02-6207235

כדורסל גברים -דרג ג

 

33

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2009-2010 בנק דיסקונט ה. ח. לביטוח 21/10/2009 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 26
ג' 2009-2010 משרד החוץ ה. ח. לביטוח 25/10/2009 ראשון 19:00 היכל הספורט-פסגת זאב 25 26
ג' 2009-2010 עובדי הכנסת בנק דיסקונט 25/10/2009 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 22 32
ג' 2009-2010 מינהל יו"ש ה. ח. לביטוח 01/11/2009 ראשון 19:05 היכל הספורט-פסגת זאב 37 27
ג' 2009-2010 משרד החוץ עובדי הכנסת 01/11/2009 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 46 31
ג' 2009-2010 משרד האוצר בנק דיסקונט 04/11/2009 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 39
ג' 2009-2010 מינהל יו"ש עובדי הכנסת 08/11/2009 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 40 39
ג' 2009-2010 משרד האוצר משרד החוץ 10/11/2009 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 31
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה בנק דיסקונט 29/11/2009 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 0 20
ג' 2009-2010 ה. ח. לביטוח עובדי הכנסת 29/11/2009 ראשון 19:05 היכל הספורט-פסגת זאב 40 48
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה עובדי הכנסת 06/12/2009 ראשון 19:00 היכל הספורט-פסגת זאב 33 50
ג' 2009-2010 בנק דיסקונט משרד החוץ 06/12/2009 ראשון 20:00 היכל הספורט-פסגת זאב 31 40
ג' 2009-2010 ה. ח. לביטוח משרד האוצר 08/12/2009 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 59
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה משרד החוץ 20/12/2009 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 18 38
ג' 2009-2010 עובדי הכנסת משרד האוצר 20/12/2009 ראשון 20:00 היכל הספורט-פסגת זאב 47 60
ג' 2009-2010 בנק דיסקונט מינהל יו"ש 20/12/2009 ראשון 19:05 היכל הספורט-פסגת זאב 44 47
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה מינהל יו"ש 03/01/2010 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 45 50
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה משרד האוצר 06/01/2010 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 46
ג' 2009-2010 משרד החוץ מינהל יו"ש 06/01/2010 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 38
ג' 2009-2010 מינהל יו"ש משרד האוצר 12/01/2010 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 56
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה ה. ח. לביטוח 13/01/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 38 35
ג' 2009-2010 בנק דיסקונט ה. ח. לביטוח 20/01/2010 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 40
ג' 2009-2010 משרד החוץ ה. ח. לביטוח 24/01/2010 ראשון 19:05 היכל הספורט-פסגת זאב 39 45
ג' 2009-2010 עובדי הכנסת בנק דיסקונט 24/01/2010 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 44 34
ג' 2009-2010 משרד החוץ עובדי הכנסת 31/01/2010 ראשון 20:00 היכל הספורט-פסגת זאב 40 32
ג' 2009-2010 מינהל יו"ש ה. ח. לביטוח 01/02/2010 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 35
ג' 2009-2010 מינהל יו"ש עובדי הכנסת 07/02/2010 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 49 39
ג' 2009-2010 משרד האוצר משרד החוץ 09/02/2010 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 41
ג' 2009-2010 מינהל יו"ש משרד האוצר 16/02/2010 שלישי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 41
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה ה. ח. לביטוח 21/02/2010 ראשון 18:10 היכל הספורט-פסגת זאב 20 0
ג' 2009-2010 ה. ח. לביטוח עובדי הכנסת 07/03/2010 ראשון 20:00 היכל הספורט-פסגת זאב 20 0
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה עובדי הכנסת 14/03/2010 ראשון 19:05 היכל הספורט-פסגת זאב 41 38
ג' 2009-2010 בנק דיסקונט משרד החוץ 14/03/2010 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 27 32
ג' 2009-2010 ה. ח. לביטוח משרד האוצר 16/03/2010 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 48
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה משרד החוץ 21/03/2010 ראשון 18:10 היכל הספורט-פסגת זאב 16 39
ג' 2009-2010 עובדי הכנסת משרד האוצר 21/03/2010 ראשון 19:05 היכל הספורט-פסגת זאב 20 0
ג' 2009-2010 בנק דיסקונט מינהל יו"ש 21/03/2010 ראשון 21:00 היכל הספורט-פסגת זאב 32 38
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה משרד האוצר 07/04/2010 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 41
ג' 2009-2010 משרד החוץ מינהל יו"ש 07/04/2010 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 40
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה מינהל יו"ש 14/04/2010 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 48
ג' 2009-2010 ל. לסטטיסטיקה בנק דיסקונט 02/05/2010 ראשון 20:00 היכל הספורט-פסגת זאב 29 50
ג' 2009-2010 משרד האוצר בנק דיסקונט 04/05/2010 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 40 22
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה מובילאיי א 13/10/2010 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 43
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת בנק דיסקונט 13/10/2010 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 17
ג' 2010-2011 משרד האוצר בנק דיסקונט 19/10/2010 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 42
ג' 2010-2011 משרד החוץ עובדי הכנסת 20/10/2010 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 41
ג' 2010-2011 משרד האוצר משרד החוץ 26/10/2010 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 73 22
ג' 2010-2011 מובילאיי א בנק דיסקונט 27/10/2010 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 36
ג' 2010-2011 מינהל יו"ש עובדי הכנסת 27/10/2010 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 58 46
ג' 2010-2011 מובילאיי א משרד החוץ 01/11/2010 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 38
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה בנק דיסקונט 08/11/2010 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 16 50
ג' 2010-2011 מובילאיי א מינהל יו"ש 08/11/2010 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 37
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה עובדי הכנסת 17/11/2010 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2010-2011 בנק דיסקונט משרד החוץ 17/11/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 26 35
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה משרד החוץ 22/11/2010 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 57
ג' 2010-2011 בנק דיסקונט מינהל יו"ש 22/11/2010 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 52
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת משרד האוצר 24/11/2010 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 31
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה משרד האוצר 30/11/2010 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 11 43
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה מינהל יו"ש 13/12/2010 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 17 19
ג' 2010-2011 משרד האוצר מובילאיי א 15/12/2010 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 27
ג' 2010-2011 מינהל יו"ש משרד האוצר 20/12/2010 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 31
ג' 2010-2011 משרד החוץ מינהל יו"ש 29/12/2010 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 28 47
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת מובילאיי א 29/12/2010 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 41
