באולינג – דרג ט

 

 

109

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד לשיוויון חברתי א משרד לשירותי דת א 18/10/2018 ה 16:50 0 3 1146 1446
המכס והמע"מ א משרד הבינוי ד 18/10/2018 ה 16:50 4 1 1592 1501
שרות התעסוקה א רה"מ ו 18/10/2018 ה 16:50 0 5 0 1286
מבקר המדינה א רה"מ ה 18/10/2018 ה 16:50 0 5 0 1599
משרד לבטחון פנים ג משרד לשרותי דת ג 18/10/2018 ה 16:50 5 0 1058 0
משרד הבינוי ד משרד הפנים ב 25/10/2018 ה 16:50 4 1 1402 1308
משרד לשרותי דת ג משרד לשיוויון חברתי א 25/10/2018 ה 16:50 0 5 0 1328
מבקר המדינה א משרד לבטחון פנים ג 25/10/2018 ה 16:50 5 0 1281 959
שרות התעסוקה ב שרות התעסוקה א 25/10/2018 ה 16:50 2 1 1434 1474
רה"מ ה רה"מ ו 25/10/2018 ה 16:50 5 0 1458 1123
שרות התעסוקה ב רה"מ ה 01/11/2018 ה 16:50 1 4 1388 1407
משרד לבטחון פנים ג משרד לשירותי דת א 01/11/2018 ה 16:50 5 0 1076 0
המכס והמע"מ א משרד לשרותי דת ג 01/11/2018 ה 16:50 3 0 1269 369
רה"מ ו משרד הפנים ב 01/11/2018 ה 16:50 0 5 1063 1224
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה א 01/11/2018 ה 16:50 5 0 1530 1188
המכס והמע"מ א רה"מ ו 08/11/2018 ה 16:50 5 0 1416 1246
מבקר המדינה א משרד הפנים ב 08/11/2018 ה 16:50 3 0 1203 1136
רה"מ ה משרד לשירותי דת א 08/11/2018 ה 16:50 0 5 0 0
משרד לבטחון פנים ג משרד הבינוי ד 08/11/2018 ה 16:50 0 5 1113 1498
שרות התעסוקה ב משרד לשיוויון חברתי א 08/11/2018 ה 16:50 0 5 1361 1462
מבקר המדינה א שרות התעסוקה א 15/11/2018 ה 16:50 0 3 1129 1269
שרות התעסוקה ב המכס והמע"מ א 15/11/2018 ה 16:50 5 0 1549 1428
משרד הבינוי ד משרד לשיוויון חברתי א 15/11/2018 ה 16:50 5 0 1534 1341
רה"מ ה משרד לשרותי דת ג 15/11/2018 ה 16:50 3 0 1415 1210
משרד הפנים ב משרד לשירותי דת א 15/11/2018 ה 16:50 5 0 1029 905
משרד לבטחון פנים ג שרות התעסוקה ב 22/11/2018 ה 16:50 0 5 1087 1537
משרד לשיוויון חברתי א רה"מ ו 22/11/2018 ה 16:50 3 0 1446 1188
משרד לשרותי דת ג משרד הפנים ב 22/11/2018 ה 16:50 0 3 562 1170
שרות התעסוקה א משרד לשירותי דת א 22/11/2018 ה 16:50 2 1 1354 1343
מבקר המדינה א המכס והמע"מ א 22/11/2018 ה 16:50 0 3 1049 1303
משרד לשירותי דת א משרד לשרותי דת ג 29/11/2018 ה 16:50 0 5 0 0
משרד הפנים ב רה"מ ה 29/11/2018 ה 16:50 0 3 619 952
שרות התעסוקה ב מבקר המדינה א 29/11/2018 ה 16:50 1 4 746 1157
משרד הבינוי ד רה"מ ו 29/11/2018 ה 16:50 5 0 1460 1303
משרד לשיוויון חברתי א משרד לבטחון פנים ג 29/11/2018 ה 16:50 5 0 1482 0
רה"מ ה המכס והמע"מ א 13/12/2018 ה 16:50 0 5 1243 1407
שרות התעסוקה א משרד לבטחון פנים ג 13/12/2018 ה 16:50 3 0 1345 1015
משרד לשירותי דת א משרד הבינוי ד 13/12/2018 ה 16:50 0 5 0 1278
משרד הפנים ב משרד לשיוויון חברתי א 13/12/2018 ה 16:50 0 5 1076 1420
רה"מ ו שרות התעסוקה ב 13/12/2018 ה 16:50 5 0 1304 0
משרד הפנים ב משרד לבטחון פנים ג 20/12/2018 ה 16:50 0 3 925 1201
רה"מ ו משרד לשרותי דת ג 20/12/2018 ה 16:50 5 0 1285 0
משרד לשיוויון חברתי א המכס והמע"מ א 20/12/2018 ה 16:50 1 4 1480 1587
משרד לשירותי דת א מבקר המדינה א 20/12/2018 ה 16:50 0 5 0 0
