בחרו עמוד

כדורסל גברים – דרג ד

 

34

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ד' 2017-2018 בנק דיסקונט סיטאדיס ישראל 29/10/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 45
ד' 2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף רשות ההגבלים 29/10/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 30
ד' 2017-2018 משרד האוצר מובילאיי ב 30/10/2017 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 39 27
ד' 2017-2018 מ.התחבורה שע"מ+רווחה 01/11/2017 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 30
ד' 2017-2018 בנק מרכנתיל ת. אב לתחבורה 01/11/2017 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 22 30
ד' 2017-2018 מובילאיי ב ת. אב לתחבורה 05/11/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 33
ד' 2017-2018 משרד האוצר סיטאדיס ישראל 06/11/2017 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 21 24
ד' 2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף מ.התחבורה 06/11/2017 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 18 28
ד' 2017-2018 בנק מרכנתיל שע"מ+רווחה 08/11/2017 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 42 36
ד' 2017-2018 בנק דיסקונט רשות ההגבלים 08/11/2017 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 35 41
ד' 2017-2018 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי-סניף 12/11/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 26
ד' 2017-2018 משרד האוצר ת. אב לתחבורה 12/11/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 34
ד' 2017-2018 בנק דיסקונט מ.התחבורה 12/11/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 34
ד' 2017-2018 סיטאדיס ישראל רשות ההגבלים 15/11/2017 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 45 33
ד' 2017-2018 מובילאיי ב שע"מ+רווחה 15/11/2017 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 19 22
ד' 2017-2018 משרד האוצר רשות ההגבלים 19/11/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 39
ד' 2017-2018 מובילאיי ב ה. ל. לאומי-סניף 19/11/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 26
ד' 2017-2018 סיטאדיס ישראל מ.התחבורה 20/11/2017 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 27 22
ד' 2017-2018 ת. אב לתחבורה שע"מ+רווחה 22/11/2017 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 21 35
ד' 2017-2018 בנק דיסקונט בנק מרכנתיל 22/11/2017 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 27 45
ד' 2017-2018 מובילאיי ב בנק דיסקונט 26/11/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 36
ד' 2017-2018 ת. אב לתחבורה ה. ל. לאומי-סניף 26/11/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 24
ד' 2017-2018 משרד האוצר שע"מ+רווחה 26/11/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 43
ד' 2017-2018 רשות ההגבלים מ.התחבורה 29/11/2017 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 0
ד' 2017-2018 סיטאדיס ישראל בנק מרכנתיל 29/11/2017 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 41 37
ד' 2017-2018 משרד האוצר מ.התחבורה 03/12/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 35
ד' 2017-2018 ת. אב לתחבורה בנק דיסקונט 03/12/2017 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 38
ד' 2017-2018 רשות ההגבלים בנק מרכנתיל 03/12/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 29
ד' 2017-2018 סיטאדיס ישראל מובילאיי ב 04/12/2017 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 21 34
ד' 2017-2018 שע"מ+רווחה ה. ל. לאומי-סניף 06/12/2017 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 26 20
ד' 2017-2018 מ.התחבורה בנק מרכנתיל 10/12/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 32
ד' 2017-2018 שע"מ+רווחה בנק דיסקונט 10/12/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 27
ד' 2017-2018 רשות ההגבלים מובילאיי ב 11/12/2017 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 31 32
ד' 2017-2018 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 11/12/2017 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 28
ד' 2017-2018 מ.התחבורה מובילאיי ב 24/12/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 27
ד' 2017-2018 שע"מ+רווחה סיטאדיס ישראל 24/12/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 42
ד' 2017-2018 רשות ההגבלים ת. אב לתחבורה 24/12/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 46
ד' 2017-2018 משרד האוצר בנק מרכנתיל 24/12/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 57
ד' 2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף בנק דיסקונט 27/12/2017 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 12 42
ד' 2017-2018 מ.התחבורה ת. אב לתחבורה 31/12/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 40
ד' 2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף סיטאדיס ישראל 31/12/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 36
ד' 2017-2018 שע"מ+רווחה רשות ההגבלים 03/01/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 36 20
ד' 2017-2018 בנק מרכנתיל מובילאיי ב 03/01/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 34 29
ד' 2017-2018 ת. אב לתחבורה סיטאדיס ישראל 08/01/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 38 33
ד' 2017-2018 משרד האוצר בנק דיסקונט 10/01/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 32 44
ד' 2017-2018 רשות ההגבלים ה. ל. לאומי-סניף 14/01/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 15
ד' 2017-2018 סיטאדיס ישראל בנק דיסקונט 14/01/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 39
ד' 2017-2018 ת. אב לתחבורה בנק מרכנתיל 15/01/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 33 37
ד' 2017-2018 מובילאיי ב משרד האוצר 15/01/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 0 20
ד' 2017-2018 שע"מ+רווחה מ.התחבורה 17/01/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 26 14
ד' 2017-2018 משרד האוצר בנק מרכנתיל 21/01/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 43
ד' 2017-2018 ת. אב לתחבורה מ.התחבורה 22/01/2018 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 24 31
ד' 2017-2018 סיטאדיס ישראל ה. ל. לאומי-סניף 24/01/2018 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 45 20
ד' 2017-2018 רשות ההגבלים שע"מ+רווחה 24/01/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 30 42
ד' 2017-2018 מובילאיי ב בנק דיסקונט 24/01/2018 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 30 28
ד' 2017-2018 משרד האוצר מ.התחבורה 28/01/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 45
ד' 2017-2018 מובילאיי ב בנק מרכנתיל 28/01/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 39
ד' 2017-2018 ת. אב לתחבורה רשות ההגבלים 29/01/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 48 47
ד' 2017-2018 סיטאדיס ישראל שע"מ+רווחה 31/01/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 40 24
ד' 2017-2018 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 31/01/2018 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 45 31
ד' 2017-2018 בנק מרכנתיל מ.התחבורה 04/02/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 29
ד' 2017-2018 בנק דיסקונט שע"מ+רווחה 05/02/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 39 42
ד' 2017-2018 משרד האוצר רשות ההגבלים 05/02/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 51 23
ד' 2017-2018 סיטאדיס ישראל ת. אב לתחבורה 05/02/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 49 26
ד' 2017-2018 מובילאיי ב ה. ל. לאומי-סניף 07/02/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 34 31
ד' 2017-2018 מובילאיי ב מ.התחבורה 11/02/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 18
ד' 2017-2018 משרד האוצר סיטאדיס ישראל 12/02/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 41
ד' 2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+רווחה 14/02/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 30 36
ד' 2017-2018 בנק מרכנתיל רשות ההגבלים 14/02/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 56 29
ד' 2017-2018 מ.התחבורה רשות ההגבלים 18/02/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 30
ד' 2017-2018 מובילאיי ב שע"מ+רווחה 18/02/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 32
ד' 2017-2018 בנק דיסקונט משרד האוצר 21/02/2018 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 45 31
ד' 2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף ת. אב לתחבורה 21/02/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 26 22
ד' 2017-2018 בנק מרכנתיל סיטאדיס ישראל 21/02/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 37 48
ד' 2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף משרד האוצר 26/02/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 32 41
ד' 2017-2018 מ.התחבורה סיטאדיס ישראל 26/02/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 63
ד' 2017-2018 מובילאיי ב ת. אב לתחבורה 05/03/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 45 23
ד' 2017-2018 רשות ההגבלים סיטאדיס ישראל 07/03/2018 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 34 32
ד' 2017-2018 שע"מ+רווחה משרד האוצר 07/03/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 46 24
ד' 2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף בנק מרכנתיל 07/03/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 21 39
ד' 2017-2018 מ.התחבורה בנק דיסקונט 07/03/2018 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 58
ד' 2017-2018 רשות ההגבלים בנק דיסקונט 11/03/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 60
ד' 2017-2018 מ.התחבורה ה. ל. לאומי-סניף 11/03/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 34
ד' 2017-2018 ת. אב לתחבורה משרד האוצר 12/03/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 27 35
ד' 2017-2018 מובילאיי ב סיטאדיס ישראל 12/03/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 37 46
ד' 2017-2018 בנק דיסקונט ת. אב לתחבורה 18/03/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2017-2018 מובילאיי ב רשות ההגבלים 19/03/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב
ד' 2017-2018 בנק מרכנתיל בנק דיסקונט 21/03/2018 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב
ד' 2017-2018 שע"מ+רווחה בנק מרכנתיל 21/03/2018 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב
ד' 2017-2018 שע"מ+רווחה ת. אב לתחבורה 28/03/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב


 

t34

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 לשכת הבריאות 21 19 2 0 0 1.043 698 345 40
2014-2015 בנק יהב 18 15 3 0 0 755 551 204 33
2017-2018 סיטאדיס ישראל 18 15 3 0 0 723 548 175 33
2013-2014 ה. ל. לאומי 21 13 7 1 0 771 745 26 33
2013-2014 בנק מרכנתיל 21 12 9 0 0 754 780 -26 33
2011-2012 ה. ח. לביטוח 18 15 2 1 0 633 419 214 32
2013-2014 שע"מ+רווחה 21 11 10 0 0 684 652 32 32
2010-2011 הסוכנות היהודית 16 15 1 0 0 625 452 173 31
2012-2013 מ. המשפטים 18 13 5 0 0 612 452 160 31
2012-2013 עורכי הדין 18 12 6 0 0 728 544 184 30
2011-2012 ה. ל. לאומי 18 13 4 1 0 739 620 119 30
2014-2015 ה. ל. לאומי 18 12 6 0 0 614 576 38 30
2016-2017 ה. ח. לביטוח 16 13 3 0 0 704 489 215 29
2011-2012 מ. המשפטים 18 11 7 0 0 600 530 70 29
2014-2015 רשות ההגבלים 18 11 7 0 0 558 509 49 29
2016-2017 מ.א. מטה בנימין 16 12 4 0 0 655 539 116 28
2017-2018 שע"מ+רווחה 16 12 4 0 0 540 465 75 28
2011-2012 בנק מרכנתיל 18 10 8 0 0 704 693 11 28
2015-2016 מ.התחבורה 14 13 1 0 0 504 375 129 27
2010-2011 אינטל ירושלים 16 11 5 0 0 611 503 108 27
2012-2013 בנק מרכנתיל 18 9 9 0 0 684 608 76 27
2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף 16 11 5 0 0 564 510 54 27
2012-2013 ה. ל. לאומי 18 10 7 1 0 708 660 48 27
2016-2017 שע"מ+רווחה 16 10 6 0 0 467 442 25 26
2017-2018 מובילאיי ב 17 10 6 1 0 530 517 13 26
2011-2012 שע"מ+רווחה 18 8 10 0 0 580 599 -19 26
2014-2015 בנק מרכנתיל 18 8 10 0 0 629 678 -49 26
2014-2015 שע"מ+רווחה 18 8 10 0 0 483 555 -72 26
2017-2018 בנק דיסקונט 16 9 7 0 0 647 514 133 25
2017-2018 בנק מרכנתיל 16 9 7 0 0 622 585 37 25
2016-2017 בנק מרכנתיל 16 9 7 0 0 526 494 32 25
2009-2010 אינטל ירושלים 18 9 7 2 0 685 682 3 25
2017-2018 משרד האוצר 18 7 11 0 0 602 633 -31 25
2014-2015 מ.התחבורה 18 7 11 0 0 521 558 -37 25
2012-2013 שע"מ+רווחה 18 6 12 0 0 547 601 -54 24
2017-2018 רשות ההגבלים 17 7 10 0 0 539 613 -74 24
2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף 21 4 16 1 0 498 741 -243 24
2010-2011 שע"מ+רווחה 16 7 9 0 0 547 523 24 23
2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף 16 7 9 0 0 523 552 -29 23
2017-2018 ת. אב לתחבורה 16 7 9 0 0 503 568 -65 23
2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף 18 5 13 0 0 592 661 -69 23
2009-2010 המועצה להשכלה 18 7 9 2 0 532 614 -82 23
2017-2018 מ.התחבורה 18 6 11 1 0 516 613 -97 23
2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף 18 6 11 1 0 467 586 -119 23
2015-2016 ה. ל. לאומי 14 8 6 0 0 446 392 54 22
2015-2016 בנק מרכנתיל 14 9 4 1 0 482 457 25 22
2016-2017 ת. אב לתחבורה 16 6 10 0 0 521 558 -37 22
2016-2017 משרד האוצר 16 6 10 0 0 455 530 -75 22
2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף 18 4 14 0 0 499 582 -83 22
2009-2010 שע"מ+רווחה 18 5 12 1 0 600 707 -107 22
2010-2011 ה. ל. לאומי 16 7 7 2 0 626 609 17 21
2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף 18 3 15 0 0 438 604 -166 21
2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף 18 3 15 0 0 591 788 -197 21
2009-2010 הסוכנות היהודית 18 5 11 2 0 410 616 -206 21
2015-2016 שע"מ+רווחה 14 6 8 0 0 420 395 25 20
2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף 14 6 8 0 0 423 422 1 20
2015-2016 רשות ההגבלים 14 6 7 1 0 402 437 -35 19
2016-2017 רשות ההגבלים 16 4 11 1 0 475 574 -99 19
2016-2017 טבע טבליות 16 1 14 1 0 370 601 -231 16
2010-2011 המועצה להשכלה 16 1 14 1 0 360 720 -360 16
2015-2016 טבע טבליות 14 1 12 1 0 349 540 -191 14
2012-2013 מ. מ. המדינה 18 1 12 5 0 418 728 -310 14