02-6207235

כדורסל נשים – דרג ב

 

72

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' נשים 2009-2010 שע"מ+ל.מ.ס בנק ירושלים 25/10/2009 ראשון 19:00 היכל הספורט-פסגת זאב 17 9
ב' נשים 2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+ל.מ.ס 27/12/2009 ראשון 18:10 היכל הספורט-פסגת זאב 10 27
ב' נשים 2010-2011 בנק ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 13/10/2010 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 13 9
ב' נשים 2010-2011 שע"מ+ל.מ.ס בנק ירושלים 20/10/2010 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 18
ב' נשים 2010-2011 בנק יהב בנק ירושלים 08/11/2010 שני 19:00 מתנ"ס רמות 17 14
ב' נשים 2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+ל.מ.ס 10/11/2010 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 6 27
ב' נשים 2010-2011 בנק ירושלים משרד האוצר 17/11/2010 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 19 16
ב' נשים 2010-2011 בנק יהב משרד האוצר 24/11/2010 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 21 11
ב' נשים 2010-2011 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 22/12/2010 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 27 7
ב' נשים 2010-2011 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 22/12/2010 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 21 12
ב' נשים 2010-2011 שע"מ+ל.מ.ס בנק ירושלים 18/01/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 10 25
ב' נשים 2010-2011 בנק יהב בנק ירושלים 07/02/2011 שני 20:00 מתנ"ס רמות 22 19
ב' נשים 2010-2011 בנק ירושלים משרד האוצר 16/02/2011 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ב' נשים 2010-2011 בנק יהב משרד האוצר 23/02/2011 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 19 9
ב' נשים 2010-2011 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 02/03/2011 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 25 7
ב' נשים 2010-2011 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 02/03/2011 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 20 9
ב' נשים 2010-2011 משרד האוצר שע"מ+ל.מ.ס 16/03/2011 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 10 18
ב' נשים 2011-2012 שע"מ+ל.מ.ס חברת בזק 01/11/2011 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 29 20
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב משטרת ירושלים 07/11/2011 שני 19:00 מתנ"ס רמות 6 14
ב' נשים 2011-2012 משרד האוצר ה.בתי המשפט 09/11/2011 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 13 15
ב' נשים 2011-2012 בנק ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 09/11/2011 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 9 8
ב' נשים 2011-2012 שע"מ+ל.מ.ס בנק ירושלים 15/11/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 27 9
ב' נשים 2011-2012 משטרת ירושלים ה.בתי המשפט 16/11/2011 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 9
ב' נשים 2011-2012 משטרת ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 22/11/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 24 14
ב' נשים 2011-2012 משרד האוצר שע"מ+ל.מ.ס 23/11/2011 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 12 26
ב' נשים 2011-2012 ה.בתי המשפט ה. ל. לאומי-סניף 27/11/2011 ראשון 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 0
ב' נשים 2011-2012 משטרת ירושלים שע"מ+ל.מ.ס 29/11/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 12 21
ב' נשים 2011-2012 חברת בזק בנק ירושלים 30/11/2011 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 10 27
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 05/12/2011 שני 20:00 מתנ"ס רמות 12 13
ב' נשים 2011-2012 ה.בתי המשפט שע"מ+ל.מ.ס 06/12/2011 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 6 41
ב' נשים 2011-2012 חברת בזק משרד האוצר 07/12/2011 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 18 19
ב' נשים 2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+ל.מ.ס 13/12/2011 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 6 25
ב' נשים 2011-2012 חברת בזק משטרת ירושלים 13/12/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 24 36
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב בנק ירושלים 14/12/2011 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 4
ב' נשים 2011-2012 ה.בתי המשפט חברת בזק 02/01/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 7 31
ב' נשים 2011-2012 בנק ירושלים משרד האוצר 04/01/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 8 18
ב' נשים 2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף חברת בזק 09/01/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 14 19
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב משרד האוצר 11/01/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 18 9
ב' נשים 2011-2012 בנק ירושלים משטרת ירושלים 11/01/2012 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב חברת בזק 16/01/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 13 18
ב' נשים 2011-2012 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 16/01/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 13 20
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 16/01/2012 שני 21:00 מתנ"ס רמות 13 19
ב' נשים 2011-2012 משרד האוצר משטרת ירושלים 18/01/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 7 14
