כדורסל גברים – לוח משחקים ותוצאות

 

 

 

35

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה מ. האקדמי לב 21/10/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 34
ה' 2018-2019 משרד הקליטה הספריה הלאומית 23/10/2018 שלישי 18:30 בית חינוך עיוורים 16 37
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב המטה הארצי 24/10/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 25
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל המטה הארצי 28/10/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 25
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה משרד הכלכלה 31/10/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה הספריה הלאומית 01/11/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 21 33
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב משרד הקליטה 01/11/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 42 21
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל משרד הקליטה 04/11/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 30
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה משרד רוה"מ ב 06/11/2018 שלישי 18:30 בית חינוך עיוורים 31 42
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה מ. האקדמי לב 07/11/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 26
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה המטה הארצי 08/11/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 7 89
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל המועצה להשכלה 11/11/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 29
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב הספריה הלאומית 14/11/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 18 45
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה המטה הארצי 14/11/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 31
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה המועצה להשכלה 18/11/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2018-2019 המטה הארצי משרד הקליטה 18/11/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 55 26
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה משרד הקליטה 19/11/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 0 20
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה הספריה הלאומית 21/11/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 42
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב משרד רוה"מ ב 22/11/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 21 56
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית משרד רוה"מ ב 25/11/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 36
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב מ.ה-מ.דניאל 25/11/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה משרד הקליטה 28/11/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 23
ה' 2018-2019 המטה הארצי המועצה להשכלה 29/11/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 32 16
ה' 2018-2019 משרד הקליטה המועצה להשכלה 12/12/2018 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 28 37
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית מ.ה-מ.דניאל 12/12/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 29
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה משרד רוה"מ ב 12/12/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 31
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב מ.ה-מ.דניאל 16/12/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 53 20
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב משרד הכלכלה 17/12/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 35 28
ה' 2018-2019 המטה הארצי מ. האקדמי לב 19/12/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 18
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 19/12/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית משרד הכלכלה 20/12/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 46 18
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב משרד הכלכלה 23/12/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 25
ה' 2018-2019 משרד הקליטה מ. האקדמי לב 23/12/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 43
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה מ.ה-מ.דניאל 26/12/2018 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 60 28
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית המטה הארצי 27/12/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 31 39
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל משרד הכלכלה 30/12/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2018-2019 המטה הארצי מ.ה-מ.דניאל 06/01/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 31
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב מ. מ. המדינה 06/01/2019 ראשון 17:30 אולם חוות הנוער 17 28
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית המועצה להשכלה 09/01/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 39 31
ה' 2018-2019 משרד הקליטה משרד רוה"מ ב 09/01/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 31
ה' 2018-2019 המטה הארצי משרד רוה"מ ב 13/01/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 33
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב המועצה להשכלה 17/01/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 32 43
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה מ.ה-מ.דניאל 20/01/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 26
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב משרד הקליטה 22/01/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 32 44
ה' 2018-2019 המטה הארצי הספריה הלאומית 23/01/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 20
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 24/01/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 48 50
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל משרד רוה"מ ב 27/01/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה משרד הקליטה 30/01/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 31
ה' 2018-2019 מ. האקדמי לב המטה הארצי 31/01/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 33 59
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל הספריה הלאומית 03/02/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 35
ה' 2018-2019 מ. מ. המדינה המטה הארצי 06/02/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 46
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה משרד רוה"מ ב 07/02/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 20 47
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה משרד הקליטה 07/02/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 44 39
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל מ. האקדמי לב 10/02/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 26
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה המטה הארצי 13/02/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 31
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה משרד הקליטה 14/02/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 32 27
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה הספריה הלאומית 17/02/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 47
ה' 2018-2019 משרד הקליטה המטה הארצי 20/02/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 48
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב מ. האקדמי לב 21/02/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 30 28
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה המטה הארצי 24/02/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית מ. האקדמי לב 24/02/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 37
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב מ. מ. המדינה 27/02/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 25
ה' 2018-2019 משרד הקליטה מ.ה-מ.דניאל 03/03/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 44
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב המועצה להשכלה 03/03/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית מ. מ. המדינה 06/03/2019 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 28
ה' 2018-2019 משרד רוה"מ ב הספריה הלאומית 10/03/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 31
ה' 2018-2019 המועצה להשכלה מ.ה-מ.דניאל 10/03/2019 ראשון 17:30 אולם חוות הנוער 20 0
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה מ. מ. המדינה 10/03/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ה' 2018-2019 מ.ה-מ.דניאל מ. מ. המדינה 14/03/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 23 33
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה מ. האקדמי לב 14/03/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 0 20
ה' 2018-2019 הספריה הלאומית משרד הקליטה 17/03/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 42 26
ה' 2018-2019 משרד הכלכלה המועצה להשכלה 17/03/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 36


 

