כדורסל גברים – לוח משחקים ותוצאות

 

 

 

35

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ה' 2019-2020 מ.התחבורה משרד הקליטה 06/11/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף משרד הכלכלה 06/11/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 27
ה' 2019-2020 מ.ה-מ.דניאל המועצה להשכלה 06/11/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 39
ה' 2019-2020 מ. מ. המדינה משרד רוה"מ ב 07/11/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 37 26
ה' 2019-2020 משרד הכלכלה משרד רוה"מ ב 10/11/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 32
ה' 2019-2020 מ.התחבורה המועצה להשכלה 13/11/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2019-2020 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 14/11/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 37 24
ה' 2019-2020 משרד הכלכלה מ.ה-מ.דניאל 17/11/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 30
ה' 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף משרד רוה"מ ב 20/11/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 34
ה' 2019-2020 משרד הקליטה המועצה להשכלה 20/11/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 27
ה' 2019-2020 מ.התחבורה מ. מ. המדינה 21/11/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 0 20
ה' 2019-2020 משרד הכלכלה מ.התחבורה 27/11/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 23
ה' 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף המועצה להשכלה 27/11/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 21
ה' 2019-2020 משרד הקליטה מ. מ. המדינה 28/11/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 19 30
ה' 2019-2020 משרד רוה"מ ב מ.התחבורה 01/12/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 30
ה' 2019-2020 משרד הקליטה משרד הכלכלה 04/12/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 55
ה' 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף מ.ה-מ.דניאל 04/12/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2019-2020 המועצה להשכלה מ. מ. המדינה 05/12/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 37 34
ה' 2019-2020 מ.ה-מ.דניאל מ.התחבורה 08/12/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 46
ה' 2019-2020 המועצה להשכלה משרד הכלכלה 08/12/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 39
ה' 2019-2020 משרד רוה"מ ב משרד הקליטה 11/12/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 30
ה' 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף מ.התחבורה 18/12/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 35
ה' 2019-2020 מ.ה-מ.דניאל משרד הקליטה 18/12/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2019-2020 מ. מ. המדינה משרד הכלכלה 19/12/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 40 53
ה' 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף משרד הקליטה 01/01/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 30
ה' 2019-2020 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 02/01/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 32 39
ה' 2019-2020 משרד רוה"מ ב מ.ה-מ.דניאל 08/01/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 40
ה' 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף מ. מ. המדינה 09/01/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 43 31
ה' 2019-2020 משרד הקליטה מ.התחבורה 12/01/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 32
ה' 2019-2020 משרד הכלכלה ה. ל. לאומי-סניף 15/01/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 19
ה' 2019-2020 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 16/01/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 0 20
ה' 2019-2020 משרד רוה"מ ב מ. מ. המדינה 16/01/2020 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 24 28
ה' 2019-2020 משרד הקליטה מ.ה-מ.דניאל 19/01/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 34
ה' 2019-2020 משרד הכלכלה מ.התחבורה 19/01/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 16
ה' 2019-2020 משרד רוה"מ ב המועצה להשכלה 19/01/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 38
ה' 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף מ. מ. המדינה 22/01/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 33
ה' 2019-2020 מ.התחבורה מ.ה-מ.דניאל 26/01/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 39
ה' 2019-2020 משרד הקליטה משרד רוה"מ ב 26/01/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף המועצה להשכלה 29/01/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 23
ה' 2019-2020 משרד הכלכלה מ. מ. המדינה 30/01/2020 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 20 30
ה' 2019-2020 משרד הכלכלה מ.ה-מ.דניאל 02/02/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 19
ה' 2019-2020 מ.התחבורה משרד רוה"מ ב 02/02/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 27
ה' 2019-2020 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 05/02/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 21
ה' 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף משרד הקליטה 05/02/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 26
ה' 2019-2020 משרד הכלכלה המועצה להשכלה 09/02/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 10
ה' 2019-2020 מ. מ. המדינה משרד הקליטה 09/02/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2019-2020 מ.התחבורה ה. ל. לאומי-סניף 12/02/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2019-2020 מ.ה-מ.דניאל ה. ל. לאומי-סניף 16/02/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2019-2020 משרד הכלכלה משרד רוה"מ ב 16/02/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 35
ה' 2019-2020 המועצה להשכלה משרד הקליטה 19/02/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 36
ה' 2019-2020 מ. מ. המדינה מ.התחבורה 20/02/2020 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 29 23
ה' 2019-2020 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 23/02/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 40
ה' 2019-2020 משרד הכלכלה משרד הקליטה 23/02/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 12
ה' 2019-2020 המועצה להשכלה מ.התחבורה 23/02/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2019-2020 משרד רוה"מ ב ה. ל. לאומי-סניף 26/02/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 24
ה' 2019-2020 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 01/03/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20


 

