בחרו עמוד

באולינג – דרג ח

 

 

108

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הבינוי ב רה"מ ב 18/10/2017 ד 19:30 2 3 1556 1576
מ. אנרגיה ומים א לשכת עו"ד 18/10/2017 ד 19:30 0 5 1400 1666
משרד האוצר ב המכס והמע"מ א 18/10/2017 ד 19:30 5 0 1122 0
שרות בתי הסוהר שרות התעסוקה ג 18/10/2017 ד 19:30 1 2 1446 1420
הגנת הסביבה ג חברת חשמל ד 18/10/2017 ד 19:30 0 5 1502 1683
לשכת עו"ד רשות שירות לאומי-אזרחי 25/10/2017 ד 19:30 5 0 1653 1169
חברת חשמל ד משרד הבינוי ב 25/10/2017 ד 19:30 4 1 1564 1479
שרות בתי הסוהר הגנת הסביבה ג 25/10/2017 ד 19:30 5 0 1754 1484
בית הלוחם ד משרד האוצר ב 25/10/2017 ד 19:30 5 0 1538 1286
שרות התעסוקה ג המכס והמע"מ א 25/10/2017 ד 19:30 1 4 1310 1436
בית הלוחם ד שרות התעסוקה ג 01/11/2017 ד 19:30 3 0 1483 1256
הגנת הסביבה ג רה"מ ב 01/11/2017 ד 19:30 1 2 1412 1483
מ. אנרגיה ומים א חברת חשמל ד 01/11/2017 ד 19:30 1 2 1435 1601
המכס והמע"מ א רשות שירות לאומי-אזרחי 01/11/2017 ד 19:30 5 0 1360 1030
לשכת עו"ד משרד האוצר ב 01/11/2017 ד 19:30 5 0 1648 1144
מ. אנרגיה ומים א המכס והמע"מ א 08/11/2017 ד 19:30 0 5 0 1412
שרות בתי הסוהר רשות שירות לאומי-אזרחי 08/11/2017 ד 19:30 3 0 1629 1028
שרות התעסוקה ג רה"מ ב 08/11/2017 ד 19:30 4 1 1379 1337
הגנת הסביבה ג לשכת עו"ד 08/11/2017 ד 19:30 1 4 1384 1557
בית הלוחם ד משרד הבינוי ב 08/11/2017 ד 19:30 0 5 974 1456
שרות בתי הסוהר משרד האוצר ב 15/11/2017 ד 19:30 0 5 0 1157
בית הלוחם ד מ. אנרגיה ומים א 15/11/2017 ד 19:30 3 0 1580 1265
לשכת עו"ד משרד הבינוי ב 15/11/2017 ד 19:30 1 4 1417 1528
שרות התעסוקה ג חברת חשמל ד 15/11/2017 ד 19:30 0 3 1384 1499
רשות שירות לאומי-אזרחי רה"מ ב 15/11/2017 ד 19:30 0 5 0 0
הגנת הסביבה ג בית הלוחם ד 22/11/2017 ד 19:30 2 1 1430 1396
משרד הבינוי ב המכס והמע"מ א 22/11/2017 ד 19:30 5 0 1478 1347
חברת חשמל ד רשות שירות לאומי-אזרחי 22/11/2017 ד 19:30 5 0 1680 0
משרד האוצר ב רה"מ ב 22/11/2017 ד 19:30 4 1 1353 1275
שרות בתי הסוהר מ. אנרגיה ומים א 22/11/2017 ד 19:30 5 0 1477 1110
רה"מ ב חברת חשמל ד 29/11/2017 ד 19:30 1 4 1286 1502
רשות שירות לאומי-אזרחי שרות התעסוקה ג 29/11/2017 ד 19:30 0 5 0 1406
בית הלוחם ד שרות בתי הסוהר 29/11/2017 ד 19:30 0 5 1375 1633
לשכת עו"ד המכס והמע"מ א 29/11/2017 ד 19:30 3 0 1628 1243
משרד הבינוי ב הגנת הסביבה ג 29/11/2017 ד 19:30 5 0 1698 0
שרות התעסוקה ג מ. אנרגיה ומים א 06/12/2017 ד 19:30 5 0 1517 1224
משרד האוצר ב הגנת הסביבה ג 06/12/2017 ד 19:30 1 1 1345 1349
רה"מ ב לשכת עו"ד 06/12/2017 ד 19:30 0 3 1351 1688
רשות שירות לאומי-אזרחי משרד הבינוי ב 06/12/2017 ד 19:30 0 5 0 1458
המכס והמע"מ א בית הלוחם ד 06/12/2017 ד 19:30 0 5 1247 1545
רשות שירות לאומי-אזרחי הגנת הסביבה ג 27/12/2017 ד 19:30 0 5 0 1269
המכס והמע"מ א חברת חשמל ד 27/12/2017 ד 19:30 1 2 1343 1438
