02-6207235

 קטרגל- אלוף האלופים

 

קטרגל דרג אלוף אלופים

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים 2008-2009 טבע משאפים בזק מטה-י-ם 27/10/2008 שני 17:50 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 ה. ל. לאומי א בזק מטה-י-ם 03/11/2008 שני 17:10 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 טבע משאפים קופ"ח מאוחדת 03/11/2008 שני 18:30 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 ה. ל. לאומי א קופ"ח מאוחדת 10/11/2008 שני 17:50 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 17/11/2008 שני 16:30 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 בית הלוחם חברת בזק א 24/11/2008 שני 16:30 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 בזק מטה-י-ם קופ"ח מאוחדת 24/11/2008 שני 17:10 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 בית הלוחם קופ"ח מאוחדת 01/12/2008 שני 16:30 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 חברת בזק א טבע משאפים 08/12/2008 שני 17:50 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 חברת בזק א ה. ל. לאומי א 15/12/2008 שני 18:30 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 בית הלוחם טבע משאפים 22/12/2008 שני 16:30 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 טבע משאפים ה. ל. לאומי א 29/12/2008 שני 17:10 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 29/12/2008 שני 19:10 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 בית הלוחם ה. ל. לאומי א 05/01/2009 שני 16:30 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2008-2009 קופ"ח מאוחדת חברת בזק א 05/01/2009 שני 19:10 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2009-2010 ה.בתי המשפט א בזק מטה-י-ם 19/10/2009 שני 20:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2009-2010 ה. ל. לאומי א חברת בזק א 26/10/2009 שני 19:50 מתנ"ס רוס 1 5
אלוף האלופים 2009-2010 ה.בתי המשפט א קופ"ח מאוחדת 26/10/2009 שני 18:30 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2009-2010 טבע משאפים מ. המשפטים 29/10/2009 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 6 6
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 02/11/2009 שני 20:30 מתנ"ס רוס 3 5
אלוף האלופים 2009-2010 ה. ל. לאומי א מ. המשפטים 02/11/2009 שני 18:30 מתנ"ס רוס 1 9
אלוף האלופים 2009-2010 ה.בתי המשפט א טבע משאפים 05/11/2009 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 2 6
אלוף האלופים 2009-2010 בזק מטה-י-ם קופ"ח מאוחדת 09/11/2009 שני 19:50 מתנ"ס רוס 7 4
אלוף האלופים 2009-2010 ה. ל. לאומי א ה.בתי המשפט א 09/11/2009 שני 17:50 מתנ"ס רוס 6 3
אלוף האלופים 2009-2010 בזק מטה-י-ם טבע משאפים 16/11/2009 שני 18:30 מתנ"ס רוס 6 8
אלוף האלופים 2009-2010 חברת בזק א ה.בתי המשפט א 23/11/2009 שני 20:30 מתנ"ס רוס 7 4
אלוף האלופים 2009-2010 בזק מטה-י-ם ה. ל. לאומי א 23/11/2009 שני 19:50 מתנ"ס רוס 8 3
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם מ. המשפטים 26/11/2009 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 4 4
אלוף האלופים 2009-2010 קופ"ח מאוחדת טבע משאפים 26/11/2009 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 7 5
אלוף האלופים 2009-2010 מ. המשפטים ה.בתי המשפט א 30/11/2009 שני 17:50 מתנ"ס רוס 8 3
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם טבע משאפים 03/12/2009 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 1 6
אלוף האלופים 2009-2010 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 07/12/2009 שני 20:30 מתנ"ס רוס 1 6
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם ה.בתי המשפט א 10/12/2009 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 4 0
אלוף האלופים 2009-2010 טבע משאפים ה. ל. לאומי א 10/12/2009 חמישי 17:50 מתנ"ס רוס 8 3
אלוף האלופים 2009-2010 מ. המשפטים בזק מטה-י-ם 21/12/2009 שני 19:50 מתנ"ס רוס 4 4
אלוף האלופים 2009-2010 קופ"ח מאוחדת חברת בזק א 21/12/2009 שני 20:30 מתנ"ס רוס 11 5
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם ה. ל. לאומי א 24/12/2009 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 3 3
אלוף האלופים 2009-2010 טבע משאפים חברת בזק א 28/12/2009 שני 19:10 מתנ"ס רוס 4 2
אלוף האלופים 2009-2010 מ. המשפטים קופ"ח מאוחדת 28/12/2009 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 9
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם חברת בזק א 31/12/2009 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 2 6
אלוף האלופים 2009-2010 חברת בזק א מ. המשפטים 04/01/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 11 5
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם קופ"ח מאוחדת 07/01/2010 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 2 5
אלוף האלופים 2009-2010 קופ"ח מאוחדת ה. ל. לאומי א 18/01/2010 שני 18:30 מתנ"ס רוס 10 5
אלוף האלופים 2009-2010 ה.בתי המשפט א בזק מטה-י-ם 25/01/2010 שני 18:30 מתנ"ס רוס 3 3
אלוף האלופים 2009-2010 טבע משאפים חברת בזק א 25/01/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 5
אלוף האלופים 2009-2010 מ. המשפטים קופ"ח מאוחדת 25/01/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2009-2010 ה. ל. לאומי א חברת בזק א 01/02/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 0 8
אלוף האלופים 2009-2010 ה.בתי המשפט א קופ"ח מאוחדת 01/02/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 5 9
אלוף האלופים 2009-2010 טבע משאפים מ. המשפטים 04/02/2010 חמישי 17:50 מתנ"ס רוס 2 6
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 08/02/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 4 6
אלוף האלופים 2009-2010 ה. ל. לאומי א מ. המשפטים 08/02/2010 שני 18:30 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2009-2010 ה.בתי המשפט א טבע משאפים 11/02/2010 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 2 1
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם חברת בזק א 15/02/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 4 5
אלוף האלופים 2009-2010 ה. ל. לאומי א ה.בתי המשפט א 15/02/2010 שני 18:30 מתנ"ס רוס 2 5
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם קופ"ח מאוחדת 22/02/2010 שני 18:30 מתנ"ס רוס 7 10
אלוף האלופים 2009-2010 חברת בזק א מ. המשפטים 22/02/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 1 6
אלוף האלופים 2009-2010 בזק מטה-י-ם טבע משאפים 22/02/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 10 7
אלוף האלופים 2009-2010 חברת בזק א ה.בתי המשפט א 03/03/2010 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 5 4
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם מ. המשפטים 04/03/2010 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 3 7
אלוף האלופים 2009-2010 קופ"ח מאוחדת טבע משאפים 04/03/2010 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 9 1
אלוף האלופים 2009-2010 בזק מטה-י-ם ה. ל. לאומי א 08/03/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 9 4
אלוף האלופים 2009-2010 מ. המשפטים ה.בתי המשפט א 15/03/2010 שני 18:30 מתנ"ס רוס 2 1
אלוף האלופים 2009-2010 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 22/03/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 5 2
אלוף האלופים 2009-2010 טבע משאפים ה. ל. לאומי א 25/03/2010 חמישי 16:30 מתנ"ס רוס 7 8
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם ה. ל. לאומי א 14/04/2010 רביעי 19:10 מתנ"ס רוס 5 3
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם ה.בתי המשפט א 21/04/2010 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 2 1
אלוף האלופים 2009-2010 בזק מטה-י-ם קופ"ח מאוחדת 26/04/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 0 5
אלוף האלופים 2009-2010 בית הלוחם טבע משאפים 29/04/2010 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 3 3
אלוף האלופים 2009-2010 קופ"ח מאוחדת ה. ל. לאומי א 29/04/2010 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 7 5
אלוף האלופים 2009-2010 מ. המשפטים בזק מטה-י-ם 03/05/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 6
אלוף האלופים 2009-2010 קופ"ח מאוחדת חברת בזק א 03/05/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 11 8
אלוף האלופים 2010-2011 האוניברסיטה בזק מטה-י-ם 11/10/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 5 5
אלוף האלופים 2010-2011 ה. ל. לאומי א חברת בזק א 11/10/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 10
אלוף האלופים 2010-2011 משטרת י-ם מ. המשפטים 13/10/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 4 2
אלוף האלופים 2010-2011 טבע משאפים קופ"ח מאוחדת 14/10/2010 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 6 9
אלוף האלופים 2010-2011 בית הלוחם חברת בזק א 18/10/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 4 6
