02-6207235

כדורסל גברים – דרג א

 

31

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2008-2009 בנק ישראל אגד 26/10/2008 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 30 40
א' 2008-2009 בנק לאומי סיסקו 26/10/2008 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 60 50
א' 2008-2009 ה.בתי המשפט האוניברסיטה 27/10/2008 שני 20:30 מתנ"ס גילה 60 45
א' 2008-2009 מ. רוה"מ א חברת בזק 29/10/2008 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 56 44
א' 2008-2009 הדסה+ימית אגד 02/11/2008 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 55 56
א' 2008-2009 בנק ישראל האוניברסיטה 02/11/2008 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2008-2009 ה.בתי המשפט חברת בזק 03/11/2008 שני 21:30 מתנ"ס גילה 60 50
א' 2008-2009 משטרת י-ם מ. רוה"מ א 05/11/2008 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 66 44
א' 2008-2009 הדסה+ימית סיסקו 09/11/2008 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 אגד האוניברסיטה 09/11/2008 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 בנק ישראל חברת בזק 10/11/2008 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 בנק לאומי מ. רוה"מ א 10/11/2008 שני 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 12/11/2008 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 הדסה+ימית האוניברסיטה 16/11/2008 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 אגד חברת בזק 17/11/2008 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 בנק ישראל משטרת י-ם 17/11/2008 שני 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 בנק לאומי ה.בתי המשפט 19/11/2008 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 האוניברסיטה חברת בזק 23/11/2008 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 סיסקו מ. רוה"מ א 24/11/2008 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 אגד משטרת י-ם 24/11/2008 שני 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 בנק ישראל בנק לאומי 26/11/2008 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 הדסה+ימית חברת בזק 30/11/2008 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 האוניברסיטה משטרת י-ם 01/12/2008 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 סיסקו ה.בתי המשפט 01/12/2008 שני 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 אגד בנק לאומי 03/12/2008 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 הדסה+ימית מ. רוה"מ א 07/12/2008 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 חברת בזק משטרת י-ם 07/12/2008 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 האוניברסיטה בנק לאומי 08/12/2008 שני 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 סיסקו בנק ישראל 10/12/2008 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 הדסה+ימית משטרת י-ם 14/12/2008 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 מ. רוה"מ א ה.בתי המשפט 14/12/2008 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 חברת בזק בנק לאומי 15/12/2008 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 סיסקו אגד 17/12/2008 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 21/12/2008 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 משטרת י-ם בנק לאומי 21/12/2008 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 מ. רוה"מ א בנק ישראל 22/12/2008 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 האוניברסיטה סיסקו 24/12/2008 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 הדסה+ימית בנק לאומי 28/12/2008 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 ה.בתי המשפט בנק ישראל 28/12/2008 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 מ. רוה"מ א אגד 29/12/2008 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 חברת בזק סיסקו 29/12/2008 שני 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 הדסה+ימית בנק ישראל 04/01/2009 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 ה.בתי המשפט אגד 04/01/2009 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 משטרת י-ם סיסקו 05/01/2009 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2008-2009 מ. רוה"מ א האוניברסיטה 05/01/2009 שני 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2009-2010 בנק לאומי אגד 19/10/2009 שני 21:30 מתנ"ס גילה 31 43
א' 2009-2010 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 21/10/2009 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 42 44
א' 2009-2010 מ. רוה"מ א בנק הפועלים 21/10/2009 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 36 38
א' 2009-2010 ה.בתי המשפט בנק הפועלים 25/10/2009 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 57 47
א' 2009-2010 בנק לאומי אמדוקס-ירושלים 26/10/2009 שני 21:30 מתנ"ס גילה 55 43
א' 2009-2010 הדסה+ימית אגד 27/10/2009 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 38 48
א' 2009-2010 משטרת י-ם האוניברסיטה 27/10/2009 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 44 42
א' 2009-2010 אגד אמדוקס-ירושלים 01/11/2009 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 39 44
א' 2009-2010 בנק לאומי האוניברסיטה 02/11/2009 שני 21:30 מתנ"ס גילה 43 39
א' 2009-2010 משטרת י-ם מ. רוה"מ א 04/11/2009 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 51 38
א' 2009-2010 סיסקו בנק הפועלים 08/11/2009 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 42 43
א' 2009-2010 אגד האוניברסיטה 09/11/2009 שני 20:30 מתנ"ס גילה 37 44
א' 2009-2010 בנק לאומי ה.בתי המשפט 09/11/2009 שני 21:30 מתנ"ס גילה 46 52
א' 2009-2010 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 10/11/2009 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 31 42
א' 2009-2010 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 11/11/2009 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 38 51
א' 2009-2010 אמדוקס-ירושלים האוניברסיטה 15/11/2009 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 50 51
א' 2009-2010 הדסה+ימית בנק הפועלים 18/11/2009 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 39 52
א' 2009-2010 אגד מ. רוה"מ א 18/11/2009 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 38 26
א' 2009-2010 אמדוקס-ירושלים מ. רוה"מ א 23/11/2009 שני 20:30 מתנ"ס גילה 48 56
א' 2009-2010 הדסה+ימית האוניברסיטה 24/11/2009 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 39 54
א' 2009-2010 סיסקו משטרת י-ם 24/11/2009 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 36 40
א' 2009-2010 אגד ה.בתי המשפט 25/11/2009 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 50 62
א' 2009-2010 סיסקו בנק לאומי 30/11/2009 שני 21:30 מתנ"ס גילה 44 34
א' 2009-2010 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 01/12/2009 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 43 36
א' 2009-2010 בנק הפועלים משטרת י-ם 02/12/2009 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 53 48
א' 2009-2010 האוניברסיטה ה.בתי המשפט 07/12/2009 שני 20:30 מתנ"ס גילה 49 48
א' 2009-2010 בנק הפועלים בנק לאומי 09/12/2009 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 43 40
א' 2009-2010 סיסקו אגד 09/12/2009 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 45 48
א' 2009-2010 מ. רוה"מ א ה.בתי המשפט 20/12/2009 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 47 46
א' 2009-2010 הדסה+ימית משטרת י-ם 22/12/2009 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 34 61
א' 2009-2010 בנק הפועלים אגד 23/12/2009 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 48 46
א' 2009-2010 אמדוקס-ירושלים סיסקו 23/12/2009 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 45 50
א' 2009-2010 בנק לאומי מ. רוה"מ א 28/12/2009 שני 21:30 מתנ"ס גילה 53 41
א' 2009-2010 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 29/12/2009 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 32 48
א' 2009-2010 משטרת י-ם בנק לאומי 30/12/2009 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 34 33
א' 2009-2010 האוניברסיטה סיסקו 04/01/2010 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 43
א' 2009-2010 הדסה+ימית בנק לאומי 04/01/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2009-2010 משטרת י-ם אגד 05/01/2010 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 34 28
א' 2009-2010 מ. רוה"מ א סיסקו 05/01/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 44 54
א' 2009-2010 האוניברסיטה בנק הפועלים 06/01/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 51 39
א' 2009-2010 הדסה+ימית מ. רוה"מ א 10/01/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 39 51
א' 2009-2010 ה.בתי המשפט סיסקו 11/01/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 45 59
א' 2009-2010 האוניברסיטה מ. רוה"מ א 12/01/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 52 62
א' 2009-2010 בנק הפועלים אמדוקס-ירושלים 12/01/2010 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 36 34
א' 2009-2010 הדסה+ימית סיסקו 13/01/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 29 42
א' 2009-2010 בנק לאומי אגד 17/01/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 42 43
א' 2009-2010 ה.בתי המשפט סיסקו 18/01/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 54 44
א' 2009-2010 מ. רוה"מ א בנק הפועלים 20/01/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 47 53
א' 2009-2010 הדסה+ימית אגד 24/01/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 33 51
א' 2009-2010 בנק לאומי אמדוקס-ירושלים 24/01/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 45 55
א' 2009-2010 ה.בתי המשפט בנק הפועלים 25/01/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 59 70
א' 2009-2010 הדסה+ימית סיסקו 31/01/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 41 60
א' 2009-2010 אגד אמדוקס-ירושלים 31/01/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 44 37
א' 2009-2010 בנק לאומי האוניברסיטה 01/02/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 38 43
א' 2009-2010 משטרת י-ם מ. רוה"מ א 02/02/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 35 41
א' 2009-2010 סיסקו בנק הפועלים 07/02/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 65 39
א' 2009-2010 אגד האוניברסיטה 08/02/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 46 47
א' 2009-2010 בנק לאומי מ. רוה"מ א 08/02/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 64
א' 2009-2010 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 09/02/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 46 44
א' 2009-2010 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 10/02/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 34 46
א' 2009-2010 אמדוקס-ירושלים האוניברסיטה 14/02/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 38 51
