02-6207235

טניס שולחן – דרג ג

 

63

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2009-2010 נ. מס הכנסה א ר. א. והגבייה 21/01/2010 חמישי 19:00 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2009-2010 ה.בתי המשפט בנק ישראל ד 21/01/2010 חמישי 19:00 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2009-2010 ע. ירושלים א משרד הבריאות ב 21/01/2010 חמישי 19:00 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2009-2010 נ. מס הכנסה א בנק ישראל ד 21/01/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2009-2010 מ. הקליטה משרד הבריאות ב 21/01/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2009-2010 מ. מ. המדינה ע. ירושלים א 21/01/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2009-2010 ה.בתי המשפט משרד הבריאות ב 04/02/2010 חמישי 19:00 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2009-2010 מ. הקליטה מ. מ. המדינה 04/02/2010 חמישי 19:00 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2009-2010 בנק ישראל ד משרד הבריאות ב 04/02/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2009-2010 ר. א. והגבייה ע. ירושלים א 04/02/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2009-2010 ה.בתי המשפט מ. מ. המדינה 06/02/2010 שבת מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2009-2010 בנק ישראל ד מ. מ. המדינה 18/02/2010 חמישי 19:00 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2009-2010 ר. א. והגבייה מ. הקליטה 18/02/2010 חמישי 19:00 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2009-2010 נ. מס הכנסה א משרד הבריאות ב 18/02/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2009-2010 ר. א. והגבייה ה.בתי המשפט 18/02/2010 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2009-2010 נ. מס הכנסה א ע. ירושלים א 04/03/2010 חמישי 19:00 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2009-2010 משרד הבריאות ב מ. מ. המדינה 04/03/2010 חמישי 19:00 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2009-2010 בנק ישראל ד ר. א. והגבייה 04/03/2010 חמישי 19:00 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2011-2012 ה.בתי המשפט ל. לסטטיסטיקה 10/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
ג' 2011-2012 מ. הקליטה משרד החוץ א 10/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 2 3
ג' 2011-2012 ע. ירושלים א משרד החוץ 10/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 3 0
ג' 2011-2012 פקיד השומה בנק ישראל ג 10/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 3 0
ג' 2011-2012 שע"מ משרד החינוך א 10/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2011-2012 נ. מס הכנסה א ל. לסטטיסטיקה 10/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
ג' 2011-2012 ה.בתי המשפט משרד החוץ 10/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 0 3
ג' 2011-2012 מ. הקליטה בנק ישראל ג 10/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 2 3
ג' 2011-2012 ע. ירושלים א משרד החינוך א 10/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 3 0
ג' 2011-2012 פקיד השומה שע"מ 10/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2011-2012 נ. מס הכנסה א משרד החוץ א 24/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 9 3
ג' 2011-2012 ל. לסטטיסטיקה משרד החוץ 24/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 3 0
ג' 2011-2012 ה.בתי המשפט משרד החינוך א 24/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 3 1
ג' 2011-2012 מ. הקליטה שע"מ 24/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 1 3
ג' 2011-2012 ע. ירושלים א פקיד השומה 24/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2011-2012 נ. מס הכנסה א משרד החוץ 24/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 3 2
ג' 2011-2012 משרד החוץ א בנק ישראל ג 24/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 3 0
ג' 2011-2012 ל. לסטטיסטיקה משרד החינוך א 24/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 3 0
ג' 2011-2012 ה.בתי המשפט פקיד השומה 24/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 1 3
ג' 2011-2012 מ. הקליטה ע. ירושלים א 24/11/2011 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 1 3
ג' 2011-2012 משרד החוץ משרד החוץ א 12/01/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2011-2012 בנק ישראל ג משרד החוץ 12/01/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2011-2012 נ. מס הכנסה א ל. לסטטיסטיקה 09/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2011-2012 ה.בתי המשפט משרד החוץ 09/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2011-2012 מ. הקליטה בנק ישראל ג 09/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2011-2012 ע. ירושלים א משרד החינוך א 09/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2011-2012 פקיד השומה שע"מ 09/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2011-2012 נ. מס הכנסה א משרד החוץ 23/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2011-2012 משרד החוץ א בנק ישראל ג 23/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2011-2012 ל. לסטטיסטיקה משרד החינוך א 23/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2011-2012 ה.