כדורסל גברים – דרג ד

 

34

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף מ.התחבורה 21/10/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל רשות ההגבלים 21/10/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 42
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם ה.ה הסביבה 24/10/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 24
ד' 2018-2019 משרד האוצר מובילאיי ב 24/10/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 27
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט ת. אב לתחבורה 24/10/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 27
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה ת. אב לתחבורה 28/10/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 35
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט מ.התחבורה 28/10/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 31
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי-סניף 28/10/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 27
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם מובילאיי ב 31/10/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 34
ד' 2018-2019 משרד האוצר רשות ההגבלים 31/10/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 מובילאיי ב רשות ההגבלים 04/11/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 37
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה מ.התחבורה 04/11/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 24
ד' 2018-2019 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 04/11/2018 ראשון 17:30 אולם חוות הנוער 31 21
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט בנק מרכנתיל 04/11/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 32
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם ת. אב לתחבורה 07/11/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 32
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה בנק מרכנתיל 11/11/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 33
ד' 2018-2019 מובילאיי ב ה. ל. לאומי-סניף 11/11/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 22
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה מ.התחבורה 11/11/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 30
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם רשות ההגבלים 14/11/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 51
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה משרד האוצר 18/11/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 35
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה בנק מרכנתיל 18/11/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 52
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים ה. ל. לאומי-סניף 21/11/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 41
ד' 2018-2019 מובילאיי ב בנק דיסקונט 21/11/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 46
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה משרד האוצר 25/11/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 31
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם ה. ל. לאומי-סניף 25/11/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 18
ד' 2018-2019 מובילאיי ב ה.ה הסביבה 28/11/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 מ.התחבורה בנק מרכנתיל 28/11/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים בנק דיסקונט 28/11/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 44
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה מובילאיי ב 09/12/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 38
ד' 2018-2019 מ.התחבורה משרד האוצר 09/12/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 46
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף בנק דיסקונט 09/12/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם בנק מרכנתיל 12/12/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים ה.ה הסביבה 13/12/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 33 30
ד' 2018-2019 מ.התחבורה מובילאיי ב 16/12/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 52
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים ת. אב לתחבורה 16/12/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 48
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל משרד האוצר 16/12/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 25
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם בנק דיסקונט 19/12/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 49
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף ה.ה הסביבה 19/12/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 31
ד' 2018-2019 מ.התחבורה רשות ההגבלים 23/12/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 51
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל מובילאיי ב 23/12/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 43
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם משרד האוצר 26/12/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף ת. אב לתחבורה 26/12/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 38
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט ה.ה הסביבה 26/12/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 31
ד' 2018-2019 משרד האוצר בנק דיסקונט 30/12/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 38
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 30/12/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 28
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה המכס ומע"מ י-ם 06/01/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 28
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה בנק דיסקונט 06/01/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 38
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים בנק מרכנתיל 09/01/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 59 56
ד' 2018-2019 מ.התחבורה ה. ל. לאומי-סניף 09/01/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 35
ד' 2018-2019 מובילאיי ב משרד האוצר 09/01/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 25
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים מ.התחבורה 13/01/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 28
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה ה. ל. לאומי-סניף 13/01/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 20
ד' 2018-2019 מובילאיי ב בנק מרכנתיל 13/01/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 40
ד' 2018-2019 מובילאיי ב מ.התחבורה 20/01/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה רשות ההגבלים 20/01/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 46
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה בנק דיסקונט 20/01/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 48
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם ה. ל. לאומי-סניף 23/01/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 21
ד' 2018-2019 משרד האוצר בנק מרכנתיל 23/01/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 42
ד' 2018-2019 משרד האוצר מ.התחבורה 27/01/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 21
ד' 2018-2019 מובילאיי ב ת. אב לתחבורה 28/01/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 28 39
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 30/01/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 22
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם רשות ההגבלים 30/01/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה משרד האוצר 31/01/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 37 48
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה ה. ל. לאומי-סניף 03/02/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 29
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל מ.התחבורה 03/02/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 33
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט רשות ההגבלים 03/02/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 43
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם מובילאיי ב 06/02/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 29
ד' 2018-2019 משרד האוצר ת. אב לתחבורה 06/02/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 30
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה מ.התחבורה 10/02/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל ת. אב לתחבורה 10/02/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 36
ד' 2018-2019 משרד האוצר המכס ומע"מ י-ם 13/02/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף רשות ההגבלים 13/02/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 36
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה רשות ההגבלים 17/02/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 32
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל המכס ומע"מ י-ם 17/02/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 34
ד' 2018-2019 מ.התחבורה ת. אב לתחבורה 20/02/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 61
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט משרד האוצר 20/02/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 46
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף מובילאיי ב 21/02/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 23 40
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים מובילאיי ב 24/02/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 31
ד' 2018-2019 מ.התחבורה המכס ומע"מ י-ם 24/02/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל בנק דיסקונט 27/02/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 36
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה ת. אב לתחבורה 27/02/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 51
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף משרד האוצר 27/02/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 31
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה מובילאיי ב 03/03/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 41
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים משרד האוצר 03/03/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 46
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה המכס ומע"מ י-ם 06/03/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף בנק מרכנתיל 06/03/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 29
ד' 2018-2019 מ.התחבורה בנק דיסקונט 06/03/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 44
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם בנק דיסקונט 10/03/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 26
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה בנק מרכנתיל 13/03/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 28
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט מובילאיי ב 17/03/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 40


 

t34

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 לשכת הבריאות 21 19 2 0 0 1.043 698 345 40
2014-2015 בנק יהב 18 15 3 0 0 755 551 204 33
2017-2018 סיטאדיס ישראל 18 15 3 0 0 723 548 175 33
2013-2014 ה. ל. לאומי 21 13 7 1 0 771 745 26 33
2013-2014 בנק מרכנתיל 21 12 9 0 0 754 780 -26 33
2011-2012 ה. ח. לביטוח 18 15 2 1 0 633 419 214 32
2018-2019 מובילאיי ב 18 14 4 0 0 627 518 109 32
2013-2014 שע"מ+רווחה 21 11 10 0 0 684 652 32 32
2010-2011 הסוכנות היהודית 16 15 1 0 0 625 452 173 31
2012-2013 מ. המשפטים 18 13 5 0 0 612 452 160 31
2018-2019 משרד האוצר 18 13 5 0 0 622 488 134 31
2017-2018 שע"מ+רווחה 18 13 5 0 0 608 539 69 31
2012-2013 עורכי הדין 18 12 6 0 0 728 544 184 30
2018-2019 בנק דיסקונט 18 12 6 0 0 743 591 152 30
2011-2012 ה. ל. לאומי 18 13 4 1 0 739 620 119 30
2018-2019 ת. אב לתחבורה 18 12 6 0 0 662 605 57 30
2014-2015 ה. ל. לאומי 18 12 6 0 0 614 576 38 30
2016-2017 ה. ח. לביטוח 16 13 3 0 0 704 489 215 29
2017-2018 בנק דיסקונט 18 11 7 0 0 746 583 163 29
2011-2012 מ. המשפטים 18 11 7 0 0 600 530 70 29
2014-2015 רשות ההגבלים 18 11 7 0 0 558 509 49 29
2016-2017 מ.א. מטה בנימין 16 12 4 0 0 655 539 116 28
2018-2019 בנק מרכנתיל 18 10 8 0 0 652 607 45 28
2017-2018 מובילאיי ב 18 11 6 1 0 550 517 33 28
2011-2012 בנק מרכנתיל 18 10 8 0 0 704 693 11 28
2015-2016 מ.התחבורה 14 13 1 0 0 504 375 129 27
2010-2011 אינטל ירושלים 16 11 5 0 0 611 503 108 27
2012-2013 בנק מרכנתיל 18 9 9 0 0 684 608 76 27
2018-2019 רשות ההגבלים 18 10 7 1 0 671 601 70 27
2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף 16 11 5 0 0 564 510 54 27
2012-2013 ה. ל. לאומי 18 10 7 1 0 708 660 48 27
2017-2018 בנק מרכנתיל 18 9 9 0 0 685 681 4 27
2016-2017 שע"מ+רווחה 16 10 6 0 0 467 442 25 26
2011-2012 שע"מ+רווחה 18 8 10 0 0 580 599 -19 26
2014-2015 בנק מרכנתיל 18 8 10 0 0 629 678 -49 26
2017-2018 ת. אב לתחבורה 18 8 10 0 0 583 639 -56 26
2014-2015 שע"מ+רווחה 18 8 10 0 0 483 555 -72 26
2016-2017 בנק מרכנתיל 16 9 7 0 0 526 494 32 25
2009-2010 אינטל ירושלים 18 9 7 2 0 685 682 3 25
2017-2018 משרד האוצר 18 7 11 0 0 602 633 -31 25
2014-2015 מ.התחבורה 18 7 11 0 0 521 558 -37 25
2018-2019 ה.ה הסביבה 18 7 10 1 0 547 588 -41 24
2012-2013 שע"מ+רווחה 18 6 12 0 0 547 601 -54 24
2017-2018 רשות ההגבלים 18 7 10 1 0 539 633 -94 24
2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף 21 4 16 1 0 498 741 -243 24
2010-2011 שע"מ+רווחה 16 7 9 0 0 547 523 24 23
2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף 16 7 9 0 0 523 552 -29 23
2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף 18 5 13 0 0 592 661 -69 23
2009-2010 המועצה להשכלה 18 7 9 2 0 532 614 -82 23
2017-2018 מ.התחבורה 18 6 11 1 0 516 613 -97 23
2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף 18 6 11 1 0 467 586 -119 23
2015-2016 ה. ל. לאומי 14 8 6 0 0 446 392 54 22
2015-2016 בנק מרכנתיל 14 9 4 1 0 482 457 25 22
2016-2017 ת. אב לתחבורה 16 6 10 0 0 521 558 -37 22
2016-2017 משרד האוצר 16 6 10 0 0 455 530 -75 22
2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף 18 4 14 0 0 499 582 -83 22
2009-2010 שע"מ+רווחה 18 5 12 1 0 600 707 -107 22
2010-2011 ה. ל. לאומי 16 7 7 2 0 626 609 17 21
2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף 18 3 15 0 0 438 604 -166 21
2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף 18 3 15 0 0 591 788 -197 21
2009-2010 הסוכנות היהודית 18 5 11 2 0 410 616 -206 21
2015-2016 שע"מ+רווחה 14 6 8 0 0 420 395 25 20
2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף 14 6 8 0 0 423 422 1 20
2018-2019 המכס ומע"מ י-ם 18 7 6 5 0 368 470 -102 20
2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף 18 3 14 1 0 426 584 -158 20
2015-2016 רשות ההגבלים 14 6 7 1 0 402 437 -35 19
2016-2017 רשות ההגבלים 16 4 11 1 0 475 574 -99 19
2010-2011 המועצה להשכלה 16 1 14 1 0 360 720 -360 16
2018-2019 מ.התחבורה 18 2 11 5 0 384 650 -266 15
2012-2013 מ. מ. המדינה 18 1 12 5 0 418 728 -310 14