34

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף מ.התחבורה 21/10/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל רשות ההגבלים 21/10/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 42
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם ה.ה הסביבה 24/10/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 24
ד' 2018-2019 משרד האוצר מובילאיי ב 24/10/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 27
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט ת. אב לתחבורה 24/10/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 27
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה ת. אב לתחבורה 28/10/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 35
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט מ.התחבורה 28/10/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 56 31
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל ה. ל. לאומי-סניף 28/10/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 27
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם מובילאיי ב 31/10/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 34
ד' 2018-2019 משרד האוצר רשות ההגבלים 31/10/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 מובילאיי ב רשות ההגבלים 04/11/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 37
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה מ.התחבורה 04/11/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 24
ד' 2018-2019 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 04/11/2018 ראשון 17:30 אולם חוות הנוער 31 21
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט בנק מרכנתיל 04/11/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 32
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם ת. אב לתחבורה 07/11/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 32
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה בנק מרכנתיל 11/11/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 33
ד' 2018-2019 מובילאיי ב ה. ל. לאומי-סניף 11/11/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 22
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה מ.התחבורה 11/11/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 30
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם רשות ההגבלים 14/11/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 51
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה משרד האוצר 18/11/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 35
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה בנק מרכנתיל 18/11/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 52
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים ה. ל. לאומי-סניף 21/11/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 41
ד' 2018-2019 מובילאיי ב בנק דיסקונט 21/11/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 46
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה משרד האוצר 25/11/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 31
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם ה. ל. לאומי-סניף 25/11/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 18
ד' 2018-2019 מובילאיי ב ה.ה הסביבה 28/11/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 מ.התחבורה בנק מרכנתיל 28/11/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים בנק דיסקונט 28/11/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 44
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה מובילאיי ב 09/12/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 38
ד' 2018-2019 מ.התחבורה משרד האוצר 09/12/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 46
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף בנק דיסקונט 09/12/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם בנק מרכנתיל 12/12/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים ה.ה הסביבה 13/12/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 33 30
ד' 2018-2019 מ.התחבורה מובילאיי ב 16/12/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 52
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים ת. אב לתחבורה 16/12/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 48
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל משרד האוצר 16/12/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 33 25
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם בנק דיסקונט 19/12/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 49
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף ה.ה הסביבה 19/12/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 31
ד' 2018-2019 מ.התחבורה רשות ההגבלים 23/12/2018 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 51
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל מובילאיי ב 23/12/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 43
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם משרד האוצר 26/12/2018 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף ת. אב לתחבורה 26/12/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 38
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט ה.ה הסביבה 26/12/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 47 31
ד' 2018-2019 משרד האוצר בנק דיסקונט 30/12/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 38
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם מ.התחבורה 30/12/2018 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 28
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה המכס ומע"מ י-ם 06/01/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 28
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה בנק דיסקונט 06/01/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 38
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים בנק מרכנתיל 09/01/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 59 56
ד' 2018-2019 מ.התחבורה ה. ל. לאומי-סניף 09/01/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 32 35
ד' 2018-2019 מובילאיי ב משרד האוצר 09/01/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 25
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים מ.התחבורה 13/01/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 28
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה ה. ל. לאומי-סניף 13/01/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 20
ד' 2018-2019 מובילאיי ב בנק מרכנתיל 13/01/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 40
ד' 2018-2019 מובילאיי ב מ.התחבורה 20/01/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה רשות ההגבלים 20/01/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 46
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה בנק דיסקונט 20/01/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 48
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם ה. ל. לאומי-סניף 23/01/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 21
ד' 2018-2019 משרד האוצר בנק מרכנתיל 23/01/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 49 42
ד' 2018-2019 משרד האוצר מ.התחבורה 27/01/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 21
ד' 2018-2019 מובילאיי ב ת. אב לתחבורה 28/01/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 28 39
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 30/01/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 48 22
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם רשות ההגבלים 30/01/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה משרד האוצר 31/01/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 37 48
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה ה. ל. לאומי-סניף 03/02/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 29
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל מ.התחבורה 03/02/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 33
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט רשות ההגבלים 03/02/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 43
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם מובילאיי ב 06/02/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 29
ד' 2018-2019 משרד האוצר ת. אב לתחבורה 06/02/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 30
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה מ.התחבורה 10/02/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל ת. אב לתחבורה 10/02/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 36
ד' 2018-2019 משרד האוצר המכס ומע"מ י-ם 13/02/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף רשות ההגבלים 13/02/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 36
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה רשות ההגבלים 17/02/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 32
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל המכס ומע"מ י-ם 17/02/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 34
ד' 2018-2019 מ.התחבורה ת. אב לתחבורה 20/02/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 24 61
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט משרד האוצר 20/02/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 46
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף מובילאיי ב 21/02/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 23 40
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים מובילאיי ב 24/02/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 31
ד' 2018-2019 מ.התחבורה המכס ומע"מ י-ם 24/02/2019 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ד' 2018-2019 בנק מרכנתיל בנק דיסקונט 27/02/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 36
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה ת. אב לתחבורה 27/02/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 51
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף משרד האוצר 27/02/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 21 31
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה מובילאיי ב 03/03/2019 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 41
ד' 2018-2019 רשות ההגבלים משרד האוצר 03/03/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 46
ד' 2018-2019 ת. אב לתחבורה המכס ומע"מ י-ם 06/03/2019 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ד' 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף בנק מרכנתיל 06/03/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 29
ד' 2018-2019 מ.התחבורה בנק דיסקונט 06/03/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 44
ד' 2018-2019 המכס ומע"מ י-ם בנק דיסקונט 10/03/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 26
ד' 2018-2019 ה.ה הסביבה בנק מרכנתיל 13/03/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 28
ד' 2018-2019 בנק דיסקונט מובילאיי ב 17/03/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 28 40


 

