באולינג – דרג ח

 

 

108

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הקליטה ב רה"מ ב 17/10/2018 ד 19:30 1 2 1569 1650
מ. אנרגיה ומים א בית הנשיא 17/10/2018 ד 19:30 5 0 1549 0
חברת הגיחון ג חברת החשמל ד 17/10/2018 ד 19:30 5 0 1600 0
שרות בתי הסוהר שרות התעסוקה ג 17/10/2018 ד 19:30 4 1 1566 1477
הגנת הסביבה ג קבוצה ריקה 155 17/10/2018 ד 19:30 5 0 1580 0
בית הנשיא רשות שירות לאומי-אזרחי 24/10/2018 ד 19:30 3 0 1280 1133
קבוצה ריקה 155 משרד הקליטה ב 24/10/2018 ד 19:30 0 5 0 0
שרות בתי הסוהר הגנת הסביבה ג 24/10/2018 ד 19:30 0 5 0 1547
בית הלוחם ד חברת הגיחון ג 24/10/2018 ד 19:30 1 4 1504 1605
שרות התעסוקה ג חברת החשמל ד 24/10/2018 ד 19:30 2 3 1374 1478
בית הלוחם ד שרות התעסוקה ג 31/10/2018 ד 19:30 5 0 1545 1377
הגנת הסביבה ג רה"מ ב 31/10/2018 ד 19:30 0 3 1536 1573
מ. אנרגיה ומים א קבוצה ריקה 155 31/10/2018 ד 19:30 5 0 1529 0
חברת החשמל ד רשות שירות לאומי-אזרחי 31/10/2018 ד 19:30 5 0 1639 0
בית הנשיא חברת הגיחון ג 31/10/2018 ד 19:30 0 5 0 1747
מ. אנרגיה ומים א חברת החשמל ד 07/11/2018 ד 19:30 1 4 1382 1459
שרות בתי הסוהר רשות שירות לאומי-אזרחי 07/11/2018 ד 19:30 5 0 1347 0
שרות התעסוקה ג רה"מ ב 07/11/2018 ד 19:30 5 0 1340 0
הגנת הסביבה ג בית הנשיא 07/11/2018 ד 19:30 3 0 1518 1251
בית הלוחם ד משרד הקליטה ב 07/11/2018 ד 19:30 5 0 1609 1331
שרות בתי הסוהר חברת הגיחון ג 14/11/2018 ד 19:30 0 5 0 1583
בית הלוחם ד מ. אנרגיה ומים א 14/11/2018 ד 19:30 5 0 1656 1445
בית הנשיא משרד הקליטה ב 14/11/2018 ד 19:30 3 0 1364 1141
שרות התעסוקה ג קבוצה ריקה 155 14/11/2018 ד 19:30 5 0 1424 0
רשות שירות לאומי-אזרחי רה"מ ב 14/11/2018 ד 19:30 0 5 423 1536
הגנת הסביבה ג בית הלוחם ד 21/11/2018 ד 19:30 0 5 1314 1503
משרד הקליטה ב חברת החשמל ד 21/11/2018 ד 19:30 0 5 1295 1539
קבוצה ריקה 155 רשות שירות לאומי-אזרחי 21/11/2018 ד 19:30 0 5 0 1175
חברת הגיחון ג רה"מ ב 21/11/2018 ד 19:30 0 2 1594 1716
שרות בתי הסוהר מ. אנרגיה ומים א 21/11/2018 ד 19:30 0 3 1293 1430
רה"מ ב קבוצה ריקה 155 28/11/2018 ד 19:30 5 0 1606 0
רשות שירות לאומי-אזרחי שרות התעסוקה ג 28/11/2018 ד 19:30 0 5 0 1294
בית הלוחם ד שרות בתי הסוהר 28/11/2018 ד 19:30 1 4 1459 1590
בית הנשיא חברת החשמל ד 28/11/2018 ד 19:30 0 5 0 1556
משרד הקליטה ב הגנת הסביבה ג 28/11/2018 ד 19:30 5 0 1212 0
שרות התעסוקה ג מ. אנרגיה ומים א 12/12/2018 ד 19:30 5 0 1493 0
חברת הגיחון ג הגנת הסביבה ג 12/12/2018 ד 19:30 4 1 1660 1570
רה"מ ב בית הנשיא 12/12/2018 ד 19:30 5 0 1492 0
רשות שירות לאומי-אזרחי משרד הקליטה ב 12/12/2018 ד 19:30 0 3 1022 1213
חברת החשמל ד בית הלוחם ד 12/12/2018 ד 19:30 1 2 998 1506
רשות שירות לאומי-אזרחי הגנת הסביבה ג 19/12/2018 ד 19:30 0 5 0 1554
חברת החשמל ד קבוצה ריקה 155 19/12/2018 ד 19:30 5 0 1453 0
משרד הקליטה ב מ. אנרגיה ומים א 19/12/2018 ד 19:30 0 5 1176 1407
רה"מ ב שרות בתי הסוהר 19/12/2018 ד 19:30 3 0 1507 1321
חברת הגיחון ג שרות התעסוקה ג 19/12/2018 ד 19:30 0 5 1210 1452
חברת החשמל ד שרות בתי הסוהר 26/12/2018 ד 19:30 5 0 1593 0
