02-6207235

כדורסל נשים – אלוף האלופים

 

70

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים נשים 2009-2010 גויינט+עו"ד ש. ב. כללית 21/10/2009 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 32 18
אלוף האלופים נשים 2009-2010 האוניברסיטה ע. ירושלים 21/10/2009 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 58 24
אלוף האלופים נשים 2009-2010 משרד החינוך מ.כלכלה+תיירות 21/10/2009 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 24 52
אלוף האלופים נשים 2009-2010 האוניברסיטה משרד החינוך 25/10/2009 ראשון 19:00 היכל הספורט-מלחה 42 6
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה ש. ב. כללית 04/11/2009 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 23 11
אלוף האלופים נשים 2009-2010 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 04/11/2009 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 12 46
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 11/11/2009 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 16 33
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ש. ב. כללית מ.כלכלה+תיירות 11/11/2009 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 15 26
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ע. ירושלים משרד החינוך 18/11/2009 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 35 30
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ש. ב. כללית האוניברסיטה 18/11/2009 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 14 37
אלוף האלופים נשים 2009-2010 גויינט+עו"ד מ.כלכלה+תיירות 25/11/2009 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 20 30
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה משרד החינוך 02/12/2009 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 27 21
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ע. ירושלים גויינט+עו"ד 02/12/2009 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 21 20
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 23/12/2009 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 24 48
אלוף האלופים נשים 2009-2010 משרד החינוך גויינט+עו"ד 23/12/2009 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 21 30
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 30/12/2009 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 25 21
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ע. ירושלים ש. ב. כללית 30/12/2009 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 22 13
אלוף האלופים נשים 2009-2010 משרד החינוך ש. ב. כללית 06/01/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 26 22
אלוף האלופים נשים 2009-2010 מ.כלכלה+תיירות ע. ירושלים 06/01/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 38 31
אלוף האלופים נשים 2009-2010 מ.כלכלה+תיירות האוניברסיטה 13/01/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 18 44
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה מ.כלכלה+תיירות 20/01/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 18 35
אלוף האלופים נשים 2009-2010 משרד החינוך מ.כלכלה+תיירות 27/01/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 17 28
אלוף האלופים נשים 2009-2010 האוניברסיטה ע. ירושלים 03/02/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 35 17
אלוף האלופים נשים 2009-2010 גויינט+עו"ד מ.כלכלה+תיירות 03/02/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 19 29
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה ש. ב. כללית 10/02/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 42 35
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 17/02/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 34 25
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ש. ב. כללית מ.כלכלה+תיירות 17/02/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 28 31
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה מ.כלכלה+תיירות 24/02/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 28 44
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ע. ירושלים משרד החינוך 24/02/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 27 12
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ש. ב. כללית האוניברסיטה 24/02/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 11 51
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה משרד החינוך 10/03/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 46 14
אלוף האלופים נשים 2009-2010 מ.כלכלה+תיירות האוניברסיטה 10/03/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 18 39
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ע. ירושלים גויינט+עו"ד 10/03/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 29 19
אלוף האלופים נשים 2009-2010 גויינט+עו"ד ש. ב. כללית 17/03/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 23 20
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 07/04/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 26 20
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ע. ירושלים ש. ב. כללית 07/04/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 19 18
אלוף האלופים נשים 2009-2010 משרד החינוך ש. ב. כללית 14/04/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 20 0
אלוף האלופים נשים 2009-2010 מ.כלכלה+תיירות ע. ירושלים 14/04/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 34 23
אלוף האלופים נשים 2009-2010 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 21/04/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 38 26
אלוף האלופים נשים 2009-2010 משרד החינוך גויינט+עו"ד 21/04/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 21 28
אלוף האלופים נשים 2009-2010 האוניברסיטה משרד החינוך 28/04/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 38 7
אלוף האלופים נשים 2009-2010 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 05/05/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 22 42
אלוף האלופים נשים 2010-2011 האוניברסיטה ש. ב. כללית 20/10/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 37 19
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 20/10/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 20 14
אלוף האלופים נשים 2010-2011 משרד החינוך מ.כלכלה+תיירות 20/10/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 24 22
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה ש. ב. כללית 03/11/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 25 22
אלוף האלופים נשים 2010-2011 גויינט+עו"ד משרד החינוך 03/11/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 23 20
