כדורסל גברים – דרג ה

 

35

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה מ. האקדמי לב 21/10/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 34
ה' 2018-2019 משרד הקליטה הספריה הלאומית 23/10/2018 שלישי 18:30 בית חינוך עיוורים 16 37
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב המטה הארצי 24/10/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 25
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל המטה הארצי 28/10/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 25
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה משרד הכלכלה 31/10/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה הספריה הלאומית 01/11/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 21 33
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב משרד הקליטה 01/11/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 42 21
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל משרד הקליטה 04/11/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 30
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 06/11/2018 שלישי 18:30 בית חינוך עיוורים 31 42
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה מ. האקדמי לב 07/11/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 26
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה המטה הארצי 08/11/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 7 89
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל המועצה להשכלה 11/11/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 29
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב הספריה הלאומית 14/11/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 45
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה המטה הארצי 14/11/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 31
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה המועצה להשכלה 18/11/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2018-2019 המטה הארצי משרד הקליטה 18/11/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 26
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה משרד הקליטה 19/11/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 0 20
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה הספריה הלאומית 21/11/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 42
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב משרד רוה"מ ב 22/11/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 21 56
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית משרד רוה"מ ב 25/11/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 36
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב מ.ה-מ.דניאל 25/11/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה משרד הקליטה 28/11/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 23
ה' 2018-2019 המטה הארצי המועצה להשכלה 29/11/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 32 16
ה' 2018-2019 משרד הקליטה המועצה להשכלה 12/12/2018 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 28 37
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית מ.ה-מ.דניאל 12/12/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 29
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה משרד רוה"מ ב 12/12/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 31
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב מ.ה-מ.דניאל 16/12/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 20
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב משרד הכלכלה 17/12/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 35 28
ה' 2018-2019 המטה הארצי מ. האקדמי לב 19/12/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 18
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 19/12/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית משרד הכלכלה 20/12/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 46 18
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב משרד הכלכלה 23/12/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 25
ה' 2018-2019 משרד הקליטה מ. האקדמי לב 23/12/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 43
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 26/12/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 60 28
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית המטה הארצי 27/12/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 31 39
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל משרד הכלכלה 30/12/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2018-2019 המטה הארצי מ.ה-מ.דניאל 06/01/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 31
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב מ. מ. המדינה 06/01/2019 ראשון 17:30 אולם חוות הנוער 17 28
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית המועצה להשכלה 09/01/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 39 31
ה' 2018-2019 משרד הקליטה משרד רוה"מ ב 09/01/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 31
ה' 2018-2019 המטה הארצי משרד רוה"מ ב 13/01/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 33
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב המועצה להשכלה 17/01/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 32 43
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה מ.ה-מ.דניאל 20/01/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 26
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב משרד הקליטה 22/01/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 32 44
ה' 2018-2019 המטה הארצי הספריה הלאומית 23/01/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 20
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 24/01/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 48 50
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 27/01/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה משרד הקליטה 30/01/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 31
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב המטה הארצי 31/01/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 33 59
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל הספריה הלאומית 03/02/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 35
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה המטה הארצי 06/02/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 46
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה משרד רוה"מ ב 07/02/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 20 47
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה משרד הקליטה 07/02/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 44 39
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל מ. האקדמי לב 10/02/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 26
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה המטה הארצי 13/02/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 31
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה משרד הקליטה 14/02/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 32 27
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה הספריה הלאומית 17/02/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 47
ה' 2018-2019 משרד הקליטה המטה הארצי 20/02/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 48
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב מ. האקדמי לב 21/02/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 30 28
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה המטה הארצי 24/02/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית מ. האקדמי לב 24/02/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 37
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב מ. מ. המדינה 27/02/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 25
ה' 2018-2019 משרד הקליטה מ.ה-מ.דניאל 03/03/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 44
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב המועצה להשכלה 03/03/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית מ. מ. המדינה 06/03/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 28
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב הספריה הלאומית 10/03/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 31
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 10/03/2019 ראשון 17:30 אולם חוות הנוער 20 0
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה מ. מ. המדינה 10/03/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 14/03/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 23 33
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה מ. האקדמי לב 14/03/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 0 20
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית משרד הקליטה 17/03/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 26
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה המועצה להשכלה 17/03/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 36


 