33

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית שע"מ+רווחה 21/10/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 42
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה סיטאדיס ישראל 24/10/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 47
ג' 2018-2019 בנק הפועלים מזרחי-טפחות 25/10/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 38 33
ג' 2018-2019 מ. המשפטים רשות האוכלוסין 25/10/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 28 46
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית בנק הפועלים 28/10/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 50
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה שע"מ+רווחה 31/10/2018 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 38
ג' 2018-2019 בנק ירושלים סיטאדיס ישראל 31/10/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 50
ג' 2018-2019 מ. המשפטים מזרחי-טפחות 01/11/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 32 39
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה בנק הפועלים 04/11/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 46
ג' 2018-2019 בנק ירושלים רשות האוכלוסין 07/11/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 34 56
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל שע"מ+רווחה 08/11/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 31 36
ג' 2018-2019 מ. המשפטים ש. ב. כללית 08/11/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 41 20
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל בנק הפועלים 11/11/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 34
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה מ. המשפטים 14/11/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 34
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין ש. ב. כללית 18/11/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 35
ג' 2018-2019 בנק ירושלים מזרחי-טפחות 21/11/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 30
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל מ. המשפטים 22/11/2018 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 41 30
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה בנק הפועלים 22/11/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 22 38
ג' 2018-2019 בנק ירושלים בנק הפועלים 25/11/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 57
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין ל. לסטטיסטיקה 28/11/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 54 35
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה מ. המשפטים 29/11/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 20 0
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות ש. ב. כללית 29/11/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 34 25
ג' 2018-2019 בנק ירושלים ש. ב. כללית 09/12/2018 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין סיטאדיס ישראל 13/12/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 32 48
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות ל. לסטטיסטיקה 13/12/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 26 50
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית ל. לסטטיסטיקה 16/12/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 46
ג' 2018-2019 בנק ירושלים מ. המשפטים 19/12/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 20
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה רשות האוכלוסין 20/12/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 37 40
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות סיטאדיס ישראל 20/12/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 32 49
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית סיטאדיס ישראל 23/12/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 30 50
ג' 2018-2019 בנק ירושלים ל. לסטטיסטיקה 26/12/2018 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 37 52
ג' 2018-2019 בנק הפועלים רשות האוכלוסין 27/12/2018 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 53 25
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות שע"מ+רווחה 27/12/2018 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 38 45
ג' 2018-2019 בנק ירושלים שע"מ+רווחה 30/12/2018 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 20
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין מזרחי-טפחות 30/12/2018 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 35 41
ג' 2018-2019 בנק הפועלים מ. המשפטים 30/12/2018 ראשון 21:30 אולם חוות הנוער 26 28
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין בנק ירושלים 06/01/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 29
ג' 2018-2019 בנק הפועלים ש. ב. כללית 06/01/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 37
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות מ. המשפטים 09/01/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 28
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה ל. לסטטיסטיקה 09/01/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 33 38
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין מ. המשפטים 13/01/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 30
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות בנק הפועלים 17/01/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 20 0
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה ש. ב. כללית 17/01/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 42 43
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין בנק הפועלים 20/01/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 40
ג' 2018-2019 בנק ירושלים מ. המשפטים 23/01/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 39 32
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל ל. לסטטיסטיקה 24/01/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 50 35
ג' 2018-2019 שע"מ+רווחה מזרחי-טפחות 24/01/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 36 30
ג' 2018-2019 רשות האוכלוסין שע"מ+רווחה 27/01/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 29
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה ש. ב. כללית 27/01/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 51 33
ג' 2018-2019 בנק ירושלים בנק הפועלים 30/01/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 27 38
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל מ. המשפטים 30/01/2019 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 28
ג' 2018-2019 מ. המשפטים בנק הפועלים 03/02/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 40
ג' 2018-2019 בנק ירושלים שע"מ+רווחה 06/02/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 29
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה מזרחי-טפחות 06/02/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 39
ג' 2018-2019 מ. המשפטים שע"מ+רווחה 10/02/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 35
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה רשות האוכלוסין 13/02/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 45 56
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל בנק הפועלים 14/02/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 37 47
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית רשות האוכלוסין 17/02/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 23 32
ג' 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה בנק ירושלים 20/02/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 0
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל מזרחי-טפחות 21/02/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 46 34
ג' 2018-2019 מ. המשפטים ל. לסטטיסטיקה 24/02/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 29 35
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית בנק ירושלים 24/02/2019 ראשון 19:30 אולם חוות הנוער 28 37
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות רשות האוכלוסין 27/02/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 40 44
ג' 2018-2019 בנק הפועלים ל. לסטטיסטיקה 03/03/2019 ראשון 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 50 37
ג' 2018-2019 מזרחי-טפחות בנק ירושלים 06/03/2019 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 46 48
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית מזרחי-טפחות 10/03/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 41 50
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל בנק ירושלים 13/03/2019 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 43 36
ג' 2018-2019 בנק הפועלים שע"מ+רווחה 14/03/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 51 32
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל ש. ב. כללית 17/03/2019 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 52 32
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל שע"מ+רווחה 19/03/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 32 31
ג' 2018-2019 ש. ב. כללית מ. המשפטים 19/03/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 17 21
ג' 2018-2019 סיטאדיס ישראל רשות האוכלוסין 24/03/2019 ראשון 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 36 38


 

