באולינג – דרג יא

 

 

109_copy_copy

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
עיריית ירושלים ה משרד העבודה ב 04/11/2019 ב 15:00 4 1 1218 1198
משרד העבודה ג משרד לבטחון פנים ג 04/11/2019 ב 15:00 0 3 1224 1427
מ. מ. מבשרת ציון רשות האכיפה והגביה 04/11/2019 ב 15:00 5 0 1364 1017
משקם א משקם ב 04/11/2019 ב 15:00 1 4 1298 1381
משקם ג משרד הפנים ב 04/11/2019 ב 15:00 3 0 1385 0
משרד לבטחון פנים ג משרד לשיוויון חברתי א 11/11/2019 ב 15:00 4 1 1434 1407
משרד הפנים ב עיריית ירושלים ה 11/11/2019 ב 15:00 1 4 1207 1244
משקם א משקם ג 11/11/2019 ב 15:00 4 1 1375 1303
הנהלת בתי המשפט מ. מ. מבשרת ציון 11/11/2019 ב 15:00 1 4 1170 1192
משקם ב רשות האכיפה והגביה 11/11/2019 ב 15:00 3 0 1299 970
הנהלת בתי המשפט משקם ב 18/11/2019 ב 15:00 0 3 1146 1357
משקם ג משרד העבודה ב 18/11/2019 ב 15:00 2 1 1262 1108
משרד העבודה ג משרד הפנים ב 18/11/2019 ב 15:00 5 0 1137 946
רשות האכיפה והגביה משרד לשיוויון חברתי א 18/11/2019 ב 15:00 0 3 1110 1281
משרד לבטחון פנים ג מ. מ. מבשרת ציון 18/11/2019 ב 15:00 0 5 1177 1254
משרד העבודה ג רשות האכיפה והגביה 25/11/2019 ב 15:00 3 0 1245 953
משקם א משרד לשיוויון חברתי א 25/11/2019 ב 15:00 1 2 1337 1275
משקם ב משרד העבודה ב 25/11/2019 ב 15:00 5 0 1435 1181
משקם ג משרד לבטחון פנים ג 25/11/2019 ב 15:00 1 2 1289 1280
הנהלת בתי המשפט עיריית ירושלים ה 25/11/2019 ב 15:00 4 1 1249 1213
משקם א מ. מ. מבשרת ציון 02/12/2019 ב 15:00 1 4 1309 1336
הנהלת בתי המשפט משרד העבודה ג 02/12/2019 ב 15:00 3 0 1204 0
משרד לבטחון פנים ג עיריית ירושלים ה 02/12/2019 ב 15:00 3 0 1296 1216
משקם ב משרד הפנים ב 02/12/2019 ב 15:00 3 0 1324 1017
משרד לשיוויון חברתי א משרד העבודה ב 02/12/2019 ב 15:00 0 3 0 1139
משקם ג הנהלת בתי המשפט 09/12/2019 ב 15:00 3 0 1283 1125
עיריית ירושלים ה רשות האכיפה והגביה 09/12/2019 ב 15:00 5 0 1255 1055
משרד הפנים ב משרד לשיוויון חברתי א 09/12/2019 ב 15:00 3 0 1150 0
מ. מ. מבשרת ציון משרד העבודה ב 09/12/2019 ב 15:00 4 1 1272 1217
משקם א משרד העבודה ג 09/12/2019 ב 15:00 3 0 1343 1218
משרד העבודה ב משרד הפנים ב 16/12/2019 ב 15:00 3 0 1218 650
משרד לשיוויון חברתי א משקם ב 16/12/2019 ב 15:00 0 3 0 1277
הנהלת בתי המשפט משקם א 16/12/2019 ב 15:00 0 3 1038 1354
משרד לבטחון פנים ג רשות האכיפה והגביה 16/12/2019 ב 15:00 5 0 1314 1171
עיריית ירושלים ה משקם ג 16/12/2019 ב 15:00 1 2 1176 1373
משקם ב משרד העבודה ג 06/01/2020 ב 15:00 3 0 1449 1293
מ. מ. מבשרת ציון משקם ג 06/01/2020 ב 15:00 1 2 1218 1184
משרד העבודה ב משרד לבטחון פנים ג 06/01/2020 ב 15:00 5 0 1377 1195
משרד לשיוויון חברתי א עיריית ירושלים ה 06/01/2020 ב 15:00 0 5 978 1206
רשות האכיפה והגביה הנהלת בתי המשפט 06/01/2020 ב 15:00 4 1 1118 1088
משרד לשיוויון חברתי א משקם ג 13/01/2020 ב 15:00 0 3 0 1322
