בחרו עמוד

טניס שדה – דרג ב

 

52

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2017-2018 מכס ומע"מ עיריית ירושלים 31/10/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2017-2018 חברת בזק בנק הפועלים 31/10/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2017-2018 משרד החינוך קרן קיימת לישראל 31/10/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2017-2018 גימלאי בזק מדע+בטחון פנים 31/10/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 0
ב' 2017-2018 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 07/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2017-2018 מכס ומע"מ קרן קיימת לישראל 07/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2017-2018 חברת בזק מדע+בטחון פנים 07/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2017-2018 משרד החינוך גימלאי בזק 07/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2017-2018 עיריית ירושלים קרן קיימת לישראל 14/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2017-2018 הסוכנות היהודית מדע+בטחון פנים 14/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 מכס ומע"מ גימלאי בזק 14/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 חברת בזק משרד החינוך 14/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2017-2018 בנק הפועלים מדע+בטחון פנים 21/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 עיריית ירושלים גימלאי בזק 21/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2017-2018 הסוכנות היהודית משרד החינוך 21/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2017-2018 מכס ומע"מ חברת בזק 21/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2017-2018 קרן קיימת לישראל גימלאי בזק 28/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 בנק הפועלים משרד החינוך 28/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 עיריית ירושלים חברת בזק 28/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2017-2018 הסוכנות היהודית מכס ומע"מ 28/11/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2017-2018 מדע+בטחון פנים משרד החינוך 05/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 קרן קיימת לישראל חברת בזק 05/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 בנק הפועלים מכס ומע"מ 05/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 עיריית ירושלים הסוכנות היהודית 05/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2017-2018 גימלאי בזק חברת בזק 12/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 מדע+בטחון פנים מכס ומע"מ 12/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2017-2018 קרן קיימת לישראל הסוכנות היהודית 12/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2017-2018 בנק הפועלים עיריית ירושלים 12/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2017-2018 משרד החינוך מכס ומע"מ 26/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 גימלאי בזק הסוכנות היהודית 26/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2017-2018 מדע+בטחון פנים עיריית ירושלים 26/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 קרן קיימת לישראל בנק הפועלים 26/12/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה מכס ומע"מ 02/01/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 0
ב' 2017-2018 חברת בזק הסוכנות היהודית 02/01/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 משרד החינוך עיריית ירושלים 02/01/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 גימלאי בזק בנק הפועלים 02/01/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 מדע+בטחון פנים קרן קיימת לישראל 02/01/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 0
ב' 2017-2018 עיריית ירושלים מכס ומע"מ 06/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2017-2018 בנק הפועלים חברת בזק 06/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 קרן קיימת לישראל משרד החינוך 06/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 מדע+בטחון פנים גימלאי בזק 06/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2017-2018 הסוכנות היהודית מכס ומע"מ 13/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 0
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה חברת בזק 13/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 עיריית ירושלים משרד החינוך 13/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 בנק הפועלים גימלאי בזק 13/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 קרן קיימת לישראל מדע+בטחון פנים 13/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 0
ב' 2017-2018 מכס ומע"מ משרד החינוך 20/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה גימלאי בזק 20/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2017-2018 עיריית ירושלים מדע+בטחון פנים 20/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2017-2018 בנק הפועלים קרן קיימת לישראל 20/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2017-2018 חברת בזק גימלאי בזק 27/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2017-2018 מכס ומע"מ מדע+בטחון פנים 27/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה קרן קיימת לישראל 27/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2017-2018 עיריית ירושלים בנק הפועלים 27/02/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2017-2018 משרד החינוך מדע+בטחון פנים 06/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2017-2018 חברת בזק קרן קיימת לישראל 06/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2017-2018 מכס ומע"מ בנק הפועלים 06/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה עיריית ירושלים 06/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2017-2018 הסוכנות היהודית מדע+בטחון פנים 13/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 0
ב' 2017-2018 גימלאי בזק קרן קיימת לישראל 13/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 משרד החינוך בנק הפועלים 13/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 חברת בזק עיריית ירושלים 13/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 מכס ומע"מ ביה"ח הדסה 13/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 0
ב' 2017-2018 הסוכנות היהודית קרן קיימת לישראל 20/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 0
ב' 2017-2018 מדע+בטחון פנים בנק הפועלים 20/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 גימלאי בזק עיריית ירושלים 20/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 משרד החינוך ביה"ח הדסה 20/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 חברת בזק מכס ומע"מ 20/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 0
ב' 2017-2018 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 27/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 0
ב' 2017-2018 קרן קיימת לישראל עיריית ירושלים 27/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 מדע+בטחון פנים ביה"ח הדסה 27/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 גימלאי בזק מכס ומע"מ 27/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 משרד החינוך חברת בזק 27/03/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 0
ב' 2017-2018 הסוכנות היהודית עיריית ירושלים 10/04/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 0
ב' 2017-2018 בנק הפועלים ביה"ח הדסה 10/04/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 קרן קיימת לישראל מכס ומע"מ 10/04/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 מדע+בטחון פנים חברת בזק 10/04/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2017-2018 גימלאי בזק משרד החינוך 10/04/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 0