t35

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2012-2013 לשכת הבריאות 20 18 2 0 0 898 548 350 38
2012-2013 בנק יהב 20 16 4 0 0 811 604 207 36
2009-2010 ה. ל. לאומי 20 16 3 1 0 871 621 250 35
2010-2011 רשות האוכלוסין 19 16 3 0 0 798 558 240 35
2013-2014 מ.התחבורה 18 16 2 0 0 701 490 211 34
2015-2016 ת. אב לתחבורה 18 16 2 0 0 589 417 172 34
2009-2010 בנק מרכנתיל 20 14 6 0 0 850 774 76 34
2013-2014 בנק יהב 18 15 3 0 0 767 459 308 33
2018-2019 המטה הארצי 16 16 0 0 0 656 345 311 32
2017-2018 המכס ומע"מ י-ם 18 14 4 0 0 540 371 169 32
2011-2012 מ. מ. המדינה 18 14 4 0 0 563 402 161 32
2013-2014 רשות ההגבלים 18 14 4 0 0 652 522 130 32
2012-2013 משרד רוה"מ ב 20 12 8 0 0 625 527 98 32
2010-2011 בנק מרכנתיל 19 13 6 0 0 752 668 84 32
2016-2017 סיטאדיס ישראל 16 15 1 0 0 589 348 241 31
2015-2016 מ.א. מטה בנימין 18 14 3 1 0 637 409 228 31
2009-2010 המכס ומע"מ י-ם 20 11 9 0 0 795 607 188 31
2015-2016 המכס ומע"מ י-ם 18 13 5 0 0 531 400 131 31
2011-2012 מ.התחבורה 18 14 3 1 0 619 506 113 31
2010-2011 מ.התחבורה 19 13 5 1 0 568 468 100 31
2018-2019 הספריה הלאומית 16 14 2 0 0 622 450 172 30
2017-2018 ה.ה הסביבה 18 13 4 1 0 584 437 147 30
2013-2014 המועצה להשכלה 18 12 6 0 0 697 568 129 30
2017-2018 המטה הארצי 18 12 6 0 0 491 371 120 30
2017-2018 משרד רוה"מ ב 18 12 6 0 0 513 426 87 30
2016-2017 מובילאיי ב 16 13 3 0 0 556 358 198 29
2015-2016 המועצה להשכלה 18 11 7 0 0 600 504 96 29
2011-2012 המועצה להשכלה 18 11 7 0 0 637 588 49 29
2012-2013 מ.התחבורה 20 11 7 2 0 548 532 16 29
2018-2019 משרד רוה"מ ב 16 12 4 0 0 559 377 182 28
2016-2017 מ.ה-מ.דניאל 16 12 4 0 0 554 422 132 28
2014-2015 משרד רוה"מ ב 16 12 4 0 0 443 347 96 28
2015-2016 משרד רוה"מ ב 18 11 6 1 0 495 478 17 28
2009-2010 מ.התחבורה 20 8 12 0 0 700 785 -85 28
2016-2017 המועצה להשכלה 16 11 5 0 0 554 354 200 27
2017-2018 המועצה להשכלה 18 9 9 0 0 494 465 29 27
2014-2015 המועצה להשכלה 16 10 6 0 0 461 352 109 26
2017-2018 משרד הקליטה 18 8 10 0 0 491 514 -23 26
2012-2013 המועצה להשכלה 20 7 12 1 0 598 664 -66 26
2010-2011 המכס ומע"מ י-ם 19 9 6 4 0 505 511 -6 25
2010-2011 מ.ה-מ.דניאל 19 9 7 3 0 528 535 -7 25
2015-2016 מ.ה-מ.דניאל 18 7 11 0 0 468 480 -12 25
2013-2014 משרד רוה"מ ב 18 7 11 0 0 470 505 -35 25
2011-2012 משרד רוה"מ ב 18 7 11 0 0 546 604 -58 25
2011-2012 מ.ה-מ.דניאל 18 8 9 1 0 512 624 -112 25
2017-2018 הספריה הלאומית 18 7 10 1 0 414 494 -80 24
2009-2010 מ.ה-מ.דניאל 20 7 10 3 0 417 545 -128 24
2009-2010 בנק יהב 20 5 14 1 0 682 839 -157 24
2009-2010 מ. מ. המדינה 20 4 14 1 1 504 682 -178 24
2012-2013 המכס ומע"מ י-ם 20 7 10 3 0 500 679 -179 24
2018-2019 המועצה להשכלה 16 9 5 2 0 442 458 -16 23
2010-2011 בנק יהב 19 4 15 0 0 582 719 -137 23
2012-2013 מ.ה-מ.דניאל 20 7 9 4 0 507 686 -179 23
2010-2011 מ. מ. המדינה 19 4 15 0 0 518 728 -210 23
2016-2017 משרד רוה"מ ב 16 6 10 0 0 386 443 -57 22
2011-2012 בנק יהב 18 4 14 0 0 590 650 -60 22
2016-2017 משרד הקליטה 16 6 10 0 0 427 524 -97 22
2014-2015 ת. אב לתחבורה 16 6 10 0 0 443 547 -104 22
2011-2012 המכס ומע"מ י-ם 18 5 12 1 0 553 660 -107 22
2017-2018 מ.ה-מ.דניאל 18 7 8 3 0 369 477 -108 22
2013-2014 מ. מ. המדינה 18 5 12 1 0 450 589 -139 22
2014-2015 המכס ומע"מ י-ם 16 5 10 1 0 384 467 -83 20
2014-2015 מ. מ. המדינה 16 4 12 0 0 424 519 -95 20
2015-2016 משרד הקליטה 18 4 12 2 0 430 538 -108 20
2017-2018 מ. מ. המדינה 18 6 8 4 0 326 436 -110 20
2018-2019 מ. האקדמי לב 16 4 12 0 0 440 574 -134 20
2018-2019 מ. מ. המדינה 16 6 7 3 0 440 496 -56 19
2018-2019 משרד הכלכלה 16 6 7 3 0 314 445 -131 19
2014-2015 מ.ה-מ.דניאל 16 4 10 2 0 382 475 -93 18
2018-2019 משרד הקליטה 16 2 14 0 0 450 612 -162 18
2013-2014 מ.ה-מ.דניאל 18 2 14 2 0 395 592 -197 18
2016-2017 מ. מ. המדינה 16 3 11 2 0 269 527 -258 17
2013-2014 המכס ומע"מ י-ם 18 1 14 3 0 327 651 -324 16
2018-2019 מ.ה-מ.דניאל 16 3 9 4 0 360 526 -166 15
2016-2017 המכס ומע"מ י-ם 16 2 8 6 0 246 439 -193 12
2015-2016 מ. מ. המדינה 18 1 10 7 0 244 588 -344 12