באולינג – דרג ח

 

 

108

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הקליטה ב המכס והמע"מ א 06/11/2019 ד 19:30 0 3 1260 1610
מ. אנרגיה ומים א מבקר המדינה 06/11/2019 ד 19:30 2 1 1491 1533
חברת הגיחון ג חברת החשמל ד 06/11/2019 ד 19:30 5 0 1416 0
שרות בתי הסוהר שרות התעסוקה ג 06/11/2019 ד 19:30 4 1 1490 1462
הגנת הסביבה ג משרד לבטחון הפנים ב 06/11/2019 ד 19:30 3 0 1584 1379
מבקר המדינה רה"מ ג' 13/11/2019 ד 19:30 0 5 1364 1820
משרד לבטחון הפנים ב משרד הקליטה ב 13/11/2019 ד 19:30 1 2 1279 1270
שרות בתי הסוהר הגנת הסביבה ג 13/11/2019 ד 19:30 4 1 1555 1460
בית הלוחם ו חברת הגיחון ג 13/11/2019 ד 19:30 5 0 1513 1314
שרות התעסוקה ג חברת החשמל ד 13/11/2019 ד 19:30 0 5 1418 1713
בית הלוחם ו שרות התעסוקה ג 20/11/2019 ד 19:30 3 2 1480 1427
הגנת הסביבה ג המכס והמע"מ א 20/11/2019 ד 19:30 2 1 1570 1427
מ. אנרגיה ומים א משרד לבטחון הפנים ב 20/11/2019 ד 19:30 5 0 1408 1216
חברת החשמל ד רה"מ ג' 20/11/2019 ד 19:30 1 4 1565 1576
מבקר המדינה חברת הגיחון ג 20/11/2019 ד 19:30 2 3 1418 1465
מ. אנרגיה ומים א חברת החשמל ד 27/11/2019 ד 19:30 0 5 1345 1530
שרות בתי הסוהר רה"מ ג' 27/11/2019 ד 19:30 2 1 1568 1656
שרות התעסוקה ג המכס והמע"מ א 27/11/2019 ד 19:30 0 3 0 1415
הגנת הסביבה ג מבקר המדינה 27/11/2019 ד 19:30 4 1 1497 1450
בית הלוחם ו משרד הקליטה ב 27/11/2019 ד 19:30 5 0 1534 1213
שרות בתי הסוהר חברת הגיחון ג 04/12/2019 ד 19:30 0 5 0 1284
בית הלוחם ו מ. אנרגיה ומים א 04/12/2019 ד 19:30 5 0 1663 1385
מבקר המדינה משרד הקליטה ב 04/12/2019 ד 19:30 3 0 1451 1191
שרות התעסוקה ג משרד לבטחון הפנים ב 04/12/2019 ד 19:30 5 0 1376 1308
רה"מ ג' המכס והמע"מ א 04/12/2019 ד 19:30 4 1 1603 1576
הגנת הסביבה ג בית הלוחם ו 11/12/2019 ד 19:30 0 5 0 1509
משרד הקליטה ב חברת החשמל ד 11/12/2019 ד 19:30 0 3 1295 1379
משרד לבטחון הפנים ב רה"מ ג' 11/12/2019 ד 19:30 0 5 1195 1590
חברת הגיחון ג המכס והמע"מ א 11/12/2019 ד 19:30 0 5 1251 1535
שרות בתי הסוהר מ. אנרגיה ומים א 11/12/2019 ד 19:30 5 0 1560 1424
המכס והמע"מ א משרד לבטחון הפנים ב 18/12/2019 ד 19:30 4 1 1420 936
רה"מ ג' שרות התעסוקה ג 18/12/2019 ד 19:30 5 0 1797 1420
בית הלוחם ו שרות בתי הסוהר 18/12/2019 ד 19:30 0 5 1375 1491
מבקר המדינה חברת החשמל ד 18/12/2019 ד 19:30 1 2 1582 1637
משרד הקליטה ב הגנת הסביבה ג 18/12/2019 ד 19:30 0 3 1300 1527
שרות התעסוקה ג מ. אנרגיה ומים א 01/01/2020 ד 19:30 5 0 1478 0
חברת הגיחון ג הגנת הסביבה ג 01/01/2020 ד 19:30 1 2 1420 1493
המכס והמע"מ א מבקר המדינה 01/01/2020 ד 19:30 0 3 1351 1457
רה"מ ג' משרד הקליטה ב 01/01/2020 ד 19:30 5 0 1641 1329
חברת החשמל ד בית הלוחם ו 01/01/2020 ד 19:30 3 2 1465 1397
רה"מ ג' הגנת הסביבה ג 08/01/2020 ד 19:30 0 3 0 0
חברת החשמל ד משרד לבטחון הפנים ב 08/01/2020 ד 19:30 3 0 1458 0
משרד הקליטה ב מ. אנרגיה ומים א 08/01/2020 ד 19:30 1 2 1221 1310
המכס והמע"מ א שרות בתי הסוהר 08/01/2020 ד 19:30 1 4 1493 1651
