באולינג – דרג ז

 

107

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ א 05/11/2019 ג 19:30 5 0 1656 1553
מבקר המדינה ב משרד החוץ ג 05/11/2019 ג 19:30 0 5 1249 1580
מינהל אזרחי יו"ש ב רשות האוכלוסין א 05/11/2019 ג 19:30 0 3 1349 1538
משרד הבינוי ג משרד לשיוויון חברתי ב 05/11/2019 ג 19:30 3 0 1528 1185
מלם שכר משרד לשרותי דת ב 05/11/2019 ג 19:30 5 0 1389 0
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל א 12/11/2019 ג 19:30 4 1 1536 1401
משרד לשרותי דת ב קרן קיימת לישראל ב 12/11/2019 ג 19:30 0 3 1393 1731
משרד הבינוי ג מלם שכר 12/11/2019 ג 19:30 5 0 1469 1240
ועדת הבחירות לכנסת מינהל אזרחי יו"ש ב 12/11/2019 ג 19:30 2 1 1547 1429
משרד לשיוויון חברתי ב רשות האוכלוסין א 12/11/2019 ג 19:30 3 0 1105 0
ועדת הבחירות לכנסת משרד לשיוויון חברתי ב 19/11/2019 ג 19:30 3 0 1470 1266
מלם שכר משרד החוץ א 19/11/2019 ג 19:30 1 2 1377 1460
מבקר המדינה ב משרד לשרותי דת ב 19/11/2019 ג 19:30 3 0 1027 0
רשות האוכלוסין א קרן קיימת לישראל א 19/11/2019 ג 19:30 1 4 1524 1581
משרד החוץ ג מינהל אזרחי יו"ש ב 19/11/2019 ג 19:30 5 0 1499 1421
מבקר המדינה ב רשות האוכלוסין א 26/11/2019 ג 19:30 0 3 1018 1348
משרד הבינוי ג קרן קיימת לישראל א 26/11/2019 ג 19:30 1 2 1591 1540
משרד לשיוויון חברתי ב משרד החוץ א 26/11/2019 ג 19:30 0 5 1167 1681
מלם שכר משרד החוץ ג 26/11/2019 ג 19:30 0 5 1220 1587
ועדת הבחירות לכנסת קרן קיימת לישראל ב 26/11/2019 ג 19:30 1 4 1537 1576
משרד הבינוי ג מינהל אזרחי יו"ש ב 03/12/2019 ג 19:30 3 0 2117 470
ועדת הבחירות לכנסת מבקר המדינה ב 03/12/2019 ג 19:30 5 0 1441 1231
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל ב 03/12/2019 ג 19:30 4 1 1644 1612
משרד לשיוויון חברתי ב משרד לשרותי דת ב 03/12/2019 ג 19:30 5 0 1315 0
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ א 03/12/2019 ג 19:30 5 0 1632 1427
מלם שכר ועדת הבחירות לכנסת 10/12/2019 ג 19:30 2 1 1365 1346
קרן קיימת לישראל ב רשות האוכלוסין א 10/12/2019 ג 19:30 5 0 1558 1263
משרד לשרותי דת ב קרן קיימת לישראל א 10/12/2019 ג 19:30 0 3 828 1506
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ א 10/12/2019 ג 19:30 0 5 1466 1644
משרד הבינוי ג מבקר המדינה ב 10/12/2019 ג 19:30 3 0 1351 1130
משרד החוץ א משרד לשרותי דת ב 17/12/2019 ג 19:30 5 0 1488 813
קרן קיימת לישראל א משרד לשיוויון חברתי ב 17/12/2019 ג 19:30 5 0 1696 1183
ועדת הבחירות לכנסת משרד הבינוי ג 17/12/2019 ג 19:30 1 4 1459 1601
משרד החוץ ג רשות האוכלוסין א 17/12/2019 ג 19:30 5 0 1693 0
קרן קיימת לישראל ב מלם שכר 17/12/2019 ג 19:30 5 0 1583 1413
משרד לשיוויון חברתי ב מבקר המדינה ב 31/12/2019 ג 19:30 0 3 0 1167
מינהל אזרחי יו"ש ב מלם שכר 31/12/2019 ג 19:30 2 1 1331 1255
משרד החוץ א משרד החוץ ג 31/12/2019 ג 19:30 2 1 1608 1504
קרן קיימת לישראל א קרן קיימת לישראל ב 31/12/2019 ג 19:30 5 0 1639 1553
רשות האוכלוסין א ועדת הבחירות לכנסת 31/12/2019 ג 19:30 1 4 1406 1499
קרן קיימת לישראל א מלם שכר 14/01/2020 ג 19:30 3 0 1624 1393
רשות האוכלוסין א משרד לשרותי דת ב 14/01/2020 ג 19:30 3 0 1186 840
קרן קיימת לישראל ב מבקר המדינה ב 14/01/2020 ג 19:30 5 0 1804 1063
משרד החוץ א משרד הבינוי ג 14/01/2020 ג 19:30 1 4 1627 1675