אלוף האלופים 2010-2011 האוניברסיטה קופ"ח מאוחדת 18/10/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 4
אלוף האלופים 2010-2011 טבע משאפים משטרת י-ם 21/10/2010 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 3 3
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה בזק מטה-י-ם 25/10/2010 שני 19:10 מתנ"ס רוס 1 6
אלוף האלופים 2010-2011 בית הלוחם מ. המשפטים 25/10/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 האוניברסיטה משטרת י-ם 27/10/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 4 4
אלוף האלופים 2010-2011 ה. ל. לאומי א טבע משאפים 28/10/2010 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 0 6
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה חברת בזק א 01/11/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 12
אלוף האלופים 2010-2011 בזק מטה-י-ם קופ"ח מאוחדת 01/11/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 1
אלוף האלופים 2010-2011 האוניברסיטה ה. ל. לאומי א 01/11/2010 שני 19:10 מתנ"ס רוס 4 4
אלוף האלופים 2010-2011 בית הלוחם טבע משאפים 04/11/2010 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 2 6
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה קופ"ח מאוחדת 08/11/2010 שני 18:30 מתנ"ס רוס 9 12
אלוף האלופים 2010-2011 חברת בזק א מ. המשפטים 08/11/2010 שני 19:10 מתנ"ס רוס 9 4
אלוף האלופים 2010-2011 בזק מטה-י-ם משטרת י-ם 08/11/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 4 1
אלוף האלופים 2010-2011 בית הלוחם האוניברסיטה 08/11/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 3
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה מ. המשפטים 15/11/2010 שני 17:50 מתנ"ס רוס 1 8
אלוף האלופים 2010-2011 קופ"ח מאוחדת משטרת י-ם 15/11/2010 שני 19:10 מתנ"ס רוס 2 7
אלוף האלופים 2010-2011 חברת בזק א טבע משאפים 15/11/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 7 2
אלוף האלופים 2010-2011 בזק מטה-י-ם ה. ל. לאומי א 15/11/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 חברת בזק א האוניברסיטה 22/11/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 8 7
אלוף האלופים 2010-2011 בזק מטה-י-ם בית הלוחם 22/11/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 3 1
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה משטרת י-ם 25/11/2010 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 משטרת י-ם ה. ל. לאומי א 29/11/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 10 0
אלוף האלופים 2010-2011 מ. המשפטים האוניברסיטה 29/11/2010 שני 17:50 מתנ"ס רוס 6 5
אלוף האלופים 2010-2011 קופ"ח מאוחדת בית הלוחם 29/11/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 4
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי א 13/12/2010 שני 18:30 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 משטרת י-ם בית הלוחם 13/12/2010 שני 19:10 מתנ"ס רוס 4 2
אלוף האלופים 2010-2011 טבע משאפים האוניברסיטה 16/12/2010 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 2 4
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 20/12/2010 שני 18:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 ה. ל. לאומי א בית הלוחם 20/12/2010 שני 19:10 מתנ"ס רוס 4 4
אלוף האלופים 2010-2011 מ. המשפטים בזק מטה-י-ם 20/12/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 5
אלוף האלופים 2010-2011 קופ"ח מאוחדת חברת בזק א 20/12/2010 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 10
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה בית הלוחם 27/12/2010 שני 19:10 מתנ"ס רוס 3 11
אלוף האלופים 2010-2011 משטרת י-ם חברת בזק א 27/12/2010 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 8
אלוף האלופים 2010-2011 מ. המשפטים קופ"ח מאוחדת 27/12/2010 שני 18:30 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 טבע משאפים בזק מטה-י-ם 30/12/2010 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 3 4
אלוף האלופים 2010-2011 ה. ל. לאומי א מ. המשפטים 03/01/2011 שני 19:10 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה טבע משאפים 03/01/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 1 7
אלוף האלופים 2010-2011 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 03/01/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 4 5
אלוף האלופים 2010-2011 מ. המשפטים טבע משאפים 06/01/2011 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 קופ"ח מאוחדת ה. ל. לאומי א 06/01/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 13 5
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה בזק מטה-י-ם 10/01/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 בית הלוחם חברת בזק א 10/01/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 6 8
אלוף האלופים 2010-2011 האוניברסיטה קופ"ח מאוחדת 10/01/2011 שני 19:10 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 ה. ל. לאומי א מ. המשפטים 13/01/2011 חמישי 17:50 מתנ"ס רוס 6 3
אלוף האלופים 2010-2011 טבע משאפים משטרת י-ם 13/01/2011 חמישי 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 2 3
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה חברת בזק א 17/01/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 5 11
אלוף האלופים 2010-2011 בית הלוחם מ. המשפטים 17/01/2011 שני 17:40 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 האוניברסיטה משטרת י-ם 19/01/2011 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 5 4
אלוף האלופים 2010-2011 ה. ל. לאומי א טבע משאפים 20/01/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 5 4
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה קופ"ח מאוחדת 24/01/2011 שני 19:10 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 חברת בזק א מ. המשפטים 24/01/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2010-2011 בזק מטה-י-ם משטרת י-ם 26/01/2011 רביעי 19:10 מתנ"ס רוס 3 0
אלוף האלופים 2010-2011 בית הלוחם טבע משאפים 27/01/2011 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 3 9
אלוף האלופים 2010-2011 האוניברסיטה ה. ל. לאומי א 27/01/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 6 3
אלוף האלופים 2010-2011 חברת בזק א טבע משאפים 31/01/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 11 6
אלוף האלופים 2010-2011 בזק מטה-י-ם ה. ל. לאומי א 31/01/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 7 0
אלוף האלופים 2010-2011 קופ"ח מאוחדת משטרת י-ם 02/02/2011 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה מ. המשפטים 03/02/2011 חמישי 17:40 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 בית הלוחם האוניברסיטה 03/02/2011 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 1 12
אלוף האלופים 2010-2011 חברת בזק א האוניברסיטה 07/02/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 6 1
אלוף האלופים 2010-2011 בזק מטה-י-ם בית הלוחם 07/02/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 7 5
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה משטרת י-ם 09/02/2011 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 0 12
אלוף האלופים 2010-2011 מ. המשפטים טבע משאפים 10/02/2011 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 קופ"ח מאוחדת ה. ל. לאומי א 10/02/2011 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 מ. המשפטים האוניברסיטה 14/02/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 קופ"ח מאוחדת בית הלוחם 14/02/2011 שני 19:10 מתנ"ס רוס 2 9
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה טבע משאפים 17/02/2011 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 משטרת י-ם ה. ל. לאומי א 17/02/2011 חמישי 17:50 מתנ"ס רוס 7 5
אלוף האלופים 2010-2011 משטרת י-ם בית הלוחם 21/02/2011 שני 19:10 מתנ"ס רוס 4 5
אלוף האלופים 2010-2011 מ. המשפטים בזק מטה-י-ם 21/02/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 5
אלוף האלופים 2010-2011 קופ"ח מאוחדת חברת בזק א 21/02/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 1 7
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי א 24/02/2011 חמישי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 3 5
אלוף האלופים 2010-2011 טבע משאפים האוניברסיטה 24/02/2011 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 7 2
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 28/02/2011 שני 19:10 מתנ"ס רוס 5 4
אלוף האלופים 2010-2011 טבע משאפים בזק מטה-י-ם 28/02/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 4 6
אלוף האלופים 2010-2011 משטרת י-ם חברת בזק א 28/02/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 4 6
