כדורעף – לוח משחקים ותוצאות

 

 

41

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 06/11/2019 רביעי 20:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 שע"מ עובדי הכנסת 06/11/2019 רביעי 19:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי שע"מ 13/11/2019 רביעי 19:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 בית הלוחם מ. המשפטים 13/11/2019 רביעי 19:30 בית הלוחם 2 0
א' 2019-2020 מ. המשפטים שע"מ 20/11/2019 רביעי 19:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 בית הלוחם עובדי הכנסת 20/11/2019 רביעי 19:30 בית הלוחם 1 2
א' 2019-2020 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 27/11/2019 רביעי 19:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 בית הלוחם שע"מ 27/11/2019 רביעי 19:30 בית הלוחם 0 2
א' 2019-2020 עובדי הכנסת מ. המשפטים 04/12/2019 רביעי 19:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 בית הלוחם ה. ל. לאומי 04/12/2019 רביעי 19:30 בית הלוחם 0 2
א' 2019-2020 עובדי הכנסת בית הלוחם 18/12/2019 רביעי 19:30 בית הלוחם 2 0
א' 2019-2020 שע"מ ה. ל. לאומי 18/12/2019 רביעי 19:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 עובדי הכנסת שע"מ 01/01/2020 רביעי 19:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 מ. המשפטים בית הלוחם 01/01/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 0 2
א' 2019-2020 מ. המשפטים ה. ל. לאומי 08/01/2020 רביעי 19:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 בית הלוחם שע"מ 08/01/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 0 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 15/01/2020 רביעי 20:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 מ. המשפטים שע"מ 15/01/2020 רביעי 19:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 22/01/2020 רביעי 20:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 שע"מ עובדי הכנסת 22/01/2020 רביעי 19:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי בית הלוחם 22/01/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 2 0
א' 2019-2020 מ. המשפטים עובדי הכנסת 22/01/2020 רביעי 19:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 בית הלוחם מ. המשפטים 29/01/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 0 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי שע"מ 29/01/2020 רביעי 20:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 בית הלוחם עובדי הכנסת 05/02/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 0 2
א' 2019-2020 מ. המשפטים שע"מ 05/02/2020 רביעי 20:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 בית הלוחם שע"מ 12/02/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 0 2
א' 2019-2020 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 12/02/2020 רביעי 20:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 בית הלוחם ה. ל. לאומי 19/02/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 2 0
א' 2019-2020 עובדי הכנסת מ. המשפטים 19/02/2020 רביעי 19:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 עובדי הכנסת בית הלוחם 26/02/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 2 0
א' 2019-2020 שע"מ ה. ל. לאומי 26/02/2020 רביעי 19:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 מ. המשפטים בית הלוחם 04/03/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 0 2
א' 2019-2020 עובדי הכנסת שע"מ 04/03/2020 רביעי 19:00 אולם שלווה 2 0
א' 2019-2020 בית הלוחם שע"מ 11/03/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 0 2
א' 2019-2020 מ. המשפטים ה. ל. לאומי 11/03/2020 רביעי 20:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 מ. המשפטים שע"מ 18/03/2020 רביעי 19:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 18/03/2020 רביעי 20:00 אולם שלווה 0 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי בית הלוחם 25/03/2020 רביעי 19:30 בית הלוחם 0 2
א' 2019-2020 מ. המשפטים עובדי הכנסת 25/03/2020 רביעי 20:00 אולם שלווה 0 2