34

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ד' 2019-2020 מ. המשפטים ה.ה הסביבה 03/11/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 27
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל ת. אב לתחבורה 03/11/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 26
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית המטה הארצי 03/11/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 31
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם רשות התחרות 03/11/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 26
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט הספריה הלאומית 06/11/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 47 25
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית ת. אב לתחבורה 10/11/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 48
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט בנק מרכנתיל 10/11/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 34
ד' 2019-2020 רשות התחרות המטה הארצי 10/11/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 38
ד' 2019-2020 מ. המשפטים הספריה הלאומית 12/11/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 35 29
ד' 2019-2020 מ. המשפטים בנק מרכנתיל 17/11/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 27
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית בנק דיסקונט 17/11/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 41
ד' 2019-2020 רשות התחרות ת. אב לתחבורה 17/11/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 44
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה הספריה הלאומית 20/11/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם המטה הארצי 20/11/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 37
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם הספריה הלאומית 24/11/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 35
ד' 2019-2020 רשות התחרות בנק דיסקונט 24/11/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 56
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה בנק מרכנתיל 24/11/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 48
ד' 2019-2020 המטה הארצי ת. אב לתחבורה 27/11/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 32
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה ש. ב. כללית 01/12/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 54 48
ד' 2019-2020 המטה הארצי בנק דיסקונט 01/12/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 36
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית בנק מרכנתיל 01/12/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 23
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם ת. אב לתחבורה 04/12/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 34
ד' 2019-2020 רשות התחרות מ. המשפטים 04/12/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 49
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית ש. ב. כללית 08/12/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 38
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם בנק מרכנתיל 08/12/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה רשות התחרות 11/12/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 37
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית רשות התחרות 15/12/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 27
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל ש. ב. כללית 15/12/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 28
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה מ. המשפטים 15/12/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 38
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם בנק דיסקונט 15/12/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 המטה הארצי ה.ה הסביבה 18/12/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 32
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה ה.ה הסביבה 29/12/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 52
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל רשות התחרות 29/12/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט מ. המשפטים 01/01/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 29
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית המטה הארצי 01/01/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 31
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט ה.ה הסביבה 05/01/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה הספריה הלאומית 05/01/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 32
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית רשות התחרות 05/01/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 35
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל המטה הארצי 05/01/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 46
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם מ. המשפטים 08/01/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 המטה הארצי מ. המשפטים 12/01/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 6
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם ש. ב. כללית 12/01/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 48
ד' 2019-2020 מ. המשפטים ש. ב. כללית 15/01/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 31
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם ה.ה הסביבה 15/01/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה בנק דיסקונט 15/01/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 32
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית בנק דיסקונט 19/01/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 42
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה מ. המשפטים 19/01/2020 ראשון 19:30 אולם חוות הנוער 31 38
ד' 2019-2020 רשות התחרות המכס ומע"מ י-ם 22/01/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה בנק מרכנתיל 22/01/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 29
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם ש. ב. כללית 26/01/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה בנק דיסקונט 26/01/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 41
ד' 2019-2020 רשות התחרות מ. המשפטים 29/01/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 44
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית ת. אב לתחבורה 29/01/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 50
ד' 2019-2020 המטה הארצי בנק מרכנתיל 29/01/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 47
ד' 2019-2020 רשות התחרות ש. ב. כללית 02/02/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 49
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם בנק מרכנתיל 02/02/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה ת. אב לתחבורה 05/02/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 40
ד' 2019-2020 המטה הארצי הספריה הלאומית 05/02/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 32 25
ד' 2019-2020 מ. המשפטים בנק דיסקונט 05/02/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 38
ד' 2019-2020 ה.ה הסביבה המטה הארצי 12/02/2020 רביעי 18:45 אולם ליד"ה 30 24
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם הספריה הלאומית 12/02/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 מ. המשפטים ת. אב לתחבורה 12/02/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 42
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית בנק מרכנתיל 13/02/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 48 53
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית הספריה הלאומית 16/02/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 36
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט ת. אב לתחבורה 16/02/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 44
ד' 2019-2020 מ. המשפטים המטה הארצי 19/02/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 37
ד' 2019-2020 המכס ומע"מ י-ם ה.ה הסביבה 19/02/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 רשות התחרות בנק מרכנתיל 19/02/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 43
ד' 2019-2020 מ. המשפטים המכס ומע"מ י-ם 26/02/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 רשות התחרות ת. אב לתחבורה 26/02/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 39
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל הספריה הלאומית 26/02/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 64
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית ה.ה הסביבה 27/02/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 37 34
ד' 2019-2020 ש. ב. כללית מ. המשפטים 01/03/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 51
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל ה.ה הסביבה 01/03/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 47
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט המכס ומע"מ י-ם 01/03/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 רשות התחרות הספריה הלאומית 04/03/2020 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 39
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה המטה הארצי 04/03/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 30
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט ש. ב. כללית 08/03/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 46
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל מ. המשפטים 08/03/2020 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית ה.ה הסביבה 08/03/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 31
ד' 2019-2020 רשות התחרות המטה הארצי 08/03/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 28
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה המכס ומע"מ י-ם 11/03/2020 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 המטה הארצי המכס ומע"מ י-ם 15/03/2020 ראשון 22:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2019-2020 בנק מרכנתיל בנק דיסקונט 03/06/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 המטה הארצי ש. ב. כללית 07/06/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 רשות התחרות בנק דיסקונט 10/06/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 בנק דיסקונט המטה הארצי 14/06/2020 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה ש. ב. כללית 17/06/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 הספריה הלאומית מ. המשפטים 21/06/2020 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב
ד' 2019-2020 רשות התחרות ה.ה הסביבה 21/06/2020 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב


 

