טניס שדה – דרג א

 

51

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2019-2020 מ. רוה"מ ה.ל. לאומי 04/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 גימלאי בזק בנק הפועלים 04/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 חברת החשמל משרד האוצר 04/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2019-2020 בנק לאומי משטרת ירושלים 04/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בית הלוחם א הסוכנות היהודית 04/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 בית הלוחם א ה.ל. לאומי 11/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2019-2020 מ. רוה"מ משרד האוצר 11/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 11/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 גימלאי בזק משטרת ירושלים 11/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 חברת החשמל בנק לאומי 11/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2019-2020 מ. רוה"מ בנק לאומי 18/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2019-2020 גימלאי בזק חברת החשמל 18/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית משטרת ירושלים 18/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 ה.ל. לאומי משרד האוצר 18/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בית הלוחם א בנק הפועלים 18/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2019-2020 בית הלוחם א משרד האוצר 25/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 מ. רוה"מ גימלאי בזק 25/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2019-2020 בנק הפועלים משטרת ירושלים 25/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 ה.ל. לאומי בנק לאומי 25/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית חברת החשמל 25/11/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 ה.ל. לאומי גימלאי בזק 02/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בנק הפועלים חברת החשמל 02/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית מ. רוה"מ 02/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2019-2020 בית הלוחם א משטרת ירושלים 02/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2019-2020 משרד האוצר בנק לאומי 02/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בית הלוחם א בנק לאומי 09/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 בנק הפועלים מ. רוה"מ 09/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2019-2020 משטרת ירושלים חברת החשמל 09/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 משרד האוצר גימלאי בזק 09/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 ה.ל. לאומי הסוכנות היהודית 09/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בית הלוחם א חברת החשמל 16/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2019-2020 משטרת ירושלים מ. רוה"מ 16/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2019-2020 בנק לאומי גימלאי בזק 16/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 משרד האוצר הסוכנות היהודית 16/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בנק הפועלים ה.ל. לאומי 16/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2019-2020 בית הלוחם א גימלאי בזק 30/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2019-2020 משרד האוצר בנק הפועלים 30/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 משטרת ירושלים ה.ל. לאומי 30/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בנק לאומי הסוכנות היהודית 30/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 חברת החשמל מ. רוה"מ 30/12/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2019-2020 בית הלוחם א מ. רוה"מ 06/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2019-2020 גימלאי בזק הסוכנות היהודית 06/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2019-2020 חברת החשמל ה.ל. לאומי 06/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2019-2020 בנק לאומי בנק הפועלים 06/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 משטרת ירושלים משרד האוצר 06/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 ה.ל. לאומי מ. רוה"מ 20/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית בית הלוחם א 20/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2019-2020 משטרת ירושלים בנק לאומי 20/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בנק הפועלים גימלאי בזק 20/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 משרד האוצר חברת החשמל 20/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 בית הלוחם א גימלאי בזק 27/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית מ. רוה"מ 27/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2019-2020 ה.ל. לאומי חברת החשמל 27/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בנק הפועלים בנק לאומי 27/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 משרד האוצר משטרת ירושלים 27/01/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 ה.ל. לאומי משטרת ירושלים 03/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 בנק הפועלים משרד האוצר 03/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית גימלאי בזק 03/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בית הלוחם א בנק לאומי 03/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 מ. רוה"מ חברת החשמל 03/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2019-2020 מ. רוה"מ משטרת ירושלים 10/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 בית הלוחם א משרד האוצר 10/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית חברת החשמל 10/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 גימלאי בזק בנק לאומי 10/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2019-2020 ה.ל. לאומי בנק הפועלים 10/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 גימלאי בזק משרד האוצר 17/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2019-2020 חברת החשמל משטרת ירושלים 17/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2019-2020 בית הלוחם א ה.ל. לאומי 17/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2019-2020 מ. רוה"מ בנק הפועלים 17/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית בנק לאומי 17/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 מ. רוה"מ בית הלוחם א 24/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית משטרת ירושלים 24/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2019-2020 בנק לאומי משרד האוצר 24/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 חברת החשמל בנק הפועלים 24/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2019-2020 גימלאי בזק ה.ל. לאומי 24/02/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 משטרת ירושלים בנק הפועלים 16/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 בנק לאומי ה.ל. לאומי 16/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית משרד האוצר 16/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 גימלאי בזק מ. רוה"מ 16/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2019-2020 חברת החשמל בית הלוחם א 16/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2019-2020 משטרת ירושלים בית הלוחם א 23/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2019-2020 בנק לאומי מ. רוה"מ 23/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 23/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 משרד האוצר ה.ל. לאומי 23/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2019-2020 חברת החשמל גימלאי בזק 23/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 בנק הפועלים בית הלוחם א 30/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2019-2020 משרד האוצר מ. רוה"מ 30/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ה.ל. לאומי 30/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2019-2020 משטרת ירושלים גימלאי בזק 30/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2019-2020 בנק לאומי חברת החשמל 30/03/2020 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0


