באולינג – לוח משחקים ותוצאות

 

 

109

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד לשיוויון חברתי א משרד לשירותי דת א 18/10/2018 ה 16:50 0 3 1146 1446
המכס והמע"מ א משרד הבינוי ד 18/10/2018 ה 16:50 4 1 1592 1501
שרות התעסוקה א רה"מ ו 18/10/2018 ה 16:50 0 5 0 1286
מבקר המדינה א רה"מ ה 18/10/2018 ה 16:50 0 5 0 1599
משרד לבטחון פנים ג משרד לשרותי דת ג 18/10/2018 ה 16:50 5 0 1058 0
משרד הבינוי ד משרד הפנים ב 25/10/2018 ה 16:50 4 1 1402 1308
משרד לשרותי דת ג משרד לשיוויון חברתי א 25/10/2018 ה 16:50 0 5 0 1328
מבקר המדינה א משרד לבטחון פנים ג 25/10/2018 ה 16:50 5 0 1281 959
שרות התעסוקה ב שרות התעסוקה א 25/10/2018 ה 16:50 2 1 1434 1474
רה"מ ה רה"מ ו 25/10/2018 ה 16:50 5 0 1458 1123
שרות התעסוקה ב רה"מ ה 01/11/2018 ה 16:50 1 4 1388 1407
משרד לבטחון פנים ג משרד לשירותי דת א 01/11/2018 ה 16:50 5 0 1076 0
המכס והמע"מ א משרד לשרותי דת ג 01/11/2018 ה 16:50 3 0 1269 369
רה"מ ו משרד הפנים ב 01/11/2018 ה 16:50 0 5 1063 1224
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה א 01/11/2018 ה 16:50 5 0 1530 1188
המכס והמע"מ א רה"מ ו 08/11/2018 ה 16:50 5 0 1416 1246
מבקר המדינה א משרד הפנים ב 08/11/2018 ה 16:50 3 0 1203 1136
רה"מ ה משרד לשירותי דת א 08/11/2018 ה 16:50 0 5 0 0
משרד לבטחון פנים ג משרד הבינוי ד 08/11/2018 ה 16:50 0 5 1113 1498
שרות התעסוקה ב משרד לשיוויון חברתי א 08/11/2018 ה 16:50 0 5 1361 1462
מבקר המדינה א שרות התעסוקה א 15/11/2018 ה 16:50 0 3 1129 1269
שרות התעסוקה ב המכס והמע"מ א 15/11/2018 ה 16:50 5 0 1549 1428
משרד הבינוי ד משרד לשיוויון חברתי א 15/11/2018 ה 16:50 5 0 1534 1341
רה"מ ה משרד לשרותי דת ג 15/11/2018 ה 16:50 3 0 1415 1210
משרד הפנים ב משרד לשירותי דת א 15/11/2018 ה 16:50 5 0 1029 905
משרד לבטחון פנים ג שרות התעסוקה ב 22/11/2018 ה 16:50 0 5 1087 1537
משרד לשיוויון חברתי א רה"מ ו 22/11/2018 ה 16:50 3 0 1446 1188
משרד לשרותי דת ג משרד הפנים ב 22/11/2018 ה 16:50 0 3 562 1170
שרות התעסוקה א משרד לשירותי דת א 22/11/2018 ה 16:50 2 1 1354 1343
מבקר המדינה א המכס והמע"מ א 22/11/2018 ה 16:50 0 3 1049 1303
משרד לשירותי דת א משרד לשרותי דת ג 29/11/2018 ה 16:50 0 5 0 0
משרד הפנים ב רה"מ ה 29/11/2018 ה 16:50 0 3 619 952
שרות התעסוקה ב מבקר המדינה א 29/11/2018 ה 16:50 1 4 746 1157
משרד הבינוי ד רה"מ ו 29/11/2018 ה 16:50 5 0 1460 1303
משרד לשיוויון חברתי א משרד לבטחון פנים ג 29/11/2018 ה 16:50 5 0 1482 0
רה"מ ה המכס והמע"מ א 13/12/2018 ה 16:50 0 5 1243 1407
שרות התעסוקה א משרד לבטחון פנים ג 13/12/2018 ה 16:50 3 0 1345 1015
משרד לשירותי דת א משרד הבינוי ד 13/12/2018 ה 16:50 0 5 0 1278
משרד הפנים ב משרד לשיוויון חברתי א 13/12/2018 ה 16:50 0 5 1076 1420
רה"מ ו שרות התעסוקה ב 13/12/2018 ה 16:50 5 0 1304 0
משרד הפנים ב משרד לבטחון פנים ג 20/12/2018 ה 16:50 0 3 925 1201
רה"מ ו משרד לשרותי דת ג 20/12/2018 ה 16:50 5 0 1285 0
משרד לשיוויון חברתי א המכס והמע"מ א 20/12/2018 ה 16:50 1 4 1480 1587
משרד לשירותי דת א מבקר המדינה א 20/12/2018 ה 16:50 0 5 0 0
שרות התעסוקה א רה"מ ה 20/12/2018 ה 16:50 0 3 1385 1580
רה"מ ו מבקר המדינה א 27/12/2018 ה 16:50 0 5 0 1155
משרד לשירותי דת א שרות התעסוקה ב 27/12/2018 ה 16:50 0 5 0 1281
משרד הפנים ב שרות התעסוקה א 27/12/2018 ה 16:50 0 3 1023 1398
המכס והמע"מ א משרד לבטחון פנים ג 27/12/2018 ה 16:50 5 0 1451 0
משרד לשרותי דת ג משרד הבינוי ד 27/12/2018 ה 16:50 0 5 487 1476
שרות התעסוקה א משרד לשיוויון חברתי א 03/01/2019 ה 16:50 1 4 1282 1392
משרד הבינוי ד מבקר המדינה א 03/01/2019 ה 16:50 5 0 1487 1023
משרד לבטחון פנים ג רה"מ ה 03/01/2019 ה 16:50 0 5 1179 1343
משרד לשרותי דת ג שרות התעסוקה ב 03/01/2019 ה 16:50 0 5 0 1296
המכס והמע"מ א משרד הפנים ב 03/01/2019 ה 16:50 3 0 1471 1090
משרד לשירותי דת א משרד לשיוויון חברתי א 10/01/2019 ה 16:50 0 5 856 1512
משרד הבינוי ד המכס והמע"מ א 10/01/2019 ה 16:50 2 3 1446 1464
רה"מ ו שרות התעסוקה א 10/01/2019 ה 16:50 1 4 1201 1265
רה"מ ה מבקר המדינה א 10/01/2019 ה 16:50 5 0 1569 1118
משרד לשרותי דת ג משרד לבטחון פנים ג 10/01/2019 ה 16:50 0 5 0 1051
משרד הפנים ב משרד הבינוי ד 17/01/2019 ה 16:50 0 3 1170 1533
משרד לשיוויון חברתי א משרד לשרותי דת ג 17/01/2019 ה 16:50 5 0 1705 499
משרד לבטחון פנים ג מבקר המדינה א 17/01/2019 ה 16:50 5 0 1229 825
שרות התעסוקה א שרות התעסוקה ב 17/01/2019 ה 16:50 2 3 1524 1569
רה"מ ו רה"מ ה 17/01/2019 ה 16:50 5 0 1039 0
רה"מ ה שרות התעסוקה ב 24/01/2019 ה 16:50 5 0 1350 1254
משרד לשירותי דת א משרד לבטחון פנים ג 24/01/2019 ה 16:50 0 5 0 1158
משרד לשרותי דת ג המכס והמע"מ א 24/01/2019 ה 16:50 0 3 307 1385
משרד הפנים ב רה"מ ו 24/01/2019 ה 16:50 1 2 1016 1201
שרות התעסוקה א משרד הבינוי ד 24/01/2019 ה 16:50 0 5 1251 1508
רה"מ ו המכס והמע"מ א 31/01/2019 ה 16:50 0 5 0 1485
משרד הפנים ב מבקר המדינה א 31/01/2019 ה 16:50 3 0 1198 1002
משרד לשירותי דת א רה"מ ה 31/01/2019 ה 16:50 1 2 988 1273
משרד הבינוי ד משרד לבטחון פנים ג 31/01/2019 ה 16:50 3 0 1678 1074
משרד לשיוויון חברתי א שרות התעסוקה ב 31/01/2019 ה 16:50 1 2 1314 1217
שרות התעסוקה א מבקר המדינה א 07/02/2019 ה 16:50 5 0 1327 0
המכס והמע"מ א שרות התעסוקה ב 07/02/2019 ה 16:50 2 3 1414 1446
משרד לשיוויון חברתי א משרד הבינוי ד 07/02/2019 ה 16:50 0 5 1236 1440
משרד לשרותי דת ג רה"מ ה 07/02/2019 ה 16:50 0 3 593 1449
משרד לשירותי דת א משרד הפנים ב 07/02/2019 ה 16:50 5 0 1005 894
שרות התעסוקה ב משרד לבטחון פנים ג 14/02/2019 ה 16:50 5 0 1440 0
רה"מ ו משרד לשיוויון חברתי א 14/02/2019 ה 16:50 0 5 1100 1508
משרד הפנים ב משרד לשרותי דת ג 14/02/2019 ה 16:50 5 0 1036 479
משרד לשירותי דת א שרות התעסוקה א 14/02/2019 ה 16:50 0 5 0 1556
המכס והמע"מ א מבקר המדינה א 14/02/2019 ה 16:50 3 0 1403 635
משרד לשרותי דת ג משרד לשירותי דת א 21/02/2019 ה 16:50 0 5 0 0
רה"מ ה משרד הפנים ב 21/02/2019 ה 16:50 5 0 1401 1133
מבקר המדינה א שרות התעסוקה ב 21/02/2019 ה 16:50 0 5 0 1278
רה"מ ו משרד הבינוי ד 21/02/2019 ה 16:50 0 5 1022 1562
משרד לבטחון פנים ג משרד לשיוויון חברתי א 21/02/2019 ה 16:50 0 3 1085 1410
המכס והמע"מ א רה"מ ה 28/02/2019 ה 16:50 2 1 1464 1450
משרד לבטחון פנים ג שרות התעסוקה א 28/02/2019 ה 16:50 0 5 0 1417
משרד הבינוי ד משרד לשירותי דת א 28/02/2019 ה 16:50 5 0 1623 0
משרד לשיוויון חברתי א משרד הפנים ב 28/02/2019 ה 16:50 0 5 0 985
שרות התעסוקה ב רה"מ ו 28/02/2019 ה 16:50 5 0 1542 1320
משרד לבטחון פנים ג משרד הפנים ב 07/03/2019 ה 16:50 3 0 1119 912
משרד לשרותי דת ג רה"מ ו 07/03/2019 ה 16:50 0 5 0 1258
המכס והמע"מ א משרד לשיוויון חברתי א 07/03/2019 ה 16:50 5 0 1508 0
מבקר המדינה א משרד לשירותי דת א 07/03/2019 ה 16:50 5 0 1351 0
רה"מ ה שרות התעסוקה א 07/03/2019 ה 16:50 5 0 1581 0
מבקר המדינה א רה"מ ו 14/03/2019 ה 16:50 5 0 1100 0
שרות התעסוקה ב משרד לשירותי דת א 14/03/2019 ה 16:50 5 0 1384 0
שרות התעסוקה א משרד הפנים ב 14/03/2019 ה 16:50 5 0 1550 1079
משרד לבטחון פנים ג המכס והמע"מ א 14/03/2019 ה 16:50 0 5 0 1462
משרד הבינוי ד משרד לשרותי דת ג 14/03/2019 ה 16:50 5 0 1482 0
משרד לשיוויון חברתי א שרות התעסוקה א 28/03/2019 ה 16:50 5 0 1361 1254
מבקר המדינה א משרד הבינוי ד 28/03/2019 ה 16:50 0 5 0 1611
רה"מ ה משרד לבטחון פנים ג 28/03/2019 ה 16:50 5 0 1506 0
שרות התעסוקה ב משרד לשרותי דת ג 28/03/2019 ה 16:50 5 0 1426 0
משרד הפנים ב המכס והמע"מ א 28/03/2019 ה 16:50 0 5 1033 1545
שרות התעסוקה ב משרד הפנים ב 04/04/2019 ה 16:50 5 0 1494 0
משרד לשירותי דת א המכס והמע"מ א 04/04/2019 ה 16:50 0 5 0 1355
מבקר המדינה א משרד לשיוויון חברתי א 04/04/2019 ה 16:50 0 5 0 1380
שרות התעסוקה א משרד לשרותי דת ג 04/04/2019 ה 16:50 0 5 0 0
משרד לבטחון פנים ג רה"מ ו 04/04/2019 ה 16:50 4 1 1400 1264
רה"מ ו משרד לשירותי דת א 16/05/2019 ה 16:50
המכס והמע"מ א שרות התעסוקה א 16/05/2019 ה 16:50
משרד לשרותי דת ג מבקר המדינה א 16/05/2019 ה 16:50
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה ב 16/05/2019 ה 16:50
משרד לשיוויון חברתי א רה"מ ה 16/05/2019 ה 16:50
רה"מ ה משרד הבינוי ד 30/05/2019 ה 16:50
משרד הפנים ב שרות התעסוקה ב 30/05/2019 ה 16:50
המכס והמע"מ א משרד לשירותי דת א 30/05/2019 ה 16:50
משרד לשיוויון חברתי א מבקר המדינה א 30/05/2019 ה 16:50
משרד לשרותי דת ג שרות התעסוקה א 30/05/2019 ה 16:50
רה"מ ו משרד לבטחון פנים ג 06/06/2019 ה 16:50
משרד הבינוי ד רה"מ ה 06/06/2019 ה 16:50
שרות התעסוקה א המכס והמע"מ א 06/06/2019 ה 16:50
מבקר המדינה א משרד לשרותי דת ג 06/06/2019 ה 16:50
רה"מ ה משרד לשיוויון חברתי א 13/06/2019 ה 16:50
משרד לשירותי דת א רה"מ ו 13/06/2019 ה 16:50
שרות התעסוקה ב משרד הבינוי ד 13/06/2019 ה 16:50


 

