באולינג – דרג ח

 

 

108

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הקליטה ב המכס והמע"מ א 06/11/2019 ד 19:30 0 3 1260 1610
מ. אנרגיה ומים א מבקר המדינה 06/11/2019 ד 19:30 2 1 1491 1533
חברת הגיחון ג חברת החשמל ד 06/11/2019 ד 19:30 5 0 1416 0
שרות בתי הסוהר שרות התעסוקה ג 06/11/2019 ד 19:30 4 1 1490 1462
הגנת הסביבה ג משרד לבטחון הפנים ב 06/11/2019 ד 19:30 3 0 1584 1379
מבקר המדינה רה"מ ג' 13/11/2019 ד 19:30 0 5 1364 1820
משרד לבטחון הפנים ב משרד הקליטה ב 13/11/2019 ד 19:30 1 2 1279 1270
שרות בתי הסוהר הגנת הסביבה ג 13/11/2019 ד 19:30 4 1 1555 1460
בית הלוחם ו חברת הגיחון ג 13/11/2019 ד 19:30 5 0 1513 1314
שרות התעסוקה ג חברת החשמל ד 13/11/2019 ד 19:30 0 5 1418 1713
בית הלוחם ו שרות התעסוקה ג 20/11/2019 ד 19:30 3 2 1480 1427
הגנת הסביבה ג המכס והמע"מ א 20/11/2019 ד 19:30 2 1 1570 1427
מ. אנרגיה ומים א משרד לבטחון הפנים ב 20/11/2019 ד 19:30 5 0 1408 1216
חברת החשמל ד רה"מ ג' 20/11/2019 ד 19:30 1 4 1565 1576
מבקר המדינה חברת הגיחון ג 20/11/2019 ד 19:30 2 3 1418 1465
מ. אנרגיה ומים א חברת החשמל ד 27/11/2019 ד 19:30 0 5 1345 1530
שרות בתי הסוהר רה"מ ג' 27/11/2019 ד 19:30 2 1 1568 1656
שרות התעסוקה ג המכס והמע"מ א 27/11/2019 ד 19:30 0 3 0 1415
הגנת הסביבה ג מבקר המדינה 27/11/2019 ד 19:30 4 1 1497 1450
בית הלוחם ו משרד הקליטה ב 27/11/2019 ד 19:30 5 0 1534 1213
שרות בתי הסוהר חברת הגיחון ג 04/12/2019 ד 19:30 0 5 0 1284
בית הלוחם ו מ. אנרגיה ומים א 04/12/2019 ד 19:30 5 0 1663 1385
מבקר המדינה משרד הקליטה ב 04/12/2019 ד 19:30 3 0 1451 1191
שרות התעסוקה ג משרד לבטחון הפנים ב 04/12/2019 ד 19:30 5 0 1376 1308
רה"מ ג' המכס והמע"מ א 04/12/2019 ד 19:30 4 1 1603 1576
הגנת הסביבה ג בית הלוחם ו 11/12/2019 ד 19:30 0 5 0 1509
משרד הקליטה ב חברת החשמל ד 11/12/2019 ד 19:30 0 3 1295 1379
משרד לבטחון הפנים ב רה"מ ג' 11/12/2019 ד 19:30 0 5 1195 1590
חברת הגיחון ג המכס והמע"מ א 11/12/2019 ד 19:30 0 5 1251 1535
שרות בתי הסוהר מ. אנרגיה ומים א 11/12/2019 ד 19:30 5 0 1560 1424
המכס והמע"מ א משרד לבטחון הפנים ב 18/12/2019 ד 19:30 4 1 1420 936
רה"מ ג' שרות התעסוקה ג 18/12/2019 ד 19:30 5 0 1797 1420
בית הלוחם ו שרות בתי הסוהר 18/12/2019 ד 19:30 0 5 1375 1491
מבקר המדינה חברת החשמל ד 18/12/2019 ד 19:30 1 2 1582 1637
משרד הקליטה ב הגנת הסביבה ג 18/12/2019 ד 19:30 0 3 1300 1527
שרות התעסוקה ג מ. אנרגיה ומים א 01/01/2020 ד 19:30 5 0 1478 0
חברת הגיחון ג הגנת הסביבה ג 01/01/2020 ד 19:30 1 2 1420 1493
המכס והמע"מ א מבקר המדינה 01/01/2020 ד 19:30 0 3 1351 1457
רה"מ ג' משרד הקליטה ב 01/01/2020 ד 19:30 5 0 1641 1329
חברת החשמל ד בית הלוחם ו 01/01/2020 ד 19:30 3 2 1465 1397
רה"מ ג' הגנת הסביבה ג 08/01/2020 ד 19:30 0 3 0 0
חברת החשמל ד משרד לבטחון הפנים ב 08/01/2020 ד 19:30 3 0 1458 0
משרד הקליטה ב מ. אנרגיה ומים א 08/01/2020 ד 19:30 1 2 1221 1310
המכס והמע"מ א שרות בתי הסוהר 08/01/2020 ד 19:30 1 4 1493 1651
חברת הגיחון ג שרות התעסוקה ג 08/01/2020 ד 19:30 0 5 1312 1553
