קטרגל- אלוף האלופים

 

קטרגל דרג אלוף אלופים

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת מחוז ש"י חברת החשמל 03/11/2019 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 5 3
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט כ.אש בית שמש 05/11/2019 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 1 4
אלוף האלופים 2019-2020 חברת בזק א ע. ירושלים 07/11/2019 חמישי 20:30 היכל הספורט-מלחה 2 6
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א כיבוי מחוז יו"ש 07/11/2019 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 1 0
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת מחוז ש"י חברת הגיחון 10/11/2019 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2019-2020 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 11/11/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 2 0
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 12/11/2019 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 1
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש חברת החשמל 12/11/2019 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 4 1
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א כ.אש בית שמש 13/11/2019 רביעי 19:10 היכל הספורט-מלחה 1 4
אלוף האלופים 2019-2020 כ.אש בית שמש ע. ירושלים 17/11/2019 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה 0 1
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט בזק מטה-י-ם 18/11/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש חברת הגיחון 19/11/2019 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א חברת החשמל 21/11/2019 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 7 1
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש חברת בזק א 25/11/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 3 3
אלוף האלופים 2019-2020 בזק מטה-י-ם חברת הגיחון 25/11/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 7 2
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט משטרת מחוז ש"י 26/11/2019 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 3 3
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א ע. ירושלים 27/11/2019 רביעי 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 5
אלוף האלופים 2019-2020 כ.אש בית שמש משטרת מחוז ש"י 01/12/2019 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 3
אלוף האלופים 2019-2020 ע. ירושלים בזק מטה-י-ם 02/12/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2019-2020 חברת החשמל חברת בזק א 02/12/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 4 6
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א חברת הגיחון 04/12/2019 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 6 1
אלוף האלופים 2019-2020 ע. ירושלים משטרת מחוז ש"י 08/12/2019 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה 1 0
אלוף האלופים 2019-2020 חברת הגיחון חברת בזק א 09/12/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 0 2
אלוף האלופים 2019-2020 כ.אש בית שמש כיבוי מחוז יו"ש 10/12/2019 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2019-2020 חברת החשמל ה.בתי המשפט 10/12/2019 שלישי 20:30 היכל הספורט-מלחה 2 5
אלוף האלופים 2019-2020 ע. ירושלים כיבוי מחוז יו"ש 15/12/2019 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה 3 1
אלוף האלופים 2019-2020 בזק מטה-י-ם משטרת מחוז ש"י 16/12/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 1 3
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א חברת בזק א 16/12/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 1 4
אלוף האלופים 2019-2020 חברת הגיחון ה.בתי המשפט 17/12/2019 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 1 2
אלוף האלופים 2019-2020 חברת החשמל כ.אש בית שמש 19/12/2019 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 3 3
