:30
בית הנשיא א בנק ישראל ב 08/04/2018 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ד עובדי הכנסת 08/04/2018 א 19:30
בית הנשיא א מינהל אזרחי יו"ש ד 15/04/2018 א 19:30
משרד האוצר א עובדי הכנסת 15/04/2018 א 19:30
משרד החוץ ד משרד הבינוי א 15/04/2018 א 19:30
בי"ח הדסה בנק ישראל ב 15/04/2018 א 19:30
משרד הרווחה ב ל. מ. לסטטיסטיקה 15/04/2018 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר א 22/04/2018 א 19:30
עובדי הכנסת בי"ח הדסה 22/04/2018 א 19:30
בנק ישראל ב משרד החוץ ד 22/04/2018 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג בית הנשיא א 22/04/2018 א 19:30
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש א 22/04/2018 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א מינהל אזרחי יו"ש ג 29/04/2018 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ד בית הנשיא א 29/04/2018 א 19:30
עובדי הכנסת משרד האוצר א 29/04/2018 א 19:30
משרד הבינוי א משרד החוץ ד 29/04/2018 א 19:30
בנק ישראל ב בי"ח הדסה 29/04/2018 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הרווחה ב 06/05/2018 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג מינהל אזרחי יו"ש א 06/05/2018 א 19:30
בי"ח הדסה עובדי הכנסת 06/05/2018 א 19:30
משרד החוץ ד בנק ישראל ב 06/05/2018 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א משרד הבינוי א 13/05/2018 א 19:30
משרד האוצר א ל. מ. לסטטיסטיקה 13/05/2018 א 19:30
בית הנשיא א מינהל אזרחי יו"ש ג 13/05/2018 א 19:30


 

t106

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
בי"ח הדסה 15 5 1483
עובדי הכנסת 15 4 1476
בנק ישראל ב 15 4 1453
משרד הבינוי א 16 4 1410
מינהל אזרחי יו"ש א 16 3 1186
מינהל אזרחי יו"ש ד 17 2 1259
ל. מ. לסטטיסטיקה 16 2 1209
משרד האוצר א 16 2 1158
מינהל אזרחי יו"ש ג 16 1 998
משרד החוץ ד 15 1 974
משרד הרווחה ב 17 1 926
בית הנשיא א 16 1 674