באולינג – דרג ז

 

107

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ א 16/10/2018 ג 19:30 3 0 1689 1526
מבקר המדינה ב משרד החוץ ג 16/10/2018 ג 19:30 0 5 1224 1565
מינהל אזרחי יו"ש ב רשות האוכלוסין א 16/10/2018 ג 19:30 5 0 1601 1416
המטה הארצי משרד החקלאות 16/10/2018 ג 19:30 3 1 1562 1529
מלם שכר משרד לשרותי דת ב 16/10/2018 ג 19:30 0 5 0 1360
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל א 23/10/2018 ג 19:30 5 0 1747 1553
משרד לשרותי דת ב קרן קיימת לישראל ב 23/10/2018 ג 19:30 0 5 1394 1498
המטה הארצי מלם שכר 23/10/2018 ג 19:30 5 0 1820 0
ועדת הבחירות לכנסת מינהל אזרחי יו"ש ב 23/10/2018 ג 19:30 4 1 1348 1260
משרד החקלאות רשות האוכלוסין א 23/10/2018 ג 19:30 0 5 0 1240
ועדת הבחירות לכנסת משרד החקלאות 06/11/2018 ג 19:30 5 0 1229 1016
מלם שכר משרד החוץ א 06/11/2018 ג 19:30 0 5 0 1692
מבקר המדינה ב משרד לשרותי דת ב 06/11/2018 ג 19:30 5 0 1047 0
רשות האוכלוסין א קרן קיימת לישראל א 06/11/2018 ג 19:30 0 5 1304 1487
משרד החוץ ג מינהל אזרחי יו"ש ב 06/11/2018 ג 19:30 3 0 1654 1233
מבקר המדינה ב רשות האוכלוסין א 13/11/2018 ג 19:30 5 0 925 0
המטה הארצי קרן קיימת לישראל א 13/11/2018 ג 19:30 4 1 1714 1659
משרד החקלאות משרד החוץ א 13/11/2018 ג 19:30 0 5 1154 1529
מלם שכר משרד החוץ ג 13/11/2018 ג 19:30 0 5 0 1567
ועדת הבחירות לכנסת קרן קיימת לישראל ב 13/11/2018 ג 19:30 0 5 1148 1320
המטה הארצי מינהל אזרחי יו"ש ב 20/11/2018 ג 19:30 5 0 1538 1337
ועדת הבחירות לכנסת מבקר המדינה ב 20/11/2018 ג 19:30 5 0 1373 953
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל ב 20/11/2018 ג 19:30 3 0 1645 1458
משרד החקלאות משרד לשרותי דת ב 20/11/2018 ג 19:30 0 3 980 1219
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ א 20/11/2018 ג 19:30 1 4 1521 1596
מלם שכר ועדת הבחירות לכנסת 27/11/2018 ג 19:30 0 5 0 1294
קרן קיימת לישראל ב רשות האוכלוסין א 27/11/2018 ג 19:30 3 0 1451 1344
משרד לשרותי דת ב קרן קיימת לישראל א 27/11/2018 ג 19:30 0 3 1283 1488
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ א 27/11/2018 ג 19:30 0 5 1294 1502
המטה הארצי מבקר המדינה ב 27/11/2018 ג 19:30 5 0 1513 875
משרד החוץ א משרד לשרותי דת ב 11/12/2018 ג 19:30 3 0 1523 1204
קרן קיימת לישראל א משרד החקלאות 11/12/2018 ג 19:30 5 0 1568 0
ועדת הבחירות לכנסת המטה הארצי 11/12/2018 ג 19:30 0 5 1192 1631
משרד החוץ ג רשות האוכלוסין א 11/12/2018 ג 19:30 5 0 1648 1259
קרן קיימת לישראל ב מלם שכר 11/12/2018 ג 19:30 5 0 1438 0
משרד החקלאות מבקר המדינה ב 25/12/2018 ג 19:30 3 0 1143 906
מינהל אזרחי יו"ש ב מלם שכר 25/12/2018 ג 19:30 5 0 1370 0
משרד החוץ א משרד החוץ ג 25/12/2018 ג 19:30 2 1 1597 1663
קרן קיימת לישראל א קרן קיימת לישראל ב 25/12/2018 ג 19:30 4 1 1532 1487
רשות האוכלוסין א ועדת הבחירות לכנסת 25/12/2018 ג 19:30 0 5 1401 1529
קרן קיימת לישראל א מלם שכר 01/01/2019 ג 19:30 5 0 1518 1229
רשות האוכלוסין א משרד לשרותי דת ב 01/01/2019 ג 19:30 1 4 1393 1434
קרן קיימת לישראל ב מבקר המדינה ב 01/01/2019 ג 19:30 5 0 1476 0
משרד החוץ א המטה הארצי 01/01/2019 ג 19:30 5 0 1707 1410
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החקלאות 01/01/2019 ג 19:30 3 0 1405 657
רשות האוכלוסין א המטה הארצי 08/01/2019 ג 19:30 4 1 1422 1370
