02-6207235

טניס שולחן – דרג ד

 

64

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ד' 2011-2012 ה.ה הסביבה א פקיד שומה ג 10/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 0 3
ד' 2011-2012 מ. רוה"מ נ. מס הכנסה ב 10/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 3 0
ד' 2011-2012 בנק ישראל ב ר. א. והגבייה 10/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 3 1
ד' 2011-2012 מ. המשפטים פקיד שומה ג 10/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה א' 3 1
ד' 2011-2012 משרד הבריאות ב פקיד שומה 2 10/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה א' 0 3
ד' 2011-2012 משרד החינוך ב נ. מס הכנסה ב 10/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה א' 3 0
ד' 2011-2012 מ. רוה"מ בנק ישראל ב 10/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה א' 0 3
ד' 2011-2012 ה.ה הסביבה א נ. מס הכנסה ב 24/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 0 3
ד' 2011-2012 משרד הבריאות ב ר. א. והגבייה 24/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 3 2
ד' 2011-2012 משרד החינוך ב בנק ישראל ב 24/11/2011 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה א' 0 3
ד' 2011-2012 פקיד שומה ג נ. מס הכנסה ב 24/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה א' 0 3
ד' 2011-2012 ה.ה הסביבה א בנק ישראל ב 24/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה א' 0 3
ד' 2011-2012 משרד הבריאות ב מ. רוה"מ 24/11/2011 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה א' 3 1
ד' 2011-2012 ה.ה הסביבה א פקיד שומה ג 09/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2011-2012 משרד הבריאות ב פקיד שומה 2 09/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 משרד החינוך ב נ. מס הכנסה ב 09/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 מ. רוה"מ בנק ישראל ב 09/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2011-2012 מ. המשפטים פקיד שומה ג 09/02/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 מ. המשפטים פקיד שומה 2 23/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ד' 2011-2012 פקיד שומה ג נ. מס הכנסה ב 23/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ד' 2011-2012 ה.ה הסביבה א בנק ישראל ב 23/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2011-2012 משרד הבריאות ב מ. רוה"מ 23/02/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 פקיד שומה ג בנק ישראל ב 23/02/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2011-2012 פקיד שומה 2 משרד החינוך ב 22/03/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 פקיד שומה ג משרד הבריאות ב 22/03/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 מ. רוה"מ משרד החינוך ב 05/04/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 בנק ישראל ב משרד הבריאות ב 05/04/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2011-2012 ר. א. והגבייה ה.ה הסביבה א 05/04/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 פקיד שומה 2 פקיד שומה ג 05/04/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 מ. המשפטים משרד הבריאות ב 19/04/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 משרד החינוך ב ה.ה הסביבה א 19/04/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 מ. המשפטים ה.ה הסביבה א 10/05/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 משרד החינוך ב פקיד שומה ג 10/05/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2011-2012 מ. רוה"מ נ. מס הכנסה ב 10/05/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ד' 2011-2012 בנק ישראל ב ר. א. והגבייה 10/05/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 משרד החינוך ב פקיד שומה ג 01/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ז' 0 3
ד' 2012-2013 ר. א. והגבייה נ. מס הכנסה ב 01/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ה' 3 0
ד' 2012-2013 ה.ה הסביבה א משרד לשרותי דת 01/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ד' 3 1
ד' 2012-2013 משרד הבריאות ב מ. לבטחון פנים 01/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ג' 3 0
ד' 2012-2013 מ. הקליטה משרד לשרותי דת 01/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה א' 3 0
ד' 2012-2013 ה.ה הסביבה א פקיד שומה ג 01/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ג' 3 0
ד' 2012-2013 משרד החינוך ב פקיד שומה 2 01/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 מ. הקליטה מ. לבטחון פנים 15/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת פקיד שומה ג 15/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ג' 0 3
ד' 2012-2013 משרד הבריאות ב נ. מס הכנסה ב 15/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ה' 3 0
ד' 2012-2013 משרד החינוך ב ר. א. והגבייה 15/11/2012 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ו' 0 3
ד' 2012-2013 מ. הקליטה פקיד שומה ג 15/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה א' 0 3
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת פקיד שומה 2 15/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ג' 0 3
