02-6207235

טניס שולחן – דרג ה

 

65

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ה' 2013-2014 מ. רוה"מ משרד התיירות 24/10/2013 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 ה.ה הסביבה א משרד התיירות 24/10/2013 חמישי 20:40 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 ה.ה הסביבה א חברת הגיחון 07/11/2013 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2013-2014 משרד התיירות משרד לשרותי דת 07/11/2013 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 נ. מס הכנסה ב פקיד שומה ג 07/11/2013 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 ה.ה הסביבה א משרד לשרותי דת 07/11/2013 חמישי 20:40 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 ה.ה הסביבה א מ. לבטחון פנים 21/11/2013 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 פקיד שומה ג מ. רוה"מ 19/12/2013 חמישי 20:40 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 מ. לבטחון פנים משרד לשרותי דת 02/01/2014 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 חברת הגיחון ה.ה הסביבה א 23/01/2014 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2013-2014 משרד התיירות ה.ה הסביבה א 23/01/2014 חמישי 20:40 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2013-2014 משרד התיירות מ. רוה"מ 06/02/2014 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 2 3
ה' 2013-2014 ה.ה הסביבה א נ. מס הכנסה ב 06/02/2014 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2013-2014 משרד לשרותי דת מ. לבטחון פנים 06/02/2014 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 0
ה' 2013-2014 משרד התיירות נ. מס הכנסה ב 06/02/2014 חמישי 20:40 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2013-2014 נ. מס הכנסה ב פקיד שומה ג 20/02/2014 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2013-2014 משרד התיירות פקיד שומה ג 20/02/2014 חמישי 20:40 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 משרד התיירות מ. לבטחון פנים 06/03/2014 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 פקיד שומה ג משרד לשרותי דת 06/03/2014 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 מ. רוה"מ ה.ה הסביבה א 06/03/2014 חמישי 20:00 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2013-2014 משרד התיירות משרד לשרותי דת 06/03/2014 חמישי 20:40 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 נ. מס הכנסה ב משרד הבינוי א 06/11/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 1 3
ה' 2014-2015 משרד החינוך ב משרד הבינוי א 20/11/2014 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 2
ה' 2014-2015 משרד החינוך ב משרד התיירות 27/11/2014 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2014-2015 משרד הבינוי א משרד לשרותי דת 27/11/2014 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 משרד החינוך ב משרד לשרותי דת 04/12/2014 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 משרד התיירות מ. לבטחון פנים 04/12/2014 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 משרד הבינוי א פקיד שומה ג 04/12/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 משרד החינוך ב מ. לבטחון פנים 11/12/2014 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 1 3
ה' 2014-2015 משרד לשרותי דת פקיד שומה ג 11/12/2014 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 משרד החינוך ב פקיד שומה ג 25/12/2014 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2014-2015 מ. לבטחון פנים נ. מס הכנסה ב 25/12/2014 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2014-2015 משרד לשרותי דת מ. רוה"מ 25/12/2014 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 2 3
ה' 2014-2015 משרד החינוך ב נ. מס הכנסה ב 01/01/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2014-2015 פקיד שומה ג מ. רוה"מ 01/01/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2014-2015 משרד החינוך ב מ. רוה"מ 08/01/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 0
ה' 2014-2015 משרד התיירות משרד החינוך ב 05/02/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 הרבנות הראשית פקיד שומה ג 05/02/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2014-2015 משרד הבינוי א מ. רוה"מ 19/02/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2014-2015 משרד החינוך ב נ. מס הכנסה ב 19/02/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2014-2015 משרד החינוך ב מ. לבטחון פנים 19/02/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 משרד הבינוי א פקיד שומה ג 12/03/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 נ. מס הכנסה ב מ. לבטחון פנים 12/03/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 נ. מס הכנסה ב הרבנות הראשית 12/03/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 משרד הבינוי א משרד לשרותי דת 26/03/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2014-2015 מ. לבטחון פנים הרבנות הראשית 26/03/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2014-2015 פקיד שומה ג משרד החינוך ב 26/03/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2014-2015 מ. לבטחון פנים מ. רוה"מ 07/05/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2015-2016 משרד החינוך ב רשות ההגבלים 12/11/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2015-2016 מ. רוה"מ הסוכנות היהודית 12/11/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 0
ה' 2015-2016 משרד החינוך ב הסוכנות היהודית 12/11/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ד' 0 0
ה' 2015-2016 מ. רוה"מ משרד הכלכלה 12/11/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2015-2016 משרד החינוך ב משרד הבינוי ב 26/11/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2015-2016 הסוכנות היהודית משרד הכלכלה 26/11/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 0