33

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש שע"מ+רווחה 05/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 21 51
ג' 2019-2020 משרד האוצר מזרחי-טפחות 05/11/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 28 26
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה מובילאיי ב 06/11/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 40
ג' 2019-2020 משרד החינוך בנק הפועלים 06/11/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 29 44
ג' 2019-2020 בנק ירושלים מובילאיי ב 10/11/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 21 24
ג' 2019-2020 משרד האוצר משרד החינוך 13/11/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 26 27
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש בנק הפועלים 13/11/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 24 37
ג' 2019-2020 מובילאיי ב מזרחי-טפחות 19/11/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 32 14
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש משרד האוצר 19/11/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 9 35
ג' 2019-2020 בנק ירושלים שע"מ+רווחה 20/11/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה משרד החינוך 20/11/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 33 29
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה בנק הפועלים 24/11/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 24 43
ג' 2019-2020 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 24/11/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 38 28
ג' 2019-2020 מובילאיי ב משרד החינוך 26/11/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 41 46
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה מינהל יו"ש 27/11/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2019-2020 מובילאיי ב מינהל יו"ש 03/12/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 20 0
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות משרד החינוך 03/12/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 36 38
ג' 2019-2020 בנק ירושלים בנק הפועלים 04/12/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 28 34
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה משרד האוצר 04/12/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 27 24
ג' 2019-2020 בנק ירושלים משרד החינוך 08/12/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 32 26
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה ל. לסטטיסטיקה 11/12/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 33 30
ג' 2019-2020 בנק הפועלים משרד האוצר 11/12/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 22 28
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות מינהל יו"ש 12/12/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 30 19
ג' 2019-2020 בנק ירושלים משרד האוצר 17/12/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 31 28
ג' 2019-2020 בנק הפועלים ל. לסטטיסטיקה 18/12/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 26 23
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה מובילאיי ב 18/12/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 23 35
ג' 2019-2020 בנק הפועלים מובילאיי ב 30/12/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 30 19
ג' 2019-2020 בנק ירושלים מינהל יו"ש 31/12/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 50 21
ג' 2019-2020 משרד האוצר ל. לסטטיסטיקה 01/01/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 35 29
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות שע"מ+רווחה 02/01/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 39 27
ג' 2019-2020 משרד החינוך שע"מ+רווחה 07/01/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 43 33
ג' 2019-2020 משרד החינוך מינהל יו"ש 07/01/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 37 20
ג' 2019-2020 בנק ירושלים ל. לסטטיסטיקה 08/01/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2019-2020 משרד האוצר מובילאיי ב 08/01/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 בנק הפועלים מזרחי-טפחות 09/01/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 31 33
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה מזרחי-טפחות 12/01/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 36 30
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה בנק ירושלים 21/01/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 17 38
ג' 2019-2020 מובילאיי ב בנק ירושלים 28/01/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 24 42
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות משרד האוצר 28/01/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 28 32
ג' 2019-2020 בנק הפועלים משרד החינוך 28/01/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 31 36
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה מינהל יו"ש 29/01/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 37 15
ג' 2019-2020 בנק ירושלים מינהל יו"ש 04/02/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 46 14
ג' 2019-2020 מובילאיי ב ל. לסטטיסטיקה 04/02/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 37 33
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה משרד החינוך 04/02/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 30 38
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות בנק הפועלים 06/02/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 37 45
ג' 2019-2020 בנק ירושלים משרד החינוך 11/02/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 32 40
ג' 2019-2020 שע"מ+רווחה מזרחי-טפחות 11/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 32 27
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה משרד האוצר 11/02/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 27 22
ג' 2019-2020 מובילאיי ב מינהל יו"ש 12/02/2020 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 16
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה בנק הפועלים 16/02/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 33 39
ג' 2019-2020 מובילאיי ב משרד האוצר 17/02/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 28 21
ג' 2019-2020 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 18/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש משרד החינוך 19/02/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2019-2020 משרד האוצר בנק הפועלים 25/02/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 26 34
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש מזרחי-טפחות 25/02/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 20
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה שע"מ+רווחה 26/02/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 38 32
ג' 2019-2020 מובילאיי ב משרד החינוך 26/02/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 29 23
ג' 2019-2020 מובילאיי ב בנק הפועלים 03/03/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 25 33
ג' 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה בנק ירושלים 04/03/2020 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 56
ג' 2019-2020 משרד האוצר שע"מ+רווחה 04/03/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 22 28
ג' 2019-2020 משרד החינוך מזרחי-טפחות 05/03/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 35 47
ג' 2019-2020 בנק הפועלים שע"מ+רווחה 12/03/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 0 20
ג' 2019-2020 מובילאיי ב מזרחי-טפחות 12/03/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 41 55
ג' 2019-2020 בנק הפועלים מינהל יו"ש 02/06/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 משרד החינוך משרד האוצר 02/06/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 מזרחי-טפחות ל. לסטטיסטיקה 02/06/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 משרד האוצר בנק ירושלים 09/06/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 מינהל יו"ש ל. לסטטיסטיקה 09/06/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 מובילאיי ב שע"מ+רווחה 09/06/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 משרד החינוך ל. לסטטיסטיקה 16/06/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 משרד האוצר מינהל יו"ש 16/06/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה
ג' 2019-2020 בנק הפועלים בנק ירושלים 16/06/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה


 