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה מובילאיי א 10/01/2011 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 44
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת בנק דיסקונט 12/01/2011 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 43
ג' 2010-2011 משרד החוץ עובדי הכנסת 19/01/2011 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 34
ג' 2010-2011 מובילאיי א בנק דיסקונט 25/01/2011 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 40
ג' 2010-2011 מינהל יו"ש עובדי הכנסת 26/01/2011 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 59 36
ג' 2010-2011 משרד האוצר משרד החוץ 26/01/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 30
ג' 2010-2011 מובילאיי א משרד החוץ 31/01/2011 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 40
ג' 2010-2011 מובילאיי א מינהל יו"ש 07/02/2011 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 40
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה בנק דיסקונט 09/02/2011 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 31
ג' 2010-2011 בנק דיסקונט משרד החוץ 15/02/2011 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 52
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה משרד החוץ 21/02/2011 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 48
ג' 2010-2011 בנק דיסקונט מינהל יו"ש 22/02/2011 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 52
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת משרד האוצר 23/02/2011 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 40
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה משרד האוצר 01/03/2011 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 44
ג' 2010-2011 משרד החוץ מינהל יו"ש 01/03/2011 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 33 47
ג' 2010-2011 עובדי הכנסת מובילאיי א 02/03/2011 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 41
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה מינהל יו"ש 08/03/2011 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 42
ג' 2010-2011 משרד האוצר בנק דיסקונט 15/03/2011 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 23
ג' 2010-2011 משרד האוצר מובילאיי א 23/03/2011 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 46
ג' 2010-2011 מינהל יו"ש משרד האוצר 29/03/2011 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 42
ג' 2010-2011 ל. לסטטיסטיקה עובדי הכנסת 30/03/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 14 38
ג' 2011-2012 עובדי הכנסת ע. ירושלים 09/11/2011 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 30 29
ג' 2011-2012 משרד החוץ עובדי הכנסת 13/11/2011 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 37
ג' 2011-2012 משרד האוצר ע. ירושלים 16/11/2011 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 38
ג' 2011-2012 משרד האוצר משרד החוץ 22/11/2011 שלישי 18:00 מתנ"ס גילה 33 43
ג' 2011-2012 מינהל יו"ש ע. ירושלים 12/12/2011 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 54
ג' 2011-2012 מינהל יו"ש עובדי הכנסת 18/12/2011 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 40
ג' 2011-2012 ע. ירושלים משרד החוץ 19/12/2011 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 42
ג' 2011-2012 מינהל יו"ש משרד האוצר 10/01/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס גילה 49 21
ג' 2011-2012 עובדי הכנסת משרד האוצר 15/01/2012 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 37
ג' 2011-2012 מינהל יו"ש משרד החוץ 17/01/2012 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 33
ג' 2011-2012 עובדי הכנסת ע. ירושלים 05/02/2012 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 46
ג' 2011-2012 משרד החוץ עובדי הכנסת 12/02/2012 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 44
ג' 2011-2012 משרד האוצר ע. ירושלים 14/02/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 55 37
ג' 2011-2012 מינהל יו"ש ע. ירושלים 12/03/2012 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 42
ג' 2011-2012 מינהל יו"ש עובדי הכנסת 18/03/2012 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 38
ג' 2011-2012 ע. ירושלים משרד החוץ 21/03/2012 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 50
ג' 2011-2012 עובדי הכנסת משרד האוצר 25/03/2012 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 38
ג' 2011-2012 מינהל יו"ש משרד החוץ 26/03/2012 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 41
ג' 2011-2012 מינהל יו"ש משרד האוצר 03/04/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס גילה 34 49
ג' 2011-2012 משרד האוצר משרד החוץ 23/04/2012 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 39
ג' 2012-2013 מינהל יו"ש ר. א. והגבייה 21/10/2012 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 63
ג' 2012-2013 בנק ירושלים חברת החשמל 22/10/2012 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 45
ג' 2012-2013 ע. ירושלים הסוכנות היהודית 22/10/2012 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 50
ג' 2012-2013 עובדי הכנסת ע. ירושלים 28/10/2012 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 52
ג' 2012-2013 משרד האוצר הסוכנות היהודית 30/10/2012 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 41
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים חברת החשמל 31/10/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 67 36
ג' 2012-2013 מינהל יו"ש ע. ירושלים 04/11/2012 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 38 47
ג' 2012-2013 בנק ירושלים הסוכנות היהודית 06/11/2012 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 40
ג' 2012-2013 בנק ירושלים עובדי הכנסת 11/11/2012 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 29
ג' 2012-2013 חברת החשמל הסוכנות היהודית 12/11/2012 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 40
ג' 2012-2013 מינהל יו"ש משרד האוצר 13/11/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 45 46
ג' 2012-2013 ר. א. והגבייה ע. ירושלים 18/11/2012 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 32
ג' 2012-2013 חברת החשמל עובדי הכנסת 18/11/2012 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 24
ג' 2012-2013 בנק ירושלים מינהל יו"ש 20/11/2012 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 40
ג' 2012-2013 חברת החשמל מינהל יו"ש 25/11/2012 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 40
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים הסוכנות היהודית 26/11/2012 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 47
ג' 2012-2013 הסוכנות היהודית עובדי הכנסת 02/12/2012 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 25
ג' 2012-2013 ר. א. והגבייה בנק ירושלים 04/12/2012 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 40
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים ע. ירושלים 05/12/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 45
ג' 2012-2013 ר. א. והגבייה חברת החשמל 16/12/2012 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 37
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים עובדי הכנסת 16/12/2012 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 39
ג' 2012-2013 הסוכנות היהודית מינהל יו"ש 17/12/2012 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 54 43
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים ר. א. והגבייה 18/12/2012 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 35
