02-6207235

טניס שדה – דרג ג

 

53

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2009-2010 בנק ישראל ב משרד הבינוי 05/11/2009 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ג' 2009-2010 מכס ומע"מ משרד הבינוי 19/11/2009 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 3 0
ג' 2009-2010 מכס ומע"מ משרד החינוך 26/11/2009 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2009-2010 משרד החינוך בנק ישראל ב 03/12/2009 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 2 1
ג' 2010-2011 קרן קיימת חברת החשמל 14/10/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2010-2011 בנק ישראל ב עובדי הכנסת 14/10/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ג' 2010-2011 משרד הבינוי חברת החשמל 21/10/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ג' 2010-2011 קרן קיימת בנק ישראל ב 21/10/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ג' 2010-2011 משרד החינוך בנק לאומי 28/10/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ג' 2010-2011 משרד הבינוי בנק ישראל ב 28/10/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2010-2011 משרד החינוך חברת החשמל 04/11/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2010-2011 בנק לאומי עובדי הכנסת 04/11/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 2 1
ג' 2010-2011 משרד החינוך עובדי הכנסת 11/11/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ג' 2010-2011 חברת החשמל בנק ישראל ב 11/11/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2010-2011 בנק לאומי קרן קיימת 11/11/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 2 1
ג' 2010-2011 משרד החינוך בנק ישראל ב 25/11/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת קרן קיימת 25/11/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2010-2011 בנק לאומי משרד הבינוי 25/11/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2010-2011 משרד החינוך קרן קיימת 23/12/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת משרד הבינוי 23/12/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2010-2011 קרן קיימת משרד הבינוי 30/12/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ג' 2010-2011 חברת החשמל בנק לאומי 30/12/2010 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2010-2011 משרד החינוך משרד הבינוי 06/01/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2010-2011 בנק ישראל ב בנק לאומי 06/01/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת חברת החשמל 06/01/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2010-2011 קרן קיימת חברת החשמל 13/01/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ג' 2010-2011 בנק ישראל ב עובדי הכנסת 13/01/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג' 3 0
ג' 2010-2011 משרד הבינוי חברת החשמל 20/01/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ג' 2010-2011 קרן קיימת בנק ישראל ב 20/01/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ג' 2010-2011 משרד החינוך בנק לאומי 27/01/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ג' 2010-2011 משרד הבינוי בנק ישראל ב 27/01/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ג' 2010-2011 משרד החינוך חברת החשמל 03/02/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג' 1 2
ג' 2010-2011 בנק לאומי עובדי הכנסת 03/02/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס א' 2 1
ג' 2010-2011 משרד החינוך עובדי הכנסת 10/02/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 2 1
ג' 2010-2011 חברת החשמל בנק ישראל ב 10/02/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2010-2011 בנק לאומי קרן קיימת 10/02/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2010-2011 משרד החינוך בנק ישראל ב 24/02/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת קרן קיימת 24/02/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ג' 2010-2011 בנק לאומי משרד הבינוי 24/02/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג' 3 0
ג' 2010-2011 משרד החינוך קרן קיימת 10/03/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת משרד הבינוי 10/03/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2010-2011 קרן קיימת משרד הבינוי 17/03/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 2 1
ג' 2010-2011 חברת החשמל בנק לאומי 17/03/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2010-2011 משרד החינוך משרד הבינוי 24/03/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס א' 3 0
ג' 2010-2011 בנק ישראל ב בנק לאומי 24/03/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת חברת החשמל 24/03/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ג' 2011-2012 משרד החינוך בנק הפועלים 03/11/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס א' 1 2
ג' 2011-2012 קרן קיימת עובדי הכנסת 03/11/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ג' 2011-2012 משרד החינוך חברת החשמל 10/11/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 2 1
ג' 2011-2012 משרד הבינוי עובדי הכנסת 10/11/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ג' 2011-2012 בנק הפועלים חברת החשמל 17/11/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2011-2012 משרד החינוך קרן קיימת 17/11/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2011-2012 בנק הפועלים קרן קיימת 24/11/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 3 0
ג' 2011-2012 משרד החינוך משרד הבינוי 24/11/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 2 1
ג' 2011-2012 חברת החשמל קרן קיימת 01/12/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 2 1
ג' 2011-2012 בנק הפועלים משרד הבינוי 01/12/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג' 2 1