108

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הקליטה ב רה"מ ב 17/10/2018 ד 19:30 1 2 1569 1650
מ. אנרגיה ומים א בית הנשיא 17/10/2018 ד 19:30 5 0 1549 0
חברת הגיחון ג חברת החשמל ד 17/10/2018 ד 19:30 5 0 1600 0
שרות בתי הסוהר שרות התעסוקה ג 17/10/2018 ד 19:30 4 1 1566 1477
הגנת הסביבה ג קבוצה ריקה 155 17/10/2018 ד 19:30 5 0 1580 0
בית הנשיא רשות שירות לאומי-אזרחי 24/10/2018 ד 19:30 3 0 1280 1133
קבוצה ריקה 155 משרד הקליטה ב 24/10/2018 ד 19:30 0 5 0 0
שרות בתי הסוהר הגנת הסביבה ג 24/10/2018 ד 19:30 0 5 0 1547
בית הלוחם ד חברת הגיחון ג 24/10/2018 ד 19:30 1 4 1504 1605
שרות התעסוקה ג חברת החשמל ד 24/10/2018 ד 19:30 2 3 1374 1478
בית הלוחם ד שרות התעסוקה ג 31/10/2018 ד 19:30 5 0 1545 1377
הגנת הסביבה ג רה"מ ב 31/10/2018 ד 19:30 0 3 1536 1573
מ. אנרגיה ומים א קבוצה ריקה 155 31/10/2018 ד 19:30 5 0 1529 0
חברת החשמל ד רשות שירות לאומי-אזרחי 31/10/2018 ד 19:30 5 0 1639 0
בית הנשיא חברת הגיחון ג 31/10/2018 ד 19:30 0 5 0 1747
מ. אנרגיה ומים א חברת החשמל ד 07/11/2018 ד 19:30 1 4 1382 1459
שרות בתי הסוהר רשות שירות לאומי-אזרחי 07/11/2018 ד 19:30 5 0 1347 0
שרות התעסוקה ג רה"מ ב 07/11/2018 ד 19:30 5 0 1340 0
הגנת הסביבה ג בית הנשיא 07/11/2018 ד 19:30 3 0 1518 1251
בית הלוחם ד משרד הקליטה ב 07/11/2018 ד 19:30 5 0 1609 1331
שרות בתי הסוהר חברת הגיחון ג 14/11/2018 ד 19:30 0 5 0 1583
בית הלוחם ד מ. אנרגיה ומים א 14/11/2018 ד 19:30 5 0 1656 1445
בית הנשיא משרד הקליטה ב 14/11/2018 ד 19:30 3 0 1364 1141
שרות התעסוקה ג קבוצה ריקה 155 14/11/2018 ד 19:30 5 0 1424 0
רשות שירות לאומי-אזרחי רה"מ ב 14/11/2018 ד 19:30 0 5 423 1536
הגנת הסביבה ג בית הלוחם ד 21/11/2018 ד 19:30 0 5 1314 1503
משרד הקליטה ב חברת החשמל ד 21/11/2018 ד 19:30 0 5 1295 1539
קבוצה ריקה 155 רשות שירות לאומי-אזרחי 21/11/2018 ד 19:30 0 5 0 1175
חברת הגיחון ג רה"מ ב 21/11/2018 ד 19:30 0 2 1594 1716
שרות בתי הסוהר מ. אנרגיה ומים א 21/11/2018 ד 19:30 0 3 1293 1430
רה"מ ב קבוצה ריקה 155 28/11/2018 ד 19:30 5 0 1606 0
רשות שירות לאומי-אזרחי שרות התעסוקה ג 28/11/2018 ד 19:30 0 5 0 1294
בית הלוחם ד שרות בתי הסוהר 28/11/2018 ד 19:30 1 4 1459 1590
בית הנשיא חברת החשמל ד 28/11/2018 ד 19:30 0 5 0 1556
משרד הקליטה ב הגנת הסביבה ג 28/11/2018 ד 19:30 5 0 1212 0
שרות התעסוקה ג מ. אנרגיה ומים א 12/12/2018 ד 19:30 5 0 1493 0
חברת הגיחון ג הגנת הסביבה ג 12/12/2018 ד 19:30 4 1 1660 1570
רה"מ ב בית הנשיא 12/12/2018 ד 19:30 5 0 1492 0
רשות שירות לאומי-אזרחי משרד הקליטה ב 12/12/2018 ד 19:30 0 3 1022 1213
חברת החשמל ד בית הלוחם ד 12/12/2018 ד 19:30 1 2 998 1506
רשות שירות לאומי-אזרחי הגנת הסביבה ג 19/12/2018 ד 19:30 0 5 0 1554
חברת החשמל ד קבוצה ריקה 155 19/12/2018 ד 19:30 5 0 1453 0
משרד הקליטה ב מ. אנרגיה ומים א 19/12/2018 ד 19:30 0 5 1176 1407
רה"מ ב שרות בתי הסוהר 19/12/2018 ד 19:30 3 0 1507 1321
חברת הגיחון ג שרות התעסוקה ג 19/12/2018 ד 19:30 0 5 1210 1452
חברת החשמל ד שרות בתי הסוהר 26/12/2018 ד 19:30 5 0 1593 0
רה"מ ב בית הלוחם ד 26/12/2018 ד 19:30 0 3 1419 1524
רשות שירות לאומי-אזרחי חברת הגיחון ג 26/12/2018 ד 19:30 0 5 0 1460
מ. אנרגיה ומים א הגנת הסביבה ג 26/12/2018 ד 19:30 0 3 1361 1581
קבוצה ריקה 155 בית הנשיא 26/12/2018 ד 19:30 0 5 0 1502
חברת הגיחון ג משרד הקליטה ב 02/01/2019 ד 19:30 5 0 1464 1193
בית הנשיא שרות בתי הסוהר 02/01/2019 ד 19:30 3 2 1457 1359
הגנת הסביבה ג שרות התעסוקה ג 02/01/2019 ד 19:30 3 0 1421 1363
קבוצה ריקה 155 בית הלוחם ד 02/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1581
מ. אנרגיה ומים א רשות שירות לאומי-אזרחי 02/01/2019 ד 19:30 2 3 961 1255
רה"מ ב משרד הקליטה ב 09/01/2019 ד 19:30 5 0 1602 1194
בית הנשיא מ. אנרגיה ומים א 09/01/2019 ד 19:30 0 3 946 1429
חברת החשמל ד חברת הגיחון ג 09/01/2019 ד 19:30 3 0 1552 1375
שרות התעסוקה ג שרות בתי הסוהר 09/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1740
קבוצה ריקה 155 הגנת הסביבה ג 09/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1526
רשות שירות לאומי-אזרחי בית הנשיא 16/01/2019 ד 19:30 0 5 0 0
משרד הקליטה ב קבוצה ריקה 155 16/01/2019 ד 19:30 0 5 0 0
הגנת הסביבה ג שרות בתי הסוהר 16/01/2019 ד 19:30 1 4 1524 1567
חברת הגיחון ג בית הלוחם ד 16/01/2019 ד 19:30 0 5 1482 1617
חברת החשמל ד שרות התעסוקה ג 16/01/2019 ד 19:30 4 1 1539 1360
שרות התעסוקה ג בית הלוחם ד 23/01/2019 ד 19:30 0 3 1349 1562
רה"מ ב הגנת הסביבה ג 23/01/2019 ד 19:30 0 3 1402 1583
קבוצה ריקה 155 מ. אנרגיה ומים א 23/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1347
רשות שירות לאומי-אזרחי חברת החשמל ד 23/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1486
חברת הגיחון ג בית הנשיא 23/01/2019 ד 19:30 0 5 1354 1455
חברת החשמל ד מ. אנרגיה ומים א 30/01/2019 ד 19:30 3 0 1591 1375
רשות שירות לאומי-אזרחי שרות בתי הסוהר 30/01/2019 ד 19:30 0 5 0 1456
רה"מ ב שרות התעסוקה ג 30/01/2019 ד 19:30 3 2 1480 1477
בית הנשיא הגנת הסביבה ג 30/01/2019 ד 19:30 5 0 1308 0
משרד הקליטה ב בית הלוחם ד 30/01/2019 ד 19:30 0 5 1094 1629
חברת הגיחון ג שרות בתי הסוהר 06/02/2019 ד 19:30 3 2 1563 1560
מ. אנרגיה ומים א בית הלוחם ד 06/02/2019 ד 19:30 0 5 1251 1510
משרד הקליטה ב בית הנשיא 06/02/2019 ד 19:30 5 0 1029 0
קבוצה ריקה 155 שרות התעסוקה ג 06/02/2019 ד 19:30 0 5 0 1378
רה"מ ב רשות שירות לאומי-אזרחי 06/02/2019 ד 19:30 5 0 1623 0
בית הלוחם ד הגנת הסביבה ג 13/02/2019 ד 19:30 5 0 1681 1621
חברת החשמל ד משרד הקליטה ב 13/02/2019 ד 19:30 5 0 1521 1133
רשות שירות לאומי-אזרחי קבוצה ריקה 155 13/02/2019 ד 19:30 0 5 0 0
רה"מ ב חברת הגיחון ג 13/02/2019 ד 19:30 1 4 1486 1535
מ. אנרגיה ומים א שרות בתי הסוהר 13/02/2019 ד 19:30 0 5 0 1503
קבוצה ריקה 155 רה"מ ב 20/02/2019 ד 19:30 0 5 0 1634
שרות התעסוקה ג רשות שירות לאומי-אזרחי 20/02/2019 ד 19:30 5 0 1598 0
שרות בתי הסוהר בית הלוחם ד 20/02/2019 ד 19:30 0 5 0 1546
חברת החשמל ד בית הנשיא 20/02/2019 ד 19:30 5 0 1677 1469
הגנת הסביבה ג משרד הקליטה ב 20/02/2019 ד 19:30 5 0 1665 1238
מ. אנרגיה ומים א שרות התעסוקה ג 27/02/2019 ד 19:30 0 5 1218 1516
הגנת הסביבה ג חברת הגיחון ג 27/02/2019 ד 19:30 1 2 1502 1432
בית הנשיא רה"מ ב 27/02/2019 ד 19:30 4 1 1603 1528
משרד הקליטה ב רשות שירות לאומי-אזרחי 27/02/2019 ד 19:30 2 1 1222 1175
בית הלוחם ד חברת החשמל ד 27/02/2019 ד 19:30 1 4 1502 1515
הגנת הסביבה ג רשות שירות לאומי-אזרחי 06/03/2019 ד 19:30 5 0 1518 0
קבוצה ריקה 155 חברת החשמל ד 06/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1500
מ. אנרגיה ומים א משרד הקליטה ב 06/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1386
שרות בתי הסוהר רה"מ ב 06/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1558
שרות התעסוקה ג חברת הגיחון ג 06/03/2019 ד 19:30 2 3 1606 1615
שרות בתי הסוהר חברת החשמל ד 13/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1518
בית הלוחם ד רה"מ ב 13/03/2019 ד 19:30 5 0 1558 0
חברת הגיחון ג רשות שירות לאומי-אזרחי 13/03/2019 ד 19:30 5 0 1482 0
הגנת הסביבה ג מ. אנרגיה ומים א 13/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1429
בית הנשיא קבוצה ריקה 155 13/03/2019 ד 19:30 5 0 741 0
משרד הקליטה ב חברת הגיחון ג 27/03/2019 ד 19:30 2 3 1435 1453
שרות בתי הסוהר בית הנשיא 27/03/2019 ד 19:30 2 3 1448 1486
שרות התעסוקה ג הגנת הסביבה ג 27/03/2019 ד 19:30 5 0 1527 1396
בית הלוחם ד קבוצה ריקה 155 27/03/2019 ד 19:30 5 0 1654 0
רשות שירות לאומי-אזרחי מ. אנרגיה ומים א 27/03/2019 ד 19:30 0 5 0 1358
בית הלוחם ד רשות שירות לאומי-אזרחי 03/04/2019 ד 19:30
רה"מ ב מ. אנרגיה ומים א 03/04/2019 ד 19:30
שרות בתי הסוהר משרד הקליטה ב 03/04/2019 ד 19:30
חברת הגיחון ג קבוצה ריקה 155 03/04/2019 ד 19:30
הגנת הסביבה ג חברת החשמל ד 03/04/2019 ד 19:30
חברת החשמל ד רה"מ ב 10/04/2019 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א חברת הגיחון ג 10/04/2019 ד 19:30
קבוצה ריקה 155 שרות בתי הסוהר 10/04/2019 ד 19:30
בית הנשיא בית הלוחם ד 10/04/2019 ד 19:30
משרד הקליטה ב שרות התעסוקה ג 10/04/2019 ד 19:30
שרות התעסוקה ג בית הנשיא 15/05/2019 ד 19:30
רשות שירות לאומי-אזרחי בית הלוחם ד 15/05/2019 ד 19:30
מ. אנרגיה ומים א רה"מ ב 15/05/2019 ד 19:30
משרד הקליטה ב שרות בתי הסוהר 15/05/2019 ד 19:30
קבוצה ריקה 155 חברת הגיחון ג 15/05/2019 ד 19:30
חברת החשמל ד הגנת הסביבה ג 29/05/2019 ד 19:30
בית הנשיא שרות התעסוקה ג 29/05/2019 ד 19:30
חברת הגיחון ג מ. אנרגיה ומים א 29/05/2019 ד 19:30
שרות בתי הסוהר קבוצה ריקה 155 29/05/2019 ד 19:30
שרות התעסוקה ג משרד הקליטה ב 05/06/2019 ד 19:30
רה"מ ב חברת החשמל ד 05/06/2019 ד 19:30
בית הלוחם ד בית הנשיא 05/06/2019 ד 19:30


 

