כדורסל נשים – אלוף האלופים

 

70

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד החינוך ע. הכנסת+סיסקו 23/10/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 23/10/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 16 32
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה ש. ב. כללית 24/10/2018 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 26 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד משרד הפנים 24/10/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 28 21
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה משטרת ירושלים 24/10/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 33 26
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 31/10/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים ש. ב. כללית 31/10/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 21 10
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי משרד החינוך 31/10/2018 רביעי אולם ליד"ה 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 31/10/2018 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 36 6
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד משרד החינוך 06/11/2018 שלישי מתנ"ס רמות 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים ע. הכנסת+סיסקו 06/11/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 38 18
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה ש. ב. כללית 07/11/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 26 9
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ע. ירושלים 07/11/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית ע. הכנסת+סיסקו 13/11/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 10 12
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים משרד החינוך 13/11/2018 שלישי מתנ"ס רמות 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 14/11/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 35 24
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 14/11/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 32 31
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים ה. ל. לאומי 14/11/2018 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 31 11
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית ה. ל. לאומי 20/11/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 26 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה ע. הכנסת+סיסקו 20/11/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 40 13
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים משרד החינוך 21/11/2018 רביעי אולם ליד"ה 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים האוניברסיטה 21/11/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 16 39
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים גויינט+עו"ד 21/11/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 37 29
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית גויינט+עו"ד 27/11/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 20 31
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו ה. ל. לאומי 27/11/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 23 9
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים האוניברסיטה 28/11/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 12 32
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה משרד החינוך 28/11/2018 רביעי אולם ליד"ה 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים משטרת ירושלים 28/11/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 19 30
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו גויינט+עו"ד 11/12/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 26 31
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד החינוך האוניברסיטה 12/12/2018 רביעי אולם ליד"ה 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 12/12/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 47 19
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים משטרת ירושלים 12/12/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 24 32
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו משרד הפנים 18/12/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 12 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 19/12/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 17 34
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד החינוך משטרת ירושלים 19/12/2018 רביעי אולם ליד"ה 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 19/12/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 7 29
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד החינוך ש. ב. כללית 25/12/2018 שלישי מתנ"ס רמות 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו ע. ירושלים 25/12/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 12 35
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי משרד הפנים 25/12/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 12 28
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 26/12/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 13
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית משרד הפנים 01/01/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 14 17
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה ע. הכנסת+סיסקו 02/01/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 44 13
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים ש. ב. כללית 08/01/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 23 17
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה משרד הפנים 08/01/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים ע. הכנסת+סיסקו 15/01/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 30 16
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית ע. ירושלים 22/01/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 12 19
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 23/01/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 20 42
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים גויינט+עו"ד 23/01/2019 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 22 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ה. ל. לאומי 23/01/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 17 14
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית ה. ל. לאומי 29/01/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 16 19
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ע. הכנסת+סיסקו 29/01/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 26 7
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד ביה"ח הדסה 30/01/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 17 25
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים האוניברסיטה 30/01/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 29 27
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו ש. ב. כללית 05/02/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 24 18
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ע. ירושלים 05/02/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 29 12
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה משטרת ירושלים 06/02/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 29 14
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו ה. ל. לאומי 12/02/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 19 20
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה גויינט+עו"ד 13/02/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 48 9
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 19/02/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 10 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו משרד הפנים 26/02/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 21 18
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים ש. ב. כללית 26/02/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 0 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 27/02/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 16 35
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה משטרת ירושלים 27/02/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 30 31
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו ע. ירושלים 05/03/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 13 11
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 06/03/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 16 32
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים גויינט+עו"ד 06/03/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי משרד הפנים 06/03/2019 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 12 26
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי ש. ב. כללית 12/03/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 19 24
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ע. ירושלים 12/03/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 13/03/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה משטרת ירושלים 13/03/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 33 25
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 19/03/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית ע. הכנסת+סיסקו 19/03/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 18 20
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית משרד הפנים 26/03/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 15 23
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי ע. הכנסת+סיסקו 26/03/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 13 18
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים ביה"ח הדסה 02/04/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 27 19
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ש. ב. כללית 02/04/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 23 12


 

t70

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 האוניברסיטה 18 18 0 0 0 589 295 294 36
2010-2011 ביה"ח הדסה 16 15 1 0 0 506 340 166 31
2011-2012 ביה"ח הדסה 18 13 5 0 0 571 410 161 31
2009-2010 האוניברסיטה 16 14 2 0 0 678 319 359 30
2014-2015 האוניברסיטה 15 15 0 0 0 514 250 264 30
2017-2018 משטרת ירושלים 15 15 0 0 0 504 344 160 30
2013-2014 האוניברסיטה 15 14 1 0 0 555 285 270 29
2012-2013 האוניברסיטה 15 14 1 0 0 549 284 265 29
2016-2017 האוניברסיטה 15 14 1 0 0 382 149 233 29
2010-2011 האוניברסיטה 16 13 3 0 0 526 299 227 29
2011-2012 ה. ל. לאומי 18 10 8 0 0 494 440 54 28
2017-2018 האוניברסיטה 15 12 3 0 0 500 271 229 27
2016-2017 ביה"ח הדסה 15 12 3 0 0 384 261 123 27
2013-2014 ביה"ח הדסה 15 11 4 0 0 506 358 148 26
2012-2013 ביה"ח הדסה 15 11 4 0 0 560 422 138 26
2009-2010 ע. ירושלים 16 10 6 0 0 411 422 -11 26
2011-2012 גויינט+עו"ד 18 8 10 0 0 382 393 -11 26
2011-2012 ע. ירושלים 18 10 6 2 0 399 450 -51 26
2014-2015 ביה"ח הדסה 15 10 5 0 0 431 316 115 25
2009-2010 ביה"ח הדסה 16 9 7 0 0 467 454 13 25
2010-2011 ש. ב. כללית 16 8 7 1 0 307 337 -30 23
2015-2016 האוניברסיטה 12 10 2 0 0 406 271 135 22
2017-2018 גויינט+עו"ד 15 7 8 0 0 444 415 29 22
2017-2018 ביה"ח הדסה 15 8 6 1 0 425 398 27 22
2016-2017 גויינט+עו"ד 15 8 6 1 0 387 383 4 22
2013-2014 גויינט+עו"ד 15 7 8 0 0 408 440 -32 22
2010-2011 ע. ירושלים 16 6 10 0 0 296 383 -87 22
2010-2011 גויינט+עו"ד 16 5 11 0 0 325 368 -43 21
2012-2013 ה. ל. לאומי 15 6 9 0 0 446 497 -51 21
2012-2013 ע. ירושלים 15 7 7 1 0 376 471 -95 21
2014-2015 גויינט+עו"ד 15 6 8 1 0 369 362 7 20
2013-2014 ה. ל. לאומי 15 7 6 2 0 378 428 -50 20
2009-2010 גויינט+עו"ד 16 4 12 0 0 327 438 -111 20
2010-2011 ה. ל. לאומי 16 4 12 0 0 311 444 -133 20
2011-2012 משרד החינוך 18 1 17 0 0 205 498 -293 20
2013-2014 ע. ירושלים 15 4 11 0 0 290 477 -187 19
2010-2011 משרד החינוך 16 2 14 0 0 223 406 -183 18
2009-2010 משרד החינוך 16 2 14 0 0 274 482 -208 18
2017-2018 ה. ל. לאומי 15 3 12 0 0 291 547 -256 18
2015-2016 גויינט+עו"ד 12 4 8 0 0 304 354 -50 16
2016-2017 ה. ל. לאומי 15 4 8 3 0 219 358 -139 16
2009-2010 ש. ב. כללית 16 1 14 1 0 296 478 -182 16
2012-2013 גויינט+עו"ד 15 2 12 1 0 274 474 -200 16
2014-2015 ה. ל. לאומי 15 1 14 0 0 252 489 -237 16
2011-2012 ש. ב. כללית 18 2 12 4 0 234 496 -262 16
2018-2019 האוניברסיטה 8 7 1 0 0 271 125 146 15
2018-2019 ביה"ח הדסה 8 7 1 0 0 228 138 90 15
2018-2019 משרד הפנים 8 7 1 0 0 177 93 84 15
2018-2019 משטרת ירושלים 8 6 2 0 0 229 173 56 14
2018-2019 גויינט+עו"ד 8 6 2 0 0 208 157 51 14
2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו 8 5 3 0 0 138 154 -16 13
2014-2015 ע. ירושלים 15 2 9 4 0 211 400 -189 13
2015-2016 ביה"ח הדסה 12 0 12 0 0 227 375 -148 12
2018-2019 האוניברסיטה 6 5 1 0 0 217 115 102 11
2018-2019 משטרת ירושלים 6 5 1 0 0 149 124 25 11
2018-2019 ה. ל. לאומי 8 3 5 0 0 122 135 -13 11
2018-2019 משרד הפנים 8 4 3 1 0 131 150 -19 11
2018-2019 ש. ב. כללית 8 2 6 0 0 130 147 -17 10
2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו 8 2 6 0 0 129 222 -93 10
2018-2019 ע. ירושלים 8 3 3 2 0 150 174 -24 9
2018-2019 ש. ב. כללית 8 1 7 0 0 121 171 -50 9
2018-2019 ביה"ח הדסה 6 2 4 0 0 125 149 -24 8
2018-2019 ע. ירושלים 8 3 2 3 0 87 125 -38 8
2018-2019 ה. ל. לאומי 8 0 8 0 0 95 252 -157 8
2017-2018 ע. ירושלים 15 0 6 9 0 122 311 -189 6
2016-2017 ע. ירושלים 15 1 4 10 0 95 311 -216 6
2018-2019 גויינט+עו"ד 6 0 5 1 0 57 160 -103 5