ג' 2012-2013 ע. ירושלים משרד האוצר 19/12/2012 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 39
ג' 2012-2013 עובדי הכנסת מינהל יו"ש 23/12/2012 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 20
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים משרד האוצר 25/12/2012 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 32
ג' 2012-2013 ע. ירושלים בנק ירושלים 26/12/2012 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2012-2013 הסוכנות היהודית ר. א. והגבייה 30/12/2012 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 41
ג' 2012-2013 משרד האוצר בנק ירושלים 01/01/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 29
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים מינהל יו"ש 02/01/2013 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 39
ג' 2012-2013 ע. ירושלים חברת החשמל 02/01/2013 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 21
ג' 2012-2013 עובדי הכנסת ר. א. והגבייה 06/01/2013 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 62
ג' 2012-2013 משרד האוצר עובדי הכנסת 13/01/2013 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 26
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים בנק ירושלים 14/01/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2012-2013 ר. א. והגבייה משרד האוצר 16/01/2013 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 42
ג' 2012-2013 ר. א. והגבייה אינטל ירושלים 20/01/2013 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 41
ג' 2012-2013 ע. ירושלים עובדי הכנסת 20/01/2013 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 33
ג' 2012-2013 הסוכנות היהודית משרד האוצר 23/01/2013 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 46
ג' 2012-2013 ר. א. והגבייה מינהל יו"ש 27/01/2013 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 38
ג' 2012-2013 חברת החשמל אינטל ירושלים 28/01/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 60
ג' 2012-2013 הסוכנות היהודית ע. ירושלים 30/01/2013 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 39
ג' 2012-2013 ר. א. והגבייה עובדי הכנסת 03/02/2013 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 41
ג' 2012-2013 חברת החשמל בנק ירושלים 04/02/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים מינהל יו"ש 06/02/2013 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 32
ג' 2012-2013 ר. א. והגבייה הסוכנות היהודית 10/02/2013 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 49
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים עובדי הכנסת 10/02/2013 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 34
ג' 2012-2013 חברת החשמל מינהל יו"ש 12/02/2013 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 34
ג' 2012-2013 בנק ירושלים משרד האוצר 13/02/2013 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 46
ג' 2012-2013 מינהל יו"ש עובדי הכנסת 17/02/2013 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 35
ג' 2012-2013 בנק ירושלים ע. ירושלים 19/02/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2012-2013 מינהל יו"ש הסוכנות היהודית 26/02/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 52
ג' 2012-2013 חברת החשמל עובדי הכנסת 27/02/2013 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2012-2013 משרד האוצר ע. ירושלים 27/02/2013 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 43
ג' 2012-2013 עובדי הכנסת הסוכנות היהודית 03/03/2013 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 39
ג' 2012-2013 בנק ירושלים ר. א. והגבייה 05/03/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 30
ג' 2012-2013 חברת החשמל ע. ירושלים 05/03/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 32 40
ג' 2012-2013 משרד האוצר ר. א. והגבייה 10/03/2013 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 42
ג' 2012-2013 בנק ירושלים אינטל ירושלים 12/03/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 47
ג' 2012-2013 חברת החשמל הסוכנות היהודית 12/03/2013 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 38
ג' 2012-2013 משרד האוצר אינטל ירושלים 20/03/2013 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2012-2013 ע. ירושלים ר. א. והגבייה 20/03/2013 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 52
ג' 2012-2013 משרד האוצר מינהל יו"ש 03/04/2013 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 32
ג' 2012-2013 ע. ירושלים אינטל ירושלים 03/04/2013 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 33
ג' 2012-2013 עובדי הכנסת בנק ירושלים 09/04/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 29
ג' 2012-2013 משרד האוצר חברת החשמל 10/04/2013 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2012-2013 עובדי הכנסת משרד האוצר 17/04/2013 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 28
ג' 2012-2013 חברת החשמל ר. א. והגבייה 17/04/2013 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 44
ג' 2012-2013 ע. ירושלים מינהל יו"ש 17/04/2013 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 27
ג' 2012-2013 הסוכנות היהודית בנק ירושלים 21/04/2013 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 25
ג' 2012-2013 אינטל ירושלים הסוכנות היהודית 24/04/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 44 36
ג' 2012-2013 מינהל יו"ש בנק ירושלים 28/04/2013 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2012-2013 חברת החשמל משרד האוצר 30/04/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 28 41
ג' 2013-2014 ע. ירושלים חברת בזק 14/10/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 29
ג' 2013-2014 בנק לאומי עורכי הדין 14/10/2013 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 43
ג' 2013-2014 מינהל יו"ש חברת החשמל 15/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 30
ג' 2013-2014 בנק לאומי ר. א. והגבייה 21/10/2013 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 69
ג' 2013-2014 בנק ירושלים עורכי הדין 22/10/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת ע. ירושלים 23/10/2013 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 37 38
ג' 2013-2014 משרד האוצר ר. א. והגבייה 28/10/2013 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 40
ג' 2013-2014 מינהל יו"ש ע. ירושלים 28/10/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 36
ג' 2013-2014 בנק לאומי חברת בזק 28/10/2013 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 41
ג' 2013-2014 בנק ירושלים חברת החשמל 29/10/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 23 50
ג' 2013-2014 עורכי הדין חברת בזק 04/11/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 39
ג' 2013-2014 בנק ירושלים ר. א. והגבייה 05/11/2013 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 43 60
ג' 2013-2014 בנק לאומי עובדי הכנסת 05/11/2013 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 38
ג' 2013-2014 ר. א. והגבייה חברת בזק 11/11/2013 שני 19:00 מתנ"ס רמות 55 42
ג' 2013-2014 חברת החשמל ע. ירושלים 11/11/2013 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 31
ג' 2013-2014 בנק לאומי מינהל יו"ש 11/11/2013 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 43
ג' 2013-2014 עורכי הדין עובדי הכנסת 14/11/2013 חמישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 44
ג' 2013-2014 עורכי הדין מינהל יו"ש 18/11/2013 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 36