107

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ א 16/10/2018 ג 19:30 3 0 1689 1526
מבקר המדינה ב משרד החוץ ג 16/10/2018 ג 19:30 0 5 1224 1565
מינהל אזרחי יו"ש ב רשות האוכלוסין א 16/10/2018 ג 19:30 5 0 1601 1416
המטה הארצי משרד החקלאות 16/10/2018 ג 19:30 3 1 1562 1529
מלם שכר משרד לשרותי דת ב 16/10/2018 ג 19:30 0 5 0 1360
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל א 23/10/2018 ג 19:30 5 0 1747 1553
משרד לשרותי דת ב קרן קיימת לישראל ב 23/10/2018 ג 19:30 0 5 1394 1498
המטה הארצי מלם שכר 23/10/2018 ג 19:30 5 0 1820 0
ועדת הבחירות לכנסת מינהל אזרחי יו"ש ב 23/10/2018 ג 19:30 4 1 1348 1260
משרד החקלאות רשות האוכלוסין א 23/10/2018 ג 19:30 0 5 0 1240
ועדת הבחירות לכנסת משרד החקלאות 06/11/2018 ג 19:30 5 0 1229 1016
מלם שכר משרד החוץ א 06/11/2018 ג 19:30 0 5 0 1692
מבקר המדינה ב משרד לשרותי דת ב 06/11/2018 ג 19:30 5 0 1047 0
רשות האוכלוסין א קרן קיימת לישראל א 06/11/2018 ג 19:30 0 5 1304 1487
משרד החוץ ג מינהל אזרחי יו"ש ב 06/11/2018 ג 19:30 3 0 1654 1233
מבקר המדינה ב רשות האוכלוסין א 13/11/2018 ג 19:30 5 0 925 0
המטה הארצי קרן קיימת לישראל א 13/11/2018 ג 19:30 4 1 1714 1659
משרד החקלאות משרד החוץ א 13/11/2018 ג 19:30 0 5 1154 1529
מלם שכר משרד החוץ ג 13/11/2018 ג 19:30 0 5 0 1567
ועדת הבחירות לכנסת קרן קיימת לישראל ב 13/11/2018 ג 19:30 0 5 1148 1320
המטה הארצי מינהל אזרחי יו"ש ב 20/11/2018 ג 19:30 5 0 1538 1337
ועדת הבחירות לכנסת מבקר המדינה ב 20/11/2018 ג 19:30 5 0 1373 953
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל ב 20/11/2018 ג 19:30 3 0 1645 1458
משרד החקלאות משרד לשרותי דת ב 20/11/2018 ג 19:30 0 3 980 1219
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ א 20/11/2018 ג 19:30 1 4 1521 1596
מלם שכר ועדת הבחירות לכנסת 27/11/2018 ג 19:30 0 5 0 1294
קרן קיימת לישראל ב רשות האוכלוסין א 27/11/2018 ג 19:30 3 0 1451 1344
משרד לשרותי דת ב קרן קיימת לישראל א 27/11/2018 ג 19:30 0 3 1283 1488
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ א 27/11/2018 ג 19:30 0 5 1294 1502
המטה הארצי מבקר המדינה ב 27/11/2018 ג 19:30 5 0 1513 875
משרד החוץ א משרד לשרותי דת ב 11/12/2018 ג 19:30 3 0 1523 1204
קרן קיימת לישראל א משרד החקלאות 11/12/2018 ג 19:30 5 0 1568 0
ועדת הבחירות לכנסת המטה הארצי 11/12/2018 ג 19:30 0 5 1192 1631
משרד החוץ ג רשות האוכלוסין א 11/12/2018 ג 19:30 5 0 1648 1259
קרן קיימת לישראל ב מלם שכר 11/12/2018 ג 19:30 5 0 1438 0
משרד החקלאות מבקר המדינה ב 25/12/2018 ג 19:30 3 0 1143 906
מינהל אזרחי יו"ש ב מלם שכר 25/12/2018 ג 19:30 5 0 1370 0
משרד החוץ א משרד החוץ ג 25/12/2018 ג 19:30 2 1 1597 1663
קרן קיימת לישראל א קרן קיימת לישראל ב 25/12/2018 ג 19:30 4 1 1532 1487
רשות האוכלוסין א ועדת הבחירות לכנסת 25/12/2018 ג 19:30 0 5 1401 1529
קרן קיימת לישראל א מלם שכר 01/01/2019 ג 19:30 5 0 1518 1229
רשות האוכלוסין א משרד לשרותי דת ב 01/01/2019 ג 19:30 1 4 1393 1434
קרן קיימת לישראל ב מבקר המדינה ב 01/01/2019 ג 19:30 5 0 1476 0
משרד החוץ א המטה הארצי 01/01/2019 ג 19:30 5 0 1707 1410
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החקלאות 01/01/2019 ג 19:30 3 0 1405 657
רשות האוכלוסין א המטה הארצי 08/01/2019 ג 19:30 4 1 1422 1370
משרד החוץ א ועדת הבחירות לכנסת 08/01/2019 ג 19:30 5 0 1716 1283
קרן קיימת לישראל א מינהל אזרחי יו"ש ב 08/01/2019 ג 19:30 5 0 1340 1330
מבקר המדינה ב מלם שכר 08/01/2019 ג 19:30 5 0 839 0
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ ג 08/01/2019 ג 19:30 0 5 1398 1630
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל ב 15/01/2019 ג 19:30 1 4 1441 1532
משרד החוץ ג המטה הארצי 15/01/2019 ג 19:30 3 2 1655 1629
מלם שכר משרד החקלאות 15/01/2019 ג 19:30 0 5 0 0
משרד לשרותי דת ב ועדת הבחירות לכנסת 15/01/2019 ג 19:30 5 0 1460 0
מבקר המדינה ב קרן קיימת לישראל א 15/01/2019 ג 19:30 0 5 835 1526
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל ב 22/01/2019 ג 19:30 4 1 1625 1512
משרד החוץ ג מבקר המדינה ב 22/01/2019 ג 19:30 5 0 1550 915
רשות האוכלוסין א מינהל אזרחי יו"ש ב 22/01/2019 ג 19:30 1 2 1292 1376
משרד החקלאות המטה הארצי 22/01/2019 ג 19:30 0 5 0 1858
משרד לשרותי דת ב מלם שכר 22/01/2019 ג 19:30 5 0 1410 0
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ ג 29/01/2019 ג 19:30 0 5 1516 1641
קרן קיימת לישראל ב משרד לשרותי דת ב 29/01/2019 ג 19:30 5 0 1527 1257
מלם שכר המטה הארצי 29/01/2019 ג 19:30 0 5 0 1665
מינהל אזרחי יו"ש ב ועדת הבחירות לכנסת 29/01/2019 ג 19:30 1 2 1484 1471
רשות האוכלוסין א משרד החקלאות 29/01/2019 ג 19:30 3 0 1342 968
משרד החקלאות ועדת הבחירות לכנסת 05/02/2019 ג 19:30 0 5 0 1327
משרד החוץ א מלם שכר 05/02/2019 ג 19:30 5 0 1675 0
משרד לשרותי דת ב מבקר המדינה ב 05/02/2019 ג 19:30 0 5 0 908
קרן קיימת לישראל א רשות האוכלוסין א 05/02/2019 ג 19:30 5 0 1542 1390
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ ג 05/02/2019 ג 19:30 0 5 1315 1543
רשות האוכלוסין א מבקר המדינה ב 12/02/2019 ג 19:30 3 0 1243 849
קרן קיימת לישראל א המטה הארצי 12/02/2019 ג 19:30 0 5 1464 1644
משרד החוץ א משרד החקלאות 12/02/2019 ג 19:30 5 0 1483 0
משרד החוץ ג מלם שכר 12/02/2019 ג 19:30 5 0 1626 0
קרן קיימת לישראל ב ועדת הבחירות לכנסת 12/02/2019 ג 19:30 5 0 1318 0
מינהל אזרחי יו"ש ב המטה הארצי 19/02/2019 ג 19:30 1 4 1405 1498
מבקר המדינה ב ועדת הבחירות לכנסת 19/02/2019 ג 19:30 0 5 0 1106
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ ג 19/02/2019 ג 19:30 0 5 0 1782
משרד לשרותי דת ב משרד החקלאות 19/02/2019 ג 19:30 5 0 1408 0
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל א 19/02/2019 ג 19:30 0 3 1548 1717
ועדת הבחירות לכנסת מלם שכר 26/02/2019 ג 19:30 5 0 1244 0
רשות האוכלוסין א קרן קיימת לישראל ב 26/02/2019 ג 19:30 0 3 1369 1582
קרן קיימת לישראל א משרד לשרותי דת ב 26/02/2019 ג 19:30 5 0 1449 1219
משרד החוץ א מינהל אזרחי יו"ש ב 26/02/2019 ג 19:30 5 0 1507 1392
מבקר המדינה ב המטה הארצי 26/02/2019 ג 19:30 0 3 862 1555
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ א 05/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1669
משרד החקלאות קרן קיימת לישראל א 05/03/2019 ג 19:30 0 5 820 1645
המטה הארצי ועדת הבחירות לכנסת 05/03/2019 ג 19:30 5 0 1782 1235
רשות האוכלוסין א משרד החוץ ג 05/03/2019 ג 19:30 0 5 1237 1728
מלם שכר קרן קיימת לישראל ב 05/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1569
מבקר המדינה ב משרד החקלאות 12/03/2019 ג 19:30 5 0 764 0
מלם שכר מינהל אזרחי יו"ש ב 12/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1581
משרד החוץ ג משרד החוץ א 12/03/2019 ג 19:30 2 1 1697 1677
קרן קיימת לישראל ב קרן קיימת לישראל א 12/03/2019 ג 19:30 5 0 1771 0
ועדת הבחירות לכנסת רשות האוכלוסין א 12/03/2019 ג 19:30 5 0 1562 1132
מלם שכר קרן קיימת לישראל א 19/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1526
משרד לשרותי דת ב רשות האוכלוסין א 19/03/2019 ג 19:30 5 0 1137 0
מבקר המדינה ב קרן קיימת לישראל ב 19/03/2019 ג 19:30 0 3 806 1478
המטה הארצי משרד החוץ א 19/03/2019 ג 19:30 4 1 1740 1667
משרד החקלאות מינהל אזרחי יו"ש ב 19/03/2019 ג 19:30 0 5 0 925
המטה הארצי רשות האוכלוסין א 26/03/2019 ג 19:30 5 0 1715 0
ועדת הבחירות לכנסת משרד החוץ א 26/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1629
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל א 26/03/2019 ג 19:30 0 5 0 1044
מלם שכר מבקר המדינה ב 26/03/2019 ג 19:30 0 5 0 911
משרד החוץ ג משרד לשרותי דת ב 26/03/2019 ג 19:30 5 0 1735 1072
קרן קיימת לישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ב 02/04/2019 ג 19:30 0 5 0 1465
המטה הארצי משרד החוץ ג 02/04/2019 ג 19:30 4 1 1777 1662
משרד החקלאות מלם שכר 02/04/2019 ג 19:30 0 5 0 0
ועדת הבחירות לכנסת משרד לשרותי דת ב 02/04/2019 ג 19:30 0 5 0 1409
קרן קיימת לישראל א מבקר המדינה ב 02/04/2019 ג 19:30 5 0 1432 0
ועדת הבחירות לכנסת קרן קיימת לישראל א 09/04/2019 ג 19:30
משרד החוץ א מבקר המדינה ב 09/04/2019 ג 19:30
המטה הארצי קרן קיימת לישראל ב 09/04/2019 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד לשרותי דת ב 09/04/2019 ג 19:30
מלם שכר רשות האוכלוסין א 09/04/2019 ג 19:30
רשות האוכלוסין א משרד החוץ א 30/04/2019 ג 19:30
מבקר המדינה ב מינהל אזרחי יו"ש ב 30/04/2019 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב המטה הארצי 30/04/2019 ג 19:30
משרד החוץ ג ועדת הבחירות לכנסת 30/04/2019 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב משרד החקלאות 30/04/2019 ג 19:30
משרד החקלאות משרד החוץ ג 14/05/2019 ג 19:30
קרן קיימת לישראל א ועדת הבחירות לכנסת 14/05/2019 ג 19:30
מבקר המדינה ב משרד החוץ א 14/05/2019 ג 19:30
קרן קיימת לישראל ב המטה הארצי 14/05/2019 ג 19:30
משרד לשרותי דת ב מינהל אזרחי יו"ש ב 14/05/2019 ג 19:30
רשות האוכלוסין א מלם שכר 28/05/2019 ג 19:30
משרד החוץ ג משרד החקלאות 28/05/2019 ג 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ב מבקר המדינה ב 28/05/2019 ג 19:30
המטה הארצי משרד לשרותי דת ב 28/05/2019 ג 19:30
משרד החקלאות קרן קיימת לישראל ב 02/06/2019 ג 19:30
משרד החוץ א רשות האוכלוסין א 02/06/2019 ג 19:30
ועדת הבחירות לכנסת משרד החוץ ג 02/06/2019 ג 19:30


 

