טניס שדה – לוח משחקים ותוצאות

 

 

53

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2018-2019 משרד החינוך משרד הכלכלה 25/10/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת ה.ה הסביבה 25/10/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש משרד החוץ ב 25/10/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 מ.לשרותי דת א מ. לשרותי דת ב 25/10/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך משרד החוץ ב 01/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת מ. לשרותי דת ב 01/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש מ.לשרותי דת א 01/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 משרד החינוך מ.לשרותי דת א 08/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת עיריית בית שמש 08/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה משרד החוץ ב 08/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך עובדי הכנסת 15/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 ביה"ח הדסה משרד החוץ ב 15/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה מ.לשרותי דת א 15/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה עובדי הכנסת 22/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2018-2019 ביה"ח הדסה מ. לשרותי דת ב 22/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 ה.ה הסביבה עיריית בית שמש 22/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 משרד החוץ ב עובדי הכנסת 29/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 ה.ה הסביבה משרד החינוך 29/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב עיריית בית שמש 29/11/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 מ.לשרותי דת א עובדי הכנסת 13/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב משרד החינוך 13/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 ה.ה הסביבה משרד הכלכלה 13/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 ביה"ח הדסה עובדי הכנסת 20/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש משרד החינוך 20/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב משרד הכלכלה 20/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 משרד החוץ ב ה.ה הסביבה 20/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 ביה"ח הדסה משרד החינוך 27/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2018-2019 מ.לשרותי דת א ה.ה הסביבה 27/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב משרד החוץ ב 27/12/2018 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה משרד החינוך 03/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 ה.ה הסביבה עובדי הכנסת 03/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב מ.לשרותי דת א 03/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 משרד החינוך עיריית בית שמש 10/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה עובדי הכנסת 10/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 משרד החוץ ב מ. לשרותי דת ב 10/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 2 1
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת מ.לשרותי דת א 17/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך מ. לשרותי דת ב 17/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ג' 2018-2019 ה.ה הסביבה משרד החוץ ב 17/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 1 2
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת משרד החוץ ב 24/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך ה.ה הסביבה 24/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש מ. לשרותי דת ב 24/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת משרד החינוך 31/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 משרד הכלכלה מ. לשרותי דת ב 31/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש ה.ה הסביבה 31/01/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 מ.לשרותי דת א משרד החינוך 07/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 עיריית בית שמש עובדי הכנסת 07/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב ה.ה הסביבה 07/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 0 3
ג' 2018-2019 משרד החוץ ב משרד החינוך 14/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ג' 2018-2019 מ. לשרותי דת ב עובדי הכנסת 14/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ג' 2018-2019 מ.לשרותי דת א עיריית בית שמש 14/02/2019 חמישי 19:00 מרכז הטניס א 3 0


 

