02-6207235

כדורסל נשים – דרג ג

 

73

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' נשים 2009-2010 משרד התחבורה בנק דיסקונט 25/11/2009 רביעי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 22 12
ג' נשים 2009-2010 בנק ישראל משרד התחבורה 09/02/2010 שלישי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 13 25
ג' נשים 2009-2010 בנק ישראל משרד הפנים 16/02/2010 שלישי 17:10 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 0
ג' נשים 2009-2010 בנק ישראל בנק דיסקונט 23/02/2010 שלישי 18:05 מרכז הפיס-פסגת זאב 13 12
ג' נשים 2009-2010 בנק דיסקונט משרד הפנים 11/04/2010 ראשון 19:00 היכל הספורט-פסגת זאב 15 0
ג' נשים 2010-2011 פקיד השומה משרד הפנים 12/10/2010 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 4 34
ג' נשים 2010-2011 בנק ישראל חברת בזק 13/10/2010 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 7 16
ג' נשים 2010-2011 חברת בזק משרד הפנים 18/10/2010 שני 20:00 מתנ"ס רמות 22 13
ג' נשים 2010-2011 בנק ישראל משרד הפנים 27/10/2010 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 9 13
ג' נשים 2010-2011 משרד התחבורה בנק דיסקונט 27/10/2010 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ג' נשים 2010-2011 משרד התחבורה פקיד השומה 03/11/2010 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 22 7
ג' נשים 2010-2011 בנק דיסקונט פקיד השומה 09/11/2010 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 15 7
ג' נשים 2010-2011 משרד הפנים משרד התחבורה 15/11/2010 שני 19:00 מתנ"ס רמות 40 4
ג' נשים 2010-2011 בנק ישראל פקיד השומה 16/11/2010 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 16 13
ג' נשים 2010-2011 בנק דיסקונט חברת בזק 17/11/2010 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 16 10
ג' נשים 2010-2011 פקיד השומה חברת בזק 22/11/2010 שני 19:00 מתנ"ס רמות 14 26
ג' נשים 2010-2011 בנק דיסקונט משרד הפנים 23/11/2010 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 16 26
ג' נשים 2010-2011 בנק ישראל משרד התחבורה 21/12/2010 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 19 22
ג' נשים 2010-2011 בנק דיסקונט משרד הפנים 12/01/2011 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 16 15
ג' נשים 2010-2011 חברת בזק משרד הפנים 25/01/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 24 20
ג' נשים 2010-2011 בנק ישראל משרד התחבורה 26/01/2011 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 11
ג' נשים 2010-2011 חברת בזק פקיד השומה 01/02/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 22 13
ג' נשים 2010-2011 משרד הפנים פקיד השומה 08/02/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 29 10
ג' נשים 2010-2011 בנק ישראל בנק דיסקונט 09/02/2011 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ג' נשים 2010-2011 בנק ישראל פקיד השומה 14/02/2011 שני 20:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2010-2011 משרד התחבורה חברת בזק 15/02/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 10 13
ג' נשים 2010-2011 משרד הפנים משרד התחבורה 22/02/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 28 14
ג' נשים 2010-2011 בנק דיסקונט חברת בזק 23/02/2011 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 24 22
ג' נשים 2010-2011 בנק ישראל בנק דיסקונט 28/02/2011 שני 19:00 מתנ"ס רמות 28 11
ג' נשים 2010-2011 בנק ישראל משרד הפנים 02/03/2011 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 19 21
ג' נשים 2010-2011 בנק ישראל חברת בזק 22/03/2011 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 25 20
ג' נשים 2010-2011 פקיד השומה בנק דיסקונט 29/03/2011 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 0
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל ק.קיימת לישראל 02/11/2011 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 25
ג' נשים 2011-2012 בנק דיסקונט משרד הפנים 02/11/2011 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 35 18
ג' נשים 2011-2012 ק.קיימת לישראל משרד הפנים 08/11/2011 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 12 11
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל משרד התחבורה 09/11/2011 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ג' נשים 2011-2012 ק.קיימת לישראל פקיד השומה 14/11/2011 שני 19:00 מתנ"ס רמות 23 2
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל משרד הפנים 16/11/2011 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 35