אלוף האלופים 2010-2011 מ. המשפטים קופ"ח מאוחדת 02/03/2011 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 ה. ל. לאומי א בית הלוחם 03/03/2011 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2010-2011 משטרת י-ם מ. המשפטים 07/03/2011 שני 17:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2010-2011 ה. ל. לאומי א חברת בזק א 07/03/2011 שני 19:10 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 טבע משאפים קופ"ח מאוחדת 10/03/2011 חמישי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 ביה"ח הדסה בית הלוחם 14/03/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2010-2011 האוניברסיטה בזק מטה-י-ם 14/03/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 3 5
אלוף האלופים 2010-2011 בזק מטה-י-ם קופ"ח מאוחדת 23/03/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 9 9
אלוף האלופים 2010-2011 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 28/03/2011 שני 19:10 מתנ"ס רוס 3 2
אלוף האלופים 2011-2012 האוניברסיטה חב דואר ישראל 31/10/2011 שני 18:30 מתנ"ס רוס 2 7
אלוף האלופים 2011-2012 טבע משאפים בזק מטה-י-ם 31/10/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 4 5
אלוף האלופים 2011-2012 משטרת י-ם חברת בזק א 31/10/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 4 5
אלוף האלופים 2011-2012 האוניברסיטה בזק מטה-י-ם 07/11/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 1 6
אלוף האלופים 2011-2012 ה. ל. לאומי א חברת בזק א 07/11/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 6
אלוף האלופים 2011-2012 טבע משאפים קופ"ח מאוחדת 07/11/2011 שני 18:30 מתנ"ס רוס 4 8
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם חב דואר ישראל 09/11/2011 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2011-2012 משטרת י-ם מ. המשפטים 09/11/2011 רביעי 18:30 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 חב דואר ישראל בזק מטה-י-ם 14/11/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 4 4
אלוף האלופים 2011-2012 האוניברסיטה קופ"ח מאוחדת 14/11/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2011-2012 ה. ל. לאומי א מ. המשפטים 17/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 2 4
אלוף האלופים 2011-2012 טבע משאפים משטרת י-ם 17/11/2011 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2011-2012 מ. המשפטים קופ"ח מאוחדת 21/11/2011 שני 18:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 21/11/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 5
אלוף האלופים 2011-2012 ה. ל. לאומי א טבע משאפים 24/11/2011 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 4 9
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם חברת בזק א 28/11/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 4 8
אלוף האלופים 2011-2012 בזק מטה-י-ם קופ"ח מאוחדת 28/11/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 6 4
אלוף האלופים 2011-2012 האוניברסיטה ה. ל. לאומי א 30/11/2011 רביעי 17:50 מתנ"ס רוס 3 6
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם קופ"ח מאוחדת 05/12/2011 שני 18:30 מתנ"ס רוס 5 5
אלוף האלופים 2011-2012 חברת בזק א מ. המשפטים 05/12/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 7 5
אלוף האלופים 2011-2012 בזק מטה-י-ם משטרת י-ם 05/12/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 7 2
אלוף האלופים 2011-2012 חב דואר ישראל ה. ל. לאומי א 07/12/2011 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 4 2
אלוף האלופים 2011-2012 חברת בזק א טבע משאפים 12/12/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 7 4
אלוף האלופים 2011-2012 בזק מטה-י-ם ה. ל. לאומי א 12/12/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 5 2
אלוף האלופים 2011-2012 חב דואר ישראל משטרת י-ם 14/12/2011 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 3 0
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם מ. המשפטים 15/12/2011 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 2 3
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם משטרת י-ם 19/12/2011 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 8 6
אלוף האלופים 2011-2012 מ. המשפטים טבע משאפים 19/12/2011 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 5 4
אלוף האלופים 2011-2012 קופ"ח מאוחדת ה. ל. לאומי א 19/12/2011 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 7
אלוף האלופים 2011-2012 חברת בזק א האוניברסיטה 19/12/2011 שני 20:30 מתנ"ס רוס 3 8
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם טבע משאפים 29/12/2011 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 3 8
אלוף האלופים 2011-2012 משטרת י-ם ה. ל. לאומי א 29/12/2011 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 5 1
אלוף האלופים 2011-2012 מ. המשפטים האוניברסיטה 29/12/2011 חמישי 17:50 מתנ"ס רוס 3 2
אלוף האלופים 2011-2012 מ. המשפטים חב דואר ישראל 02/01/2012 שני 18:30 מתנ"ס רוס 3 3
אלוף האלופים 2011-2012 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 02/01/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 1 3
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם ה. ל. לאומי א 05/01/2012 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 7 5
אלוף האלופים 2011-2012 טבע משאפים האוניברסיטה 05/01/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 4 4
אלוף האלופים 2011-2012 טבע משאפים חב דואר ישראל 09/01/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 1 4
אלוף האלופים 2011-2012 מ. המשפטים בזק מטה-י-ם 09/01/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 5
אלוף האלופים 2011-2012 קופ"ח מאוחדת חברת בזק א 09/01/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם האוניברסיטה 12/01/2012 חמישי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 6 7
אלוף האלופים 2011-2012 קופ"ח מאוחדת משטרת י-ם 16/01/2012 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2011-2012 חברת בזק א חב דואר ישראל 16/01/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 1 4
אלוף האלופים 2011-2012 חב דואר ישראל קופ"ח מאוחדת 23/01/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 האוניברסיטה משטרת י-ם 23/01/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2011-2012 טבע משאפים בזק מטה-י-ם 30/01/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 4
אלוף האלופים 2011-2012 משטרת י-ם חברת בזק א 30/01/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 4 5
אלוף האלופים 2011-2012 מ. המשפטים קופ"ח מאוחדת 30/01/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 האוניברסיטה חב דואר ישראל 01/02/2012 רביעי 18:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2011-2012 האוניברסיטה בזק מטה-י-ם 06/02/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 6
אלוף האלופים 2011-2012 טבע משאפים קופ"ח מאוחדת 06/02/2012 שני 18:30 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 ה. ל. לאומי א חברת בזק א 06/02/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 3 6
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם חב דואר ישראל 13/02/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 8 7
אלוף האלופים 2011-2012 האוניברסיטה קופ"ח מאוחדת 13/02/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 7 12
אלוף האלופים 2011-2012 ה. ל. לאומי א מ. המשפטים 13/02/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 טבע משאפים משטרת י-ם 16/02/2012 חמישי 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 2 2
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 20/02/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 5
אלוף האלופים 2011-2012 חב דואר ישראל קופ"ח מאוחדת 20/02/2012 שני 17:50 מתנ"ס רוס 4 5
אלוף האלופים 2011-2012 האוניברסיטה משטרת י-ם 20/02/2012 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 1 2
אלוף האלופים 2011-2012 ה. ל. לאומי א טבע משאפים 23/02/2012 חמישי 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 3
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם חברת בזק א 27/02/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 8 9
אלוף האלופים 2011-2012 בזק מטה-י-ם קופ"ח מאוחדת 27/02/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 4 5
אלוף האלופים 2011-2012 חב דואר ישראל משטרת י-ם 27/02/2012 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 5 1
אלוף האלופים 2011-2012 חברת בזק א מ. המשפטים 05/03/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 חב דואר ישראל ה. ל. לאומי א 05/03/2012 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 קופ"ח מאוחדת משטרת י-ם 12/03/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 6 4
אלוף האלופים 2011-2012 חברת בזק א טבע משאפים 12/03/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 5 6