ג' 2011-2012 חברת החשמל משרד הבינוי 08/12/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2011-2012 קרן קיימת משרד הבינוי 15/12/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ג' 2011-2012 עובדי הכנסת משרד החינוך 15/12/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ג' 2011-2012 עובדי הכנסת בנק הפועלים 29/12/2011 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2011-2012 עובדי הכנסת חברת החשמל 05/01/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2011-2012 משרד החינוך בנק הפועלים 09/02/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2011-2012 קרן קיימת עובדי הכנסת 09/02/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס א' 3 0
ג' 2011-2012 משרד החינוך חברת החשמל 16/02/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2011-2012 משרד הבינוי עובדי הכנסת 16/02/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 1 2
ג' 2011-2012 בנק הפועלים חברת החשמל 23/02/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2011-2012 משרד החינוך קרן קיימת 23/02/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ג' 2011-2012 בנק הפועלים קרן קיימת 01/03/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 1 2
ג' 2011-2012 משרד החינוך משרד הבינוי 01/03/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 2 1
ג' 2011-2012 חברת החשמל קרן קיימת 15/03/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2011-2012 בנק הפועלים משרד הבינוי 15/03/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס א' 3 0
ג' 2011-2012 חברת החשמל משרד הבינוי 22/03/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2011-2012 קרן קיימת משרד הבינוי 29/03/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2011-2012 עובדי הכנסת משרד החינוך 29/03/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2011-2012 עובדי הכנסת חברת החשמל 03/05/2012 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ מ.לשרותי דת א 10/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2013-2014 משרד החינוך עיריית בית שמש 10/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2013-2014 בנק ישראל ב עובדי הכנסת 10/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה' 0 3
ג' 2013-2014 משרד הבינוי בית הלוחם ג 10/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ עיריית בית שמש 17/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2013-2014 משרד החינוך משטרת ירושלים 17/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א בית הלוחם ג 17/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2013-2014 משרד הבינוי עובדי הכנסת 17/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א עובדי הכנסת 24/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2013-2014 עיריית בית שמש משטרת ירושלים 24/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ בית הלוחם ג 24/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2013-2014 משרד החינוך בנק ישראל ב 24/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ משטרת ירושלים 31/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2013-2014 בית הלוחם ג עובדי הכנסת 31/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ג' 2013-2014 משרד החינוך משרד הבינוי 31/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2013-2014 עיריית בית שמש בנק ישראל ב 31/10/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ עובדי הכנסת 07/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2013-2014 משטרת ירושלים בנק ישראל ב 07/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 2 1
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א משרד החינוך 07/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2013-2014 עיריית בית שמש משרד הבינוי 07/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ בנק ישראל ב 14/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2013-2014 בית הלוחם ג משרד החינוך 14/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 2 1
ג' 2013-2014 משטרת ירושלים משרד הבינוי 14/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ג' 2013-2014 עיריית בית שמש מ.לשרותי דת א 14/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ג' 2013-2014 בנק ישראל ב משרד הבינוי 21/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת משרד החינוך 21/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 2 1
ג' 2013-2014 בית הלוחם ג עיריית בית שמש 21/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ג' 2013-2014 משטרת ירושלים מ.לשרותי דת א 21/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ משרד הבינוי 12/12/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2013-2014 בנק ישראל ב מ.לשרותי דת א 12/12/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 2 1
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת עיריית בית שמש 12/12/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ג' 2013-2014 משטרת ירושלים בית הלוחם ג 12/12/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ משרד החינוך 19/12/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2013-2014 בנק ישראל ב בית הלוחם ג 19/12/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 1 2
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת משטרת ירושלים 19/12/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2013-2014 משרד הבינוי מ.לשרותי דת א 19/12/2013 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ג' 2013-2014 בית הלוחם ג משרד הבינוי 23/01/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת בנק ישראל ב 23/01/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א מכס ומע"מ 23/01/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2013-2014 עיריית בית שמש משרד החינוך 23/01/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ משרד הבינוי 30/01/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2013-2014 בית הלוחם ג בנק ישראל ב 30/01/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א משרד החינוך 30/01/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2013-2014 משטרת ירושלים עובדי הכנסת 30/01/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ בנק ישראל ב 06/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ג' 2013-2014 בית הלוחם ג משטרת ירושלים 06/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2013-2014 עיריית בית שמש עובדי הכנסת 06/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א משרד הבינוי 06/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ג' 2013-2014 משרד החינוך עובדי הכנסת 13/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ משטרת ירושלים 13/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 1 2
