כדורסל נשים – דרג ב

 

72

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' נשים 2019-2020 בנק דיסקונט משרד הבריאות 05/11/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 26 11
ב' נשים 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף חברת בזק 06/11/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 16 13
ב' נשים 2019-2020 בנק יהב מובילאיי 07/11/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 15 37
ב' נשים 2019-2020 בנק ישראל בזק NGN 07/11/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 13 23
ב' נשים 2019-2020 מובילאיי משרד הבריאות 12/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 57 4
ב' נשים 2019-2020 בנק ישראל חברת בזק 13/11/2019 רביעי 18:45 אולם ליד"ה 19 6
ב' נשים 2019-2020 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 14/11/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 44 16
ב' נשים 2019-2020 בנק יהב בזק NGN 14/11/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 39 7
ב' נשים 2019-2020 בזק NGN חברת בזק 19/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 18 20
ב' נשים 2019-2020 בנק ישראל בנק דיסקונט 21/11/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 24 31
ב' נשים 2019-2020 מובילאיי ה. ל. לאומי-סניף 21/11/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 57 4
ב' נשים 2019-2020 בנק יהב חברת בזק 26/11/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 20 22
ב' נשים 2019-2020 מובילאיי בנק ישראל 27/11/2019 רביעי 17:45 אולם ליד"ה 41 11
ב' נשים 2019-2020 משרד הבריאות ה. ל. לאומי-סניף 28/11/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 26 22
ב' נשים 2019-2020 בזק NGN בנק דיסקונט 28/11/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 24 25
ב' נשים 2019-2020 חברת בזק בנק דיסקונט 03/12/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 25 32
ב' נשים 2019-2020 בזק NGN מובילאיי 04/12/2019 רביעי 17:45 אולם ליד"ה 6 38
ב' נשים 2019-2020 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 05/12/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 30 18
ב' נשים 2019-2020 משרד הבריאות בנק ישראל 05/12/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 14 31
ב' נשים 2019-2020 חברת בזק מובילאיי 11/12/2019 רביעי 18:45 אולם ליד"ה 9 36
ב' נשים 2019-2020 בנק יהב בנק דיסקונט 12/12/2019 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 24 12
ב' נשים 2019-2020 משרד הבריאות בזק NGN 12/12/2019 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 25 18
ב' נשים 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף בזק NGN 17/12/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 17 14
ב' נשים 2019-2020 בנק יהב בנק ישראל 17/12/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 11 15
ב' נשים 2019-2020 בנק דיסקונט מובילאיי 19/12/2019 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 0 15
ב' נשים 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף בנק ישראל 02/01/2020 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 14 23
ב' נשים 2019-2020 בנק יהב משרד הבריאות 07/01/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 25 5
ב' נשים 2019-2020 חברת בזק משרד הבריאות 14/01/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 18 20
ב' נשים 2019-2020 בנק יהב בנק דיסקונט 28/01/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 25 21
ב' נשים 2019-2020 משרד הבריאות חברת בזק 28/01/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 14 15
ב' נשים 2019-2020 בזק NGN ה. ל. לאומי-סניף 30/01/2020 חמישי 19:00 אולם חוות הנוער 10 17
ב' נשים 2019-2020 מובילאיי בנק ישראל 30/01/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 38 20
ב' נשים 2019-2020 מובילאיי בנק דיסקונט 04/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 36 15
ב' נשים 2019-2020 בנק ישראל ה. ל. לאומי-סניף 04/02/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 25 4
ב' נשים 2019-2020 בזק NGN משרד הבריאות 06/02/2020 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 9 13
ב' נשים 2019-2020 בנק יהב חברת בזק 06/02/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 19 18
ב' נשים 2019-2020 בנק ישראל משרד הבריאות 11/02/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 32 18
ב' נשים 2019-2020 בנק דיסקונט חברת בזק 11/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 35 25
ב' נשים 2019-2020 בנק יהב בזק NGN 13/02/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 30 3
ב' נשים 2019-2020 מובילאיי חברת בזק 18/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 38 17
ב' נשים 2019-2020 בנק דיסקונט בזק NGN 18/02/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 31 18
ב' נשים 2019-2020 בנק ישראל בנק יהב 19/02/2020 רביעי 18:45 אולם ליד"ה 33 8
ב' נשים 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף משרד הבריאות 20/02/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 16 6
ב' נשים 2019-2020 מובילאיי משרד הבריאות 25/02/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2019-2020 חברת בזק בזק NGN 25/02/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 23 16
ב' נשים 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף בנק יהב 27/02/2020 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 7 22
ב' נשים 2019-2020 בנק דיסקונט בנק ישראל 27/02/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 23 43
ב' נשים 2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף בנק דיסקונט 05/03/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 15 33
ב' נשים 2019-2020 משרד הבריאות בנק דיסקונט 02/06/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2019-2020 מובילאיי בנק יהב 02/06/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2019-2020 בזק NGN בנק ישראל 02/06/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2019-2020 חברת בזק בנק ישראל 04/06/2020 חמישי 17:00 אולם חוות הנוער 0 0
ב' נשים 2019-2020 מובילאיי ה. ל. לאומי-סניף 04/06/2020 חמישי 18:00 אולם חוות הנוער 0 0
ב' נשים 2019-2020 חברת בזק ה. ל. לאומי-סניף 09/06/2020 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2019-2020 משרד הבריאות בנק יהב 09/06/2020 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2019-2020 מובילאיי בזק NGN 09/06/2020 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 0 0


