02-6207235

באולינג – דרג ח

 

 

108

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
בית הנשיא ב חברת הגיחון ג 02/11/2016 ד 19:30 0 5 0 1566
בי"ח הדסה לשכת עו"ד 02/11/2016 ד 19:30 1 4 1386 1502
משרד האוצר ב מ. לשירותי דת 02/11/2016 ד 19:30 1 4 1376 1400
שרות בתי הסוהר שרות התעסוקה ג 02/11/2016 ד 19:30 0 5 1245 1410
הגנת הסביבה ג חברת חשמל ד 02/11/2016 ד 19:30 1 4 1603 1675
לשכת עו"ד קבוצה חסרה 5 09/11/2016 ד 19:30 5 0 1394 0
חברת חשמל ד בית הנשיא ב 09/11/2016 ד 19:30 5 0 1585 1437
שרות בתי הסוהר הגנת הסביבה ג 09/11/2016 ד 19:30 5 0 1007 0
בית הלוחם ה משרד האוצר ב 09/11/2016 ד 19:30 0 5 0 1356
שרות התעסוקה ג מ. לשירותי דת 09/11/2016 ד 19:30 0 5 0 0
בית הלוחם ה שרות התעסוקה ג 16/11/2016 ד 19:30 5 0 1652 1142
הגנת הסביבה ג חברת הגיחון ג 16/11/2016 ד 19:30 2 1 1464 1447
בי"ח הדסה חברת חשמל ד 16/11/2016 ד 19:30 1 2 1598 1605
מ. לשירותי דת קבוצה חסרה 5 16/11/2016 ד 19:30 5 0 928 0
לשכת עו"ד משרד האוצר ב 16/11/2016 ד 19:30 2 1 1445 1381
בי"ח הדסה מ. לשירותי דת 23/11/2016 ד 19:30 5 0 1393 965
שרות בתי הסוהר קבוצה חסרה 5 23/11/2016 ד 19:30 5 0 859 0
שרות התעסוקה ג חברת הגיחון ג 23/11/2016 ד 19:30 0 5 1068 1621
הגנת הסביבה ג לשכת עו"ד 23/11/2016 ד 19:30 1 2 1325 1442
בית הלוחם ה בית הנשיא ב 23/11/2016 ד 19:30 5 0 1266 1057
שרות בתי הסוהר משרד האוצר ב 30/11/2016 ד 19:30 1 4 1203 1223
בית הלוחם ה בי"ח הדסה 30/11/2016 ד 19:30 1 4 1361 1489
לשכת עו"ד בית הנשיא ב 30/11/2016 ד 19:30 5 0 1608 1033
שרות התעסוקה ג חברת חשמל ד 30/11/2016 ד 19:30 0 5 1343 1684
קבוצה חסרה 5 חברת הגיחון ג 30/11/2016 ד 19:30 0 5 0 1364
הגנת הסביבה ג בית הלוחם ה 07/12/2016 ד 19:30 1 4 1231 1409
בית הנשיא ב מ. לשירותי דת 07/12/2016 ד 19:30 0 5 0 1296
חברת חשמל ד קבוצה חסרה 5 07/12/2016 ד 19:30 5 0 1653 0
משרד האוצר ב חברת הגיחון ג 07/12/2016 ד 19:30 3 2 1462 1416
שרות בתי הסוהר בי"ח הדסה 07/12/2016 ד 19:30 0 5 923 1555
חברת הגיחון ג חברת חשמל ד 14/12/2016 ד 19:30 0 3 1624 1723
קבוצה חסרה 5 שרות התעסוקה ג 14/12/2016 ד 19:30 0 5 0 1344
בית הלוחם ה שרות בתי הסוהר 14/12/2016 ד 19:30 0 5 1330 1514
לשכת עו"ד מ. לשירותי דת 14/12/2016 ד 19:30 5 0 1424 910
בית הנשיא ב הגנת הסביבה ג 14/12/2016 ד 19:30 0 5 0 0
שרות התעסוקה ג בי"ח הדסה 21/12/2016 ד 19:30 0 5 0 1444
משרד האוצר ב הגנת הסביבה ג 21/12/2016 ד 19:30 2 1 1270 1304
חברת הגיחון ג לשכת עו"ד 21/12/2016 ד 19:30 4 1 1534 1489
קבוצה חסרה 5 בית הנשיא ב 21/12/2016 ד 19:30 0 5 0 0
מ. לשירותי דת בית הלוחם ה 21/12/2016 ד 19:30 0 5 0 1408
קבוצה חסרה 5 הגנת הסביבה ג 04/01/2017 ד 19:30 0 5 0 1401
מ. לשירותי דת חברת חשמל ד 04/01/2017 ד 19:30 0 5 0 1558
בית הנשיא ב בי"ח הדסה 04/01/2017 ד 19:30 0 5 865 1590
חברת הגיחון ג שרות בתי הסוהר 04/01/2017 ד 19:30 5 0 1622 1517