ג' 2013-2014 משרד הבינוי בנק ישראל ב 13/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2013-2014 עיריית בית שמש בית הלוחם ג 13/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2013-2014 משרד החינוך בית הלוחם ג 20/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ג' 2013-2014 מכס ומע"מ עיריית בית שמש 20/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א בנק ישראל ב 20/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2013-2014 משרד הבינוי משטרת ירושלים 20/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ג' 2013-2014 בנק ישראל ב משטרת ירושלים 27/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2013-2014 משרד החינוך מכס ומע"מ 27/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א עובדי הכנסת 27/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2013-2014 משרד הבינוי עיריית בית שמש 27/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת בית הלוחם ג 06/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2013-2014 בנק ישראל ב עיריית בית שמש 06/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ג' 2013-2014 משרד הבינוי משרד החינוך 06/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א משטרת ירושלים 06/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת מכס ומע"מ 20/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2013-2014 בנק ישראל ב משרד החינוך 20/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א בית הלוחם ג 20/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2013-2014 משטרת ירושלים עיריית בית שמש 20/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 3 0
ג' 2013-2014 בית הלוחם ג מכס ומע"מ 27/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת משרד הבינוי 27/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2013-2014 משטרת ירושלים משרד החינוך 27/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 2 1
ג' 2013-2014 מ.לשרותי דת א עיריית בית שמש 27/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2014-2015 משרד החינוך מ. לשרותי דת ב 02/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב עיריית בית שמש 02/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת בית הלוחם ג 02/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 2 1
ג' 2014-2015 משרד הבינוי מ.לשרותי דת א 02/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ מ. לשרותי דת ב 23/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2014-2015 משרד החינוך עיריית בית שמש 23/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב עובדי הכנסת 23/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2014-2015 משרד הבינוי בית הלוחם ג 23/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב עיריית בית שמש 30/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ מ.לשרותי דת א 30/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 משרד החינוך עובדי הכנסת 30/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2014-2015 משרד הבינוי בנק ישראל ב 30/10/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ עיריית בית שמש 06/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2014-2015 משרד החינוך משרד הבינוי 06/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 מ.לשרותי דת א בית הלוחם ג 06/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב עובדי הכנסת 06/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב משרד הבינוי 13/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ בית הלוחם ג 13/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 עיריית בית שמש עובדי הכנסת 13/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2014-2015 מ.לשרותי דת א בנק ישראל ב 13/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 עיריית בית שמש משרד הבינוי 20/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ עובדי הכנסת 20/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ג' 2014-2015 בית הלוחם ג בנק ישראל ב 20/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ג' 2014-2015 מ.לשרותי דת א משרד החינוך 20/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ בנק ישראל ב 27/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת משרד הבינוי 27/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 בית הלוחם ג משרד החינוך 27/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2014-2015 מ.לשרותי דת א מ. לשרותי דת ב 27/11/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ משרד הבינוי 04/12/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב משרד החינוך 04/12/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 1 2
ג' 2014-2015 בית הלוחם ג מ. לשרותי דת ב 04/12/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ג' 2014-2015 עיריית בית שמש מ.לשרותי דת א 04/12/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת מ.לשרותי דת א 11/12/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ג' 2014-2015 בית הלוחם ג עיריית בית שמש 11/12/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ משרד החינוך 11/12/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב מ. לשרותי דת ב 11/12/2014 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 בית הלוחם ג משרד הבינוי 22/01/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת בנק ישראל ב 22/01/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 2 1