ד' 2012-2013 ה.ה הסביבה א ר. א. והגבייה 15/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 משרד הבריאות ב מ. רוה"מ 15/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 מ. לבטחון פנים מ. רוה"מ 29/11/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 פקיד שומה ג משרד הבריאות ב 20/12/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 מ. לבטחון פנים ה.ה הסביבה א 20/12/2012 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 נ. מס הכנסה ב ה.ה הסביבה א 03/01/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 מ. רוה"מ משרד לשרותי דת 17/01/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 ר. א. והגבייה מ. לבטחון פנים 17/01/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 נ. מס הכנסה ב פקיד שומה ג 17/01/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 מ. הקליטה ה.ה הסביבה א 24/01/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 משרד החינוך ב משרד לשרותי דת 24/01/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 מ. רוה"מ פקיד שומה ג 24/01/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ד' 2012-2013 מ. לבטחון פנים מ. הקליטה 07/02/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 פקיד שומה ג ה.ה הסביבה א 07/02/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ד' 2012-2013 ר. א. והגבייה מ. רוה"מ 07/02/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 פקיד שומה 2 משרד החינוך ב 07/02/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ח' 3 0
ד' 2012-2013 פקיד שומה ג משרד החינוך ב 07/02/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 פקיד שומה 2 מ. רוה"מ 07/02/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ז' 3 0
ד' 2012-2013 נ. מס הכנסה ב ר. א. והגבייה 07/02/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ו' 0 3
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת מ. הקליטה 07/02/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה ד' 0 3
ד' 2012-2013 מ. לבטחון פנים משרד הבריאות ב 07/02/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ח' 0 3
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת ה.ה הסביבה א 21/02/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 0
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת משרד הבריאות ב 21/02/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 ה.ה הסביבה א מ. רוה"מ 07/03/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת מ. רוה"מ 11/04/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 משרד החינוך ב נ. מס הכנסה ב 11/04/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת ר. א. והגבייה 11/04/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת פקיד שומה 2 25/04/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 0
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת נ. מס הכנסה ב 25/04/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 ר. א. והגבייה פקיד שומה 2 25/04/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2012-2013 ה.ה הסביבה א מ. הקליטה 25/04/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת פקיד שומה ג 02/05/2013 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2012-2013 משרד לשרותי דת מ. לבטחון פנים 09/05/2013 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2014-2015 מ. המשפטים חברת הגיחון 20/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ד' 2014-2015 משרד האוצר פקיד שומה 2 20/11/2014 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2014-2015 מ. המשפטים משרד הבריאות ב 25/12/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 4 1
ד' 2014-2015 משרד החינוך א ה.ה הסביבה א 25/12/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ד' 2014-2015 משרד החוץ א נ. מס הכנסה א 25/12/2014 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ד' 2014-2015 משרד החינוך א חברת הגיחון 08/01/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2014-2015 משרד החוץ א פקיד שומה 2 08/01/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2014-2015 מ. המשפטים נ. מס הכנסה א 08/01/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2014-2015 משרד הבריאות ב משרד האוצר 08/01/2015 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ד' 2015-2016 משרד הבינוי א בנק ישראל ה 24/12/2015 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 1 3
ד' 2015-2016 פקיד שומה 2 משרד האוצר 07/01/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ד' 2015-2016 מ. המשפטים ה.ה הסביבה א 14/01/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2015-2016 בנק ישראל ה משרד האוצר 14/01/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2015-2016 משרד הבריאות ב משרד הבינוי א 14/01/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ד' 2015-2016 ה.ה הסביבה א משרד החוץ א 18/02/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2015-2016 משרד הבריאות ב בנק ישראל ה 17/03/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2015-2016 פקיד שומה 2 ה.ה הסביבה א 31/03/2016 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2016-2017 משרד החינוך ב מ. רוה"מ 17/11/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2016-2017 משרד התיירות נ. מס הכנסה א 15/12/2016 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ד' 2016-2017 פקיד שומה 2 משרד הכלכלה 05/01/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס גילה 2 3
ד' 2016-2017 מ. המשפטים נ. מס הכנסה א 19/01/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 2
ד' 2016-2017 משרד הבריאות ב משרד הכלכלה 19/01/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 1
ד' 2016-2017 משרד החינוך ב משרד האוצר 19/01/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2016-2017 מ. רוה"מ משרד התיירות 19/01/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 2 3
ד' 2016-2017 משרד החוץ א פקיד שומה 2 19/01/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2016-2017 פקיד שומה 2 משרד האוצר 30/03/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 3 0
ד' 2016-2017 משרד הכלכלה משרד האוצר 20/04/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2016-2017 פקיד שומה 2 מ. המשפטים 20/04/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3
ד' 2016-2017 מ. רוה"מ נ. מס הכנסה א 20/04/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 1 3
ד' 2016-2017 משרד החינוך ב משרד הבריאות ב 20/04/2017 חמישי 19:15 מתנ"ס גילה 0 3


