באולינג – לוח משחקים ותוצאות

 

 

109

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
מע"מ חקירות משרד לשירותי דת א 07/11/2019 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב משרד הבינוי ד 07/11/2019 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א משרד העבודה ד 07/11/2019 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה רה"מ ה 07/11/2019 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו משרד לשרותי דת ג 07/11/2019 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד קבוצה ריקה 154 14/11/2019 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג מע"מ חקירות 14/11/2019 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה מ. שרותי דת ו 14/11/2019 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב שרות התעסוקה א 14/11/2019 ה 16:50:00
רה"מ ה משרד העבודה ד 14/11/2019 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב רה"מ ה 21/11/2019 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו משרד לשירותי דת א 21/11/2019 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב משרד לשרותי דת ג 21/11/2019 ה 16:50:00
משרד העבודה ד קבוצה ריקה 154 21/11/2019 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה א 21/11/2019 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב משרד העבודה ד 28/11/2019 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה קבוצה ריקה 154 28/11/2019 ה 16:50:00
רה"מ ה משרד לשירותי דת א 28/11/2019 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו משרד הבינוי ד 28/11/2019 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב מע"מ חקירות 28/11/2019 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה שרות התעסוקה א 05/12/2019 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב לשכה לסטטיסטיקה ב 05/12/2019 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד מע"מ חקירות 05/12/2019 ה 16:50:00
רה"מ ה משרד לשרותי דת ג 05/12/2019 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 משרד לשירותי דת א 05/12/2019 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו שרות התעסוקה ב 12/12/2019 ה 16:50:00
מע"מ חקירות משרד העבודה ד 12/12/2019 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג קבוצה ריקה 154 12/12/2019 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א משרד לשירותי דת א 12/12/2019 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה לשכה לסטטיסטיקה ב 12/12/2019 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א משרד לשרותי דת ג 19/12/2019 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 רה"מ ה 19/12/2019 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב מ. שרותי דת ה 19/12/2019 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד משרד העבודה ד 19/12/2019 ה 16:50:00
מע"מ חקירות מ. שרותי דת ו 19/12/2019 ה 16:50:00
רה"מ ה לשכה לסטטיסטיקה ב 02/01/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א מ. שרותי דת ו 02/01/2020 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א משרד הבינוי ד 02/01/2020 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 מע"מ חקירות 02/01/2020 ה 16:50:00
משרד העבודה ד שרות התעסוקה ב 02/01/2020 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 מ. שרותי דת ו 09/01/2020 ה 16:50:00
משרד העבודה ד משרד לשרותי דת ג 09/01/2020 ה 16:50:00
מע"מ חקירות לשכה לסטטיסטיקה ב 09/01/2020 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א מ. שרותי דת ה 09/01/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א רה"מ ה 09/01/2020 ה 16:50:00
משרד העבודה ד מ. שרותי דת ה 16/01/2020 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א שרות התעסוקה ב 16/01/2020 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 שרות התעסוקה א 16/01/2020 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב מ. שרותי דת ו 16/01/2020 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג משרד הבינוי ד 16/01/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א מע"מ חקירות 23/01/2020 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד מ. שרותי דת ה 23/01/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו רה"מ ה 23/01/2020 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג שרות התעסוקה ב 23/01/2020 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב קבוצה ריקה 154 23/01/2020 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א מע"מ חקירות 30/01/2020 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד לשכה לסטטיסטיקה ב 30/01/2020 ה 16:50:00
משרד העבודה ד שרות התעסוקה א 30/01/2020 ה 16:50:00
רה"מ ה מ. שרותי דת ה 30/01/2020 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג מ. שרותי דת ו 30/01/2020 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 משרד הבינוי ד 06/02/2020 ה 16:50:00
מע"מ חקירות משרד לשרותי דת ג 06/02/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו מ. שרותי דת ה 06/02/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א שרות התעסוקה ב 06/02/2020 ה 16:50:00
משרד העבודה ד רה"מ ה 06/02/2020 ה 16:50:00
רה"מ ה שרות התעסוקה ב 13/02/2020 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א מ. שרותי דת ו 13/02/2020 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג לשכה לסטטיסטיקה ב 13/02/2020 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 משרד העבודה ד 13/02/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א משרד הבינוי ד 13/02/2020 ה 16:50:00
משרד העבודה ד לשכה לסטטיסטיקה ב 20/02/2020 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 מ. שרותי דת ה 20/02/2020 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א רה"מ ה 20/02/2020 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד מ. שרותי דת ו 20/02/2020 ה 16:50:00
מע"מ חקירות שרות התעסוקה ב 20/02/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א מ. שרותי דת ה 27/02/2020 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב שרות התעסוקה ב 27/02/2020 ה 16:50:00
מע"מ חקירות משרד הבינוי ד 27/02/2020 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג רה"מ ה 27/02/2020 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א קבוצה ריקה 154 27/02/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב מ. שרותי דת ו 05/03/2020 ה 16:50:00
משרד העבודה ד מע"מ חקירות 05/03/2020 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 משרד לשרותי דת ג 05/03/2020 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א שרות התעסוקה א 05/03/2020 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב מ. שרותי דת ה 05/03/2020 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג משרד לשירותי דת א 12/03/2020 ה 16:50:00
רה"מ ה קבוצה ריקה 154 12/03/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה שרות התעסוקה ב 12/03/2020 ה 16:50:00
משרד העבודה ד משרד הבינוי ד 12/03/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו מע"מ חקירות 12/03/2020 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב רה"מ ה 19/03/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו שרות התעסוקה א 19/03/2020 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד משרד לשירותי דת א 19/03/2020 ה 16:50:00
מע"מ חקירות קבוצה ריקה 154 19/03/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב משרד העבודה ד 19/03/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו קבוצה ריקה 154 26/03/2020 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג משרד העבודה ד 26/03/2020 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב מע"מ חקירות 26/03/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה משרד לשירותי דת א 26/03/2020 ה 16:50:00
רה"מ ה שרות התעסוקה א 26/03/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה משרד העבודה ד 23/04/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב משרד לשירותי דת א 23/04/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א קבוצה ריקה 154 23/04/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו לשכה לסטטיסטיקה ב 23/04/2020 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד משרד לשרותי דת ג 23/04/2020 ה 16:50:00
מע"מ חקירות שרות התעסוקה א 30/04/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה משרד הבינוי ד 30/04/2020 ה 16:50:00
רה"מ ה מ. שרותי דת ו 30/04/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב משרד לשרותי דת ג 30/04/2020 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 לשכה לסטטיסטיקה ב 30/04/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב קבוצה ריקה 154 07/05/2020 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א לשכה לסטטיסטיקה ב 07/05/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה מע"מ חקירות 07/05/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א משרד לשרותי דת ג 07/05/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ו משרד העבודה ד 07/05/2020 ה 16:50:00
משרד העבודה ד משרד לשירותי דת א 21/05/2020 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב שרות התעסוקה א 21/05/2020 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג מ. שרותי דת ה 21/05/2020 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד שרות התעסוקה ב 21/05/2020 ה 16:50:00
מע"מ חקירות רה"מ ה 21/05/2020 ה 16:50:00
רה"מ ה משרד הבינוי ד 04/06/2020 ה 16:50:00
קבוצה ריקה 154 שרות התעסוקה ב 04/06/2020 ה 16:50:00
לשכה לסטטיסטיקה ב משרד לשירותי דת א 04/06/2020 ה 16:50:00
מע"מ חקירות מ. שרותי דת ה 04/06/2020 ה 16:50:00
משרד לשרותי דת ג שרות התעסוקה א 04/06/2020 ה 16:50:00
משרד העבודה ד מ. שרותי דת ו 11/06/2020 ה 16:50:00
משרד הבינוי ד רה"מ ה 11/06/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה א לשכה לסטטיסטיקה ב 11/06/2020 ה 16:50:00
מ. שרותי דת ה משרד לשרותי דת ג 11/06/2020 ה 16:50:00
רה"מ ה מע"מ חקירות 18/06/2020 ה 16:50:00
משרד לשירותי דת א משרד העבודה ד 18/06/2020 ה 16:50:00
שרות התעסוקה ב משרד הבינוי ד 18/06/2020 ה 16:50:00


 