ג' 2014-2015 מ.לשרותי דת א מכס ומע"מ 22/01/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ג' 2014-2015 עיריית בית שמש משרד החינוך 22/01/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 בית הלוחם ג עובדי הכנסת 29/01/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב מכס ומע"מ 29/01/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ג' 2014-2015 עיריית בית שמש בנק ישראל ב 29/01/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2014-2015 מ.לשרותי דת א משרד הבינוי 29/01/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ משרד הבינוי 05/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב משרד החינוך 05/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2014-2015 מ.לשרותי דת א עובדי הכנסת 05/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2014-2015 עיריית בית שמש בית הלוחם ג 05/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב משרד הבינוי 12/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2014-2015 משרד החינוך בנק ישראל ב 12/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ עובדי הכנסת 12/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ג' 2014-2015 מ.לשרותי דת א עיריית בית שמש 12/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2014-2015 משרד החינוך בית הלוחם ג 19/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2014-2015 מכס ומע"מ עיריית בית שמש 19/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב בנק ישראל ב 19/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2014-2015 משרד הבינוי עובדי הכנסת 19/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 משרד הבינוי עיריית בית שמש 26/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב בית הלוחם ג 26/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ג' 2014-2015 משרד החינוך מ.לשרותי דת א 26/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 3 0
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב עובדי הכנסת 26/02/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת עיריית בית שמש 12/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב מ.לשרותי דת א 12/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 משרד החינוך מכס ומע"מ 12/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב בית הלוחם ג 12/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 משרד הבינוי משרד החינוך 19/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב עיריית בית שמש 19/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2014-2015 בית הלוחם ג מ.לשרותי דת א 19/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 3 0
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב מכס ומע"מ 19/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2014-2015 מ. לשרותי דת ב מ.לשרותי דת א 26/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב 0 3
ג' 2014-2015 בית הלוחם ג מכס ומע"מ 26/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ב' 0 3
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת משרד החינוך 26/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב משרד הבינוי 26/03/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2015-2016 בנק ישראל ב מ. לשרותי דת ב 15/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת מ.לשרותי דת א 15/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 בית הלוחם ג עיריית בית שמש 15/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2015-2016 משרד הבינוי משרד החוץ ב 15/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 1 2
ג' 2015-2016 בנק ישראל א משרד החוץ א 15/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2015-2016 בנק ישראל ב עיריית בית שמש 22/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת בית הלוחם ג 22/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב משרד החוץ ב 22/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2015-2016 משרד הבינוי מ. לשרותי דת ב 22/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 2 1
ג' 2015-2016 בנק ישראל א מ.לשרותי דת א 22/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2015-2016 בנק ישראל ב עובדי הכנסת 29/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2015-2016 בנק ישראל א בית הלוחם ג 29/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב משרד החוץ א 29/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 1 2
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב מ. לשרותי דת ב 29/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2015-2016 משרד הבינוי עיריית בית שמש 29/10/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2015-2016 משרד הבינוי עובדי הכנסת 05/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 בנק ישראל א בנק ישראל ב 05/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב מ. לשרותי דת ב 05/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2015-2016 משרד החוץ א מ.לשרותי דת א 05/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 3 0
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב עיריית בית שמש 05/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ג' 2015-2016 משרד הבינוי בנק ישראל א 12/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ א בית הלוחם ג 12/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב עובדי הכנסת 12/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב מ.לשרותי דת א 12/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2015-2016 מ. לשרותי דת ב עיריית בית שמש 12/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 3 0