ב' נשים 2011-2012 בנק ירושלים ה.בתי המשפט 18/01/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 6 12
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב ה.בתי המשפט 25/01/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 7
ב' נשים 2011-2012 בנק ירושלים ה.בתי המשפט 31/01/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 22 4
ב' נשים 2011-2012 שע"מ+ל.מ.ס חברת בזק 01/02/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 21 19
ב' נשים 2011-2012 משרד האוצר משטרת ירושלים 01/02/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 20 17
ב' נשים 2011-2012 בנק ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 07/02/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 23 14
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב חברת בזק 13/02/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 13 11
ב' נשים 2011-2012 שע"מ+ל.מ.ס בנק ירושלים 14/02/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 33 10
ב' נשים 2011-2012 משטרת ירושלים ה.בתי המשפט 15/02/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 27 9
ב' נשים 2011-2012 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 15/02/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 22 6
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב ה.בתי המשפט 20/02/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 21 9
ב' נשים 2011-2012 משרד האוצר שע"מ+ל.מ.ס 22/02/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 10 18
ב' נשים 2011-2012 משטרת ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 22/02/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 27 12
ב' נשים 2011-2012 משטרת ירושלים שע"מ+ל.מ.ס 28/02/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 4 34
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 07/03/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 16 6
ב' נשים 2011-2012 משרד האוצר ה.בתי המשפט 14/03/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 20 6
ב' נשים 2011-2012 חברת בזק משטרת ירושלים 18/03/2012 ראשון 20:00 היכל הספורט-מלחה 20 9
ב' נשים 2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+ל.מ.ס 19/03/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 12 27
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב בנק ירושלים 21/03/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 19 9
ב' נשים 2011-2012 בנק ירושלים משרד האוצר 28/03/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 23 6
ב' נשים 2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף חברת בזק 01/04/2012 ראשון 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 4 23
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב משטרת ירושלים 16/04/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 24 13
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב משרד האוצר 17/04/2012 שלישי 21:00 מתנ"ס רמות 23 19
ב' נשים 2011-2012 חברת בזק בנק ירושלים 23/04/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 18 23
ב' נשים 2011-2012 ה.בתי המשפט שע"מ+ל.מ.ס 23/04/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 8 20
ב' נשים 2011-2012 ה.בתי המשפט ה. ל. לאומי-סניף 30/04/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 12 18
ב' נשים 2011-2012 חברת בזק משרד האוצר 30/04/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2011-2012 בנק ירושלים משטרת ירושלים 30/04/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 20 18
ב' נשים 2011-2012 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 02/05/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 16 18
ב' נשים 2011-2012 ה.בתי המשפט חברת בזק 02/05/2012 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 9 12
ב' נשים 2012-2013 בנק ירושלים בנק דיסקונט 22/10/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 14 15
ב' נשים 2012-2013 שע"מ+ל.מ.ס חברת בזק 23/10/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 28 13
ב' נשים 2012-2013 בנק ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 30/10/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 17 8
ב' נשים 2012-2013 בנק יהב משטרת ירושלים 31/10/2012 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 11 20
ב' נשים 2012-2013 משרד האוצר בנק דיסקונט 31/10/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 25 15
ב' נשים 2012-2013 בנק יהב חברת בזק 05/11/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 19 16
ב' נשים 2012-2013 משטרת ירושלים בנק דיסקונט 06/11/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 31 15
ב' נשים 2012-2013 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 07/11/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 20 9
ב' נשים 2012-2013 בנק יהב בנק דיסקונט 13/11/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 21 24
ב' נשים 2012-2013 משטרת ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 14/11/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 26 10
ב' נשים 2012-2013 משרד האוצר שע"מ+ל.מ.ס 14/11/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 16 8
ב' נשים 2012-2013 משטרת ירושלים שע"מ+ל.מ.ס 19/11/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 22 17
ב' נשים 2012-2013 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 20/11/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 19 6
