טניס שדה – דרג ג

 

53

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2018-2019 משרד החינוך משרד הכלכלה 25/10/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת ה.ה הסביבה 25/10/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש משרד החוץ ב 25/10/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 מ.לשרותי דת א מ. לשרותי דת ב 25/10/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך משרד החוץ ב 01/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת מ. לשרותי דת ב 01/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש מ.לשרותי דת א 01/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 משרד החינוך מ.לשרותי דת א 08/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת עיריית בית שמש 08/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה משרד החוץ ב 08/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך עובדי הכנסת 15/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 ביה"ח הדסה משרד החוץ ב 15/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה מ.לשרותי דת א 15/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה עובדי הכנסת 22/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2018-2019 ביה"ח הדסה מ. לשרותי דת ב 22/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 ה.ה הסביבה עיריית בית שמש 22/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 משרד החוץ ב עובדי הכנסת 29/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 ה.ה הסביבה משרד החינוך 29/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב עיריית בית שמש 29/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 מ.לשרותי דת א עובדי הכנסת 13/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב משרד החינוך 13/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 ה.ה הסביבה משרד הכלכלה 13/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 ביה"ח הדסה עובדי הכנסת 20/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש משרד החינוך 20/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב משרד הכלכלה 20/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 משרד החוץ ב ה.ה הסביבה 20/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 ביה"ח הדסה משרד החינוך 27/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2018-2019 מ.לשרותי דת א ה.ה הסביבה 27/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב משרד החוץ ב 27/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה משרד החינוך 03/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 ה.ה הסביבה עובדי הכנסת 03/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב מ.לשרותי דת א 03/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 משרד החינוך עיריית בית שמש 10/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה עובדי הכנסת 10/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 משרד החוץ ב מ. לשרותי דת ב 10/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת מ.לשרותי דת א 17/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך מ. לשרותי דת ב 17/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2018-2019 ה.ה הסביבה משרד החוץ ב 17/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת משרד החוץ ב 24/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך ה.ה הסביבה 24/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש מ. לשרותי דת ב 24/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת משרד החינוך 31/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה מ. לשרותי דת ב 31/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש ה.ה הסביבה 31/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 מ.לשרותי דת א משרד החינוך 07/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש עובדי הכנסת 07/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב ה.ה הסביבה 07/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 משרד החוץ ב משרד החינוך 14/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב עובדי הכנסת 14/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 מ.לשרותי דת א עיריית בית שמש 14/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0


 