בתי המשפט פקיד השומה 23/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2011-2012 מ. הקליטה ע. ירושלים א 23/02/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2011-2012 ה.בתי המשפט מ. הקליטה 22/03/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2011-2012 נ. מס הכנסה א משרד החינוך א 22/03/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2011-2012 נ. מס הכנסה א פקיד השומה 05/04/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2011-2012 פקיד השומה מ. הקליטה 19/04/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2011-2012 נ. מס הכנסה א מ. הקליטה 19/04/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2011-2012 בנק ישראל ג משרד החוץ 19/04/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2011-2012 נ. מס הכנסה א ה.בתי המשפט 10/05/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2011-2012 ע. ירושלים א ל. לסטטיסטיקה 10/05/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2011-2012 פקיד השומה משרד החוץ א 10/05/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2011-2012 שע"מ משרד החוץ 10/05/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2011-2012 משרד החינוך א בנק ישראל ג 10/05/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 מ. המשפטים משרד החוץ א 01/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ו' 2 3
ג' 2012-2013 נ. מס הכנסה א משרד החוץ 01/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ח' 1 3
ג' 2012-2013 ה.בתי המשפט בנק ישראל ג 01/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 3 0
ג' 2012-2013 פקיד השומה בנק ישראל ב 01/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ד' 3 0
ג' 2012-2013 שע"מ משרד החינוך א 01/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 מ. המשפטים משרד החוץ 01/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ה' 1 3
ג' 2012-2013 משרד החוץ א בנק ישראל ג 01/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ח' 0 3
ג' 2012-2013 נ. מס הכנסה א בנק ישראל ד 01/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ד' 0 3
ג' 2012-2013 ה.בתי המשפט בנק ישראל ב 01/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 מ. רוה"מ+קליטה משרד החינוך א 01/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 פקיד השומה שע"מ 01/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2012-2013 מ. המשפטים בנק ישראל ג 15/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה א' 2 3
ג' 2012-2013 משרד החוץ בנק ישראל ד 15/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ג' 0 3
ג' 2012-2013 משרד החוץ א בנק ישראל ב 15/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ד' 3 2
ג' 2012-2013 נ. מס הכנסה א משרד החינוך א 15/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ה' 1 3
ג' 2012-2013 ה.בתי המשפט שע"מ 15/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה ב' 3 1
ג' 2012-2013 מ. רוה"מ+קליטה פקיד השומה 15/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 מ. המשפטים בנק ישראל ד 15/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ג' 1 3
ג' 2012-2013 בנק ישראל ג בנק ישראל ב 15/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה ב' 2 3
ג' 2012-2013 משרד החוץ משרד החינוך א 15/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה א' 3 1
ג' 2012-2013 משרד החוץ א שע"מ 15/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 נ. מס הכנסה א פקיד השומה 15/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 ה.בתי המשפט מ. רוה"מ+קליטה 15/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 בנק ישראל ג מ. רוה"מ+קליטה 29/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2012-2013 משרד החוץ ה.בתי המשפט 29/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 משרד החוץ א נ. מס הכנסה א 29/11/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2012-2013 בנק ישראל ג נ. מס הכנסה א 20/12/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 בנק ישראל ב נ. מס הכנסה א 20/12/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2012-2013 בנק ישראל ד משרד החוץ א 20/12/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 בנק ישראל ג משרד החוץ 20/12/2012 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2012-2013 שע"מ משרד החוץ 03/01/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 משרד החינוך א בנק ישראל ג 03/01/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 בנק ישראל ב בנק ישראל ד 03/01/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 משרד החוץ א מ. המשפטים 07/02/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 משרד החוץ נ. מס הכנסה א 07/02/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2012-2013 בנק ישראל ג ה.