אלוף האלופים נשים 2010-2011 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 03/11/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 38 17
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 10/11/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 26 28
אלוף האלופים נשים 2010-2011 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 10/11/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 19 34
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ע. ירושלים משרד החינוך 17/11/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 23 6
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ש. ב. כללית ה. ל. לאומי 17/11/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 15 18
אלוף האלופים נשים 2010-2011 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 24/11/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 17 25
אלוף האלופים נשים 2010-2011 האוניברסיטה מ.כלכלה+תיירות 24/11/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 29 17
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ה. ל. לאומי משרד החינוך 24/11/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 19 17
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה משרד החינוך 15/12/2010 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 30 15
אלוף האלופים נשים 2010-2011 מ.כלכלה+תיירות ה. ל. לאומי 15/12/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 24 16
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ע. ירושלים האוניברסיטה 15/12/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 21 39
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ש. ב. כללית גויינט+עו"ד 15/12/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 24 19
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה מ.כלכלה+תיירות 22/12/2010 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 47 11
אלוף האלופים נשים 2010-2011 משרד החינוך האוניברסיטה 29/12/2010 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 7 37
אלוף האלופים נשים 2010-2011 מ.כלכלה+תיירות גויינט+עו"ד 29/12/2010 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 22 18
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 05/01/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 40 38
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 05/01/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 27 24
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ע. ירושלים ש. ב. כללית 05/01/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 14 24
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 12/01/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 21 18
אלוף האלופים נשים 2010-2011 משרד החינוך ש. ב. כללית 12/01/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 13 26
אלוף האלופים נשים 2010-2011 מ.כלכלה+תיירות ע. ירושלים 12/01/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 17 31
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ש. ב. כללית מ.כלכלה+תיירות 19/01/2011 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 4 23
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 19/01/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 37 24
אלוף האלופים נשים 2010-2011 האוניברסיטה ש. ב. כללית 26/01/2011 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 26/01/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 18 22
אלוף האלופים נשים 2010-2011 משרד החינוך מ.כלכלה+תיירות 26/01/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 8 13
אלוף האלופים נשים 2010-2011 האוניברסיטה מ.כלכלה+תיירות 02/02/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 37 8
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה ש. ב. כללית 09/02/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 25 20
אלוף האלופים נשים 2010-2011 גויינט+עו"ד משרד החינוך 09/02/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 11 8
אלוף האלופים נשים 2010-2011 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 09/02/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 33 22
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה מ.כלכלה+תיירות 23/02/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 34 22
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ע. ירושלים משרד החינוך 23/02/2011 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 21 9
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ש. ב. כללית ה. ל. לאומי 23/02/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 19 16
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה משרד החינוך 02/03/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 35 9
אלוף האלופים נשים 2010-2011 מ.כלכלה+תיירות ה. ל. לאומי 02/03/2011 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 28 23
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ע. ירושלים האוניברסיטה 02/03/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 17 35
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ש. ב. כללית גויינט+עו"ד 02/03/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 25 20
אלוף האלופים נשים 2010-2011 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 09/03/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 20 34
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 09/03/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 22 18
אלוף האלופים נשים 2010-2011 משרד החינוך האוניברסיטה 16/03/2011 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 13 30
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 23/03/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 31 30
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 23/03/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 15 25
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ע. ירושלים ש. ב. כללית 23/03/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 20 22
אלוף האלופים נשים 2010-2011 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 28/03/2011 שני 19:00 מתנ"ס רמות 28 9
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 30/03/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 29 20
אלוף האלופים נשים 2010-2011 משרד החינוך ש. ב. כללית 30/03/2011 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 12 27
אלוף האלופים נשים 2010-2011 מ.כלכלה+תיירות ע. ירושלים 30/03/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 22 15
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 06/04/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 37 12
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ש. ב. כללית מ.כלכלה+תיירות 06/04/2011 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 22 17
אלוף האלופים נשים 2010-2011 ה. ל. לאומי משרד החינוך 13/04/2011 רביעי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 20 28
אלוף האלופים נשים 2011-2012 האוניברסיטה ש. ב. כללית 02/11/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 35 11
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 02/11/2011 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 21 34
אלוף האלופים נשים 2011-2012 משרד החינוך מ.כלכלה+תיירות 02/11/2011 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 5 24
אלוף האלופים נשים 2011-2012 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 09/11/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 7 28
אלוף האלופים נשים 2011-2012 האוניברסיטה מ.כלכלה+תיירות 09/11/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 36 23
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ה. ל. לאומי משרד החינוך 09/11/2011 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 15 10
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 23/11/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 33 9
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ש. ב. כללית מ.כלכלה+תיירות 23/11/2011 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 23 20
אלוף האלופים נשים 2011-2012 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 23/11/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 10 36
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה מ.כלכלה+תיירות 30/11/2011 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 22 24
אלוף האלופים נשים 2011-2012 מ.כלכלה+תיירות ה. ל. לאומי 07/12/2011 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 22 32
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ע. ירושלים האוניברסיטה 07/12/2011 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 20 53
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ש. ב. כללית גויינט+עו"ד 07/12/2011 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 7 27
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 14/12/2011 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 51 26
אלוף האלופים נשים 2011-2012 משרד החינוך האוניברסיטה 14/12/2011 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 7 24
אלוף האלופים נשים 2011-2012 מ.כלכלה+תיירות גויינט+עו"ד 14/12/2011 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 18 26
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 04/01/2012 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 27 44
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 04/01/2012 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 23 18
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ע. ירושלים ש. ב. כללית 04/01/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 26 17
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 11/01/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 23 12
אלוף האלופים נשים 2011-2012 משרד החינוך ש. ב. כללית 11/01/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2011-2012 מ.כלכלה+תיירות ע. ירושלים 11/01/2012 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 30 31
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה ש. ב. כללית 18/01/2012 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 41 23
אלוף האלופים נשים 2011-2012 גויינט+עו"ד משרד החינוך 18/01/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 24 5
אלוף האלופים נשים 2011-2012 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 18/01/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 40 30
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה משרד החינוך 23/01/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 31 11
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ע. ירושלים משרד החינוך 25/01/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 34 15
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ש. ב. כללית ה. ל. לאומי 25/01/2012 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 14 39
אלוף האלופים נשים 2011-2012 האוניברסיטה ש. ב. כללית 01/02/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 01/02/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 23 30
אלוף האלופים נשים 2011-2012 משרד החינוך מ.כלכלה+תיירות 01/02/2012 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 16 31
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה ש. ב. כללית 15/02/2012 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 30 12
אלוף האלופים נשים 2011-2012 גויינט+עו"ד משרד החינוך 15/02/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 37 7
אלוף האלופים נשים 2011-2012 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 15/02/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 32 18
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 22/02/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 35 29
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ש. ב. כללית מ.כלכלה+תיירות 22/02/2012 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 19 28
אלוף האלופים נשים 2011-2012 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 22/02/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 17 24
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה מ.כלכלה+תיירות 29/02/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 29 9
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ע. ירושלים משרד החינוך 29/02/2012 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 28 17
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה משרד החינוך 07/03/2012 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 30 14
אלוף האלופים נשים 2011-2012 מ.כלכלה+תיירות ה. ל. לאומי 07/03/2012 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 18 26
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ע. ירושלים האוניברסיטה 07/03/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 23 40
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ש. ב. כללית גויינט+עו"ד 07/03/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 19 42
