באולינג – דרג ט

 

 

109

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
מע"מ חקירות משרד לשירותי דת א 07/11/2019 ה 16:50 0 5 0 1562
לשכה לסטטיסטיקה ב משרד הבינוי ד 07/11/2019 ה 16:50 0 5 1190 1473
שרות התעסוקה א משרד העבודה ד 07/11/2019 ה 16:50 5 0 1535 1158
מ. שרותי דת ה רה"מ ה 07/11/2019 ה 16:50 0 3 858 1571
מ. שרותי דת ו משרד לשרותי דת ג 07/11/2019 ה 16:50 4 1 1374 1328
משרד הבינוי ד קבוצה ריקה 154 14/11/2019 ה 16:50 5 0 1527 0
משרד לשרותי דת ג מע"מ חקירות 14/11/2019 ה 16:50 0 5 0 1588
מ. שרותי דת ה מ. שרותי דת ו 14/11/2019 ה 16:50 1 2 744 903
שרות התעסוקה ב שרות התעסוקה א 14/11/2019 ה 16:50 4 1 1621 1479
רה"מ ה משרד העבודה ד 14/11/2019 ה 16:50 3 0 1521 1223
שרות התעסוקה ב רה"מ ה 21/11/2019 ה 16:50 1 2 1466 1587
מ. שרותי דת ו משרד לשירותי דת א 21/11/2019 ה 16:50 5 0 1329 0
לשכה לסטטיסטיקה ב משרד לשרותי דת ג 21/11/2019 ה 16:50 5 0 1306 753
משרד העבודה ד קבוצה ריקה 154 21/11/2019 ה 16:50 3 0 1188 0
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה א 21/11/2019 ה 16:50 4 1 1489 1475
לשכה לסטטיסטיקה ב משרד העבודה ד 28/11/2019 ה 16:50 4 1 1358 1223
מ. שרותי דת ה קבוצה ריקה 154 28/11/2019 ה 16:50 0 3 0 0
רה"מ ה משרד לשירותי דת א 28/11/2019 ה 16:50 3 0 1535 0
מ. שרותי דת ו משרד הבינוי ד 28/11/2019 ה 16:50 0 5 1445 1668
שרות התעסוקה ב מע"מ חקירות 28/11/2019 ה 16:50 0 5 0 1610
מ. שרותי דת ה שרות התעסוקה א 05/12/2019 ה 16:50 0 3 543 1488
שרות התעסוקה ב לשכה לסטטיסטיקה ב 05/12/2019 ה 16:50 2 3 1360 1364
משרד הבינוי ד מע"מ חקירות 05/12/2019 ה 16:50 5 0 1700 1530
רה"מ ה משרד לשרותי דת ג 05/12/2019 ה 16:50 3 0 1506 867
קבוצה ריקה 154 משרד לשירותי דת א 05/12/2019 ה 16:50 0 3 0 866
מ. שרותי דת ו שרות התעסוקה ב 12/12/2019 ה 16:50 5 0 1588 1423
מע"מ חקירות משרד העבודה ד 12/12/2019 ה 16:50 3 0 1595 1048
משרד לשרותי דת ג קבוצה ריקה 154 12/12/2019 ה 16:50 0 3 0 0
שרות התעסוקה א משרד לשירותי דת א 12/12/2019 ה 16:50 5 0 1540 1263
מ. שרותי דת ה לשכה לסטטיסטיקה ב 12/12/2019 ה 16:50 0 5 754 1351
משרד לשירותי דת א משרד לשרותי דת ג 19/12/2019 ה 16:50 0 3 0 654
קבוצה ריקה 154 רה"מ ה 19/12/2019 ה 16:50 0 3 0 0
שרות התעסוקה ב מ. שרותי דת ה 19/12/2019 ה 16:50 3 0 1410 0
משרד הבינוי ד משרד העבודה ד 19/12/2019 ה 16:50 5 0 1579 1050
מע"מ חקירות מ. שרותי דת ו 19/12/2019 ה 16:50 3 0 1526 1190
רה"מ ה לשכה לסטטיסטיקה ב 02/01/2020 ה 16:50 0 5 0 1398
שרות התעסוקה א מ. שרותי דת ו 02/01/2020 ה 16:50 2 1 1506 1385
משרד לשירותי דת א משרד הבינוי ד 02/01/2020 ה 16:50 0 5 1059 1681
קבוצה ריקה 154 מע"מ חקירות 02/01/2020 ה 16:50 0 5 0 1819
משרד העבודה ד שרות התעסוקה ב 02/01/2020 ה 16:50 0 3 1146 1388
קבוצה ריקה 154 מ. שרותי דת ו 09/01/2020 ה 16:50 0 3 0 1431
משרד העבודה ד משרד לשרותי דת ג 09/01/2020 ה 16:50 3 0 1110 0
מע"מ חקירות לשכה לסטטיסטיקה ב 09/01/2020 ה 16:50 3 0 1449 1287