32

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת רשות האוכלוסין 03/11/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 35 43
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי סיטאדיס ישראל 03/11/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 24 48
ב' 2019-2020 חברת בזק בנק יהב 04/11/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 35 47
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א בנק יהב 11/11/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 43 39
ב' 2019-2020 בנק לאומי סיטאדיס ישראל 11/11/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 28 33
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי רשות האוכלוסין 12/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 26 47
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת חברת בזק 13/11/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 32 21
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א עובדי הכנסת 17/11/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 38
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל רשות האוכלוסין 17/11/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 28 21
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי חברת בזק 20/11/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 42 43
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל חברת בזק 25/11/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 38 20
ב' 2019-2020 בנק לאומי רשות האוכלוסין 25/11/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 37 44
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי מ. רוה"מ א 27/11/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 16 45
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין בנק יהב 27/11/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 34 40
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל מ. רוה"מ א 01/12/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 38 29
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין עובדי הכנסת 01/12/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 35 34
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין חברת בזק 02/12/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 55 49
ב' 2019-2020 בנק לאומי בנק יהב 04/12/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 34 26
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין ה. ל. לאומי 08/12/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 48 52
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין מ. רוה"מ א 09/12/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 44 39
ב' 2019-2020 בנק לאומי חברת בזק 09/12/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 35
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין סיטאדיס ישראל 15/12/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 28 36
ב' 2019-2020 בנק לאומי עובדי הכנסת 15/12/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 32 19
ב' 2019-2020 חברת בזק מ. רוה"מ א 16/12/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 20 56
ב' 2019-2020 בנק יהב ה. ל. לאומי 18/12/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 47 26
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 29/12/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 43 18
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין מ.א. מטה בנימין 30/12/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 30
ב' 2019-2020 בנק יהב סיטאדיס ישראל 01/01/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 36 26
ב' 2019-2020 בנק לאומי מ. רוה"מ א 01/01/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 24 30
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת סיטאדיס ישראל 05/01/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 21 32
ב' 2019-2020 חברת בזק מ.א. מטה בנימין 06/01/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 33
ב' 2019-2020 בנק יהב רשות האוכלוסין 06/01/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 37 48
ב' 2019-2020 בנק לאומי ה. ל. לאומי 08/01/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 44 33
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א מ.א. מטה בנימין 12/01/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 55 31
ב' 2019-2020 בנק לאומי מ.א. מטה בנימין 15/01/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 33 48
ב' 2019-2020 בנק יהב עובדי הכנסת 15/01/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 29 39
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין ה. ל. לאומי 19/01/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 51 26
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין בנק לאומי 20/01/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 44 46
ב' 2019-2020 חברת בזק עובדי הכנסת 20/01/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 19 35
ב' 2019-2020 בנק יהב מ. רוה"מ א 22/01/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 22 29
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל בנק לאומי 26/01/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 36 33
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין מ. רוה"מ א 27/01/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין עובדי הכנסת 27/01/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 28
ב' 2019-2020 בנק יהב חברת בזק 29/01/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 36 30
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל ה. ל. לאומי 02/02/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 50 21
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין חברת בזק 03/02/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 42 44
ב' 2019-2020 בנק לאומי מ. רוה"מ א 03/02/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 20 44
ב' 2019-2020 רשות האוכלוסין בנק יהב 05/02/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 41 35
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 10/02/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 23 32
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל מ. רוה"מ א 10/02/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 39 33
ב' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין רשות האוכלוסין 12/02/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2019-2020 בנק לאומי חברת בזק 12/02/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 36 25
ב' 2019-2020 בנק לאומי רשות האוכלוסין 17/02/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 48 51
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א חברת בזק 18/02/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 37 31
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל עובדי הכנסת 18/02/2020 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 33 26
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי בנק יהב 19/02/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 27 40
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א רשות האוכלוסין 23/02/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 44 31
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל חברת בזק 24/02/2020 שני 21:30 מתנ"ס גילה 22 27
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי מ.א. מטה בנימין 24/02/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה 45 37
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת בנק יהב 26/02/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 30 27
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת מ.א. מטה בנימין 03/03/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2019-2020 ה. ל. לאומי בנק לאומי 04/03/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 25 39
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל בנק יהב 25/03/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 44 41
ב' 2019-2020 מ. רוה"מ א ה. ל. לאומי 02/06/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 בנק יהב מ.א. מטה בנימין 03/06/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל רשות האוכלוסין 03/06/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 חברת בזק ה. ל. לאומי 08/06/2020 שני 20:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 סיטאדיס ישראל מ.א. מטה בנימין 09/06/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת מ. רוה"מ א 10/06/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 בנק יהב בנק לאומי 10/06/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה
ב' 2019-2020 חברת בזק רשות האוכלוסין 14/06/2020 ראשון 20:30 אולם חוות הנוער
ב' 2019-2020 עובדי הכנסת בנק לאומי 14/06/2020 ראשון 21:30 אולם חוות הנוער


 

31

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2019-2020 האוניברסיטה משרד הבריאות 03/11/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 43
א' 2019-2020 ע. ירושלים מ.ר.ה 03/11/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 26 46
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית חברת החשמל 04/11/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 30 23
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח ר. א. והגבייה 05/11/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 49 29
א' 2019-2020 האוניברסיטה ר. א. והגבייה 10/11/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 46 24
א' 2019-2020 ע. ירושלים חברת החשמל 10/11/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 38 40
א' 2019-2020 בנק ישראל מ.ר.ה 10/11/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 24 39
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ה. ח. לביטוח 12/11/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 39 44
א' 2019-2020 ע. ירושלים ה. ח. לביטוח 17/11/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 34 47
א' 2019-2020 בנק ישראל משרד הבריאות 17/11/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 47 28
א' 2019-2020 מ.ר.ה חברת החשמל 19/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 42 37
א' 2019-2020 ע. ירושלים האוניברסיטה 24/11/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 36 42
א' 2019-2020 בנק ישראל חברת החשמל 26/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 31 36
א' 2019-2020 מ.ר.ה ה. ח. לביטוח 26/11/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס גילה 43 37
א' 2019-2020 משרד הבריאות ר. א. והגבייה 27/11/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 38 43
א' 2019-2020 בנק ישראל ר. א. והגבייה 01/12/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 45 37
א' 2019-2020 משרד הבריאות הסוכנות היהודית 01/12/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 39 33
א' 2019-2020 מ.ר.ה האוניברסיטה 02/12/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 43 32
א' 2019-2020 חברת החשמל האוניברסיטה 08/12/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 49 51
א' 2019-2020 בנק ישראל ה. ח. לביטוח 08/12/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 26 54
א' 2019-2020 משרד הבריאות ע. ירושלים 10/12/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 44 58
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה הסוכנות היהודית 10/12/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 42 40
א' 2019-2020 משרד הבריאות מ.ר.ה 15/12/2019 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 29 62
א' 2019-2020 בנק ישראל הסוכנות היהודית 15/12/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 38 24
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח האוניברסיטה 16/12/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 40 33
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה ע. ירושלים 17/12/2019 שלישי 21:30 מתנ"ס גילה 60 37
א' 2019-2020 חברת החשמל משרד הבריאות 29/12/2019 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ע. ירושלים 29/12/2019 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 36 47
א' 2019-2020 בנק ישראל האוניברסיטה 29/12/2019 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 34 21
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה מ.ר.ה 31/12/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה חברת החשמל 05/01/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית מ.ר.ה 05/01/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 29 31
א' 2019-2020 בנק ישראל ע. ירושלים 05/01/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 51 31
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח משרד הבריאות 07/01/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 52 39
א' 2019-2020 האוניברסיטה הסוכנות היהודית 12/01/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 38 28
א' 2019-2020 חברת החשמל ה. ח. לביטוח 15/01/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2019-2020 משרד הבריאות בנק ישראל 19/01/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 32 38
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה האוניברסיטה 19/01/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 37
א' 2019-2020 חברת החשמל ע. ירושלים 21/01/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 49 52
א' 2019-2020 משרד הבריאות האוניברסיטה 26/01/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 37 40
א' 2019-2020 מ.ר.ה בנק ישראל 26/01/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 33 32
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה ה. ח. לביטוח 28/01/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 28 32
א' 2019-2020 חברת החשמל הסוכנות היהודית 29/01/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 34 32
א' 2019-2020 מ.ר.ה ע. ירושלים 02/02/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 49 33
א' 2019-2020 משרד הבריאות ה. ח. לביטוח 02/02/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 25 51
א' 2019-2020 חברת החשמל ר. א. והגבייה 04/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 38 33
א' 2019-2020 ע. ירושלים הסוכנות היהודית 09/02/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 35 32
א' 2019-2020 בנק ישראל ה. ח. לביטוח 09/02/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 30 39
א' 2019-2020 משרד הבריאות חברת החשמל 09/02/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 31 29
א' 2019-2020 מ.ר.ה האוניברסיטה 09/02/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 36 22
א' 2019-2020 בנק ישראל חברת החשמל 16/02/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 27
א' 2019-2020 מ.ר.ה הסוכנות היהודית 16/02/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה 55 25
א' 2019-2020 ע. ירושלים ר. א. והגבייה 16/02/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2019-2020 האוניברסיטה ה. ח. לביטוח 19/02/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 29 43
א' 2019-2020 ע. ירושלים משרד הבריאות 23/02/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 32 40
א' 2019-2020 האוניברסיטה חברת החשמל 23/02/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה 44 37
א' 2019-2020 מ.ר.ה ה. ח. לביטוח 25/02/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 32 31
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ר. א. והגבייה 25/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 43 47
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית משרד הבריאות 01/03/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה 34 29
א' 2019-2020 ע. ירושלים בנק ישראל 01/03/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה 26 57
א' 2019-2020 מ.ר.ה ר. א. והגבייה 03/03/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס גילה 63 41
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח חברת החשמל 03/03/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס גילה 39 34
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה משרד הבריאות 07/06/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 האוניברסיטה ע. ירושלים 07/06/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית בנק ישראל 07/06/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 מ.ר.ה חברת החשמל 07/06/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח הסוכנות היהודית 10/06/2020 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית האוניברסיטה 14/06/2020 ראשון 21:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 מ.ר.ה משרד הבריאות 14/06/2020 ראשון 19:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 ר. א. והגבייה בנק ישראל 14/06/2020 ראשון 20:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 ה. ח. לביטוח ע. ירושלים 14/06/2020 ראשון 18:30 מתנ"ס גילה
א' 2019-2020 בנק ישראל האוניברסיטה 17/06/2020 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה


 

