בחרו עמוד

 קטרגל- אלוף האלופים

 

קטרגל דרג אלוף אלופים

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק ב אגד 30/10/2017 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק א ע. ירושלים 30/10/2017 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 4 1
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט שרות בתי הסוהר 01/11/2017 רביעי 17:50 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת מחוז ש"י חברת החשמל א 02/11/2017 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 3 2
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק א אגד 06/11/2017 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 1 2
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט חברת החשמל א 08/11/2017 רביעי 17:50 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת מחוז ש"י חברת הגיחון 08/11/2017 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 2 3
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 12/11/2017 ראשון 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 13/11/2017 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 5
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר אגד 15/11/2017 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 4 3
אלוף האלופים 2017-2018 חברת החשמל א חברת הגיחון 15/11/2017 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 7 0
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת מחוז ש"י חברת בזק ב 16/11/2017 חמישי 20:30 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר בזק מטה-י-ם 20/11/2017 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 5 5
אלוף האלופים 2017-2018 חברת החשמל א חברת בזק ב 20/11/2017 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 1 0
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים אגד 21/11/2017 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת מחוז ש"י חברת בזק א 23/11/2017 חמישי 20:30 היכל הספורט-מלחה 3 1
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים בזק מטה-י-ם 27/11/2017 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 0 2
אלוף האלופים 2017-2018 חברת החשמל א חברת בזק א 27/11/2017 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 3 1
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט אגד 29/11/2017 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2017-2018 אגד בזק מטה-י-ם 04/12/2017 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 5 5
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים משטרת מחוז ש"י 04/12/2017 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 6 5
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט חברת בזק ב 04/12/2017 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 6 1
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט בזק מטה-י-ם 11/12/2017 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק ב חברת בזק א 11/12/2017 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 0 3
אלוף האלופים 2017-2018 חברת הגיחון חברת בזק א 20/12/2017 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 5 3
אלוף האלופים 2017-2018 חברת החשמל א שרות בתי הסוהר 21/12/2017 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 5
אלוף האלופים 2017-2018 אגד משטרת מחוז ש"י 21/12/2017 חמישי 17:20 אולם בי"ס פולינסקי 4 2
אלוף האלופים 2017-2018 חברת הגיחון ע. ירושלים 24/12/2017 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 4
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט חברת בזק א 25/12/2017 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק ב שרות בתי הסוהר 25/12/2017 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 2 6
אלוף האלופים 2017-2018 בזק מטה-י-ם משטרת מחוז ש"י 25/12/2017 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 1 2
אלוף האלופים 2017-2018 אגד חברת החשמל א 27/12/2017 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 0 3
אלוף האלופים 2017-2018 חברת הגיחון שרות בתי הסוהר 31/12/2017 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק ב ע. ירושלים 01/01/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 0 4
אלוף האלופים 2017-2018 בזק מטה-י-ם חברת החשמל א 01/01/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 1 2
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט משטרת מחוז ש"י 03/01/2018 רביעי 17:50 היכל הספורט-מלחה 5 3
אלוף האלופים 2017-2018 אגד חברת הגיחון 03/01/2018 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 7 0
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק א שרות בתי הסוהר 04/01/2018 חמישי 20:30 היכל הספורט-מלחה 2 5
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט חברת הגיחון 07/01/2018 ראשון 20:30 היכל הספורט-מלחה 3 1
אלוף האלופים 2017-2018 בזק מטה-י-ם חברת בזק ב 08/01/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 5 1
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר ע. ירושלים 09/01/2018 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2017-2018 חברת הגיחון חברת בזק ב 11/01/2018 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 8
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים חברת החשמל א 15/01/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 3 1