 

t72

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 שע"מ+מ.הכנסה 16 16 0 0 0 424 181 243 32
2009-2010 בנק יהב 18 14 4 0 0 403 269 134 32
2009-2010 שע"מ+מ.הכנסה 18 13 5 0 0 413 308 105 31
2012-2013 משרד האוצר 16 14 2 0 0 461 200 261 30
2012-2013 משטרת ירושלים 16 14 2 0 0 429 257 172 30
2018-2019 בנק יהב 16 14 2 0 0 341 194 147 30
2013-2014 שע"מ+מ.הכנסה 16 13 3 0 0 347 157 190 29
2013-2014 בנק יהב 16 13 3 0 0 326 189 137 29
2015-2016 בנק יהב 16 13 3 0 0 305 171 134 29
2013-2014 חברת בזק 16 13 3 0 0 328 210 118 29
2012-2013 בנק יהב 16 13 3 0 0 344 230 114 29
2015-2016 שע"מ+מ.הכנסה 16 12 4 0 0 360 190 170 28
2018-2019 בנק דיסקונט 16 12 4 0 0 401 258 143 28
2015-2016 כנסת+סינמדיה 16 12 4 0 0 293 180 113 28
2009-2010 בנק ירושלים 18 10 8 0 0 366 325 41 28
2010-2011 בנק יהב 14 13 1 0 0 274 180 94 27
2018-2019 חברת בזק 16 11 5 0 0 325 285 40 27
2009-2010 משרד האוצר 18 10 6 2 0 398 312 86 26
2012-2013 שע"מ+מ.הכנסה 16 10 6 0 0 318 252 66 26
2015-2016 חברת בזק 16 10 6 0 0 294 229 65 26
2011-2012 בנק יהב 16 10 6 0 0 245 192 53 26
2011-2012 משטרת ירושלים 16 10 6 0 0 296 253 43 26
2018-2019 מובילאיי 16 11 3 2 0 390 235 155 25
2011-2012 חברת בזק 16 8 8 0 0 298 266 32 24
2012-2013 בנק דיסקונט 16 9 6 1 0 296 281 15 24
2011-2012 בנק ירושלים 16 9 6 1 0 228 242 -14 24
2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה 16 8 8 0 0 286 304 -18 24
2014-2015 בנק יהב 12 11 1 0 0 241 109 132 23
2016-2017 משרד הפנים 12 11 1 0 0 239 116 123 23
2010-2011 בנק ירושלים 14 9 5 0 0 246 211 35 23
2013-2014 בנק דיסקונט 16 9 5 2 0 260 270 -10 23
2019-2020 מובילאיי 11 11 0 0 0 408 101 307 22
2010-2011 שע"מ+מ.הכנסה 14 8 6 0 0 280 206 74 22
2011-2012 משרד האוצר 16 7 8 1 0 227 257 -30 22
2015-2016 בנק דיסקונט 16 7 8 1 0 247 288 -41 22
2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף 16 6 10 0 0 204 245 -41 22
2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף 18 4 14 0 0 279 391 -112 22
2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף 16 6 9 1 0 189 271 -82 21
2015-2016 מובילאיי 16 5 11 0 0 170 273 -103 21
