בחרו עמוד

טניס שדה – דרג ג

 

53

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2017-2018 בנק ישראל ב מ. לשרותי דת ב 02/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2017-2018 עובדי הכנסת מ.לשרותי דת א 02/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2017-2018 משרד הבינוי משרד החוץ ב 02/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ג' 2017-2018 בנק ישראל א משרד החוץ א 02/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ג' 2017-2018 בנק ישראל ב עיריית בית שמש 09/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2017-2018 עובדי הכנסת חברת החשמל 09/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה משרד החוץ א 09/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 משרד הבינוי מ. לשרותי דת ב 09/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל ב עובדי הכנסת 16/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2017-2018 בית הלוחם ב משרד החוץ א 16/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2017-2018 משרד החוץ ב מ. לשרותי דת ב 16/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה מ.לשרותי דת א 16/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 משרד הבינוי עיריית בית שמש 16/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2017-2018 משרד הבינוי עובדי הכנסת 23/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2017-2018 בנק ישראל א בנק ישראל ב 23/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2017-2018 משרד החוץ א מ.לשרותי דת א 23/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2017-2018 משרד החוץ ב עיריית בית שמש 23/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2017-2018 משרד החוץ ב עובדי הכנסת 30/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה בנק ישראל ב 30/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2017-2018 מ. לשרותי דת ב עיריית בית שמש 30/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 משרד החוץ א חברת החשמל 30/11/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 מ. לשרותי דת ב עובדי הכנסת 07/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 משרד החוץ א בנק ישראל ב 07/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2017-2018 מ.לשרותי דת א חברת החשמל 07/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 משרד החוץ ב בנק ישראל א 07/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ג' 2017-2018 עיריית בית שמש עובדי הכנסת 21/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2017-2018 מ.לשרותי דת א בנק ישראל ב 21/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2017-2018 מ. לשרותי דת ב בנק ישראל א 21/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 משרד החוץ א משרד הבינוי 21/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2017-2018 בית הלוחם ב עובדי הכנסת 28/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2017-2018 חברת החשמל בנק ישראל ב 28/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2017-2018 מ.לשרותי דת א משרד הבינוי 28/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 מ. לשרותי דת ב ה.ה הסביבה 28/12/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 עובדי הכנסת בנק ישראל א 04/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 בית הלוחם ב בנק ישראל ב 04/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 עיריית בית שמש ה.ה הסביבה 04/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 מ.לשרותי דת א משרד החוץ ב 04/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל ב משרד הבינוי 11/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2017-2018 עובדי הכנסת ה.ה הסביבה 11/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2017-2018 חברת החשמל משרד החוץ ב 11/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2017-2018 עיריית בית שמש משרד החוץ א 11/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 בנק ישראל ב משרד החוץ ב 18/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2017-2018 עובדי הכנסת משרד החוץ א 18/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2017-2018 בנק ישראל א ה.ה הסביבה 18/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2017-2018 חברת החשמל מ. לשרותי דת ב 18/01/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2017-2018 מ. לשרותי דת ב בנק ישראל ב 22/02/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2017-2018 מ.לשרותי דת א עובדי הכנסת 22/02/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2017-2018 משרד החוץ ב משרד הבינוי 22/02/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ג' 2017-2018 משרד החוץ א בנק ישראל א 22/02/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 משרד החוץ ב בנק ישראל ב 08/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2017-2018 משרד החוץ א עובדי הכנסת 08/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2017-2018 בית הלוחם ב בנק ישראל א 08/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 מ. לשרותי דת ב חברת החשמל 08/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2017-2018 משרד החוץ ב חברת החשמל 15/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 משרד החוץ א עיריית בית שמש 15/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 מ. לשרותי דת ב מ.לשרותי דת א 15/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 0
