בחרו עמוד

כדורסל גברים -דרג ג

 

33

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2017-2018 ל. לסטטיסטיקה מ.א. מטה בנימין 29/10/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 41
ג' 2017-2018 ש. ב. כללית מזרחי-טפחות 30/10/2017 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 30 25
ג' 2017-2018 בנק הפועלים ה. ח. לביטוח 01/11/2017 רביעי 20:15 מתנ"ס גילה 36 40
ג' 2017-2018 מ. המשפטים רשות האוכלוסין 01/11/2017 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 28 32
ג' 2017-2018 ל. לסטטיסטיקה מזרחי-טפחות 05/11/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 32
ג' 2017-2018 ש. ב. כללית בנק הפועלים 05/11/2017 ראשון 21:15 מתנ"ס גילה 40 44
ג' 2017-2018 מ. המשפטים ה. ח. לביטוח 05/11/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 35
ג' 2017-2018 בנק ירושלים מ.א. מטה בנימין 06/11/2017 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 23 46
ג' 2017-2018 בנק ירושלים רשות האוכלוסין 13/11/2017 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 33
ג' 2017-2018 מ. המשפטים ש. ב. כללית 13/11/2017 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 19 39
ג' 2017-2018 ל. לסטטיסטיקה בנק הפועלים 15/11/2017 רביעי 21:15 מתנ"ס גילה 23 48
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין מזרחי-טפחות 15/11/2017 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 48 49
ג' 2017-2018 רשות האוכלוסין ה. ח. לביטוח 19/11/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין בנק הפועלים 19/11/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 60
ג' 2017-2018 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 22/11/2017 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 44 39
ג' 2017-2018 ל. לסטטיסטיקה מ. המשפטים 22/11/2017 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 37 30
ג' 2017-2018 רשות האוכלוסין ש. ב. כללית 26/11/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 24
ג' 2017-2018 מזרחי-טפחות בנק הפועלים 29/11/2017 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 32 46
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין מ. המשפטים 29/11/2017 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 45 29
ג' 2017-2018 ה. ח. לביטוח ש. ב. כללית 04/12/2017 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 57 18
ג' 2017-2018 רשות האוכלוסין ל. לסטטיסטיקה 06/12/2017 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 0 20
ג' 2017-2018 מזרחי-טפחות מ. המשפטים 06/12/2017 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 29 35
ג' 2017-2018 רשות האוכלוסין מ.א. מטה בנימין 10/12/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2017-2018 ה. ח. לביטוח ל. לסטטיסטיקה 10/12/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 57 33
ג' 2017-2018 בנק ירושלים ש. ב. כללית 11/12/2017 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 0 20
ג' 2017-2018 בנק הפועלים מ. המשפטים 20/12/2017 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 26 34
ג' 2017-2018 ה. ח. לביטוח מ.א. מטה בנימין 20/12/2017 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 34 36
ג' 2017-2018 ש. ב. כללית ל. לסטטיסטיקה 24/12/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 40
ג' 2017-2018 מזרחי-טפחות רשות האוכלוסין 24/12/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 44 27
ג' 2017-2018 בנק ירושלים מ. המשפטים 25/12/2017 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 0 20
ג' 2017-2018 בנק הפועלים רשות האוכלוסין 31/12/2017 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 20 0
ג' 2017-2018 ה. ח. לביטוח מזרחי-טפחות 01/01/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 44 25
ג' 2017-2018 בנק ירושלים ל. לסטטיסטיקה 01/01/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 19 33
ג' 2017-2018 ש. ב. כללית מ.א. מטה בנימין 07/01/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 64
ג' 2017-2018 בנק ירושלים ה. ח. לביטוח 08/01/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 23 33
