02-6207235

 באולינג – דרג ז

 

107

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ א 01/11/2016 ג 19:30 1 4 1451 1589
מבקר המדינה א משרד החוץ ג 01/11/2016 ג 19:30 1 4 1603 1685
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד לביטחון פנים א 01/11/2016 ג 19:30 3 0 1567 1349
המטה הארצי משרד הבינוי ג 01/11/2016 ג 19:30 3 2 1550 1541
עובדי הכנסת עובדי ההסתדרות 01/11/2016 ג 19:30 5 0 1503 1416
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל א 08/11/2016 ג 19:30 2 1 1529 1461
עובדי ההסתדרות קרן קיימת לישראל ב 08/11/2016 ג 19:30 2 1 1535 1400
המטה הארצי עובדי הכנסת 08/11/2016 ג 19:30 1 4 1529 1626
מנהל התכנון מינהל אזרחי יו"ש ב 08/11/2016 ג 19:30 0 5 1329 1556
משרד הבינוי ג משרד לביטחון פנים א 08/11/2016 ג 19:30 1 4 1321 1407
מנהל התכנון משרד הבינוי ג 15/11/2016 ג 19:30 0 5 1292 1502
עובדי הכנסת משרד החוץ א 15/11/2016 ג 19:30 5 0 1638 1591
מבקר המדינה א עובדי ההסתדרות 15/11/2016 ג 19:30 0 5 0 1486
משרד לביטחון פנים א קרן קיימת לישראל א 15/11/2016 ג 19:30 0 5 1363 1460
משרד החוץ ג מינהל אזרחי יו"ש ב 15/11/2016 ג 19:30 0 5 0 1413
מבקר המדינה א משרד לביטחון פנים א 22/11/2016 ג 19:30 5 0 1225 0
המטה הארצי קרן קיימת לישראל א 22/11/2016 ג 19:30 4 1 1526 1455
משרד הבינוי ג משרד החוץ א 22/11/2016 ג 19:30 0 5 1392 1491
עובדי הכנסת משרד החוץ ג 22/11/2016 ג 19:30 4 1 1471 1306
מנהל התכנון קרן קיימת לישראל ב 22/11/2016 ג 19:30 0 5 1283 1405
המטה הארצי מינהל אזרחי יו"ש ב 29/11/2016 ג 19:30 3 2 1643 1640
מנהל התכנון מבקר המדינה א 29/11/2016 ג 19:30 4 1 1448 1329
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל ב 29/11/2016 ג 19:30 0 3 1269 1501
משרד הבינוי ג עובדי ההסתדרות 29/11/2016 ג 19:30 2 1 1559 1506
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ א 29/11/2016 ג 19:30 4 1 1487 1465
עובדי הכנסת מנהל התכנון 06/12/2016 ג 19:30 5 0 1535 1306
קרן קיימת לישראל ב משרד לביטחון פנים א 06/12/2016 ג 19:30 5 0 1491 0
עובדי ההסתדרות קרן קיימת לישראל א 06/12/2016 ג 19:30 4 1 1676 1623
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ א 06/12/2016 ג 19:30 2 1 1604 1570
המטה הארצי מבקר המדינה א 06/12/2016 ג 19:30 4 1 1603 1424
משרד החוץ א עובדי ההסתדרות 13/12/2016 ג 19:30 4 1 1592 1510
קרן קיימת לישראל א משרד הבינוי ג 13/12/2016 ג 19:30 1 2 1305 1365
מנהל התכנון המטה הארצי 13/12/2016 ג 19:30 1 4 1490 1646
משרד החוץ ג משרד לביטחון פנים א 13/12/2016 ג 19:30 5 0 1301 0
קרן קיימת לישראל ב עובדי הכנסת 13/12/2016 ג 19:30 0 5 1473 1725
משרד הבינוי ג מבקר המדינה א 20/12/2016 ג 19:30 2 3 1476 1505
מינהל אזרחי יו"ש ב עובדי הכנסת 20/12/2016 ג 19:30 0 5 0 1588
משרד החוץ א משרד החוץ ג 20/12/2016 ג 19:30 1 2 1415 1328
קרן קיימת לישראל א קרן קיימת לישראל ב 20/12/2016 ג 19:30 0 5 1426 1525
משרד לביטחון פנים א מנהל התכנון 20/12/2016 ג 19:30 0 5 1156 1488
קרן קיימת לישראל א עובדי הכנסת 03/01/2017 ג 19:30 0 5 1360 1514
משרד לביטחון פנים א עובדי ההסתדרות 03/01/2017 ג 19:30 0 5 0 1634
קרן קיימת לישראל ב מבקר המדינה א 03/01/2017 ג 19:30 4 1 1552 1470
משרד החוץ א המטה הארצי 03/01/2017 ג 19:30 0 5 1426 1658