ה' 2015-2016 הסוכנות היהודית מ. לבטחון פנים 26/11/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 0
ה' 2015-2016 משרד הבינוי ב פקיד שומה ג 24/12/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2015-2016 הסוכנות היהודית נ. מס הכנסה ב 24/12/2015 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה ג' 0 0
ה' 2015-2016 הסוכנות היהודית רשות ההגבלים 24/12/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ה' 0 0
ה' 2015-2016 משרד הכלכלה נ. מס הכנסה ב 24/12/2015 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2015-2016 משרד הכלכלה רשות ההגבלים 07/01/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2015-2016 משרד הבינוי ב הסוכנות היהודית 07/01/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה ג' 0 0
ה' 2015-2016 משרד לשרותי דת הסוכנות היהודית 07/01/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה ג' 0 0
ה' 2015-2016 מ. לבטחון פנים רשות ההגבלים 07/01/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 1 3
ה' 2015-2016 נ. מס הכנסה ב רשות ההגבלים 14/01/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2015-2016 פקיד שומה ג הסוכנות היהודית 14/01/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה ח' 0 0
ה' 2015-2016 משרד החינוך ב מ. רוה"מ 14/01/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2015-2016 משרד הבינוי ב משרד החינוך ב 04/02/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2015-2016 משרד הכלכלה פקיד שומה ג 04/02/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2015-2016 רשות ההגבלים מ. רוה"מ 18/02/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2015-2016 משרד החינוך ב נ. מס הכנסה ב 18/02/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 1 3
ה' 2015-2016 משרד הבינוי ב משרד הכלכלה 18/02/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 1 3
ה' 2015-2016 רשות ההגבלים פקיד שומה ג 03/03/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2015-2016 נ. מס הכנסה ב מ. לבטחון פנים 03/03/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 1 3
ה' 2015-2016 מ. רוה"מ משרד הבינוי ב 03/03/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2015-2016 רשות ההגבלים משרד לשרותי דת 17/03/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2015-2016 מ. לבטחון פנים משרד הכלכלה 17/03/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2015-2016 פקיד שומה ג משרד החינוך ב 17/03/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2015-2016 מ. לבטחון פנים מ. רוה"מ 31/03/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2016-2017 משרד החינוך א ר. ניירות ערך 17/11/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2016-2017 נ. מס הכנסה ב רשות ההגבלים 17/11/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 1 3
ה' 2016-2017 ה.ה הסביבה א ה.ה הסביבה ב 01/12/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 ר. ניירות ערך מ.א.והמים 01/12/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 2
ה' 2016-2017 ר. ניירות ערך משרד הבינוי ב 01/12/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 ה.ה הסביבה א רשות ההגבלים 15/12/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 2 3
ה' 2016-2017 מ.א.והמים משרד הבינוי ב 15/12/2016 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 מ.א.והמים מ. לבטחון פנים 15/12/2016 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2016-2017 ה.ה הסביבה א משרד לשרותי דת 05/01/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 משרד הבינוי ב מ. לבטחון פנים 05/01/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2016-2017 ה.ה הסביבה א פקיד שומה ג 19/01/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2016-2017 מ. לבטחון פנים נ. מס הכנסה ב 19/01/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2016-2017 משרד הבינוי ב ה.ה הסביבה ב 19/01/2017 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 משרד לשרותי דת מ.א.והמים 26/01/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 2
ה' 2016-2017 ה.ה הסביבה ב ה.ה הסביבה א 09/02/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2016-2017 משרד הבינוי ב משרד לשרותי דת 09/02/2017 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 1 3
ה' 2016-2017 ר. ניירות ערך משרד החינוך א 23/02/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 ה.ה הסביבה א נ. מס הכנסה ב 23/02/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2016-2017 ה.ה הסביבה א מ. לבטחון פנים 23/02/2017 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2016-2017 ר. ניירות ערך פקיד שומה ג 16/03/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 נ. מס הכנסה ב מ. לבטחון פנים 16/03/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 ר. ניירות ערך מ. לבטחון פנים 16/03/2017 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 ר. ניירות ערך משרד לשרותי דת 30/03/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 מ. לבטחון פנים משרד הבינוי ב 30/03/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0
ה' 2016-2017 פקיד שומה ג ה.ה הסביבה ב 30/03/2017 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2016-2017 ר. ניירות ערך רשות ההגבלים 20/04/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 1
ה' 2016-2017 משרד הבינוי ב מ.א.והמים 20/04/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2016-2017 ר. ניירות ערך מ.א.והמים 20/04/2017 חמישי 20:15 מתנ"ס גילה 0 3
ה' 2016-2017 ר. ניירות ערך ה.ה הסביבה ב 27/04/2017 חמישי 19:45 מתנ"ס גילה 3 0