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד לשיוויון חברתי ב 14/01/2020 ג 19:30 2 1 1519 1393
רשות האוכלוסין א משרד הבינוי ג 21/01/2020 ג 19:30 0 3 1346 1524
משרד החוץ א ועדת הבחירות לכנסת 21/01/2020 ג 19:30 4 1 1586 1450
קרן קיימת לישראל א מינהל אזרחי יו"ש ב 21/01/2020 ג 19:30 4 1 1524 1442
מבקר המדינה ב מלם שכר 21/01/2020 ג 19:30 0 3 0 1426
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ ג 21/01/2020 ג 19:30 0 3 0 1506
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל ב 28/01/2020 ג 19:30 0 5 0 1361
משרד החוץ ג משרד הבינוי ג 28/01/2020 ג 19:30 4 1 1572 1006
מלם שכר משרד לשיוויון חברתי ב 28/01/2020 ג 19:30 4 1 1369 1236
משרד לשרותי דת ב ועדת הבחירות לכנסת 28/01/2020 ג 19:30 0 3 0 1019
מבקר המדינה ב קרן קיימת לישראל א 28/01/2020 ג 19:30 0 5 956 1483
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל ב 04/02/2020 ג 19:30 5 0 1652 1537
משרד החוץ ג מבקר המדינה ב 04/02/2020 ג 19:30 5 0 1507 1110
רשות האוכלוסין א מינהל אזרחי יו"ש ב 04/02/2020 ג 19:30 3 0 1322 0
משרד לשיוויון חברתי ב משרד הבינוי ג 04/02/2020 ג 19:30 0 3 1213 1552
משרד לשרותי דת ב מלם שכר 04/02/2020 ג 19:30 0 5 0 1488
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ ג 11/02/2020 ג 19:30 1 4 1627 1703
קרן קיימת לישראל ב משרד לשרותי דת ב 11/02/2020 ג 19:30 5 0 1669 764
מלם שכר משרד הבינוי ג 11/02/2020 ג 19:30 1 2 1306 1419
מינהל אזרחי יו"ש ב ועדת הבחירות לכנסת 11/02/2020 ג 19:30 3 0 785 0
רשות האוכלוסין א משרד לשיוויון חברתי ב 11/02/2020 ג 19:30 0 3 418 1224
משרד לשיוויון חברתי ב ועדת הבחירות לכנסת 18/02/2020 ג 19:30 0 3 1114 1221
משרד החוץ א מלם שכר 18/02/2020 ג 19:30 2 1 1537 1476
משרד לשרותי דת ב מבקר המדינה ב 18/02/2020 ג 19:30 0 3 0 0
קרן קיימת לישראל א רשות האוכלוסין א 18/02/2020 ג 19:30 4 1 1514 1427
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ ג 18/02/2020 ג 19:30 0 3 1354 1473
רשות האוכלוסין א מבקר המדינה ב 25/02/2020 ג 19:30 3 0 1365 1025
קרן קיימת לישראל א משרד הבינוי ג 25/02/2020 ג 19:30 3 0 1621 1558
משרד החוץ א משרד לשיוויון חברתי ב 25/02/2020 ג 19:30 5 0 1602 0
משרד החוץ ג מלם שכר 25/02/2020 ג 19:30 3 0 1696 1515
קרן קיימת לישראל ב ועדת הבחירות לכנסת 25/02/2020 ג 19:30 3 0 1523 0
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד הבינוי ג 03/03/2020 ג 19:30 0 3 847 1574
מבקר המדינה ב ועדת הבחירות לכנסת 03/03/2020 ג 19:30 3 0 1055 0
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ ג 03/03/2020 ג 19:30 0 3 0 1406
משרד לשרותי דת ב משרד לשיוויון חברתי ב 03/03/2020 ג 19:30 0 3 0 1289
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל א 03/03/2020 ג 19:30 5 0 1569 0
ועדת הבחירות לכנסת מלם שכר 17/03/2020 ג 19:30
רשות האוכלוסין א קרן קיימת לישראל ב 17/03/2020 ג 19:30
קרן קיימת לישראל א משרד לשרותי דת ב 17/03/2020 ג 19:30
משרד החוץ א מינהל אזרחי יו"ש ב 17/03/2020 ג 19:30
מבקר המדינה ב משרד הבינוי ג 17/03/2020 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ א 24/03/2020 ג 19:30
משרד לשיוויון חברתי ב קרן קיימת לישראל א 24/03/2020 ג 19:30