32

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2018-2019 מ. רוה"מ א בנק יהב 22/10/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 32 46
ב' 2018-2019 משרד החינוך ה. ח. לביטוח 23/10/2018 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 17 35
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי מ.ר.ה 23/10/2018 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 30 56
ב' 2018-2019 מינהל יו"ש מ.א. מטה בנימין 24/10/2018 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 13 38
ב' 2018-2019 בנק לאומי מ.ר.ה 29/10/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 27 34
ב' 2018-2019 מינהל יו"ש בנק יהב 29/10/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 22 47
ב' 2018-2019 משרד החינוך מ. רוה"מ א 31/10/2018 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 26 61
ב' 2018-2019 בנק לאומי מ.א. מטה בנימין 05/11/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 34 41
ב' 2018-2019 מ.ר.ה ה. ח. לביטוח 06/11/2018 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 38 42
ב' 2018-2019 מינהל יו"ש משרד החינוך 07/11/2018 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 26 37
ב' 2018-2019 בנק לאומי ה. ח. לביטוח 12/11/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 27 36
ב' 2018-2019 מ.א. מטה בנימין בנק יהב 13/11/2018 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 53 42
ב' 2018-2019 מ.ר.ה מ. רוה"מ א 13/11/2018 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 48 17
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי מינהל יו"ש 14/11/2018 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 37 23
ב' 2018-2019 בנק לאומי בנק יהב 19/11/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 47 35
ב' 2018-2019 מ.א. מטה בנימין משרד החינוך 20/11/2018 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 59 32
ב' 2018-2019 מ.ר.ה מינהל יו"ש 20/11/2018 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2018-2019 ה. ח. לביטוח מ. רוה"מ א 21/11/2018 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 41 32
ב' 2018-2019 ה. ח. לביטוח מינהל יו"ש 25/11/2018 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 51 27
ב' 2018-2019 בנק לאומי מ. רוה"מ א 26/11/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 34 37
ב' 2018-2019 בנק יהב משרד החינוך 27/11/2018 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 39 17
ב' 2018-2019 מ.א. מטה בנימין ה. ל. לאומי 28/11/2018 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 48 32
ב' 2018-2019 בנק לאומי משרד החינוך 10/12/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 45 35
ב' 2018-2019 מ. רוה"מ א מינהל יו"ש 11/12/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 40 30
ב' 2018-2019 בנק יהב ה. ל. לאומי 12/12/2018 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 35 31
ב' 2018-2019 מ.א. מטה בנימין מ.ר.ה 12/12/2018 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 33 46
ב' 2018-2019 בנק לאומי מינהל יו"ש 17/12/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 44 17
ב' 2018-2019 משרד החינוך ה. ל. לאומי 18/12/2018 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 17 42
ב' 2018-2019 בנק יהב מ.ר.ה 19/12/2018 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 35 38
ב' 2018-2019 בנק לאומי ה. ל. לאומי 24/12/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 38 26
ב' 2018-2019 בנק יהב ה. ח. לביטוח 25/12/2018 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 22 41
ב' 2018-2019 משרד החינוך מ.ר.ה 26/12/2018 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2018-2019 מ. רוה"מ א מ.א. מטה בנימין 26/12/2018 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 57 46
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי ה. ח. לביטוח 30/12/2018 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 37 49
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי מ. רוה"מ א 01/01/2019 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 35 47
ב' 2018-2019 ה. ח. לביטוח מ.א. מטה בנימין 01/01/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 61 38
ב' 2018-2019 ה. ח. לביטוח מינהל יו"ש 06/01/2019 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 67 34
ב' 2018-2019 מ.א. מטה בנימין בנק לאומי 07/01/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 29 36
ב' 2018-2019 בנק יהב ה. ל. לאומי 09/01/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 58 35
ב' 2018-2019 מ. רוה"מ א משרד החינוך 09/01/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 49 13
ב' 2018-2019 ה. ח. לביטוח מ. רוה"מ א 13/01/2019 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 58 31
ב' 2018-2019 מ.ר.ה בנק לאומי 14/01/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 47 32
ב' 2018-2019 מ.א. מטה בנימין מינהל יו"ש 14/01/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 43 25
ב' 2018-2019 מ.ר.ה ה. ל. לאומי 20/01/2019 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 55 29
ב' 2018-2019 בנק לאומי מינהל יו"ש 21/01/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 39 19
ב' 2018-2019 מ.א. מטה בנימין מ. רוה"מ א 21/01/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2018-2019 בנק יהב ה. ח. לביטוח 23/01/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 41 43
ב' 2018-2019 מ.ר.ה מינהל יו"ש 27/01/2019 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 66 26
ב' 2018-2019 בנק לאומי מ. רוה"מ א 28/01/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 35 46
ב' 2018-2019 מ.א. מטה בנימין בנק יהב 30/01/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 35 44
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי משרד החינוך 30/01/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 20 0
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי ה. ח. לביטוח 03/02/2019 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 28 41
ב' 2018-2019 בנק לאומי בנק יהב 04/02/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 39 42
ב' 2018-2019 מינהל יו"ש מ. רוה"מ א 05/02/2019 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 0 20
ב' 2018-2019 מ.ר.ה משרד החינוך 06/02/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 56 22
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי מ.א. מטה בנימין 10/02/2019 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 41 51
ב' 2018-2019 מ.ר.ה מ. רוה"מ א 10/02/2019 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 58 40
ב' 2018-2019 מינהל יו"ש בנק יהב 13/02/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 28 48
ב' 2018-2019 משרד החינוך ה. ח. לביטוח 13/02/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 21 51
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי בנק לאומי 18/02/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 32 50
ב' 2018-2019 מ. רוה"מ א בנק יהב 20/02/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 28 36
ב' 2018-2019 משרד החינוך מ.א. מטה בנימין 20/02/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 33 56
ב' 2018-2019 ה. ח. לביטוח מ.א. מטה בנימין 24/02/2019 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 56 37
ב' 2018-2019 מינהל יו"ש ה. ל. לאומי 25/02/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 28 25
ב' 2018-2019 מ.ר.ה בנק יהב 27/02/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 38 28
ב' 2018-2019 משרד החינוך בנק לאומי 27/02/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 22 67
ב' 2018-2019 ה. ח. לביטוח בנק לאומי 03/03/2019 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 48 46
ב' 2018-2019 מ.ר.ה מ.א. מטה בנימין 03/03/2019 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 65 31
ב' 2018-2019 מ. רוה"מ א ה. ל. לאומי 04/03/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 51 23
ב' 2018-2019 משרד החינוך מינהל יו"ש 06/03/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 19 36
ב' 2018-2019 מ.ר.ה ה. ח. לביטוח 11/03/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 49 31
ב' 2018-2019 בנק יהב משרד החינוך 13/03/2019 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 72 18


