כדורשת – דרג א

 

 

כדורשת_דרג_א_09122018

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ביה"ח הדסה 05/11/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 1 2
א' 2019-2020 מדע וספורט+בטפ מ. המשפטים 05/11/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 משטרת ירושלים ל. סטטיסטיקה 05/11/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 משרד החוץ ביה"ח הדסה 05/11/2019 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 05/11/2019 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ל. סטטיסטיקה 05/11/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2019-2020 מדע וספורט+בטפ משטרת ירושלים 05/11/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 משרד החוץ ה. ל. לאומי 05/11/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי הסוכנות היהודית 19/11/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2019-2020 ביה"ח הדסה מדע וספורט+בטפ 19/11/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 מ. המשפטים משטרת ירושלים 19/11/2019 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 משרד החוץ ל. סטטיסטיקה 19/11/2019 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי משטרת ירושלים 19/11/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 1 2
א' 2019-2020 ביה"ח הדסה ל. סטטיסטיקה 19/11/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 משרד החוץ מ. המשפטים 19/11/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית מדע וספורט+בטפ 19/11/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 משטרת ירושלים הסוכנות היהודית 03/12/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2019-2020 מ. המשפטים ביה"ח הדסה 03/12/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 ל. סטטיסטיקה ה. ל. לאומי 03/12/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2019-2020 משרד החוץ מדע וספורט+בטפ 03/12/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 03/12/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 מ. המשפטים הסוכנות היהודית 03/12/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 ל. סטטיסטיקה מדע וספורט+בטפ 03/12/2019 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 משרד החוץ משטרת ירושלים 03/12/2019 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 משרד החוץ הסוכנות היהודית 17/12/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 מדע וספורט+בטפ ה. ל. לאומי 17/12/2019 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 משטרת ירושלים ביה"ח הדסה 17/12/2019 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 1 2
א' 2019-2020 ל. סטטיסטיקה מ. המשפטים 17/12/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי משרד החוץ 14/01/2020 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2019-2020 ביה"ח הדסה מדע וספורט+בטפ 14/01/2020 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 ל. סטטיסטיקה משטרת ירושלים 14/01/2020 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 מ. המשפטים הסוכנות היהודית 14/01/2020 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 משרד החוץ הסוכנות היהודית 21/01/2020 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 ביה"ח הדסה משטרת ירושלים 21/01/2020 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 מ. המשפטים ל. סטטיסטיקה 21/01/2020 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי מדע וספורט+בטפ 21/01/2020 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי הסוכנות היהודית 28/01/2020 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 משרד החוץ ל. סטטיסטיקה 28/01/2020 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 ביה"ח הדסה מ. המשפטים 28/01/2020 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 מדע וספורט+בטפ משטרת ירושלים 28/01/2020 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 מדע וספורט+בטפ מ. המשפטים 04/02/2020 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 משרד החוץ ביה"ח הדסה 04/02/2020 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ל. סטטיסטיקה 04/02/2020 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי משטרת ירושלים 04/02/2020 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי ל. סטטיסטיקה 11/02/2020 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 משטרת ירושלים מ. המשפטים 11/02/2020 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית ביה"ח הדסה 11/02/2020 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 מדע וספורט+בטפ משרד החוץ 11/02/2020 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 18/02/2020 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
א' 2019-2020 ל. סטטיסטיקה ביה"ח הדסה 18/02/2020 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2019-2020 משטרת ירושלים משרד החוץ 18/02/2020 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 הסוכנות היהודית מדע וספורט+בטפ 18/02/2020 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 ה. ל. לאומי ביה"ח הדסה 25/02/2020 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 1
א' 2019-2020 מ. המשפטים משרד החוץ 25/02/2020 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 משטרת ירושלים הסוכנות היהודית 25/02/2020 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
א' 2019-2020 ל. סטטיסטיקה מדע וספורט+בטפ 25/02/2020 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0


 

