02-6207235

 באולינג – דרג ט

 

 

109

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הבינוי ב המכס והמע"מ א 03/11/2016 ה 16:50 5 0 1563 1306
הגנת הסביבה ד משרד הבינוי ד 03/11/2016 ה 16:50 0 3 1242 1450
רשות האוכלוסין א שרות התעסוקה ב 03/11/2016 ה 16:50 4 1 1420 1341
שעמ ד רה"מ ה 03/11/2016 ה 16:50 4 1 1785 1690
משרד הכלכלה ג קבוצה חסרה 4 03/11/2016 ה 16:50 5 0 1264 0
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה א 10/11/2016 ה 16:50 3 0 1596 1332
קבוצה חסרה 4 משרד הבינוי ב 10/11/2016 ה 16:50 0 5 0 1785
שעמ ד משרד הכלכלה ג 10/11/2016 ה 16:50 5 0 1728 1116
משרד הרווחה ב רשות האוכלוסין א 10/11/2016 ה 16:50 0 5 0 1348
רה"מ ה שרות התעסוקה ב 10/11/2016 ה 16:50 5 0 1562 1185
משרד הרווחה ב רה"מ ה 17/11/2016 ה 16:50 0 5 1358 1615
משרד הכלכלה ג המכס והמע"מ א 17/11/2016 ה 16:50 0 3 1158 1341
הגנת הסביבה ד קבוצה חסרה 4 17/11/2016 ה 16:50 5 0 1238 0
שרות התעסוקה ב שרות התעסוקה א 17/11/2016 ה 16:50 1 4 1435 1572
משרד הבינוי ד רשות האוכלוסין א 17/11/2016 ה 16:50 2 1 1468 1337
הגנת הסביבה ד שרות התעסוקה ב 24/11/2016 ה 16:50 5 0 1147 0
שעמ ד שרות התעסוקה א 24/11/2016 ה 16:50 5 0 1625 1170
רה"מ ה המכס והמע"מ א 24/11/2016 ה 16:50 3 0 1491 1219
משרד הכלכלה ג משרד הבינוי ד 24/11/2016 ה 16:50 0 5 1087 1368
משרד הרווחה ב משרד הבינוי ב 24/11/2016 ה 16:50 0 5 849 1462
שעמ ד רשות האוכלוסין א 01/12/2016 ה 16:50 5 0 1751 0
משרד הרווחה ב הגנת הסביבה ד 01/12/2016 ה 16:50 1 4 1074 1149
משרד הבינוי ד משרד הבינוי ב 01/12/2016 ה 16:50 1 4 1444 1635
רה"מ ה קבוצה חסרה 4 01/12/2016 ה 16:50 5 0 1576 0
שרות התעסוקה א המכס והמע"מ א 01/12/2016 ה 16:50 5 0 1465 1341
משרד הכלכלה ג משרד הרווחה ב 08/12/2016 ה 16:50 1 2 1070 1096
משרד הבינוי ב שרות התעסוקה ב 08/12/2016 ה 16:50 5 0 1598 1410
קבוצה חסרה 4 שרות התעסוקה א 08/12/2016 ה 16:50 0 5 0 1488
רשות האוכלוסין א המכס והמע"מ א 08/12/2016 ה 16:50 2 3 1378 1397
שעמ ד הגנת הסביבה ד 08/12/2016 ה 16:50 5 0 1754 1158
המכס והמע"מ א קבוצה חסרה 4 15/12/2016 ה 16:50 5 0 1388 0
שרות התעסוקה א רה"מ ה 15/12/2016 ה 16:50 5 0 1488 0
משרד הרווחה ב שעמ ד 15/12/2016 ה 16:50 0 5 1055 1572
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה ב 15/12/2016 ה 16:50 1 3 1431 1439
משרד הבינוי ב משרד הכלכלה ג 15/12/2016 ה 16:50 3 0 1551 1183
רה"מ ה הגנת הסביבה ד 22/12/2016 ה 16:50 5 0 1404 1253
רשות האוכלוסין א משרד הכלכלה ג 22/12/2016 ה 16:50 2 1 1091 1068
המכס והמע"מ א משרד הבינוי ד 22/12/2016 ה 16:50 2 3 1332 1356
שרות התעסוקה א משרד הבינוי ב 22/12/2016 ה 16:50 0 4 1409 1561
שרות התעסוקה ב משרד הרווחה ב 22/12/2016 ה 16:50 0 3 1094 1265
שרות התעסוקה א משרד הכלכלה ג 05/01/2017 ה 16:50 5 0 1213 964
שרות התעסוקה ב קבוצה חסרה 4 05/01/2017 ה 16:50 5 0 1307 0
משרד הבינוי ב הגנת הסביבה ד 05/01/2017 ה 16:50 5 0 1538 1042