108

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הקליטה ב המכס והמע"מ א 06/11/2019 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א מבקר המדינה א 06/11/2019 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג חברת החשמל ד 06/11/2019 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר שרות התעסוקה ג 06/11/2019 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג משרד לבטחון הפנים ב 06/11/2019 ד 19:30:00
מבקר המדינה א רה"מ ג' 13/11/2019 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב משרד הקליטה ב 13/11/2019 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר הגנת הסביבה ג 13/11/2019 ד 19:30:00
בית הלוחם ו חברת הגיחון ג 13/11/2019 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג חברת החשמל ד 13/11/2019 ד 19:30:00
בית הלוחם ו שרות התעסוקה ג 20/11/2019 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג המכס והמע"מ א 20/11/2019 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א משרד לבטחון הפנים ב 20/11/2019 ד 19:30:00
חברת החשמל ד רה"מ ג' 20/11/2019 ד 19:30:00
מבקר המדינה א חברת הגיחון ג 20/11/2019 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א חברת החשמל ד 27/11/2019 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר רה"מ ג' 27/11/2019 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג המכס והמע"מ א 27/11/2019 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג מבקר המדינה א 27/11/2019 ד 19:30:00
בית הלוחם ו משרד הקליטה ב 27/11/2019 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר חברת הגיחון ג 04/12/2019 ד 19:30:00
בית הלוחם ו מ. אנרגיה ומים א 04/12/2019 ד 19:30:00
מבקר המדינה א משרד הקליטה ב 04/12/2019 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג משרד לבטחון הפנים ב 04/12/2019 ד 19:30:00
רה"מ ג' המכס והמע"מ א 04/12/2019 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג בית הלוחם ו 11/12/2019 ד 19:30:00
משרד הקליטה ב חברת החשמל ד 11/12/2019 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב רה"מ ג' 11/12/2019 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג המכס והמע"מ א 11/12/2019 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר מ. אנרגיה ומים א 11/12/2019 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א משרד לבטחון הפנים ב 18/12/2019 ד 19:30:00
רה"מ ג' שרות התעסוקה ג 18/12/2019 ד 19:30:00
בית הלוחם ו שרות בתי הסוהר 18/12/2019 ד 19:30:00
מבקר המדינה א חברת החשמל ד 18/12/2019 ד 19:30:00
משרד הקליטה ב הגנת הסביבה ג 18/12/2019 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג מ. אנרגיה ומים א 01/01/2020 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג הגנת הסביבה ג 01/01/2020 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א מבקר המדינה א 01/01/2020 ד 19:30:00
רה"מ ג' משרד הקליטה ב 01/01/2020 ד 19:30:00
חברת החשמל ד בית הלוחם ו 01/01/2020 ד 19:30:00
רה"מ ג' הגנת הסביבה ג 08/01/2020 ד 19:30:00
חברת החשמל ד משרד לבטחון הפנים ב 08/01/2020 ד 19:30:00
משרד הקליטה ב מ. אנרגיה ומים א 08/01/2020 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א שרות בתי הסוהר 08/01/2020 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג שרות התעסוקה ג 08/01/2020 ד 19:30:00
חברת החשמל ד שרות בתי הסוהר 15/01/2020 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א בית הלוחם ו 15/01/2020 ד 19:30:00
רה"מ ג' חברת הגיחון ג 15/01/2020 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א הגנת הסביבה ג 15/01/2020 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב מבקר המדינה א 15/01/2020 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג משרד הקליטה ב 22/01/2020 ד 19:30:00
מבקר המדינה א שרות בתי הסוהר 22/01/2020 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג שרות התעסוקה ג 22/01/2020 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב בית הלוחם ו 22/01/2020 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א רה"מ ג' 22/01/2020 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א משרד הקליטה ב 29/01/2020 ד 19:30:00
מבקר המדינה א מ. אנרגיה ומים א 29/01/2020 ד 19:30:00
חברת החשמל ד חברת הגיחון ג 29/01/2020 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג שרות בתי הסוהר 29/01/2020 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב הגנת הסביבה ג 29/01/2020 ד 19:30:00
רה"מ ג' מבקר המדינה א 05/02/2019 ד 19:30:00
משרד הקליטה ב משרד לבטחון הפנים ב 05/02/2019 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג שרות בתי הסוהר 05/02/2019 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג בית הלוחם ו 05/02/2019 ד 19:30:00
חברת החשמל ד שרות התעסוקה ג 05/02/2019 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג בית הלוחם ו 12/02/2019 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א הגנת הסביבה ג 12/02/2019 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב מ. אנרגיה ומים א 12/02/2019 ד 19:30:00
רה"מ ג' חברת החשמל ד 12/02/2019 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג מבקר המדינה א 12/02/2019 ד 19:30:00
חברת החשמל ד מ. אנרגיה ומים א 19/02/2019 ד 19:30:00
רה"מ ג' שרות בתי הסוהר 19/02/2019 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א שרות התעסוקה ג 19/02/2019 ד 19:30:00
מבקר המדינה א הגנת הסביבה ג 19/02/2019 ד 19:30:00
משרד הקליטה ב בית הלוחם ו 19/02/2019 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג שרות בתי הסוהר 26/02/2020 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א בית הלוחם ו 26/02/2020 ד 19:30:00
משרד הקליטה ב מבקר המדינה א 26/02/2020 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב שרות התעסוקה ג 26/02/2020 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א רה"מ ג' 26/02/2020 ד 19:30:00
בית הלוחם ו הגנת הסביבה ג 04/03/2020 ד 19:30:00
חברת החשמל ד משרד הקליטה ב 04/03/2020 ד 19:30:00
רה"מ ג' משרד לבטחון הפנים ב 04/03/2020 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א חברת הגיחון ג 04/03/2020 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א שרות בתי הסוהר 04/03/2020 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב המכס והמע"מ א 18/03/2020 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג רה"מ ג' 18/03/2020 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר בית הלוחם ו 18/03/2020 ד 19:30:00
חברת החשמל ד מבקר המדינה א 18/03/2020 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג משרד הקליטה ב 18/03/2020 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א שרות התעסוקה ג 25/03/2020 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג חברת הגיחון ג 25/03/2020 ד 19:30:00
מבקר המדינה א המכס והמע"מ א 25/03/2020 ד 19:30:00
משרד הקליטה ב רה"מ ג' 25/03/2020 ד 19:30:00
בית הלוחם ו חברת החשמל ד 25/03/2020 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג רה"מ ג' 22/04/2020 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב חברת החשמל ד 22/04/2020 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א משרד הקליטה ב 22/04/2020 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר המכס והמע"מ א 22/04/2020 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג חברת הגיחון ג 22/04/2020 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר חברת החשמל ד 06/05/2020 ד 19:30:00
בית הלוחם ו המכס והמע"מ א 06/05/2020 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג רה"מ ג' 06/05/2020 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג מ. אנרגיה ומים א 06/05/2020 ד 19:30:00
מבקר המדינה א משרד לבטחון הפנים ב 06/05/2020 ד 19:30:00
משרד הקליטה ב חברת הגיחון ג 20/05/2020 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר מבקר המדינה א 20/05/2020 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג הגנת הסביבה ג 20/05/2020 ד 19:30:00
בית הלוחם ו משרד לבטחון הפנים ב 20/05/2020 ד 19:30:00
רה"מ ג' מ. אנרגיה ומים א 20/05/2020 ד 19:30:00
בית הלוחם ו רה"מ ג' 27/05/2020 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א מ. אנרגיה ומים א 27/05/2020 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר משרד הקליטה ב 27/05/2020 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג משרד לבטחון הפנים ב 27/05/2020 ד 19:30:00
הגנת הסביבה ג חברת החשמל ד 27/05/2020 ד 19:30:00
חברת החשמל ד המכס והמע"מ א 03/06/2020 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א חברת הגיחון ג 03/06/2020 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב שרות בתי הסוהר 03/06/2020 ד 19:30:00
מבקר המדינה א בית הלוחם ו 03/06/2020 ד 19:30:00
משרד הקליטה ב שרות התעסוקה ג 03/06/2020 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג מבקר המדינה א 10/06/2020 ד 19:30:00
רה"מ ג' בית הלוחם ו 10/06/2020 ד 19:30:00
מ. אנרגיה ומים א המכס והמע"מ א 10/06/2020 ד 19:30:00
משרד הקליטה ב שרות בתי הסוהר 10/06/2020 ד 19:30:00
משרד לבטחון הפנים ב חברת הגיחון ג 10/06/2020 ד 19:30:00
חברת החשמל ד הגנת הסביבה ג 17/06/2020 ד 19:30:00
מבקר המדינה א שרות התעסוקה ג 17/06/2020 ד 19:30:00
חברת הגיחון ג מ. אנרגיה ומים א 17/06/2020 ד 19:30:00
שרות בתי הסוהר משרד לבטחון הפנים ב 17/06/2020 ד 19:30:00
שרות התעסוקה ג משרד הקליטה ב 24/06/2020 ד 19:30:00
המכס והמע"מ א חברת החשמל ד 24/06/2020 ד 19:30:00
בית הלוחם ו מבקר המדינה א 24/06/2020 ד 19:30:00


 

