02-6207235

טניס שולחן – דרג ב

 

62

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2009-2010 ה. ל. לאומי רשות השידור 28/01/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2009-2010 פקיד השומה ש. ב. כללית 28/01/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2009-2010 שע"מ בית הלוחם ד 28/01/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2009-2010 בית הלוחם ה רשות השידור 28/01/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2009-2010 מ.התחבורה ש. ב. כללית 28/01/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2009-2010 מ. רוה"מ+קליטה בית הלוחם ד 28/01/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2009-2010 פקיד השומה שע"מ 28/01/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2009-2010 ה. ל. לאומי בית הלוחם ד 11/02/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2009-2010 מ.התחבורה שע"מ 11/02/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2009-2010 מ. רוה"מ+קליטה פקיד השומה 11/02/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2009-2010 רשות השידור בית הלוחם ד 11/02/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2009-2010 ה. ל. לאומי פקיד השומה 11/02/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2009-2010 מ.התחבורה מ. רוה"מ+קליטה 11/02/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2009-2010 רשות השידור פקיד השומה 25/02/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2009-2010 ה. ל. לאומי מ.התחבורה 25/02/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2009-2010 בית הלוחם ה בית הלוחם ד 25/02/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2009-2010 רשות השידור מ.התחבורה 25/02/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2009-2010 בית הלוחם ה ש. ב. כללית 27/02/2010 שבת מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2009-2010 ש. ב. כללית שע"מ 27/02/2010 שבת מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2009-2010 בית הלוחם ה שע"מ 11/03/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2009-2010 בית הלוחם ד פקיד השומה 11/03/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2009-2010 ש. ב. כללית מ. רוה"מ+קליטה 11/03/2010 חמישי 20:45 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2009-2010 בית הלוחם ה פקיד השומה 11/03/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2009-2010 שע"מ מ. רוה"מ+קליטה 11/03/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2009-2010 בית הלוחם ד מ.התחבורה 11/03/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2009-2010 ש. ב. כללית ה. ל. לאומי 11/03/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2009-2010 בית הלוחם ה מ. רוה"מ+קליטה 25/03/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2009-2010 פקיד השומה מ.התחבורה 25/03/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2009-2010 בית הלוחם ה מ.התחבורה 25/03/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2009-2010 מ. רוה"מ+קליטה ה. ל. לאומי 25/03/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2009-2010 בית הלוחם ה ה. ל. לאומי 15/04/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2009-2010 מ. רוה"מ+קליטה רשות השידור 15/04/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2009-2010 בית הלוחם ד ש. ב. כללית 15/04/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2009-2010 שע"מ ה. ל. לאומי 29/04/2010 חמישי מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2009-2010 ש. ב. כללית רשות השידור 29/04/2010 חמישי מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2009-2010 שע"מ רשות השידור 29/04/2010 חמישי מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2011-2012 פרוייקט לב העיר משרד הבריאות א 03/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ב' 3 0
ב' 2011-2012 בנק לאומי בנק ישראל ד 03/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ז' 3 1
ב' 2011-2012 מ.התחבורה ש. ב. כללית 03/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ח' 3 1
ב' 2011-2012 מ. מ. המדינה מ. רוה"מ+קליטה 03/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2011-2012 משרד הבריאות א בנק ישראל ד 03/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ו' 3 0
ב' 2011-2012 בנק לאומי ש. ב. כללית 03/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ד' 3 1
ב' 2011-2012 מ.התחבורה מ. מ. המדינה 03/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ב' 2 3
ב' 2011-2012 פרוייקט לב העיר בנק ישראל ד 17/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 3 0
ב' 2011-2012 משרד הבריאות א ש. ב. כללית 17/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ג' 3 0
ב' 2011-2012 בית הלוחם ה מ. רוה"מ+קליטה 17/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ה' 3 2
ב' 2011-2012 בנק ישראל ד ש. ב. כללית 17/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ו' 0 3
ב' 2011-2012 משרד הבריאות א מ. מ. המדינה 17/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ו' 3 1
ב' 2011-2012 בית הלוחם ה מ.התחבורה 17/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ח' 1 3
