02-6207235

טניס שדה – דרג ב

 

52

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2008-2009 חברת בזק מדע+בטחון פנים 09/09/2008 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2008-2009 בית הלוחם ב חברת בזק 11/11/2008 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2008-2009 בית הלוחם ב מדע+בטחון פנים 18/11/2008 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 0
ב' 2009-2010 חברת בזק בנק ישראל א 20/10/2009 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2009-2010 קרן קיימת מדע+בטחון פנים 27/10/2009 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ב' 2009-2010 מדע+בטחון פנים בית הלוחם ב 10/11/2009 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ב' 2009-2010 קרן קיימת חברת בזק 10/11/2009 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2009-2010 בנק ישראל א קרן קיימת 17/11/2009 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2009-2010 בית הלוחם ב חברת בזק 24/11/2009 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2009-2010 בית הלוחם ב בנק ישראל א 01/12/2009 שלישי 19:00 מרכז הטניס ד' 2 1
ב' 2009-2010 חברת בזק בנק ישראל א 19/01/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2009-2010 קרן קיימת מדע+בטחון פנים 26/01/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2009-2010 מדע+בטחון פנים בית הלוחם ב 09/02/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2009-2010 בית הלוחם ב חברת בזק 23/02/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2010-2011 חברת בזק מדע+בטחון פנים 12/10/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2010-2011 מכס ומע"מ בנק ישראל א 19/10/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2010-2011 מכס ומע"מ מדע+בטחון פנים 26/10/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2010-2011 בנק ישראל א גימלאי בזק 26/10/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2010-2011 מכס ומע"מ גימלאי בזק 02/11/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2010-2011 בנק ישראל א בית הלוחם ב 02/11/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2010-2011 גימלאי בזק בית הלוחם ב 09/11/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2010-2011 בנק ישראל א חברת בזק 09/11/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2010-2011 מכס ומע"מ בית הלוחם ב 23/11/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2010-2011 גימלאי בזק חברת בזק 23/11/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2010-2011 בית הלוחם ב חברת בזק 14/12/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2010-2011 מדע+בטחון פנים בנק ישראל א 14/12/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג' 0 3
ב' 2010-2011 מכס ומע"מ חברת בזק 21/12/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2010-2011 גימלאי בזק מדע+בטחון פנים 21/12/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2010-2011 בית הלוחם ב מדע+בטחון פנים 28/12/2010 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2010-2011 חברת בזק מדע+בטחון פנים 11/01/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2010-2011 מכס ומע"מ בנק ישראל א 18/01/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2010-2011 מכס ומע"מ מדע+בטחון פנים 25/01/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2010-2011 בנק ישראל א גימלאי בזק 25/01/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2010-2011 מכס ומע"מ גימלאי בזק 01/02/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2010-2011 בנק ישראל א בית הלוחם ב 01/02/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2010-2011 גימלאי בזק בית הלוחם ב 08/02/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2010-2011 בנק ישראל א חברת בזק 08/02/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג' 3 0
ב' 2010-2011 מכס ומע"מ בית הלוחם ב 22/02/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2010-2011 גימלאי בזק חברת בזק 22/02/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2010-2011 בית הלוחם ב חברת בזק 08/03/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2010-2011 מדע+בטחון פנים בנק ישראל א 08/03/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2010-2011 מכס ומע"מ חברת בזק 15/03/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2010-2011 גימלאי בזק מדע+בטחון פנים 15/03/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ד 2 1
ב' 2010-2011 בית הלוחם ב מדע+בטחון פנים 22/03/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג' 3 0
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ משרד האוצר 01/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2011-2012 חברת בזק בנק ישראל ב 01/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2011-2012 גימלאי בזק מדע+בטחון פנים 01/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ בנק לאומי 15/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2011-2012 משרד האוצר בנק ישראל ב 15/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2011-2012 חברת בזק מדע+בטחון פנים 15/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 3 0
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ בנק ישראל ב 22/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2011-2012 בנק לאומי בנק ישראל א 22/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2011-2012 משרד האוצר מדע+בטחון פנים 22/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 2 1
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ בנק ישראל א 29/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2011-2012 בנק ישראל ב מדע+בטחון פנים 29/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2011-2012 בנק לאומי גימלאי בזק 29/11/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 2 1
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ מדע+בטחון פנים 06/12/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2011-2012 בנק ישראל א גימלאי בזק 06/12/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2011-2012 בנק לאומי חברת בזק 06/12/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ גימלאי בזק 13/12/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2011-2012 בנק ישראל א חברת בזק 13/12/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2011-2012 בנק לאומי משרד האוצר 13/12/2011 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ חברת בזק 03/01/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2011-2012 גימלאי בזק משרד האוצר 03/01/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ד 2 1
