באולינג – דרג י

 

 

109_copy

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
קבוצה ריקה בית הלוחם ו 18/10/2018 ה 19:30 0 5 0 1308
משרד לבטחון הפנים ב מנהל התכנון ב 18/10/2018 ה 19:30 0 5 0 1247
כיבוי והצלה י-ם מע"מ חקירות 18/10/2018 ה 19:30 5 0 1537 1407
משרד לשיוויון חברתי ב משרד האוצר ג 152 18/10/2018 ה 19:30 2 1 1210 1071
רשות החשמל בית המכס 18/10/2018 ה 19:30 5 0 1411 0
מנהל התכנון ב משרד לביטחון פנים א 25/10/2018 ה 19:30 0 5 1297 1406
בית המכס קבוצה ריקה 25/10/2018 ה 19:30 0 5 0 0
משרד לשיוויון חברתי ב רשות החשמל 25/10/2018 ה 19:30 0 5 917 1150
עובדי הכנסת כיבוי והצלה י-ם 25/10/2018 ה 19:30 3 0 1610 1366
משרד האוצר ג 152 מע"מ חקירות 25/10/2018 ה 19:30 0 3 931 1405
עובדי הכנסת משרד האוצר ג 152 01/11/2018 ה 19:30 5 0 1409 1038
רשות החשמל בית הלוחם ו 01/11/2018 ה 19:30 0 5 1186 1487
משרד לבטחון הפנים ב בית המכס 01/11/2018 ה 19:30 5 0 1358 820
מע"מ חקירות משרד לביטחון פנים א 01/11/2018 ה 19:30 5 0 1340 1143
מנהל התכנון ב כיבוי והצלה י-ם 01/11/2018 ה 19:30 1 4 1173 1263
משרד לבטחון הפנים ב מע"מ חקירות 08/11/2018 ה 19:30 0 5 0 1488
משרד לשיוויון חברתי ב משרד לביטחון פנים א 08/11/2018 ה 19:30 0 5 1074 1118
משרד האוצר ג 152 בית הלוחם ו 08/11/2018 ה 19:30 0 5 907 1482
רשות החשמל מנהל התכנון ב 08/11/2018 ה 19:30 4 1 1307 1145
עובדי הכנסת קבוצה ריקה 08/11/2018 ה 19:30 5 0 1533 0
משרד לשיוויון חברתי ב כיבוי והצלה י-ם 15/11/2018 ה 19:30 0 3 977 1259
עובדי הכנסת משרד לבטחון הפנים ב 15/11/2018 ה 19:30 5 0 1771 1341
מנהל התכנון ב קבוצה ריקה 15/11/2018 ה 19:30 5 0 1121 0
משרד האוצר ג 152 בית המכס 15/11/2018 ה 19:30 0 5 905 1096
משרד לביטחון פנים א בית הלוחם ו 15/11/2018 ה 19:30 0 5 0 1365
רשות החשמל עובדי הכנסת 22/11/2018 ה 19:30 0 3 1398 1617
קבוצה ריקה מע"מ חקירות 22/11/2018 ה 19:30 0 5 0 1330
בית המכס משרד לביטחון פנים א 22/11/2018 ה 19:30 5 0 1060 987
כיבוי והצלה י-ם בית הלוחם ו 22/11/2018 ה 19:30 0 5 1362 1549
משרד לשיוויון חברתי ב משרד לבטחון הפנים ב 22/11/2018 ה 19:30 1 2 976 1091
בית הלוחם ו בית המכס 29/11/2018 ה 19:30 0 5 0 735
משרד לביטחון פנים א משרד האוצר ג 152 29/11/2018 ה 19:30 1 4 963 1036
עובדי הכנסת משרד לשיוויון חברתי ב 29/11/2018 ה 19:30 5 0 1471 1128
מנהל התכנון ב מע"מ חקירות 29/11/2018 ה 19:30 0 5 1000 1425
קבוצה ריקה רשות החשמל 29/11/2018 ה 19:30 0 5 0 1387
משרד האוצר ג 152 משרד לבטחון הפנים ב 13/12/2018 ה 19:30 0 5 992 1245
כיבוי והצלה י-ם רשות החשמל 13/12/2018 ה 19:30 1 4 1268 1295
בית הלוחם ו מנהל התכנון ב 13/12/2018 ה 19:30 5 0 1576 997
משרד לביטחון פנים א קבוצה ריקה 13/12/2018 ה 19:30 0 5 0 0
מע"מ חקירות עובדי הכנסת 13/12/2018 ה 19:30 0 3 1344 1567
משרד לביטחון פנים א רשות החשמל 20/12/2018 ה 19:30 0 5 1079 1376
מע"מ חקירות בית המכס 20/12/2018 ה 19:30 5 0 1331 1065
קבוצה ריקה משרד לבטחון הפנים ב 20/12/2018 ה 19:30 0 5 0 1194
בית הלוחם ו משרד לשיוויון חברתי ב 20/12/2018 ה 19:30 5 0 1462 1002
