02-6207235

כדורסל גברים – דרג ה

 

35

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ה' 2009-2010 מ.התחבורה מ.ה-מ.דניאל 20/10/2009 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 17
ה' 2009-2010 מ.התחבורה מ. מ. המדינה 28/10/2009 רביעי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 28
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי בנק יהב 03/11/2009 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 28
ה' 2009-2010 בנק מרכנתיל מ.התחבורה 03/11/2009 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 24
ה' 2009-2010 תנובה-מרלוג מ. מ. המדינה 04/11/2009 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 27
ה' 2009-2010 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 10/11/2009 שלישי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 32
ה' 2009-2010 תנובה-מרלוג בנק מרכנתיל 10/11/2009 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 50
ה' 2009-2010 המכס ומע"מ י-ם תנובה-מרלוג 16/11/2009 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 38
ה' 2009-2010 בנק יהב מ. מ. המדינה 17/11/2009 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 28
ה' 2009-2010 בנק יהב בנק מרכנתיל 24/11/2009 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 44
ה' 2009-2010 מ.ה-מ.דניאל בנק מרכנתיל 01/12/2009 שלישי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 46
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי מ. מ. המדינה 02/12/2009 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 14
ה' 2009-2010 בנק יהב המכס ומע"מ י-ם 02/12/2009 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 48
ה' 2009-2010 מ.ה-מ.דניאל המכס ומע"מ י-ם 08/12/2009 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 45
ה' 2009-2010 מ. מ. המדינה בנק מרכנתיל 09/12/2009 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 49
ה' 2009-2010 מ.התחבורה תנובה-מרלוג 21/12/2009 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 40
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי בנק מרכנתיל 23/12/2009 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 54
ה' 2009-2010 מ. מ. המדינה המכס ומע"מ י-ם 23/12/2009 רביעי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 16 33
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי תנובה-מרלוג 28/12/2009 שני 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 35
ה' 2009-2010 בנק מרכנתיל המכס ומע"מ י-ם 30/12/2009 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 42
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי המכס ומע"מ י-ם 04/01/2010 שני 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 36
ה' 2009-2010 מ.התחבורה בנק יהב 05/01/2010 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 42
ה' 2009-2010 תנובה-מרלוג מ.ה-מ.דניאל 10/01/2010 ראשון 18:10 היכל הספורט-פסגת זאב 20 0
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי מ.ה-מ.דניאל 13/01/2010 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2009-2010 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 17/01/2010 ראשון 18:10 היכל הספורט-פסגת זאב 19 38
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי מ.התחבורה 17/01/2010 ראשון 19:05 היכל הספורט-פסגת זאב 53 32
ה' 2009-2010 תנובה-מרלוג בנק יהב 27/01/2010 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 47
ה' 2009-2010 מ.התחבורה מ. מ. המדינה 03/02/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 39 36
ה' 2009-2010 תנובה-מרלוג מ. מ. המדינה 10/02/2010 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 28
ה' 2009-2010 בנק מרכנתיל מ.התחבורה 17/02/2010 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 40
ה' 2009-2010 בנק יהב מ.ה-מ.דניאל 23/02/2010 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 63 21
ה' 2009-2010 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 24/02/2010 רביעי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 24
ה' 2009-2010 תנובה-מרלוג בנק מרכנתיל 24/02/2010 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 42
ה' 2009-2010 בנק יהב מ. מ. המדינה 02/03/2010 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 48
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי מ.ה-מ.דניאל 03/03/2010 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2009-2010 המכס ומע"מ י-ם תנובה-מרלוג 09/03/2010 שלישי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2009-2010 בנק יהב בנק מרכנתיל 17/03/2010 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 44
ה' 2009-2010 מ.התחבורה מ.ה-מ.דניאל 17/03/2010 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי מ. מ. המדינה 22/03/2010 שני 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 57 25
ה' 2009-2010 מ.ה-מ.דניאל בנק מרכנתיל 22/03/2010 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 52
ה' 2009-2010 בנק יהב המכס ומע"מ י-ם 23/03/2010 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 61
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי מ.התחבורה 06/04/2010 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 48
ה' 2009-2010 מ.ה-מ.דניאל המכס ומע"מ י-ם 06/04/2010 שלישי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 59
ה' 2009-2010 מ. מ. המדינה בנק מרכנתיל 07/04/2010 רביעי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 36
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי בנק מרכנתיל 13/04/2010 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 59 40
ה' 2009-2010 מ. מ. המדינה המכס ומע"מ י-ם 13/04/2010 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 69
ה' 2009-2010 מ.התחבורה תנובה-מרלוג 14/04/2010 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 43
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי המכס ומע"מ י-ם 26/04/2010 שני 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 41
ה' 2009-2010 מ.התחבורה בנק יהב 26/04/2010 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 31
ה' 2009-2010 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 03/05/2010 שני 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 30
ה' 2009-2010 ה. ל. לאומי תנובה-מרלוג 04/05/2010 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 74 28
ה' 2009-2010 בנק מרכנתיל המכס ומע"מ י-ם 04/05/2010 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 40
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם מ. דוד ילין 11/10/2010 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2010-2011 בנק מרכנתיל רשות האוכלוסין 11/10/2010 שני 20:00 מתנ"ס רמות 36 27
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם רשות האוכלוסין 18/10/2010 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2010-2011 בנק מרכנתיל בנק יהב 19/10/2010 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 35
ה' 2010-2011 מ.התחבורה מ.ה-מ.דניאל 19/10/2010 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 47 18
ה' 2010-2011 מ. דוד ילין מ.ה-מ.דניאל 25/10/2010 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 46
ה' 2010-2011 מ.התחבורה מ. מ. המדינה 26/10/2010 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 20
ה' 2010-2011 בנק מרכנתיל מ.התחבורה 01/11/2010 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 46
ה' 2010-2011 מ. דוד ילין מ. מ. המדינה 03/11/2010 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 24
ה' 2010-2011 רשות האוכלוסין מ.התחבורה 09/11/2010 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 33
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 10/11/2010 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 20
ה' 2010-2011 מ. דוד ילין בנק מרכנתיל 10/11/2010 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 46
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם בנק יהב 15/11/2010 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 28
ה' 2010-2011 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 22/11/2010 שני 18:00 מתנ"ס רמות 49 36
ה' 2010-2011 בנק יהב מ.התחבורה 23/11/2010 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 35 40
ה' 2010-2011 רשות האוכלוסין מ. דוד ילין 24/11/2010 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 47 14
ה' 2010-2011 בנק יהב מ. דוד ילין 14/12/2010 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 25
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם מ. מ. המדינה 15/12/2010 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 24
ה' 2010-2011 מ.ה-מ.דניאל בנק מרכנתיל 15/12/2010 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 36
ה' 2010-2011 מ. מ. המדינה בנק מרכנתיל 20/12/2010 שני 20:00 מתנ"ס רמות 37 54
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 21/12/2010 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2010-2011 מ.ה-מ.דניאל רשות האוכלוסין 21/12/2010 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 40 42
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם בנק מרכנתיל 27/12/2010 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 33
ה' 2010-2011 מ.התחבורה מ. דוד ילין 27/12/2010 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 22