משרד האוצר ב שרות התעסוקה ג 04/01/2017 ד 19:30 5 0 1351 1211
מ. לשירותי דת שרות בתי הסוהר 11/01/2017 ד 19:30 5 0 1043 0
חברת הגיחון ג בית הלוחם ה 11/01/2017 ד 19:30 2 3 1469 1475
קבוצה חסרה 5 משרד האוצר ב 11/01/2017 ד 19:30 0 5 0 1058
בי"ח הדסה הגנת הסביבה ג 11/01/2017 ד 19:30 5 0 1592 1340
חברת חשמל ד לשכת עו"ד 11/01/2017 ד 19:30 5 0 1741 1417
משרד האוצר ב בית הנשיא ב 18/01/2017 ד 19:30 5 0 1526 0
לשכת עו"ד שרות בתי הסוהר 18/01/2017 ד 19:30 3 0 1601 1413
הגנת הסביבה ג שרות התעסוקה ג 18/01/2017 ד 19:30 0 5 0 1309
חברת חשמל ד בית הלוחם ה 18/01/2017 ד 19:30 5 0 1591 1436
בי"ח הדסה קבוצה חסרה 5 18/01/2017 ד 19:30 5 0 1640 0
חברת הגיחון ג בית הנשיא ב 25/01/2017 ד 19:30 3 0 1314 1134
לשכת עו"ד בי"ח הדסה 25/01/2017 ד 19:30 1 4 1513 1580
מ. לשירותי דת משרד האוצר ב 25/01/2017 ד 19:30 3 0 1312 1205
שרות התעסוקה ג שרות בתי הסוהר 25/01/2017 ד 19:30 5 0 1288 0
חברת חשמל ד הגנת הסביבה ג 25/01/2017 ד 19:30 5 0 1530 1350
קבוצה חסרה 5 לשכת עו"ד 01/02/2017 ד 19:30 0 5 0 1529
בית הנשיא ב חברת חשמל ד 01/02/2017 ד 19:30 0 5 1121 1660
הגנת הסביבה ג שרות בתי הסוהר 01/02/2017 ד 19:30 0 5 0 1305
משרד האוצר ב בית הלוחם ה 01/02/2017 ד 19:30 0 5 1334 1419
מ. לשירותי דת שרות התעסוקה ג 01/02/2017 ד 19:30 0 5 1122 1400
שרות התעסוקה ג בית הלוחם ה 08/02/2017 ד 19:30 0 5 1262 1454
חברת הגיחון ג הגנת הסביבה ג 08/02/2017 ד 19:30 3 0 1451 1162
חברת חשמל ד בי"ח הדסה 08/02/2017 ד 19:30 2 1 1439 1430
קבוצה חסרה 5 מ. לשירותי דת 08/02/2017 ד 19:30 0 5 0 1293
משרד האוצר ב לשכת עו"ד 08/02/2017 ד 19:30 0 5 1431 1656
מ. לשירותי דת בי"ח הדסה 15/02/2017 ד 19:30 0 5 921 1526
קבוצה חסרה 5 שרות בתי הסוהר 15/02/2017 ד 19:30 0 5 0 1326
חברת הגיחון ג שרות התעסוקה ג 15/02/2017 ד 19:30 3 0 1428 1263
לשכת עו"ד הגנת הסביבה ג 15/02/2017 ד 19:30 5 0 1546 1228
בית הנשיא ב בית הלוחם ה 15/02/2017 ד 19:30 0 3 1245 1371
משרד האוצר ב שרות בתי הסוהר 22/02/2017 ד 19:30 5 0 1341 0
בי"ח הדסה בית הלוחם ה 22/02/2017 ד 19:30 1 4 1437 1482
בית הנשיא ב לשכת עו"ד 22/02/2017 ד 19:30 3 2 1426 1390
חברת חשמל ד שרות התעסוקה ג 22/02/2017 ד 19:30 3 0 1510 1362
חברת הגיחון ג קבוצה חסרה 5 22/02/2017 ד 19:30 5 0 1494 0
בית הלוחם ה הגנת הסביבה ג 01/03/2017 ד 19:30 5 0 1418 0
מ. לשירותי דת בית הנשיא ב 01/03/2017 ד 19:30 0 5 877 1138
קבוצה חסרה 5 חברת חשמל ד 01/03/2017 ד 19:30 0 5 0 1633
חברת הגיחון ג משרד האוצר ב 01/03/2017 ד 19:30 2 1 1378 1339
בי"ח הדסה שרות בתי הסוהר 01/03/2017 ד 19:30 5 0 1741 1237
חברת חשמל ד חברת הגיחון ג 08/03/2017 ד 19:30 1 4 1531 1589
שרות התעסוקה ג קבוצה חסרה 5 08/03/2017 ד 19:30 5 0 1431 0
שרות בתי הסוהר בית הלוחם ה 08/03/2017 ד 19:30 4 1 1553 1497
מ. לשירותי דת לשכת עו"ד 08/03/2017 ד 19:30 0 5 1180 1613
