02-6207235

טניס שולחן – דרג א

 

61

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2008-2009 בנק לאומי רשות השידור 30/10/2008 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 ביה"ח הדסה בנק ישראל ה 30/10/2008 חמישי 18:00 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 בית הלוחם ב בית הלוחם ג 30/10/2008 חמישי 19:20 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 רשות השידור בנק ישראל ה 06/11/2008 חמישי 18:40 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 ביה"ח הדסה בית הלוחם ג 06/11/2008 חמישי 18:00 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2008-2009 בנק לאומי בנק ישראל ה 13/11/2008 חמישי 18:00 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2008-2009 רשות השידור בית הלוחם ג 13/11/2008 חמישי 18:00 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 ביה"ח הדסה בית הלוחם א 13/11/2008 חמישי 18:00 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2008-2009 בנק ישראל ה בית הלוחם ג 20/11/2008 חמישי 18:40 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 רשות השידור בית הלוחם א 20/11/2008 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 בנק לאומי בית הלוחם ג 27/11/2008 חמישי 18:00 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 בנק ישראל ה בית הלוחם א 27/11/2008 חמישי 19:20 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 בנק לאומי בית הלוחם ב 04/12/2008 חמישי 18:00 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 בית הלוחם ג בית הלוחם א 04/12/2008 חמישי 18:40 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 בנק לאומי בית הלוחם א 11/12/2008 חמישי 18:00 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 בית הלוחם ב ביה"ח הדסה 11/12/2008 חמישי 18:40 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 בנק לאומי ביה"ח הדסה 18/12/2008 חמישי 18:00 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 בית הלוחם ב רשות השידור 18/12/2008 חמישי 19:20 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 ביה"ח הדסה רשות השידור 25/12/2008 חמישי 18:40 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2008-2009 בית הלוחם ב בנק ישראל ה 25/12/2008 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 0
א' 2009-2010 בנק לאומי עובדי הכנסת 15/10/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 ביה"ח הדסה בית הלוחם ג 15/10/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 בנק לאומי בנק ישראל ה 15/10/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 חברת בזק בית הלוחם ב 15/10/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בנק ישראל ה בית הלוחם ג 29/10/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2009-2010 עובדי הכנסת בית הלוחם ב 29/10/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 בנק לאומי בית הלוחם ג 29/10/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בנק ישראל ה בית הלוחם א 29/10/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 עובדי הכנסת ביה"ח הדסה 29/10/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2009-2010 בנק לאומי בית הלוחם ב 12/11/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בית הלוחם ג בית הלוחם א 12/11/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בנק ישראל ה חברת בזק 12/11/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בנק לאומי בית הלוחם א 12/11/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בית הלוחם ב ביה"ח הדסה 12/11/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2009-2010 בית הלוחם ג חברת בזק 12/11/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2009-2010 בנק לאומי ביה"ח הדסה 26/11/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בית הלוחם א חברת בזק 26/11/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2009-2010 בית הלוחם ג עובדי הכנסת 26/11/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 בנק לאומי חברת בזק 26/11/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בית הלוחם א עובדי הכנסת 26/11/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2009-2010 בית הלוחם ב בנק ישראל ה 26/11/2009 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2009-2010 חברת בזק עובדי הכנסת 10/12/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2009-2010 ביה"ח הדסה בנק ישראל ה 10/12/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 בנק לאומי עובדי הכנסת 28/01/2010 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2009-2010 ביה"ח הדסה בית הלוחם ג 28/01/2010 