 

t64

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2010-2011 ל. לסטטיסטיקה 22 22 0 0 0 66 3 63 44
2012-2013 ר. א. והגבייה 24 21 3 0 0 66 11 55 42
2011-2012 מ. המשפטים 22 20 2 0 0 64 13 51 40
2012-2013 משרד הבריאות ב 24 20 4 0 0 62 19 43 40
2009-2010 בנק ישראל ג 25 21 3 1 0 69 13 56 38
2010-2011 משרד החינוך א 22 19 3 0 0 57 17 40 38
2015-2016 בנק ישראל ה 18 18 0 0 0 54 5 49 36
2012-2013 מ. הקליטה 24 19 2 3 0 61 18 43 35
2011-2012 בנק ישראל ב 22 17 4 1 0 53 19 34 33
2016-2017 מ. המשפטים 17 16 1 0 0 50 11 39 32
2010-2011 בנק ישראל ב 22 16 6 0 0 54 21 33 32
2011-2012 פקיד שומה 2 22 16 6 0 0 52 24 28 32
2009-2010 מ. המשפטים 24 16 6 2 0 52 32 20 32
2009-2010 משרד החינוך א 25 18 5 1 1 64 20 44 31
2014-2015 נ. מס הכנסה א 16 15 1 0 0 47 11 36 30
2016-2017 משרד הבריאות ב 17 15 2 0 0 46 19 27 30
2011-2012 ר. א. והגבייה 22 15 7 0 0 52 25 27 30
2011-2012 משרד הבריאות ב 22 16 4 2 0 49 26 23 30
2014-2015 חברת הגיחון 16 14 1 1 0 43 10 33 27
2015-2016 משרד הבינוי א 18 13 5 0 0 41 23 18 26
2010-2011 ר. א. והגבייה 22 13 9 0 0 47 32 15 26
2010-2011 משרד החינוך ב 22 13 9 0 0 45 32 13 26
2009-2010 משרד החינוך ב 24 12 12 0 0 41 40 1 24
2012-2013 נ. מס הכנסה ב 24 12 12 0 0 38 41 -3 24
2013-2014 בנק ישראל ב 14 11 3 0 0 35 11 24 22
2013-2014 רשות השידור 14 12 0 2 0 36 13 23 22
2015-2016 משרד האוצר 18 11 7 0 0 38 29 9 22
2016-2017 משרד התיירות 17 10 7 0 0 40 26 14 20
2016-2017 נ. מס הכנסה א 17 10 7 0 0 42 29 13 20
2015-2016 משרד הבריאות ב 18 10 5 1 2 34 25 9 20
2016-2017 משרד האוצר 17 10 7 0 0 35 30 5 20
2010-2011 מ. המשפטים 22 10 9 2 1 35 35 0 20
2015-2016 מ. המשפטים 18 11 4 2 1 36 22 14 19
2013-2014 משרד הבריאות ב 14 9 5 0 0 28 20 8 18
2009-2010 בנק ישראל ב 25 11 9 5 0 39 43 -4 18
2011-2012 מ. רוה"מ 22 9 13 0 0 34 40 -6 18