רה"מ ב בית הלוחם ד 26/12/2018 ד 19:30 0 3 1419 1524
רשות שירות לאומי-אזרחי חברת הגיחון ג 26/12/2018 ד 19:30 0 5 0 1460
מ. אנרגיה ומים א הגנת הסביבה ג 26/12/2018 ד 19:30 0 3 1361 1581
קבוצה ריקה 155 בית הנשיא 26/12/2018 ד 19:30 0 5 0 1502
חברת הגיחון ג משרד הקליטה ב 02/01/2019 ד 19:30 5 0 1464 1193
בית הנשיא שרות בתי הסוהר 02/01/2019 ד 19:30 3 2 1457 1359
הגנת הסביבה ג שרות התעסוקה ג 02/01/2019 ד 19:30 3 0 1421 1363
קבוצה ריקה 155 בית הלוחם ד 02/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1581
מ. אנרגיה ומים א רשות שירות לאומי-אזרחי 02/01/2019 ד 19:30 2 3 961 1255
רה"מ ב משרד הקליטה ב 09/01/2019 ד 19:30 5 0 1602 1194
בית הנשיא מ. אנרגיה ומים א 09/01/2019 ד 19:30 0 3 946 1429
חברת החשמל ד חברת הגיחון ג 09/01/2019 ד 19:30 3 0 1552 1375
שרות התעסוקה ג שרות בתי הסוהר 09/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1740
קבוצה ריקה 155 הגנת הסביבה ג 09/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1526
רשות שירות לאומי-אזרחי בית הנשיא 16/01/2019 ד 19:30 0 5 0 0
משרד הקליטה ב קבוצה ריקה 155 16/01/2019 ד 19:30 0 5 0 0
הגנת הסביבה ג שרות בתי הסוהר 16/01/2019 ד 19:30 1 4 1524 1567
חברת הגיחון ג בית הלוחם ד 16/01/2019 ד 19:30 0 5 1482 1617
חברת החשמל ד שרות התעסוקה ג 16/01/2019 ד 19:30 4 1 1539 1360
שרות התעסוקה ג בית הלוחם ד 23/01/2019 ד 19:30 0 3 1349 1562
רה"מ ב הגנת הסביבה ג 23/01/2019 ד 19:30 0 3 1402 1583
קבוצה ריקה 155 מ. אנרגיה ומים א 23/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1347
רשות שירות לאומי-אזרחי חברת החשמל ד 23/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1486
חברת הגיחון ג בית הנשיא 23/01/2019 ד 19:30 0 5 1354 1455
חברת החשמל ד מ. אנרגיה ומים א 30/01/2019 ד 19:30 3 0 1591 1375
רשות שירות לאומי-אזרחי שרות בתי הסוהר 30/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1456
רה"מ ב שרות התעסוקה ג 30/01/2019 ד 19:30 3 2 1480 1477
בית הנשיא הגנת הסביבה ג 30/01/2019 ד 19:30 5 0 1308 0
משרד הקליטה ב בית הלוחם ד 30/01/2019 ד 19:30 0 5 1094 1629
חברת הגיחון ג שרות בתי הסוהר 06/02/2019 ד 19:30 3 2 1563 1560
מ. אנרגיה ומים א בית הלוחם ד 06/02/2019 ד 19:30 0 5 1251 1510
משרד הקליטה ב בית הנשיא 06/02/2019 ד 19:30 5 0 1029 0
קבוצה ריקה 155 שרות התעסוקה ג 06/02/2019 ד 19:30 0 5 0 1378
רה"מ ב רשות שירות לאומי-אזרחי 06/02/2019 ד 19:30 5 0 1623 0
בית הלוחם ד הגנת הסביבה ג 13/02/2019 ד 19:30 5 0 1681 1621
חברת החשמל ד משרד הקליטה ב 13/02/2019 ד 19:30 5 0 1521 1133
רשות שירות לאומי-אזרחי קבוצה ריקה 155 13/02/2019 ד 19:30 0 5 0 0
רה"מ ב חברת הגיחון ג 13/02/2019 ד 19:30 1 4 1486 1535
מ. אנרגיה ומים א שרות בתי הסוהר 13/02/2019 ד 19:30 0 5 0 1503
קבוצה ריקה 155 רה"מ ב 20/02/2019 ד 19:30 0 5 0 1634
שרות התעסוקה ג רשות שירות לאומי-אזרחי 20/02/2019 ד 19:30 5 0 1598 0
שרות בתי הסוהר בית הלוחם ד 20/02/2019 ד 19:30 0 5 0 1546
חברת החשמל ד בית הנשיא 20/02/2019 ד 19:30 5 0 1677 1469
הגנת הסביבה ג משרד הקליטה ב 20/02/2019 ד 19:30 5 0 1665 1238
מ. אנרגיה ומים א שרות התעסוקה ג 27/02/2019 ד 19:30 0 5 1218 1516