משרד לשירותי דת א מ. שרותי דת ה 09/01/2020 ה 16:50 3 0 1053 0
שרות התעסוקה א רה"מ ה 09/01/2020 ה 16:50 5 0 1477 0
משרד העבודה ד מ. שרותי דת ה 16/01/2020 ה 16:50 5 0 1157 0
משרד לשירותי דת א שרות התעסוקה ב 16/01/2020 ה 16:50 0 3 0 1505
קבוצה ריקה 154 שרות התעסוקה א 16/01/2020 ה 16:50 0 3 0 1442
לשכה לסטטיסטיקה ב מ. שרותי דת ו 16/01/2020 ה 16:50 1 2 1362 1411
משרד לשרותי דת ג משרד הבינוי ד 16/01/2020 ה 16:50 0 5 617 1623
שרות התעסוקה א מע"מ חקירות 23/01/2020 ה 16:50 1 2 1531 1625
משרד הבינוי ד מ. שרותי דת ה 23/01/2020 ה 16:50 5 0 1501 0
מ. שרותי דת ו רה"מ ה 23/01/2020 ה 16:50 1 2 1398 1475
משרד לשרותי דת ג שרות התעסוקה ב 23/01/2020 ה 16:50 3 0 751 0
לשכה לסטטיסטיקה ב קבוצה ריקה 154 23/01/2020 ה 16:50 3 0 1263 0
משרד לשירותי דת א מע"מ חקירות 30/01/2020 ה 16:50 0 5 0 1546
משרד הבינוי ד לשכה לסטטיסטיקה ב 30/01/2020 ה 16:50 5 0 1556 454
משרד העבודה ד שרות התעסוקה א 30/01/2020 ה 16:50 0 3 1112 1417
רה"מ ה מ. שרותי דת ה 30/01/2020 ה 16:50 3 0 1545 0
משרד לשרותי דת ג מ. שרותי דת ו 30/01/2020 ה 16:50 0 3 0 0
קבוצה ריקה 154 משרד הבינוי ד 06/02/2020 ה 16:50 0 5 0 1643
מע"מ חקירות משרד לשרותי דת ג 06/02/2020 ה 16:50 0 3 0 0
מ. שרותי דת ו מ. שרותי דת ה 06/02/2020 ה 16:50 3 0 1163 0
שרות התעסוקה א שרות התעסוקה ב 06/02/2020 ה 16:50 4 1 1614 1539
משרד העבודה ד רה"מ ה 06/02/2020 ה 16:50 0 3 0 1152
רה"מ ה שרות התעסוקה ב 13/02/2020 ה 16:50 0 3 826 1364
משרד לשירותי דת א מ. שרותי דת ו 13/02/2020 ה 16:50 0 5 1219 1463
משרד לשרותי דת ג לשכה לסטטיסטיקה ב 13/02/2020 ה 16:50 0 5 732 1314
קבוצה ריקה 154 משרד העבודה ד 13/02/2020 ה 16:50 0 3 0 1048
שרות התעסוקה א משרד הבינוי ד 13/02/2020 ה 16:50 0 5 0 1733
משרד העבודה ד לשכה לסטטיסטיקה ב 20/02/2020 ה 16:50 0 3 1259 1355
קבוצה ריקה 154 מ. שרותי דת ה 20/02/2020 ה 16:50 0 3 0 0
משרד לשירותי דת א רה"מ ה 20/02/2020 ה 16:50 0 3 0 1470
משרד הבינוי ד מ. שרותי דת ו 20/02/2020 ה 16:50 5 0 1534 1360
מע"מ חקירות שרות התעסוקה ב 20/02/2020 ה 16:50 3 0 1562 1464
שרות התעסוקה א מ. שרותי דת ה 27/02/2020 ה 16:50 5 0 1507 0
לשכה לסטטיסטיקה ב שרות התעסוקה ב 27/02/2020 ה 16:50 0 3 1245 1524
מע"מ חקירות משרד הבינוי ד 27/02/2020 ה 16:50 1 4 1421 1494
משרד לשרותי דת ג רה"מ ה 27/02/2020 ה 16:50 0 3 0 0
משרד לשירותי דת א קבוצה ריקה 154 27/02/2020 ה 16:50 0 3 0 0
שרות התעסוקה ב מ. שרותי דת ו 05/03/2020 ה 16:50 0 3 0 0
משרד העבודה ד מע"מ חקירות 05/03/2020 ה 16:50 0 3 0 1420
קבוצה ריקה 154 משרד לשרותי דת ג 05/03/2020 ה 16:50 0 3 0 0
משרד לשירותי דת א שרות התעסוקה א 05/03/2020 ה 16:50 0 3 0 0
לשכה לסטטיסטיקה ב מ. שרותי דת ה 05/03/2020 ה 16:50 3 0 1180 0
משרד לשרותי דת ג משרד לשירותי דת א 12/03/2020 ה 16:50
רה"מ ה קבוצה ריקה 154 12/03/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ה שרות התעסוקה ב 12/03/2020 ה 16:50
משרד העבודה ד משרד הבינוי ד 12/03/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ו מע"מ חקירות 12/03/2020 ה 16:50