106

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הבינוי א משרד האוצר א 14/10/2018 א 19:30 3 0 1645 1343
משרד האוצר ב מינהל אזרחי יו"ש ג 14/10/2018 א 19:30 0 5 1127 1612
בי"ח הדסה ל. מ. לסטטיסטיקה 14/10/2018 א 19:30 4 1 1521 1498
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש א 14/10/2018 א 19:30 0 3 1421 1531
משרד הרווחה ב בנק ישראל ב 14/10/2018 א 19:30 0 5 1285 1589
מינהל אזרחי יו"ש ג מנהל התכנון 21/10/2018 א 19:30 5 0 1559 1329
בנק ישראל ב משרד הבינוי א 21/10/2018 א 19:30 1 2 1531 1593
משרד החוץ ד משרד הרווחה ב 21/10/2018 א 19:30 3 0 1625 1486
לשכת עו"ד בי"ח הדסה 21/10/2018 א 19:30 0 5 1632 1764
מינהל אזרחי יו"ש א ל. מ. לסטטיסטיקה 21/10/2018 א 19:30 2 3 1428 1435
לשכת עו"ד מינהל אזרחי יו"ש א 28/10/2018 א 19:30 5 0 1607 1388
משרד הרווחה ב משרד האוצר א 28/10/2018 א 19:30 2 3 1339 1356
משרד האוצר ב בנק ישראל ב 28/10/2018 א 19:30 0 5 1334 1507
ל. מ. לסטטיסטיקה מנהל התכנון 28/10/2018 א 19:30 3 0 1504 1288
מינהל אזרחי יו"ש ג בי"ח הדסה 28/10/2018 א 19:30 0 5 1506 1707
משרד האוצר ב ל. מ. לסטטיסטיקה 04/11/2018 א 19:30 0 5 1282 1445
משרד החוץ ד מנהל התכנון 04/11/2018 א 19:30 5 0 1645 1399
מינהל אזרחי יו"ש א משרד האוצר א 04/11/2018 א 19:30 2 1 1455 1384
משרד הרווחה ב מינהל אזרחי יו"ש ג 04/11/2018 א 19:30 2 1 1477 1482
לשכת עו"ד משרד הבינוי א 04/11/2018 א 19:30 5 0 1626 1490
משרד החוץ ד בי"ח הדסה 11/11/2018 א 19:30 0 3 1519 1686
לשכת עו"ד משרד האוצר ב 11/11/2018 א 19:30 4 1 1691 1355
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הבינוי א 11/11/2018 א 19:30 2 1 1472 1484
מינהל אזרחי יו"ש א בנק ישראל ב 11/11/2018 א 19:30 0 5 1400 1646
מנהל התכנון משרד האוצר א 11/11/2018 א 19:30 0 3 1224 1374
משרד הרווחה ב לשכת עו"ד 18/11/2018 א 19:30 3 2 1517 1504
משרד הבינוי א ל. מ. לסטטיסטיקה 18/11/2018 א 19:30 0 4 1463 1581
בנק ישראל ב מנהל התכנון 18/11/2018 א 19:30 4 1 1619 1256
בי"ח הדסה משרד האוצר א 18/11/2018 א 19:30 5 0 1544 1371
משרד החוץ ד משרד האוצר ב 18/11/2018 א 19:30 5 0 1321 1221
משרד האוצר א בנק ישראל ב 25/11/2018 א 19:30 0 5 1224 1533
מנהל התכנון מינהל אזרחי יו"ש א 25/11/2018 א 19:30 0 3 1273 1482
לשכת עו"ד משרד החוץ ד 25/11/2018 א 19:30 0 3 1532 1608
מינהל אזרחי יו"ש ג ל. מ. לסטטיסטיקה 25/11/2018 א 19:30 2 1 1571 1505
משרד הבינוי א משרד הרווחה ב 25/11/2018 א 19:30 4 1 1449 1387
מינהל אזרחי יו"ש א משרד האוצר ב 16/12/2018 א 19:30 5 0 1391 1329
בי"ח הדסה משרד הרווחה ב 16/12/2018 א 19:30 5 0 1593 1244
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש ג 16/12/2018 א 19:30 0 5 1350 1429
מנהל התכנון משרד הבינוי א 16/12/2018 א 19:30 0 5 0 1541
ל. מ. לסטטיסטיקה לשכת עו"ד 16/12/2018 א 19:30 1 2 1543 1641
מנהל התכנון משרד הרווחה ב 23/12/2018 א 19:30 0 5 1021 1451
ל. מ. לסטטיסטיקה בנק ישראל ב 23/12/2018 א 19:30 0 5 1480 1636
משרד הבינוי א משרד האוצר ב 23/12/2018 א 19:30 3 0 1455 1310
משרד האוצר א משרד החוץ ד 23/12/2018 א 19:30 0 3 1682 1772
בי"ח הדסה מינהל אזרחי יו"ש א 23/12/2018 א 19:30 5 0 1686 1537
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד החוץ ד 30/12/2018 א 19:30 1 2 1434 1468
משרד האוצר א לשכת עו"ד 30/12/2018 א 19:30 0 5 1290 1666
מנהל התכנון בי"ח הדסה 30/12/2018 א 19:30 0 5 1291 1673
משרד האוצר ב משרד הרווחה ב 30/12/2018 א 19:30 2 2 1315 1315
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ג 30/12/2018 א 19:30 5 0 1536 1382
בי"ח הדסה משרד הבינוי א 06/01/2019 א 19:30 5 0 1773 1423
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד החוץ ד 06/01/2019 א 19:30 0 5 1336 1645
משרד הרווחה ב מינהל אזרחי יו"ש א 06/01/2019 א 19:30 0 5 0 1408
בנק ישראל ב לשכת עו"ד 06/01/2019 א 19:30 3 2 1611 1604
משרד האוצר ב מנהל התכנון 06/01/2019 א 19:30 2 1 1318 1230
משרד האוצר א משרד הבינוי א 13/01/2019 א 19:30 0 3 1360 1510
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר ב 13/01/2019 א 19:30 3 0 1453 1305
ל. מ. לסטטיסטיקה בי"ח הדסה 13/01/2019 א 19:30 0 5 1369 1600
מינהל אזרחי יו"ש א משרד החוץ ד 13/01/2019 א 19:30 0 5 0 1403
בנק ישראל ב משרד הרווחה ב 13/01/2019 א 19:30 5 0 1734 1397
מנהל התכנון מינהל אזרחי יו"ש ג 27/01/2019 א 19:30 0 3 1179 1467
משרד הבינוי א בנק ישראל ב 27/01/2019 א 19:30 2 1 1637 1622
משרד הרווחה ב משרד החוץ ד 27/01/2019 א 19:30 0 3 1233 1451
בי"ח הדסה לשכת עו"ד 27/01/2019 א 19:30 4 1 1688 1577
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש א 27/01/2019 א 19:30 4 1 1627 1433
מינהל אזרחי יו"ש א לשכת עו"ד 03/02/2019 א 19:30 0 5 1549 1728
משרד האוצר א משרד הרווחה ב 03/02/2019 א 19:30 4 1 1196 1178
בנק ישראל ב משרד האוצר ב 03/02/2019 א 19:30 5 0 1734 1251
מנהל התכנון ל. מ. לסטטיסטיקה 03/02/2019 א 19:30 1 2 1253 1335
בי"ח הדסה מינהל אזרחי יו"ש ג 03/02/2019 א 19:30 1 1 1572 1588
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר ב 10/02/2019 א 19:30 2 1 1443 1403
מנהל התכנון משרד החוץ ד 10/02/2019 א 19:30 0 5 0 1443
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש א 10/02/2019 א 19:30 0 3 1427 1555
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הרווחה ב 10/02/2019 א 19:30 4 1 1563 1411
משרד הבינוי א לשכת עו"ד 10/02/2019 א 19:30 0 5 991 1791
בי"ח הדסה משרד החוץ ד 17/02/2019 א 19:30 1 2 1667 1615
משרד האוצר ב לשכת עו"ד 17/02/2019 א 19:30 0 5 1212 1879
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש ג 17/02/2019 א 19:30 3 0 1579 1334
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש א 17/02/2019 א 19:30 4 1 1585 1395
משרד האוצר א מנהל התכנון 17/02/2019 א 19:30 3 0 1489 1255
לשכת עו"ד משרד הרווחה ב 24/02/2019 א 19:30 5 0 1676 1315
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הבינוי א 24/02/2019 א 19:30 0 5 1430 1734
מנהל התכנון בנק ישראל ב 24/02/2019 א 19:30 0 3 1249 1685
משרד האוצר א בי"ח הדסה 24/02/2019 א 19:30 0 5 1425 1736
משרד האוצר ב משרד החוץ ד 24/02/2019 א 19:30 0 5 1447 1617
בנק ישראל ב משרד האוצר א 03/03/2019 א 19:30 4 1 1516 1382
מינהל אזרחי יו"ש א מנהל התכנון 03/03/2019 א 19:30 2 1 1396 1313
משרד החוץ ד לשכת עו"ד 03/03/2019 א 19:30 0 5 1377 1786
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש ג 03/03/2019 א 19:30 5 0 1539 0
משרד הרווחה ב משרד הבינוי א 03/03/2019 א 19:30 0 5 1306 1571
משרד האוצר ב מינהל אזרחי יו"ש א 10/03/2019 א 19:30 1 2 1350 1452
משרד הרווחה ב בי"ח הדסה 10/03/2019 א 19:30 0 5 860 1579
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר א 10/03/2019 א 19:30 2 1 1484 1330
משרד הבינוי א מנהל התכנון 10/03/2019 א 19:30 3 0 1553 1240
לשכת עו"ד ל. מ. לסטטיסטיקה 10/03/2019 א 19:30 5 0 1654 1392
משרד הרווחה ב מנהל התכנון 17/03/2019 א 19:30 2 1 1147 1161
בנק ישראל ב ל. מ. לסטטיסטיקה 17/03/2019 א 19:30 5 0 1603 1350
משרד האוצר ב משרד הבינוי א 17/03/2019 א 19:30 0 3 1152 1571
משרד החוץ ד משרד האוצר א 17/03/2019 א 19:30 1 4 1592 1649
מינהל אזרחי יו"ש א בי"ח הדסה 17/03/2019 א 19:30 0 5 1307 1611
משרד החוץ ד ל. מ. לסטטיסטיקה 24/03/2019 א 19:30 0 5 926 1485
לשכת עו"ד משרד האוצר א 24/03/2019 א 19:30 2 1 1514 1435
בי"ח הדסה מנהל התכנון 24/03/2019 א 19:30 5 0 1579 0
משרד הרווחה ב משרד האוצר ב 24/03/2019 א 19:30 5 0 1592 1476
מינהל אזרחי יו"ש ג בנק ישראל ב 24/03/2019 א 19:30 0 5 897 1639
משרד הבינוי א בי"ח הדסה 31/03/2019 א 19:30 0 5 1544 1614
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש ג 31/03/2019 א 19:30 2 1 1525 1450
מינהל אזרחי יו"ש א משרד הרווחה ב 31/03/2019 א 19:30 3 0 1437 1309
לשכת עו"ד בנק ישראל ב 31/03/2019 א 19:30 1 2 1640 1732
מנהל התכנון משרד האוצר ב 31/03/2019 א 19:30 0 5 1249 1443
לשכת עו"ד מנהל התכנון 07/04/2019 א 19:30
משרד האוצר א משרד האוצר ב 07/04/2019 א 19:30
משרד החוץ ד משרד הבינוי א 07/04/2019 א 19:30
בי"ח הדסה בנק ישראל ב 07/04/2019 א 19:30
משרד הרווחה ב ל. מ. לסטטיסטיקה 07/04/2019 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר א 05/05/2019 א 19:30
משרד האוצר ב בי"ח הדסה 05/05/2019 א 19:30
בנק ישראל ב משרד החוץ ד 05/05/2019 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג לשכת עו"ד 05/05/2019 א 19:30
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש א 05/05/2019 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א מינהל אזרחי יו"ש ג 12/05/2019 א 19:30
מנהל התכנון לשכת עו"ד 12/05/2019 א 19:30
משרד האוצר ב משרד האוצר א 12/05/2019 א 19:30
משרד הבינוי א משרד החוץ ד 12/05/2019 א 19:30
בנק ישראל ב בי"ח הדסה 12/05/2019 א 19:30
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הרווחה ב 19/05/2019 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש ג מינהל אזרחי יו"ש א 19/05/2019 א 19:30
בי"ח הדסה משרד האוצר ב 19/05/2019 א 19:30
משרד החוץ ד בנק ישראל ב 19/05/2019 א 19:30
מינהל אזרחי יו"ש א משרד הבינוי א 26/05/2019 א 19:30
משרד האוצר א ל. מ. לסטטיסטיקה 26/05/2019 א 19:30
לשכת עו"ד מינהל אזרחי יו"ש ג 26/05/2019 א 19:30


 