ג' 2013-2014 בנק ירושלים חברת בזק 19/11/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 49 43
ג' 2013-2014 ר. א. והגבייה עובדי הכנסת 19/11/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 67 44
ג' 2013-2014 עורכי הדין ר. א. והגבייה 25/11/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 28
ג' 2013-2014 משרד האוצר חברת בזק 26/11/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 31 54
ג' 2013-2014 ר. א. והגבייה מינהל יו"ש 09/12/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 68 35
ג' 2013-2014 חברת החשמל בנק לאומי 09/12/2013 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 32
ג' 2013-2014 חברת בזק עובדי הכנסת 10/12/2013 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2013-2014 חברת החשמל עורכי הדין 17/12/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2013-2014 בנק ירושלים עובדי הכנסת 19/12/2013 חמישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 33
ג' 2013-2014 ע. ירושלים בנק לאומי 23/12/2013 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 34
ג' 2013-2014 ר. א. והגבייה חברת החשמל 23/12/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 29
ג' 2013-2014 בנק ירושלים משרד האוצר 24/12/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 36 40
ג' 2013-2014 משרד האוצר בנק לאומי 30/12/2013 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 41
ג' 2013-2014 ע. ירושלים עורכי הדין 30/12/2013 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 40
ג' 2013-2014 חברת בזק חברת החשמל 30/12/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 44
ג' 2013-2014 בנק ירושלים מינהל יו"ש 31/12/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 32 45
ג' 2013-2014 משרד האוצר עובדי הכנסת 01/01/2014 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 36 35
ג' 2013-2014 ע. ירושלים ר. א. והגבייה 06/01/2014 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 37
ג' 2013-2014 בנק ירושלים בנק לאומי 06/01/2014 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 48
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת מינהל יו"ש 07/01/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 42 50
ג' 2013-2014 משרד האוצר עורכי הדין 07/01/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת חברת החשמל 09/01/2014 חמישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2013-2014 מינהל יו"ש משרד האוצר 14/01/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 37 29
ג' 2013-2014 בנק ירושלים ע. ירושלים 14/01/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2013-2014 ע. ירושלים משרד האוצר 20/01/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 42
ג' 2013-2014 חברת בזק מינהל יו"ש 21/01/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 44 43
ג' 2013-2014 חברת החשמל משרד האוצר 22/01/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
ג' 2013-2014 ר. א. והגבייה בנק לאומי 27/01/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 31
ג' 2013-2014 חברת החשמל בנק ירושלים 28/01/2014 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 18
ג' 2013-2014 חברת בזק משרד האוצר 28/01/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 59 37
ג' 2013-2014 ע. ירושלים עובדי הכנסת 30/01/2014 חמישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 69 44
ג' 2013-2014 ר. א. והגבייה משרד האוצר 03/02/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 42
ג' 2013-2014 עורכי הדין בנק ירושלים 04/02/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 20 0
ג' 2013-2014 חברת החשמל מינהל יו"ש 06/02/2014 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 26
ג' 2013-2014 חברת בזק ע. ירושלים 06/02/2014 חמישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 41
ג' 2013-2014 ר. א. והגבייה ע. ירושלים 10/02/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 51
ג' 2013-2014 עורכי הדין בנק לאומי 10/02/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 32
ג' 2013-2014 בנק ירושלים מינהל יו"ש 11/02/2014 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 35
ג' 2013-2014 חברת החשמל עובדי הכנסת 13/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 30
ג' 2013-2014 עורכי הדין מינהל יו"ש 17/02/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 32
ג' 2013-2014 בנק ירושלים עובדי הכנסת 18/02/2014 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 24
ג' 2013-2014 חברת החשמל חברת בזק 20/02/2014 חמישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 36
ג' 2013-2014 חברת החשמל ר. א. והגבייה 24/02/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 44
ג' 2013-2014 עורכי הדין משרד האוצר 25/02/2014 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 41
ג' 2013-2014 בנק ירושלים ר. א. והגבייה 03/03/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 46
ג' 2013-2014 משרד האוצר ע. ירושלים 04/03/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 28 43
ג' 2013-2014 מינהל יו"ש חברת בזק 04/03/2014 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 39
ג' 2013-2014 עורכי הדין עובדי הכנסת 04/03/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 41 38
ג' 2013-2014 בנק לאומי חברת החשמל 10/03/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 30
ג' 2013-2014 עורכי הדין ע. ירושלים 10/03/2014 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 36
ג' 2013-2014 מינהל יו"ש ר. א. והגבייה 10/03/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 49
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת חברת בזק 11/03/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2013-2014 בנק ירושלים חברת בזק 18/03/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 34
ג' 2013-2014 משרד האוצר חברת החשמל 18/03/2014 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 32
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת ר. א. והגבייה 20/03/2014 חמישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 47
ג' 2013-2014 בנק לאומי בנק ירושלים 24/03/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 31
ג' 2013-2014 חברת בזק ר. א. והגבייה 24/03/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 54 69
ג' 2013-2014 עורכי הדין ר. א. והגבייה 31/03/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 44
ג' 2013-2014 ע. ירושלים בנק ירושלים 31/03/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 15
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת בנק לאומי 31/03/2014 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 20
ג' 2013-2014 מינהל יו"ש עובדי הכנסת 01/04/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 20 0
ג' 2013-2014 משרד האוצר מינהל יו"ש 02/04/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 0 20
ג' 2013-2014 חברת בזק בנק לאומי 07/04/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 37
ג' 2013-2014 עורכי הדין חברת החשמל 07/04/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 42
ג' 2013-2014 ע. ירושלים מינהל יו"ש 07/04/2014 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 40
ג' 2013-2014 עובדי הכנסת משרד האוצר 08/04/2014 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2013-2014 משרד האוצר בנק ירושלים 23/04/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 27 38
ג' 2013-2014 מינהל יו"ש בנק לאומי 23/04/2014 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 41 36
