כדורעף – לוח משחקים ותוצאות

 

 

41

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2018-2019 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 24/10/2018 רביעי 18:45 אולם שלווה 2 0
א' 2018-2019 שע"מ עובדי הכנסת 24/10/2018 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2018-2019 ע. ירושלים אגד 24/10/2018 רביעי 18:00 אולם שלווה 2 0
א' 2018-2019 ה. ל. לאומי עובדי הכנסת 31/10/2018 רביעי 18:45 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 בית הלוחם מ. המשפטים 31/10/2018 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2018-2019 ע. ירושלים שע"מ 31/10/2018 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 מ. המשפטים עובדי הכנסת 07/11/2018 רביעי 18:45 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 בית הלוחם אגד 07/11/2018 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2018-2019 ה. ל. לאומי ע. ירושלים 07/11/2018 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 אגד שע"מ 14/11/2018 רביעי 18:45 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 מ. המשפטים ע. ירושלים 14/11/2018 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 בית הלוחם עובדי הכנסת 14/11/2018 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2018-2019 עובדי הכנסת ע. ירושלים 21/11/2018 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 אגד ה. ל. לאומי 21/11/2018 רביעי 18:45 אולם שלווה 2 0
א' 2018-2019 בית הלוחם שע"מ 21/11/2018 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 1
א' 2018-2019 שע"מ ה. ל. לאומי 28/11/2018 רביעי 18:45 אולם שלווה 2 0
א' 2018-2019 בית הלוחם ע. ירושלים 28/11/2018 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 אגד מ. המשפטים 28/11/2018 רביעי 19:30 אולם שלווה 2 0
א' 2018-2019 שע"מ מ. המשפטים 12/12/2018 רביעי 18:45 אולם שלווה 2 0
א' 2018-2019 בית הלוחם ה. ל. לאומי 12/12/2018 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2018-2019 עובדי הכנסת אגד 12/12/2018 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 עובדי הכנסת ה. ל. לאומי 09/01/2019 רביעי 18:45 אולם שלווה 2 1
א' 2018-2019 אגד בית הלוחם 09/01/2019 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2018-2019 שע"מ ע. ירושלים 09/01/2019 רביעי 19:30 אולם שלווה 2 0
א' 2018-2019 אגד ע. ירושלים 16/01/2019 רביעי 18:45 אולם שלווה 2 0
א' 2018-2019 מ. המשפטים בית הלוחם 16/01/2019 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2018-2019 עובדי הכנסת שע"מ 16/01/2019 רביעי 19:30 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 מ. המשפטים ה. ל. לאומי 23/01/2019 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 בית הלוחם ע. ירושלים 23/01/2019 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2018-2019 אגד עובדי הכנסת 23/01/2019 רביעי 19:30 אולם שלווה 2 0
א' 2018-2019 מ. המשפטים ע. ירושלים 30/01/2019 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 ה. ל. לאומי שע"מ 30/01/2019 רביעי 18:45 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 בית הלוחם עובדי הכנסת 30/01/2019 רביעי 19:00 בית הלוחם 1 2
א' 2018-2019 מ. המשפטים שע"מ 06/02/2019 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 ע. ירושלים עובדי הכנסת 06/02/2019 רביעי 18:45 אולם שלווה 1 2
א' 2018-2019 ה. ל. לאומי אגד 06/02/2019 רביעי 19:30 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 ה. ל. לאומי בית הלוחם 13/02/2019 רביעי 19:00 בית הלוחם 0 2
א' 2018-2019 מ. המשפטים עובדי הכנסת 13/02/2019 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 שע"מ אגד 13/02/2019 רביעי 18:45 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 מ. המשפטים אגד 20/02/2019 רביעי 18:00 אולם שלווה 0 2
א' 2018-2019 שע"מ בית הלוחם 20/02/2019 רביעי 19:00 בית הלוחם 2 0
א' 2018-2019 ע. ירושלים ה. ל. לאומי 20/02/2019 רביעי 19:30 אולם שלווה 2 0