אלוף האלופים 2011-2012 בזק מטה-י-ם ה. ל. לאומי א 12/03/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם מ. המשפטים 14/03/2012 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 קופ"ח מאוחדת ה. ל. לאומי א 19/03/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 1 1
אלוף האלופים 2011-2012 חברת בזק א האוניברסיטה 21/03/2012 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 4 2
אלוף האלופים 2011-2012 משטרת י-ם מ. המשפטים 22/03/2012 חמישי 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 חברת בזק א חב דואר ישראל 26/03/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 6 5
אלוף האלופים 2011-2012 מ. המשפטים האוניברסיטה 28/03/2012 רביעי 18:30 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם טבע משאפים 29/03/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 2 3
אלוף האלופים 2011-2012 משטרת י-ם ה. ל. לאומי א 29/03/2012 חמישי 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 5 5
אלוף האלופים 2011-2012 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 02/04/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 3 2
אלוף האלופים 2011-2012 טבע משאפים האוניברסיטה 02/04/2012 שני 17:40 אולם בי"ס פולינסקי 6 0
אלוף האלופים 2011-2012 מ. המשפטים חב דואר ישראל 04/04/2012 רביעי 18:30 מתנ"ס רוס 1 9
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם ה. ל. לאומי א 04/04/2012 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם האוניברסיטה 16/04/2012 שני 17:50 מתנ"ס רוס 2 5
אלוף האלופים 2011-2012 טבע משאפים חב דואר ישראל 16/04/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 5 3
אלוף האלופים 2011-2012 מ. המשפטים בזק מטה-י-ם 16/04/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 6
אלוף האלופים 2011-2012 קופ"ח מאוחדת חברת בזק א 18/04/2012 רביעי 18:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2011-2012 חב דואר ישראל בזק מטה-י-ם 23/04/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 5
אלוף האלופים 2011-2012 האוניברסיטה ה. ל. לאומי א 23/04/2012 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם קופ"ח מאוחדת 23/04/2012 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2011-2012 מ. המשפטים טבע משאפים 29/04/2012 ראשון 17:40 אולם בי"ס פולינסקי 1 1
אלוף האלופים 2011-2012 בזק מטה-י-ם משטרת י-ם 30/04/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 5 2
אלוף האלופים 2011-2012 בית הלוחם משטרת י-ם 03/05/2012 חמישי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 1 5
אלוף האלופים 2012-2013 מ. המשפטים בזק מטה-י-ם 22/10/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 6
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם חב דואר ישראל 22/10/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 1 2
אלוף האלופים 2012-2013 קופ"ח מאוחדת חברת בזק א 22/10/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 משטרת י-ם אגד 22/10/2012 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 משטרת י-ם חברת בזק א 29/10/2012 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 1 2
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל אגד 01/11/2012 חמישי 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 8 1
אלוף האלופים 2012-2013 מ. המשפטים קופ"ח מאוחדת 01/11/2012 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל חברת בזק א 05/11/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם אגד 08/11/2012 חמישי 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 4
אלוף האלופים 2012-2013 משטרת י-ם מ. המשפטים 08/11/2012 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 1 2
אלוף האלופים 2012-2013 טבע משאפים קופ"ח מאוחדת 08/11/2012 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל מ. המשפטים 12/11/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 6 2
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 12/11/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 3
אלוף האלופים 2012-2013 אגד חברת בזק א 12/11/2012 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 5
אלוף האלופים 2012-2013 טבע משאפים משטרת י-ם 15/11/2012 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 2 4
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם חברת בזק א 19/11/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 2 5
אלוף האלופים 2012-2013 בזק מטה-י-ם קופ"ח מאוחדת 19/11/2012 שני מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל טבע משאפים 22/11/2012 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 11 2
אלוף האלופים 2012-2013 אגד מ. המשפטים 22/11/2012 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 11 2
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם קופ"ח מאוחדת 29/11/2012 חמישי מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם מ. המשפטים 03/12/2012 שני 19:10 מתנ"ס רוס 4 7
אלוף האלופים 2012-2013 חברת בזק א טבע משאפים 03/12/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 8 6
אלוף האלופים 2012-2013 קופ"ח מאוחדת משטרת י-ם 06/12/2012 חמישי אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם משטרת י-ם 17/12/2012 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 1 0
אלוף האלופים 2012-2013 בזק מטה-י-ם אגד 17/12/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 6 5
אלוף האלופים 2012-2013 קופ"ח מאוחדת חב דואר ישראל 20/12/2012 חמישי מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 מ. המשפטים טבע משאפים 20/12/2012 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 24/12/2012 שני 20:30 מתנ"ס רוס 3 3
אלוף האלופים 2012-2013 משטרת י-ם חב דואר ישראל 26/12/2012 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2012-2013 קופ"ח מאוחדת אגד 27/12/2012 חמישי אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם טבע משאפים 27/12/2012 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 4 4
אלוף האלופים 2012-2013 בזק מטה-י-ם חב דואר ישראל 31/12/2012 שני 19:50 מתנ"ס רוס 0 7
אלוף האלופים 2012-2013 אגד טבע משאפים 03/01/2013 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 8 2
אלוף האלופים 2012-2013 טבע משאפים בזק מטה-י-ם 07/01/2013 שני 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 חברת בזק א מ. המשפטים 07/01/2013 שני 20:30 מתנ"ס רוס 6 3
אלוף האלופים 2012-2013 בזק מטה-י-ם מ. המשפטים 14/01/2013 שני 19:50 מתנ"ס רוס 5 3
אלוף האלופים 2012-2013 חברת בזק א קופ"ח מאוחדת 14/01/2013 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 בזק מטה-י-ם משטרת י-ם 16/01/2013 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 4 0
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל טבע משאפים 24/01/2013 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 6 4
אלוף האלופים 2012-2013 אגד קופ"ח מאוחדת 24/01/2013 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם משטרת י-ם 24/01/2013 חמישי 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 1 1
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל משטרת י-ם 28/01/2013 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 אגד בזק מטה-י-ם 28/01/2013 שני 19:50 מתנ"ס רוס 4 5
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם קופ"ח מאוחדת 31/01/2013 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 טבע משאפים מ. המשפטים 31/01/2013 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 3
אלוף האלופים 2012-2013 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 04/02/2013 שני 20:30 מתנ"ס רוס 3 6
אלוף האלופים 2012-2013 טבע משאפים חברת בזק א 04/02/2013 שני 19:10 מתנ"ס רוס 1 9
אלוף האלופים 2012-2013 משטרת י-ם קופ"ח מאוחדת 07/02/2013 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל מ. המשפטים 07/02/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 7 2
אלוף האלופים 2012-2013 מ. המשפטים חברת בזק א 11/02/2013 שני 20:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל קופ"ח מאוחדת 14/02/2013 חמישי 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 טבע משאפים אגד 14/02/2013 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 0 7
אלוף האלופים 2012-2013 קופ"ח מאוחדת בזק מטה-י-ם 18/02/2013 שני 20:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 טבע משאפים בית הלוחם 18/02/2013 שני 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 מ. המשפטים אגד 18/02/2013 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 2 2
אלוף האלופים 2012-2013 מ. המשפטים בית הלוחם 04/03/2013 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 1 1
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל בזק מטה-י-ם 04/03/2013 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 2
