כדורסל גברים -דרג ג

 

33

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית שע"מ+רווחה 21/10/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 42
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה סיטאדיס ישראל 24/10/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 47
ג' 2018-2019 בנק הפועלים מזרחי-טפחות 25/10/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 38 33
ג' 2018-2019 מ. המשפטים רשות האוכלוסין 25/10/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 28 46
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית בנק הפועלים 28/10/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 50
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה שע"מ+רווחה 31/10/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 38
ג' 2018-2019 בנק ירושלים סיטאדיס ישראל 31/10/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 50
ג' 2018-2019 מ. המשפטים מזרחי-טפחות 01/11/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 32 39
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה בנק הפועלים 04/11/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 46
ג' 2018-2019 בנק ירושלים רשות האוכלוסין 07/11/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 56
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל שע"מ+רווחה 08/11/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 31 36
ג' 2018-2019 מ. המשפטים ש. ב. כללית 08/11/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 41 20
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל בנק הפועלים 11/11/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 34
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה מ. המשפטים 14/11/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 34
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין ש. ב. כללית 18/11/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 35
ג' 2018-2019 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 21/11/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 30
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל מ. המשפטים 22/11/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 41 30
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה בנק הפועלים 22/11/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 22 38
ג' 2018-2019 בנק ירושלים בנק הפועלים 25/11/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 57
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין ל. לסטטיסטיקה 28/11/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 54 35
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה מ. המשפטים 29/11/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 20 0
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות ש. ב. כללית 29/11/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 34 25
ג' 2018-2019 בנק ירושלים ש. ב. כללית 09/12/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין סיטאדיס ישראל 13/12/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 32 48
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות ל. לסטטיסטיקה 13/12/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 26 50
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית ל. לסטטיסטיקה 16/12/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 46
ג' 2018-2019 בנק ירושלים מ. המשפטים 19/12/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 20
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה רשות האוכלוסין 20/12/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 37 40
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות סיטאדיס ישראל 20/12/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 32 49
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית סיטאדיס ישראל 23/12/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 50
ג' 2018-2019 בנק ירושלים ל. לסטטיסטיקה 26/12/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 52
ג' 2018-2019 בנק הפועלים רשות האוכלוסין 27/12/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 53 25
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות שע"מ+רווחה 27/12/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 38 45
ג' 2018-2019 בנק ירושלים שע"מ+רווחה 30/12/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין מזרחי-טפחות 30/12/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 41
ג' 2018-2019 בנק הפועלים מ. המשפטים 30/12/2018 ראשון 21:30 אולם חוות הנוער 26 28
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין בנק ירושלים 06/01/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 29
ג' 2018-2019 בנק הפועלים ש. ב. כללית 06/01/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 37
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות מ. המשפטים 09/01/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 28
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה ל. לסטטיסטיקה 09/01/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 33 38
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין מ. המשפטים 13/01/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 30
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות בנק הפועלים 17/01/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 20 0
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה ש. ב. כללית 17/01/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 42 43
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין בנק הפועלים 20/01/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 40
ג' 2018-2019 בנק ירושלים מ. המשפטים 23/01/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 32
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל ל. לסטטיסטיקה 24/01/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 50 35
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה מזרחי-טפחות 24/01/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 36 30
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין שע"מ+רווחה 27/01/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 29
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה ש. ב. כללית 27/01/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 33
ג' 2018-2019 בנק ירושלים בנק הפועלים 30/01/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 38
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל מ. המשפטים 30/01/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 28
ג' 2018-2019 מ. המשפטים בנק הפועלים 03/02/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 40
ג' 2018-2019 בנק ירושלים שע"מ+רווחה 06/02/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 29
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה מזרחי-טפחות 06/02/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 39
ג' 2018-2019 מ. המשפטים שע"מ+רווחה 10/02/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 35
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה רשות האוכלוסין 13/02/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 56
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל בנק הפועלים 14/02/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 37 47
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית רשות האוכלוסין 17/02/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 32
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה בנק ירושלים 20/02/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל מזרחי-טפחות 21/02/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 46 34
ג' 2018-2019 מ. המשפטים ל. לסטטיסטיקה 24/02/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 35
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית בנק ירושלים 24/02/2019 ראשון 19:30 אולם חוות הנוער 28 37
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות רשות האוכלוסין 27/02/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 44
ג' 2018-2019 בנק הפועלים ל. לסטטיסטיקה 03/03/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 37
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות בנק ירושלים 06/03/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 48
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית מזרחי-טפחות 10/03/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 50
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל בנק ירושלים 13/03/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 36
ג' 2018-2019 בנק הפועלים שע"מ+רווחה 14/03/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 51 32
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל ש. ב. כללית 17/03/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 32
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל שע"מ+רווחה 19/03/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 32 31
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית מ. המשפטים 19/03/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 17 21
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל רשות האוכלוסין 24/03/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 38