105

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
שירותי דת ד קופת חולים מאוחדת א 15/10/2018 ב 19:30 0 5 0 1418
משרד החוץ ב מ. אנרגיה ומים ב 15/10/2018 ב 19:30 3 2 1545 1491
נש"מ ב עיריית ירושלים ג 15/10/2018 ב 19:30 3 0 1651 1530
חברת חשמל ב משרד החוץ ה 15/10/2018 ב 19:30 4 1 1268 1177
קופת חולים מאוחדת ב עיריית ירושלים ב 15/10/2018 ב 19:30 4 1 1557 1485
מ. אנרגיה ומים ב משרד הבינוי ב 22/10/2018 ב 19:30 1 4 1493 1643
עיריית ירושלים ב שירותי דת ד 22/10/2018 ב 19:30 5 0 1524 0
חברת חשמל ב קופת חולים מאוחדת ב 22/10/2018 ב 19:30 5 0 1446 1130
שרותי בריאות כללית א נש"מ ב 22/10/2018 ב 19:30 2 1 1623 1357
משרד החוץ ה עיריית ירושלים ג 22/10/2018 ב 19:30 0 5 1128 1515
שרותי בריאות כללית א משרד החוץ ה 29/10/2018 ב 19:30 5 0 1497 985
קופת חולים מאוחדת ב קופת חולים מאוחדת א 29/10/2018 ב 19:30 0 5 1263 1530
משרד החוץ ב עיריית ירושלים ב 29/10/2018 ב 19:30 2 1 1357 1365
עיריית ירושלים ג משרד הבינוי ב 29/10/2018 ב 19:30 0 5 1285 1737
מ. אנרגיה ומים ב נש"מ ב 29/10/2018 ב 19:30 1 4 1282 1386
משרד החוץ ב עיריית ירושלים ג 05/11/2018 ב 19:30 1 4 1332 1402
חברת חשמל ב משרד הבינוי ב 05/11/2018 ב 19:30 1 4 1588 1660
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת א 05/11/2018 ב 19:30 0 5 949 1434
קופת חולים מאוחדת ב מ. אנרגיה ומים ב 05/11/2018 ב 19:30 5 0 1240 0
שרותי בריאות כללית א שירותי דת ד 05/11/2018 ב 19:30 5 0 1702 0
חברת חשמל ב נש"מ ב 12/11/2018 ב 19:30 1 4 1262 1336
שרותי בריאות כללית א משרד החוץ ב 12/11/2018 ב 19:30 5 0 1686 1475
מ. אנרגיה ומים ב שירותי דת ד 12/11/2018 ב 19:30 0 5 0 0
משרד החוץ ה עיריית ירושלים ב 12/11/2018 ב 19:30 1 4 1222 1332
משרד הבינוי ב קופת חולים מאוחדת א 12/11/2018 ב 19:30 5 0 1648 0
קופת חולים מאוחדת ב שרותי בריאות כללית א 19/11/2018 ב 19:30 0 3 1372 1678
שירותי דת ד עיריית ירושלים ג 19/11/2018 ב 19:30 0 5 0 1704
עיריית ירושלים ב משרד הבינוי ב 19/11/2018 ב 19:30 1 4 1329 1502
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת א 19/11/2018 ב 19:30 0 5 1433 1554
חברת חשמל ב משרד החוץ ב 19/11/2018 ב 19:30 1 4 1352 1455
קופת חולים מאוחדת א עיריית ירושלים ב 26/11/2018 ב 19:30 4 1 1548 1420
משרד הבינוי ב משרד החוץ ה 26/11/2018 ב 19:30 5 0 1533 1216
שרותי בריאות כללית א חברת חשמל ב 26/11/2018 ב 19:30 5 0 1584 1240
מ. אנרגיה ומים ב עיריית ירושלים ג 26/11/2018 ב 19:30 0 5 1134 1676
שירותי דת ד קופת חולים מאוחדת ב 26/11/2018 ב 19:30 0 5 0 1433
משרד החוץ ה משרד החוץ ב 17/12/2018 ב 19:30 0 3 1116 1438
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת ב 17/12/2018 ב 19:30 5 0 1401 0
קופת חולים מאוחדת א מ. אנרגיה ומים ב 17/12/2018 ב 19:30 5 0 1353 1109
משרד הבינוי ב שירותי דת ד 17/12/2018 ב 19:30 5 0 1805 0
עיריית ירושלים ג שרותי בריאות כללית א 17/12/2018 ב 19:30 5 0 1393 0
משרד הבינוי ב קופת חולים מאוחדת ב 24/12/2018 ב 19:30 5 0 1723 0
עיריית ירושלים ג עיריית ירושלים ב 24/12/2018 ב 19:30 3 0 1511 1277
שירותי דת ד משרד החוץ ב 24/12/2018 ב 19:30 0 5 1404 1489
קופת חולים מאוחדת א חברת חשמל ב 24/12/2018 ב 19:30 3 2 1340 1315
נש"מ ב משרד החוץ ה 24/12/2018 ב 19:30 5 0 1461 1151
עיריית ירושלים ג חברת חשמל ב 31/12/2018 ב 19:30 2 3 1414 1451
קופת חולים מאוחדת א שרותי בריאות כללית א 31/12/2018 ב 19:30 0 3 1218 1545
משרד הבינוי ב נש"מ ב 31/12/2018 ב 19:30 4 1 1649 1419
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת ב 31/12/2018 ב 19:30 4 1 1297 1271
עיריית ירושלים ב מ. אנרגיה ומים ב 31/12/2018 ב 19:30 2 1 1309 1226
נש"מ ב שירותי דת ד 07/01/2019 ב 19:30 3 2 1321 1277
מ. אנרגיה ומים ב חברת חשמל ב 07/01/2019 ב 19:30 4 1 1276 1177
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ה 07/01/2019 ב 19:30 4 1 1080 1065
עיריית ירושלים ב שרותי בריאות כללית א 07/01/2019 ב 19:30 0 5 1449 1578
משרד החוץ ב משרד הבינוי ב 07/01/2019 ב 19:30 1 4 1486 1548
קופת חולים מאוחדת א שירותי דת ד 14/01/2019 ב 19:30 5 0 1297 0
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ב 14/01/2019 ב 19:30 0 3 1036 1508
עיריית ירושלים ג נש"מ ב 14/01/2019 ב 19:30 5 0 1593 1518
משרד החוץ ה חברת חשמל ב 14/01/2019 ב 19:30 0 5 1217 1481
עיריית ירושלים ב קופת חולים מאוחדת ב 14/01/2019 ב 19:30 3 0 1492 1061
משרד הבינוי ב מ. אנרגיה ומים ב 28/01/2019 ב 19:30 5 0 1648 1214
שירותי דת ד עיריית ירושלים ב 28/01/2019 ב 19:30 0 3 636 1484
קופת חולים מאוחדת ב חברת חשמל ב 28/01/2019 ב 19:30 0 5 1017 1349
נש"מ ב שרותי בריאות כללית א 28/01/2019 ב 19:30 2 1 1522 1562
עיריית ירושלים ג משרד החוץ ה 28/01/2019 ב 19:30 5 0 1393 1168
משרד החוץ ה שרותי בריאות כללית א 04/02/2019 ב 19:30 0 3 1284 1539
קופת חולים מאוחדת א קופת חולים מאוחדת ב 04/02/2019 ב 19:30 5 0 1221 0
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ב 04/02/2019 ב 19:30 5 0 1431 1391
משרד הבינוי ב עיריית ירושלים ג 04/02/2019 ב 19:30 5 0 1597 1460
נש"מ ב מ. אנרגיה ומים ב 04/02/2019 ב 19:30 3 0 1491 1169
עיריית ירושלים ג משרד החוץ ב 11/02/2019 ב 19:30 5 0 1547 1378
משרד הבינוי ב חברת חשמל ב 11/02/2019 ב 19:30 4 1 1654 1568
קופת חולים מאוחדת א משרד החוץ ה 11/02/2019 ב 19:30 3 0 1353 1142
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת ב 11/02/2019 ב 19:30 0 5 0 864
שירותי דת ד שרותי בריאות כללית א 11/02/2019 ב 19:30 0 5 763 1392
נש"מ ב חברת חשמל ב 18/02/2019 ב 19:30 3 0 1527 1307
משרד החוץ ב שרותי בריאות כללית א 18/02/2019 ב 19:30 0 3 1418 1517
שירותי דת ד מ. אנרגיה ומים ב 18/02/2019 ב 19:30 0 5 0 0
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ה 18/02/2019 ב 19:30 3 0 1542 1210
קופת חולים מאוחדת א משרד הבינוי ב 18/02/2019 ב 19:30 0 5 1401 1659
שרותי בריאות כללית א קופת חולים מאוחדת ב 25/02/2019 ב 19:30 5 0 1522 0
עיריית ירושלים ג שירותי דת ד 25/02/2019 ב 19:30 5 0 1662 0
משרד הבינוי ב עיריית ירושלים ב 25/02/2019 ב 19:30 5 0 1648 1402
קופת חולים מאוחדת א נש"מ ב 25/02/2019 ב 19:30 0 5 0 1519
משרד החוץ ב חברת חשמל ב 25/02/2019 ב 19:30 0 5 0 1384
עיריית ירושלים ב קופת חולים מאוחדת א 04/03/2019 ב 19:30 5 0 1462 1221
משרד החוץ ה משרד הבינוי ב 04/03/2019 ב 19:30 0 5 1296 1632
חברת חשמל ב שרותי בריאות כללית א 04/03/2019 ב 19:30 5 0 1244 0
עיריית ירושלים ג מ. אנרגיה ומים ב 04/03/2019 ב 19:30 5 0 1573 971
קופת חולים מאוחדת ב שירותי דת ד 04/03/2019 ב 19:30 5 0 1217 586
משרד החוץ ב משרד החוץ ה 11/03/2019 ב 19:30 5 0 1381 1083
קופת חולים מאוחדת ב נש"מ ב 11/03/2019 ב 19:30 0 5 1255 1433
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת א 11/03/2019 ב 19:30 1 4 1187 1340
שירותי דת ד משרד הבינוי ב 11/03/2019 ב 19:30 0 5 0 1740
שרותי בריאות כללית א עיריית ירושלים ג 11/03/2019 ב 19:30 0 5 1354 1508
קופת חולים מאוחדת ב משרד הבינוי ב 18/03/2019 ב 19:30 0 5 876 1523
עיריית ירושלים ב עיריית ירושלים ג 18/03/2019 ב 19:30 0 5 1447 1764
משרד החוץ ב שירותי דת ד 18/03/2019 ב 19:30 5 0 1437 0
חברת חשמל ב קופת חולים מאוחדת א 18/03/2019 ב 19:30 4 1 1460 1404
משרד החוץ ה נש"מ ב 18/03/2019 ב 19:30 0 5 1235 1601
חברת חשמל ב עיריית ירושלים ג 25/03/2019 ב 19:30 5 0 1602 1497
שרותי בריאות כללית א קופת חולים מאוחדת א 25/03/2019 ב 19:30 0 5 0 1329
נש"מ ב משרד הבינוי ב 25/03/2019 ב 19:30 3 0 1568 1522
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ב 25/03/2019 ב 19:30 0 5 1115 1556
מ. אנרגיה ומים ב עיריית ירושלים ב 25/03/2019 ב 19:30 0 5 910 1329
שירותי דת ד נש"מ ב 01/04/2019 ב 19:30 0 5 0 1523
חברת חשמל ב מ. אנרגיה ומים ב 01/04/2019 ב 19:30 2 1 1248 1162
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת ב 01/04/2019 ב 19:30 5 0 1173 1003
שרותי בריאות כללית א עיריית ירושלים ב 01/04/2019 ב 19:30 3 0 1532 1341
משרד הבינוי ב משרד החוץ ב 01/04/2019 ב 19:30 5 0 1728 1389
שרותי בריאות כללית א משרד הבינוי ב 08/04/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א משרד החוץ ב 08/04/2019 ב 19:30
חברת חשמל ב שירותי דת ד 08/04/2019 ב 19:30
נש"מ ב עיריית ירושלים ב 08/04/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת ב עיריית ירושלים ג 08/04/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ג קופת חולים מאוחדת א 29/04/2019 ב 19:30
משרד החוץ ב נש"מ ב 29/04/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ב חברת חשמל ב 29/04/2019 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב שרותי בריאות כללית א 29/04/2019 ב 19:30
שירותי דת ד משרד החוץ ה 29/04/2019 ב 19:30
משרד החוץ ה מ. אנרגיה ומים ב 06/05/2019 ב 19:30
משרד הבינוי ב שרותי בריאות כללית א 06/05/2019 ב 19:30
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת א 06/05/2019 ב 19:30
שירותי דת ד חברת חשמל ב 06/05/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ב נש"מ ב 06/05/2019 ב 19:30
עיריית ירושלים ג קופת חולים מאוחדת ב 13/05/2019 ב 19:30
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ה 13/05/2019 ב 19:30
נש"מ ב משרד החוץ ב 13/05/2019 ב 19:30
חברת חשמל ב עיריית ירושלים ב 13/05/2019 ב 19:30
משרד החוץ ה שירותי דת ד 27/05/2019 ב 19:30
קופת חולים מאוחדת א עיריית ירושלים ג 27/05/2019 ב 19:30
שרותי בריאות כללית א מ. אנרגיה ומים ב 27/05/2019 ב 19:30


 

104

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
נציבות מס הכנסה משרד הרווחה א 17/10/2018 ד 16:50 4 1 1641 1583
עיריית ירושלים ד משרד התיירות ג 17/10/2018 ד 16:50 0 5 1376 1469
ביטוח לאומי הרשות לנירות ערך 17/10/2018 ד 16:50 5 0 1815 1435
משרד הפנים א ר. מקרקעי ישראל 17/10/2018 ד 16:50 5 0 1418 0
משרד הבינוי ג רה"מ ז 17/10/2018 ד 16:50 4 1 1449 1438
משרד התיירות ג משרד הקליטה א 24/10/2018 ד 16:50 5 0 1293 0
רה"מ ז נציבות מס הכנסה 24/10/2018 ד 16:50 0 5 1413 1598
משרד הפנים א משרד הבינוי ג 24/10/2018 ד 16:50 2 1 1403 1308
רה"מ ד ביטוח לאומי 24/10/2018 ד 16:50 0 5 1408 1936
ר. מקרקעי ישראל הרשות לנירות ערך 24/10/2018 ד 16:50 0 3 1277 1393
רה"מ ד ר. מקרקעי ישראל 31/10/2018 ד 16:50 3 2 1361 1279
משרד הבינוי ג משרד הרווחה א 31/10/2018 ד 16:50 2 1 1337 1285
עיריית ירושלים ד רה"מ ז 31/10/2018 ד 16:50 0 5 1324 1487
הרשות לנירות ערך משרד הקליטה א 31/10/2018 ד 16:50 0 5 1143 1272
משרד התיירות ג ביטוח לאומי 31/10/2018 ד 16:50 0 5 0 1470
עיריית ירושלים ד הרשות לנירות ערך 07/11/2018 ד 16:50 5 0 1340 0
משרד הפנים א משרד הקליטה א 07/11/2018 ד 16:50 1 4 1382 1471
ר. מקרקעי ישראל משרד הרווחה א 07/11/2018 ד 16:50 1 2 1416 1459
משרד הבינוי ג משרד התיירות ג 07/11/2018 ד 16:50 5 0 1528 0
רה"מ ד נציבות מס הכנסה 07/11/2018 ד 16:50 0 5 0 1635
משרד הפנים א ביטוח לאומי 14/11/2018 ד 16:50 0 5 1314 1703
רה"מ ד עיריית ירושלים ד 14/11/2018 ד 16:50 0 5 1310 1459
משרד התיירות ג נציבות מס הכנסה 14/11/2018 ד 16:50 0 5 1169 1644
ר. מקרקעי ישראל רה"מ ז 14/11/2018 ד 16:50 1 2 1368 1479
משרד הקליטה א משרד הרווחה א 14/11/2018 ד 16:50 0 5 0 1517
משרד הבינוי ג רה"מ ד 21/11/2018 ד 16:50 2 1 1345 1284
נציבות מס הכנסה הרשות לנירות ערך 21/11/2018 ד 16:50 5 0 1713 0
רה"מ ז משרד הקליטה א 21/11/2018 ד 16:50 5 0 1542 0
ביטוח לאומי משרד הרווחה א 21/11/2018 ד 16:50 5 0 1937 1460
משרד הפנים א עיריית ירושלים ד 21/11/2018 ד 16:50 1 4 1234 1313
משרד הרווחה א רה"מ ז 28/11/2018 ד 16:50 1 4 1319 1398
משרד הקליטה א ר. מקרקעי ישראל 28/11/2018 ד 16:50 0 5 0 1375
רה"מ ד משרד הפנים א 28/11/2018 ד 16:50 0 5 0 1329
משרד התיירות ג הרשות לנירות ערך 28/11/2018 ד 16:50 0 5 0 0
נציבות מס הכנסה משרד הבינוי ג 28/11/2018 ד 16:50 5 0 1727 1419
ר. מקרקעי ישראל עיריית ירושלים ד 12/12/2018 ד 16:50 0 5 1454 1593
ביטוח לאומי משרד הבינוי ג 12/12/2018 ד 16:50 5 0 1794 1236
משרד הרווחה א משרד התיירות ג 12/12/2018 ד 16:50 3 0 1369 1299
משרד הקליטה א נציבות מס הכנסה 12/12/2018 ד 16:50 0 5 1158 1754
הרשות לנירות ערך רה"מ ד 12/12/2018 ד 16:50 3 0 1326 1086
משרד הקליטה א משרד הבינוי ג 19/12/2018 ד 16:50 4 1 1518 1475
הרשות לנירות ערך רה"מ ז 19/12/2018 ד 16:50 0 5 1146 1467
נציבות מס הכנסה עיריית ירושלים ד 19/12/2018 ד 16:50 5 0 1800 1224
משרד הרווחה א משרד הפנים א 19/12/2018 ד 16:50 3 0 1512 1262
ביטוח לאומי ר. מקרקעי ישראל 19/12/2018 ד 16:50 5 0 1802 1526
הרשות לנירות ערך משרד הפנים א 26/12/2018 ד 16:50 0 5 0 1144
משרד הרווחה א רה"מ ד 26/12/2018 ד 16:50 1 4 1398 1430
משרד הקליטה א ביטוח לאומי 26/12/2018 ד 16:50 0 5 0 1733
עיריית ירושלים ד משרד הבינוי ג 26/12/2018 ד 16:50 3 0 1304 1206
רה"מ ז משרד התיירות ג 26/12/2018 ד 16:50 0 5 1424 1583
ביטוח לאומי נציבות מס הכנסה 02/01/2019 ד 16:50 3 2 1820 1735
משרד התיירות ג משרד הפנים א 02/01/2019 ד 16:50 4 1 1438 1407
משרד הבינוי ג ר. מקרקעי ישראל 02/01/2019 ד 16:50 4 1 1424 1380
רה"מ ז רה"מ ד 02/01/2019 ד 16:50 1 2 1416 1384
עיריית ירושלים ד משרד הקליטה א 02/01/2019 ד 16:50 5 0 1405 0
משרד הרווחה א נציבות מס הכנסה 09/01/2019 ד 16:50 0 3 928 1794
משרד התיירות ג עיריית ירושלים ד 09/01/2019 ד 16:50 1 3 1231 1247
הרשות לנירות ערך ביטוח לאומי 09/01/2019 ד 16:50 0 5 628 1697
ר. מקרקעי ישראל משרד הפנים א 09/01/2019 ד 16:50 1 4 1416 1563
רה"מ ז משרד הבינוי ג 09/01/2019 ד 16:50 1 2 1379 1401
משרד הקליטה א משרד התיירות ג 16/01/2019 ד 16:50 0 5 1456 1551
נציבות מס הכנסה רה"מ ז 16/01/2019 ד 16:50 3 0 1687 1485
משרד הבינוי ג משרד הפנים א 16/01/2019 ד 16:50 2 1 1337 1295
ביטוח לאומי רה"מ ד 16/01/2019 ד 16:50 3 0 1842 1403
הרשות לנירות ערך ר. מקרקעי ישראל 16/01/2019 ד 16:50 0 5 984 1407
ר. מקרקעי ישראל רה"מ ד 23/01/2019 ד 16:50 5 0 1390 1269
משרד הרווחה א משרד הבינוי ג 23/01/2019 ד 16:50 2 1 1406 1387
רה"מ ז עיריית ירושלים ד 23/01/2019 ד 16:50 1 2 1271 1270
משרד הקליטה א הרשות לנירות ערך 23/01/2019 ד 16:50 0 5 0 1442
ביטוח לאומי משרד התיירות ג 23/01/2019 ד 16:50 5 0 1983 1627
הרשות לנירות ערך עיריית ירושלים ד 30/01/2019 ד 16:50 0 5 0 1498
משרד הקליטה א משרד הפנים א 30/01/2019 ד 16:50 0 5 0 1361
משרד הרווחה א ר. מקרקעי ישראל 30/01/2019 ד 16:50 2 1 1254 1241
משרד התיירות ג משרד הבינוי ג 30/01/2019 ד 16:50 0 3 1330 1552
נציבות מס הכנסה רה"מ ד 30/01/2019 ד 16:50 5 0 1665 1281
ביטוח לאומי משרד הפנים א 06/02/2019 ד 16:50 5 0 1741 1394
עיריית ירושלים ד רה"מ ד 06/02/2019 ד 16:50 2 1 1369 1339
נציבות מס הכנסה משרד התיירות ג 06/02/2019 ד 16:50 5 0 1759 0
רה"מ ז ר. מקרקעי ישראל 06/02/2019 ד 16:50 5 0 1442 0
משרד הרווחה א משרד הקליטה א 06/02/2019 ד 16:50 5 0 1330 0
רה"מ ד משרד הבינוי ג 13/02/2019 ד 16:50 2 1 1431 1421
הרשות לנירות ערך נציבות מס הכנסה 13/02/2019 ד 16:50 0 5 1269 1890
משרד הקליטה א רה"מ ז 13/02/2019 ד 16:50 0 5 0 0
משרד הרווחה א ביטוח לאומי 13/02/2019 ד 16:50 0 5 1518 1742
עיריית ירושלים ד משרד הפנים א 13/02/2019 ד 16:50 4 1 1669 1027
רה"מ ז משרד הרווחה א 20/02/2019 ד 16:50 3 0 1479 1299
ר. מקרקעי ישראל משרד הקליטה א 20/02/2019 ד 16:50 4 1 1308 1148
משרד הפנים א רה"מ ד 20/02/2019 ד 16:50 1 4 1356 1431
הרשות לנירות ערך משרד התיירות ג 20/02/2019 ד 16:50 0 5 0 1664
משרד הבינוי ג נציבות מס הכנסה 20/02/2019 ד 16:50 0 5 0 1758
עיריית ירושלים ד ר. מקרקעי ישראל 27/02/2019 ד 16:50 2 3 1372 1399
משרד הבינוי ג ביטוח לאומי 27/02/2019 ד 16:50 0 5 1185 1847
משרד התיירות ג משרד הרווחה א 27/02/2019 ד 16:50 1 2 1397 1473
נציבות מס הכנסה משרד הקליטה א 27/02/2019 ד 16:50 5 0 1833 1109
רה"מ ד הרשות לנירות ערך 27/02/2019 ד 16:50 0 5 0 918
משרד הבינוי ג משרד הקליטה א 06/03/2019 ד 16:50 5 0 1378 1044
רה"מ ז הרשות לנירות ערך 06/03/2019 ד 16:50 5 0 1480 0
עיריית ירושלים ד נציבות מס הכנסה 06/03/2019 ד 16:50 0 5 1418 1787
משרד הפנים א משרד הרווחה א 06/03/2019 ד 16:50 5 0 1432 0
ר. מקרקעי ישראל ביטוח לאומי 06/03/2019 ד 16:50 0 5 0 1936
משרד הפנים א הרשות לנירות ערך 13/03/2019 ד 16:50 5 0 1440 1290
רה"מ ד משרד הרווחה א 13/03/2019 ד 16:50 0 5 0 1310
ביטוח לאומי משרד הקליטה א 13/03/2019 ד 16:50 5 0 1739 0
משרד הבינוי ג עיריית ירושלים ד 13/03/2019 ד 16:50 1 2 1347 1374
משרד התיירות ג רה"מ ז 13/03/2019 ד 16:50 0 5 0 1353
נציבות מס הכנסה ביטוח לאומי 27/03/2019 ד 16:50 0 5 1705 1929
משרד הפנים א משרד התיירות ג 27/03/2019 ד 16:50 5 0 1529 1376
ר. מקרקעי ישראל משרד הבינוי ג 27/03/2019 ד 16:50 3 0 1387 1204
רה"מ ד רה"מ ז 27/03/2019 ד 16:50 0 3 1411 1452
משרד הקליטה א עיריית ירושלים ד 27/03/2019 ד 16:50 0 5 1158 1349
רה"מ ד משרד הקליטה א 03/04/2019 ד 16:50
משרד הרווחה א עיריית ירושלים ד 03/04/2019 ד 16:50
משרד הפנים א נציבות מס הכנסה 03/04/2019 ד 16:50
ביטוח לאומי רה"מ ז 03/04/2019 ד 16:50
משרד הבינוי ג הרשות לנירות ערך 03/04/2019 ד 16:50
הרשות לנירות ערך משרד הרווחה א 10/04/2019 ד 16:50
עיריית ירושלים ד ביטוח לאומי 10/04/2019 ד 16:50
רה"מ ז משרד הפנים א 10/04/2019 ד 16:50
משרד התיירות ג רה"מ ד 10/04/2019 ד 16:50
נציבות מס הכנסה ר. מקרקעי ישראל 10/04/2019 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל משרד התיירות ג 15/05/2019 ד 16:50
משרד הקליטה א רה"מ ד 15/05/2019 ד 16:50
עיריית ירושלים ד משרד הרווחה א 15/05/2019 ד 16:50
נציבות מס הכנסה משרד הפנים א 15/05/2019 ד 16:50
רה"מ ז ביטוח לאומי 15/05/2019 ד 16:50
הרשות לנירות ערך משרד הבינוי ג 29/05/2019 ד 16:50
משרד התיירות ג ר. מקרקעי ישראל 29/05/2019 ד 16:50
ביטוח לאומי עיריית ירושלים ד 29/05/2019 ד 16:50
משרד הפנים א רה"מ ז 29/05/2019 ד 16:50
ר. מקרקעי ישראל נציבות מס הכנסה 05/06/2019 ד 16:50
משרד הרווחה א הרשות לנירות ערך 05/06/2019 ד 16:50
רה"מ ד משרד התיירות ג 05/06/2019 ד 16:50