כדורשת_דרג_א_טבלה_09122018

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2015-2016 הסוכנות היהודית 19 19 0 0 0 38 1 37 38
2016-2017 הסוכנות היהודית 19 18 1 0 0 36 4 32 37
2015-2016 משטרת ירושלים 19 17 2 0 0 34 5 29 36
2016-2017 משטרת ירושלים 19 17 2 0 0 35 6 29 36
2015-2016 משרד החוץ 19 13 6 0 0 29 13 16 32
2015-2016 הנהלת המכס 19 13 6 0 0 26 13 13 32
2016-2017 משרד החוץ 19 12 7 0 0 25 14 11 31
2016-2017 ה.ה.הסביבה 19 12 7 0 0 24 20 4 31
2015-2016 ש.ב. כללית 19 11 8 0 0 23 16 7 30
2016-2017 משרד הכלכלה 19 10 9 0 0 21 20 1 29
2017-2018 הסוכנות היהודית 14 13 1 0 0 26 3 23 27
2019-2020 ביה"ח הדסה 14 13 1 0 0 27 5 22 27
2015-2016 מדע וספורט+בטפ 19 8 11 0 0 16 24 -8 27
2019-2020 משטרת ירושלים 14 12 2 0 0 25 6 19 26
2017-2018 אורן פלמ"ח צובה 14 12 2 0 0 24 5 19 26
2016-2017 ק.קיימת לישראל 19 7 12 0 0 19 24 -5 26
2015-2016 קופ"ח מאוחדת 19 7 12 0 0 15 24 -9 26
2016-2017 מדע וספורט+בטפ 19 7 12 0 0 15 24 -9 26
2017-2018 משטרת ירושלים 14 11 3 0 0 23 7 16 25
2014-2015 ש.ב. כללית 14 11 3 0 0 23 7 16 25
2015-2016 מינהל התכנון 19 6 13 0 0 13 26 -13 25
2016-2017 ש.ב. כללית 19 6 13 0 0 14 28 -14 25
2016-2017 בנק ירושלים 19 5 14 0 0 13 30 -17 24
2019-2020 הסוכנות היהודית 14 8 6 0 0 20 13 7 22
2017-2018 ל. סטטיסטיקה 14 8 6 0 0 18 13 5 22
2019-2020 ה. ל. לאומי 14 8 6 0 0 17 17 0 22
2016-2017 ע. ירושלים א 19 3 16 0 0 9 32 -23 22
2015-2016 משרד הכלכלה 19 3 16 0 0 6 33 -27 22
2019-2020 ל. סטטיסטיקה 14 7 7 0 0 18 15 3 21
2014-2015 מדע וספורט+בטפ 14 7 7 0 0 15 14 1 21
2015-2016 חב דואר ישראל 19 2 17 0 0 5 35 -30 21
2018-2019 הסוכנות היהודית 10 10 0 0 0 20 3 17 20
2019-2020 מ. המשפטים 14 5 9 0 0 11 19 -8 19
2017-2018 ה.ה.הסביבה 14 5 9 0 0 10 19 -9 19
2017-2018 משרד החוץ 14 4 10 0 0 9 20 -11 18
2019-2020 משרד החוץ 14 3 11 0 0 7 22 -15 17
2017-2018 בנק ירושלים 14 3 11 0 0 6 22 -16 17
2014-2015 קופ"ח מאוחדת 14 3 11 0 0 6 23 -17 17
2018-2019 ל. סטטיסטיקה 10 6 4 0 0 13 10 3 16
2018-2019 משטרת ירושלים 10 4 6 0 0 10 12 -2 14
2017-2018 ק.קיימת לישראל 14 0 14 0 0 1 28 -27 14
2019-2020 מדע וספורט+בטפ 14 0 14 0 0 0 28 -28 14
2016-2017 מינהל התכנון 10 3 7 0 0 6 15 -9 13
2018-2019 משרד החוץ 10 1 9 0 0 4 18 -14 11
2015-2016 ה.ה.הסביבה 10 1 9 0 0 3 18 -15 11
2018-2019 משרד הכלכלה 4 1 3 0 0 2 6 -4 5