משרד הבינוי ב מ. אנרגיה ומים א 27/12/2017 ד 19:30 5 0 1474 1238
רה"מ ב שרות בתי הסוהר 27/12/2017 ד 19:30 0 3 1266 1455
משרד האוצר ב שרות התעסוקה ג 27/12/2017 ד 19:30 1 4 1285 1367
המכס והמע"מ א שרות בתי הסוהר 03/01/2018 ד 19:30 5 0 1272 0
רה"מ ב בית הלוחם ד 03/01/2018 ד 19:30 0 5 1193 1562
רשות שירות לאומי-אזרחי משרד האוצר ב 03/01/2018 ד 19:30 0 5 0 1224
מ. אנרגיה ומים א הגנת הסביבה ג 03/01/2018 ד 19:30 1 2 1298 1341
חברת חשמל ד לשכת עו"ד 03/01/2018 ד 19:30 1 2 1580 1599
משרד האוצר ב משרד הבינוי ב 10/01/2018 ד 19:30 0 5 1265 1594
לשכת עו"ד שרות בתי הסוהר 10/01/2018 ד 19:30 1 2 1448 1510
הגנת הסביבה ג שרות התעסוקה ג 10/01/2018 ד 19:30 4 1 1430 1383
חברת חשמל ד בית הלוחם ד 10/01/2018 ד 19:30 3 0 1626 1487
מ. אנרגיה ומים א רשות שירות לאומי-אזרחי 10/01/2018 ד 19:30 5 0 1412 0
רה"מ ב משרד הבינוי ב 17/01/2018 ד 19:30 1 4 1402 1649
לשכת עו"ד מ. אנרגיה ומים א 17/01/2018 ד 19:30 5 0 1520 1288
המכס והמע"מ א משרד האוצר ב 17/01/2018 ד 19:30 1 4 1314 1318
שרות התעסוקה ג שרות בתי הסוהר 17/01/2018 ד 19:30 5 0 1381 0
חברת חשמל ד הגנת הסביבה ג 17/01/2018 ד 19:30 5 0 1660 1528
רשות שירות לאומי-אזרחי לשכת עו"ד 24/01/2018 ד 19:30 0 5 0 1471
משרד הבינוי ב חברת חשמל ד 24/01/2018 ד 19:30 2 3 1615 1690
הגנת הסביבה ג שרות בתי הסוהר 24/01/2018 ד 19:30 0 5 1438 1576
משרד האוצר ב בית הלוחם ד 24/01/2018 ד 19:30 0 5 1256 1478
המכס והמע"מ א שרות התעסוקה ג 24/01/2018 ד 19:30 0 1 1333 1334
שרות התעסוקה ג בית הלוחם ד 07/02/2018 ד 19:30 0 5 1265 1477
רה"מ ב הגנת הסביבה ג 07/02/2018 ד 19:30 1 2 1137 1360
חברת חשמל ד מ. אנרגיה ומים א 07/02/2018 ד 19:30 5 0 1722 1293
רשות שירות לאומי-אזרחי המכס והמע"מ א 07/02/2018 ד 19:30 0 3 1191 1282
משרד האוצר ב לשכת עו"ד 07/02/2018 ד 19:30 1 4 1269 1500
המכס והמע"מ א מ. אנרגיה ומים א 14/02/2018 ד 19:30 3 0 1355 1302
רשות שירות לאומי-אזרחי שרות בתי הסוהר 14/02/2018 ד 19:30 0 5 0 1520
רה"מ ב שרות התעסוקה ג 14/02/2018 ד 19:30 5 0 1343 1212
לשכת עו"ד הגנת הסביבה ג 14/02/2018 ד 19:30 5 0 1647 1400
משרד הבינוי ב בית הלוחם ד 14/02/2018 ד 19:30 5 0 1576 1481
משרד האוצר ב שרות בתי הסוהר 21/02/2018 ד 19:30 0 5 1279 1550
מ. אנרגיה ומים א בית הלוחם ד 21/02/2018 ד 19:30 0 5 1253 1572
משרד הבינוי ב לשכת עו"ד 21/02/2018 ד 19:30 0 5 1537 1629
חברת חשמל ד שרות התעסוקה ג 21/02/2018 ד 19:30 4 1 1413 1188
רה"מ ב רשות שירות לאומי-אזרחי 21/02/2018 ד 19:30 3 0 1059 849
בית הלוחם ד הגנת הסביבה ג 07/03/2018 ד 19:30 5 0 1565 1364
המכס והמע"מ א משרד הבינוי ב 07/03/2018 ד 19:30 0 5 1342 1640
רשות שירות לאומי-אזרחי חברת חשמל ד 07/03/2018 ד 19:30 0 5 1268 1621
רה"מ ב משרד האוצר ב 07/03/2018 ד 19:30 5 0 1357 0
מ. אנרגיה ומים א שרות בתי הסוהר 07/03/2018 ד 19:30 5 0 1481 0
חברת חשמל ד רה"מ ב 14/03/2018 ד 19:30