 

31

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2018-2019 עובדי הכנסת עורכי הדין 21/10/2018 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 21 36
א' 2018-2019 האוניברסיטה חברת החשמל 21/10/2018 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 37 41
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית חברת בזק 22/10/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 50 34
א' 2018-2019 ל.מתווכים-שיר"ן ר. א. והגבייה 23/10/2018 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 49 30
א' 2018-2019 בנק ישראל משרד הבריאות 24/10/2018 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 41 38
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית ל.מתווכים-שיר"ן 28/10/2018 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 26 43
א' 2018-2019 עובדי הכנסת חברת בזק 28/10/2018 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 42 20
א' 2018-2019 בנק ישראל עורכי הדין 31/10/2018 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 28 37
א' 2018-2019 משרד הבריאות חברת החשמל 31/10/2018 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 30 42
א' 2018-2019 בנק ישראל חברת החשמל 04/11/2018 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 25 10
א' 2018-2019 עובדי הכנסת ל.מתווכים-שיר"ן 04/11/2018 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 31 50
א' 2018-2019 עורכי הדין חברת בזק 05/11/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 47 42
א' 2018-2019 האוניברסיטה הסוכנות היהודית 06/11/2018 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 37 43
א' 2018-2019 משרד הבריאות ר. א. והגבייה 06/11/2018 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 32 41
א' 2018-2019 עורכי הדין ל.מתווכים-שיר"ן 11/11/2018 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 38 47
א' 2018-2019 עובדי הכנסת האוניברסיטה 11/11/2018 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 41 34
א' 2018-2019 בנק ישראל חברת בזק 12/11/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 48 36
א' 2018-2019 חברת החשמל ר. א. והגבייה 13/11/2018 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 26 25
א' 2018-2019 עורכי הדין האוניברסיטה 18/11/2018 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 41 32
א' 2018-2019 חברת החשמל הסוכנות היהודית 18/11/2018 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 27 33
א' 2018-2019 חברת בזק ל.מתווכים-שיר"ן 19/11/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 33 50
א' 2018-2019 משרד הבריאות עובדי הכנסת 21/11/2018 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 36 20
א' 2018-2019 חברת בזק האוניברסיטה 26/11/2018 שני 21:30 מתנ"ס גילה 29 43
א' 2018-2019 בנק ישראל ל.מתווכים-שיר"ן 27/11/2018 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 37 30
א' 2018-2019 ר. א. והגבייה הסוכנות היהודית 27/11/2018 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 29 30
א' 2018-2019 עורכי הדין משרד הבריאות 28/11/2018 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 43 32
א' 2018-2019 חברת החשמל עובדי הכנסת 09/12/2018 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 43 27
א' 2018-2019 ר. א. והגבייה עובדי הכנסת 09/12/2018 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 54 51
א' 2018-2019 חברת בזק משרד הבריאות 10/12/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 40
א' 2018-2019 ל.מתווכים-שיר"ן האוניברסיטה 11/12/2018 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 47 31
א' 2018-2019 בנק ישראל הסוכנות היהודית 11/12/2018 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 35 25
א' 2018-2019 חברת החשמל עורכי הדין 12/12/2018 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 32 45
א' 2018-2019 בנק ישראל ר. א. והגבייה 16/12/2018 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 20 0
א' 2018-2019 בנק ישראל האוניברסיטה 16/12/2018 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 42 46
א' 2018-2019 חברת בזק חברת החשמל 17/12/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 38 44
א' 2018-2019 ר. א. והגבייה עורכי הדין 18/12/2018 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 23 33
א' 2018-2019 ל.מתווכים-שיר"ן משרד הבריאות 18/12/2018 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 60 38
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית עובדי הכנסת 19/12/2018 רביעי 20:30 מתנ"ס גילה 48 25
א' 2018-2019 בנק ישראל עובדי הכנסת 23/12/2018 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 45 39
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית עורכי הדין 23/12/2018 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 41 52
א' 2018-2019 ר. א. והגבייה חברת בזק 24/12/2018 שני 20:30 מתנ"ס גילה 41 38
א' 2018-2019 האוניברסיטה משרד הבריאות 25/12/2018 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 40 18
א' 2018-2019 ל.מתווכים-שיר"ן חברת החשמל 25/12/2018 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 32 48
א' 2018-2019 משרד הבריאות הסוכנות היהודית 30/12/2018 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 30 46