107

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ א 05/11/2019 ג 19:30:00 5 0 1656 1553
מבקר המדינה ב משרד החוץ ג 05/11/2019 ג 19:30:00 0 5 1249 1580
מינהל אזרחי יו"ש ב רשות האוכלוסין א 05/11/2019 ג 19:30:00 0 5 1349 1538
משרד הבינוי ג משרד לשיוויון חברתי ב 05/11/2019 ג 19:30:00 3 0 1528 1185
מלם שכר משרד לשרותי דת ב 05/11/2019 ג 19:30:00 5 0 1389 0
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל א 12/11/2019 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב קרן קיימת לישראל ב 12/11/2019 ג 19:30:00
משרד הבינוי ג מלם שכר 12/11/2019 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת מינהל אזרחי יו"ש ב 12/11/2019 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב רשות האוכלוסין א 12/11/2019 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת משרד לשיוויון חברתי ב 19/11/2019 ג 19:30:00
מלם שכר משרד החוץ א 19/11/2019 ג 19:30:00
מבקר המדינה ב משרד לשרותי דת ב 19/11/2019 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א קרן קיימת לישראל א 19/11/2019 ג 19:30:00
משרד החוץ ג מינהל אזרחי יו"ש ב 19/11/2019 ג 19:30:00
מבקר המדינה ב רשות האוכלוסין א 26/11/2019 ג 19:30:00
משרד הבינוי ג קרן קיימת לישראל א 26/11/2019 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב משרד החוץ א 26/11/2019 ג 19:30:00
מלם שכר משרד החוץ ג 26/11/2019 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת קרן קיימת לישראל ב 26/11/2019 ג 19:30:00
משרד הבינוי ג מינהל אזרחי יו"ש ב 03/12/2019 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת מבקר המדינה ב 03/12/2019 ג 19:30:00
משרד החוץ ג קרן קיימת לישראל ב 03/12/2019 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב משרד לשרותי דת ב 03/12/2019 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ א 03/12/2019 ג 19:30:00
מלם שכר ועדת הבחירות לכנסת 10/12/2019 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל ב רשות האוכלוסין א 10/12/2019 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב קרן קיימת לישראל א 10/12/2019 ג 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ א 10/12/2019 ג 19:30:00
משרד הבינוי ג מבקר המדינה ב 10/12/2019 ג 19:30:00
משרד החוץ א משרד לשרותי דת ב 17/12/2019 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א משרד לשיוויון חברתי ב 17/12/2019 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת משרד הבינוי ג 17/12/2019 ג 19:30:00
משרד החוץ ג רשות האוכלוסין א 17/12/2019 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל ב מלם שכר 17/12/2019 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב מבקר המדינה ב 31/12/2019 ג 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ב מלם שכר 31/12/2019 ג 19:30:00
משרד החוץ א משרד החוץ ג 31/12/2019 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א קרן קיימת לישראל ב 31/12/2019 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א ועדת הבחירות לכנסת 31/12/2019 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א מלם שכר 14/01/2020 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א משרד לשרותי דת ב 14/01/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל ב מבקר המדינה ב 14/01/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ א משרד הבינוי ג 14/01/2020 ג 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד לשיוויון חברתי ב 14/01/2020 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א משרד הבינוי ג 21/01/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ א ועדת הבחירות לכנסת 21/01/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א מינהל אזרחי יו"ש ב 21/01/2020 ג 19:30:00
מבקר המדינה ב מלם שכר 21/01/2020 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ ג 21/01/2020 ג 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל ב 28/01/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ ג משרד הבינוי ג 28/01/2020 ג 19:30:00
מלם שכר משרד לשיוויון חברתי ב 28/01/2020 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב ועדת הבחירות לכנסת 28/01/2020 ג 19:30:00
מבקר המדינה ב קרן קיימת לישראל א 28/01/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל ב 04/02/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ ג מבקר המדינה ב 04/02/2020 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א מינהל אזרחי יו"ש ב 04/02/2020 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב משרד הבינוי ג 04/02/2020 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב מלם שכר 04/02/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א משרד החוץ ג 11/02/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל ב משרד לשרותי דת ב 11/02/2020 ג 19:30:00
מלם שכר משרד הבינוי ג 11/02/2020 ג 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ב ועדת הבחירות לכנסת 11/02/2020 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א משרד לשיוויון חברתי ב 11/02/2020 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב ועדת הבחירות לכנסת 18/02/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ א מלם שכר 18/02/2020 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב מבקר המדינה ב 18/02/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א רשות האוכלוסין א 18/02/2020 ג 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד החוץ ג 18/02/2020 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א מבקר המדינה ב 25/02/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א משרד הבינוי ג 25/02/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ א משרד לשיוויון חברתי ב 25/02/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ ג מלם שכר 25/02/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל ב ועדת הבחירות לכנסת 25/02/2020 ג 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד הבינוי ג 03/03/2020 ג 19:30:00
מבקר המדינה ב ועדת הבחירות לכנסת 03/03/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל ב משרד החוץ ג 03/03/2020 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב משרד לשיוויון חברתי ב 03/03/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ א קרן קיימת לישראל א 03/03/2020 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת מלם שכר 17/03/2020 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א קרן קיימת לישראל ב 17/03/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א משרד לשרותי דת ב 17/03/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ א מינהל אזרחי יו"ש ב 17/03/2020 ג 19:30:00
מבקר המדינה ב משרד הבינוי ג 17/03/2020 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב משרד החוץ א 24/03/2020 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב קרן קיימת לישראל א 24/03/2020 ג 19:30:00
משרד הבינוי ג ועדת הבחירות לכנסת 24/03/2020 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א משרד החוץ ג 24/03/2020 ג 19:30:00
מלם שכר קרן קיימת לישראל ב 24/03/2020 ג 19:30:00
מבקר המדינה ב משרד לשיוויון חברתי ב 05/05/2020 ג 19:30:00
מלם שכר מינהל אזרחי יו"ש ב 05/05/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ ג משרד החוץ א 05/05/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל ב קרן קיימת לישראל א 05/05/2020 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת רשות האוכלוסין א 05/05/2020 ג 19:30:00
מלם שכר קרן קיימת לישראל א 19/05/2020 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב רשות האוכלוסין א 19/05/2020 ג 19:30:00
מבקר המדינה ב קרן קיימת לישראל ב 19/05/2020 ג 19:30:00
משרד הבינוי ג משרד החוץ א 19/05/2020 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב מינהל אזרחי יו"ש ב 19/05/2020 ג 19:30:00
משרד הבינוי ג רשות האוכלוסין א 26/05/2020 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת משרד החוץ א 26/05/2020 ג 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ב קרן קיימת לישראל א 26/05/2020 ג 19:30:00
מלם שכר מבקר המדינה ב 26/05/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ ג משרד לשרותי דת ב 26/05/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ב 02/06/2020 ג 19:30:00
משרד הבינוי ג משרד החוץ ג 02/06/2020 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב מלם שכר 02/06/2020 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת משרד לשרותי דת ב 02/06/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א מבקר המדינה ב 02/06/2020 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת קרן קיימת לישראל א 09/06/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ א מבקר המדינה ב 09/06/2020 ג 19:30:00
משרד הבינוי ג קרן קיימת לישראל ב 09/06/2020 ג 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ב משרד לשרותי דת ב 09/06/2020 ג 19:30:00
מלם שכר רשות האוכלוסין א 09/06/2020 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א משרד החוץ א 16/06/2020 ג 19:30:00
מבקר המדינה ב מינהל אזרחי יו"ש ב 16/06/2020 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב משרד הבינוי ג 16/06/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ ג ועדת הבחירות לכנסת 16/06/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל ב משרד לשיוויון חברתי ב 16/06/2020 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב משרד החוץ ג 23/06/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל א ועדת הבחירות לכנסת 23/06/2020 ג 19:30:00
מבקר המדינה ב משרד החוץ א 23/06/2020 ג 19:30:00
קרן קיימת לישראל ב משרד הבינוי ג 23/06/2020 ג 19:30:00
משרד לשרותי דת ב מינהל אזרחי יו"ש ב 23/06/2020 ג 19:30:00
רשות האוכלוסין א מלם שכר 30/06/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ ג משרד לשיוויון חברתי ב 30/06/2020 ג 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ב מבקר המדינה ב 30/06/2020 ג 19:30:00
משרד הבינוי ג משרד לשרותי דת ב 30/06/2020 ג 19:30:00
משרד לשיוויון חברתי ב קרן קיימת לישראל ב 07/07/2020 ג 19:30:00
משרד החוץ א רשות האוכלוסין א 07/07/2020 ג 19:30:00
ועדת הבחירות לכנסת משרד החוץ ג 07/07/2020 ג 19:30:00


 