ב' 2011-2012 מדע+בטחון פנים בנק לאומי 03/01/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2011-2012 בנק ישראל א בנק ישראל ב 03/01/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2011-2012 חברת בזק משרד האוצר 10/01/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2011-2012 גימלאי בזק בנק ישראל ב 10/01/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2011-2012 מדע+בטחון פנים בנק ישראל א 10/01/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ משרד האוצר 07/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2011-2012 חברת בזק בנק ישראל ב 07/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2011-2012 גימלאי בזק מדע+בטחון פנים 07/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2011-2012 גימלאי בזק חברת בזק 14/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2011-2012 בנק ישראל א משרד האוצר 14/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2011-2012 בנק ישראל ב בנק לאומי 14/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ בנק לאומי 14/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2011-2012 משרד האוצר בנק ישראל ב 14/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2011-2012 חברת בזק מדע+בטחון פנים 14/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ בנק ישראל ב 21/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2011-2012 בנק לאומי בנק ישראל א 21/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2011-2012 משרד האוצר מדע+בטחון פנים 21/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ בנק ישראל א 28/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2011-2012 בנק ישראל ב מדע+בטחון פנים 28/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2011-2012 בנק לאומי גימלאי בזק 28/02/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ מדע+בטחון פנים 06/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ב' 2011-2012 בנק ישראל א גימלאי בזק 06/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2011-2012 בנק לאומי חברת בזק 06/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ גימלאי בזק 13/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2011-2012 בנק ישראל א חברת בזק 13/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 2 1
ב' 2011-2012 בנק לאומי משרד האוצר 13/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2011-2012 גימלאי בזק חברת בזק 20/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2011-2012 בנק ישראל א משרד האוצר 20/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2011-2012 בנק ישראל ב בנק לאומי 20/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2011-2012 מכס ומע"מ חברת בזק 27/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2011-2012 גימלאי בזק משרד האוצר 27/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2011-2012 מדע+בטחון פנים בנק לאומי 27/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2011-2012 בנק ישראל א בנק ישראל ב 27/03/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2011-2012 חברת בזק משרד האוצר 03/04/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2011-2012 גימלאי בזק בנק ישראל ב 03/04/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2011-2012 מדע+בטחון פנים בנק ישראל א 03/04/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ בית הלוחם ג 23/10/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2012-2013 בית הלוחם ב עובדי הכנסת 23/10/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2012-2013 משרד החינוך מדע+בטחון פנים 25/10/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2012-2013 בית הלוחם ג עובדי הכנסת 30/10/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ב' 2012-2013 בית הלוחם ב מדע+בטחון פנים 30/10/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ חברת החשמל 01/11/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2012-2013 משרד החינוך משרד הבינוי 01/11/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ עובדי הכנסת 05/11/2012 שני 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2012-2013 בית הלוחם ג מדע+בטחון פנים 06/11/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2012-2013 בית הלוחם ב משרד הבינוי 06/11/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2012-2013 חברת החשמל בנק ישראל ב 08/11/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ בנק ישראל ב 12/11/2012 שני 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2012-2013 בית הלוחם ג משרד הבינוי 13/11/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2012-2013 עובדי הכנסת מדע+בטחון פנים 15/11/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ מדע+בטחון פנים 20/11/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2012-2013 עובדי הכנסת משרד הבינוי 20/11/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ב' 2012-2013 חברת החשמל משרד החינוך 22/11/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2012-2013 מדע+בטחון פנים משרד הבינוי 27/11/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2012-2013 חברת החשמל בית הלוחם ב 27/11/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2012-2013 בנק ישראל ב משרד החינוך 29/11/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ב' 2012-2013 חברת החשמל בית הלוחם ג 04/12/2012 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ משרד הבינוי 06/12/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2012-2013 בנק ישראל ב בית הלוחם ב 06/12/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ משרד החינוך 17/12/2012 שני 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2012-2013 עובדי הכנסת חברת החשמל 17/12/2012 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2012-2013 בנק ישראל ב בית הלוחם ג 20/12/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2012-2013 מדע+בטחון פנים חברת החשמל 24/12/2012 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2012-2013 משרד החינוך בית הלוחם ב 27/12/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ב' 2012-2013 בנק ישראל ב עובדי הכנסת 27/12/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2012-2013 משרד הבינוי חברת החשמל 31/12/2012 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ בית הלוחם ב 01/01/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ב' 2012-2013 משרד החינוך בית הלוחם ג 03/01/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2012-2013 מדע+בטחון פנים בנק ישראל ב 03/01/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ב' 2012-2013 בית הלוחם ב בית הלוחם ג 08/01/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2012-2013 משרד החינוך עובדי הכנסת 10/01/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 3