ג' נשים 2011-2012 משרד התחבורה בנק דיסקונט 16/11/2011 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 18 26
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל בנק דיסקונט 23/11/2011 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 13 32
ג' נשים 2011-2012 משרד התחבורה ק.קיימת לישראל 23/11/2011 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 16 22
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל פקיד השומה 28/11/2011 שני 18:00 מתנ"ס רמות 14 9
ג' נשים 2011-2012 בנק דיסקונט ק.קיימת לישראל 29/11/2011 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 20 24
ג' נשים 2011-2012 משרד הפנים משרד התחבורה 30/11/2011 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 12 11
ג' נשים 2011-2012 פקיד השומה משרד התחבורה 06/12/2011 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 8 19
ג' נשים 2011-2012 משרד הפנים פקיד השומה 12/12/2011 שני 18:00 מתנ"ס רמות 15 11
ג' נשים 2011-2012 פקיד השומה בנק דיסקונט 03/01/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 14 17
ג' נשים 2011-2012 ק.קיימת לישראל משרד הפנים 10/01/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2011-2012 פקיד השומה בנק דיסקונט 10/01/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 10 28
ג' נשים 2011-2012 ק.קיימת לישראל פקיד השומה 16/01/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל משרד הפנים 18/01/2012 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 18 40
ג' נשים 2011-2012 משרד התחבורה בנק דיסקונט 18/01/2012 רביעי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 6 30
ג' נשים 2011-2012 משרד התחבורה ק.קיימת לישראל 23/01/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 16 13
ג' נשים 2011-2012 משרד הפנים פקיד השומה 24/01/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 16 10
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל בנק דיסקונט 25/01/2012 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 19 35
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל פקיד השומה 30/01/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2011-2012 בנק דיסקונט ק.קיימת לישראל 01/02/2012 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 34 14
ג' נשים 2011-2012 משרד הפנים משרד התחבורה 01/02/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ג' נשים 2011-2012 פקיד השומה משרד התחבורה 07/02/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 16 19
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל משרד התחבורה 15/02/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 28 13
ג' נשים 2011-2012 פקיד השומה משרד התחבורה 21/02/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 4 15
ג' נשים 2011-2012 בנק דיסקונט משרד הפנים 22/02/2012 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 23 25
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל משרד התחבורה 28/02/2012 שלישי 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 15
ג' נשים 2011-2012 ק.קיימת לישראל משרד הפנים 29/02/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 26
ג' נשים 2011-2012 פקיד השומה בנק דיסקונט 29/02/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 7 24
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל ק.קיימת לישראל 13/03/2012 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 13 23
ג' נשים 2011-2012 משרד הפנים פקיד השומה 13/03/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 23 13
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל בנק דיסקונט 14/03/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 19 26
ג' נשים 2011-2012 משרד התחבורה ק.קיימת לישראל 14/03/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 11 19
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל פקיד השומה 19/03/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 18 4
ג' נשים 2011-2012 משרד הפנים משרד התחבורה 19/03/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 19 14
ג' נשים 2011-2012 בנק דיסקונט ק.קיימת לישראל 21/03/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 30 11
ג' נשים 2011-2012 משרד התחבורה בנק דיסקונט 28/03/2012 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל משרד הפנים 17/04/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 15 19
ג' נשים 2011-2012 בנק דיסקונט משרד הפנים 29/04/2012 ראשון 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 31 29
ג' נשים 2011-2012 ק.קיימת לישראל פקיד השומה 29/04/2012 ראשון 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 10