ב' 2011-2012 פרוייקט לב העיר ש. ב. כללית 01/12/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 3 0
ב' 2011-2012 בית הלוחם ה בנק לאומי 01/12/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 2 3
ב' 2011-2012 פרוייקט לב העיר מ. רוה"מ+קליטה 01/12/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה א' 3 1
ב' 2011-2012 משרד הבריאות א בית הלוחם ה 01/12/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2011-2012 פרוייקט לב העיר משרד הבריאות א 02/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2011-2012 בנק לאומי בנק ישראל ד 02/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2011-2012 מ.התחבורה ש. ב. כללית 02/02/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2011-2012 מ. מ. המדינה מ. רוה"מ+קליטה 02/02/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2011-2012 משרד הבריאות א בנק ישראל ד 09/02/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2011-2012 פרוייקט לב העיר בנק ישראל ד 16/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2011-2012 משרד הבריאות א ש. ב. כללית 16/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2011-2012 בית הלוחם ה מ. רוה"מ+קליטה 16/02/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2011-2012 בנק לאומי מ. מ. המדינה 16/02/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2011-2012 פרוייקט לב העיר ש. ב. כללית 01/03/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2011-2012 בנק ישראל ד מ. מ. המדינה 01/03/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2011-2012 בית הלוחם ה בנק לאומי 01/03/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2011-2012 פרוייקט לב העיר מ. מ. המדינה 15/03/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2011-2012 פרוייקט לב העיר מ.התחבורה 15/03/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2011-2012 מ. רוה"מ+קליטה בנק ישראל ד 03/05/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2011-2012 פרוייקט לב העיר בית הלוחם ה 10/05/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2012-2013 בית הלוחם ה ל. לסטטיסטיקה 25/10/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2012-2013 בנק לאומי משרד הבריאות א 25/10/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2012-2013 מ. מ. המדינה רשות השידור 25/10/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 3 0
ב' 2012-2013 חברת בזק ש. ב. כללית 25/10/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ו' 0 3
ב' 2012-2013 בית הלוחם ה משרד הבריאות א 25/10/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2012-2013 בנק לאומי רשות השידור 25/10/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ג' 3 0
ב' 2012-2013 מ. מ. המדינה ש. ב. כללית 25/10/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ה' 3 1
ב' 2012-2013 ע. ירושלים א חברת בזק 25/10/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ו' 3 0
ב' 2012-2013 משרד הבריאות א רשות השידור 08/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2012-2013 בנק לאומי ש. ב. כללית 08/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 1 3
ב' 2012-2013 מ. מ. המדינה ע. ירושלים א 08/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ב' 1 3
ב' 2012-2013 בית הלוחם ה רשות השידור 08/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2012-2013 משרד הבריאות א ש. ב. כללית 08/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ג' 3 0
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה חברת בזק 08/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ד' 3 1
ב' 2012-2013 בנק לאומי ע. ירושלים א 08/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ה' 2 3
ב' 2012-2013 רשות השידור ש. ב. כללית 22/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2012-2013 משרד הבריאות א ע. ירושלים א 22/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 3 0
ב' 2012-2013 בנק לאומי מ.התחבורה 22/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ב' 3 0
ב' 2012-2013 בית הלוחם ה ש. ב. כללית 22/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2012-2013 רשות השידור ע. ירושלים א 22/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ג' 0 3
ב' 2012-2013 משרד הבריאות א מ.התחבורה 22/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ד' 3 1
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה בנק לאומי 22/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ה' 0 3
ב' 2012-2013 בית הלוחם ה חברת בזק 06/12/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2012-2013 ש. ב. כללית ע. ירושלים א 06/12/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2012-2013 בית הלוחם ה ע. ירושלים א 06/12/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2012-2013 בית הלוחם ה מ. מ. המדינה 27/12/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2012-2013 ע. ירושלים א מ.התחבורה 27/12/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2012-2013 חברת בזק בנק לאומי 27/12/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2012-2013 בית הלוחם ה מ.התחבורה 27/12/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2012-2013 בית הלוחם ה בנק לאומי 10/01/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2012-2013 מ.התחבורה ל. לסטטיסטיקה 10/01/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2012-2013 מ. מ. המדינה משרד הבריאות א 10/01/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2012-2013 רשות השידור מ. מ. המדינה 31/01/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ז' 0 3
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה בנק לאומי 31/01/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה בית הלוחם ה 31/01/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2012-2013 משרד הבריאות א בנק לאומי 31/01/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה מ.התחבורה 14/02/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2012-2013 בנק לאומי מ. מ. המדינה 14/02/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2012-2013 בית הלוחם ה ע. ירושלים א 14/02/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה מ. מ. המדינה 14/02/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה ע. ירושלים א 28/02/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה חברת בזק 28/02/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה ש. ב. כללית 14/03/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה רשות השידור 04/04/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2012-2013 ל. לסטטיסטיקה משרד הבריאות א 18/04/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 בנק לאומי עובדי הכנסת 17/10/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2013-2014 מ.התחבורה חברת בזק 17/10/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2013-2014 מ. מ. המדינה שע"מ 17/10/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2013-2014 בית הלוחם ה עובדי הכנסת 17/10/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2013-2014 בית הלוחם ה ל. לסטטיסטיקה 17/10/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 בית הלוחם ה חברת בזק 31/10/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2013-2014 עובדי הכנסת שע"מ 31/10/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2013-2014 ל. לסטטיסטיקה פקיד השומה 31/10/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2013-2014 בנק לאומי ע. ירושלים א 31/10/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2013-2014 בית הלוחם ה שע"מ 31/10/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2013-2014 בית הלוחם ה פקיד השומה 14/11/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2013-2014 שע"מ ע. ירושלים א 14/11/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 חברת בזק מ. מ. המדינה 14/11/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2013-2014 עובדי הכנסת מ.התחבורה 14/11/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 בית הלוחם ה ע. ירושלים א 14/11/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 בית הלוחם ה מ. מ. המדינה 12/12/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 ע. ירושלים א מ.התחבורה 12/12/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 פקיד השומה בנק לאומי 12/12/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 שע"מ ל. לסטטיסטיקה 12/12/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 בית הלוחם ה מ.התחבורה 12/12/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2013-2014 בית הלוחם ה בנק לאומי 26/12/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 מ.התחבורה ל. לסטטיסטיקה 26/12/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 מ. מ. המדינה עובדי הכנסת 26/12/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2013-2014 ע. ירושלים א חברת בזק 26/12/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2013-2014 ל. לסטטיסטיקה בית הלוחם ה 30/01/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 עובדי הכנסת בנק לאומי 30/01/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 חברת בזק מ.התחבורה 30/01/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 שע"מ מ. מ. המדינה 30/01/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 ל. לסטטיסטיקה בנק לאומי 30/01/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 ל. לסטטיסטיקה מ.התחבורה 13/02/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 בנק לאומי מ. מ. המדינה 13/02/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2013-2014 בית הלוחם ה ע. ירושלים א 13/02/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 עובדי הכנסת פקיד השומה 13/02/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2013-2014 ל. לסטטיסטיקה מ. מ. המדינה 13/02/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2013-2014 ל. לסטטיסטיקה ע. ירושלים א 27/02/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 מ. מ. המדינה פקיד השומה 27/02/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2013-2014 מ.התחבורה שע"מ 27/02/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2013-2014 בנק לאומי חברת בזק 27/02/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 ל. לסטטיסטיקה פקיד השומה 27/02/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2013-2014 ל. לסטטיסטיקה שע"מ 20/03/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2013-2014 פקיד השומה חברת בזק 20/03/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 ע. ירושלים א עובדי הכנסת 20/03/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2013-2014 מ. מ. המדינה בית הלוחם ה 20/03/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 ל. לסטטיסטיקה חברת בזק 20/03/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2013-2014 ל. לסטטיסטיקה עובדי הכנסת 03/04/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2013-2014 חברת בזק בית הלוחם ה 03/04/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2013-2014 שע"מ בנק לאומי 03/04/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2013-2014 פקיד השומה מ.התחבורה 03/04/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה משרד הבריאות א 30/10/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2014-2015 בית הלוחם ה מ.א.מטה יהודה 30/10/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2014-2015 מ.התחבורה ל. לסטטיסטיקה 30/10/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2014-2015 מ. מ. המדינה משרד הבריאות א 30/10/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2014-2015 מ. רוה"מ+קליטה עובדי הכנסת 30/10/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2014-2015 בית הלוחם ה משרד הבריאות א 13/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה עובדי הכנסת 13/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה חברת בזק 13/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2014-2015 מ.התחבורה ע. ירושלים א 13/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2014-2015 משרד הבריאות א חברת בזק 13/11/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2014-2015 בית הלוחם ה חברת בזק 27/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2014-2015 עובדי הכנסת ע. ירושלים א 27/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2014-2015 משרד הבריאות א מ. רוה"מ+קליטה 27/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה מ. מ. המדינה 27/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2014-2015 חברת בזק מ. רוה"מ+קליטה 27/11/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2014-2015 בית הלוחם ה מ. רוה"מ+קליטה 11/12/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2014-2015 ע. ירושלים א מ. מ. המדינה 11/12/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2014-2015 חברת בזק מ.התחבורה 11/12/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2014-2015 עובדי הכנסת מ.א.מטה יהודה 11/12/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2014-2015 ע. ירושלים א מ.א.מטה יהודה 11/12/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2014-2015 חברת בזק עובדי הכנסת 01/01/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה בית הלוחם ה 29/01/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה מ.התחבורה 29/01/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2014-2015 משרד הבריאות א מ. מ. המדינה 29/01/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2014-2015 עובדי הכנסת מ. רוה"מ+קליטה 29/01/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה מ.התחבורה 29/01/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה מ. מ. המדינה 12/02/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2014-2015 מ.התחבורה מ. רוה"מ+קליטה 12/02/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2014-2015 בית הלוחם ה ע. ירושלים א 12/02/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה חברת בזק 12/02/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה מ. רוה"מ+קליטה 12/02/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה ע. ירושלים א 26/02/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2014-2015 מ. רוה"מ+קליטה חברת בזק 26/02/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2014-2015 מ. מ. המדינה עובדי הכנסת 26/02/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2014-2015 מ.התחבורה משרד הבריאות א 26/02/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה חברת בזק 26/02/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה עובדי הכנסת 19/03/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2014-2015 חברת בזק משרד הבריאות א 19/03/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2014-2015 ע. ירושלים א ל. לסטטיסטיקה 19/03/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2014-2015 מ. רוה"מ+קליטה בית הלוחם ה 19/03/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה משרד הבריאות א 19/03/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2014-2015 מ.א.מטה יהודה ל. לסטטיסטיקה 30/04/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2015-2016 מ.התחבורה בנק ישראל ד 05/11/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2015-2016 מ. מ. המדינה ש. ב. כללית 05/11/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2015-2016 מ. רוה"מ+קליטה חברת בזק 05/11/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2015-2016 בית הלוחם ה בנק ישראל ד 05/11/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2015-2016 בית הלוחם ה חברת בזק 19/11/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2015-2016 בית הלוחם ה ש. ב. כללית 19/11/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2015-2016 בנק ישראל ד חברת בזק 19/11/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2015-2016 מ.התחבורה ע. ירושלים א 19/11/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2015-2016 בית הלוחם ה פקיד השומה 03/12/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2015-2016 חברת בזק ע. ירושלים א 03/12/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2015-2016 ש. ב. כללית מ. רוה"מ+קליטה 03/12/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2015-2016 בנק ישראל ד מ. מ. המדינה 03/12/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2015-2016 בית הלוחם ה ע. ירושלים א 03/12/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2015-2016 בית הלוחם ה מ. רוה"מ+קליטה 17/12/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2015-2016 בית הלוחם ה מ. מ. המדינה 17/12/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2015-2016 מ. רוה"מ+קליטה בנק ישראל ד 28/01/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2015-2016 ש. ב. כללית בית הלוחם ה 11/02/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2015-2016 חברת בזק מ.התחבורה 11/02/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2015-2016 פקיד השומה מ. מ. המדינה 11/02/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2015-2016 בנק ישראל ד בית הלוחם ה 11/02/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2015-2016 בנק ישראל ד מ.התחבורה 25/02/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2015-2016 בית הלוחם ה מ. מ. המדינה 25/02/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2015-2016 ש. ב. כללית ע. ירושלים א 25/02/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2015-2016 בנק ישראל ד מ. מ. המדינה 25/02/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2015-2016 בנק ישראל ד מ. רוה"מ+קליטה 10/03/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2015-2016 מ. מ. המדינה ע. ירושלים א 10/03/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2015-2016 מ.התחבורה פקיד השומה 10/03/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2015-2016 בית הלוחם ה חברת בזק 10/03/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2015-2016 בנק ישראל ד ש. ב. כללית 14/04/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2015-2016 פקיד השומה בית הלוחם ה 14/04/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2015-2016 ע. ירושלים א מ.התחבורה 14/04/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט סיסקו 10/11/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2016-2017 מ.התחבורה הסוכנות היהודית 10/11/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2016-2017 ע. ירושלים א עובדי הכנסת 10/11/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 פקיד השומה ש. ב. כללית 10/11/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט הסוכנות היהודית 10/11/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט עובדי הכנסת 24/11/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית ש. ב. כללית 24/11/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2016-2017 סיסקו ביה"ח הדסה 24/11/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 מ.התחבורה חברת בזק 24/11/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט ש. ב. כללית 24/11/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט ביה"ח הדסה 08/12/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 ש. ב. כללית חברת בזק 08/12/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2016-2017 עובדי הכנסת פקיד השומה 08/12/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית ע. ירושלים א 08/12/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט חברת בזק 08/12/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט פקיד השומה 22/12/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2016-2017 חברת בזק ע. ירושלים א 22/12/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה מ.התחבורה 22/12/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2016-2017 ש. ב. כללית סיסקו 22/12/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט ע. ירושלים א 22/12/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2016-2017 סיסקו ה.בתי המשפט 02/02/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית מ.התחבורה 02/02/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2016-2017 עובדי הכנסת ע. ירושלים א 02/02/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2016-2017 ש. ב. כללית פקיד השומה 02/02/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2016-2017 סיסקו מ.