02-6207235

כדורעף – דרג א

 

 

41

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2009-2010 בית הלוחם אגד 18/10/2009 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2009-2010 בית הלוחם עובדי הכנסת 25/10/2009 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2009-2010 בית הלוחם ע. ירושלים 01/11/2009 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2009-2010 בית הלוחם ה. ל. לאומי 08/11/2009 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2009-2010 שע"מ בית הלוחם 20/12/2009 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2009-2010 בית הלוחם אגד 10/01/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2009-2010 בית הלוחם עובדי הכנסת 17/01/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2009-2010 בית הלוחם ע. ירושלים 24/01/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2009-2010 בית הלוחם ה. ל. לאומי 31/01/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2009-2010 שע"מ בית הלוחם 21/02/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2009-2010 שע"מ עובדי הכנסת 14/03/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2010-2011 בית הלוחם עובדי הכנסת 17/10/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2010-2011 בית הלוחם ע. ירושלים 24/10/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 1 2
א' 2010-2011 בית הלוחם ה. ל. לאומי 31/10/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2010-2011 משרד החוץ בית הלוחם 07/11/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2010-2011 שע"מ בית הלוחם 21/11/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2010-2011 בית הלוחם אגד 26/12/2010 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2010-2011 בית הלוחם רשות ההגבלים 02/01/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2010-2011 בית הלוחם משרד החוץ 16/01/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2010-2011 בית הלוחם אגד 23/01/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2010-2011 בית הלוחם עובדי הכנסת 30/01/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2010-2011 בית הלוחם ע. ירושלים 13/02/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2010-2011 בית הלוחם שע"מ 20/02/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2010-2011 בית הלוחם ה. ל. לאומי 06/03/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2011-2012 בית הלוחם רשות ההגבלים 06/11/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2011-2012 בית הלוחם אגד 13/11/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2011-2012 בית הלוחם עובדי הכנסת 20/11/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2011-2012 בית הלוחם ע. ירושלים 27/11/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2011-2012 בית הלוחם ה. ל. לאומי 04/12/2011 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2011-2012 משטרת ירושלים בית הלוחם 01/01/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2011-2012 משרד החוץ בית הלוחם 08/01/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2011-2012 שע"מ בית הלוחם 22/01/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2011-2012 בית הלוחם רשות ההגבלים 12/02/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2011-2012 בית הלוחם אגד 19/02/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2011-2012 בית הלוחם עובדי הכנסת 26/02/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2011-2012 בית הלוחם ע. ירושלים 04/03/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2011-2012 בית הלוחם ה. ל. לאומי 11/03/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2011-2012 משטרת ירושלים בית הלוחם 18/03/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2011-2012 משרד החוץ בית הלוחם 25/03/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2011-2012 שע"מ בית הלוחם 15/04/2012 ראשון 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2012-2013 בית הלוחם רשות ההגבלים 21/10/2012 ראשון 17:45 בית הלוחם 1 2
א' 2012-2013 בית הלוחם אגד 28/10/2012 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2012-2013 בית הלוחם עובדי הכנסת 04/11/2012 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2012-2013 בית הלוחם ע. ירושלים 11/11/2012 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2012-2013 בית הלוחם ה. ל. לאומי 18/11/2012 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2012-2013 משטרת ירושלים בית הלוחם 25/11/2012 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2012-2013 משרד החוץ בית הלוחם 02/12/2012 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2012-2013 שע"מ בית הלוחם 23/12/2012 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2012-2013 רשות ההגבלים בית הלוחם 03/02/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2012-2013 משטרת ירושלים בית הלוחם 10/02/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2012-2013 בית הלוחם שע"מ 03/03/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2012-2013 בית הלוחם משרד החוץ 17/03/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2012-2013 ה. ל. לאומי בית הלוחם 21/04/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2012-2013 ע. ירושלים בית הלוחם 28/04/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 1