בתי המשפט 07/02/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 משרד החוץ א נ. מס הכנסה א 07/02/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2012-2013 משרד החוץ שע"מ 21/02/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 משרד החוץ א מ. רוה"מ+קליטה 21/02/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2012-2013 משרד החוץ א פקיד השומה 07/03/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 מ. רוה"מ+קליטה בנק ישראל ב 07/03/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2012-2013 משרד החוץ א משרד החינוך א 11/04/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 שע"מ בנק ישראל ב 11/04/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2012-2013 פקיד השומה בנק ישראל ד 11/04/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2012-2013 פקיד השומה משרד החוץ 11/04/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2012-2013 משרד החוץ א בנק ישראל ד 25/04/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 בנק ישראל ב בנק ישראל ג 25/04/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2012-2013 משרד החינוך א משרד החוץ 25/04/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 משרד החוץ א בנק ישראל ג 25/04/2013 חמישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2012-2013 משרד החוץ א משרד החוץ 02/05/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2013-2014 ה.בתי המשפט משרד החוץ א 24/10/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2013-2014 מ. רוה"מ+קליטה משרד החוץ 24/10/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2013-2014 מ. רוה"מ+קליטה ר. א. והגבייה 24/10/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2013-2014 מ. המשפטים משרד החוץ 07/11/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2013-2014 משרד החוץ א בנק ישראל ג 07/11/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2013-2014 מ. המשפטים בנק ישראל ג 07/11/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2013-2014 מ. המשפטים ר. א. והגבייה 21/11/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 בנק ישראל ג בנק ישראל ד 21/11/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 משרד החוץ ש. ב. כללית 21/11/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 מ. המשפטים בנק ישראל ד 21/11/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 מ. המשפטים ש. ב. כללית 19/12/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 0
ג' 2013-2014 מ. המשפטים מ. רוה"מ+קליטה 19/12/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 בנק ישראל ד משרד החוץ 02/01/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2013-2014 משרד החוץ מ. המשפטים 23/01/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2013-2014 בנק ישראל ג ה.בתי המשפט 23/01/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2013-2014 ר. א. והגבייה מ. רוה"מ+קליטה 23/01/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 בנק ישראל ד ש. ב. כללית 23/01/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2013-2014 משרד החוץ א מ. המשפטים 23/01/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2013-2014 משרד החוץ א ה.בתי המשפט 06/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 מ. המשפטים מ. רוה"מ+קליטה 06/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 משרד החוץ בנק ישראל ד 06/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 בנק ישראל ג ר. א. והגבייה 06/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2013-2014 משרד החוץ א מ. רוה"מ+קליטה 06/02/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 משרד החוץ א ש. ב. כללית 20/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 מ. רוה"מ+קליטה בנק ישראל ד 20/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2013-2014 ה.בתי המשפט ר. א. והגבייה 20/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2013-2014 מ. המשפטים בנק ישראל ג 20/02/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 משרד החוץ א בנק ישראל ד 20/02/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2013-2014 משרד החוץ א ר. א. והגבייה 06/03/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2013-2014 בנק ישראל ד בנק ישראל ג 06/03/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2013-2014 ש. ב. כללית משרד החוץ 06/03/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2013-2014 ה.בתי המשפט מ. המשפטים 06/03/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2013-2014 משרד החוץ א בנק ישראל ג 06/03/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2013-2014 ר. א. והגבייה מ. המשפטים 27/03/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2014-2015 ה.בתי המשפט משרד החוץ 06/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2014-2015 פקיד השומה ר. א. והגבייה 06/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2014-2015 שע"מ בנק ישראל ד 06/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ה בנק ישראל ב 06/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 ש. ב. כללית רשות השידור 06/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2014-2015 בנק ישראל ה ש. ב. כללית 06/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 ה.