ג' 2013-2014 בנק לאומי משרד האוצר 29/04/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 42 47
ג' 2013-2014 עורכי הדין חברת בזק 29/04/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 49 64
ג' 2013-2014 ע. ירושלים חברת החשמל 29/04/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 22 30
ג' 2013-2014 בנק לאומי ע. ירושלים 07/05/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 33 52
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת מזרחי-טפחות 26/10/2014 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 17
ג' 2014-2015 בנק דיסקונט ה. ח. לביטוח 29/10/2014 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 33
ג' 2014-2015 בנק ירושלים לשכת הבריאות 29/10/2014 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ג' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה גב מע"ר+תיירות 29/10/2014 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 36
ג' 2014-2015 ש. ב. כללית בנק דיסקונט 03/11/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 46
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות מזרחי-טפחות 05/11/2014 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 24
ג' 2014-2015 בנק ירושלים גב מע"ר+תיירות 05/11/2014 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 27
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת ש. ב. כללית 09/11/2014 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 29
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות ה. ח. לביטוח 11/11/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 51 38
ג' 2014-2015 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 12/11/2014 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה בנק דיסקונט 12/11/2014 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 36
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות ש. ב. כללית 16/11/2014 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 36
ג' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה עובדי הכנסת 16/11/2014 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 30
ג' 2014-2015 גב מע"ר+תיירות בנק דיסקונט 17/11/2014 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 31
ג' 2014-2015 גב מע"ר+תיירות עובדי הכנסת 23/11/2014 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 30
ג' 2014-2015 מזרחי-טפחות ש. ב. כללית 24/11/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 44
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות ל. לסטטיסטיקה 24/11/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 52 27
ג' 2014-2015 ה. ח. לביטוח ש. ב. כללית 30/11/2014 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 30
ג' 2014-2015 גב מע"ר+תיירות לשכת הבריאות 01/12/2014 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 46
ג' 2014-2015 מזרחי-טפחות ל. לסטטיסטיקה 03/12/2014 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 40
ג' 2014-2015 בנק ירושלים בנק דיסקונט 03/12/2014 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 34
ג' 2014-2015 בנק דיסקונט עובדי הכנסת 07/12/2014 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 46
ג' 2014-2015 בנק ירושלים ש. ב. כללית 08/12/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2014-2015 מזרחי-טפחות גב מע"ר+תיירות 10/12/2014 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2014-2015 ה. ח. לביטוח ל. לסטטיסטיקה 10/12/2014 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 59 23
ג' 2014-2015 בנק ירושלים עובדי הכנסת 14/12/2014 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 33
ג' 2014-2015 בנק דיסקונט לשכת הבריאות 14/12/2014 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 37
ג' 2014-2015 ה. ח. לביטוח גב מע"ר+תיירות 15/12/2014 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת לשכת הבריאות 28/12/2014 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 49
ג' 2014-2015 מזרחי-טפחות ה. ח. לביטוח 29/12/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 27
ג' 2014-2015 ש. ב. כללית גב מע"ר+תיירות 29/12/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 49
ג' 2014-2015 בנק ירושלים ל. לסטטיסטיקה 31/12/2014 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 45
ג' 2014-2015 בנק דיסקונט מזרחי-טפחות 31/12/2014 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 17
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת ה. ח. לביטוח 04/01/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 25
ג' 2014-2015 ש. ב. כללית ל. לסטטיסטיקה 04/01/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 51
ג' 2014-2015 מזרחי-טפחות עובדי הכנסת 11/01/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 28
ג' 2014-2015 גב מע"ר+תיירות ל. לסטטיסטיקה 12/01/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות בנק ירושלים 12/01/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2014-2015 ה. ח. לביטוח בנק דיסקונט 14/01/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 39
ג' 2014-2015 בנק ירושלים עובדי הכנסת 18/01/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 44
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות ל. לסטטיסטיקה 19/01/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 54 35
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות עובדי הכנסת 25/01/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 37
ג' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה ש. ב. כללית 25/01/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 54 42
ג' 2014-2015 גב מע"ר+תיירות ה. ח. לביטוח 26/01/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 44
ג' 2014-2015 בנק ירושלים בנק דיסקונט 28/01/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 39
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת בנק דיסקונט 01/02/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 16
ג' 2014-2015 גב מע"ר+תיירות מזרחי-טפחות 01/02/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 41
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות ש. ב. כללית 01/02/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 74 29
ג' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה ה. ח. לביטוח 04/02/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 47
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות בנק דיסקונט 08/02/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 37
ג' 2014-2015 ש. ב. כללית ה. ח. לביטוח 09/02/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 49
ג' 2014-2015 בנק ירושלים גב מע"ר+תיירות 11/02/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה מזרחי-טפחות 11/02/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 25
ג' 2014-2015 ש. ב. כללית מזרחי-טפחות 16/02/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 33
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות ה. ח. לביטוח 18/02/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 31
ג' 2014-2015 ל. לסטטיסטיקה בנק ירושלים 18/02/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 47
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת גב מע"ר+תיירות 18/02/2015 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 19
ג' 2014-2015 בנק דיסקונט גב מע"ר+תיירות 22/02/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 43
ג' 2014-2015 ה. ח. לביטוח מזרחי-טפחות 22/02/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 15