 

t52

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2012-2013 בית הלוחם ב 23 20 3 0 0 61 8 53 61
2012-2013 חברת החשמל 23 19 4 0 0 58 11 47 58
2015-2016 משרד האוצר 18 18 0 0 0 53 1 52 53
2012-2013 מכס ומע"מ 23 19 4 0 0 51 18 33 51
2014-2015 משטרת ירושלים 18 17 1 0 0 49 5 44 49
2011-2012 גימלאי בזק 18 17 1 0 0 45 9 36 45
2013-2014 גימלאי בזק 18 16 2 0 0 45 9 36 45
2014-2015 בנק הפועלים 18 16 2 0 0 43 11 32 43
2013-2014 משרד האוצר 18 15 3 0 0 43 11 32 43
2016-2017 בנק הפועלים 18 14 4 0 0 42 12 30 42
2010-2011 בית הלוחם ב 16 16 0 0 0 41 7 34 41
2015-2016 ביה"ח הדסה 18 14 4 0 0 38 16 22 38
2011-2012 בנק ישראל א 18 12 6 0 0 37 17 20 37
2016-2017 מדע+בטחון פנים 18 13 5 0 0 37 17 20 37
2016-2017 קרן קיימת לישראל 18 14 4 0 0 37 17 20 37
2012-2013 מדע+בטחון פנים 23 13 10 0 0 37 32 5 37
2011-2012 משרד האוצר 18 13 5 0 0 36 18 18 36
2014-2015 מדע+בטחון פנים 18 12 6 0 0 35 19 16 35
2012-2013 משרד הבינוי 23 11 12 0 0 35 34 1 35
2011-2012 בנק לאומי 18 11 7 0 0 34 20 14 34
2010-2011 גימלאי בזק 16 12 4 0 0 33 15 18 33
2015-2016 מדע+בטחון פנים 18 11 7 0 0 33 21 12 33
2010-2011 בנק ישראל א 16 10 6 0 0 32 16 16 32
2016-2017 הסוכנות היהודית 18 10 8 0 0 32 22 10 32
2017-2018 בנק הפועלים 12 12 0 0 0 31 5 26 31
2017-2018 קרן קיימת לישראל 12 10 2 0 0 31 5 26 31
2009-2010 בית הלוחם ב 14 10 4 0 0 31 11 20 31
2014-2015 הסוכנות היהודית 18 12 6 0 0 31 23 8 31
2015-2016 קרן קיימת לישראל 18 12 6 0 0 31 23 8 31
2012-2013 משרד החינוך 23 11 12 0 0 31 38 -7 31
2013-2014 בנק הפועלים 18 11 7 0 0 30 24 6 30
2012-2013 עובדי הכנסת 23 9 14 0 0 30 39 -9 30
2015-2016 הסוכנות היהודית 18 9 9 0 0 29 25 4 29
2012-2013 בית הלוחם ג 23 10 13 0 0 29 40 -11 29
2013-2014 בנק ישראל א 18 10 8 0 0 28 26 2 28
2013-2014 הסוכנות היהודית 18 8 10 0 0 27 27 0 27
2014-2015 קרן קיימת לישראל 18 8 10 0 0 27 27 0 27
2012-2013 ה.ל. לאומי 12 9 3 0 0 26 10 16 26
2011-2012 מכס ומע"מ 18 8 10 0 0 25 29 -4 25
2015-2016 מכס ומע"מ 18 8 10 0 0 25 29 -4 25