2009-2010 חברת בזק 18 3 15 0 0 267 518 -251 21
2014-2015 שע"מ+מ.הכנסה 12 8 4 0 0 236 166 70 20
2019-2020 בנק יהב 12 8 4 0 0 268 198 70 20
2019-2020 בנק ישראל 12 8 4 0 0 289 231 58 20
2019-2020 בנק דיסקונט 13 8 4 1 0 328 301 27 20
2014-2015 חברת בזק 12 8 4 0 0 234 212 22 20
2018-2019 בנק ישראל 16 6 8 2 0 265 316 -51 20
2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף 16 5 10 1 0 192 290 -98 20
2017-2018 בנק דיסקונט 11 8 3 0 0 258 154 104 19
2016-2017 משרד הבריאות 12 7 5 0 0 130 109 21 19
2010-2011 משרד האוצר 14 6 7 1 0 243 236 7 19
2016-2017 בזק NGN 12 7 5 0 0 142 157 -15 19
2013-2014 בנק ירושלים 16 5 9 2 0 205 244 -39 19
2015-2016 משרד האוצר 16 6 7 3 0 194 235 -41 19
2018-2019 משרד הבריאות 16 3 13 0 0 185 290 -105 19
2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף 16 4 11 1 0 152 268 -116 19
2012-2013 בנק ירושלים 16 4 11 1 0 212 331 -119 19
2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף 16 4 11 1 0 166 292 -126 19
2011-2012 ה.בתי המשפט א 16 4 11 1 0 147 286 -139 19
2013-2014 משרד האוצר 16 6 6 4 0 226 273 -47 18
2012-2013 חברת בזק 16 2 14 0 0 206 407 -201 18
2017-2018 מובילאיי 11 7 3 1 0 214 162 52 17
2017-2018 משרד הבריאות 11 6 5 0 0 138 186 -48 17
2018-2019 בזק NGN 16 1 15 0 0 170 399 -229 17
2017-2018 בזק NGN 11 5 6 0 0 169 155 14 16
2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף 12 5 6 1 0 143 141 2 16
2016-2017 בנק ישראל 12 5 6 1 0 149 149 0 16
2014-2015 משרד האוצר 12 6 4 2 0 187 204 -17 16
2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף 11 6 4 1 0 134 152 -18 16
2019-2020 חברת בזק 12 4 8 0 0 211 283 -72 16
2019-2020 ה. ל. לאומי-סניף 12 4 8 0 0 166 303 -137 16
2019-2020 משרד הבריאות 12 4 7 1 0 156 284 -128 15
2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף 14 1 13 0 0 112 296 -184 15
2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף 12 3 8 1 0 115 174 -59 14
2014-2015 בנק ירושלים 12 3 8 1 0 149 210 -61 14
2014-2015 בנק דיסקונט 12 3 8 1 0 135 222 -87 14
2016-2017 מובילאיי 12 3 7 2 0 87 171 -84 13
2017-2018 בנק ישראל 11 2 9 0 0 142 231 -89 13
2019-2020 בזק NGN 12 1 11 0 0 166 291 -125 13