חברת החשמל ד שרות בתי הסוהר 15/01/2020 ד 19:30 1 4 1522 1586
המכס והמע"מ א בית הלוחם ו 15/01/2020 ד 19:30 1 4 1441 1552
רה"מ ג' חברת הגיחון ג 15/01/2020 ד 19:30 1 4 1449 1465
מ. אנרגיה ומים א הגנת הסביבה ג 15/01/2020 ד 19:30 0 3 1422 1553
משרד לבטחון הפנים ב מבקר המדינה 15/01/2020 ד 19:30 0 5 0 1578
חברת הגיחון ג משרד הקליטה ב 22/01/2020 ד 19:30 5 0 1194 0
מבקר המדינה שרות בתי הסוהר 22/01/2020 ד 19:30 3 0 1395 0
הגנת הסביבה ג שרות התעסוקה ג 22/01/2020 ד 19:30 0 5 0 1360
משרד לבטחון הפנים ב בית הלוחם ו 22/01/2020 ד 19:30 0 5 686 1591
מ. אנרגיה ומים א רה"מ ג' 22/01/2020 ד 19:30 0 5 1354 1621
המכס והמע"מ א משרד הקליטה ב 29/01/2020 ד 19:30 3 0 1448 0
מבקר המדינה מ. אנרגיה ומים א 29/01/2020 ד 19:30 3 0 1443 0
חברת החשמל ד חברת הגיחון ג 29/01/2020 ד 19:30 5 0 1553 1363
שרות התעסוקה ג שרות בתי הסוהר 29/01/2020 ד 19:30 1 2 1403 1505
משרד לבטחון הפנים ב הגנת הסביבה ג 29/01/2020 ד 19:30 0 3 0 1437
רה"מ ג' מבקר המדינה 05/02/2019 ד 19:30 5 0 1687 1505
משרד הקליטה ב משרד לבטחון הפנים ב 05/02/2019 ד 19:30 0 3 0 0
הגנת הסביבה ג שרות בתי הסוהר 05/02/2019 ד 19:30 0 5 0 1569
חברת הגיחון ג בית הלוחם ו 05/02/2019 ד 19:30 0 5 1496 1573
חברת החשמל ד שרות התעסוקה ג 05/02/2019 ד 19:30 1 4 1536 1616
שרות התעסוקה ג בית הלוחם ו 12/02/2019 ד 19:30 4 1 1445 1441
המכס והמע"מ א הגנת הסביבה ג 12/02/2019 ד 19:30 1 2 1431 1560
משרד לבטחון הפנים ב מ. אנרגיה ומים א 12/02/2019 ד 19:30 0 3 1057 1208
רה"מ ג' חברת החשמל ד 12/02/2019 ד 19:30 3 2 1855 1738
חברת הגיחון ג מבקר המדינה 12/02/2019 ד 19:30 5 0 1459 0
חברת החשמל ד מ. אנרגיה ומים א 19/02/2019 ד 19:30 5 0 1592 1228
רה"מ ג' שרות בתי הסוהר 19/02/2019 ד 19:30 3 2 1672 1655
המכס והמע"מ א שרות התעסוקה ג 19/02/2019 ד 19:30 3 2 1453 1403
מבקר המדינה הגנת הסביבה ג 19/02/2019 ד 19:30 0 5 882 1653
משרד הקליטה ב בית הלוחם ו 19/02/2019 ד 19:30 0 5 1047 1588
חברת הגיחון ג שרות בתי הסוהר 26/02/2020 ד 19:30 1 4 1451 1517
מ. אנרגיה ומים א בית הלוחם ו 26/02/2020 ד 19:30 0 5 1356 1462
משרד הקליטה ב מבקר המדינה 26/02/2020 ד 19:30 3 0 1204 0
משרד לבטחון הפנים ב שרות התעסוקה ג 26/02/2020 ד 19:30 0 5 1077 1485
המכס והמע"מ א רה"מ ג' 26/02/2020 ד 19:30 1 4 1631 1649
בית הלוחם ו הגנת הסביבה ג 04/03/2020 ד 19:30 5 0 1494 1370
חברת החשמל ד משרד הקליטה ב 04/03/2020 ד 19:30 3 0 1647 1186
רה"מ ג' משרד לבטחון הפנים ב 04/03/2020 ד 19:30 5 0 1480 0
המכס והמע"מ א חברת הגיחון ג 04/03/2020 ד 19:30 1 4 1416 1453
מ. אנרגיה ומים א שרות בתי הסוהר 04/03/2020 ד 19:30 0 5 0 1555
משרד לבטחון הפנים ב המכס והמע"מ א 18/03/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג רה"מ ג' 18/03/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר בית הלוחם ו 18/03/2020 ד 19:30
חברת החשמל ד מבקר המדינה א 18/03/2020 ד 19:30
הגנת הסביבה ג משרד הקליטה ב 18/03/2020 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א שרות התעסוקה ג 25/03/2020 ד 19:30