ב' נשים 2012-2013 חברת בזק בנק ירושלים 20/11/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 21 19
ב' נשים 2012-2013 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 26/11/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2012-2013 בנק דיסקונט שע"מ+ל.מ.ס 27/11/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 24 28
ב' נשים 2012-2013 בנק יהב בנק ירושלים 03/12/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 18 11
ב' נשים 2012-2013 חברת בזק משטרת ירושלים 04/12/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 17 32
ב' נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+ל.מ.ס 05/12/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 7 16
ב' נשים 2012-2013 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 17/12/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 28 16
ב' נשים 2012-2013 בנק דיסקונט חברת בזק 18/12/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 36 19
ב' נשים 2012-2013 בנק ירושלים משרד האוצר 18/12/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 7 43
ב' נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף חברת בזק 24/12/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 7 2
ב' נשים 2012-2013 בנק ירושלים משטרת ירושלים 25/12/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 7 35
ב' נשים 2012-2013 בנק יהב משרד האוצר 26/12/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 20 34
ב' נשים 2012-2013 משרד האוצר משטרת ירושלים 02/01/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 20 22
ב' נשים 2012-2013 שע"מ+ל.מ.ס בנק ירושלים 07/01/2013 שני 18:00 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2012-2013 חברת בזק משרד האוצר 08/01/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 12 32
ב' נשים 2012-2013 חברת בזק בנק יהב 15/01/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 5 29
ב' נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+ל.מ.ס 15/01/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 5 27
ב' נשים 2012-2013 בנק ירושלים בנק דיסקונט 16/01/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 14 26
ב' נשים 2012-2013 משטרת ירושלים בנק יהב 21/01/2013 שני 20:00 מתנ"ס רמות 18 23
ב' נשים 2012-2013 חברת בזק שע"מ+ל.מ.ס 21/01/2013 שני 18:00 מתנ"ס רמות 14 44
ב' נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף בנק ירושלים 23/01/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 10 21
ב' נשים 2012-2013 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 29/01/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 20 19
ב' נשים 2012-2013 משטרת ירושלים משרד האוצר 30/01/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 11 26
ב' נשים 2012-2013 בנק יהב בנק ירושלים 04/02/2013 שני 19:00 מתנ"ס רמות 14 8
ב' נשים 2012-2013 משטרת ירושלים שע"מ+ל.מ.ס 05/02/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 29 14
ב' נשים 2012-2013 משרד האוצר בנק דיסקונט 06/02/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 25 18
ב' נשים 2012-2013 משטרת ירושלים בנק דיסקונט 13/02/2013 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 22 18
ב' נשים 2012-2013 משטרת ירושלים בנק ירושלים 20/02/2013 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 41 18
ב' נשים 2012-2013 משרד האוצר חברת בזק 20/02/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 45 6
ב' נשים 2012-2013 משרד האוצר בנק יהב 27/02/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 9 19
ב' נשים 2012-2013 בנק דיסקונט חברת בזק 27/02/2013 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 12 11
ב' נשים 2012-2013 בנק דיסקונט בנק יהב 06/03/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 25
ב' נשים 2012-2013 בנק ירושלים משרד האוצר 13/03/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 31
ב' נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף בנק יהב 13/03/2013 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 6 18
ב' נשים 2012-2013 בנק דיסקונט שע"מ+ל.מ.ס 13/03/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ב' נשים 2012-2013 משטרת ירושלים חברת בזק 03/04/2013 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 40 13
ב' נשים 2012-2013 שע"מ+ל.מ.ס בנק ירושלים 03/04/2013 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 15
ב' נשים 2012-2013 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 03/04/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 38 10
ב' נשים 2012-2013 שע"מ+ל.מ.ס משרד האוצר 10/04/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 12 29
ב' נשים 2012-2013 חברת בזק בנק ירושלים 10/04/2013 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 11 23
ב' נשים 2012-2013 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 10/04/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 14 11
ב' נשים 2012-2013 משטרת ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 17/04/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 33 27
ב' נשים 2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף חברת בזק 22/04/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 19 13
ב' נשים 2013-2014 בנק יהב חברת בזק 21/10/2013 שני 19:00 אורט נביאים 15 19
ב' נשים 2013-2014 שע"מ+ל.מ.ס ה. ל. לאומי-סניף 22/10/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 41 22
