כדורגל דרג א

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2018-2019 אגד לשכת עורכי הדין 21/10/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 3
א' 2018-2019 ע. ירושלים המטה הארצי 22/10/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 7 1
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה משטרת ירושלים 23/10/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 1
א' 2018-2019 עובדי הכנסת לב העיר 25/10/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 3
א' 2018-2019 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 29/10/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה אגד 31/10/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 7 2
א' 2018-2019 עובדי הכנסת משטרת ירושלים 01/11/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 0
א' 2018-2019 ע. ירושלים שוק מחנה יהודה 05/11/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 4
א' 2018-2019 אגף התברואה המטה הארצי 06/11/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 0
א' 2018-2019 לב העיר משטרת ירושלים 07/11/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 3
א' 2018-2019 עובדי הכנסת אגד 08/11/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 המטה הארצי לשכת עורכי הדין 12/11/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 8
א' 2018-2019 לב העיר אגד 14/11/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 1
א' 2018-2019 עובדי הכנסת ע. ירושלים 15/11/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 4
א' 2018-2019 משטרת ירושלים אגד 18/11/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 2
א' 2018-2019 המטה הארצי שוק מחנה יהודה 19/11/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 7
א' 2018-2019 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 20/11/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 13 0
א' 2018-2019 לב העיר ע. ירושלים 22/11/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 2
א' 2018-2019 משטרת ירושלים ע. ירושלים 25/11/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין שוק מחנה יהודה 26/11/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 10
א' 2018-2019 אגף התברואה אגד 28/11/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 1
א' 2018-2019 המטה הארצי עובדי הכנסת 02/12/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 0
א' 2018-2019 אגף התברואה לב העיר 05/12/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 7 2
א' 2018-2019 אגד ע. ירושלים 09/12/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2018-2019 המטה הארצי לב העיר 10/12/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 3
א' 2018-2019 משטרת ירושלים המטה הארצי 16/12/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 5
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין לב העיר 19/12/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 10
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין משטרת ירושלים 23/12/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה לב העיר 25/12/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 3
א' 2018-2019 אגד המטה הארצי 26/12/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין עובדי הכנסת 30/12/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 4
א' 2018-2019 אגף התברואה משטרת ירושלים 02/01/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 3
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה עובדי הכנסת 03/01/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 משטרת ירושלים עובדי הכנסת 13/01/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 0
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 15/01/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 5
א' 2018-2019 אגד שוק מחנה יהודה 17/01/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 7
א' 2018-2019 המטה הארצי ע. ירושלים 20/01/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 3
א' 2018-2019 משטרת ירושלים שוק מחנה יהודה 21/01/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 2
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין אגד 22/01/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 7
א' 2018-2019 לב העיר אגף התברואה 23/01/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 2
א' 2018-2019 לב העיר עובדי הכנסת 27/01/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 0
א' 2018-2019 משטרת ירושלים לשכת עורכי הדין 28/01/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 אגף התברואה ע. ירושלים 29/01/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 1
א' 2018-2019 המטה הארצי אגד 31/01/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 7 3
א' 2018-2019 לב העיר ע. ירושלים 03/02/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 3
א' 2018-2019 המטה הארצי משטרת ירושלים 04/02/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 1
א' 2018-2019 אגף התברואה אגד 05/02/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 עובדי הכנסת שוק מחנה יהודה 06/02/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 4
א' 2018-2019 לב העיר שוק מחנה יהודה 11/02/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 3
א' 2018-2019 ע. ירושלים אגד 12/02/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 8 0
א' 2018-2019 אגף התברואה משטרת ירושלים 13/02/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 4
א' 2018-2019 עובדי הכנסת לשכת עורכי הדין 14/02/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 2
א' 2018-2019 עובדי הכנסת המטה הארצי 17/02/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 7
א' 2018-2019 לב העיר אגד 18/02/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 ע. ירושלים משטרת ירושלים 19/02/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 0
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה לשכת עורכי הדין 20/02/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 13 1
א' 2018-2019 המטה הארצי אגף התברואה 21/02/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 1
א' 2018-2019 לב העיר לשכת עורכי הדין 24/02/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 6 1
א' 2018-2019 אגד משטרת ירושלים 25/02/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 1
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה המטה הארצי 26/02/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 ע. ירושלים עובדי הכנסת 03/03/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 לב העיר משטרת ירושלים 04/03/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 3
א' 2018-2019 אגף התברואה ע. ירושלים 06/03/2019 רביעי 13:30 טדי 0 2
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין המטה הארצי 06/03/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 9
א' 2018-2019 עובדי הכנסת אגף התברואה 07/03/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 אגד עובדי הכנסת 10/03/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2018-2019 אגף התברואה עובדי הכנסת 11/03/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2018-2019 לב העיר המטה הארצי 13/03/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 5
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין אגף התברואה 14/03/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה אגף התברואה 19/03/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 2
א' 2018-2019 אגף התברואה שוק מחנה יהודה 27/03/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 1
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה ע. ירושלים 03/04/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 1