106

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
משרד הבינוי א משרד האוצר א 03/11/2019 א 19:30:00 0 5 0 1253
משרד האוצר ב מינהל אזרחי יו"ש ג 03/11/2019 א 19:30:00 0 3 1307 1515
רשות החשמל ל. מ. לסטטיסטיקה 03/11/2019 א 19:30:00 4 1 1714 1455
משרד החוץ ד בית הלוחם ד 03/11/2019 א 19:30:00 0 5 0 1550
משרד הרווחה ב בנק ישראל ב 03/11/2019 א 19:30:00 0 5 1302 1530
מינהל אזרחי יו"ש ג המטה הארצי 10/11/2019 א 19:30:00
בנק ישראל ב משרד הבינוי א 10/11/2019 א 19:30:00
משרד החוץ ד משרד הרווחה ב 10/11/2019 א 19:30:00
לשכת עו"ד רשות החשמל 10/11/2019 א 19:30:00
בית הלוחם ד ל. מ. לסטטיסטיקה 10/11/2019 א 19:30:00
לשכת עו"ד בית הלוחם ד 17/11/2019 א 19:30:00
משרד הרווחה ב משרד האוצר א 17/11/2019 א 19:30:00
משרד האוצר ב בנק ישראל ב 17/11/2019 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה המטה הארצי 17/11/2019 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג רשות החשמל 17/11/2019 א 19:30:00
משרד האוצר ב ל. מ. לסטטיסטיקה 24/11/2019 א 19:30:00
משרד החוץ ד המטה הארצי 24/11/2019 א 19:30:00
בית הלוחם ד משרד האוצר א 24/11/2019 א 19:30:00
משרד הרווחה ב מינהל אזרחי יו"ש ג 24/11/2019 א 19:30:00
לשכת עו"ד משרד הבינוי א 24/11/2019 א 19:30:00
משרד החוץ ד רשות החשמל 01/12/2019 א 19:30:00
לשכת עו"ד משרד האוצר ב 01/12/2019 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הבינוי א 01/12/2019 א 19:30:00
בית הלוחם ד בנק ישראל ב 01/12/2019 א 19:30:00
המטה הארצי משרד האוצר א 01/12/2019 א 19:30:00
משרד הרווחה ב לשכת עו"ד 08/12/2019 א 19:30:00
משרד הבינוי א ל. מ. לסטטיסטיקה 08/12/2019 א 19:30:00
בנק ישראל ב המטה הארצי 08/12/2019 א 19:30:00
רשות החשמל משרד האוצר א 08/12/2019 א 19:30:00
משרד החוץ ד משרד האוצר ב 08/12/2019 א 19:30:00
משרד האוצר א בנק ישראל ב 15/12/2019 א 19:30:00
המטה הארצי בית הלוחם ד 15/12/2019 א 19:30:00
לשכת עו"ד משרד החוץ ד 15/12/2019 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג ל. מ. לסטטיסטיקה 15/12/2019 א 19:30:00
משרד הבינוי א משרד הרווחה ב 15/12/2019 א 19:30:00
בית הלוחם ד משרד האוצר ב 05/01/2020 א 19:30:00
רשות החשמל משרד הרווחה ב 05/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א מינהל אזרחי יו"ש ג 05/01/2020 א 19:30:00
המטה הארצי משרד הבינוי א 05/01/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה לשכת עו"ד 05/01/2020 א 19:30:00
המטה הארצי משרד הרווחה ב 12/01/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה בנק ישראל ב 12/01/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א משרד האוצר ב 12/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א משרד החוץ ד 12/01/2020 א 19:30:00
רשות החשמל בית הלוחם ד 12/01/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד החוץ ד 19/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א לשכת עו"ד 19/01/2020 א 19:30:00
המטה הארצי רשות החשמל 19/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב משרד הרווחה ב 19/01/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב מינהל אזרחי יו"ש ג 19/01/2020 א 19:30:00
רשות החשמל משרד הבינוי א 26/01/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד החוץ ד 26/01/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב בית הלוחם ד 26/01/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב לשכת עו"ד 26/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב המטה הארצי 26/01/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א משרד הבינוי א 02/02/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר ב 02/02/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה רשות החשמל 02/02/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד משרד החוץ ד 02/02/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב משרד הרווחה ב 02/02/2020 א 19:30:00
המטה הארצי מינהל אזרחי יו"ש ג 16/02/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א בנק ישראל ב 16/02/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב משרד החוץ ד 16/02/2020 א 19:30:00
רשות החשמל לשכת עו"ד 16/02/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה בית הלוחם ד 16/02/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד לשכת עו"ד 23/02/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א משרד הרווחה ב 23/02/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב משרד האוצר ב 23/02/2020 א 19:30:00
המטה הארצי ל. מ. לסטטיסטיקה 23/02/2020 א 19:30:00
רשות החשמל מינהל אזרחי יו"ש ג 23/02/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר ב 01/03/2020 א 19:30:00
המטה הארצי משרד החוץ ד 01/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א בית הלוחם ד 01/03/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד הרווחה ב 01/03/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א לשכת עו"ד 01/03/2020 א 19:30:00
רשות החשמל משרד החוץ ד 08/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב לשכת עו"ד 08/03/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א מינהל אזרחי יו"ש ג 08/03/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב בית הלוחם ד 08/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א המטה הארצי 08/03/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד משרד הרווחה ב 15/03/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הבינוי א 15/03/2020 א 19:30:00
המטה הארצי בנק ישראל ב 15/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א רשות החשמל 15/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב משרד החוץ ד 15/03/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב משרד האוצר א 22/03/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד המטה הארצי 22/03/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד לשכת עו"ד 22/03/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה מינהל אזרחי יו"ש ג 22/03/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב משרד הבינוי א 22/03/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב בית הלוחם ד 29/03/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב רשות החשמל 29/03/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג משרד האוצר א 29/03/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א המטה הארצי 29/03/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד ל. מ. לסטטיסטיקה 29/03/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב המטה הארצי 19/04/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב ל. מ. לסטטיסטיקה 19/04/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב משרד הבינוי א 19/04/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד משרד האוצר א 19/04/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד רשות החשמל 19/04/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד ל. מ. לסטטיסטיקה 26/04/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד משרד האוצר א 26/04/2020 א 19:30:00
רשות החשמל המטה הארצי 26/04/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב משרד האוצר ב 26/04/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג בנק ישראל ב 26/04/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א רשות החשמל 03/05/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד מינהל אזרחי יו"ש ג 03/05/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד משרד הרווחה ב 03/05/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד בנק ישראל ב 03/05/2020 א 19:30:00
המטה הארצי משרד האוצר ב 03/05/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד המטה הארצי 10/05/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א משרד האוצר ב 10/05/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד משרד הבינוי א 10/05/2020 א 19:30:00
רשות החשמל בנק ישראל ב 10/05/2020 א 19:30:00
משרד הרווחה ב ל. מ. לסטטיסטיקה 10/05/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד האוצר א 17/05/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב רשות החשמל 17/05/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב משרד החוץ ד 17/05/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג לשכת עו"ד 17/05/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א בית הלוחם ד 17/05/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד מינהל אזרחי יו"ש ג 24/05/2020 א 19:30:00
המטה הארצי לשכת עו"ד 24/05/2020 א 19:30:00
משרד האוצר ב משרד האוצר א 24/05/2020 א 19:30:00
משרד הבינוי א משרד החוץ ד 24/05/2020 א 19:30:00
בנק ישראל ב רשות החשמל 24/05/2020 א 19:30:00
ל. מ. לסטטיסטיקה משרד הרווחה ב 31/05/2020 א 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש ג בית הלוחם ד 31/05/2020 א 19:30:00
רשות החשמל משרד האוצר ב 31/05/2020 א 19:30:00
משרד החוץ ד בנק ישראל ב 31/05/2020 א 19:30:00
בית הלוחם ד משרד הבינוי א 07/06/2020 א 19:30:00
משרד האוצר א ל. מ. לסטטיסטיקה 07/06/2020 א 19:30:00
לשכת עו"ד מינהל אזרחי יו"ש ג 07/06/2020 א 19:30:00


 

105

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
שירותי דת ד קופת חולים מאוחדת א 04/11/2019 ב 19:30:00 1 2 1330 1384
משרד החוץ ב מ. אנרגיה ומים ב 04/11/2019 ב 19:30:00 5 0 1686 1467
נש"מ ב מינהל אזרחי יו"ש א 04/11/2019 ב 19:30:00 0 5 1294 1559
חברת חשמל ב משרד החוץ ה 04/11/2019 ב 19:30:00 5 0 1465 1261
קופת חולים מאוחדת ב עיריית ירושלים ב 04/11/2019 ב 19:30:00 1 2 1497 1600
מ. אנרגיה ומים ב משרד הבינוי ב 11/11/2019 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב שירותי דת ד 11/11/2019 ב 19:30:00
חברת חשמל ב קופת חולים מאוחדת ב 11/11/2019 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית נש"מ ב 11/11/2019 ב 19:30:00
משרד החוץ ה מינהל אזרחי יו"ש א 11/11/2019 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית משרד החוץ ה 18/11/2019 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת ב קופת חולים מאוחדת א 18/11/2019 ב 19:30:00
משרד החוץ ב עיריית ירושלים ב 18/11/2019 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א משרד הבינוי ב 18/11/2019 ב 19:30:00
מ. אנרגיה ומים ב נש"מ ב 18/11/2019 ב 19:30:00
משרד החוץ ב מינהל אזרחי יו"ש א 25/11/2019 ב 19:30:00
חברת חשמל ב משרד הבינוי ב 25/11/2019 ב 19:30:00
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת א 25/11/2019 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת ב מ. אנרגיה ומים ב 25/11/2019 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית שירותי דת ד 25/11/2019 ב 19:30:00
חברת חשמל ב נש"מ ב 02/12/2019 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית משרד החוץ ב 02/12/2019 ב 19:30:00
מ. אנרגיה ומים ב שירותי דת ד 02/12/2019 ב 19:30:00
משרד החוץ ה עיריית ירושלים ב 02/12/2019 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב קופת חולים מאוחדת א 02/12/2019 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת ב שרותי בריאות כללית 09/12/2019 ב 19:30:00
שירותי דת ד מינהל אזרחי יו"ש א 09/12/2019 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב משרד הבינוי ב 09/12/2019 ב 19:30:00
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת א 09/12/2019 ב 19:30:00
חברת חשמל ב משרד החוץ ב 09/12/2019 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א עיריית ירושלים ב 16/12/2019 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב משרד החוץ ה 16/12/2019 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית חברת חשמל ב 16/12/2019 ב 19:30:00
מ. אנרגיה ומים ב מינהל אזרחי יו"ש א 16/12/2019 ב 19:30:00
שירותי דת ד קופת חולים מאוחדת ב 16/12/2019 ב 19:30:00
משרד החוץ ה משרד החוץ ב 06/01/2020 ב 19:30:00
נש"מ ב קופת חולים מאוחדת ב 06/01/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א מ. אנרגיה ומים ב 06/01/2020 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב שירותי דת ד 06/01/2020 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א שרותי בריאות כללית 06/01/2020 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב קופת חולים מאוחדת ב 13/01/2020 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א עיריית ירושלים ב 13/01/2020 ב 19:30:00
שירותי דת ד משרד החוץ ב 13/01/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א חברת חשמל ב 13/01/2020 ב 19:30:00
נש"מ ב משרד החוץ ה 13/01/2020 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א חברת חשמל ב 20/01/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א שרותי בריאות כללית 20/01/2020 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב נש"מ ב 20/01/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת ב 20/01/2020 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב מ. אנרגיה ומים ב 20/01/2020 ב 19:30:00
נש"מ ב שירותי דת ד 27/01/2020 ב 19:30:00
מ. אנרגיה ומים ב חברת חשמל ב 27/01/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ה 27/01/2020 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב שרותי בריאות כללית 27/01/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ב משרד הבינוי ב 27/01/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א שירותי דת ד 03/02/2020 ב 19:30:00
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ב 03/02/2020 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א נש"מ ב 03/02/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ה חברת חשמל ב 03/02/2020 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב קופת חולים מאוחדת ב 03/02/2020 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב מ. אנרגיה ומים ב 17/02/2020 ב 19:30:00
שירותי דת ד עיריית ירושלים ב 17/02/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת ב חברת חשמל ב 17/02/2020 ב 19:30:00
נש"מ ב שרותי בריאות כללית 17/02/2020 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א משרד החוץ ה 17/02/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ה שרותי בריאות כללית 24/02/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א קופת חולים מאוחדת ב 24/02/2020 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ב 24/02/2020 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב מינהל אזרחי יו"ש א 24/02/2020 ב 19:30:00
נש"מ ב מ. אנרגיה ומים ב 24/02/2020 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א משרד החוץ ב 02/03/2020 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב חברת חשמל ב 02/03/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א משרד החוץ ה 02/03/2020 ב 19:30:00
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת ב 02/03/2020 ב 19:30:00
שירותי דת ד שרותי בריאות כללית 02/03/2020 ב 19:30:00
נש"מ ב חברת חשמל ב 16/03/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ב שרותי בריאות כללית 16/03/2020 ב 19:30:00
שירותי דת ד מ. אנרגיה ומים ב 16/03/2020 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב משרד החוץ ה 16/03/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א משרד הבינוי ב 16/03/2020 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית קופת חולים מאוחדת ב 23/03/2020 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א שירותי דת ד 23/03/2020 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב עיריית ירושלים ב 23/03/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א נש"מ ב 23/03/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ב חברת חשמל ב 23/03/2020 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב קופת חולים מאוחדת א 30/03/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ה משרד הבינוי ב 30/03/2020 ב 19:30:00
חברת חשמל ב שרותי בריאות כללית 30/03/2020 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א מ. אנרגיה ומים ב 30/03/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת ב שירותי דת ד 30/03/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ב משרד החוץ ה 04/05/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת ב נש"מ ב 04/05/2020 ב 19:30:00
מ. אנרגיה ומים ב קופת חולים מאוחדת א 04/05/2020 ב 19:30:00
שירותי דת ד משרד הבינוי ב 04/05/2020 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית מינהל אזרחי יו"ש א 04/05/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת ב משרד הבינוי ב 18/05/2020 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב מינהל אזרחי יו"ש א 18/05/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ב שירותי דת ד 18/05/2020 ב 19:30:00
חברת חשמל ב קופת חולים מאוחדת א 18/05/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ה נש"מ ב 18/05/2020 ב 19:30:00
חברת חשמל ב מינהל אזרחי יו"ש א 25/05/2020 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית קופת חולים מאוחדת א 25/05/2020 ב 19:30:00
נש"מ ב משרד הבינוי ב 25/05/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת ב משרד החוץ ב 25/05/2020 ב 19:30:00
מ. אנרגיה ומים ב עיריית ירושלים ב 25/05/2020 ב 19:30:00
שירותי דת ד נש"מ ב 01/06/2020 ב 19:30:00
חברת חשמל ב מ. אנרגיה ומים ב 01/06/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ה קופת חולים מאוחדת ב 01/06/2020 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית עיריית ירושלים ב 01/06/2020 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב משרד החוץ ב 01/06/2020 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית משרד הבינוי ב 08/06/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א משרד החוץ ב 08/06/2020 ב 19:30:00
חברת חשמל ב שירותי דת ד 08/06/2020 ב 19:30:00
נש"מ ב עיריית ירושלים ב 08/06/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת ב מינהל אזרחי יו"ש א 08/06/2020 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א קופת חולים מאוחדת א 15/06/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ב נש"מ ב 15/06/2020 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב חברת חשמל ב 15/06/2020 ב 19:30:00
מ. אנרגיה ומים ב שרותי בריאות כללית 15/06/2020 ב 19:30:00
שירותי דת ד משרד החוץ ה 15/06/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ה מ. אנרגיה ומים ב 22/06/2020 ב 19:30:00
משרד הבינוי ב שרותי בריאות כללית 22/06/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ב קופת חולים מאוחדת א 22/06/2020 ב 19:30:00
שירותי דת ד חברת חשמל ב 22/06/2020 ב 19:30:00
עיריית ירושלים ב נש"מ ב 22/06/2020 ב 19:30:00
מינהל אזרחי יו"ש א קופת חולים מאוחדת ב 29/06/2020 ב 19:30:00
מ. אנרגיה ומים ב משרד החוץ ה 29/06/2020 ב 19:30:00
נש"מ ב משרד החוץ ב 29/06/2020 ב 19:30:00
חברת חשמל ב עיריית ירושלים ב 29/06/2020 ב 19:30:00
משרד החוץ ה שירותי דת ד 06/07/2020 ב 19:30:00
קופת חולים מאוחדת א מינהל אזרחי יו"ש א 06/07/2020 ב 19:30:00
שרותי בריאות כללית מ. אנרגיה ומים ב 06/07/2020 ב 19:30:00