ג' נשים 2011-2012 בנק ישראל ק.קיימת לישראל 02/05/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 22 19
ג' נשים 2012-2013 משרד הפנים ק.קיימת לישראל 24/10/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 6 16
ג' נשים 2012-2013 משרד התחבורה ה.בתי המשפט 24/10/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 7 4
ג' נשים 2012-2013 פקיד השומה טבע משאפים 30/10/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 10 16
ג' נשים 2012-2013 משרד התחבורה מדע וספורט+בטפ 30/10/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 12 2
ג' נשים 2012-2013 פקיד השומה מדע וספורט+בטפ 06/11/2012 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 4 19
ג' נשים 2012-2013 בנק ישראל טבע משאפים 07/11/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 16 4
ג' נשים 2012-2013 טבע משאפים מדע וספורט+בטפ 12/11/2012 שני 20:00 מתנ"ס רמות 2 5
ג' נשים 2012-2013 משרד הפנים משרד התחבורה 12/11/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 22 6
ג' נשים 2012-2013 פקיד השומה ה.בתי המשפט 13/11/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 13 10
ג' נשים 2012-2013 טבע משאפים ה.בתי המשפט 21/11/2012 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 7 22
ג' נשים 2012-2013 טבע משאפים משרד הפנים 28/11/2012 רביעי 21:00 אולם בי"ס פולינסקי 11 14
ג' נשים 2012-2013 בנק ישראל ק.קיימת לישראל 28/11/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 10 19
ג' נשים 2012-2013 מדע וספורט+בטפ ה.בתי המשפט 28/11/2012 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 4 13
ג' נשים 2012-2013 ק.קיימת לישראל משרד התחבורה 03/12/2012 שני 18:00 מתנ"ס רמות 13 16
ג' נשים 2012-2013 בנק ישראל ה.בתי המשפט 05/12/2012 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 8 10
ג' נשים 2012-2013 ק.קיימת לישראל פקיד השומה 18/12/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 7 10
ג' נשים 2012-2013 ה.בתי המשפט משרד הפנים 19/12/2012 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 12 16
ג' נשים 2012-2013 בנק ישראל משרד התחבורה 19/12/2012 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 16 23
ג' נשים 2012-2013 משרד התחבורה פקיד השומה 25/12/2012 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 4 9
ג' נשים 2012-2013 ק.קיימת לישראל טבע משאפים 26/12/2012 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 16 12
ג' נשים 2012-2013 ק.קיימת לישראל מדע וספורט+בטפ 31/12/2012 שני 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2012-2013 בנק ישראל פקיד השומה 01/01/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 8 6
ג' נשים 2012-2013 משרד התחבורה טבע משאפים 02/01/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 14 19
ג' נשים 2012-2013 בנק ישראל משרד הפנים 07/01/2013 שני 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2012-2013 בנק ישראל מדע וספורט+בטפ 08/01/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2012-2013 פקיד השומה משרד הפנים 08/01/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 8 11
ג' נשים 2012-2013 ה.בתי המשפט ק.קיימת לישראל 14/01/2013 שני 18:00 מתנ"ס רמות 20 10
ג' נשים 2012-2013 מדע וספורט+בטפ משרד הפנים 15/01/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 11 27
ג' נשים 2012-2013 מדע וספורט+בטפ פקיד השומה 28/01/2013 שני 20:00 מתנ"ס רמות 18 6
ג' נשים 2012-2013 ה.בתי המשפט משרד התחבורה 30/01/2013 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 9 5
ג' נשים 2012-2013 ק.קיימת לישראל משרד הפנים 30/01/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 6 23
ג' נשים 2012-2013 מדע וספורט+בטפ משרד התחבורה 05/02/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 4 13
ג' נשים 2012-2013 טבע משאפים בנק ישראל 06/02/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 20
ג' נשים 2012-2013 טבע משאפים פקיד השומה 12/02/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2012-2013 ק.קיימת לישראל ה.בתי המשפט 13/02/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ג' נשים 2012-2013 בנק ישראל משרד הפנים 13/02/2013 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 6 27
ג' נשים 2012-2013 טבע משאפים משרד הפנים 18/02/2013 שני 19:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2012-2013 פקיד השומה משרד התחבורה 19/02/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2012-2013 בנק ישראל ה.בתי המשפט 27/02/2013 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 8 23