בתי המשפט בנק ישראל ד 20/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2014-2015 ר. א. והגבייה בנק ישראל ב 20/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2014-2015 משרד החוץ רשות השידור 20/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2014-2015 פקיד השומה ש. ב. כללית 20/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2014-2015 שע"מ בנק ישראל ה 20/11/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2014-2015 ה.בתי המשפט רשות השידור 04/12/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב ש. ב. כללית 04/12/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ד בנק ישראל ה 04/12/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 ר. א. והגבייה שע"מ 04/12/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2014-2015 משרד החוץ פקיד השומה 04/12/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ד פקיד השומה 04/12/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב בנק ישראל ד 25/12/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2014-2015 משרד החוץ ה.בתי המשפט 05/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2014-2015 ר. א. והגבייה פקיד השומה 05/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ד שע"מ 05/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2014-2015 בנק ישראל ב בנק ישראל ה 05/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2014-2015 רשות השידור ש. ב. כללית 05/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 משרד החוץ פקיד השומה 05/02/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2014-2015 משרד החוץ שע"מ 19/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2014-2015 פקיד השומה בנק ישראל ה 19/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2014-2015 ה.בתי המשפט ש. ב. כללית 19/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 ר. א. והגבייה רשות השידור 19/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ד בנק ישראל ב 19/02/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 משרד החוץ בנק ישראל ה 19/02/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2014-2015 משרד החוץ ש. ב. כללית 12/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ה רשות השידור 12/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2014-2015 שע"מ בנק ישראל ב 12/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2014-2015 פקיד השומה בנק ישראל ד 12/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2014-2015 ה.בתי המשפט ר. א. והגבייה 12/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2014-2015 משרד החוץ רשות השידור 12/03/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2014-2015 משרד החוץ בנק ישראל ב 26/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 רשות השידור בנק ישראל ד 26/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 ש. ב. כללית ר. א. והגבייה 26/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2014-2015 בנק ישראל ה ה.בתי המשפט 26/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2014-2015 שע"מ פקיד השומה 26/03/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2014-2015 משרד החוץ בנק ישראל ד 26/03/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2014-2015 משרד החוץ ר. א. והגבייה 07/05/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2015-2016 ה.בתי המשפט חברת הגיחון 12/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2015-2016 שע"מ משרד החוץ 12/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת ר. א. והגבייה 12/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2015-2016 הסוכנות היהודית בנק ישראל ג 12/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2015-2016 נ. מס הכנסה א חברת הגיחון 12/11/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2015-2016 נ. מס הכנסה א משרד החוץ 26/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2015-2016 חברת הגיחון ר. א. והגבייה 26/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2015-2016 ה.בתי המשפט הסוכנות היהודית 26/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2015-2016 שע"מ עובדי הכנסת 26/11/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2015-2016 נ. מס הכנסה א ר. א. והגבייה 26/11/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2015-2016 נ. מס הכנסה א הסוכנות היהודית 24/12/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2015-2016 נ. מס הכנסה א שע"מ 07/01/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2015-2016 נ. מס הכנסה א ה.בתי המשפט 14/01/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת חברת הגיחון 14/01/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2015-2016 הסוכנות היהודית משרד החוץ 14/01/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2015-2016 בנק ישראל ג ר. א. והגבייה 14/01/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2015-2016 חברת הגיחון נ. מס הכנסה א 04/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2015-2016 משרד החוץ ה.