ב' 2012-2013 משרד הבינוי בנק ישראל ב 10/01/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ב' 2012-2013 מדע+בטחון פנים משרד החינוך 04/02/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2012-2013 בית הלוחם ג מכס ומע"מ 05/02/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2012-2013 עובדי הכנסת בית הלוחם ב 07/02/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2012-2013 ה.ל. לאומי מכס ומע"מ 11/02/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ד' 1 2
ב' 2012-2013 בית הלוחם ג בית הלוחם ב 12/02/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2012-2013 עובדי הכנסת משרד החינוך 14/02/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2012-2013 בנק ישראל ב משרד הבינוי 14/02/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג' 0 3
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ בית הלוחם ב 18/02/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2012-2013 חברת החשמל משרד הבינוי 18/02/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2012-2013 בנק ישראל ב מדע+בטחון פנים 18/02/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2012-2013 בית הלוחם ג משרד החינוך 19/02/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2012-2013 ה.ל. לאומי בית הלוחם ב 26/02/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2012-2013 חברת החשמל מדע+בטחון פנים 28/02/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2012-2013 עובדי הכנסת בנק ישראל ב 28/02/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ משרד החינוך 04/03/2013 שני 19:00 מרכז הטניס א' 1 2
ב' 2012-2013 בית הלוחם ב משרד החינוך 05/03/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2012-2013 בית הלוחם ג בנק ישראל ב 05/03/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2012-2013 חברת החשמל עובדי הכנסת 07/03/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג' 3 0
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ בנק ישראל ב 11/03/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2012-2013 בית הלוחם ג חברת החשמל 12/03/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2012-2013 ה.ל. לאומי משרד החינוך 14/03/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2012-2013 מכס ומע"מ חברת החשמל 18/03/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2012-2013 ה.ל. לאומי משרד הבינוי 18/03/2013 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2012-2013 בית הלוחם ב בנק ישראל ב 19/03/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2012-2013 משרד החינוך בנק ישראל ב 04/04/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2012-2013 בית הלוחם ב חברת החשמל 09/04/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2012-2013 משרד הבינוי מדע+בטחון פנים 09/04/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו' 0 3
ב' 2012-2013 משרד הבינוי עובדי הכנסת 18/04/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2012-2013 ה.ל. לאומי בנק ישראל ב 22/04/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2012-2013 משרד הבינוי בית הלוחם ג 23/04/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2012-2013 מדע+בטחון פנים עובדי הכנסת 25/04/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ב' 2012-2013 משרד הבינוי מכס ומע"מ 29/04/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ב' 2012-2013 מדע+בטחון פנים בית הלוחם ג 30/04/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2012-2013 בנק ישראל ב חברת החשמל 02/05/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2012-2013 ה.ל. לאומי עובדי הכנסת 02/05/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2012-2013 מדע+בטחון פנים מכס ומע"מ 06/05/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ב' 2012-2013 ה.ל. לאומי חברת החשמל 06/05/2013 שני 19:00 מרכז הטניס ד' 0 3
ב' 2012-2013 משרד הבינוי בית הלוחם ב 07/05/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2012-2013 עובדי הכנסת בית הלוחם ג 09/05/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2012-2013 ה.ל. לאומי בית הלוחם ג 14/05/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ב' 2012-2013 מדע+בטחון פנים בית הלוחם ב 14/05/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2012-2013 עובדי הכנסת מכס ומע"מ 16/05/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2012-2013 משרד הבינוי משרד החינוך 16/05/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2012-2013 ה.ל. לאומי מדע+בטחון פנים 30/05/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2012-2013 משרד החינוך חברת החשמל 30/05/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ב' 2013-2014 בנק ישראל א משרד האוצר 08/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2013-2014 גימלאי בזק קרן קיימת 08/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2013-2014 חברת בזק עיריית ירושלים 08/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ב' 2013-2014 מדע+בטחון פנים בנק הפועלים 08/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ב' 2013-2014 בנק ישראל א גימלאי בזק 15/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2013-2014 מדע+בטחון פנים קרן קיימת 15/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 15/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2013-2014 חברת בזק משרד האוצר 15/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית קרן קיימת 22/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2013-2014 מדע+בטחון פנים בנק ישראל א 22/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2013-2014 עיריית ירושלים משרד האוצר 22/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ב' 2013-2014 חברת בזק גימלאי בזק 22/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2013-2014 בנק הפועלים קרן קיימת 29/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית בנק ישראל א 29/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2013-2014 עיריית ירושלים גימלאי בזק 29/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2013-2014 חברת בזק מדע+בטחון פנים 29/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 3 0