ג' נשים 2012-2013 טבע משאפים משרד התחבורה 27/02/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 16 20
ג' נשים 2012-2013 פקיד השומה ק.קיימת לישראל 27/02/2013 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 13 10
ג' נשים 2012-2013 משרד הפנים ה.בתי המשפט 06/03/2013 רביעי 19:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ג' נשים 2012-2013 משרד הפנים מדע וספורט+בטפ 12/03/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 0 15
ג' נשים 2012-2013 משרד התחבורה ק.קיימת לישראל 13/03/2013 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 14 17
ג' נשים 2012-2013 טבע משאפים ה.בתי המשפט 13/03/2013 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 8 10
ג' נשים 2012-2013 טבע משאפים ק.קיימת לישראל 20/03/2013 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 8 23
ג' נשים 2012-2013 משרד התחבורה בנק ישראל 03/04/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 0 15
ג' נשים 2012-2013 משרד הפנים פקיד השומה 03/04/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 9
ג' נשים 2012-2013 טבע משאפים מדע וספורט+בטפ 09/04/2013 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 16 11
ג' נשים 2012-2013 ה.בתי המשפט פקיד השומה 09/04/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 29 8
ג' נשים 2012-2013 ק.קיימת לישראל בנק ישראל 10/04/2013 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 30 15
ג' נשים 2012-2013 משרד התחבורה משרד הפנים 10/04/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 8 20
ג' נשים 2012-2013 מדע וספורט+בטפ ק.קיימת לישראל 17/04/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 10 24
ג' נשים 2012-2013 בנק ישראל מדע וספורט+בטפ 23/04/2013 שלישי 20:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 0
ג' נשים 2012-2013 פקיד השומה בנק ישראל 29/04/2013 שני 18:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 14 22
ג' נשים 2012-2013 ה.בתי המשפט מדע וספורט+בטפ 29/04/2013 שני 19:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 15 0
ג' נשים 2013-2014 משרד התחבורה משרד הבריאות 14/10/2013 שני 20:00 מתנ"ס רמות 9 26
ג' נשים 2013-2014 פקיד השומה מדע וספורט+בטפ 15/10/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 0 0
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל טבע משאפים 16/10/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 14 9
ג' נשים 2013-2014 פקיד השומה משרד הבריאות 23/10/2013 רביעי אולם בי"ס פולינסקי 0 0
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל מדע וספורט+בטפ 23/10/2013 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 19 25
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים ה.בתי המשפט 28/10/2013 שני 19:00 אורט נביאים 5 11
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל ק.קיימת לישראל 28/10/2013 שני 17:00 אורט נביאים 24 12
ג' נשים 2013-2014 מדע וספורט+בטפ משרד הבריאות 29/10/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 22 12
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים משרד התחבורה 04/11/2013 שני 17:00 אורט נביאים 19 20
ג' נשים 2013-2014 ק.קיימת לישראל ה.בתי המשפט 05/11/2013 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 8 13
ג' נשים 2013-2014 פקיד השומה משרד הפנים 05/11/2013 שלישי מתנ"ס רמות 0 0
ג' נשים 2013-2014 מדע וספורט+בטפ משרד הפנים 11/11/2013 שני 20:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2013-2014 ק.קיימת לישראל משרד התחבורה 13/11/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 19 9
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל ה.בתי המשפט 13/11/2013 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 6 29
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים פקיד השומה 14/11/2013 חמישי מרכז הפיס-פסגת זאב 0 0
ג' נשים 2013-2014 ה.בתי המשפט משרד התחבורה 18/11/2013 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 16 17
ג' נשים 2013-2014 משרד הבריאות משרד הפנים 18/11/2013 שני 20:00 אורט נביאים 11 20
ג' נשים 2013-2014 מדע וספורט+בטפ טבע משאפים 19/11/2013 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 26 4
ג' נשים 2013-2014 ק.קיימת לישראל פקיד השומה 20/11/2013 רביעי היכל הספורט-מלחה 0 0
ג' נשים 2013-2014 משרד הבריאות טבע משאפים 09/12/2013 שני 19:00 מתנ"ס רמות 11 10
ג' נשים 2013-2014 ה.בתי המשפט פקיד השומה 10/12/2013 שלישי מתנ"ס רמות 0 0
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל משרד התחבורה 11/12/2013 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