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד הבינוי ג 03/01/2017 ג 19:30 1 4 1298 1400
משרד לביטחון פנים א המטה הארצי 10/01/2017 ג 19:30 0 5 1185 1657
משרד החוץ א מנהל התכנון 10/01/2017 ג 19:30 1 4 1305 1357
קרן קיימת לישראל א מינהל אזרחי יו"ש ב 10/01/2017 ג 19:30 0 3 1427 1549
מבקר המדינה א עובדי הכנסת 10/01/2017 ג 19:30 0 5 1408 1515
עובדי ההסתדרות משרד החוץ ג 10/01/2017 ג 19:30 5 0 1642 1488
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל ב 17/01/2017 ג 19:30 1 4 1444 1489
משרד החוץ ג המטה הארצי 17/01/2017 ג 19:30 0 5 1420 1595
עובדי הכנסת משרד הבינוי ג 17/01/2017 ג 19:30 5 0 1769 1521
עובדי ההסתדרות מנהל התכנון 17/01/2017 ג 19:30 5 0 1494 1267
מבקר המדינה א קרן קיימת לישראל א 17/01/2017 ג 19:30 0 5 0 1469
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל ב 24/01/2017 ג 19:30 3 2 1595 1593
משרד החוץ ג מבקר המדינה א 24/01/2017 ג 19:30 0 5 837 1545
משרד לביטחון פנים א מינהל אזרחי יו"ש ב 24/01/2017 ג 19:30 0 5 0 1430
משרד הבינוי ג המטה הארצי 24/01/2017 ג 19:30 0 5 1448 1640
עובדי ההסתדרות עובדי הכנסת 24/01/2017 ג 19:30 3 2 1721 1599
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ ג 31/01/2017 ג 19:30 2 1 1463 1477
קרן קיימת לישראל ב עובדי ההסתדרות 31/01/2017 ג 19:30 5 0 1560 1431
עובדי הכנסת המטה הארצי 31/01/2017 ג 19:30 0 5 1571 1797
מינהל אזרחי יו"ש ב מנהל התכנון 31/01/2017 ג 19:30 0 5 1453 1540
משרד לביטחון פנים א משרד הבינוי ג 31/01/2017 ג 19:30 0 5 1049 1685
משרד הבינוי ג מנהל התכנון 07/02/2017 ג 19:30 1 2 1249 1269
משרד החוץ א עובדי הכנסת 07/02/2017 ג 19:30 1 4 1606 1620
עובדי ההסתדרות מבקר המדינה א 07/02/2017 ג 19:30 3 0 1528 1188
קרן קיימת לישראל א משרד לביטחון פנים א 07/02/2017 ג 19:30 5 0 1596 0
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ ג 07/02/2017 ג 19:30 1 4 1513 1599
משרד לביטחון פנים א מבקר המדינה א 14/02/2017 ג 19:30 0 3 1280 1381
קרן קיימת לישראל א המטה הארצי 14/02/2017 ג 19:30 0 5 1402 1855
משרד החוץ א משרד הבינוי ג 14/02/2017 ג 19:30 4 0 1474 1354
משרד החוץ ג עובדי הכנסת 14/02/2017 ג 19:30 0 5 1066 1644
קרן קיימת לישראל ב מנהל התכנון 14/02/2017 ג 19:30 5 0 1501 1315
מינהל אזרחי יו"ש ב המטה הארצי 21/02/2017 ג 19:30 1 4 1477 1479
מבקר המדינה א מנהל התכנון 21/02/2017 ג 19:30 2 1 1227 1221
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ ג 21/02/2017 ג 19:30 5 0 1704 1267
עובדי ההסתדרות משרד הבינוי ג 21/02/2017 ג 19:30 1 2 1482 1416
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל א 21/02/2017 ג 19:30 3 0 1533 1298
מנהל התכנון עובדי הכנסת 28/02/2017 ג 19:30 1 4 1390 1414
משרד לביטחון פנים א קרן קיימת לישראל ב 28/02/2017 ג 19:30 0 5 0 1507
קרן קיימת לישראל א עובדי ההסתדרות 28/02/2017 ג 19:30 1 2 1415 1447
משרד החוץ א מינהל אזרחי יו"ש ב 28/02/2017 ג 19:30 3 0 1474 1338
מבקר המדינה א המטה הארצי 28/02/2017 ג 19:30 0 5 1371 1665
עובדי ההסתדרות משרד החוץ א 07/03/2017 ג 19:30 3 0 1567 1409
משרד הבינוי ג קרן קיימת לישראל א 07/03/2017 ג 19:30 5 0 1717 1458
המטה הארצי מנהל התכנון 07/03/2017 ג 19:30 5 0 1835 1377
משרד לביטחון פנים א משרד החוץ ג 07/03/2017 ג 19:30 0 3 1177 1464