ב' 2013-2014 בנק הפועלים בנק ישראל א 05/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2013-2014 משרד האוצר גימלאי בזק 05/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2013-2014 עיריית ירושלים מדע+בטחון פנים 05/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית חברת בזק 05/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2013-2014 קרן קיימת בנק ישראל א 12/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2013-2014 משרד האוצר מדע+בטחון פנים 12/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2013-2014 בנק הפועלים חברת בזק 12/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 2 1
ב' 2013-2014 עיריית ירושלים הסוכנות היהודית 12/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ב' 2013-2014 קרן קיימת חברת בזק 19/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2013-2014 גימלאי בזק מדע+בטחון פנים 19/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2013-2014 משרד האוצר הסוכנות היהודית 19/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ב' 2013-2014 בנק הפועלים עיריית ירושלים 19/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2013-2014 בנק ישראל א חברת בזק 26/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2013-2014 קרן קיימת עיריית ירושלים 26/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2013-2014 גימלאי בזק הסוכנות היהודית 26/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2013-2014 משרד האוצר בנק הפועלים 26/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2013-2014 בנק ישראל א עיריית ירושלים 10/12/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2013-2014 קרן קיימת משרד האוצר 10/12/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2013-2014 מדע+בטחון פנים הסוכנות היהודית 10/12/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2013-2014 גימלאי בזק בנק הפועלים 10/12/2013 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2013-2014 קרן קיימת בנק ישראל א 21/01/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2013-2014 עיריית ירושלים חברת בזק 21/01/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2013-2014 בנק הפועלים גימלאי בזק 21/01/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2013-2014 משרד האוצר מדע+בטחון פנים 21/01/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2013-2014 בנק הפועלים בנק ישראל א 28/01/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית חברת בזק 28/01/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2013-2014 עיריית ירושלים מדע+בטחון פנים 28/01/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 1 2
ב' 2013-2014 משרד האוצר קרן קיימת 28/01/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית גימלאי בזק 04/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2013-2014 חברת בזק מדע+בטחון פנים 04/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2013-2014 עיריית ירושלים קרן קיימת 04/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ב' 2013-2014 בנק הפועלים משרד האוצר 04/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ב' 2013-2014 גימלאי בזק בנק ישראל א 11/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית מדע+בטחון פנים 11/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2013-2014 חברת בזק קרן קיימת 11/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2013-2014 עיריית ירושלים בנק הפועלים 11/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 1 2
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית בנק ישראל א 18/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2013-2014 מדע+בטחון פנים קרן קיימת 18/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2013-2014 גימלאי בזק משרד האוצר 18/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2013-2014 חברת בזק בנק הפועלים 18/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 1 2
ב' 2013-2014 בנק ישראל א משרד האוצר 25/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית קרן קיימת 25/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2013-2014 מדע+בטחון פנים בנק הפועלים 25/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ב' 2013-2014 גימלאי בזק עיריית ירושלים 25/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 3 0
ב' 2013-2014 בנק ישראל א עיריית ירושלים 04/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית משרד האוצר 04/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2013-2014 קרן קיימת בנק הפועלים 04/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ב' 2013-2014 גימלאי בזק חברת בזק 04/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 2 1
ב' 2013-2014 בנק ישראל א חברת בזק 11/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 11/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2013-2014 משרד האוצר עיריית ירושלים 11/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2013-2014 מדע+בטחון פנים גימלאי בזק 11/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ב' 2013-2014 בנק ישראל א מדע+בטחון פנים 18/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית עיריית ירושלים 18/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2013-2014 משרד האוצר חברת בזק 18/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2013-2014 קרן קיימת גימלאי בזק 18/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ב' 2014-2015 בית הלוחם ב עיריית ירושלים 30/09/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2014-2015 בנק ישראל א משטרת ירושלים 30/09/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2014-2015 חברת בזק הסוכנות היהודית 30/09/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2014-2015 מדע+בטחון פנים בנק הפועלים 30/09/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2014-2015 קרן קיימת חברת החשמל 30/09/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2014-2015 בית הלוחם ב משטרת ירושלים 07/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2014-2015 בנק ישראל א קרן קיימת 07/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2014-2015 חברת בזק עיריית ירושלים 07/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 07/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2014-2015 מדע+בטחון פנים חברת החשמל 07/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ב' 2014-2015 עיריית ירושלים משטרת ירושלים 21/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית חברת החשמל 21/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 2 1