ג' 2014-2015 ש. ב. כללית בנק ירושלים 23/02/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 28
ג' 2014-2015 עובדי הכנסת ל. לסטטיסטיקה 25/02/2015 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 38
ג' 2014-2015 ה. ח. לביטוח בנק ירושלים 01/03/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 37
ג' 2014-2015 בנק דיסקונט ל. לסטטיסטיקה 01/03/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 38
ג' 2014-2015 ש. ב. כללית עובדי הכנסת 01/03/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 43
ג' 2014-2015 מזרחי-טפחות בנק ירושלים 08/03/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 49
ג' 2014-2015 ה. ח. לביטוח עובדי הכנסת 08/03/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2014-2015 בנק דיסקונט ש. ב. כללית 09/03/2015 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 50
ג' 2014-2015 גב מע"ר+תיירות ש. ב. כללית 15/03/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 31
ג' 2014-2015 מזרחי-טפחות בנק דיסקונט 15/03/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 33
ג' 2014-2015 בנק ירושלים ה. ח. לביטוח 23/03/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות גב מע"ר+תיירות 23/03/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 31
ג' 2014-2015 לשכת הבריאות מזרחי-טפחות 29/03/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת מזרחי-טפחות 01/11/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 26
ג' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה גב מע"ר+תיירות 02/11/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 50
ג' 2015-2016 משרד האוצר בנק יהב 04/11/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 40
ג' 2015-2016 בנק דיסקונט ה. ח. לביטוח 04/11/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 32
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת ה. ח. לביטוח 08/11/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 27
ג' 2015-2016 בנק ירושלים גב מע"ר+תיירות 08/11/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 33
ג' 2015-2016 ש. ב. כללית בנק דיסקונט 09/11/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 32
ג' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה מזרחי-טפחות 11/11/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 30
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת ש. ב. כללית 15/11/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 32
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות מזרחי-טפחות 16/11/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 25
ג' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה ה. ח. לביטוח 16/11/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 37
ג' 2015-2016 משרד האוצר בנק דיסקונט 18/11/2015 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2015-2016 בנק ירושלים בנק יהב 18/11/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 24
ג' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה ש. ב. כללית 22/11/2015 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 50
ג' 2015-2016 משרד האוצר עובדי הכנסת 22/11/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות ה. ח. לביטוח 23/11/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 32
ג' 2015-2016 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 23/11/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 38
ג' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה משרד האוצר 29/11/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות ש. ב. כללית 30/11/2015 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 38
ג' 2015-2016 מזרחי-טפחות ה. ח. לביטוח 30/11/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 25
ג' 2015-2016 בנק יהב בנק דיסקונט 02/12/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 40
ג' 2015-2016 בנק ירושלים ה. ח. לביטוח 16/12/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2015-2016 בנק יהב עובדי הכנסת 16/12/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 45
ג' 2015-2016 מזרחי-טפחות ש. ב. כללית 21/12/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 37
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות משרד האוצר 23/12/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2015-2016 בנק ירושלים בנק דיסקונט 27/12/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 32
ג' 2015-2016 ה. ח. לביטוח ש. ב. כללית 27/12/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 43
ג' 2015-2016 מזרחי-טפחות משרד האוצר 28/12/2015 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2015-2016 בנק ירושלים ש. ב. כללית 04/01/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 36
ג' 2015-2016 בנק דיסקונט עובדי הכנסת 06/01/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 38
ג' 2015-2016 בנק יהב גב מע"ר+תיירות 06/01/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 44
ג' 2015-2016 ה. ח. לביטוח משרד האוצר 06/01/2016 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2015-2016 ש. ב. כללית משרד האוצר 10/01/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2015-2016 בנק ירושלים עובדי הכנסת 10/01/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 35
ג' 2015-2016 בנק דיסקונט ל. לסטטיסטיקה 11/01/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 26
ג' 2015-2016 מזרחי-טפחות בנק יהב 12/01/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 38 42
ג' 2015-2016 בנק ירושלים משרד האוצר 19/01/2016 שלישי מתנ"ס גילה 20 0
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת ל. לסטטיסטיקה 20/01/2016 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 20 0
ג' 2015-2016 בנק דיסקונט גב מע"ר+תיירות 20/01/2016 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 46
ג' 2015-2016 ה. ח. לביטוח בנק יהב 20/01/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 44
ג' 2015-2016 בנק דיסקונט מזרחי-טפחות 24/01/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 53
ג' 2015-2016 בנק ירושלים ל. לסטטיסטיקה 26/01/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 20 0
ג' 2015-2016 ש. ב. כללית בנק יהב 27/01/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 45
ג' 2015-2016 בנק יהב ל. לסטטיסטיקה 31/01/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 29
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת גב מע"ר+תיירות 31/01/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 24
ג' 2015-2016 מזרחי-טפחות ל. לסטטיסטיקה 07/02/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 35
ג' 2015-2016 בנק דיסקונט ש. ב. כללית 07/02/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 22
ג' 2015-2016 בנק יהב בנק ירושלים 10/02/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 23
ג' 2015-2016 מזרחי-טפחות ש. ב. כללית 14/02/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 39
ג' 2015-2016 בנק יהב עובדי הכנסת 14/02/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 31
ג' 2015-2016 ה. ח. לביטוח בנק דיסקונט 17/02/2016 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 33
ג' 2015-2016 בנק ירושלים עובדי הכנסת 21/02/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 11 41
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות ל. לסטטיסטיקה 22/02/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 37
ג' 2015-2016 מזרחי-טפחות ה. ח. לביטוח 24/02/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 38
