כדורסל נשים – דרג ב

 

72

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט משרד הבריאות 22/10/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 25 7
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב מ.לשירותי דת 22/10/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה בזק NGN 22/10/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 19 9
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל מובילאיי 23/10/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 11 26
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף חברת בזק 23/10/2018 שלישי 19:30 בית חינוך עיוורים 17 20
ב' נשים 2018-2019 מ.לשירותי דת בזק NGN 29/10/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב מובילאיי 29/10/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 29/10/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 20 8
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות בזק NGN 29/10/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 12 13
ב' נשים 2018-2019 מ.לשירותי דת חברת בזק 05/11/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב בזק NGN 05/11/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 22 6
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל ה. ל. לאומי-סניף 05/11/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 8 17
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי משרד הבריאות 06/11/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 22 2
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה בנק דיסקונט 06/11/2018 שלישי 19:30 בית חינוך עיוורים 15 28
ב' נשים 2018-2019 מ.לשירותי דת בנק דיסקונט 12/11/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN חברת בזק 12/11/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 13 24
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב משרד הבריאות 12/11/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 19 12
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי ה. ל. לאומי-סניף 13/11/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 24 8
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות ה. ל. לאומי-סניף 19/11/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 6 15
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב חברת בזק 19/11/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 28 22
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN בנק דיסקונט 20/11/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 10 31
ב' נשים 2018-2019 מ.לשירותי דת בנק ישראל 20/11/2018 שלישי בית חינוך עיוורים 0 0
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי שע"מ+מ.הכנסה 21/11/2018 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 20 13
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי מ.לשירותי דת 26/11/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק בנק דיסקונט 26/11/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 10 21
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN בנק ישראל 26/11/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 8 36
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 26/11/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 24 9
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות שע"מ+מ.הכנסה 27/11/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 8 25
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN מובילאיי 10/12/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 10 38
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות מ.לשירותי דת 10/12/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק בנק ישראל 10/12/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 16 25
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב בנק דיסקונט 10/12/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 28 13
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+מ.הכנסה 11/12/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 11 19
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק מובילאיי 17/12/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 29 20
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב שע"מ+מ.הכנסה 17/12/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 18 14
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט בנק ישראל 18/12/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 33 12
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף מ.לשירותי דת 18/12/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק משרד הבריאות 24/12/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 27 19
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב בנק ישראל 24/12/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 14 19
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף בזק NGN 24/12/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 20 14
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט מובילאיי 25/12/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 25 19
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה מ.לשירותי דת 25/12/2018 שלישי בית חינוך עיוורים 0 0
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל שע"מ+מ.הכנסה 26/12/2018 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 19 23
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל משרד הבריאות 01/01/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה חברת בזק 01/01/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 11 31
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN בנק יהב 07/01/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 9 22
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף בנק דיסקונט 07/01/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 11 21
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות בנק ישראל 07/01/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק שע"מ+מ.הכנסה 08/01/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 18 6
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות בנק דיסקונט 14/01/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 17 30
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN שע"מ+מ.הכנסה 14/01/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 24 25
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק ה. ל. לאומי-סניף 15/01/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 15 9
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי בנק יהב 15/01/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN ה. ל. לאומי-סניף 21/01/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 15 20
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב שע"מ+מ.הכנסה 21/01/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 17 12
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות חברת בזק 21/01/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 15 27
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי בנק ישראל 22/01/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 39 14
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN משרד הבריאות 28/01/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 2 15
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 28/01/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 19 11
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל בנק דיסקונט 29/01/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 13 39
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי שע"מ+מ.הכנסה 30/01/2019 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 18 21
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב משרד הבריאות 04/02/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 22 18
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל חברת בזק 04/02/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 17 21
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה ה. ל. לאומי-סניף 04/02/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 14 17
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי בנק דיסקונט 05/02/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 27 23
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל בזק NGN 11/02/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 32 4
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה משרד הבריאות 11/02/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 20 14
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט חברת בזק 11/02/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 21 10
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי ה. ל. לאומי-סניף 12/02/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 34 7
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף משרד הבריאות 18/02/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 9 3
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל בנק יהב 18/02/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 16 27
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי חברת בזק 19/02/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 35 20
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט בנק יהב 25/02/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 14 35
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי משרד הבריאות 25/02/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 34 7
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה בנק ישראל 25/02/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 19 28
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק בזק NGN 26/02/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 16 12
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף בנק ישראל 04/03/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט שע"מ+מ.הכנסה 04/03/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 24 30
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק בנק יהב 05/03/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 19 16
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי בזק NGN 05/03/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 34 15
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט בזק NGN 26/03/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 33 6