ה' 2010-2011 מ. מ. המדינה רשות האוכלוסין 27/12/2010 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 61
ה' 2010-2011 מ.ה-מ.דניאל בנק יהב 29/12/2010 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 41
ה' 2010-2011 רשות האוכלוסין בנק יהב 03/01/2011 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 32
ה' 2010-2011 מ. מ. המדינה בנק יהב 05/01/2011 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 33
ה' 2010-2011 בנק מרכנתיל מ. דוד ילין 10/01/2011 שני 21:00 מתנ"ס רמות 47 25
ה' 2010-2011 מ.התחבורה רשות האוכלוסין 11/01/2011 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 48
ה' 2010-2011 תנובה-מרלוג רשות האוכלוסין 18/01/2011 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 45
ה' 2010-2011 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 19/01/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 28 38
ה' 2010-2011 תנובה-מרלוג בנק יהב 25/01/2011 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 18
ה' 2010-2011 בנק מרכנתיל מ.ה-מ.דניאל 26/01/2011 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 62 42
ה' 2010-2011 מ.התחבורה מ. מ. המדינה 26/01/2011 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 26 16
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם רשות האוכלוסין 31/01/2011 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 50
ה' 2010-2011 בנק מרכנתיל מ.התחבורה 02/02/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 39
ה' 2010-2011 תנובה-מרלוג בנק מרכנתיל 08/02/2011 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 34
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם בנק יהב 16/02/2011 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 37 36
ה' 2010-2011 בנק יהב מ. מ. המדינה 28/02/2011 שני 21:00 מתנ"ס רמות 34 24
ה' 2010-2011 מ. דוד ילין תנובה-מרלוג 02/03/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2010-2011 מ.ה-מ.דניאל מ.התחבורה 07/03/2011 שני 21:00 מתנ"ס רמות 0 20
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם מ. מ. המדינה 09/03/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 27
ה' 2010-2011 בנק יהב בנק מרכנתיל 09/03/2011 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 35
ה' 2010-2011 מ. מ. המדינה בנק מרכנתיל 14/03/2011 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 37
ה' 2010-2011 רשות האוכלוסין מ. דוד ילין 14/03/2011 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 24
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 15/03/2011 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2010-2011 מ.ה-מ.דניאל תנובה-מרלוג 15/03/2011 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2010-2011 מ.התחבורה תנובה-מרלוג 22/03/2011 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 39
ה' 2010-2011 בנק יהב מ. דוד ילין 22/03/2011 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 34
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם בנק מרכנתיל 23/03/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 49
ה' 2010-2011 מ. מ. המדינה מ. דוד ילין 28/03/2011 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 38
ה' 2010-2011 מ.ה-מ.דניאל רשות האוכלוסין 28/03/2011 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2010-2011 המכס ומע"מ י-ם תנובה-מרלוג 28/03/2011 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 25
ה' 2010-2011 תנובה-מרלוג מ. מ. המדינה 30/03/2011 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2010-2011 רשות האוכלוסין בנק יהב 30/03/2011 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 50 27
ה' 2010-2011 מ.התחבורה בנק יהב 06/04/2011 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 30
ה' 2010-2011 מ. דוד ילין מ.ה-מ.דניאל 06/04/2011 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 35
ה' 2010-2011 רשות האוכלוסין מ. מ. המדינה 06/04/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 25
ה' 2011-2012 מ.ה-מ.דניאל בנק יהב 30/10/2011 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 33
ה' 2011-2012 מ.התחבורה מ. דוד ילין 31/10/2011 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 26
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם משרד רוה"מ ב 01/11/2011 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 34
ה' 2011-2012 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 02/11/2011 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 26
ה' 2011-2012 תנובה-מרלוג המועצה להשכלה 06/11/2011 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 42
ה' 2011-2012 מ.התחבורה בנק יהב 06/11/2011 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 32
ה' 2011-2012 משרד רוה"מ ב מ. דוד ילין 07/11/2011 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2011-2012 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 09/11/2011 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 19
ה' 2011-2012 תנובה-מרלוג מ.ה-מ.דניאל 13/11/2011 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 30
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם מ. דוד ילין 14/11/2011 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 20
ה' 2011-2012 מ.התחבורה מ. מ. המדינה 14/11/2011 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 22
ה' 2011-2012 משרד רוה"מ ב בנק יהב 16/11/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 39
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם המועצה להשכלה 21/11/2011 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 29
ה' 2011-2012 תנובה-מרלוג מ.התחבורה 21/11/2011 שני 18:00 מתנ"ס רמות 0 20
ה' 2011-2012 מ. דוד ילין בנק יהב 22/11/2011 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 33
ה' 2011-2012 משרד רוה"מ ב מ. מ. המדינה 23/11/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 30
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם בנק יהב 28/11/2011 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 49
ה' 2011-2012 מ. דוד ילין מ. מ. המדינה 28/11/2011 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 23
ה' 2011-2012 משרד רוה"מ ב תנובה-מרלוג 29/11/2011 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 36
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 04/12/2011 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 48
ה' 2011-2012 המועצה להשכלה מ.התחבורה 05/12/2011 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 42
ה' 2011-2012 בנק יהב מ. מ. המדינה 06/12/2011 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 45
ה' 2011-2012 מ. דוד ילין תנובה-מרלוג 07/12/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 31
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם מ. מ. המדינה 11/12/2011 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 34
ה' 2011-2012 מ.ה-מ.דניאל מ.התחבורה 11/12/2011 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 43
ה' 2011-2012 בנק יהב תנובה-מרלוג 13/12/2011 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 42
ה' 2011-2012 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 13/12/2011 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 35
ה' 2011-2012 בנק יהב המועצה להשכלה 03/01/2012 שלישי 19:00 היכל הספורט-פסגת זאב 25 23
ה' 2011-2012 מ.ה-מ.דניאל מ. דוד ילין 04/01/2012 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2011-2012 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 10/01/2012 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 35
ה' 2011-2012 מ. מ. המדינה תנובה-מרלוג 11/01/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2011-2012 המועצה להשכלה מ. דוד ילין 11/01/2012 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 31
ה' 2011-2012 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 18/01/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 24
ה' 2011-2012 מ.התחבורה משרד רוה"מ ב 18/01/2012 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 51
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם תנובה-מרלוג 22/01/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 30
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 24/01/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 30 47
ה' 2011-2012 מ.ה-מ.דניאל בנק יהב 29/01/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 28
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם משרד רוה"מ ב 30/01/2012 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 50
ה' 2011-2012 מ.התחבורה מ. דוד ילין 30/01/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 30
ה' 2011-2012 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 01/02/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 32
ה' 2011-2012 מ.התחבורה בנק יהב 05/02/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 24
ה' 2011-2012 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 05/02/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 30
ה' 2011-2012 תנובה-מרלוג המועצה להשכלה 06/02/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 53
ה' 2011-2012 תנובה-מרלוג מ.ה-מ.דניאל 12/02/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 19
ה' 2011-2012 משרד רוה"מ ב בנק יהב 12/02/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 32
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם מ. דוד ילין 15/02/2012 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 33
ה' 2011-2012 מ. דוד ילין בנק יהב 19/02/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 49
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם המועצה להשכלה 20/02/2012 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 32
ה' 2011-2012 משרד רוה"מ ב מ. מ. המדינה 22/02/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 29
ה' 2011-2012 תנובה-מרלוג מ.התחבורה 22/02/2012 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 35
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם בנק יהב 26/02/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 37
ה' 2011-2012 משרד רוה"מ ב תנובה-מרלוג 27/02/2012 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 36
ה' 2011-2012 מ. דוד ילין מ. מ. המדינה 29/02/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2011-2012 מ. דוד ילין תנובה-מרלוג 05/03/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 44
ה' 2011-2012 המועצה להשכלה מ.התחבורה 06/03/2012 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 39
ה' 2011-2012 מ.ה-מ.דניאל מ.התחבורה 11/03/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2011-2012 בנק יהב תנובה-מרלוג 11/03/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 36
ה' 2011-2012 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 12/03/2012 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 33
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם מ. מ. המדינה 14/03/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2011-2012 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 18/03/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 38
ה' 2011-2012 המועצה להשכלה מ. דוד ילין 20/03/2012 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 21/03/2012 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 35
ה' 2011-2012 מ. מ. המדינה תנובה-מרלוג 21/03/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם תנובה-מרלוג 26/03/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 37
ה' 2011-2012 מ.ה-מ.דניאל מ. דוד ילין 26/03/2012 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 48
ה' 2011-2012 בנק יהב המועצה להשכלה 27/03/2012 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 39
ה' 2011-2012 מ.התחבורה משרד רוה"מ ב 28/03/2012 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 24
ה' 2011-2012 משרד רוה"מ ב מ. דוד ילין 16/04/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 41
ה' 2011-2012 מ.התחבורה מ. מ. המדינה 17/04/2012 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 33
ה' 2011-2012 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 17/04/2012 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 43
ה' 2011-2012 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 22/04/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 25
ה' 2011-2012 בנק יהב מ. מ. המדינה 22/04/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 39
ה' 2012-2013 המועצה להשכלה מ. דוד ילין 22/10/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 33
ה' 2012-2013 תנובה-מרלוג קרן קיימת 24/10/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2012-2013 בנק יהב משרד רוה"מ ב 24/10/2012 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 40
ה' 2012-2013 מ.ה-מ.דניאל מ. דוד ילין 28/10/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 60
ה' 2012-2013 תנובה-מרלוג לשכת הבריאות 29/10/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 17 54
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם קרן קיימת 29/10/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 35 15
ה' 2012-2013 בנק יהב המועצה להשכלה 30/10/2012 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 41
ה' 2012-2013 מ.ה-מ.דניאל בנק יהב 04/11/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 52
ה' 2012-2013 מ.התחבורה המועצה להשכלה 05/11/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 31
ה' 2012-2013 קרן קיימת לשכת הבריאות 06/11/2012 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 56
ה' 2012-2013 תנובה-מרלוג מ. דוד ילין 07/11/2012 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 27
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם לשכת הבריאות 12/11/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 43
ה' 2012-2013 קרן קיימת מ. דוד ילין 13/11/2012 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 32
ה' 2012-2013 תנובה-מרלוג מ.התחבורה 18/11/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 23
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם משרד רוה"מ ב 21/11/2012 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 38
ה' 2012-2013 קרן קיימת בנק יהב 21/11/2012 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 47
ה' 2012-2013 לשכת הבריאות מ. דוד ילין 21/11/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 60 22
ה' 2012-2013 משרד רוה"מ ב המועצה להשכלה 26/11/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 18
ה' 2012-2013 קרן קיימת מ.התחבורה 26/11/2012 שני 21:00 מתנ"ס רמות 20 33
ה' 2012-2013 לשכת הבריאות בנק יהב 28/11/2012 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 55
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם מ. דוד ילין 28/11/2012 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 48 29
ה' 2012-2013 לשכת הבריאות מ.התחבורה 02/12/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 60 43
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם המועצה להשכלה 03/12/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 17 54
ה' 2012-2013 מ. דוד ילין בנק יהב 04/12/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 36 45
ה' 2012-2013 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 16/12/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 49
ה' 2012-2013 מ.ה-מ.דניאל לשכת הבריאות 17/12/2012 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 50
ה' 2012-2013 משרד רוה"מ ב תנובה-מרלוג 18/12/2012 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 11
ה' 2012-2013 מ. דוד ילין מ.התחבורה 19/12/2012 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 24/12/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 21 48
ה' 2012-2013 המועצה להשכלה תנובה-מרלוג 24/12/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 32
ה' 2012-2013 משרד רוה"מ ב קרן קיימת 24/12/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 42 22
ה' 2012-2013 בנק יהב מ.התחבורה 26/12/2012 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 31 24
ה' 2012-2013 מ.ה-מ.דניאל תנובה-מרלוג 30/12/2012 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 26
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 30/12/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 26
ה' 2012-2013 המועצה להשכלה קרן קיימת 31/12/2012 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 20
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם בנק יהב 01/01/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 46
ה' 2012-2013 משרד רוה"מ ב לשכת הבריאות 01/01/2013 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 46
ה' 2012-2013 מ.התחבורה משרד רוה"מ ב 06/01/2013 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 34
ה' 2012-2013 מ.ה-מ.דניאל קרן קיימת 06/01/2013 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 20
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם תנובה-מרלוג 06/01/2013 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 29
ה' 2012-2013 המועצה להשכלה לשכת הבריאות 07/01/2013 שני 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 29
ה' 2012-2013 משרד רוה"מ ב מ.ה-מ.דניאל 13/01/2013 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 33
ה' 2012-2013 תנובה-מרלוג בנק יהב 15/01/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 39
ה' 2012-2013 מ.התחבורה מ.ה-מ.דניאל 16/01/2013 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 34 17
ה' 2012-2013 מ. דוד ילין משרד רוה"מ ב 23/01/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 20
ה' 2012-2013 מ. דוד ילין מ.ה-מ.דניאל 27/01/2013 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 27
ה' 2012-2013 משרד רוה"מ ב מ.התחבורה 28/01/2013 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 29
ה' 2012-2013 המועצה להשכלה בנק יהב 29/01/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 39
ה' 2012-2013 לשכת הבריאות תנובה-מרלוג 30/01/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 21
ה' 2012-2013 מ. דוד ילין המועצה להשכלה 03/02/2013 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 39
ה' 2012-2013 קרן קיימת המכס ומע"מ י-ם 04/02/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 38
ה' 2012-2013 לשכת הבריאות מ.ה-מ.דניאל 05/02/2013 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2012-2013 משרד רוה"מ ב בנק יהב 05/02/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 34