30

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 26/10/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 32
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 02/11/2014 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 36
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית משטרת י-ם 09/11/2014 ראשון 19:30:00 מתנ"ס גילה 42 49
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 11/11/2014 שלישי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 36
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 16/11/2014 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 53
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 16/11/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 40
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 02/12/2014 שלישי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 36
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים משטרת י-ם 02/12/2014 שלישי 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 37
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 07/12/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 55
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים הדסה+ימית 28/12/2014 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 45 43
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 30/12/2014 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 41 47
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 04/01/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 50
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 11/01/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 25 36
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 11/01/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 46
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 18/01/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 41
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים משטרת י-ם 02/02/2015 שני 19:00:00 מתנ"ס רמות 46 32
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 08/02/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 50
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 15/02/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 35 38
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אינטל ירושלים 22/02/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 57 34
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 01/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 49
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים אינטל ירושלים 08/03/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 45 38
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 08/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 41
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם הדסה+ימית 08/03/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 63
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 15/03/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 43
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אינטל ירושלים 15/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 42
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 12/04/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 39
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 12/04/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 35
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 19/04/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 34
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 19/04/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 53
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 29/04/2015 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 41
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם ר. א. והגבייה 01/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 44
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 08/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 41
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 09/11/2015 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 48 52
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם משטרת י-ם 15/11/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 30
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 15/11/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 65 59
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים ר. א. והגבייה 15/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 46
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 15/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 35
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 22/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 42
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם ה.בתי המשפט 22/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 40
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה משטרת י-ם 01/12/2015 שלישי 19:30:00 היכל הספורט-מלחה 36 43
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית בית הלוחם 01/12/2015 שלישי 20:30:00 היכל הספורט-מלחה 52 41
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 20/12/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 47
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה ה.בתי המשפט 21/12/2015 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 55 61
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 27/12/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 37
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים משטרת י-ם 27/12/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 33
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 03/01/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 29
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 06/01/2016 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 58 41
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 06/01/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 39
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם הדסה+ימית 10/01/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 42
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 10/01/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 26
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 10/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 41
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים ר. א. והגבייה 17/01/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 39
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים בית הלוחם 17/01/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 38
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 17/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 43
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה הדסה+ימית 19/01/2016 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 0 20
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים הדסה+ימית 24/01/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 66 53
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 31/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 42
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 07/02/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 49
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה אינטל ירושלים 07/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 27 41
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 07/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 27
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 14/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 52 38
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה בית הלוחם 14/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 27 59
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה לשכת עורכי הדין 21/02/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 46
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים בית הלוחם 21/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 20 38
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה אמדוקס-ירושלים 28/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 42
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 28/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 49
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 02/03/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 30
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית משטרת י-ם 06/03/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 37
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 06/03/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 64 46
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 09/03/2016 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 40
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 13/03/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 43 51
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 13/03/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 49
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית ר. א. והגבייה 20/03/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 58 54
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט ר. א. והגבייה 27/03/2016 ראשון 20:30:00 מתנ"ס גילה 60 44
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית אינטל ירושלים 27/03/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 63 46
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם הדסה+ימית 03/04/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 60 64
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם ר. א. והגבייה 04/04/2016 שני 20:30:00 מתנ"ס גילה 20 0
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט אינטל ירושלים 04/04/2016 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 48 54
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 06/04/2016 רביעי 20:30:00 מתנ"ס גילה 40 50
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 10/04/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 42 62
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין ר. א. והגבייה 12/04/2016 שלישי 21:00:00 מתנ"ס גילה 20 0
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם אינטל ירושלים 12/04/2016 שלישי 19:00:00 מתנ"ס גילה 43 33
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט בית הלוחם 12/04/2016 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 55 38
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם בית הלוחם 17/04/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 55
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 17/04/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 37
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 01/05/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 58
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל משטרת י-ם 06/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 26
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם ע. ירושלים 06/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 49
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 06/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 36
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית משטרת י-ם 13/11/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 57 40
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 13/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 36
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 13/11/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 26 45
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל ה.בתי המשפט 13/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 23 44
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 20/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 36
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 20/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 29
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ע. ירושלים 20/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 43
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם בנק ישראל 20/11/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 48 38
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית בית הלוחם 27/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 55 48
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 27/11/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 42
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 27/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 37
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים משטרת י-ם 30/11/2016 רביעי 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 55
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 04/12/2016 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 37 57
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים בנק ישראל 04/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 37
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 04/12/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 41
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 04/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 26
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם בית הלוחם 11/12/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 26
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים הדסה+ימית 11/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 67
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 11/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 39
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין בנק ישראל 12/12/2016 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 43 49
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט בית הלוחם 18/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 13
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 18/12/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 62 50
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בנק ישראל 18/12/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 31
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים אמדוקס-ירושלים 18/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 54
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם ע. ירושלים 01/01/2017 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 28
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל הדסה+ימית 01/01/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 42 53
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 01/01/2017 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 49
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בית הלוחם 01/01/2017 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 39
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 08/01/2017 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 39 28
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 08/01/2017 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 32
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים הדסה+ימית 08/01/2017 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 56
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל אמדוקס-ירושלים 08/01/2017 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 44
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 15/01/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 55 50
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים בית הלוחם 23/01/2017 שני 20:30:00 מתנ"ס גילה 31 49
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 23/01/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 41 55
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בית הלוחם 31/01/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 30 44