שרות התעסוקה א רה"מ ה 20/12/2018 ה 16:50 0 3 1385 1580
רה"מ ו מבקר המדינה א 27/12/2018 ה 16:50 0 5 0 1155
משרד לשירותי דת א שרות התעסוקה ב 27/12/2018 ה 16:50 0 5 0 1281
משרד הפנים ב שרות התעסוקה א 27/12/2018 ה 16:50 0 3 1023 1398
המכס והמע"מ א משרד לבטחון פנים ג 27/12/2018 ה 16:50 5 0 1451 0
משרד לשרותי דת ג משרד הבינוי ד 27/12/2018 ה 16:50 0 5 487 1476
שרות התעסוקה א משרד לשיוויון חברתי א 03/01/2019 ה 16:50 1 4 1282 1392
משרד הבינוי ד מבקר המדינה א 03/01/2019 ה 16:50 5 0 1487 1023
משרד לבטחון פנים ג רה"מ ה 03/01/2019 ה 16:50 0 5 1179 1343
משרד לשרותי דת ג שרות התעסוקה ב 03/01/2019 ה 16:50 0 5 0 1296
המכס והמע"מ א משרד הפנים ב 03/01/2019 ה 16:50 3 0 1471 1090
משרד לשירותי דת א משרד לשיוויון חברתי א 10/01/2019 ה 16:50 0 5 856 1512
משרד הבינוי ד המכס והמע"מ א 10/01/2019 ה 16:50 2 3 1446 1464
רה"מ ו שרות התעסוקה א 10/01/2019 ה 16:50 1 4 1201 1265
רה"מ ה מבקר המדינה א 10/01/2019 ה 16:50 5 0 1569 1118
משרד לשרותי דת ג משרד לבטחון פנים ג 10/01/2019 ה 16:50 0 5 0 1051
משרד הפנים ב משרד הבינוי ד 17/01/2019 ה 16:50 0 3 1170 1533
משרד לשיוויון חברתי א משרד לשרותי דת ג 17/01/2019 ה 16:50 5 0 1705 499
משרד לבטחון פנים ג מבקר המדינה א 17/01/2019 ה 16:50 5 0 1229 825
שרות התעסוקה א שרות התעסוקה ב 17/01/2019 ה 16:50 2 3 1524 1569
רה"מ ו רה"מ ה 17/01/2019 ה 16:50 5 0 1039 0
רה"מ ה שרות התעסוקה ב 24/01/2019 ה 16:50 5 0 1350 1254
משרד לשירותי דת א משרד לבטחון פנים ג 24/01/2019 ה 16:50 0 5 0 1158
משרד לשרותי דת ג המכס והמע"מ א 24/01/2019 ה 16:50 0 3 307 1385
משרד הפנים ב רה"מ ו 24/01/2019 ה 16:50 1 2 1016 1201
שרות התעסוקה א משרד הבינוי ד 24/01/2019 ה 16:50 0 5 1251 1508
רה"מ ו המכס והמע"מ א 31/01/2019 ה 16:50 0 5 0 1485
משרד הפנים ב מבקר המדינה א 31/01/2019 ה 16:50 3 0 1198 1002
משרד לשירותי דת א רה"מ ה 31/01/2019 ה 16:50 1 2 988 1273
משרד הבינוי ד משרד לבטחון פנים ג 31/01/2019 ה 16:50 3 0 1678 1074
משרד לשיוויון חברתי א שרות התעסוקה ב 31/01/2019 ה 16:50 1 2 1314 1217
שרות התעסוקה א מבקר המדינה א 07/02/2019 ה 16:50 5 0 1327 0
המכס והמע"מ א שרות התעסוקה ב 07/02/2019 ה 16:50 2 3 1414 1446
משרד לשיוויון חברתי א משרד הבינוי ד 07/02/2019 ה 16:50 0 5 1236 1440
משרד לשרותי דת ג רה"מ ה 07/02/2019 ה 16:50 0 3 593 1449
משרד לשירותי דת א משרד הפנים ב 07/02/2019 ה 16:50 5 0 1005 894
שרות התעסוקה ב משרד לבטחון פנים ג 14/02/2019 ה 16:50 5 0 1440 0
רה"מ ו משרד לשיוויון חברתי א 14/02/2019 ה 16:50 0 5 1100 1508
משרד הפנים ב משרד לשרותי דת ג 14/02/2019 ה 16:50 5 0 1036 479
משרד לשירותי דת א שרות התעסוקה א 14/02/2019 ה 16:50 0 5 0 1556
המכס והמע"מ א מבקר המדינה א 14/02/2019 ה 16:50 3 0 1403 635
משרד לשרותי דת ג משרד לשירותי דת א 21/02/2019 ה 16:50 0 5 0 0
רה"מ ה משרד הפנים ב 21/02/2019 ה 16:50 5 0 1401 1133
מבקר המדינה א שרות התעסוקה ב 21/02/2019 ה 16:50 0 5 0 1278
רה"מ ו משרד הבינוי ד 21/02/2019 ה 16:50 0 5 1022 1562
משרד לבטחון פנים ג משרד לשיוויון חברתי א 21/02/2019 ה 16:50 0 3 1085 1410
המכס והמע"מ א רה"מ ה 28/02/2019 ה 16:50 2 1 1464 1450
משרד לבטחון פנים ג שרות התעסוקה א 28/02/2019 ה 16:50 0 5 0 1417
משרד הבינוי ד משרד לשירותי דת א 28/02/2019 ה 16:50 5 0 1623 0
משרד לשיוויון חברתי א משרד הפנים ב 28/02/2019 ה 16:50 0 5 0 985
שרות התעסוקה ב רה"מ ו 28/02/2019 ה 16:50 5 0 1542 1320
משרד לבטחון פנים ג משרד הפנים ב 07/03/2019 ה 16:50 3 0 1119 912
משרד לשרותי דת ג רה"מ ו 07/03/2019 ה 16:50 0 5 0 1258
המכס והמע"מ א משרד לשיוויון חברתי א 07/03/2019 ה 16:50 5 0 1508 0
מבקר המדינה א משרד לשירותי דת א 07/03/2019 ה 16:50 5 0 1351 0
רה"מ ה שרות התעסוקה א 07/03/2019 ה 16:50 5 0 1581 0
מבקר המדינה א רה"מ ו 14/03/2019 ה 16:50 5 0 1100 0
שרות התעסוקה ב משרד לשירותי דת א 14/03/2019 ה 16:50 5 0 1384 0
שרות התעסוקה א משרד הפנים ב 14/03/2019 ה 16:50 5 0 1550 1079
משרד לבטחון פנים ג המכס והמע"מ א 14/03/2019 ה 16:50 0 5 0 1462
משרד הבינוי ד משרד לשרותי דת ג 14/03/2019 ה 16:50 5 0 1482 0
משרד לשיוויון חברתי א שרות התעסוקה א 28/03/2019 ה 16:50 5 0 1361 1254
מבקר המדינה א משרד הבינוי ד 28/03/2019 ה 16:50 0 5 0 1611
רה"מ ה משרד לבטחון פנים ג 28/03/2019 ה 16:50 5 0 1506 0
שרות התעסוקה ב משרד לשרותי דת ג 28/03/2019 ה 16:50 5 0 1426 0
משרד הפנים ב המכס והמע"מ א 28/03/2019 ה 16:50 0 5 1033 1545
שרות התעסוקה ב משרד הפנים ב 04/04/2019 ה 16:50 5 0 1494 0
משרד לשירותי דת א המכס והמע"מ א 04/04/2019 ה 16:50 0 5 0 1355
מבקר המדינה א משרד לשיוויון חברתי א 04/04/2019 ה 16:50 0 5 0 1380
שרות התעסוקה א משרד לשרותי דת ג 04/04/2019 ה 16:50 0 5 0 0
משרד לבטחון פנים ג רה"מ ו 04/04/2019 ה 16:50 4 1 1400 1264
רה"מ ו משרד לשירותי דת א 16/05/2019 ה 16:50
המכס והמע"מ א שרות התעסוקה א 16/05/2019 ה 16:50
משרד לשרותי דת ג מבקר המדינה א 16/05/2019 ה 16:50
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה ב 16/05/2019 ה 16:50
משרד לשיוויון חברתי א רה"מ ה 16/05/2019 ה 16:50
רה"מ ה משרד הבינוי ד 30/05/2019 ה 16:50
משרד הפנים ב שרות התעסוקה ב 30/05/2019 ה 16:50
המכס והמע"מ א משרד לשירותי דת א 30/05/2019 ה 16:50
משרד לשיוויון חברתי א מבקר המדינה א 30/05/2019 ה 16:50
משרד לשרותי דת ג שרות התעסוקה א 30/05/2019 ה 16:50
רה"מ ו משרד לבטחון פנים ג 06/06/2019 ה 16:50
משרד הבינוי ד רה"מ ה 06/06/2019 ה 16:50
שרות התעסוקה א המכס והמע"מ א 06/06/2019 ה 16:50
מבקר המדינה א משרד לשרותי דת ג 06/06/2019 ה 16:50
רה"מ ה משרד לשיוויון חברתי א 13/06/2019 ה 16:50
משרד לשירותי דת א רה"מ ו 13/06/2019 ה 16:50
שרות התעסוקה ב משרד הבינוי ד 13/06/2019 ה 16:50


 

t109

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
משרד הבינוי ד 18 4.33 1316.33
המכס והמע"מ א 19 3.68 1288.63
רה"מ ה 18 3.28 1149.78
שרות התעסוקה ב 19 3.26 1150.89
משרד לשיוויון חברתי א 19 3 1117.79
שרות התעסוקה א 19 2.05 1019.95
מבקר המדינה א 19 1.68 646.74
משרד לבטחון פנים ג 21 1.67 683.05
רה"מ ו 19 1.53 843.32
משרד הפנים ב 21 1.33 828.14
משרד לשירותי דת א 19 1.05 299.37
משרד לשרותי דת ג 19 0.53 181.89