52

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2018-2019 בנק ישראל א בנק ישראל ב 23/10/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ משרד החוץ א 23/10/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 חברת בזק הסוכנות היהודית 23/10/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 משרד הבינוי חברת החשמל 23/10/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2018-2019 משרד הבינוי בנק ישראל א 06/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ הסוכנות היהודית 06/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 משרד החוץ א עיריית ירושלים 06/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2018-2019 חברת בזק חברת החשמל 06/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2018-2019 חברת בזק בנק ישראל א 13/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ עיריית ירושלים 13/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 הסוכנות היהודית חברת החשמל 13/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2018-2019 משרד החוץ א בנק ישראל ב 13/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2018-2019 עיריית ירושלים בנק ישראל ב 20/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 משרד החוץ א משרד הבינוי 20/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2018-2019 חברת בזק בית הלוחם ב 20/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ חברת החשמל 20/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 הסוכנות היהודית בית הלוחם ב 27/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ בנק ישראל ב 27/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 עיריית ירושלים משרד הבינוי 27/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 משרד החוץ א חברת בזק 27/11/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2018-2019 חברת החשמל בית הלוחם ב 11/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 בנק ישראל ב משרד הבינוי 11/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 עיריית ירושלים חברת בזק 11/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2018-2019 הסוכנות היהודית משרד החוץ א 11/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ משרד הבינוי 18/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 בנק ישראל ב חברת בזק 18/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 חברת החשמל משרד החוץ א 18/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 עיריית ירושלים הסוכנות היהודית 18/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ בית הלוחם ב 25/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 משרד הבינוי חברת בזק 25/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2018-2019 בנק ישראל ב הסוכנות היהודית 25/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 חברת החשמל עיריית ירושלים 25/12/2018 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2018-2019 בנק ישראל א עיריית ירושלים 01/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ חברת בזק 01/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 משרד הבינוי הסוכנות היהודית 01/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 בנק ישראל ב חברת החשמל 01/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2018-2019 בנק ישראל ב בנק ישראל א 08/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2018-2019 משרד החוץ א מכס ומע"מ 08/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 הסוכנות היהודית חברת בזק 08/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 חברת החשמל משרד הבינוי 08/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2018-2019 עיריית ירושלים בנק ישראל א 15/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 משרד החוץ א חברת בזק 15/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 הסוכנות היהודית משרד הבינוי 15/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 חברת החשמל בנק ישראל ב 15/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ בנק ישראל א 22/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2018-2019 חברת בזק משרד הבינוי 22/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 הסוכנות היהודית בנק ישראל ב 22/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
ב' 2018-2019 עיריית ירושלים חברת החשמל 22/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2018-2019 משרד החוץ א משרד הבינוי 29/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 חברת בזק בנק ישראל ב 29/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ חברת החשמל 29/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 הסוכנות היהודית עיריית ירושלים 29/01/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 2 1
ב' 2018-2019 משרד החוץ א בנק ישראל א 05/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 משרד הבינוי בנק ישראל ב 05/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 חברת בזק עיריית ירושלים 05/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 מכס ומע"מ הסוכנות היהודית 05/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2018-2019 בית הלוחם ב הסוכנות היהודית 12/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 משרד החוץ א בנק ישראל ב 12/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 משרד הבינוי עיריית ירושלים 12/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2018-2019 חברת בזק מכס ומע"מ 12/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 1 2
ב' 2018-2019 בית הלוחם ב חברת בזק 19/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
ב' 2018-2019 משרד החוץ א חברת החשמל 19/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 בנק ישראל ב עיריית ירושלים 19/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2018-2019 משרד הבינוי מכס ומע"מ 19/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2018-2019 משרד הבינוי בית הלוחם ב 26/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 משרד החוץ א עיריית ירושלים 26/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
ב' 2018-2019 חברת החשמל הסוכנות היהודית 26/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 בנק ישראל ב מכס ומע"מ 26/02/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 0 3
ב' 2018-2019 בנק ישראל ב בית הלוחם ב 05/03/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 משרד החוץ א הסוכנות היהודית 05/03/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 עיריית ירושלים מכס ומע"מ 05/03/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
ב' 2018-2019 חברת החשמל חברת בזק 05/03/2019 שלישי 19:00 מרכז הטניס ה 3 0


 