הגנת הסביבה ג חברת הגיחון ג 25/03/2020 ד 19:30
מבקר המדינה א המכס והמע"מ א 25/03/2020 ד 19:30
משרד הקליטה ב רה"מ ג' 25/03/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו חברת החשמל ד 25/03/2020 ד 19:30
הגנת הסביבה ג רה"מ ג' 22/04/2020 ד 19:30
משרד לבטחון הפנים ב חברת החשמל ד 22/04/2020 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א משרד הקליטה ב 22/04/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר המכס והמע"מ א 22/04/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג חברת הגיחון ג 22/04/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר חברת החשמל ד 06/05/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו המכס והמע"מ א 06/05/2020 ד 19:30
חברת הגיחון ג רה"מ ג' 06/05/2020 ד 19:30
הגנת הסביבה ג מ. אנרגיה ומים א 06/05/2020 ד 19:30
מבקר המדינה א משרד לבטחון הפנים ב 06/05/2020 ד 19:30
משרד הקליטה ב חברת הגיחון ג 20/05/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר מבקר המדינה א 20/05/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג הגנת הסביבה ג 20/05/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו משרד לבטחון הפנים ב 20/05/2020 ד 19:30
רה"מ ג' מ. אנרגיה ומים א 20/05/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו רה"מ ג' 27/05/2020 ד 19:30
המכס והמע"מ א מ. אנרגיה ומים א 27/05/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר משרד הקליטה ב 27/05/2020 ד 19:30
חברת הגיחון ג משרד לבטחון הפנים ב 27/05/2020 ד 19:30
הגנת הסביבה ג חברת החשמל ד 27/05/2020 ד 19:30
חברת החשמל ד המכס והמע"מ א 03/06/2020 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א חברת הגיחון ג 03/06/2020 ד 19:30
משרד לבטחון הפנים ב שרות בתי הסוהר 03/06/2020 ד 19:30
מבקר המדינה א בית הלוחם ו 03/06/2020 ד 19:30
משרד הקליטה ב שרות התעסוקה ג 03/06/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג מבקר המדינה א 10/06/2020 ד 19:30
רה"מ ג' בית הלוחם ו 10/06/2020 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א המכס והמע"מ א 10/06/2020 ד 19:30
משרד הקליטה ב שרות בתי הסוהר 10/06/2020 ד 19:30
משרד לבטחון הפנים ב חברת הגיחון ג 10/06/2020 ד 19:30
חברת החשמל ד הגנת הסביבה ג 17/06/2020 ד 19:30
מבקר המדינה א שרות התעסוקה ג 17/06/2020 ד 19:30
חברת הגיחון ג מ. אנרגיה ומים א 17/06/2020 ד 19:30
שרות בתי הסוהר משרד לבטחון הפנים ב 17/06/2020 ד 19:30
שרות התעסוקה ג משרד הקליטה ב 24/06/2020 ד 19:30
המכס והמע"מ א חברת החשמל ד 24/06/2020 ד 19:30
בית הלוחם ו מבקר המדינה א 24/06/2020 ד 19:30


 

t108

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
בית הלוחם ו 14 3.93 1392.29
רה"מ ג' 15 3.67 1409.93
שרות בתי הסוהר 14 3.29 1233
חברת החשמל ד 14 2.79 1341.07
שרות התעסוקה ג 14 2.79 1219
חברת הגיחון ג 14 2.36 1174.86
הגנת הסביבה ג 15 2.07 1010.93
המכס והמע"מ א 14 2 1318.71
מבקר המדינה 14 1.57 1104.86
מ. אנרגיה ומים א 14 0.86 929.36
משרד הקליטה ב 14 0.43 844
משרד לבטחון הפנים ב 14 0.36 618.07