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2009-2010 בית הלוחם א בית הלוחם ב 28/01/2010 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2009-2010 בנק לאומי בנק ישראל ה 28/01/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 חברת בזק בית הלוחם ב 28/01/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 ביה"ח הדסה בית הלוחם א 28/01/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2009-2010 בנק ישראל ה בית הלוחם ג 11/02/2010 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 בנק לאומי בית הלוחם ג 11/02/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בנק ישראל ה בית הלוחם א 11/02/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 עובדי הכנסת ביה"ח הדסה 11/02/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 חברת בזק ביה"ח הדסה 13/02/2010 שבת מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 בנק לאומי בית הלוחם ב 25/02/2010 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בית הלוחם ג בית הלוחם א 25/02/2010 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בנק ישראל ה חברת בזק 25/02/2010 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בנק לאומי בית הלוחם א 25/02/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2009-2010 בית הלוחם ב ביה"ח הדסה 25/02/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2009-2010 בית הלוחם ג חברת בזק 25/02/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2009-2010 עובדי הכנסת בית הלוחם ב 27/02/2010 שבת מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 בנק לאומי ביה"ח הדסה 11/03/2010 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2009-2010 בית הלוחם א חברת בזק 11/03/2010 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2009-2010 בית הלוחם ג עובדי הכנסת 11/03/2010 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2009-2010 בנק לאומי חברת בזק 11/03/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 בית הלוחם א עובדי הכנסת 11/03/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2009-2010 בית הלוחם ב בנק ישראל ה 11/03/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2009-2010 חברת בזק עובדי הכנסת 29/04/2010 חמישי מתנ"ס גילה 2 3
א' 2009-2010 ביה"ח הדסה בנק ישראל ה 29/04/2010 חמישי מתנ"ס גילה 2 3
א' 2010-2011 ביה"ח הדסה בנק ישראל ה 14/10/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2010-2011 ביה"ח הדסה בית הלוחם ג 14/10/2010 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2010-2011 חברת בזק בית הלוחם ב 28/10/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2010-2011 רשות השידור בית הלוחם ג 28/10/2010 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2010-2011 עובדי הכנסת בית הלוחם ב 11/11/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2010-2011 רשות השידור בית הלוחם א 11/11/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2010-2011 בנק ישראל ה בית הלוחם א 11/11/2010 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2010-2011 עובדי הכנסת ביה"ח הדסה 11/11/2010 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2010-2011 בנק ישראל ה חברת בזק 25/11/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2010-2011 בית הלוחם ג חברת בזק 25/11/2010 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2010-2011 בית הלוחם ב רשות השידור 16/12/2010 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2010-2011 בית הלוחם ג עובדי הכנסת 16/12/2010 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2010-2011 בית הלוחם א עובדי הכנסת 30/12/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2010-2011 בית הלוחם ב בנק ישראל ה 30/12/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2010-2011 ביה"ח הדסה בנק ישראל ה 20/01/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2010-2011 ביה"ח הדסה בית הלוחם ג 20/01/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2010-2011 חברת בזק בית הלוחם ב 03/02/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2010-2011 רשות השידור בית הלוחם ג 03/02/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2010-2011 עובדי הכנסת בית הלוחם ב 17/02/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2010-2011 רשות השידור בית הלוחם א 17/02/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2010-2011 בנק ישראל ה בית הלוחם א 17/02/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2010-2011 עובדי הכנסת ביה"ח הדסה 17/02/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2010-2011 בנק ישראל ה חברת בזק 10/03/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2010-2011 בית הלוחם ג חברת בזק 10/03/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2010-2011 בית הלוחם ב רשות השידור 24/03/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2010-2011 בית הלוחם ג עובדי הכנסת 24/03/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2010-2011 בית הלוחם א עובדי הכנסת 07/04/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2010-2011 בית הלוחם ב בנק ישראל ה 07/04/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2011-2012 חברת בזק רשות השידור 03/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 3 0