ג' נשים 2013-2014 ק.קיימת לישראל מדע וספורט+בטפ 11/12/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ג' נשים 2013-2014 משרד התחבורה פקיד השומה 18/12/2013 רביעי היכל הספורט-מלחה 0 0
ג' נשים 2013-2014 משרד הבריאות ק.קיימת לישראל 18/12/2013 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 0
ג' נשים 2013-2014 משרד התחבורה מדע וספורט+בטפ 23/12/2013 שני 20:00 אורט נביאים 7 33
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל משרד הפנים 25/12/2013 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 17 15
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל פקיד השומה 25/12/2013 רביעי היכל הספורט-מלחה 0 0
ג' נשים 2013-2014 ה.בתי המשפט משרד הבריאות 25/12/2013 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 2
ג' נשים 2013-2014 משרד הפנים ה.בתי המשפט 30/12/2013 שני 20:00 מתנ"ס רמות 15 5
ג' נשים 2013-2014 משרד הפנים ק.קיימת לישראל 01/01/2014 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 20 16
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל משרד הבריאות 01/01/2014 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 11 35
ג' נשים 2013-2014 ה.בתי המשפט מדע וספורט+בטפ 07/01/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 20 29
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים ק.קיימת לישראל 08/01/2014 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 6 26
ג' נשים 2013-2014 משרד הפנים טבע משאפים 14/01/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 7 13
ג' נשים 2013-2014 משרד הפנים משרד התחבורה 15/01/2014 רביעי אולם בי"ס פולינסקי 22 11
ג' נשים 2013-2014 משרד הבריאות משרד התחבורה 20/01/2014 שני 20:00 אורט נביאים 11 13
ג' נשים 2013-2014 מדע וספורט+בטפ בנק ישראל 20/01/2014 שני 20:00 מתנ"ס רמות 26 12
ג' נשים 2013-2014 משרד הבריאות ה.בתי המשפט 27/01/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 19 1
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים בנק ישראל 29/01/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 15 22
ג' נשים 2013-2014 מדע וספורט+בטפ משרד התחבורה 29/01/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 14 6
ג' נשים 2013-2014 ק.קיימת לישראל משרד הבריאות 03/02/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 6 14
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים משרד הפנים 03/02/2014 שני 20:00 מתנ"ס רמות 10 12
ג' נשים 2013-2014 מדע וספורט+בטפ ה.בתי המשפט 04/02/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 20 4
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל משרד התחבורה 05/02/2014 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים משרד התחבורה 10/02/2014 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 6 8
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל ה.בתי המשפט 11/02/2014 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 14 26
ג' נשים 2013-2014 משרד התחבורה ה.בתי המשפט 17/02/2014 שני 17:00 אורט נביאים 0 15
ג' נשים 2013-2014 בנק ישראל ק.קיימת לישראל 19/02/2014 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 16 17
ג' נשים 2013-2014 משרד הפנים משרד הבריאות 19/02/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 15 18
ג' נשים 2013-2014 משרד הפנים מדע וספורט+בטפ 24/02/2014 שני 20:00 מתנ"ס רמות 15 27
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים ה.בתי המשפט 26/02/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 5 19
ג' נשים 2013-2014 משרד התחבורה ק.קיימת לישראל 27/02/2014 חמישי 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 15
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים משרד הבריאות 03/03/2014 שני 19:00 מתנ"ס רמות 2 30
ג' נשים 2013-2014 משרד הפנים בנק ישראל 03/03/2014 שני 20:00 מתנ"ס רמות 7 14
ג' נשים 2013-2014 ה.בתי המשפט ק.קיימת לישראל 12/03/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 7 16
ג' נשים 2013-2014 משרד הבריאות בנק ישראל 19/03/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 33 20
ג' נשים 2013-2014 מדע וספורט+בטפ ק.קיימת לישראל 26/03/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 19 21
ג' נשים 2013-2014 משרד התחבורה משרד הפנים 01/04/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 22 26
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים ק.קיימת לישראל 02/04/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 14 17