ג' 2015-2016 בנק יהב מזרחי-טפחות 28/02/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 27
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות עובדי הכנסת 28/02/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 28
ג' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה ש. ב. כללית 29/02/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 47
ג' 2015-2016 בנק ירושלים בנק דיסקונט 06/03/2016 ראשון 19:00 היכל הספורט-מלחה 0 20
ג' 2015-2016 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 06/03/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 31
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת בנק דיסקונט 06/03/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 30
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות ש. ב. כללית 07/03/2016 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 30
ג' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה ה. ח. לביטוח 07/03/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת מזרחי-טפחות 13/03/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 31
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות בנק דיסקונט 14/03/2016 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה בנק יהב 16/03/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 55
ג' 2015-2016 בנק דיסקונט מזרחי-טפחות 20/03/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 41
ג' 2015-2016 ש. ב. כללית בנק יהב 21/03/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 44
ג' 2015-2016 ל. לסטטיסטיקה בנק ירושלים 21/03/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 33
ג' 2015-2016 ש. ב. כללית בנק ירושלים 27/03/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 33
ג' 2015-2016 עובדי הכנסת ל. לסטטיסטיקה 27/03/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 41
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות ה. ח. לביטוח 28/03/2016 שני 21:30 מתנ"ס גילה 42 37
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות מזרחי-טפחות 30/03/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 24
ג' 2015-2016 ה. ח. לביטוח בנק יהב 30/03/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2015-2016 ש. ב. כללית עובדי הכנסת 03/04/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2015-2016 בנק דיסקונט ל. לסטטיסטיקה 04/04/2016 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 34
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות בנק יהב 04/04/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 47
ג' 2015-2016 ה. ח. לביטוח בנק ירושלים 06/04/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2015-2016 בנק יהב בנק דיסקונט 10/04/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 63 26
ג' 2015-2016 ש. ב. כללית ה. ח. לביטוח 10/04/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 42
ג' 2015-2016 ה. ח. לביטוח עובדי הכנסת 17/04/2016 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 35 41
ג' 2015-2016 גב מע"ר+תיירות בנק ירושלים 01/05/2016 ראשון 20:00 היכל הספורט-מלחה 20 0
ג' 2016-2017 מ. המשפטים בנק דיסקונט 06/11/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 27
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת ש. ב. כללית 06/11/2016 ראשון 20:00 היכל הספורט-מלחה 35 33
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי מזרחי-טפחות 07/11/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 26
ג' 2016-2017 ל. לסטטיסטיקה מ.התחבורה 09/11/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 31
ג' 2016-2017 מ. המשפטים עובדי הכנסת 13/11/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 34
ג' 2016-2017 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 14/11/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 25
ג' 2016-2017 ל. לסטטיסטיקה ש. ב. כללית 14/11/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 35
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי בנק דיסקונט 16/11/2016 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 37
ג' 2016-2017 בנק ירושלים מ.התחבורה 20/11/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 26
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 20/11/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 31
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות בנק דיסקונט 21/11/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2016-2017 ל. לסטטיסטיקה מ. המשפטים 23/11/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 40
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות עובדי הכנסת 27/11/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 16 25
ג' 2016-2017 מ.התחבורה ש. ב. כללית 28/11/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 41
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי ל. לסטטיסטיקה 30/11/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 38
ג' 2016-2017 בנק ירושלים בנק דיסקונט 30/11/2016 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 21
ג' 2016-2017 מ.התחבורה מ. המשפטים 04/12/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 30
ג' 2016-2017 בנק דיסקונט עובדי הכנסת 04/12/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 32
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות ל. לסטטיסטיקה 05/12/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 34
ג' 2016-2017 בנק ירושלים ש. ב. כללית 05/12/2016 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 47
ג' 2016-2017 מ.התחבורה ה. ל. לאומי 11/12/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 48
ג' 2016-2017 ש. ב. כללית מ. המשפטים 11/12/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 35
ג' 2016-2017 בנק ירושלים עובדי הכנסת 11/12/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 32
ג' 2016-2017 בנק דיסקונט ל. לסטטיסטיקה 14/12/2016 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 38
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת ל. לסטטיסטיקה 18/12/2016 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 29
ג' 2016-2017 מ.התחבורה מזרחי-טפחות 19/12/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 34
ג' 2016-2017 ש. ב. כללית ה. ל. לאומי 19/12/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 47
ג' 2016-2017 בנק ירושלים מ. המשפטים 21/12/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2016-2017 מ. המשפטים ה. ל. לאומי 01/01/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 27
ג' 2016-2017 בנק דיסקונט מ.התחבורה 01/01/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 41
ג' 2016-2017 בנק ירושלים ל. לסטטיסטיקה 04/01/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 37
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת מ.התחבורה 08/01/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 14
ג' 2016-2017 מ. המשפטים מזרחי-טפחות 09/01/2017 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2016-2017 ש. ב. כללית בנק דיסקונט 09/01/2017 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 60 24
ג' 2016-2017 בנק ירושלים ה. ל. לאומי 11/01/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2016-2017 ש. ב. כללית מזרחי-טפחות 15/01/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 47
ג' 2016-2017 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי 22/01/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 46
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת מ. המשפטים 22/01/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 27