א' 2011-2012 ביה"ח הדסה עובדי הכנסת 03/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ב' 3 0
א' 2011-2012 בית הלוחם א בנק ישראל ה 03/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ג' 3 1
א' 2011-2012 בית הלוחם ג בית הלוחם ד 03/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ה' 2 3
א' 2011-2012 ה. ל. לאומי רשות השידור 03/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ה' 3 0
א' 2011-2012 חברת בזק בנק ישראל ה 03/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
א' 2011-2012 בית הלוחם א בית הלוחם ד 03/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ג' 3 0
א' 2011-2012 בית הלוחם ב בית הלוחם ג 03/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ה' 3 0
א' 2011-2012 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 17/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ד' 0 3
א' 2011-2012 רשות השידור בנק ישראל ה 17/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ו' 1 3
א' 2011-2012 חברת בזק בית הלוחם ד 17/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
א' 2011-2012 ביה"ח הדסה בית הלוחם ג 17/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ב' 3 2
א' 2011-2012 בית הלוחם א בית הלוחם ב 17/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ג' 3 0
א' 2011-2012 ה. ל. לאומי בנק ישראל ה 17/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ג' 1 3
א' 2011-2012 רשות השידור בית הלוחם ד 17/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ה' 2 3
א' 2011-2012 חברת בזק בית הלוחם ב 17/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
א' 2011-2012 ביה"ח הדסה בית הלוחם א 17/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ב' 1 3
א' 2011-2012 בנק ישראל ה בית הלוחם ד 01/12/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 3 1
א' 2011-2012 עובדי הכנסת בית הלוחם ג 01/12/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 2 3
א' 2011-2012 רשות השידור בית הלוחם ב 01/12/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
א' 2011-2012 חברת בזק ביה"ח הדסה 01/12/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
א' 2011-2012 ה. ל. לאומי בית הלוחם ד 01/12/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
א' 2011-2012 בנק ישראל ה בית הלוחם ב 01/12/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 1 3
א' 2011-2012 עובדי הכנסת בית הלוחם א 01/12/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
א' 2011-2012 רשות השידור ביה"ח הדסה 01/12/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
א' 2011-2012 בית הלוחם ג בית הלוחם א 15/12/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 2 3
א' 2011-2012 חברת בזק רשות השידור 02/02/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2011-2012 ביה"ח הדסה עובדי הכנסת 02/02/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2011-2012 בית הלוחם א בנק ישראל ה 02/02/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2011-2012 בית הלוחם ג בית הלוחם ד 02/02/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2011-2012 ה. ל. לאומי רשות השידור 02/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2011-2012 חברת בזק בנק ישראל ה 02/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2011-2012 בית הלוחם א בית הלוחם ד 02/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2011-2012 בית הלוחם ב בית הלוחם ג 02/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2011-2012 ה. ל. לאומי בנק ישראל ה 16/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2011-2012 רשות השידור בית הלוחם ד 16/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2011-2012 חברת בזק בית הלוחם ב 16/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2011-2012 ביה"ח הדסה בית הלוחם א 16/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2011-2012 ה. ל. לאומי בית הלוחם ד 01/03/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2011-2012 