ב' 2014-2015 בית הלוחם ב קרן קיימת 21/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2014-2015 מדע+בטחון פנים בנק ישראל א 21/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2014-2015 חברת בזק בנק הפועלים 21/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2014-2015 בית הלוחם ב מדע+בטחון פנים 28/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית בנק ישראל א 28/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2014-2015 חברת בזק משטרת ירושלים 28/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2014-2015 בנק הפועלים חברת החשמל 28/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2014-2015 עיריית ירושלים קרן קיימת 28/10/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ב' 2014-2015 בנק הפועלים בנק ישראל א 04/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית בית הלוחם ב 04/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2014-2015 חברת בזק חברת החשמל 04/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2014-2015 משטרת ירושלים קרן קיימת 04/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2014-2015 עיריית ירושלים מדע+בטחון פנים 04/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 1 2
ב' 2014-2015 חברת החשמל בנק ישראל א 11/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2014-2015 בנק הפועלים בית הלוחם ב 11/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2014-2015 חברת בזק קרן קיימת 11/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2014-2015 משטרת ירושלים מדע+בטחון פנים 11/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ב' 2014-2015 עיריית ירושלים הסוכנות היהודית 11/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ב' 2014-2015 חברת בזק בנק ישראל א 18/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2014-2015 חברת החשמל בית הלוחם ב 18/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2014-2015 קרן קיימת מדע+בטחון פנים 18/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2014-2015 משטרת ירושלים הסוכנות היהודית 18/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2014-2015 בנק הפועלים עיריית ירושלים 18/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2014-2015 בנק ישראל א בית הלוחם ב 25/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2014-2015 חברת בזק מדע+בטחון פנים 25/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2014-2015 קרן קיימת הסוכנות היהודית 25/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2014-2015 חברת החשמל עיריית ירושלים 25/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2014-2015 משטרת ירושלים בנק הפועלים 25/11/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2014-2015 בנק ישראל א עיריית ירושלים 02/12/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2014-2015 חברת בזק בית הלוחם ב 02/12/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2014-2015 מדע+בטחון פנים הסוכנות היהודית 02/12/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2014-2015 קרן קיימת בנק הפועלים 02/12/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2014-2015 חברת החשמל משטרת ירושלים 02/12/2014 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ב' 2014-2015 עיריית ירושלים בית הלוחם ב 06/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2014-2015 משטרת ירושלים בנק ישראל א 06/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית חברת בזק 06/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2014-2015 בנק הפועלים מדע+בטחון פנים 06/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2014-2015 חברת החשמל קרן קיימת 06/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית בית הלוחם ב 13/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2014-2015 עיריית ירושלים בנק ישראל א 13/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2014-2015 חברת בזק מדע+בטחון פנים 13/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2014-2015 בנק הפועלים קרן קיימת 13/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ב' 2014-2015 משטרת ירושלים חברת החשמל 13/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2014-2015 בנק הפועלים משטרת ירושלים 20/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2014-2015 בית הלוחם ב בנק ישראל א 20/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית מדע+בטחון פנים 20/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2014-2015 חברת בזק קרן קיימת 20/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2014-2015 עיריית ירושלים חברת החשמל 20/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2014-2015 בית הלוחם ב חברת החשמל 27/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית בנק ישראל א 27/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2014-2015 מדע+בטחון פנים קרן קיימת 27/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2014-2015 חברת בזק משטרת ירושלים 27/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2014-2015 עיריית ירושלים בנק הפועלים 27/01/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ב' 2014-2015 בנק ישראל א חברת החשמל 03/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ב' 2014-2015 בית הלוחם ב בנק הפועלים 03/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית קרן קיימת 03/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2014-2015 מדע+בטחון פנים משטרת ירושלים 03/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2014-2015 חברת בזק עיריית ירושלים 03/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 1 2