א' 2012-2013 עובדי הכנסת בית הלוחם 05/05/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2012-2013 אגד בית הלוחם 12/05/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2013-2014 בית הלוחם משרד החוץ 20/10/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2013-2014 בית הלוחם עובדי הכנסת 27/10/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2013-2014 בית הלוחם ע. ירושלים 03/11/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 1 2
א' 2013-2014 בית הלוחם ה. ל. לאומי 10/11/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2013-2014 רשות ההגבלים בית הלוחם 17/11/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2013-2014 אגד בית הלוחם 24/11/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2013-2014 שע"מ בית הלוחם 08/12/2013 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2013-2014 משרד החוץ בית הלוחם 19/01/2014 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2013-2014 רשות ההגבלים בית הלוחם 26/01/2014 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2013-2014 בית הלוחם שע"מ 09/02/2014 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2013-2014 בית הלוחם אגד 16/02/2014 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2013-2014 ה. ל. לאומי בית הלוחם 02/03/2014 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2013-2014 ע. ירושלים בית הלוחם 09/03/2014 ראשון 17:45 בית הלוחם 2 0
א' 2013-2014 עובדי הכנסת בית הלוחם 23/03/2014 ראשון 17:45 בית הלוחם 0 2
א' 2014-2015 שע"מ עובדי הכנסת 29/10/2014 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2014-2015 בית הלוחם בנק ישראל 05/11/2014 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2014-2015 בית הלוחם רשות ההגבלים 12/11/2014 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2014-2015 בית הלוחם אגד 19/11/2014 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2014-2015 בית הלוחם עובדי הכנסת 26/11/2014 רביעי 19:00 בית הלוחם 1 2
א' 2014-2015 בית הלוחם שע"מ 03/12/2014 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2014-2015 בית הלוחם ע. ירושלים 10/12/2014 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2014-2015 בית הלוחם ה. ל. לאומי 07/01/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2014-2015 רשות ההגבלים בית הלוחם 04/02/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2014-2015 בנק ישראל בית הלוחם 11/02/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2014-2015 בית הלוחם שע"מ 25/02/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 1 2
א' 2014-2015 בית הלוחם אגד 11/03/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2014-2015 ה. ל. לאומי בית הלוחם 25/03/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2014-2015 ע. ירושלים בית הלוחם 01/04/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2014-2015 עובדי הכנסת בית הלוחם 22/04/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי בנק ישראל 03/11/2015 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 ע. ירושלים אגד 03/11/2015 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 שע"מ עובדי הכנסת 03/11/2015 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 בית הלוחם אינטל ירושלים 04/11/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2015-2016 אינטל ירושלים רשות ההגבלים 10/11/2015 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי אגד 10/11/2015 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ע. ירושלים שע"מ 10/11/2015 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 בית הלוחם בנק ישראל 11/11/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2015-2016 בנק ישראל אגד 17/11/2015 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 אינטל ירושלים עובדי הכנסת 17/11/2015 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 1 2
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי שע"מ 17/11/2015 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 1 2
א' 2015-2016 בית הלוחם רשות ההגבלים 18/11/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2015-2016 רשות ההגבלים עובדי הכנסת 24/11/2015 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בנק ישראל שע"מ 24/11/2015 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 אינטל ירושלים ע. ירושלים 24/11/2015 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 בית הלוחם אגד 25/11/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2015-2016 אגד שע"מ 01/12/2015 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 רשות ההגבלים ע. ירושלים 01/12/2015 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 אינטל ירושלים ה. ל. לאומי 01/12/2015 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 בית הלוחם עובדי הכנסת 02/12/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת ע. ירושלים 15/12/2015 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2015-2016 רשות ההגבלים ה. ל. לאומי 15/12/2015 