משרד הבינוי ג ועדת הבחירות לכנסת 24/03/2020 ג 19:30
רשות האוכלוסין א משרד החוץ ג 24/03/2020 ג 19:30
מלם שכר קרן קיימת לישראל ב 24/03/2020 ג 19:30
מבקר המדינה ב משרד לשיוויון חברתי ב 05/05/2020 ג 19:30
מלם שכר מינהל אזרחי יו"ש ב 05/05/2020 ג 19:30
משרד החוץ ג משרד החוץ א 05/05/2020 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב קרן קיימת לישראל א 05/05/2020 ג 19:30
ועדת הבחירות לכנסת רשות האוכלוסין א 05/05/2020 ג 19:30
מלם שכר קרן קיימת לישראל א 19/05/2020 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב רשות האוכלוסין א 19/05/2020 ג 19:30
מבקר המדינה ב קרן קיימת לישראל ב 19/05/2020 ג 19:30
משרד הבינוי ג משרד החוץ א 19/05/2020 ג 19:30
משרד לשיוויון חברתי ב מינהל אזרחי יו"ש ב 19/05/2020 ג 19:30
משרד הבינוי ג רשות האוכלוסין א 26/05/2020 ג 19:30
ועדת הבחירות לכנסת משרד החוץ א 26/05/2020 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל א 26/05/2020 ג 19:30
מלם שכר מבקר המדינה ב 26/05/2020 ג 19:30
משרד החוץ ג משרד לשרותי דת ב 26/05/2020 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ב 02/06/2020 ג 19:30
משרד הבינוי ג משרד החוץ ג 02/06/2020 ג 19:30
משרד לשיוויון חברתי ב מלם שכר 02/06/2020 ג 19:30
ועדת הבחירות לכנסת משרד לשרותי דת ב 02/06/2020 ג 19:30
קרן קיימת לישראל א מבקר המדינה ב 02/06/2020 ג 19:30
ועדת הבחירות לכנסת קרן קיימת לישראל א 09/06/2020 ג 19:30
משרד החוץ א מבקר המדינה ב 09/06/2020 ג 19:30
משרד הבינוי ג קרן קיימת לישראל ב 09/06/2020 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד לשרותי דת ב 09/06/2020 ג 19:30
מלם שכר רשות האוכלוסין א 09/06/2020 ג 19:30
רשות האוכלוסין א משרד החוץ א 16/06/2020 ג 19:30
מבקר המדינה ב מינהל אזרחי יו"ש ב 16/06/2020 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב משרד הבינוי ג 16/06/2020 ג 19:30
משרד החוץ ג ועדת הבחירות לכנסת 16/06/2020 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב משרד לשיוויון חברתי ב 16/06/2020 ג 19:30
משרד לשיוויון חברתי ב משרד החוץ ג 23/06/2020 ג 19:30
קרן קיימת לישראל א ועדת הבחירות לכנסת 23/06/2020 ג 19:30
מבקר המדינה ב משרד החוץ א 23/06/2020 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב משרד הבינוי ג 23/06/2020 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב מינהל אזרחי יו"ש ב 23/06/2020 ג 19:30
רשות האוכלוסין א מלם שכר 30/06/2020 ג 19:30
משרד החוץ ג משרד לשיוויון חברתי ב 30/06/2020 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב מבקר המדינה ב 30/06/2020 ג 19:30
משרד הבינוי ג משרד לשרותי דת ב 30/06/2020 ג 19:30
משרד לשיוויון חברתי ב קרן קיימת לישראל ב 07/07/2020 ג 19:30
משרד החוץ א רשות האוכלוסין א 07/07/2020 ג 19:30
ועדת הבחירות לכנסת משרד החוץ ג 07/07/2020 ג 19:30


 

t107

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
משרד החוץ ג 14 3.86 1415.43
קרן קיימת לישראל א 14 3.21 1287.36
משרד החוץ א 13 3.15 1425.31
קרן קיימת לישראל ב 13 3.15 1341.77
משרד הבינוי ג 13 2.69 1341.54
ועדת הבחירות לכנסת 13 1.85 959.92
מלם שכר 14 1.64 1224.43
רשות האוכלוסין א 13 1.38 964.85
משרד לשיוויון חברתי ב 14 1.14 911.79
מבקר המדינה ב 13 0.92 761.62
מינהל אזרחי יו"ש ב 13 0.69 932.54
משרד לשרותי דת ב 13 0 294.46