בנק ישראל ה בית הלוחם ב 01/03/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2011-2012 עובדי הכנסת בית הלוחם א 01/03/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2011-2012 רשות השידור ביה"ח הדסה 01/03/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2011-2012 ה. ל. לאומי בית הלוחם ב 15/03/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2011-2012 בית הלוחם ג בית הלוחם א 15/03/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2011-2012 בית הלוחם ד ביה"ח הדסה 15/03/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2011-2012 עובדי הכנסת רשות השידור 15/03/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2012-2013 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 25/10/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2012-2013 בית הלוחם א בית הלוחם ד 25/10/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ג' 3 0
א' 2012-2013 בית הלוחם ב בית הלוחם ג 25/10/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ה' 2 3
א' 2012-2013 פרוייקט לב העיר עובדי הכנסת 25/10/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2012-2013 ביה"ח הדסה בית הלוחם ג 25/10/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ו' 2 3
א' 2012-2013 בית הלוחם א בית הלוחם ב 25/10/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ז' 3 1
א' 2012-2013 פרוייקט לב העיר בנק ישראל ה 08/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2012-2013 ה. ל. לאומי בית הלוחם ג 08/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
א' 2012-2013 ביה"ח הדסה בית הלוחם א 08/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ד' 1 3
א' 2012-2013 בנק ישראל ה בית הלוחם ד 08/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2012-2013 עובדי הכנסת בית הלוחם ג 08/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ד' 0 3
א' 2012-2013 ה. ל. לאומי בית הלוחם א 08/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ו' 0 3
א' 2012-2013 פרוייקט לב העיר בית הלוחם ד 22/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2012-2013 בנק ישראל ה בית הלוחם ב 22/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2012-2013 פרוייקט לב העיר בית הלוחם ג 22/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2012-2013 בית הלוחם ד בית הלוחם ב 22/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ו' 0 3
א' 2012-2013 בנק ישראל ה ביה"ח הדסה 22/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 2 3
א' 2012-2013 פרוייקט לב העיר בית הלוחם ב 06/12/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2012-2013 בית הלוחם ג בית הלוחם א 06/12/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2012-2013 בית הלוחם ד ביה"ח הדסה 06/12/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2012-2013 פרוייקט לב העיר בית הלוחם א 06/12/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2012-2013 פרוייקט לב העיר ביה"ח הדסה 27/12/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2012-2013 בית הלוחם ב ה. ל. לאומי 27/12/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2012-2013 פרוייקט לב העיר ה. ל. לאומי 10/01/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2012-2013 ביה"ח הדסה עובדי הכנסת 10/01/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2012-2013 עובדי הכנסת פרוייקט לב העיר 31/01/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2012-2013 בנק ישראל ה ה. ל. לאומי 31/01/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2012-2013 בית הלוחם ד פרוייקט לב העיר 18/04/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2013-2014 ביה"ח הדסה משרד הבריאות א 17/10/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2013-2014 מ.א.מטה יהודה בנק ישראל ה 31/10/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2013-2014 משרד הבריאות א בית הלוחם ג 14/11/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2013-2014 ה. ל. לאומי בית הלוחם ד 14/11/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2013-2014 בית הלוחם ד בית הלוחם ב 12/12/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2013-2014 בנק ישראל ה בית הלוחם א 12/12/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2013-2014 ה. ל. לאומי בית הלוחם ב 12/12/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2013-2014 בית הלוחם ב ביה"ח הדסה 26/12/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2013-2014 בית הלוחם ד מ.א.