51

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2018-2019 בית הלוחם א ה.ל. לאומי 22/10/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 מ. רוה"מ בנק הפועלים 22/10/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2018-2019 גימלאי בזק משרד האוצר 22/10/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2018-2019 מדע+בטחון פנים משטרת ירושלים 22/10/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2018-2019 קרן קיימת בנק לאומי 22/10/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 בית הלוחם א בנק הפועלים 29/10/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2018-2019 מ. רוה"מ משטרת ירושלים 29/10/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי משרד האוצר 29/10/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2018-2019 גימלאי בזק בנק לאומי 29/10/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 מדע+בטחון פנים קרן קיימת 29/10/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי בנק לאומי 05/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 גימלאי בזק מדע+בטחון פנים 05/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 בית הלוחם א משרד האוצר 05/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2018-2019 מ. רוה"מ קרן קיימת 05/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 בנק הפועלים משטרת ירושלים 05/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 בית הלוחם א משטרת ירושלים 12/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2018-2019 מ. רוה"מ גימלאי בזק 12/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2018-2019 משרד האוצר בנק לאומי 12/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2018-2019 בנק הפועלים קרן קיימת 12/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי מדע+בטחון פנים 12/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2018-2019 בית הלוחם א בנק לאומי 19/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי מ. רוה"מ 19/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2018-2019 משטרת ירושלים קרן קיימת 19/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2018-2019 משרד האוצר מדע+בטחון פנים 19/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2018-2019 בנק הפועלים גימלאי בזק 19/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2018-2019 בית הלוחם א קרן קיימת 26/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 משרד האוצר מ. רוה"מ 26/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2018-2019 בנק לאומי מדע+בטחון פנים 26/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 משטרת ירושלים גימלאי בזק 26/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 בנק הפועלים ה.ל. לאומי 26/11/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 בית הלוחם א מדע+בטחון פנים 10/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2018-2019 בנק לאומי מ. רוה"מ 10/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2018-2019 קרן קיימת גימלאי בזק 10/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2018-2019 משטרת ירושלים ה.ל. לאומי 10/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 משרד האוצר בנק הפועלים 10/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2018-2019 בית הלוחם א גימלאי בזק 17/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 מדע+בטחון פנים מ. רוה"מ 17/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2018-2019 קרן קיימת ה.ל. לאומי 17/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 בנק לאומי בנק הפועלים 17/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 משטרת ירושלים משרד האוצר 17/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 בית הלוחם א מ. רוה"מ 24/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2018-2019 גימלאי בזק ה.ל. לאומי 24/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2018-2019 מדע+בטחון פנים בנק הפועלים 24/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2018-2019 קרן קיימת משרד האוצר 24/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2018-2019 בנק לאומי משטרת ירושלים 24/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי בית הלוחם א 31/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 בנק הפועלים מ. רוה"מ 31/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2018-2019 משרד האוצר גימלאי בזק 31/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 משטרת ירושלים מדע+בטחון פנים 31/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2018-2019 בנק לאומי קרן קיימת 31/12/2018 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 בית הלוחם א גימלאי בזק 07/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי מ. רוה"מ 07/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2018-2019 בנק הפועלים מדע+בטחון פנים 07/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2018-2019 משרד האוצר קרן קיימת 07/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 משטרת ירושלים בנק לאומי 07/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 מ. רוה"מ מדע+בטחון פנים 14/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2018-2019 בית הלוחם א קרן קיימת 14/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 3 0
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי גימלאי בזק 14/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 בנק הפועלים בנק לאומי 14/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 משרד האוצר משטרת ירושלים 14/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 מ. רוה"מ בנק לאומי 21/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 בית הלוחם א משטרת ירושלים 21/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי מדע+בטחון פנים 21/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2018-2019 גימלאי בזק קרן קיימת 21/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 בנק הפועלים משרד האוצר 21/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 מ. רוה"מ משרד האוצר 28/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 בית הלוחם א בנק הפועלים 28/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי קרן קיימת 28/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 מדע+בטחון פנים בנק לאומי 28/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 גימלאי בזק משטרת ירושלים 28/01/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 מ. רוה"מ בית הלוחם א 04/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי בנק לאומי 04/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2018-2019 קרן קיימת משטרת ירושלים 04/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 מדע+בטחון פנים משרד האוצר 04/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 3 0
א' 2018-2019 גימלאי בזק בנק הפועלים 04/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 מדע+בטחון פנים בית הלוחם א 11/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2018-2019 גימלאי בזק מ. רוה"מ 11/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי משטרת ירושלים 11/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 בנק לאומי משרד האוצר 11/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 קרן קיימת בנק הפועלים 11/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 0 3
א' 2018-2019 בנק לאומי בית הלוחם א 18/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 קרן קיימת מ. רוה"מ 18/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 1 2
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי משרד האוצר 18/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 משטרת ירושלים בנק הפועלים 18/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 מדע+בטחון פנים גימלאי בזק 18/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 בנק לאומי גימלאי בזק 25/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2
א' 2018-2019 קרן קיימת מדע+בטחון פנים 25/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 2 1
א' 2018-2019 משרד האוצר בית הלוחם א 25/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 2 1
א' 2018-2019 משטרת ירושלים מ. רוה"מ 25/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס א 0 3
א' 2018-2019 ה.ל. לאומי בנק הפועלים 25/02/2019 שני 19:00 מרכז הטניס ג 1 2