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 31/01/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 34 32
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית בנק ישראל 05/02/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 70 66
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 06/02/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 35 58
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 07/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 38 35
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים משטרת י-ם 07/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 35 49
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 12/02/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 61 54
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים ע. ירושלים 14/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 70 33
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם ה.בתי המשפט 14/02/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 39 41
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים משטרת י-ם 14/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 27 45
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית ע. ירושלים 21/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 71 48
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל לשכת עורכי הדין 21/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 24 55
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם משטרת י-ם 21/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 29 34
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 22/02/2017 רביעי 21:15:00 מתנ"ס גילה 43 47
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 26/02/2017 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 43 49
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל ע. ירושלים 28/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 34 38
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית אינטל ירושלים 28/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 58 36
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם הדסה+ימית 06/03/2017 שני 20:00:00 מתנ"ס רמות 52 57
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 06/03/2017 שני 21:00:00 מתנ"ס רמות 54 43
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל אינטל ירושלים 07/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 34 47
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם בנק ישראל 14/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 37 24
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 15/03/2017 רביעי 20:15:00 מתנ"ס גילה 51 48
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 20/03/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 57 62
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין אינטל ירושלים 21/03/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 36 54
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל בית הלוחם 21/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 43 34
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם הדסה+ימית 26/03/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 47 58
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט בנק ישראל 26/03/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 40 33
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 27/03/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 44 29
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים אינטל ירושלים 28/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 39 42
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 02/04/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 48 46
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 02/04/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 43 47
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 04/04/2017 שלישי 19:30:00 מתנ"ס גילה 44 46
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים בנק ישראל 05/04/2017 רביעי 21:15:00 מתנ"ס גילה 44 38
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 09/04/2017 ראשון 19:15:00 מתנ"ס גילה 69 68
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם ע. ירושלים 29/10/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 39 37
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם משרד הבריאות 29/10/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 61 35
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 29/10/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 42 38
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית משרד הבריאות 05/11/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 66 36
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 05/11/2017 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 38
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 05/11/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 29
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 06/11/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 32 37
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות אמדוקס-ירושלים 12/11/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 52
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם משטרת י-ם 12/11/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 61 46
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 12/11/2017 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 44 34
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 19/11/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 60 40
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות משטרת י-ם 19/11/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 37 49
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית ע. ירושלים 26/11/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 60 30
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות ה.בתי המשפט 26/11/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 37 41
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם ה.בתי המשפט 28/11/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 29 24
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית משטרת י-ם 03/12/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 03/12/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 58
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 03/12/2017 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 31
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 10/12/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 54 52
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 10/12/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 32 43
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים בית הלוחם 10/12/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 53
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 24/12/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 49 42
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 24/12/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 48 44
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים משרד הבריאות 24/12/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 44
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית בית הלוחם 31/12/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 57 31
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין משרד הבריאות 31/12/2017 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 32
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים אמדוקס-ירושלים 31/12/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 58 67
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 14/01/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 53 41
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 14/01/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 59 58
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 14/01/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 48
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 21/01/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 62 56
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות הדסה+ימית 21/01/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 28/01/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 52 46
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים ע. ירושלים 28/01/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 58 32
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות בית הלוחם 28/01/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 39 44
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית משטרת י-ם 04/02/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות ה.בתי המשפט 04/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 17 57
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 04/02/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 48 45
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 11/02/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 63 61
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם ע. ירושלים 11/02/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 45 39
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות לשכת עורכי הדין 11/02/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 35 47
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 11/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 35 43
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 18/02/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 51
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות משטרת י-ם 18/02/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 22 44
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 18/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 31 34
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם הדסה+ימית 25/02/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות ע. ירושלים 25/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 31 41
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 04/03/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 56 37
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט בית הלוחם 04/03/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 37 42
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות אמדוקס-ירושלים 04/03/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 47 63
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 11/03/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 29 36
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם בית הלוחם 11/03/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 35 40
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים משטרת י-ם 20/03/2018 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 41 38
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים הדסה+ימית 25/03/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 35 39
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 25/03/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 33 36
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 27/03/2018 שלישי 20:30:00 מתנ"ס גילה 37 46
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 21/10/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 35 47
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית מובילאיי א 21/10/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 32 59
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 21/10/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 36 39
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים מובילאיי א 28/10/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 33 21
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם משטרת י-ם 28/10/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 17 42
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 28/10/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 26
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א ע. ירושלים 04/11/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 48 32
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 04/11/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 28 42
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 04/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 51 61
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם ה.בתי המשפט 04/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 44 61
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א לשכת עורכי הדין 11/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 38 36
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים ע. ירושלים 11/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 57 18
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית בית הלוחם 11/11/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 59 43
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים משטרת י-ם 18/11/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 36 45
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 18/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 35 56
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א בית הלוחם 18/11/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 40 36
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 18/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 40 44
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 25/11/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 30 37
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 25/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 55 52
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים בית הלוחם 25/11/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 46 45
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 25/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 59 30
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם הדסה+ימית 09/12/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 43 32
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 09/12/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 34 32
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 09/12/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 52 26
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים מובילאיי א 09/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 36 41
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם מובילאיי א 16/12/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 43 38
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 16/12/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 55 57
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים בית הלוחם 16/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 27 28
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים אמדוקס-ירושלים 16/12/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 44 56
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם ע. ירושלים 23/12/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 40 23
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים הדסה+ימית 23/12/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 59 64
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 23/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 39 46
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט מובילאיי א 23/12/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 40 33
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית ע. ירושלים 30/12/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 64 44
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 30/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 33 43