ג' 2017-2018 משרד הבינוי בנק ישראל ב 15/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 בית הלוחם ב עובדי הכנסת 15/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה בנק ישראל א 15/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה בנק ישראל ב 22/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל א עובדי הכנסת 22/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 משרד הבינוי חברת החשמל 22/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2017-2018 בית הלוחם ב עיריית בית שמש 22/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 משרד החוץ ב מ.לשרותי דת א 22/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 משרד החוץ א מ. לשרותי דת ב 22/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל ב חברת החשמל 29/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה עובדי הכנסת 29/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל א עיריית בית שמש 29/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2017-2018 משרד הבינוי מ.לשרותי דת א 29/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 בית הלוחם ב מ. לשרותי דת ב 29/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 משרד החוץ ב משרד החוץ א 29/03/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 0
ג' 2017-2018 עובדי הכנסת עיריית בית שמש 26/04/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל ב מ.לשרותי דת א 26/04/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה חברת החשמל 26/04/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל א מ. לשרותי דת ב 26/04/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 משרד הבינוי משרד החוץ א 26/04/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 בית הלוחם ב משרד החוץ ב 26/04/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 0
ג' 2017-2018 עובדי הכנסת מ. לשרותי דת ב 03/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל ב משרד החוץ א 03/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה עיריית בית שמש 03/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2017-2018 חברת החשמל מ.לשרותי דת א 03/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל א משרד החוץ ב 03/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 משרד הבינוי בית הלוחם ב 03/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 0
ג' 2017-2018 עובדי הכנסת משרד החוץ ב 17/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל ב בית הלוחם ב 17/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה מ.לשרותי דת א 17/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2017-2018 עיריית בית שמש מ. לשרותי דת ב 17/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 חברת החשמל משרד החוץ א 17/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל א משרד הבינוי 17/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 0
ג' 2017-2018 עובדי הכנסת משרד הבינוי 24/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 בנק ישראל ב בנק ישראל א 24/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה מ. לשרותי דת ב 24/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2017-2018 מ.לשרותי דת א משרד החוץ א 24/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 עיריית בית שמש משרד החוץ ב 24/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 חברת החשמל בית הלוחם ב 24/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 0
ג' 2017-2018 עובדי הכנסת בנק ישראל ב 31/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה משרד החוץ א 31/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 מ. לשרותי דת ב משרד החוץ ב 31/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2017-2018 מ.לשרותי דת א בית הלוחם ב 31/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 עיריית בית שמש משרד הבינוי 31/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 חברת החשמל בנק ישראל א 31/05/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 0
ג' 2017-2018 משרד החוץ א בית הלוחם ב 07/06/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 מ. לשרותי דת ב משרד הבינוי 07/06/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2017-2018 מ.לשרותי דת א בנק ישראל א 07/06/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 0
ג' 2017-2018 עיריית בית שמש בנק ישראל ב 07/06/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 חברת החשמל עובדי הכנסת 07/06/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2017-2018 ה.ה הסביבה משרד החוץ ב 07/06/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0