2016-2017 מכס ומע"מ 18 7 11 0 0 25 29 -4 25
2013-2014 קרן קיימת לישראל 18 8 10 0 0 25 29 -4 25
2016-2017 עיריית ירושלים 18 9 9 0 0 24 30 -6 24
2010-2011 מכס ומע"מ 16 9 7 0 0 23 25 -2 23
2014-2015 חברת החשמל 18 8 9 1 0 23 31 -8 23
2016-2017 משרד החוץ א 18 7 10 1 0 23 31 -8 23
2012-2013 בנק ישראל ב 23 6 17 0 0 23 46 -23 23
2016-2017 ביה"ח הדסה 18 8 9 1 0 22 32 -10 22
2013-2014 חברת בזק 18 7 11 0 0 22 32 -10 22
2009-2010 בנק ישראל א 14 7 7 0 0 20 22 -2 20
2010-2011 חברת בזק 16 6 10 0 0 20 28 -8 20
2015-2016 חברת החשמל 18 7 11 0 0 20 34 -14 20
2014-2015 עיריית ירושלים 18 6 12 0 0 20 34 -14 20
2017-2018 גימלאי בזק 10 7 3 0 0 19 11 8 19
2016-2017 חברת החשמל 18 5 11 2 0 19 35 -16 19
2013-2014 מדע+בטחון פנים 18 6 12 0 0 19 35 -16 19
2011-2012 חברת בזק 18 6 12 0 0 18 36 -18 18
2014-2015 חברת בזק 18 5 13 0 0 18 36 -18 18
2013-2014 עיריית ירושלים 18 4 14 0 0 18 36 -18 18
2017-2018 מדע+בטחון פנים 10 6 4 0 0 17 13 4 17
2011-2012 מדע+בטחון פנים 18 4 14 0 0 17 37 -20 17
2015-2016 עיריית ירושלים 18 4 14 0 0 17 37 -20 17
2017-2018 מכס ומע"מ 11 5 6 0 0 16 17 -1 16
2014-2015 בית הלוחם ב 18 5 13 0 0 16 38 -22 16
2017-2018 הסוכנות היהודית 11 4 7 0 0 15 18 -3 15
2009-2010 חברת בזק 14 5 9 0 0 15 27 -12 15
2015-2016 חברת בזק 18 5 13 0 0 15 39 -24 15
2017-2018 משרד החינוך 12 4 8 0 0 12 24 -12 12
2017-2018 חברת בזק 12 3 9 0 0 11 25 -14 11
2009-2010 מדע+בטחון פנים 14 3 11 0 0 11 31 -20 11
2017-2018 ביה"ח הדסה 12 3 9 0 0 10 26 -16 10
2017-2018 עיריית ירושלים 12 3 9 0 0 9 27 -18 9
2010-2011 מדע+בטחון פנים 16 1 15 0 0 9 39 -30 9
2016-2017 בית הלוחם ב 18 3 15 0 0 9 45 -36 9
2015-2016 משרד החינוך 18 2 16 0 0 9 45 -36 9
2014-2015 בנק ישראל א 18 1 17 0 0 8 46 -38 8
2011-2012 בנק ישראל ב 18 0 18 0 0 4 50 -46 4
2009-2010 קרן קיימת לישראל 14 1 13 0 0 3 39 -36 3
2008-2009 חברת בזק 4 4 0 0 0 11 1 10 0
2008-2009 בית הלוחם ב 2 1 1 0 0 3 3 0 0
2008-2009 מדע+בטחון פנים 4 1 3 0 0 2 10 -8 0