ה' 2012-2013 לשכת הבריאות המועצה להשכלה 11/02/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 32
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 12/02/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 26
ה' 2012-2013 משרד רוה"מ ב מ. דוד ילין 12/02/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 11
ה' 2012-2013 קרן קיימת תנובה-מרלוג 13/02/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 27
ה' 2012-2013 קרן קיימת מ.התחבורה 18/02/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 46
ה' 2012-2013 תנובה-מרלוג מ.ה-מ.דניאל 19/02/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם בנק יהב 20/02/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 53
ה' 2012-2013 לשכת הבריאות משרד רוה"מ ב 20/02/2013 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 18
ה' 2012-2013 תנובה-מרלוג המועצה להשכלה 04/03/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 40
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם מ. דוד ילין 05/03/2013 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2012-2013 מ.התחבורה בנק יהב 06/03/2013 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 34
ה' 2012-2013 המכס ומע"מ י-ם לשכת הבריאות 11/03/2013 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 57
ה' 2012-2013 מ.ה-מ.דניאל המועצה להשכלה 11/03/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 30
ה' 2012-2013 מ.התחבורה מ. דוד ילין 12/03/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2012-2013 קרן קיימת בנק יהב 13/03/2013 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 55
ה' 2012-2013 תנובה-מרלוג משרד רוה"מ ב 13/03/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 19
ה' 2012-2013 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 17/03/2013 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 50
ה' 2012-2013 מ.התחבורה לשכת הבריאות 17/03/2013 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2012-2013 קרן קיימת המועצה להשכלה 18/03/2013 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 28
ה' 2012-2013 בנק יהב מ. דוד ילין 19/03/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2012-2013 תנובה-מרלוג המכס ומע"מ י-ם 03/04/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 25
ה' 2012-2013 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 09/04/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 15
ה' 2012-2013 בנק יהב לשכת הבריאות 09/04/2013 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 48
ה' 2012-2013 קרן קיימת מ. דוד ילין 10/04/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2012-2013 מ.ה-מ.דניאל המכס ומע"מ י-ם 14/04/2013 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 40
ה' 2012-2013 מ.התחבורה תנובה-מרלוג 14/04/2013 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 33
ה' 2012-2013 מ. דוד ילין לשכת הבריאות 17/04/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2012-2013 קרן קיימת משרד רוה"מ ב 17/04/2013 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 24 15
ה' 2012-2013 מ.ה-מ.דניאל מ.התחבורה 21/04/2013 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2012-2013 קרן קיימת לשכת הבריאות 21/04/2013 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 64
ה' 2012-2013 המועצה להשכלה המכס ומע"מ י-ם 22/04/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2012-2013 בנק יהב תנובה-מרלוג 23/04/2013 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 24
ה' 2012-2013 בנק יהב מ.ה-מ.דניאל 28/04/2013 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 17
ה' 2012-2013 המועצה להשכלה מ.התחבורה 29/04/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 53
ה' 2012-2013 משרד רוה"מ ב המכס ומע"מ י-ם 30/04/2013 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2012-2013 קרן קיימת מ.ה-מ.דניאל 01/05/2013 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2012-2013 מ. דוד ילין תנובה-מרלוג 01/05/2013 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2013-2014 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 14/10/2013 שני 18:00 אורט נביאים 22 38
ה' 2013-2014 מ.התחבורה משרד רוה"מ ב 14/10/2013 שני 19:00 אורט נביאים 24 19
ה' 2013-2014 מ.ה-מ.דניאל בנק יהב 16/10/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 24 29
ה' 2013-2014 תנובה-מרלוג קרן קיימת 17/10/2013 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 28
ה' 2013-2014 מ.התחבורה בנק יהב 22/10/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 40 23
ה' 2013-2014 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 24/10/2013 חמישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2013-2014 מ.התחבורה מ. מ. המדינה 28/10/2013 שני 18:00 אורט נביאים 54 24
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים בנק יהב 28/10/2013 שני 20:00 אורט נביאים 30 50
ה' 2013-2014 תנובה-מרלוג מ.ה-מ.דניאל 31/10/2013 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 26
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים מ. מ. המדינה 04/11/2013 שני 18:00 אורט נביאים 41 25
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם המועצה להשכלה 04/11/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 63
ה' 2013-2014 תנובה-מרלוג מ.התחבורה 07/11/2013 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 48
ה' 2013-2014 משרד רוה"מ ב מ. מ. המדינה 11/11/2013 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 20
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים תנובה-מרלוג 11/11/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 34
ה' 2013-2014 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 11/11/2013 שני 19:00 אורט נביאים 38 27
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם בנק יהב 12/11/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 13 56
ה' 2013-2014 קרן קיימת מ.התחבורה 13/11/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 25 29
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 18/11/2013 שני 19:00 אורט נביאים 29 23
ה' 2013-2014 המועצה להשכלה מ.התחבורה 19/11/2013 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 41
ה' 2013-2014 קרן קיימת רשות ההגבלים 20/11/2013 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 24 41
ה' 2013-2014 משרד רוה"מ ב תנובה-מרלוג 21/11/2013 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 17 23
ה' 2013-2014 המועצה להשכלה רשות ההגבלים 09/12/2013 שני 18:00 אורט נביאים 33 35
ה' 2013-2014 בנק יהב תנובה-מרלוג 10/12/2013 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 61 11
ה' 2013-2014 משרד רוה"מ ב קרן קיימת 11/12/2013 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 11 27
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 19/12/2013 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 9 45
ה' 2013-2014 מ.התחבורה רשות ההגבלים 23/12/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 26
ה' 2013-2014 מ. מ. המדינה קרן קיימת 23/12/2013 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 40
ה' 2013-2014 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 24/12/2013 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 40
ה' 2013-2014 בנק יהב המועצה להשכלה 24/12/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 38 24
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם תנובה-מרלוג 26/12/2013 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם רשות ההגבלים 30/12/2013 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 30
ה' 2013-2014 קרן קיימת המועצה להשכלה 30/12/2013 שני 19:00 אורט נביאים 44 39
ה' 2013-2014 מ.ה-מ.דניאל מ.התחבורה 30/12/2013 שני 18:00 אורט נביאים 0 20
ה' 2013-2014 מ. מ. המדינה תנובה-מרלוג 30/12/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 28
ה' 2013-2014 משרד רוה"מ ב בנק יהב 31/12/2013 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 35
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים משרד רוה"מ ב 06/01/2014 שני 19:00 אורט נביאים 44 28
ה' 2013-2014 תנובה-מרלוג המועצה להשכלה 06/01/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 16 42
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם קרן קיימת 06/01/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 41
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם משרד רוה"מ ב 13/01/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2013-2014 קרן קיימת מ.ה-מ.דניאל 13/01/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 22
ה' 2013-2014 בנק יהב מ. מ. המדינה 14/01/2014 שלישי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 40
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם מ. מ. המדינה 15/01/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 20
ה' 2013-2014 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 16/01/2014 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 20
ה' 2013-2014 מ.ה-מ.דניאל רשות ההגבלים 16/01/2014 חמישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 33
ה' 2013-2014 משרד רוה"מ ב מ.התחבורה 20/01/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 37