 

t33

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 ר. א. והגבייה 20 17 3 0 0 992 787 205 37
2012-2013 הסוכנות היהודית 20 17 3 0 0 871 748 123 37
2012-2013 אינטל ירושלים 20 16 4 0 0 815 600 215 36
2011-2012 משרד החוץ 20 16 3 1 0 815 640 175 35
2009-2010 משרד האוצר 20 16 3 1 0 830 703 127 35
2011-2012 מינהל יו"ש 20 14 6 0 0 852 731 121 34
2013-2014 ע. ירושלים 20 14 6 0 0 764 670 94 34
2009-2010 מינהל יו"ש 20 14 6 0 0 790 732 58 34
2014-2015 לשכת הבריאות 18 16 1 0 1 724 421 303 33
2014-2015 עובדי הכנסת 18 15 3 0 0 633 449 184 33
2013-2014 חברת החשמל 20 14 5 1 0 669 567 102 33
2013-2014 חברת בזק 20 13 7 0 0 808 717 91 33
2010-2011 משרד האוצר 18 14 4 0 0 730 537 193 32
2011-2012 עובדי הכנסת 20 12 8 0 0 802 698 104 32
2011-2012 משרד האוצר 20 13 6 1 0 694 598 96 32
2012-2013 ע. ירושלים 20 12 8 0 0 720 669 51 32
2017-2018 ה. ח. לביטוח 16 15 1 0 0 651 379 272 31
2016-2017 עובדי הכנסת 16 15 1 0 0 630 400 230 31
2015-2016 בנק יהב 17 14 3 0 0 714 504 210 31
2012-2013 ר. א. והגבייה 20 11 9 0 0 884 768 116 31
2009-2010 משרד החוץ 20 11 9 0 0 762 687 75 31
2010-2011 מובילאיי א 18 13 5 0 0 707 658 49 31
2011-2012 ע. ירושלים 20 11 9 0 0 753 738 15 31
2013-2014 מינהל יו"ש 20 10 10 0 0 702 706 -4 30
2012-2013 חברת החשמל 20 10 10 0 0 593 602 -9 30
2018-2019 סיטאדיס ישראל 16 13 3 0 0 705 545 160 29
2010-2011 מינהל יו"ש 18 12 5 1 0 708 589 119 29
2017-2018 מ.א. מטה בנימין 16 12 4 0 0 661 544 117 28
2018-2019 רשות האוכלוסין 16 12 4 0 0 675 583 92 28
2012-2013 משרד האוצר 20 10 8 2 0 619 614 5 28
2013-2014 עורכי הדין 20 9 10 1 0 614 626 -12 28
2018-2019 בנק הפועלים 16 12 3 1 0 654 521 133 27
2016-2017 ש. ב. כללית 16 11 5 0 0 635 526 109 27
2016-2017 ה. ל. לאומי 16 11 5 0 0 580 477 103 27
2017-2018 ל. לסטטיסטיקה 16 12 3 1 0 527 463 64 27
2012-2013 עובדי הכנסת 20 8 11 1 0 635 683 -48 27
2009-2010 בנק דיסקונט 20 7 13 0 0 637 759 -122 27
2015-2016 עובדי הכנסת 17 10 6 1 0 508 461 47 26
2010-2011 עובדי הכנסת 18 9 8 1 0 568 569 -1 26
2014-2015 בנק ירושלים 18 11 3 3 1 550 474 76 25
2014-2015 ל. לסטטיסטיקה 18 7 11 0 0 632 672 -40 25
2009-2010 עובדי הכנסת 20 6 13 1 0 686 754 -68 25
2013-2014 בנק לאומי 20 5 15 0 0 716 808 -92 25
2014-2015 בנק דיסקונט 18 7 11 0 0 611 743 -132 25
2016-2017 מזרחי-טפחות 16 8 8 0 0 444 419 25 24
2018-2019 שע"מ+רווחה 16 8 8 0 0 527 506 21 24
2016-2017 ל. לסטטיסטיקה 16 8 8 0 0 584 564 20 24
2018-2019 ל. לסטטיסטיקה 16 8 8 0 0 631 617 14 24
2015-2016 מזרחי-טפחות 17 7 10 0 0 560 573 -13 24
2010-2011 משרד החוץ 18 8 8 2 0 625 643 -18 24
2015-2016 ש. ב. כללית 17 7 10 0 0 593 625 -32 24
2015-2016 בנק דיסקונט 17 8 8 1 0 515 562 -47 24
2013-2014 משרד האוצר 20 8 8 4 0 569 713 -144 24
2009-2010 ל. לסטטיסטיקה 20 5 14 1 0 611 804 -193 24
2014-2015 ה. ח. לביטוח 18 7 9 2 0 574 594 -20 23
2018-2019 מזרחי-טפחות 16 7 9 0 0 568 598 -30 23
2012-2013 מינהל יו"ש 20 4 15 1 0 674 788 -114 23
2009-2010 ה. ח. לביטוח 20 4 15 1 0 627 781 -154 23
2017-2018 בנק הפועלים 16 9 4 3 0 476 479 -3 22
2017-2018 מ. המשפטים 16 6 10 0 0 439 468 -29 22
2015-2016 ל. לסטטיסטיקה 17 7 8 2 0 488 573 -85 22
2014-2015 ש. ב. כללית 18 4 14 0 0 613 706 -93 22
2010-2011 בנק דיסקונט 18 4 14 0 0 590 743 -153 22
2015-2016 בנק ירושלים 17 8 5 4 0 394 470 -76 21
2013-2014 עובדי הכנסת 20 5 11 4 0 584 701 -117 21
2013-2014 בנק ירושלים 20 5 11 4 0 526 683 -157 21
2015-2016 ה. ח. לביטוח 17 5 10 2 0 480 515 -35 20
2016-2017 מ. המשפטים 16 5 10 1 0 417 474 -57 20
2017-2018 מזרחי-טפחות 16 4 12 0 0 519 582 -63 20
2016-2017 בנק ירושלים 16 7 6 3 0 428 520 -92 20
2017-2018 ש. ב. כללית 16 4 12 0 0 449 563 -114 20
2018-2019 מ. המשפטים 16 4 11 1 0 425 535 -110 19
2018-2019 בנק ירושלים 16 6 7 3 0 463 593 -130 19
2012-2013 בנק ירושלים 20 4 11 5 0 462 626 -164 19
2010-2011 ל. לסטטיסטיקה 18 2 15 1 0 418 677 -259 19
2016-2017 מ.התחבורה 16 4 10 2 0 446 551 -105 18
2018-2019 ש. ב. כללית 16 2 14 0 0 490 640 -150 18
2016-2017 בנק דיסקונט 16 3 12 1 0 379 612 -233 18
2014-2015 מזרחי-טפחות 18 3 12 3 0 335 597 -262 18
2017-2018 בנק ירושלים 16 4 7 5 0 309 447 -138 15
2017-2018 רשות האוכלוסין 16 6 2 8 0 263 369 -106 14
2015-2016 משרד האוצר 9 0 1 8 0 28 200 -172 1