ב' 2014-2015 בנק ישראל א בנק הפועלים 10/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ב' 2014-2015 בית הלוחם ב חברת בזק 10/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית חברת החשמל 10/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2014-2015 קרן קיימת משטרת ירושלים 10/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2014-2015 מדע+בטחון פנים עיריית ירושלים 10/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2014-2015 בנק ישראל א חברת בזק 17/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2014-2015 מדע+בטחון פנים בית הלוחם ב 17/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית משטרת ירושלים 17/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2014-2015 חברת החשמל בנק הפועלים 17/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2014-2015 קרן קיימת עיריית ירושלים 17/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ב' 2014-2015 בנק ישראל א מדע+בטחון פנים 24/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2014-2015 קרן קיימת בית הלוחם ב 24/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 24/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2014-2015 משטרת ירושלים עיריית ירושלים 24/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ב' 2014-2015 חברת החשמל חברת בזק 24/02/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2014-2015 משטרת ירושלים בית הלוחם ב 03/03/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2014-2015 קרן קיימת בנק ישראל א 03/03/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2014-2015 הסוכנות היהודית עיריית ירושלים 03/03/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2014-2015 בנק הפועלים חברת בזק 03/03/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2014-2015 חברת החשמל מדע+בטחון פנים 03/03/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה הסוכנות היהודית 13/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 2 1
ב' 2015-2016 חברת בזק משרד האוצר 13/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2015-2016 מדע+בטחון פנים קרן קיימת 13/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2015-2016 מכס ומע"מ עיריית ירושלים 13/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2015-2016 משרד החינוך חברת החשמל 13/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה עיריית ירושלים 20/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית משרד האוצר 20/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2015-2016 חברת בזק קרן קיימת 20/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2015-2016 מכס ומע"מ חברת החשמל 20/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2015-2016 משרד החינוך מדע+בטחון פנים 20/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה משרד האוצר 27/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ב' 2015-2016 עיריית ירושלים חברת החשמל 27/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית קרן קיימת 27/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2015-2016 מכס ומע"מ מדע+בטחון פנים 27/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ב' 2015-2016 חברת בזק משרד החינוך 27/10/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג' 0 3
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית משרד החינוך 03/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 2 1
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה חברת החשמל 03/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2015-2016 משרד האוצר קרן קיימת 03/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2015-2016 עיריית ירושלים מדע+בטחון פנים 03/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2015-2016 מכס ומע"מ חברת בזק 03/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה קרן קיימת 10/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב' 2 1
ב' 2015-2016 חברת החשמל מדע+בטחון פנים 10/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2015-2016 עיריית ירושלים חברת בזק 10/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2015-2016 משרד האוצר משרד החינוך 10/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית מכס ומע"מ 10/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה מדע+בטחון פנים 17/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 3 0
ב' 2015-2016 חברת החשמל חברת בזק 17/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2015-2016 עיריית ירושלים הסוכנות היהודית 17/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2015-2016 קרן קיימת משרד החינוך 17/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 משרד האוצר מכס ומע"מ 17/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2015-2016 מדע+בטחון פנים חברת בזק 24/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 1 2
ב' 2015-2016 חברת החשמל הסוכנות היהודית 24/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2015-2016 משרד האוצר עיריית ירושלים 24/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה משרד החינוך 24/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 קרן קיימת מכס ומע"מ 24/11/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה חברת בזק 01/12/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ב' 2015-2016 מדע+בטחון פנים הסוכנות היהודית 01/12/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2015-2016 קרן קיימת עיריית ירושלים 01/12/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2015-2016 חברת החשמל משרד האוצר 01/12/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ב' 2015-2016 משרד החינוך מכס ומע"מ 01/12/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2015-2016 חברת בזק הסוכנות היהודית 15/12/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ב' 2015-2016 מדע+בטחון פנים משרד האוצר 15/12/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2015-2016 קרן קיימת חברת החשמל 15/12/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2015-2016 משרד החינוך עיריית ירושלים 15/12/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה מכס ומע"מ 15/12/2015 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית ביה"ח הדסה 26/01/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג' 1 2
ב' 2015-2016 משרד האוצר חברת בזק 26/01/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 קרן קיימת מדע+בטחון פנים 26/01/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2015-2016 עיריית ירושלים מכס ומע"מ 26/01/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ב' 2015-2016 חברת החשמל משרד החינוך 26/01/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה חברת בזק 02/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ב' 2015-2016 משרד האוצר מדע+בטחון פנים 02/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 חברת החשמל קרן קיימת 02/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית מכס ומע"מ 02/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ב' 2015-2016 עיריית ירושלים משרד החינוך 02/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית חברת בזק 09/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה מדע+בטחון פנים 09/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 עיריית ירושלים קרן קיימת 09/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2015-2016 משרד האוצר חברת החשמל 09/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 מכס ומע"מ משרד החינוך 09/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2015-2016 חברת בזק מדע+בטחון פנים 16/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג' 0 3