ג' נשים 2013-2014 משרד הבריאות מדע וספורט+בטפ 02/04/2014 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 7 48
ג' נשים 2013-2014 ה.בתי המשפט משרד הפנים 02/04/2014 רביעי 20:00 היכל הספורט-מלחה 11 5
ג' נשים 2013-2014 טבע משאפים מדע וספורט+בטפ 07/04/2014 שני 18:00 מתנ"ס רמות 10 23
ג' נשים 2013-2014 ק.קיימת לישראל משרד הפנים 09/04/2014 רביעי 19:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
ג' נשים 2014-2015 משרד הפנים בזק NGN 28/10/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 23 3
ג' נשים 2014-2015 משרד הבריאות ק.קיימת לישראל 29/10/2014 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 16 4
ג' נשים 2014-2015 ה.בתי המשפט טבע משאפים 29/10/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 26 4
ג' נשים 2014-2015 משרד הפנים ק.קיימת לישראל 05/11/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 9 7
ג' נשים 2014-2015 בנק ישראל בזק NGN 05/11/2014 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 16 2
ג' נשים 2014-2015 ה.בתי המשפט משרד הבריאות 05/11/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 18 12
ג' נשים 2014-2015 משרד הפנים ה.בתי המשפט 11/11/2014 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 8 10
ג' נשים 2014-2015 בנק ישראל טבע משאפים 12/11/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 9 8
ג' נשים 2014-2015 טבע משאפים משרד הבריאות 18/11/2014 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 8 25
ג' נשים 2014-2015 בנק ישראל ק.קיימת לישראל 19/11/2014 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 5 17
ג' נשים 2014-2015 בזק NGN ה.בתי המשפט 19/11/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 2 26
ג' נשים 2014-2015 טבע משאפים משרד הפנים 24/11/2014 שני 20:00 מתנ"ס רמות 5 10
ג' נשים 2014-2015 ק.קיימת לישראל ה.בתי המשפט 26/11/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 6 13
ג' נשים 2014-2015 משרד הבריאות משרד הפנים 02/12/2014 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 7 22
ג' נשים 2014-2015 בנק ישראל ה.בתי המשפט 03/12/2014 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 3 8
ג' נשים 2014-2015 טבע משאפים בזק NGN 03/12/2014 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 18 3
ג' נשים 2014-2015 משרד הבריאות בזק NGN 09/12/2014 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 19 14
ג' נשים 2014-2015 בנק ישראל משרד הבריאות 29/12/2014 שני 18:00 מתנ"ס רמות 3 17
ג' נשים 2014-2015 בזק NGN ק.קיימת לישראל 31/12/2014 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 6 18
ג' נשים 2014-2015 בנק ישראל משרד הפנים 05/01/2015 שני 19:00 מתנ"ס רמות 11 18
ג' נשים 2014-2015 ק.קיימת לישראל טבע משאפים 05/01/2015 שני 20:00 מתנ"ס רמות 9 10
ג' נשים 2014-2015 ק.קיימת לישראל משרד הפנים 14/01/2015 רביעי 18:00 אולם בי"ס פולינסקי 7 13
ג' נשים 2014-2015 טבע משאפים בנק ישראל 14/01/2015 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 12 13
ג' נשים 2014-2015 ק.קיימת לישראל משרד הבריאות 18/01/2015 ראשון 17:00 היכל הספורט-מלחה 22 7
ג' נשים 2014-2015 בזק NGN בנק ישראל 21/01/2015 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 2 10
ג' נשים 2014-2015 טבע משאפים ה.בתי המשפט 21/01/2015 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 1 7
ג' נשים 2014-2015 בנק ישראל ה.בתי המשפט 28/01/2015 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 2 12
ג' נשים 2014-2015 טבע משאפים ק.קיימת לישראל 28/01/2015 רביעי 17:00 אולם בי"ס פולינסקי 11 10
ג' נשים 2014-2015 משרד הפנים משרד הבריאות 03/02/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 10 6
ג' נשים 2014-2015 בזק NGN ה.בתי המשפט 04/02/2015 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 8 12
ג' נשים 2014-2015 בנק ישראל ק.קיימת לישראל 04/02/2015 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 15 19
ג' נשים 2014-2015 בזק NGN משרד הבריאות 10/02/2015 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 8 22
ג' נשים 2014-2015 משרד הפנים טבע משאפים 10/02/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 16 15
ג' נשים 2014-2015 ה.בתי המשפט ק.קיימת לישראל 11/02/2015 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 11 13
ג' נשים 2014-2015 משרד הבריאות טבע משאפים 17/02/2015 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 8 22
ג' נשים 2014-2015 משרד הפנים בנק ישראל 17/02/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 16 5
ג' נשים 2014-2015 בזק NGN ק.קיימת לישראל 18/02/2015 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 10 11
ג' נשים 2014-2015 בזק NGN טבע משאפים 23/02/2015 שני 19:00 מתנ"ס רמות 9 18
ג' נשים 2014-2015 משרד הבריאות בנק ישראל 24/02/2015 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 14 4
ג' נשים 2014-2015 ה.בתי המשפט משרד הפנים 24/02/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 8 7
ג' נשים 2014-2015 משרד הבריאות ה.בתי המשפט 11/03/2015 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 8 14
ג' נשים 2014-2015 בזק NGN משרד הפנים 18/03/2015 רביעי 20:00 אולם בי"ס פולינסקי 7 16
ג' נשים 2015-2016 בנק ישראל בזק NGN 03/11/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 11 31
ג' נשים 2015-2016 בנק ירושלים טבע משאפים 03/11/2015 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 11 13
ג' נשים 2015-2016 משרד הפנים ק.קיימת לישראל 04/11/2015 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 12 7
ג' נשים 2015-2016 משרד הפנים ה.בתי המשפט 10/11/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 15 14
ג' נשים 2015-2016 בזק NGN ק.קיימת לישראל 11/11/2015 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 15 8
ג' נשים 2015-2016 טבע משאפים משרד הבריאות 17/11/2015 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 22 8
ג' נשים 2015-2016 בנק ירושלים משרד הפנים 17/11/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 16 13
ג' נשים 2015-2016 בזק NGN ה.בתי המשפט 18/11/2015 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 17 22
ג' נשים 2015-2016 בנק ישראל ק.קיימת לישראל 18/11/2015 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 0 15
ג' נשים 2015-2016 בנק ישראל משרד הבריאות 23/11/2015 שני 19:00 מתנ"ס רמות 2 24
ג' נשים 2015-2016 טבע משאפים משרד הפנים 24/11/2015 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 3 18
ג' נשים 2015-2016 בזק NGN בנק ירושלים 24/11/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 8 15
ג' נשים 2015-2016 טבע משאפים בזק NGN 30/11/2015 שני 19:00 מתנ"ס רמות 7 9
ג' נשים 2015-2016 ק.קיימת לישראל ה.בתי המשפט 02/12/2015 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 17 15
ג' נשים 2015-2016 ק.קיימת לישראל טבע משאפים 16/12/2015 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 19 13
ג' נשים 2015-2016 משרד הבריאות בזק NGN 21/12/2015 שני 18:00 מתנ"ס רמות 7 16
ג' נשים 2015-2016 בנק ישראל משרד הפנים 21/12/2015 שני 20:00 מתנ"ס רמות 8 14
ג' נשים 2015-2016 ה.בתי המשפט בנק ירושלים 21/12/2015 שני 19:00 מתנ"ס רמות 7 4
ג' נשים 2015-2016 ה.בתי המשפט טבע משאפים 28/12/2015 שני 18:00 מתנ"ס רמות 14 4
ג' נשים 2015-2016 משרד הפנים בזק NGN 29/12/2015 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 12 10
ג' נשים 2015-2016 בנק ישראל בנק ירושלים 29/12/2015 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 6 19
ג' נשים 2015-2016 משרד הבריאות ק.קיימת לישראל 04/01/2016 שני 18:00 מתנ"ס רמות 10 8
ג' נשים 2015-2016 בנק ישראל ה.בתי המשפט 06/01/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 0 15
ג' נשים 2015-2016 בנק ישראל טבע משאפים 12/01/2016 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 3 24
ג' נשים 2015-2016 משרד הבריאות משרד הפנים 12/01/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 4 7
ג' נשים 2015-2016 ק.קיימת לישראל בנק ירושלים 13/01/2016 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 10 14
ג' נשים 2015-2016 בנק ירושלים משרד הבריאות 19/01/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 19 4
ג' נשים 2015-2016 משרד הבריאות ה.בתי המשפט 08/02/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 3 9
ג' נשים 2015-2016 בזק NGN בנק ישראל 09/02/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 11 8
ג' נשים 2015-2016 טבע משאפים בנק ירושלים 10/02/2016 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 19 9
ג' נשים 2015-2016 בזק NGN בנק ירושלים 15/02/2016 שני 18:00 מתנ"ס רמות 8 24
ג' נשים 2015-2016 טבע משאפים ה.בתי המשפט 15/02/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 2 6
ג' נשים 2015-2016 ק.קיימת לישראל משרד הבריאות 17/02/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 8 11
ג' נשים 2015-2016 בנק ישראל משרד הפנים 17/02/2016 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 1 28
ג' נשים 2015-2016 בנק ישראל משרד הבריאות 22/02/2016 שני 18:00 מתנ"ס רמות 23 14
ג' נשים 2015-2016 בזק NGN משרד הפנים 23/02/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 5 25
ג' נשים 2015-2016 בנק ירושלים ה.בתי המשפט 23/02/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 10 18
ג' נשים 2015-2016 טבע משאפים ק.קיימת לישראל 24/02/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 9 18
ג' נשים 2015-2016 משרד הפנים משרד הבריאות 01/03/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 13 4
ג' נשים 2015-2016 בנק ישראל טבע משאפים 02/03/2016 רביעי 18:00 מתנ"ס רמות 8 4
ג' נשים 2015-2016 בזק NGN משרד הבריאות 07/03/2016 שני 18:00 מתנ"ס רמות 4 7
ג' נשים 2015-2016 ה.בתי המשפט ק.קיימת לישראל 07/03/2016 שני 17:00 מרכז הפיס-פסגת זאב 9 8
ג' נשים 2015-2016 בנק ירושלים בנק ישראל 08/03/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 26 12
ג' נשים 2015-2016 משרד הפנים בנק ירושלים 14/03/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 19 11
ג' נשים 2015-2016 משרד הבריאות טבע משאפים 15/03/2016 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 15 0
ג' נשים 2015-2016 בזק NGN ק.קיימת לישראל 16/03/2016 רביעי 17:00 היכל הספורט-מלחה 12 11
ג' נשים 2015-2016 בזק NGN טבע משאפים 28/03/2016 שני 19:00 מתנ"ס רמות 9 14
ג' נשים 2015-2016 משרד הבריאות בנק ירושלים 29/03/2016 שלישי 20:00 מתנ"ס רמות 13 22
ג' נשים 2015-2016 ק.קיימת לישראל בנק ישראל 30/03/2016 רביעי 18:00 היכל הספורט-מלחה 15 0
ג' נשים 2015-2016 ה.בתי המשפט משרד הפנים 30/03/2016 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 9 14
ג' נשים 2015-2016 ה.בתי המשפט משרד הבריאות 04/04/2016 שני 18:00 מתנ"ס רמות 13 16
ג' נשים 2015-2016 ק.קיימת לישראל משרד הפנים 06/04/2016 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 10 26
ג' נשים 2015-2016 בזק NGN ה.בתי המשפט 11/04/2016 שני 18:00 מתנ"ס רמות 13 22
ג' נשים 2015-2016 בנק ירושלים ק.קיימת לישראל 12/04/2016 שלישי 18:00 מתנ"ס רמות 0 15
ג' נשים 2015-2016 משרד הפנים טבע משאפים 12/04/2016 שלישי 19:00 מתנ"ס רמות 16 6
ג' נשים 2015-2016 ה.בתי המשפט בנק ישראל 13/04/2016 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 0 15


 

t73

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 מדע וספורט+בטפ 16 14 1 1 0 370 176 194 29
2011-2012 בנק דיסקונט 15 13 2 0 0 406 227 179 28
2015-2016 משרד הפנים 14 13 1 0 0 232 108 124 27
2012-2013 ה.בתי המשפט 16 11 5 0 0 238 135 103 27
2013-2014 משרד הבריאות 16 11 5 0 0 281 213 68 27
2013-2014 ה.בתי המשפט 16 10 6 0 0 226 176 50 26
2011-2012 משרד הפנים 15 11 3 1 0 303 242 61 25
2013-2014 ק.קיימת לישראל 16 10 5 1 0 227 177 50 25
2011-2012 ק.קיימת לישראל 15 10 5 0 0 266 226 40 25
2012-2013 בנק ישראל 16 8 8 0 0 221 222 -1 24
2014-2015 ה.בתי המשפט 12 11 1 0 0 165 74 91 23
2012-2013 ק.קיימת לישראל 16 8 7 1 0 225 226 -1 23
2013-2014 בנק ישראל 16 7 9 0 0 243 296 -53 23
2014-2015 משרד הפנים 12 10 2 0 0 168 91 77 22
2009-2010 בנק דיסקונט 14 8 6 0 0 237 200 37 22
2015-2016 ה.בתי המשפט 14 9 4 1 0 173 138 35 22
2010-2011 משרד הפנים 12 9 3 0 0 299 155 144 21
2010-2011 חברת בזק 12 9 3 0 0 258 177 81 21
2015-2016 בנק ירושלים 14 8 5 1 0 200 165 35 21
2012-2013 משרד הפנים 16 9 3 4 0 216 199 17 21
2012-2013 טבע משאפים 16 5 11 0 0 177 238 -61 21
2015-2016 ק.קיימת לישראל 14 6 8 0 0 169 146 23 20
2009-2010 בנק ישראל 14 6 8 0 0 232 244 -12 20
2015-2016 בזק NGN 14 6 8 0 0 168 193 -25 20
2015-2016 משרד הבריאות 14 6 8 0 0 140 166 -26 20
2013-2014 משרד הפנים 16 7 6 3 0 198 233 -35 20
2011-2012 בנק ישראל 15 6 8 1 0 241 295 -54 20
2012-2013 פקיד השומה 16 5 10 1 0 136 220 -84 20
2010-2011 בנק ישראל 12 7 5 0 0 201 161 40 19
2009-2010 משרד התחבורה 14 7 5 2 0 229 259 -30 19
2014-2015 ק.קיימת לישראל 12 6 6 0 0 143 126 17 18
2014-2015 משרד הבריאות 12 6 6 0 0 161 149 12 18
2015-2016 טבע משאפים 14 5 8 1 0 140 163 -23 18
2012-2013 משרד התחבורה 16 6 6 4 0 142 211 -69 18
2014-2015 טבע משאפים 12 5 7 0 0 132 145 -13 17
2010-2011 משרד התחבורה 12 5 7 0 0 159 206 -47 17
2011-2012 משרד התחבורה 15 5 7 3 0 173 242 -69 17
2009-2010 פקיד השומה 14 3 10 1 0 124 254 -130 17
2013-2014 טבע משאפים 16 1 15 0 0 140 287 -147 17
2014-2015 בנק ישראל 12 4 8 0 0 96 145 -49 16
2012-2013 מדע וספורט+בטפ 16 4 8 4 0 111 216 -105 16
2013-2014 משרד התחבורה 16 4 7 5 0 133 285 -152 15
2010-2011 בנק דיסקונט 12 6 2 4 0 148 196 -48 14
2015-2016 בנק ישראל 14 3 8 3 0 97 240 -143 14
2011-2012 פקיד השומה 15 0 13 2 0 118 275 -157 13
2014-2015 בזק NGN 12 0 12 0 0 74 209 -135 12
2010-2011 פקיד השומה 12 1 9 2 0 93 249 -156 11
2009-2010 משרד הפנים 15 2 8 5 0 152 247 -95 10