אלוף האלופים 2012-2013 חברת בזק א אגד 04/03/2013 שני 20:30 מתנ"ס רוס 4 10
אלוף האלופים 2012-2013 משטרת י-ם טבע משאפים 07/03/2013 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 3 1
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל בית הלוחם 10/03/2013 ראשון 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 5 2
אלוף האלופים 2012-2013 מ. המשפטים משטרת י-ם 11/03/2013 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 5 4
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל אגד 14/03/2013 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 3 0
אלוף האלופים 2012-2013 קופ"ח מאוחדת טבע משאפים 14/03/2013 חמישי מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 אגד בית הלוחם 18/03/2013 שני 19:10 מתנ"ס רוס 6 6
אלוף האלופים 2012-2013 חברת בזק א משטרת י-ם 18/03/2013 שני 20:30 מתנ"ס רוס 5 4
אלוף האלופים 2012-2013 קופ"ח מאוחדת מ. המשפטים 21/03/2013 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2012-2013 בזק מטה-י-ם טבע משאפים 21/03/2013 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2012-2013 אגד משטרת י-ם 11/04/2013 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 2
אלוף האלופים 2012-2013 חב דואר ישראל חברת בזק א 11/04/2013 חמישי 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 1 8
אלוף האלופים 2012-2013 בזק מטה-י-ם חברת בזק א 24/04/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 1 5
אלוף האלופים 2012-2013 משטרת י-ם בזק מטה-י-ם 25/04/2013 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 1 1
אלוף האלופים 2012-2013 חברת בזק א בית הלוחם 25/04/2013 חמישי 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 9 3
אלוף האלופים 2013-2014 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 14/10/2013 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 5 3
אלוף האלופים 2013-2014 קופ"ח מאוחדת אגד 17/10/2013 חמישי 20:30 מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2013-2014 מ. המשפטים חברת הגיחון 17/10/2013 חמישי 17:10 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2013-2014 טבע משאפים חב דואר ישראל 17/10/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 4 9
אלוף האלופים 2013-2014 מ. המשפטים בזק מטה-י-ם 21/10/2013 שני 19:10 מתנ"ס רוס 1 1
אלוף האלופים 2013-2014 קופ"ח מאוחדת חברת בזק א 21/10/2013 שני אולם בי"ס פולינסקי
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם חב דואר ישראל 24/10/2013 חמישי 20:30 מתנ"ס רוס 6 8
אלוף האלופים 2013-2014 מ. המשפטים קופ"ח מאוחדת 28/10/2013 שני אולם בי"ס פולינסקי
אלוף האלופים 2013-2014 משטרת י-ם חברת בזק א 28/10/2013 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 2 1
אלוף האלופים 2013-2014 טבע משאפים בזק מטה-י-ם 28/10/2013 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 5
אלוף האלופים 2013-2014 חב דואר ישראל חברת הגיחון 31/10/2013 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 1 1
אלוף האלופים 2013-2014 חב דואר ישראל בזק מטה-י-ם 04/11/2013 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 6 3
אלוף האלופים 2013-2014 משטרת י-ם מ. המשפטים 06/11/2013 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם חברת הגיחון 07/11/2013 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 6 3
אלוף האלופים 2013-2014 טבע משאפים קופ"ח מאוחדת 07/11/2013 חמישי מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2013-2014 חברת הגיחון בזק מטה-י-ם 11/11/2013 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 5 1
אלוף האלופים 2013-2014 חב דואר ישראל קופ"ח מאוחדת 11/11/2013 שני מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם אגד 11/11/2013 שני 19:10 מתנ"ס רוס 3 3
אלוף האלופים 2013-2014 טבע משאפים משטרת י-ם 14/11/2013 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 0 9
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 18/11/2013 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2013-2014 חברת הגיחון קופ"ח מאוחדת 21/11/2013 חמישי אולם בי"ס פולינסקי
אלוף האלופים 2013-2014 משטרת י-ם אגד 21/11/2013 חמישי 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 2 2
אלוף האלופים 2013-2014 חברת הגיחון משטרת י-ם 24/11/2013 ראשון 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 3 5
אלוף האלופים 2013-2014 אגד מ. המשפטים 25/11/2013 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם חברת בזק א 25/11/2013 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 2 15
אלוף האלופים 2013-2014 בזק מטה-י-ם קופ"ח מאוחדת 25/11/2013 שני מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2013-2014 בזק מטה-י-ם משטרת י-ם 09/12/2013 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2013-2014 חברת בזק א מ. המשפטים 09/12/2013 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 7 4
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם קופ"ח מאוחדת 12/12/2013 חמישי מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2013-2014 קופ"ח מאוחדת משטרת י-ם 18/12/2013 רביעי מתנ"ס רוס
אלוף האלופים 2013-2014 אגד חב דואר ישראל 19/12/2013 חמישי 20:30 מתנ"ס רוס 1 6
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם מ. המשפטים 19/12/2013 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם משטרת י-ם 23/12/2013 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 3 5
אלוף האלופים 2013-2014 חברת בזק א חב דואר ישראל 23/12/2013 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 1
אלוף האלופים 2013-2014 אגד חברת הגיחון 26/12/2013 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 5 4
אלוף האלופים 2013-2014 מ. המשפטים טבע משאפים 26/12/2013 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2013-2014 מ. המשפטים חב דואר ישראל 30/12/2013 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2013-2014 בזק מטה-י-ם אגד 30/12/2013 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 4
אלוף האלופים 2013-2014 חברת בזק א חברת הגיחון 30/12/2013 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 6 4
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם טבע משאפים 02/01/2014 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 6 10
אלוף האלופים 2013-2014 חב דואר ישראל משטרת י-ם 06/01/2014 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 0
אלוף האלופים 2013-2014 אגד חברת בזק א 06/01/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 1 3
אלוף האלופים 2013-2014 טבע משאפים חברת הגיחון 06/01/2014 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 7
אלוף האלופים 2013-2014 אגד טבע משאפים 09/01/2014 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 3 4
אלוף האלופים 2013-2014 חברת בזק א טבע משאפים 13/01/2014 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 6 4
אלוף האלופים 2013-2014 בזק מטה-י-ם חברת בזק א 20/01/2014 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 4
אלוף האלופים 2013-2014 חב דואר ישראל בית הלוחם 23/01/2014 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 11 2
אלוף האלופים 2013-2014 חברת הגיחון טבע משאפים 23/01/2014 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 7 4
אלוף האלופים 2013-2014 אגד בזק מטה-י-ם 26/01/2014 ראשון 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 3 2
אלוף האלופים 2013-2014 חב דואר ישראל משטרת י-ם 30/01/2014 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 4 4
אלוף האלופים 2013-2014 חב דואר ישראל בזק מטה-י-ם 02/02/2014 ראשון 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 4 4
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם משטרת י-ם 03/02/2014 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 1 2
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 10/02/2014 שני 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2013-2014 טבע משאפים חברת בזק א 10/02/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2013-2014 חב דואר ישראל חברת הגיחון 13/02/2014 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 3
אלוף האלופים 2013-2014 בית הלוחם חברת הגיחון 17/02/2014 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 4 6
אלוף האלופים 2013-2014 טבע משאפים אגד 20/02/2014 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 1 3
אלוף האלופים 2013-2014 חברת בזק א אגד 24/02/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 1
אלוף האלופים 2013-2014 טבע משאפים חב דואר ישראל 27/02/2014 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 4
אלוף האלופים 2013-2014 חברת בזק א חב דואר ישראל 03/03/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 1 1
אלוף האלופים 2013-2014 משטרת י-ם חברת הגיחון 06/03/2014 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 4 4