אלוף האלופים 2019-2020 ע. ירושלים חברת החשמל 29/12/2019 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה 4 1
אלוף האלופים 2019-2020 חברת בזק א ה.בתי המשפט 30/12/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 3 3
אלוף האלופים 2019-2020 בזק מטה-י-ם כיבוי מחוז יו"ש 30/12/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 3
אלוף האלופים 2019-2020 חברת הגיחון כ.אש בית שמש 01/01/2020 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א משטרת מחוז ש"י 01/01/2020 רביעי 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 10
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת מחוז ש"י כיבוי מחוז יו"ש 05/01/2020 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 5 2
אלוף האלופים 2019-2020 חברת בזק א כ.אש בית שמש 06/01/2020 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א ה.בתי המשפט 09/01/2020 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 4
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש ה.בתי המשפט 12/01/2020 ראשון 19:50 היכל הספורט-מלחה 1 3
אלוף האלופים 2019-2020 חברת החשמל חברת הגיחון 12/01/2020 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 4
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת מחוז ש"י חברת בזק א 13/01/2020 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 12 1
אלוף האלופים 2019-2020 כ.אש בית שמש בזק מטה-י-ם 13/01/2020 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 3 0
אלוף האלופים 2019-2020 בזק מטה-י-ם חברת החשמל 15/01/2020 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 1 8
אלוף האלופים 2019-2020 חברת החשמל משטרת מחוז ש"י 19/01/2020 ראשון 20:30 היכל הספורט-מלחה 1 3
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א בזק מטה-י-ם 20/01/2020 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 3 3
אלוף האלופים 2019-2020 ע. ירושלים חברת בזק א 20/01/2020 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 4 1
אלוף האלופים 2019-2020 כ.אש בית שמש ה.בתי המשפט 21/01/2020 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 0 4
אלוף האלופים 2019-2020 ע. ירושלים חברת הגיחון 26/01/2020 ראשון 17:10 היכל הספורט-מלחה 8 2
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א משטרת מחוז ש"י 26/01/2020 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 4 4
אלוף האלופים 2019-2020 כ.אש בית שמש חברת בזק א 27/01/2020 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 9 3
אלוף האלופים 2019-2020 חברת החשמל בזק מטה-י-ם 27/01/2020 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 1 3
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש ה.בתי המשפט 29/01/2020 רביעי 19:10 היכל הספורט-מלחה 0 2
אלוף האלופים 2019-2020 כ.אש בית שמש חברת הגיחון 02/02/2020 ראשון 17:10 היכל הספורט-מלחה 5 1
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט חברת בזק א 03/02/2020 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 3 0
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א בזק מטה-י-ם 03/02/2020 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 3 5
אלוף האלופים 2019-2020 חברת החשמל ע. ירושלים 05/02/2020 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 1 5
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש משטרת מחוז ש"י 05/02/2020 רביעי 19:10 היכל הספורט-מלחה 0 2
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א ע. ירושלים 09/02/2020 ראשון 17:10 היכל הספורט-מלחה 4 4
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת מחוז ש"י בזק מטה-י-ם 10/02/2020 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 4 3
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש חברת בזק א 10/02/2020 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 7 2
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט חברת הגיחון 11/02/2020 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 9 1
אלוף האלופים 2019-2020 כ.אש בית שמש חברת החשמל 12/02/2020 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 2 3
אלוף האלופים 2019-2020 ה. ל. לאומי א כ.אש בית שמש 16/02/2020 ראשון 17:10 היכל הספורט-מלחה 2 0
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש בזק מטה-י-ם 17/02/2020 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 0 2
אלוף האלופים 2019-2020 חברת בזק א חברת הגיחון 17/02/2020 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 4 5
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט חברת החשמל 18/02/2020 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 3
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת מחוז ש"י כ.אש בית שמש 23/02/2020 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 0
אלוף האלופים 2019-2020 בזק מטה-י-ם ע. ירושלים 24/02/2020 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 6
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש חברת הגיחון 25/02/2020 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 2 3
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט ה. ל. לאומי א 25/02/2020 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 8 4
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש ע. ירושלים 03/03/2020 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 0 2
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת מחוז ש"י ה.בתי המשפט 04/03/2020 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2019-2020 חברת הגיחון ה. ל. לאומי א 08/03/2020 ראשון 20:30 היכל הספורט-מלחה 2 6
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש חברת החשמל 12/03/2020 חמישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 0 0
אלוף האלופים 2019-2020 חברת הגיחון ע. ירושלים 26/03/2020 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 ע. ירושלים כ.אש בית שמש 03/06/2020 רביעי 19:10 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 בזק מטה-י-ם כ.אש בית שמש 08/06/2020 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 חברת בזק א ה. ל. לאומי א 08/06/2020 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 09/06/2020 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 חברת הגיחון חברת החשמל 09/06/2020 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 חברת בזק א משטרת מחוז ש"י 15/06/2020 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 בזק מטה-י-ם ה.בתי המשפט 15/06/2020 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 חברת החשמל ה. ל. לאומי א 18/06/2020 חמישי 18:30 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 חברת הגיחון משטרת מחוז ש"י 18/06/2020 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש כ.אש בית שמש 18/06/2020 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 בזק מטה-י-ם חברת בזק א 18/06/2020 חמישי 20:30 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 חברת בזק א חברת החשמל 22/06/2020 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש ה. ל. לאומי א 22/06/2020 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 חברת הגיחון בזק מטה-י-ם 22/06/2020 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת מחוז ש"י ע. ירושלים 23/06/2020 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה


 

t20

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2010-2011 חברת בזק א 19 17 1 0 1 141 64 77 54
2011-2012 בזק מטה-י-ם 20 16 2 0 2 92 48 44 54
2010-2011 בזק מטה-י-ם 19 16 1 0 2 85 45 40 53
2011-2012 חברת בזק א 20 16 4 0 0 94 70 24 52
2012-2013 חברת בזק א 18 15 1 0 2 87 40 47 50
2012-2013 חב דואר ישראל 18 15 1 0 2 75 30 45 50
2014-2015 חברת בזק א 18 13 2 0 3 62 29 33 47
2017-2018 ה.בתי המשפט 18 12 1 0 5 65 34 31 47
2013-2014 חברת בזק א 17 14 2 0 1 90 44 46 46
2011-2012 חב דואר ישראל 20 12 6 0 2 74 45 29 46
2014-2015 בזק מטה-י-ם 18 12 3 0 3 53 33 20 45
2012-2013 בזק מטה-י-ם 18 12 3 0 3 54 40 14 45
2015-2016 בזק מטה-י-ם 15 12 0 0 3 74 24 50 42
2013-2014 חב דואר ישראל 17 9 1 0 7 78 44 34 42
2017-2018 חברת החשמל 18 11 5 0 2 60 34 26 42
2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש 16 10 1 0 5 57 22 35 41
2018-2019 ע. ירושלים 16 10 1 0 5 57 33 24 41
2019-2020 ה.בתי המשפט 16 10 2 0 4 54 28 26 40
2017-2018 ע. ירושלים 18 10 4 1 3 56 40 16 40
2009-2010 בזק מטה-י-ם 16 10 3 0 3 91 68 23 39
2013-2014 חברת הגיחון 17 9 4 0 4 78 56 22 39
2017-2018 בזק מטה-י-ם 18 8 5 0 5 52 40 12 39
2010-2011 האוניברסיטה 19 8 7 0 4 75 67 8 39
2019-2020 ע. ירושלים 14 11 1 0 2 52 21 31 38
2019-2020 משטרת מחוז ש"י 15 9 1 0 5 60 29 31 38
2015-2016 ה.בתי המשפט 15 10 2 0 3 65 38 27 38
2009-2010 חברת בזק א 16 11 5 0 0 89 67 22 38
2018-2019 בזק מטה-י-ם 16 11 5 0 0 59 38 21 38
2017-2018 משטרת מחוז ש"י 18 9 7 0 2 52 45 7 38
2017-2018 שרות בתי הסוהר 18 7 5 0 6 63 59 4 38
2010-2011 בית הלוחם 19 8 8 0 3 74 80 -6 38
2018-2019 ה.בתי המשפט 16 10 5 0 1 67 36 31 37
2012-2013 אגד 18 8 7 0 3 74 58 16 37
2014-2015 אגד 18 9 8 0 1 69 60 9 37
2016-2017 בזק מטה-י-ם 14 9 2 0 3 62 32 30 35
2014-2015 ה.בתי המשפט 18 8 7 1 2 74 61 13 35
2014-2015 ע. ירושלים 18 7 8 0 3 45 53 -8 35
2016-2017 חברת החשמל 14 9 3 0 2 50 32 18 34
2017-2018 אגד 18 6 8 0 4 47 40 7 34
2013-2014 אגד 17 8 6 1 2 50 50 0 34
2012-2013 בית הלוחם 18 6 8 0 4 50 58 -8 34
2016-2017 ה.בתי המשפט 14 9 2 1 2 56 37 19 33
2009-2010 מ. המשפטים 16 7 4 1 4 69 57 12 33
2012-2013 מ. המשפטים 18 6 7 1 4 42 61 -19 33
2011-2012 בית הלוחם 20 6 13 0 1 72 94 -22 33
2010-2011 ה. ל. לאומי א 19 6 9 1 3 48 85 -37 33
2018-2019 משטרת מחוז ש"י 16 6 7 0 3 46 45 1 31
2017-2018 חברת בזק ב 18 3 9 0 6 48 58 -10 30
2019-2020 כ.אש בית שמש 15 6 3 2 4 41 30 11 29
2016-2017 אגד 14 7 4 1 2 56 48 8 29
2018-2019 חברת החשמל 16 5 8 0 3 38 42 -4 29
2013-2014 בזק מטה-י-ם 17 5 6 2 4 42 48 -6 29
2018-2019 חברת בזק א 16 6 9 0 1 48 68 -20 29
2011-2012 מ. המשפטים 20 5 8 4 3 39 68 -29 29
2011-2012 האוניברסיטה 20 4 11 2 3 50 83 -33 29
2019-2020 ה. ל. לאומי א 15 5 7 0 3 50 55 -5 28
2010-2011 מ. המשפטים 19 5 11 2 1 41 54 -13 28
2017-2018 חברת בזק א 18 4 12 0 2 43 58 -15 28
2013-2014 בית הלוחם 17 5 9 1 2 54 85 -31 28
2010-2011 הדסה+ימית 19 5 13 1 0 38 98 -60 28
2014-2015 חב דואר ישראל 18 6 7 4 1 48 54 -6 27
2015-2016 חברת בזק א 15 6 7 1 1 49 63 -14 27
2011-2012 ה. ל. לאומי א 20 3 12 2 3 49 76 -27 27
2016-2017 חברת בזק א 14 4 6 0 4 44 59 -15 26
2009-2010 בית הלוחם 16 3 9 0 4 55 74 -19 26
2015-2016 חברת בזק ב 15 3 8 0 4 40 51 -11 25
2019-2020 חברת בזק א 14 4 7 0 3 35 59 -24 25
2009-2010 ה. ל. לאומי א 16 4 11 0 1 56 100 -44 25
2019-2020 בזק מטה-י-ם 14 4 6 1 3 32 41 -9 24
2016-2017 חברת בזק ב 14 4 8 0 2 46 56 -10 24
2016-2017 משטרת מחוז ש"י 14 2 6 0 6 31 42 -11 24
2009-2010 ה.בתי המשפט 16 3 9 1 3 38 60 -22 24
2015-2016 ע. ירושלים 15 3 9 0 3 37 61 -24 24
2019-2020 חברת החשמל 15 3 10 0 2 34 54 -20 23
2014-2015 בית הלוחם 18 2 13 1 2 49 101 -52 23
2017-2018 חברת הגיחון 18 2 15 0 1 28 106 -78 23
2019-2020 כיבוי מחוז יו"ש 16 4 6 4 2 29 37 -8 22
2018-2019 ה. ל. לאומי א 16 3 11 1 1 42 87 -45 22
2015-2016 אגד 15 2 7 2 4 37 65 -28 21
2019-2020 חברת הגיחון 14 3 8 1 2 28 61 -33 21
2014-2015 חברת הגיחון 18 2 13 2 1 50 89 -39 21
2018-2019 אגד 16 1 14 0 1 28 71 -43 19
2016-2017 ע. ירושלים 14 1 10 2 1 27 66 -39 15
2013-2014 מ. המשפטים 9 0 7 1 1 5 22 -17 9