02-6207235

כדורסל גברים – דרג ד

 

34

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ד' 2009-2010 אינטל ירושלים שע"מ+רווחה 19/10/2009 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 24
ד' 2009-2010 המועצה להשכלה ה. ל. לאומי-סניף 02/11/2009 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 32
ד' 2009-2010 המועצה להשכלה הסוכנות היהודית 10/11/2009 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 30
ד' 2009-2010 המועצה להשכלה אינטל ירושלים 16/11/2009 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 46
ד' 2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף הסוכנות היהודית 22/11/2009 ראשון 18:00 היכל הספורט-פסגת זאב 33 21
ד' 2009-2010 שע"מ+רווחה המועצה להשכלה 23/11/2009 שני 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 29
ד' 2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף אינטל ירושלים 30/11/2009 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 47
ד' 2009-2010 הסוכנות היהודית אינטל ירושלים 07/12/2009 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 50
ד' 2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 09/12/2009 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 25
ד' 2009-2010 הסוכנות היהודית שע"מ+רווחה 21/12/2009 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 38
ד' 2009-2010 אינטל ירושלים שע"מ+רווחה 18/01/2010 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 35
ד' 2009-2010 המועצה להשכלה ה. ל. לאומי-סניף 01/02/2010 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 40
ד' 2009-2010 המועצה להשכלה הסוכנות היהודית 08/02/2010 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2009-2010 המועצה להשכלה אינטל ירושלים 15/02/2010 שני 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 35
ד' 2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף הסוכנות היהודית 22/02/2010 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 49
ד' 2009-2010 שע"מ+רווחה המועצה להשכלה 22/02/2010 שני 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 38
ד' 2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף אינטל ירושלים 02/03/2010 שלישי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 45
ד' 2009-2010 הסוכנות היהודית אינטל ירושלים 08/03/2010 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 56
ד' 2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 08/03/2010 שני 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 51
ד' 2009-2010 הסוכנות היהודית שע"מ+רווחה 16/03/2010 שלישי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 28
ד' 2010-2011 אינטל ירושלים המועצה להשכלה 13/10/2010 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 30
ד' 2010-2011 הסוכנות היהודית ה. ל. לאומי-סניף 19/10/2010 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 23
ד' 2010-2011 אינטל ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 25/10/2010 שני 20:00 מתנ"ס רמות 50 38
ד' 2010-2011 ה. ל. לאומי הסוכנות היהודית 25/10/2010 שני 21:00 מתנ"ס רמות 44 47
ד' 2010-2011 המועצה להשכלה ה. ל. לאומי-סניף 01/11/2010 שני 21:00 מתנ"ס רמות 17 27
ד' 2010-2011 אינטל ירושלים ה. ל. לאומי 01/11/2010 שני 20:00 מתנ"ס רמות 31 34
ד' 2010-2011 שע"מ+רווחה הסוכנות היהודית 08/11/2010 שני 20:00 מתנ"ס רמות 35 22
ד' 2010-2011 המועצה להשכלה ה. ל. לאומי 10/11/2010 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 48
ד' 2010-2011 שע"מ+רווחה אינטל ירושלים 15/11/2010 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 39
ד' 2010-2011 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 24/11/2010 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2010-2011 הסוכנות היהודית אינטל ירושלים 30/11/2010 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 32 19
ד' 2010-2011 הסוכנות היהודית המועצה להשכלה 13/12/2010 שני 21:00 מתנ"ס רמות 51 18
ד' 2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 13/12/2010 שני 20:00 מתנ"ס רמות 22 20
ד' 2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף ה. ל. לאומי 20/12/2010 שני 18:00 מתנ"ס רמות 37 42
ד' 2010-2011 שע"מ+רווחה המועצה להשכלה 20/12/2010 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 19
ד' 2010-2011 אינטל ירושלים המועצה להשכלה 11/01/2011 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 59 31
ד' 2010-2011 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 12/01/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 35
ד' 2010-2011 הסוכנות היהודית ה. ל. לאומי-סניף 17/01/2011 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 24
ד' 2010-2011 ה. ל. לאומי הסוכנות היהודית 24/01/2011 שני 20:00 מתנ"ס רמות 42 51
ד' 2010-2011 אינטל ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 25/01/2011 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 33
ד' 2010-2011 המועצה להשכלה ה. ל. לאומי-סניף 31/01/2011 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 39
ד' 2010-2011 אינטל ירושלים ה. ל. לאומי 31/01/2011 שני 20:00 מתנ"ס רמות 43 37
ד' 2010-2011 המועצה להשכלה ה. ל. לאומי 07/02/2011 שני 21:00 מתנ"ס רמות 26 75
ד' 2010-2011 שע"מ+רווחה הסוכנות היהודית 09/02/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 41
ד' 2010-2011 שע"מ+רווחה אינטל ירושלים 16/02/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 45
ד' 2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף ה. ל. לאומי 21/02/2011 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 41
ד' 2010-2011 שע"מ+רווחה המועצה להשכלה 22/02/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 49 30
ד' 2010-2011 הסוכנות היהודית אינטל ירושלים 28/02/2011 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 24