לשכה לסטטיסטיקה ב רה"מ ה 19/03/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ו שרות התעסוקה א 19/03/2020 ה 16:50
משרד הבינוי ד משרד לשירותי דת א 19/03/2020 ה 16:50
מע"מ חקירות קבוצה ריקה 154 19/03/2020 ה 16:50
שרות התעסוקה ב משרד העבודה ד 19/03/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ו קבוצה ריקה 154 26/03/2020 ה 16:50
משרד לשרותי דת ג משרד העבודה ד 26/03/2020 ה 16:50
לשכה לסטטיסטיקה ב מע"מ חקירות 26/03/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ה משרד לשירותי דת א 26/03/2020 ה 16:50
רה"מ ה שרות התעסוקה א 26/03/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ה משרד העבודה ד 23/04/2020 ה 16:50
שרות התעסוקה ב משרד לשירותי דת א 23/04/2020 ה 16:50
שרות התעסוקה א קבוצה ריקה 154 23/04/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ו לשכה לסטטיסטיקה ב 23/04/2020 ה 16:50
משרד הבינוי ד משרד לשרותי דת ג 23/04/2020 ה 16:50
מע"מ חקירות שרות התעסוקה א 30/04/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ה משרד הבינוי ד 30/04/2020 ה 16:50
רה"מ ה מ. שרותי דת ו 30/04/2020 ה 16:50
שרות התעסוקה ב משרד לשרותי דת ג 30/04/2020 ה 16:50
קבוצה ריקה 154 לשכה לסטטיסטיקה ב 30/04/2020 ה 16:50
שרות התעסוקה ב קבוצה ריקה 154 07/05/2020 ה 16:50
משרד לשירותי דת א לשכה לסטטיסטיקה ב 07/05/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ה מע"מ חקירות 07/05/2020 ה 16:50
שרות התעסוקה א משרד לשרותי דת ג 07/05/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ו משרד העבודה ד 07/05/2020 ה 16:50
משרד העבודה ד משרד לשירותי דת א 21/05/2020 ה 16:50
לשכה לסטטיסטיקה ב שרות התעסוקה א 21/05/2020 ה 16:50
משרד לשרותי דת ג מ. שרותי דת ה 21/05/2020 ה 16:50
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה ב 21/05/2020 ה 16:50
מע"מ חקירות רה"מ ה 21/05/2020 ה 16:50
רה"מ ה משרד הבינוי ד 04/06/2020 ה 16:50
קבוצה ריקה 154 שרות התעסוקה ב 04/06/2020 ה 16:50
לשכה לסטטיסטיקה ב משרד לשירותי דת א 04/06/2020 ה 16:50
מע"מ חקירות מ. שרותי דת ה 04/06/2020 ה 16:50
משרד לשרותי דת ג שרות התעסוקה א 04/06/2020 ה 16:50
משרד העבודה ד מ. שרותי דת ו 11/06/2020 ה 16:50
משרד הבינוי ד רה"מ ה 11/06/2020 ה 16:50
שרות התעסוקה א לשכה לסטטיסטיקה ב 11/06/2020 ה 16:50
מ. שרותי דת ה משרד לשרותי דת ג 11/06/2020 ה 16:50
רה"מ ה מע"מ חקירות 18/06/2020 ה 16:50
משרד לשירותי דת א משרד העבודה ד 18/06/2020 ה 16:50
שרות התעסוקה ב משרד הבינוי ד 18/06/2020 ה 16:50


 

t109

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
משרד הבינוי ד 14 4.86 1404.71
שרות התעסוקה א 14 2.93 1155.79
מע"מ חקירות 14 2.71 1232.21
לשכה לסטטיסטיקה ב 14 2.64 1130.5
מ. שרותי דת ו 15 2.47 1026.67
רה"מ ה 14 2.21 930.57
שרות התעסוקה ב 14 1.64 1022.07
משרד העבודה ד 14 1.07 814.07
משרד לשרותי דת ג 14 0.93 324.79
משרד לשירותי דת א 14 0.79 441.57
קבוצה ריקה 154 15 0.6 0
מ. שרותי דת ה 14 0.29 164.93