בחרו עמוד

כדורסל נשים – דרג א

 

71

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' נשים 2017-2018 הכנסת+סיסקו משרד הפנים 30/10/2017 שני 21:00 מתנ"ס רמות 16 23
א' נשים 2017-2018 שע"מ+מ.הכנסה ש. ב. כללית 31/10/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 5 33
א' נשים 2017-2018 משרד החינוך חברת בזק 31/10/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 27 12
א' נשים 2017-2018 בנק יהב חברת בזק 06/11/2017 שני 20:00 מתנ"ס רמות 22 18
א' נשים 2017-2018 משרד החינוך ש. ב. כללית 07/11/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 25 27
א' נשים 2017-2018 בנק יהב משרד הפנים 13/11/2017 שני 20:00 מתנ"ס רמות 8 13
א' נשים 2017-2018 חברת בזק ש. ב. כללית 14/11/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 12 30
א' נשים 2017-2018 משרד החינוך הכנסת+סיסקו 14/11/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 9 19
א' נשים 2017-2018 חברת בזק הכנסת+סיסקו 20/11/2017 שני 19:00 מתנ"ס רמות 10 26
א' נשים 2017-2018 בנק יהב ש. ב. כללית 20/11/2017 שני 20:00 מתנ"ס רמות 3 14
א' נשים 2017-2018 משרד הפנים שע"מ+מ.הכנסה 21/11/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 31 3
א' נשים 2017-2018 בנק יהב שע"מ+מ.הכנסה 27/11/2017 שני 20:00 מתנ"ס רמות 20 9
א' נשים 2017-2018 ש. ב. כללית הכנסת+סיסקו 28/11/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 23 13
א' נשים 2017-2018 משרד הפנים משרד החינוך 28/11/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 20 27
א' נשים 2017-2018 בנק יהב הכנסת+סיסקו 04/12/2017 שני 21:00 מתנ"ס רמות 0 15
א' נשים 2017-2018 שע"מ+מ.הכנסה חברת בזק 11/12/2017 שני 19:00 מתנ"ס רמות 10 14
א' נשים 2017-2018 בנק יהב משרד החינוך 11/12/2017 שני 21:00 מתנ"ס רמות 20 21
א' נשים 2017-2018 ש. ב. כללית משרד הפנים 11/12/2017 שני 20:00 מתנ"ס רמות 27 14
א' נשים 2017-2018 משרד הפנים חברת בזק 25/12/2017 שני 20:00 מתנ"ס רמות 19 15
א' נשים 2017-2018 הכנסת+סיסקו שע"מ+מ.הכנסה 27/12/2017 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 41 12
א' נשים 2017-2018 שע"מ+מ.הכנסה משרד החינוך 02/01/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 5 31
א' נשים 2017-2018 שע"מ+מ.הכנסה הכנסת+סיסקו 08/01/2018 שני 21:00 מתנ"ס רמות 9 21
א' נשים 2017-2018 משרד הפנים בנק יהב 08/01/2018 שני 20:00 מתנ"ס רמות 16 8
א' נשים 2017-2018 ש. ב. כללית משרד החינוך 09/01/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 15 0
א' נשים 2017-2018 משרד הפנים הכנסת+סיסקו 15/01/2018 שני 21:00 מתנ"ס רמות 13 21
א' נשים 2017-2018 חברת בזק בנק יהב 16/01/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 5 13
א' נשים 2017-2018 ש. ב. כללית שע"מ+מ.הכנסה 16/01/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 35 10
א' נשים 2017-2018 בנק יהב הכנסת+סיסקו 22/01/2018 שני 20:00 מתנ"ס רמות 17 18
א' נשים 2017-2018 משרד הפנים ש. ב. כללית 23/01/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 17 14
א' נשים 2017-2018 בנק יהב ש. ב. כללית 29/01/2018 שני 19:00 מתנ"ס רמות 14 17
א' נשים 2017-2018 חברת בזק הכנסת+סיסקו 29/01/2018 שני 21:00 מתנ"ס רמות 9 18
א' נשים 2017-2018 חברת בזק שע"מ+מ.הכנסה 05/02/2018 שני 19:00 מתנ"ס רמות 13 19
א' נשים 2017-2018 משרד החינוך משרד הפנים 05/02/2018 שני 20:00 מתנ"ס רמות 16 21
א' נשים 2017-2018 הכנסת+סיסקו ש. ב. כללית 06/02/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 21 13
א' נשים 2017-2018 שע"מ+מ.הכנסה משרד הפנים 12/02/2018 שני 20:00 מתנ"ס רמות 4 23
א' נשים 2017-2018 משרד החינוך בנק יהב 13/02/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 14 25
א' נשים 2017-2018 שע"מ+מ.הכנסה בנק יהב 19/02/2018 שני 20:00 מתנ"ס רמות 12 22
א' נשים 2017-2018 חברת בזק משרד הפנים 20/02/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 17 31
א' נשים 2017-2018 משרד החינוך שע"מ+מ.הכנסה 27/02/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 24 17
א' נשים 2017-2018 חברת בזק ש. ב. כללית 27/02/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 10 39
א' נשים 2017-2018 חברת בזק משרד החינוך 06/03/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 7 24
א' נשים 2017-2018 חברת בזק ש. ב. כללית 13/03/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 25 19
א' נשים 2017-2018 משרד החינוך הכנסת+סיסקו 13/03/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 20 14
א' נשים 2017-2018 הכנסת+סיסקו משרד הפנים 19/03/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 ש. ב. כללית משרד הפנים 20/03/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 הכנסת+סיסקו משרד החינוך 21/03/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 18 17
א' נשים 2017-2018 בנק יהב חברת בזק 26/03/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 הכנסת+סיסקו שע"מ+מ.הכנסה 26/03/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 משרד הפנים חברת בזק 27/03/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 בנק יהב משרד הפנים 09/04/2018 שני 20:00 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 בנק יהב ש. ב. כללית 16/04/2018 שני 20:00 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 חברת בזק הכנסת+סיסקו 16/04/2018 שני 21:00 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 משרד הפנים שע"מ+מ.הכנסה 17/04/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 בנק יהב שע"מ+מ.הכנסה 23/04/2018 שני 20:00 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 ש. ב. כללית הכנסת+סיסקו 23/04/2018 שני 21:00 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 משרד הפנים משרד החינוך 24/04/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 משרד החינוך ש. ב. כללית 29/04/2018 ראשון מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 משרד החינוך חברת בזק 30/04/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 שע"מ+מ.הכנסה ש. ב. כללית 30/04/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 בנק יהב הכנסת+סיסקו 30/04/2018 שני 20:00 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 שע"מ+מ.הכנסה משרד החינוך 01/05/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 בנק יהב משרד החינוך 14/05/2018 שני 20:00 מתנ"ס רמות 0 0
א' נשים 2017-2018 שע"מ+מ.הכנסה חברת בזק 14/05/2018 שני 21:00 מתנ"ס רמות 0 0