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בנק ישראל אינטל ירושלים 15/12/2015 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 בית הלוחם שע"מ 16/12/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2015-2016 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 22/12/2015 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2015-2016 אגד אינטל ירושלים 22/12/2015 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 רשות ההגבלים בנק ישראל 22/12/2015 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בית הלוחם ע. ירושלים 23/12/2015 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2015-2016 ע. ירושלים ה. ל. לאומי 29/12/2015 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 שע"מ אינטל ירושלים 29/12/2015 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת בנק ישראל 29/12/2015 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 אגד רשות ההגבלים 29/12/2015 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 ע. ירושלים בנק ישראל 05/01/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 שע"מ רשות ההגבלים 05/01/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת אגד 05/01/2016 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2015-2016 בית הלוחם ה. ל. לאומי 06/01/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2015-2016 אגד ה. ל. לאומי 19/01/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 שע"מ ע. ירושלים 19/01/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 בנק ישראל בית הלוחם 20/01/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2015-2016 אגד ע. ירושלים 26/01/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת שע"מ 26/01/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 אינטל ירושלים בית הלוחם 27/01/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2015-2016 אינטל ירושלים ה. ל. לאומי 02/02/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 בנק ישראל שע"מ 02/02/2016 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 אגד עובדי הכנסת 02/02/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 09/02/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 בנק ישראל אגד 09/02/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 בית הלוחם שע"מ 10/02/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 1 2
א' 2015-2016 אינטל ירושלים ע. ירושלים 16/02/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 16/02/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 בית הלוחם אגד 17/02/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2015-2016 אינטל ירושלים שע"מ 23/02/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ע. ירושלים עובדי הכנסת 23/02/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי בנק ישראל 23/02/2016 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 אינטל ירושלים עובדי הכנסת 01/03/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 שע"מ אגד 01/03/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ע. ירושלים בנק ישראל 01/03/2016 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי בית הלוחם 02/03/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2015-2016 אינטל ירושלים אגד 08/03/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 עובדי הכנסת בנק ישראל 08/03/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 ע. ירושלים בית הלוחם 09/03/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2015-2016 אינטל ירושלים בנק ישראל 15/03/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 שע"מ ה. ל. לאומי 15/03/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת בית הלוחם 16/03/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי אינטל ירושלים 29/03/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 ע. ירושלים אגד 29/03/2016 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 שע"מ עובדי הכנסת 30/03/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי אגד 05/04/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 ע. ירושלים שע"מ 05/04/2016 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בית הלוחם אינטל ירושלים 06/04/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2015-2016 ה. ל. לאומי שע"מ 12/04/2016 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 אינטל ירושלים אגד 12/04/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בית הלוחם בנק ישראל 13/04/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2015-2016 בנק ישראל עובדי הכנסת 19/04/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 אינטל ירושלים שע"מ 19/04/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בית הלוחם אגד 20/04/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2015-2016 אגד שע"מ 10/05/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בנק ישראל ע. ירושלים 10/05/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בית הלוחם עובדי הכנסת 11/05/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת ע. ירושלים 17/05/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בנק ישראל ה. ל. לאומי 17/05/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בית הלוחם שע"מ 18/05/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 24/05/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בנק ישראל אינטל ירושלים 24/05/2016 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בית הלוחם ע. ירושלים 25/05/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2015-2016 ע. ירושלים ה. ל. לאומי 31/05/2016 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת אינטל ירושלים 31/05/2016 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 אגד בנק ישראל 31/05/2016 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 ע. ירושלים אינטל ירושלים 07/06/2016 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 שע"מ בנק ישראל 07/06/2016 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת אגד 07/06/2016 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2015-2016 בית הלוחם ה. ל. לאומי 08/06/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2016-2017 ה. ל. לאומי אינטל ירושלים 08/11/2016 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים אגד 08/11/2016 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 שע"מ עובדי הכנסת 08/11/2016 שלישי 21:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ה. ל. לאומי אגד 15/11/2016 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 ע. ירושלים שע"מ 15/11/2016 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בית הלוחם אינטל ירושלים 16/11/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2016-2017 אינטל ירושלים אגד 22/11/2016 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ה. ל. לאומי שע"מ 22/11/2016 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 בית הלוחם בנק ישראל 23/11/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2016-2017 בנק ישראל עובדי הכנסת 29/11/2016 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 אינטל ירושלים שע"מ 29/11/2016 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בית הלוחם אגד 30/11/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2016-2017 אגד שע"מ 06/12/2016 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בנק ישראל ע. ירושלים 06/12/2016 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 בית הלוחם עובדי הכנסת 07/12/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2016-2017 עובדי הכנסת ע. ירושלים 13/12/2016 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בנק ישראל ה. ל. לאומי 13/12/2016 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 בית הלוחם שע"מ 14/12/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2016-2017 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 20/12/2016 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בנק ישראל אינטל ירושלים 20/12/2016 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 בית הלוחם ע. ירושלים 21/12/2016 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2016-2017 ע. ירושלים ה. ל. לאומי 03/01/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 עובדי הכנסת אינטל ירושלים 03/01/2017 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 אגד בנק ישראל 03/01/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים אינטל ירושלים 10/01/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 שע"מ בנק ישראל 10/01/2017 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 עובדי הכנסת אגד 10/01/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בית הלוחם ה. ל. לאומי 11/01/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2016-2017 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 17/01/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 שע"מ ע. ירושלים 17/01/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 אגד בית הלוחם 18/01/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 1 2
א' 2016-2017 אגד ע. ירושלים 24/01/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 עובדי הכנסת שע"מ 24/01/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 אינטל ירושלים בית הלוחם 25/01/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2016-2017 אינטל ירושלים ה. ל. לאומי 31/01/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 אגד עובדי הכנסת 31/01/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בית הלוחם ע. ירושלים 01/02/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2016-2017 ה. ל. לאומי שע"מ 07/02/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 אינטל ירושלים ע. ירושלים 07/02/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בית הלוחם עובדי הכנסת 08/02/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2016-2017 ע. ירושלים עובדי הכנסת 14/02/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 אינטל ירושלים שע"מ 14/02/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ה. ל. לאומי אגד 14/02/2017 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 שע"מ אגד 21/02/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 אינטל ירושלים עובדי הכנסת 21/02/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 ה. ל. לאומי בית הלוחם 