ה' 2013-2014 המועצה להשכלה מ. מ. המדינה 20/01/2014 שני 18:00 אורט נביאים 45 33
ה' 2013-2014 קרן קיימת תנובה-מרלוג 20/01/2014 שני 17:00 אורט נביאים 69 36
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים המכס ומע"מ י-ם 20/01/2014 שני 19:00 אורט נביאים 45 18
ה' 2013-2014 בנק יהב מ.ה-מ.דניאל 21/01/2014 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 26
ה' 2013-2014 משרד רוה"מ ב מ.ה-מ.דניאל 27/01/2014 שני 19:00 אורט נביאים 29 25
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 27/01/2014 שני 18:00 אורט נביאים 39 45
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים תנובה-מרלוג 27/01/2014 שני 17:00 אורט נביאים 37 28
ה' 2013-2014 קרן קיימת מ. מ. המדינה 28/01/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 30
ה' 2013-2014 המועצה להשכלה בנק יהב 29/01/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 31 29
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 03/02/2014 שני 18:00 אורט נביאים 24 30
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים מ.התחבורה 03/02/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 33
ה' 2013-2014 משרד רוה"מ ב המועצה להשכלה 03/02/2014 שני 17:00 אורט נביאים 35 43
ה' 2013-2014 תנובה-מרלוג מ. מ. המדינה 03/02/2014 שני 18:00 מתנ"ס רמות 0 20
ה' 2013-2014 קרן קיימת בנק יהב 03/02/2014 שני 19:00 אורט נביאים 42 51
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים מ. מ. המדינה 10/02/2014 שני 18:00 אורט נביאים 40 19
ה' 2013-2014 קרן קיימת משרד רוה"מ ב 10/02/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 48 20
ה' 2013-2014 מ.התחבורה מ.ה-מ.דניאל 10/02/2014 שני 17:00 אורט נביאים 47 33
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם המועצה להשכלה 10/02/2014 שני 19:00 אורט נביאים 33 38
ה' 2013-2014 תנובה-מרלוג בנק יהב 11/02/2014 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 12 34
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים מ.ה-מ.דניאל 17/02/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 21
ה' 2013-2014 מ.התחבורה המועצה להשכלה 17/02/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 35 32
ה' 2013-2014 מ. מ. המדינה בנק יהב 18/02/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 47
ה' 2013-2014 המכס ומע"מ י-ם קרן קיימת 18/02/2014 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 41
ה' 2013-2014 תנובה-מרלוג משרד רוה"מ ב 20/02/2014 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 41
ה' 2013-2014 מ. מ. המדינה משרד רוה"מ ב 24/02/2014 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 45
ה' 2013-2014 מ.התחבורה קרן קיימת 24/02/2014 שני 17:00 אורט נביאים 47 37
ה' 2013-2014 מ.ה-מ.דניאל המועצה להשכלה 24/02/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 47
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים בנק יהב 25/02/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 33
ה' 2013-2014 תנובה-מרלוג המכס ומע"מ י-ם 25/02/2014 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 19
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים המועצה להשכלה 03/03/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 40
ה' 2013-2014 מ. מ. המדינה המכס ומע"מ י-ם 03/03/2014 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 27
ה' 2013-2014 מ.ה-מ.דניאל קרן קיימת 04/03/2014 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 48
ה' 2013-2014 בנק יהב משרד רוה"מ ב 04/03/2014 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 21
ה' 2013-2014 מ.התחבורה תנובה-מרלוג 06/03/2014 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 29
ה' 2013-2014 המועצה להשכלה קרן קיימת 10/03/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 24
ה' 2013-2014 מ. מ. המדינה מ.התחבורה 10/03/2014 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 37
ה' 2013-2014 מ.ה-מ.דניאל תנובה-מרלוג 11/03/2014 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2013-2014 בנק יהב המכס ומע"מ י-ם 11/03/2014 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 15
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים משרד רוה"מ ב 11/03/2014 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 31
ה' 2013-2014 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 18/03/2014 שלישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 16 35
ה' 2013-2014 בנק יהב מ.התחבורה 18/03/2014 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 26
ה' 2013-2014 משרד רוה"מ ב המכס ומע"מ י-ם 18/03/2014 שלישי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2013-2014 המועצה להשכלה תנובה-מרלוג 20/03/2014 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 29
ה' 2013-2014 רשות ההגבלים קרן קיימת 25/03/2014 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 24
ה' 2013-2014 בנק יהב קרן קיימת 08/04/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 45 21
ה' 2014-2015 מ. מ. המדינה ת. אב לתחבורה 26/10/2014 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 32
ה' 2014-2015 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 27/10/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 24
ה' 2014-2015 תנובה-מרלוג טבע טבליות 29/10/2014 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 23
ה' 2014-2015 מ.ה-מ.דניאל המועצה להשכלה 02/11/2014 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם טבע טבליות 03/11/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 38
ה' 2014-2015 מ. מ. המדינה משרד רוה"מ ב 05/11/2014 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 30
ה' 2014-2015 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 09/11/2014 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 27
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם ת. אב לתחבורה 09/11/2014 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 11
ה' 2014-2015 טבע טבליות קרן קיימת 10/11/2014 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 43
ה' 2014-2015 תנובה-מרלוג המועצה להשכלה 10/11/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 24
ה' 2014-2015 ת. אב לתחבורה משרד רוה"מ ב 16/11/2014 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 4 38
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם קרן קיימת 16/11/2014 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 33
ה' 2014-2015 טבע טבליות המועצה להשכלה 17/11/2014 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 26
ה' 2014-2015 תנובה-מרלוג מ. מ. המדינה 19/11/2014 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 26
ה' 2014-2015 קרן קיימת המועצה להשכלה 23/11/2014 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 35
ה' 2014-2015 ת. אב לתחבורה מ.ה-מ.דניאל 23/11/2014 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 17
ה' 2014-2015 טבע טבליות מ. מ. המדינה 24/11/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 39
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם משרד רוה"מ ב 24/11/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 26
ה' 2014-2015 משרד רוה"מ ב מ.ה-מ.דניאל 30/11/2014 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 17
ה' 2014-2015 ת. אב לתחבורה תנובה-מרלוג 30/11/2014 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 33
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם המועצה להשכלה 01/12/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 49
ה' 2014-2015 קרן קיימת מ. מ. המדינה 03/12/2014 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 9
ה' 2014-2015 ת. אב לתחבורה טבע טבליות 07/12/2014 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 25 48
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 08/12/2014 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 22
ה' 2014-2015 משרד רוה"מ ב תנובה-מרלוג 08/12/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 18
ה' 2014-2015 המועצה להשכלה מ. מ. המדינה 10/12/2014 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 20
ה' 2014-2015 תנובה-מרלוג קרן קיימת 31/12/2014 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2014-2015 קרן קיימת ת. אב לתחבורה 04/01/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 62 30
ה' 2014-2015 מ.ה-מ.דניאל תנובה-מרלוג 04/01/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 40
ה' 2014-2015 מ.ה-מ.דניאל טבע טבליות 11/01/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 25
ה' 2014-2015 המועצה להשכלה ת. אב לתחבורה 14/01/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 9
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם תנובה-מרלוג 14/01/2015 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 16
ה' 2014-2015 משרד רוה"מ ב קרן קיימת 14/01/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 31
ה' 2014-2015 קרן קיימת תנובה-מרלוג 19/01/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 25
ה' 2014-2015 משרד רוה"מ ב מ. מ. המדינה 19/01/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 14
ה' 2014-2015 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 21/01/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 23