מטה יהודה 26/12/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2013-2014 ה. ל. לאומי ביה"ח הדסה 26/12/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2013-2014 ביה"ח הדסה מ.א.מטה יהודה 09/01/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2013-2014 בית הלוחם ב משרד הבריאות א 09/01/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2013-2014 משרד הבריאות א ביה"ח הדסה 30/01/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2013-2014 מ.א.מטה יהודה בית הלוחם א 13/02/2014 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2013-2014 ה. ל. לאומי בית הלוחם ב 13/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2013-2014 בית הלוחם א בית הלוחם ג 27/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2013-2014 ביה"ח הדסה בית הלוחם ד 27/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2013-2014 מ.א.מטה יהודה בית הלוחם ג 27/02/2014 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2013-2014 בנק ישראל ה משרד הבריאות א 03/04/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2013-2014 בית הלוחם ג ה. ל. לאומי 03/04/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2013-2014 משרד הבריאות א ה. ל. לאומי 24/04/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2013-2014 בנק ישראל ה ביה"ח הדסה 24/04/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2014-2015 ה. ל. לאומי בנק ישראל ג 30/10/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2014-2015 בית הלוחם א בית הלוחם ד 30/10/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2014-2015 בנק לאומי בנק ישראל ג 30/10/2014 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2014-2015 בנק ישראל ג בית הלוחם ד 13/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2014-2015 ה. ל. לאומי בית הלוחם ב 13/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2014-2015 בנק לאומי בית הלוחם ד 13/11/2014 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2014-2015 בית הלוחם ד בית הלוחם ב 27/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2014-2015 בנק ישראל ג ביה"ח הדסה 27/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2014-2015 בנק לאומי בית הלוחם ב 27/11/2014 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2014-2015 בית הלוחם ב ביה"ח הדסה 11/12/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2014-2015 בית הלוחם ג ה. ל. לאומי 11/12/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2014-2015 בית הלוחם ג בית הלוחם ד 01/01/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2014-2015 בנק ישראל ג בנק לאומי 29/01/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2014-2015 בית הלוחם ד ה. ל. לאומי 29/01/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2014-2015 בית הלוחם ג ביה"ח הדסה 29/01/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2014-2015 בנק לאומי ביה"ח הדסה 12/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2014-2015 בנק ישראל ג בית הלוחם ב 12/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2014-2015 ה. ל. לאומי בית הלוחם א 12/02/2015 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2014-2015 ביה"ח הדסה בית הלוחם ב 26/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2014-2015 ה. ל. לאומי בית הלוחם ג 26/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2014-2015 בנק לאומי בית הלוחם ד 26/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2014-2015 בית הלוחם א בית הלוחם ג 26/02/2015 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2014-2015 בית הלוחם ב בית הלוחם ד 19/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2014-2015 בית הלוחם א בנק ישראל ג 19/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2014-2015 בית הלוחם ג בנק ישראל ג 19/03/2015 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2014-2015 בית הלוחם ג בנק לאומי 30/04/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי משרד הבריאות א 05/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2015-2016 ביה"ח הדסה בנק ישראל ב 05/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2015-2016 בית הלוחם א בית הלוחם ד 05/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה בנק ישראל ב 05/11/2015 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2015-2016 משרד הבריאות א בית הלוחם ד 19/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה בית הלוחם ג 19/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי בית הלוחם ב 19/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2015-2016 בנק ישראל ב בית הלוחם ג 19/11/2015 