משרד החוץ א ועדת הבחירות לכנסת 08/01/2019 ג 19:30 5 0 1716 1283
קרן קיימת לישראל א מינהל אזרחי יו"ש ב 08/01/2019 ג 19:30 5 0 1340 1330
מבקר המדינה ב מלם שכר 08/01/2019 ג 19:30 5 0 839 0
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ ג 08/01/2019 ג 19:30 0 5 1398 1630
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל ב 15/01/2019 ג 19:30 1 4 1441 1532
משרד החוץ ג המטה הארצי 15/01/2019 ג 19:30 3 2 1655 1629
מלם שכר משרד החקלאות 15/01/2019 ג 19:30 0 5 0 0
משרד לשרותי דת ב ועדת הבחירות לכנסת 15/01/2019 ג 19:30 5 0 1460 0
מבקר המדינה ב קרן קיימת לישראל א 15/01/2019 ג 19:30 0 5 835 1526
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל ב 22/01/2019 ג 19:30 4 1 1625 1512
משרד החוץ ג מבקר המדינה ב 22/01/2019 ג 19:30 5 0 1550 915
רשות האוכלוסין א מינהל אזרחי יו"ש ב 22/01/2019 ג 19:30 1 2 1292 1376
משרד החקלאות המטה הארצי 22/01/2019 ג 19:30 0 5 0 1858
משרד לשרותי דת ב מלם שכר 22/01/2019 ג 19:30 5 0 1410 0
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ ג 29/01/2019 ג 19:30 0 5 1516 1641
קרן קיימת לישראל ב משרד לשרותי דת ב 29/01/2019 ג 19:30 5 0 1527 1257
מלם שכר המטה הארצי 29/01/2019 ג 19:30 0 5 0 1665
מינהל אזרחי יו"ש ב ועדת הבחירות לכנסת 29/01/2019 ג 19:30 1 2 1484 1471
רשות האוכלוסין א משרד החקלאות 29/01/2019 ג 19:30 3 0 1342 968
משרד החקלאות ועדת הבחירות לכנסת 05/02/2019 ג 19:30 0 5 0 1327
משרד החוץ א מלם שכר 05/02/2019 ג 19:30 5 0 1675 0
משרד לשרותי דת ב מבקר המדינה ב 05/02/2019 ג 19:30 0 5 0 908
קרן קיימת לישראל א רשות האוכלוסין א 05/02/2019 ג 19:30 5 0 1542 1390
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ ג 05/02/2019 ג 19:30 0 5 1315 1543
רשות האוכלוסין א מבקר המדינה ב 12/02/2019 ג 19:30 3 0 1243 849
קרן קיימת לישראל א המטה הארצי 12/02/2019 ג 19:30 0 5 1464 1644
משרד החוץ א משרד החקלאות 12/02/2019 ג 19:30 5 0 1483 0
משרד החוץ ג מלם שכר 12/02/2019 ג 19:30 5 0 1626 0
קרן קיימת לישראל ב ועדת הבחירות לכנסת 12/02/2019 ג 19:30 5 0 1318 0
מינהל אזרחי יו"ש ב המטה הארצי 19/02/2019 ג 19:30 1 4 1405 1498
מבקר המדינה ב ועדת הבחירות לכנסת 19/02/2019 ג 19:30 0 5 0 1106
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ ג 19/02/2019 ג 19:30 0 5 0 1782
משרד לשרותי דת ב משרד החקלאות 19/02/2019 ג 19:30 5 0 1408 0
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל א 19/02/2019 ג 19:30 0 3 1548 1717
ועדת הבחירות לכנסת מלם שכר 26/02/2019 ג 19:30 5 0 1244 0
רשות האוכלוסין א קרן קיימת לישראל ב 26/02/2019 ג 19:30 0 3 1369 1582
קרן קיימת לישראל א משרד לשרותי דת ב 26/02/2019 ג 19:30 5 0 1449 1219
משרד החוץ א מינהל אזרחי יו"ש ב 26/02/2019 ג 19:30 5 0 1507 1392
מבקר המדינה ב המטה הארצי 26/02/2019 ג 19:30 0 3 862 1555
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ א 05/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1669
משרד החקלאות קרן קיימת לישראל א 05/03/2019 ג 19:30 0 5 820 1645
המטה הארצי ועדת הבחירות לכנסת 05/03/2019 ג 19:30 5 0 1782 1235
רשות האוכלוסין א משרד החוץ ג 05/03/2019 ג 19:30 0 5 1237 1728
מלם שכר קרן קיימת לישראל ב 05/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1569
מבקר המדינה ב משרד החקלאות 12/03/2019 ג 19:30 5 0 764 0
