בחרו עמוד

כדורסל גברים – דרג א

 

31

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2017-2018 בנק ישראל חברת החשמל 29/10/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 33 25
א' 2017-2018 האוניברסיטה מובילאיי א 29/10/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 40 46
א' 2017-2018 שיר"ן -מתווכים ר. א. והגבייה 29/10/2017 ראשון 20:30 אולם חוות הנוער 56 31
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית בנק יהב 31/10/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 46 32
א' 2017-2018 אינטל ירושלים חברת החשמל 05/11/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 44 31
א' 2017-2018 האוניברסיטה ר. א. והגבייה 05/11/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 52 25
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית שיר"ן -מתווכים 05/11/2017 ראשון 18:30 אולם חוות הנוער 33 41
א' 2017-2018 בנק ישראל בנק יהב 07/11/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 35 33
א' 2017-2018 אינטל ירושלים מובילאיי א 12/11/2017 ראשון 18:30 אולם חוות הנוער 32 38
א' 2017-2018 האוניברסיטה הסוכנות היהודית 12/11/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 30 24
א' 2017-2018 בנק ישראל שיר"ן -מתווכים 14/11/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 31 24
א' 2017-2018 חברת החשמל בנק יהב 15/11/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 34 40
א' 2017-2018 מובילאיי א ר. א. והגבייה 19/11/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 57 41
א' 2017-2018 חברת החשמל שיר"ן -מתווכים 19/11/2017 ראשון 20:30 אולם חוות הנוער 40 35
א' 2017-2018 אינטל ירושלים בנק יהב 21/11/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 58 47
א' 2017-2018 בנק ישראל האוניברסיטה 22/11/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 35 32
א' 2017-2018 אינטל ירושלים ר. א. והגבייה 26/11/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 42 43
א' 2017-2018 בנק יהב שיר"ן -מתווכים 27/11/2017 שני 21:30 מתנ"ס גילה 28 42
א' 2017-2018 חברת החשמל האוניברסיטה 28/11/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 42 45
א' 2017-2018 אינטל ירושלים שיר"ן -מתווכים 03/12/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 45 39
א' 2017-2018 מובילאיי א בנק ישראל 03/12/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 30 48
א' 2017-2018 בנק יהב האוניברסיטה 05/12/2017 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 41 32
א' 2017-2018 ר. א. והגבייה הסוכנות היהודית 05/12/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 40 35
א' 2017-2018 אינטל ירושלים הסוכנות היהודית 10/12/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 45 33
א' 2017-2018 ר. א. והגבייה בנק ישראל 10/12/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 43
א' 2017-2018 מובילאיי א חברת החשמל 10/12/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 37 27
א' 2017-2018 שיר"ן -מתווכים האוניברסיטה 10/12/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 37 25
א' 2017-2018 אינטל ירושלים האוניברסיטה 24/12/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 41 34
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית בנק ישראל 24/12/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 32 33
א' 2017-2018 בנק יהב מובילאיי א 26/12/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 34 39
א' 2017-2018 ר. א. והגבייה חברת החשמל 26/12/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 33 40
א' 2017-2018 אינטל ירושלים בנק ישראל 31/12/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 34 35
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית חברת החשמל 31/12/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 37 35
א' 2017-2018 שיר"ן -מתווכים מובילאיי א 02/01/2018 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 40 36
א' 2017-2018 מובילאיי א הסוכנות היהודית 07/01/2018 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 21 34
א' 2017-2018 ר. א. והגבייה בנק יהב 09/01/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 51 46
א' 2017-2018 מובילאיי א אינטל ירושלים 14/01/2018 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 25 18
א' 2017-2018 ר. א. והגבייה האוניברסיטה 14/01/2018 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 43 34
א' 2017-2018 שיר"ן -מתווכים הסוכנות היהודית 14/01/2018 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 41 32
א' 2017-2018 בנק יהב בנק ישראל 15/01/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 25 34
א' 2017-2018 ר. א. והגבייה שיר"ן -מתווכים 21/01/2018 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 46 49
א' 2017-2018 מובילאיי א האוניברסיטה 23/01/2018 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 48 37
א' 2017-2018 חברת החשמל אינטל ירושלים 23/01/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 41 42
א' 2017-2018 בנק יהב הסוכנות היהודית 24/01/2018 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 30 44
א' 2017-2018 אינטל ירושלים האוניברסיטה 28/01/2018 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 41 44
א' 2017-2018 מובילאיי א שיר"ן -מתווכים 28/01/2018 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 46 33
א' 2017-2018 בנק יהב ר. א. והגבייה 29/01/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 49 59
א' 2017-2018 חברת החשמל בנק ישראל 30/01/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 35 40
א' 2017-2018 בנק ישראל הסוכנות היהודית 04/02/2018 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 26 35
א' 2017-2018 אינטל ירושלים שיר"ן -מתווכים 04/02/2018 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 38 37
א' 2017-2018 חברת החשמל האוניברסיטה 04/02/2018 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 31 43
א' 2017-2018 מובילאיי א בנק יהב 05/02/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 36
א' 2017-2018 האוניברסיטה שיר"ן -מתווכים 11/02/2018 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 48 37
א' 2017-2018 בנק ישראל ר. א. והגבייה 11/02/2018 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 46 23
א' 2017-2018 אינטל ירושלים בנק יהב 12/02/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 30 32
א' 2017-2018 חברת החשמל הסוכנות היהודית 14/02/2018 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 31 25
א' 2017-2018 חברת החשמל ר. א. והגבייה 25/02/2018 ראשון 19:30 אולם חוות הנוער 36 32
א' 2017-2018 שיר"ן -מתווכים בנק יהב 27/02/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 45 33
א' 2017-2018 ר. א. והגבייה מובילאיי א 04/03/2018 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 41 39
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית אינטל ירושלים 04/03/2018 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 42 41
א' 2017-2018 האוניברסיטה בנק ישראל 04/03/2018 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 32 18
א' 2017-2018 חברת החשמל בנק יהב 07/03/2018 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 32 28
א' 2017-2018 חברת החשמל מובילאיי א 11/03/2018 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 24 42
א' 2017-2018 ר. א. והגבייה אינטל ירושלים 11/03/2018 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 41 44
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית האוניברסיטה 11/03/2018 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 20 40
א' 2017-2018 שיר"ן -מתווכים בנק ישראל 13/03/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 21 33
א' 2017-2018 בנק ישראל אינטל ירושלים 18/03/2018 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה
א' 2017-2018 האוניברסיטה בנק יהב 19/03/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2017-2018 חברת החשמל שיר"ן -מתווכים 19/03/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית ר. א. והגבייה 20/03/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2017-2018 בנק ישראל מובילאיי א 20/03/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית מובילאיי א 25/03/2018 ראשון 18:30 אולם חוות הנוער


 

t31

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 הדסה+ימית 20 20 0 0 0 1.160 827 333 40
2013-2014 הדסה+ימית 18 18 0 0 0 1.236 836 400 36
2014-2015 ר. א. והגבייה 20 16 4 0 0 1.005 898 107 36
2014-2015 בית הלוחם 20 14 6 0 0 1.035 870 165 34
2011-2012 משטרת י-ם 20 14 6 0 0 853 829 24 34
2010-2011 משטרת י-ם 18 15 3 0 0 858 744 114 33
2014-2015 האוניברסיטה 20 13 7 0 0 957 855 102 33
2009-2010 סיסקו 20 13 7 0 0 974 897 77 33
2009-2010 משטרת י-ם 20 13 7 0 0 909 840 69 33
2014-2015 בנק הפועלים 20 13 7 0 0 918 873 45 33
2010-2011 הדסה+ימית 18 14 4 0 0 954 714 240 32
2014-2015 הסוכנות היהודית 20 12 8 0 0 888 753 135 32
2011-2012 סיסקו 20 13 6 1 0 948 850 98 32
2015-2016 ע. ירושלים 18 13 5 0 0 965 740 225 31
2015-2016 בנק ישראל 18 13 5 0 0 775 632 143 31
2013-2014 משטרת י-ם 18 13 5 0 0 858 715 143 31
2015-2016 האוניברסיטה 18 13 5 0 0 748 607 141 31
2016-2017 איילון-שלהבת 18 13 5 0 0 806 704 102 31
2013-2014 סיסקו 18 13 5 0 0 836 758 78 31
2016-2017 משרד הבריאות 18 13 5 0 0 846 792 54 31
2009-2010 בנק הפועלים 20 11 9 0 0 895 947 -52 31
2010-2011 בנק הפועלים 18 12 6 0 0 811 678 133 30
2010-2011 אמדוקס-ירושלים 18 12 6 0 0 742 658 84 30
2016-2017 שיר"ן -מתווכים 18 12 6 0 0 767 707 60 30
2011-2012 אמדוקס-ירושלים 20 10 10 0 0 933 882 51 30
2015-2016 שיר"ן -מתווכים 18 12 6 0 0 770 721 49 30
2011-2012 לשכת עורכי הדין 20 10 10 0 0 842 825 17 30
2009-2010 מ. רוה"מ א 20 10 10 0 0 884 945 -61 30
2013-2014 אמדוקס-ירושלים 18 11 7 0 0 910 820 90 29
2010-2011 ה.בתי המשפט 18 11 7 0 0 852 793 59 29
2013-2014 לשכת עורכי הדין 18 11 7 0 0 776 769 7 29
2014-2015 רשות האוכלוסין 20 10 9 1 0 897 907 -10 29
2011-2012 האוניברסיטה 20 9 11 0 0 835 853 -18 29
2009-2010 האוניברסיטה 20 9 11 0 0 866 899 -33 29
2016-2017 האוניברסיטה 18 10 8 0 0 831 764 67 28
2016-2017 ר. א. והגבייה 18 10 8 0 0 835 818 17 28
2009-2010 אמדוקס-ירושלים 20 8 12 0 0 859 890 -31 28
2015-2016 רשות האוכלוסין 18 10 7 1 0 815 751 64 27
2015-2016 הסוכנות היהודית 18 9 9 0 0 666 656 10 27
2014-2015 ע. ירושלים 20 7 13 0 0 916 983 -67 27
2014-2015 מובילאיי א 20 7 13 0 0 897 965 -68 27
2017-2018 בנק ישראל 14 12 2 0 0 490 420 70 26
2015-2016 מובילאיי א 18 8 10 0 0 660 654 6 26
2016-2017 רשות האוכלוסין 18 9 8 1 0 696 749 -53 26
2009-2010 ה.בתי המשפט 20 8 10 2 0 870 945 -75 26
2014-2015 שיר"ן -מתווכים 20 6 14 0 0 904 1.034 -130 26
2011-2012 ה.בתי המשפט 20 6 14 0 0 859 1.063 -204 26
2016-2017 מובילאיי א 18 7 11 0 0 853 797 56 25
2010-2011 סיסקו 18 7 11 0 0 727 734 -7 25
2011-2012 בנק הפועלים 20 7 11 2 0 822 867 -45 25
2009-2010 בנק לאומי 20 5 15 0 0 819 927 -108 25
2010-2011 האוניברסיטה 18 7 11 0 0 680 800 -120 25
2014-2015 מ. רוה"מ א 20 5 15 0 0 835 974 -139 25
2014-2015 משרד החוץ 20 7 11 2 0 814 954 -140 25
2017-2018 מובילאיי א 14 10 4 0 0 544 485 59 24
2016-2017 הסוכנות היהודית 18 6 12 0 0 674 734 -60 24
2017-2018 האוניברסיטה 15 8 7 0 0 568 529 39 23
2017-2018 אינטל ירושלים 15 8 7 0 0 595 562 33 23
2017-2018 שיר"ן -מתווכים 15 8 7 0 0 577 545 32 23
2013-2014 ה.בתי המשפט 18 6 11 1 0 856 908 -52 23
2016-2017 מ. רוה"מ א 18 6 11 1 0 632 744 -112 23
2013-2014 משרד החוץ 18 5 13 0 0 857 1.007 -150 23
2011-2012 מ. רוה"מ א 20 4 15 1 0 843 1.022 -179 23
2016-2017 עורכי הדין 18 4 14 0 0 607 738 -131 22
2017-2018 ר. א. והגבייה 15 6 9 0 0 588 668 -80 21
2015-2016 מ. רוה"מ א 18 5 11 2 0 625 747 -122 21
2010-2011 מ. רוה"מ א 18 3 15 0 0 686 887 -201 21
2013-2014 האוניברסיטה 18 3 15 0 0 790 1.007 -217 21
2009-2010 הדסה+ימית 20 3 15 2 0 700 950 -250 21
2017-2018 הסוכנות היהודית 14 6 8 0 0 472 486 -14 20
2017-2018 חברת החשמל 15 5 10 0 0 504 556 -52 20
2017-2018 בנק יהב 15 3 12 0 0 534 621 -87 18
2010-2011 בנק לאומי 18 1 16 1 0 525 824 -299 18
2015-2016 בנק הפועלים 18 0 7 11 0 179 685 -506 7
2008-2009 משטרת י-ם 2 2 0 0 0 131 84 47 4
2012-2013 אמדוקס-ירושלים 2 2 0 0 0 40 0 40 4
2012-2013 משטרת י-ם 2 2 0 0 0 40 0 40 4
2008-2009 ה.בתי המשפט 2 2 0 0 0 120 95 25 4
2012-2013 הדסה+ימית 2 2 0 0 0 122 97 25 4
2012-2013 סיסקו 2 2 0 0 0 117 97 20 4
2008-2009 בנק לאומי 2 1 1 0 0 116 108 8 3
2008-2009 האוניברסיטה 2 1 1 0 0 65 60 5 3
2008-2009 מ. רוה"מ א 2 1 1 0 0 100 110 -10 3
2012-2013 לשכת עורכי הדין 1 1 0 0 0 60 45 15 2
2008-2009 חברת בזק 2 0 2 0 0 94 116 -22 2
2012-2013 האוניברסיטה 2 0 2 0 0 97 122 -25 2
2008-2009 הדסה+ימית 1 0 1 0 0 55 56 -1 1
2008-2009 סיסקו 1 0 1 0 0 50 60 -10 1
2012-2013 ה.בתי המשפט 1 0 1 0 0 45 60 -15 1
2008-2009 בנק ישראל 2 0 1 1 0 30 60 -30 1
2012-2013 משרד החוץ 2 0 0 2 0 0 40 -40 0