א' 2009-2010 בנק לאומי ה.בתי המשפט 15/02/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 43 51
א' 2009-2010 הדסה+ימית בנק הפועלים 17/02/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 68 43
א' 2009-2010 אגד מ. רוה"מ א 17/02/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 41 53
א' 2009-2010 הדסה+ימית האוניברסיטה 21/02/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 50 52
א' 2009-2010 סיסקו משטרת י-ם 22/02/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 55 37
א' 2009-2010 אגד ה.בתי המשפט 23/02/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 60 49
א' 2009-2010 האוניברסיטה מ. רוה"מ א 03/03/2010 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 41 43
א' 2009-2010 בנק הפועלים משטרת י-ם 03/03/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 39 46
א' 2009-2010 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 07/03/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2009-2010 סיסקו בנק לאומי 08/03/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 62 56
א' 2009-2010 הדסה+ימית מ. רוה"מ א 14/03/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 39 48
א' 2009-2010 בנק הפועלים בנק לאומי 15/03/2010 שני 21:00 מתנ"ס גילה 38 42
א' 2009-2010 האוניברסיטה ה.בתי המשפט 16/03/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 40 42
א' 2009-2010 אמדוקס-ירושלים סיסקו 22/03/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 50 52
א' 2009-2010 הדסה+ימית משטרת י-ם 23/03/2010 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 59 63
א' 2009-2010 בנק הפועלים אגד 23/03/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 44 46
א' 2009-2010 האוניברסיטה סיסקו 07/04/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 38 50
א' 2009-2010 בנק הפועלים אמדוקס-ירושלים 07/04/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 48 33
א' 2009-2010 הדסה+ימית בנק לאומי 12/04/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 42 36
א' 2009-2010 משטרת י-ם אגד 14/04/2010 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 46 31
א' 2009-2010 האוניברסיטה בנק הפועלים 14/04/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 28 37
א' 2009-2010 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 21/04/2010 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 45 41
א' 2009-2010 מ. רוה"מ א סיסקו 21/04/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 41 55
א' 2009-2010 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 26/04/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2009-2010 משטרת י-ם בנק לאומי 26/04/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 78 49
א' 2009-2010 אמדוקס-ירושלים מ. רוה"מ א 28/04/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 52 50
א' 2009-2010 סיסקו אגד 28/04/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 40 55
א' 2009-2010 משטרת י-ם האוניברסיטה 05/05/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 37 35
א' 2009-2010 מ. רוה"מ א ה.בתי המשפט 05/05/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 47 40
א' 2010-2011 בנק לאומי סיסקו 11/10/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 24 33
א' 2010-2011 מ. רוה"מ א האוניברסיטה 11/10/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 31 40
א' 2010-2011 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 13/10/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 30 47
א' 2010-2011 משטרת י-ם בנק הפועלים 13/10/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 46 39
א' 2010-2011 בנק לאומי בנק הפועלים 18/10/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 31 48
א' 2010-2011 הדסה+ימית סיסקו 19/10/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 38 55
א' 2010-2011 ה.בתי המשפט האוניברסיטה 20/10/2010 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 47 40
א' 2010-2011 משטרת י-ם מ. רוה"מ א 20/10/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 47 31
א' 2010-2011 בנק לאומי מ. רוה"מ א 25/10/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 30 35
א' 2010-2011 סיסקו בנק הפועלים 26/10/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 43 39
א' 2010-2011 אגד האוניברסיטה 26/10/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 41 46
א' 2010-2011 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 27/10/2010 רביעי 18:30 מתנ"ס גילה 34 35
א' 2010-2011 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 27/10/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 33 48
א' 2010-2011 בנק לאומי ה.בתי המשפט 01/11/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 37 53
א' 2010-2011 סיסקו מ. רוה"מ א 02/11/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 46 36
א' 2010-2011 הדסה+ימית בנק הפועלים 03/11/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 55 43
א' 2010-2011 אמדוקס-ירושלים האוניברסיטה 03/11/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 32 38
א' 2010-2011 אגד משטרת י-ם 03/11/2010 רביעי 18:30 מתנ"ס גילה 37 49
א' 2010-2011 אגד אמדוקס-ירושלים 08/11/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 30 32
א' 2010-2011 הדסה+ימית האוניברסיטה 10/11/2010 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 31
א' 2010-2011 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 10/11/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 48 41
א' 2010-2011 אמדוקס-ירושלים בנק לאומי 15/11/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 30 27
א' 2010-2011 סיסקו אגד 16/11/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 39 54
א' 2010-2011 האוניברסיטה משטרת י-ם 17/11/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 43 53
א' 2010-2011 בנק הפועלים ה.בתי המשפט 17/11/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 52 46
א' 2010-2011 בנק הפועלים אגד 21/11/2010 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2010-2011 האוניברסיטה בנק לאומי 22/11/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 31 44
א' 2010-2011 מ. רוה"מ א ה.בתי המשפט 23/11/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 21 44
א' 2010-2011 אמדוקס-ירושלים סיסקו 23/11/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 35 31
א' 2010-2011 הדסה+ימית משטרת י-ם 24/11/2010 רביעי 18:30 מתנ"ס גילה 47 51
א' 2010-2011 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 29/11/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 51 34
א' 2010-2011 משטרת י-ם בנק לאומי 29/11/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 61 31
א' 2010-2011 האוניברסיטה סיסקו 30/11/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 32 31
א' 2010-2011 בנק הפועלים אמדוקס-ירושלים 13/12/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 38 44
א' 2010-2011 מ. רוה"מ א אגד 13/12/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 38 50
א' 2010-2011 הדסה+ימית בנק לאומי 20/12/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 59 30
א' 2010-2011 משטרת י-ם סיסקו 20/12/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 26 41
א' 2010-2011 ה.בתי המשפט אגד 21/12/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 57 52
א' 2010-2011 מ. רוה"מ א אמדוקס-ירושלים 22/12/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 33 50
א' 2010-2011 האוניברסיטה בנק הפועלים 22/12/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 26 50
א' 2010-2011 סיסקו ה.בתי המשפט 28/12/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 31 47
א' 2010-2011 הדסה+ימית אגד 29/12/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 46 24
א' 2010-2011 בנק הפועלים מ. רוה"מ א 29/12/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 45 36
א' 2010-2011 הדסה+ימית מ. רוה"מ א 02/01/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 56 35
א' 2010-2011 אגד בנק לאומי 03/01/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2010-2011 בנק לאומי סיסקו 10/01/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 32 50
א' 2010-2011 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 10/01/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 51 33
א' 2010-2011 מ. רוה"מ א האוניברסיטה 12/01/2011 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 35 41
א' 2010-2011 אגד אמדוקס-ירושלים 16/01/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 41 37
א' 2010-2011 בנק לאומי בנק הפועלים 17/01/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 32 50
א' 2010-2011 ה.בתי המשפט האוניברסיטה 19/01/2011 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 54 41
א' 2010-2011 משטרת י-ם מ. רוה"מ א 19/01/2011 רביעי 18:30 מתנ"ס גילה 55 53
א' 2010-2011 סיסקו בנק הפועלים 23/01/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 36 47
א' 2010-2011 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 24/01/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 56 45
א' 2010-2011 בנק לאומי מ. רוה"מ א 24/01/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 39 66
א' 2010-2011 אגד האוניברסיטה 25/01/2011 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 51 40
א' 2010-2011 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 26/01/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 52 54
א' 2010-2011 אמדוקס-ירושלים האוניברסיטה 31/01/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 50 35
א' 2010-2011 בנק לאומי ה.בתי המשפט 31/01/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 25 44
א' 2010-2011 סיסקו מ. רוה"מ א 01/02/2011 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 46 35
א' 2010-2011 אגד משטרת י-ם 02/02/2011 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 41 45
א' 2010-2011 בנק הפועלים מ. רוה"מ א 06/02/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 51 38
א' 2010-2011 סיסקו ה.בתי המשפט 07/02/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 39 44
א' 2010-2011 אגד בנק לאומי 07/02/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 51 39
א' 2010-2011 הדסה+ימית מ. רוה"מ א 13/02/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 65 37
א' 2010-2011 אמדוקס-ירושלים בנק לאומי 14/02/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 53 19
א' 2010-2011 סיסקו אגד 15/02/2011 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 43 44
א' 2010-2011 האוניברסיטה משטרת י-ם 16/02/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 43 52
א' 2010-2011 בנק הפועלים ה.בתי המשפט 16/02/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 48 45
א' 2010-2011 האוניברסיטה בנק לאומי 21/02/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 31
