כדורסל גברים – דרג ב

 

32

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי סיטאדיס ישראל 03/11/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 24 48
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת רשות האוכלוסין 03/11/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 35 43
ב' 2019-2020 חברת בזק בנק יהב 04/11/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 35 47
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א בנק יהב 11/11/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 43 39
ב' 2019-2020 בנק לאומי סיטאדיס ישראל 11/11/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 28 33
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי רשות האוכלוסין 12/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 26 47
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת חברת בזק 13/11/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 32 21
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל רשות האוכלוסין 17/11/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 28 21
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א עובדי הכנסת 17/11/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 38
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי חברת בזק 20/11/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 42 43
ב' 2019-2020 בנק לאומי רשות האוכלוסין 25/11/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 37 44
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל חברת בזק 25/11/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 38 20
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין בנק יהב 27/11/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 34 40
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי מ. רוה"מ א 27/11/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 16 45
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל מ. רוה"מ א 01/12/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 38 29
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין עובדי הכנסת 01/12/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 35 34
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין חברת בזק 02/12/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 55 49
ב' 2019-2020 בנק לאומי בנק יהב 04/12/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 34 26
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין ה. ל. לאומי 08/12/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 48 52
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין מ. רוה"מ א 09/12/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 39
ב' 2019-2020 בנק לאומי חברת בזק 09/12/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 35
ב' 2019-2020 בנק לאומי עובדי הכנסת 15/12/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 32 19
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין סיטאדיס ישראל 15/12/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 28 36
ב' 2019-2020 חברת בזק מ. רוה"מ א 16/12/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 20 56
ב' 2019-2020 בנק יהב ה. ל. לאומי 18/12/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 47 26
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 29/12/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 43 18
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין מ.א. מטה בנימין 30/12/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 30
ב' 2019-2020 בנק יהב סיטאדיס ישראל 01/01/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 36 26
ב' 2019-2020 בנק לאומי מ. רוה"מ א 01/01/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 24 30
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת סיטאדיס ישראל 05/01/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 21 32
ב' 2019-2020 חברת בזק מ.א. מטה בנימין 06/01/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 33
ב' 2019-2020 בנק יהב רשות האוכלוסין 06/01/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 37 48
ב' 2019-2020 בנק לאומי ה. ל. לאומי 08/01/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 44 33
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א מ.א. מטה בנימין 12/01/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 55 31
ב' 2019-2020 בנק יהב עובדי הכנסת 15/01/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 29 39
ב' 2019-2020 בנק לאומי מ.א. מטה בנימין 15/01/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 33 48
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין ה. ל. לאומי 19/01/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 51 26
ב' 2019-2020 חברת בזק עובדי הכנסת 20/01/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 19 35
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין בנק לאומי 20/01/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 44 46
ב' 2019-2020 בנק יהב מ. רוה"מ א 22/01/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 22 29
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל בנק לאומי 26/01/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 36 33
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין מ. רוה"מ א 27/01/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין עובדי הכנסת 27/01/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 28
ב' 2019-2020 בנק יהב חברת בזק 29/01/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 36 30
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל ה. ל. לאומי 02/02/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 50 21
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין חברת בזק 03/02/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 42 44
ב' 2019-2020 בנק לאומי מ. רוה"מ א 03/02/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 20 44
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין בנק יהב 05/02/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 41 35
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל מ. רוה"מ א 10/02/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 39 33
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 10/02/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 23 32
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין רשות האוכלוסין 12/02/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2019-2020 בנק לאומי חברת בזק 12/02/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 36 25
ב' 2019-2020 בנק לאומי רשות האוכלוסין 17/02/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 48 51
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א חברת בזק 18/02/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 37 31
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל עובדי הכנסת 18/02/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 33 26
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי בנק יהב 19/02/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 27 40
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א רשות האוכלוסין 23/02/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 44 31
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל חברת בזק 24/02/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 22 27
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי מ.א. מטה בנימין 24/02/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 45 37
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת בנק יהב 26/02/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 30 27
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת מ.א. מטה בנימין 03/03/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי בנק לאומי 04/03/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 25 39
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל בנק יהב 25/03/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 44 41
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א ה. ל. לאומי 02/06/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 בנק יהב מ.א. מטה בנימין 03/06/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל רשות האוכלוסין 03/06/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 חברת בזק ה. ל. לאומי 08/06/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל מ.א. מטה בנימין 09/06/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת מ. רוה"מ א 10/06/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 בנק יהב בנק לאומי 10/06/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 חברת בזק רשות האוכלוסין 14/06/2020 ראשון 20:30 אולם חוות הנוער
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת בנק לאומי 14/06/2020 ראשון 21:30 אולם חוות הנוער


 

t32

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 בנק ישראל 20 18 2 0 0 907 667 240 38
2010-2011 לשכת עורכי הדין 22 16 6 0 0 942 790 152 38
2009-2010 בית הלוחם 20 17 3 0 0 1.026 723 303 37
2009-2010 ל.מתווכים-שיר"ן 20 17 3 0 0 915 715 200 37
2012-2013 משרד החוץ 20 16 4 0 0 956 793 163 36
2010-2011 בית הלוחם 22 14 8 0 0 970 871 99 36
2013-2014 אינטל ירושלים 20 15 5 0 0 1.151 985 166 35
2014-2015 בנק ישראל 18 16 2 0 0 767 559 208 34
2013-2014 בנק הפועלים 20 14 6 0 0 1.005 905 100 34
2011-2012 רשות האוכלוסין 20 14 6 0 0 948 854 94 34
2012-2013 בנק הפועלים 20 14 6 0 0 1.061 975 86 34
2012-2013 בית הלוחם 20 13 7 0 0 968 835 133 33
2011-2012 בית הלוחם 20 13 7 0 0 885 753 132 33
2015-2016 לשכת הבריאות 18 14 4 0 0 798 596 202 32
2013-2014 בית הלוחם 20 12 8 0 0 965 819 146 32
2013-2014 הסוכנות היהודית 20 12 8 0 0 935 820 115 32
2009-2010 לשכת עורכי הדין 20 12 8 0 0 859 817 42 32
2010-2011 חברת בזק 22 10 12 0 0 937 899 38 32
2010-2011 ל.מתווכים-שיר"ן 22 10 12 0 0 930 944 -14 32
2010-2011 משרד החינוך 22 10 12 0 0 964 999 -35 32
2018-2019 מ.ר.ה 16 15 1 0 0 734 423 311 31
2017-2018 עורכי הדין 16 15 1 0 0 692 408 284 31
2018-2019 ה. ח. לביטוח 16 15 1 0 0 751 525 226 31
2011-2012 ל.מתווכים-שיר"ן 20 11 9 0 0 840 776 64 31
2011-2012 מובילאיי א 20 11 9 0 0 894 883 11 31
2010-2011 בנק ישראל 22 9 13 0 0 818 818 0 31
2011-2012 משרד החינוך 20 11 9 0 0 825 832 -7 31
2009-2010 חברת בזק 20 11 9 0 0 852 867 -15 31
2012-2013 רשות האוכלוסין 20 12 6 2 0 927 864 63 30
2012-2013 מובילאיי א 20 10 10 0 0 1.036 975 61 30
2009-2010 בנק ישראל 20 10 10 0 0 845 799 46 30
2013-2014 מ. רוה"מ א 20 10 10 0 0 976 936 40 30
2012-2013 משרד החינוך 20 10 10 0 0 862 850 12 30
2010-2011 בנק ירושלים 22 10 10 2 0 783 880 -97 30
2010-2011 חברת החשמל 22 10 10 2 0 814 937 -123 30
2016-2017 חברת החשמל 16 13 3 0 0 577 430 147 29
2016-2017 בנק יהב 16 13 3 0 0 696 554 142 29
2015-2016 עורכי הדין 18 11 7 0 0 675 634 41 29
2009-2010 חברת החשמל 20 9 11 0 0 738 749 -11 29
2012-2013 ל.מתווכים-שיר"ן 20 9 11 0 0 829 862 -33 29
2012-2013 מ. רוה"מ א 20 9 11 0 0 836 879 -43 29
2010-2011 ע. ירושלים 22 7 15 0 0 827 942 -115 29
2017-2018 עובדי הכנסת 16 12 4 0 0 618 443 175 28
2017-2018 חברת בזק 16 12 4 0 0 668 537 131 28
2014-2015 חברת בזק 18 10 8 0 0 849 790 59 28
2015-2016 חברת החשמל 18 12 4 2 0 634 651 -17 28
2013-2014 רשות האוכלוסין 20 10 8 2 0 871 891 -20 28
2013-2014 מובילאיי א 20 8 12 0 0 942 994 -52 28
2013-2014 ל.מתווכים-שיר"ן 20 8 12 0 0 844 1.011 -167 28
2015-2016 מינהל יו"ש 18 9 9 0 0 661 616 45 27
2015-2016 חברת בזק 18 9 9 0 0 787 765 22 27
2014-2015 בנק לאומי 18 9 9 0 0 784 776 8 27
2014-2015 חברת החשמל 18 9 9 0 0 689 685 4 27
2014-2015 מינהל יו"ש 18 9 9 0 0 715 733 -18 27
2014-2015 עורכי הדין 18 9 9 0 0 681 741 -60 27
2009-2010 משרד החינוך 20 7 13 0 0 711 913 -202 27
2018-2019 בנק יהב 16 10 6 0 0 670 545 125 26
2019-2020 סיטאדיס ישראל 14 12 2 0 0 503 388 115 26
2019-2020 רשות האוכלוסין 14 12 2 0 0 577 462 115 26
2018-2019 מ. רוה"מ א 16 10 6 0 0 608 529 79 26
2017-2018 מ. רוה"מ א 16 10 6 0 0 585 518 67 26
2015-2016 משרד החינוך 18 9 8 1 0 715 712 3 26
2012-2013 חברת בזק 20 6 14 0 0 905 981 -76 26
2011-2012 בנק לאומי 20 6 14 0 0 845 1.016 -171 26
2011-2012 חברת בזק 20 6 14 0 0 669 849 -180 26
2019-2020 מ. רוה"מ א 14 11 3 0 0 548 393 155 25
2016-2017 בנק לאומי 16 10 5 1 0 638 552 86 25
2016-2017 חברת בזק 16 9 7 0 0 682 607 75 25
2015-2016 בנק לאומי 18 7 11 0 0 759 746 13 25
2009-2010 בנק ירושלים 20 7 11 2 0 774 859 -85 25
2014-2015 משרד החינוך 18 7 11 0 0 628 733 -105 25
2013-2014 משרד החינוך 20 5 15 0 0 767 931 -164 25
2018-2019 בנק לאומי 16 8 8 0 0 640 546 94 24
2017-2018 בנק לאומי 16 8 8 0 0 548 480 68 24
2014-2015 מ. המשפטים 18 6 12 0 0 741 767 -26 24
2009-2010 ע. ירושלים 20 4 16 0 0 796 943 -147 24
2012-2013 בנק לאומי 20 4 16 0 0 735 953 -218 24
2018-2019 מ.א. מטה בנימין 16 8 7 1 0 638 637 1 23
2016-2017 מינהל יו"ש 16 7 9 0 0 491 515 -24 23
2017-2018 ה. ל. לאומי 16 7 9 0 0 580 607 -27 23
2016-2017 משרד החינוך 16 6 10 0 0 600 695 -95 22
2019-2020 בנק לאומי 14 7 7 0 0 494 493 1 21
2017-2018 משרד החינוך 16 5 11 0 0 439 636 -197 21
2013-2014 בנק ישראל 20 2 17 1 0 650 938 -288 21
2019-2020 בנק יהב 14 6 8 0 0 502 486 16 20
2011-2012 בנק ירושלים 20 4 12 4 0 593 776 -183 20
2019-2020 עובדי הכנסת 14 6 7 1 0 412 416 -4 19
2016-2017 משרד החוץ 16 4 11 1 0 529 591 -62 19
2018-2019 ה. ל. לאומי 16 3 13 0 0 503 647 -144 19
2011-2012 חברת החשמל 20 2 15 3 0 618 821 -203 19
2015-2016 משרד החוץ 18 2 15 1 0 479 784 -305 19
2019-2020 חברת בזק 14 4 10 0 0 440 551 -111 18
2014-2015 משרד האוצר 18 3 12 3 0 493 692 -199 18
2016-2017 בנק הפועלים 16 5 7 4 0 472 609 -137 17
2019-2020 ה. ל. לאומי 14 2 12 0 0 404 614 -210 16
2017-2018 משרד החוץ 16 2 12 2 0 369 627 -258 16
2018-2019 מינהל יו"ש 16 2 12 2 0 354 641 -287 16
2019-2020 מ.א. מטה בנימין 14 3 9 2 0 430 507 -77 15
2015-2016 מ. המשפטים 18 1 13 4 0 475 714 -239 15
2017-2018 מינהל יו"ש 16 1 13 2 0 355 598 -243 15
2018-2019 משרד החינוך 16 1 13 2 0 329 734 -405 15