א' 2018-2019 האוניברסיטה ר. א. והגבייה 01/01/2019 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 44 49
א' 2018-2019 עורכי הדין עובדי הכנסת 06/01/2019 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 45 37
א' 2018-2019 חברת החשמל חברת בזק 07/01/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 38 26
א' 2018-2019 משרד הבריאות בנק ישראל 08/01/2019 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 40 51
א' 2018-2019 ל.מתווכים-שיר"ן הסוכנות היהודית 09/01/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 52 27
א' 2018-2019 עורכי הדין האוניברסיטה 13/01/2019 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 43 35
א' 2018-2019 בנק ישראל חברת בזק 15/01/2019 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 48 28
א' 2018-2019 ר. א. והגבייה ל.מתווכים-שיר"ן 15/01/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 32 36
א' 2018-2019 עורכי הדין ל.מתווכים-שיר"ן 20/01/2019 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 35 44
א' 2018-2019 חברת החשמל ר. א. והגבייה 22/01/2019 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 28 50
א' 2018-2019 בנק ישראל הסוכנות היהודית 22/01/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 31 24
א' 2018-2019 עובדי הכנסת האוניברסיטה 22/01/2019 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2018-2019 משרד הבריאות חברת בזק 23/01/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 50 42
א' 2018-2019 עורכי הדין חברת החשמל 27/01/2019 ראשון 20:00 מתנ"ס גילה 34 35
א' 2018-2019 חברת בזק הסוכנות היהודית 28/01/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 41 33
א' 2018-2019 בנק ישראל ר. א. והגבייה 29/01/2019 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 33 37
א' 2018-2019 עובדי הכנסת ל.מתווכים-שיר"ן 29/01/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 37 34
א' 2018-2019 משרד הבריאות האוניברסיטה 29/01/2019 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 36 53
א' 2018-2019 בנק ישראל עורכי הדין 03/02/2019 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 37 31
א' 2018-2019 חברת בזק ר. א. והגבייה 04/02/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 41 48
א' 2018-2019 משרד הבריאות הסוכנות היהודית 05/02/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 25 37
א' 2018-2019 האוניברסיטה ל.מתווכים-שיר"ן 05/02/2019 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 37 38
א' 2018-2019 עובדי הכנסת חברת החשמל 06/02/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 25 35
א' 2018-2019 חברת בזק עורכי הדין 06/02/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 31 43
א' 2018-2019 משרד הבריאות ל.מתווכים-שיר"ן 12/02/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 41 57
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית ר. א. והגבייה 12/02/2019 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 34 44
א' 2018-2019 האוניברסיטה חברת החשמל 13/02/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 32 23
א' 2018-2019 משרד הבריאות ר. א. והגבייה 19/02/2019 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 36 45
א' 2018-2019 האוניברסיטה בנק ישראל 19/02/2019 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 43 21
א' 2018-2019 ל.מתווכים-שיר"ן חברת החשמל 19/02/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 48 38
א' 2018-2019 חברת בזק עובדי הכנסת 20/02/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס גילה 46 34
א' 2018-2019 ר. א. והגבייה עורכי הדין 24/02/2019 ראשון 21:00 מתנ"ס גילה 38 34
א' 2018-2019 האוניברסיטה חברת בזק 25/02/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 45 42
א' 2018-2019 משרד הבריאות חברת החשמל 26/02/2019 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 26 30
א' 2018-2019 ל.מתווכים-שיר"ן בנק ישראל 26/02/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 35 23
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית עובדי הכנסת 26/02/2019 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 26 34
א' 2018-2019 משרד הבריאות עורכי הדין 04/03/2019 שני 20:30 מתנ"ס גילה 37 42
א' 2018-2019 ל.מתווכים-שיר"ן חברת בזק 05/03/2019 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 53 52
א' 2018-2019 חברת החשמל בנק ישראל 05/03/2019 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 35 36
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית האוניברסיטה 05/03/2019 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 24 42
א' 2018-2019 ר. א. והגבייה עובדי הכנסת 06/03/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 63 40
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית עורכי הדין 11/03/2019 שני 21:30 מתנ"ס גילה 44 46
א' 2018-2019 חברת החשמל הסוכנות היהודית 12/03/2019 שלישי 20:00 מתנ"ס גילה 28 32
א' 2018-2019 ר. א. והגבייה האוניברסיטה 12/03/2019 שלישי 21:00 מתנ"ס גילה 0 20
א' 2018-2019 משרד הבריאות עובדי הכנסת 13/03/2019 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 39 35
א' 2018-2019 עובדי הכנסת בנק ישראל 17/03/2019 ראשון 19:30 אולם חוות הנוער 0 20


