טניס שדה – דרג ג

 

53

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2019-2020 בנק ישראל ב ה.ה הסביבה 07/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת משרד החוץ 07/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2019-2020 משרד הבינוי משרד הכלכלה 07/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2019-2020 עיריית בית שמש מ.לשרותי דת 07/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2019-2020 בנק ישראל ב מ.לשרותי דת 14/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2019-2020 משרד הכלכלה משרד החוץ 14/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2019-2020 משרד הבינוי ה.ה הסביבה 14/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת עיריית בית שמש 14/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2019-2020 בנק ישראל ב עובדי הכנסת 21/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2019-2020 משרד הבינוי משרד החוץ 21/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2019-2020 ה.ה הסביבה מ.לשרותי דת 21/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2019-2020 משרד הכלכלה עיריית בית שמש 21/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2019-2020 ה.ה הסביבה עובדי הכנסת 28/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2019-2020 משרד הכלכלה בנק ישראל ב 28/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2019-2020 משרד הבינוי מ.לשרותי דת 28/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2019-2020 משרד החוץ עיריית בית שמש 28/11/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ג' 2019-2020 משרד הבינוי עיריית בית שמש 05/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2019-2020 ה.ה הסביבה משרד הכלכלה 05/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2019-2020 משרד החוץ בנק ישראל ב 05/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2019-2020 מ.לשרותי דת עובדי הכנסת 05/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2019-2020 משרד הבינוי עובדי הכנסת 12/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2019-2020 עיריית בית שמש בנק ישראל ב 12/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2019-2020 מ.לשרותי דת משרד הכלכלה 12/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2019-2020 משרד החוץ ה.ה הסביבה 12/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת משרד הכלכלה 19/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2019-2020 משרד הבינוי בנק ישראל ב 19/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2019-2020 עיריית בית שמש ה.ה הסביבה 19/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ג' 2019-2020 מ.לשרותי דת משרד החוץ 19/12/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2019-2020 ה.ה הסביבה בנק ישראל ב 09/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2019-2020 מ.לשרותי דת עיריית בית שמש 09/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2019-2020 משרד החוץ עובדי הכנסת 09/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2019-2020 משרד הכלכלה משרד הבינוי 09/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 1 2
ג' 2019-2020 משרד הכלכלה בנק ישראל ב 16/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2019-2020 משרד הבינוי עובדי הכנסת 16/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2019-2020 ה.ה הסביבה עיריית בית שמש 16/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ג' 2019-2020 משרד החוץ מ.לשרותי דת 16/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ג' 2019-2020 בנק ישראל ב עיריית בית שמש 23/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2019-2020 משרד הכלכלה עובדי הכנסת 23/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2019-2020 משרד הבינוי מ.לשרותי דת 23/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2019-2020 ה.ה הסביבה משרד החוץ 23/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2019-2020 משרד הבינוי ה.ה הסביבה 30/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ג' 2019-2020 משרד הכלכלה עיריית בית שמש 30/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ג' 2019-2020 בנק ישראל ב משרד החוץ 30/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת מ.לשרותי דת 30/01/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת ה.ה הסביבה 06/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2019-2020 בנק ישראל ב משרד הבינוי 06/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2019-2020 משרד הכלכלה מ.לשרותי דת 06/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 0 3
ג' 2019-2020 עיריית בית שמש משרד החוץ 06/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת בנק ישראל ב 13/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2019-2020 משרד הכלכלה משרד החוץ 13/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2019-2020 מ.לשרותי דת ה.ה הסביבה 13/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ג' 2019-2020 עיריית בית שמש משרד הבינוי 13/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2019-2020 מ.לשרותי דת בנק ישראל ב 20/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2019-2020 עיריית בית שמש עובדי הכנסת 20/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2019-2020 משרד הכלכלה ה.ה הסביבה 20/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 2 1
ג' 2019-2020 משרד החוץ משרד הבינוי 20/02/2020 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3


 