עובדי הכנסת קרן קיימת לישראל ב 07/03/2017 ג 19:30 5 0 1622 1581
מבקר המדינה א משרד הבינוי ג 14/03/2017 ג 19:30 1 4 1389 1509
עובדי הכנסת מינהל אזרחי יו"ש ב 14/03/2017 ג 19:30 5 0 1699 1536
משרד החוץ ג משרד החוץ א 14/03/2017 ג 19:30 0 3 1332 1506
קרן קיימת לישראל ב קרן קיימת לישראל א 14/03/2017 ג 19:30 5 0 1613 1442
מנהל התכנון משרד לביטחון פנים א 14/03/2017 ג 19:30 1 2 1355 1382
עובדי הכנסת קרן קיימת לישראל א 21/03/2017 ג 19:30 4 1 1601 1542
עובדי ההסתדרות משרד לביטחון פנים א 21/03/2017 ג 19:30 0 5 0 1170
מבקר המדינה א קרן קיימת לישראל ב 21/03/2017 ג 19:30 0 5 1322 1558
המטה הארצי משרד החוץ א 21/03/2017 ג 19:30 5 0 1907 1640
משרד הבינוי ג מינהל אזרחי יו"ש ב 21/03/2017 ג 19:30 0 3 1394 1611
המטה הארצי משרד לביטחון פנים א 28/03/2017 ג 19:30 5 0 1612 0
מנהל התכנון משרד החוץ א 28/03/2017 ג 19:30 0 3 1301 1492
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל א 28/03/2017 ג 19:30 3 0 1484 1298
עובדי הכנסת מבקר המדינה א 28/03/2017 ג 19:30 5 0 1745 1493
משרד החוץ ג עובדי ההסתדרות 28/03/2017 ג 19:30 0 3 1285 1452
קרן קיימת לישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ב 04/04/2017 ג 19:30 4 1 1391 1349
המטה הארצי משרד החוץ ג 04/04/2017 ג 19:30 5 0 1729 0
משרד הבינוי ג עובדי הכנסת 04/04/2017 ג 19:30 0 5 1288 1532
מנהל התכנון עובדי ההסתדרות 04/04/2017 ג 19:30 0 5 1253 1596
קרן קיימת לישראל א מבקר המדינה א 04/04/2017 ג 19:30 1 2 1343 1464
מנהל התכנון קרן קיימת לישראל א 25/04/2017 ג 19:30 0 5 1315 1472
משרד החוץ א מבקר המדינה א 25/04/2017 ג 19:30 5 0 1589 0
המטה הארצי קרן קיימת לישראל ב 25/04/2017 ג 19:30 4 1 1653 1511
מינהל אזרחי יו"ש ב עובדי ההסתדרות 25/04/2017 ג 19:30 3 0 1516 1334
עובדי הכנסת משרד לביטחון פנים א 25/04/2017 ג 19:30 5 0 1681 0
משרד לביטחון פנים א משרד החוץ א 09/05/2017 ג 19:30
מבקר המדינה א מינהל אזרחי יו"ש ב 09/05/2017 ג 19:30
עובדי ההסתדרות המטה הארצי 09/05/2017 ג 19:30
משרד החוץ ג מנהל התכנון 09/05/2017 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב משרד הבינוי ג 09/05/2017 ג 19:30
משרד הבינוי ג משרד החוץ ג 23/05/2017 ג 19:30
קרן קיימת לישראל א מנהל התכנון 23/05/2017 ג 19:30
מבקר המדינה א משרד החוץ א 23/05/2017 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב המטה הארצי 23/05/2017 ג 19:30
עובדי ההסתדרות מינהל אזרחי יו"ש ב 23/05/2017 ג 19:30
משרד לביטחון פנים א עובדי הכנסת 06/06/2016 ג 19:30
משרד החוץ ג משרד הבינוי ג 06/06/2016 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב מבקר המדינה א 06/06/2016 ג 19:30
המטה הארצי עובדי ההסתדרות 06/06/2016 ג 19:30
משרד הבינוי ג קרן קיימת לישראל ב 13/06/2016 ג 19:30
משרד החוץ א משרד לביטחון פנים א 13/06/2016 ג 19:30
מנהל התכנון משרד החוץ ג 13/06/2016 ג 19:30


 

t107

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
המטה הארצי 19 4 1452
עובדי הכנסת 21 4 1424
קרן קיימת לישראל ב 19 3 1358
עובדי ההסתדרות 19 3 1304
משרד החוץ א 19 2 1374
קרן קיימת לישראל א 21 2 1269
משרד הבינוי ג 18 2 1258
מינהל אזרחי יו"ש ב 19 2 1250
מנהל התכנון 19 1 1187
משרד החוץ ג 18 1 1084
מבקר המדינה א 19 1 1075
משרד לביטחון פנים א 19 1 567