רשות האכיפה והגביה משרד הפנים ב 13/01/2020 ב 15:00 3 0 1140 287
עיריית ירושלים ה משרד העבודה ג 13/01/2020 ב 15:00 1 2 1208 1198
משרד העבודה ב משקם א 13/01/2020 ב 15:00 1 2 1248 1406
מ. מ. מבשרת ציון משקם ב 13/01/2020 ב 15:00 0 3 0 1481
רשות האכיפה והגביה משקם א 20/01/2020 ב 15:00 0 3 1132 1368
משרד העבודה ב הנהלת בתי המשפט 20/01/2020 ב 15:00 5 0 1162 1042
משרד לשיוויון חברתי א מ. מ. מבשרת ציון 20/01/2020 ב 15:00 0 3 0 1010
משרד העבודה ג משקם ג 20/01/2020 ב 15:00 1 2 1225 1271
משרד הפנים ב משרד לבטחון פנים ג 20/01/2020 ב 15:00 0 3 903 1199
מ. מ. מבשרת ציון עיריית ירושלים ה 27/01/2020 ב 15:00 0 5 1028 1114
משרד לבטחון פנים ג משקם א 27/01/2020 ב 15:00 0 3 0 1548
משקם ג משקם ב 27/01/2020 ב 15:00 0 3 1290 1483
משרד הפנים ב הנהלת בתי המשפט 27/01/2020 ב 15:00 0 3 918 1190
משרד העבודה ג משרד לשיוויון חברתי א 27/01/2020 ב 15:00 3 0 1160 0
משרד העבודה ב עיריית ירושלים ה 03/02/2020 ב 15:00 1 4 1249 1308
משרד לבטחון פנים ג משרד העבודה ג 03/02/2020 ב 15:00 0 5 1017 1230
רשות האכיפה והגביה מ. מ. מבשרת ציון 03/02/2020 ב 15:00 0 3 1095 1156
משקם ב משקם א 03/02/2020 ב 15:00 1 2 1363 1590
משרד הפנים ב משקם ג 03/02/2020 ב 15:00 0 3 0 1270
משרד לשיוויון חברתי א משרד לבטחון פנים ג 17/02/2020 ב 15:00 0 3 0 1354
עיריית ירושלים ה משרד הפנים ב 17/02/2020 ב 15:00 5 0 1164 1012
משקם ג משקם א 17/02/2020 ב 15:00 0 3 1198 1459
מ. מ. מבשרת ציון הנהלת בתי המשפט 17/02/2020 ב 15:00 0 3 984 1059
רשות האכיפה והגביה משקם ב 17/02/2020 ב 15:00 0 3 1056 1496
משקם ב הנהלת בתי המשפט 24/02/2020 ב 15:00 3 0 1593 1056
משרד העבודה ב משקם ג 24/02/2020 ב 15:00 5 0 1377 1268
משרד הפנים ב משרד העבודה ג 24/02/2020 ב 15:00 0 5 0 1253
משרד לשיוויון חברתי א רשות האכיפה והגביה 24/02/2020 ב 15:00 0 5 0 1328
מ. מ. מבשרת ציון משרד לבטחון פנים ג 24/02/2020 ב 15:00 1 1 1177 1162
רשות האכיפה והגביה משרד העבודה ג 02/03/2020 ב 15:00
משרד לשיוויון חברתי א משקם א 02/03/2020 ב 15:00
משרד העבודה ב משקם ב 02/03/2020 ב 15:00
משרד לבטחון פנים ג משקם ג 02/03/2020 ב 15:00
עיריית ירושלים ה הנהלת בתי המשפט 02/03/2020 ב 15:00
מ. מ. מבשרת ציון משקם א 16/03/2020 ב 15:00
משרד העבודה ג הנהלת בתי המשפט 16/03/2020 ב 15:00
עיריית ירושלים ה משרד לבטחון פנים ג 16/03/2020 ב 15:00
משרד הפנים ב משקם ב 16/03/2020 ב 15:00
משרד העבודה ב משרד לשיוויון חברתי א 16/03/2020 ב 15:00
הנהלת בתי המשפט משקם ג 23/03/2020 ב 15:00
רשות האכיפה והגביה עיריית ירושלים ה 23/03/2020 ב 15:00
משרד לשיוויון חברתי א משרד הפנים ב 23/03/2020 ב 15:00
משרד העבודה ב מ. מ. מבשרת ציון 23/03/2020 ב 15:00
משרד העבודה ג משקם א 23/03/2020 ב 15:00
משרד הפנים ב משרד העבודה ב 30/03/2020 ב 15:00
משקם ב משרד לשיוויון חברתי א 30/03/2020 ב 15:00