 

30

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 26/10/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 32
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 02/11/2014 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 36
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית משטרת י-ם 09/11/2014 ראשון 19:30:00 מתנ"ס גילה 42 49
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 11/11/2014 שלישי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 36
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 16/11/2014 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 53
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 16/11/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 40
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 02/12/2014 שלישי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 36
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים משטרת י-ם 02/12/2014 שלישי 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 37
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 07/12/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 55
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים הדסה+ימית 28/12/2014 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 45 43
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 30/12/2014 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 41 47
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 04/01/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 50
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 11/01/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 25 36
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 11/01/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 46
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 18/01/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 41
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים משטרת י-ם 02/02/2015 שני 19:00:00 מתנ"ס רמות 46 32
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 08/02/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 50
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 15/02/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 35 38
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אינטל ירושלים 22/02/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 57 34
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 01/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 49
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם הדסה+ימית 08/03/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 63
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים אינטל ירושלים 08/03/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 45 38
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 08/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 41
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 15/03/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 43
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אינטל ירושלים 15/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 42
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 12/04/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 39
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 12/04/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 35
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 19/04/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 34
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 19/04/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 53
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 29/04/2015 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 41
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם ר. א. והגבייה 01/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 44
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 08/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 41
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 09/11/2015 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 48 52
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם משטרת י-ם 15/11/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 30
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 15/11/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 65 59
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים ר. א. והגבייה 15/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 46
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 15/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 35
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 22/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 42
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם ה.בתי המשפט 22/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 40
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה משטרת י-ם 01/12/2015 שלישי 19:30:00 היכל הספורט-מלחה 36 43
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית בית הלוחם 01/12/2015 שלישי 20:30:00 היכל הספורט-מלחה 52 41
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 20/12/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 47
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה ה.בתי המשפט 21/12/2015 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 55 61
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 27/12/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 37
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים משטרת י-ם 27/12/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 33
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 03/01/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 29
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 06/01/2016 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 58 41
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 06/01/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 39
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם הדסה+ימית 10/01/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 42
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 10/01/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 26
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 10/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 41
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים ר. א. והגבייה 17/01/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 39
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים בית הלוחם 17/01/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 38
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 17/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 43
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה הדסה+ימית 19/01/2016 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 0 20
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים הדסה+ימית 24/01/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 66 53
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 31/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 42
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 07/02/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 49
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה אינטל ירושלים 07/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 27 41
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 07/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 27
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 14/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 52 38
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה בית הלוחם 14/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 27 59
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה לשכת עורכי הדין 21/02/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 46
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים בית הלוחם 21/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 20 38
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה אמדוקס-ירושלים 28/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 42
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 28/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 49
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 02/03/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 30
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית משטרת י-ם 06/03/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 37
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 06/03/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 64 46
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 09/03/2016 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 40
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 13/03/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 43 51
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 13/03/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 49
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית ר. א. והגבייה 20/03/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 58 54
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט ר. א. והגבייה 27/03/2016 ראשון 20:30:00 מתנ"ס גילה 60 44
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית אינטל ירושלים 27/03/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 63 46
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם הדסה+ימית 03/04/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 60 64
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם ר. א. והגבייה 04/04/2016 שני 20:30:00 מתנ"ס גילה 20 0
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט אינטל ירושלים 04/04/2016 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 48 54
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 06/04/2016 רביעי 20:30:00 מתנ"ס גילה 40 50
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 10/04/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 42 62
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין ר. א. והגבייה 12/04/2016 שלישי 21:00:00 מתנ"ס גילה 20 0
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם אינטל ירושלים 12/04/2016 שלישי 19:00:00 מתנ"ס גילה 43 33
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט בית הלוחם 12/04/2016 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 55 38
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם בית הלוחם 17/04/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 55
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 17/04/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 37
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 01/05/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 58
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל משטרת י-ם 06/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 26
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם ע. ירושלים 06/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 49
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 06/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 36
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית משטרת י-ם 13/11/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 57 40
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 13/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 36
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 13/11/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 26 45
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל ה.בתי המשפט 13/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 23 44
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 20/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 36
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 20/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 29
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ע. ירושלים 20/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 43
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם בנק ישראל 20/11/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 48 38
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 27/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 37
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית בית הלוחם 27/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 55 48
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 27/11/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 42
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים משטרת י-ם 30/11/2016 רביעי 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 55
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 04/12/2016 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 37 57
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים בנק ישראל 04/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 37
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 04/12/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 41
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 04/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 26
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם בית הלוחם 11/12/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 26
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים הדסה+ימית 11/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 67
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 11/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 39
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין בנק ישראל 12/12/2016 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 43 49
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט בית הלוחם 18/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 13
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 18/12/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 62 50
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בנק ישראל 18/12/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 31
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים אמדוקס-ירושלים 18/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 54
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם ע. ירושלים 01/01/2017 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 28
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל הדסה+ימית 01/01/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 42 53
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 01/01/2017 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 49
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בית הלוחם 01/01/2017 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 39
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 08/01/2017 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 39 28
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 08/01/2017 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 32
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים הדסה+ימית 08/01/2017 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 56
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל אמדוקס-ירושלים 08/01/2017 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 44
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 15/01/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 55 50
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים בית הלוחם 23/01/2017 שני 20:30:00 מתנ"ס גילה 31 49
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 23/01/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 41 55
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בית הלוחם 31/01/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 30 44
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 31/01/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 34 32
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית בנק ישראל 05/02/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 70 66
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 06/02/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 35 58
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 07/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 38 35
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים משטרת י-ם 07/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 35 49
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 12/02/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 61 54
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים ע. ירושלים 14/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 70 33
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם ה.בתי המשפט 14/02/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 39 41
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים משטרת י-ם 14/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 27 45
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית ע. ירושלים 21/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 71 48
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל לשכת עורכי הדין 21/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 24 55
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם משטרת י-ם 21/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 29 34
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 22/02/2017 רביעי 21:15:00 מתנ"ס גילה 43 47
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 26/02/2017 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 43 49
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל ע. ירושלים 28/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 34 38
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית אינטל ירושלים 28/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 58 36
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם הדסה+ימית 06/03/2017 שני 20:00:00 מתנ"ס רמות 52 57
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 06/03/2017 שני 21:00:00 מתנ"ס רמות 54 43
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל אינטל ירושלים 07/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 34 47
