באולינג – דרג יא

 

 

109_copy_copy

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
עיריית ירושלים ה משרד העבודה ב 04/11/2019 ב 15:00:00
משרד העבודה ג משרד לבטחון פנים ג 04/11/2019 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון רשות האכיפה והגביה 04/11/2019 ב 15:00:00
משקם א משקם ב 04/11/2019 ב 15:00:00
משקם ג קבוצה ריקה 154 04/11/2019 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג משרד לשיוויון חברתי א 11/11/2019 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 עיריית ירושלים ה 11/11/2019 ב 15:00:00
משקם א משקם ג 11/11/2019 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט מ. מ. מבשרת ציון 11/11/2019 ב 15:00:00
משקם ב רשות האכיפה והגביה 11/11/2019 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט משקם ב 18/11/2019 ב 15:00:00
משקם ג משרד העבודה ב 18/11/2019 ב 15:00:00
משרד העבודה ג קבוצה ריקה 154 18/11/2019 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה משרד לשיוויון חברתי א 18/11/2019 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג מ. מ. מבשרת ציון 18/11/2019 ב 15:00:00
משרד העבודה ג רשות האכיפה והגביה 25/11/2019 ב 15:00:00
משקם א משרד לשיוויון חברתי א 25/11/2019 ב 15:00:00
משקם ב משרד העבודה ב 25/11/2019 ב 15:00:00
משקם ג משרד לבטחון פנים ג 25/11/2019 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט עיריית ירושלים ה 25/11/2019 ב 15:00:00
משקם א מ. מ. מבשרת ציון 02/12/2019 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט משרד העבודה ג 02/12/2019 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג עיריית ירושלים ה 02/12/2019 ב 15:00:00
משקם ב קבוצה ריקה 154 02/12/2019 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א משרד העבודה ב 02/12/2019 ב 15:00:00
משקם ג הנהלת בתי המשפט 09/12/2019 ב 15:00:00
עיריית ירושלים ה רשות האכיפה והגביה 09/12/2019 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 משרד לשיוויון חברתי א 09/12/2019 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון משרד העבודה ב 09/12/2019 ב 15:00:00
משקם א משרד העבודה ג 09/12/2019 ב 15:00:00
משרד העבודה ב קבוצה ריקה 154 16/12/2019 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א משקם ב 16/12/2019 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט משקם א 16/12/2019 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג רשות האכיפה והגביה 16/12/2019 ב 15:00:00
עיריית ירושלים ה משקם ג 16/12/2019 ב 15:00:00
משקם ב משרד העבודה ג 06/01/2020 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון משקם ג 06/01/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ב משרד לבטחון פנים ג 06/01/2020 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א עיריית ירושלים ה 06/01/2020 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה הנהלת בתי המשפט 06/01/2020 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א משקם ג 13/01/2020 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה קבוצה ריקה 154 13/01/2020 ב 15:00:00
עיריית ירושלים ה משרד העבודה ג 13/01/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ב משקם א 13/01/2020 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון משקם ב 13/01/2020 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה משקם א 20/01/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ב הנהלת בתי המשפט 20/01/2020 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א מ. מ. מבשרת ציון 20/01/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ג משקם ג 20/01/2020 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 משרד לבטחון פנים ג 20/01/2020 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון עיריית ירושלים ה 27/01/2020 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג משקם א 27/01/2020 ב 15:00:00
משקם ג משקם ב 27/01/2020 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 הנהלת בתי המשפט 27/01/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ג משרד לשיוויון חברתי א 27/01/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ב עיריית ירושלים ה 03/02/2020 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג משרד העבודה ג 03/02/2020 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה מ. מ. מבשרת ציון 03/02/2020 ב 15:00:00
משקם ב משקם א 03/02/2020 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 משקם ג 03/02/2020 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א משרד לבטחון פנים ג 17/02/2020 ב 15:00:00
עיריית ירושלים ה קבוצה ריקה 154 17/02/2020 ב 15:00:00
משקם ג משקם א 17/02/2020 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון הנהלת בתי המשפט 17/02/2020 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה משקם ב 17/02/2020 ב 15:00:00