שרות התעסוקה ג רשות שירות לאומי-אזרחי 14/03/2018 ד 19:30
שרות בתי הסוהר בית הלוחם ד 14/03/2018 ד 19:30
המכס והמע"מ א לשכת עו"ד 14/03/2018 ד 19:30
הגנת הסביבה ג משרד הבינוי ב 14/03/2018 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א שרות התעסוקה ג 21/03/2018 ד 19:30
הגנת הסביבה ג משרד האוצר ב 21/03/2018 ד 19:30
לשכת עו"ד רה"מ ב 21/03/2018 ד 19:30
משרד הבינוי ב רשות שירות לאומי-אזרחי 21/03/2018 ד 19:30
בית הלוחם ד המכס והמע"מ א 21/03/2018 ד 19:30
הגנת הסביבה ג רשות שירות לאומי-אזרחי 25/04/2018 ד 19:30
חברת חשמל ד המכס והמע"מ א 25/04/2018 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א משרד הבינוי ב 25/04/2018 ד 19:30
שרות בתי הסוהר רה"מ ב 25/04/2018 ד 19:30
שרות התעסוקה ג משרד האוצר ב 25/04/2018 ד 19:30
שרות בתי הסוהר המכס והמע"מ א 23/05/2018 ד 19:30
בית הלוחם ד רה"מ ב 23/05/2018 ד 19:30
משרד האוצר ב רשות שירות לאומי-אזרחי 23/05/2018 ד 19:30
הגנת הסביבה ג מ. אנרגיה ומים א 23/05/2018 ד 19:30
לשכת עו"ד חברת חשמל ד 23/05/2018 ד 19:30
משרד הבינוי ב משרד האוצר ב 30/05/2018 ד 19:30
שרות בתי הסוהר לשכת עו"ד 30/05/2018 ד 19:30
שרות התעסוקה ג הגנת הסביבה ג 30/05/2018 ד 19:30
בית הלוחם ד חברת חשמל ד 30/05/2018 ד 19:30
רשות שירות לאומי-אזרחי מ. אנרגיה ומים א 30/05/2018 ד 19:30
בית הלוחם ד רשות שירות לאומי-אזרחי 06/06/2018 ד 19:30
רה"מ ב מ. אנרגיה ומים א 06/06/2018 ד 19:30
שרות בתי הסוהר משרד הבינוי ב 06/06/2018 ד 19:30
משרד האוצר ב חברת חשמל ד 06/06/2018 ד 19:30
הגנת הסביבה ג המכס והמע"מ א 06/06/2018 ד 19:30
המכס והמע"מ א רה"מ ב 13/06/2018 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א משרד האוצר ב 13/06/2018 ד 19:30
חברת חשמל ד שרות בתי הסוהר 13/06/2018 ד 19:30
לשכת עו"ד בית הלוחם ד 13/06/2018 ד 19:30
משרד הבינוי ב שרות התעסוקה ג 13/06/2018 ד 19:30
שרות התעסוקה ג לשכת עו"ד 20/06/2018 ד 19:30
רשות שירות לאומי-אזרחי בית הלוחם ד 20/06/2018 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א רה"מ ב 20/06/2018 ד 19:30
משרד הבינוי ב שרות בתי הסוהר 20/06/2018 ד 19:30
חברת חשמל ד משרד האוצר ב 20/06/2018 ד 19:30
המכס והמע"מ א הגנת הסביבה ג 27/06/2018 ד 19:30
לשכת עו"ד שרות התעסוקה ג 27/06/2018 ד 19:30
משרד האוצר ב מ. אנרגיה ומים א 27/06/2018 ד 19:30
שרות בתי הסוהר חברת חשמל ד 27/06/2018 ד 19:30
שרות התעסוקה ג משרד הבינוי ב 04/07/2018 ד 19:30
רה"מ ב המכס והמע"מ א 04/07/2018 ד 19:30
בית הלוחם ד לשכת עו"ד 04/07/2018 ד 19:30


 

t108

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
חברת חשמל ד 14 4 1471
לשכת עו"ד 14 4 1439
משרד הבינוי ב 14 4 1343
בית הלוחם ד 14 3 1348
שרות בתי הסוהר 14 3 1025
שרות התעסוקה ג 14 2 1204
רה"מ ב 14 2 1108
המכס והמע"מ א 14 2 1082
משרד האוצר ב 14 2 973
הגנת הסביבה ג 15 1 1184
מ. אנרגיה ומים א 14 1 1044
רשות שירות לאומי-אזרחי 15 0 377