ב' נשים 2013-2014 שע"מ+ל.מ.ס בנק דיסקונט 30/10/2013 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 30 16
ב' נשים 2013-2014 משרד האוצר בנק ירושלים 30/10/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 22 8
ב' נשים 2013-2014 חברת בזק בנק ירושלים 05/11/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 11 10
ב' נשים 2013-2014 משרד האוצר שע"מ+ל.מ.ס 06/11/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 19 18
ב' נשים 2013-2014 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 11/11/2013 שני 18:00 מתנ"ס רמות 19 18
ב' נשים 2013-2014 חברת בזק שע"מ+ל.מ.ס 12/11/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 9 15
ב' נשים 2013-2014 בנק יהב בנק ירושלים 20/11/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ב' נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף בנק דיסקונט 20/11/2013 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 13 15
ב' נשים 2013-2014 בנק יהב בנק דיסקונט 25/11/2013 שני 20:00 אורט נביאים 19 32
ב' נשים 2013-2014 בנק ירושלים שע"מ+ל.מ.ס 25/11/2013 שני 19:00 אורט נביאים 16 30
ב' נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף משרד האוצר 09/12/2013 שני 19:00 אורט נביאים 15 0
ב' נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף חברת בזק 10/12/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 14 29
ב' נשים 2013-2014 בנק דיסקונט בנק ירושלים 11/12/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 14
ב' נשים 2013-2014 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 11/12/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 20 10
ב' נשים 2013-2014 בנק יהב משרד האוצר 18/12/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ב' נשים 2013-2014 בנק ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 24/12/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2013-2014 בנק דיסקונט משרד האוצר 01/01/2014 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 31 28
ב' נשים 2013-2014 משרד האוצר חברת בזק 07/01/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 11 15
ב' נשים 2013-2014 בנק דיסקונט חברת בזק 15/01/2014 רביעי אולם בי"ס פולינסקי 22 26
ב' נשים 2013-2014 חברת בזק בנק יהב 21/01/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 9 16
ב' נשים 2013-2014 בנק ירושלים בנק דיסקונט 22/01/2014 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 9 11
ב' נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+ל.מ.ס 22/01/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 8 27
ב' נשים 2013-2014 חברת בזק שע"מ+ל.מ.ס 28/01/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 18 13
ב' נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף בנק ירושלים 29/01/2014 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 11 21
ב' נשים 2013-2014 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 05/02/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 14 22
ב' נשים 2013-2014 משרד האוצר בנק דיסקונט 12/02/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 26 16
ב' נשים 2013-2014 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 19/02/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ב' נשים 2013-2014 שע"מ+ל.מ.ס בנק ירושלים 19/02/2014 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 13 3
ב' נשים 2013-2014 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 26/02/2014 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 10 13
ב' נשים 2013-2014 משרד האוצר בנק יהב 05/03/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 13 20
ב' נשים 2013-2014 בנק דיסקונט חברת בזק 05/03/2014 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ב' נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף חברת בזק 11/03/2014 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 18 27
ב' נשים 2013-2014 שע"מ+ל.מ.ס משרד האוצר 11/03/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2013-2014 בנק דיסקונט בנק יהב 11/03/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 6 28
ב' נשים 2013-2014 משרד האוצר חברת בזק 18/03/2014 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 20 30
ב' נשים 2013-2014 בנק ירושלים משרד האוצר 18/03/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 21 14
ב' נשים 2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף בנק יהב 19/03/2014 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 5 19
ב' נשים 2013-2014 בנק דיסקונט שע"מ+ל.מ.ס 19/03/2014 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ב' נשים 2013-2014 בנק יהב בנק ירושלים 26/03/2014 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 21 17
ב' נשים 2013-2014 חברת בזק בנק ירושלים 01/04/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 15 10
ב' נשים 2014-2015 בנק יהב חברת בזק 27/10/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 26 8
ב' נשים 2014-2015 שע"מ+ל.מ.ס ה. ל. לאומי-סניף 28/10/2014 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 24 12
ב' נשים 2014-2015 בנק דיסקונט בנק ירושלים 29/10/2014 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 11 13
ב' נשים 2014-2015 חברת בזק ה. ל. לאומי-סניף 03/11/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 18 8