22/02/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2016-2017 אינטל ירושלים אגד 28/02/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ע. ירושלים ה. ל. לאומי 28/02/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 שע"מ בית הלוחם 01/03/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים אגד 07/03/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ה. ל. לאומי אינטל ירושלים 07/03/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 שע"מ עובדי הכנסת 07/03/2017 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 14/03/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים שע"מ 14/03/2017 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 בית הלוחם אינטל ירושלים 15/03/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2016-2017 אינטל ירושלים עובדי הכנסת 21/03/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 21/03/2017 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 בית הלוחם אגד 22/03/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2016-2017 אינטל ירושלים ע. ירושלים 28/03/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 אגד שע"מ 28/03/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 בית הלוחם עובדי הכנסת 29/03/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2016-2017 אגד ה. ל. לאומי 04/04/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 עובדי הכנסת ע. ירושלים 04/04/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בית הלוחם שע"מ 05/04/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2016-2017 שע"מ ה. ל. לאומי 18/04/2017 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 אגד אינטל ירושלים 18/04/2017 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 בית הלוחם ע. ירושלים 19/04/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 0
א' 2016-2017 שע"מ אינטל ירושלים 25/04/2017 שלישי 18:45 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 עובדי הכנסת אגד 25/04/2017 שלישי 20:15 אולם ליד"ה 0 0
א' 2016-2017 בית הלוחם ה. ל. לאומי 26/04/2017 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0


 

t41

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2012-2013 אגד 22 21 1 0 0 42 3 39 43
2011-2012 ע. ירושלים 22 19 3 0 0 38 8 30 41
2010-2011 שע"מ 20 18 2 0 0 37 5 32 38
2012-2013 ע. ירושלים 21 17 4 0 0 34 11 23 38
2012-2013 שע"מ 22 16 6 0 0 34 13 21 38
2011-2012 בית הלוחם 22 16 6 0 0 32 13 19 38
2011-2012 אגד 22 15 7 0 0 33 16 17 37
2011-2012 רשות ההגבלים 22 15 7 0 0 33 17 16 37
2012-2013 רשות ההגבלים 22 15 7 0 0 31 15 16 37
2010-2011 ע. ירושלים 20 15 5 0 0 32 13 19 35
2012-2013 בית הלוחם 22 12 10 0 0 26 20 6 34
2010-2011 אגד 20 13 7 0 0 27 17 10 33
2010-2011 בית הלוחם 20 13 7 0 0 28 18 10 33
2011-2012 שע"מ 22 11 11 0 0 22 25 -3 33
2011-2012 משטרת ירושלים 22 10 12 0 0 23 26 -3 32
2010-2011 עובדי הכנסת 20 11 9 0 0 24 21 3 31
2011-2012 עובדי הכנסת 22 9 13 0 0 22 26 -4 31
2015-2016 אגד 16 14 2 0 0 29 5 24 30
2009-2010 שע"מ 16 14 2 0 0 29 5 24 30
2015-2016 בית הלוחם 16 14 2 0 0 29 6 23 30
2014-2015 אגד 16 14 2 0 0 29 7 22 30
2010-2011 ה. ל. לאומי 20 10 10 0 0 24 20 4 30
2016-2017 שע"מ 15 14 1 0 0 28 5 23 29
2013-2014 ע. ירושלים 16 14 1 1 0 28 6 22 29
2009-2010 ע. ירושלים 16 13 3 0 0 28 8 20 29
2011-2012 ה. ל. לאומי 22 7 15 0 0 15 31 -16 29
2012-2013 ה. ל. לאומי 22 7 15 0 0 14 30 -16 29
2013-2014 אגד 16 12 4 0 0 26 8 18 28
2009-2010 אגד 16 12 4 0 0 24 8 16 28
2014-2015 ע. ירושלים 16 12 4 0 0 26 10 16 28
2015-2016 שע"מ 16 12 4 0 0 25 10 15 28
2009-2010 בית הלוחם 16 12 4 0 0 24 11 13 28
2012-2013 עובדי הכנסת 22 6 16 0 0 13 32 -19 28
2012-2013 משרד החוץ 22 6 16 0 0 12 32 -20 28
2012-2013 משטרת ירושלים 22 6 16 0 0 12 32 -20 28
2016-2017 בית הלוחם 15 12 3 0 0 24 8 16 27
2014-2015 בית הלוחם 16 11 5 0 0 26 11 15 27
2015-2016 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 23 14 9 27
2014-2015 שע"מ 16 11 5 0 0 25 16 9 27
2013-2014 בית הלוחם 16 10 6 0 0 21 12 9 26
2013-2014 רשות ההגבלים 16 10 6 0 0 22 13 9 26
2013-2014 שע"מ 16 10 6 0 0 21 14 7 26
2011-2012 משרד החוץ 22 3 19 0 0 7 38 -31 25
2009-2010 ה. ל. לאומי 16 7 9 0 0 16 18 -2 23
2014-2015 עובדי הכנסת 16 7 9 0 0 17 20 -3 23
2016-2017 ע. ירושלים 14 8 6 0 0 17 14 3 22
2015-2016 ה. ל. לאומי 16 6 10 0 0 14 20 -6 22
2014-2015 רשות ההגבלים 16 6 10 0 0 14 20 -6 22
2015-2016 ע. ירושלים 16 6 10 0 0 14 21 -7 22
2016-2017 ה. ל. לאומי 15 6 9 0 0 16 19 -3 21
2010-2011 משרד החוץ 20 1 19 0 0 4 38 -34 21
2015-2016 אינטל ירושלים 16 4 12 0 0 10 24 -14 20
2009-2010 עובדי הכנסת 16 4 12 0 0 8 24 -16 20
2016-2017 אגד 13 6 7 0 0 14 15 -1 19
2014-2015 ה. ל. לאומי 16 3 13 0 0 6 26 -20 19
2013-2014 עובדי הכנסת 16 3 13 0 0 6 27 -21 19
2013-2014 ה. ל. לאומי 16 2 14 0 0 6 28 -22 18
2014-2015 בנק ישראל 16 2 14 0 0 4 28 -24 18
2015-2016 בנק ישראל 16 1 15 0 0 3 30 -27 17
2013-2014 משרד החוץ 16 1 15 0 0 2 30 -28 17
2016-2017 עובדי הכנסת 13 3 10 0 0 7 22 -15 16
2016-2017 אינטל ירושלים 15 1 14 0 0 5 28 -23 16
2010-2011 רשות ההגבלים 11 4 7 0 0 10 15 -5 15