ג' 2017-2018 בנק ירושלים בנק הפועלים 14/01/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2017-2018 בנק הפועלים ש. ב. כללית 21/01/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 34
ג' 2017-2018 ה. ח. לביטוח מ. המשפטים 22/01/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 40 34
ג' 2017-2018 רשות האוכלוסין בנק ירושלים 22/01/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 0 20
ג' 2017-2018 מזרחי-טפחות ל. לסטטיסטיקה 24/01/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 33 37
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין בנק ירושלים 28/01/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 38
ג' 2017-2018 ה. ח. לביטוח בנק הפועלים 28/01/2018 ראשון 20:15 מתנ"ס גילה 55 29
ג' 2017-2018 רשות האוכלוסין מ. המשפטים 29/01/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 35 20
ג' 2017-2018 מזרחי-טפחות ש. ב. כללית 31/01/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 35 23
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין ל. לסטטיסטיקה 04/02/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 59 54
ג' 2017-2018 בנק ירושלים מ. המשפטים 04/02/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2017-2018 רשות האוכלוסין בנק הפועלים 04/02/2018 ראשון 21:30 אולם חוות הנוער 20 0
ג' 2017-2018 מזרחי-טפחות ה. ח. לביטוח 07/02/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 28 49
ג' 2017-2018 ל. לסטטיסטיקה ש. ב. כללית 11/02/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 23
ג' 2017-2018 רשות האוכלוסין מזרחי-טפחות 12/02/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 45 35
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין מ. המשפטים 12/02/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 31 23
ג' 2017-2018 ל. לסטטיסטיקה ה. ח. לביטוח 18/02/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2017-2018 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 18/02/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2017-2018 מ. המשפטים בנק הפועלים 18/02/2018 ראשון 21:30 אולם חוות הנוער 30 39
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין ש. ב. כללית 19/02/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 35 29
ג' 2017-2018 ל. לסטטיסטיקה רשות האוכלוסין 25/02/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2017-2018 ש. ב. כללית ה. ח. לביטוח 25/02/2018 ראשון מרכז הפיס-פסגת זאב 31 44
ג' 2017-2018 מ. המשפטים מזרחי-טפחות 27/02/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 24 18
ג' 2017-2018 ל. לסטטיסטיקה בנק ירושלים 04/03/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 26
ג' 2017-2018 ש. ב. כללית רשות האוכלוסין 05/03/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 0
ג' 2017-2018 בנק הפועלים מזרחי-טפחות 06/03/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 46 36
ג' 2017-2018 ש. ב. כללית בנק ירושלים 11/03/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 40
ג' 2017-2018 ה. ח. לביטוח רשות האוכלוסין 12/03/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 0
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין מזרחי-טפחות 14/03/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 46 39
ג' 2017-2018 מ. המשפטים ל. לסטטיסטיקה 14/03/2018 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 22 38
ג' 2017-2018 בנק הפועלים ל. לסטטיסטיקה 18/03/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ג' 2017-2018 ה. ח. לביטוח בנק ירושלים 19/03/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב
ג' 2017-2018 ש. ב. כללית מ. המשפטים 19/03/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב
ג' 2017-2018 בנק ירושלים בנק הפועלים 21/03/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין רשות האוכלוסין 21/03/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין ה. ח. לביטוח 25/03/2018 ראשון 17:30 אולם חוות הנוער
ג' 2017-2018 מ.א. מטה בנימין בנק הפועלים 28/03/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב


 

t33

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 ר. א. והגבייה 20 17 3 0 0 992 787 205 37
2012-2013 הסוכנות היהודית 20 17 3 0 0 871 748 123 37
2012-2013 אינטל ירושלים 20 16 4 0 0 815 600 215 36
2011-2012 משרד החוץ 20 16 3 1 0 815 640 175 35
2009-2010 משרד האוצר 20 16 3 1 0 830 703 127 35
2011-2012 מינהל יו"ש 20 14 6 0 0 852 731 121 34
2013-2014 ע. ירושלים 20 14 6 0 0 764 670 94 34
2009-2010 מינהל יו"ש 20 14 6 0 0 790 732 58 34
2014-2015 לשכת הבריאות 18 16 1 0 1 724 421 303 33
2014-2015 עובדי הכנסת 18 15 3 0 0 633 449 184 33
2013-2014 חברת החשמל 20 14 5 1 0 669 567 102 33
2013-2014 חברת בזק 20 13 7 0 0 808 717 91 33
2015-2016 גב מע"ר+תיירות 17 15 2 0 0 641 438 203 32
2010-2011 משרד האוצר 18 14 4 0 0 730 537 193 32
2011-2012 עובדי הכנסת 20 12 8 0 0 802 698 104 32
2011-2012 משרד האוצר 20 13 6 1 0 694 598 96 32
2012-2013 ע. ירושלים 20 12 8 0 0 720 669 51 32
2016-2017 עובדי הכנסת 16 15 1 0 0 630 400 230 31
2015-2016 בנק יהב 17 14 3 0 0 714 504 210 31
2012-2013 ר. א. והגבייה 20 11 9 0 0 884 768 116 31
2009-2010 משרד החוץ 20 11 9 0 0 762 687 75 31
2010-2011 מובילאיי א 18 13 5 0 0 707 658 49 31
2011-2012 ע. ירושלים 20 11 9 0 0 753 738 15 31
2013-2014 מינהל יו"ש 20 10 10 0 0 702 706 -4 30
2012-2013 חברת החשמל 20 10 10 0 0 593 602 -9 30
2010-2011 מינהל יו"ש 18 12 5 1 0 708 589 119 29
2012-2013 משרד האוצר 20 10 8 2 0 619 614 5 28
2013-2014 עורכי הדין 20 9 10 1 0 614 626 -12 28
2017-2018 ה. ח. לביטוח 14 13 1 0 0 548 315 233 27
2016-2017 ש. ב. כללית 16 11 5 0 0 635 526 109 27
2016-2017 ה. ל. לאומי 16 11 5 0 0 580 477 103 27
2012-2013 עובדי הכנסת 20 8 11 1 0 635 683 -48 27
2009-2010 בנק דיסקונט 20 7 13 0 0 637 759 -122 27
2015-2016 עובדי הכנסת 17 10 6 1 0 508 461 47 26
2010-2011 עובדי הכנסת 18 9 8 1 0 568 569 -1 26
2014-2015 בנק ירושלים 18 11 3 3 1 550 474 76 25
2017-2018 ל. לסטטיסטיקה 15 11 3 1 0 488 441 47 25
2014-2015 ל. לסטטיסטיקה 18 7 11 0 0 632 672 -40 25
2009-2010 עובדי הכנסת 20 6 13 1 0 686 754 -68 25
2013-2014 בנק לאומי 20 5 15 0 0 716 808 -92 25
2014-2015 בנק דיסקונט 18 7 11 0 0 611 743 -132 25
2016-2017 מזרחי-טפחות 16 8 8 0 0 444 419 25 24
2016-2017 ל. לסטטיסטיקה 16 8 8 0 0 584 564 20 24
2015-2016 מזרחי-טפחות 17 7 10 0 0 560 573 -13 24
2010-2011 משרד החוץ 18 8 8 2 0 625 643 -18 24
2015-2016 ש. ב. כללית 17 7 10 0 0 593 625 -32 24
2015-2016 בנק דיסקונט 17 8 8 1 0 515 562 -47 24
2013-2014 משרד האוצר 20 8 8 4 0 569 713 -144 24
2009-2010 ל. לסטטיסטיקה 20 5 14 1 0 611 804 -193 24
2017-2018 מ.א. מטה בנימין 13 10 3 0 0 575 454 121 23
2014-2015 ה. ח. לביטוח 18 7 9 2 0 574 594 -20 23
2012-2013 מינהל יו"ש 20 4 15 1 0 674 788 -114 23
2009-2010 ה. ח. לביטוח 20 4 15 1 0 627 781 -154 23
2015-2016 ל. לסטטיסטיקה 17 7 8 2 0 488 573 -85 22
2014-2015 גב מע"ר+תיירות 18 8 6 4 0 505 597 -92 22
2014-2015 ש. ב. כללית 18 4 14 0 0 613 706 -93 22
2010-2011 בנק דיסקונט 18 4 14 0 0 590 743 -153 22
2017-2018 בנק הפועלים 13 9 3 1 0 454 400 54 21
2015-2016 בנק ירושלים 17 8 5 4 0 394 470 -76 21
2013-2014 עובדי הכנסת 20 5 11 4 0 584 701 -117 21
2013-2014 בנק ירושלים 20 5 11 4 0 526 683 -157 21
2015-2016 ה. ח. לביטוח 17 5 10 2 0 480 515 -35 20
2017-2018 מ. המשפטים 15 5 10 0 0 390 444 -54 20
2016-2017 מ. המשפטים 16 5 10 1 0 417 474 -57 20
2017-2018 מזרחי-טפחות 16 4 12 0 0 519 582 -63 20
2016-2017 בנק ירושלים 16 7 6 3 0 428 520 -92 20
2017-2018 ש. ב. כללית 15 4 11 0 0 425 514 -89 19
2012-2013 בנק ירושלים 20 4 11 5 0 462 626 -164 19
2010-2011 ל. לסטטיסטיקה 18 2 15 1 0 418 677 -259 19
2016-2017 מ.התחבורה 16 4 10 2 0 446 551 -105 18
2016-2017 בנק דיסקונט 16 3 12 1 0 379 612 -233 18
2014-2015 מזרחי-טפחות 18 3 12 3 0 335 597 -262 18
2017-2018 רשות האוכלוסין 15 6 1 8 0 233 336 -103 13
2017-2018 בנק ירושלים 14 3 6 5 0 258 404 -146 12
2015-2016 משרד האוצר 9 0 1 8 0 28 200 -172 1