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 02/01/2019 רביעי 18:30:00 אולם ליד"ה 58 26
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם בית הלוחם 06/01/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 43
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים הדסה+ימית 06/01/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 38 56
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים אינטל ירושלים 06/01/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 39 42
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 06/01/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 55
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 13/01/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 45 36
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 13/01/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 38 41
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים משטרת י-ם 20/01/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 24 60
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים בית הלוחם 20/01/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 32 27
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 27/01/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 41 28
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א בית הלוחם 27/01/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 38 31
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 27/01/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 47 53
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים ע. ירושלים 27/01/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 36 31
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים ע. ירושלים 03/02/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 47 34
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א ה.בתי המשפט 03/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 47
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית משטרת י-ם 03/02/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 49
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 03/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 57 36
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 10/02/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 38 40
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א לשכת עורכי הדין 10/02/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 47
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 10/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 38 44
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם ע. ירושלים 10/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 43 37
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א משטרת י-ם 17/02/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 26 36
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית אינטל ירושלים 17/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 44 40
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 17/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 58 55
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 18/02/2019 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 45 38
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א ע. ירושלים 24/02/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 63 33
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם הדסה+ימית 24/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 49 53
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט אינטל ירושלים 24/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 51 46
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א אינטל ירושלים 10/03/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 46
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 10/03/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 19 36
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א הדסה+ימית 17/03/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 48 39
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 17/03/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 34 25
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם אינטל ירושלים 17/03/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 46 21
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט בית הלוחם 17/03/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 51 55
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 19/03/2019 שלישי 21:00:00 מתנ"ס גילה 50 63
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א אמדוקס-ירושלים 19/03/2019 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 53 34
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 26/03/2019 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 40 53
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 03/11/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 31 38
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים עורכי הדין 03/11/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 38 46
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית מובילאיי א 03/11/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 27 43
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם ל.מתווכים-שיר"ן 03/11/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 32 38
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 03/11/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 38 46
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין ל.מתווכים-שיר"ן 10/11/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 50
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים מובילאיי א 10/11/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 37 42
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 10/11/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 41 47
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם משטרת י-ם 10/11/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 21 50
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 10/11/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 42 36
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין משטרת י-ם 17/11/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 46 33
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים ל.מתווכים-שיר"ן 17/11/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 62 27
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 17/11/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 56 47
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם ה.בתי המשפט 17/11/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 40 46
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 24/11/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 43 54
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית בית הלוחם 24/11/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 62 36
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין ה.בתי המשפט 24/11/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 49 45
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א לשכת עורכי הדין 24/11/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 33 31
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים משטרת י-ם 01/12/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 46 43
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן ה.בתי המשפט 01/12/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 44 35
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין הדסה+ימית 01/12/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 54 51
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 01/12/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 53 40
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א בית הלוחם 01/12/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 46 38
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 08/12/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 49 40
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 08/12/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 39
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 08/12/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 60 33
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א עורכי הדין 08/12/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 53 54
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם הדסה+ימית 15/12/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 61 43
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 15/12/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 36
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 15/12/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 48 34
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים עורכי הדין 15/12/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 52 26
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן מובילאיי א 15/12/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 30 40
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם מובילאיי א 29/12/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 35 28
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 29/12/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים ל.מתווכים-שיר"ן 29/12/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 58 28
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 05/01/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 41 53
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט מובילאיי א 05/01/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 33 50
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים הדסה+ימית 05/01/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 62 53
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם עורכי הדין 05/01/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין ל.מתווכים-שיר"ן 05/01/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 42 48
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א אמדוקס-ירושלים 12/01/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 28 43
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן הדסה+ימית 12/01/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 43 61
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין עורכי הדין 12/01/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 38 33
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן משטרת י-ם 19/01/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 33 35
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים בית הלוחם 19/01/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 41 32
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 26/01/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 52 28
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין אינטל ירושלים 26/01/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 26 58
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א הדסה+ימית 26/01/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 31 44
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 26/01/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 64 33
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן בית הלוחם 26/01/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 20 0
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א ה.בתי המשפט 02/02/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 60 35
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים בית הלוחם 02/02/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 62 38
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין הדסה+ימית 02/02/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 25 60
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 02/02/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 43 54
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן לשכת עורכי הדין 02/02/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 43 54
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 09/02/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 39 40
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 09/02/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 63 53
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין בית הלוחם 09/02/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 20 0
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן אמדוקס-ירושלים 09/02/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 29 66
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 16/02/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 45
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין ה.בתי המשפט 16/02/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 44 39
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית משטרת י-ם 16/02/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 60 40
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 16/02/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 37 42
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א ל.מתווכים-שיר"ן 16/02/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 49 36
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 23/02/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 40 47
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין לשכת עורכי הדין 23/02/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 36 42
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית ל.מתווכים-שיר"ן 23/02/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 54 49
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 23/02/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים מובילאיי א 23/02/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 53 46
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין משטרת י-ם 01/03/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 42 47
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 01/03/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 44 57
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית אינטל ירושלים 01/03/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 44 43
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם מובילאיי א 01/03/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט ל.מתווכים-שיר"ן 01/03/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 46 44
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם ל.מתווכים-שיר"ן 08/03/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 49 37
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם הדסה+ימית 08/03/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 32 49
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט אינטל ירושלים 08/03/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 49 53
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם בית הלוחם 07/06/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין מובילאיי א 07/06/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן אינטל ירושלים 07/06/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 07/06/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 07/06/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א משטרת י-ם 14/06/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 14/06/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין מובילאיי א 16/06/2020 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם אינטל ירושלים 21/06/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין ל.מתווכים-שיר"ן 21/06/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 21/06/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים מובילאיי א 21/06/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט בית הלוחם 21/06/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער