בחרו עמוד

כדורסל גברים – דרג ב

 

32

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2017-2018 משרד החוץ עובדי הכנסת 29/10/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 17 46
ב' 2017-2018 ה. ל. לאומי עורכי הדין 30/10/2017 שני 21:30 מתנ"ס גילה 20 49
ב' 2017-2018 מינהל יו"ש חברת בזק 30/10/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 24 36
ב' 2017-2018 משרד החינוך מ. רוה"מ א 31/10/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 10 54
ב' 2017-2018 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 05/11/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 25 36
ב' 2017-2018 בנק לאומי עורכי הדין 06/11/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 16 26
ב' 2017-2018 משרד החוץ משרד החינוך 07/11/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 25 35
ב' 2017-2018 מינהל יו"ש מ. רוה"מ א 08/11/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 21 43
ב' 2017-2018 עורכי הדין עובדי הכנסת 12/11/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 44 30
ב' 2017-2018 בנק לאומי חברת בזק 13/11/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 29 42
ב' 2017-2018 ה. ל. לאומי משרד החינוך 14/11/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 50 23
ב' 2017-2018 חברת בזק מ. רוה"מ א 19/11/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 32 50
ב' 2017-2018 ה. ל. לאומי מינהל יו"ש 19/11/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 39 24
ב' 2017-2018 עורכי הדין משרד החינוך 21/11/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 54 32
ב' 2017-2018 בנק לאומי עובדי הכנסת 22/11/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 30 33
ב' 2017-2018 עורכי הדין מינהל יו"ש 26/11/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 49 16
ב' 2017-2018 בנק לאומי מ. רוה"מ א 27/11/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 28 30
ב' 2017-2018 חברת בזק משרד החוץ 28/11/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 59 22
ב' 2017-2018 עובדי הכנסת מינהל יו"ש 03/12/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 58 23
ב' 2017-2018 חברת בזק ה. ל. לאומי 05/12/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 40 33
ב' 2017-2018 בנק לאומי משרד החינוך 06/12/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 58 30
ב' 2017-2018 בנק לאומי משרד החוץ 11/12/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 40 24
ב' 2017-2018 חברת בזק עורכי הדין 11/12/2017 שני 21:30 מתנ"ס גילה 41 42
ב' 2017-2018 משרד החוץ ה. ל. לאומי 24/12/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 47 42
ב' 2017-2018 בנק לאומי מינהל יו"ש 25/12/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 40 30
ב' 2017-2018 מ. רוה"מ א עורכי הדין 27/12/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 14 47
ב' 2017-2018 עובדי הכנסת חברת בזק 27/12/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 30 45
ב' 2017-2018 משרד החוץ עורכי הדין 01/01/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 18 45
ב' 2017-2018 בנק לאומי ה. ל. לאומי 01/01/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 34 20
ב' 2017-2018 משרד החינוך חברת בזק 03/01/2018 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 36 45
ב' 2017-2018 מ. רוה"מ א עובדי הכנסת 03/01/2018 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 39 33
ב' 2017-2018 מ. רוה"מ א משרד החוץ 07/01/2018 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 45 25
ב' 2017-2018 משרד החינוך מינהל יו"ש 07/01/2018 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 22 12
ב' 2017-2018 מינהל יו"ש משרד החוץ 15/01/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 16
ב' 2017-2018 עובדי הכנסת משרד החינוך 16/01/2018 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 51 26
ב' 2017-2018 מ. רוה"מ א ה. ל. לאומי 16/01/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 37 25
ב' 2017-2018 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 21/01/2018 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 48 29
ב' 2017-2018 מ. רוה"מ א מינהל יו"ש 21/01/2018 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 33 24
ב' 2017-2018 חברת בזק בנק לאומי 23/01/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 41 36
ב' 2017-2018 משרד החינוך משרד החוץ 24/01/2018 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 33 27
ב' 2017-2018 עורכי הדין בנק לאומי 29/01/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 48 31
ב' 2017-2018 חברת בזק מינהל יו"ש 30/01/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 56 26
ב' 2017-2018 עובדי הכנסת משרד החוץ 31/01/2018 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 39 30
ב' 2017-2018 מ. רוה"מ א משרד החינוך 31/01/2018 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 37 39
ב' 2017-2018 עורכי הדין ה. ל. לאומי 04/02/2018 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 49 22
ב' 2017-2018 בנק לאומי מינהל יו"ש 05/02/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 34 28
ב' 2017-2018 עובדי הכנסת מ. רוה"מ א 07/02/2018 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 41 27
ב' 2017-2018 חברת בזק משרד החינוך 07/02/2018 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 38 18
ב' 2017-2018 עורכי הדין מינהל יו"ש 11/02/2018 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 42 38
ב' 2017-2018 ה. ל. לאומי משרד החוץ 11/02/2018 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 48 33
ב' 2017-2018 בנק לאומי משרד החינוך 12/02/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 46 28
ב' 2017-2018 ה. ל. לאומי חברת בזק 26/02/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 51 39
ב' 2017-2018 משרד החוץ מ. רוה"מ א 26/02/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 26 53
ב' 2017-2018 עורכי הדין מ. רוה"מ א 04/03/2018 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 45 22
ב' 2017-2018 משרד החוץ חברת בזק 05/03/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 27 50
ב' 2017-2018 ה. ל. לאומי בנק לאומי 05/03/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 38 33
ב' 2017-2018 משרד החינוך עובדי הכנסת 07/03/2018 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 19 41
ב' 2017-2018 עורכי הדין עובדי הכנסת 11/03/2018 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 34 30
ב' 2017-2018 מ. רוה"מ א חברת בזק 12/03/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 33 42
ב' 2017-2018 מינהל יו"ש ה. ל. לאומי 12/03/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 37 58
ב' 2017-2018 משרד החוץ בנק לאומי 13/03/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2017-2018 משרד החינוך ה. ל. לאומי 18/03/2018 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה
ב' 2017-2018 משרד החוץ מינהל יו"ש 18/03/2018 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה
ב' 2017-2018 עורכי הדין חברת בזק 18/03/2018 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה
ב' 2017-2018 מ. רוה"מ א בנק לאומי 21/03/2018 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה
ב' 2017-2018 חברת בזק עובדי הכנסת 21/03/2018 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה
ב' 2017-2018 מינהל יו"ש משרד החינוך 25/03/2018 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה
ב' 2017-2018 בנק לאומי עובדי הכנסת 25/03/2018 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה
ב' 2017-2018 ה. ל. לאומי מ. רוה"מ א 25/03/2018 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה
ב' 2017-2018 עורכי הדין משרד החוץ 25/03/2018 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה
ב' 2017-2018 עורכי הדין משרד החינוך 27/03/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה
ב' 2017-2018 מינהל יו"ש עובדי הכנסת 28/03/2018 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב


 

t32

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 בנק ישראל 20 18 2 0 0 907 667 240 38
2010-2011 לשכת עורכי הדין 22 16 6 0 0 942 790 152 38
2009-2010 בית הלוחם 20 17 3 0 0 1.026 723 303 37
2009-2010 שיר"ן -מתווכים 20 17 3 0 0 915 715 200 37
2012-2013 משרד החוץ 20 16 4 0 0 956 793 163 36
2010-2011 בית הלוחם 22 14 8 0 0 970 871 99 36
2013-2014 אינטל ירושלים 20 15 5 0 0 1.151 985 166 35
2014-2015 בנק ישראל 18 16 2 0 0 767 559 208 34
2013-2014 איילון-שלהבת 20 14 6 0 0 1.043 919 124 34
2013-2014 בנק הפועלים 20 14 6 0 0 1.005 905 100 34
2011-2012 רשות האוכלוסין 20 14 6 0 0 948 854 94 34
2012-2013 בנק הפועלים 20 14 6 0 0 1.061 975 86 34
2012-2013 בית הלוחם 20 13 7 0 0 968 835 133 33
2011-2012 בית הלוחם 20 13 7 0 0 885 753 132 33
2015-2016 לשכת הבריאות 18 14 4 0 0 798 596 202 32
2013-2014 בית הלוחם 20 12 8 0 0 965 819 146 32
2013-2014 הסוכנות היהודית 20 12 8 0 0 935 820 115 32
2009-2010 לשכת עורכי הדין 20 12 8 0 0 859 817 42 32
2010-2011 חברת בזק 22 10 12 0 0 937 899 38 32
2010-2011 שיר"ן -מתווכים 22 10 12 0 0 930 944 -14 32
2010-2011 משרד החינוך 22 10 12 0 0 964 999 -35 32
2011-2012 שיר"ן -מתווכים 20 11 9 0 0 840 776 64 31
2011-2012 מובילאיי א 20 11 9 0 0 894 883 11 31
2010-2011 בנק ישראל 22 9 13 0 0 818 818 0 31
2011-2012 משרד החינוך 20 11 9 0 0 825 832 -7 31
2009-2010 חברת בזק 20 11 9 0 0 852 867 -15 31
2012-2013 רשות האוכלוסין 20 12 6 2 0 927 864 63 30
2012-2013 מובילאיי א 20 10 10 0 0 1.036 975 61 30
2009-2010 בנק ישראל 20 10 10 0 0 845 799 46 30
2013-2014 מ. רוה"מ א 20 10 10 0 0 976 936 40 30
2012-2013 משרד החינוך 20 10 10 0 0 862 850 12 30
2010-2011 בנק ירושלים 22 10 10 2 0 783 880 -97 30
2010-2011 חברת החשמל 22 10 10 2 0 814 937 -123 30
2016-2017 חברת החשמל 16 13 3 0 0 577 430 147 29
2016-2017 בנק יהב 16 13 3 0 0 696 554 142 29
2015-2016 עורכי הדין 18 11 7 0 0 675 634 41 29
2009-2010 חברת החשמל 20 9 11 0 0 738 749 -11 29
2012-2013 שיר"ן -מתווכים 20 9 11 0 0 829 862 -33 29
2012-2013 מ. רוה"מ א 20 9 11 0 0 836 879 -43 29
2010-2011 ע. ירושלים 22 7 15 0 0 827 942 -115 29
2014-2015 חברת בזק 18 10 8 0 0 849 790 59 28
2015-2016 חברת החשמל 18 12 4 2 0 634 651 -17 28
2013-2014 רשות האוכלוסין 20 10 8 2 0 871 891 -20 28
2013-2014 מובילאיי א 20 8 12 0 0 942 994 -52 28
2013-2014 שיר"ן -מתווכים 20 8 12 0 0 844 1.011 -167 28
2015-2016 מינהל יו"ש 18 9 9 0 0 661 616 45 27
2015-2016 חברת בזק 18 9 9 0 0 787 765 22 27
2014-2015 בנק לאומי 18 9 9 0 0 784 776 8 27
2014-2015 חברת החשמל 18 9 9 0 0 689 685 4 27
2014-2015 מינהל יו"ש 18 9 9 0 0 715 733 -18 27
2014-2015 עורכי הדין 18 9 9 0 0 681 741 -60 27
2009-2010 משרד החינוך 20 7 13 0 0 711 913 -202 27
2017-2018 עורכי הדין 13 13 0 0 0 574 330 244 26
2015-2016 משרד החינוך 18 9 8 1 0 715 712 3 26
2012-2013 חברת בזק 20 6 14 0 0 905 981 -76 26
2011-2012 בנק לאומי 20 6 14 0 0 845 1.016 -171 26
2011-2012 חברת בזק 20 6 14 0 0 669 849 -180 26
2017-2018 חברת בזק 14 11 3 0 0 606 457 149 25
2016-2017 בנק לאומי 16 10 5 1 0 638 552 86 25
2016-2017 חברת בזק 16 9 7 0 0 682 607 75 25
2015-2016 בנק לאומי 18 7 11 0 0 759 746 13 25
2009-2010 בנק ירושלים 20 7 11 2 0 774 859 -85 25
2014-2015 משרד החינוך 18 7 11 0 0 628 733 -105 25
2013-2014 משרד החינוך 20 5 15 0 0 767 931 -164 25
2014-2015 מ. המשפטים 18 6 12 0 0 741 767 -26 24
2009-2010 ע. ירושלים 20 4 16 0 0 796 943 -147 24
2012-2013 בנק לאומי 20 4 16 0 0 735 953 -218 24
2017-2018 מ. רוה"מ א 14 9 5 0 0 517 438 79 23
2016-2017 מינהל יו"ש 16 7 9 0 0 491 515 -24 23
2017-2018 עובדי הכנסת 13 9 4 0 0 516 388 128 22
2016-2017 משרד החינוך 16 6 10 0 0 600 695 -95 22
2017-2018 בנק לאומי 14 7 7 0 0 475 418 57 21
2013-2014 בנק ישראל 20 2 17 1 0 650 938 -288 21
2017-2018 ה. ל. לאומי 14 6 8 0 0 500 529 -29 20
2011-2012 בנק ירושלים 20 4 12 4 0 593 776 -183 20
2016-2017 משרד החוץ 16 4 11 1 0 529 591 -62 19
2011-2012 חברת החשמל 20 2 15 3 0 618 821 -203 19
2015-2016 משרד החוץ 18 2 15 1 0 479 784 -305 19
2014-2015 משרד האוצר 18 3 12 3 0 493 692 -199 18
2016-2017 בנק הפועלים 16 5 7 4 0 472 609 -137 17
2017-2018 משרד החינוך 13 4 9 0 0 351 538 -187 17
2016-2017 גב מע"ר+תיירות 16 5 6 5 0 389 521 -132 16
2015-2016 מ. המשפטים 18 1 13 4 0 475 714 -239 15
2017-2018 מינהל יו"ש 13 1 12 0 0 343 526 -183 14
2017-2018 משרד החוץ 14 1 12 1 0 337 595 -258 14