 

104

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
נציבות מס הכנסה משרד הרווחה א 06/11/2019 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד משרד התיירות ג 06/11/2019 ד 16:50:00
שע"ם ד הרשות לנירות ערך 06/11/2019 ד 16:50:00
משרד הפנים א רה"מ ב 06/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ו רה"מ ז 06/11/2019 ד 16:50:00
משרד התיירות ג משרד הקליטה א 13/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ז נציבות מס הכנסה 13/11/2019 ד 16:50:00
משרד הפנים א רה"מ ו 13/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ד שע"ם ד 13/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ב הרשות לנירות ערך 13/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ד רה"מ ב 20/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ו משרד הרווחה א 20/11/2019 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד רה"מ ז 20/11/2019 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך משרד הקליטה א 20/11/2019 ד 16:50:00
משרד התיירות ג שע"ם ד 20/11/2019 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד הרשות לנירות ערך 27/11/2019 ד 16:50:00
משרד הפנים א משרד הקליטה א 27/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ב משרד הרווחה א 27/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ו משרד התיירות ג 27/11/2019 ד 16:50:00
רה"מ ד נציבות מס הכנסה 27/11/2019 ד 16:50:00
משרד הפנים א שע"ם ד 04/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ד עיריית ירושלים ד 04/12/2019 ד 16:50:00
משרד התיירות ג נציבות מס הכנסה 04/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ב רה"מ ז 04/12/2019 ד 16:50:00
משרד הקליטה א משרד הרווחה א 04/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ו רה"מ ד 11/12/2019 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה הרשות לנירות ערך 11/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ז משרד הקליטה א 11/12/2019 ד 16:50:00
שע"ם ד משרד הרווחה א 11/12/2019 ד 16:50:00
משרד הפנים א עיריית ירושלים ד 11/12/2019 ד 16:50:00
משרד הרווחה א רה"מ ז 18/12/2019 ד 16:50:00
משרד הקליטה א רה"מ ב 18/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ד משרד הפנים א 18/12/2019 ד 16:50:00
משרד התיירות ג הרשות לנירות ערך 18/12/2019 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה רה"מ ו 18/12/2019 ד 16:50:00
רה"מ ב עיריית ירושלים ד 01/01/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד רה"מ ו 01/01/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א משרד התיירות ג 01/01/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א נציבות מס הכנסה 01/01/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך רה"מ ד 01/01/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א רה"מ ו 08/01/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך רה"מ ז 08/01/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה עיריית ירושלים ד 08/01/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א משרד הפנים א 08/01/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד רה"מ ב 08/01/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך משרד הפנים א 15/01/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א רה"מ ד 15/01/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א שע"ם ד 15/01/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד רה"מ ו 15/01/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז משרד התיירות ג 15/01/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד נציבות מס הכנסה 22/01/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג משרד הפנים א 22/01/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו רה"מ ב 22/01/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז רה"מ ד 22/01/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד משרד הקליטה א 22/01/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א נציבות מס הכנסה 29/01/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג עיריית ירושלים ד 29/01/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך שע"ם ד 29/01/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב משרד הפנים א 29/01/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז רה"מ ו 29/01/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א משרד התיירות ג 05/02/2019 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה רה"מ ז 05/02/2019 ד 16:50:00
רה"מ ו משרד הפנים א 05/02/2019 ד 16:50:00
שע"ם ד רה"מ ד 05/02/2019 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך רה"מ ב 05/02/2019 ד 16:50:00
רה"מ ב רה"מ ד 12/02/2019 ד 16:50:00
משרד הרווחה א רה"מ ו 12/02/2019 ד 16:50:00
רה"מ ז עיריית ירושלים ד 12/02/2019 ד 16:50:00
משרד הקליטה א הרשות לנירות ערך 12/02/2019 ד 16:50:00
שע"ם ד משרד התיירות ג 12/02/2019 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך עיריית ירושלים ד 19/02/2019 ד 16:50:00
משרד הקליטה א משרד הפנים א 19/02/2019 ד 16:50:00
משרד הרווחה א רה"מ ב 19/02/2019 ד 16:50:00
משרד התיירות ג רה"מ ו 19/02/2019 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה רה"מ ד 19/02/2019 ד 16:50:00
שע"ם ד משרד הפנים א 26/02/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד רה"מ ד 26/02/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה משרד התיירות ג 26/02/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז רה"מ ב 26/02/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א משרד הקליטה א 26/02/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד רה"מ ו 04/03/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך נציבות מס הכנסה 04/03/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א רה"מ ז 04/03/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א שע"ם ד 04/03/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד משרד הפנים א 04/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז משרד הרווחה א 18/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב משרד הקליטה א 18/03/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א רה"מ ד 18/03/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך משרד התיירות ג 18/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו נציבות מס הכנסה 18/03/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד רה"מ ב 25/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו שע"ם ד 25/03/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג משרד הרווחה א 25/03/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה משרד הקליטה א 25/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד הרשות לנירות ערך 25/03/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו משרד הקליטה א 22/04/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז הרשות לנירות ערך 22/04/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד נציבות מס הכנסה 22/04/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א משרד הרווחה א 22/04/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב שע"ם ד 22/04/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א הרשות לנירות ערך 06/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד משרד הרווחה א 06/05/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד משרד הקליטה א 06/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו עיריית ירושלים ד 06/05/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג רה"מ ז 06/05/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה שע"ם ד 20/05/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א משרד התיירות ג 20/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב רה"מ ו 20/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד רה"מ ז 20/05/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א עיריית ירושלים ד 20/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד משרד הקליטה א 27/05/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א עיריית ירושלים ד 27/05/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א נציבות מס הכנסה 27/05/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד רה"מ ז 27/05/2020 ד 16:50:00
רה"מ ו הרשות לנירות ערך 27/05/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך משרד הרווחה א 03/06/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד שע"ם ד 03/06/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז משרד הפנים א 03/06/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג רה"מ ד 03/06/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה רה"מ ב 03/06/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב משרד התיירות ג 10/06/2020 ד 16:50:00
משרד הקליטה א רה"מ ד 10/06/2020 ד 16:50:00
עיריית ירושלים ד משרד הרווחה א 10/06/2020 ד 16:50:00
נציבות מס הכנסה משרד הפנים א 10/06/2020 ד 16:50:00
רה"מ ז שע"ם ד 10/06/2020 ד 16:50:00
הרשות לנירות ערך רה"מ ו 17/06/2020 ד 16:50:00
משרד התיירות ג רה"מ ב 17/06/2020 ד 16:50:00
שע"ם ד עיריית ירושלים ד 17/06/2020 ד 16:50:00
משרד הפנים א רה"מ ז 17/06/2020 ד 16:50:00
רה"מ ב נציבות מס הכנסה 24/06/2020 ד 16:50:00
משרד הרווחה א הרשות לנירות ערך 24/06/2020 ד 16:50:00
רה"מ ד משרד התיירות ג 24/06/2020 ד 16:50:00


