כדורסל גברים -דרג ג

 

33

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש שע"מ+רווחה 05/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 21 51
ג' 2019-2020 משרד האוצר מזרחי-טפחות 05/11/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 28 26
ג' 2019-2020 משרד החינוך בנק הפועלים 06/11/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 29 44
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה מובילאיי ב 06/11/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 40
ג' 2019-2020 בנק ירושלים מובילאיי ב 10/11/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 21 24
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש בנק הפועלים 13/11/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 24 37
ג' 2019-2020 משרד האוצר משרד החינוך 13/11/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 26 27
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש משרד האוצר 19/11/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 9 35
ג' 2019-2020 מובילאיי ב מזרחי-טפחות 19/11/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 32 14
ג' 2019-2020 בנק ירושלים שע"מ+רווחה 20/11/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה משרד החינוך 20/11/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 33 29
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה בנק הפועלים 24/11/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 24 43
ג' 2019-2020 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 24/11/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 38 28
ג' 2019-2020 מובילאיי ב משרד החינוך 26/11/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 41 46
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה מינהל יו"ש 27/11/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2019-2020 מובילאיי ב מינהל יו"ש 03/12/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 20 0
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות משרד החינוך 03/12/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 36 38
ג' 2019-2020 בנק ירושלים בנק הפועלים 04/12/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 28 34
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה משרד האוצר 04/12/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 27 24
ג' 2019-2020 בנק ירושלים משרד החינוך 08/12/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 32 26
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה ל. לסטטיסטיקה 11/12/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 33 30
ג' 2019-2020 בנק הפועלים משרד האוצר 11/12/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 22 28
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות מינהל יו"ש 12/12/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 30 19
ג' 2019-2020 בנק ירושלים משרד האוצר 17/12/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 31 28
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה מובילאיי ב 18/12/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 23 35
ג' 2019-2020 בנק הפועלים ל. לסטטיסטיקה 18/12/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 26 23
ג' 2019-2020 בנק הפועלים מובילאיי ב 30/12/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 30 19
ג' 2019-2020 בנק ירושלים מינהל יו"ש 31/12/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 50 21
ג' 2019-2020 משרד האוצר ל. לסטטיסטיקה 01/01/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 35 29
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות שע"מ+רווחה 02/01/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 39 27
ג' 2019-2020 משרד החינוך מינהל יו"ש 07/01/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 37 20
ג' 2019-2020 משרד החינוך שע"מ+רווחה 07/01/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 43 33
ג' 2019-2020 בנק ירושלים ל. לסטטיסטיקה 08/01/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2019-2020 משרד האוצר מובילאיי ב 08/01/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 בנק הפועלים מזרחי-טפחות 09/01/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 31 33
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה מזרחי-טפחות 12/01/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 36 30
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה בנק ירושלים 21/01/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 17 38
ג' 2019-2020 בנק הפועלים משרד החינוך 28/01/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 31 36
ג' 2019-2020 מובילאיי ב בנק ירושלים 28/01/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 24 42
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות משרד האוצר 28/01/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 28 32
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה מינהל יו"ש 29/01/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 37 15
ג' 2019-2020 בנק ירושלים מינהל יו"ש 04/02/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 46 14
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה משרד החינוך 04/02/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 30 38
ג' 2019-2020 מובילאיי ב ל. לסטטיסטיקה 04/02/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 37 33
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות בנק הפועלים 06/02/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 37 45
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה מזרחי-טפחות 11/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 32 27
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה משרד האוצר 11/02/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 27 22
ג' 2019-2020 בנק ירושלים משרד החינוך 11/02/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 32 40
ג' 2019-2020 מובילאיי ב מינהל יו"ש 12/02/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 16
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה בנק הפועלים 16/02/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 33 39
ג' 2019-2020 מובילאיי ב משרד האוצר 17/02/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 28 21
ג' 2019-2020 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 18/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש משרד החינוך 19/02/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש מזרחי-טפחות 25/02/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2019-2020 משרד האוצר בנק הפועלים 25/02/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 26 34
ג' 2019-2020 מובילאיי ב משרד החינוך 26/02/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 29 23
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה שע"מ+רווחה 26/02/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 38 32
ג' 2019-2020 מובילאיי ב בנק הפועלים 03/03/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 25 33
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה בנק ירושלים 04/03/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 56
ג' 2019-2020 משרד האוצר שע"מ+רווחה 04/03/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 22 28
ג' 2019-2020 משרד החינוך מזרחי-טפחות 05/03/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 35 47
ג' 2019-2020 בנק הפועלים שע"מ+רווחה 12/03/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 0 20
ג' 2019-2020 מובילאיי ב מזרחי-טפחות 12/03/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 41 55
ג' 2019-2020 בנק הפועלים מינהל יו"ש 02/06/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 משרד החינוך משרד האוצר 02/06/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות ל. לסטטיסטיקה 02/06/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש ל. לסטטיסטיקה 09/06/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 מובילאיי ב שע"מ+רווחה 09/06/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 משרד האוצר בנק ירושלים 09/06/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 בנק הפועלים בנק ירושלים 16/06/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 משרד האוצר מינהל יו"ש 16/06/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 משרד החינוך ל. לסטטיסטיקה 16/06/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה


 

t33

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 ר. א. והגבייה 20 17 3 0 0 992 787 205 37
2012-2013 הסוכנות היהודית 20 17 3 0 0 871 748 123 37
2012-2013 אינטל ירושלים 20 16 4 0 0 815 600 215 36
2011-2012 משרד החוץ 20 16 3 1 0 815 640 175 35
2009-2010 משרד האוצר 20 16 3 1 0 830 703 127 35
2011-2012 מינהל יו"ש 20 14 6 0 0 852 731 121 34
2013-2014 ע. ירושלים 20 14 6 0 0 764 670 94 34
2009-2010 מינהל יו"ש 20 14 6 0 0 790 732 58 34
2014-2015 לשכת הבריאות 18 16 1 0 1 724 421 303 33
2014-2015 עובדי הכנסת 18 15 3 0 0 633 449 184 33
2013-2014 חברת החשמל 20 14 5 1 0 669 567 102 33
2013-2014 חברת בזק 20 13 7 0 0 808 717 91 33
2010-2011 משרד האוצר 18 14 4 0 0 730 537 193 32
2011-2012 עובדי הכנסת 20 12 8 0 0 802 698 104 32
2011-2012 משרד האוצר 20 13 6 1 0 694 598 96 32
2012-2013 ע. ירושלים 20 12 8 0 0 720 669 51 32
2017-2018 ה. ח. לביטוח 16 15 1 0 0 651 379 272 31
2016-2017 עובדי הכנסת 16 15 1 0 0 630 400 230 31
2015-2016 בנק יהב 17 14 3 0 0 714 504 210 31
2012-2013 ר. א. והגבייה 20 11 9 0 0 884 768 116 31
2009-2010 משרד החוץ 20 11 9 0 0 762 687 75 31
2010-2011 מובילאיי א 18 13 5 0 0 707 658 49 31
2011-2012 ע. ירושלים 20 11 9 0 0 753 738 15 31
2013-2014 מינהל יו"ש 20 10 10 0 0 702 706 -4 30
2012-2013 חברת החשמל 20 10 10 0 0 593 602 -9 30
2018-2019 סיטאדיס ישראל 16 13 3 0 0 705 545 160 29
2010-2011 מינהל יו"ש 18 12 5 1 0 708 589 119 29
2017-2018 מ.א. מטה בנימין 16 12 4 0 0 661 544 117 28
2018-2019 רשות האוכלוסין 16 12 4 0 0 675 583 92 28
2012-2013 משרד האוצר 20 10 8 2 0 619 614 5 28
2013-2014 עורכי הדין 20 9 10 1 0 614 626 -12 28
2018-2019 בנק הפועלים 16 12 3 1 0 654 521 133 27
2016-2017 ש. ב. כללית 16 11 5 0 0 635 526 109 27
2016-2017 ה. ל. לאומי 16 11 5 0 0 580 477 103 27
2017-2018 ל. לסטטיסטיקה 16 12 3 1 0 527 463 64 27
2012-2013 עובדי הכנסת 20 8 11 1 0 635 683 -48 27
2009-2010 בנק דיסקונט 20 7 13 0 0 637 759 -122 27
2015-2016 עובדי הכנסת 17 10 6 1 0 508 461 47 26
2010-2011 עובדי הכנסת 18 9 8 1 0 568 569 -1 26
2014-2015 בנק ירושלים 18 11 3 3 1 550 474 76 25
2014-2015 ל. לסטטיסטיקה 18 7 11 0 0 632 672 -40 25
2009-2010 עובדי הכנסת 20 6 13 1 0 686 754 -68 25
2013-2014 בנק לאומי 20 5 15 0 0 716 808 -92 25
2014-2015 בנק דיסקונט 18 7 11 0 0 611 743 -132 25
2016-2017 מזרחי-טפחות 16 8 8 0 0 444 419 25 24