ה' 2014-2015 ת. אב לתחבורה המכס ומע"מ י-ם 21/01/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 34
ה' 2014-2015 ת. אב לתחבורה מ. מ. המדינה 25/01/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 39
ה' 2014-2015 טבע טבליות המכס ומע"מ י-ם 25/01/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 24
ה' 2014-2015 קרן קיימת מ.ה-מ.דניאל 26/01/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2014-2015 משרד רוה"מ ב המועצה להשכלה 26/01/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 12
ה' 2014-2015 ת. אב לתחבורה המועצה להשכלה 01/02/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 25
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם מ. מ. המדינה 01/02/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 25
ה' 2014-2015 קרן קיימת משרד רוה"מ ב 02/02/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 31
ה' 2014-2015 טבע טבליות תנובה-מרלוג 04/02/2015 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 27
ה' 2014-2015 ת. אב לתחבורה קרן קיימת 08/02/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 37
ה' 2014-2015 תנובה-מרלוג מ.ה-מ.דניאל 08/02/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 29
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם המועצה להשכלה 09/02/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2014-2015 טבע טבליות מ. מ. המדינה 11/02/2015 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 30
ה' 2014-2015 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 15/02/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 20
ה' 2014-2015 טבע טבליות מ.ה-מ.דניאל 15/02/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 33
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם קרן קיימת 16/02/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 56
ה' 2014-2015 תנובה-מרלוג משרד רוה"מ ב 18/02/2015 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 29
ה' 2014-2015 תנובה-מרלוג ת. אב לתחבורה 22/02/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 29
ה' 2014-2015 טבע טבליות המועצה להשכלה 23/02/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 21
ה' 2014-2015 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 23/02/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 25
ה' 2014-2015 מ. מ. המדינה קרן קיימת 09/03/2015 שני 19:00 מתנ"ס רמות 20 46
ה' 2014-2015 המועצה להשכלה קרן קיימת 16/03/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 26
ה' 2014-2015 טבע טבליות משרד רוה"מ ב 16/03/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 23
ה' 2014-2015 תנובה-מרלוג המכס ומע"מ י-ם 18/03/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2014-2015 מ.ה-מ.דניאל ת. אב לתחבורה 18/03/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 53
ה' 2014-2015 מ. מ. המדינה תנובה-מרלוג 22/03/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 31
ה' 2014-2015 מ.ה-מ.דניאל המכס ומע"מ י-ם 22/03/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 34
ה' 2014-2015 משרד רוה"מ ב ת. אב לתחבורה 22/03/2015 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 25 37
ה' 2014-2015 טבע טבליות קרן קיימת 23/03/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 38
ה' 2014-2015 מ.ה-מ.דניאל קרן קיימת 25/03/2015 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2014-2015 המכס ומע"מ י-ם מ. מ. המדינה 25/03/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 38
ה' 2014-2015 משרד רוה"מ ב טבע טבליות 25/03/2015 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 26
ה' 2014-2015 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 30/03/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 34
ה' 2014-2015 משרד רוה"מ ב המכס ומע"מ י-ם 30/03/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 15
ה' 2014-2015 טבע טבליות ת. אב לתחבורה 30/03/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 26
ה' 2014-2015 המועצה להשכלה תנובה-מרלוג 03/05/2015 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 35 34
ה' 2015-2016 מ.ה-מ.דניאל ת. אב לתחבורה 01/11/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 13 38
ה' 2015-2016 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 02/11/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 31
ה' 2015-2016 המכס ומע"מ י-ם משרד הקליטה 02/11/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2015-2016 מ. מ. המדינה מ.א. מטה בנימין 02/11/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 16 54
ה' 2015-2016 תנובה-מרלוג הרכבת הקלה 04/11/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2015-2016 מ.ה-מ.דניאל המועצה להשכלה 08/11/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 37
ה' 2015-2016 המכס ומע"מ י-ם מ.א. מטה בנימין 08/11/2015 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 31
ה' 2015-2016 מ. מ. המדינה משרד רוה"מ ב 11/11/2015 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 21 44
ה' 2015-2016 תנובה-מרלוג ת. אב לתחבורה 11/11/2015 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 30
ה' 2015-2016 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 15/11/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 42
ה' 2015-2016 משרד הקליטה מ.א. מטה בנימין 16/11/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 46
ה' 2015-2016 תנובה-מרלוג המועצה להשכלה 18/11/2015 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 17 52
ה' 2015-2016 המכס ומע"מ י-ם משרד רוה"מ ב 18/11/2015 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 34 19
ה' 2015-2016 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 22/11/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 22
ה' 2015-2016 הרכבת הקלה ת. אב לתחבורה 23/11/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 32
ה' 2015-2016 משרד הקליטה משרד רוה"מ ב 25/11/2015 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 35
ה' 2015-2016 הרכבת הקלה המועצה להשכלה 29/11/2015 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 30
ה' 2015-2016 המכס ומע"מ י-ם תנובה-מרלוג 30/11/2015 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 12
ה' 2015-2016 מ.א. מטה בנימין משרד רוה"מ ב 02/12/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 18
ה' 2015-2016 הרכבת הקלה מ. מ. המדינה 16/12/2015 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 16
ה' 2015-2016 מ.א. מטה בנימין מ.ה-מ.דניאל 20/12/2015 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 19
ה' 2015-2016 ת. אב לתחבורה המועצה להשכלה 21/12/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 28
ה' 2015-2016 תנובה-מרלוג מ. מ. המדינה 23/12/2015 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 20 0
ה' 2015-2016 משרד רוה"מ ב מ.ה-מ.דניאל 28/12/2015 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 25
ה' 2015-2016 הרכבת הקלה המכס ומע"מ י-ם 28/12/2015 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 32
ה' 2015-2016 מ.א. מטה בנימין תנובה-מרלוג 30/12/2015 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2015-2016 ת. אב לתחבורה מ. מ. המדינה 30/12/2015 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2015-2016 המועצה להשכלה מ. מ. המדינה 03/01/2016 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 28 24
ה' 2015-2016 ת. אב לתחבורה המכס ומע"מ י-ם 04/01/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 41
ה' 2015-2016 הרכבת הקלה משרד הקליטה 04/01/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 22
ה' 2015-2016 משרד רוה"מ ב תנובה-מרלוג 06/01/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 28
ה' 2015-2016 מ.ה-מ.דניאל תנובה-מרלוג 10/01/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 30
ה' 2015-2016 מ.א. מטה בנימין הרכבת הקלה 10/01/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 13
ה' 2015-2016 ת. אב לתחבורה משרד הקליטה 11/01/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 22
ה' 2015-2016 המועצה להשכלה המכס ומע"מ י-ם 13/01/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 34
ה' 2015-2016 המועצה להשכלה משרד הקליטה 17/01/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 27
ה' 2015-2016 ת. אב לתחבורה מ.א. מטה בנימין 18/01/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 22
ה' 2015-2016 מ. מ. המדינה המכס ומע"מ י-ם 20/01/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 38
ה' 2015-2016 משרד רוה"מ ב הרכבת הקלה 20/01/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 23
ה' 2015-2016 מ.ה-מ.דניאל הרכבת הקלה 24/01/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 28
ה' 2015-2016 המועצה להשכלה מ.א. מטה בנימין 27/01/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 39
ה' 2015-2016 מ. מ. המדינה משרד הקליטה 27/01/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 42
ה' 2015-2016 משרד הקליטה תנובה-מרלוג 31/01/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2015-2016 משרד רוה"מ ב ת. אב לתחבורה 03/02/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 25
ה' 2015-2016 מ.א. מטה בנימין מ. מ. המדינה 07/02/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 22
ה' 2015-2016 משרד הקליטה המכס ומע"מ י-ם 08/02/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 29