ג' 2016-2017 ש. ב. כללית ל. לסטטיסטיקה 23/01/2017 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 27
ג' 2016-2017 מ.התחבורה בנק ירושלים 23/01/2017 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 32
ג' 2016-2017 בנק דיסקונט מ. המשפטים 29/01/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 11 24
ג' 2016-2017 ש. ב. כללית עובדי הכנסת 29/01/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 38
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות בנק ירושלים 30/01/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 35
ג' 2016-2017 מ.התחבורה ל. לסטטיסטיקה 01/02/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 41
ג' 2016-2017 מ.התחבורה עובדי הכנסת 05/02/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 38
ג' 2016-2017 בנק דיסקונט ש. ב. כללית 05/02/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 52
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות ה. ל. לאומי 06/02/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 28
ג' 2016-2017 בנק ירושלים ל. לסטטיסטיקה 08/02/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 46
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 12/02/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 23
ג' 2016-2017 מ.התחבורה בנק דיסקונט 12/02/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 23
ג' 2016-2017 בנק ירושלים עובדי הכנסת 12/02/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 50
ג' 2016-2017 בנק ירושלים בנק דיסקונט 19/02/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי ש. ב. כללית 19/02/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 52
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות מ. המשפטים 20/02/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 23
ג' 2016-2017 ל. לסטטיסטיקה עובדי הכנסת 22/02/2017 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 37
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי מ.התחבורה 26/02/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 24
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות עובדי הכנסת 01/03/2017 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 16 52
ג' 2016-2017 ל. לסטטיסטיקה בנק דיסקונט 01/03/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 22
ג' 2016-2017 מ. המשפטים מ.התחבורה 05/03/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 37
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת בנק דיסקונט 05/03/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 70 25
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות ש. ב. כללית 06/03/2017 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 29
ג' 2016-2017 ה. ל. לאומי בנק ירושלים 08/03/2017 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 38
ג' 2016-2017 מ. המשפטים בנק ירושלים 15/03/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 32
ג' 2016-2017 ל. לסטטיסטיקה ה. ל. לאומי 15/03/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 43
ג' 2016-2017 ש. ב. כללית מ.התחבורה 19/03/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות בנק דיסקונט 20/03/2017 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 25
ג' 2016-2017 ש. ב. כללית בנק ירושלים 26/03/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 38
ג' 2016-2017 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 26/03/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 28
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות מ.התחבורה 27/03/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2016-2017 מ. המשפטים ל. לסטטיסטיקה 29/03/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 39
ג' 2016-2017 מזרחי-טפחות ל. לסטטיסטיקה 02/04/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 39
ג' 2016-2017 מ. המשפטים ש. ב. כללית 02/04/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 40


 

t33

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 ר. א. והגבייה 20 17 3 0 0 992 787 205 37
2012-2013 הסוכנות היהודית 20 17 3 0 0 871 748 123 37
2012-2013 אינטל ירושלים 20 16 4 0 0 815 600 215 36
2011-2012 משרד החוץ 20 16 3 1 0 815 640 175 35
2009-2010 משרד האוצר 20 16 3 1 0 830 703 127 35
2011-2012 מינהל יו"ש 20 14 6 0 0 852 731 121 34
2013-2014 ע. ירושלים 20 14 6 0 0 764 670 94 34
2009-2010 מינהל יו"ש 20 14 6 0 0 790 732 58 34
2014-2015 לשכת הבריאות 18 16 1 0 1 724 421 303 33
2014-2015 עובדי הכנסת 18 15 3 0 0 633 449 184 33
2013-2014 חברת החשמל 20 14 5 1 0 669 567 102 33
2013-2014 חברת בזק 20 13 7 0 0 808 717 91 33
2015-2016 גב מע"ר+תיירות 17 15 2 0 0 641 438 203 32
2010-2011 משרד האוצר 18 14 4 0 0 730 537 193 32
2011-2012 עובדי הכנסת 20 12 8 0 0 802 698 104 32
2011-2012 משרד האוצר 20 13 6 1 0 694 598 96 32
2012-2013 ע. ירושלים 20 12 8 0 0 720 669 51 32
2016-2017 עובדי הכנסת 16 15 1 0 0 630 400 230 31
2015-2016 בנק יהב 17 14 3 0 0 714 504 210 31
2012-2013 ר. א. והגבייה 20 11 9 0 0 884 768 116 31
2009-2010 משרד החוץ 20 11 9 0 0 762 687 75 31
2010-2011 מובילאיי א 18 13 5 0 0 707 658 49 31
2011-2012 ע. ירושלים 20 11 9 0 0 753 738 15 31
2013-2014 מינהל יו"ש 20 10 10 0 0 702 706 -4 30
2012-2013 חברת החשמל 20 10 10 0 0 593 602 -9 30
2010-2011 מינהל יו"ש 18 12 5 1 0 708 589 119 29
2012-2013 משרד האוצר 20 10 8 2 0 619 614 5 28
2013-2014 עורכי הדין 20 9 10 1 0 614 626 -12 28
2016-2017 ש. ב. כללית 16 11 5 0 0 635 526 109 27
2016-2017 ה. ל. לאומי 16 11 5 0 0 580 477 103 27
2012-2013 עובדי הכנסת 20 8 11 1 0 635 683 -48 27
2009-2010 בנק דיסקונט 20 7 13 0 0 637 759 -122 27
2015-2016 עובדי הכנסת 17 10 6 1 0 508 461 47 26
2010-2011 עובדי הכנסת 18 9 8 1 0 568 569 -1 26
2014-2015 בנק ירושלים 18 11 3 3 1 550 474 76 25
2014-2015 ל. לסטטיסטיקה 18 7 11 0 0 632 672 -40 25
2009-2010 עובדי הכנסת 20 6 13 1 0 686 754 -68 25
2013-2014 בנק לאומי 20 5 15 0 0 716 808 -92 25
2014-2015 בנק דיסקונט 18 7 11 0 0 611 743 -132 25
2016-2017 מזרחי-טפחות 16 8 8 0 0 444 419 25 24
2016-2017 ל. לסטטיסטיקה 16 8 8 0 0 584 564 20 24
2015-2016 מזרחי-טפחות 17 7 10 0 0 560 573 -13 24
2010-2011 משרד החוץ 18 8 8 2 0 625 643 -18 24
2015-2016 ש. ב. כללית 17 7 10 0 0 593 625 -32 24
2015-2016 בנק דיסקונט 17 8 8 1 0 515 562 -47 24
2013-2014 משרד האוצר 20 8 8 4 0 569 713 -144 24
2009-2010 ל. לסטטיסטיקה 20 5 14 1 0 611 804 -193 24
2014-2015 ה. ח. לביטוח 18 7 9 2 0 574 594 -20 23
2012-2013 מינהל יו"ש 20 4 15 1 0 674 788 -114 23
2009-2010 ה. ח. לביטוח 20 4 15 1 0 627 781 -154 23
2015-2016 ל. לסטטיסטיקה 17 7 8 2 0 488 573 -85 22
2014-2015 גב מע"ר+תיירות 18 8 6 4 0 505 597 -92 22
2014-2015 ש. ב. כללית 18 4 14 0 0 613 706 -93 22
2010-2011 בנק דיסקונט 18 4 14 0 0 590 743 -153 22
2015-2016 בנק ירושלים 17 8 5 4 0 394 470 -76 21
2013-2014 עובדי הכנסת 20 5 11 4 0 584 701 -117 21
2013-2014 בנק ירושלים 20 5 11 4 0 526 683 -157 21
2015-2016 ה. ח. לביטוח 17 5 10 2 0 480 515 -35 20
2016-2017 מ. המשפטים 16 5 10 1 0 417 474 -57 20
2016-2017 בנק ירושלים 16 7 6 3 0 428 520 -92 20
2012-2013 בנק ירושלים 20 4 11 5 0 462 626 -164 19
2010-2011 ל. לסטטיסטיקה 18 2 15 1 0 418 677 -259 19
2016-2017 מ.התחבורה 16 4 10 2 0 446 551 -105 18
2016-2017 בנק דיסקונט 16 3 12 1 0 379 612 -233 18
2014-2015 מזרחי-טפחות 18 3 12 3 0 335 597 -262 18
2015-2016 משרד האוצר 9 0 1 8 0 28 200 -172 1