 

103

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
שע"מ א שע"מ ג 16/10/2018 ג 16:50 5 0 2017 1469
המכס והמע"מ ג עיריית ירושלים א' 16/10/2018 ג 16:50 4 1 1849 1675
משרד התיירות ב' המכס והמע"מ ב 16/10/2018 ג 16:50 0 5 0 1611
שע"ם ד רה"מ ג' 16/10/2018 ג 16:50 3 0 1645 1491
הגנת הסביבה ב רשות האוכלוסין ב 16/10/2018 ג 16:50 0 3 1401 1564
עיריית ירושלים א' רה"מ א 23/10/2018 ג 16:50 0 5 1549 1810
רשות האוכלוסין ב שע"מ א 23/10/2018 ג 16:50 0 5 1725 1958
שע"ם ד הגנת הסביבה ב 23/10/2018 ג 16:50 3 0 1629 1308
חברת בזק מטה ב משרד התיירות ב' 23/10/2018 ג 16:50 5 0 1712 1607
רה"מ ג' המכס והמע"מ ב 23/10/2018 ג 16:50 1 2 1603 1633
חברת בזק מטה ב רה"מ ג' 06/11/2018 ג 16:50 5 0 1713 343
הגנת הסביבה ב שע"מ ג 06/11/2018 ג 16:50 5 0 1371 0
המכס והמע"מ ג רשות האוכלוסין ב 06/11/2018 ג 16:50 5 0 1711 1452
המכס והמע"מ ב רה"מ א 06/11/2018 ג 16:50 0 5 1643 1865
עיריית ירושלים א' משרד התיירות ב' 06/11/2018 ג 16:50 5 0 1444 1163
המכס והמע"מ ג המכס והמע"מ ב 13/11/2018 ג 16:50 5 0 1875 1772
שע"ם ד רה"מ א 13/11/2018 ג 16:50 1 4 1761 1827
רה"מ ג' שע"מ ג 13/11/2018 ג 16:50 2 3 1553 1609
הגנת הסביבה ב עיריית ירושלים א' 13/11/2018 ג 16:50 0 3 1270 1399
חברת בזק מטה ב שע"מ א 13/11/2018 ג 16:50 0 5 1694 2008
שע"ם ד משרד התיירות ב' 20/11/2018 ג 16:50 4 0 1863 1655
חברת בזק מטה ב המכס והמע"מ ג 20/11/2018 ג 16:50 0 5 1632 1843
עיריית ירושלים א' שע"מ א 20/11/2018 ג 16:50 0 5 1548 2105
רה"מ ג' רשות האוכלוסין ב 20/11/2018 ג 16:50 1 2 1648 1676
רה"מ א שע"מ ג 20/11/2018 ג 16:50 5 0 1799 1511
הגנת הסביבה ב חברת בזק מטה ב 27/11/2018 ג 16:50 0 5 0 1563
שע"מ א המכס והמע"מ ב 27/11/2018 ג 16:50 5 0 1995 1319
רשות האוכלוסין ב רה"מ א 27/11/2018 ג 16:50 0 5 1545 1801
משרד התיירות ב' שע"מ ג 27/11/2018 ג 16:50 5 0 1466 0
שע"ם ד המכס והמע"מ ג 27/11/2018 ג 16:50 0 5 1550 1841
שע"מ ג רשות האוכלוסין ב 11/12/2018 ג 16:50 1 4 1547 1663
רה"מ א רה"מ ג' 11/12/2018 ג 16:50 5 0 1974 1486
חברת בזק מטה ב שע"ם ד 11/12/2018 ג 16:50 1 4 1625 1678
עיריית ירושלים א' המכס והמע"מ ב 11/12/2018 ג 16:50 1 4 1494 1591
שע"מ א הגנת הסביבה ב 11/12/2018 ג 16:50 5 0 1842 1168
רה"מ ג' המכס והמע"מ ג 25/12/2018 ג 16:50 1 4 1607 1789
משרד התיירות ב' הגנת הסביבה ב 25/12/2018 ג 16:50 5 0 1561 1194
שע"מ ג עיריית ירושלים א' 25/12/2018 ג 16:50 1 4 1511 1577
רה"מ א שע"מ א 25/12/2018 ג 16:50 0 5 1831 2083
המכס והמע"מ ב חברת בזק מטה ב 25/12/2018 ג 16:50 1 2 1546 1609
רה"מ א הגנת הסביבה ב 01/01/2019 ג 16:50 5 0 1799 1267
המכס והמע"מ ב רשות האוכלוסין ב 01/01/2019 ג 16:50 0 5 1543 1833
שע"מ א המכס והמע"מ ג 01/01/2019 ג 16:50 5 0 2169 1756
שע"מ ג שע"ם ד 01/01/2019 ג 16:50 4 1 1723 1695
משרד התיירות ב' רה"מ ג' 01/01/2019 ג 16:50 4 1 1658 1627
המכס והמע"מ ב שע"ם ד 08/01/2019 ג 16:50 2 1 1589 1581
שע"מ ג חברת בזק מטה ב 08/01/2019 ג 16:50 0 5 1502 1784
רה"מ א משרד התיירות ב' 08/01/2019 ג 16:50 5 0 1852 1612
המכס והמע"מ ג הגנת הסביבה ב 08/01/2019 ג 16:50 5 0 1770 1168
רשות האוכלוסין ב עיריית ירושלים א' 08/01/2019 ג 16:50 5 0 1761 1419
משרד התיירות ב' שע"מ א 15/01/2019 ג 16:50 0 5 1539 1959
עיריית ירושלים א' שע"ם ד 15/01/2019 ג 16:50 0 5 1293 1753
הגנת הסביבה ב רה"מ ג' 15/01/2019 ג 16:50 0 3 1140 1576
רשות האוכלוסין ב חברת בזק מטה ב 15/01/2019 ג 16:50 0 5 1559 1629
המכס והמע"מ ג רה"מ א 15/01/2019 ג 16:50 1 4 1822 1899
שע"מ ג שע"מ א 22/01/2019 ג 16:50 0 5 1631 1969
עיריית ירושלים א' המכס והמע"מ ג 22/01/2019 ג 16:50 0 5 1495 1845
המכס והמע"מ ב משרד התיירות ב' 22/01/2019 ג 16:50 5 0 1929 1724
רה"מ ג' שע"ם ד 22/01/2019 ג 16:50 0 3 1421 1668
רשות האוכלוסין ב הגנת הסביבה ב 22/01/2019 ג 16:50 5 0 1778 1052
רה"מ א עיריית ירושלים א' 29/01/2019 ג 16:50 5 0 1807 1315
שע"מ א רשות האוכלוסין ב 29/01/2019 ג 16:50 5 0 1955 1669
הגנת הסביבה ב שע"ם ד 29/01/2019 ג 16:50 0 5 1203 1950
משרד התיירות ב' חברת בזק מטה ב 29/01/2019 ג 16:50 1 4 1748 1762
המכס והמע"מ ב רה"מ ג' 29/01/2019 ג 16:50 1 4 1542 1632
רה"מ ג' חברת בזק מטה ב 05/02/2019 ג 16:50 5 0 1618 1515
שע"מ ג הגנת הסביבה ב 05/02/2019 ג 16:50 5 0 1751 1223
רשות האוכלוסין ב המכס והמע"מ ג 05/02/2019 ג 16:50 0 5 1524 1716
רה"מ א המכס והמע"מ ב 05/02/2019 ג 16:50 0 5 1795 1839
משרד התיירות ב' עיריית ירושלים א' 05/02/2019 ג 16:50 0 3 1507 1621
המכס והמע"מ ב המכס והמע"מ ג 12/02/2019 ג 16:50 0 5 1581 1855
רה"מ א שע"ם ד 12/02/2019 ג 16:50 2 3 1771 1868
שע"מ ג רה"מ ג' 12/02/2019 ג 16:50 3 2 1680 1639
עיריית ירושלים א' הגנת הסביבה ב 12/02/2019 ג 16:50 1 2 1198 1162
שע"מ א חברת בזק מטה ב 12/02/2019 ג 16:50 5 0 2051 1718
משרד התיירות ב' שע"ם ד 19/02/2019 ג 16:50 1 4 1679 1802
המכס והמע"מ ג חברת בזק מטה ב 19/02/2019 ג 16:50 5 0 1792 1571
שע"מ א עיריית ירושלים א' 19/02/2019 ג 16:50 5 0 2132 1440
רשות האוכלוסין ב רה"מ ג' 19/02/2019 ג 16:50 1 4 1719 1756
שע"מ ג רה"מ א 19/02/2019 ג 16:50 1 4 1710 1828
חברת בזק מטה ב הגנת הסביבה ב 26/02/2019 ג 16:50 5 0 1513 1050
המכס והמע"מ ב שע"מ א 26/02/2019 ג 16:50 0 5 1525 1903
רה"מ א רשות האוכלוסין ב 26/02/2019 ג 16:50 5 0 1775 1526
שע"מ ג משרד התיירות ב' 26/02/2019 ג 16:50 2 3 1663 1677
המכס והמע"מ ג שע"ם ד 26/02/2019 ג 16:50 4 1 1824 1756
רשות האוכלוסין ב שע"מ ג 05/03/2019 ג 16:50 1 4 1623 1667
רה"מ ג' רה"מ א 05/03/2019 ג 16:50 1 4 1725 1747
שע"ם ד חברת בזק מטה ב 05/03/2019 ג 16:50 2 3 1767 1785
המכס והמע"מ ב עיריית ירושלים א' 05/03/2019 ג 16:50 2 3 1490 1514
הגנת הסביבה ב שע"מ א 05/03/2019 ג 16:50 0 5 1490 1853
המכס והמע"מ ג רה"מ ג' 12/03/2019 ג 16:50 5 0 1845 1601
הגנת הסביבה ב משרד התיירות ב' 12/03/2019 ג 16:50 2 1 1544 1545
עיריית ירושלים א' שע"מ ג 12/03/2019 ג 16:50 0 5 0 1659
שע"מ א רה"מ א 12/03/2019 ג 16:50 4 1 1960 1766
חברת בזק מטה ב המכס והמע"מ ב 12/03/2019 ג 16:50 0 5 1435 1535
הגנת הסביבה ב רה"מ א 19/03/2019 ג 16:50 0 5 1230 1797
רשות האוכלוסין ב המכס והמע"מ ב 19/03/2019 ג 16:50 0 5 1516 1781
המכס והמע"מ ג שע"מ א 19/03/2019 ג 16:50 1 4 1915 2097
שע"ם ד שע"מ ג 19/03/2019 ג 16:50 5 0 1813 1619
רה"מ ג' משרד התיירות ב' 19/03/2019 ג 16:50 1 4 1532 1598
שע"ם ד המכס והמע"מ ב 26/03/2019 ג 16:50 5 0 1833 1377
חברת בזק מטה ב שע"מ ג 26/03/2019 ג 16:50 3 0 1594 1469
משרד התיירות ב' רה"מ א 26/03/2019 ג 16:50 0 5 1680 1996
הגנת הסביבה ב המכס והמע"מ ג 26/03/2019 ג 16:50 0 5 1513 1869
עיריית ירושלים א' רשות האוכלוסין ב 26/03/2019 ג 16:50 5 0 1560 0
שע"מ א משרד התיירות ב' 02/04/2019 ג 16:50 5 0 1837 0
שע"ם ד עיריית ירושלים א' 02/04/2019 ג 16:50 5 0 1861 1581
רה"מ ג' הגנת הסביבה ב 02/04/2019 ג 16:50 5 0 1651 1052
חברת בזק מטה ב רשות האוכלוסין ב 02/04/2019 ג 16:50 5 0 1689 0
רה"מ א המכס והמע"מ ג 02/04/2019 ג 16:50 5 0 1803 0
חברת בזק מטה ב רה"מ א 09/04/2019 ג 16:50
שע"מ ג המכס והמע"מ ג 09/04/2019 ג 16:50
שע"ם ד שע"מ א 09/04/2019 ג 16:50
משרד התיירות ב' רשות האוכלוסין ב 09/04/2019 ג 16:50
הגנת הסביבה ב המכס והמע"מ ב 09/04/2019 ג 16:50
המכס והמע"מ ב שע"מ ג 30/04/2019 ג 16:50
המכס והמע"מ ג משרד התיירות ב' 30/04/2019 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב שע"ם ד 30/04/2019 ג 16:50
עיריית ירושלים א' חברת בזק מטה ב 30/04/2019 ג 16:50
שע"מ א רה"מ ג' 30/04/2019 ג 16:50
רה"מ ג' עיריית ירושלים א' 14/05/2019 ג 16:50
רה"מ א חברת בזק מטה ב 14/05/2019 ג 16:50
המכס והמע"מ ג שע"מ ג 14/05/2019 ג 16:50
שע"מ א שע"ם ד 14/05/2019 ג 16:50
רשות האוכלוסין ב משרד התיירות ב' 14/05/2019 ג 16:50
המכס והמע"מ ב הגנת הסביבה ב 28/05/2019 ג 16:50
עיריית ירושלים א' רה"מ ג' 28/05/2019 ג 16:50
משרד התיירות ב' המכס והמע"מ ג 28/05/2019 ג 16:50
שע"ם ד רשות האוכלוסין ב 28/05/2019 ג 16:50
רה"מ ג' שע"מ א 02/06/2019 ג 16:50
שע"מ ג המכס והמע"מ ב 02/06/2019 ג 16:50
חברת בזק מטה ב עיריית ירושלים א' 02/06/2019 ג 16:50