ב' נשים 2014-2015 משרד האוצר בנק ירושלים 04/11/2014 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 20 19
ב' נשים 2014-2015 שע"מ+ל.מ.ס בנק דיסקונט 05/11/2014 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 33 10
ב' נשים 2014-2015 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 10/11/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 15 9
ב' נשים 2014-2015 חברת בזק בנק דיסקונט 12/11/2014 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 26 11
ב' נשים 2014-2015 משרד האוצר שע"מ+ל.מ.ס 12/11/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 20
ב' נשים 2014-2015 בנק יהב בנק ירושלים 17/11/2014 שני 20:00 מתנ"ס רמות 13 9
ב' נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף בנק דיסקונט 19/11/2014 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ב' נשים 2014-2015 חברת בזק משרד האוצר 19/11/2014 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 25 28
ב' נשים 2014-2015 בנק יהב בנק דיסקונט 25/11/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 30 4
ב' נשים 2014-2015 בנק ירושלים שע"מ+ל.מ.ס 25/11/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 10 15
ב' נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף משרד האוצר 26/11/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ב' נשים 2014-2015 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 01/12/2014 שני 20:00 מתנ"ס רמות 15 11
ב' נשים 2014-2015 בנק ירושלים חברת בזק 01/12/2014 שני 18:00 מתנ"ס רמות 11 14
ב' נשים 2014-2015 בנק דיסקונט משרד האוצר 03/12/2014 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 24
ב' נשים 2014-2015 בנק ירושלים ה. ל. לאומי-סניף 08/12/2014 שני 18:00 מתנ"ס רמות 17 6
ב' נשים 2014-2015 שע"מ+ל.מ.ס חברת בזק 08/12/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 13 22
ב' נשים 2014-2015 בנק יהב משרד האוצר 10/12/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ב' נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף בנק יהב 12/01/2015 שני 19:00 מתנ"ס רמות 2 26
ב' נשים 2014-2015 בנק ירושלים משרד האוצר 14/01/2015 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 10 30
ב' נשים 2014-2015 בנק דיסקונט שע"מ+ל.מ.ס 14/01/2015 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 8 25
ב' נשים 2014-2015 חברת בזק בנק יהב 20/01/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 20 19
ב' נשים 2014-2015 בנק ירושלים בנק דיסקונט 20/01/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+ל.מ.ס 21/01/2015 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 10 27
ב' נשים 2014-2015 חברת בזק משרד האוצר 28/01/2015 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 26
ב' נשים 2014-2015 בנק יהב בנק ירושלים 02/02/2015 שני 20:00 מתנ"ס רמות 23 18
ב' נשים 2014-2015 חברת בזק שע"מ+ל.מ.ס 04/02/2015 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 14 24
ב' נשים 2014-2015 שע"מ+ל.מ.ס בנק ירושלים 10/02/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 25 11
ב' נשים 2014-2015 חברת בזק בנק דיסקונט 11/02/2015 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 26 18
ב' נשים 2014-2015 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 11/02/2015 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ב' נשים 2014-2015 חברת בזק בנק ירושלים 17/02/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 29 14
ב' נשים 2014-2015 משרד האוצר בנק יהב 18/02/2015 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 12 22
ב' נשים 2014-2015 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 18/02/2015 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ב' נשים 2014-2015 שע"מ+ל.מ.ס משרד האוצר 24/02/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 9 19
ב' נשים 2014-2015 בנק דיסקונט בנק יהב 25/02/2015 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 6 19
ב' נשים 2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף בנק ירושלים 09/03/2015 שני 18:00 מתנ"ס רמות 9 17
ב' נשים 2014-2015 חברת בזק ה. ל. לאומי-סניף 10/03/2015 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 15 14
ב' נשים 2014-2015 משרד האוצר בנק דיסקונט 11/03/2015 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 11 20
ב' נשים 2014-2015 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 18/03/2015 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 18 10
ב' נשים 2015-2016 שע"מ+ל.מ.ס חברת בזק 04/11/2015 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 30 38
ב' נשים 2015-2016 משרד האוצר מובילאיי 04/11/2015 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 17 19
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב מובילאיי 09/11/2015 שני 19:00 מתנ"ס רמות 17 12
ב' נשים 2015-2016 הכנסת+סיסקו ה. ל. לאומי-סניף 09/11/2015 שני 18:00 מתנ"ס רמות 10 3
ב' נשים 2015-2016 משרד האוצר חברת בזק 11/11/2015 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 13 24
ב' נשים 2015-2016 שע"מ+ל.מ.ס בנק דיסקונט 11/11/2015 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 15 0
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב מ.רוה"מ 16/11/2015 שני 20:00 מתנ"ס רמות 21 6
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי חברת בזק 16/11/2015 שני 19:00 מתנ"ס רמות 10 12
ב' נשים 2015-2016 הכנסת+סיסקו שע"מ+ל.מ.ס 17/11/2015 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 12 14