אלוף האלופים 2017-2018 בזק מטה-י-ם חברת הגיחון 15/01/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 5 1
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר משטרת מחוז ש"י 17/01/2018 רביעי 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים חברת בזק א 22/01/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 3 1
אלוף האלופים 2017-2018 חברת הגיחון בזק מטה-י-ם 22/01/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 1 4
אלוף האלופים 2017-2018 אגד חברת בזק ב 22/01/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר ה.בתי המשפט 24/01/2018 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 3 5
אלוף האלופים 2017-2018 חברת הגיחון אגד 28/01/2018 ראשון 20:30 היכל הספורט-מלחה 0 5
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט חברת בזק א 29/01/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 0
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים חברת בזק ב 29/01/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר משטרת מחוז ש"י 31/01/2018 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 2 4
אלוף האלופים 2017-2018 חברת החשמל א אגד 04/02/2018 ראשון 20:30 היכל הספורט-מלחה 2 6
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת מחוז ש"י בזק מטה-י-ם 05/02/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים חברת הגיחון 05/02/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 5 0
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר חברת בזק א 05/02/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 4 4
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט חברת בזק ב 07/02/2018 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 6 3
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט חברת הגיחון 12/02/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 10 3
אלוף האלופים 2017-2018 חברת החשמל א ע. ירושלים 12/02/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר בזק מטה-י-ם 12/02/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 2 3
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת מחוז ש"י אגד 15/02/2018 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 4 1
אלוף האלופים 2017-2018 בזק מטה-י-ם אגד 19/02/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 1
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר חברת בזק ב 19/02/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת מחוז ש"י ע. ירושלים 22/02/2018 חמישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 5 2
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר אגד 25/02/2018 ראשון 19:50 היכל הספורט-מלחה 3 2
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק ב חברת הגיחון 25/02/2018 ראשון 20:30 היכל הספורט-מלחה 13 2
אלוף האלופים 2017-2018 בזק מטה-י-ם ע. ירושלים 26/02/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 6
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק א חברת החשמל א 26/02/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 1 5
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת מחוז ש"י ה.בתי המשפט 27/02/2018 שלישי 17:10 היכל הספורט-מלחה 1 4
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק א משטרת מחוז ש"י 05/03/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 2 3
אלוף האלופים 2017-2018 בזק מטה-י-ם ה.בתי המשפט 05/03/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 3 4
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק ב חברת החשמל א 06/03/2018 שלישי 20:30 היכל הספורט-מלחה 3 3
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר חברת הגיחון 07/03/2018 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 7 0
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק ב משטרת מחוז ש"י 12/03/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2017-2018 בזק מטה-י-ם חברת בזק א 12/03/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2017-2018 אגד ה.בתי המשפט 14/03/2018 רביעי 17:50 היכל הספורט-מלחה 1 4
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר ע. ירושלים 14/03/2018 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 3 8
אלוף האלופים 2017-2018 חברת הגיחון חברת החשמל א 15/03/2018 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 0 7
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 18/03/2018 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2017-2018 אגד חברת בזק א 19/03/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק ב בזק מטה-י-ם 19/03/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2017-2018 שרות בתי הסוהר חברת החשמל א 21/03/2018 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2017-2018 חברת הגיחון משטרת מחוז ש"י 22/03/2018 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2017-2018 חברת החשמל א משטרת מחוז ש"י 27/03/2018 שלישי 20:30 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2017-2018 אגד ע. ירושלים 27/03/2018 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2017-2018 חברת החשמל א בזק מטה-י-ם 09/04/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק א חברת הגיחון 10/04/2018 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2017-2018 חברת בזק א חברת בזק ב 16/04/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט חברת החשמל א 16/04/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה


 

t20

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2010-2011 חברת בזק א 19 17 1 0 1 141 64 77 54
2011-2012 בזק מטה-י-ם 20 16 2 0 2 92 48 44 54
2010-2011 בזק מטה-י-ם 19 16 1 0 2 85 45 40 53
2011-2012 חברת בזק א 20 16 4 0 0 94 70 24 52
2012-2013 חברת בזק א 18 15 1 0 2 87 40 47 50
2012-2013 חב דואר ישראל 18 15 1 0 2 75 30 45 50
2014-2015 חברת בזק א 18 13 2 0 3 62 29 33 47
2013-2014 חברת בזק א 17 14 2 0 1 90 44 46 46
2011-2012 חב דואר ישראל 20 12 6 0 2 74 45 29 46
2014-2015 בזק מטה-י-ם 18 12 3 0 3 53 33 20 45
2012-2013 בזק מטה-י-ם 18 12 3 0 3 54 40 14 45
2017-2018 ה.בתי המשפט 16 11 0 0 5 59 27 32 43
2015-2016 בזק מטה-י-ם 15 12 0 0 3 74 24 50 42
2013-2014 חב דואר ישראל 17 9 1 0 7 78 44 34 42
2011-2012 טבע משאפים 20 8 7 0 5 72 67 5 41
2009-2010 בזק מטה-י-ם 16 10 3 0 3 91 68 23 39
2013-2014 חברת הגיחון 17 9 4 0 4 78 56 22 39
2010-2011 האוניברסיטה 19 8 7 0 4 75 67 8 39
2015-2016 ה.בתי המשפט 15 10 2 0 3 65 38 27 38
2009-2010 חברת בזק א 16 11 5 0 0 89 67 22 38
2010-2011 טבע משאפים 19 9 9 0 1 79 65 14 38
2010-2011 בית הלוחם 19 8 8 0 3 74 80 -6 38
2012-2013 אגד 18 8 7 0 3 74 58 16 37
2017-2018 שרות בתי הסוהר 17 7 4 0 6 60 50 10 37
2014-2015 אגד 18 9 8 0 1 69 60 9 37
2017-2018 בזק מטה-י-ם 16 8 4 0 4 49 36 13 36
2016-2017 בזק מטה-י-ם 14 9 2 0 3 62 32 30 35
2014-2015 ה.בתי המשפט 18 8 7 1 2 74 61 13 35
2014-2015 ע. ירושלים 18 7 8 0 3 45 53 -8 35
2016-2017 חברת החשמל א 14 9 3 0 2 50 32 18 34
2017-2018 ע. ירושלים 16 8 4 1 3 51 38 13 34
2017-2018 משטרת מחוז ש"י 16 8 6 0 2 46 42 4 34
2013-2014 אגד 17 8 6 1 2 50 50 0 34
2012-2013 בית הלוחם 18 6 8 0 4 50 58 -8 34
2016-2017 ה.בתי המשפט 14 9 2 1 2 56 37 19 33
2009-2010 מ. המשפטים 16 7 4 1 4 69 57 12 33
2012-2013 מ. המשפטים 18 6 7 1 4 42 61 -19 33
2011-2012 בית הלוחם 20 6 13 0 1 72 94 -22 33
2010-2011 ה. ל. לאומי א 19 6 9 1 3 48 85 -37 33
2017-2018 חברת החשמל א 14 8 4 0 2 44 26 18 32
2017-2018 אגד 16 6 6 0 4 44 35 9 32
2009-2010 טבע משאפים 16 7 7 0 2 77 72 5 32
2016-2017 אגד 14 7 4 1 2 56 48 8 29
2013-2014 בזק מטה-י-ם 17 5 6 2 4 42 48 -6 29
2011-2012 מ. המשפטים 20 5 8 4 3 39 68 -29 29
2011-2012 האוניברסיטה 20 4 11 2 3 50 83 -33 29
2010-2011 מ. המשפטים 19 5 11 2 1 41 54 -13 28
2013-2014 בית הלוחם 17 5 9 1 2 54 85 -31 28
2010-2011 הדסה+ימית 19 5 13 1 0 38 98 -60 28
2014-2015 חב דואר ישראל 18 6 7 4 1 48 54 -6 27
2015-2016 חברת בזק א 15 6 7 1 1 49 63 -14 27
2011-2012 ה. ל. לאומי א 20 3 12 2 3 49 76 -27 27
2017-2018 חברת בזק ב 16 3 9 0 4 44 54 -10 26
2016-2017 חברת בזק א 14 4 6 0 4 44 59 -15 26
2009-2010 בית הלוחם 16 3 9 0 4 55 74 -19 26
2015-2016 חברת בזק ב 15 3 8 0 4 40 51 -11 25
2009-2010 ה. ל. לאומי א 16 4 11 0 1 56 100 -44 25
2016-2017 חברת בזק ב 14 4 8 0 2 46 56 -10 24
2016-2017 משטרת מחוז ש"י 14 2 6 0 6 31 42 -11 24
2009-2010 ה.בתי המשפט 16 3 9 1 3 38 60 -22 24
2015-2016 ע. ירושלים 15 3 9 0 3 37 61 -24 24
2013-2014 טבע משאפים 17 4 12 1 0 53 80 -27 24
2012-2013 טבע משאפים 18 3 11 2 2 36 79 -43 24
2014-2015 בית הלוחם 18 2 13 1 2 49 101 -52 23
2015-2016 אגד 15 2 7 2 4 37 65 -28 21
2014-2015 חברת הגיחון 18 2 13 2 1 50 89 -39 21
2017-2018 חברת הגיחון 16 2 13 0 1 23 92 -69 21
2017-2018 חברת בזק א 15 2 12 0 1 29 49 -20 20
2016-2017 ע. ירושלים 14 1 10 2 1 27 66 -39 15
2013-2014 מ. המשפטים 9 0 7 1 1 5 22 -17 9