 

t71

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2010-2011 מעלה אדומים 16 15 1 0 0 429 214 215 31
2016-2017 משטרת ירושלים 14 13 1 0 0 513 281 232 27
2011-2012 מעלה אדומים 14 13 1 0 0 400 200 200 27
2009-2010 ה. ל. לאומי 14 13 1 0 0 428 265 163 27
2010-2011 הכנסת+סיסקו 16 10 6 0 0 297 265 32 26
2009-2010 הכנסת+סיסקו 14 11 3 0 0 403 280 123 25
2016-2017 ש. ב. כללית 14 11 3 0 0 355 241 114 25
2012-2013 ש. ב. כללית 14 11 3 0 0 306 198 108 25
2010-2011 חב דואר ישראל 16 9 7 0 0 337 301 36 25
2013-2014 ש. ב. כללית 14 11 2 1 0 311 206 105 24
2017-2018 ש. ב. כללית 13 10 3 0 0 306 169 137 23
2014-2015 משטרת ירושלים 13 10 3 0 0 296 163 133 23
2017-2018 הכנסת+סיסקו 13 10 3 0 0 261 175 86 23
2013-2014 משטרת ירושלים 14 9 5 0 0 281 232 49 23
2013-2014 הכנסת+סיסקו 14 9 5 0 0 236 199 37 23
2014-2015 ש. ב. כללית 13 10 2 1 0 250 149 101 22
2011-2012 הכנסת+סיסקו 14 8 6 0 0 281 247 34 22
2009-2010 מעלה אדומים 14 8 6 0 0 336 311 25 22
2011-2012 חב דואר ישראל 14 8 6 0 0 289 268 21 22
2016-2017 חברת בזק 14 8 6 0 0 241 272 -31 22
2017-2018 משרד הפנים 12 9 3 0 0 241 176 65 21
2016-2017 הכנסת+סיסקו 14 7 7 0 0 262 233 29 21
2012-2013 הכנסת+סיסקו 14 7 7 0 0 225 229 -4 21
2016-2017 בנק יהב 14 7 7 0 0 232 246 -14 21
2012-2013 משרד החינוך 14 6 8 0 0 224 212 12 20
2017-2018 משרד החינוך 13 7 5 1 0 255 220 35 19
2009-2010 חב דואר ישראל 14 5 9 0 0 327 362 -35 19
2012-2013 חב דואר ישראל 14 6 7 1 0 229 274 -45 19
2014-2015 הכנסת+סיסקו 13 6 6 1 0 193 213 -20 18
2014-2015 משרד החינוך 13 5 8 0 0 198 237 -39 18
2016-2017 שע"מ+מ.הכנסה 14 4 10 0 0 201 262 -61 18
2015-2016 ע. ירושלים 10 7 3 0 0 235 165 70 17
2016-2017 משרד החינוך 14 4 9 1 0 226 314 -88 17
2017-2018 בנק יהב 12 5 6 1 0 172 172 0 16
2013-2014 משרד החינוך 14 2 12 0 0 178 296 -118 16
2010-2011 ה.בתי המשפט א 17 3 12 2 0 172 346 -174 16
2015-2016 ה. ל. לאומי 10 5 5 0 0 196 166 30 15
2017-2018 חברת בזק 13 2 11 0 0 167 297 -130 15
2015-2016 ש. ב. כללית 10 5 4 1 0 187 151 36 14
2015-2016 משטרת ירושלים 10 5 4 1 0 178 180 -2 14
2013-2014 חב דואר ישראל 14 3 8 3 0 177 290 -113 14
2016-2017 בנק דיסקונט 14 2 10 2 0 173 354 -181 14
2009-2010 ה.בתי המשפט א 14 2 10 2 0 146 359 -213 14
2017-2018 שע"מ+מ.הכנסה 12 1 11 0 0 115 308 -193 13
2015-2016 משרד החינוך 10 0 10 0 0 72 276 -204 10
2014-2015 חב דואר ישראל 13 0 4 9 0 28 223 -195 4
2014-2015 הסוכנות היהודית 7 1 1 5 0 30 92 -62 3