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 14/03/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 27 15
אלוף האלופים נשים 2011-2012 משרד החינוך האוניברסיטה 14/03/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 19 34
אלוף האלופים נשים 2011-2012 מ.כלכלה+תיירות גויינט+עו"ד 14/03/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 19 34
אלוף האלופים נשים 2011-2012 משרד החינוך ש. ב. כללית 18/03/2012 ראשון 19:00 היכל הספורט-מלחה 8 16
אלוף האלופים נשים 2011-2012 מ.כלכלה+תיירות ע. ירושלים 18/03/2012 ראשון 18:00 היכל הספורט-מלחה 14 28
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 21/03/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 25 38
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 21/03/2012 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 26 12
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ע. ירושלים ש. ב. כללית 21/03/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 24 20
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 26/03/2012 שני 21:00 היכל הספורט-מלחה 34 24
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ש. ב. כללית ה. ל. לאומי 16/04/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 14 39
אלוף האלופים נשים 2011-2012 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 02/05/2012 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 0
אלוף האלופים נשים 2011-2012 האוניברסיטה מ.כלכלה+תיירות 02/05/2012 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 0
אלוף האלופים נשים 2011-2012 ה. ל. לאומי משרד החינוך 02/05/2012 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 38 7
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה מעלה אדומים 24/10/2012 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 48 31
אלוף האלופים נשים 2012-2013 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 24/10/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 21 38
אלוף האלופים נשים 2012-2013 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 24/10/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 49 28
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 31/10/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 42 25
אלוף האלופים נשים 2012-2013 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 31/10/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 27 33
אלוף האלופים נשים 2012-2013 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 31/10/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 12 38
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 07/11/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 28 18
אלוף האלופים נשים 2012-2013 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 07/11/2012 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 30 18
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ע. ירושלים האוניברסיטה 07/11/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 24 51
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 11/11/2012 ראשון 21:00 היכל הספורט-מלחה 24 42
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 11/11/2012 ראשון 20:00 היכל הספורט-מלחה 29 16
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 18/11/2012 ראשון 21:00 היכל הספורט-מלחה 27 34
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 18/11/2012 ראשון 19:00 היכל הספורט-מלחה 31 15
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ע. ירושלים מעלה אדומים 20/11/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 37 34
אלוף האלופים נשים 2012-2013 האוניברסיטה מעלה אדומים 28/11/2012 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 42 13
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ע. ירושלים גויינט+עו"ד 02/12/2012 ראשון 20:00 היכל הספורט-מלחה 33 21
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי האוניברסיטה 02/12/2012 ראשון 21:00 היכל הספורט-מלחה 32 46
אלוף האלופים נשים 2012-2013 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 19/12/2012 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 26 11
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ע. ירושלים ה. ל. לאומי 19/12/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 28 24
אלוף האלופים נשים 2012-2013 מעלה אדומים האוניברסיטה 26/12/2012 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 31 30
אלוף האלופים נשים 2012-2013 גויינט+עו"ד ה. ל. לאומי 26/12/2012 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 41 40
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 31/12/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 46 19
אלוף האלופים נשים 2012-2013 האוניברסיטה ע. ירושלים 02/01/2013 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2012-2013 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 02/01/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 36 30
אלוף האלופים נשים 2012-2013 גויינט+עו"ד ביה"ח הדסה 02/01/2013 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 21 39
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי ביה"ח הדסה 14/01/2013 שני 19:00 מתנ"ס רמות 27 60
אלוף האלופים נשים 2012-2013 מעלה אדומים ע. ירושלים 16/01/2013 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 23 31
אלוף האלופים נשים 2012-2013 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 23/01/2013 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 17 28
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה מעלה אדומים 23/01/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 32 28
אלוף האלופים נשים 2012-2013 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 23/01/2013 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 34 22
אלוף האלופים נשים 2012-2013 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 30/01/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 28 31
אלוף האלופים נשים 2012-2013 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 30/01/2013 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 0 15
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ע. ירושלים האוניברסיטה 06/02/2013 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 16 37
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 06/02/2013 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 38 31
אלוף האלופים נשים 2012-2013 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 06/02/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 23 17