חברת הגיחון ג שרות התעסוקה ג 08/01/2020 ד 19:30 0 5 1312 1553
חברת החשמל ד שרות בתי הסוהר 15/01/2020 ד 19:30 1 4 1522 1586
המכס והמע"מ א בית הלוחם ו 15/01/2020 ד 19:30 1 4 1441 1552
רה"מ ג' חברת הגיחון ג 15/01/2020 ד 19:30 1 4 1449 1465
מ. אנרגיה ומים א הגנת הסביבה ג 15/01/2020 ד 19:30 0 3 1422 1553
משרד לבטחון הפנים ב מבקר המדינה 15/01/2020 ד 19:30 0 5 0 1578
חברת הגיחון ג משרד הקליטה ב 22/01/2020 ד 19:30 5 0 1194 0
מבקר המדינה שרות בתי הסוהר 22/01/2020 ד 19:30 3 0 1395 0
הגנת הסביבה ג שרות התעסוקה ג 22/01/2020 ד 19:30 0 5 0 1360
משרד לבטחון הפנים ב בית הלוחם ו 22/01/2020 ד 19:30 0 5 686 1591
מ. אנרגיה ומים א רה"מ ג' 22/01/2020 ד 19:30 0 5 1354 1621
המכס והמע"מ א משרד הקליטה ב 29/01/2020 ד 19:30
מבקר המדינה א מ. אנרגיה ומים א 29/01/2020 ד 19:30
חברת החשמל ד חברת הגיחון ג 29/01/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג שרות בתי הסוהר 29/01/2020 ד 19:30
משרד לבטחון הפנים ב הגנת הסביבה ג 29/01/2020 ד 19:30
רה"מ ג' מבקר המדינה א 05/02/2019 ד 19:30
משרד הקליטה ב משרד לבטחון הפנים ב 05/02/2019 ד 19:30
הגנת הסביבה ג שרות בתי הסוהר 05/02/2019 ד 19:30
חברת הגיחון ג בית הלוחם ו 05/02/2019 ד 19:30
חברת החשמל ד שרות התעסוקה ג 05/02/2019 ד 19:30
שרות התעסוקה ג בית הלוחם ו 12/02/2019 ד 19:30
המכס והמע"מ א הגנת הסביבה ג 12/02/2019 ד 19:30
משרד לבטחון הפנים ב מ. אנרגיה ומים א 12/02/2019 ד 19:30
רה"מ ג' חברת החשמל ד 12/02/2019 ד 19:30
חברת הגיחון ג מבקר המדינה א 12/02/2019 ד 19:30
חברת החשמל ד מ. אנרגיה ומים א 19/02/2019 ד 19:30
רה"מ ג' שרות בתי הסוהר 19/02/2019 ד 19:30
המכס והמע"מ א שרות התעסוקה ג 19/02/2019 ד 19:30
מבקר המדינה א הגנת הסביבה ג 19/02/2019 ד 19:30
משרד הקליטה ב בית הלוחם ו 19/02/2019 ד 19:30
חברת הגיחון ג שרות בתי הסוהר 26/02/2020 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א בית הלוחם ו 26/02/2020 ד 19:30
משרד הקליטה ב מבקר המדינה א 26/02/2020 ד 19:30
משרד לבטחון הפנים ב שרות התעסוקה ג 26/02/2020 ד 19:30
המכס והמע"מ א רה"מ ג' 26/02/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו הגנת הסביבה ג 04/03/2020 ד 19:30
חברת החשמל ד משרד הקליטה ב 04/03/2020 ד 19:30
רה"מ ג' משרד לבטחון הפנים ב 04/03/2020 ד 19:30
המכס והמע"מ א חברת הגיחון ג 04/03/2020 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א שרות בתי הסוהר 04/03/2020 ד 19:30
משרד לבטחון הפנים ב המכס והמע"מ א 18/03/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג רה"מ ג' 18/03/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר בית הלוחם ו 18/03/2020 ד 19:30
חברת החשמל ד מבקר המדינה א 18/03/2020 ד 19:30
הגנת הסביבה ג משרד הקליטה ב 18/03/2020 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א שרות התעסוקה ג 25/03/2020 ד 19:30
הגנת הסביבה ג חברת הגיחון ג 25/03/2020 ד 19:30
מבקר המדינה א המכס והמע"מ א 25/03/2020 ד 19:30