 

t65

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2016-2017 מ.א.והמים 20 16 4 0 0 54 17 37 32
2016-2017 ר. ניירות ערך 20 15 5 0 0 48 20 28 30
2014-2015 משרד התיירות 16 14 1 0 1 43 4 39 29
2016-2017 מ. לבטחון פנים 20 16 1 3 0 49 18 31 29
2014-2015 משרד הבינוי א 16 14 2 0 0 44 10 34 28
2013-2014 חברת הגיחון 16 14 1 1 0 42 8 34 27
2016-2017 רשות ההגבלים 20 14 5 1 0 45 24 21 27
2015-2016 מ. רוה"מ 16 13 3 0 0 41 10 31 26
2016-2017 ה.ה הסביבה א 20 13 7 0 0 44 27 17 26
2013-2014 ה.ה הסביבה א 16 12 2 2 0 36 14 22 22
2016-2017 משרד לשרותי דת 20 11 9 0 0 38 34 4 22
2015-2016 משרד הכלכלה 16 12 1 3 0 38 16 22 21
2013-2014 משרד התיירות 16 10 6 0 0 33 19 14 20
2014-2015 משרד החינוך ב 16 9 6 0 1 28 21 7 19
2015-2016 נ. מס הכנסה ב 16 9 7 0 0 31 26 5 18
2014-2015 נ. מס הכנסה ב 16 8 6 1 1 27 21 6 16
2014-2015 מ. רוה"מ 16 7 7 0 2 23 23 0 16
2013-2014 פקיד שומה ג 16 8 8 0 0 25 25 0 16
2016-2017 נ. מס הכנסה ב 20 8 12 0 0 33 41 -8 16
2013-2014 מ. רוה"מ 16 8 6 2 0 24 28 -4 14
2013-2014 מ. לבטחון פנים 16 9 2 4 1 27 18 9 13
2015-2016 משרד החינוך ב 16 8 5 3 0 28 26 2 13
2015-2016 מ. לבטחון פנים 16 8 4 4 0 28 30 -2 12
2015-2016 רשות ההגבלים 16 8 3 5 0 26 29 -3 11
2016-2017 משרד הבינוי ב 20 6 13 1 0 26 45 -19 11
2015-2016 משרד לשרותי דת 16 7 5 4 0 23 28 -5 10
2013-2014 נ. מס הכנסה ב 16 5 11 0 0 23 34 -11 10
2015-2016 פקיד שומה ג 16 5 10 1 0 17 35 -18 9
2014-2015 משרד לשרותי דת 16 5 6 4 1 17 32 -15 7
2014-2015 פקיד שומה ג 16 3 10 1 2 10 33 -23 7
2016-2017 פקיד שומה ג 20 4 15 1 0 15 51 -36 7
2014-2015 מ. לבטחון פנים 16 5 3 6 2 16 28 -12 6
2016-2017 משרד החינוך א 20 5 10 5 0 19 49 -30 5
2015-2016 משרד הבינוי ב 16 2 13 1 0 12 44 -32 3
2014-2015 הרבנות הראשית 8 2 1 5 0 6 18 -12 -1
2016-2017 ה.ה הסביבה ב 20 2 13 5 0 10 55 -45 -1
2013-2014 משרד לשרותי דת 16 1 7 7 1 3 44 -41 -3