משקם א הנהלת בתי המשפט 30/03/2020 ב 15:00
רשות האכיפה והגביה משרד לבטחון פנים ג 30/03/2020 ב 15:00
משקם ג עיריית ירושלים ה 30/03/2020 ב 15:00
משרד העבודה ג משקם ב 04/05/2020 ב 15:00
משקם ג מ. מ. מבשרת ציון 04/05/2020 ב 15:00
משרד לבטחון פנים ג משרד העבודה ב 04/05/2020 ב 15:00
עיריית ירושלים ה משרד לשיוויון חברתי א 04/05/2020 ב 15:00
הנהלת בתי המשפט רשות האכיפה והגביה 04/05/2020 ב 15:00
משקם ג משרד לשיוויון חברתי א 18/05/2020 ב 15:00
משרד הפנים ב רשות האכיפה והגביה 18/05/2020 ב 15:00
משרד העבודה ג עיריית ירושלים ה 18/05/2020 ב 15:00
משקם א משרד העבודה ב 18/05/2020 ב 15:00
משקם ב מ. מ. מבשרת ציון 18/05/2020 ב 15:00
משקם א רשות האכיפה והגביה 25/05/2020 ב 15:00
הנהלת בתי המשפט משרד העבודה ב 25/05/2020 ב 15:00
מ. מ. מבשרת ציון משרד לשיוויון חברתי א 25/05/2020 ב 15:00
משקם ג משרד העבודה ג 25/05/2020 ב 15:00
משרד לבטחון פנים ג משרד הפנים ב 25/05/2020 ב 15:00
עיריית ירושלים ה מ. מ. מבשרת ציון 01/06/2020 ב 15:00
משקם א משרד לבטחון פנים ג 01/06/2020 ב 15:00
משקם ב משקם ג 01/06/2020 ב 15:00
הנהלת בתי המשפט משרד הפנים ב 01/06/2020 ב 15:00
משרד לשיוויון חברתי א משרד העבודה ג 01/06/2020 ב 15:00
הנהלת בתי המשפט משרד לשיוויון חברתי א 08/06/2020 ב 15:00
משרד העבודה ב משרד העבודה ג 08/06/2020 ב 15:00
משקם א עיריית ירושלים ה 08/06/2020 ב 15:00
מ. מ. מבשרת ציון משרד הפנים ב 08/06/2020 ב 15:00
משקם ג רשות האכיפה והגביה 08/06/2020 ב 15:00
רשות האכיפה והגביה משרד העבודה ב 15/06/2020 ב 15:00
משרד העבודה ג מ. מ. מבשרת ציון 15/06/2020 ב 15:00
משרד הפנים ב משקם א 15/06/2020 ב 15:00
משרד לבטחון פנים ג הנהלת בתי המשפט 15/06/2020 ב 15:00
עיריית ירושלים ה משקם ב 15/06/2020 ב 15:00
משקם ב משרד לבטחון פנים ג 22/06/2020 ב 15:00
משרד לשיוויון חברתי א הנהלת בתי המשפט 22/06/2020 ב 15:00
משרד העבודה ג משרד העבודה ב 22/06/2020 ב 15:00
עיריית ירושלים ה משקם א 22/06/2020 ב 15:00
משרד הפנים ב מ. מ. מבשרת ציון 22/06/2020 ב 15:00
רשות האכיפה והגביה משקם ג 29/06/2020 ב 15:00
משרד לבטחון פנים ג משקם ב 29/06/2020 ב 15:00
מ. מ. מבשרת ציון משרד העבודה ג 29/06/2020 ב 15:00
משקם א משרד הפנים ב 29/06/2020 ב 15:00
משקם ב עיריית ירושלים ה 06/07/2020 ב 15:00
משרד העבודה ב רשות האכיפה והגביה 06/07/2020 ב 15:00
הנהלת בתי המשפט משרד לבטחון פנים ג 06/07/2020 ב 15:00


 

t109_copy_copy

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
עיריית ירושלים ה 11 3.18 1001.09
משקם ב 12 3.08 1269
מ. מ. מבשרת ציון 12 2.5 901.33
משקם א 11 2.36 1262.45
משרד העבודה ב 11 2.36 1021.73
משרד העבודה ג 11 2.18 922.09
משרד לבטחון פנים ג 12 2 1004.58
משקם ג 13 1.69 1164.46
הנהלת בתי המשפט 11 1.36 915.64
רשות האכיפה והגביה 12 1 895.42
משרד לשיוויון חברתי א 12 0.5 360.5
משרד הפנים ב 12 0.33 554.17
קבוצה ריקה 154 1 0 0