התחבורה 02/02/2017 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2016-2017 הסוכנות היהודית ביה"ח הדסה 16/02/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2016-2017 סיסקו פקיד השומה 16/02/2017 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2016-2017 סיסקו ע. ירושלים א 16/02/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 מ.התחבורה פקיד השומה 16/02/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט חברת בזק 16/02/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 סיסקו חברת בזק 02/03/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 פקיד השומה ביה"ח הדסה 02/03/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ב' 2016-2017 ע. ירושלים א ש. ב. כללית 02/03/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ב' 2016-2017 מ.התחבורה עובדי הכנסת 02/03/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט הסוכנות היהודית 02/03/2017 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 פקיד השומה ע. ירושלים א 30/03/2017 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 סיסקו הסוכנות היהודית 06/04/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ב' 2016-2017 עובדי הכנסת ה.בתי המשפט 06/04/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ב' 2016-2017 ש. ב. כללית מ.התחבורה 06/04/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ב' 2016-2017 ביה"ח הדסה ע. ירושלים א 06/04/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3


 

t62

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 פרוייקט לב העיר 22 21 1 0 0 65 12 53 42
2011-2012 משרד הבריאות א 22 18 4 0 0 59 27 32 36
2012-2013 משרד הבריאות א 22 17 5 0 0 55 32 23 34
2009-2010 רשות השידור 22 16 6 0 0 54 32 22 32
2016-2017 ביה"ח הדסה 18 15 3 0 0 49 18 31 30
2013-2014 בנק לאומי 18 15 3 0 0 50 19 31 30
2014-2015 ל. לסטטיסטיקה 18 15 3 0 0 49 20 29 30
2014-2015 משרד הבריאות א 18 15 3 0 0 50 21 29 30
2010-2011 ה. ל. לאומי 18 15 3 0 0 50 27 23 30
2010-2011 בית הלוחם ד 18 15 3 0 0 47 25 22 30
2011-2012 בנק לאומי 22 15 7 0 0 55 38 17 30
2012-2013 ע. ירושלים א 22 14 8 0 0 49 35 14 28
2012-2013 מ.התחבורה 22 14 8 0 0 51 39 12 28
2016-2017 ע. ירושלים א 18 13 5 0 0 46 20 26 26
2015-2016 מ. מ. המדינה 16 13 3 0 0 44 22 22 26
2014-2015 מ.התחבורה 18 13 5 0 0 45 23 22 26
2012-2013 בנק לאומי 22 13 9 0 0 49 36 13 26
2009-2010 מ. רוה"מ+קליטה 22 13 9 0 0 52 39 13 26
2009-2010 ש. ב. כללית 22 13 9 0 0 51 38 13 26
2013-2014 ע. ירושלים א 18 12 6 0 0 42 25 17 24
2010-2011 ש. ב. כללית 18 12 6 0 0 45 28 17 24
2011-2012 מ.התחבורה 22 12 10 0 0 49 36 13 24
2013-2014 בית הלוחם ה 18 12 6 0 0 42 31 11 24
2012-2013 בית הלוחם ה 22 12 10 0 0 50 45 5 24
2013-2014 מ.התחבורה 18 11 7 0 0 43 31 12 22
2016-2017 מ.התחבורה 18 11 7 0 0 41 32 9 22
2016-2017 עובדי הכנסת 18 11 7 0 0 39 31 8 22
2013-2014 מ. מ. המדינה 18 11 7 0 0 42 35 7 22
2009-2010 מ.התחבורה 22 11 11 0 0 45 42 3 22
2011-2012 בית הלוחם ה 22 11 11 0 0 45 44 1 22
2014-2015 ע. ירושלים א 18 10 8 0 0 41 33 8 20
2015-2016 מ. רוה"מ+קליטה 16 10 6 0 0 35 29 6 20
2010-2011 בית הלוחם ה 18 10 8 0 0 39 34 5 20
2013-2014 ל. לסטטיסטיקה 18 10 8 0 0 37 33 4 20
2011-2012 מ. מ. המדינה 22 10 12 0 0 43 45 -2 20
2009-2010 בית הלוחם ה 22 10 12 0 0 43 48 -5 20
2014-2015 מ.א.מטה יהודה 18 11 3 4 0 39 28 11 18
2016-2017 הסוכנות היהודית 18 9 9 0 0 38 33 5 18
2013-2014 חברת בזק 18 9 9 0 0 38 40 -2 18
2010-2011 מ.התחבורה 18 9 9 0 0 40 42 -2 18
2009-2010 בית הלוחם ד 22 9 13 0 0 41 44 -3 18
2012-2013 ל. לסטטיסטיקה 22 9 13 0 0 38 48 -10 18
2015-2016 פקיד השומה 16 8 8 0 0 33 28 5 16
2015-2016 מ.התחבורה 16 8 8 0 0 35 31 4 16
2010-2011 משרד הבריאות א 18 8 10 0 0 37 35 2 16
2010-2011 מ. מ. המדינה 18 8 10 0 0 35 37 -2 16
2010-2011 מ. רוה"מ+קליטה 18 8 10 0 0 36 38 -2 16
2015-2016 ש. ב. כללית 16 8 8 0 0 30 32 -2 16
2015-2016 ע. ירושלים א 16 8 8 0 0 30 33 -3 16
2012-2013 מ. מ. המדינה 22 8 14 0 0 44 49 -5 16
2016-2017 חברת בזק 18 8 10 0 0 31 38 -7 16
2011-2012 ש. ב. כללית 22 8 14 0 0 33 48 -15 16
2015-2016 בית הלוחם ה 16 9 4 3 0 31 33 -2 15
2015-2016 חברת בזק 16 7 9 0 0 34 32 2 14
2014-2015 מ. רוה"מ+קליטה 18 7 11 0 0 32 38 -6 14
2016-2017 ה.בתי המשפט 18 7 11 0 0 29 39 -10 14
2016-2017 פקיד השומה 18 7 11 0 0 29 39 -10 14
2014-2015 מ. מ. המדינה 18 7 9 2 0 27 40 -13 12
2014-2015 חברת בזק 18 6 12 0 0 22 39 -17 12
2009-2010 ה. ל. לאומי 22 6 16 0 0 26 55 -29 12
2014-2015 בית הלוחם ה 18 5 13 0 0 23 43 -20 10
2013-2014 עובדי הכנסת 18 5 13 0 0 25 45 -20 10
2012-2013 חברת בזק 22 5 17 0 0 27 53 -26 10
2016-2017 ש. ב. כללית 18 5 13 0 0 19 49 -30 10
2013-2014 פקיד השומה 18 5 12 1 0 25 45 -20 9
2016-2017 סיסקו 18 4 14 0 0 23 45 -22 8
2009-2010 שע"מ 22 4 18 0 0 27 55 -28 8
2010-2011 בנק ישראל ד 18 4 13 1 0 27 44 -17 7
2009-2010 פקיד השומה 22 3 17 1 1 13 59 -46 7
2012-2013 ש. ב. כללית 22 6 9 7 0 29 50 -21 5
2011-2012 בנק ישראל ד 22 2 17 3 0 10 61 -51 1
2015-2016 בנק ישראל ד 16 1 13 2 0 15 47 -32 0
2013-2014 שע"מ 18 0 18 0 0 14 54 -40 0
2011-2012 מ. רוה"מ+קליטה 22 2 15 5 0 15 62 -47 -1
2014-2015 עובדי הכנסת 18 1 12 5 0 10 53 -43 -3
2012-2013 רשות השידור 22 0 15 7 0 3 66 -63 -7