t53

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2017-2018 בנק ישראל א 22 21 1 0 0 61 5 56 61
2017-2018 משרד החוץ א 22 18 4 0 0 52 14 38 52
2013-2014 משטרת ירושלים 18 18 0 0 0 51 3 48 51
2017-2018 חברת החשמל 22 17 4 0 1 51 12 39 51
2015-2016 בית הלוחם ב 20 16 4 0 0 49 11 38 49
2016-2017 חברת בזק 18 17 1 0 0 48 6 42 48
2017-2018 בית הלוחם ב 22 17 5 0 0 48 18 30 48
2015-2016 משרד החוץ א 20 16 4 0 0 47 13 34 47
2014-2015 מכס ומע"מ 16 16 0 0 0 45 3 42 45
2017-2018 בנק ישראל ב 22 15 7 0 0 45 21 24 45
2010-2011 בנק לאומי 16 16 0 0 0 43 5 38 43
2016-2017 משרד החינוך 18 15 3 0 0 43 11 32 43
2014-2015 משרד החינוך 16 14 2 0 0 42 6 36 42
2013-2014 מכס ומע"מ 18 13 5 0 0 40 14 26 40
2018-2019 משרד החינוך 15 14 1 0 0 39 6 33 39
2016-2017 בנק ישראל ב 18 12 6 0 0 38 16 22 38
2015-2016 בנק ישראל א 20 12 8 0 0 38 22 16 38
2011-2012 בנק הפועלים 16 13 3 0 0 37 11 26 37
2016-2017 עובדי הכנסת 18 12 6 0 0 37 17 20 37
2010-2011 בנק ישראל ב 16 13 3 0 0 36 12 24 36
2015-2016 בנק ישראל ב 20 12 8 0 0 36 24 12 36
2013-2014 עובדי הכנסת 18 13 5 0 0 35 19 16 35
2013-2014 משרד החינוך 18 11 7 0 0 35 19 16 35
2019-2020 משרד הבינוי 14 12 2 0 0 34 8 26 34
2011-2012 חברת החשמל 16 12 4 0 0 34 14 20 34
2009-2010 מכס ומע"מ 13 11 2 0 0 33 6 27 33
2016-2017 בנק ישראל א 18 11 7 0 0 32 22 10 32
2011-2012 משרד החינוך 16 12 4 0 0 31 17 14 31
2014-2015 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 31 17 14 31
2010-2011 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 31 17 14 31
2018-2019 ה.ה הסביבה 15 10 5 0 0 30 15 15 30
2014-2015 בנק ישראל ב 16 9 7 0 0 30 18 12 30
2015-2016 משרד הבינוי 20 10 10 0 0 30 30 0 30
2017-2018 משרד הבינוי 22 10 12 0 0 30 36 -6 30
2018-2019 עובדי הכנסת 15 10 5 0 0 29 16 13 29
2011-2012 קרן קיימת 16 9 7 0 0 28 20 8 28
2015-2016 עובדי הכנסת 20 10 10 0 0 28 32 -4 28
2019-2020 עובדי הכנסת 14 9 5 0 0 26 16 10 26
2015-2016 משרד החוץ 20 7 13 0 0 26 34 -8 26
2019-2020 בנק ישראל ב 14 8 6 0 0 25 17 8 25
2017-2018 ה.ה הסביבה 22 8 14 0 0 25 41 -16 25
2013-2014 בנק ישראל ב 18 7 11 0 0 24 30 -6 24
2017-2018 משרד החוץ 22 6 16 0 0 24 42 -18 24
2019-2020 משרד החוץ 14 7 7 0 0 23 19 4 23
2019-2020 ה.ה הסביבה 14 7 7 0 0 22 20 2 22
2009-2010 משרד החינוך 13 6 7 0 0 21 18 3 21
2009-2010 בנק ישראל ב 13 6 7 0 0 21 18 3 21
2011-2012 עובדי הכנסת 16 7 9 0 0 21 27 -6 21
2010-2011 חברת החשמל 16 8 8 0 0 21 27 -6 21
2016-2017 משרד הבינוי 18 7 11 0 0 20 34 -14 20
2015-2016 מ.לשרותי דת 20 7 13 0 0 20 40 -20 20
2011-2012 משרד הבינוי 16 5 11 0 0 19 29 -10 19
2017-2018 עובדי הכנסת 22 6 13 0 3 19 38 -19 19
2018-2019 מ.לשרותי דת 15 6 9 0 0 18 27 -9 18
2018-2019 משרד החוץ 15 6 9 0 0 18 27 -9 18
2014-2015 מ.לשרותי דת 16 6 10 0 0 18 30 -12 18
2010-2011 משרד החינוך 16 5 11 0 0 18 30 -12 18
2010-2011 קרן קיימת 16 5 11 0 0 18 30 -12 18
2019-2020 עיריית בית שמש 14 6 8 0 0 17 25 -8 17
2010-2011 משרד הבינוי 16 5 11 0 0 17 31 -14 17
2017-2018 מ.לשרותי דת 22 6 15 0 1 17 46 -29 17
2018-2019 ביה"ח הדסה 8 5 3 0 0 16 8 8 16
2018-2019 משרד הכלכלה 15 5 10 0 0 16 29 -13 16
2013-2014 עיריית בית שמש 18 6 12 0 0 15 39 -24 15
2013-2014 משרד הבינוי 18 5 13 0 0 14 40 -26 14
2018-2019 עיריית בית שמש 15 4 11 0 0 12 33 -21 12
2019-2020 מ.לשרותי דת 14 3 11 0 0 11 31 -20 11
2016-2017 משרד החוץ 18 3 15 0 0 11 43 -32 11
2019-2020 משרד הכלכלה 14 4 10 0 0 10 32 -22 10
2013-2014 מ.לשרותי דת 18 2 16 0 0 10 44 -34 10
2009-2010 משרד הבינוי 13 3 10 0 0 9 30 -21 9
2016-2017 עיריית בית שמש 18 3 9 6 0 9 45 -36 9
2015-2016 עיריית בית שמש 20 2 18 0 0 7 53 -46 7
2014-2015 עיריית בית שמש 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2014-2015 משרד הבינוי 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2016-2017 מ.לשרותי דת 18 2 15 1 0 6 48 -42 6
2017-2018 עיריית בית שמש 22 2 18 0 2 6 54 -48 6
2008-2009 מכס ומע"מ 5 4 1 0 0 11 4 7 0
2008-2009 משרד החינוך 5 2 3 0 0 9 6 3 0
2008-2009 בנק ישראל א 6 4 2 0 0 10 8 2 0
2008-2009 משרד הבינוי 6 1 5 0 0 4 14 -10 0