בתי המשפט 04/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2015-2016 בנק ישראל ג שע"מ 04/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2015-2016 ר. א. והגבייה עובדי הכנסת 04/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2015-2016 הסוכנות היהודית נ. מס הכנסה א 04/02/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2015-2016 הסוכנות היהודית ה.בתי המשפט 18/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2015-2016 נ. מס הכנסה א שע"מ 18/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2015-2016 חברת הגיחון ר. א. והגבייה 18/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2015-2016 משרד החוץ בנק ישראל ג 18/02/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2015-2016 הסוכנות היהודית עובדי הכנסת 03/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2015-2016 שע"מ ר. א. והגבייה 03/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2015-2016 ה.בתי המשפט בנק ישראל ג 03/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2015-2016 נ. מס הכנסה א משרד החוץ 03/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2015-2016 הסוכנות היהודית ר. א. והגבייה 03/03/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2015-2016 הסוכנות היהודית בנק ישראל ג 17/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2015-2016 ר. א. והגבייה משרד החוץ 17/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת חברת הגיחון 17/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2015-2016 ה.בתי המשפט נ. מס הכנסה א 17/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי ע. ירושלים ב 17/11/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 בית הלוחם ד משרד הבינוי א 17/11/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל ה חברת הגיחון 17/11/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2016-2017 בנק ישראל ד משרד החוץ 17/11/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2016-2017 ר. א. והגבייה בנק ישראל ג 17/11/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי חברת הגיחון 01/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2016-2017 משרד הבינוי א משרד החוץ 01/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2016-2017 ע. ירושלים ב בנק ישראל ג 01/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2016-2017 בית הלוחם ד ר. א. והגבייה 01/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל ה בנק ישראל ד 01/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי משרד החוץ 01/12/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי בנק ישראל ג 15/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2016-2017 משרד החוץ ר. א. והגבייה 15/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2016-2017 חברת הגיחון בנק ישראל ד 15/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2016-2017 משרד הבינוי א בנק ישראל ה 15/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2016-2017 ע. ירושלים ב בית הלוחם ד 15/12/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי בית הלוחם ד 19/01/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2016-2017 בנק ישראל ה ע. ירושלים ב 19/01/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל ד משרד הבינוי א 19/01/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2016-2017 ר. א. והגבייה חברת הגיחון 19/01/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2016-2017 בנק ישראל ג משרד החוץ 19/01/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2016-2017 מובילאיי ה. ל. לאומי 09/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2016-2017 משרד הבינוי א בית הלוחם ד 09/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2016-2017 חברת הגיחון בנק ישראל ה 09/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 משרד החוץ בנק ישראל ד 09/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2016-2017 בנק ישראל ג ר. א. והגבייה 09/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2016-2017 מובילאיי בית הלוחם ד 09/02/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2016-2017 מובילאיי בנק ישראל ה 23/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2016-2017 בית הלוחם ד בנק ישראל ד 23/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי ר. א. והגבייה 23/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2016-2017 משרד הבינוי א בנק ישראל ג 23/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2016-2017 חברת הגיחון משרד החוץ 23/02/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 מובילאיי בנק ישראל ד 23/02/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2016-2017 מובילאיי ר. א. והגבייה 16/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2016-2017 בנק ישראל ד בנק ישראל ג 16/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2016-2017 בנק ישראל ה משרד החוץ 16/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2016-2017 בית הלוחם ד חברת הגיחון 16/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי משרד הבינוי א 16/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2016-2017 מובילאיי בנק ישראל ג 16/03/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ג' 