 

t53

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 משטרת ירושלים 18 18 0 0 0 51 3 48 51
2015-2016 בית הלוחם ב 20 16 4 0 0 49 11 38 49
2016-2017 חברת בזק 18 17 1 0 0 48 6 42 48
2015-2016 משרד החוץ א 20 16 4 0 0 47 13 34 47
2014-2015 מכס ומע"מ 16 16 0 0 0 45 3 42 45
2010-2011 בנק לאומי 16 16 0 0 0 43 5 38 43
2016-2017 משרד החינוך 18 15 3 0 0 43 11 32 43
2014-2015 משרד החינוך 16 14 2 0 0 42 6 36 42
2015-2016 בית הלוחם ג 20 16 4 0 0 42 18 24 42
2013-2014 מכס ומע"מ 18 13 5 0 0 40 14 26 40
2016-2017 בנק ישראל ב 18 12 6 0 0 38 16 22 38
2015-2016 בנק ישראל א 20 12 8 0 0 38 22 16 38
2011-2012 בנק הפועלים 16 13 3 0 0 37 11 26 37
2016-2017 עובדי הכנסת 18 12 6 0 0 37 17 20 37
2010-2011 בנק ישראל ב 16 13 3 0 0 36 12 24 36
2013-2014 בית הלוחם ג 18 12 6 0 0 36 18 18 36
2015-2016 בנק ישראל ב 20 12 8 0 0 36 24 12 36
2017-2018 חברת החשמל 13 12 1 0 0 35 4 31 35
2013-2014 משרד החינוך 18 11 7 0 0 35 19 16 35
2013-2014 עובדי הכנסת 18 13 5 0 0 35 19 16 35
2017-2018 בנק ישראל א 12 12 0 0 0 34 2 32 34
2011-2012 חברת החשמל 16 12 4 0 0 34 14 20 34
2009-2010 מכס ומע"מ 13 11 2 0 0 33 6 27 33
2014-2015 בית הלוחם ג 16 10 6 0 0 32 16 16 32
2016-2017 בנק ישראל א 18 11 7 0 0 32 22 10 32
2011-2012 משרד החינוך 16 12 4 0 0 31 17 14 31
2010-2011 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 31 17 14 31
2014-2015 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 31 17 14 31
2014-2015 בנק ישראל ב 16 9 7 0 0 30 18 12 30
2015-2016 משרד הבינוי 20 10 10 0 0 30 30 0 30
2017-2018 משרד החוץ א 13 9 4 0 0 28 11 17 28
2011-2012 קרן קיימת לישראל 16 9 7 0 0 28 20 8 28
2015-2016 עובדי הכנסת 20 10 10 0 0 28 32 -4 28
2016-2017 מ. לשרותי דת ב 18 8 10 0 0 26 28 -2 26
2015-2016 משרד החוץ ב 20 7 13 0 0 26 34 -8 26
2017-2018 בית הלוחם ב 12 9 3 0 0 24 12 12 24
2017-2018 בנק ישראל ב 12 8 4 0 0 24 12 12 24
2013-2014 בנק ישראל ב 18 7 11 0 0 24 30 -6 24
2009-2010 בנק ישראל ב 13 6 7 0 0 21 18 3 21
2009-2010 משרד החינוך 13 6 7 0 0 21 18 3 21
2010-2011 חברת החשמל 16 8 8 0 0 21 27 -6 21
2011-2012 עובדי הכנסת 16 7 9 0 0 21 27 -6 21
2017-2018 משרד הבינוי 13 7 6 0 0 20 19 1 20
2016-2017 משרד הבינוי 18 7 11 0 0 20 34 -14 20
2015-2016 מ.לשרותי דת א 20 7 13 0 0 20 40 -20 20
2011-2012 משרד הבינוי 16 5 11 0 0 19 29 -10 19
2014-2015 מ.לשרותי דת א 16 6 10 0 0 18 30 -12 18
2010-2011 משרד החינוך 16 5 11 0 0 18 30 -12 18
2010-2011 קרן קיימת לישראל 16 5 11 0 0 18 30 -12 18
2010-2011 משרד הבינוי 16 5 11 0 0 17 31 -14 17
2017-2018 עובדי הכנסת 12 5 6 0 1 15 18 -3 15
2013-2014 עיריית בית שמש 18 6 12 0 0 15 39 -24 15
2013-2014 משרד הבינוי 18 5 13 0 0 14 40 -26 14
2016-2017 משרד החוץ ב 18 3 15 0 0 11 43 -32 11
2013-2014 מ.לשרותי דת א 18 2 16 0 0 10 44 -34 10
2017-2018 מ.לשרותי דת א 11 3 8 0 0 9 24 -15 9
2009-2010 משרד הבינוי 13 3 10 0 0 9 30 -21 9
2016-2017 עיריית בית שמש 18 3 9 6 0 9 45 -36 9
2017-2018 משרד החוץ ב 11 1 10 0 0 8 25 -17 8
2017-2018 ה.ה הסביבה 11 2 9 0 0 7 26 -19 7
2015-2016 מ. לשרותי דת ב 20 2 18 0 0 7 53 -46 7
2015-2016 עיריית בית שמש 20 2 18 0 0 7 53 -46 7
2017-2018 עיריית בית שמש 12 2 10 0 0 6 30 -24 6
2014-2015 מ. לשרותי דת ב 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2014-2015 משרד הבינוי 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2014-2015 עיריית בית שמש 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2016-2017 מ.לשרותי דת א 18 2 15 1 0 6 48 -42 6
2017-2018 מ. לשרותי דת ב 12 1 10 0 1 3 30 -27 3
2008-2009 מכס ומע"מ 5 4 1 0 0 11 4 7 0
2008-2009 משרד החינוך 5 2 3 0 0 9 6 3 0
2008-2009 בנק ישראל א 6 4 2 0 0 10 8 2 0
2008-2009 משרד הבינוי 6 1 5 0 0 4 14 -10 0