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה חברת החשמל 16/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 עיריית ירושלים משרד האוצר 16/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2015-2016 מכס ומע"מ קרן קיימת 16/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית משרד החינוך 16/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית מדע+בטחון פנים 23/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ב' 2015-2016 חברת בזק חברת החשמל 23/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 ביה"ח הדסה עיריית ירושלים 23/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 משרד החינוך קרן קיימת 23/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2015-2016 מכס ומע"מ משרד האוצר 23/02/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית קרן קיימת 01/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג' 1 2
ב' 2015-2016 מדע+בטחון פנים חברת החשמל 01/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 חברת בזק עיריית ירושלים 01/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 משרד החינוך משרד האוצר 01/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2015-2016 מכס ומע"מ ביה"ח הדסה 01/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית חברת החשמל 08/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ב' 2015-2016 קרן קיימת משרד האוצר 08/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2015-2016 מדע+בטחון פנים עיריית ירושלים 08/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2015-2016 משרד החינוך ביה"ח הדסה 08/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ב' 2015-2016 חברת בזק מכס ומע"מ 08/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית משרד האוצר 15/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 3
ב' 2015-2016 חברת החשמל עיריית ירושלים 15/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 קרן קיימת ביה"ח הדסה 15/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2015-2016 משרד החינוך חברת בזק 15/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2015-2016 מדע+בטחון פנים מכס ומע"מ 15/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ב' 2015-2016 הסוכנות היהודית עיריית ירושלים 22/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג' 3 0
ב' 2015-2016 משרד האוצר ביה"ח הדסה 22/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2015-2016 חברת החשמל מכס ומע"מ 22/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2015-2016 קרן קיימת חברת בזק 22/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2015-2016 מדע+בטחון פנים משרד החינוך 22/03/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2016-2017 קרן קיימת חברת החשמל 08/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה משרד החוץ א 08/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 מדע+בטחון פנים בנק הפועלים 08/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה הסוכנות היהודית 15/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 משרד החוץ א עיריית ירושלים 15/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 מדע+בטחון פנים קרן קיימת 15/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה עיריית ירושלים 22/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 22/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2016-2017 משרד החוץ א חברת החשמל 22/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2016-2017 מכס ומע"מ קרן קיימת 22/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2016-2017 עיריית ירושלים חברת החשמל 29/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית קרן קיימת 29/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2016-2017 משרד החוץ א מדע+בטחון פנים 29/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 מכס ומע"מ בית הלוחם ב 29/11/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה חברת החשמל 06/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 בנק הפועלים קרן קיימת 06/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 עיריית ירושלים מדע+בטחון פנים 06/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה קרן קיימת 13/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2016-2017 חברת החשמל מדע+בטחון פנים 13/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית משרד החוץ א 13/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 עיריית ירושלים מכס ומע"מ 13/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה מדע+בטחון פנים 20/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2016-2017 בנק הפועלים משרד החוץ א 20/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2016-2017 עיריית ירושלים הסוכנות היהודית 20/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2016-2017 חברת החשמל מכס ומע"מ 20/12/2016 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2016-2017 בנק הפועלים עיריית ירושלים 03/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2016-2017 מדע+בטחון פנים מכס ומע"מ 03/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ב' 2016-2017 מדע+בטחון פנים הסוכנות היהודית 10/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ב' 2016-2017 קרן קיימת עיריית ירושלים 10/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 חברת החשמל בנק הפועלים 10/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 בנק הפועלים מדע+בטחון פנים 24/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2016-2017 חברת החשמל קרן קיימת 24/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2016-2017 משרד החוץ א ביה"ח הדסה 24/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית מכס ומע"מ 24/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2016-2017 משרד החוץ א מכס ומע"מ 31/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית מדע+בטחון פנים 31/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 