2016-2017 מובילאיי משרד החוץ 30/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל ג חברת הגיחון 30/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2016-2017 ר. א. והגבייה משרד הבינוי א 30/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 בנק ישראל ד ה. ל. לאומי 30/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2016-2017 בנק ישראל ה בית הלוחם ד 30/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ג' 2016-2017 מובילאיי חברת הגיחון 30/03/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2016-2017 מובילאיי משרד הבינוי א 20/04/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ג' 2016-2017 חברת הגיחון ה. ל. לאומי 20/04/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ג' 2016-2017 משרד החוץ בית הלוחם ד 20/04/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ג' 2016-2017 בנק ישראל ג בנק ישראל ה 20/04/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 2
ג' 2016-2017 ר. א. והגבייה בנק ישראל ד 20/04/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 1


 

t63

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2012-2013 פקיד השומה 22 21 1 0 0 64 11 53 42
2011-2012 ל. לסטטיסטיקה 22 20 2 0 0 60 21 39 40
2012-2013 שע"מ 22 19 3 0 0 59 17 42 38
2009-2010 מ. מ. המדינה 20 19 0 1 0 57 15 42 37
2016-2017 בית הלוחם ד 18 18 0 0 0 54 5 49 36
2011-2012 ע. ירושלים א 22 17 5 0 0 55 22 33 34
2012-2013 בנק ישראל ד 22 17 4 1 0 56 23 33 33
2010-2011 פקיד השומה 22 16 6 0 0 53 30 23 32
2010-2011 שע"מ 22 16 6 0 0 51 28 23 32
2014-2015 פקיד השומה 18 15 3 0 0 47 17 30 30
2013-2014 מ. רוה"מ+קליטה 16 15 0 1 0 45 9 36 29
2015-2016 הסוכנות היהודית 16 14 2 0 0 45 14 31 28
2016-2017 ה. ל. לאומי 18 14 4 0 0 47 30 17 28
2011-2012 פקיד השומה 22 14 7 0 1 48 29 19 27
2009-2010 בנק ישראל ד 20 13 7 0 0 45 23 22 26
2014-2015 ש. ב. כללית 18 13 4 1 0 44 20 24 25
2016-2017 ר. א. והגבייה 18 12 6 0 0 41 29 12 24
2012-2013 בנק ישראל ג 22 12 10 0 0 41 39 2 24
2011-2012 ה.בתי המשפט 22 12 10 0 0 40 39 1 24
2013-2014 בנק ישראל ד 16 11 5 0 0 35 18 17 22
2009-2010 ה.בתי המשפט 20 12 6 1 1 43 27 16 22
2016-2017 חברת הגיחון 18 11 7 0 0 42 30 12 22
2012-2013 ה.בתי המשפט 22 11 8 2 1 37 34 3 22
2009-2010 נ. מס הכנסה א 20 10 9 0 1 35 34 1 22
2010-2011 ה.בתי המשפט 22 11 11 0 0 40 40 0 22
2013-2014 ש. ב. כללית 16 11 3 1 1 37 16 21 20
2015-2016 עובדי הכנסת 16 10 6 0 0 39 27 12 20
2013-2014 ר. א. והגבייה 16 10 6 0 0 34 25 9 20
2015-2016 ר. א. והגבייה 16 10 6 0 0 34 29 5 20
2014-2015 בנק ישראל ב 18 10 8 0 0 36 32 4 20
2012-2013 מ. רוה"מ+קליטה 22 11 9 2 0 39 38 1 20
2011-2012 שע"מ 22 10 12 0 0 38 39 -1 20
2010-2011 ע. ירושלים א 22 10 12 0 0 40 44 -4 20
2010-2011 בנק ישראל ג 22 10 12 0 0 38 43 -5 20
2011-2012 משרד החוץ א 22 10 12 0 0 40 49 -9 20
2012-2013 משרד החוץ 22 10 12 0 0 34 44 -10 20
2015-2016 משרד החוץ 16 9 7 0 0 34 31 3 18
2014-2015 ר. א. והגבייה 18 10 6 2 0 33 31 2 18
2012-2013 משרד החוץ א 22 10 10 2 0 31 45 -14 18
2013-2014 ה.בתי המשפט 16 9 6 1 0 34 24 10 17
2010-2011 מ. הקליטה 22 8 12 1 1 32 46 -14 17
2015-2016 ה.בתי המשפט 16 8 8 0 0 33 27 6 16
2016-2017 בנק ישראל ד 18 8 10 0 0 38 33 5 16
2015-2016 חברת הגיחון 16 8 8 0 0 28 28 0 16
2014-2015 ה.בתי המשפט 18 8 10 0 0 30 38 -8 16
2011-2012 משרד החוץ 22 7 14 0 1 28 46 -18 16
2010-2011 משרד החוץ א 22 9 10 2 1 36 42 -6 15
2016-2017 מובילאיי 9 7 2 0 0 22 14 8 14
2014-2015 רשות השידור 18 8 8 2 0 30 37 -7 14
2016-2017 משרד החוץ 18 7 11 0 0 31 40 -9 14
2011-2012 בנק ישראל ג 22 7 15 0 0 28 49 -21 14
2014-2015 משרד החוץ 18 9 4 5 0 34 34 0 13
2009-2010 ע. ירושלים א 20 8 9 3 0 34 41 -7 13
2014-2015 בנק ישראל ד 18 7 10 1 0 30 39 -9 13
2010-2011 נ. מס הכנסה א 22 7 14 1 0 31 55 -24 13
2013-2014 בנק ישראל ג 16 6 10 0 0 25 34 -9 12
2016-2017 בנק ישראל ג 18 6 12 0 0 31 43 -12 12
2012-2013 מ. המשפטים 22 7 13 1 1 35 47 -12 12
2016-2017 בנק ישראל ה 18 6 12 0 0 26 43 -17 12
2010-2011 משרד החוץ 22 6 16 0 0 31 50 -19 12
2012-2013 נ. מס הכנסה א 22 6 16 0 0 28 52 -24 12
2011-2012 נ. מס הכנסה א 22 6 16 0 0 28 53 -25 12
2009-2010 מ. הקליטה 20 8 7 5 0 34 38 -4 11
2014-2015 בנק ישראל ה 18 5 13 0 0 24 41 -17 10
2014-2015 שע"מ 18 5 13 0 0 25 44 -19 10
2015-2016 שע"מ 16 5 10 1 0 23 43 -20 9
2015-2016 נ. מס הכנסה א 16 4 12 0 0 25 41 -16 8
2015-2016 בנק ישראל ג 16 4 12 0 0 19 40 -21 8
2012-2013 בנק ישראל ב 22 4 18 0 0 31 58 -27 8
2009-2010 משרד הבריאות ב 20 3 16 1 0 10 53 -43 5
2013-2014 משרד החוץ 16 4 8 3 1 17 37 -20 4
2010-2011 משרד הבריאות ב 22 2 20 0 0 12 60 -48 4
2011-2012 משרד החינוך א 22 0 20 0 2 3 60 -57 4
2011-2012 מ. הקליטה 22 5 10 5 2 28 47 -19 3
2013-2014 מ. המשפטים 16 3 7 5 1 11 40 -29 3
2009-2010 ר. א. והגבייה 20 3 14 3 0 12 51 -39 3
2016-2017 משרד הבינוי א 18 1 16 1 0 13 51 -38 1
2012-2013 משרד החינוך א 22 3 14 5 0 12 59 -47 1
2013-2014 משרד החוץ א 16 1 9 5 1 7 42 -35 -1
2016-2017 ע. ירושלים ב 9 0 0 9 0 0 27 -27 -9