כדורסל גברים – דרג א

 

31

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2019-2020 האוניברסיטה משרד הבריאות 03/11/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 43
א' 2019-2020 ע. ירושלים מ.ר.ה 03/11/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 26 46
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית חברת החשמל 04/11/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 30 23
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח ר. א. והגבייה 05/11/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 49 29
א' 2019-2020 האוניברסיטה ר. א. והגבייה 10/11/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 46 24
א' 2019-2020 ע. ירושלים חברת החשמל 10/11/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 38 40
א' 2019-2020 בנק ישראל מ.ר.ה 10/11/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 24 39
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ה. ח. לביטוח 12/11/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 39 44
א' 2019-2020 ע. ירושלים ה. ח. לביטוח 17/11/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 34 47
א' 2019-2020 בנק ישראל משרד הבריאות 17/11/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 47 28
א' 2019-2020 מ.ר.ה חברת החשמל 19/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 42 37
א' 2019-2020 ע. ירושלים האוניברסיטה 24/11/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 36 42
א' 2019-2020 בנק ישראל חברת החשמל 26/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 31 36
א' 2019-2020 מ.ר.ה ה. ח. לביטוח 26/11/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 43 37
א' 2019-2020 משרד הבריאות ר. א. והגבייה 27/11/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 38 43
א' 2019-2020 משרד הבריאות הסוכנות היהודית 01/12/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 39 33
א' 2019-2020 בנק ישראל ר. א. והגבייה 01/12/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 45 37
א' 2019-2020 מ.ר.ה האוניברסיטה 02/12/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 43 32
א' 2019-2020 חברת החשמל האוניברסיטה 08/12/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 49 51
א' 2019-2020 בנק ישראל ה. ח. לביטוח 08/12/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 26 54
א' 2019-2020 משרד הבריאות ע. ירושלים 10/12/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 44 58
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה הסוכנות היהודית 10/12/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 42 40
א' 2019-2020 משרד הבריאות מ.ר.ה 15/12/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 29 62
א' 2019-2020 בנק ישראל הסוכנות היהודית 15/12/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 38 24
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח האוניברסיטה 16/12/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 33
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה ע. ירושלים 17/12/2019 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 60 37
א' 2019-2020 חברת החשמל משרד הבריאות 29/12/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ע. ירושלים 29/12/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 36 47
א' 2019-2020 בנק ישראל האוניברסיטה 29/12/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 34 21
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה מ.ר.ה 31/12/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2019-2020 בנק ישראל ע. ירושלים 05/01/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 51 31
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית מ.ר.ה 05/01/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 29 31
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה חברת החשמל 05/01/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח משרד הבריאות 07/01/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 52 39
א' 2019-2020 האוניברסיטה הסוכנות היהודית 12/01/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 38 28
א' 2019-2020 חברת החשמל ה. ח. לביטוח 15/01/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה האוניברסיטה 19/01/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 37
א' 2019-2020 משרד הבריאות בנק ישראל 19/01/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 32 38
א' 2019-2020 חברת החשמל ע. ירושלים 21/01/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 49 52
א' 2019-2020 מ.ר.ה בנק ישראל 26/01/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 33 32
א' 2019-2020 משרד הבריאות האוניברסיטה 26/01/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 40
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה ה. ח. לביטוח 28/01/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 28 32
א' 2019-2020 חברת החשמל הסוכנות היהודית 29/01/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 34 32
א' 2019-2020 מ.ר.ה ע. ירושלים 02/02/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 49 33
א' 2019-2020 משרד הבריאות ה. ח. לביטוח 02/02/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 25 51
א' 2019-2020 חברת החשמל ר. א. והגבייה 04/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 38 33
א' 2019-2020 מ.ר.ה האוניברסיטה 09/02/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 36 22
א' 2019-2020 ע. ירושלים הסוכנות היהודית 09/02/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 35 32
א' 2019-2020 בנק ישראל ה. ח. לביטוח 09/02/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 30 39
א' 2019-2020 משרד הבריאות חברת החשמל 09/02/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 31 29
א' 2019-2020 בנק ישראל חברת החשמל 16/02/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 27
א' 2019-2020 ע. ירושלים ר. א. והגבייה 16/02/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2019-2020 מ.ר.ה הסוכנות היהודית 16/02/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 55 25
א' 2019-2020 האוניברסיטה ה. ח. לביטוח 19/02/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 29 43
א' 2019-2020 האוניברסיטה חברת החשמל 23/02/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 37
א' 2019-2020 ע. ירושלים משרד הבריאות 23/02/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 32 40
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ר. א. והגבייה 25/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 43 47
א' 2019-2020 מ.ר.ה ה. ח. לביטוח 25/02/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 32 31
א' 2019-2020 ע. ירושלים בנק ישראל 01/03/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 26 57
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית משרד הבריאות 01/03/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 34 29
א' 2019-2020 מ.ר.ה ר. א. והגבייה 03/03/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 63 41
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח חברת החשמל 03/03/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 39 34
א' 2019-2020 מ.ר.ה חברת החשמל 07/06/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית בנק ישראל 07/06/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 האוניברסיטה ע. ירושלים 07/06/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה משרד הבריאות 07/06/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח הסוכנות היהודית 10/06/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח ע. ירושלים 14/06/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה בנק ישראל 14/06/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 מ.ר.ה משרד הבריאות 14/06/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית האוניברסיטה 14/06/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 בנק ישראל האוניברסיטה 17/06/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה


 

t31

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 הדסה+ימית 20 20 0 0 0 1.160 827 333 40
2013-2014 הדסה+ימית 18 18 0 0 0 1.236 836 400 36
2014-2015 ר. א. והגבייה 20 16 4 0 0 1.005 898 107 36
2014-2015 בית הלוחם 20 14 6 0 0 1.035 870 165 34
2011-2012 משטרת י-ם 20 14 6 0 0 853 829 24 34
2018-2019 ל.מתווכים-שיר"ן 18 15 3 0 0 805 634 171 33
2010-2011 משטרת י-ם 18 15 3 0 0 858 744 114 33
2014-2015 האוניברסיטה 20 13 7 0 0 957 855 102 33
2009-2010 משטרת י-ם 20 13 7 0 0 909 840 69 33
2014-2015 בנק הפועלים 20 13 7 0 0 918 873 45 33
2010-2011 הדסה+ימית 18 14 4 0 0 954 714 240 32
2014-2015 הסוכנות היהודית 20 12 8 0 0 888 753 135 32
2015-2016 ע. ירושלים 18 13 5 0 0 965 740 225 31
2015-2016 בנק ישראל 18 13 5 0 0 775 632 143 31
2013-2014 משטרת י-ם 18 13 5 0 0 858 715 143 31
2015-2016 האוניברסיטה 18 13 5 0 0 748 607 141 31
2018-2019 עורכי הדין 18 13 5 0 0 725 636 89 31
2018-2019 בנק ישראל 18 13 5 0 0 621 534 87 31
2016-2017 משרד הבריאות 18 13 5 0 0 846 792 54 31
2009-2010 בנק הפועלים 20 11 9 0 0 895 947 -52 31
2010-2011 בנק הפועלים 18 12 6 0 0 811 678 133 30
2010-2011 אמדוקס-ירושלים 18 12 6 0 0 742 658 84 30
2016-2017 ל.מתווכים-שיר"ן 18 12 6 0 0 767 707 60 30
2011-2012 אמדוקס-ירושלים 20 10 10 0 0 933 882 51 30
2015-2016 ל.מתווכים-שיר"ן 18 12 6 0 0 770 721 49 30
2011-2012 לשכת עורכי הדין 20 10 10 0 0 842 825 17 30
2009-2010 מ. רוה"מ א 20 10 10 0 0 884 945 -61 30
2013-2014 אמדוקס-ירושלים 18 11 7 0 0 910 820 90 29
2017-2018 בנק ישראל 16 13 3 0 0 555 479 76 29
2010-2011 ה.בתי המשפט 18 11 7 0 0 852 793 59 29
2013-2014 לשכת עורכי הדין 18 11 7 0 0 776 769 7 29
2014-2015 רשות האוכלוסין 20 10 9 1 0 897 907 -10 29
2011-2012 האוניברסיטה 20 9 11 0 0 835 853 -18 29
2009-2010 האוניברסיטה 20 9 11 0 0 866 899 -33 29
2019-2020 מ.ר.ה 14 14 0 0 0 594 398 196 28
2018-2019 האוניברסיטה 18 10 8 0 0 671 578 93 28
2016-2017 האוניברסיטה 18 10 8 0 0 831 764 67 28
2016-2017 ר. א. והגבייה 18 10 8 0 0 835 818 17 28
2018-2019 חברת החשמל 18 10 8 0 0 603 601 2 28
2009-2010 אמדוקס-ירושלים 20 8 12 0 0 859 890 -31 28
2015-2016 רשות האוכלוסין 18 10 7 1 0 815 751 64 27
2017-2018 מובילאיי א 16 11 5 0 0 603 548 55 27
2018-2019 ר. א. והגבייה 18 11 5 2 0 649 625 24 27
2015-2016 הסוכנות היהודית 18 9 9 0 0 666 656 10 27
2014-2015 ע. ירושלים 20 7 13 0 0 916 983 -67 27
2014-2015 מובילאיי א 20 7 13 0 0 897 965 -68 27
2019-2020 ה. ח. לביטוח 14 12 2 0 0 578 421 157 26
2015-2016 מובילאיי א 18 8 10 0 0 660 654 6 26
2018-2019 הסוכנות היהודית 18 8 10 0 0 623 655 -32 26
2016-2017 רשות האוכלוסין 18 9 8 1 0 696 749 -53 26
2009-2010 ה.בתי המשפט 20 8 10 2 0 870 945 -75 26
2014-2015 ל.מתווכים-שיר"ן 20 6 14 0 0 904 1.034 -130 26
2011-2012 ה.בתי המשפט 20 6 14 0 0 859 1.063 -204 26
2016-2017 מובילאיי א 18 7 11 0 0 853 797 56 25
2017-2018 האוניברסיטה 16 9 7 0 0 605 554 51 25
2017-2018 אינטל ירושלים 16 9 7 0 0 631 594 37 25
2011-2012 בנק הפועלים 20 7 11 2 0 822 867 -45 25
2009-2010 בנק לאומי 20 5 15 0 0 819 927 -108 25
2010-2011 האוניברסיטה 18 7 11 0 0 680 800 -120 25
2014-2015 מ. רוה"מ א 20 5 15 0 0 835 974 -139 25
2014-2015 משרד החוץ 20 7 11 2 0 814 954 -140 25
2017-2018 ל.מתווכים-שיר"ן 16 8 8 0 0 612 587 25 24
2016-2017 הסוכנות היהודית 18 6 12 0 0 674 734 -60 24
2013-2014 ה.בתי המשפט 18 6 11 1 0 856 908 -52 23
2017-2018 ר. א. והגבייה 16 7 9 0 0 634 704 -70 23
2016-2017 מ. רוה"מ א 18 6 11 1 0 632 744 -112 23
2013-2014 משרד החוץ 18 5 13 0 0 857 1.007 -150 23
2011-2012 מ. רוה"מ א 20 4 15 1 0 843 1.022 -179 23
2017-2018 הסוכנות היהודית 16 6 10 0 0 538 568 -30 22
2017-2018 חברת החשמל 16 6 10 0 0 546 591 -45 22
2016-2017 עורכי הדין 18 4 14 0 0 607 738 -131 22
2019-2020 בנק ישראל 13 8 5 0 0 497 427 70 21
2015-2016 מ. רוה"מ א 18 5 11 2 0 625 747 -122 21
2018-2019 חברת בזק 18 3 15 0 0 660 797 -137 21
2018-2019 משרד הבריאות 18 3 15 0 0 624 766 -142 21
2010-2011 מ. רוה"מ א 18 3 15 0 0 686 887 -201 21
2013-2014 האוניברסיטה 18 3 15 0 0 790 1.007 -217 21
2009-2010 הדסה+ימית 20 3 15 2 0 700 950 -250 21
2019-2020 חברת החשמל 15 6 8 1 0 473 487 -14 20
2018-2019 עובדי הכנסת 18 4 12 2 0 539 694 -155 20
2019-2020 האוניברסיטה 13 6 7 0 0 472 494 -22 19
2019-2020 ע. ירושלים 14 5 9 0 0 505 593 -88 19
2017-2018 בנק יהב 16 3 13 0 0 559 658 -99 19
2010-2011 בנק לאומי 18 1 16 1 0 525 824 -299 18
2019-2020 משרד הבריאות 14 4 9 1 0 454 576 -122 17
2019-2020 ר. א. והגבייה 14 5 6 3 0 428 528 -100 16
2019-2020 הסוכנות היהודית 13 2 11 0 0 425 502 -77 15
2015-2016 בנק הפועלים 18 0 7 11 0 179 685 -506 7
2008-2009 משטרת י-ם 2 2 0 0 0 131 84 47 4
2012-2013 אמדוקס-ירושלים 2 2 0 0 0 40 0 40 4
2012-2013 משטרת י-ם 2 2 0 0 0 40 0 40 4
2008-2009 ה.בתי המשפט 2 2 0 0 0 120 95 25 4
2012-2013 הדסה+ימית 2 2 0 0 0 122 97 25 4
2008-2009 בנק לאומי 2 1 1 0 0 116 108 8 3
2008-2009 האוניברסיטה 2 1 1 0 0 65 60 5 3
2008-2009 מ. רוה"מ א 2 1 1 0 0 100 110 -10 3
2012-2013 לשכת עורכי הדין 1 1 0 0 0 60 45 15 2
2008-2009 חברת בזק 2 0 2 0 0 94 116 -22 2
2012-2013 האוניברסיטה 2 0 2 0 0 97 122 -25 2
2008-2009 הדסה+ימית 1 0 1 0 0 55 56 -1 1
2012-2013 ה.בתי המשפט 1 0 1 0 0 45 60 -15 1
2008-2009 בנק ישראל 2 0 1 1 0 30 60 -30 1
2012-2013 משרד החוץ 2 0 0 2 0 0 40 -40 0