כיבוי והצלה י-ם משרד האוצר ג 152 20/12/2018 ה 19:30 5 0 1518 1214
מע"מ חקירות משרד לשיוויון חברתי ב 27/12/2018 ה 19:30 3 0 1397 1079
בית הלוחם ו עובדי הכנסת 27/12/2018 ה 19:30 1 4 1528 1566
משרד לביטחון פנים א כיבוי והצלה י-ם 27/12/2018 ה 19:30 0 5 0 1325
משרד לבטחון הפנים ב רשות החשמל 27/12/2018 ה 19:30 0 5 0 1384
בית המכס מנהל התכנון ב 27/12/2018 ה 19:30 0 5 928 1206
כיבוי והצלה י-ם קבוצה ריקה 03/01/2019 ה 19:30 5 0 1537 0
מנהל התכנון ב משרד לשיוויון חברתי ב 03/01/2019 ה 19:30 5 0 1039 968
רשות החשמל משרד האוצר ג 152 03/01/2019 ה 19:30 5 0 1318 1012
בית המכס עובדי הכנסת 03/01/2019 ה 19:30 0 5 1007 1463
משרד לבטחון הפנים ב משרד לביטחון פנים א 03/01/2019 ה 19:30 2 1 1154 1006
בית הלוחם ו קבוצה ריקה 10/01/2019 ה 19:30 5 0 1530 0
מנהל התכנון ב משרד לבטחון הפנים ב 10/01/2019 ה 19:30 5 0 1172 0
מע"מ חקירות כיבוי והצלה י-ם 10/01/2019 ה 19:30 5 0 1581 1312
משרד האוצר ג 152 משרד לשיוויון חברתי ב 10/01/2019 ה 19:30 5 0 1092 0
בית המכס רשות החשמל 10/01/2019 ה 19:30 0 5 995 1344
משרד לביטחון פנים א מנהל התכנון ב 17/01/2019 ה 19:30 0 5 880 981
קבוצה ריקה בית המכס 17/01/2019 ה 19:30 0 5 0 1008
רשות החשמל משרד לשיוויון חברתי ב 17/01/2019 ה 19:30 5 0 1604 1075
כיבוי והצלה י-ם עובדי הכנסת 17/01/2019 ה 19:30 1 4 1444 1493
מע"מ חקירות משרד האוצר ג 152 17/01/2019 ה 19:30 5 0 1599 1158
משרד האוצר ג 152 עובדי הכנסת 24/01/2019 ה 19:30 0 3 1062 1549
בית הלוחם ו רשות החשמל 24/01/2019 ה 19:30 0 5 1233 1415
בית המכס משרד לבטחון הפנים ב 24/01/2019 ה 19:30 0 5 1057 1223
משרד לביטחון פנים א מע"מ חקירות 24/01/2019 ה 19:30 0 5 947 1532
כיבוי והצלה י-ם מנהל התכנון ב 24/01/2019 ה 19:30 5 0 1273 1183
מע"מ חקירות משרד לבטחון הפנים ב 31/01/2019 ה 19:30 5 0 1586 0
משרד לביטחון פנים א משרד לשיוויון חברתי ב 31/01/2019 ה 19:30 1 4 860 925
בית הלוחם ו משרד האוצר ג 152 31/01/2019 ה 19:30 5 0 1456 1157
מנהל התכנון ב רשות החשמל 31/01/2019 ה 19:30 0 5 1005 1442
קבוצה ריקה עובדי הכנסת 31/01/2019 ה 19:30 0 5 0 1572
כיבוי והצלה י-ם משרד לשיוויון חברתי ב 07/02/2019 ה 19:30 5 0 1347 986
משרד לבטחון הפנים ב עובדי הכנסת 07/02/2019 ה 19:30 0 5 0 1609
קבוצה ריקה מנהל התכנון ב 07/02/2019 ה 19:30 0 5 0 1270
בית המכס משרד האוצר ג 152 07/02/2019 ה 19:30 0 5 983 1064
בית הלוחם ו משרד לביטחון פנים א 07/02/2019 ה 19:30 5 0 1433 958
עובדי הכנסת רשות החשמל 14/02/2019 ה 19:30 3 0 1627 1413
מע"מ חקירות קבוצה ריקה 14/02/2019 ה 19:30 5 0 1579 0
משרד לביטחון פנים א בית המכס 14/02/2019 ה 19:30 0 3 871 1096
בית הלוחם ו כיבוי והצלה י-ם 14/02/2019 ה 19:30 5 0 1504 1298
משרד לבטחון הפנים ב משרד לשיוויון חברתי ב 14/02/2019 ה 19:30 5 0 1083 0
בית המכס בית הלוחם ו 21/02/2019 ה 19:30 0 5 881 1515
משרד האוצר ג 152 משרד לביטחון פנים א 21/02/2019 ה 19:30 4 1 1052 1008
משרד לשיוויון חברתי ב עובדי הכנסת 21/02/2019 ה 19:30 0 5 1085 1614
מע"מ חקירות מנהל התכנון ב 21/02/2019 ה 19:30 5 0 1427 1048
רשות החשמל קבוצה ריקה 21/02/2019 ה 19:30 5 0 1281 0