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 12/02/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 34 24
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 13/02/2013 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 23 36
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ע. ירושלים מעלה אדומים 13/02/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 28 25
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 27/02/2013 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 41 15
אלוף האלופים נשים 2012-2013 האוניברסיטה מעלה אדומים 27/02/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 43 27
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 27/02/2013 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 36 27
אלוף האלופים נשים 2012-2013 מעלה אדומים ביה"ח הדסה 06/03/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 30 38
אלוף האלופים נשים 2012-2013 האוניברסיטה גויינט+עו"ד 06/03/2013 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 33 6
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 13/03/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 48 27
אלוף האלופים נשים 2012-2013 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 03/04/2013 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 26 38
אלוף האלופים נשים 2013-2014 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 16/10/2013 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 37 17
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 23/10/2013 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 45 21
אלוף האלופים נשים 2013-2014 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 23/10/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 24 32
אלוף האלופים נשים 2013-2014 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 23/10/2013 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 16 43
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 29/10/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 35 20
אלוף האלופים נשים 2013-2014 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 30/10/2013 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 18 42
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ע. ירושלים האוניברסיטה 30/10/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 18 40
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 05/11/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס גילה 42 20
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 06/11/2013 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 18 28
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ע. ירושלים מעלה אדומים 06/11/2013 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 27 16
אלוף האלופים נשים 2013-2014 האוניברסיטה מעלה אדומים 13/11/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 39 21
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 13/11/2013 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 29 26
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 13/11/2013 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 23 36
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה מעלה אדומים 18/11/2013 שני 19:00 מתנ"ס רמות 42 23
אלוף האלופים נשים 2013-2014 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 20/11/2013 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 32 8
אלוף האלופים נשים 2013-2014 מעלה אדומים ביה"ח הדסה 11/12/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 15 33
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ע. ירושלים גויינט+עו"ד 11/12/2013 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 17 20
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי האוניברסיטה 11/12/2013 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ע. ירושלים ה. ל. לאומי 18/12/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
אלוף האלופים נשים 2013-2014 גויינט+עו"ד ה. ל. לאומי 25/12/2013 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 33 22
אלוף האלופים נשים 2013-2014 מעלה אדומים האוניברסיטה 25/12/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 15 42
אלוף האלופים נשים 2013-2014 האוניברסיטה ע. ירושלים 01/01/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 42 9
אלוף האלופים נשים 2013-2014 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 01/01/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 18 31
אלוף האלופים נשים 2013-2014 גויינט+עו"ד ביה"ח הדסה 01/01/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 35 31
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי ביה"ח הדסה 08/01/2014 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 36 33
אלוף האלופים נשים 2013-2014 מעלה אדומים ע. ירושלים 08/01/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 23 35
אלוף האלופים נשים 2013-2014 האוניברסיטה גויינט+עו"ד 08/01/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 29 25
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 15/01/2014 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 53 30
אלוף האלופים נשים 2013-2014 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 29/01/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 32 41
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה מעלה אדומים 05/02/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 38 17
אלוף האלופים נשים 2013-2014 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 05/02/2014 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 59 31
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 19/02/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 34 8
אלוף האלופים נשים 2013-2014 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 19/02/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 29 31
אלוף האלופים נשים 2013-2014 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 26/02/2014 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 26 49
אלוף האלופים נשים 2013-2014 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 05/03/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס גילה 39 14
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ע. ירושלים האוניברסיטה 12/03/2014 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 34
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 19/03/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 30 21