משקם ב הנהלת בתי המשפט 24/02/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ב משקם ג 24/02/2020 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 משרד העבודה ג 24/02/2020 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א רשות האכיפה והגביה 24/02/2020 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון משרד לבטחון פנים ג 24/02/2020 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה משרד העבודה ג 02/03/2020 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א משקם א 02/03/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ב משקם ב 02/03/2020 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג משקם ג 02/03/2020 ב 15:00:00
עיריית ירושלים ה הנהלת בתי המשפט 02/03/2020 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון משקם א 16/03/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ג הנהלת בתי המשפט 16/03/2020 ב 15:00:00
עיריית ירושלים ה משרד לבטחון פנים ג 16/03/2020 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 משקם ב 16/03/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ב משרד לשיוויון חברתי א 16/03/2020 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט משקם ג 23/03/2020 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה עיריית ירושלים ה 23/03/2020 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א קבוצה ריקה 154 23/03/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ב מ. מ. מבשרת ציון 23/03/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ג משקם א 23/03/2020 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 משרד העבודה ב 30/03/2020 ב 15:00:00
משקם ב משרד לשיוויון חברתי א 30/03/2020 ב 15:00:00
משקם א הנהלת בתי המשפט 30/03/2020 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה משרד לבטחון פנים ג 30/03/2020 ב 15:00:00
משקם ג עיריית ירושלים ה 30/03/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ג משקם ב 04/05/2020 ב 15:00:00
משקם ג מ. מ. מבשרת ציון 04/05/2020 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג משרד העבודה ב 04/05/2020 ב 15:00:00
עיריית ירושלים ה משרד לשיוויון חברתי א 04/05/2020 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט רשות האכיפה והגביה 04/05/2020 ב 15:00:00
משקם ג משרד לשיוויון חברתי א 18/05/2020 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 רשות האכיפה והגביה 18/05/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ג עיריית ירושלים ה 18/05/2020 ב 15:00:00
משקם א משרד העבודה ב 18/05/2020 ב 15:00:00
משקם ב מ. מ. מבשרת ציון 18/05/2020 ב 15:00:00
משקם א רשות האכיפה והגביה 25/05/2020 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט משרד העבודה ב 25/05/2020 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון משרד לשיוויון חברתי א 25/05/2020 ב 15:00:00
משקם ג משרד העבודה ג 25/05/2020 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג קבוצה ריקה 154 25/05/2020 ב 15:00:00
עיריית ירושלים ה מ. מ. מבשרת ציון 01/06/2020 ב 15:00:00
משקם א משרד לבטחון פנים ג 01/06/2020 ב 15:00:00
משקם ב משקם ג 01/06/2020 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט קבוצה ריקה 154 01/06/2020 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א משרד העבודה ג 01/06/2020 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט משרד לשיוויון חברתי א 08/06/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ב משרד העבודה ג 08/06/2020 ב 15:00:00
משקם א עיריית ירושלים ה 08/06/2020 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון קבוצה ריקה 154 08/06/2020 ב 15:00:00
משקם ג רשות האכיפה והגביה 08/06/2020 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה משרד העבודה ב 15/06/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ג מ. מ. מבשרת ציון 15/06/2020 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 משקם א 15/06/2020 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג הנהלת בתי המשפט 15/06/2020 ב 15:00:00
עיריית ירושלים ה משקם ב 15/06/2020 ב 15:00:00
משקם ב משרד לבטחון פנים ג 22/06/2020 ב 15:00:00
משרד לשיוויון חברתי א הנהלת בתי המשפט 22/06/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ג משרד העבודה ב 22/06/2020 ב 15:00:00
עיריית ירושלים ה משקם א 22/06/2020 ב 15:00:00
קבוצה ריקה 154 מ. מ. מבשרת ציון 22/06/2020 ב 15:00:00
רשות האכיפה והגביה משקם ג 29/06/2020 ב 15:00:00
משרד לבטחון פנים ג משקם ב 29/06/2020 ב 15:00:00
מ. מ. מבשרת ציון משרד העבודה ג 29/06/2020 ב 15:00:00
משקם א קבוצה ריקה 154 29/06/2020 ב 15:00:00
משקם ב עיריית ירושלים ה 06/07/2020 ב 15:00:00
משרד העבודה ב רשות האכיפה והגביה 06/07/2020 ב 15:00:00
הנהלת בתי המשפט משרד לבטחון פנים ג 06/07/2020 ב 15:00:00


 

t109_copy_copy

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים