02-6207235

כדורסל גברים – דרג ב

 

32

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2009-2010 משרד החינוך ע. ירושלים 18/10/2009 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 38 27
ב' 2009-2010 לשכת עורכי הדין חברת בזק 19/10/2009 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 35
ב' 2009-2010 בנק ישראל שיר"ן -מתווכים 20/10/2009 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 37 52
ב' 2009-2010 בנק ירושלים חברת בזק 25/10/2009 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 30 47
ב' 2009-2010 בית הלוחם חברת החשמל 27/10/2009 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 33 32
ב' 2009-2010 בנק ישראל משרד החינוך 01/11/2009 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 35 37
ב' 2009-2010 חברת החשמל חברת בזק 02/11/2009 שני 20:30 מתנ"ס גילה 54 58
ב' 2009-2010 בית הלוחם שיר"ן -מתווכים 03/11/2009 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 35 54
ב' 2009-2010 בנק ירושלים ע. ירושלים 03/11/2009 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 38 36
ב' 2009-2010 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 08/11/2009 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 50 23
ב' 2009-2010 חברת החשמל ע. ירושלים 10/11/2009 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 38 52
ב' 2009-2010 בנק ישראל לשכת עורכי הדין 11/11/2009 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 25 43
ב' 2009-2010 שיר"ן -מתווכים משרד החינוך 15/11/2009 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 42 41
ב' 2009-2010 בנק ירושלים בנק ישראל 17/11/2009 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 48 50
ב' 2009-2010 חברת בזק ע. ירושלים 18/11/2009 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 43 32
ב' 2009-2010 בית הלוחם ע. ירושלים 23/11/2009 שני 21:30 מתנ"ס גילה 53 31
ב' 2009-2010 שיר"ן -מתווכים לשכת עורכי הדין 25/11/2009 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 30 35
ב' 2009-2010 חברת החשמל בנק ישראל 25/11/2009 רביעי מתנ"ס גילה 24 48
ב' 2009-2010 בית הלוחם משרד החינוך 29/11/2009 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 72 38
ב' 2009-2010 שיר"ן -מתווכים בנק ירושלים 01/12/2009 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 44 38
ב' 2009-2010 משרד החינוך לשכת עורכי הדין 06/12/2009 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 37 50
ב' 2009-2010 שיר"ן -מתווכים חברת החשמל 08/12/2009 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 63 29
ב' 2009-2010 ע. ירושלים בנק ישראל 09/12/2009 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 50 35
ב' 2009-2010 משרד החינוך בנק ירושלים 20/12/2009 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 40 36
ב' 2009-2010 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 22/12/2009 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 57 49
ב' 2009-2010 חברת בזק שיר"ן -מתווכים 23/12/2009 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 49 50
ב' 2009-2010 בית הלוחם בנק ישראל 27/12/2009 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 58 37
ב' 2009-2010 משרד החינוך חברת החשמל 27/12/2009 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 41 50
ב' 2009-2010 לשכת עורכי הדין בנק ירושלים 29/12/2009 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 41 47
ב' 2009-2010 חברת בזק בנק ישראל 30/12/2009 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 45 43
ב' 2009-2010 ע. ירושלים שיר"ן -מתווכים 30/12/2009 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 37 44
ב' 2009-2010 בית הלוחם בנק ירושלים 03/01/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 48 46
ב' 2009-2010 משרד החינוך חברת בזק 03/01/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 34 45
ב' 2009-2010 לשכת עורכי הדין חברת החשמל 05/01/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 48 36
ב' 2009-2010 בנק ירושלים חברת החשמל 10/01/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2009-2010 בית הלוחם חברת בזק 11/01/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 42 46
ב' 2009-2010 משרד החינוך ע. ירושלים 17/01/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 46 38
ב' 2009-2010 בנק ישראל שיר"ן -מתווכים 18/01/2010 שני 20:30 מתנ"ס גילה 43 38
ב' 2009-2010 בנק ירושלים חברת החשמל 19/01/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2009-2010 לשכת עורכי הדין חברת בזק 19/01/2010 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 54 36
ב' 2009-2010 בית הלוחם חברת החשמל 26/01/2010 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 49 45
ב' 2009-2010 בנק ירושלים חברת בזק 26/01/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 68 46
ב' 2009-2010 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 27/01/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 52 45
ב' 2009-2010 בנק ירושלים ע. ירושלים 31/01/2010 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 58 49
ב' 2009-2010 בית הלוחם שיר"ן -מתווכים 02/02/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 53 38
ב' 2009-2010 חברת החשמל חברת בזק 02/02/2010 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 33 44
ב' 2009-2010 בית הלוחם חברת בזק 07/02/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 53 37
ב' 2009-2010 חברת החשמל ע. ירושלים 09/02/2010 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 47 41
ב' 2009-2010 בנק ישראל משרד החינוך 10/02/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 50 19
ב' 2009-2010 שיר"ן -מתווכים משרד החינוך 14/02/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 60 23
ב' 2009-2010 בנק ירושלים בנק ישראל 16/02/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 32 49
ב' 2009-2010 חברת בזק ע. ירושלים 17/02/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 42 40
ב' 2009-2010 בית הלוחם ע. ירושלים 21/02/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 65 28
ב' 2009-2010 שיר"ן -מתווכים לשכת עורכי הדין 23/02/2010 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 50 37
ב' 2009-2010 חברת החשמל בנק ישראל 24/02/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 70 62
ב' 2009-2010 בית הלוחם משרד החינוך 07/03/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 90 20
ב' 2009-2010 חברת בזק בנק ישראל 09/03/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 40 56
ב' 2009-2010 שיר"ן -מתווכים בנק ירושלים 09/03/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 56 38
ב' 2009-2010 שיר"ן -מתווכים חברת החשמל 16/03/2010 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 38 31
ב' 2009-2010 משרד החינוך לשכת עורכי הדין 17/03/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 43 45
ב' 2009-2010 ע. ירושלים בנק ישראל 17/03/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 35 48
ב' 2009-2010 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 21/03/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 58 34
ב' 2009-2010 משרד החינוך בנק ירושלים 21/03/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 46 39
ב' 2009-2010 חברת בזק שיר"ן -מתווכים 23/03/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 38 44
ב' 2009-2010 בית הלוחם בנק ישראל 25/04/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 48 44
ב' 2009-2010 לשכת עורכי הדין בנק ירושלים 25/04/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 37 35
ב' 2009-2010 משרד החינוך חברת החשמל 27/04/2010 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 35 47
ב' 2009-2010 ע. ירושלים שיר"ן -מתווכים 27/04/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 30 48
ב' 2009-2010 בית הלוחם בנק ירושלים 02/05/2010 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 68 51
ב' 2009-2010 לשכת עורכי הדין חברת החשמל 02/05/2010 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 28 55
ב' 2009-2010 משרד החינוך חברת בזק 03/05/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 37 49
ב' 2009-2010 בנק ישראל לשכת עורכי הדין 04/05/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 37 43
ב' 2010-2011 משרד החינוך ע. ירושלים 10/10/2010 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 11 64
ב' 2010-2011 לשכת עורכי הדין חברת בזק 13/10/2010 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 45 32
ב' 2010-2011 חברת החשמל שיר"ן -מתווכים 17/10/2010 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 56 38
ב' 2010-2011 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 17/10/2010 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 43 35
ב' 2010-2011 בנק ירושלים חברת בזק 20/10/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 25 57
ב' 2010-2011 בנק ישראל משרד החינוך 24/10/2010 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 38 41
ב' 2010-2011 בית הלוחם שיר"ן -מתווכים 25/10/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 37 43
ב' 2010-2011 בנק ירושלים ע. ירושלים 27/10/2010 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 50 47
ב' 2010-2011 בית הלוחם חברת בזק 01/11/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 47
ב' 2010-2011 בנק ישראל לשכת עורכי הדין 02/11/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 36 38
ב' 2010-2011 חברת בזק ע. ירושלים 07/11/2010 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 42
ב' 2010-2011 שיר"ן -מתווכים משרד החינוך 07/11/2010 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 41 53
ב' 2010-2011 בנק ירושלים בנק ישראל 09/11/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 39 30
ב' 2010-2011 חברת החשמל לשכת עורכי הדין 10/11/2010 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 29 50
ב' 2010-2011 בית הלוחם ע. ירושלים 14/11/2010 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 51 24
ב' 2010-2011 שיר"ן -מתווכים לשכת עורכי הדין 15/11/2010 שני 21:30 מתנ"ס גילה 27 31
ב' 2010-2011 חברת החשמל בנק ירושלים 17/11/2010 רביעי 18:30 מתנ"ס גילה 28 47
ב' 2010-2011 בית הלוחם משרד החינוך 21/11/2010 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 53 44
ב' 2010-2011 חברת בזק בנק ישראל 24/11/2010 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 30 31
ב' 2010-2011 שיר"ן -מתווכים בנק ירושלים 24/11/2010 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 37 40
ב' 2010-2011 משרד החינוך לשכת עורכי הדין 28/11/2010 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 26 55
ב' 2010-2011 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 12/12/2010 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 32 40
ב' 2010-2011 ע. ירושלים חברת החשמל 14/12/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 50 40
ב' 2010-2011 חברת בזק שיר"ן -מתווכים 14/12/2010 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 44 39
ב' 2010-2011 משרד החינוך בנק ירושלים 15/12/2010 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 46 36
ב' 2010-2011 ע. ירושלים שיר"ן -מתווכים 19/12/2010 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 47 42
ב' 2010-2011 בית הלוחם בנק ישראל 21/12/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 55 37
ב' 2010-2011 לשכת עורכי הדין בנק ירושלים 22/12/2010 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 36 42
ב' 2010-2011 בית הלוחם בנק ירושלים 26/12/2010 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 30 31
ב' 2010-2011 בנק ישראל חברת החשמל 26/12/2010 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 39
ב' 2010-2011 משרד החינוך חברת בזק 26/12/2010 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 40 52
ב' 2010-2011 בנק ישראל שיר"ן -מתווכים 02/01/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 36
ב' 2010-2011 חברת החשמל משרד החינוך 02/01/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 44 39
ב' 2010-2011 בית הלוחם חברת החשמל 04/01/2011 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 38 44
ב' 2010-2011 חברת בזק חברת החשמל 04/01/2011 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 43 48
ב' 2010-2011 ע. ירושלים בנק ישראל 05/01/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 28 57
ב' 2010-2011 משרד החינוך ע. ירושלים 09/01/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 46 27
ב' 2010-2011 בית הלוחם חברת החשמל 11/01/2011 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 58 31
ב' 2010-2011 בנק ישראל שיר"ן -מתווכים 11/01/2011 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 42 36
ב' 2010-2011 לשכת עורכי הדין חברת בזק 12/01/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 47 43
ב' 2010-2011 חברת החשמל שיר"ן -מתווכים 16/01/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 36 46
ב' 2010-2011 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 19/01/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 43 24
ב' 2010-2011 בנק ישראל משרד החינוך 23/01/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 53 54
ב' 2010-2011 בית הלוחם שיר"ן -מתווכים 25/01/2011 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 28 54
ב' 2010-2011 בנק ירושלים ע. ירושלים 26/01/2011 רביעי 18:30 מתנ"ס גילה 36 30
ב' 2010-2011 בנק ישראל לשכת עורכי הדין 30/01/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 29 50
ב' 2010-2011 בית הלוחם חברת בזק 01/02/2011 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 47 43
ב' 2010-2011 חברת החשמל משרד החינוך 02/02/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 47 37
ב' 2010-2011 חברת בזק ע. ירושלים 06/02/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 33 24
ב' 2010-2011 שיר"ן -מתווכים משרד החינוך 07/02/2011 שני 19:30 מתנ"ס גילה 48 40
ב' 2010-2011 בית הלוחם ע. ירושלים 13/02/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 53 46
ב' 2010-2011 שיר"ן -מתווכים לשכת עורכי הדין 16/02/2011 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 44 41
ב' 2010-2011 חברת החשמל בנק ירושלים 16/02/2011 רביעי 18:30 מתנ"ס גילה 43 33
ב' 2010-2011 בית הלוחם משרד החינוך 20/02/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 52 45
ב' 2010-2011 חברת בזק בנק ישראל 22/02/2011 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 34 45
ב' 2010-2011 שיר"ן -מתווכים בנק ירושלים 22/02/2011 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 45 40
ב' 2010-2011 משרד החינוך לשכת עורכי הדין 27/02/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 48 42
ב' 2010-2011 ע. ירושלים בנק ישראל 01/03/2011 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 19 32
ב' 2010-2011 חברת בזק חברת החשמל 02/03/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 47 37
ב' 2010-2011 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 06/03/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 36 35
ב' 2010-2011 משרד החינוך בנק ירושלים 08/03/2011 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 52 39
ב' 2010-2011 חברת בזק שיר"ן -מתווכים 09/03/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 29 33
ב' 2010-2011 בית הלוחם בנק ישראל 14/03/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 33 32
ב' 2010-2011 ע. ירושלים חברת החשמל 16/03/2011 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 45 35
ב' 2010-2011 לשכת עורכי הדין בנק ירושלים 16/03/2011 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 32
ב' 2010-2011 בית הלוחם בנק ירושלים 22/03/2011 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 43 29
ב' 2010-2011 בנק ישראל חברת החשמל 22/03/2011 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 38 42
ב' 2010-2011 משרד החינוך חברת בזק 23/03/2011 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 40 45
ב' 2010-2011 בנק ירושלים חברת בזק 27/03/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 60 57
ב' 2010-2011 חברת החשמל לשכת עורכי הדין 27/03/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2010-2011 ע. ירושלים שיר"ן -מתווכים 29/03/2011 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 35 41
ב' 2010-2011 בנק ירושלים בנק ישראל 06/04/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2011-2012 משרד החינוך חברת בזק 30/10/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 46 26
ב' 2011-2012 בנק ישראל מובילאיי א 31/10/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 42 31
ב' 2011-2012 בנק לאומי שיר"ן -מתווכים 31/10/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 63
ב' 2011-2012 בנק ירושלים חברת החשמל 01/11/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 33 29
ב' 2011-2012 משרד החינוך רשות האוכלוסין 06/11/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 49 39
ב' 2011-2012 בנק ישראל חברת בזק 07/11/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 42 14
ב' 2011-2012 בית הלוחם חברת החשמל 08/11/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 40 32
ב' 2011-2012 בנק ירושלים שיר"ן -מתווכים 08/11/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 39 48
ב' 2011-2012 בית הלוחם מובילאיי א 13/11/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 43 49
ב' 2011-2012 בנק לאומי משרד החינוך 14/11/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 48 59
ב' 2011-2012 חברת החשמל שיר"ן -מתווכים 15/11/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 22 43
ב' 2011-2012 בנק ישראל רשות האוכלוסין 15/11/2011 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 40 29
ב' 2011-2012 בית הלוחם שיר"ן -מתווכים 20/11/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 34 28
ב' 2011-2012 מובילאיי א חברת בזק 20/11/2011 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 33 17
ב' 2011-2012 בנק ישראל בנק לאומי 21/11/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 50 29
ב' 2011-2012 בנק ירושלים משרד החינוך 22/11/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2011-2012 חברת החשמל משרד החינוך 27/11/2011 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2011-2012 בית הלוחם חברת בזק 29/11/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 43 20
ב' 2011-2012 מובילאיי א רשות האוכלוסין 30/11/2011 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 35 50
ב' 2011-2012 בנק ירושלים בנק ישראל 30/11/2011 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 18 37
ב' 2011-2012 מובילאיי א בנק לאומי 05/12/2011 שני 20:30 מתנ"ס גילה 61 52
ב' 2011-2012 חברת בזק רשות האוכלוסין 06/12/2011 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 41 39
ב' 2011-2012 שיר"ן -מתווכים משרד החינוך 06/12/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 44 41
ב' 2011-2012 חברת החשמל בנק ישראל 07/12/2011 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 29 52
ב' 2011-2012 שיר"ן -מתווכים בנק ישראל 11/12/2011 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 31 33
ב' 2011-2012 חברת בזק בנק לאומי 12/12/2011 שני 21:30 מתנ"ס גילה 41 50
ב' 2011-2012 מובילאיי א בנק ירושלים 12/12/2011 שני 19:30 מתנ"ס גילה 40 47
ב' 2011-2012 בית הלוחם משרד החינוך 01/01/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 42 32
ב' 2011-2012 רשות האוכלוסין בנק לאומי 02/01/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 64 52
ב' 2011-2012 חברת בזק בנק ירושלים 03/01/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2011-2012 מובילאיי א חברת החשמל 04/01/2012 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 52 36
ב' 2011-2012 משרד החינוך בנק ישראל 08/01/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 40 48
ב' 2011-2012 בית הלוחם בנק לאומי 09/01/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 49 39
ב' 2011-2012 רשות האוכלוסין בנק ירושלים 10/01/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 37 36
ב' 2011-2012 חברת בזק חברת החשמל 10/01/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 53 46
ב' 2011-2012 שיר"ן -מתווכים מובילאיי א 10/01/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 39 40
ב' 2011-2012 בית הלוחם בנק ישראל 15/01/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 35 40
ב' 2011-2012 בנק לאומי בנק ירושלים 16/01/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 27 24
ב' 2011-2012 רשות האוכלוסין חברת החשמל 17/01/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 55 40
ב' 2011-2012 חברת בזק שיר"ן -מתווכים 17/01/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 33 41
ב' 2011-2012 בית הלוחם רשות האוכלוסין 22/01/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 52 46
ב' 2011-2012 משרד החינוך מובילאיי א 22/01/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 48 40
ב' 2011-2012 בנק לאומי חברת החשמל 23/01/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 37
ב' 2011-2012 בית הלוחם בנק ירושלים 24/01/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2011-2012 רשות האוכלוסין שיר"ן -מתווכים 24/01/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 33 43
ב' 2011-2012 משרד החינוך שיר"ן -מתווכים 29/01/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 40 39
ב' 2011-2012 בנק לאומי מובילאיי א 30/01/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 35 48
ב' 2011-2012 בנק ישראל חברת החשמל 31/01/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 41 39
ב' 2011-2012 בנק ירושלים רשות האוכלוסין 01/02/2012 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 43 49
ב' 2011-2012 בית הלוחם רשות האוכלוסין 05/02/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 39 54
ב' 2011-2012 בנק לאומי חברת בזק 06/02/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 53 51
ב' 2011-2012 בית הלוחם חברת החשמל 12/02/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 27
ב' 2011-2012 בנק לאומי משרד החינוך 13/02/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 51 48
ב' 2011-2012 רשות האוכלוסין מובילאיי א 15/02/2012 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 57 52
ב' 2011-2012 חברת החשמל שיר"ן -מתווכים 20/02/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2011-2012 בנק ישראל בנק לאומי 20/02/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 58 43
ב' 2011-2012 בית הלוחם מובילאיי א 21/02/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 44 48
ב' 2011-2012 רשות האוכלוסין חברת בזק 21/02/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 55 40
ב' 2011-2012 בנק ירושלים משרד החינוך 21/02/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 42 47
ב' 2011-2012 בית הלוחם שיר"ן -מתווכים 27/02/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 51 42
ב' 2011-2012 רשות האוכלוסין משרד החינוך 28/02/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 64 34
ב' 2011-2012 בנק ירושלים בנק ישראל 28/02/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 19 48
ב' 2011-2012 בנק ישראל שיר"ן -מתווכים 11/03/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 56 39
ב' 2011-2012 מובילאיי א חברת בזק 13/03/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 69 32
ב' 2011-2012 חברת בזק משרד החינוך 19/03/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 27 41
ב' 2011-2012 שיר"ן -מתווכים בנק לאומי 19/03/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 47 35
ב' 2011-2012 חברת החשמל בנק ירושלים 20/03/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 35 33
ב' 2011-2012 מובילאיי א בנק ישראל 21/03/2012 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 34 57
ב' 2011-2012 בית הלוחם משרד החינוך 25/03/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 30 39
ב' 2011-2012 חברת בזק בנק ישראל 26/03/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 27 43
ב' 2011-2012 שיר"ן -מתווכים בנק ירושלים 27/03/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 41 35
ב' 2011-2012 חברת החשמל רשות האוכלוסין 27/03/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2011-2012 משרד החינוך בנק ישראל 03/04/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 35 52
ב' 2011-2012 שיר"ן -מתווכים רשות האוכלוסין 03/04/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 54 60
ב' 2011-2012 מובילאיי א חברת החשמל 03/04/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 45 44
ב' 2011-2012 בית הלוחם בנק ישראל 15/04/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 29 41
ב' 2011-2012 בנק לאומי בנק ירושלים 16/04/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 38 51
ב' 2011-2012 חברת בזק חברת החשמל 17/04/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 47 39
ב' 2011-2012 שיר"ן -מתווכים מובילאיי א 17/04/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 47 43
ב' 2011-2012 בית הלוחם בנק ירושלים 22/04/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 49 56
ב' 2011-2012 משרד החינוך חברת החשמל 22/04/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 39 48
ב' 2011-2012 בנק לאומי רשות האוכלוסין 23/04/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 49 57
ב' 2011-2012 חברת בזק שיר"ן -מתווכים 29/04/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 42 38
ב' 2011-2012 מובילאיי א משרד החינוך 30/04/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 45 33
ב' 2011-2012 בית הלוחם חברת בזק 01/05/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 58 36
ב' 2011-2012 חברת החשמל בנק לאומי 01/05/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 35 45
ב' 2011-2012 רשות האוכלוסין בנק ישראל 01/05/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 38 32
ב' 2011-2012 בנק ירושלים מובילאיי א 07/05/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 42 48
ב' 2011-2012 בית הלוחם בנק לאומי 07/05/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 66 30
ב' 2011-2012 בנק ירושלים חברת בזק 08/05/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2012-2013 חברת בזק בנק הפועלים 21/10/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 33 41
ב' 2012-2013 משרד החוץ מובילאיי א 21/10/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 54 50
ב' 2012-2013 בנק לאומי רשות האוכלוסין 22/10/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 48 40
ב' 2012-2013 מ. רוה"מ א שיר"ן -מתווכים 23/10/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 42 35
ב' 2012-2013 משרד החוץ שיר"ן -מתווכים 28/10/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 63 43
ב' 2012-2013 מ. רוה"מ א חברת בזק 28/10/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 45 38
ב' 2012-2013 בית הלוחם רשות האוכלוסין 30/10/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 47 44
ב' 2012-2013 משרד החינוך בנק הפועלים 31/10/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 46 55
ב' 2012-2013 משרד החוץ חברת בזק 04/11/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 35 30
ב' 2012-2013 בנק לאומי בנק הפועלים 05/11/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 45 58
ב' 2012-2013 בית הלוחם מובילאיי א 06/11/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 43 48
ב' 2012-2013 משרד החינוך מ. רוה"מ א 07/11/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 57 39
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין בנק הפועלים 11/11/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 57
ב' 2012-2013 בנק לאומי מ. רוה"מ א 12/11/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 28 47
ב' 2012-2013 מובילאיי א שיר"ן -מתווכים 13/11/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 54 31
ב' 2012-2013 משרד החוץ משרד החינוך 14/11/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 37 29
ב' 2012-2013 מובילאיי א חברת בזק 18/11/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 46 52
ב' 2012-2013 בנק לאומי משרד החוץ 19/11/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 30 49
ב' 2012-2013 בית הלוחם שיר"ן -מתווכים 20/11/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 57 33
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין מ. רוה"מ א 21/11/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 66 42
ב' 2012-2013 בית הלוחם בנק הפועלים 25/11/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 49 53
ב' 2012-2013 שיר"ן -מתווכים חברת בזק 27/11/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 46 51
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין משרד החוץ 28/11/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 58 33
ב' 2012-2013 שיר"ן -מתווכים משרד החינוך 02/12/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 44 41
ב' 2012-2013 מובילאיי א בנק לאומי 03/12/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 66 41
ב' 2012-2013 בנק הפועלים מ. רוה"מ א 04/12/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 51 36
ב' 2012-2013 בית הלוחם חברת בזק 04/12/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 48 36
ב' 2012-2013 בנק הפועלים משרד החוץ 16/12/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 46 50
ב' 2012-2013 שיר"ן -מתווכים בנק לאומי 17/12/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 53 37
ב' 2012-2013 חברת בזק משרד החינוך 17/12/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 44 50
ב' 2012-2013 בית הלוחם מ. רוה"מ א 18/12/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 40 34
ב' 2012-2013 מובילאיי א רשות האוכלוסין 18/12/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 57 53
ב' 2012-2013 מ. רוה"מ א משרד החוץ 23/12/2012 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 35 52
ב' 2012-2013 חברת בזק בנק לאומי 24/12/2012 שני 20:30 מתנ"ס גילה 67 53
ב' 2012-2013 שיר"ן -מתווכים רשות האוכלוסין 25/12/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 45 53
ב' 2012-2013 בית הלוחם משרד החינוך 26/12/2012 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 44 42
ב' 2012-2013 בית הלוחם משרד החוץ 30/12/2012 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 61 44
ב' 2012-2013 בנק הפועלים מובילאיי א 30/12/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 64 57
ב' 2012-2013 משרד החינוך בנק לאומי 31/12/2012 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 36
ב' 2012-2013 חברת בזק רשות האוכלוסין 01/01/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 54 59
ב' 2012-2013 מובילאיי א משרד החינוך 02/01/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 44 50
ב' 2012-2013 משרד החינוך רשות האוכלוסין 06/01/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 41 54
ב' 2012-2013 בית הלוחם בנק לאומי 07/01/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 56 24
ב' 2012-2013 בנק הפועלים משרד החינוך 13/01/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 54 56
ב' 2012-2013 חברת בזק מ. רוה"מ א 13/01/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 40 34
ב' 2012-2013 שיר"ן -מתווכים משרד החוץ 15/01/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 34 52
ב' 2012-2013 מובילאיי א בית הלוחם 15/01/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 48 46
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין בית הלוחם 21/01/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 48 56
ב' 2012-2013 מובילאיי א משרד החוץ 23/01/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 43 45
ב' 2012-2013 שיר"ן -מתווכים מ. רוה"מ א 27/01/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 47 41
ב' 2012-2013 בנק הפועלים חברת בזק 27/01/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 66 64
ב' 2012-2013 מ. רוה"מ א מובילאיי א 30/01/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 51 38
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין בנק לאומי 04/02/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2012-2013 בית הלוחם משרד החוץ 05/02/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 41 45
ב' 2012-2013 שיר"ן -מתווכים בנק הפועלים 06/02/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 41 51
ב' 2012-2013 מובילאיי א מ. רוה"מ א 06/02/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 50 56
ב' 2012-2013 בנק הפועלים שיר"ן -מתווכים 10/02/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 38 55
ב' 2012-2013 בית הלוחם מ. רוה"מ א 10/02/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 48 34
ב' 2012-2013 בנק לאומי משרד החינוך 11/02/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 37 42
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין משרד החוץ 13/02/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 58 55
ב' 2012-2013 מובילאיי א בנק הפועלים 13/02/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 51 67
ב' 2012-2013 בנק לאומי חברת בזק 18/02/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 49 51
ב' 2012-2013 משרד החוץ מ. רוה"מ א 19/02/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 57 30
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין משרד החינוך 20/02/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 47 39
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין מ. רוה"מ א 26/02/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 44 34
ב' 2012-2013 משרד החוץ בנק הפועלים 27/02/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 61 41
ב' 2012-2013 בנק לאומי שיר"ן -מתווכים 04/03/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 34 51
ב' 2012-2013 משרד החינוך חברת בזק 06/03/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 48 46
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין חברת בזק 10/03/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 53 45
ב' 2012-2013 בנק לאומי מובילאיי א 11/03/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 43 53
ב' 2012-2013 מ. רוה"מ א בנק הפועלים 13/03/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 61 54
ב' 2012-2013 משרד החינוך שיר"ן -מתווכים 13/03/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 40 29
ב' 2012-2013 בנק לאומי בית הלוחם 18/03/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 30 54
ב' 2012-2013 חברת בזק שיר"ן -מתווכים 19/03/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 30 50
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין בנק הפועלים 20/03/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 50 40
ב' 2012-2013 חברת בזק מובילאיי א 03/04/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 45 65
ב' 2012-2013 משרד החינוך בית הלוחם 03/04/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 45 49
ב' 2012-2013 משרד החוץ בנק לאומי 09/04/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 59 30
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין שיר"ן -מתווכים 09/04/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2012-2013 חברת בזק בית הלוחם 10/04/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 52 42
ב' 2012-2013 שיר"ן -מתווכים מובילאיי א 17/04/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 66 62
ב' 2012-2013 מ. רוה"מ א בנק לאומי 17/04/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 33 37
ב' 2012-2013 משרד החינוך משרד החוץ 17/04/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 43 21
ב' 2012-2013 בנק הפועלים בנק לאומי 21/04/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 56 27
ב' 2012-2013 שיר"ן -מתווכים בית הלוחם 21/04/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 49 44
ב' 2012-2013 חברת בזק משרד החוץ 23/04/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 38 48
ב' 2012-2013 מ. רוה"מ א משרד החינוך 24/04/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 48 31
ב' 2012-2013 רשות האוכלוסין מובילאיי א 24/04/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 57 41
ב' 2012-2013 בית הלוחם בנק הפועלים 28/04/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 56 64
ב' 2012-2013 משרד החינוך מובילאיי א 28/04/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 38 43
ב' 2013-2014 מ. רוה"מ א שיר"ן -מתווכים 13/10/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 40 52
ב' 2013-2014 בנק ישראל מובילאיי א 14/10/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 37 46
ב' 2013-2014 בנק הפועלים הסוכנות היהודית 16/10/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 56 35
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים רשות האוכלוסין 20/10/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 71 41
ב' 2013-2014 בית הלוחם איילון-שלהבת 22/10/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 41 45
ב' 2013-2014 בנק ישראל שיר"ן -מתווכים 22/10/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 44 56
ב' 2013-2014 מ. רוה"מ א בנק הפועלים 23/10/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 48 54
ב' 2013-2014 משרד החינוך הסוכנות היהודית 23/10/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 38 49
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים מובילאיי א 27/10/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 77 54
ב' 2013-2014 משרד החינוך מ. רוה"מ א 27/10/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 40 60
ב' 2013-2014 בית הלוחם הסוכנות היהודית 29/10/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 32 37
ב' 2013-2014 רשות האוכלוסין איילון-שלהבת 29/10/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 38 46
ב' 2013-2014 בנק ישראל בנק הפועלים 30/10/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 32 48
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים איילון-שלהבת 03/11/2013 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 55 59
ב' 2013-2014 בנק ישראל משרד החינוך 03/11/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 35 36
ב' 2013-2014 מובילאיי א שיר"ן -מתווכים 04/11/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 57 34
ב' 2013-2014 רשות האוכלוסין הסוכנות היהודית 06/11/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 51 37
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים שיר"ן -מתווכים 10/11/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 72 58
ב' 2013-2014 בית הלוחם בנק ישראל 10/11/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 47 26
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת הסוכנות היהודית 12/11/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 45 36
ב' 2013-2014 רשות האוכלוסין מ. רוה"מ א 12/11/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 42 56
ב' 2013-2014 מובילאיי א בנק הפועלים 13/11/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 40 43
ב' 2013-2014 מובילאיי א משרד החינוך 17/11/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 53 57
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים הסוכנות היהודית 18/11/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 65 62
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת מ. רוה"מ א 18/11/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 39 40
ב' 2013-2014 רשות האוכלוסין בנק ישראל 20/11/2013 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 44 40
ב' 2013-2014 שיר"ן -מתווכים בנק הפועלים 20/11/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 31 46
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים בנק הפועלים 24/11/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 72 59
ב' 2013-2014 שיר"ן -מתווכים משרד החינוך 25/11/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 34 47
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית מ. רוה"מ א 26/11/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 36 41
ב' 2013-2014 בנק הפועלים משרד החינוך 08/12/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 65 44
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים מ. רוה"מ א 09/12/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 60 65
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית בנק ישראל 10/12/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 52 28
ב' 2013-2014 שיר"ן -מתווכים בית הלוחם 10/12/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 41 61
ב' 2013-2014 מובילאיי א רשות האוכלוסין 11/12/2013 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 38 46
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת מובילאיי א 17/12/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 46 61
ב' 2013-2014 מ. רוה"מ א בנק ישראל 18/12/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים בנק ישראל 22/12/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 59 34
ב' 2013-2014 משרד החינוך בית הלוחם 22/12/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 28 53
ב' 2013-2014 בנק הפועלים בית הלוחם 23/12/2013 שני 21:30 מתנ"ס גילה 44 39
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית מובילאיי א 23/12/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 60 40
ב' 2013-2014 שיר"ן -מתווכים איילון-שלהבת 24/12/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 49 58
ב' 2013-2014 בנק הפועלים רשות האוכלוסין 25/12/2013 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 55 52
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים בית הלוחם 29/12/2013 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 54 50
ב' 2013-2014 משרד החינוך רשות האוכלוסין 29/12/2013 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית שיר"ן -מתווכים 30/12/2013 שני 20:30 מתנ"ס גילה 51 18
ב' 2013-2014 מ. רוה"מ א מובילאיי א 31/12/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 49 46
ב' 2013-2014 בנק הפועלים איילון-שלהבת 01/01/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 58 47
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת בנק ישראל 06/01/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 28
ב' 2013-2014 משרד החינוך איילון-שלהבת 08/01/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 35 49
ב' 2013-2014 שיר"ן -מתווכים רשות האוכלוסין 12/01/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 30 50
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים משרד החינוך 13/01/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 51 41
ב' 2013-2014 מובילאיי א בית הלוחם 13/01/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 53 47
ב' 2013-2014 בנק הפועלים מ. רוה"מ א 19/01/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 38 49
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית משרד החינוך 20/01/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 52 30
ב' 2013-2014 שיר"ן -מתווכים בנק ישראל 21/01/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 44 36
ב' 2013-2014 מובילאיי א בית הלוחם 21/01/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 36 46
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת אינטל ירושלים 26/01/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 59 65
ב' 2013-2014 רשות האוכלוסין בנק ישראל 27/01/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 48 51
ב' 2013-2014 מובילאיי א משרד החינוך 27/01/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 57 42
ב' 2013-2014 שיר"ן -מתווכים מ. רוה"מ א 28/01/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 32 61
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית בנק הפועלים 29/01/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 50 37
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת בית הלוחם 02/02/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 53 57
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים בנק ישראל 02/02/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 48 30
ב' 2013-2014 רשות האוכלוסין מ. רוה"מ א 03/02/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 68 56
ב' 2013-2014 שיר"ן -מתווכים הסוכנות היהודית 04/02/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 32 56
ב' 2013-2014 מובילאיי א בנק הפועלים 05/02/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 41 57
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת בנק ישראל 09/02/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 71 30
ב' 2013-2014 בית הלוחם משרד החינוך 09/02/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 59 32
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים מ. רוה"מ א 10/02/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 56 53
ב' 2013-2014 מובילאיי א שיר"ן -מתווכים 12/02/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 43 47
ב' 2013-2014 רשות האוכלוסין הסוכנות היהודית 12/02/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 43 40
ב' 2013-2014 בית הלוחם בנק הפועלים 16/02/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 47 50
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים הסוכנות היהודית 16/02/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 42 45
ב' 2013-2014 בנק ישראל מ. רוה"מ א 18/02/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 35 46
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת משרד החינוך 19/02/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 48 41
ב' 2013-2014 רשות האוכלוסין מובילאיי א 19/02/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 45 61
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת מ. רוה"מ א 23/02/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 61 51
ב' 2013-2014 בית הלוחם שיר"ן -מתווכים 23/02/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 56 38
ב' 2013-2014 בנק ישראל הסוכנות היהודית 25/02/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 30 39
ב' 2013-2014 משרד החינוך בנק הפועלים 26/02/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 36 50
ב' 2013-2014 אינטל ירושלים מובילאיי א 26/02/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 57 33
ב' 2013-2014 שיר"ן -מתווכים אינטל ירושלים 03/03/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 48 61
ב' 2013-2014 מ. רוה"מ א הסוכנות היהודית 04/03/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 47 53
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת בנק הפועלים 05/03/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 64 47
ב' 2013-2014 בנק ישראל מובילאיי א 05/03/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 35 48
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת הסוכנות היהודית 09/03/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 55 41
ב' 2013-2014 בנק הפועלים שיר"ן -מתווכים 09/03/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 41 47
ב' 2013-2014 משרד החינוך רשות האוכלוסין 10/03/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 36 44
ב' 2013-2014 בית הלוחם אינטל ירושלים 10/03/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 41 64
ב' 2013-2014 מ. רוה"מ א מובילאיי א 11/03/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 47 57
ב' 2013-2014 בנק ישראל בית הלוחם 18/03/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 26 57
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת שיר"ן -מתווכים 18/03/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 43 53
ב' 2013-2014 רשות האוכלוסין אינטל ירושלים 19/03/2014 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 47 31
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית מובילאיי א 19/03/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 68 33
ב' 2013-2014 שיר"ן -מתווכים רשות האוכלוסין 23/03/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 62 54
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת מובילאיי א 23/03/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 54 45
ב' 2013-2014 משרד החינוך אינטל ירושלים 24/03/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 47
ב' 2013-2014 מ. רוה"מ א בית הלוחם 25/03/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 60 69
ב' 2013-2014 בנק הפועלים רשות האוכלוסין 26/03/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 51 63
ב' 2013-2014 איילון-שלהבת רשות האוכלוסין 30/03/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 57 48
ב' 2013-2014 בנק הפועלים בנק ישראל 30/03/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 41 24
ב' 2013-2014 הסוכנות היהודית בית הלוחם 31/03/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 36 57
ב' 2013-2014 מ. רוה"מ א משרד החינוך 31/03/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 38 45
ב' 2013-2014 בנק הפועלים אינטל ירושלים 02/04/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 65 44
ב' 2013-2014 בית הלוחם רשות האוכלוסין 08/04/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 33 47
ב' 2013-2014 משרד החינוך שיר"ן -מתווכים 08/04/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 34 38
ב' 2013-2014 משרד החינוך בנק ישראל 09/04/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 44 49
ב' 2013-2014 בית הלוחם רשות האוכלוסין 23/04/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2013-2014 בית הלוחם מ. רוה"מ א 29/04/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 53 49
ב' 2014-2015 בנק ישראל עורכי הדין 26/10/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 32 22
ב' 2014-2015 משרד החינוך מ. המשפטים 26/10/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 30
ב' 2014-2015 בנק לאומי אורן פלמ"ח צובה 27/10/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 38 48
ב' 2014-2015 מינהל יו"ש חברת החשמל 29/10/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 25 40
ב' 2014-2015 בנק ישראל אורן פלמ"ח צובה 02/11/2014 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 40 24
ב' 2014-2015 עורכי הדין חברת החשמל 02/11/2014 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 28 33
ב' 2014-2015 משרד האוצר משרד החינוך 04/11/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 37 29
ב' 2014-2015 מינהל יו"ש מ. המשפטים 05/11/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 45 33
ב' 2014-2015 בנק לאומי חברת בזק 05/11/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 53 78
ב' 2014-2015 בנק לאומי משרד החינוך 10/11/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 33 40
ב' 2014-2015 בנק ישראל חברת החשמל 11/11/2014 שלישי 17:00 היכל הספורט-מלחה 33 23
ב' 2014-2015 מינהל יו"ש משרד האוצר 11/11/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 43 40
ב' 2014-2015 אורן פלמ"ח צובה חברת בזק 12/11/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 40 43
ב' 2014-2015 עורכי הדין מ. המשפטים 12/11/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 37 35
ב' 2014-2015 בנק ישראל חברת בזק 16/11/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 48 50
ב' 2014-2015 חברת החשמל מ. המשפטים 16/11/2014 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 46 43
ב' 2014-2015 עורכי הדין משרד האוצר 18/11/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 29 28
ב' 2014-2015 בנק לאומי מינהל יו"ש 19/11/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 34 42
ב' 2014-2015 אורן פלמ"ח צובה משרד החינוך 19/11/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 54 37
ב' 2014-2015 בנק ישראל מ. המשפטים 23/11/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 30 23
ב' 2014-2015 חברת בזק משרד החינוך 23/11/2014 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 60 37
ב' 2014-2015 חברת החשמל משרד האוצר 23/11/2014 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 35 26
ב' 2014-2015 אורן פלמ"ח צובה מינהל יו"ש 26/11/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 46 40
ב' 2014-2015 חברת החשמל בנק לאומי 01/12/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 33 45
ב' 2014-2015 מ. המשפטים משרד האוצר 02/12/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 28 34
ב' 2014-2015 בנק ישראל משרד החינוך 02/12/2014 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 47 33
ב' 2014-2015 חברת בזק מינהל יו"ש 03/12/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 65 66
ב' 2014-2015 אורן פלמ"ח צובה עורכי הדין 03/12/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 50 45
ב' 2014-2015 משרד החינוך מינהל יו"ש 07/12/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 43 34
ב' 2014-2015 מ. המשפטים בנק לאומי 08/12/2014 שני 21:30 מתנ"ס גילה 45 53
ב' 2014-2015 בנק ישראל משרד האוצר 09/12/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 41 18
ב' 2014-2015 חברת החשמל אורן פלמ"ח צובה 10/12/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 24 36
ב' 2014-2015 חברת בזק עורכי הדין 10/12/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 50 29
ב' 2014-2015 חברת בזק חברת החשמל 28/12/2014 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 33 45
ב' 2014-2015 משרד האוצר בנק לאומי 29/12/2014 שני 20:30 מתנ"ס גילה 43 51
ב' 2014-2015 משרד החינוך עורכי הדין 30/12/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 40 43
ב' 2014-2015 בנק ישראל מינהל יו"ש 31/12/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 59 26
ב' 2014-2015 מ. המשפטים אורן פלמ"ח צובה 31/12/2014 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 40 52
ב' 2014-2015 מינהל יו"ש עורכי הדין 04/01/2015 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 39 44
ב' 2014-2015 משרד החינוך חברת החשמל 04/01/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 32 50
ב' 2014-2015 משרד האוצר אורן פלמ"ח צובה 06/01/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2014-2015 עורכי הדין בנק לאומי 12/01/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 63 58
ב' 2014-2015 משרד האוצר חברת בזק 13/01/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 30 56
ב' 2014-2015 עורכי הדין בנק ישראל 18/01/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 34 42
ב' 2014-2015 מ. המשפטים משרד החינוך 19/01/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 43 32
ב' 2014-2015 אורן פלמ"ח צובה בנק לאומי 19/01/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 48 58
ב' 2014-2015 חברת בזק משרד האוצר 20/01/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 51 42
ב' 2014-2015 חברת החשמל מינהל יו"ש 21/01/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 45 46
ב' 2014-2015 חברת בזק מ. המשפטים 25/01/2015 ראשון 21:00 היכל הספורט-מלחה 35 42
ב' 2014-2015 עורכי הדין בנק לאומי 26/01/2015 שני 20:00 מתנ"ס רמות 28 38
ב' 2014-2015 בנק ישראל מינהל יו"ש 26/01/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 42 39
ב' 2014-2015 אורן פלמ"ח צובה משרד האוצר 28/01/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 53 36
ב' 2014-2015 עורכי הדין מינהל יו"ש 01/02/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 44 37
ב' 2014-2015 בנק ישראל משרד החינוך 01/02/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 54 20
ב' 2014-2015 אורן פלמ"ח צובה מ. המשפטים 02/02/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 58 50
ב' 2014-2015 בנק לאומי משרד האוצר 03/02/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 48 36
ב' 2014-2015 חברת החשמל חברת בזק 04/02/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 37 46
ב' 2014-2015 עורכי הדין משרד האוצר 08/02/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2014-2015 בנק לאומי מ. המשפטים 08/02/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 43 58
ב' 2014-2015 מינהל יו"ש משרד החינוך 09/02/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 45
ב' 2014-2015 בנק ישראל חברת בזק 09/02/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 43 29
ב' 2014-2015 אורן פלמ"ח צובה חברת החשמל 11/02/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 32 35
ב' 2014-2015 עורכי הדין משרד החינוך 15/02/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 48 30
ב' 2014-2015 מינהל יו"ש חברת בזק 15/02/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 53 36
ב' 2014-2015 משרד האוצר מ. המשפטים 17/02/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 45 60
ב' 2014-2015 בנק ישראל אורן פלמ"ח צובה 18/02/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 47 43
ב' 2014-2015 עורכי הדין מ. המשפטים 22/02/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 44 58
ב' 2014-2015 משרד החינוך חברת בזק 23/02/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 35 43
ב' 2014-2015 בנק לאומי בנק ישראל 23/02/2015 שני 20:00 מתנ"ס רמות 31 40
ב' 2014-2015 משרד האוצר חברת החשמל 24/02/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 42 40
ב' 2014-2015 משרד החינוך אורן פלמ"ח צובה 01/03/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 40 48
ב' 2014-2015 עורכי הדין חברת בזק 08/03/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 40 51
ב' 2014-2015 מינהל יו"ש בנק לאומי 09/03/2015 שני 20:00 מתנ"ס רמות 36 46
ב' 2014-2015 משרד האוצר בנק ישראל 10/03/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 36 48
ב' 2014-2015 עורכי הדין חברת החשמל 15/03/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 51 48
ב' 2014-2015 חברת בזק אורן פלמ"ח צובה 16/03/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 49
ב' 2014-2015 משרד האוצר מינהל יו"ש 18/03/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ב' 2014-2015 משרד החינוך בנק לאומי 18/03/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 26 25
ב' 2014-2015 מ. המשפטים בנק ישראל 18/03/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 37 52
ב' 2014-2015 מ. המשפטים חברת החשמל 22/03/2015 ראשון 19:00 היכל הספורט-מלחה 27 38
ב' 2014-2015 עורכי הדין אורן פלמ"ח צובה 22/03/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 32 72
ב' 2014-2015 חברת בזק בנק לאומי 23/03/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 41 46
ב' 2014-2015 מ. המשפטים מינהל יו"ש 25/03/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 34 37
ב' 2014-2015 חברת החשמל בנק ישראל 25/03/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 39 36
ב' 2014-2015 מינהל יו"ש אורן פלמ"ח צובה 29/03/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 43 37
ב' 2014-2015 בנק לאומי חברת החשמל 30/03/2015 שני 20:00 מתנ"ס רמות 52 38
ב' 2014-2015 מ. המשפטים חברת בזק 31/03/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 55 49
ב' 2014-2015 משרד החינוך משרד האוצר 12/04/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2014-2015 בנק ישראל בנק לאומי 13/04/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 33 32
ב' 2014-2015 חברת החשמל משרד החינוך 19/04/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 40 52
ב' 2015-2016 מ. המשפטים חברת בזק 01/11/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 32 42
ב' 2015-2016 מינהל יו"ש עורכי הדין 01/11/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 38 43
ב' 2015-2016 בנק לאומי ברייטסורס 02/11/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 37 42
ב' 2015-2016 משרד החוץ לשכת הבריאות 03/11/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 40 51
ב' 2015-2016 משרד החינוך חברת החשמל 04/11/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 44 26
ב' 2015-2016 משרד החוץ חברת בזק 08/11/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 28 47
ב' 2015-2016 ברייטסורס לשכת הבריאות 08/11/2015 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 39 36
ב' 2015-2016 משרד החינוך מ. המשפטים 08/11/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 46 36
ב' 2015-2016 בנק לאומי עורכי הדין 09/11/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 33 42
ב' 2015-2016 מינהל יו"ש חברת החשמל 11/11/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 29 31
ב' 2015-2016 עורכי הדין חברת החשמל 15/11/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 31
ב' 2015-2016 מינהל יו"ש מ. המשפטים 15/11/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 33
ב' 2015-2016 משרד החוץ משרד החינוך 15/11/2015 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 34 55
ב' 2015-2016 בנק לאומי לשכת הבריאות 16/11/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 44 46
ב' 2015-2016 ברייטסורס חברת בזק 18/11/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 42 21
ב' 2015-2016 לשכת הבריאות חברת בזק 22/11/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 52 44
ב' 2015-2016 בנק לאומי חברת החשמל 23/11/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 44 48
ב' 2015-2016 ברייטסורס משרד החינוך 25/11/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 40 31
ב' 2015-2016 עורכי הדין מ. המשפטים 25/11/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2015-2016 מינהל יו"ש משרד החוץ 25/11/2015 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 47 41
ב' 2015-2016 לשכת הבריאות משרד החינוך 29/11/2015 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 61 40
ב' 2015-2016 חברת החשמל מ. המשפטים 30/11/2015 שני 20:00 מתנ"ס רמות 40 38
ב' 2015-2016 בנק לאומי חברת בזק 30/11/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 53 38
ב' 2015-2016 עורכי הדין משרד החוץ 01/12/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2015-2016 ברייטסורס מינהל יו"ש 02/12/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 49 50
ב' 2015-2016 חברת בזק משרד החינוך 16/12/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 44 57
ב' 2015-2016 לשכת הבריאות מינהל יו"ש 20/12/2015 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 49 28
ב' 2015-2016 בנק לאומי מ. המשפטים 21/12/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 51 30
ב' 2015-2016 חברת החשמל משרד החוץ 22/12/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 37 26
ב' 2015-2016 עורכי הדין ברייטסורס 23/12/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 36 48
ב' 2015-2016 חברת בזק מינהל יו"ש 27/12/2015 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 59 45
ב' 2015-2016 בנק לאומי משרד החינוך 28/12/2015 שני 20:30 מתנ"ס גילה 47 55
ב' 2015-2016 לשכת הבריאות עורכי הדין 28/12/2015 שני 21:30 מתנ"ס גילה 54 34
ב' 2015-2016 חברת החשמל ברייטסורס 30/12/2015 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 38 47
ב' 2015-2016 מ. המשפטים משרד החוץ 30/12/2015 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2015-2016 חברת בזק עורכי הדין 03/01/2016 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 48
ב' 2015-2016 בנק לאומי משרד החוץ 04/01/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 45 29
ב' 2015-2016 חברת החשמל לשכת הבריאות 06/01/2016 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 43 40
ב' 2015-2016 מ. המשפטים ברייטסורס 06/01/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 26 39
ב' 2015-2016 משרד החינוך מינהל יו"ש 06/01/2016 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 47 30
ב' 2015-2016 חברת בזק חברת החשמל 10/01/2016 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 38 50
ב' 2015-2016 משרד החינוך עורכי הדין 10/01/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 39 48
ב' 2015-2016 משרד החוץ ברייטסורס 12/01/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 23 74
ב' 2015-2016 מ. המשפטים לשכת הבריאות 13/01/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 43 51
ב' 2015-2016 בנק לאומי מינהל יו"ש 18/01/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 11 34
ב' 2015-2016 עורכי הדין מינהל יו"ש 24/01/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 30 28
ב' 2015-2016 לשכת הבריאות משרד החוץ 26/01/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 53 19
ב' 2015-2016 חברת בזק מ. המשפטים 27/01/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 63 35
ב' 2015-2016 חברת החשמל חברת בזק 31/01/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 34 44
ב' 2015-2016 בנק לאומי משרד החוץ 01/02/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 42 20
ב' 2015-2016 עורכי הדין משרד החינוך 02/02/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 48 47
ב' 2015-2016 ברייטסורס מינהל יו"ש 03/02/2016 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 37 30
ב' 2015-2016 לשכת הבריאות מ. המשפטים 03/02/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 49 38
ב' 2015-2016 בנק לאומי מ. המשפטים 08/02/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 55 38
ב' 2015-2016 ברייטסורס משרד החוץ 10/02/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 69 26
ב' 2015-2016 לשכת הבריאות חברת החשמל 10/02/2016 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2015-2016 עורכי הדין לשכת הבריאות 14/02/2016 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 38 58
ב' 2015-2016 בנק לאומי חברת החשמל 15/02/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 34 38
ב' 2015-2016 משרד החוץ מ. המשפטים 16/02/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 35 26
ב' 2015-2016 ברייטסורס משרד החינוך 16/02/2016 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 35 28
ב' 2015-2016 מינהל יו"ש חברת בזק 17/02/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 36 43
ב' 2015-2016 מינהל יו"ש לשכת הבריאות 21/02/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 28 41
ב' 2015-2016 בנק לאומי עורכי הדין 21/02/2016 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 52 45
ב' 2015-2016 משרד החוץ חברת החשמל 23/02/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 26 41
ב' 2015-2016 ברייטסורס מ. המשפטים 24/02/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2015-2016 מינהל יו"ש בנק לאומי 28/02/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 42 31
ב' 2015-2016 ברייטסורס חברת בזק 29/02/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 49 27
ב' 2015-2016 משרד החוץ עורכי הדין 01/03/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 29 43
ב' 2015-2016 מ. המשפטים חברת החשמל 02/03/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 32 41
ב' 2015-2016 משרד החינוך בנק לאומי 07/03/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 49 46
ב' 2015-2016 חברת בזק לשכת הבריאות 08/03/2016 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 43 50
ב' 2015-2016 משרד החוץ מינהל יו"ש 08/03/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 22 44
ב' 2015-2016 ברייטסורס חברת החשמל 09/03/2016 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 44 49
ב' 2015-2016 מ. המשפטים עורכי הדין 09/03/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2015-2016 משרד החינוך משרד החוץ 13/03/2016 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 40 31
ב' 2015-2016 חברת החשמל עורכי הדין 13/03/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 46 42
ב' 2015-2016 חברת בזק בנק לאומי 14/03/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 64 51
ב' 2015-2016 מ. המשפטים מינהל יו"ש 16/03/2016 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 28 44
ב' 2015-2016 חברת החשמל משרד החינוך 16/03/2016 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 41 39
ב' 2015-2016 ברייטסורס עורכי הדין 20/03/2016 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 49 41
ב' 2015-2016 חברת בזק משרד החוץ 20/03/2016 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 50 30
ב' 2015-2016 לשכת הבריאות בנק לאומי 21/03/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 42 48
ב' 2015-2016 חברת החשמל מינהל יו"ש 21/03/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2015-2016 מ. המשפטים משרד החינוך 22/03/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 40 37
ב' 2015-2016 ברייטסורס לשכת הבריאות 27/03/2016 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 27 25
ב' 2015-2016 עורכי הדין חברת בזק 27/03/2016 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 33 45
ב' 2015-2016 משרד החינוך חברת בזק 30/03/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 40 38
ב' 2015-2016 משרד החינוך לשכת הבריאות 03/04/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ב' 2015-2016 ברייטסורס בנק לאומי 05/04/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 44 35
ב' 2015-2016 מינהל יו"ש משרד החינוך 06/04/2016 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 47 21
ב' 2016-2017 חברת בזק בנק הפועלים 07/11/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 57 26
ב' 2016-2017 משרד החינוך בנק יהב 08/11/2016 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 47 58
ב' 2016-2017 משרד החוץ חברת החשמל 08/11/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 30 43
ב' 2016-2017 מינהל יו"ש גב מע"ר+תיירות 09/11/2016 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2016-2017 משרד החינוך חברת בזק 13/11/2016 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 36 61
ב' 2016-2017 מינהל יו"ש בנק יהב 14/11/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 34 46
ב' 2016-2017 בנק לאומי גב מע"ר+תיירות 14/11/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 50 23
ב' 2016-2017 משרד החוץ בנק הפועלים 16/11/2016 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 58 28
ב' 2016-2017 מינהל יו"ש חברת בזק 22/11/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 25 51
ב' 2016-2017 משרד החוץ משרד החינוך 22/11/2016 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 33 39
ב' 2016-2017 בנק לאומי חברת החשמל 23/11/2016 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 43 31
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות חברת בזק 27/11/2016 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2016-2017 בנק לאומי בנק יהב 28/11/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 32 54
ב' 2016-2017 חברת החשמל בנק הפועלים 29/11/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2016-2017 מינהל יו"ש משרד החוץ 30/11/2016 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 50 42
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות משרד החוץ 05/12/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 39 33