הגנת הסביבה ג בית הנשיא ב 08/03/2017 ד 19:30 5 0 1391 0
בי"ח הדסה שרות התעסוקה ג 15/03/2017 ד 19:30 5 0 1546 1318
הגנת הסביבה ג משרד האוצר ב 15/03/2017 ד 19:30 0 5 1279 1439
לשכת עו"ד חברת הגיחון ג 15/03/2017 ד 19:30 3 0 1678 1439
בית הנשיא ב קבוצה חסרה 5 15/03/2017 ד 19:30 0 5 0 0
בית הלוחם ה מ. לשירותי דת 15/03/2017 ד 19:30 3 0 1519 944
הגנת הסביבה ג קבוצה חסרה 5 22/03/2017 ד 19:30 5 0 1319 0
חברת חשמל ד מ. לשירותי דת 22/03/2017 ד 19:30 5 0 1676 1199
בי"ח הדסה בית הנשיא ב 22/03/2017 ד 19:30 2 1 1511 1384
שרות בתי הסוהר חברת הגיחון ג 22/03/2017 ד 19:30 0 5 1285 1670
שרות התעסוקה ג משרד האוצר ב 22/03/2017 ד 19:30 4 1 1331 1303
שרות בתי הסוהר מ. לשירותי דת 29/04/2015 ד 19:30 0 5 0 0
בית הלוחם ה חברת הגיחון ג 29/04/2015 ד 19:30 0 5 0 1486
משרד האוצר ב קבוצה חסרה 5 29/04/2015 ד 19:30 5 0 857 0
הגנת הסביבה ג בי"ח הדסה 29/04/2015 ד 19:30 0 3 1223 1492
לשכת עו"ד חברת חשמל ד 29/04/2015 ד 19:30 2 3 1583 1593
בית הנשיא ב משרד האוצר ב 19/04/2017 ד 19:30 0 5 0 1270
שרות בתי הסוהר לשכת עו"ד 19/04/2017 ד 19:30 0 5 0 1622
שרות התעסוקה ג הגנת הסביבה ג 19/04/2017 ד 19:30 5 0 1547 0
בית הלוחם ה חברת חשמל ד 19/04/2017 ד 19:30 0 5 1419 1607
קבוצה חסרה 5 בי"ח הדסה 19/04/2017 ד 19:30 0 5 0 1627
בית הלוחם ה קבוצה חסרה 5 26/04/2017 ד 19:30 5 0 1429 0
חברת הגיחון ג בי"ח הדסה 26/04/2017 ד 19:30 0 5 1268 1573
שרות בתי הסוהר בית הנשיא ב 26/04/2017 ד 19:30 3 0 1327 1248
משרד האוצר ב חברת חשמל ד 26/04/2017 ד 19:30 0 5 1311 1627
הגנת הסביבה ג מ. לשירותי דת 26/04/2017 ד 19:30 0 5 0 934
מ. לשירותי דת חברת הגיחון ג 10/05/2017 ד 19:30 0 3 1059 1332
בי"ח הדסה משרד האוצר ב 10/05/2017 ד 19:30 5 0 1557 1239
חברת חשמל ד שרות בתי הסוהר 10/05/2017 ד 19:30 5 0 1556 0
לשכת עו"ד בית הלוחם ה 10/05/2017 ד 19:30 5 0 1497 1376
בית הנשיא ב שרות התעסוקה ג 10/05/2017 ד 19:30 0 5 1233 1375
שרות התעסוקה ג לשכת עו"ד 07/06/2017 ד 19:30
קבוצה חסרה 5 בית הלוחם ה 07/06/2017 ד 19:30
בי"ח הדסה חברת הגיחון ג 07/06/2017 ד 19:30
בית הנשיא ב שרות בתי הסוהר 07/06/2017 ד 19:30
חברת חשמל ד משרד האוצר ב 07/06/2017 ד 19:30
מ. לשירותי דת הגנת הסביבה ג 14/06/2017 ד 19:30
לשכת עו"ד שרות התעסוקה ג 14/06/2017 ד 19:30
משרד האוצר ב בי"ח הדסה 14/06/2017 ד 19:30
שרות בתי הסוהר חברת חשמל ד 14/06/2017 ד 19:30
שרות התעסוקה ג בית הנשיא ב 21/06/2017 ד 19:30
חברת הגיחון ג מ. לשירותי דת 21/06/2017 ד 19:30
בית הלוחם ה לשכת עו"ד 21/06/2017 ד 19:30


 

t108

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
חברת חשמל ד 20 4 1489
בי"ח הדסה 20 4 1415
לשכת עו"ד 19 3 1384
חברת הגיחון ג 20 3 1266
בית הלוחם ה 20 3 1178
משרד האוצר ב 20 3 1107
שרות התעסוקה ג 19 2 1054
שרות בתי הסוהר 20 2 802
מ. לשירותי דת 20 2 723
הגנת הסביבה ג 21 1 807
בית הנשיא ב 20 1 610
קבוצה חסרה 5 21 0 0