ג' 2015-2016 מ.לשרותי דת א בית הלוחם ג 19/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 מ. לשרותי דת ב עובדי הכנסת 19/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ א בנק ישראל ב 19/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 2 1
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב עיריית בית שמש 19/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 3 0
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב בנק ישראל א 19/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב בית הלוחם ג 26/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 עיריית בית שמש עובדי הכנסת 26/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2015-2016 מ.לשרותי דת א בנק ישראל ב 26/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ג' 2015-2016 מ. לשרותי דת ב בנק ישראל א 26/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ א משרד הבינוי 26/11/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ג' 2015-2016 בית הלוחם ג בנק ישראל ב 03/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב עובדי הכנסת 03/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2015-2016 עיריית בית שמש בנק ישראל א 03/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ג' 2015-2016 מ.לשרותי דת א משרד הבינוי 03/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ א משרד החוץ ב 03/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת בנק ישראל א 17/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 בית הלוחם ג משרד הבינוי 17/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב בנק ישראל ב 17/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2015-2016 מ.לשרותי דת א משרד החוץ ב 17/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 2 1
ג' 2015-2016 מ. לשרותי דת ב משרד החוץ א 17/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2015-2016 בנק ישראל ב משרד הבינוי 24/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 בית הלוחם ג משרד החוץ ב 24/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב בנק ישראל א 24/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 2 1
ג' 2015-2016 עיריית בית שמש משרד החוץ א 24/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 0 3
ג' 2015-2016 מ.לשרותי דת א מ. לשרותי דת ב 24/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2015-2016 בנק ישראל ב משרד החוץ ב 31/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת משרד החוץ א 31/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2015-2016 בית הלוחם ג מ. לשרותי דת ב 31/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב משרד הבינוי 31/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 3 0
ג' 2015-2016 עיריית בית שמש מ.לשרותי דת א 31/12/2015 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2015-2016 בית הלוחם ג עובדי הכנסת 18/02/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2015-2016 עיריית בית שמש בנק ישראל ב 18/02/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ א בית הלוחם ב 18/02/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ג' 2015-2016 מ. לשרותי דת ב משרד הבינוי 18/02/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 0 3
ג' 2015-2016 מ.לשרותי דת א בנק ישראל א 18/02/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2015-2016 מ. לשרותי דת ב בנק ישראל ב 25/02/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 מ.לשרותי דת א עובדי הכנסת 25/02/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב בית הלוחם ב 25/02/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ א בנק ישראל א 25/02/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2015-2016 משרד החוץ א עובדי הכנסת 03/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 מ. לשרותי דת ב בית הלוחם ג 03/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב משרד הבינוי 03/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 0 3
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב בנק ישראל א 03/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 3 0
ג' 2015-2016 מ.לשרותי דת א עיריית בית שמש 03/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2015-2016 משרד הבינוי בנק ישראל ב 10/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב עובדי הכנסת 10/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב בנק ישראל א 10/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 1 2
ג' 2015-2016 מ. לשרותי דת ב מ.לשרותי דת א 10/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב בנק ישראל ב 17/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 בנק ישראל א עובדי הכנסת 17/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 משרד הבינוי בית הלוחם ג 17/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ א מ. לשרותי דת ב 17/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2015-2016 בנק ישראל ב בית הלוחם ג 31/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב עובדי הכנסת 31/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 משרד הבינוי מ.לשרותי דת א 31/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 3 0
ג' 2015-2016 בית הלוחם ב מ. לשרותי דת ב 31/03/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת עיריית בית שמש 07/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 בנק ישראל ב מ.לשרותי דת א 07/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב בית הלוחם ג 07/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 1 2
ג' 2015-2016 בנק ישראל א מ. לשרותי דת ב 07/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ז' 3 0
ג' 2015-2016 משרד הבינוי משרד החוץ א 07/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 3 0