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2015-2016 בית הלוחם ד בית הלוחם ב 03/12/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2015-2016 בנק ישראל ב בית הלוחם א 03/12/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2015-2016 משרד הבריאות א ביה"ח הדסה 03/12/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2015-2016 בית הלוחם ג בית הלוחם א 03/12/2015 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2015-2016 בית הלוחם ב ביה"ח הדסה 17/12/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2015-2016 בית הלוחם א ה. ל. לאומי 17/12/2015 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2015-2016 בית הלוחם א משרד הבריאות א 28/01/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה ה. ל. לאומי 11/02/2016 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2015-2016 משרד הבריאות א ה. ל. לאומי 11/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2015-2016 בנק ישראל ב ביה"ח הדסה 11/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2015-2016 בית הלוחם ד בית הלוחם א 11/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי בית הלוחם א 25/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2015-2016 בנק לאומי בית הלוחם ב 25/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2015-2016 משרד הבריאות א בית הלוחם ג 25/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה בית הלוחם א 25/02/2016 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2015-2016 בית הלוחם א בית הלוחם ג 10/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2015-2016 ביה"ח הדסה בית הלוחם ד 10/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי בנק ישראל ב 10/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה בית הלוחם ג 10/03/2016 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2015-2016 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 07/04/2016 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2015-2016 בית הלוחם ד משרד הבריאות א 07/04/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2015-2016 בית הלוחם ג בנק לאומי 07/04/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2015-2016 בית הלוחם ב ה. ל. לאומי 07/04/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2015-2016 בנק ישראל ב בנק לאומי 14/04/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2016-2017 מ. מ. המדינה ל. לסטטיסטיקה 10/11/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2016-2017 מ. רוה"מ+קליטה משרד הבריאות א 10/11/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2016-2017 בית הלוחם א בנק ישראל ב 10/11/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2016-2017 ל. לסטטיסטיקה בנק ישראל ב 24/11/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2016-2017 מ. מ. המדינה בית הלוחם ב 24/11/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2016-2017 משרד הבריאות א בית הלוחם ג 24/11/2016 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2016-2017 בנק ישראל ב בית הלוחם ב 08/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2016-2017 משרד הבריאות א בית הלוחם א 08/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2016-2017 ל. לסטטיסטיקה מ. רוה"מ+קליטה 08/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2016-2017 בית הלוחם ג בית הלוחם א 08/12/2016 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2016-2017 בית הלוחם ב מ. רוה"מ+קליטה 22/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2016-2017 בית הלוחם ג מ. מ. המדינה 22/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2016-2017 בית הלוחם א מ. מ. המדינה 22/12/2016 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
א' 2016-2017 משרד הבריאות א בנק לאומי 02/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2016-2017 בנק ישראל ב מ. מ. המדינה 02/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2016-2017 בית הלוחם ג מ. רוה"מ+קליטה 02/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2016-2017 משרד הבריאות א מ. רוה"מ+קליטה 02/02/2017 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2016-2017 בנק לאומי מ. רוה"מ+קליטה 16/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2016-2017 משרד הבריאות א בית הלוחם ב 16/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2016-2017 מ. מ. המדינה בית הלוחם א 16/02/2017 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2016-2017 מ. רוה"מ+קליטה בית הלוחם ב 02/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
א' 2016-2017 מ. מ. המדינה בית הלוחם ג 02/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