משרד הקליטה ב רה"מ ג' 25/03/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו חברת החשמל ד 25/03/2020 ד 19:30
הגנת הסביבה ג רה"מ ג' 22/04/2020 ד 19:30
משרד לבטחון הפנים ב חברת החשמל ד 22/04/2020 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א משרד הקליטה ב 22/04/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר המכס והמע"מ א 22/04/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג חברת הגיחון ג 22/04/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר חברת החשמל ד 06/05/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו המכס והמע"מ א 06/05/2020 ד 19:30
חברת הגיחון ג רה"מ ג' 06/05/2020 ד 19:30
הגנת הסביבה ג מ. אנרגיה ומים א 06/05/2020 ד 19:30
מבקר המדינה א משרד לבטחון הפנים ב 06/05/2020 ד 19:30
משרד הקליטה ב חברת הגיחון ג 20/05/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר מבקר המדינה א 20/05/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג הגנת הסביבה ג 20/05/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו משרד לבטחון הפנים ב 20/05/2020 ד 19:30
רה"מ ג' מ. אנרגיה ומים א 20/05/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו רה"מ ג' 27/05/2020 ד 19:30
המכס והמע"מ א מ. אנרגיה ומים א 27/05/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר משרד הקליטה ב 27/05/2020 ד 19:30
חברת הגיחון ג משרד לבטחון הפנים ב 27/05/2020 ד 19:30
הגנת הסביבה ג חברת החשמל ד 27/05/2020 ד 19:30
חברת החשמל ד המכס והמע"מ א 03/06/2020 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א חברת הגיחון ג 03/06/2020 ד 19:30
משרד לבטחון הפנים ב שרות בתי הסוהר 03/06/2020 ד 19:30
מבקר המדינה א בית הלוחם ו 03/06/2020 ד 19:30
משרד הקליטה ב שרות התעסוקה ג 03/06/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג מבקר המדינה א 10/06/2020 ד 19:30
רה"מ ג' בית הלוחם ו 10/06/2020 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א המכס והמע"מ א 10/06/2020 ד 19:30
משרד הקליטה ב שרות בתי הסוהר 10/06/2020 ד 19:30
משרד לבטחון הפנים ב חברת הגיחון ג 10/06/2020 ד 19:30
חברת החשמל ד הגנת הסביבה ג 17/06/2020 ד 19:30
מבקר המדינה א שרות התעסוקה ג 17/06/2020 ד 19:30
חברת הגיחון ג מ. אנרגיה ומים א 17/06/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר משרד לבטחון הפנים ב 17/06/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג משרד הקליטה ב 24/06/2020 ד 19:30
המכס והמע"מ א חברת החשמל ד 24/06/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו מבקר המדינה א 24/06/2020 ד 19:30


 

t108

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
בית הלוחם ו 9 3.78 1392.67
רה"מ ג' 10 3.5 1352.6
שרות בתי הסוהר 9 3.11 1117.89
חברת החשמל ד 9 2.56 1256.56
שרות התעסוקה ג 9 2.56 1157.11
חברת הגיחון ג 9 2.56 1141.78
מבקר המדינה 9 2.11 1330.33
המכס והמע"מ א 9 2.11 1318.11
הגנת הסביבה ג 10 2.1 970.4
מ. אנרגיה ומים א 9 1 1077.67
משרד הקליטה ב 9 0.33 981.56
משרד לבטחון הפנים ב 9 0.22 761