ד' 2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 07/03/2011 שני 20:00 מתנ"ס רמות 40 31
ד' 2010-2011 הסוכנות היהודית המועצה להשכלה 23/03/2011 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2011-2012 ה. ח. לביטוח ה. ל. לאומי-סניף 31/10/2011 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 34
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 02/11/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 37
ד' 2011-2012 מ. המשפטים ה. ל. לאומי-סניף 07/11/2011 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 38
ד' 2011-2012 בנק מרכנתיל ה. ח. לביטוח 07/11/2011 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 42
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי ה. ח. לביטוח 14/11/2011 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 45
ד' 2011-2012 מ. המשפטים בנק מרכנתיל 14/11/2011 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 25
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 21/11/2011 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 35
ד' 2011-2012 שע"מ+רווחה ה. ח. לביטוח 23/11/2011 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 38
ד' 2011-2012 שע"מ+רווחה מ. המשפטים 28/11/2011 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 21
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף בנק מרכנתיל 04/12/2011 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 41
ד' 2011-2012 ה. ח. לביטוח מ. המשפטים 12/12/2011 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 18
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף ה. ל. לאומי 12/12/2011 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 40
ד' 2011-2012 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי 18/12/2011 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 54 45
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 19/12/2011 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 33
ד' 2011-2012 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 04/01/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 38
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 30/01/2012 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 34
ד' 2011-2012 ה. ח. לביטוח ה. ל. לאומי-סניף 30/01/2012 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 16
ד' 2011-2012 מ. המשפטים ה. ל. לאומי-סניף 06/02/2012 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 25
ד' 2011-2012 בנק מרכנתיל ה. ח. לביטוח 06/02/2012 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 43
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי ה. ח. לביטוח 13/02/2012 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 28
ד' 2011-2012 מ. המשפטים בנק מרכנתיל 14/02/2012 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 37
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 20/02/2012 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 25
ד' 2011-2012 שע"מ+רווחה ה. ח. לביטוח 21/02/2012 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 31
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף בנק מרכנתיל 04/03/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 43
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף ה. ל. לאומי 11/03/2012 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 43
ד' 2011-2012 ה. ח. לביטוח מ. המשפטים 13/03/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס גילה 37 20
ד' 2011-2012 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי 18/03/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 46
ד' 2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 20/03/2012 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 32
ד' 2011-2012 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 25/03/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 32
ד' 2011-2012 שע"מ+רווחה מ. המשפטים 23/04/2012 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 45
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף מ. מ. המדינה 22/10/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 37 33
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 24/10/2012 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 46
ד' 2012-2013 מ. המשפטים מ. מ. המדינה 28/10/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2012-2013 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי-סניף 31/10/2012 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 33
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי ה. ל. לאומי-סניף 04/11/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 38
ד' 2012-2013 מ. המשפטים בנק מרכנתיל 07/11/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 46
ד' 2012-2013 עורכי הדין מ. מ. המדינה 11/11/2012 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 54 18
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 12/11/2012 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 40
ד' 2012-2013 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי-סניף 13/11/2012 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 24
ד' 2012-2013 שע"מ+רווחה מ. המשפטים 18/11/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 35
ד' 2012-2013 עורכי הדין בנק מרכנתיל 19/11/2012 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 40
ד' 2012-2013 עורכי הדין ה. ל. לאומי 28/11/2012 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 42
ד' 2012-2013 מ. מ. המדינה בנק מרכנתיל 28/11/2012 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 61
ד' 2012-2013 מ. מ. המדינה ה. ל. לאומי 02/12/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 55