2012-2013 פקיד שומה ג 24 9 15 0 0 33 45 -12 18
2011-2012 נ. מס הכנסה ב 22 9 13 0 0 33 46 -13 18
2013-2014 נ. מס הכנסה א 14 9 4 1 0 33 19 14 17
2011-2012 משרד החינוך ב 22 10 9 3 0 36 39 -3 17
2010-2011 מ. רוה"מ 22 9 12 1 0 29 39 -10 17
2014-2015 משרד האוצר 16 9 5 2 0 31 28 3 16
2014-2015 משרד הבריאות ב 16 8 8 0 0 30 28 2 16
2014-2015 פקיד שומה 2 16 8 4 3 1 26 23 3 14
2016-2017 מ. רוה"מ 17 7 10 0 0 29 32 -3 14
2012-2013 משרד החינוך ב 24 9 11 4 0 30 46 -16 14
2009-2010 מ. רוה"מ 24 8 12 3 1 27 45 -18 14
2015-2016 משרד החוץ א 18 7 7 3 1 25 34 -9 13
2012-2013 פקיד שומה 2 24 8 13 2 1 24 47 -23 13
2010-2011 פקיד שומה 2 11 6 5 0 0 22 17 5 12
2012-2013 מ. לבטחון פנים 24 9 9 5 1 28 42 -14 12
2012-2013 מ. רוה"מ 24 7 15 2 0 29 52 -23 12
2013-2014 משרד החינוך א 14 6 7 1 0 22 25 -3 11
2012-2013 ה.ה הסביבה א 24 9 8 6 1 30 47 -17 11
2015-2016 משרד התיירות 18 7 7 3 1 32 34 -2 10
2011-2012 פקיד שומה ג 22 5 17 0 0 20 51 -31 10
2016-2017 פקיד שומה 2 17 6 8 3 0 24 34 -10 9
2015-2016 פקיד שומה 2 18 5 11 2 0 23 41 -18 8
2012-2013 משרד לשרותי דת 24 6 8 7 3 19 46 -27 8
2014-2015 מ. המשפטים 16 5 6 4 1 23 32 -9 7
2010-2011 ה.ה הסביבה א 22 6 8 6 2 18 44 -26 7
2014-2015 משרד החינוך א 16 4 10 2 0 16 39 -23 6
2013-2014 פקיד שומה 2 14 3 10 1 0 13 34 -21 5
2014-2015 משרד החוץ א 16 3 12 1 0 15 41 -26 5
2015-2016 משרד החינוך א 18 2 14 1 1 11 45 -34 5
2014-2015 ה.ה הסביבה א 16 5 4 7 0 17 36 -19 3
2016-2017 משרד החינוך ב 17 3 9 4 1 11 40 -29 3
2011-2012 ה.ה הסביבה א 22 3 13 5 1 14 54 -40 3
2010-2011 נ. מס הכנסה ב 11 1 9 1 0 5 30 -25 1
2015-2016 ה.ה הסביבה א 18 3 9 6 0 11 47 -36 0
2013-2014 משרד החינוך ב 14 0 11 3 0 4 42 -38 -3
2016-2017 משרד החוץ א 9 1 0 8 0 3 24 -21 -6
2016-2017 משרד הכלכלה 17 2 3 11 1 9 44 -35 -6
2009-2010 ה.ה הסביבה א 24 2 7 12 3 7 57 -50 -6