המכס והמע"מ א שעמ ד 05/01/2017 ה 16:50 0 5 1390 1741
רשות האוכלוסין א רה"מ ה 05/01/2017 ה 16:50 1 2 1377 1396
שרות התעסוקה ב שעמ ד 12/01/2017 ה 16:50 0 5 1329 1669
המכס והמע"מ א משרד הרווחה ב 12/01/2017 ה 16:50 1 2 1308 1335
שרות התעסוקה א רשות האוכלוסין א 12/01/2017 ה 16:50 5 0 1452 1167
הגנת הסביבה ד משרד הכלכלה ג 12/01/2017 ה 16:50 3 0 1620 1123
קבוצה חסרה 4 משרד הבינוי ד 12/01/2017 ה 16:50 0 5 0 1302
רשות האוכלוסין א משרד הבינוי ב 19/01/2017 ה 16:50 0 5 1231 1498
משרד הבינוי ד שעמ ד 19/01/2017 ה 16:50 0 5 1390 1847
משרד הכלכלה ג רה"מ ה 19/01/2017 ה 16:50 0 3 1240 1564
קבוצה חסרה 4 משרד הרווחה ב 19/01/2017 ה 16:50 0 5 0 1096
הגנת הסביבה ד שרות התעסוקה א 19/01/2017 ה 16:50 0 3 1197 1446
המכס והמע"מ א משרד הבינוי ב 26/01/2017 ה 16:50 0 5 1454 1713
משרד הבינוי ד הגנת הסביבה ד 26/01/2017 ה 16:50 5 0 1371 1195
שרות התעסוקה ב רשות האוכלוסין א 26/01/2017 ה 16:50 2 1 1525 1347
רה"מ ה שעמ ד 26/01/2017 ה 16:50 0 5 0 1823
קבוצה חסרה 4 משרד הכלכלה ג 26/01/2017 ה 16:50 0 5 0 1226
שרות התעסוקה א משרד הבינוי ד 02/02/2017 ה 16:50 0 5 1249 1339
משרד הבינוי ב קבוצה חסרה 4 02/02/2017 ה 16:50 5 0 1692 0
משרד הכלכלה ג שעמ ד 02/02/2017 ה 16:50 0 5 1167 1692
רשות האוכלוסין א משרד הרווחה ב 02/02/2017 ה 16:50 2 1 1343 1170
שרות התעסוקה ב רה"מ ה 02/02/2017 ה 16:50 1 2 1263 968
רה"מ ה משרד הרווחה ב 09/02/2017 ה 16:50 5 0 1433 1092
המכס והמע"מ א משרד הכלכלה ג 09/02/2017 ה 16:50 2 1 1265 773
קבוצה חסרה 4 הגנת הסביבה ד 09/02/2017 ה 16:50 0 5 0 1200
שרות התעסוקה א שרות התעסוקה ב 09/02/2017 ה 16:50 4 0 1555 1509
רשות האוכלוסין א משרד הבינוי ד 09/02/2017 ה 16:50 2 1 1390 1183
שרות התעסוקה ב הגנת הסביבה ד 16/02/2017 ה 16:50 0 5 0 1104
שרות התעסוקה א שעמ ד 16/02/2017 ה 16:50 0 5 1469 1803
המכס והמע"מ א רה"מ ה 16/02/2017 ה 16:50 5 0 1406 1295
משרד הבינוי ד משרד הכלכלה ג 16/02/2017 ה 16:50 5 0 1352 0
משרד הבינוי ב משרד הרווחה ב 16/02/2017 ה 16:50 5 0 1521 0
רשות האוכלוסין א שעמ ד 23/02/2017 ה 16:50 0 5 0 1764
הגנת הסביבה ד משרד הרווחה ב 23/02/2017 ה 16:50 0 2 1188 1225
משרד הבינוי ב משרד הבינוי ד 23/02/2017 ה 16:50 5 0 1495 1268
קבוצה חסרה 4 רה"מ ה 23/02/2017 ה 16:50 0 5 0 1419
המכס והמע"מ א שרות התעסוקה א 23/02/2017 ה 16:50 0 5 1389 1446
משרד הרווחה ב משרד הכלכלה ג 02/03/2017 ה 16:50 0 5 0 1185
שרות התעסוקה ב משרד הבינוי ב 02/03/2017 ה 16:50 1 4 1531 1763
שרות התעסוקה א קבוצה חסרה 4 02/03/2017 ה 16:50 5 0 1472 0
המכס והמע"מ א רשות האוכלוסין א 02/03/2017 ה 16:50 5 0 1357 1153
הגנת הסביבה ד שעמ ד 02/03/2017 ה 16:50 0 5 1323 1785
קבוצה חסרה 4 המכס והמע"מ א 16/03/2017 ה 16:50 0 5 0 1244
רה"מ ה שרות התעסוקה א 16/03/2017 ה 16:50 2 1 1543 1487
שעמ ד משרד הרווחה ב 16/03/2017 ה 16:50 5 0 1839 959
שרות התעסוקה ב משרד הבינוי ד 16/03/2017 ה 16:50 0 5 0 1209
