בחרו עמוד

כדורסל גברים – דרג ה

 

35

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם ה.ה הסביבה 29/10/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 30
ה' 2017-2018 המועצה להשכלה משרד הקליטה 30/10/2017 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 42 27
ה' 2017-2018 משרד רוה"מ ב טבע טבליות 30/10/2017 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 23 16
ה' 2017-2018 מ. מ. המדינה המטה הארצי 01/11/2017 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 17
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה הספריה הלאומית 05/11/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2017-2018 מ.ה-מ.דניאל טבע טבליות 05/11/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 33
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם המטה הארצי 06/11/2017 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 10
ה' 2017-2018 מ. מ. המדינה משרד הקליטה 08/11/2017 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 21 31
ה' 2017-2018 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 08/11/2017 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 26 30
ה' 2017-2018 המטה הארצי משרד הקליטה 12/11/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 16
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה טבע טבליות 12/11/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 19
ה' 2017-2018 מ.ה-מ.דניאל המועצה להשכלה 13/11/2017 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 30 23
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם הספריה הלאומית 13/11/2017 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 22
ה' 2017-2018 מ. מ. המדינה משרד רוה"מ ב 15/11/2017 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 0 20
ה' 2017-2018 הספריה הלאומית טבע טבליות 20/11/2017 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 14 25
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם משרד הקליטה 20/11/2017 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 30 28
ה' 2017-2018 המטה הארצי משרד רוה"מ ב 20/11/2017 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 24 15
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה המועצה להשכלה 22/11/2017 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 29 23
ה' 2017-2018 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 26/11/2017 ראשון 19:30 אולם חוות הנוער 0 20
ה' 2017-2018 הספריה הלאומית המועצה להשכלה 27/11/2017 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 16 34
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם טבע טבליות 27/11/2017 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 35 12
ה' 2017-2018 משרד הקליטה משרד רוה"מ ב 27/11/2017 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 19 40
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם משרד רוה"מ ב 03/12/2017 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 31
ה' 2017-2018 משרד הקליטה מ.ה-מ.דניאל 03/12/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2017-2018 טבע טבליות המועצה להשכלה 04/12/2017 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 26 31
ה' 2017-2018 המטה הארצי ה.ה הסביבה 04/12/2017 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 27
ה' 2017-2018 הספריה הלאומית מ. מ. המדינה 06/12/2017 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 28 24
ה' 2017-2018 מ.ה-מ.דניאל הספריה הלאומית 11/12/2017 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 33 22
ה' 2017-2018 המטה הארצי מ.ה-מ.דניאל 20/12/2017 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 32 13
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה מ. מ. המדינה 20/12/2017 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 0
ה' 2017-2018 משרד הקליטה ה.ה הסביבה 25/12/2017 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 22 46
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם המועצה להשכלה 25/12/2017 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 33 27
ה' 2017-2018 טבע טבליות מ. מ. המדינה 27/12/2017 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 0 20
ה' 2017-2018 משרד רוה"מ ב מ.ה-מ.דניאל 27/12/2017 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 31 21
ה' 2017-2018 הספריה הלאומית המטה הארצי 27/12/2017 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 26 36
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 31/12/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 15
ה' 2017-2018 משרד רוה"מ ב ה.ה הסביבה 01/01/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 28 40
ה' 2017-2018 טבע טבליות המטה הארצי 01/01/2018 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 0 20
ה' 2017-2018 המועצה להשכלה מ. מ. המדינה 03/01/2018 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 17
ה' 2017-2018 משרד הקליטה הספריה הלאומית 03/01/2018 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 29
ה' 2017-2018 מ.ה-מ.דניאל ה.ה הסביבה 07/01/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 40
ה' 2017-2018 טבע טבליות משרד הקליטה 07/01/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם מ. מ. המדינה 08/01/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 28 9
ה' 2017-2018 המועצה להשכלה המטה הארצי 08/01/2018 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 18 28
ה' 2017-2018 משרד רוה"מ ב הספריה הלאומית 10/01/2018 רביעי 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 43 19
ה' 2017-2018 הספריה הלאומית מ.ה-מ.דניאל 14/01/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 30
ה' 2017-2018 משרד הקליטה המועצה להשכלה 15/01/2018 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 37 43
ה' 2017-2018 טבע טבליות משרד רוה"מ ב 15/01/2018 שני 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 0 20
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה המכס ומע"מ י-ם 17/01/2018 רביעי 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 34 21
ה' 2017-2018 המטה הארצי מ. מ. המדינה 17/01/2018 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 38 26
ה' 2017-2018 המטה הארצי המועצה להשכלה 21/01/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 21
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה מ. מ. המדינה 21/01/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 31
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 21/01/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 17
ה' 2017-2018 הספריה הלאומית משרד רוה"מ ב 22/01/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 21 34
ה' 2017-2018 משרד הקליטה טבע טבליות 23/01/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 36 31
ה' 2017-2018 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 28/01/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2017-2018 המטה הארצי טבע טבליות 28/01/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 15
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה מ.ה-מ.דניאל 29/01/2018 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 0
ה' 2017-2018 הספריה הלאומית משרד הקליטה 29/01/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 33
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם משרד רוה"מ ב 30/01/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 34 17
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם משרד הקליטה 04/02/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 17
ה' 2017-2018 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 04/02/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 27
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה המועצה להשכלה 05/02/2018 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 36 28
ה' 2017-2018 מ. מ. המדינה טבע טבליות 07/02/2018 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 17
ה' 2017-2018 המטה הארצי הספריה הלאומית 07/02/2018 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 26 18
ה' 2017-2018 מ. מ. המדינה הספריה הלאומית 11/02/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה משרד רוה"מ ב 11/02/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 28
ה' 2017-2018 המכס ומע"מ י-ם המטה הארצי 11/02/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 16 15
ה' 2017-2018 המועצה להשכלה טבע טבליות 12/02/2018 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 31 17
ה' 2017-2018 מ.ה-מ.דניאל משרד הקליטה 14/02/2018 רביעי 20:40 היכל הספורט-פסגת זאב 20 31
ה' 2017-2018 מ.ה-מ.דניאל המטה הארצי 18/02/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 37
ה' 2017-2018 המועצה להשכלה הספריה הלאומית 19/02/2018 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 40
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה טבע טבליות 19/02/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 43 16
ה' 2017-2018 משרד רוה"מ ב משרד הקליטה 19/02/2018 שני 19:40 היכל הספורט-פסגת זאב 34 39
ה' 2017-2018 מ. מ. המדינה המכס ומע"מ י-ם 21/02/2018 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 25 39
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה משרד הקליטה 25/02/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 31
ה' 2017-2018 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 25/02/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 27
ה' 2017-2018 טבע טבליות הספריה הלאומית 26/02/2018 שני 18:40 היכל הספורט-פסגת זאב 16 40
ה' 2017-2018 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 04/03/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 30
ה' 2017-2018 טבע טבליות המכס ומע"מ י-ם 04/03/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 28
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה הספריה הלאומית 04/03/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 44
ה' 2017-2018 משרד רוה"מ ב מ. מ. המדינה 04/03/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 23
ה' 2017-2018 משרד הקליטה המטה הארצי 05/03/2018 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 33 35
ה' 2017-2018 טבע טבליות מ.ה-מ.דניאל 11/03/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2017-2018 הספריה הלאומית המכס ומע"מ י-ם 11/03/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 42
ה' 2017-2018 משרד רוה"מ ב המועצה להשכלה 12/03/2018 שני 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 27 23
ה' 2017-2018 משרד הקליטה מ. מ. המדינה 14/03/2018 רביעי 17:40 היכל הספורט-פסגת זאב 31 33
ה' 2017-2018 ה.ה הסביבה המטה הארצי 14/03/2018 רביעי 21:40 היכל הספורט-פסגת זאב 24 34
ה' 2017-2018 המועצה להשכלה המכס ומע"מ י-ם 18/03/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ה' 2017-2018 משרד רוה"מ ב המטה הארצי 18/03/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0


 

t35

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2012-2013 לשכת הבריאות 20 18 2 0 0 898 548 350 38
2012-2013 בנק יהב 20 16 4 0 0 811 604 207 36
2009-2010 ה. ל. לאומי 20 16 3 1 0 871 621 250 35
2010-2011 רשות האוכלוסין 19 16 3 0 0 798 558 240 35
2013-2014 מ.התחבורה 18 16 2 0 0 701 490 211 34
2015-2016 ת. אב לתחבורה 18 16 2 0 0 589 417 172 34
2009-2010 בנק מרכנתיל 20 14 6 0 0 850 774 76 34
2013-2014 בנק יהב 18 15 3 0 0 767 459 308 33
2011-2012 מ. מ. המדינה 18 14 4 0 0 563 402 161 32
2013-2014 רשות ההגבלים 18 14 4 0 0 652 522 130 32
2012-2013 משרד רוה"מ ב 20 12 8 0 0 625 527 98 32
2010-2011 בנק מרכנתיל 19 13 6 0 0 752 668 84 32
2016-2017 סיטאדיס ישראל 16 15 1 0 0 589 348 241 31
2015-2016 מ.א. מטה בנימין 18 14 3 1 0 637 409 228 31
2009-2010 המכס ומע"מ י-ם 20 11 9 0 0 795 607 188 31
2017-2018 המכס ומע"מ י-ם 17 14 3 0 0 516 343 173 31
2015-2016 המכס ומע"מ י-ם 18 13 5 0 0 531 400 131 31
2011-2012 מ.התחבורה 18 14 3 1 0 619 506 113 31
2010-2011 מ.התחבורה 19 13 5 1 0 568 468 100 31
2017-2018 ה.ה הסביבה 18 13 4 1 0 584 437 147 30
2013-2014 המועצה להשכלה 18 12 6 0 0 697 568 129 30
2016-2017 מובילאיי ב 16 13 3 0 0 556 358 198 29
2017-2018 המטה הארצי 17 12 5 0 0 466 341 125 29
2015-2016 המועצה להשכלה 18 11 7 0 0 600 504 96 29
2011-2012 המועצה להשכלה 18 11 7 0 0 637 588 49 29
2012-2013 מ.התחבורה 20 11 7 2 0 548 532 16 29
2016-2017 מ.ה-מ.דניאל 16 12 4 0 0 554 422 132 28
2014-2015 משרד רוה"מ ב 16 12 4 0 0 443 347 96 28
2014-2015 טבע טבליות 16 12 4 0 0 548 457 91 28
2017-2018 משרד רוה"מ ב 17 11 6 0 0 483 401 82 28
2015-2016 משרד רוה"מ ב 18 11 6 1 0 495 478 17 28
2015-2016 הרכבת הקלה 18 10 8 0 0 491 483 8 28
2009-2010 מ.התחבורה 20 8 12 0 0 700 785 -85 28
2016-2017 המועצה להשכלה 16 11 5 0 0 554 354 200 27
2009-2010 תנובה-מרלוג 20 9 9 2 0 598 708 -110 27
2014-2015 המועצה להשכלה 16 10 6 0 0 461 352 109 26
2017-2018 משרד הקליטה 18 8 10 0 0 491 514 -23 26
2012-2013 המועצה להשכלה 20 7 12 1 0 598 664 -66 26
2017-2018 המועצה להשכלה 17 8 9 0 0 466 441 25 25
2010-2011 המכס ומע"מ י-ם 19 9 6 4 0 505 511 -6 25
2010-2011 מ.ה-מ.דניאל 19 9 7 3 0 528 535 -7 25
2015-2016 מ.ה-מ.דניאל 18 7 11 0 0 468 480 -12 25
2013-2014 משרד רוה"מ ב 18 7 11 0 0 470 505 -35 25
2011-2012 משרד רוה"מ ב 18 7 11 0 0 546 604 -58 25
2011-2012 מ.ה-מ.דניאל 18 8 9 1 0 512 624 -112 25
2017-2018 הספריה הלאומית 18 7 10 1 0 414 494 -80 24
2009-2010 מ.ה-מ.דניאל 20 7 10 3 0 417 545 -128 24
2009-2010 בנק יהב 20 5 14 1 0 682 839 -157 24
2009-2010 מ. מ. המדינה 20 4 14 1 1 504 682 -178 24
2012-2013 המכס ומע"מ י-ם 20 7 10 3 0 500 679 -179 24
2012-2013 תנובה-מרלוג 20 5 14 1 0 453 673 -220 24
2010-2011 בנק יהב 19 4 15 0 0 582 719 -137 23
2013-2014 תנובה-מרלוג 18 6 11 1 0 420 586 -166 23
2012-2013 מ.ה-מ.דניאל 20 7 9 4 0 507 686 -179 23
2010-2011 מ. מ. המדינה 19 4 15 0 0 518 728 -210 23
2016-2017 משרד רוה"מ ב 16 6 10 0 0 386 443 -57 22
2011-2012 בנק יהב 18 4 14 0 0 590 650 -60 22
2016-2017 משרד הקליטה 16 6 10 0 0 427 524 -97 22
2011-2012 תנובה-מרלוג 18 7 8 3 0 489 589 -100 22
2014-2015 ת. אב לתחבורה 16 6 10 0 0 443 547 -104 22
2011-2012 המכס ומע"מ י-ם 18 5 12 1 0 553 660 -107 22
2017-2018 מ.ה-מ.דניאל 18 7 8 3 0 369 477 -108 22
2013-2014 מ. מ. המדינה 18 5 12 1 0 450 589 -139 22
2014-2015 המכס ומע"מ י-ם 16 5 10 1 0 384 467 -83 20
2014-2015 תנובה-מרלוג 16 6 8 2 0 370 459 -89 20
2014-2015 מ. מ. המדינה 16 4 12 0 0 424 519 -95 20
2015-2016 משרד הקליטה 18 4 12 2 0 430 538 -108 20
2017-2018 מ. מ. המדינה 18 6 8 4 0 326 436 -110 20
2016-2017 הרכבת הקלה 16 4 11 1 0 315 481 -166 19
2014-2015 מ.ה-מ.דניאל 16 4 10 2 0 382 475 -93 18
2013-2014 מ.ה-מ.דניאל 18 2 14 2 0 395 592 -197 18
2016-2017 מ. מ. המדינה 16 3 11 2 0 269 527 -258 17
2017-2018 טבע טבליות 18 2 12 4 0 283 514 -231 16
2013-2014 המכס ומע"מ י-ם 18 1 14 3 0 327 651 -324 16
2015-2016 תנובה-מרלוג 18 3 9 6 0 273 461 -188 15
2016-2017 המכס ומע"מ י-ם 16 2 8 6 0 246 439 -193 12
2015-2016 מ. מ. המדינה 18 1 10 7 0 244 588 -344 12
2010-2011 תנובה-מרלוג 10 2 6 2 0 214 312 -98 10