באולינג – דרג י

 

 

109_copy

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2


 

t109_copy

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים