בחרו עמוד

 באולינג – דרג ט

 

 

109

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
כיבוי והצלה י-ם משרד לשירותי דת א 19/10/2017 ה 16:50 0 5 0 1317
הגנת הסביבה ד משרד הבינוי ד 19/10/2017 ה 16:50 0 5 0 1309
רשות האוכלוסין א רה"מ ו 19/10/2017 ה 16:50 0 5 989 413
מבקר המדינה א רה"מ ה 19/10/2017 ה 16:50 5 0 1535 0
משרד הקליטה ב משרד לשרותי דת ג 19/10/2017 ה 16:50 3 0 1335 1167
משרד הבינוי ד בית הנשיא ב 26/10/2017 ה 16:50 5 0 1279 0
משרד לשרותי דת ג כיבוי והצלה י-ם 26/10/2017 ה 16:50 5 0 954 0
מבקר המדינה א משרד הקליטה ב 26/10/2017 ה 16:50 5 0 1529 0
שרות התעסוקה ב רשות האוכלוסין א 26/10/2017 ה 16:50 3 0 1450 1247
רה"מ ה רה"מ ו 26/10/2017 ה 16:50 3 0 1545 1277
שרות התעסוקה ב רה"מ ה 02/11/2017 ה 16:50 0 5 1343 1614
משרד הקליטה ב משרד לשירותי דת א 02/11/2017 ה 16:50 0 5 956 1433
הגנת הסביבה ד משרד לשרותי דת ג 02/11/2017 ה 16:50 3 0 1278 1020
רה"מ ו בית הנשיא ב 02/11/2017 ה 16:50 5 0 1485 0
משרד הבינוי ד רשות האוכלוסין א 02/11/2017 ה 16:50 5 0 1541 0
הגנת הסביבה ד רה"מ ו 09/11/2017 ה 16:50 5 0 1144 0
מבקר המדינה א בית הנשיא ב 09/11/2017 ה 16:50 0 5 0 0
רה"מ ה משרד לשירותי דת א 09/11/2017 ה 16:50 5 0 1536 1401
משרד הקליטה ב משרד הבינוי ד 09/11/2017 ה 16:50 4 1 1273 1245
שרות התעסוקה ב כיבוי והצלה י-ם 09/11/2017 ה 16:50 2 1 1336 1215
מבקר המדינה א רשות האוכלוסין א 16/11/2017 ה 16:50 5 0 1263 0
שרות התעסוקה ב הגנת הסביבה ד 16/11/2017 ה 16:50 3 0 1285 997
משרד הבינוי ד כיבוי והצלה י-ם 16/11/2017 ה 16:50 5 0 1387 1246
רה"מ ה משרד לשרותי דת ג 16/11/2017 ה 16:50 5 0 1190 898
בית הנשיא ב משרד לשירותי דת א 16/11/2017 ה 16:50 0 5 0 0
משרד הקליטה ב שרות התעסוקה ב 23/11/2017 ה 16:50 1 2 1244 1306
כיבוי והצלה י-ם רה"מ ו 23/11/2017 ה 16:50 4 1 1417 1278
משרד לשרותי דת ג בית הנשיא ב 23/11/2017 ה 16:50 5 0 926 0
רשות האוכלוסין א משרד לשירותי דת א 23/11/2017 ה 16:50 0 5 0 1294
מבקר המדינה א הגנת הסביבה ד 23/11/2017 ה 16:50 2 1 1329 1227
משרד לשירותי דת א משרד לשרותי דת ג 30/11/2017 ה 16:50 0 5 0 0
בית הנשיא ב רה"מ ה 30/11/2017 ה 16:50 0 5 0 1233
שרות התעסוקה ב מבקר המדינה א 30/11/2017 ה 16:50 1 4 1312 1402
משרד הבינוי ד רה"מ ו 30/11/2017 ה 16:50 5 0 1509 0
כיבוי והצלה י-ם משרד הקליטה ב 30/11/2017 ה 16:50 1 2 1116 1160
רה"מ ה הגנת הסביבה ד 07/12/2017 ה 16:50 2 3 939 1251
רשות האוכלוסין א משרד הקליטה ב 07/12/2017 ה 16:50 2 1 1205 1151
משרד לשירותי דת א משרד הבינוי ד 07/12/2017 ה 16:50 0 5 0 1486
בית הנשיא ב כיבוי והצלה י-ם 07/12/2017 ה 16:50 0 5 0 1083
רה"מ ו שרות התעסוקה ב 07/12/2017 ה 16:50 0 5 1199 1434
בית הנשיא ב משרד הקליטה ב 21/12/2017 ה 16:50 0 5 0 1063
רה"מ ו משרד לשרותי דת ג 21/12/2017 ה 16:50 0 5 0 832
כיבוי והצלה י-ם הגנת הסביבה ד 21/12/2017 ה 16:50 0 5 1193 1339
משרד לשירותי דת א מבקר המדינה א 21/12/2017 ה 16:50 0 5 968 1311
רשות האוכלוסין א רה"מ ה 21/12/2017 ה 16:50 3 2 917 865
רה"מ ו מבקר המדינה א 04/01/2018 ה 16:50 0 3 1162 1420
משרד לשירותי דת א שרות התעסוקה ב 04/01/2018 ה 16:50 5 0 1019 0
בית הנשיא ב רשות האוכלוסין א 04/01/2018 ה 16:50 0 5 0 1011
הגנת הסביבה ד משרד הקליטה ב 04/01/2018 ה 16:50 1 2 1176 1192
משרד לשרותי דת ג משרד הבינוי ד 04/01/2018 ה 16:50 0 5 0 1347
רשות האוכלוסין א כיבוי והצלה י-ם 11/01/2018 ה 16:50 0 5 0 1241
משרד הבינוי ד מבקר המדינה א 11/01/2018 ה 16:50 5 0 1369 80
משרד הקליטה ב רה"מ ה 11/01/2018 ה 16:50 1 2 1059 992
משרד לשרותי דת ג שרות התעסוקה ב 11/01/2018 ה 16:50 0 5 0 1347
הגנת הסביבה ד בית הנשיא ב 11/01/2018 ה 16:50 5 0 1290 0
משרד לשירותי דת א כיבוי והצלה י-ם 18/01/2018 ה 16:50 1 2 1101 1184
משרד הבינוי ד הגנת הסביבה ד 18/01/2018 ה 16:50 5 0 1501 1138
רה"מ ו רשות האוכלוסין א 18/01/2018 ה 16:50 0 5 1344 1469
רה"מ ה מבקר המדינה א 18/01/2018 ה 16:50 1 2 1377 1416
משרד לשרותי דת ג משרד הקליטה ב 18/01/2018 ה 16:50 0 5 0 1193
בית הנשיא ב משרד הבינוי ד 25/01/2018 ה 16:50 0 5 0 1547
כיבוי והצלה י-ם משרד לשרותי דת ג 25/01/2018 ה 16:50 5 0 1499 0
משרד הקליטה ב מבקר המדינה א 25/01/2018 ה 16:50 2 1 1268 1169
רשות האוכלוסין א שרות התעסוקה ב 25/01/2018 ה 16:50 1 2 1353 1342
רה"מ ו רה"מ ה 25/01/2018 ה 16:50 1 2 1167 961
רה"מ ה שרות התעסוקה ב 01/02/2018 ה 16:50 5 0 1483 0
משרד לשירותי דת א משרד הקליטה ב 01/02/2018 ה 16:50 3 0 1291 1195
משרד לשרותי דת ג הגנת הסביבה ד 01/02/2018 ה 16:50 0 5 0 1153
בית הנשיא ב רה"מ ו 01/02/2018 ה 16:50 0 5 0 1158
רשות האוכלוסין א משרד הבינוי ד 01/02/2018 ה 16:50 0 5 925 1457
רה"מ ו הגנת הסביבה ד 08/02/2018 ה 16:50 2 1 1181 1171
בית הנשיא ב מבקר המדינה א 08/02/2018 ה 16:50 0 5 0 1425
משרד לשירותי דת א רה"מ ה 08/02/2018 ה 16:50 0 5 0 1476
משרד הבינוי ד משרד הקליטה ב 08/02/2018 ה 16:50 5 0 1285 0
כיבוי והצלה י-ם שרות התעסוקה ב 08/02/2018 ה 16:50 4 1 1339 1213
רשות האוכלוסין א מבקר המדינה א 15/02/2018 ה 16:50 5 0 1090 0
הגנת הסביבה ד שרות התעסוקה ב 15/02/2018 ה 16:50 1 4 1092 1132
כיבוי והצלה י-ם משרד הבינוי ד 15/02/2018 ה 16:50 0 3 1420 1596
משרד לשרותי דת ג רה"מ ה 15/02/2018 ה 16:50 0 5 0 1472
משרד לשירותי דת א בית הנשיא ב 15/02/2018 ה 16:50 5 0 1023 0
שרות התעסוקה ב משרד הקליטה ב 22/02/2018 ה 16:50 0 5 0 1160
רה"מ ו כיבוי והצלה י-ם 22/02/2018 ה 16:50 2 1 1368 1371
בית הנשיא ב משרד לשרותי דת ג 22/02/2018 ה 16:50 0 5 0 681
משרד לשירותי דת א רשות האוכלוסין א 22/02/2018 ה 16:50 0 5 0 963
הגנת הסביבה ד מבקר המדינה א 22/02/2018 ה 16:50 3 0 1392 851
משרד לשרותי דת ג משרד לשירותי דת א 01/03/2018 ה 16:50 0 5 0 0
רה"מ ה בית הנשיא ב 01/03/2018 ה 16:50 5 0 1546 0
מבקר המדינה א שרות התעסוקה ב 01/03/2018 ה 16:50 2 3 837 1218
רה"מ ו משרד הבינוי ד 01/03/2018 ה 16:50 0 5 0 0
משרד הקליטה ב כיבוי והצלה י-ם 01/03/2018 ה 16:50 1 2 1243 1279
הגנת הסביבה ד רה"מ ה 08/03/2018 ה 16:50
רשות האוכלוסין א משרד הקליטה ב 08/03/2018 ה 16:50
משרד הבינוי ד משרד לשירותי דת א 08/03/2018 ה 16:50
כיבוי והצלה י-ם בית הנשיא ב 08/03/2018 ה 16:50
שרות התעסוקה ב רה"מ ו 08/03/2018 ה 16:50
משרד הקליטה ב בית הנשיא ב 26/04/2018 ה 16:50
רה"מ ו משרד לשרותי דת ג 26/04/2018 ה 16:50
הגנת הסביבה ד כיבוי והצלה י-ם 26/04/2018 ה 16:50
מבקר המדינה א משרד לשירותי דת א 26/04/2018 ה 16:50
רה"מ ה רשות האוכלוסין א 26/04/2018 ה 16:50
מבקר המדינה א רה"מ ו 17/05/2018 ה 16:50
משרד לשירותי דת א שרות התעסוקה ב 17/05/2018 ה 16:50
רשות האוכלוסין א בית הנשיא ב 17/05/2018 ה 16:50
משרד הקליטה ב הגנת הסביבה ד 17/05/2018 ה 16:50
משרד הבינוי ד משרד לשרותי דת ג 17/05/2018 ה 16:50
כיבוי והצלה י-ם רשות האוכלוסין א 24/05/2018 ה 16:50
מבקר המדינה א משרד הבינוי ד 24/05/2018 ה 16:50
רה"מ ה משרד הקליטה ב 24/05/2018 ה 16:50
שרות התעסוקה ב משרד לשרותי דת ג 24/05/2018 ה 16:50
בית הנשיא ב הגנת הסביבה ד 24/05/2018 ה 16:50
שרות התעסוקה ב בית הנשיא ב 31/05/2018 ה 16:50
משרד לשירותי דת א הגנת הסביבה ד 31/05/2018 ה 16:50
מבקר המדינה א כיבוי והצלה י-ם 31/05/2018 ה 16:50
רשות האוכלוסין א משרד לשרותי דת ג 31/05/2018 ה 16:50
משרד הקליטה ב רה"מ ו 31/05/2018 ה 16:50
רה"מ ו משרד לשירותי דת א 07/06/2018 ה 16:50
הגנת הסביבה ד רשות האוכלוסין א 07/06/2018 ה 16:50
משרד לשרותי דת ג מבקר המדינה א 07/06/2018 ה 16:50
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה ב 07/06/2018 ה 16:50
כיבוי והצלה י-ם רה"מ ה 07/06/2018 ה 16:50
רה"מ ה משרד הבינוי ד 14/06/2018 ה 16:50
בית הנשיא ב שרות התעסוקה ב 14/06/2018 ה 16:50
הגנת הסביבה ד משרד לשירותי דת א 14/06/2018 ה 16:50
כיבוי והצלה י-ם מבקר המדינה א 14/06/2018 ה 16:50
משרד לשרותי דת ג רשות האוכלוסין א 14/06/2018 ה 16:50
רה"מ ו משרד הקליטה ב 21/06/2018 ה 16:50
משרד הבינוי ד רה"מ ה 21/06/2018 ה 16:50
רשות האוכלוסין א הגנת הסביבה ד 21/06/2018 ה 16:50
מבקר המדינה א משרד לשרותי דת ג 21/06/2018 ה 16:50
רה"מ ה כיבוי והצלה י-ם 28/06/2018 ה 16:50
משרד לשירותי דת א רה"מ ו 28/06/2018 ה 16:50
שרות התעסוקה ב משרד הבינוי ד 28/06/2018 ה 16:50


 

t109

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
משרד הבינוי ד 15 5 1157
רה"מ ה 15 3 1109
מבקר המדינה א 15 3 942
משרד לשירותי דת א 15 3 638
כיבוי והצלה י-ם 15 2 1003
הגנת הסביבה ד 14 2 958
שרות התעסוקה ב 15 2 952
משרד הקליטה ב 16 2 890
רשות האוכלוסין א 14 2 672
משרד לשרותי דת ג 15 2 346
רה"מ ו 15 1 746
בית הנשיא ב 16 0 0