ב' 2016-2017 חברת החשמל משרד החינוך 06/12/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 48 33
ב' 2016-2017 בנק לאומי בנק הפועלים 07/12/2016 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 46 34
ב' 2016-2017 בנק יהב חברת בזק 07/12/2016 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 48 32
ב' 2016-2017 בנק לאומי חברת בזק 12/12/2016 שני 20:30 מתנ"ס גילה 54 64
ב' 2016-2017 בנק הפועלים משרד החינוך 13/12/2016 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 29 55
ב' 2016-2017 בנק יהב משרד החוץ 14/12/2016 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 29 19
ב' 2016-2017 חברת בזק משרד החוץ 18/12/2016 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 44 55
ב' 2016-2017 בנק לאומי משרד החינוך 19/12/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 49 19
ב' 2016-2017 חברת החשמל גב מע"ר+תיירות 20/12/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 39 24
ב' 2016-2017 בנק הפועלים מינהל יו"ש 21/12/2016 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2016-2017 בנק לאומי משרד החוץ 02/01/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2016-2017 משרד החינוך מינהל יו"ש 03/01/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 32 35
ב' 2016-2017 בנק הפועלים גב מע"ר+תיירות 04/01/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2016-2017 חברת בזק חברת החשמל 08/01/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 39 49
ב' 2016-2017 בנק לאומי מינהל יו"ש 09/01/2017 שני 21:30 מתנ"ס גילה 25 29
ב' 2016-2017 משרד החינוך גב מע"ר+תיירות 10/01/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 44 55
ב' 2016-2017 בנק הפועלים בנק יהב 11/01/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 32 48
ב' 2016-2017 חברת החשמל מינהל יו"ש 15/01/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 33 30
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות בנק יהב 15/01/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 36
ב' 2016-2017 בנק יהב חברת החשמל 18/01/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 39 41
ב' 2016-2017 בנק הפועלים משרד החוץ 22/01/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 57 49
ב' 2016-2017 חברת בזק משרד החינוך 24/01/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 44 51
ב' 2016-2017 בנק יהב מינהל יו"ש 25/01/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 47 36
ב' 2016-2017 חברת החשמל בנק לאומי 25/01/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 41 32
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות בנק לאומי 30/01/2017 שני 21:30 מתנ"ס גילה 35 45
ב' 2016-2017 בנק יהב משרד החינוך 30/01/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 56 43
ב' 2016-2017 בנק הפועלים חברת בזק 01/02/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 60 36
ב' 2016-2017 בנק לאומי משרד החוץ 06/02/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 23
ב' 2016-2017 חברת החשמל חברת בזק 07/02/2017 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 48 38
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות מינהל יו"ש 08/02/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות משרד החוץ 12/02/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 43 25
ב' 2016-2017 בנק לאומי חברת בזק 13/02/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 38
ב' 2016-2017 מינהל יו"ש משרד החינוך 15/02/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 29 38
ב' 2016-2017 חברת החשמל בנק יהב 15/02/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 53 48
ב' 2016-2017 בנק יהב בנק הפועלים 19/02/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2016-2017 משרד החוץ חברת בזק 19/02/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 45 49
ב' 2016-2017 בנק לאומי בנק יהב 20/02/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 35 37
ב' 2016-2017 מינהל יו"ש בנק הפועלים 20/02/2017 שני 21:30 מתנ"ס גילה 37 45
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות משרד החינוך 21/02/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 46 32
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות חברת בזק 26/02/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2016-2017 משרד החוץ בנק יהב 27/02/2017 שני 21:30 מתנ"ס גילה 34 41
ב' 2016-2017 מינהל יו"ש חברת החשמל 28/02/2017 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 35 34
ב' 2016-2017 משרד החינוך בנק הפועלים 01/03/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 45 43
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות בנק הפועלים 05/03/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 43 60
ב' 2016-2017 מינהל יו"ש בנק לאומי 06/03/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 57
ב' 2016-2017 חברת בזק בנק יהב 06/03/2017 שני 21:30 מתנ"ס גילה 55 42
ב' 2016-2017 משרד החינוך חברת החשמל 07/03/2017 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 19 47
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות בנק יהב 15/03/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 30 47
ב' 2016-2017 משרד החינוך בנק לאומי 19/03/2017 ראשון 18:15 מתנ"ס גילה 25 30
ב' 2016-2017 משרד החוץ מינהל יו"ש 19/03/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 31 26
ב' 2016-2017 גב מע"ר+תיירות חברת החשמל 21/03/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 20 10
ב' 2016-2017 חברת בזק מינהל יו"ש 26/03/2017 ראשון 19:15 מתנ"ס גילה 34 24
ב' 2016-2017 בנק הפועלים בנק לאומי 27/03/2017 שני 20:30 מתנ"ס גילה 38 55
ב' 2016-2017 משרד החינוך משרד החוץ 28/03/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 42 32
ב' 2016-2017 בנק הפועלים חברת החשמל 02/04/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2016-2017 חברת החשמל משרד החוץ 05/04/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 20 0


 

t32

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 בנק ישראל 20 18 2 0 0 907 667 240 38
2010-2011 לשכת עורכי הדין 22 16 6 0 0 942 790 152 38
2009-2010 בית הלוחם 20 17 3 0 0 1.026 723 303 37
2009-2010 שיר"ן -מתווכים 20 17 3 0 0 915 715 200 37
2012-2013 משרד החוץ 20 16 4 0 0 956 793 163 36
2010-2011 בית הלוחם 22 14 8 0 0 970 871 99 36
2013-2014 אינטל ירושלים 20 15 5 0 0 1.151 985 166 35
2015-2016 ברייטסורס 18 16 2 0 0 794 559 235 34
2014-2015 בנק ישראל 18 16 2 0 0 767 559 208 34
2013-2014 איילון-שלהבת 20 14 6 0 0 1.043 919 124 34
2013-2014 בנק הפועלים 20 14 6 0 0 1.005 905 100 34
2011-2012 רשות האוכלוסין 20 14 6 0 0 948 854 94 34
2012-2013 בנק הפועלים 20 14 6 0 0 1.061 975 86 34
2012-2013 בית הלוחם 20 13 7 0 0 968 835 133 33
2011-2012 בית הלוחם 20 13 7 0 0 885 753 132 33
2015-2016 לשכת הבריאות 18 14 4 0 0 798 596 202 32
2013-2014 בית הלוחם 20 12 8 0 0 965 819 146 32
2013-2014 הסוכנות היהודית 20 12 8 0 0 935 820 115 32
2009-2010 לשכת עורכי הדין 20 12 8 0 0 859 817 42 32
2010-2011 חברת בזק 22 10 12 0 0 937 899 38 32
2010-2011 שיר"ן -מתווכים 22 10 12 0 0 930 944 -14 32
2010-2011 משרד החינוך 22 10 12 0 0 964 999 -35 32
2011-2012 שיר"ן -מתווכים 20 11 9 0 0 840 776 64 31
2011-2012 מובילאיי א 20 11 9 0 0 894 883 11 31
2010-2011 בנק ישראל 22 9 13 0 0 818 818 0 31
2011-2012 משרד החינוך 20 11 9 0 0 825 832 -7 31
2009-2010 חברת בזק 20 11 9 0 0 852 867 -15 31
2014-2015 אורן פלמ"ח צובה 18 12 6 0 0 810 681 129 30
2012-2013 רשות האוכלוסין 20 12 6 2 0 927 864 63 30
2012-2013 מובילאיי א 20 10 10 0 0 1.036 975 61 30
2009-2010 בנק ישראל 20 10 10 0 0 845 799 46 30
2013-2014 מ. רוה"מ א 20 10 10 0 0 976 936 40 30
2012-2013 משרד החינוך 20 10 10 0 0 862 850 12 30
2010-2011 בנק ירושלים 22 10 10 2 0 783 880 -97 30
2010-2011 חברת החשמל 22 10 10 2 0 814 937 -123 30
2016-2017 חברת החשמל 16 13 3 0 0 577 430 147 29
2016-2017 בנק יהב 16 13 3 0 0 696 554 142 29
2015-2016 עורכי הדין 18 11 7 0 0 675 634 41 29
2009-2010 חברת החשמל 20 9 11 0 0 738 749 -11 29
2012-2013 שיר"ן -מתווכים 20 9 11 0 0 829 862 -33 29
2012-2013 מ. רוה"מ א 20 9 11 0 0 836 879 -43 29
2010-2011 ע. ירושלים 22 7 15 0 0 827 942 -115 29
2014-2015 חברת בזק 18 10 8 0 0 849 790 59 28
2015-2016 חברת החשמל 18 12 4 2 0 634 651 -17 28
2013-2014 רשות האוכלוסין 20 10 8 2 0 871 891 -20 28
2013-2014 מובילאיי א 20 8 12 0 0 942 994 -52 28
2013-2014 שיר"ן -מתווכים 20 8 12 0 0 844 1.011 -167 28
2015-2016 מינהל יו"ש 18 9 9 0 0 661 616 45 27
2015-2016 חברת בזק 18 9 9 0 0 787 765 22 27
2014-2015 בנק לאומי 18 9 9 0 0 784 776 8 27
2014-2015 חברת החשמל 18 9 9 0 0 689 685 4 27
2014-2015 מינהל יו"ש 18 9 9 0 0 715 733 -18 27
2014-2015 עורכי הדין 18 9 9 0 0 681 741 -60 27
2009-2010 משרד החינוך 20 7 13 0 0 711 913 -202 27
2015-2016 משרד החינוך 18 9 8 1 0 715 712 3 26
2012-2013 חברת בזק 20 6 14 0 0 905 981 -76 26
2011-2012 בנק לאומי 20 6 14 0 0 845 1.016 -171 26
2011-2012 חברת בזק 20 6 14 0 0 669 849 -180 26
2016-2017 בנק לאומי 16 10 5 1 0 638 552 86 25
2016-2017 חברת בזק 16 9 7 0 0 682 607 75 25
2015-2016 בנק לאומי 18 7 11 0 0 759 746 13 25
2009-2010 בנק ירושלים 20 7 11 2 0 774 859 -85 25
2014-2015 משרד החינוך 18 7 11 0 0 628 733 -105 25
2013-2014 משרד החינוך 20 5 15 0 0 767 931 -164 25
2014-2015 מ. המשפטים 18 6 12 0 0 741 767 -26 24
2009-2010 ע. ירושלים 20 4 16 0 0 796 943 -147 24
2012-2013 בנק לאומי 20 4 16 0 0 735 953 -218 24
2016-2017 מינהל יו"ש 16 7 9 0 0 491 515 -24 23
2016-2017 משרד החינוך 16 6 10 0 0 600 695 -95 22
2013-2014 בנק ישראל 20 2 17 1 0 650 938 -288 21
2011-2012 בנק ירושלים 20 4 12 4 0 593 776 -183 20
2016-2017 משרד החוץ 16 4 11 1 0 529 591 -62 19
2011-2012 חברת החשמל 20 2 15 3 0 618 821 -203 19
2015-2016 משרד החוץ 18 2 15 1 0 479 784 -305 19
2014-2015 משרד האוצר 18 3 12 3 0 493 692 -199 18
2016-2017 בנק הפועלים 16 5 7 4 0 472 609 -137 17
2016-2017 גב מע"ר+תיירות 16 5 6 5 0 389 521 -132 16
2015-2016 מ. המשפטים 18 1 13 4 0 475 714 -239 15