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ע. ירושלים מעלה אדומים 26/03/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 16 41
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 26/03/2014 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 35 19
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 02/04/2014 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 30 27
אלוף האלופים נשים 2013-2014 האוניברסיטה מעלה אדומים 02/04/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 39 22
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 09/04/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 25 24
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 09/04/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 42 17
אלוף האלופים נשים 2013-2014 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 23/04/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 32 16
אלוף האלופים נשים 2013-2014 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 23/04/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 25 35
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה מעלה אדומים 29/10/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 13 23
אלוף האלופים נשים 2014-2015 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 29/10/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 32 26
אלוף האלופים נשים 2014-2015 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 29/10/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 37 18
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 05/11/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 36 8
אלוף האלופים נשים 2014-2015 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 05/11/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 31 23
אלוף האלופים נשים 2014-2015 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 05/11/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 20 30
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 12/11/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 40 14
אלוף האלופים נשים 2014-2015 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 12/11/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 28 23
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ע. ירושלים האוניברסיטה 12/11/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 0 15
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 19/11/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 23 29
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 19/11/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 16 36
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ע. ירושלים מעלה אדומים 19/11/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 19 45
אלוף האלופים נשים 2014-2015 האוניברסיטה מעלה אדומים 26/11/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 32 26
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 26/11/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 21 18
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 26/11/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 12 27
אלוף האלופים נשים 2014-2015 מעלה אדומים ביה"ח הדסה 03/12/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 29 23
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ע. ירושלים גויינט+עו"ד 03/12/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 21 23
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי האוניברסיטה 03/12/2014 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 8 41
אלוף האלופים נשים 2014-2015 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 10/12/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 26 22
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 10/12/2014 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 25 38
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ע. ירושלים ה. ל. לאומי 10/12/2014 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 15
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 31/12/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 32 16
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי ביה"ח הדסה 14/01/2015 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 16 41
אלוף האלופים נשים 2014-2015 מעלה אדומים ע. ירושלים 14/01/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2014-2015 האוניברסיטה גויינט+עו"ד 14/01/2015 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 32 25
אלוף האלופים נשים 2014-2015 האוניברסיטה ע. ירושלים 21/01/2015 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2014-2015 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 21/01/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 32 27
אלוף האלופים נשים 2014-2015 גויינט+עו"ד ביה"ח הדסה 21/01/2015 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 23 27
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה מעלה אדומים 11/02/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 45 31
אלוף האלופים נשים 2014-2015 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 11/02/2015 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 28 24
אלוף האלופים נשים 2014-2015 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 11/02/2015 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 42 8
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 18/02/2015 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 31 15
אלוף האלופים נשים 2014-2015 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 18/02/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 31 29
אלוף האלופים נשים 2014-2015 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 18/02/2015 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 20 31
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ע. ירושלים האוניברסיטה 25/02/2015 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 9 47
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 11/03/2015 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 20 41
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 11/03/2015 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 16 53
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ע. ירושלים מעלה אדומים 11/03/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 29 39