2018-2019 שע"מ+רווחה 16 8 8 0 0 527 506 21 24
2016-2017 ל. לסטטיסטיקה 16 8 8 0 0 584 564 20 24
2018-2019 ל. לסטטיסטיקה 16 8 8 0 0 631 617 14 24
2015-2016 מזרחי-טפחות 17 7 10 0 0 560 573 -13 24
2010-2011 משרד החוץ 18 8 8 2 0 625 643 -18 24
2015-2016 ש. ב. כללית 17 7 10 0 0 593 625 -32 24
2015-2016 בנק דיסקונט 17 8 8 1 0 515 562 -47 24
2013-2014 משרד האוצר 20 8 8 4 0 569 713 -144 24
2009-2010 ל. לסטטיסטיקה 20 5 14 1 0 611 804 -193 24
2019-2020 בנק הפועלים 14 10 3 1 0 449 385 64 23
2019-2020 משרד החינוך 14 9 5 0 0 467 434 33 23
2019-2020 שע"מ+רווחה 15 8 7 0 0 434 413 21 23
2014-2015 ה. ח. לביטוח 18 7 9 2 0 574 594 -20 23
2018-2019 מזרחי-טפחות 16 7 9 0 0 568 598 -30 23
2012-2013 מינהל יו"ש 20 4 15 1 0 674 788 -114 23
2009-2010 ה. ח. לביטוח 20 4 15 1 0 627 781 -154 23
2019-2020 מובילאיי ב 14 8 6 0 0 447 405 42 22
2019-2020 מזרחי-טפחות 15 7 8 0 0 470 434 36 22
2017-2018 בנק הפועלים 16 9 4 3 0 476 479 -3 22
2017-2018 מ. המשפטים 16 6 10 0 0 439 468 -29 22
2015-2016 ל. לסטטיסטיקה 17 7 8 2 0 488 573 -85 22
2014-2015 ש. ב. כללית 18 4 14 0 0 613 706 -93 22
2010-2011 בנק דיסקונט 18 4 14 0 0 590 743 -153 22
2015-2016 בנק ירושלים 17 8 5 4 0 394 470 -76 21
2013-2014 עובדי הכנסת 20 5 11 4 0 584 701 -117 21
2013-2014 בנק ירושלים 20 5 11 4 0 526 683 -157 21
2019-2020 ל. לסטטיסטיקה 13 7 6 0 0 425 379 46 20
2015-2016 ה. ח. לביטוח 17 5 10 2 0 480 515 -35 20
2016-2017 מ. המשפטים 16 5 10 1 0 417 474 -57 20
2017-2018 מזרחי-טפחות 16 4 12 0 0 519 582 -63 20
2016-2017 בנק ירושלים 16 7 6 3 0 428 520 -92 20
2017-2018 ש. ב. כללית 16 4 12 0 0 449 563 -114 20
2019-2020 בנק ירושלים 14 8 3 3 0 414 371 43 19
2018-2019 מ. המשפטים 16 4 11 1 0 425 535 -110 19
2018-2019 בנק ירושלים 16 6 7 3 0 463 593 -130 19
2012-2013 בנק ירושלים 20 4 11 5 0 462 626 -164 19
2010-2011 ל. לסטטיסטיקה 18 2 15 1 0 418 677 -259 19
2016-2017 מ.התחבורה 16 4 10 2 0 446 551 -105 18
2018-2019 ש. ב. כללית 16 2 14 0 0 490 640 -150 18
2016-2017 בנק דיסקונט 16 3 12 1 0 379 612 -233 18
2014-2015 מזרחי-טפחות 18 3 12 3 0 335 597 -262 18
2019-2020 משרד האוצר 12 5 7 0 0 327 316 11 17
2017-2018 בנק ירושלים 16 4 7 5 0 309 447 -138 15
2017-2018 רשות האוכלוסין 16 6 2 8 0 263 369 -106 14
2019-2020 מינהל יו"ש 13 0 9 4 0 159 455 -296 9
2015-2016 משרד האוצר 9 0 1 8 0 28 200 -172 1