א' 2016-2017 בנק לאומי בנק ישראל ב 02/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
א' 2016-2017 בית הלוחם א בית הלוחם ג 02/03/2017 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
א' 2016-2017 ל. לסטטיסטיקה בנק ישראל ב 30/03/2017 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2016-2017 מ. רוה"מ+קליטה מ. מ. המדינה 30/03/2017 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2016-2017 בית הלוחם ג בנק לאומי 06/04/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
א' 2016-2017 בית הלוחם ב מ. מ. המדינה 06/04/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1


 

t61

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2010-2011 בית הלוחם ב 20 20 0 0 0 60 12 48 40
2011-2012 בית הלוחם א 20 19 1 0 0 58 11 47 38
2009-2010 בית הלוחם א 18 18 0 0 0 52 11 41 36
2012-2013 בית הלוחם א 21 18 3 0 0 58 20 38 36
2013-2014 בית הלוחם א 22 18 4 0 0 58 23 35 36
2015-2016 בית הלוחם א 18 17 1 0 0 52 9 43 34
2012-2013 ביה"ח הדסה 21 17 4 0 0 57 20 37 34
2015-2016 בנק ישראל ב 18 16 2 0 0 50 15 35 32
2013-2014 בנק ישראל ה 22 16 6 0 0 56 30 26 32
2013-2014 ביה"ח הדסה 22 15 7 0 0 51 33 18 31
2016-2017 בית הלוחם א 16 15 1 0 0 45 11 34 30
2009-2010 בית הלוחם ב 18 15 3 0 0 50 16 34 30
2014-2015 בנק ישראל ג 17 15 2 0 0 46 19 27 30
2010-2011 בית הלוחם א 20 15 5 0 0 49 29 20 30
2014-2015 בית הלוחם א 17 14 3 0 0 48 15 33 28
2012-2013 בית הלוחם ג 21 14 7 0 0 47 30 17 28
2012-2013 פרוייקט לב העיר 21 14 6 1 0 47 28 19 27
2016-2017 בנק ישראל ב 16 13 3 0 0 44 21 23 26
2015-2016 ל. לסטטיסטיקה 18 13 5 0 0 45 24 21 26
2010-2011 בנק ישראל ה 20 13 7 0 0 44 32 12 26
2010-2011 בית הלוחם ג 20 13 7 0 0 44 33 11 26
2013-2014 ה. ל. לאומי 22 12 10 0 0 47 44 3 25
2014-2015 בית הלוחם ג 17 12 5 0 0 41 22 19 24
2011-2012 בנק ישראל ה 20 12 8 0 0 47 30 17 24
2011-2012 בית הלוחם ב 20 12 8 0 0 43 28 15 24
2016-2017 בית הלוחם ג 16 12 4 0 0 39 30 9 24
2011-2012 בית הלוחם ג 20 12 8 0 0 43 35 8 24
2016-2017 ל. לסטטיסטיקה 16 11 5 0 0 38 24 14 22
2015-2016 בית הלוחם ג 18 12 4 2 0 39 28 11 22
2012-2013 בנק ישראל ה 21 11 10 0 0 48 37 11 22
2011-2012 ביה"ח הדסה 20 11 9 0 0 40 33 7 22
2011-2012 עובדי הכנסת 20 11 9 0 0 40 36 4 22
2014-2015 ביה"ח הדסה 17 10 7 0 0 37 26 11 20
2012-2013 בית הלוחם ב 21 10 11 0 0 39 41 -2 20
2016-2017 בית הלוחם ב 16 9 7 0 0 32 30 2 18
2014-2015 בית הלוחם ד 17 9 8 0 0 30 28 2 18
2009-2010 חברת בזק 18 9 9 0 0 33 33 0 18
2010-2011 ביה"ח הדסה 20 9 11 0 0 37 40 -3 18
2011-2012 בית הלוחם ד 20 9 11 0 0 30 38 -8 18
2015-2016 בית הלוחם ד 18 9 8 1 0 32 34 -2 17
2013-2014 בית הלוחם ב 22 9 12 1 0 36 45 -9 17
2009-2010 עובדי הכנסת 18 8 10 0 0 40 39 1 16
2010-2011 עובדי הכנסת 20 8 12 0 0 40 42 -2 16
2009-2010 בית הלוחם ג 18 8 10 0 0 29 38 -9 16
2013-2014 בית הלוחם ג 22 8 14 0 0 37 47 -10 16
2014-2015 בית הלוחם ב 17 7 10 0 0 28 32 -4 14
2013-2014 בית הלוחם ד 22 7 15 0 0 32 49 -17 14
2012-2013 ה. ל. לאומי 21 7 14 0 0 26 46 -20 14
2010-2011 חברת בזק 20 6 14 0 0 30 48 -18 12
2012-2013 בית הלוחם ד 21 6 15 0 0 24 48 -24 12
2009-2010 בנק ישראל ה 18 7 8 3 0 27 41 -14 11
2013-2014 מ.א.מטה יהודה 22 7 12 3 0 30 48 -18 11
2009-2010 ביה"ח הדסה 18 5 13 0 0 30 45 -15 10
2015-2016 משרד הבריאות א 18 5 13 0 0 25 41 -16 10
2015-2016 בנק לאומי 18 5 13 0 0 24 42 -18 10
2015-2016 בית הלוחם ב 18 5 13 0 0 26 45 -19 10
2014-2015 בנק לאומי 17 5 7 4 1 23 36 -13 8
2016-2017 משרד הבריאות א 16 4 12 0 0 22 40 -18 8
2011-2012 ה. ל. לאומי 20 4 16 0 0 15 50 -35 8
2013-2014 משרד הבריאות א 22 4 18 0 0 19 56 -37 8
2016-2017 מ. רוה"מ+קליטה 16 4 10 2 0 23 43 -20 6
2010-2011 רשות השידור 20 4 14 2 0 15 52 -37 6
2008-2009 בית הלוחם א 2 2 0 0 0 6 2 4 4
2015-2016 ה. ל. לאומי 18 6 4 8 0 22 40 -18 4
2016-2017 בנק לאומי 16 2 14 0 0 23 44 -21 4
2011-2012 חברת בזק 20 2 18 0 0 12 54 -42 4
2008-2009 בנק ישראל ה 2 1 1 0 0 3 3 0 2
2008-2009 בנק לאומי 2 1 1 0 0 3 3 0 2
2008-2009 בית הלוחם ג 2 1 1 0 0 4 5 -1 2
2016-2017 מ. מ. המדינה 16 2 12 2 0 22 45 -23 2
2015-2016 ביה"ח הדסה 18 2 14 2 0 13 50 -37 2
2012-2013 עובדי הכנסת 21 2 16 3 0 10 57 -47 1
2008-2009 בית הלוחם ב 1 0 1 0 0 2 3 -1 0
2008-2009 ביה"ח הדסה 2 0 2 0 0 2 6 -4 0
2010-2011 בנק לאומי 20 1 17 2 0 13 58 -45 0
2014-2015 ה. ל. לאומי 17 4 3 10 0 15 40 -25 -2
2011-2012 רשות השידור 20 0 16 4 0 3 60 -57 -4
2009-2010 בנק לאומי 18 0 9 9 0 4 54 -50 -9