אלוף האלופים 2013-2014 טבע משאפים בית הלוחם 06/03/2014 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 4
אלוף האלופים 2013-2014 משטרת י-ם טבע משאפים 10/03/2014 שני 19:10 מתנ"ס רוס 6 5
אלוף האלופים 2013-2014 חברת בזק א בית הלוחם 10/03/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 4 3
אלוף האלופים 2013-2014 אגד חב דואר ישראל 13/03/2014 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 1 8
אלוף האלופים 2013-2014 בזק מטה-י-ם טבע משאפים 23/03/2014 ראשון 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 1
אלוף האלופים 2013-2014 חברת בזק א משטרת י-ם 24/03/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 5 4
אלוף האלופים 2013-2014 אגד בית הלוחם 27/03/2014 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 11 3
אלוף האלופים 2013-2014 חברת הגיחון אגד 30/03/2014 ראשון 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2013-2014 אגד משטרת י-ם 03/04/2014 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 1
אלוף האלופים 2013-2014 משטרת י-ם בזק מטה-י-ם 07/04/2014 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2013-2014 חברת הגיחון חברת בזק א 07/04/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 10 5
אלוף האלופים 2013-2014 בזק מטה-י-ם חברת הגיחון 10/04/2014 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 2 2
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט א ע. ירושלים 27/10/2014 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 3 7
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם חב דואר ישראל 29/10/2014 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 3 6
אלוף האלופים 2014-2015 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 03/11/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 4 3
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם ע. ירושלים 03/11/2014 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 3 4
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט א חברת הגיחון 06/11/2014 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 5 3
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם אגד 06/11/2014 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 5 1
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט א בזק מטה-י-ם 09/11/2014 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 4
אלוף האלופים 2014-2015 ע. ירושלים חברת הגיחון 10/11/2014 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 4 3
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם חברת בזק א 10/11/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 2
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל אגד 12/11/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 5 2
אלוף האלופים 2014-2015 חברת הגיחון בזק מטה-י-ם 23/11/2014 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 4 8
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל ה.בתי המשפט א 24/11/2014 שני 18:30 מתנ"ס רוס 3 3
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם אגד 26/11/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 2 10
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 30/11/2014 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 3
אלוף האלופים 2014-2015 ע. ירושלים חב דואר ישראל 01/12/2014 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 3 4
אלוף האלופים 2014-2015 אגד חברת בזק א 04/12/2014 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 3 3
אלוף האלופים 2014-2015 חברת הגיחון משטרת י-ם 04/12/2014 חמישי 17:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 4
אלוף האלופים 2014-2015 בזק מטה-י-ם משטרת י-ם 07/12/2014 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2014-2015 ע. ירושלים משטרת י-ם 08/12/2014 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 4
אלוף האלופים 2014-2015 חברת הגיחון חב דואר ישראל 11/12/2014 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 בזק מטה-י-ם חב דואר ישראל 14/12/2014 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 1 0
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם משטרת י-ם 15/12/2014 שני 18:30 מתנ"ס רוס 3 8
אלוף האלופים 2014-2015 חברת בזק א ה.בתי המשפט א 15/12/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 3
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט א משטרת י-ם 25/12/2014 חמישי 16:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 3
אלוף האלופים 2014-2015 חברת בזק א ע. ירושלים 29/12/2014 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 4 0
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם ה.בתי המשפט א 31/12/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 0 7
אלוף האלופים 2014-2015 בזק מטה-י-ם אגד 04/01/2015 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 5 2
אלוף האלופים 2014-2015 חברת בזק א חברת הגיחון 05/01/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 8 3
אלוף האלופים 2014-2015 אגד ע. ירושלים 08/01/2015 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 5 0
אלוף האלופים 2014-2015 אגד ה.בתי המשפט א 12/01/2015 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 4 5
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם חברת בזק א 12/01/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם חב דואר ישראל 12/01/2015 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 3 2
אלוף האלופים 2014-2015 אגד חברת הגיחון 15/01/2015 חמישי 17:50 אולם בי"ס פולינסקי 8 4
אלוף האלופים 2014-2015 אגד בזק מטה-י-ם 18/01/2015 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 1 2
אלוף האלופים 2014-2015 ע. ירושלים ה.בתי המשפט א 19/01/2015 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 חברת הגיחון חברת בזק א 19/01/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 5 8
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל בית הלוחם 21/01/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 9 3
אלוף האלופים 2014-2015 ע. ירושלים אגד 22/01/2015 חמישי 17:10 אולם בי"ס פולינסקי 0 5
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל ה.בתי המשפט א 26/01/2015 שני 18:30 מתנ"ס רוס 8 5
אלוף האלופים 2014-2015 ע. ירושלים חברת בזק א 26/01/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם משטרת י-ם 28/01/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 3 7
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם בזק מטה-י-ם 01/02/2015 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 4 2
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל משטרת י-ם 02/02/2015 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 1 5
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט א חברת בזק א 02/02/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם בזק מטה-י-ם 08/02/2015 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 1 2
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל חברת בזק א 09/02/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט א אגד 11/02/2015 רביעי 17:50 מתנ"ס רוס 4 5
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם חברת הגיחון 11/02/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 6 6
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם חברת הגיחון 16/02/2015 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 5 1
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם ע. ירושלים 16/02/2015 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 2 4
אלוף האלופים 2014-2015 בזק מטה-י-ם חברת הגיחון 23/02/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 5 1
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל אגד 23/02/2015 שני 18:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם ע. ירושלים 23/02/2015 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 3
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט א בית הלוחם 25/02/2015 רביעי 17:50 מתנ"ס רוס 12 6
אלוף האלופים 2014-2015 בזק מטה-י-ם ע. ירושלים 01/03/2015 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 3
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל חברת הגיחון 02/03/2015 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם ה.בתי המשפט א 02/03/2015 שני 17:40 אולם בי"ס פולינסקי 4 2
אלוף האלופים 2014-2015 חברת בזק א בית הלוחם 02/03/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 8 1
אלוף האלופים 2014-2015 בזק מטה-י-ם ה.בתי המשפט א 08/03/2015 ראשון 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2014-2015 חברת בזק א אגד 09/03/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2014-2015 חברת הגיחון ע. ירושלים 09/03/2015 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 אגד בית הלוחם 11/03/2015 רביעי 18:30 מתנ"ס רוס 5 4
אלוף האלופים 2014-2015 חברת הגיחון ה.בתי המשפט א 16/03/2015 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 7
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל ע. ירושלים 16/03/2015 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 בית הלוחם חברת הגיחון 23/03/2015 שני 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 4 2
אלוף האלופים 2014-2015 בזק מטה-י-ם חברת בזק א 23/03/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 0 0
אלוף האלופים 2014-2015 ע. ירושלים בזק מטה-י-ם 25/03/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל בזק מטה-י-ם 25/03/2015 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 חב דואר ישראל חברת בזק א 26/03/2015 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2014-2015 חברת הגיחון אגד 30/03/2015 שני 19:40 אולם בי"ס פולינסקי 7 1
אלוף האלופים 2014-2015 חברת בזק א משטרת י-ם 30/03/2015 שני 20:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 1
אלוף האלופים 2014-2015 אגד משטרת י-ם 13/04/2015 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 5 4
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק א אגד 02/11/2015 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 7 2
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א אגד 09/11/2015 שני 17:50 מתנ"ס רוס 5 1
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 09/11/2015 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 5
אלוף האלופים 2015-2016 ע. ירושלים חברת בזק ב 12/11/2015 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 1
אלוף האלופים 2015-2016 ע. ירושלים חברת בזק א 16/11/2015 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 1
אלוף האלופים 2015-2016 אגד בזק מטה-י-ם 16/11/2015 שני 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א חברת בזק ב 18/11/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 3 2
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א בזק מטה-י-ם 23/11/2015 שני 17:50 מתנ"ס רוס 1 1
אלוף האלופים 2015-2016 אגד ע. ירושלים 23/11/2015 שני 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 6 3
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק ב חברת בזק א 23/11/2015 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 4 5
אלוף האלופים 2015-2016 בזק מטה-י-ם ע. ירושלים 30/11/2015 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 3 1
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א חברת בזק א 30/11/2015 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 4 4
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק ב אגד 03/12/2015 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 3 3
אלוף האלופים 2015-2016 ע. ירושלים ה.בתי המשפט א 21/12/2015 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 5
אלוף האלופים 2015-2016 ע. ירושלים חברת בזק א 28/12/2015 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 7
אלוף האלופים 2015-2016 אגד חברת בזק ב 31/12/2015 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 2 4
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א אגד 04/01/2016 שני 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 8 2
אלוף האלופים 2015-2016 ע. ירושלים בזק מטה-י-ם 04/01/2016 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 0 4
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק א חברת בזק ב 04/01/2016 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2015-2016 בזק מטה-י-ם אגד 11/01/2016 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 10 2
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק א ה.בתי המשפט א 11/01/2016 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 4 5
אלוף האלופים 2015-2016 ע. ירושלים חברת בזק ב 13/01/2016 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 2 3
אלוף האלופים 2015-2016 ע. ירושלים אגד 18/01/2016 שני 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 5 5
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק ב ה.בתי המשפט א 20/01/2016 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 3 2
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק ב בזק מטה-י-ם 25/01/2016 שני 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 3 3
אלוף האלופים 2015-2016 אגד חברת בזק א 01/02/2016 שני 20:30 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2015-2016 בזק מטה-י-ם חברת בזק ב 01/02/2016 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 6 3
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א ע. ירושלים 04/02/2016 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 5 4
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א בזק מטה-י-ם 08/02/2016 שני 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 3
אלוף האלופים 2015-2016 בזק מטה-י-ם חברת בזק א 15/02/2016 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 6 2
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א ע. ירושלים 22/02/2016 שני 17:50 אולם בי"ס פולינסקי 5 1
אלוף האלופים 2015-2016 בזק מטה-י-ם חברת בזק ב 22/02/2016 שני 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 3 1
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק א אגד 22/02/2016 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 3
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א אגד 03/03/2016 חמישי 17:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2015-2016 אגד בזק מטה-י-ם 07/03/2016 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 3
אלוף האלופים 2015-2016 ע. ירושלים חברת בזק א 07/03/2016 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א חברת בזק ב 10/03/2016 חמישי 19:50 מתנ"ס רוס 6 4
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א בזק מטה-י-ם 14/03/2016 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 2
אלוף האלופים 2015-2016 אגד ע. ירושלים 14/03/2016 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 5 5
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק ב חברת בזק א 16/03/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 3 5
אלוף האלופים 2015-2016 בזק מטה-י-ם ע. ירושלים 21/03/2016 שני 17:10 אולם בי"ס פולינסקי 9 2
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט א חברת בזק א 21/03/2016 שני 20:30 מתנ"ס רוס 10 5
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק ב אגד 21/03/2016 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 4 4
אלוף האלופים 2015-2016 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 28/03/2016 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 1 14
אלוף האלופים 2015-2016 ע. ירושלים חברת בזק ב 28/03/2016 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת מחוז ש"י ע. ירושלים 06/11/2016 ראשון 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 2 5
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק א אגד 07/11/2016 שני 20:30 מתנ"ס רוס 5 6
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט א חברת החשמל א 10/11/2016 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 4 3
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט א ע. ירושלים 14/11/2016 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 0
אלוף האלופים 2016-2017 חברת החשמל א אגד 16/11/2016 רביעי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 4 2
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת מחוז ש"י חברת בזק ב 17/11/2016 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 4 3
אלוף האלופים 2016-2017 חברת החשמל א בזק מטה-י-ם 21/11/2016 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 2 4
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים חברת בזק ב 24/11/2016 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 2 8
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט א אגד 24/11/2016 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 0 2
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט א חברת בזק ב 28/11/2016 שני 19:50 מתנ"ס רוס 7 4
אלוף האלופים 2016-2017 אגד בזק מטה-י-ם 28/11/2016 שני 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 6
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים חברת בזק א 01/12/2016 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 3 5
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט א בזק מטה-י-ם 05/12/2016 שני 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 7
אלוף האלופים 2016-2017 אגד משטרת מחוז ש"י 05/12/2016 שני 18:30 מתנ"ס רוס 5 7
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק ב חברת בזק א 05/12/2016 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 1 4
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים חברת החשמל א 07/12/2016 רביעי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 0 4
אלוף האלופים 2016-2017 אגד ע. ירושלים 15/12/2016 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 7 3
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק ב חברת החשמל א 15/12/2016 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 3 3
אלוף האלופים 2016-2017 בזק מטה-י-ם ע. ירושלים 19/12/2016 שני 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 7 3
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק ב אגד 21/12/2016 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 1 4
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט א משטרת מחוז ש"י 22/12/2016 חמישי 17:50 אולם בי"ס פולינסקי 1 1
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט א חברת בזק א 02/01/2017 שני 20:30 מתנ"ס רוס 3 7
אלוף האלופים 2016-2017 בזק מטה-י-ם משטרת מחוז ש"י 02/01/2017 שני 18:20 אולם בי"ס פולינסקי 3 3
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת מחוז ש"י חברת בזק א 09/01/2017 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 1 1
אלוף האלופים 2016-2017 חברת החשמל א משטרת מחוז ש"י 12/01/2017 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 2
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק א חברת החשמל א 16/01/2017 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 4 4
אלוף האלופים 2016-2017 בזק מטה-י-ם חברת בזק ב 16/01/2017 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 1 1
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 23/01/2017 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 3 12
אלוף האלופים 2016-2017 אגד חברת בזק א 30/01/2017 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 8 4
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק ב בזק מטה-י-ם 30/01/2017 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 1 5
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים משטרת מחוז ש"י 02/02/2017 חמישי 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 1 1
אלוף האלופים 2016-2017 חברת החשמל א ה.בתי המשפט א 02/02/2017 חמישי 18:30 אולם בי"ס פולינסקי 1 3
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים בזק מטה-י-ם 06/02/2017 שני 19:50 מתנ"ס רוס 0 2
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט א חברת בזק א 06/02/2017 שני 20:30 מתנ"ס רוס 7 1
אלוף האלופים 2016-2017 אגד חברת בזק ב 07/02/2017 שלישי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 8 6
אלוף האלופים 2016-2017 חברת החשמל א משטרת מחוז ש"י 09/02/2017 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 6 4
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים אגד 13/02/2017 שני 19:10 אולם בי"ס פולינסקי 2 5
אלוף האלופים 2016-2017 חברת החשמל א חברת בזק א 13/02/2017 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 4 1
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת מחוז ש"י בזק מטה-י-ם 13/02/2017 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 1 3
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט א חברת בזק ב 15/02/2017 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 6 2
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק א חברת בזק ב 20/02/2017 שני 20:30 מתנ"ס רוס 2 5
אלוף האלופים 2016-2017 חברת החשמל א בזק מטה-י-ם 20/02/2017 שני 19:50 מתנ"ס רוס 3 2
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט א ע. ירושלים 21/02/2017 שלישי 16:50 אולם בי"ס פולינסקי 10 4
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת מחוז ש"י אגד 23/02/2017 חמישי 19:10 מתנ"ס רוס 1 1
אלוף האלופים 2016-2017 בזק מטה-י-ם אגד 27/02/2017 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 5 3
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק א ע. ירושלים 27/02/2017 שני 20:30 אולם בי"ס פולינסקי 3 1
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת מחוז ש"י ה.בתי המשפט א 02/03/2017 חמישי 18:30 מתנ"ס רוס 1 5
אלוף האלופים 2016-2017 בזק מטה-י-ם ה.בתי המשפט א 06/03/2017 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 2 3
אלוף האלופים 2016-2017 חברת החשמל א אגד 08/03/2017 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 2 0
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק ב ע. ירושלים 08/03/2017 רביעי 20:30 מתנ"ס רוס 5 2
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק ב משטרת מחוז ש"י 15/03/2017 רביעי 19:50 מתנ"ס רוס 4 2
אלוף האלופים 2016-2017 חברת החשמל א ע. ירושלים 16/03/2017 חמישי 17:50 אולם בי"ס פולינסקי 5 1
אלוף האלופים 2016-2017 חברת בזק א משטרת מחוז ש"י 20/03/2017 שני 19:50 מתנ"ס רוס 1 1
אלוף האלופים 2016-2017 אגד ה.בתי המשפט א 20/03/2017 שני 18:30 מתנ"ס רוס 2 2
אלוף האלופים 2016-2017 חברת החשמל א חברת בזק ב 23/03/2017 חמישי 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 6 2
אלוף האלופים 2016-2017 בזק מטה-י-ם חברת בזק א 03/04/2017 שני 19:50 אולם בי"ס פולינסקי 3 3


 

t20

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2010-2011 חברת בזק א 19 17 1 0 1 141 64 77 54
2011-2012 בזק מטה-י-ם 20 16 2 0 2 92 48 44 54
2010-2011 בזק מטה-י-ם 19 16 1 0 2 85 45 40 53
2011-2012 חברת בזק א 20 16 4 0 0 94 70 24 52
2012-2013 חברת בזק א 18 15 1 0 2 87 40 47 50
2012-2013 חב דואר ישראל 18 15 1 0 2 75 30 45 50
2014-2015 חברת בזק א 18 13 2 0 3 62 29 33 47
2013-2014 חברת בזק א 17 14 2 0 1 90 44 46 46
2011-2012 חב דואר ישראל 20 12 6 0 2 74 45 29 46
2014-2015 משטרת י-ם 18 13 4 0 1 69 43 26 45
2014-2015 בזק מטה-י-ם 18 12 3 0 3 53 33 20 45
2012-2013 בזק מטה-י-ם 18 12 3 0 3 54 40 14 45
2009-2010 קופ"ח מאוחדת 16 14 1 1 0 120 62 58 43
2013-2014 משטרת י-ם 17 11 2 0 4 58 31 27 43
2010-2011 משטרת י-ם 19 11 6 0 2 77 51 26 43
2015-2016 בזק מטה-י-ם 15 12 0 0 3 74 24 50 42
2013-2014 חב דואר ישראל 17 9 1 0 7 78 44 34 42
2011-2012 טבע משאפים 20 8 7 0 5 72 67 5 41
2009-2010 בזק מטה-י-ם 16 10 3 0 3 91 68 23 39
2013-2014 חברת הגיחון 17 9 4 0 4 78 56 22 39
2010-2011 האוניברסיטה 19 8 7 0 4 75 67 8 39
2015-2016 ה.בתי המשפט א 15 10 2 0 3 65 38 27 38
2009-2010 חברת בזק א 16 11 5 0 0 89 67 22 38
2010-2011 טבע משאפים 19 9 9 0 1 79 65 14 38
2010-2011 בית הלוחם 19 8 8 0 3 74 80 -6 38
2012-2013 אגד 18 8 7 0 3 74 58 16 37
2014-2015 אגד 18 9 8 0 1 69 60 9 37
2011-2012 משטרת י-ם 20 7 10 0 3 56 66 -10 37
2016-2017 בזק מטה-י-ם 14 9 2 0 3 62 32 30 35
2014-2015 ה.בתי המשפט א 18 8 7 1 2 74 61 13 35
2014-2015 ע. ירושלים 18 7 8 0 3 45 53 -8 35
2016-2017 חברת החשמל א 14 9 3 0 2 50 32 18 34
2013-2014 אגד 17 8 6 1 2 50 50 0 34
2012-2013 משטרת י-ם 18 6 8 0 4 34 35 -1 34
2012-2013 בית הלוחם 18 6 8 0 4 50 58 -8 34
2016-2017 ה.בתי המשפט א 14 9 2 1 2 56 37 19 33
2009-2010 מ. המשפטים 16 7 4 1 4 69 57 12 33
2012-2013 מ. המשפטים 18 6 7 1 4 42 61 -19 33
2011-2012 בית הלוחם 20 6 13 0 1 72 94 -22 33
2010-2011 ה. ל. לאומי א 19 6 9 1 3 48 85 -37 33
2009-2010 טבע משאפים 16 7 7 0 2 77 72 5 32
2011-2012 קופ"ח מאוחדת 20 7 4 6 3 58 60 -2 31
2016-2017 אגד 14 7 4 1 2 56 48 8 29
2013-2014 בזק מטה-י-ם 17 5 6 2 4 42 48 -6 29
2011-2012 מ. המשפטים 20 5 8 4 3 39 68 -29 29
2011-2012 האוניברסיטה 20 4 11 2 3 50 83 -33 29
2010-2011 מ. המשפטים 19 5 11 2 1 41 54 -13 28
2010-2011 קופ"ח מאוחדת 19 6 8 4 1 62 83 -21 28
2013-2014 בית הלוחם 17 5 9 1 2 54 85 -31 28
2010-2011 ביה"ח הדסה 19 5 13 1 0 38 98 -60 28
2014-2015 חב דואר ישראל 18 6 7 4 1 48 54 -6 27
2015-2016 חברת בזק א 15 6 7 1 1 49 63 -14 27
2011-2012 ה. ל. לאומי א 20 3 12 2 3 49 76 -27 27
2016-2017 חברת בזק א 14 4 6 0 4 44 59 -15 26
2009-2010 בית הלוחם 16 3 9 0 4 55 74 -19 26
2015-2016 חברת בזק ב 15 3 8 0 4 40 51 -11 25
2009-2010 ה. ל. לאומי א 16 4 11 0 1 56 100 -44 25
2016-2017 חברת בזק ב 14 4 8 0 2 46 56 -10 24
2016-2017 משטרת מחוז ש"י 14 2 6 0 6 31 42 -11 24
2009-2010 ה.בתי המשפט א 16 3 9 1 3 38 60 -22 24
2015-2016 ע. ירושלים 15 3 9 0 3 37 61 -24 24
2013-2014 טבע משאפים 17 4 12 1 0 53 80 -27 24
2012-2013 טבע משאפים 18 3 11 2 2 36 79 -43 24
2014-2015 בית הלוחם 18 2 13 1 2 49 101 -52 23
2015-2016 אגד 15 2 7 2 4 37 65 -28 21
2014-2015 חברת הגיחון 18 2 13 2 1 50 89 -39 21
2016-2017 ע. ירושלים 14 1 10 2 1 27 66 -39 15
2012-2013 קופ"ח מאוחדת 18 0 13 5 0 0 36 -36 13
2013-2014 מ. המשפטים 9 0 7 1 1 5 22 -17 9