t53

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2017-2018 בנק ישראל א 22 21 1 0 0 61 5 56 61
2017-2018 משרד החוץ א 22 18 4 0 0 52 14 38 52
2013-2014 משטרת ירושלים 18 18 0 0 0 51 3 48 51
2017-2018 חברת החשמל 22 17 4 0 1 51 12 39 51
2015-2016 בית הלוחם ב 20 16 4 0 0 49 11 38 49
2016-2017 חברת בזק 18 17 1 0 0 48 6 42 48
2017-2018 בית הלוחם ב 22 17 5 0 0 48 18 30 48
2015-2016 משרד החוץ א 20 16 4 0 0 47 13 34 47
2014-2015 מכס ומע"מ 16 16 0 0 0 45 3 42 45
2017-2018 בנק ישראל ב 22 15 7 0 0 45 21 24 45
2010-2011 בנק לאומי 16 16 0 0 0 43 5 38 43
2016-2017 משרד החינוך 18 15 3 0 0 43 11 32 43
2014-2015 משרד החינוך 16 14 2 0 0 42 6 36 42
2013-2014 מכס ומע"מ 18 13 5 0 0 40 14 26 40
2018-2019 משרד החינוך 15 14 1 0 0 39 6 33 39
2016-2017 בנק ישראל ב 18 12 6 0 0 38 16 22 38
2015-2016 בנק ישראל א 20 12 8 0 0 38 22 16 38
2011-2012 בנק הפועלים 16 13 3 0 0 37 11 26 37
2016-2017 עובדי הכנסת 18 12 6 0 0 37 17 20 37
2010-2011 בנק ישראל ב 16 13 3 0 0 36 12 24 36
2015-2016 בנק ישראל ב 20 12 8 0 0 36 24 12 36
2013-2014 עובדי הכנסת 18 13 5 0 0 35 19 16 35
2013-2014 משרד החינוך 18 11 7 0 0 35 19 16 35
2011-2012 חברת החשמל 16 12 4 0 0 34 14 20 34
2009-2010 מכס ומע"מ 13 11 2 0 0 33 6 27 33
2016-2017 בנק ישראל א 18 11 7 0 0 32 22 10 32
2011-2012 משרד החינוך 16 12 4 0 0 31 17 14 31
2010-2011 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 31 17 14 31
2014-2015 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 31 17 14 31
2018-2019 ה.ה הסביבה 15 10 5 0 0 30 15 15 30
2014-2015 בנק ישראל ב 16 9 7 0 0 30 18 12 30
2015-2016 משרד הבינוי 20 10 10 0 0 30 30 0 30
2017-2018 משרד הבינוי 22 10 12 0 0 30 36 -6 30
2018-2019 עובדי הכנסת 15 10 5 0 0 29 16 13 29
2011-2012 קרן קיימת 16 9 7 0 0 28 20 8 28
2015-2016 עובדי הכנסת 20 10 10 0 0 28 32 -4 28
2016-2017 מ. לשרותי דת ב 18 8 10 0 0 26 28 -2 26
2015-2016 משרד החוץ ב 20 7 13 0 0 26 34 -8 26
2017-2018 ה.ה הסביבה 22 8 14 0 0 25 41 -16 25
2013-2014 בנק ישראל ב 18 7 11 0 0 24 30 -6 24
2017-2018 משרד החוץ ב 22 6 16 0 0 24 42 -18 24
2009-2010 בנק ישראל ב 13 6 7 0 0 21 18 3 21
2009-2010 משרד החינוך 13 6 7 0 0 21 18 3 21
2011-2012 עובדי הכנסת 16 7 9 0 0 21 27 -6 21
2010-2011 חברת החשמל 16 8 8 0 0 21 27 -6 21
2016-2017 משרד הבינוי 18 7 11 0 0 20 34 -14 20
2015-2016 מ.לשרותי דת א 20 7 13 0 0 20 40 -20 20
2011-2012 משרד הבינוי 16 5 11 0 0 19 29 -10 19
2017-2018 עובדי הכנסת 22 6 13 0 3 19 38 -19 19
2018-2019 מ.לשרותי דת א 15 6 9 0 0 18 27 -9 18
2018-2019 משרד החוץ ב 15 6 9 0 0 18 27 -9 18
2010-2011 קרן קיימת 16 5 11 0 0 18 30 -12 18
2014-2015 מ.לשרותי דת א 16 6 10 0 0 18 30 -12 18
2010-2011 משרד החינוך 16 5 11 0 0 18 30 -12 18
2010-2011 משרד הבינוי 16 5 11 0 0 17 31 -14 17
2017-2018 מ.לשרותי דת א 22 6 15 0 1 17 46 -29 17
2018-2019 ביה"ח הדסה 8 5 3 0 0 16 8 8 16
2018-2019 משרד הכלכלה 15 5 10 0 0 16 29 -13 16
2013-2014 עיריית בית שמש 18 6 12 0 0 15 39 -24 15
2018-2019 מ. לשרותי דת ב 15 4 11 0 0 14 31 -17 14
2013-2014 משרד הבינוי 18 5 13 0 0 14 40 -26 14
2018-2019 עיריית בית שמש 15 4 11 0 0 12 33 -21 12
2016-2017 משרד החוץ ב 18 3 15 0 0 11 43 -32 11
2013-2014 מ.לשרותי דת א 18 2 16 0 0 10 44 -34 10
2009-2010 משרד הבינוי 13 3 10 0 0 9 30 -21 9
2016-2017 עיריית בית שמש 18 3 9 6 0 9 45 -36 9
2015-2016 מ. לשרותי דת ב 20 2 18 0 0 7 53 -46 7
2015-2016 עיריית בית שמש 20 2 18 0 0 7 53 -46 7
2014-2015 מ. לשרותי דת ב 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2014-2015 משרד הבינוי 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2014-2015 עיריית בית שמש 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2016-2017 מ.לשרותי דת א 18 2 15 1 0 6 48 -42 6
2017-2018 עיריית בית שמש 22 2 18 0 2 6 54 -48 6
2017-2018 מ. לשרותי דת ב 22 1 18 0 3 3 54 -51 3
2008-2009 מכס ומע"מ 5 4 1 0 0 11 4 7 0
2008-2009 משרד החינוך 5 2 3 0 0 9 6 3 0
2008-2009 בנק ישראל א 6 4 2 0 0 10 8 2 0
2008-2009 משרד הבינוי 6 1 5 0 0 4 14 -10 0