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף מ. המשפטים 02/12/2012 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 49
ד' 2012-2013 עורכי הדין שע"מ+רווחה 03/12/2012 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 28
ד' 2012-2013 מ. מ. המדינה שע"מ+רווחה 16/12/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 35
ד' 2012-2013 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי 19/12/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 32
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף עורכי הדין 26/12/2012 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 35
ד' 2012-2013 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 26/12/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 28
ד' 2012-2013 מ. המשפטים עורכי הדין 31/12/2012 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 47
ד' 2012-2013 מ. מ. המדינה ה. ל. לאומי-סניף 16/01/2013 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 28
ד' 2012-2013 שע"מ+רווחה מ. המשפטים 16/01/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 35
ד' 2012-2013 עורכי הדין ה. ל. לאומי 20/01/2013 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 34
ד' 2012-2013 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי-סניף 21/01/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 31
ד' 2012-2013 עורכי הדין מ. המשפטים 27/01/2013 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 36
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי בנק מרכנתיל 29/01/2013 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2012-2013 מ. המשפטים ה. ל. לאומי-סניף 03/02/2013 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2012-2013 עורכי הדין בנק מרכנתיל 03/02/2013 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 28
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי מ. מ. המדינה 06/02/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 16
ד' 2012-2013 עורכי הדין ה. ל. לאומי-סניף 10/02/2013 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 19
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 13/02/2013 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 43 33
ד' 2012-2013 בנק מרכנתיל מ. מ. המדינה 13/02/2013 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2012-2013 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 17/02/2013 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 35
ד' 2012-2013 עורכי הדין מ. מ. המדינה 18/02/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2012-2013 מ. מ. המדינה שע"מ+רווחה 27/02/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2012-2013 מ. המשפטים ה. ל. לאומי 03/03/2013 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 36
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף ה. ל. לאומי 10/03/2013 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 38
ד' 2012-2013 עורכי הדין שע"מ+רווחה 10/03/2013 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 68 15
ד' 2012-2013 בנק מרכנתיל מ. המשפטים 12/03/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 28 30
ד' 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף בנק מרכנתיל 18/03/2013 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 31
ד' 2012-2013 מ. מ. המדינה מ. המשפטים 20/03/2013 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי לשכת הבריאות 15/10/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 43 45
ד' 2013-2014 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 15/10/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 22
ד' 2013-2014 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי-סניף 22/10/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 31
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי בנק מרכנתיל 28/10/2013 שני 20:00 מתנ"ס רמות 34 32
ד' 2013-2014 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי-סניף 04/11/2013 שני 19:00 אורט נביאים 47 18
ד' 2013-2014 לשכת הבריאות בנק מרכנתיל 04/11/2013 שני 20:00 מתנ"ס רמות 57 28
ד' 2013-2014 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי 12/11/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 32
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף ה. ל. לאומי 19/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 37
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף לשכת הבריאות 25/11/2013 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 39
ד' 2013-2014 שע"מ+רווחה בנק מרכנתיל 23/12/2013 שני 20:00 מתנ"ס רמות 31 41
ד' 2013-2014 לשכת הבריאות ה. ל. לאומי 24/12/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 31
ד' 2013-2014 לשכת הבריאות ה. ל. לאומי-סניף 31/12/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 47 23
ד' 2013-2014 לשכת הבריאות שע"מ+רווחה 07/01/2014 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 36
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי ה. ל. לאומי-סניף 07/01/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 14/01/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 37
ד' 2013-2014 בנק מרכנתיל לשכת הבריאות 20/01/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 45
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 21/01/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 24
ד' 2013-2014 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי 27/01/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 50
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף בנק מרכנתיל 04/02/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 28
ד' 2013-2014 שע"מ+רווחה לשכת הבריאות 13/02/2014 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 31
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי לשכת הבריאות 17/02/2014 שני 19:00 אורט נביאים 43 60
ד' 2013-2014 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 17/02/2014 שני 20:00 אורט נביאים 27 32
ד' 2013-2014 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי-סניף 24/02/2014 שני 20:00 אורט נביאים 35 39
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי בנק מרכנתיל 03/03/2014 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 38
ד' 2013-2014 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי-סניף 10/03/2014 שני 17:00 אורט נביאים 33 29
ד' 2013-2014 לשכת הבריאות בנק מרכנתיל 24/03/2014 שני 20:00 מתנ"ס רמות 52 32
ד' 2013-2014 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי 01/04/2014 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 33
ד' 2013-2014 שע"מ+רווחה לשכת הבריאות 08/04/2014 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 45
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף ה. ל. לאומי 08/04/2014 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 30 35
ד' 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף לשכת הבריאות 29/04/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 9 59
ד' 2014-2015 מ.התחבורה שע"מ+רווחה 27/10/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 34
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי רשות ההגבלים 28/10/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 32 23
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף בנק יהב 29/10/2014 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 43
ד' 2014-2015 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 02/11/2014 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 32
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף מ.התחבורה 02/11/2014 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 38
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי בנק יהב 04/11/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 38 51
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי מ.התחבורה 09/11/2014 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 23
ד' 2014-2015 רשות ההגבלים בנק יהב 10/11/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 25
ד' 2014-2015 ברייטסורס שע"מ+רווחה 10/11/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 22
ד' 2014-2015 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי-סניף 10/11/2014 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 34
ד' 2014-2015 רשות ההגבלים מ.התחבורה 16/11/2014 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 23
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי בנק מרכנתיל 17/11/2014 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 43
ד' 2014-2015 ברייטסורס ה. ל. לאומי-סניף 17/11/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 15
ד' 2014-2015 ברייטסורס ה. ל. לאומי 23/11/2014 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 27
ד' 2014-2015 בנק יהב מ.התחבורה 24/11/2014 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 28
ד' 2014-2015 רשות ההגבלים ברייטסורס 30/11/2014 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 37
ד' 2014-2015 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי-סניף 01/12/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 28 23
ד' 2014-2015 מ.התחבורה בנק מרכנתיל 07/12/2014 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 27
ד' 2014-2015 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי 07/12/2014 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 32
ד' 2014-2015 בנק יהב ברייטסורס 07/12/2014 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 28
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף ה. ל. לאומי 14/12/2014 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 37
ד' 2014-2015 מ.התחבורה ברייטסורס 15/12/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 42
ד' 2014-2015 שע"מ+רווחה רשות ההגבלים 15/12/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 23
ד' 2014-2015 שע"מ+רווחה בנק יהב 28/12/2014 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 40
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף רשות ההגבלים 28/12/2014 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 39
ד' 2014-2015 בנק מרכנתיל ברייטסורס 31/12/2014 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 42
ד' 2014-2015 בנק יהב בנק מרכנתיל 05/01/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 43
ד' 2014-2015 שע"מ+רווחה מ.התחבורה 11/01/2015 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 28 18
ד' 2014-2015 רשות ההגבלים ה. ל. לאומי 12/01/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 41
ד' 2014-2015 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 12/01/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 34
ד' 2014-2015 ברייטסורס ה. ל. לאומי 18/01/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 41
ד' 2014-2015 רשות ההגבלים ה. ל. לאומי-סניף 18/01/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 33
ד' 2014-2015 בנק יהב שע"מ+רווחה 21/01/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 23
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי ה. ל. לאומי-סניף 26/01/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 26
ד' 2014-2015 ברייטסורס בנק מרכנתיל 26/01/2015 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 67 34
ד' 2014-2015 רשות ההגבלים שע"מ+רווחה 28/01/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 22
ד' 2014-2015 ברייטסורס ה. ל. לאומי-סניף 02/02/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 15
ד' 2014-2015 בנק מרכנתיל מ.התחבורה 02/02/2015 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 16
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 04/02/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 23
ד' 2014-2015 ברייטסורס מ.התחבורה 08/02/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 28
ד' 2014-2015 בנק מרכנתיל בנק יהב 09/02/2015 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 37
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 11/02/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 28
ד' 2014-2015 מ.התחבורה בנק יהב 15/02/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 48
ד' 2014-2015 בנק מרכנתיל רשות ההגבלים 16/02/2015 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 31
ד' 2014-2015 ברייטסורס שע"מ+רווחה 18/02/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 28
ד' 2014-2015 מ.התחבורה רשות ההגבלים 22/02/2015 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 18 24
ד' 2014-2015 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי 23/02/2015 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 32
ד' 2014-2015 מ.התחבורה ה. ל. לאומי 02/03/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 20
ד' 2014-2015 בנק יהב רשות ההגבלים 02/03/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 24
ד' 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף בנק מרכנתיל 02/03/2015 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 38
ד' 2014-2015 ברייטסורס רשות ההגבלים 08/03/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 38
ד' 2014-2015 בנק יהב ה. ל. לאומי 09/03/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 27
ד' 2014-2015 שע"מ+רווחה בנק מרכנתיל 11/03/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 30
ד' 2014-2015 מ.התחבורה ה. ל. לאומי-סניף 11/03/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 25
ד' 2014-2015 ברייטסורס בנק יהב 15/03/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 27
ד' 2014-2015 רשות ההגבלים בנק מרכנתיל 25/03/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 58
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי טבע טבליות 01/11/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף קרן קיימת 01/11/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 28
ד' 2015-2016 בנק מרכנתיל רשות ההגבלים 01/11/2015 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 34 28
ד' 2015-2016 מ.התחבורה שע"מ+רווחה 04/11/2015 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 21
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי רשות ההגבלים 11/11/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 34
ד' 2015-2016 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 11/11/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 37
ד' 2015-2016 טבע טבליות מ.התחבורה 16/11/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 41
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי קרן קיימת 18/11/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 26
ד' 2015-2016 רשות ההגבלים שע"מ+רווחה 18/11/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 20
ד' 2015-2016 טבע טבליות בנק מרכנתיל 22/11/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 48
ד' 2015-2016 קרן קיימת מ.התחבורה 23/11/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 41
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 25/11/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 26
ד' 2015-2016 רשות ההגבלים ה. ל. לאומי-סניף 25/11/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 29
ד' 2015-2016 רשות ההגבלים טבע טבליות 29/11/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 25
ד' 2015-2016 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי-סניף 30/11/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 25
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי מ.התחבורה 02/12/2015 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 36
ד' 2015-2016 קרן קיימת בנק מרכנתיל 02/12/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 53
ד' 2015-2016 שע"מ+רווחה טבע טבליות 16/12/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 22
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי ה. ל. לאומי-סניף 16/12/2015 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 24
ד' 2015-2016 מ.התחבורה בנק מרכנתיל 20/12/2015 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 25
ד' 2015-2016 קרן קיימת רשות ההגבלים 20/12/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 31
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי בנק מרכנתיל 27/12/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 46
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף טבע טבליות 28/12/2015 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 33
ד' 2015-2016 שע"מ+רווחה קרן קיימת 30/12/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 40
ד' 2015-2016 טבע טבליות ה. ל. לאומי 03/01/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 46
ד' 2015-2016 רשות ההגבלים בנק מרכנתיל 03/01/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 34
ד' 2015-2016 קרן קיימת ה. ל. לאומי-סניף 04/01/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 33
ד' 2015-2016 שע"מ+רווחה מ.התחבורה 06/01/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 22
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי ה. ל. לאומי-סניף 10/01/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 18
ד' 2015-2016 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי-סניף 11/01/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 32
ד' 2015-2016 רשות ההגבלים מ.התחבורה 11/01/2016 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 44
ד' 2015-2016 קרן קיימת שע"מ+רווחה 13/01/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 28
ד' 2015-2016 טבע טבליות בנק מרכנתיל 13/01/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 40
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 17/01/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 40
ד' 2015-2016 טבע טבליות ה. ל. לאומי-סניף 17/01/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 28
ד' 2015-2016 בנק מרכנתיל מ.התחבורה 17/01/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 45
ד' 2015-2016 רשות ההגבלים קרן קיימת 18/01/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2015-2016 בנק מרכנתיל קרן קיימת 24/01/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 27/01/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 33
ד' 2015-2016 מ.התחבורה קרן קיימת 31/01/2016 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 20 0
ד' 2015-2016 טבע טבליות שע"מ+רווחה 31/01/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 35
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף רשות ההגבלים 03/02/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 25
ד' 2015-2016 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי 03/02/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 47
ד' 2015-2016 מ.התחבורה ה. ל. לאומי 07/02/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 35
ד' 2015-2016 טבע טבליות קרן קיימת 08/02/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 33
ד' 2015-2016 שע"מ+רווחה רשות ההגבלים 10/02/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 19
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף בנק מרכנתיל 10/02/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2015-2016 טבע טבליות רשות ההגבלים 14/02/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 35
ד' 2015-2016 קרן קיימת ה. ל. לאומי 15/02/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2015-2016 שע"מ+רווחה בנק מרכנתיל 17/02/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 34
ד' 2015-2016 מ.התחבורה ה. ל. לאומי-סניף 17/02/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 41
ד' 2015-2016 טבע טבליות מ.התחבורה 21/02/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 49
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי רשות ההגבלים 21/02/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 38
ד' 2015-2016 טבע טבליות קרן קיימת 29/02/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 44
ד' 2015-2016 מ.התחבורה רשות ההגבלים 29/02/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 25
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי טבע טבליות 06/03/2016 ראשון מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 מ.התחבורה רשות ההגבלים 06/03/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי שע"מ+רווחה 07/03/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף קרן קיימת 09/03/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 בנק מרכנתיל רשות ההגבלים 09/03/2016 רביעי מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 טבע טבליות בנק מרכנתיל 09/03/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 קרן קיימת בנק מרכנתיל 13/03/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 מ.התחבורה שע"מ+רווחה 14/03/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי רשות ההגבלים 14/03/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 14/03/2016 שני מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף מ.התחבורה 14/03/2016 שני מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף טבע טבליות 14/03/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 טבע טבליות קרן קיימת 28/03/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי קרן קיימת 28/03/2016 שני מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 רשות ההגבלים שע"מ+רווחה 28/03/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 טבע טבליות מ.התחבורה 28/03/2016 שני מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי-סניף 28/03/2016 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 רשות ההגבלים ה. ל. לאומי-סניף 03/04/2016 ראשון מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 קרן קיימת מ.התחבורה 04/04/2016 שני מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי-סניף 06/04/2016 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 מ.התחבורה בנק מרכנתיל 06/04/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף מ.התחבורה 10/04/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 23
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי מ.התחבורה 10/04/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 רשות ההגבלים טבע טבליות 10/04/2016 ראשון מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 קרן קיימת רשות ההגבלים 17/04/2016 ראשון מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 שע"מ+רווחה טבע טבליות 18/04/2016 שני מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי ה. ל. לאומי-סניף 18/04/2016 שני מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 שע"מ+רווחה קרן קיימת 01/05/2016 ראשון מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2015-2016 ה. ל. לאומי בנק מרכנתיל 01/05/2016 ראשון מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2016-2017 בנק מרכנתיל מ.א. מטה בנימין 06/11/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 34
ד' 2016-2017 ה. ח. לביטוח טבע טבליות 06/11/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 18
ד' 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף ת. אב לתחבורה 07/11/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 33
ד' 2016-2017 שע"מ+רווחה רשות ההגבלים 09/11/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 31
ד' 2016-2017 משרד האוצר מ.א. מטה בנימין 13/11/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 31
ד' 2016-2017 ה. ח. לביטוח רשות ההגבלים 13/11/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 23
ד' 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 16/11/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 31
ד' 2016-2017 בנק מרכנתיל ת. אב לתחבורה 16/11/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 29
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין ת. אב לתחבורה 21/11/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 45
ד' 2016-2017 משרד האוצר טבע טבליות 21/11/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 24
ד' 2016-2017 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 23/11/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 32
ד' 2016-2017 ה. ח. לביטוח ה. ל. לאומי-סניף 23/11/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 44
ד' 2016-2017 משרד האוצר ת. אב לתחבורה 28/11/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 47
ד' 2016-2017 בנק מרכנתיל ה. ח. לביטוח 28/11/2016 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 36
ד' 2016-2017 ת. אב לתחבורה שע"מ+רווחה 04/12/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 24
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין ה. ח. לביטוח 05/12/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 54
ד' 2016-2017 משרד האוצר רשות ההגבלים 07/12/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 25
ד' 2016-2017 טבע טבליות ה. ל. לאומי-סניף 07/12/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 42
ד' 2016-2017 טבע טבליות רשות ההגבלים 12/12/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 22
ד' 2016-2017 ת. אב לתחבורה ה. ח. לביטוח 12/12/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 43
ד' 2016-2017 משרד האוצר שע"מ+רווחה 14/12/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 20
ד' 2016-2017 רשות ההגבלים ה. ל. לאומי-סניף 14/12/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 42
ד' 2016-2017 טבע טבליות בנק מרכנתיל 14/12/2016 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2016-2017 רשות ההגבלים בנק מרכנתיל 18/12/2016 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 45
ד' 2016-2017 טבע טבליות מ.א. מטה בנימין 19/12/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 47
ד' 2016-2017 שע"מ+רווחה ה. ח. לביטוח 21/12/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 22 33
ד' 2016-2017 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 21/12/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 37
ד' 2016-2017 רשות ההגבלים מ.א. מטה בנימין 01/01/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2016-2017 ת. אב לתחבורה טבע טבליות 02/01/2017 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 31
ד' 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף בנק מרכנתיל 04/01/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 30
ד' 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף מ.א. מטה בנימין 08/01/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 61
ד' 2016-2017 רשות ההגבלים ת. אב לתחבורה 09/01/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 40
ד' 2016-2017 משרד האוצר בנק מרכנתיל 11/01/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 41
ד' 2016-2017 שע"מ+רווחה טבע טבליות 11/01/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 12
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין שע"מ+רווחה 15/01/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 58 27
ד' 2016-2017 משרד האוצר ה. ח. לביטוח 15/01/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 38
ד' 2016-2017 ת. אב לתחבורה בנק מרכנתיל 22/01/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 30
ד' 2016-2017 טבע טבליות משרד האוצר 23/01/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 16 39
ד' 2016-2017 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי-סניף 25/01/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 21
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין משרד האוצר 29/01/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 24
ד' 2016-2017 ת. אב לתחבורה ה. ל. לאומי-סניף 30/01/2017 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 10 24
ד' 2016-2017 רשות ההגבלים שע"מ+רווחה 01/02/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 47
ד' 2016-2017 טבע טבליות ה. ח. לביטוח 01/02/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 47
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין בנק מרכנתיל 05/02/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 33
ד' 2016-2017 ת. אב לתחבורה רשות ההגבלים 06/02/2017 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 30
ד' 2016-2017 טבע טבליות שע"מ+רווחה 08/02/2017 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 37
ד' 2016-2017 משרד האוצר ה. ח. לביטוח 08/02/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 40
ד' 2016-2017 טבע טבליות ת. אב לתחבורה 13/02/2017 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 43
ד' 2016-2017 משרד האוצר שע"מ+רווחה 15/02/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 27
ד' 2016-2017 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי-סניף 15/02/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 39
ד' 2016-2017 בנק מרכנתיל רשות ההגבלים 19/02/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 38
ד' 2016-2017 משרד האוצר ת. אב לתחבורה 20/02/2017 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 41
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין ה. ל. לאומי-סניף 22/02/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 40
ד' 2016-2017 ה. ח. לביטוח שע"מ+רווחה 22/02/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 28
ד' 2016-2017 בנק מרכנתיל טבע טבליות 26/02/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 31
ד' 2016-2017 ה. ח. לביטוח ת. אב לתחבורה 27/02/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 20
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין שע"מ+רווחה 27/02/2017 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 35
ד' 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף רשות ההגבלים 01/03/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 21
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין רשות ההגבלים 05/03/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 28
ד' 2016-2017 בנק מרכנתיל משרד האוצר 05/03/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 27
ד' 2016-2017 שע"מ+רווחה ת. אב לתחבורה 08/03/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 30
ד' 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף טבע טבליות 08/03/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 26
ד' 2016-2017 רשות ההגבלים טבע טבליות 15/03/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 26
ד' 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף משרד האוצר 19/03/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 19
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין ת. אב לתחבורה 20/03/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 38
ד' 2016-2017 ה. ח. לביטוח בנק מרכנתיל 22/03/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 33
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין טבע טבליות 26/03/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 61 10
ד' 2016-2017 רשות ההגבלים משרד האוצר 26/03/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 26
ד' 2016-2017 שע"מ+רווחה בנק מרכנתיל 29/03/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 20
ד' 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף ה. ח. לביטוח 29/03/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 47
ד' 2016-2017 רשות ההגבלים ה. ח. לביטוח 02/04/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 60
ד' 2016-2017 מ.א. מטה בנימין ה. ח. לביטוח 05/04/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 50


 

t34

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 לשכת הבריאות 21 19 2 0 0 1.043 698 345 40
2014-2015 ברייטסורס 18 16 2 0 0 748 468 280 34
2014-2015 בנק יהב 18 15 3 0 0 755 551 204 33
2013-2014 ה. ל. לאומי 21 13 7 1 0 771 745 26 33
2013-2014 בנק מרכנתיל 21 12 9 0 0 754 780 -26 33
2011-2012 ה. ח. לביטוח 18 15 2 1 0 633 419 214 32
2013-2014 שע"מ+רווחה 21 11 10 0 0 684 652 32 32
2010-2011 הסוכנות היהודית 16 15 1 0 0 625 452 173 31
2012-2013 מ. המשפטים 18 13 5 0 0 612 452 160 31
2012-2013 עורכי הדין 18 12 6 0 0 728 544 184 30
2011-2012 ה. ל. לאומי 18 13 4 1 0 739 620 119 30
2014-2015 ה. ל. לאומי 18 12 6 0 0 614 576 38 30
2016-2017 ה. ח. לביטוח 16 13 3 0 0 704 489 215 29
2011-2012 מ. המשפטים 18 11 7 0 0 600 530 70 29
2014-2015 רשות ההגבלים 18 11 7 0 0 558 509 49 29
2016-2017 מ.א. מטה בנימין 16 12 4 0 0 655 539 116 28
2011-2012 בנק מרכנתיל 18 10 8 0 0 704 693 11 28
2015-2016 מ.התחבורה 14 13 1 0 0 504 375 129 27
2010-2011 אינטל ירושלים 16 11 5 0 0 611 503 108 27
2012-2013 בנק מרכנתיל 18 9 9 0 0 684 608 76 27
2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף 16 11 5 0 0 564 510 54 27
2012-2013 ה. ל. לאומי 18 10 7 1 0 708 660 48 27
2016-2017 שע"מ+רווחה 16 10 6 0 0 467 442 25 26
2011-2012 שע"מ+רווחה 18 8 10 0 0 580 599 -19 26
2014-2015 בנק מרכנתיל 18 8 10 0 0 629 678 -49 26
2014-2015 שע"מ+רווחה 18 8 10 0 0 483 555 -72 26
2016-2017 בנק מרכנתיל 16 9 7 0 0 526 494 32 25
2009-2010 אינטל ירושלים 18 9 7 2 0 685 682 3 25
2014-2015 מ.התחבורה 18 7 11 0 0 521 558 -37 25
2012-2013 שע"מ+רווחה 18 6 12 0 0 547 601 -54 24
2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף 21 4 16 1 0 498 741 -243 24
2010-2011 שע"מ+רווחה 16 7 9 0 0 547 523 24 23
2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף 16 7 9 0 0 523 552 -29 23
2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף 18 5 13 0 0 592 661 -69 23
2009-2010 המועצה להשכלה 18 7 9 2 0 532 614 -82 23
2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף 18 6 11 1 0 467 586 -119 23
2015-2016 ה. ל. לאומי 14 8 6 0 0 446 392 54 22
2015-2016 בנק מרכנתיל 14 9 4 1 0 482 457 25 22
2016-2017 ת. אב לתחבורה 16 6 10 0 0 521 558 -37 22
2016-2017 משרד האוצר 16 6 10 0 0 455 530 -75 22
2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף 18 4 14 0 0 499 582 -83 22
2009-2010 שע"מ+רווחה 18 5 12 1 0 600 707 -107 22
2010-2011 ה. ל. לאומי 16 7 7 2 0 626 609 17 21
2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף 18 3 15 0 0 591 788 -197 21
2009-2010 הסוכנות היהודית 18 5 11 2 0 410 616 -206 21
2015-2016 שע"מ+רווחה 14 6 8 0 0 420 395 25 20
2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף 14 6 8 0 0 423 422 1 20
2015-2016 רשות ההגבלים 14 6 7 1 0 402 437 -35 19
2016-2017 רשות ההגבלים 16 4 11 1 0 475 574 -99 19
2015-2016 קרן קיימת 14 7 4 3 0 382 390 -8 18
2016-2017 טבע טבליות 16 1 14 1 0 370 601 -231 16
2010-2011 המועצה להשכלה 16 1 14 1 0 360 720 -360 16
2015-2016 טבע טבליות 14 1 12 1 0 349 540 -191 14
2012-2013 מ. מ. המדינה 18 1 12 5 0 418 728 -310 14