ה' 2015-2016 משרד רוה"מ ב המועצה להשכלה 08/02/2016 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 28
ה' 2015-2016 הרכבת הקלה תנובה-מרלוג 10/02/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 19
ה' 2015-2016 הרכבת הקלה מ.ה-מ.דניאל 14/02/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 24
ה' 2015-2016 מ.א. מטה בנימין המועצה להשכלה 14/02/2016 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 36 23
ה' 2015-2016 המכס ומע"מ י-ם מ. מ. המדינה 14/02/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2015-2016 ת. אב לתחבורה משרד רוה"מ ב 15/02/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 17
ה' 2015-2016 משרד הקליטה תנובה-מרלוג 17/02/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 24
ה' 2015-2016 תנובה-מרלוג מ.ה-מ.דניאל 21/02/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2015-2016 מ.א. מטה בנימין ת. אב לתחבורה 22/02/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 30
ה' 2015-2016 המכס ומע"מ י-ם המועצה להשכלה 22/02/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 25
ה' 2015-2016 משרד הקליטה מ. מ. המדינה 24/02/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2015-2016 הרכבת הקלה משרד רוה"מ ב 24/02/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 45
ה' 2015-2016 משרד הקליטה מ.ה-מ.דניאל 28/02/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 32
ה' 2015-2016 הרכבת הקלה מ.א. מטה בנימין 02/03/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 27
ה' 2015-2016 תנובה-מרלוג משרד רוה"מ ב 02/03/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 32
ה' 2015-2016 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 06/03/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 23
ה' 2015-2016 מ. מ. המדינה ת. אב לתחבורה 06/03/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 17 58
ה' 2015-2016 המכס ומע"מ י-ם הרכבת הקלה 07/03/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 29
ה' 2015-2016 משרד הקליטה המועצה להשכלה 09/03/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 46
ה' 2015-2016 תנובה-מרלוג מ.א. מטה בנימין 09/03/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2015-2016 המועצה להשכלה ת. אב לתחבורה 13/03/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 37
ה' 2015-2016 מ.ה-מ.דניאל מ.א. מטה בנימין 13/03/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 37
ה' 2015-2016 מ. מ. המדינה הרכבת הקלה 16/03/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 30
ה' 2015-2016 תנובה-מרלוג המכס ומע"מ י-ם 16/03/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2015-2016 משרד הקליטה משרד רוה"מ ב 16/03/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 31
ה' 2015-2016 משרד הקליטה מ.ה-מ.דניאל 20/03/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2015-2016 המועצה להשכלה הרכבת הקלה 20/03/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 31
ה' 2015-2016 מ. מ. המדינה תנובה-מרלוג 20/03/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 31
ה' 2015-2016 משרד הקליטה ת. אב לתחבורה 21/03/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 36
ה' 2015-2016 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 21/03/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2015-2016 המועצה להשכלה תנובה-מרלוג 27/03/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 23
ה' 2015-2016 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 27/03/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2015-2016 משרד הקליטה מ.א. מטה בנימין 27/03/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 55
ה' 2015-2016 ת. אב לתחבורה הרכבת הקלה 28/03/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 31
ה' 2015-2016 משרד רוה"מ ב המכס ומע"מ י-ם 30/03/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 25
ה' 2015-2016 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 03/04/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 28
ה' 2015-2016 משרד הקליטה הרכבת הקלה 03/04/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 32
ה' 2015-2016 ת. אב לתחבורה תנובה-מרלוג 04/04/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2015-2016 מ.א. מטה בנימין המכס ומע"מ י-ם 04/04/2016 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 35
ה' 2015-2016 משרד רוה"מ ב מ. מ. המדינה 06/04/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2015-2016 מ.ה-מ.דניאל המכס ומע"מ י-ם 06/04/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 18
ה' 2015-2016 ת. אב לתחבורה מ.ה-מ.דניאל 10/04/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 31
ה' 2015-2016 משרד רוה"מ ב מ.א. מטה בנימין 10/04/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2015-2016 המכס ומע"מ י-ם ת. אב לתחבורה 13/04/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 36
ה' 2016-2017 מ.ה-מ.דניאל הרכבת הקלה 06/11/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 22
ה' 2016-2017 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 07/11/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 10
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם מובילאיי ב 07/11/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 38
ה' 2016-2017 תנובה-מרלוג סיטאדיס ישראל 09/11/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ה' 2016-2017 מ. מ. המדינה משרד הקליטה 09/11/2016 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 23
ה' 2016-2017 מ.ה-מ.דניאל המועצה להשכלה 13/11/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 47
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם סיטאדיס ישראל 13/11/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 31
ה' 2016-2017 מובילאיי ב משרד הקליטה 14/11/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 30
ה' 2016-2017 תנובה-מרלוג הרכבת הקלה 16/11/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ה' 2016-2017 מ. מ. המדינה משרד רוה"מ ב 16/11/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 16
ה' 2016-2017 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 20/11/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 20
ה' 2016-2017 סיטאדיס ישראל הרכבת הקלה 20/11/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 26
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם משרד הקליטה 20/11/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 47
ה' 2016-2017 מובילאיי ב משרד רוה"מ ב 21/11/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 26
ה' 2016-2017 תנובה-מרלוג המועצה להשכלה 23/11/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ה' 2016-2017 סיטאדיס ישראל המועצה להשכלה 27/11/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 31
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם הרכבת הקלה 27/11/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2016-2017 מובילאיי ב מ.ה-מ.דניאל 27/11/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 15
ה' 2016-2017 משרד הקליטה משרד רוה"מ ב 28/11/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 35
ה' 2016-2017 תנובה-מרלוג מ. מ. המדינה 30/11/2016 רביעי מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ה' 2016-2017 הרכבת הקלה המועצה להשכלה 04/12/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 37
ה' 2016-2017 משרד הקליטה מ.ה-מ.דניאל 04/12/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 49
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם משרד רוה"מ ב 05/12/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 38
ה' 2016-2017 מובילאיי ב תנובה-מרלוג 05/12/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ה' 2016-2017 סיטאדיס ישראל מ. מ. המדינה 07/12/2016 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 67 14
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם המועצה להשכלה 11/12/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2016-2017 סיטאדיס ישראל מובילאיי ב 11/12/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 23
ה' 2016-2017 משרד רוה"מ ב מ.ה-מ.דניאל 12/12/2016 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 29
ה' 2016-2017 משרד הקליטה תנובה-מרלוג 12/12/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ה' 2016-2017 הרכבת הקלה מ. מ. המדינה 14/12/2016 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 21
ה' 2016-2017 המועצה להשכלה מ. מ. המדינה 18/12/2016 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 22
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 18/12/2016 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 31
ה' 2016-2017 הרכבת הקלה מובילאיי ב 18/12/2016 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 34
ה' 2016-2017 משרד הקליטה סיטאדיס ישראל 19/12/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 40
ה' 2016-2017 משרד רוה"מ ב תנובה-מרלוג 21/12/2016 רביעי מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ה' 2016-2017 מ.ה-מ.דניאל תנובה-מרלוג 01/01/2017 ראשון מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ה' 2016-2017 הרכבת הקלה משרד הקליטה 02/01/2017 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 32