עיריית ירושלים קרן קיימת 31/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 בנק הפועלים חברת החשמל 31/01/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2016-2017 מכס ומע"מ מדע+בטחון פנים 07/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה קרן קיימת 07/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית חברת החשמל 07/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 עיריית ירושלים בנק הפועלים 07/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2016-2017 משרד החוץ א מדע+בטחון פנים 14/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2016-2017 מכס ומע"מ חברת החשמל 14/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה בנק הפועלים 14/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית עיריית ירושלים 14/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2016-2017 משרד החוץ א קרן קיימת 21/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 מדע+בטחון פנים חברת החשמל 21/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2016-2017 מכס ומע"מ עיריית ירושלים 21/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה הסוכנות היהודית 21/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2016-2017 בית הלוחם ב הסוכנות היהודית 28/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 0
ב' 2016-2017 משרד החוץ א חברת החשמל 28/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2016-2017 קרן קיימת בנק הפועלים 28/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2016-2017 מדע+בטחון פנים עיריית ירושלים 28/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ב' 2016-2017 מכס ומע"מ ביה"ח הדסה 28/02/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2016-2017 משרד החוץ א בנק הפועלים 07/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 חברת החשמל עיריית ירושלים 07/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2016-2017 קרן קיימת הסוכנות היהודית 07/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 מדע+בטחון פנים ביה"ח הדסה 07/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2016-2017 משרד החוץ א עיריית ירושלים 14/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 בנק הפועלים הסוכנות היהודית 14/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 חברת החשמל ביה"ח הדסה 14/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2016-2017 קרן קיימת מכס ומע"מ 14/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2016-2017 משרד החוץ א הסוכנות היהודית 21/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2016-2017 עיריית ירושלים ביה"ח הדסה 21/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2016-2017 בנק הפועלים מכס ומע"מ 21/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2016-2017 קרן קיימת מדע+בטחון פנים 21/03/2017 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0


 

t52

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2012-2013 בית הלוחם ב 23 20 3 0 0 61 8 53 61
2012-2013 חברת החשמל 23 19 4 0 0 58 11 47 58
2015-2016 משרד האוצר 18 18 0 0 0 53 1 52 53
2012-2013 מכס ומע"מ 23 19 4 0 0 51 18 33 51
2014-2015 משטרת ירושלים 18 17 1 0 0 49 5 44 49
2011-2012 גימלאי בזק 18 17 1 0 0 45 9 36 45
2013-2014 גימלאי בזק 18 16 2 0 0 45 9 36 45
2014-2015 בנק הפועלים 18 16 2 0 0 43 11 32 43
2013-2014 משרד האוצר 18 15 3 0 0 43 11 32 43
2010-2011 בית הלוחם ב 16 16 0 0 0 41 7 34 41
2016-2017 בנק הפועלים 17 13 4 0 0 39 12 27 39
2015-2016 ביה"ח הדסה 18 14 4 0 0 38 16 22 38
2016-2017 קרן קיימת 17 14 3 0 0 37 14 23 37
2011-2012 בנק ישראל א 18 12 6 0 0 37 17 20 37
2012-2013 מדע+בטחון פנים 23 13 10 0 0 37 32 5 37
2011-2012 משרד האוצר 18 13 5 0 0 36 18 18 36
2014-2015 מדע+בטחון פנים 18 12 6 0 0 35 19 16 35
2012-2013 משרד הבינוי 23 11 12 0 0 35 34 1 35
2011-2012 בנק לאומי 18 11 7 0 0 34 20 14 34
2010-2011 גימלאי בזק 16 12 4 0 0 33 15 18 33
2015-2016 מדע+בטחון פנים 18 11 7 0 0 33 21 12 33
2010-2011 בנק ישראל א 16 10 6 0 0 32 16 16 32
2009-2010 בית הלוחם ב 14 10 4 0 0 31 11 20 31
2014-2015 הסוכנות היהודית 18 12 6 0 0 31 23 8 31
2015-2016 קרן קיימת 18 12 6 0 0 31 23 8 31
2012-2013 משרד החינוך 23 11 12 0 0 31 38 -7 31
2013-2014 בנק הפועלים 18 11 7 0 0 30 24 6 30
2012-2013 עובדי הכנסת 23 9 14 0 0 30 39 -9 30
2016-2017 מדע+בטחון פנים 15 10 5 0 0 29 16 13 29
2015-2016 הסוכנות היהודית 18 9 9 0 0 29 25 4 29
2012-2013 בית הלוחם ג 23 10 13 0 0 29 40 -11 29
2013-2014 בנק ישראל א 18 10 8 0 0 28 26 2 28
2013-2014 הסוכנות היהודית 18 8 10 0 0 27 27 0 27
2014-2015 קרן קיימת 18 8 10 0 0 27 27 0 27
2012-2013 ה.ל. לאומי 12 9 3 0 0 26 10 16 26
2016-2017 הסוכנות היהודית 16 8 8 0 0 26 22 4 26
2011-2012 מכס ומע"מ 18 8 10 0 0 25 29 -4 25
2015-2016 מכס ומע"מ 18 8 10 0 0 25 29 -4 25
2013-2014 קרן קיימת 18 8 10 0 0 25 29 -4 25
2016-2017 עיריית ירושלים 16 9 7 0 0 24 24 0 24
2016-2017 מכס ומע"מ 17 7 10 0 0 24 27 -3 24
2010-2011 מכס ומע"מ 16 9 7 0 0 23 25 -2 23
2014-2015 חברת החשמל 18 8 9 1 0 23 31 -8 23
2012-2013 בנק ישראל ב 23 6 17 0 0 23 46 -23 23
2016-2017 ביה"ח הדסה 18 8 9 1 0 22 32 -10 22
2013-2014 חברת בזק 18 7 11 0 0 22 32 -10 22
2016-2017 משרד החוץ א 16 6 9 1 0 21 27 -6 21
2009-2010 בנק ישראל א 14 7 7 0 0 20 22 -2 20
2010-2011 חברת בזק 16 6 10 0 0 20 28 -8 20
2015-2016 חברת החשמל 18 7 11 0 0 20 34 -14 20
2014-2015 עיריית ירושלים 18 6 12 0 0 20 34 -14 20
2013-2014 מדע+בטחון פנים 18 6 12 0 0 19 35 -16 19
2016-2017 חברת החשמל 17 5 10 2 0 18 33 -15 18
2011-2012 חברת בזק 18 6 12 0 0 18 36 -18 18
2014-2015 חברת בזק 18 5 13 0 0 18 36 -18 18
2013-2014 עיריית ירושלים 18 4 14 0 0 18 36 -18 18
2011-2012 מדע+בטחון פנים 18 4 14 0 0 17 37 -20 17
2015-2016 עיריית ירושלים 18 4 14 0 0 17 37 -20 17
2014-2015 בית הלוחם ב 18 5 13 0 0 16 38 -22 16
2009-2010 חברת בזק 14 5 9 0 0 15 27 -12 15
2015-2016 חברת בזק 18 5 13 0 0 15 39 -24 15
2009-2010 מדע+בטחון פנים 14 3 11 0 0 11 31 -20 11
2010-2011 מדע+בטחון פנים 16 1 15 0 0 9 39 -30 9
2016-2017 בית הלוחם ב 17 3 14 0 0 9 42 -33 9
2015-2016 משרד החינוך 18 2 16 0 0 9 45 -36 9
2014-2015 בנק ישראל א 18 1 17 0 0 8 46 -38 8
2011-2012 בנק ישראל ב 18 0 18 0 0 4 50 -46 4
2009-2010 קרן קיימת 14 1 13 0 0 3 39 -36 3
2008-2009 חברת בזק 4 4 0 0 0 11 1 10 0
2008-2009 בית הלוחם ב 2 1 1 0 0 3 3 0 0
2008-2009 מדע+בטחון פנים 4 1 3 0 0 2 10 -8 0