כדורסל נשים – לוח משחקים ותוצאות

 

 

73

No data


 

72

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט משרד הבריאות 22/10/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 25 7
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב מ.לשירותי דת 22/10/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה בזק NGN 22/10/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 19 9
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל מובילאיי 23/10/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 11 26
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף חברת בזק 23/10/2018 שלישי 19:30 בית חינוך עיוורים 17 20
ב' נשים 2018-2019 מ.לשירותי דת בזק NGN 29/10/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב מובילאיי 29/10/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט ה. ל. לאומי-סניף 29/10/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 20 8
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות בזק NGN 29/10/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 12 13
ב' נשים 2018-2019 מ.לשירותי דת חברת בזק 05/11/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב בזק NGN 05/11/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 22 6
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל ה. ל. לאומי-סניף 05/11/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 8 17
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי משרד הבריאות 06/11/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 22 2
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה בנק דיסקונט 06/11/2018 שלישי 19:30 בית חינוך עיוורים 15 28
ב' נשים 2018-2019 מ.לשירותי דת בנק דיסקונט 12/11/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN חברת בזק 12/11/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 13 24
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב משרד הבריאות 12/11/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 19 12
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי ה. ל. לאומי-סניף 13/11/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 24 8
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות ה. ל. לאומי-סניף 19/11/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 6 15
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב חברת בזק 19/11/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 28 22
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN בנק דיסקונט 20/11/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 10 31
ב' נשים 2018-2019 מ.לשירותי דת בנק ישראל 20/11/2018 שלישי בית חינוך עיוורים 0 0
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי שע"מ+מ.הכנסה 21/11/2018 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 20 13
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי מ.לשירותי דת 26/11/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק בנק דיסקונט 26/11/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 10 21
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN בנק ישראל 26/11/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 8 36
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 26/11/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 24 9
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות שע"מ+מ.הכנסה 27/11/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 8 25
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN מובילאיי 10/12/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 10 38
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות מ.לשירותי דת 10/12/2018 שני מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק בנק ישראל 10/12/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 16 25
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב בנק דיסקונט 10/12/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 28 13
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף שע"מ+מ.הכנסה 11/12/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 11 19
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק מובילאיי 17/12/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 29 20
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב שע"מ+מ.הכנסה 17/12/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 18 14
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט בנק ישראל 18/12/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 33 12
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף מ.לשירותי דת 18/12/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 0
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק משרד הבריאות 24/12/2018 שני 19:15 מתנ"ס רמות 27 19
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב בנק ישראל 24/12/2018 שני 20:15 מתנ"ס רמות 14 19
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף בזק NGN 24/12/2018 שני 18:15 מתנ"ס רמות 20 14
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט מובילאיי 25/12/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 25 19
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה מ.לשירותי דת 25/12/2018 שלישי בית חינוך עיוורים 0 0
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל שע"מ+מ.הכנסה 26/12/2018 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 19 23
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל משרד הבריאות 01/01/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה חברת בזק 01/01/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 11 31
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN בנק יהב 07/01/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 9 22
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף בנק דיסקונט 07/01/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 11 21
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות בנק ישראל 07/01/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 15 0
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק שע"מ+מ.הכנסה 08/01/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 18 6
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות בנק דיסקונט 14/01/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 17 30
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN שע"מ+מ.הכנסה 14/01/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 24 25
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק ה. ל. לאומי-סניף 15/01/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 15 9
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי בנק יהב 15/01/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN ה. ל. לאומי-סניף 21/01/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 15 20
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב שע"מ+מ.הכנסה 21/01/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 17 12
ב' נשים 2018-2019 משרד הבריאות חברת בזק 21/01/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 15 27
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי בנק ישראל 22/01/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 39 14
ב' נשים 2018-2019 בזק NGN משרד הבריאות 28/01/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 2 15
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב ה. ל. לאומי-סניף 28/01/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 19 11
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל בנק דיסקונט 29/01/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 13 39
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי שע"מ+מ.הכנסה 30/01/2019 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 18 21
ב' נשים 2018-2019 בנק יהב משרד הבריאות 04/02/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 22 18
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל חברת בזק 04/02/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 17 21
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה ה. ל. לאומי-סניף 04/02/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 14 17
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי בנק דיסקונט 05/02/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 27 23
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל בזק NGN 11/02/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 32 4
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה משרד הבריאות 11/02/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 20 14
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט חברת בזק 11/02/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 21 10
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי ה. ל. לאומי-סניף 12/02/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 34 7
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף משרד הבריאות 18/02/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 9 3
ב' נשים 2018-2019 בנק ישראל בנק יהב 18/02/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 16 27
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי חברת בזק 19/02/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 35 20
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט בנק יהב 25/02/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 14 35
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי משרד הבריאות 25/02/2019 שני 18:15 מתנ"ס רמות 34 7
ב' נשים 2018-2019 שע"מ+מ.הכנסה בנק ישראל 25/02/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 19 28
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק בזק NGN 26/02/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 16 12
ב' נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי-סניף בנק ישראל 04/03/2019 שני 19:15 מתנ"ס רמות 0 15
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט שע"מ+מ.הכנסה 04/03/2019 שני 20:15 מתנ"ס רמות 24 30
ב' נשים 2018-2019 חברת בזק בנק יהב 05/03/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 19 16
ב' נשים 2018-2019 מובילאיי בזק NGN 05/03/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 34 15
ב' נשים 2018-2019 בנק דיסקונט בזק NGN 26/03/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 33 6


 

71

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2


 

70

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד החינוך ע. הכנסת+סיסקו 23/10/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 23/10/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 16 32
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה ש. ב. כללית 24/10/2018 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 26 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד משרד הפנים 24/10/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 28 21
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה משטרת ירושלים 24/10/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 33 26
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד ע. ירושלים 31/10/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים ש. ב. כללית 31/10/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 21 10
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי משרד החינוך 31/10/2018 רביעי אולם ליד"ה 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה ה. ל. לאומי 31/10/2018 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 36 6
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד משרד החינוך 06/11/2018 שלישי מתנ"ס רמות 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים ע. הכנסת+סיסקו 06/11/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 38 18
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה ש. ב. כללית 07/11/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 26 9
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ע. ירושלים 07/11/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית ע. הכנסת+סיסקו 13/11/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 10 12
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים משרד החינוך 13/11/2018 שלישי מתנ"ס רמות 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה ע. ירושלים 14/11/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 35 24
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 14/11/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 32 31
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים ה. ל. לאומי 14/11/2018 רביעי 20:30 אולם ליד"ה 31 11
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית ה. ל. לאומי 20/11/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 26 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה ע. הכנסת+סיסקו 20/11/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 40 13
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים משרד החינוך 21/11/2018 רביעי אולם ליד"ה 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים האוניברסיטה 21/11/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 16 39
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים גויינט+עו"ד 21/11/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 37 29
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית גויינט+עו"ד 27/11/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 20 31
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו ה. ל. לאומי 27/11/2018 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 23 9
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים האוניברסיטה 28/11/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 12 32
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה משרד החינוך 28/11/2018 רביעי אולם ליד"ה 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים משטרת ירושלים 28/11/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 19 30
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו גויינט+עו"ד 11/12/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 26 31
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד החינוך האוניברסיטה 12/12/2018 רביעי אולם ליד"ה 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 12/12/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 47 19
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים משטרת ירושלים 12/12/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 24 32
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו משרד הפנים 18/12/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 12 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 19/12/2018 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 17 34
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד החינוך משטרת ירושלים 19/12/2018 רביעי אולם ליד"ה 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי גויינט+עו"ד 19/12/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 7 29
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד החינוך ש. ב. כללית 25/12/2018 שלישי מתנ"ס רמות 0 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו ע. ירושלים 25/12/2018 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 12 35
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי משרד הפנים 25/12/2018 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 12 28
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 26/12/2018 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 13
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית משרד הפנים 01/01/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 14 17
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה ע. הכנסת+סיסקו 02/01/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 44 13
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים ש. ב. כללית 08/01/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 23 17
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה משרד הפנים 08/01/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים ע. הכנסת+סיסקו 15/01/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 30 16
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית ע. ירושלים 22/01/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 12 19
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 23/01/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 20 42
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים גויינט+עו"ד 23/01/2019 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 22 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ה. ל. לאומי 23/01/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 17 14
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית ה. ל. לאומי 29/01/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 16 19
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ע. הכנסת+סיסקו 29/01/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 26 7
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד ביה"ח הדסה 30/01/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 17 25
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים האוניברסיטה 30/01/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 29 27
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו ש. ב. כללית 05/02/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 24 18
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ע. ירושלים 05/02/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 29 12
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה משטרת ירושלים 06/02/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 29 14
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו ה. ל. לאומי 12/02/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 19 20
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה גויינט+עו"ד 13/02/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 48 9
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 19/02/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 10 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו משרד הפנים 26/02/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 21 18
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. ירושלים ש. ב. כללית 26/02/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 0 15
אלוף האלופים נשים 2018-2019 גויינט+עו"ד האוניברסיטה 27/02/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 16 35
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה משטרת ירושלים 27/02/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 30 31
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ע. הכנסת+סיסקו ע. ירושלים 05/03/2019 שלישי 20:30 מתנ"ס רמות 13 11
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה האוניברסיטה 06/03/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 16 32
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים גויינט+עו"ד 06/03/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי משרד הפנים 06/03/2019 רביעי 17:30 אולם ליד"ה 12 26
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי ש. ב. כללית 12/03/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 19 24
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ע. ירושלים 12/03/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ביה"ח הדסה גויינט+עו"ד 13/03/2019 רביעי 18:30 אולם ליד"ה 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 האוניברסיטה משטרת ירושלים 13/03/2019 רביעי 19:30 אולם ליד"ה 33 25
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 19/03/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 15 0
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית ע. הכנסת+סיסקו 19/03/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 18 20
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ש. ב. כללית משרד הפנים 26/03/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 15 23
אלוף האלופים נשים 2018-2019 ה. ל. לאומי ע. הכנסת+סיסקו 26/03/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 13 18
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משטרת ירושלים ביה"ח הדסה 02/04/2019 שלישי 18:30 מתנ"ס רמות 27 19
אלוף האלופים נשים 2018-2019 משרד הפנים ש. ב. כללית 02/04/2019 שלישי 19:30 מתנ"ס רמות 23 12