משרד הכלכלה ג משרד הבינוי ב 16/03/2017 ה 16:50 0 5 1190 1523
הגנת הסביבה ד רה"מ ה 23/03/2017 ה 16:50 1 4 1207 1308
משרד הכלכלה ג שרות התעסוקה א 30/03/2017 ה 16:50 0 3 1081 1286
שעמ ד שרות התעסוקה ב 20/04/2017 ה 16:50 5 0 1774 1210
משרד הבינוי ב רשות האוכלוסין א 27/04/2017 ה 16:50 5 0 1524 705
משרד הרווחה ב שרות התעסוקה א 04/05/2017 ה 16:50 0 3 1042 1491
שרות התעסוקה ב המכס והמע"מ א 11/05/2017 ה 16:50 2 1 1395 1234
רה"מ ה משרד הבינוי ד 25/05/2017 ה 16:50
שרות התעסוקה ב משרד הכלכלה ג 08/06/2017 ה 16:50
רה"מ ה משרד הבינוי ב 15/06/2017 ה 16:50
רשות האוכלוסין א משרד הכלכלה ג 23/03/2017 ה 16:50 2 1 1291 1269
שרות התעסוקה ב קבוצה חסרה 4 30/03/2017 ה 16:50 5 0 1105 0
המכס והמע"מ א משרד הרווחה ב 20/04/2017 ה 16:50 3 0 1383 1130
שעמ ד משרד הבינוי ד 27/04/2017 ה 16:50 4 1 1597 1478
המכס והמע"מ א הגנת הסביבה ד 04/05/2017 ה 16:50 5 0 1489 1111
הגנת הסביבה ד רשות האוכלוסין א 11/05/2017 ה 16:50 5 0 1232 0
שרות התעסוקה א משרד הרווחה ב 25/05/2017 ה 16:50
משרד הבינוי ד רה"מ ה 08/06/2017 ה 16:50
המכס והמע"מ א שרות התעסוקה ב 15/06/2017 ה 16:50
משרד הבינוי ד המכס והמע"מ א 23/03/2017 ה 16:50 3 0 1380 1132
הגנת הסביבה ד משרד הבינוי ב 30/03/2017 ה 16:50 0 5 0 1456
רשות האוכלוסין א שרות התעסוקה א 20/04/2017 ה 16:50 0 5 809 1435
רה"מ ה משרד הכלכלה ג 27/04/2017 ה 16:50 2 3 901 1206
שעמ ד משרד הבינוי ב 04/05/2017 ה 16:50 4 1 1688 1515
קבוצה חסרה 4 שעמ ד 11/05/2017 ה 16:50 0 5 0 1703
הגנת הסביבה ד המכס והמע"מ א 25/05/2017 ה 16:50
רשות האוכלוסין א הגנת הסביבה ד 08/06/2017 ה 16:50
משרד הרווחה ב משרד הבינוי ד 15/06/2017 ה 16:50
משרד הבינוי ב שרות התעסוקה א 23/03/2017 ה 16:50 5 0 1695 1513
שעמ ד המכס והמע"מ א 30/03/2017 ה 16:50 5 0 1614 1275
משרד הכלכלה ג הגנת הסביבה ד 20/04/2017 ה 16:50 0 3 1071 1309
משרד הרווחה ב קבוצה חסרה 4 27/04/2017 ה 16:50 5 0 1207 0
רשות האוכלוסין א קבוצה חסרה 4 04/05/2017 ה 16:50 0 5 900 0
משרד הבינוי ד משרד הרווחה ב 11/05/2017 ה 16:50 5 0 1299 0
משרד הבינוי ב שעמ ד 25/05/2017 ה 16:50
שעמ ד קבוצה חסרה 4 08/06/2017 ה 16:50
משרד הרווחה ב שרות התעסוקה ב 23/03/2017 ה 16:50 3 2 1004 767
רה"מ ה רשות האוכלוסין א 30/03/2017 ה 16:50 3 0 1484 1230
משרד הבינוי ד קבוצה חסרה 4 20/04/2017 ה 16:50 5 0 1319 0
שרות התעסוקה א הגנת הסביבה ד 27/04/2017 ה 16:50 3 0 1192 1056
משרד הכלכלה ג שרות התעסוקה ב 04/05/2017 ה 16:50 1 4 1121 1286
משרד הבינוי ב רה"מ ה 11/05/2017 ה 16:50 2 1 1525 1429
קבוצה חסרה 4 רשות האוכלוסין א 25/05/2017 ה 16:50


 

t109

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
שעמ ד 20 5 1619
משרד הבינוי ב 20 4 1382
משרד הבינוי ד 19 3 1213
שרות התעסוקה א 21 3 1207
רה"מ ה 19 3 1157
המכס והמע"מ א 20 2 1180
הגנת הסביבה ד 20 2 960
שרות התעסוקה ב 20 1 1007
משרד הכלכלה ג 21 1 893
רשות האוכלוסין א 20 1 879
משרד הרווחה ב 20 1 756
קבוצה חסרה 4 20 0 0