 

t51

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2012-2013 בית הלוחם א 22 20 2 0 0 58 8 50 58
2012-2013 מ. רוה"מ 22 19 3 0 0 58 8 50 58
2012-2013 ביה"ח הדסה 22 19 3 0 0 54 12 42 54
2018-2019 מ. רוה"מ 18 18 0 0 0 45 9 36 45
2016-2017 מ. רוה"מ 18 17 1 0 0 44 10 34 44
2019-2020 מ. רוה"מ 18 16 2 0 0 42 12 30 42
2019-2020 בית הלוחם א 18 16 2 0 0 41 13 28 41
2013-2014 ביה"ח הדסה 16 14 2 0 0 40 8 32 40
2013-2014 בית הלוחם א 16 14 2 0 0 39 9 30 39
2016-2017 בית הלוחם א 18 14 4 0 0 39 15 24 39
2014-2015 מ. רוה"מ 14 14 0 0 0 38 4 34 38
2011-2012 מ. רוה"מ 15 13 2 0 0 38 7 31 38
2014-2015 בית הלוחם א 14 12 2 0 0 37 5 32 37
2012-2013 רוייטרס ישראל 22 13 9 0 0 36 30 6 36
2017-2018 בית הלוחם א 15 13 2 0 0 34 11 23 34
2019-2020 הסוכנות היהודית 18 10 8 0 0 34 20 14 34
2015-2016 בית הלוחם א 13 13 0 0 0 33 6 27 33
2009-2010 בית הלוחם א 14 13 1 0 0 33 9 24 33
2013-2014 מ. רוה"מ 16 12 4 0 0 32 16 16 32
2018-2019 בית הלוחם א 18 9 9 0 0 32 22 10 32
2019-2020 משרד האוצר 18 10 8 0 0 32 22 10 32
2018-2019 משטרת ירושלים 18 12 6 0 0 32 22 10 32
2015-2016 מ. רוה"מ 13 10 3 0 0 31 8 23 31
2018-2019 משרד האוצר 18 12 6 0 0 31 23 8 31
2011-2012 בית הלוחם א 15 8 7 0 0 30 15 15 30
2019-2020 בנק לאומי 18 9 9 0 0 29 25 4 29
2012-2013 משרד האוצר 22 11 11 0 0 29 37 -8 29
2012-2013 גימלאי בזק 22 9 13 0 0 29 37 -8 29
2017-2018 מ. רוה"מ 15 11 4 0 0 28 17 11 28
2013-2014 רוייטרס ישראל 16 8 8 0 0 28 20 8 28
2018-2019 בנק לאומי 18 11 7 0 0 28 26 2 28
2019-2020 ה.ל. לאומי 18 10 8 0 0 28 26 2 28
2018-2019 בנק הפועלים 18 10 8 0 0 28 26 2 28
2016-2017 משרד האוצר 18 9 8 1 0 27 27 0 27
2010-2011 בית הלוחם א 12 10 2 0 0 26 10 16 26
2019-2020 משטרת ירושלים 18 8 10 0 0 26 28 -2 26
2018-2019 ה.ל. לאומי 18 7 11 0 0 26 28 -2 26
2013-2014 בנק לאומי 16 9 7 0 0 25 23 2 25
2016-2017 משטרת ירושלים 18 9 9 0 0 25 29 -4 25
2017-2018 משרד האוצר 15 8 7 0 0 24 21 3 24
2014-2015 גימלאי בזק 14 7 7 0 0 23 19 4 23
2009-2010 מ. רוה"מ 14 8 6 0 0 22 20 2 22
2011-2012 ביה"ח הדסה 15 8 7 0 0 22 23 -1 22
2013-2014 ה.ל. לאומי 16 7 9 0 0 22 26 -4 22
2016-2017 בנק לאומי 18 6 12 0 0 22 32 -10 22
2012-2013 בנק ישראל א 22 6 15 0 1 22 43 -21 22
2010-2011 מ. רוה"מ 12 7 5 0 0 21 15 6 21
2015-2016 גימלאי בזק 13 7 6 0 0 21 18 3 21
2015-2016 ה.ל. לאומי 13 8 5 0 0 21 18 3 21
2018-2019 גימלאי בזק 18 7 11 0 0 21 33 -12 21
2019-2020 בנק הפועלים 18 7 11 0 0 21 33 -12 21
2014-2015 ה.ל. לאומי 14 5 9 0 0 20 22 -2 20
2017-2018 ה.ל. לאומי 15 6 9 0 0 20 25 -5 20
2012-2013 קרן קיימת 22 8 14 0 0 20 46 -26 20
2012-2013 בנק לאומי 22 5 16 0 1 19 46 -27 19
2015-2016 משטרת ירושלים 13 5 8 0 0 18 21 -3 18
2017-2018 משטרת ירושלים 15 5 10 0 0 18 27 -9 18
2012-2013 בנק הפועלים 22 4 18 0 0 18 48 -30 18
2011-2012 בית הלוחם ב 15 5 10 0 0 16 29 -13 16
2016-2017 ה.ל. לאומי 18 4 14 0 0 16 38 -22 16
2016-2017 גימלאי בזק 18 4 13 1 0 16 38 -22 16
2018-2019 קרן קיימת 18 2 16 0 0 15 39 -24 15
2014-2015 בנק לאומי 14 6 8 0 0 14 28 -14 14
2015-2016 בנק לאומי 13 3 10 0 0 13 26 -13 13
2019-2020 גימלאי בזק 18 3 15 0 0 12 42 -30 12
2018-2019 מדע+בטחון פנים 18 2 16 0 0 12 42 -30 12
2014-2015 משרד האוצר 14 4 10 0 0 11 31 -20 11
2017-2018 בנק לאומי 15 2 13 0 0 11 34 -23 11
2010-2011 ביה"ח הדסה 12 3 9 0 0 10 26 -16 10
2015-2016 בנק הפועלים 13 3 10 0 0 10 29 -19 10
2014-2015 ביה"ח הדסה 14 4 10 0 0 10 32 -22 10
2012-2013 חברת בזק 22 3 19 0 0 10 56 -46 10
2009-2010 ביה"ח הדסה 14 2 12 0 0 9 33 -24 9
2013-2014 חברת החשמל 16 3 13 0 0 9 39 -30 9
2009-2010 גימלאי בזק 14 2 12 0 0 8 34 -26 8
2019-2020 חברת החשמל 18 1 17 0 0 5 49 -44 5
2013-2014 בית הלוחם ב 16 0 16 0 0 1 47 -46 1
2008-2009 בית הלוחם א 3 3 0 0 0 9 0 9 0
2008-2009 מ. רוה"מ 3 3 0 0 0 7 2 5 0
2008-2009 גימלאי בזק 2 2 0 0 0 5 1 4 0
2008-2009 ביה"ח הדסה 3 1 2 0 0 5 4 1 0