א' 2010-2011 הדסה+ימית משטרת י-ם 23/02/2011 רביעי 18:30 מתנ"ס גילה 60 42
א' 2010-2011 מ. רוה"מ א ה.בתי המשפט 23/02/2011 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 49 77
א' 2010-2011 בנק הפועלים אגד 23/02/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 49 38
א' 2010-2011 בנק הפועלים אמדוקס-ירושלים 27/02/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 48 30
א' 2010-2011 משטרת י-ם בנק לאומי 28/02/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 43 29
א' 2010-2011 האוניברסיטה סיסקו 28/02/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 45 36
א' 2010-2011 מ. רוה"מ א אגד 01/03/2011 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 49 42
א' 2010-2011 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 02/03/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 85 49
א' 2010-2011 משטרת י-ם סיסקו 06/03/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 63 39
א' 2010-2011 הדסה+ימית בנק לאומי 07/03/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 53 25
א' 2010-2011 האוניברסיטה בנק הפועלים 09/03/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 31 58
א' 2010-2011 אמדוקס-ירושלים סיסקו 14/03/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 42 38
א' 2010-2011 הדסה+ימית בנק הפועלים 23/03/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 59 45
א' 2010-2011 ה.בתי המשפט אגד 23/03/2011 רביעי 18:30 מתנ"ס גילה 45 40
א' 2010-2011 הדסה+ימית אגד 28/03/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 35 50
א' 2010-2011 מ. רוה"מ א אמדוקס-ירושלים 28/03/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 28 63
א' 2010-2011 משטרת י-ם בנק הפועלים 30/03/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 42 41
א' 2010-2011 הדסה+ימית האוניברסיטה 30/03/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 55 33
א' 2010-2011 הדסה+ימית סיסקו 03/04/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 51 50
א' 2010-2011 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 03/04/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 36 40
א' 2011-2012 ה.בתי המשפט מ. רוה"מ א 01/11/2011 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 50 43
א' 2011-2012 האוניברסיטה סיסקו 01/11/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 38 48
א' 2011-2012 משטרת י-ם אגד 02/11/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 56 35
א' 2011-2012 בנק הפועלים אמדוקס-ירושלים 02/11/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 34 36
א' 2011-2012 הדסה+ימית מ. רוה"מ א 06/11/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 65 51
א' 2011-2012 לשכת עורכי הדין סיסקו 08/11/2011 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 39 51
א' 2011-2012 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 09/11/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 31 45
א' 2011-2012 האוניברסיטה בנק הפועלים 09/11/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 42 32
א' 2011-2012 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 13/11/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 32 65
א' 2011-2012 לשכת עורכי הדין בנק הפועלים 13/11/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 50 34
א' 2011-2012 מ. רוה"מ א אגד 15/11/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 46 49
א' 2011-2012 משטרת י-ם האוניברסיטה 16/11/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 41 37
א' 2011-2012 מ. רוה"מ א אמדוקס-ירושלים 20/11/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 50 60
א' 2011-2012 ה.בתי המשפט האוניברסיטה 22/11/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 50 48
א' 2011-2012 הדסה+ימית אגד 23/11/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 63 43
א' 2011-2012 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 23/11/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 42 46
א' 2011-2012 הדסה+ימית סיסקו 28/11/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 62 45
א' 2011-2012 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 28/11/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 34 50
א' 2011-2012 אגד אמדוקס-ירושלים 29/11/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 49 40
א' 2011-2012 מ. רוה"מ א האוניברסיטה 30/11/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 24 53
א' 2011-2012 סיסקו בנק הפועלים 04/12/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 54 42
א' 2011-2012 מ. רוה"מ א לשכת עורכי הדין 04/12/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 27 42
א' 2011-2012 אגד האוניברסיטה 05/12/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 62 48
א' 2011-2012 הדסה+ימית בנק הפועלים 12/12/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2011-2012 אמדוקס-ירושלים האוניברסיטה 14/12/2011 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 40 33
א' 2011-2012 אגד לשכת עורכי הדין 14/12/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 44 40
א' 2011-2012 הדסה+ימית האוניברסיטה 18/12/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 58 36
א' 2011-2012 בנק הפועלים משטרת י-ם 18/12/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 32 27
א' 2011-2012 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 18/12/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 47 49
א' 2011-2012 סיסקו ה.בתי המשפט 19/12/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 69 48
א' 2011-2012 האוניברסיטה לשכת עורכי הדין 01/01/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 41 39
א' 2011-2012 בנק הפועלים ה.בתי המשפט 01/01/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 60 27
א' 2011-2012 סיסקו מ. רוה"מ א 02/01/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 49 52
א' 2011-2012 הדסה+ימית משטרת י-ם 04/01/2012 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 64 36
א' 2011-2012 בנק הפועלים מ. רוה"מ א 08/01/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 59 45
א' 2011-2012 סיסקו אגד 09/01/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 29
א' 2011-2012 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 11/01/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 54 36
א' 2011-2012 בנק הפועלים אגד 15/01/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 42 45
א' 2011-2012 אמדוקס-ירושלים סיסקו 16/01/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 42 47
א' 2011-2012 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 18/01/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 68 38
א' 2011-2012 משטרת י-ם מ. רוה"מ א 18/01/2012 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 50 42
א' 2011-2012 סיסקו משטרת י-ם 23/01/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 39 46
א' 2011-2012 ה.בתי המשפט אגד 24/01/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 48 53
א' 2011-2012 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 25/01/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 59 48
א' 2011-2012 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 25/01/2012 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 35 38
א' 2011-2012 הדסה+ימית משטרת י-ם 29/01/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 47 34
א' 2011-2012 לשכת עורכי הדין אגד 30/01/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 42 40
א' 2011-2012 מ. רוה"מ א אמדוקס-ירושלים 31/01/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 54 62
א' 2011-2012 האוניברסיטה בנק הפועלים 01/02/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 54 46
א' 2011-2012 ה.בתי המשפט סיסקו 06/02/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 28 57
א' 2011-2012 הדסה+ימית אגד 12/02/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 60 44
א' 2011-2012 ה.בתי המשפט בנק הפועלים 12/02/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 56
א' 2011-2012 לשכת עורכי הדין האוניברסיטה 14/02/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 42 52
א' 2011-2012 משטרת י-ם מ. רוה"מ א 15/02/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 44 36
א' 2011-2012 הדסה+ימית סיסקו 19/02/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 61 48
א' 2011-2012 אגד אמדוקס-ירושלים 19/02/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 21 42
א' 2011-2012 ה.בתי המשפט מ. רוה"מ א 22/02/2012 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 45 52
א' 2011-2012 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 22/02/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 35 45
א' 2011-2012 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 26/02/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 51 47
א' 2011-2012 סיסקו בנק הפועלים 26/02/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 42 51
א' 2011-2012 אגד האוניברסיטה 28/02/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 40 48
א' 2011-2012 הדסה+ימית האוניברסיטה 11/03/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 44 40
א' 2011-2012 סיסקו לשכת עורכי הדין 12/03/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2011-2012 אגד ה.בתי המשפט 12/03/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 48 61
א' 2011-2012 בנק הפועלים מ. רוה"מ א 13/03/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 38 51
א' 2011-2012 הדסה+ימית מ. רוה"מ א 18/03/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 68 45
א' 2011-2012 בנק הפועלים לשכת עורכי הדין 18/03/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 39 58
א' 2011-2012 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 20/03/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 44 55
א' 2011-2012 האוניברסיטה משטרת י-ם 21/03/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 40 49
א' 2011-2012 מ. רוה"מ א לשכת עורכי הדין 25/03/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 46 57
א' 2011-2012 משטרת י-ם סיסקו 25/03/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 35 46
א' 2011-2012 האוניברסיטה ה.בתי המשפט 27/03/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 44 30
א' 2011-2012 אמדוקס-ירושלים סיסקו 01/04/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 43 51
א' 2011-2012 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 04/04/2012 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 64 37
א' 2011-2012 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 04/04/2012 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 52 44