מלם שכר מינהל אזרחי יו"ש ב 12/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1581
משרד החוץ ג משרד החוץ א 12/03/2019 ג 19:30 2 1 1697 1677
קרן קיימת לישראל ב קרן קיימת לישראל א 12/03/2019 ג 19:30 5 0 1771 0
ועדת הבחירות לכנסת רשות האוכלוסין א 12/03/2019 ג 19:30 5 0 1562 1132
מלם שכר קרן קיימת לישראל א 19/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1526
משרד לשרותי דת ב רשות האוכלוסין א 19/03/2019 ג 19:30 5 0 1137 0
מבקר המדינה ב קרן קיימת לישראל ב 19/03/2019 ג 19:30 0 3 806 1478
המטה הארצי משרד החוץ א 19/03/2019 ג 19:30 4 1 1740 1667
משרד החקלאות מינהל אזרחי יו"ש ב 19/03/2019 ג 19:30 0 5 0 925
המטה הארצי רשות האוכלוסין א 26/03/2019 ג 19:30 5 0 1715 0
ועדת הבחירות לכנסת משרד החוץ א 26/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1629
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל א 26/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1044
מלם שכר מבקר המדינה ב 26/03/2019 ג 19:30 0 5 0 911
משרד החוץ ג משרד לשרותי דת ב 26/03/2019 ג 19:30 5 0 1735 1072
קרן קיימת לישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ב 02/04/2019 ג 19:30 0 5 0 1465
המטה הארצי משרד החוץ ג 02/04/2019 ג 19:30 4 1 1777 1662
משרד החקלאות מלם שכר 02/04/2019 ג 19:30 0 5 0 0
ועדת הבחירות לכנסת משרד לשרותי דת ב 02/04/2019 ג 19:30 0 5 0 1409
קרן קיימת לישראל א מבקר המדינה ב 02/04/2019 ג 19:30 5 0 1432 0
ועדת הבחירות לכנסת קרן קיימת לישראל א 09/04/2019 ג 19:30
משרד החוץ א מבקר המדינה ב 09/04/2019 ג 19:30
המטה הארצי קרן קיימת לישראל ב 09/04/2019 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד לשרותי דת ב 09/04/2019 ג 19:30
מלם שכר רשות האוכלוסין א 09/04/2019 ג 19:30
רשות האוכלוסין א משרד החוץ א 30/04/2019 ג 19:30
מבקר המדינה ב מינהל אזרחי יו"ש ב 30/04/2019 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב המטה הארצי 30/04/2019 ג 19:30
משרד החוץ ג ועדת הבחירות לכנסת 30/04/2019 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב משרד החקלאות 30/04/2019 ג 19:30
משרד החקלאות משרד החוץ ג 14/05/2019 ג 19:30
קרן קיימת לישראל א ועדת הבחירות לכנסת 14/05/2019 ג 19:30
מבקר המדינה ב משרד החוץ א 14/05/2019 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב המטה הארצי 14/05/2019 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב מינהל אזרחי יו"ש ב 14/05/2019 ג 19:30
רשות האוכלוסין א מלם שכר 28/05/2019 ג 19:30
משרד החוץ ג משרד החקלאות 28/05/2019 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב מבקר המדינה ב 28/05/2019 ג 19:30
המטה הארצי משרד לשרותי דת ב 28/05/2019 ג 19:30
משרד החקלאות קרן קיימת לישראל ב 02/06/2019 ג 19:30
משרד החוץ א רשות האוכלוסין א 02/06/2019 ג 19:30
ועדת הבחירות לכנסת משרד החוץ ג 02/06/2019 ג 19:30


 

t107

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
משרד החוץ ג 18 4.06 1508.5
המטה הארצי 18 3.89 1471.72
משרד החוץ א 18 3.61 1460.44
קרן קיימת לישראל א 20 3.35 1272.35
קרן קיימת לישראל ב 18 3.22 1205.89
ועדת הבחירות לכנסת 18 2.56 900.61
משרד לשרותי דת ב 18 2.06 947.44
מינהל אזרחי יו"ש ב 18 1.89 1147.44
מבקר המדינה ב 18 1.67 611.61
רשות האוכלוסין א 18 0.94 956.33
משרד החקלאות 18 0.5 391.5
מלם שכר 20 0.25 53.95