ה' 2016-2017 משרד רוה"מ ב סיטאדיס ישראל 02/01/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 11 39
ה' 2016-2017 המועצה להשכלה מובילאיי ב 04/01/2017 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 40
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם מ. מ. המדינה 04/01/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 13
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם תנובה-מרלוג 08/01/2017 ראשון מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ה' 2016-2017 משרד רוה"מ ב הרכבת הקלה 09/01/2017 שני 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 28
ה' 2016-2017 המועצה להשכלה משרד הקליטה 09/01/2017 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 17
ה' 2016-2017 מ. מ. המדינה מובילאיי ב 11/01/2017 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 38
ה' 2016-2017 מ.ה-מ.דניאל סיטאדיס ישראל 15/01/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 35
ה' 2016-2017 הרכבת הקלה מ.ה-מ.דניאל 22/01/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 5 56
ה' 2016-2017 סיטאדיס ישראל המכס ומע"מ י-ם 22/01/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2016-2017 משרד רוה"מ ב המועצה להשכלה 23/01/2017 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 33
ה' 2016-2017 משרד הקליטה מ. מ. המדינה 25/01/2017 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 23
ה' 2016-2017 סיטאדיס ישראל מ.ה-מ.דניאל 29/01/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 45
ה' 2016-2017 מובילאיי ב המכס ומע"מ י-ם 29/01/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 18
ה' 2016-2017 משרד הקליטה המועצה להשכלה 30/01/2017 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 40
ה' 2016-2017 הרכבת הקלה משרד רוה"מ ב 30/01/2017 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 31
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם מ.ה-מ.דניאל 05/02/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 33
ה' 2016-2017 סיטאדיס ישראל משרד רוה"מ ב 06/02/2017 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 18
ה' 2016-2017 משרד הקליטה הרכבת הקלה 06/02/2017 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 24
ה' 2016-2017 מובילאיי ב מ. מ. המדינה 08/02/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2016-2017 מובילאיי ב מ.ה-מ.דניאל 12/02/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 39
ה' 2016-2017 סיטאדיס ישראל משרד הקליטה 12/02/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 16
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם משרד רוה"מ ב 13/02/2017 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 34
ה' 2016-2017 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 15/02/2017 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 11 46
ה' 2016-2017 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 19/02/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 29
ה' 2016-2017 מובילאיי ב המועצה להשכלה 20/02/2017 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 28
ה' 2016-2017 מ. מ. המדינה הרכבת הקלה 22/02/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 25
ה' 2016-2017 מ.ה-מ.דניאל משרד הקליטה 26/02/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 20
ה' 2016-2017 המועצה להשכלה הרכבת הקלה 27/02/2017 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 60 21
ה' 2016-2017 מובילאיי ב משרד רוה"מ ב 27/02/2017 שני 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 23
ה' 2016-2017 מ. מ. המדינה סיטאדיס ישראל 01/03/2017 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 50
ה' 2016-2017 המועצה להשכלה סיטאדיס ישראל 05/03/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 45
ה' 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד הקליטה 06/03/2017 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 18
ה' 2016-2017 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 06/03/2017 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 15
ה' 2016-2017 מובילאיי ב הרכבת הקלה 08/03/2017 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 12
ה' 2016-2017 מ. מ. המדינה המכס ומע"מ י-ם 08/03/2017 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 28
ה' 2016-2017 הרכבת הקלה סיטאדיס ישראל 15/03/2017 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2016-2017 מובילאיי ב משרד הקליטה 15/03/2017 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 22
ה' 2016-2017 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 19/03/2017 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 25
ה' 2016-2017 הרכבת הקלה המכס ומע"מ י-ם 19/03/2017 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2016-2017 מובילאיי ב סיטאדיס ישראל 19/03/2017 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 32
ה' 2016-2017 המכס ומע"מ י-ם משרד הקליטה 22/03/2017 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2016-2017 המועצה להשכלה המכס ומע"מ י-ם 22/03/2017 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2016-2017 משרד רוה"מ ב מ. מ. המדינה 22/03/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0


 

t35

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2012-2013 לשכת הבריאות 20 18 2 0 0 898 548 350 38
2012-2013 בנק יהב 20 16 4 0 0 811 604 207 36
2009-2010 ה. ל. לאומי 20 16 3 1 0 871 621 250 35
2010-2011 רשות האוכלוסין 19 16 3 0 0 798 558 240 35
2013-2014 מ.התחבורה 18 16 2 0 0 701 490 211 34
2015-2016 ת. אב לתחבורה 18 16 2 0 0 589 417 172 34
2009-2010 בנק מרכנתיל 20 14 6 0 0 850 774 76 34
2013-2014 בנק יהב 18 15 3 0 0 767 459 308 33
2011-2012 מ. מ. המדינה 18 14 4 0 0 563 402 161 32
2013-2014 רשות ההגבלים 18 14 4 0 0 652 522 130 32
2012-2013 משרד רוה"מ ב 20 12 8 0 0 625 527 98 32
2010-2011 בנק מרכנתיל 19 13 6 0 0 752 668 84 32
2016-2017 סיטאדיס ישראל 16 15 1 0 0 589 348 241 31
2015-2016 מ.א. מטה בנימין 18 14 3 1 0 637 409 228 31
2009-2010 המכס ומע"מ י-ם 20 11 9 0 0 795 607 188 31
2015-2016 המכס ומע"מ י-ם 18 13 5 0 0 531 400 131 31
2011-2012 מ.התחבורה 18 14 3 1 0 619 506 113 31
2010-2011 מ.התחבורה 19 13 5 1 0 568 468 100 31
2013-2014 המועצה להשכלה 18 12 6 0 0 697 568 129 30
2013-2014 קרן קיימת 18 12 6 0 0 655 572 83 30
2016-2017 מובילאיי ב 16 13 3 0 0 556 358 198 29
2015-2016 המועצה להשכלה 18 11 7 0 0 600 504 96 29
2011-2012 המועצה להשכלה 18 11 7 0 0 637 588 49 29
2012-2013 מ.התחבורה 20 11 7 2 0 548 532 16 29
2014-2015 קרן קיימת 16 13 2 1 0 564 396 168 28
2016-2017 מ.ה-מ.דניאל 16 12 4 0 0 554 422 132 28
2014-2015 משרד רוה"מ ב 16 12 4 0 0 443 347 96 28
2014-2015 טבע טבליות 16 12 4 0 0 548 457 91 28
2015-2016 משרד רוה"מ ב 18 11 6 1 0 495 478 17 28
2015-2016 הרכבת הקלה 18 10 8 0 0 491 483 8 28
2009-2010 מ.התחבורה 20 8 12 0 0 700 785 -85 28
2016-2017 המועצה להשכלה 16 11 5 0 0 554 354 200 27
2009-2010 תנובה-מרלוג 20 9 9 2 0 598 708 -110 27
2014-2015 המועצה להשכלה 16 10 6 0 0 461 352 109 26
2012-2013 המועצה להשכלה 20 7 12 1 0 598 664 -66 26
2012-2013 קרן קיימת 20 6 14 0 0 489 684 -195 26
2010-2011 המכס ומע"מ י-ם 19 9 6 4 0 505 511 -6 25
2010-2011 מ.ה-מ.דניאל 19 9 7 3 0 528 535 -7 25
2015-2016 מ.ה-מ.דניאל 18 7 11 0 0 468 480 -12 25
2013-2014 משרד רוה"מ ב 18 7 11 0 0 470 505 -35 25
2011-2012 משרד רוה"מ ב 18 7 11 0 0 546 604 -58 25
2011-2012 מ.ה-מ.דניאל 18 8 9 1 0 512 624 -112 25
2009-2010 מ.ה-מ.דניאל 20 7 10 3 0 417 545 -128 24
2009-2010 בנק יהב 20 5 14 1 0 682 839 -157 24
2009-2010 מ. מ. המדינה 20 4 14 1 1 504 682 -178 24
2012-2013 המכס ומע"מ י-ם 20 7 10 3 0 500 679 -179 24
2012-2013 תנובה-מרלוג 20 5 14 1 0 453 673 -220 24
2010-2011 מ. דוד ילין 20 8 9 3 0 516 561 -45 23
2010-2011 בנק יהב 19 4 15 0 0 582 719 -137 23
2013-2014 תנובה-מרלוג 18 6 11 1 0 420 586 -166 23
2012-2013 מ.ה-מ.דניאל 20 7 9 4 0 507 686 -179 23
2010-2011 מ. מ. המדינה 19 4 15 0 0 518 728 -210 23
2016-2017 משרד רוה"מ ב 16 6 10 0 0 386 443 -57 22
2011-2012 בנק יהב 18 4 14 0 0 590 650 -60 22
2016-2017 משרד הקליטה 16 6 10 0 0 427 524 -97 22
2011-2012 תנובה-מרלוג 18 7 8 3 0 489 589 -100 22
2014-2015 ת. אב לתחבורה 16 6 10 0 0 443 547 -104 22
2011-2012 המכס ומע"מ י-ם 18 5 12 1 0 553 660 -107 22
2013-2014 מ. מ. המדינה 18 5 12 1 0 450 589 -139 22
2014-2015 המכס ומע"מ י-ם 16 5 10 1 0 384 467 -83 20
2014-2015 תנובה-מרלוג 16 6 8 2 0 370 459 -89 20
2014-2015 מ. מ. המדינה 16 4 12 0 0 424 519 -95 20
2015-2016 משרד הקליטה 18 4 12 2 0 430 538 -108 20
2011-2012 מ. דוד ילין 18 4 11 3 0 493 638 -145 19
2016-2017 הרכבת הקלה 16 4 11 1 0 315 481 -166 19
2014-2015 מ.ה-מ.דניאל 16 4 10 2 0 382 475 -93 18
2013-2014 מ.ה-מ.דניאל 18 2 14 2 0 395 592 -197 18
2016-2017 מ. מ. המדינה 16 3 11 2 0 269 527 -258 17
2013-2014 המכס ומע"מ י-ם 18 1 14 3 0 327 651 -324 16
2015-2016 תנובה-מרלוג 18 3 9 6 0 273 461 -188 15
2012-2013 מ. דוד ילין 20 2 11 7 0 338 625 -287 15
2016-2017 המכס ומע"מ י-ם 16 2 8 6 0 246 439 -193 12
2015-2016 מ. מ. המדינה 18 1 10 7 0 244 588 -344 12
2010-2011 תנובה-מרלוג 10 2 6 2 0 214 312 -98 10