ג' 2015-2016 בית הלוחם ג מ.לשרותי דת א 14/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת מ. לשרותי דת ב 14/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 בנק ישראל ב משרד החוץ א 14/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו' 2 1
ג' 2015-2016 משרד הבינוי בית הלוחם ב 14/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2015-2016 בית הלוחם ג משרד החוץ א 21/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 בנק ישראל ב בית הלוחם ב 21/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב מ.לשרותי דת א 21/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ג' 2015-2016 בנק ישראל א משרד הבינוי 21/04/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 3 0
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב מ. לשרותי דת ב 26/05/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ו 3 0
ג' 2015-2016 מ.לשרותי דת א משרד החוץ א 26/05/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2015-2016 בית הלוחם ג בית הלוחם ב 26/05/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת משרד הבינוי 26/05/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 בנק ישראל ב בנק ישראל א 26/05/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ג' 2015-2016 בית הלוחם ג בנק ישראל א 02/06/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת בנק ישראל ב 02/06/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2015-2016 משרד החוץ ב משרד החוץ א 02/06/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2015-2016 מ.לשרותי דת א בית הלוחם ב 02/06/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א' 0 3
ג' 2015-2016 עיריית בית שמש משרד הבינוי 02/06/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד 0 3
ג' 2016-2017 משרד החינוך מ. לשרותי דת ב 10/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2016-2017 בנק ישראל ב עובדי הכנסת 10/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2016-2017 משרד הבינוי מ.לשרותי דת א 10/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל א עיריית בית שמש 10/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ג' 2016-2017 משרד החינוך עיריית בית שמש 17/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2016-2017 משרד הבינוי עובדי הכנסת 17/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2016-2017 חברת בזק מ. לשרותי דת ב 17/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2016-2017 משרד החוץ ב מ.לשרותי דת א 17/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2016-2017 משרד החינוך בנק ישראל ב 24/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 משרד החוץ ב עובדי הכנסת 24/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2016-2017 מ. לשרותי דת ב עיריית בית שמש 24/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2016-2017 משרד הבינוי בנק ישראל א 24/11/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 משרד החינוך משרד הבינוי 01/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 מ.לשרותי דת א עובדי הכנסת 01/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2016-2017 חברת בזק עיריית בית שמש 01/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2016-2017 משרד החוץ ב בנק ישראל א 01/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2016-2017 מ.לשרותי דת א בנק ישראל א 08/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 מ. לשרותי דת ב משרד הבינוי 08/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2016-2017 חברת בזק עובדי הכנסת 08/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 עיריית בית שמש בנק ישראל ב 08/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת בנק ישראל א 15/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 חברת בזק בנק ישראל ב 15/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2016-2017 עיריית בית שמש משרד הבינוי 15/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 מ. לשרותי דת ב משרד החוץ ב 15/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 בנק ישראל ב משרד הבינוי 22/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת משרד החינוך 22/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2016-2017 עיריית בית שמש משרד החוץ ב 22/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 מ.לשרותי דת א מ. לשרותי דת ב 22/12/2016 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 בנק ישראל ב משרד החוץ ב 05/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת מ. לשרותי דת ב 05/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2016-2017 חברת בזק משרד הבינוי 05/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2016-2017 עיריית בית שמש מ.לשרותי דת א 05/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 בנק ישראל ב מ.לשרותי דת א 12/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת עיריית בית שמש 12/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 חברת בזק משרד החינוך 12/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2016-2017 משרד הבינוי משרד החוץ ב 12/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל א מ. לשרותי דת ב 12/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת בנק ישראל ב 26/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2016-2017 מ. לשרותי דת ב משרד החינוך 26/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2016-2017 מ.לשרותי דת א משרד הבינוי 26/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 עיריית בית שמש בנק ישראל א 26/01/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 משרד החוץ ב משרד החינוך 02/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2016-2017 מ.לשרותי דת א בנק ישראל ב 02/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2016-2017 חברת בזק משרד הבינוי 02/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2016-2017 מ. לשרותי דת ב בנק ישראל א 02/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 מ.