הגנת הסביבה ג חברת הגיחון ג 27/02/2019 ד 19:30 1 2 1502 1432
בית הנשיא רה"מ ב 27/02/2019 ד 19:30 4 1 1603 1528
משרד הקליטה ב רשות שירות לאומי-אזרחי 27/02/2019 ד 19:30 2 1 1222 1175
בית הלוחם ד חברת החשמל ד 27/02/2019 ד 19:30 1 4 1502 1515
הגנת הסביבה ג רשות שירות לאומי-אזרחי 06/03/2019 ד 19:30 5 0 1518 0
קבוצה ריקה 155 חברת החשמל ד 06/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1500
מ. אנרגיה ומים א משרד הקליטה ב 06/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1386
שרות בתי הסוהר רה"מ ב 06/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1558
שרות התעסוקה ג חברת הגיחון ג 06/03/2019 ד 19:30 2 3 1606 1615
שרות בתי הסוהר חברת החשמל ד 13/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1518
בית הלוחם ד רה"מ ב 13/03/2019 ד 19:30 5 0 1558 0
חברת הגיחון ג רשות שירות לאומי-אזרחי 13/03/2019 ד 19:30 5 0 1482 0
הגנת הסביבה ג מ. אנרגיה ומים א 13/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1429
בית הנשיא קבוצה ריקה 155 13/03/2019 ד 19:30 5 0 741 0
משרד הקליטה ב חברת הגיחון ג 27/03/2019 ד 19:30 2 3 1435 1453
שרות בתי הסוהר בית הנשיא 27/03/2019 ד 19:30 2 3 1448 1486
שרות התעסוקה ג הגנת הסביבה ג 27/03/2019 ד 19:30 5 0 1527 1396
בית הלוחם ד קבוצה ריקה 155 27/03/2019 ד 19:30 5 0 1654 0
רשות שירות לאומי-אזרחי מ. אנרגיה ומים א 27/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1358
בית הלוחם ד רשות שירות לאומי-אזרחי 03/04/2019 ד 19:30
רה"מ ב מ. אנרגיה ומים א 03/04/2019 ד 19:30
שרות בתי הסוהר משרד הקליטה ב 03/04/2019 ד 19:30
חברת הגיחון ג קבוצה ריקה 155 03/04/2019 ד 19:30
הגנת הסביבה ג חברת החשמל ד 03/04/2019 ד 19:30
חברת החשמל ד רה"מ ב 10/04/2019 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א חברת הגיחון ג 10/04/2019 ד 19:30
קבוצה ריקה 155 שרות בתי הסוהר 10/04/2019 ד 19:30
בית הנשיא בית הלוחם ד 10/04/2019 ד 19:30
משרד הקליטה ב שרות התעסוקה ג 10/04/2019 ד 19:30
שרות התעסוקה ג בית הנשיא 15/05/2019 ד 19:30
רשות שירות לאומי-אזרחי בית הלוחם ד 15/05/2019 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א רה"מ ב 15/05/2019 ד 19:30
משרד הקליטה ב שרות בתי הסוהר 15/05/2019 ד 19:30
קבוצה ריקה 155 חברת הגיחון ג 15/05/2019 ד 19:30
חברת החשמל ד הגנת הסביבה ג 29/05/2019 ד 19:30
בית הנשיא שרות התעסוקה ג 29/05/2019 ד 19:30
חברת הגיחון ג מ. אנרגיה ומים א 29/05/2019 ד 19:30
שרות בתי הסוהר קבוצה ריקה 155 29/05/2019 ד 19:30
שרות התעסוקה ג משרד הקליטה ב 05/06/2019 ד 19:30
רה"מ ב חברת החשמל ד 05/06/2019 ד 19:30
בית הלוחם ד בית הנשיא 05/06/2019 ד 19:30


 

t108

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
חברת החשמל ד 18 4 1311.89
בית הלוחם ד 18 3.94 1443.67
חברת הגיחון ג 18 2.94 1304.39
שרות התעסוקה ג 18 2.94 1225.83
רה"מ ב 18 2.78 1254.56
בית הנשיא 18 2.28 803.44
הגנת הסביבה ג 20 2.25 1175.3
מ. אנרגיה ומים א 18 2.17 982
שרות בתי הסוהר 18 2.11 906.11
משרד הקליטה ב 18 1.56 960.61
קבוצה ריקה 155 18 0.56 0
רשות שירות לאומי-אזרחי 20 0.45 266.65