ב' נשים 2015-2016 משרד האוצר בנק דיסקונט 18/11/2015 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 17 15
ב' נשים 2015-2016 מ.רוה"מ ה. ל. לאומי-סניף 25/11/2015 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 15 24
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי בנק דיסקונט 25/11/2015 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 20 17
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב חברת בזק 25/11/2015 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 20 16
ב' נשים 2015-2016 מ.רוה"מ שע"מ+ל.מ.ס 30/11/2015 שני 18:00 מתנ"ס רמות 8 41
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 01/12/2015 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 16 7
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי הכנסת+סיסקו 02/12/2015 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 4 24
ב' נשים 2015-2016 חברת בזק בנק דיסקונט 02/12/2015 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 21 22
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב בנק דיסקונט 15/12/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 17 12
ב' נשים 2015-2016 חברת בזק הכנסת+סיסקו 15/12/2015 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 28 15
ב' נשים 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+ל.מ.ס 16/12/2015 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 10 29
ב' נשים 2015-2016 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 23/12/2015 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 12 18
ב' נשים 2015-2016 הכנסת+סיסקו מ.רוה"מ 23/12/2015 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 25 13
ב' נשים 2015-2016 בנק דיסקונט הכנסת+סיסקו 29/12/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 20 19
ב' נשים 2015-2016 מ.רוה"מ מובילאיי 30/12/2015 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 13 4
ב' נשים 2015-2016 חברת בזק מ.רוה"מ 04/01/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב הכנסת+סיסקו 04/01/2016 שני 20:00 מתנ"ס רמות 13 14
ב' נשים 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף מובילאיי 05/01/2016 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 18 8
ב' נשים 2015-2016 שע"מ+ל.מ.ס משרד האוצר 05/01/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2015-2016 שע"מ+ל.מ.ס מובילאיי 12/01/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 35 12
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב משרד האוצר 13/01/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 14 16
ב' נשים 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף חברת בזק 13/01/2016 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 12 23
ב' נשים 2015-2016 משרד האוצר הכנסת+סיסקו 19/01/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 5 18
ב' נשים 2015-2016 בנק דיסקונט מ.רוה"מ 20/01/2016 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 22 9
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב שע"מ+ל.מ.ס 20/01/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 22 7
ב' נשים 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף משרד האוצר 27/01/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 3 16
ב' נשים 2015-2016 מ.רוה"מ משרד האוצר 03/02/2016 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 10
ב' נשים 2015-2016 חברת בזק משרד האוצר 08/02/2016 שני 18:00 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2015-2016 מ.רוה"מ בנק יהב 08/02/2016 שני 20:00 מתנ"ס רמות 9 21
ב' נשים 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף הכנסת+סיסקו 10/02/2016 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 9 21
ב' נשים 2015-2016 בנק דיסקונט שע"מ+ל.מ.ס 10/02/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 6 18
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי בנק יהב 15/02/2016 שני 20:00 מתנ"ס רמות 2 18
ב' נשים 2015-2016 מ.רוה"מ הכנסת+סיסקו 16/02/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 10 22
ב' נשים 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף בנק דיסקונט 16/02/2016 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 10 24
ב' נשים 2015-2016 חברת בזק שע"מ+ל.מ.ס 17/02/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 17 14
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב הכנסת+סיסקו 22/02/2016 שני 20:00 מתנ"ס רמות 19 21
ב' נשים 2015-2016 חברת בזק ה. ל. לאומי-סניף 22/02/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 18 6
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי משרד האוצר 24/02/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 5 18
ב' נשים 2015-2016 מ.רוה"מ בנק דיסקונט 24/02/2016 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 11 16
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי הכנסת+סיסקו 01/03/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 6 21
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב בנק דיסקונט 02/03/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 29 12
ב' נשים 2015-2016 משרד האוצר שע"מ+ל.מ.ס 02/03/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 15 25
ב' נשים 2015-2016 הכנסת+סיסקו בנק דיסקונט 07/03/2016 שני 20:00 מתנ"ס רמות 23 7
ב' נשים 2015-2016 בנק יהב חברת בזק 09/03/2016 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 29 21
ב' נשים 2015-2016 משרד האוצר ה. ל. לאומי-סניף 09/03/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 15 9
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי שע"מ+ל.מ.ס 09/03/2016 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 10 33
ב' נשים 2015-2016 הכנסת+סיסקו חברת בזק 14/03/2016 שני 20:00 מתנ"ס רמות 14 2
ב' נשים 2015-2016 שע"מ+ל.מ.ס ה. ל. לאומי-סניף 15/03/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 26 2
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי בנק דיסקונט 15/03/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 23 11
ב' נשים 2015-2016 משרד האוצר מ.רוה"מ 16/03/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 32 5
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי ה. ל. לאומי-סניף 21/03/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 4 8
ב' נשים 2015-2016 משרד האוצר בנק יהב 22/03/2016 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2015-2016 שע"מ+ל.מ.ס מ.רוה"מ 22/03/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2015-2016 הכנסת+סיסקו משרד האוצר 28/03/2016 שני 20:00 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי חברת בזק 28/03/2016 שני 18:00 מתנ"ס רמות 16 11
ב' נשים 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף מ.רוה"מ 29/03/2016 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 13 16
ב' נשים 2015-2016 שע"מ+ל.מ.ס בנק יהב 29/03/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 16 19
ב' נשים 2015-2016 מובילאיי מ.רוה"מ 04/04/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2015-2016 בנק דיסקונט משרד האוצר 04/04/2016 שני 21:00 מתנ"ס רמות 23 20
ב' נשים 2015-2016 בנק דיסקונט חברת בזק 05/04/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 28 18
ב' נשים 2015-2016 שע"מ+ל.מ.ס הכנסת+סיסקו 05/04/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 27 19
ב' נשים 2015-2016 מ.רוה"מ חברת בזק 12/04/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף בנק יהב 13/04/2016 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 0 15
ב' נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף בזק NGN 06/11/2016 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 7 8
ב' נשים 2016-2017 משרד הפנים טבע משאפים 08/11/2016 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 21 9
ב' נשים 2016-2017 ה.בתי המשפט משרד הבריאות 08/11/2016 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2016-2017 בנק ישראל מובילאיי 09/11/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 15 4
ב' נשים 2016-2017 בנק ישראל בזק NGN 14/11/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 15 17
ב' נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף משרד הבריאות 15/11/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 12 9
ב' נשים 2016-2017 מובילאיי טבע משאפים 16/11/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 6 19
ב' נשים 2016-2017 בזק NGN משרד הבריאות 21/11/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 5 18
ב' נשים 2016-2017 מובילאיי ה.בתי המשפט 22/11/2016 שלישי מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף משרד הפנים 22/11/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 11 16
ב' נשים 2016-2017 בנק ישראל טבע משאפים 23/11/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 21 8
ב' נשים 2016-2017 בנק ישראל משרד הבריאות 28/11/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2016-2017 טבע משאפים ה.בתי המשפט 28/11/2016 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2016-2017 בזק NGN משרד הפנים 29/11/2016 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 8 19
ב' נשים 2016-2017 מובילאיי ה. ל. לאומי-סניף 30/11/2016 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 6 17
ב' נשים 2016-2017 בנק ישראל ה.בתי המשפט 05/12/2016 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2016-2017 בזק NGN מובילאיי 06/12/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 14 8
ב' נשים 2016-2017 טבע משאפים ה. ל. לאומי-סניף 07/12/2016 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 24 16
ב' נשים 2016-2017 משרד הבריאות משרד הפנים 07/12/2016 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 6 18
ב' נשים 2016-2017 משרד הבריאות מובילאיי 12/12/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 5 3
ב' נשים 2016-2017 טבע משאפים בזק NGN 13/12/2016 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 29 13
ב' נשים 2016-2017 ה.בתי המשפט ה. ל. לאומי-סניף 13/12/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2016-2017 ה.בתי המשפט בזק NGN 19/12/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2016-2017 משרד הפנים ה.בתי המשפט 20/12/2016 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2016-2017 משרד הבריאות טבע משאפים 20/12/2016 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 11 18
ב' נשים 2016-2017 בנק ישראל ה. ל. לאומי-סניף 21/12/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
ב' נשים 2016-2017 משרד הפנים מובילאיי 21/12/2016 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 21 9
ב' נשים 2016-2017 בנק ישראל משרד הפנים 04/01/2017 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 26
ב' נשים 2016-2017 בזק NGN בנק ישראל 16/01/2017 שני 20:00 מתנ"ס רמות 13 11
ב' נשים 2016-2017 טבע משאפים ה. ל. לאומי-סניף 17/01/2017 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2016-2017 מובילאיי בנק ישראל 23/01/2017 שני 19:00 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2016-2017 טבע משאפים משרד הבריאות 24/01/2017 שלישי 17:00 אולם חוות הנוער 0 15
ב' נשים 2016-2017 בזק NGN משרד הפנים 24/01/2017 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 9 27
ב' נשים 2016-2017 מובילאיי ה. ל. לאומי-סניף 30/01/2017 שני 19:00 מתנ"ס רמות 10 9
ב' נשים 2016-2017 בנק ישראל טבע משאפים 06/02/2017 שני 20:00 מתנ"ס רמות 9 8
ב' נשים 2016-2017 מובילאיי משרד הפנים 08/02/2017 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 11 20
ב' נשים 2016-2017 מובילאיי משרד הבריאות 13/02/2017 שני 19:00 מתנ"ס רמות 15 9
ב' נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף בזק NGN 13/02/2017 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 13
ב' נשים 2016-2017 משרד הפנים טבע משאפים 15/02/2017 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 23 6
ב' נשים 2016-2017 משרד הבריאות בזק NGN 20/02/2017 שני 20:00 מתנ"ס רמות 9 12
ב' נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף בנק ישראל 22/02/2017 רביעי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 25 10
ב' נשים 2016-2017 מובילאיי בזק NGN 27/02/2017 שני 19:00 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2016-2017 משרד הבריאות בנק ישראל 27/02/2017 שני 20:00 מתנ"ס רמות 11 10
ב' נשים 2016-2017 משרד הפנים ה. ל. לאומי-סניף 01/03/2017 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 18 9
ב' נשים 2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף משרד הבריאות 14/03/2017 שלישי 17:00 אולם חוות הנוער 8 12
ב' נשים 2016-2017 מובילאיי טבע משאפים 21/03/2017 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 15 12
ב' נשים 2016-2017 משרד הבריאות משרד הפנים 21/03/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 10 8
ב' נשים 2016-2017 בנק ישראל משרד הפנים 28/03/2017 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 13 22
ב' נשים 2016-2017 בזק NGN טבע משאפים 05/04/2017 רביעי 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 0


 

t72

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 שע"מ+ל.מ.ס 16 16 0 0 0 424 181 243 32
2009-2010 בנק יהב 18 14 4 0 0 403 269 134 32
2009-2010 שע"מ+ל.מ.ס 18 13 5 0 0 413 308 105 31
2012-2013 משרד האוצר 16 14 2 0 0 461 200 261 30
2012-2013 משטרת ירושלים 16 14 2 0 0 429 257 172 30
2013-2014 שע"מ+ל.מ.ס 16 13 3 0 0 347 157 190 29
2013-2014 בנק יהב 16 13 3 0 0 326 189 137 29
2015-2016 בנק יהב 16 13 3 0 0 305 171 134 29
2013-2014 חברת בזק 16 13 3 0 0 328 210 118 29
2012-2013 בנק יהב 16 13 3 0 0 344 230 114 29
2015-2016 שע"מ+ל.מ.ס 16 12 4 0 0 360 190 170 28
2015-2016 הכנסת+סיסקו 16 12 4 0 0 293 180 113 28
2009-2010 בנק ירושלים 18 10 8 0 0 366 325 41 28
2010-2011 בנק יהב 14 13 1 0 0 274 180 94 27
2009-2010 משרד האוצר 18 10 6 2 0 398 312 86 26
2012-2013 שע"מ+ל.מ.ס 16 10 6 0 0 318 252 66 26
2015-2016 חברת בזק 16 10 6 0 0 294 229 65 26
2011-2012 בנק יהב 16 10 6 0 0 245 192 53 26
2011-2012 משטרת ירושלים 16 10 6 0 0 296 253 43 26
2011-2012 חברת בזק 16 8 8 0 0 298 266 32 24
2012-2013 בנק דיסקונט 16 9 6 1 0 296 281 15 24
2011-2012 בנק ירושלים 16 9 6 1 0 228 242 -14 24
2014-2015 בנק יהב 12 11 1 0 0 241 109 132 23
2016-2017 משרד הפנים 12 11 1 0 0 239 116 123 23
2010-2011 בנק ירושלים 14 9 5 0 0 246 211 35 23
2013-2014 בנק דיסקונט 16 9 5 2 0 260 270 -10 23
2010-2011 שע"מ+ל.מ.ס 14 8 6 0 0 280 206 74 22
2011-2012 משרד האוצר 16 7 8 1 0 227 257 -30 22
2015-2016 בנק דיסקונט 16 7 8 1 0 247 288 -41 22
2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף 16 6 10 0 0 204 245 -41 22
2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף 18 4 14 0 0 279 391 -112 22
2015-2016 מובילאיי 16 5 11 0 0 170 273 -103 21
2009-2010 חברת בזק 18 3 15 0 0 267 518 -251 21
2014-2015 שע"מ+ל.מ.ס 12 8 4 0 0 236 166 70 20
2014-2015 חברת בזק 12 8 4 0 0 234 212 22 20
2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף 16 5 10 1 0 192 290 -98 20
2016-2017 משרד הבריאות 12 7 5 0 0 130 109 21 19
2010-2011 משרד האוצר 14 6 7 1 0 243 236 7 19
2016-2017 בזק NGN 12 7 5 0 0 142 157 -15 19
2013-2014 בנק ירושלים 16 5 9 2 0 205 244 -39 19
2015-2016 משרד האוצר 16 6 7 3 0 194 235 -41 19
2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף 16 4 11 1 0 152 268 -116 19
2012-2013 בנק ירושלים 16 4 11 1 0 212 331 -119 19
2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף 16 4 11 1 0 166 292 -126 19
2011-2012 ה.בתי המשפט 16 4 11 1 0 147 286 -139 19
2013-2014 משרד האוצר 16 6 6 4 0 226 273 -47 18
2012-2013 חברת בזק 16 2 14 0 0 206 407 -201 18
2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף 12 5 6 1 0 143 141 2 16
2016-2017 בנק ישראל 12 5 6 1 0 149 149 0 16
2014-2015 משרד האוצר 12 6 4 2 0 187 204 -17 16
2015-2016 מ.רוה"מ 16 3 9 4 0 130 311 -181 15
2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף 14 1 13 0 0 112 296 -184 15
2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף 12 3 8 1 0 115 174 -59 14
2014-2015 בנק ירושלים 12 3 8 1 0 149 210 -61 14
2014-2015 בנק דיסקונט 12 3 8 1 0 135 222 -87 14
2016-2017 טבע משאפים 12 4 5 3 0 133 180 -47 13
2016-2017 מובילאיי 12 3 7 2 0 87 171 -84 13