בחרו עמוד

 באולינג – דרג ז

 

107

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ א 17/10/2017 ג 19:30 4 1 1614 1573
מבקר המדינה ב משרד החוץ ג 17/10/2017 ג 19:30 0 5 908 1727
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד לביטחון פנים א 17/10/2017 ג 19:30 2 1 1519 1418
המטה הארצי משרד הבינוי ג 17/10/2017 ג 19:30 5 0 1547 1388
שרות התעסוקה א משרד לשרותי דת ב 17/10/2017 ג 19:30 2 1 1438 1320
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל א 24/10/2017 ג 19:30 5 0 1614 1524
משרד לשרותי דת ב קרן קיימת לישראל ב 24/10/2017 ג 19:30 0 3 1346 1648
המטה הארצי שרות התעסוקה א 24/10/2017 ג 19:30 5 0 1630 1383
מנהל התכנון מינהל אזרחי יו"ש ב 24/10/2017 ג 19:30 1 4 1275 1398
משרד הבינוי ג משרד לביטחון פנים א 24/10/2017 ג 19:30 3 2 1242 1235
מנהל התכנון משרד הבינוי ג 31/10/2017 ג 19:30 0 5 1030 1501
שרות התעסוקה א משרד החוץ א 31/10/2017 ג 19:30 1 2 1375 1446
מבקר המדינה ב משרד לשרותי דת ב 31/10/2017 ג 19:30 0 5 832 1449
משרד לביטחון פנים א קרן קיימת לישראל א 31/10/2017 ג 19:30 0 5 0 1516
משרד החוץ ג מינהל אזרחי יו"ש ב 31/10/2017 ג 19:30 5 0 1613 1368
מבקר המדינה ב משרד לביטחון פנים א 07/11/2017 ג 19:30 0 5 872 1189
המטה הארצי קרן קיימת לישראל א 07/11/2017 ג 19:30 5 0 1735 1413
משרד הבינוי ג משרד החוץ א 07/11/2017 ג 19:30 0 5 0 1593
שרות התעסוקה א משרד החוץ ג 07/11/2017 ג 19:30 1 4 1461 1545
מנהל התכנון קרן קיימת לישראל ב 07/11/2017 ג 19:30 0 3 1062 1624
המטה הארצי מינהל אזרחי יו"ש ב 14/11/2017 ג 19:30 4 1 1602 1493
מנהל התכנון מבקר המדינה ב 14/11/2017 ג 19:30 3 0 987 858
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל ב 14/11/2017 ג 19:30 1 4 1563 1587
משרד הבינוי ג משרד לשרותי דת ב 14/11/2017 ג 19:30 5 0 1423 1140
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ א 14/11/2017 ג 19:30 4 1 1450 1330
שרות התעסוקה א מנהל התכנון 21/11/2017 ג 19:30 5 0 1329 1040
קרן קיימת לישראל ב משרד לביטחון פנים א 21/11/2017 ג 19:30 3 0 1614 1199
משרד לשרותי דת ב קרן קיימת לישראל א 21/11/2017 ג 19:30 0 5 1201 1531
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ א 21/11/2017 ג 19:30 0 5 1459 1586
המטה הארצי מבקר המדינה ב 21/11/2017 ג 19:30 5 0 1576 923
משרד החוץ א משרד לשרותי דת ב 28/11/2017 ג 19:30 5 0 1505 1133
קרן קיימת לישראל א משרד הבינוי ג 28/11/2017 ג 19:30 0 5 1406 1621
מנהל התכנון המטה הארצי 28/11/2017 ג 19:30 0 3 1053 1626
משרד החוץ ג משרד לביטחון פנים א 28/11/2017 ג 19:30 3 0 1725 1238
קרן קיימת לישראל ב שרות התעסוקה א 28/11/2017 ג 19:30 5 0 1711 1362
משרד הבינוי ג מבקר המדינה ב 05/12/2017 ג 19:30 3 0 1349 871
מינהל אזרחי יו"ש ב שרות התעסוקה א 05/12/2017 ג 19:30 4 1 1558 1422
משרד החוץ א משרד החוץ ג 05/12/2017 ג 19:30 1 4 1533 1552
קרן קיימת לישראל א קרן קיימת לישראל ב 05/12/2017 ג 19:30 0 5 1476 1720
משרד לביטחון פנים א מנהל התכנון 05/12/2017 ג 19:30 3 0 1210 1142
קרן קיימת לישראל א שרות התעסוקה א 26/12/2017 ג 19:30 5 0 1434 1289
משרד לביטחון פנים א משרד לשרותי דת ב 26/12/2017 ג 19:30 0 5 0 1281
קרן קיימת לישראל ב מבקר המדינה ב 26/12/2017 ג 19:30 3 0 1627 887
משרד החוץ א המטה הארצי 26/12/2017 ג 19:30 0 5 1472 1622
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד הבינוי ג 26/12/2017 ג 19:30 1 2 1405 1340
משרד לביטחון פנים א המטה הארצי 02/01/2018 ג 19:30 0 5 1120 1597
משרד החוץ א מנהל התכנון 02/01/2018 ג 19:30 5 0 1447 1047
קרן קיימת לישראל א מינהל אזרחי יו"ש ב 02/01/2018 ג 19:30 2 1 1439 1499
מבקר המדינה ב שרות התעסוקה א 02/01/2018 ג 19:30 0 3 1023 1423
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ ג 02/01/2018 ג 19:30 0 3 1401 1701
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל ב 09/01/2018 ג 19:30 3 0 1598 1455
משרד החוץ ג המטה הארצי 09/01/2018 ג 19:30 4 1 1615 1582
שרות התעסוקה א משרד הבינוי ג 09/01/2018 ג 19:30 0 5 0 1535
משרד לשרותי דת ב מנהל התכנון 09/01/2018 ג 19:30 5 0 1217 972
מבקר המדינה ב קרן קיימת לישראל א 09/01/2018 ג 19:30 0 5 1030 1534
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל ב 16/01/2018 ג 19:30 0 5 1450 1674
משרד החוץ ג מבקר המדינה ב 16/01/2018 ג 19:30 5 0 1574 782
משרד לביטחון פנים א מינהל אזרחי יו"ש ב 16/01/2018 ג 19:30 0 5 0 1502
משרד הבינוי ג המטה הארצי 16/01/2018 ג 19:30 0 5 1438 1585
משרד לשרותי דת ב שרות התעסוקה א 16/01/2018 ג 19:30 0 5 1211 1467
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ ג 23/01/2018 ג 19:30 0 5 1276 1705
קרן קיימת לישראל ב משרד לשרותי דת ב 23/01/2018 ג 19:30 5 0 1559 1181
שרות התעסוקה א המטה הארצי 23/01/2018 ג 19:30 0 5 1302 1545
מינהל אזרחי יו"ש ב מנהל התכנון 23/01/2018 ג 19:30 3 0 1479 1244
משרד לביטחון פנים א משרד הבינוי ג 23/01/2018 ג 19:30 0 5 0 1544
משרד הבינוי ג מנהל התכנון 30/01/2018 ג 19:30 3 0 1269 1033
משרד החוץ א שרות התעסוקה א 30/01/2018 ג 19:30 4 1 1504 1453
משרד לשרותי דת ב מבקר המדינה ב 30/01/2018 ג 19:30 5 0 1267 1014
קרן קיימת לישראל א משרד לביטחון פנים א 30/01/2018 ג 19:30 5 0 1474 1152
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ ג 30/01/2018 ג 19:30 5 0 1649 1490
משרד לביטחון פנים א מבקר המדינה ב 06/02/2018 ג 19:30 3 0 1034 850
קרן קיימת לישראל א המטה הארצי 06/02/2018 ג 19:30 0 5 1457 1605
משרד החוץ א משרד הבינוי ג 06/02/2018 ג 19:30 4 1 1572 1323
משרד החוץ ג שרות התעסוקה א 06/02/2018 ג 19:30 5 0 1722 1392
קרן קיימת לישראל ב מנהל התכנון 06/02/2018 ג 19:30 5 0 1489 1211
מינהל אזרחי יו"ש ב המטה הארצי 13/02/2018 ג 19:30 0 5 1483 1726
מבקר המדינה ב מנהל התכנון 13/02/2018 ג 19:30 4 1 1090 1053
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ ג 13/02/2018 ג 19:30 3 0 1623 1472
משרד לשרותי דת ב משרד הבינוי ג 13/02/2018 ג 19:30 2 1 1433 1470
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל א 13/02/2018 ג 19:30 3 0 1544 462
מנהל התכנון שרות התעסוקה א 20/02/2018 ג 19:30 0 5 1088 1472
משרד לביטחון פנים א קרן קיימת לישראל ב 20/02/2018 ג 19:30 0 5 0 1456
קרן קיימת לישראל א משרד לשרותי דת ב 20/02/2018 ג 19:30 5 0 1511 1197
משרד החוץ א מינהל אזרחי יו"ש ב 20/02/2018 ג 19:30 0 5 1472 1545
מבקר המדינה ב המטה הארצי 20/02/2018 ג 19:30 0 5 0 1641
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ א 27/02/2018 ג 19:30 0 3 1362 1589
משרד הבינוי ג קרן קיימת לישראל א 27/02/2018 ג 19:30 4 1 1536 1473
המטה הארצי מנהל התכנון 27/02/2018 ג 19:30 5 0 1694 1186
משרד לביטחון פנים א משרד החוץ ג 27/02/2018 ג 19:30 0 3 1105 1652
שרות התעסוקה א קרן קיימת לישראל ב 27/02/2018 ג 19:30 0 5 1306 1576
מבקר המדינה ב משרד הבינוי ג 06/03/2018 ג 19:30
שרות התעסוקה א מינהל אזרחי יו"ש ב 06/03/2018 ג 19:30
משרד החוץ ג משרד החוץ א 06/03/2018 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב קרן קיימת לישראל א 06/03/2018 ג 19:30
מנהל התכנון משרד לביטחון פנים א 06/03/2018 ג 19:30
שרות התעסוקה א קרן קיימת לישראל א 13/03/2018 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב משרד לביטחון פנים א 13/03/2018 ג 19:30
מבקר המדינה ב קרן קיימת לישראל ב 13/03/2018 ג 19:30
המטה הארצי משרד החוץ א 13/03/2018 ג 19:30
משרד הבינוי ג מינהל אזרחי יו"ש ב 13/03/2018 ג 19:30
המטה הארצי משרד לביטחון פנים א 20/03/2018 ג 19:30
מנהל התכנון משרד החוץ א 20/03/2018 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל א 20/03/2018 ג 19:30
שרות התעסוקה א מבקר המדינה ב 20/03/2018 ג 19:30
משרד החוץ ג משרד לשרותי דת ב 20/03/2018 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ב 10/04/2018 ג 19:30
המטה הארצי משרד החוץ ג 10/04/2018 ג 19:30
משרד הבינוי ג שרות התעסוקה א 10/04/2018 ג 19:30
מנהל התכנון משרד לשרותי דת ב 10/04/2018 ג 19:30
קרן קיימת לישראל א מבקר המדינה ב 10/04/2018 ג 19:30
מנהל התכנון קרן קיימת לישראל א 24/04/2018 ג 19:30
משרד החוץ א מבקר המדינה ב 24/04/2018 ג 19:30
המטה הארצי קרן קיימת לישראל ב 24/04/2018 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד לשרותי דת ב 24/04/2018 ג 19:30
שרות התעסוקה א משרד לביטחון פנים א 24/04/2018 ג 19:30
משרד לביטחון פנים א משרד החוץ א 01/05/2018 ג 19:30
מבקר המדינה ב מינהל אזרחי יו"ש ב 01/05/2018 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב המטה הארצי 01/05/2018 ג 19:30
משרד החוץ ג מנהל התכנון 01/05/2018 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב משרד הבינוי ג 01/05/2018 ג 19:30
משרד הבינוי ג משרד החוץ ג 15/05/2018 ג 19:30
קרן קיימת לישראל א מנהל התכנון 15/05/2018 ג 19:30
מבקר המדינה ב משרד החוץ א 15/05/2018 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב המטה הארצי 15/05/2018 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב מינהל אזרחי יו"ש ב 15/05/2018 ג 19:30
משרד לביטחון פנים א שרות התעסוקה א 22/05/2018 ג 19:30
משרד החוץ ג משרד הבינוי ג 22/05/2018 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב מבקר המדינה ב 22/05/2018 ג 19:30
המטה הארצי משרד לשרותי דת ב 22/05/2018 ג 19:30
משרד הבינוי ג קרן קיימת לישראל ב 29/05/2018 ג 19:30
משרד החוץ א משרד לביטחון פנים א 29/05/2018 ג 19:30
מנהל התכנון משרד החוץ ג 29/05/2018 ג 19:30


 

t107

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
המטה הארצי 15 5 1460
קרן קיימת לישראל ב 15 4 1427
משרד החוץ ג 15 3 1475
משרד החוץ א 15 3 1360
משרד הבינוי ג 15 3 1146
מינהל אזרחי יו"ש ב 14 2 1334
קרן קיימת לישראל א 16 2 1239
שרות התעסוקה א 16 2 1121
משרד לשרותי דת ב 15 2 1100
משרד לביטחון פנים א 15 1 669
מנהל התכנון 15 0 885
מבקר המדינה ב 14 0 666