 

102

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
בזק מטה א חברת הגיחון ב 15/10/2018 ב 16:50 1 4 1678 1774
משרד הכלכלה ב משרד התיירות א 15/10/2018 ב 16:50 0 5 0 1239
מ. מ. מבשרת ציון חברת הגיחון א 15/10/2018 ב 16:50 0 5 1215 1574
שע"מ ב בית הלוחם ה 15/10/2018 ב 16:50 0 5 1652 1923
עובדי ההסתדרות איכות הסביבה א' 15/10/2018 ב 16:50 1 4 1502 1515
משרד התיירות א נש"מ א 22/10/2018 ב 16:50 1 4 1350 1416
איכות הסביבה א' בזק מטה א 22/10/2018 ב 16:50 5 0 1760 1537
שע"מ ב עובדי ההסתדרות 22/10/2018 ב 16:50 4 1 1427 1415
בית הלוחם ג מ. מ. מבשרת ציון 22/10/2018 ב 16:50 5 0 1880 1145
בית הלוחם ה חברת הגיחון א 22/10/2018 ב 16:50 5 0 1840 1701
בית הלוחם ג בית הלוחם ה 29/10/2018 ב 16:50 2 1 1833 1862
עובדי ההסתדרות חברת הגיחון ב 29/10/2018 ב 16:50 0 5 0 1665
משרד הכלכלה ב איכות הסביבה א' 29/10/2018 ב 16:50 5 0 1508 1351
חברת הגיחון א נש"מ א 29/10/2018 ב 16:50 5 0 1647 1348
משרד התיירות א מ. מ. מבשרת ציון 29/10/2018 ב 16:50 3 2 1073 1047
משרד הכלכלה ב חברת הגיחון א 05/11/2018 ב 16:50 0 5 1524 1696
שע"מ ב נש"מ א 05/11/2018 ב 16:50 1 4 1527 1571
בית הלוחם ה חברת הגיחון ב 05/11/2018 ב 16:50 4 1 1804 1763
עובדי ההסתדרות משרד התיירות א 05/11/2018 ב 16:50 5 0 1561 1320
בית הלוחם ג בזק מטה א 05/11/2018 ב 16:50 5 0 1908 1731
שע"מ ב מ. מ. מבשרת ציון 12/11/2018 ב 16:50 5 0 1650 1035
בית הלוחם ג משרד הכלכלה ב 12/11/2018 ב 16:50 4 1 1909 1573
משרד התיירות א בזק מטה א 12/11/2018 ב 16:50 0 5 1316 1488
בית הלוחם ה איכות הסביבה א' 12/11/2018 ב 16:50 5 0 1984 1385
נש"מ א חברת הגיחון ב 12/11/2018 ב 16:50 0 5 1479 1613
עובדי ההסתדרות בית הלוחם ג 19/11/2018 ב 16:50 0 5 1417 1774
בזק מטה א חברת הגיחון א 19/11/2018 ב 16:50 0 5 1664 1778
איכות הסביבה א' נש"מ א 19/11/2018 ב 16:50 5 0 1557 1470
מ. מ. מבשרת ציון חברת הגיחון ב 19/11/2018 ב 16:50 0 5 0 1795
שע"מ ב משרד הכלכלה ב 19/11/2018 ב 16:50 5 0 1786 1220
חברת הגיחון ב איכות הסביבה א' 26/11/2018 ב 16:50 5 0 1594 0
נש"מ א בית הלוחם ה 26/11/2018 ב 16:50 0 5 1616 1825
בית הלוחם ג שע"מ ב 26/11/2018 ב 16:50 2 1 1730 1684
משרד התיירות א חברת הגיחון א 26/11/2018 ב 16:50 0 5 1490 1853
בזק מטה א עובדי ההסתדרות 26/11/2018 ב 16:50 4 1 1671 1558
בית הלוחם ה משרד הכלכלה ב 17/12/2018 ב 16:50 5 0 1890 1458
מ. מ. מבשרת ציון עובדי ההסתדרות 17/12/2018 ב 16:50 0 5 947 1673
חברת הגיחון ב משרד התיירות א 17/12/2018 ב 16:50 5 0 1770 1191
נש"מ א בזק מטה א 17/12/2018 ב 16:50 1 4 1461 1541
חברת הגיחון א בית הלוחם ג 17/12/2018 ב 16:50 1 4 1743 1805
נש"מ א עובדי ההסתדרות 24/12/2018 ב 16:50 1 2 1377 1397
חברת הגיחון א איכות הסביבה א' 24/12/2018 ב 16:50 5 0 1721 1661
בזק מטה א משרד הכלכלה ב 24/12/2018 ב 16:50 3 2 1616 1612
חברת הגיחון ב שע"מ ב 24/12/2018 ב 16:50 2 1 1912 1707
מ. מ. מבשרת ציון בית הלוחם ה 24/12/2018 ב 16:50 0 5 812 1870
חברת הגיחון א שע"מ ב 31/12/2018 ב 16:50 4 1 1719 1477
חברת הגיחון ב בית הלוחם ג 31/12/2018 ב 16:50 5 0 1879 1763
נש"מ א מ. מ. מבשרת ציון 31/12/2018 ב 16:50 3 0 1457 1089
משרד הכלכלה ב עובדי ההסתדרות 31/12/2018 ב 16:50 5 0 1459 1283
איכות הסביבה א' משרד התיירות א 31/12/2018 ב 16:50 5 0 1512 0
מ. מ. מבשרת ציון בזק מטה א 07/01/2019 ב 16:50 0 5 1288 1715
משרד התיירות א שע"מ ב 07/01/2019 ב 16:50 0 5 1402 1717
עובדי ההסתדרות בית הלוחם ה 07/01/2019 ב 16:50 0 5 1588 1924
איכות הסביבה א' בית הלוחם ג 07/01/2019 ב 16:50 0 5 1468 1790
משרד הכלכלה ב נש"מ א 07/01/2019 ב 16:50 1 4 1414 1426
חברת הגיחון ב בזק מטה א 14/01/2019 ב 16:50 4 1 1754 1659
משרד התיירות א משרד הכלכלה ב 14/01/2019 ב 16:50 1 2 1442 1511
חברת הגיחון א מ. מ. מבשרת ציון 14/01/2019 ב 16:50 5 0 1773 1178
בית הלוחם ה שע"מ ב 14/01/2019 ב 16:50 4 1 1810 1785
איכות הסביבה א' עובדי ההסתדרות 14/01/2019 ב 16:50 4 0 1744 1586
נש"מ א משרד התיירות א 28/01/2019 ב 16:50 3 0 1363 1246
בזק מטה א איכות הסביבה א' 28/01/2019 ב 16:50 5 0 1751 0
עובדי ההסתדרות שע"מ ב 28/01/2019 ב 16:50 0 5 1300 1638
מ. מ. מבשרת ציון בית הלוחם ג 28/01/2019 ב 16:50 0 3 1190 1868
חברת הגיחון א בית הלוחם ה 28/01/2019 ב 16:50 1 4 1745 1837
בית הלוחם ה בית הלוחם ג 04/02/2019 ב 16:50 4 1 1768 1618
חברת הגיחון ב עובדי ההסתדרות 04/02/2019 ב 16:50 0 4 1583 1635
איכות הסביבה א' משרד הכלכלה ב 04/02/2019 ב 16:50 1 2 1466 1506
נש"מ א חברת הגיחון א 04/02/2019 ב 16:50 2 3 1621 1716
מ. מ. מבשרת ציון משרד התיירות א 04/02/2019 ב 16:50 0 3 996 1279
חברת הגיחון א משרד הכלכלה ב 11/02/2019 ב 16:50 5 0 1783 1463
נש"מ א שע"מ ב 11/02/2019 ב 16:50 1 4 1522 1651
חברת הגיחון ב בית הלוחם ה 11/02/2019 ב 16:50 3 2 1773 1764
משרד התיירות א עובדי ההסתדרות 11/02/2019 ב 16:50 0 5 1322 1632
בזק מטה א בית הלוחם ג 11/02/2019 ב 16:50 0 5 1569 1781
מ. מ. מבשרת ציון שע"מ ב 18/02/2019 ב 16:50 0 5 1326 1555
משרד הכלכלה ב בית הלוחם ג 18/02/2019 ב 16:50 0 5 1451 1765
בזק מטה א משרד התיירות א 18/02/2019 ב 16:50 5 0 1597 1356
איכות הסביבה א' בית הלוחם ה 18/02/2019 ב 16:50 0 5 1650 1916
חברת הגיחון ב נש"מ א 18/02/2019 ב 16:50 4 1 1759 1678
בית הלוחם ג עובדי ההסתדרות 25/02/2019 ב 16:50 5 0 1677 1266
חברת הגיחון א בזק מטה א 25/02/2019 ב 16:50 5 0 1768 1666
נש"מ א איכות הסביבה א' 25/02/2019 ב 16:50 1 4 1487 1584
חברת הגיחון ב מ. מ. מבשרת ציון 25/02/2019 ב 16:50 5 0 1646 1233
משרד הכלכלה ב שע"מ ב 25/02/2019 ב 16:50 1 4 1646 1700
איכות הסביבה א' חברת הגיחון ב 04/03/2019 ב 16:50 1 4 1650 1656
בית הלוחם ה נש"מ א 04/03/2019 ב 16:50 5 0 1849 1600
שע"מ ב בית הלוחם ג 04/03/2019 ב 16:50 1 4 1678 1721
חברת הגיחון א משרד התיירות א 04/03/2019 ב 16:50 5 0 1909 0
עובדי ההסתדרות בזק מטה א 04/03/2019 ב 16:50 0 5 1474 1810
משרד הכלכלה ב בית הלוחם ה 11/03/2019 ב 16:50 0 5 1568 1947
עובדי ההסתדרות מ. מ. מבשרת ציון 11/03/2019 ב 16:50 0 5 998 793
משרד התיירות א חברת הגיחון ב 11/03/2019 ב 16:50 0 5 1158 1713
בזק מטה א נש"מ א 11/03/2019 ב 16:50 0 5 1686 1765
בית הלוחם ג חברת הגיחון א 11/03/2019 ב 16:50 4 1 1852 1710
עובדי ההסתדרות נש"מ א 18/03/2019 ב 16:50 1 2 1509 1557
איכות הסביבה א' חברת הגיחון א 18/03/2019 ב 16:50 0 5 1594 1784
משרד הכלכלה ב בזק מטה א 18/03/2019 ב 16:50 1 4 1498 1610
שע"מ ב חברת הגיחון ב 18/03/2019 ב 16:50 1 4 1662 1735
בית הלוחם ה מ. מ. מבשרת ציון 18/03/2019 ב 16:50 5 0 1984 0
שע"מ ב חברת הגיחון א 25/03/2019 ב 16:50 2 3 1728 1782
בית הלוחם ג חברת הגיחון ב 25/03/2019 ב 16:50 5 0 1877 1676
מ. מ. מבשרת ציון נש"מ א 25/03/2019 ב 16:50 0 5 0 1674
עובדי ההסתדרות משרד הכלכלה ב 25/03/2019 ב 16:50 0 5 1359 1616
משרד התיירות א איכות הסביבה א' 25/03/2019 ב 16:50 0 5 1340 1580
בזק מטה א מ. מ. מבשרת ציון 01/04/2019 ב 16:50 5 0 1712 0
שע"מ ב משרד התיירות א 01/04/2019 ב 16:50 5 0 1639 1183
בית הלוחם ה עובדי ההסתדרות 01/04/2019 ב 16:50 5 0 1735 1551
בית הלוחם ג איכות הסביבה א' 01/04/2019 ב 16:50 3 0 1931 1648
נש"מ א משרד הכלכלה ב 01/04/2019 ב 16:50 4 1 1546 1495
בית הלוחם ג נש"מ א 08/04/2019 ב 16:50
חברת הגיחון ב משרד הכלכלה ב 08/04/2019 ב 16:50
שע"מ ב בזק מטה א 08/04/2019 ב 16:50
מ. מ. מבשרת ציון איכות הסביבה א' 08/04/2019 ב 16:50
עובדי ההסתדרות חברת הגיחון א 08/04/2019 ב 16:50
חברת הגיחון א חברת הגיחון ב 29/04/2019 ב 16:50
משרד הכלכלה ב מ. מ. מבשרת ציון 29/04/2019 ב 16:50
איכות הסביבה א' שע"מ ב 29/04/2019 ב 16:50
משרד התיירות א בית הלוחם ג 29/04/2019 ב 16:50
בזק מטה א בית הלוחם ה 29/04/2019 ב 16:50
בית הלוחם ה משרד התיירות א 06/05/2019 ב 16:50
נש"מ א בית הלוחם ג 06/05/2019 ב 16:50
משרד הכלכלה ב חברת הגיחון ב 06/05/2019 ב 16:50
בזק מטה א שע"מ ב 06/05/2019 ב 16:50
איכות הסביבה א' מ. מ. מבשרת ציון 06/05/2019 ב 16:50
חברת הגיחון א עובדי ההסתדרות 13/05/2019 ב 16:50
משרד התיירות א בית הלוחם ה 13/05/2019 ב 16:50
מ. מ. מבשרת ציון משרד הכלכלה ב 13/05/2019 ב 16:50
שע"מ ב איכות הסביבה א' 13/05/2019 ב 16:50
בית הלוחם ה בזק מטה א 27/05/2019 ב 16:50
חברת הגיחון ב חברת הגיחון א 27/05/2019 ב 16:50
בית הלוחם ג משרד התיירות א 27/05/2019 ב 16:50