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם בנק ישראל 14/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 37 24
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 15/03/2017 רביעי 20:15:00 מתנ"ס גילה 51 48
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 20/03/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 57 62
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין אינטל ירושלים 21/03/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 36 54
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל בית הלוחם 21/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 43 34
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם הדסה+ימית 26/03/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 47 58
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט בנק ישראל 26/03/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 40 33
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 27/03/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 44 29
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים אינטל ירושלים 28/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 39 42
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 02/04/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 43 47
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 02/04/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 48 46
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 04/04/2017 שלישי 19:30:00 מתנ"ס גילה 44 46
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים בנק ישראל 05/04/2017 רביעי 21:15:00 מתנ"ס גילה 44 38
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 09/04/2017 ראשון 19:15:00 מתנ"ס גילה 69 68
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם ע. ירושלים 29/10/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 39 37
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם משרד הבריאות 29/10/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 61 35
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 29/10/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 42 38
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית משרד הבריאות 05/11/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 66 36
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 05/11/2017 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 38
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 05/11/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 29
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 06/11/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 32 37
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם משטרת י-ם 12/11/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 61 46
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 12/11/2017 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 44 34
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות אמדוקס-ירושלים 12/11/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 52
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 19/11/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 60 40
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות משטרת י-ם 19/11/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 37 49
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית ע. ירושלים 26/11/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 60 30
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות ה.בתי המשפט 26/11/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 37 41
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם ה.בתי המשפט 28/11/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 29 24
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית משטרת י-ם 03/12/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 03/12/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 58
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 03/12/2017 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 31
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 10/12/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 54 52
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 10/12/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 32 43
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים בית הלוחם 10/12/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 53
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 24/12/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 49 42
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 24/12/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 48 44
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים משרד הבריאות 24/12/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 44
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית בית הלוחם 31/12/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 57 31
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין משרד הבריאות 31/12/2017 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 32
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים אמדוקס-ירושלים 31/12/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 58 67
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 14/01/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 53 41
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 14/01/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 59 58
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 14/01/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 48
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 21/01/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 62 56
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות הדסה+ימית 21/01/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 28/01/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 52 46
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים ע. ירושלים 28/01/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 58 32
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות בית הלוחם 28/01/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 39 44
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית משטרת י-ם 04/02/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות ה.בתי המשפט 04/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 17 57
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 04/02/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 48 45
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 11/02/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 63 61
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם ע. ירושלים 11/02/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 45 39
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות לשכת עורכי הדין 11/02/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 35 47
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 11/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 35 43
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 18/02/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 51
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות משטרת י-ם 18/02/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 22 44
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 18/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 31 34
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם הדסה+ימית 25/02/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות ע. ירושלים 25/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 31 41
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 04/03/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 56 37
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט בית הלוחם 04/03/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 37 42
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות אמדוקס-ירושלים 04/03/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 47 63
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם בית הלוחם 11/03/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 35 40
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 11/03/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 29 36
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים משטרת י-ם 20/03/2018 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 41 38
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 25/03/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 33 36
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים הדסה+ימית 25/03/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 35 39
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 27/03/2018 שלישי 20:30:00 מתנ"ס גילה 37 46
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 21/10/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 35 47
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית מובילאיי א 21/10/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 32 59
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 21/10/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 36 39
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם משטרת י-ם 28/10/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 17 42
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 28/10/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 26
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים מובילאיי א 28/10/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 33 21
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א ע. ירושלים 04/11/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 48 32
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 04/11/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 28 42
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 04/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 51 61
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם ה.בתי המשפט 04/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 44 61
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א לשכת עורכי הדין 11/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 38 36
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים ע. ירושלים 11/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 57 18
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית בית הלוחם 11/11/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 59 43
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים משטרת י-ם 18/11/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 36 45
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 18/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 35 56
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א בית הלוחם 18/11/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 40 36
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 18/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 40 44
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 25/11/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 30 37
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 25/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 55 52
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים בית הלוחם 25/11/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 46 45
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 25/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 59 30
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם הדסה+ימית 09/12/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 43 32
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 09/12/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 34 32
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 09/12/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 52 26
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים מובילאיי א 09/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 36 41
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם מובילאיי א 16/12/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 43 38
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 16/12/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 55 57
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים בית הלוחם 16/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 27 28
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים אמדוקס-ירושלים 16/12/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 44 56
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם ע. ירושלים 23/12/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 40 23
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים הדסה+ימית 23/12/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 59 64
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 23/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 39 46
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט מובילאיי א 23/12/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 40 33
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 30/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 33 43
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית ע. ירושלים 30/12/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 64 44
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 02/01/2019 רביעי 18:30:00 אולם ליד"ה 58 26
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם בית הלוחם 06/01/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 43
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים הדסה+ימית 06/01/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 38 56
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים אינטל ירושלים 06/01/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 39 42
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 06/01/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 55
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 13/01/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 45 36
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 13/01/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 38 41
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים משטרת י-ם 20/01/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 24 60
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים בית הלוחם 20/01/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 32 27
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 27/01/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 41 28
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א בית הלוחם 27/01/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 38 31
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 27/01/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 47 53
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים ע. ירושלים 27/01/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 36 31
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים ע. ירושלים 03/02/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 47 34
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א ה.בתי המשפט 03/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 47
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית משטרת י-ם 03/02/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 49
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 03/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 57 36
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 10/02/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 38 40
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א לשכת עורכי הדין 10/02/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 47
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 10/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 38 44
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם ע. ירושלים 10/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 43 37
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א משטרת י-ם 17/02/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 26 36
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית אינטל ירושלים 17/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 44 40
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 17/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 58 55
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 18/02/2019 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 45 38
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א ע. ירושלים 24/02/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 63 33
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם הדסה+ימית 24/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 49 53
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט אינטל ירושלים 24/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 51 46
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 10/03/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 19 36
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א אינטל ירושלים 10/03/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 46
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א הדסה+ימית 17/03/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 48 39
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 17/03/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 34 25
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם אינטל ירושלים 17/03/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 46 21
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט בית הלוחם 17/03/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 51 55
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 19/03/2019 שלישי 21:00:00 מתנ"ס גילה 50 63
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א אמדוקס-ירושלים 19/03/2019 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 53 34
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 26/03/2019 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 40 53