טניס שדה – דרג ב

 

52

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2019-2020 משרד החינוך מדע+בטחון פנים 05/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2019-2020 בית הלוחם ב בנק ישראל א 05/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ב' 2019-2020 מכס ומע"מ עיריית ירושלים 05/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2019-2020 חברת בזק קרן קיימת 05/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 חברת בזק מדע+בטחון פנים 12/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 מכס ומע"מ קרן קיימת 12/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2019-2020 עיריית ירושלים בנק ישראל א 12/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2019-2020 בית הלוחם ב משרד החינוך 12/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ב' 2019-2020 עיריית ירושלים משרד החינוך 19/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 קרן קיימת מדע+בטחון פנים 19/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2019-2020 חברת בזק בית הלוחם ב 19/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 מכס ומע"מ בנק ישראל א 19/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ב' 2019-2020 בנק ישראל א משרד החינוך 26/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ב' 2019-2020 קרן קיימת בית הלוחם ב 26/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2019-2020 מכס ומע"מ מדע+בטחון פנים 26/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 עיריית ירושלים חברת בזק 26/11/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 בנק ישראל א חברת בזק 03/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 1 2
ב' 2019-2020 מדע+בטחון פנים בית הלוחם ב 03/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2019-2020 מכס ומע"מ משרד החינוך 03/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2019-2020 קרן קיימת עיריית ירושלים 03/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2019-2020 בנק ישראל א קרן קיימת 10/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 1 2
ב' 2019-2020 מדע+בטחון פנים עיריית ירושלים 10/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2019-2020 משרד החינוך חברת בזק 10/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2019-2020 מכס ומע"מ בית הלוחם ב 10/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2019-2020 משרד החינוך קרן קיימת 17/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2019-2020 מכס ומע"מ חברת בזק 17/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2019-2020 מדע+בטחון פנים בנק ישראל א 17/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2019-2020 בית הלוחם ב עיריית ירושלים 17/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו' 0 3
ב' 2019-2020 בנק ישראל א בית הלוחם ב 31/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ב' 2019-2020 מדע+בטחון פנים משרד החינוך 31/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 עיריית ירושלים מכס ומע"מ 31/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2019-2020 קרן קיימת חברת בזק 31/12/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2019-2020 בנק ישראל א מדע+בטחון פנים 07/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ב' 2019-2020 מכס ומע"מ בית הלוחם ב 07/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2019-2020 עיריית ירושלים חברת בזק 07/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 קרן קיימת משרד החינוך 07/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2019-2020 עיריית ירושלים בית הלוחם ב 14/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ב' 2019-2020 קרן קיימת בנק ישראל א 14/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 חברת בזק משרד החינוך 14/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 מכס ומע"מ מדע+בטחון פנים 14/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2019-2020 מכס ומע"מ קרן קיימת 21/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2019-2020 עיריית ירושלים משרד החינוך 21/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 חברת בזק בנק ישראל א 21/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2019-2020 בית הלוחם ב מדע+בטחון פנים 21/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ב' 2019-2020 בית הלוחם ב קרן קיימת 28/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 1 2
ב' 2019-2020 משרד החינוך בנק ישראל א 28/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2019-2020 עיריית ירושלים מדע+בטחון פנים 28/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 חברת בזק מכס ומע"מ 28/01/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2019-2020 בית הלוחם ב חברת בזק 04/02/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו' 2 1
ב' 2019-2020 עיריית ירושלים בנק ישראל א 04/02/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2019-2020 מדע+בטחון פנים קרן קיימת 04/02/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2019-2020 משרד החינוך מכס ומע"מ 04/02/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2019-2020 בנק ישראל א מכס ומע"מ 11/02/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ז' 1 2
ב' 2019-2020 משרד החינוך בית הלוחם ב 11/02/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2019-2020 עיריית ירושלים קרן קיימת 11/02/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2019-2020 מדע+בטחון פנים חברת בזק 11/02/2020 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0


 

t52

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2012-2013 בית הלוחם ב 23 20 3 0 0 61 8 53 61
2012-2013 חברת החשמל 23 19 4 0 0 58 11 47 58
2015-2016 משרד האוצר 18 18 0 0 0 53 1 52 53
2012-2013 מכס ומע"מ 23 19 4 0 0 51 18 33 51
2014-2015 משטרת ירושלים 18 17 1 0 0 49 5 44 49
2011-2012 גימלאי בזק 18 17 1 0 0 45 9 36 45
2017-2018 קרן קיימת 18 16 2 0 0 45 9 36 45
2013-2014 גימלאי בזק 18 16 2 0 0 45 9 36 45
2018-2019 חברת החשמל 18 15 3 0 0 43 11 32 43
2013-2014 משרד האוצר 18 15 3 0 0 43 11 32 43
2014-2015 בנק הפועלים 18 16 2 0 0 43 11 32 43
2017-2018 בנק הפועלים 18 16 2 0 0 43 11 32 43
2016-2017 בנק הפועלים 18 14 4 0 0 42 12 30 42
2010-2011 בית הלוחם ב 16 16 0 0 0 41 7 34 41
2015-2016 ביה"ח הדסה 18 14 4 0 0 38 16 22 38
2018-2019 עיריית ירושלים 18 12 6 0 0 38 16 22 38
2019-2020 עיריית ירושלים 14 13 1 0 0 37 5 32 37
2011-2012 בנק ישראל א 18 12 6 0 0 37 17 20 37
2016-2017 מדע+בטחון פנים 18 13 5 0 0 37 17 20 37
2016-2017 קרן קיימת 18 14 4 0 0 37 17 20 37
2012-2013 מדע+בטחון פנים 23 13 10 0 0 37 32 5 37
2017-2018 גימלאי בזק 18 13 5 0 0 36 18 18 36
2018-2019 מכס ומע"מ 18 12 6 0 0 36 18 18 36
2011-2012 משרד האוצר 18 13 5 0 0 36 18 18 36
2014-2015 מדע+בטחון פנים 18 12 6 0 0 35 19 16 35
2012-2013 משרד הבינוי 23 11 12 0 0 35 34 1 35
2011-2012 בנק לאומי 18 11 7 0 0 34 20 14 34
2010-2011 גימלאי בזק 16 12 4 0 0 33 15 18 33
2015-2016 מדע+בטחון פנים 18 11 7 0 0 33 21 12 33
2010-2011 בנק ישראל א 16 10 6 0 0 32 16 16 32
2016-2017 הסוכנות היהודית 18 10 8 0 0 32 22 10 32
2009-2010 בית הלוחם ב 14 10 4 0 0 31 11 20 31
2018-2019 בנק ישראל א 18 11 7 0 0 31 23 8 31
2015-2016 קרן קיימת 18 12 6 0 0 31 23 8 31
2014-2015 הסוכנות היהודית 18 12 6 0 0 31 23 8 31
2012-2013 משרד החינוך 23 11 12 0 0 31 38 -7 31
2018-2019 הסוכנות היהודית 18 12 6 0 0 30 24 6 30
2013-2014 בנק הפועלים 18 11 7 0 0 30 24 6 30
2012-2013 עובדי הכנסת 23 9 14 0 0 30 39 -9 30
2015-2016 הסוכנות היהודית 18 9 9 0 0 29 25 4 29
2018-2019 חברת בזק 18 9 9 0 0 29 25 4 29
2013-2014 בנק ישראל א 18 10 8 0 0 28 26 2 28
2017-2018 מדע+בטחון פנים 18 10 8 0 0 28 26 2 28
2013-2014 הסוכנות היהודית 18 8 10 0 0 27 27 0 27
2014-2015 קרן קיימת 18 8 10 0 0 27 27 0 27
2012-2013 ה.ל. לאומי 12 9 3 0 0 26 10 16 26
2017-2018 מכס ומע"מ 18 8 10 0 0 26 28 -2 26
2016-2017 מכס ומע"מ 18 7 11 0 0 25 29 -4 25
2015-2016 מכס ומע"מ 18 8 10 0 0 25 29 -4 25
2011-2012 מכס ומע"מ 18 8 10 0 0 25 29 -4 25
2013-2014 קרן קיימת 18 8 10 0 0 25 29 -4 25
2019-2020 מדע+בטחון פנים 14 8 6 0 0 24 18 6 24
2016-2017 עיריית ירושלים 18 9 9 0 0 24 30 -6 24
2019-2020 מכס ומע"מ 14 8 6 0 0 23 19 4 23
2010-2011 מכס ומע"מ 16 9 7 0 0 23 25 -2 23
2016-2017 משרד החוץ א 18 7 10 1 0 23 31 -8 23
2014-2015 חברת החשמל 18 8 9 1 0 23 31 -8 23
2012-2013 בנק ישראל ב 23 6 17 0 0 23 46 -23 23
2019-2020 חברת בזק 14 8 6 0 0 22 20 2 22
2016-2017 ביה"ח הדסה 18 8 9 1 0 22 32 -10 22
2018-2019 בית הלוחם ב 18 8 10 0 0 22 32 -10 22
2017-2018 הסוכנות היהודית 18 5 13 0 0 22 32 -10 22
2017-2018 חברת בזק 18 7 11 0 0 22 32 -10 22
2013-2014 חברת בזק 18 7 11 0 0 22 32 -10 22
2019-2020 בנק ישראל א 14 5 9 0 0 21 21 0 21
2018-2019 משרד החוץ א 18 6 12 0 0 21 33 -12 21
2009-2010 בנק ישראל א 14 7 7 0 0 20 22 -2 20
2010-2011 חברת בזק 16 6 10 0 0 20 28 -8 20
2015-2016 חברת החשמל 18 7 11 0 0 20 34 -14 20
2014-2015 עיריית ירושלים 18 6 12 0 0 20 34 -14 20
2013-2014 מדע+בטחון פנים 18 6 12 0 0 19 35 -16 19
2016-2017 חברת החשמל 18 5 11 2 0 19 35 -16 19
2011-2012 חברת בזק 18 6 12 0 0 18 36 -18 18
2014-2015 חברת בזק 18 5 13 0 0 18 36 -18 18
2013-2014 עיריית ירושלים 18 4 14 0 0 18 36 -18 18
2017-2018 עיריית ירושלים 18 6 12 0 0 18 36 -18 18
2015-2016 עיריית ירושלים 18 4 14 0 0 17 37 -20 17
2017-2018 ביה"ח הדסה 18 5 13 0 0 17 37 -20 17
2011-2012 מדע+בטחון פנים 18 4 14 0 0 17 37 -20 17
2014-2015 בית הלוחם ב 18 5 13 0 0 16 38 -22 16
2019-2020 קרן קיימת 14 4 10 0 0 15 27 -12 15
2009-2010 חברת בזק 14 5 9 0 0 15 27 -12 15
2015-2016 חברת בזק 18 5 13 0 0 15 39 -24 15
2019-2020 משרד החינוך 14 5 9 0 0 13 29 -16 13
2019-2020 בית הלוחם ב 14 5 9 0 0 13 29 -16 13
2017-2018 משרד החינוך 18 4 14 0 0 13 41 -28 13
2018-2019 בנק ישראל ב 18 4 14 0 0 12 42 -30 12
2009-2010 מדע+בטחון פנים 14 3 11 0 0 11 31 -20 11
2010-2011 מדע+בטחון פנים 16 1 15 0 0 9 39 -30 9
2015-2016 משרד החינוך 18 2 16 0 0 9 45 -36 9
2016-2017 בית הלוחם ב 18 3 15 0 0 9 45 -36 9
2014-2015 בנק ישראל א 18 1 17 0 0 8 46 -38 8
2018-2019 משרד הבינוי 18 1 17 0 0 8 46 -38 8
2011-2012 בנק ישראל ב 18 0 18 0 0 4 50 -46 4
2009-2010 קרן קיימת 14 1 13 0 0 3 39 -36 3
2008-2009 חברת בזק 4 4 0 0 0 11 1 10 0
2008-2009 בית הלוחם ב 2 1 1 0 0 3 3 0 0
2008-2009 מדע+בטחון פנים 4 1 3 0 0 2 10 -8 0