 

101

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
חברת בזק ב גמלאי בזק ב 14/10/2018 א 16:50 0 5 1646 1905
גמלאי בזק א בית הלוחם ב 14/10/2018 א 16:50 5 0 1773 1655
משרד הכלכלה א חברת חשמל ג 14/10/2018 א 16:50 5 0 1882 1644
חברת בזק א בנק הבינלאומי ב 14/10/2018 א 16:50 3 0 1798 1526
בנק ישראל א בית הלוחם א 14/10/2018 א 16:50 4 1 1727 1662
בית הלוחם ב חברת דאר ישראל 21/10/2018 א 16:50 0 5 1787 2039
בית הלוחם א חברת בזק ב 21/10/2018 א 16:50 1 4 1811 2025
חברת בזק א בנק ישראל א 21/10/2018 א 16:50 1 4 1807 1817
משרד העבודה א משרד הכלכלה א 21/10/2018 א 16:50 0 5 1308 1721
בנק הבינלאומי ב חברת חשמל ג 21/10/2018 א 16:50 0 5 1464 1911
משרד העבודה א בנק הבינלאומי ב 28/10/2018 א 16:50 0 5 1358 1747
בנק ישראל א גמלאי בזק ב 28/10/2018 א 16:50 0 5 1749 1948
גמלאי בזק א בית הלוחם א 28/10/2018 א 16:50 4 1 1811 1735
חברת חשמל ג חברת דאר ישראל 28/10/2018 א 16:50 1 4 1876 1978
בית הלוחם ב משרד הכלכלה א 28/10/2018 א 16:50 3 2 1648 1635
גמלאי בזק א חברת חשמל ג 04/11/2018 א 16:50 1 2 1800 1803
חברת בזק א חברת דאר ישראל 04/11/2018 א 16:50 0 5 1706 2026
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק ב 04/11/2018 א 16:50 0 5 1613 1826
בנק ישראל א בית הלוחם ב 04/11/2018 א 16:50 4 1 1792 1712
משרד העבודה א חברת בזק ב 04/11/2018 א 16:50 0 5 1476 1788
חברת בזק א משרד הכלכלה א 11/11/2018 א 16:50 1 2 1770 1777
משרד העבודה א גמלאי בזק א 11/11/2018 א 16:50 0 5 1326 1854
בית הלוחם ב חברת בזק ב 11/11/2018 א 16:50 1 4 1746 1965
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם א 11/11/2018 א 16:50 5 0 2131 1677
חברת דאר ישראל גמלאי בזק ב 11/11/2018 א 16:50 4 1 2044 1900
בנק ישראל א משרד העבודה א 18/11/2018 א 16:50 3 0 1651 1401
חברת בזק ב חברת חשמל ג 18/11/2018 א 16:50 1 4 1843 1895
בית הלוחם א חברת דאר ישראל 18/11/2018 א 16:50 1 4 1688 1998
משרד הכלכלה א גמלאי בזק ב 18/11/2018 א 16:50 4 1 1798 1783
חברת בזק א גמלאי בזק א 18/11/2018 א 16:50 0 5 1716 1933
גמלאי בזק ב בית הלוחם א 25/11/2018 א 16:50 5 0 2038 1738
חברת דאר ישראל בנק הבינלאומי ב 25/11/2018 א 16:50 1 4 1811 1930
משרד העבודה א חברת בזק א 25/11/2018 א 16:50 0 5 1316 1845
בית הלוחם ב חברת חשמל ג 25/11/2018 א 16:50 0 5 1727 1903
חברת בזק ב בנק ישראל א 25/11/2018 א 16:50 0 5 1832 1976
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק א 16/12/2018 א 16:50 5 0 1986 1870
משרד הכלכלה א בנק ישראל א 16/12/2018 א 16:50 1 4 1842 1911
גמלאי בזק ב בית הלוחם ב 16/12/2018 א 16:50 5 0 1926 1773
חברת דאר ישראל חברת בזק ב 16/12/2018 א 16:50 5 0 2209 1796
חברת חשמל ג משרד העבודה א 16/12/2018 א 16:50 5 0 1843 0
חברת דאר ישראל בנק ישראל א 23/12/2018 א 16:50 5 0 1883 1746
חברת חשמל ג בית הלוחם א 23/12/2018 א 16:50 5 0 1937 1738
חברת בזק ב גמלאי בזק א 23/12/2018 א 16:50 3 2 1818 1729
גמלאי בזק ב חברת בזק א 23/12/2018 א 16:50 5 0 1994 1754
משרד הכלכלה א בנק הבינלאומי ב 23/12/2018 א 16:50 0 5 1776 1984
חברת חשמל ג חברת בזק א 30/12/2018 א 16:50 4 1 1907 1813
גמלאי בזק ב משרד העבודה א 30/12/2018 א 16:50 5 0 1940 0
חברת דאר ישראל משרד הכלכלה א 30/12/2018 א 16:50 1 4 1984 2055
גמלאי בזק א בנק ישראל א 30/12/2018 א 16:50 2 3 1939 1940
בית הלוחם א בית הלוחם ב 30/12/2018 א 16:50 1 4 1715 1774
משרד הכלכלה א חברת בזק ב 06/01/2019 א 16:50 0 5 1714 2010
בית הלוחם ב חברת בזק א 06/01/2019 א 16:50 4 1 1812 1789
בנק ישראל א בנק הבינלאומי ב 06/01/2019 א 16:50 1 3 1763 1778
בית הלוחם א משרד העבודה א 06/01/2019 א 16:50 5 0 1798 1629
גמלאי בזק א חברת דאר ישראל 06/01/2019 א 16:50 0 5 1772 1955
גמלאי בזק ב חברת בזק ב 13/01/2019 א 16:50 4 1 1921 1749
בית הלוחם ב גמלאי בזק א 13/01/2019 א 16:50 1 4 1749 1793
חברת חשמל ג משרד הכלכלה א 13/01/2019 א 16:50 3 0 1835 1738
בנק הבינלאומי ב חברת בזק א 13/01/2019 א 16:50 0 5 1748 1800
בית הלוחם א בנק ישראל א 13/01/2019 א 16:50 4 1 1889 1866
חברת דאר ישראל בית הלוחם ב 27/01/2019 א 16:50 5 0 2092 1732
חברת בזק ב בית הלוחם א 27/01/2019 א 16:50 4 1 1875 1755
בנק ישראל א חברת בזק א 27/01/2019 א 16:50 1 4 1838 1880
משרד הכלכלה א משרד העבודה א 27/01/2019 א 16:50 0 5 1578 1843
חברת חשמל ג בנק הבינלאומי ב 27/01/2019 א 16:50 1 4 1945 1953
בנק הבינלאומי ב משרד העבודה א 03/02/2019 א 16:50 5 0 1871 1493
גמלאי בזק ב בנק ישראל א 03/02/2019 א 16:50 5 0 2020 1883
בית הלוחם א גמלאי בזק א 03/02/2019 א 16:50 1 4 1707 1897
חברת דאר ישראל חברת חשמל ג 03/02/2019 א 16:50 4 1 1967 1833
משרד הכלכלה א בית הלוחם ב 03/02/2019 א 16:50 4 1 1781 1641
חברת חשמל ג גמלאי בזק א 10/02/2019 א 16:50 2 3 1857 1869
חברת דאר ישראל חברת בזק א 10/02/2019 א 16:50 3 1 2028 1928
גמלאי בזק ב בנק הבינלאומי ב 10/02/2019 א 16:50 5 0 1988 1763
בית הלוחם ב בנק ישראל א 10/02/2019 א 16:50 3 2 1796 1782
חברת בזק ב משרד העבודה א 10/02/2019 א 16:50 3 0 1846 1622
משרד הכלכלה א חברת בזק א 17/02/2019 א 16:50 0 5 1638 1732
גמלאי בזק א משרד העבודה א 17/02/2019 א 16:50 5 0 1872 1514
חברת בזק ב בית הלוחם ב 17/02/2019 א 16:50 2 1 1867 1773
בית הלוחם א בנק הבינלאומי ב 17/02/2019 א 16:50 1 4 1782 2027
גמלאי בזק ב חברת דאר ישראל 17/02/2019 א 16:50 2 3 1929 1991
משרד העבודה א בנק ישראל א 24/02/2019 א 16:50 0 3 1484 1640
חברת חשמל ג חברת בזק ב 24/02/2019 א 16:50 5 0 2036 1827
חברת דאר ישראל בית הלוחם א 24/02/2019 א 16:50 5 0 2090 1755
גמלאי בזק ב משרד הכלכלה א 24/02/2019 א 16:50 3 2 1875 1851
גמלאי בזק א חברת בזק א 24/02/2019 א 16:50 0 3 1788 1879
בית הלוחם א גמלאי בזק ב 03/03/2019 א 16:50 4 1 1882 1839
בנק הבינלאומי ב חברת דאר ישראל 03/03/2019 א 16:50 5 0 2029 1870
חברת בזק א משרד העבודה א 03/03/2019 א 16:50 5 0 1883 0
חברת חשמל ג בית הלוחם ב 03/03/2019 א 16:50 1 4 1795 1814
בנק ישראל א חברת בזק ב 03/03/2019 א 16:50 5 0 1864 1746
גמלאי בזק א בנק הבינלאומי ב 10/03/2019 א 16:50 4 1 1834 1804
בנק ישראל א משרד הכלכלה א 10/03/2019 א 16:50 4 1 1841 1731
בית הלוחם ב גמלאי בזק ב 10/03/2019 א 16:50 0 5 1571 1979
חברת בזק ב חברת דאר ישראל 10/03/2019 א 16:50 1 4 1852 1961
משרד העבודה א חברת חשמל ג 10/03/2019 א 16:50 0 5 1625 2006
בנק ישראל א חברת דאר ישראל 17/03/2019 א 16:50 1 4 1820 2003
בית הלוחם א חברת חשמל ג 17/03/2019 א 16:50 4 1 1806 1778
גמלאי בזק א חברת בזק ב 17/03/2019 א 16:50 4 1 1917 1885
חברת בזק א גמלאי בזק ב 17/03/2019 א 16:50 0 5 1886 2044
בנק הבינלאומי ב משרד הכלכלה א 17/03/2019 א 16:50 5 0 2053 1692
חברת בזק א חברת חשמל ג 24/03/2019 א 16:50 1 4 1831 1856
משרד העבודה א גמלאי בזק ב 24/03/2019 א 16:50 0 5 1770 2099
משרד הכלכלה א חברת דאר ישראל 24/03/2019 א 16:50 1 4 1705 2016
בנק ישראל א גמלאי בזק א 24/03/2019 א 16:50 1 4 1808 1915
בית הלוחם ב בית הלוחם א 24/03/2019 א 16:50 1 4 1705 1796
חברת בזק ב משרד הכלכלה א 31/03/2019 א 16:50 0 5 0 1867
חברת בזק א בית הלוחם ב 31/03/2019 א 16:50 4 1 1869 1783
בנק הבינלאומי ב בנק ישראל א 31/03/2019 א 16:50 2 1 1865 1813
משרד העבודה א בית הלוחם א 31/03/2019 א 16:50 1 4 1446 1793
חברת דאר ישראל גמלאי בזק א 31/03/2019 א 16:50 4 1 1805 1788
משרד העבודה א חברת דאר ישראל 07/04/2019 א 16:50
גמלאי בזק ב גמלאי בזק א 07/04/2019 א 16:50
חברת בזק א חברת בזק ב 07/04/2019 א 16:50
משרד הכלכלה א בית הלוחם א 07/04/2019 א 16:50
בנק ישראל א חברת חשמל ג 07/04/2019 א 16:50
חברת חשמל ג גמלאי בזק ב 05/05/2019 א 16:50
גמלאי בזק א משרד הכלכלה א 05/05/2019 א 16:50
בית הלוחם א חברת בזק א 05/05/2019 א 16:50
בית הלוחם ב משרד העבודה א 05/05/2019 א 16:50
חברת בזק ב בנק הבינלאומי ב 05/05/2019 א 16:50
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם ב 12/05/2019 א 16:50
חברת דאר ישראל משרד העבודה א 12/05/2019 א 16:50
גמלאי בזק א גמלאי בזק ב 12/05/2019 א 16:50
חברת בזק ב חברת בזק א 12/05/2019 א 16:50
בית הלוחם א משרד הכלכלה א 12/05/2019 א 16:50
חברת חשמל ג בנק ישראל א 19/05/2019 א 16:50
בית הלוחם ב בנק הבינלאומי ב 19/05/2019 א 16:50
משרד הכלכלה א גמלאי בזק א 19/05/2019 א 16:50
חברת בזק א בית הלוחם א 19/05/2019 א 16:50
בנק הבינלאומי ב חברת בזק ב 26/05/2019 א 16:50
גמלאי בזק ב חברת חשמל ג 26/05/2019 א 16:50
משרד העבודה א בית הלוחם ב 26/05/2019 א 16:50