 

103

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
עיריית ירושלים ג שע"מ ג 05/11/2019 ג 16:50:00 1 4 1541 1635
ביטוח לאומי עיריית ירושלים א' 05/11/2019 ג 16:50:00 5 0 1708 1516
משרד התיירות ב' המכס והמע"מ ב 05/11/2019 ג 16:50:00 0 5 1400 1655
ר. מקרקעי ישראל משרד העבודה א 05/11/2019 ג 16:50:00 0 5 1431 1924
הגנת הסביבה ב רשות האוכלוסין ב 05/11/2019 ג 16:50:00 1 4 1402 1495
עיריית ירושלים א' רה"מ א 12/11/2019 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב עיריית ירושלים ג 12/11/2019 ג 16:50:00
ר. מקרקעי ישראל הגנת הסביבה ב 12/11/2019 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב משרד התיירות ב' 12/11/2019 ג 16:50:00
משרד העבודה א המכס והמע"מ ב 12/11/2019 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב משרד העבודה א 19/11/2019 ג 16:50:00
הגנת הסביבה ב שע"מ ג 19/11/2019 ג 16:50:00
ביטוח לאומי רשות האוכלוסין ב 19/11/2019 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב רה"מ א 19/11/2019 ג 16:50:00
עיריית ירושלים א' משרד התיירות ב' 19/11/2019 ג 16:50:00
ביטוח לאומי המכס והמע"מ ב 26/11/2019 ג 16:50:00
ר. מקרקעי ישראל רה"מ א 26/11/2019 ג 16:50:00
משרד העבודה א שע"מ ג 26/11/2019 ג 16:50:00
הגנת הסביבה ב עיריית ירושלים א' 26/11/2019 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב עיריית ירושלים ג 26/11/2019 ג 16:50:00
ר. מקרקעי ישראל משרד התיירות ב' 03/12/2019 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב ביטוח לאומי 03/12/2019 ג 16:50:00
עיריית ירושלים א' עיריית ירושלים ג 03/12/2019 ג 16:50:00
משרד העבודה א רשות האוכלוסין ב 03/12/2019 ג 16:50:00
רה"מ א שע"מ ג 03/12/2019 ג 16:50:00
הגנת הסביבה ב חברת בזק מטה ב 10/12/2019 ג 16:50:00
עיריית ירושלים ג המכס והמע"מ ב 10/12/2019 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב רה"מ א 10/12/2019 ג 16:50:00
משרד התיירות ב' שע"מ ג 10/12/2019 ג 16:50:00
ר. מקרקעי ישראל ביטוח לאומי 10/12/2019 ג 16:50:00
שע"מ ג רשות האוכלוסין ב 17/12/2019 ג 16:50:00
רה"מ א משרד העבודה א 17/12/2019 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב ר. מקרקעי ישראל 17/12/2019 ג 16:50:00
עיריית ירושלים א' המכס והמע"מ ב 17/12/2019 ג 16:50:00
עיריית ירושלים ג הגנת הסביבה ב 17/12/2019 ג 16:50:00
משרד העבודה א ביטוח לאומי 31/12/2019 ג 16:50:00
משרד התיירות ב' הגנת הסביבה ב 31/12/2019 ג 16:50:00
שע"מ ג עיריית ירושלים א' 31/12/2019 ג 16:50:00
רה"מ א עיריית ירושלים ג 31/12/2019 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב חברת בזק מטה ב 31/12/2019 ג 16:50:00
רה"מ א הגנת הסביבה ב 14/01/2020 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב רשות האוכלוסין ב 14/01/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים ג ביטוח לאומי 14/01/2020 ג 16:50:00
שע"מ ג ר. מקרקעי ישראל 14/01/2020 ג 16:50:00
משרד התיירות ב' משרד העבודה א 14/01/2020 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב ר. מקרקעי ישראל 21/01/2020 ג 16:50:00
שע"מ ג חברת בזק מטה ב 21/01/2020 ג 16:50:00
רה"מ א משרד התיירות ב' 21/01/2020 ג 16:50:00
ביטוח לאומי הגנת הסביבה ב 21/01/2020 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב עיריית ירושלים א' 21/01/2020 ג 16:50:00
משרד התיירות ב' עיריית ירושלים ג 28/01/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים א' ר. מקרקעי ישראל 28/01/2020 ג 16:50:00
הגנת הסביבה ב משרד העבודה א 28/01/2020 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב חברת בזק מטה ב 28/01/2020 ג 16:50:00
ביטוח לאומי רה"מ א 28/01/2020 ג 16:50:00
שע"מ ג עיריית ירושלים ג 04/02/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים א' ביטוח לאומי 04/02/2020 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב משרד התיירות ב' 04/02/2020 ג 16:50:00
משרד העבודה א ר. מקרקעי ישראל 04/02/2020 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב הגנת הסביבה ב 04/02/2020 ג 16:50:00
רה"מ א עיריית ירושלים א' 11/02/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים ג רשות האוכלוסין ב 11/02/2020 ג 16:50:00
הגנת הסביבה ב ר. מקרקעי ישראל 11/02/2020 ג 16:50:00
משרד התיירות ב' חברת בזק מטה ב 11/02/2020 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב משרד העבודה א 11/02/2020 ג 16:50:00
משרד העבודה א חברת בזק מטה ב 18/02/2020 ג 16:50:00
שע"מ ג הגנת הסביבה ב 18/02/2020 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב ביטוח לאומי 18/02/2020 ג 16:50:00
רה"מ א המכס והמע"מ ב 18/02/2020 ג 16:50:00
משרד התיירות ב' עיריית ירושלים א' 18/02/2020 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב ביטוח לאומי 25/02/2020 ג 16:50:00
רה"מ א ר. מקרקעי ישראל 25/02/2020 ג 16:50:00
שע"מ ג משרד העבודה א 25/02/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים א' הגנת הסביבה ב 25/02/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים ג חברת בזק מטה ב 25/02/2020 ג 16:50:00
משרד התיירות ב' ר. מקרקעי ישראל 03/03/2020 ג 16:50:00
ביטוח לאומי חברת בזק מטה ב 03/03/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים ג עיריית ירושלים א' 03/03/2020 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב משרד העבודה א 03/03/2020 ג 16:50:00
שע"מ ג רה"מ א 03/03/2020 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב הגנת הסביבה ב 17/03/2020 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב עיריית ירושלים ג 17/03/2020 ג 16:50:00
רה"מ א רשות האוכלוסין ב 17/03/2020 ג 16:50:00
שע"מ ג משרד התיירות ב' 17/03/2020 ג 16:50:00
ביטוח לאומי ר. מקרקעי ישראל 17/03/2020 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב שע"מ ג 24/03/2020 ג 16:50:00
משרד העבודה א רה"מ א 24/03/2020 ג 16:50:00
ר. מקרקעי ישראל חברת בזק מטה ב 24/03/2020 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב עיריית ירושלים א' 24/03/2020 ג 16:50:00
הגנת הסביבה ב עיריית ירושלים ג 24/03/2020 ג 16:50:00
ביטוח לאומי משרד העבודה א 05/05/2020 ג 16:50:00
הגנת הסביבה ב משרד התיירות ב' 05/05/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים א' שע"מ ג 05/05/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים ג רה"מ א 05/05/2020 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב המכס והמע"מ ב 05/05/2020 ג 16:50:00
הגנת הסביבה ב רה"מ א 19/05/2020 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב המכס והמע"מ ב 19/05/2020 ג 16:50:00
ביטוח לאומי עיריית ירושלים ג 19/05/2020 ג 16:50:00
ר. מקרקעי ישראל שע"מ ג 19/05/2020 ג 16:50:00
משרד העבודה א משרד התיירות ב' 19/05/2020 ג 16:50:00
ר. מקרקעי ישראל המכס והמע"מ ב 26/05/2020 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב שע"מ ג 26/05/2020 ג 16:50:00
משרד התיירות ב' רה"מ א 26/05/2020 ג 16:50:00
הגנת הסביבה ב ביטוח לאומי 26/05/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים א' רשות האוכלוסין ב 26/05/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים ג משרד התיירות ב' 02/06/2020 ג 16:50:00
ר. מקרקעי ישראל עיריית ירושלים א' 02/06/2020 ג 16:50:00
משרד העבודה א הגנת הסביבה ב 02/06/2020 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב רשות האוכלוסין ב 02/06/2020 ג 16:50:00
רה"מ א ביטוח לאומי 02/06/2020 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב רה"מ א 09/06/2020 ג 16:50:00
שע"מ ג ביטוח לאומי 09/06/2020 ג 16:50:00
ר. מקרקעי ישראל עיריית ירושלים ג 09/06/2020 ג 16:50:00
משרד התיירות ב' רשות האוכלוסין ב 09/06/2020 ג 16:50:00
הגנת הסביבה ב המכס והמע"מ ב 09/06/2020 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב שע"מ ג 16/06/2020 ג 16:50:00
ביטוח לאומי משרד התיירות ב' 16/06/2020 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב ר. מקרקעי ישראל 16/06/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים א' חברת בזק מטה ב 16/06/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים ג משרד העבודה א 16/06/2020 ג 16:50:00
משרד העבודה א עיריית ירושלים א' 23/06/2020 ג 16:50:00
רה"מ א חברת בזק מטה ב 23/06/2020 ג 16:50:00
ביטוח לאומי שע"מ ג 23/06/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים ג ר. מקרקעי ישראל 23/06/2020 ג 16:50:00
רשות האוכלוסין ב משרד התיירות ב' 23/06/2020 ג 16:50:00
המכס והמע"מ ב הגנת הסביבה ב 30/06/2020 ג 16:50:00
עיריית ירושלים א' משרד העבודה א 30/06/2020 ג 16:50:00
משרד התיירות ב' ביטוח לאומי 30/06/2020 ג 16:50:00
ר. מקרקעי ישראל רשות האוכלוסין ב 30/06/2020 ג 16:50:00
משרד העבודה א עיריית ירושלים ג 07/07/2020 ג 16:50:00
שע"מ ג המכס והמע"מ ב 07/07/2020 ג 16:50:00
חברת בזק מטה ב עיריית ירושלים א' 07/07/2020 ג 16:50:00