לשרותי דת א עיריית בית שמש 09/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 משרד החינוך בנק ישראל א 09/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 חברת בזק בנק ישראל ב 09/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 משרד החוץ ב משרד הבינוי 09/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 משרד החינוך עובדי הכנסת 16/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2016-2017 משרד הבינוי בנק ישראל ב 16/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2016-2017 חברת בזק עיריית בית שמש 16/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2016-2017 מ. לשרותי דת ב מ.לשרותי דת א 16/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2016-2017 משרד החינוך מ.לשרותי דת א 23/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 משרד החוץ ב בנק ישראל ב 23/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2016-2017 משרד הבינוי עיריית בית שמש 23/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2016-2017 חברת בזק מ. לשרותי דת ב 23/02/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל ב עיריית בית שמש 02/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2016-2017 משרד החינוך חברת בזק 02/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 0
ג' 2016-2017 משרד החוץ ב עובדי הכנסת 02/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ד' 0 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל א מ.לשרותי דת א 02/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2016-2017 משרד הבינוי מ. לשרותי דת ב 02/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת מ.לשרותי דת א 16/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל ב מ. לשרותי דת ב 16/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2016-2017 משרד החוץ ב עיריית בית שמש 16/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 בנק ישראל א חברת בזק 16/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת חברת בזק 23/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2016-2017 בנק ישראל ב משרד החינוך 23/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2016-2017 עיריית בית שמש מ. לשרותי דת ב 23/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 בנק ישראל א משרד הבינוי 23/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת משרד הבינוי 30/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל ב בנק ישראל א 30/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2016-2017 משרד החוץ ב מ. לשרותי דת ב 30/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2016-2017 מ.לשרותי דת א חברת בזק 30/03/2017 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 0


 

t53

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 משטרת ירושלים 18 18 0 0 0 51 3 48 51
2015-2016 בית הלוחם ב 20 16 4 0 0 49 11 38 49
2015-2016 משרד החוץ א 20 16 4 0 0 47 13 34 47
2014-2015 מכס ומע"מ 16 16 0 0 0 45 3 42 45
2010-2011 בנק לאומי 16 16 0 0 0 43 5 38 43
2014-2015 משרד החינוך 16 14 2 0 0 42 6 36 42
2015-2016 בית הלוחם ג 20 16 4 0 0 42 18 24 42
2013-2014 מכס ומע"מ 18 13 5 0 0 40 14 26 40
2016-2017 משרד החינוך 15 14 1 0 0 39 6 33 39
2015-2016 בנק ישראל א 20 12 8 0 0 38 22 16 38
2011-2012 בנק הפועלים 16 13 3 0 0 37 11 26 37
2010-2011 בנק ישראל ב 16 13 3 0 0 36 12 24 36
2013-2014 בית הלוחם ג 18 12 6 0 0 36 18 18 36
2015-2016 בנק ישראל ב 20 12 8 0 0 36 24 12 36
2016-2017 בנק ישראל ב 17 11 6 0 0 35 16 19 35
2013-2014 משרד החינוך 18 11 7 0 0 35 19 16 35
2013-2014 עובדי הכנסת 18 13 5 0 0 35 19 16 35
2016-2017 חברת בזק 13 12 1 0 0 34 5 29 34
2011-2012 חברת החשמל 16 12 4 0 0 34 14 20 34
2016-2017 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 34 14 20 34
2009-2010 מכס ומע"מ 13 11 2 0 0 33 6 27 33
2014-2015 בית הלוחם ג 16 10 6 0 0 32 16 16 32
2011-2012 משרד החינוך 16 12 4 0 0 31 17 14 31
2010-2011 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 31 17 14 31
2014-2015 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 31 17 14 31
2014-2015 בנק ישראל ב 16 9 7 0 0 30 18 12 30
2015-2016 משרד הבינוי 20 10 10 0 0 30 30 0 30
2011-2012 קרן קיימת 16 9 7 0 0 28 20 8 28
2015-2016 עובדי הכנסת 20 10 10 0 0 28 32 -4 28
2016-2017 בנק ישראל א 15 9 6 0 0 27 18 9 27
2015-2016 משרד החוץ ב 20 7 13 0 0 26 34 -8 26
2013-2014 בנק ישראל ב 18 7 11 0 0 24 30 -6 24
2009-2010 בנק ישראל ב 13 6 7 0 0 21 18 3 21
2009-2010 משרד החינוך 13 6 7 0 0 21 18 3 21
2010-2011 חברת החשמל 16 8 8 0 0 21 27 -6 21
2011-2012 עובדי הכנסת 16 7 9 0 0 21 27 -6 21
2016-2017 מ. לשרותי דת ב 14 6 8 0 0 20 22 -2 20
2015-2016 מ.לשרותי דת א 20 7 13 0 0 20 40 -20 20
2011-2012 משרד הבינוי 16 5 11 0 0 19 29 -10 19
2014-2015 מ.לשרותי דת א 16 6 10 0 0 18 30 -12 18
2010-2011 משרד החינוך 16 5 11 0 0 18 30 -12 18
2010-2011 קרן קיימת 16 5 11 0 0 18 30 -12 18
2016-2017 משרד הבינוי 17 6 11 0 0 18 33 -15 18
2010-2011 משרד הבינוי 16 5 11 0 0 17 31 -14 17
2013-2014 עיריית בית שמש 18 6 12 0 0 15 39 -24 15
2013-2014 משרד הבינוי 18 5 13 0 0 14 40 -26 14
2013-2014 מ.לשרותי דת א 18 2 16 0 0 10 44 -34 10
2009-2010 משרד הבינוי 13 3 10 0 0 9 30 -21 9
2016-2017 עיריית בית שמש 16 3 7 6 0 9 39 -30 9
2016-2017 משרד החוץ ב 15 2 13 0 0 7 38 -31 7
2015-2016 מ. לשרותי דת ב 20 2 18 0 0 7 53 -46 7
2015-2016 עיריית בית שמש 20 2 18 0 0 7 53 -46 7
2014-2015 מ. לשרותי דת ב 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2014-2015 משרד הבינוי 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2014-2015 עיריית בית שמש 16 2 14 0 0 6 42 -36 6
2016-2017 מ.לשרותי דת א 14 2 11 1 0 5 37 -32 5
2008-2009 מכס ומע"מ 5 4 1 0 0 11 4 7 0
2008-2009 משרד החינוך 5 2 3 0 0 9 6 3 0
2008-2009 בנק ישראל א 6 4 2 0 0 10 8 2 0
2008-2009 משרד הבינוי 6 1 5 0 0 4 14 -10 0