כדורסל גברים – דרג ד

 

34

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ד' 2019-2020 מ. המשפטים ה.ה הסביבה 03/11/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 27
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל ת. אב לתחבורה 03/11/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 26
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית המטה הארצי 03/11/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 31
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם רשות התחרות 03/11/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 26
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט הספריה הלאומית 06/11/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 47 25
ד' 2019-2020 רשות התחרות המטה הארצי 10/11/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 38
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט בנק מרכנתיל 10/11/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 34
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית ת. אב לתחבורה 10/11/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 48
ד' 2019-2020 מ. המשפטים הספריה הלאומית 12/11/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 35 29
ד' 2019-2020 מ. המשפטים בנק מרכנתיל 17/11/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 27
ד' 2019-2020 רשות התחרות ת. אב לתחבורה 17/11/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 44
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית בנק דיסקונט 17/11/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 41
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה הספריה הלאומית 20/11/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם המטה הארצי 20/11/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 37
ד' 2019-2020 רשות התחרות בנק דיסקונט 24/11/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 56
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם הספריה הלאומית 24/11/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 35
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה בנק מרכנתיל 24/11/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 48
ד' 2019-2020 המטה הארצי ת. אב לתחבורה 27/11/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 32
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה ש. ב. כללית 01/12/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 54 48
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית בנק מרכנתיל 01/12/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 23
ד' 2019-2020 המטה הארצי בנק דיסקונט 01/12/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 36
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם ת. אב לתחבורה 04/12/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 34
ד' 2019-2020 רשות התחרות מ. המשפטים 04/12/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 49
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית ש. ב. כללית 08/12/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 38
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם בנק מרכנתיל 08/12/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה רשות התחרות 11/12/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 37
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית רשות התחרות 15/12/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 27
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל ש. ב. כללית 15/12/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 28
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה מ. המשפטים 15/12/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 38
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם בנק דיסקונט 15/12/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 המטה הארצי ה.ה הסביבה 18/12/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 32
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה ה.ה הסביבה 29/12/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 52
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל רשות התחרות 29/12/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית המטה הארצי 01/01/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 31
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט מ. המשפטים 01/01/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 29
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה הספריה הלאומית 05/01/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 32
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית רשות התחרות 05/01/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 35
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט ה.ה הסביבה 05/01/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל המטה הארצי 05/01/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 46
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם מ. המשפטים 08/01/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם ש. ב. כללית 12/01/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 48
ד' 2019-2020 המטה הארצי מ. המשפטים 12/01/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 6
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה בנק דיסקונט 15/01/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 32
ד' 2019-2020 מ. המשפטים ש. ב. כללית 15/01/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 31
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם ה.ה הסביבה 15/01/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה מ. המשפטים 19/01/2020 ראשון 19:30 אולם חוות הנוער 31 38
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית בנק דיסקונט 19/01/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 42
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה בנק מרכנתיל 22/01/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 29
ד' 2019-2020 רשות התחרות המכס ומע"מ י-ם 22/01/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה בנק דיסקונט 26/01/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 41
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם ש. ב. כללית 26/01/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 המטה הארצי בנק מרכנתיל 29/01/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 47
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית ת. אב לתחבורה 29/01/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 50
ד' 2019-2020 רשות התחרות מ. המשפטים 29/01/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 44
ד' 2019-2020 רשות התחרות ש. ב. כללית 02/02/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 49
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם בנק מרכנתיל 02/02/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 מ. המשפטים בנק דיסקונט 05/02/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 38
ד' 2019-2020 המטה הארצי הספריה הלאומית 05/02/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 32 25
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה ת. אב לתחבורה 05/02/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 40
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה המטה הארצי 12/02/2020 רביעי 18:45 אולם ליד"ה 30 24
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם הספריה הלאומית 12/02/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 מ. המשפטים ת. אב לתחבורה 12/02/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 42
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית בנק מרכנתיל 13/02/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 48 53
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית הספריה הלאומית 16/02/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 36
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט ת. אב לתחבורה 16/02/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 44
ד' 2019-2020 מ. המשפטים המטה הארצי 19/02/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 37
ד' 2019-2020 רשות התחרות בנק מרכנתיל 19/02/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 43
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם ה.ה הסביבה 19/02/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 מ. המשפטים המכס ומע"מ י-ם 26/02/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 רשות התחרות ת. אב לתחבורה 26/02/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 39
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל הספריה הלאומית 26/02/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 64
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית ה.ה הסביבה 27/02/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 37 34
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל ה.ה הסביבה 01/03/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 47
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט המכס ומע"מ י-ם 01/03/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית מ. המשפטים 01/03/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 51
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה המטה הארצי 04/03/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 30
ד' 2019-2020 רשות התחרות הספריה הלאומית 04/03/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 39
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית ה.ה הסביבה 08/03/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 31
ד' 2019-2020 רשות התחרות המטה הארצי 08/03/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 28
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל מ. המשפטים 08/03/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט ש. ב. כללית 08/03/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 46
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה המכס ומע"מ י-ם 11/03/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 המטה הארצי המכס ומע"מ י-ם 15/03/2020 ראשון 22:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל בנק דיסקונט 03/06/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 המטה הארצי ש. ב. כללית 07/06/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 רשות התחרות בנק דיסקונט 10/06/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט המטה הארצי 14/06/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה ש. ב. כללית 17/06/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית מ. המשפטים 21/06/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 רשות התחרות ה.ה הסביבה 21/06/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב


 

t34

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 לשכת הבריאות 21 19 2 0 0 1.043 698 345 40
2014-2015 בנק יהב 18 15 3 0 0 755 551 204 33
2017-2018 סיטאדיס ישראל 18 15 3 0 0 723 548 175 33
2013-2014 ה. ל. לאומי 21 13 7 1 0 771 745 26 33
2013-2014 בנק מרכנתיל 21 12 9 0 0 754 780 -26 33
2011-2012 ה. ח. לביטוח 18 15 2 1 0 633 419 214 32
2018-2019 מובילאיי ב 18 14 4 0 0 627 518 109 32
2013-2014 שע"מ+רווחה 21 11 10 0 0 684 652 32 32
2010-2011 הסוכנות היהודית 16 15 1 0 0 625 452 173 31
2012-2013 מ. המשפטים 18 13 5 0 0 612 452 160 31
2018-2019 משרד האוצר 18 13 5 0 0 622 488 134 31
2017-2018 שע"מ+רווחה 18 13 5 0 0 608 539 69 31
2012-2013 עורכי הדין 18 12 6 0 0 728 544 184 30
2018-2019 בנק דיסקונט 18 12 6 0 0 743 591 152 30
2011-2012 ה. ל. לאומי 18 13 4 1 0 739 620 119 30
2018-2019 ת. אב לתחבורה 18 12 6 0 0 662 605 57 30
2014-2015 ה. ל. לאומי 18 12 6 0 0 614 576 38 30
2016-2017 ה. ח. לביטוח 16 13 3 0 0 704 489 215 29
2019-2020 בנק דיסקונט 15 14 1 0 0 581 393 188 29
2017-2018 בנק דיסקונט 18 11 7 0 0 746 583 163 29
2019-2020 ת. אב לתחבורה 17 12 5 0 0 671 527 144 29
2019-2020 מ. המשפטים 17 12 5 0 0 568 495 73 29
2011-2012 מ. המשפטים 18 11 7 0 0 600 530 70 29
2014-2015 רשות ההגבלים 18 11 7 0 0 558 509 49 29
2016-2017 מ.א. מטה בנימין 16 12 4 0 0 655 539 116 28
2018-2019 בנק מרכנתיל 18 10 8 0 0 652 607 45 28
2017-2018 מובילאיי ב 18 11 6 1 0 550 517 33 28
2011-2012 בנק מרכנתיל 18 10 8 0 0 704 693 11 28
2015-2016 מ.התחבורה 14 13 1 0 0 504 375 129 27
2010-2011 אינטל ירושלים 16 11 5 0 0 611 503 108 27
2012-2013 בנק מרכנתיל 18 9 9 0 0 684 608 76 27
2018-2019 רשות ההגבלים 18 10 7 1 0 671 601 70 27
2019-2020 הספריה הלאומית 17 10 7 0 0 576 514 62 27
2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף 16 11 5 0 0 564 510 54 27
2012-2013 ה. ל. לאומי 18 10 7 1 0 708 660 48 27
2017-2018 בנק מרכנתיל 18 9 9 0 0 685 681 4 27
2016-2017 שע"מ+רווחה 16 10 6 0 0 467 442 25 26
2011-2012 שע"מ+רווחה 18 8 10 0 0 580 599 -19 26
2014-2015 בנק מרכנתיל 18 8 10 0 0 629 678 -49 26
2017-2018 ת. אב לתחבורה 18 8 10 0 0 583 639 -56 26
2014-2015 שע"מ+רווחה 18 8 10 0 0 483 555 -72 26
2019-2020 המטה הארצי 16 9 7 0 0 546 477 69 25
2016-2017 בנק מרכנתיל 16 9 7 0 0 526 494 32 25
2009-2010 אינטל ירושלים 18 9 7 2 0 685 682 3 25
2017-2018 משרד האוצר 18 7 11 0 0 602 633 -31 25
2014-2015 מ.התחבורה 18 7 11 0 0 521 558 -37 25
2019-2020 רשות התחרות 16 8 8 0 0 535 545 -10 24
2018-2019 ה.ה הסביבה 18 7 10 1 0 547 588 -41 24
2012-2013 שע"מ+רווחה 18 6 12 0 0 547 601 -54 24
2017-2018 רשות ההגבלים 18 7 10 1 0 539 633 -94 24
2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף 21 4 16 1 0 498 741 -243 24
2010-2011 שע"מ+רווחה 16 7 9 0 0 547 523 24 23
2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף 16 7 9 0 0 523 552 -29 23
2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף 18 5 13 0 0 592 661 -69 23
2009-2010 המועצה להשכלה 18 7 9 2 0 532 614 -82 23
2017-2018 מ.התחבורה 18 6 11 1 0 516 613 -97 23
2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף 18 6 11 1 0 467 586 -119 23
2015-2016 ה. ל. לאומי 14 8 6 0 0 446 392 54 22
2015-2016 בנק מרכנתיל 14 9 4 1 0 482 457 25 22
2019-2020 ה.ה הסביבה 17 7 8 2 0 522 550 -28 22
2016-2017 ת. אב לתחבורה 16 6 10 0 0 521 558 -37 22
2016-2017 משרד האוצר 16 6 10 0 0 455 530 -75 22
2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף 18 4 14 0 0 499 582 -83 22
2019-2020 בנק מרכנתיל 17 7 8 2 0 537 624 -87 22
2009-2010 שע"מ+רווחה 18 5 12 1 0 600 707 -107 22
2010-2011 ה. ל. לאומי 16 7 7 2 0 626 609 17 21
2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף 18 3 15 0 0 438 604 -166 21
2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף 18 3 15 0 0 591 788 -197 21
2009-2010 הסוכנות היהודית 18 5 11 2 0 410 616 -206 21
2015-2016 שע"מ+רווחה 14 6 8 0 0 420 395 25 20
2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף 14 6 8 0 0 423 422 1 20
2019-2020 ש. ב. כללית 16 4 12 0 0 570 649 -79 20
2018-2019 המכס ומע"מ י-ם 18 7 6 5 0 368 470 -102 20
2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף 18 3 14 1 0 426 584 -158 20
2015-2016 רשות ההגבלים 14 6 7 1 0 402 437 -35 19
2016-2017 רשות ההגבלים 16 4 11 1 0 475 574 -99 19
2010-2011 המועצה להשכלה 16 1 14 1 0 360 720 -360 16
2018-2019 מ.התחבורה 18 2 11 5 0 384 650 -266 15
2012-2013 מ. מ. המדינה 18 1 12 5 0 418 728 -310 14
2019-2020 המכס ומע"מ י-ם 18 0 5 13 0 108 440 -332 5