 

102

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
בזק מטה א חברת הגיחון ב 04/11/2019 ב 16:50:00 5 0 1748 0
משרד הכלכלה ב משרד התיירות א 04/11/2019 ב 16:50:00 3 0 1795 1536
המכס והמע"מ ג חברת הגיחון א 04/11/2019 ב 16:50:00 1 2 1713 1763
שע"מ ב קבוצה ריקה 80 04/11/2019 ב 16:50:00 5 0 1618 0
עובדי ההסתדרות איכות הסביבה א' 04/11/2019 ב 16:50:00 5 0 1560 1430
משרד התיירות א נש"מ א 11/11/2019 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' בזק מטה א 11/11/2019 ב 16:50:00
שע"מ ב עובדי ההסתדרות 11/11/2019 ב 16:50:00
בית הלוחם ג המכס והמע"מ ג 11/11/2019 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 חברת הגיחון א 11/11/2019 ב 16:50:00
בית הלוחם ג קבוצה ריקה 80 18/11/2019 ב 16:50:00
עובדי ההסתדרות חברת הגיחון ב 18/11/2019 ב 16:50:00
משרד הכלכלה ב איכות הסביבה א' 18/11/2019 ב 16:50:00
חברת הגיחון א נש"מ א 18/11/2019 ב 16:50:00
משרד התיירות א המכס והמע"מ ג 18/11/2019 ב 16:50:00
משרד הכלכלה ב חברת הגיחון א 25/11/2019 ב 16:50:00
שע"מ ב נש"מ א 25/11/2019 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 חברת הגיחון ב 25/11/2019 ב 16:50:00
עובדי ההסתדרות משרד התיירות א 25/11/2019 ב 16:50:00
בית הלוחם ג בזק מטה א 25/11/2019 ב 16:50:00
שע"מ ב המכס והמע"מ ג 02/12/2019 ב 16:50:00
בית הלוחם ג משרד הכלכלה ב 02/12/2019 ב 16:50:00
משרד התיירות א בזק מטה א 02/12/2019 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 איכות הסביבה א' 02/12/2019 ב 16:50:00
נש"מ א חברת הגיחון ב 02/12/2019 ב 16:50:00
עובדי ההסתדרות בית הלוחם ג 09/12/2019 ב 16:50:00
בזק מטה א חברת הגיחון א 09/12/2019 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' נש"מ א 09/12/2019 ב 16:50:00
המכס והמע"מ ג חברת הגיחון ב 09/12/2019 ב 16:50:00
שע"מ ב משרד הכלכלה ב 09/12/2019 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב איכות הסביבה א' 16/12/2019 ב 16:50:00
נש"מ א קבוצה ריקה 80 16/12/2019 ב 16:50:00
בית הלוחם ג שע"מ ב 16/12/2019 ב 16:50:00
משרד התיירות א חברת הגיחון א 16/12/2019 ב 16:50:00
בזק מטה א עובדי ההסתדרות 16/12/2019 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 משרד הכלכלה ב 06/01/2020 ב 16:50:00
המכס והמע"מ ג עובדי ההסתדרות 06/01/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב משרד התיירות א 06/01/2020 ב 16:50:00
נש"מ א בזק מטה א 06/01/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון א בית הלוחם ג 06/01/2020 ב 16:50:00
נש"מ א עובדי ההסתדרות 13/01/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון א איכות הסביבה א' 13/01/2020 ב 16:50:00
בזק מטה א משרד הכלכלה ב 13/01/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב שע"מ ב 13/01/2020 ב 16:50:00
המכס והמע"מ ג קבוצה ריקה 80 13/01/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון א שע"מ ב 20/01/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב בית הלוחם ג 20/01/2020 ב 16:50:00
נש"מ א המכס והמע"מ ג 20/01/2020 ב 16:50:00
משרד הכלכלה ב עובדי ההסתדרות 20/01/2020 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' משרד התיירות א 20/01/2020 ב 16:50:00
המכס והמע"מ ג בזק מטה א 27/01/2020 ב 16:50:00
משרד התיירות א שע"מ ב 27/01/2020 ב 16:50:00
עובדי ההסתדרות קבוצה ריקה 80 27/01/2020 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' בית הלוחם ג 27/01/2020 ב 16:50:00
משרד הכלכלה ב נש"מ א 27/01/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב בזק מטה א 03/02/2020 ב 16:50:00
משרד התיירות א משרד הכלכלה ב 03/02/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון א המכס והמע"מ ג 03/02/2020 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 שע"מ ב 03/02/2020 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' עובדי ההסתדרות 03/02/2020 ב 16:50:00
נש"מ א משרד התיירות א 17/02/2020 ב 16:50:00
בזק מטה א איכות הסביבה א' 17/02/2020 ב 16:50:00
עובדי ההסתדרות שע"מ ב 17/02/2020 ב 16:50:00
המכס והמע"מ ג בית הלוחם ג 17/02/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון א קבוצה ריקה 80 17/02/2020 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 בית הלוחם ג 24/02/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב עובדי ההסתדרות 24/02/2020 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' משרד הכלכלה ב 24/02/2020 ב 16:50:00
נש"מ א חברת הגיחון א 24/02/2020 ב 16:50:00
המכס והמע"מ ג משרד התיירות א 24/02/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון א משרד הכלכלה ב 02/03/2020 ב 16:50:00
נש"מ א שע"מ ב 02/03/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב קבוצה ריקה 80 02/03/2020 ב 16:50:00
משרד התיירות א עובדי ההסתדרות 02/03/2020 ב 16:50:00
בזק מטה א בית הלוחם ג 02/03/2020 ב 16:50:00
המכס והמע"מ ג שע"מ ב 16/03/2020 ב 16:50:00
משרד הכלכלה ב בית הלוחם ג 16/03/2020 ב 16:50:00
בזק מטה א משרד התיירות א 16/03/2020 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' קבוצה ריקה 80 16/03/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב נש"מ א 16/03/2020 ב 16:50:00
בית הלוחם ג עובדי ההסתדרות 23/03/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון א בזק מטה א 23/03/2020 ב 16:50:00
נש"מ א איכות הסביבה א' 23/03/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב המכס והמע"מ ג 23/03/2020 ב 16:50:00
משרד הכלכלה ב שע"מ ב 23/03/2020 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' חברת הגיחון ב 30/03/2020 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 נש"מ א 30/03/2020 ב 16:50:00
שע"מ ב בית הלוחם ג 30/03/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון א משרד התיירות א 30/03/2020 ב 16:50:00
עובדי ההסתדרות בזק מטה א 30/03/2020 ב 16:50:00
משרד הכלכלה ב קבוצה ריקה 80 04/05/2020 ב 16:50:00
עובדי ההסתדרות המכס והמע"מ ג 04/05/2020 ב 16:50:00
משרד התיירות א חברת הגיחון ב 04/05/2020 ב 16:50:00
בזק מטה א נש"מ א 04/05/2020 ב 16:50:00
בית הלוחם ג חברת הגיחון א 04/05/2020 ב 16:50:00
עובדי ההסתדרות נש"מ א 18/05/2020 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' חברת הגיחון א 18/05/2020 ב 16:50:00
משרד הכלכלה ב בזק מטה א 18/05/2020 ב 16:50:00
שע"מ ב חברת הגיחון ב 18/05/2020 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 המכס והמע"מ ג 18/05/2020 ב 16:50:00
שע"מ ב חברת הגיחון א 25/05/2020 ב 16:50:00
בית הלוחם ג חברת הגיחון ב 25/05/2020 ב 16:50:00
המכס והמע"מ ג נש"מ א 25/05/2020 ב 16:50:00
עובדי ההסתדרות משרד הכלכלה ב 25/05/2020 ב 16:50:00
משרד התיירות א איכות הסביבה א' 25/05/2020 ב 16:50:00
בזק מטה א המכס והמע"מ ג 01/06/2020 ב 16:50:00
שע"מ ב משרד התיירות א 01/06/2020 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 עובדי ההסתדרות 01/06/2020 ב 16:50:00
בית הלוחם ג איכות הסביבה א' 01/06/2020 ב 16:50:00
נש"מ א משרד הכלכלה ב 01/06/2020 ב 16:50:00
בית הלוחם ג נש"מ א 08/06/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב משרד הכלכלה ב 08/06/2020 ב 16:50:00
שע"מ ב בזק מטה א 08/06/2020 ב 16:50:00
המכס והמע"מ ג איכות הסביבה א' 08/06/2020 ב 16:50:00
עובדי ההסתדרות חברת הגיחון א 08/06/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון א חברת הגיחון ב 15/06/2020 ב 16:50:00
משרד הכלכלה ב המכס והמע"מ ג 15/06/2020 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' שע"מ ב 15/06/2020 ב 16:50:00
משרד התיירות א בית הלוחם ג 15/06/2020 ב 16:50:00
בזק מטה א קבוצה ריקה 80 15/06/2020 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 משרד התיירות א 22/06/2020 ב 16:50:00
נש"מ א בית הלוחם ג 22/06/2020 ב 16:50:00
משרד הכלכלה ב חברת הגיחון ב 22/06/2020 ב 16:50:00
בזק מטה א שע"מ ב 22/06/2020 ב 16:50:00
איכות הסביבה א' המכס והמע"מ ג 22/06/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון א עובדי ההסתדרות 29/06/2020 ב 16:50:00
משרד התיירות א קבוצה ריקה 80 29/06/2020 ב 16:50:00
המכס והמע"מ ג משרד הכלכלה ב 29/06/2020 ב 16:50:00
שע"מ ב איכות הסביבה א' 29/06/2020 ב 16:50:00
קבוצה ריקה 80 בזק מטה א 06/07/2020 ב 16:50:00
חברת הגיחון ב חברת הגיחון א 06/07/2020 ב 16:50:00
בית הלוחם ג משרד התיירות א 06/07/2020 ב 16:50:00


 

101

קבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהנקודות לקבוצה1נקודות לקבוצה2פינים לקבוצה1פינים לקבוצה2
חברת בזק ב גמלאי בזק ב 03/11/2019 א 16:50:00 0 5 1910 2019
גמלאי בזק א בית הלוחם ה 03/11/2019 א 16:50:00 1 4 1706 1928
משרד הכלכלה א חברת חשמל ג 03/11/2019 א 16:50:00 3 0 1795 1458
חברת בזק א בנק הבינלאומי ב 03/11/2019 א 16:50:00 0 3 1710 1903
בנק ישראל א בית הלוחם א 03/11/2019 א 16:50:00 1 4 1583 1599
בית הלוחם ה חברת דאר ישראל 10/11/2019 א 16:50:00
בית הלוחם א חברת בזק ב 10/11/2019 א 16:50:00
חברת בזק א בנק ישראל א 10/11/2019 א 16:50:00
שע"מ א משרד הכלכלה א 10/11/2019 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב חברת חשמל ג 10/11/2019 א 16:50:00
שע"מ א בנק הבינלאומי ב 17/11/2019 א 16:50:00
בנק ישראל א גמלאי בזק ב 17/11/2019 א 16:50:00
גמלאי בזק א בית הלוחם א 17/11/2019 א 16:50:00
חברת חשמל ג חברת דאר ישראל 17/11/2019 א 16:50:00
בית הלוחם ה משרד הכלכלה א 17/11/2019 א 16:50:00
גמלאי בזק א חברת חשמל ג 24/11/2019 א 16:50:00
חברת בזק א חברת דאר ישראל 24/11/2019 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק ב 24/11/2019 א 16:50:00
בנק ישראל א בית הלוחם ה 24/11/2019 א 16:50:00
שע"מ א חברת בזק ב 24/11/2019 א 16:50:00
חברת בזק א משרד הכלכלה א 01/12/2019 א 16:50:00
שע"מ א גמלאי בזק א 01/12/2019 א 16:50:00
בית הלוחם ה חברת בזק ב 01/12/2019 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם א 01/12/2019 א 16:50:00
חברת דאר ישראל גמלאי בזק ב 01/12/2019 א 16:50:00
בנק ישראל א שע"מ א 08/12/2019 א 16:50:00
חברת בזק ב חברת חשמל ג 08/12/2019 א 16:50:00
בית הלוחם א חברת דאר ישראל 08/12/2019 א 16:50:00
משרד הכלכלה א גמלאי בזק ב 08/12/2019 א 16:50:00
חברת בזק א גמלאי בזק א 08/12/2019 א 16:50:00
גמלאי בזק ב בית הלוחם א 15/12/2019 א 16:50:00
חברת דאר ישראל בנק הבינלאומי ב 15/12/2019 א 16:50:00
שע"מ א חברת בזק א 15/12/2019 א 16:50:00
בית הלוחם ה חברת חשמל ג 15/12/2019 א 16:50:00
חברת בזק ב בנק ישראל א 15/12/2019 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב גמלאי בזק א 05/01/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א בנק ישראל א 05/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב בית הלוחם ה 05/01/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל חברת בזק ב 05/01/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג שע"מ א 05/01/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל בנק ישראל א 12/01/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג בית הלוחם א 12/01/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב גמלאי בזק א 12/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב חברת בזק א 12/01/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א בנק הבינלאומי ב 12/01/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג חברת בזק א 19/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב שע"מ א 19/01/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל משרד הכלכלה א 19/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א בנק ישראל א 19/01/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א בית הלוחם ה 19/01/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א חברת בזק ב 26/01/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה חברת בזק א 26/01/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א בנק הבינלאומי ב 26/01/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א שע"מ א 26/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א חברת דאר ישראל 26/01/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב חברת בזק ב 02/02/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה גמלאי בזק א 02/02/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג משרד הכלכלה א 02/02/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב חברת בזק א 02/02/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א בנק ישראל א 02/02/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל בית הלוחם ה 16/02/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב בית הלוחם א 16/02/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א חברת בזק א 16/02/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א שע"מ א 16/02/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג בנק הבינלאומי ב 16/02/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב שע"מ א 23/02/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב בנק ישראל א 23/02/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א גמלאי בזק א 23/02/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל חברת חשמל ג 23/02/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א בית הלוחם ה 23/02/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג גמלאי בזק א 01/03/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל חברת בזק א 01/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב בנק הבינלאומי ב 01/03/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה בנק ישראל א 01/03/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב שע"מ א 01/03/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א חברת בזק א 08/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א שע"מ א 08/03/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב בית הלוחם ה 08/03/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א בנק הבינלאומי ב 08/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב חברת דאר ישראל 08/03/2020 א 16:50:00
שע"מ א בנק ישראל א 15/03/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג חברת בזק ב 15/03/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל בית הלוחם א 15/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב משרד הכלכלה א 15/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א חברת בזק א 15/03/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א גמלאי בזק ב 22/03/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב חברת דאר ישראל 22/03/2020 א 16:50:00
חברת בזק א שע"מ א 22/03/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג בית הלוחם ה 22/03/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א חברת בזק ב 22/03/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א בנק הבינלאומי ב 29/03/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א משרד הכלכלה א 29/03/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה גמלאי בזק ב 29/03/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב חברת דאר ישראל 29/03/2020 א 16:50:00
שע"מ א חברת חשמל ג 29/03/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א חברת דאר ישראל 19/04/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א חברת חשמל ג 19/04/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א חברת בזק ב 19/04/2020 א 16:50:00
חברת בזק א גמלאי בזק ב 19/04/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב משרד הכלכלה א 19/04/2020 א 16:50:00
חברת בזק א חברת חשמל ג 26/04/2020 א 16:50:00
שע"מ א גמלאי בזק ב 26/04/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א חברת דאר ישראל 26/04/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א גמלאי בזק א 26/04/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה בית הלוחם א 26/04/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב משרד הכלכלה א 03/05/2020 א 16:50:00
חברת בזק א בית הלוחם ה 03/05/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב בנק ישראל א 03/05/2020 א 16:50:00
שע"מ א בית הלוחם א 03/05/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל גמלאי בזק א 03/05/2020 א 16:50:00
שע"מ א חברת דאר ישראל 10/05/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב גמלאי בזק א 10/05/2020 א 16:50:00
חברת בזק א חברת בזק ב 10/05/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א בית הלוחם א 10/05/2020 א 16:50:00
בנק ישראל א חברת חשמל ג 10/05/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג גמלאי בזק ב 17/05/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א משרד הכלכלה א 17/05/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א חברת בזק א 17/05/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה שע"מ א 17/05/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב בנק הבינלאומי ב 17/05/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב בית הלוחם ה 24/05/2020 א 16:50:00
חברת דאר ישראל שע"מ א 24/05/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק א גמלאי בזק ב 24/05/2020 א 16:50:00
חברת בזק ב חברת בזק א 24/05/2020 א 16:50:00
בית הלוחם א משרד הכלכלה א 24/05/2020 א 16:50:00
חברת חשמל ג בנק ישראל א 31/05/2020 א 16:50:00
בית הלוחם ה בנק הבינלאומי ב 31/05/2020 א 16:50:00
משרד הכלכלה א גמלאי בזק א 31/05/2020 א 16:50:00
חברת בזק א בית הלוחם א 31/05/2020 א 16:50:00
בנק הבינלאומי ב חברת בזק ב 07/06/2020 א 16:50:00
גמלאי בזק ב חברת חשמל ג 07/06/2020 א 16:50:00
שע"מ א בית הלוחם ה 07/06/2020 א 16:50:00