משרד לבטחון הפנים ב משרד האוצר ג 152 28/02/2019 ה 19:30 5 0 1311 1113
רשות החשמל כיבוי והצלה י-ם 28/02/2019 ה 19:30 5 0 1533 1272
מנהל התכנון ב בית הלוחם ו 28/02/2019 ה 19:30 0 5 1237 1468
קבוצה ריקה משרד לביטחון פנים א 28/02/2019 ה 19:30 0 5 0 1015
עובדי הכנסת מע"מ חקירות 28/02/2019 ה 19:30 2 3 1625 1639
רשות החשמל משרד לביטחון פנים א 07/03/2019 ה 19:30 5 0 1448 1022
בית המכס מע"מ חקירות 07/03/2019 ה 19:30 0 5 1227 1544
משרד לבטחון הפנים ב קבוצה ריקה 07/03/2019 ה 19:30 0 5 0 0
משרד לשיוויון חברתי ב בית הלוחם ו 07/03/2019 ה 19:30 0 5 0 1512
משרד האוצר ג 152 כיבוי והצלה י-ם 07/03/2019 ה 19:30 0 3 1049 1371
משרד לשיוויון חברתי ב מע"מ חקירות 14/03/2019 ה 19:30 0 5 0 1702
עובדי הכנסת בית הלוחם ו 14/03/2019 ה 19:30 4 1 1700 1607
כיבוי והצלה י-ם משרד לביטחון פנים א 14/03/2019 ה 19:30 3 0 1321 1047
רשות החשמל משרד לבטחון הפנים ב 14/03/2019 ה 19:30 5 0 1382 1097
מנהל התכנון ב בית המכס 14/03/2019 ה 19:30 4 1 1182 1109
קבוצה ריקה כיבוי והצלה י-ם 28/03/2019 ה 19:30 0 5 0 0
משרד לשיוויון חברתי ב מנהל התכנון ב 28/03/2019 ה 19:30 0 5 0 1094
משרד האוצר ג 152 רשות החשמל 28/03/2019 ה 19:30 0 5 1285 1708
עובדי הכנסת בית המכס 28/03/2019 ה 19:30 5 0 1532 1267
משרד לביטחון פנים א משרד לבטחון הפנים ב 28/03/2019 ה 19:30 5 0 1007 0
עובדי הכנסת משרד לביטחון פנים א 04/04/2019 ה 19:30 5 0 1619 0
בית הלוחם ו משרד לבטחון הפנים ב 04/04/2019 ה 19:30 5 0 1481 0
משרד לשיוויון חברתי ב קבוצה ריקה 04/04/2019 ה 19:30 5 0 1010 0
כיבוי והצלה י-ם בית המכס 04/04/2019 ה 19:30 3 0 1474 1086
רשות החשמל מע"מ חקירות 04/04/2019 ה 19:30 0 5 1527 1702
מע"מ חקירות בית הלוחם ו 16/05/2019 ה 19:30
משרד לבטחון הפנים ב כיבוי והצלה י-ם 16/05/2019 ה 19:30
בית המכס משרד לשיוויון חברתי ב 16/05/2019 ה 19:30
מנהל התכנון ב עובדי הכנסת 16/05/2019 ה 19:30
קבוצה ריקה משרד האוצר ג 152 16/05/2019 ה 19:30
משרד האוצר ג 152 מנהל התכנון ב 30/05/2019 ה 19:30
משרד לביטחון פנים א עובדי הכנסת 30/05/2019 ה 19:30
משרד לבטחון הפנים ב בית הלוחם ו 30/05/2019 ה 19:30
קבוצה ריקה משרד לשיוויון חברתי ב 30/05/2019 ה 19:30
בית המכס כיבוי והצלה י-ם 30/05/2019 ה 19:30
מע"מ חקירות רשות החשמל 06/06/2019 ה 19:30
מנהל התכנון ב משרד האוצר ג 152 06/06/2019 ה 19:30
כיבוי והצלה י-ם משרד לבטחון הפנים ב 06/06/2019 ה 19:30
משרד לשיוויון חברתי ב בית המכס 06/06/2019 ה 19:30
משרד האוצר ג 152 קבוצה ריקה 13/06/2019 ה 19:30
בית הלוחם ו מע"מ חקירות 13/06/2019 ה 19:30
עובדי הכנסת מנהל התכנון ב 13/06/2019 ה 19:30


 

t109_copy

קבוצהמשחקיםממוצע נקודותממוצע פינים
עובדי הכנסת 19 4.16 1428.26
מע"מ חקירות 19 4.16 1372.53
בית הלוחם ו 19 4.05 1280.84
רשות החשמל 21 3.95 1264
כיבוי והצלה י-ם 19 2.79 1173.53
מנהל התכנון ב 18 2.56 1013.17
משרד לבטחון הפנים ב 19 1.79 533.26
בית המכס 19 1.26 786.58
משרד לביטחון פנים א 21 1.14 700.33
משרד האוצר ג 152 18 1.06 861.56
קבוצה ריקה 19 0.79 0
משרד לשיוויון חברתי ב 19 0.63 640.11