 

t72

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2011-2012 שע"מ+מ.הכנסה 16 16 0 0 0 424 181 243 32
2009-2010 בנק יהב 18 14 4 0 0 403 269 134 32
2009-2010 שע"מ+מ.הכנסה 18 13 5 0 0 413 308 105 31
2012-2013 משרד האוצר 16 14 2 0 0 461 200 261 30
2012-2013 משטרת ירושלים 16 14 2 0 0 429 257 172 30
2018-2019 בנק יהב 16 14 2 0 0 341 194 147 30
2013-2014 שע"מ+מ.הכנסה 16 13 3 0 0 347 157 190 29
2013-2014 בנק יהב 16 13 3 0 0 326 189 137 29
2015-2016 בנק יהב 16 13 3 0 0 305 171 134 29
2013-2014 חברת בזק 16 13 3 0 0 328 210 118 29
2012-2013 בנק יהב 16 13 3 0 0 344 230 114 29
2015-2016 שע"מ+מ.הכנסה 16 12 4 0 0 360 190 170 28
2018-2019 בנק דיסקונט 16 12 4 0 0 401 258 143 28
2015-2016 ע. הכנסת+סיסקו 16 12 4 0 0 293 180 113 28
2009-2010 בנק ירושלים 18 10 8 0 0 366 325 41 28
2010-2011 בנק יהב 14 13 1 0 0 274 180 94 27
2018-2019 חברת בזק 16 11 5 0 0 325 285 40 27
2009-2010 משרד האוצר 18 10 6 2 0 398 312 86 26
2012-2013 שע"מ+מ.הכנסה 16 10 6 0 0 318 252 66 26
2015-2016 חברת בזק 16 10 6 0 0 294 229 65 26
2011-2012 בנק יהב 16 10 6 0 0 245 192 53 26
2011-2012 משטרת ירושלים 16 10 6 0 0 296 253 43 26
2018-2019 מובילאיי 16 11 3 2 0 390 235 155 25
2011-2012 חברת בזק 16 8 8 0 0 298 266 32 24
2012-2013 בנק דיסקונט 16 9 6 1 0 296 281 15 24
2011-2012 בנק ירושלים 16 9 6 1 0 228 242 -14 24
2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה 16 8 8 0 0 286 304 -18 24
2014-2015 בנק יהב 12 11 1 0 0 241 109 132 23
2016-2017 משרד הפנים 12 11 1 0 0 239 116 123 23
2010-2011 בנק ירושלים 14 9 5 0 0 246 211 35 23
2013-2014 בנק דיסקונט 16 9 5 2 0 260 270 -10 23
2010-2011 שע"מ+מ.הכנסה 14 8 6 0 0 280 206 74 22
2011-2012 משרד האוצר 16 7 8 1 0 227 257 -30 22
2013-2014 ה. ל. לאומי-סניף 16 6 10 0 0 204 245 -41 22
2015-2016 בנק דיסקונט 16 7 8 1 0 247 288 -41 22
2009-2010 ה. ל. לאומי-סניף 18 4 14 0 0 279 391 -112 22
2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף 16 6 9 1 0 189 271 -82 21
2015-2016 מובילאיי 16 5 11 0 0 170 273 -103 21
2009-2010 חברת בזק 18 3 15 0 0 267 518 -251 21
2014-2015 שע"מ+מ.הכנסה 12 8 4 0 0 236 166 70 20
2014-2015 חברת בזק 12 8 4 0 0 234 212 22 20
2018-2019 בנק ישראל 16 6 8 2 0 265 316 -51 20
2011-2012 ה. ל. לאומי-סניף 16 5 10 1 0 192 290 -98 20
2017-2018 בנק דיסקונט 11 8 3 0 0 258 154 104 19
2016-2017 משרד הבריאות 12 7 5 0 0 130 109 21 19
2010-2011 משרד האוצר 14 6 7 1 0 243 236 7 19
2016-2017 בזק NGN 12 7 5 0 0 142 157 -15 19
2013-2014 בנק ירושלים 16 5 9 2 0 205 244 -39 19
2015-2016 משרד האוצר 16 6 7 3 0 194 235 -41 19
2018-2019 משרד הבריאות 16 3 13 0 0 185 290 -105 19
2015-2016 ה. ל. לאומי-סניף 16 4 11 1 0 152 268 -116 19
2012-2013 בנק ירושלים 16 4 11 1 0 212 331 -119 19
2012-2013 ה. ל. לאומי-סניף 16 4 11 1 0 166 292 -126 19
2011-2012 ה.בתי המשפט א 16 4 11 1 0 147 286 -139 19
2013-2014 משרד האוצר 16 6 6 4 0 226 273 -47 18
2012-2013 חברת בזק 16 2 14 0 0 206 407 -201 18
2017-2018 מובילאיי 11 7 3 1 0 214 162 52 17
2017-2018 משרד הבריאות 11 6 5 0 0 138 186 -48 17
2018-2019 בזק NGN 16 1 15 0 0 170 399 -229 17
2017-2018 בזק NGN 11 5 6 0 0 169 155 14 16
2016-2017 ה. ל. לאומי-סניף 12 5 6 1 0 143 141 2 16
2016-2017 בנק ישראל 12 5 6 1 0 149 149 0 16
2014-2015 משרד האוצר 12 6 4 2 0 187 204 -17 16
2017-2018 ה. ל. לאומי-סניף 11 6 4 1 0 134 152 -18 16
2010-2011 ה. ל. לאומי-סניף 14 1 13 0 0 112 296 -184 15
2014-2015 ה. ל. לאומי-סניף 12 3 8 1 0 115 174 -59 14
2014-2015 בנק ירושלים 12 3 8 1 0 149 210 -61 14
2014-2015 בנק דיסקונט 12 3 8 1 0 135 222 -87 14
2016-2017 מובילאיי 12 3 7 2 0 87 171 -84 13
2017-2018 בנק ישראל 11 2 9 0 0 142 231 -89 13