אלוף האלופים נשים 2014-2015 האוניברסיטה מעלה אדומים 18/03/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 37 20
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 18/03/2015 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 18/03/2015 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2014-2015 גויינט+עו"ד ה. ל. לאומי 25/03/2015 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 22 20
אלוף האלופים נשים 2014-2015 מעלה אדומים האוניברסיטה 25/03/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 28 47
אלוף האלופים נשים 2014-2015 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 30/03/2015 שני 19:00 מתנ"ס רמות 39 15
אלוף האלופים נשים 2014-2015 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 29/04/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 29 24
אלוף האלופים נשים 2015-2016 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 11/11/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 27 13
אלוף האלופים נשים 2015-2016 האוניברסיטה מעלה אדומים 18/11/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 31 33
אלוף האלופים נשים 2015-2016 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 18/11/2015 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 15 30
אלוף האלופים נשים 2015-2016 האוניברסיטה גויינט+עו"ד 25/11/2015 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 33 18
אלוף האלופים נשים 2015-2016 מעלה אדומים ביה"ח הדסה 25/11/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 35 28
אלוף האלופים נשים 2015-2016 גויינט+עו"ד ביה"ח הדסה 16/12/2015 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 22 21
אלוף האלופים נשים 2015-2016 מעלה אדומים האוניברסיטה 16/12/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 24 21
אלוף האלופים נשים 2015-2016 ביה"ח הדסה מעלה אדומים 23/12/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 21 39
אלוף האלופים נשים 2015-2016 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 23/12/2015 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 22 39
אלוף האלופים נשים 2015-2016 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 30/12/2015 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 25 37
אלוף האלופים נשים 2015-2016 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 30/12/2015 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 19 39
אלוף האלופים נשים 2015-2016 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 06/01/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 22 34
אלוף האלופים נשים 2015-2016 האוניברסיטה מעלה אדומים 06/01/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 40 19
אלוף האלופים נשים 2015-2016 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 13/01/2016 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 19 39
אלוף האלופים נשים 2015-2016 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 20/01/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 12 32
אלוף האלופים נשים 2015-2016 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 20/01/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 38 27
אלוף האלופים נשים 2015-2016 ביה"ח הדסה מעלה אדומים 27/01/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 22 31
אלוף האלופים נשים 2015-2016 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 03/02/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 29 21
אלוף האלופים נשים 2015-2016 מעלה אדומים ביה"ח הדסה 17/02/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 26 13
אלוף האלופים נשים 2015-2016 האוניברסיטה גויינט+עו"ד 17/02/2016 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 44 41
אלוף האלופים נשים 2015-2016 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 24/02/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 32 30
אלוף האלופים נשים 2015-2016 מעלה אדומים האוניברסיטה 02/03/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 21 24
אלוף האלופים נשים 2015-2016 גויינט+עו"ד ביה"ח הדסה 09/03/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 21 17
אלוף האלופים נשים 2015-2016 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 16/03/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 18 27
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה מעלה אדומים 09/11/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 19 14
אלוף האלופים נשים 2016-2017 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 09/11/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 34 29
אלוף האלופים נשים 2016-2017 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 09/11/2016 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 16/11/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2016-2017 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 16/11/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 29 30
אלוף האלופים נשים 2016-2017 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 16/11/2016 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 14 43
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ע. ירושלים האוניברסיטה 23/11/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 0 15
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 23/11/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 24 12
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 30/11/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 22 32
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ע. ירושלים מעלה אדומים 30/11/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 12 32
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 30/11/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 24 38
אלוף האלופים נשים 2016-2017 האוניברסיטה מעלה אדומים 07/12/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 35 26
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 07/12/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 33 26
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 07/12/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 13 23
אלוף האלופים נשים 2016-2017 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 14/12/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 21 28
אלוף האלופים נשים 2016-2017 מעלה אדומים ביה"ח הדסה 21/12/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 28 27
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ע. ירושלים גויינט+עו"ד 21/12/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 6 38
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי האוניברסיטה 21/12/2016 רביעי 21:00 היכל הספורט-מלחה 0 15
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ע. ירושלים ה. ל. לאומי 04/01/2017 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 0 15
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 11/01/2017 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
אלוף האלופים נשים 2016-2017 מעלה אדומים האוניברסיטה 11/01/2017 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 22 26
אלוף האלופים נשים 2016-2017 גויינט+עו"ד ה. ל. לאומי 11/01/2017 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 32 20
אלוף האלופים נשים 2016-2017 האוניברסיטה ע. ירושלים 18/01/2017 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2016-2017 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 18/01/2017 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 36 5
אלוף האלופים נשים 2016-2017 גויינט+עו"ד ביה"ח הדסה 18/01/2017 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 34 40
אלוף האלופים נשים 2016-2017 האוניברסיטה גויינט+עו"ד 25/01/2017 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2016-2017 מעלה אדומים ע. ירושלים 25/01/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 44 25
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי ביה"ח הדסה 25/01/2017 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 12 36
אלוף האלופים נשים 2016-2017 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 08/02/2017 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 18 37
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 08/02/2017 רביעי 21:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 29
אלוף האלופים נשים 2016-2017 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 21/02/2017 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 15 0
אלוף האלופים נשים 2016-2017 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 22/02/2017 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה מעלה אדומים 22/02/2017 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 33 18
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 28/02/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 15 0
אלוף האלופים נשים 2016-2017 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 01/03/2017 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 16 46
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ע. ירושלים האוניברסיטה 07/03/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 15
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 07/03/2017 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 37 19
אלוף האלופים נשים 2016-2017 מעלה אדומים גויינט+עו"ד 08/03/2017 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 23 34
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 13/03/2017 שני 18:00 מתנ"ס רמות 15 0
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ע. ירושלים מעלה אדומים 15/03/2017 רביעי 19:00 אולם ליד"ה 0 15
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 15/03/2017 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 22 19
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 15/03/2017 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 33 23
אלוף האלופים נשים 2016-2017 האוניברסיטה מעלה אדומים 22/03/2017 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 47 13
אלוף האלופים נשים 2016-2017 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 22/03/2017 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 32 18
אלוף האלופים נשים 2016-2017 מעלה אדומים ה. ל. לאומי 29/03/2017 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 35 21


 

t70

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 האוניברסיטה 18 18 0 0 0 589 295 294 36
2010-2011 ביה"ח הדסה 16 15 1 0 0 506 340 166 31
2011-2012 ביה"ח הדסה 18 13 5 0 0 571 410 161 31
2009-2010 האוניברסיטה 16 14 2 0 0 678 319 359 30
2014-2015 האוניברסיטה 15 15 0 0 0 514 250 264 30
2013-2014 האוניברסיטה 15 14 1 0 0 555 285 270 29
2012-2013 האוניברסיטה 15 14 1 0 0 549 284 265 29
2016-2017 האוניברסיטה 15 14 1 0 0 382 149 233 29
2010-2011 האוניברסיטה 16 13 3 0 0 526 299 227 29
2009-2010 מ.כלכלה+תיירות 16 12 4 0 0 512 410 102 28
2011-2012 ה. ל. לאומי 18 10 8 0 0 494 440 54 28
2016-2017 ביה"ח הדסה 15 12 3 0 0 384 261 123 27
2013-2014 ביה"ח הדסה 15 11 4 0 0 506 358 148 26
2012-2013 ביה"ח הדסה 15 11 4 0 0 560 422 138 26
2014-2015 מעלה אדומים 15 11 4 0 0 433 393 40 26
2011-2012 גויינט+עו"ד 18 8 10 0 0 382 393 -11 26
2009-2010 ע. ירושלים 16 10 6 0 0 411 422 -11 26
2011-2012 ע. ירושלים 18 10 6 2 0 399 450 -51 26
2014-2015 ביה"ח הדסה 15 10 5 0 0 431 316 115 25
2009-2010 ביה"ח הדסה 16 9 7 0 0 467 454 13 25
2010-2011 ש. ב. כללית 16 8 7 1 0 307 337 -30 23
2015-2016 האוניברסיטה 12 10 2 0 0 406 271 135 22
2015-2016 מעלה אדומים 12 10 2 0 0 354 291 63 22
2016-2017 גויינט+עו"ד 15 8 6 1 0 387 383 4 22
2013-2014 גויינט+עו"ד 15 7 8 0 0 408 440 -32 22
2010-2011 ע. ירושלים 16 6 10 0 0 296 383 -87 22
2016-2017 מעלה אדומים 15 6 9 0 0 374 379 -5 21
2010-2011 גויינט+עו"ד 16 5 11 0 0 325 368 -43 21
2012-2013 ה. ל. לאומי 15 6 9 0 0 446 497 -51 21
2011-2012 מ.כלכלה+תיירות 18 4 13 1 0 380 470 -90 21
2012-2013 ע. ירושלים 15 7 7 1 0 376 471 -95 21
2010-2011 מ.כלכלה+תיירות 16 6 9 1 0 285 395 -110 21
2014-2015 גויינט+עו"ד 15 6 8 1 0 369 362 7 20
2013-2014 ה. ל. לאומי 15 7 6 2 0 378 428 -50 20
2012-2013 מעלה אדומים 15 5 10 0 0 412 469 -57 20
2009-2010 גויינט+עו"ד 16 4 12 0 0 327 438 -111 20
2010-2011 ה. ל. לאומי 16 4 12 0 0 311 444 -133 20
2011-2012 משרד החינוך 18 1 17 0 0 205 498 -293 20
2013-2014 ע. ירושלים 15 4 11 0 0 290 477 -187 19
2010-2011 משרד החינוך 16 2 14 0 0 223 406 -183 18
2009-2010 משרד החינוך 16 2 14 0 0 274 482 -208 18
2013-2014 מעלה אדומים 15 2 13 0 0 353 502 -149 17
2015-2016 גויינט+עו"ד 12 4 8 0 0 304 354 -50 16
2016-2017 ה. ל. לאומי 15 4 8 3 0 219 358 -139 16
2009-2010 ש. ב. כללית 16 1 14 1 0 296 478 -182 16
2012-2013 גויינט+עו"ד 15 2 12 1 0 274 474 -200 16
2014-2015 ה. ל. לאומי 15 1 14 0 0 252 489 -237 16
2011-2012 ש. ב. כללית 18 2 12 4 0 234 496 -262 16
2014-2015 ע. ירושלים 15 2 9 4 0 211 400 -189 13
2015-2016 ביה"ח הדסה 12 0 12 0 0 227 375 -148 12
2016-2017 ע. ירושלים 15 1 4 10 0 95 311 -216 6