א' 2011-2012 בנק הפועלים אגד 04/04/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2011-2012 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 15/04/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 69 61
א' 2011-2012 מ. רוה"מ א אגד 17/04/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2011-2012 אמדוקס-ירושלים האוניברסיטה 22/04/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 41 45
א' 2011-2012 הדסה+ימית בנק הפועלים 23/04/2012 שני 21:00 מתנ"ס רמות 50 47
א' 2011-2012 אגד משטרת י-ם 23/04/2012 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 47
א' 2011-2012 האוניברסיטה סיסקו 29/04/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 38 54
א' 2011-2012 בנק הפועלים אמדוקס-ירושלים 29/04/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 51 53
א' 2011-2012 סיסקו מ. רוה"מ א 30/04/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 60 57
א' 2011-2012 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 02/05/2012 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 48 45
א' 2011-2012 משטרת י-ם בנק הפועלים 02/05/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 55 50
א' 2011-2012 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 06/05/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 48 44
א' 2011-2012 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 06/05/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 30 35
א' 2011-2012 מ. רוה"מ א האוניברסיטה 06/05/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 33 42
א' 2011-2012 סיסקו אגד 08/05/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 45 40
א' 2012-2013 ה.בתי המשפט סיסקו 12/05/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 12/05/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משטרת י-ם האוניברסיטה 15/05/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית אגד 15/05/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 ה.בתי המשפט האוניברסיטה 19/05/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אגד אמדוקס-ירושלים 21/05/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משטרת י-ם משרד החוץ 22/05/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית סיסקו 22/05/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 סיסקו האוניברסיטה 26/05/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 ה.בתי המשפט משרד החוץ 27/05/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 29/05/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 29/05/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 סיסקו משרד החוץ 02/06/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 02/06/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 45 60
א' 2012-2013 אגד משטרת י-ם 04/06/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית האוניברסיטה 05/06/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 65 54
א' 2012-2013 סיסקו לשכת עורכי הדין 09/06/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 האוניברסיטה משרד החוץ 10/06/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אגד ה.בתי המשפט 11/06/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 12/06/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 סיסקו אגד 16/06/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 59 56
א' 2012-2013 האוניברסיטה לשכת עורכי הדין 16/06/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 16/06/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית משרד החוץ 19/06/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אמדוקס-ירושלים סיסקו 23/06/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משרד החוץ לשכת עורכי הדין 24/06/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 האוניברסיטה אגד 25/06/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית משטרת י-ם 26/06/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 האוניברסיטה אמדוקס-ירושלים 30/06/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משרד החוץ אגד 01/07/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 03/07/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 03/07/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משרד החוץ אמדוקס-ירושלים 08/07/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין אגד 09/07/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משטרת י-ם סיסקו 10/07/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 10/07/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 סיסקו ה.בתי המשפט 14/07/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אגד הדסה+ימית 16/07/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 האוניברסיטה משטרת י-ם 17/07/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 17/07/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 סיסקו משטרת י-ם 21/07/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אמדוקס-ירושלים משרד החוץ 22/07/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2012-2013 אגד ה.בתי המשפט 23/07/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 24/07/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אמדוקס-ירושלים האוניברסיטה 28/07/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אגד לשכת עורכי הדין 30/07/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 31/07/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית משרד החוץ 31/07/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 סיסקו אמדוקס-ירושלים 04/08/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין משרד החוץ 05/08/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אגד משטרת י-ם 06/08/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית האוניברסיטה 07/08/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 57 43
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין האוניברסיטה 11/08/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 11/08/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אגד משרד החוץ 13/08/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 הדסה+ימית סיסקו 14/08/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין סיסקו 18/08/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משרד החוץ האוניברסיטה 19/08/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 21/08/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 21/08/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 25/08/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משרד החוץ סיסקו 27/08/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אגד האוניברסיטה 27/08/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משטרת י-ם הדסה+ימית 28/08/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 האוניברסיטה סיסקו 01/09/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משרד החוץ ה.בתי המשפט 03/09/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אגד אמדוקס-ירושלים 03/09/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 04/09/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 האוניברסיטה ה.בתי המשפט 08/09/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 משרד החוץ משטרת י-ם 10/09/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה
א' 2012-2013 אגד סיסקו 10/09/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 41 58
א' 2012-2013 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 11/09/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2013-2014 ה.בתי המשפט סיסקו 14/10/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 43 56
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 15/10/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 29 34
א' 2013-2014 משטרת י-ם האוניברסיטה 16/10/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 51 34
א' 2013-2014 אגד אמדוקס-ירושלים 20/10/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 39 57
א' 2013-2014 ה.בתי המשפט האוניברסיטה 21/10/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 48 39
א' 2013-2014 משטרת י-ם משרד החוץ 23/10/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 55 27
א' 2013-2014 ה.בתי המשפט משרד החוץ 27/10/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 46 25
א' 2013-2014 סיסקו האוניברסיטה 28/10/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 48 21
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 30/10/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 42 45
א' 2013-2014 סיסקו משרד החוץ 04/11/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 58 49
א' 2013-2014 אגד משטרת י-ם 06/11/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 36 50
א' 2013-2014 אגד ה.בתי המשפט 10/11/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 42 33
א' 2013-2014 האוניברסיטה משרד החוץ 11/11/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 34 58
א' 2013-2014 סיסקו לשכת עורכי הדין 11/11/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 45 55
א' 2013-2014 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 13/11/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 45 55
א' 2013-2014 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 17/11/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 53 41
א' 2013-2014 הדסה+ימית משרד החוץ 20/11/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 98 47
א' 2013-2014 אמדוקס-ירושלים סיסקו 24/11/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 44 29
א' 2013-2014 האוניברסיטה אגד 25/11/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 51 55
א' 2013-2014 משרד החוץ לשכת עורכי הדין 26/11/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 44 51
א' 2013-2014 האוניברסיטה אמדוקס-ירושלים 08/12/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 43 66
א' 2013-2014 משרד החוץ אגד 08/12/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 61 49
א' 2013-2014 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 11/12/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 65 30
א' 2013-2014 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 18/12/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 75 57
א' 2013-2014 הדסה+ימית אגד 22/12/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 72 59
א' 2013-2014 הדסה+ימית משטרת י-ם 25/12/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 57 41
א' 2013-2014 סיסקו ה.בתי המשפט 29/12/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 62 53
א' 2013-2014 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 30/12/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 44 35
א' 2013-2014 אגד הדסה+ימית 01/01/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 59 81
א' 2013-2014 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 05/01/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 64 50
א' 2013-2014 אגד ה.בתי המשפט 07/01/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 56 52
א' 2013-2014 סיסקו משטרת י-ם 08/01/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 47 39
א' 2013-2014 הדסה+ימית משרד החוץ 12/01/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 73 52
א' 2013-2014 אמדוקס-ירושלים האוניברסיטה 14/01/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 54 48
א' 2013-2014 אגד לשכת עורכי הדין 15/01/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 38 43
א' 2013-2014 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 15/01/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2013-2014 סיסקו אמדוקס-ירושלים 19/01/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 45 40
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין משרד החוץ 20/01/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 52 40
א' 2013-2014 אגד משטרת י-ם 22/01/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 36 41
א' 2013-2014 הדסה+ימית סיסקו 26/01/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 82 65
א' 2013-2014 אגד משרד החוץ 28/01/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 56 48
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין האוניברסיטה 29/01/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 37 36
א' 2013-2014 משרד החוץ האוניברסיטה 03/02/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 56 60
א' 2013-2014 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 05/02/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 41 37
א' 2013-2014 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 05/02/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 58 62
א' 2013-2014 משרד החוץ סיסקו 11/02/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 50 42
א' 2013-2014 משטרת י-ם הדסה+ימית 12/02/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 33 45
א' 2013-2014 אגד אמדוקס-ירושלים 16/02/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 35 52
א' 2013-2014 האוניברסיטה סיסקו 17/02/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 41 51
א' 2013-2014 משרד החוץ ה.בתי המשפט 18/02/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 60 56
א' 2013-2014 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 19/02/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 40 56
א' 2013-2014 האוניברסיטה ה.בתי המשפט 23/02/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 60 55
א' 2013-2014 משרד החוץ משטרת י-ם 25/02/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 36 53
א' 2013-2014 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 26/02/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 51 53
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין סיסקו 02/03/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 53 65
א' 2013-2014 אגד האוניברסיטה 03/03/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2013-2014 הדסה+ימית האוניברסיטה 09/03/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 94 50
א' 2013-2014 סיסקו אגד 11/03/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 44 41
א' 2013-2014 אגד סיסקו 18/03/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 36 46
א' 2013-2014 הדסה+ימית האוניברסיטה 19/03/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 71 46
א' 2013-2014 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 23/03/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 31 36
א' 2013-2014 משרד החוץ אמדוקס-ירושלים 24/03/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 47 60
א' 2013-2014 אמדוקס-ירושלים משרד החוץ 25/03/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 57 48
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 26/03/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 43 45
א' 2013-2014 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 30/03/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 63 56
א' 2013-2014 האוניברסיטה משטרת י-ם 01/04/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 32 64
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין אגד 02/04/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 51 46
א' 2013-2014 הדסה+ימית סיסקו 02/04/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 76 44
א' 2013-2014 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 06/04/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 58 39
א' 2013-2014 האוניברסיטה לשכת עורכי הדין 06/04/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 49
א' 2013-2014 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 09/04/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 74 49
א' 2013-2014 משטרת י-ם סיסקו 07/05/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 35 49
א' 2014-2015 בנק הפועלים הסוכנות היהודית 26/10/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 30 50
א' 2014-2015 ע. ירושלים ר. א. והגבייה 27/10/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 58 59
א' 2014-2015 משרד החוץ רשות האוכלוסין 28/10/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 48 68
א' 2014-2015 האוניברסיטה שיר"ן -מתווכים 28/10/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 27 40
א' 2014-2015 מ. רוה"מ א מובילאיי א 29/10/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 27 46
א' 2014-2015 ע. ירושלים הסוכנות היהודית 02/11/2014 ראשון 19:00 היכל הספורט-מלחה 26 44
א' 2014-2015 משרד החוץ ר. א. והגבייה 03/11/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 47 59
א' 2014-2015 מ. רוה"מ א שיר"ן -מתווכים 04/11/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 54 32
א' 2014-2015 האוניברסיטה בנק הפועלים 05/11/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 45 53
א' 2014-2015 בית הלוחם מובילאיי א 09/11/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 53 41
א' 2014-2015 מ. רוה"מ א בנק הפועלים 09/11/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 40 62
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין ר. א. והגבייה 10/11/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 39 49
א' 2014-2015 ע. ירושלים האוניברסיטה 11/11/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 47 53
א' 2014-2015 משרד החוץ הסוכנות היהודית 12/11/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 26 53
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין הסוכנות היהודית 16/11/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 35 34
א' 2014-2015 בית הלוחם ר. א. והגבייה 17/11/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 46 51
א' 2014-2015 מובילאיי א שיר"ן -מתווכים 17/11/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 43 50
א' 2014-2015 מ. רוה"מ א ע. ירושלים 18/11/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 43 35
א' 2014-2015 משרד החוץ האוניברסיטה 19/11/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2014-2015 בית הלוחם שיר"ן -מתווכים 23/11/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 54 44
א' 2014-2015 משרד החוץ מ. רוה"מ א 23/11/2014 ראשון 19:00 היכל הספורט-מלחה 33 40
א' 2014-2015 ר. א. והגבייה הסוכנות היהודית 24/11/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 45 41
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין האוניברסיטה 25/11/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 49 52
א' 2014-2015 מובילאיי א בנק הפועלים 26/11/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 40 53
א' 2014-2015 בית הלוחם הסוכנות היהודית 30/11/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 43 37
א' 2014-2015 שיר"ן -מתווכים בנק הפועלים 30/11/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 43 63
א' 2014-2015 ר. א. והגבייה האוניברסיטה 01/12/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 49 46
א' 2014-2015 מובילאיי א ע. ירושלים 03/12/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 52 37
א' 2014-2015 בית הלוחם רשות האוכלוסין 07/12/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 63 40
א' 2014-2015 הסוכנות היהודית האוניברסיטה 07/12/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 41 55
א' 2014-2015 ר. א. והגבייה מ. רוה"מ א 08/12/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 65 52
א' 2014-2015 שיר"ן -מתווכים ע. ירושלים 09/12/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 39 50
א' 2014-2015 מובילאיי א משרד החוץ 09/12/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 37 33
א' 2014-2015 בית הלוחם האוניברסיטה 28/12/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 46 56
א' 2014-2015 הסוכנות היהודית מ. רוה"מ א 28/12/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 43 24
א' 2014-2015 שיר"ן -מתווכים משרד החוץ 30/12/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 38 44
א' 2014-2015 בנק הפועלים ע. ירושלים 31/12/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 34 35
א' 2014-2015 מובילאיי א רשות האוכלוסין 31/12/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 59 63
א' 2014-2015 בנק הפועלים משרד החוץ 04/01/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 52 45
א' 2014-2015 בית הלוחם ע. ירושלים 05/01/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 46
א' 2014-2015 ר. א. והגבייה מובילאיי א 05/01/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 54 61
א' 2014-2015 שיר"ן -מתווכים רשות האוכלוסין 06/01/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 49 59
א' 2014-2015 האוניברסיטה מ. רוה"מ א 06/01/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 62 33
א' 2014-2015 בית הלוחם מ. רוה"מ א 11/01/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 48 27
א' 2014-2015 שיר"ן -מתווכים ר. א. והגבייה 12/01/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 63 58
א' 2014-2015 ע. ירושלים משרד החוץ 13/01/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 48 60
א' 2014-2015 בנק הפועלים רשות האוכלוסין 14/01/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 56 46
א' 2014-2015 הסוכנות היהודית מובילאיי א 14/01/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 45 37
א' 2014-2015 בית הלוחם משרד החוץ 18/01/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 62 48
א' 2014-2015 הסוכנות היהודית שיר"ן -מתווכים 18/01/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 52 33
א' 2014-2015 האוניברסיטה מובילאיי א 20/01/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 40 41
א' 2014-2015 בנק הפועלים ר. א. והגבייה 21/01/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 45 48
א' 2014-2015 בית הלוחם בנק הפועלים 25/01/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 69 37
א' 2014-2015 הסוכנות היהודית ע. ירושלים 25/01/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 39 45
א' 2014-2015 ר. א. והגבייה משרד החוץ 26/01/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 52 41
א' 2014-2015 ע. ירושלים רשות האוכלוסין 27/01/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 36 53
א' 2014-2015 שיר"ן -מתווכים מ. רוה"מ א 27/01/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 43 42
א' 2014-2015 מובילאיי א בית הלוחם 27/01/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 38 57
א' 2014-2015 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 01/02/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 48 35
א' 2014-2015 ר. א. והגבייה ע. ירושלים 02/02/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 61 44
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין בית הלוחם 03/02/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 46 43
א' 2014-2015 שיר"ן -מתווכים האוניברסיטה 04/02/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 34 52
א' 2014-2015 מובילאיי א מ. רוה"מ א 04/02/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 51 41
א' 2014-2015 בית הלוחם מ. רוה"מ א 08/02/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 59 52
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין משרד החוץ 10/02/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 66 50
א' 2014-2015 שיר"ן -מתווכים הסוכנות היהודית 10/02/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 37 58
א' 2014-2015 מובילאיי א האוניברסיטה 11/02/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 33 57
א' 2014-2015 בית הלוחם האוניברסיטה 15/02/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 46 58
א' 2014-2015 משרד החוץ ע. ירושלים 17/02/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 49 58
א' 2014-2015 ר. א. והגבייה שיר"ן -מתווכים 17/02/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 53 49
א' 2014-2015 מובילאיי א הסוכנות היהודית 18/02/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 41 50
א' 2014-2015 בית הלוחם הסוכנות היהודית 22/02/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 57 46
א' 2014-2015 משרד החוץ בנק הפועלים 22/02/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2014-2015 מובילאיי א ר. א. והגבייה 23/02/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 50 52
א' 2014-2015 מ. רוה"מ א האוניברסיטה 24/02/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 60 66
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין ע. ירושלים 24/02/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 51 41
א' 2014-2015 ע. ירושלים בנק הפועלים 01/03/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 63 66
א' 2014-2015 מ. רוה"מ א הסוכנות היהודית 01/03/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 37 43
א' 2014-2015 בית הלוחם ר. א. והגבייה 02/03/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 43 45
א' 2014-2015 משרד החוץ שיר"ן -מתווכים 02/03/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 58 50
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין האוניברסיטה 03/03/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 30 38
א' 2014-2015 ע. ירושלים שיר"ן -מתווכים 08/03/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 56 70
א' 2014-2015 משרד החוץ מובילאיי א 09/03/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 58 42
א' 2014-2015 מ. רוה"מ א ר. א. והגבייה 09/03/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 53 64
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין בנק הפועלים 10/03/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 51 35
א' 2014-2015 האוניברסיטה הסוכנות היהודית 10/03/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 44 41
א' 2014-2015 בנק הפועלים שיר"ן -מתווכים 15/03/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 52 40
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין הסוכנות היהודית 15/03/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 29 42
א' 2014-2015 משרד החוץ בית הלוחם 16/03/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 27 59
א' 2014-2015 האוניברסיטה ר. א. והגבייה 16/03/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 37 55
א' 2014-2015 ע. ירושלים מובילאיי א 18/03/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 47 42
א' 2014-2015 ע. ירושלים בית הלוחם 22/03/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 41
א' 2014-2015 בנק הפועלים מובילאיי א 23/03/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 36
א' 2014-2015 מ. רוה"מ א משרד החוץ 24/03/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 43 49
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין שיר"ן -מתווכים 24/03/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 48 52
א' 2014-2015 הסוכנות היהודית ר. א. והגבייה 25/03/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 44 33
א' 2014-2015 ע. ירושלים מ. רוה"מ א 29/03/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 60 39
א' 2014-2015 בנק הפועלים בית הלוחם 29/03/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 50
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין ר. א. והגבייה 31/03/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2014-2015 האוניברסיטה משרד החוץ 31/03/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 50 57
א' 2014-2015 שיר"ן -מתווכים מובילאיי א 01/04/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 48 55
א' 2014-2015 שיר"ן -מתווכים בית הלוחם 12/04/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 50 56
א' 2014-2015 בנק הפועלים מ. רוה"מ א 13/04/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 48 40
א' 2014-2015 הסוכנות היהודית משרד החוץ 14/04/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 37 41
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין מובילאיי א 14/04/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 59 52
א' 2014-2015 האוניברסיטה ע. ירושלים 14/04/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 48 47
א' 2014-2015 בנק הפועלים האוניברסיטה 19/04/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 53 51
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין מ. רוה"מ א 19/04/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 37 40
א' 2014-2015 רשות האוכלוסין מ. רוה"מ א 26/04/2015 ראשון 19:00 היכל הספורט-מלחה 28 48
א' 2014-2015 ר. א. והגבייה בנק הפועלים 26/04/2015 ראשון 21:00 היכל הספורט-מלחה 33 39
א' 2015-2016 בנק ישראל אורן פלמ"ח צובה 02/11/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 25 43
א' 2015-2016 מ. רוה"מ א רשות האוכלוסין 03/11/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 40 48
א' 2015-2016 האוניברסיטה שיר"ן -מתווכים 03/11/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 53 38
א' 2015-2016 ע. ירושלים מובילאיי א 04/11/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 49 34
א' 2015-2016 בנק הפועלים הסוכנות היהודית 04/11/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 15 54
א' 2015-2016 ע. ירושלים הסוכנות היהודית 08/11/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 45 37
א' 2015-2016 האוניברסיטה בנק הפועלים 10/11/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה מובילאיי א 10/11/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 33 34
א' 2015-2016 רשות האוכלוסין שיר"ן -מתווכים 15/11/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 50 60
א' 2015-2016 מ. רוה"מ א בנק הפועלים 15/11/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 65 38
א' 2015-2016 ע. ירושלים האוניברסיטה 16/11/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 48 46
א' 2015-2016 בנק ישראל מובילאיי א 18/11/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 41 35
א' 2015-2016 בנק ישראל שיר"ן -מתווכים 22/11/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 48 39
א' 2015-2016 רשות האוכלוסין בנק הפועלים 22/11/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 79 28
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה האוניברסיטה 23/11/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 39 51
א' 2015-2016 מ. רוה"מ א ע. ירושלים 24/11/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 56 53
א' 2015-2016 מובילאיי א הסוכנות היהודית 24/11/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 48 27
א' 2015-2016 שיר"ן -מתווכים בנק הפועלים 29/11/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 49 31
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה מ. רוה"מ א 30/11/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 40 45
א' 2015-2016 מובילאיי א האוניברסיטה 01/12/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 26 40
א' 2015-2016 בנק ישראל הסוכנות היהודית 02/12/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 39 45
א' 2015-2016 רשות האוכלוסין אורן פלמ"ח צובה 15/12/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 59 51
א' 2015-2016 שיר"ן -מתווכים ע. ירושלים 15/12/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 42 55
א' 2015-2016 בנק ישראל בנק הפועלים 16/12/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית האוניברסיטה 16/12/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 26 46
א' 2015-2016 שיר"ן -מתווכים אורן פלמ"ח צובה 20/12/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 44 43
א' 2015-2016 בנק ישראל האוניברסיטה 20/12/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 41 39
א' 2015-2016 בנק הפועלים ע. ירושלים 20/12/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 30 82
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית מ. רוה"מ א 22/12/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 47 42
א' 2015-2016 מובילאיי א רשות האוכלוסין 22/12/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 31 63
א' 2015-2016 שיר"ן -מתווכים מובילאיי א 27/12/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 47 36
א' 2015-2016 בנק ישראל ע. ירושלים 27/12/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 54 65
א' 2015-2016 בנק ישראל רשות האוכלוסין 29/12/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 43 46
א' 2015-2016 האוניברסיטה מ. רוה"מ א 29/12/2015 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 51 38
א' 2015-2016 בנק הפועלים אורן פלמ"ח צובה 30/12/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית שיר"ן -מתווכים 03/01/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 34 35
א' 2015-2016 בנק הפועלים מובילאיי א 03/01/2016 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2015-2016 ע. ירושלים אורן פלמ"ח צובה 05/01/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 56 52
א' 2015-2016 בנק ישראל מ. רוה"מ א 05/01/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 55 32
א' 2015-2016 האוניברסיטה רשות האוכלוסין 05/01/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 40 38
א' 2015-2016 רשות האוכלוסין ע. ירושלים 11/01/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 49 45
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה הסוכנות היהודית 12/01/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 49 40
א' 2015-2016 מובילאיי א מ. רוה"מ א 13/01/2016 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2015-2016 מ. רוה"מ א שיר"ן -מתווכים 17/01/2016 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 48 46
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית רשות האוכלוסין 17/01/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 36 46
א' 2015-2016 שיר"ן -מתווכים האוניברסיטה 24/01/2016 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 30
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה בנק ישראל 27/01/2016 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 23 47
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 27/01/2016 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2015-2016 בנק ישראל ע. ירושלים 31/01/2016 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 42 34
א' 2015-2016 מובילאיי א בנק הפועלים 31/01/2016 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2015-2016 שיר"ן -מתווכים הסוכנות היהודית 01/02/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 28 35
א' 2015-2016 רשות האוכלוסין האוניברסיטה 02/02/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 39 54
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה מ. רוה"מ א 03/02/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 40 34
א' 2015-2016 מ. רוה"מ א האוניברסיטה 08/02/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2015-2016 רשות האוכלוסין הסוכנות היהודית 09/02/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2015-2016 מובילאיי א שיר"ן -מתווכים 09/02/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 31 38
א' 2015-2016 בנק ישראל בנק הפועלים 10/02/2016 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 58 21
א' 2015-2016 בנק ישראל שיר"ן -מתווכים 14/02/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 25 34
א' 2015-2016 ע. ירושלים בנק הפועלים 14/02/2016 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 78 16
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה האוניברסיטה 15/02/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 38 45
א' 2015-2016 רשות האוכלוסין מובילאיי א 16/02/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 53 52
א' 2015-2016 מ. רוה"מ א הסוכנות היהודית 17/02/2016 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 38 39
א' 2015-2016 ע. ירושלים שיר"ן -מתווכים 22/02/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 56 42
א' 2015-2016 מ. רוה"מ א מובילאיי א 22/02/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 22 46
א' 2015-2016 האוניברסיטה הסוכנות היהודית 23/02/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 49 35
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה בנק הפועלים 24/02/2016 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2015-2016 בנק הפועלים שיר"ן -מתווכים 28/02/2016 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2015-2016 ע. ירושלים רשות האוכלוסין 29/02/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 51 40
א' 2015-2016 האוניברסיטה מובילאיי א 01/03/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 67 44
א' 2015-2016 מ. רוה"מ א בנק ישראל 02/03/2016 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 34 44
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית מובילאיי א 06/03/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 38 40
א' 2015-2016 בנק הפועלים רשות האוכלוסין 06/03/2016 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2015-2016 ע. ירושלים מ. רוה"מ א 07/03/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 59 24
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה שיר"ן -מתווכים 08/03/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 53 64
א' 2015-2016 האוניברסיטה בנק ישראל 08/03/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 37 60
א' 2015-2016 בנק הפועלים מ. רוה"מ א 13/03/2016 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 0 20
א' 2015-2016 האוניברסיטה ע. ירושלים 14/03/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 60
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית בנק ישראל 15/03/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 33 48
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה מובילאיי א 15/03/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 55 54
א' 2015-2016 שיר"ן -מתווכים רשות האוכלוסין 15/03/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 54 48
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה הסוכנות היהודית 20/03/2016 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 39 50
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית ע. ירושלים 27/03/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 50 49
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה רשות האוכלוסין 28/03/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 60 50
א' 2015-2016 בנק הפועלים האוניברסיטה 29/03/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2015-2016 שיר"ן -מתווכים מ. רוה"מ א 29/03/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 53 45
א' 2015-2016 מובילאיי א בנק ישראל 29/03/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 33 41
א' 2015-2016 אורן פלמ"ח צובה ע. ירושלים 30/03/2016 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 30 40
א' 2015-2016 רשות האוכלוסין מ. רוה"מ א 05/04/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 48 42
א' 2015-2016 מובילאיי א ע. ירושלים 05/04/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 56 40
א' 2015-2016 בנק ישראל רשות האוכלוסין 11/04/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 39
א' 2016-2017 האוניברסיטה איילון-שלהבת 06/11/2016 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 39 43
א' 2016-2017 שיר"ן -מתווכים רשות האוכלוסין 06/11/2016 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 45 30
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית עורכי הדין 07/11/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 40 32
א' 2016-2017 ר. א. והגבייה מובילאיי א 08/11/2016 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 61 49
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א משרד הבריאות 09/11/2016 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 39 44
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א איילון-שלהבת 15/11/2016 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 35 55
א' 2016-2017 שיר"ן -מתווכים ר. א. והגבייה 15/11/2016 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 38 50
א' 2016-2017 משרד הבריאות עורכי הדין 16/11/2016 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 47 42
א' 2016-2017 האוניברסיטה רשות האוכלוסין 16/11/2016 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 37 38
א' 2016-2017 האוניברסיטה ר. א. והגבייה 20/11/2016 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 47 54
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית שיר"ן -מתווכים 20/11/2016 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 45 52
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א עורכי הדין 21/11/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 27 30
א' 2016-2017 איילון-שלהבת רשות האוכלוסין 22/11/2016 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 62 39
א' 2016-2017 משרד הבריאות מובילאיי א 23/11/2016 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 46 41
א' 2016-2017 משרד הבריאות שיר"ן -מתווכים 27/11/2016 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 65 60
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א רשות האוכלוסין 28/11/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 41 30
א' 2016-2017 האוניברסיטה הסוכנות היהודית 29/11/2016 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 42 25
א' 2016-2017 עורכי הדין מובילאיי א 30/11/2016 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 30 56
א' 2016-2017 רשות האוכלוסין ר. א. והגבייה 04/12/2016 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 59 51
א' 2016-2017 עורכי הדין שיר"ן -מתווכים 04/12/2016 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 54 42
א' 2016-2017 משרד הבריאות האוניברסיטה 04/12/2016 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 56 48
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א מובילאיי א 05/12/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 45 37
א' 2016-2017 איילון-שלהבת הסוכנות היהודית 06/12/2016 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 38 31
א' 2016-2017 איילון-שלהבת ר. א. והגבייה 11/12/2016 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 49 33
א' 2016-2017 רשות האוכלוסין הסוכנות היהודית 11/12/2016 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 39 32
א' 2016-2017 עורכי הדין האוניברסיטה 11/12/2016 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 18 38
א' 2016-2017 מובילאיי א שיר"ן -מתווכים 13/12/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 47 48
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א ר. א. והגבייה 13/12/2016 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 47 51
א' 2016-2017 עורכי הדין איילון-שלהבת 18/12/2016 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 28 42
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א שיר"ן -מתווכים 19/12/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 51
א' 2016-2017 ר. א. והגבייה הסוכנות היהודית 20/12/2016 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 40 37
א' 2016-2017 מובילאיי א האוניברסיטה 21/12/2016 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 50 38
א' 2016-2017 מובילאיי א איילון-שלהבת 01/01/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 51 55
א' 2016-2017 רשות האוכלוסין עורכי הדין 01/01/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א הסוכנות היהודית 02/01/2017 שני 21:30 מתנ"ס גילה 26 32
א' 2016-2017 שיר"ן -מתווכים האוניברסיטה 03/01/2017 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 41 45
א' 2016-2017 ר. א. והגבייה משרד הבריאות 03/01/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 39 48
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית משרד הבריאות 08/01/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 44 52
א' 2016-2017 שיר"ן -מתווכים איילון-שלהבת 08/01/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 36 44
א' 2016-2017 מובילאיי א רשות האוכלוסין 08/01/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 41 43
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א האוניברסיטה 09/01/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 32 40
א' 2016-2017 ר. א. והגבייה עורכי הדין 10/01/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 37 32
א' 2016-2017 רשות האוכלוסין משרד הבריאות 15/01/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 44 46
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית מובילאיי א 15/01/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 40 38
א' 2016-2017 איילון-שלהבת משרד הבריאות 18/01/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 43 45
א' 2016-2017 עורכי הדין הסוכנות היהודית 22/01/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 42 36
א' 2016-2017 רשות האוכלוסין שיר"ן -מתווכים 22/01/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 21 33
א' 2016-2017 מובילאיי א ר. א. והגבייה 22/01/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 39 38
א' 2016-2017 משרד הבריאות מ. רוה"מ א 24/01/2017 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 54 34
א' 2016-2017 איילון-שלהבת האוניברסיטה 24/01/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 50 45
א' 2016-2017 משרד הבריאות האוניברסיטה 29/01/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 45 52
א' 2016-2017 עורכי הדין ר. א. והגבייה 29/01/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 34 40
א' 2016-2017 רשות האוכלוסין מובילאיי א 29/01/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 46 44
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א הסוכנות היהודית 31/01/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 32 30
א' 2016-2017 איילון-שלהבת שיר"ן -מתווכים 31/01/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 33 44
א' 2016-2017 האוניברסיטה שיר"ן -מתווכים 06/02/2017 שני 21:00 מתנ"ס רמות 26 38
א' 2016-2017 עורכי הדין רשות האוכלוסין 06/02/2017 שני 19:00 מתנ"ס רמות 29 44
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א ר. א. והגבייה 07/02/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 54 48
א' 2016-2017 איילון-שלהבת מובילאיי א 07/02/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 50 53
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית ר. א. והגבייה 12/02/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 40 53
א' 2016-2017 האוניברסיטה מובילאיי א 12/02/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 53 48
א' 2016-2017 משרד הבריאות שיר"ן -מתווכים 13/02/2017 שני 21:30 מתנ"ס גילה 34 43
א' 2016-2017 איילון-שלהבת עורכי הדין 14/02/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 52 37
א' 2016-2017 שיר"ן -מתווכים מובילאיי א 19/02/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 51 43
א' 2016-2017 האוניברסיטה עורכי הדין 19/02/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 53 33
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א איילון-שלהבת 21/02/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 45 26
א' 2016-2017 משרד הבריאות ר. א. והגבייה 21/02/2017 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 50 41
א' 2016-2017 משרד הבריאות מובילאיי א 26/02/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 49 80
א' 2016-2017 שיר"ן -מתווכים עורכי הדין 26/02/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 41 39
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית איילון-שלהבת 27/02/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 32 40
א' 2016-2017 ר. א. והגבייה רשות האוכלוסין 28/02/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 56 60
א' 2016-2017 האוניברסיטה מ. רוה"מ א 01/03/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 71 37
א' 2016-2017 משרד הבריאות רשות האוכלוסין 05/03/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 36 40
א' 2016-2017 מובילאיי א עורכי הדין 05/03/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 51 37
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית האוניברסיטה 05/03/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 58 52
א' 2016-2017 שיר"ן -מתווכים מ. רוה"מ א 06/03/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
א' 2016-2017 ר. א. והגבייה איילון-שלהבת 07/03/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 40 37
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית רשות האוכלוסין 14/03/2017 שלישי 19:00 אולם חוות הנוער 40 33
א' 2016-2017 מובילאיי א מ. רוה"מ א 14/03/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 44 18
א' 2016-2017 ר. א. והגבייה האוניברסיטה 14/03/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 47 53
א' 2016-2017 משרד הבריאות עורכי הדין 14/03/2017 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 51 32
א' 2016-2017 רשות האוכלוסין האוניברסיטה 19/03/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 51 52
א' 2016-2017 מובילאיי א הסוכנות היהודית 19/03/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 41 49
א' 2016-2017 משרד הבריאות איילון-שלהבת 20/03/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 35 38
א' 2016-2017 ר. א. והגבייה שיר"ן -מתווכים 21/03/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 56 45
א' 2016-2017 רשות האוכלוסין איילון-שלהבת 26/03/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 36 49
א' 2016-2017 מ. רוה"מ א רשות האוכלוסין 28/03/2017 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 35 43
א' 2016-2017 שיר"ן -מתווכים הסוכנות היהודית 28/03/2017 שלישי 19:00 אולם חוות הנוער 39 31
א' 2016-2017 משרד הבריאות הסוכנות היהודית 02/04/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 43 32
א' 2016-2017 עורכי הדין מ. רוה"מ א 04/04/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 38 41


 

t31

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 הדסה+ימית 20 20 0 0 0 1.160 827 333 40
2013-2014 הדסה+ימית 18 18 0 0 0 1.236 836 400 36
2014-2015 ר. א. והגבייה 20 16 4 0 0 1.005 898 107 36
2014-2015 בית הלוחם 20 14 6 0 0 1.035 870 165 34
2011-2012 משטרת י-ם 20 14 6 0 0 853 829 24 34
2010-2011 משטרת י-ם 18 15 3 0 0 858 744 114 33
2014-2015 האוניברסיטה 20 13 7 0 0 957 855 102 33
2009-2010 סיסקו 20 13 7 0 0 974 897 77 33
2009-2010 משטרת י-ם 20 13 7 0 0 909 840 69 33
2014-2015 בנק הפועלים 20 13 7 0 0 918 873 45 33
2010-2011 הדסה+ימית 18 14 4 0 0 954 714 240 32
2014-2015 הסוכנות היהודית 20 12 8 0 0 888 753 135 32
2011-2012 סיסקו 20 13 6 1 0 948 850 98 32
2015-2016 ע. ירושלים 18 13 5 0 0 965 740 225 31
2015-2016 בנק ישראל 18 13 5 0 0 775 632 143 31
2013-2014 משטרת י-ם 18 13 5 0 0 858 715 143 31
2015-2016 האוניברסיטה 18 13 5 0 0 748 607 141 31
2016-2017 איילון-שלהבת 18 13 5 0 0 806 704 102 31
2013-2014 סיסקו 18 13 5 0 0 836 758 78 31
2016-2017 משרד הבריאות 18 13 5 0 0 846 792 54 31
2009-2010 בנק הפועלים 20 11 9 0 0 895 947 -52 31
2010-2011 בנק הפועלים 18 12 6 0 0 811 678 133 30
2010-2011 אמדוקס-ירושלים 18 12 6 0 0 742 658 84 30
2016-2017 שיר"ן -מתווכים 18 12 6 0 0 767 707 60 30
2011-2012 אמדוקס-ירושלים 20 10 10 0 0 933 882 51 30
2015-2016 שיר"ן -מתווכים 18 12 6 0 0 770 721 49 30
2011-2012 לשכת עורכי הדין 20 10 10 0 0 842 825 17 30
2009-2010 מ. רוה"מ א 20 10 10 0 0 884 945 -61 30
2013-2014 אמדוקס-ירושלים 18 11 7 0 0 910 820 90 29
2010-2011 ה.בתי המשפט 18 11 7 0 0 852 793 59 29
2013-2014 לשכת עורכי הדין 18 11 7 0 0 776 769 7 29
2014-2015 רשות האוכלוסין 20 10 9 1 0 897 907 -10 29
2011-2012 האוניברסיטה 20 9 11 0 0 835 853 -18 29
2009-2010 האוניברסיטה 20 9 11 0 0 866 899 -33 29
2009-2010 אגד 20 10 9 1 0 826 868 -42 29
2016-2017 האוניברסיטה 18 10 8 0 0 831 764 67 28
2016-2017 ר. א. והגבייה 18 10 8 0 0 835 818 17 28
2009-2010 אמדוקס-ירושלים 20 8 12 0 0 859 890 -31 28
2011-2012 אגד 20 9 10 1 0 776 832 -56 28
2015-2016 רשות האוכלוסין 18 10 7 1 0 815 751 64 27
2015-2016 הסוכנות היהודית 18 9 9 0 0 666 656 10 27
2014-2015 ע. ירושלים 20 7 13 0 0 916 983 -67 27
2014-2015 מובילאיי א 20 7 13 0 0 897 965 -68 27
2015-2016 מובילאיי א 18 8 10 0 0 660 654 6 26
2016-2017 רשות האוכלוסין 18 9 8 1 0 696 749 -53 26
2009-2010 ה.בתי המשפט 20 8 10 2 0 870 945 -75 26
2014-2015 שיר"ן -מתווכים 20 6 14 0 0 904 1.034 -130 26
2011-2012 ה.בתי המשפט 20 6 14 0 0 859 1.063 -204 26
2016-2017 מובילאיי א 18 7 11 0 0 853 797 56 25
2010-2011 אגד 18 8 9 1 0 706 709 -3 25
2010-2011 סיסקו 18 7 11 0 0 727 734 -7 25
2015-2016 אורן פלמ"ח צובה 18 7 11 0 0 728 738 -10 25
2011-2012 בנק הפועלים 20 7 11 2 0 822 867 -45 25
2009-2010 בנק לאומי 20 5 15 0 0 819 927 -108 25
2010-2011 האוניברסיטה 18 7 11 0 0 680 800 -120 25
2014-2015 מ. רוה"מ א 20 5 15 0 0 835 974 -139 25
2014-2015 משרד החוץ 20 7 11 2 0 814 954 -140 25
2016-2017 הסוכנות היהודית 18 6 12 0 0 674 734 -60 24
2013-2014 ה.בתי המשפט 18 6 11 1 0 856 908 -52 23
2013-2014 אגד 18 6 11 1 0 743 826 -83 23
2016-2017 מ. רוה"מ א 18 6 11 1 0 632 744 -112 23
2013-2014 משרד החוץ 18 5 13 0 0 857 1.007 -150 23
2011-2012 מ. רוה"מ א 20 4 15 1 0 843 1.022 -179 23
2016-2017 עורכי הדין 18 4 14 0 0 607 738 -131 22
2015-2016 מ. רוה"מ א 18 5 11 2 0 625 747 -122 21
2010-2011 מ. רוה"מ א 18 3 15 0 0 686 887 -201 21
2013-2014 האוניברסיטה 18 3 15 0 0 790 1.007 -217 21
2009-2010 הדסה+ימית 20 3 15 2 0 700 950 -250 21
2010-2011 בנק לאומי 18 1 16 1 0 525 824 -299 18
2015-2016 בנק הפועלים 18 0 7 11 0 179 685 -506 7
2008-2009 משטרת י-ם 2 2 0 0 0 131 84 47 4
2012-2013 אמדוקס-ירושלים 2 2 0 0 0 40 0 40 4
2012-2013 משטרת י-ם 2 2 0 0 0 40 0 40 4
2008-2009 ה.בתי המשפט 2 2 0 0 0 120 95 25 4
2012-2013 הדסה+ימית 2 2 0 0 0 122 97 25 4
2012-2013 סיסקו 2 2 0 0 0 117 97 20 4
2008-2009 אגד 2 2 0 0 0 96 85 11 4
2008-2009 בנק לאומי 2 1 1 0 0 116 108 8 3
2008-2009 האוניברסיטה 2 1 1 0 0 65 60 5 3
2008-2009 מ. רוה"מ א 2 1 1 0 0 100 110 -10 3
2012-2013 לשכת עורכי הדין 1 1 0 0 0 60 45 15 2
2012-2013 אגד 2 0 2 0 0 97 117 -20 2
2008-2009 חברת בזק 2 0 2 0 0 94 116 -22 2
2012-2013 האוניברסיטה 2 0 2 0 0 97 122 -25 2
2008-2009 הדסה+ימית 1 0 1 0 0 55 56 -1 1
2008-2009 סיסקו 1 0 1 0 0 50 60 -10 1
2012-2013 ה.בתי המשפט 1 0 1 0 0 45 60 -15 1
2008-2009 בנק ישראל 2 0 1 1 0 30 60 -30 1
2012-2013 משרד החוץ 2 0 0 2 0 0 40 -40 0