בחרו עמוד

כדורשת – דרג ב

 

92

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל ל. סטטיסטיקה 07/11/2016 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 מינהל התכנון אורן פלמ"ח צובה 07/11/2016 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 הנהלת המכס מ. מ. המדינה 07/11/2016 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת המועצה להשכלה 07/11/2016 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר ל. סטטיסטיקה 14/11/2016 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל מ. מ. המדינה 14/11/2016 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 מינהל התכנון המועצה להשכלה 14/11/2016 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 הנהלת המכס קופ"ח מאוחדת 14/11/2016 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 משרד האוצר אורן פלמ"ח צובה 21/11/2016 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה מ. מ. המדינה 21/11/2016 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל קופ"ח מאוחדת 21/11/2016 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 מינהל התכנון הנהלת המכס 21/11/2016 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר מ. מ. המדינה 28/11/2016 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה המועצה להשכלה 28/11/2016 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה קופ"ח מאוחדת 28/11/2016 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל מינהל התכנון 28/11/2016 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה הנהלת המכס 05/12/2016 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה מינהל התכנון 05/12/2016 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד האוצר המועצה להשכלה 05/12/2016 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה קופ"ח מאוחדת 05/12/2016 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר קופ"ח מאוחדת 12/12/2016 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה הנהלת המכס 12/12/2016 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה מינהל התכנון 12/12/2016 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה חב דואר ישראל 12/12/2016 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד האוצר הנהלת המכס 19/12/2016 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת מינהל התכנון 19/12/2016 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה חב דואר ישראל 19/12/2016 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה ל. סטטיסטיקה 19/12/2016 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד האוצר מינהל התכנון 02/01/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 הנהלת המכס חב דואר ישראל 02/01/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה ל. סטטיסטיקה 02/01/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה אורן פלמ"ח צובה 02/01/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר חב דואר ישראל 09/01/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 הנהלת המכס ל. סטטיסטיקה 09/01/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת אורן פלמ"ח צובה 09/01/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה מ. מ. המדינה 09/01/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה הנהלת המכס 16/01/2017 שני 2018-06-13 20:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד הקליטה משרד האוצר 16/01/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה חב דואר ישראל 16/01/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה ה.בתי המשפט א 16/01/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה קופ"ח מאוחדת 16/01/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד הקליטה חב דואר ישראל 23/01/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד האוצר ה.בתי המשפט א 23/01/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה קופ"ח מאוחדת 23/01/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה הנהלת המכס 23/01/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 23/01/2017 שני 2018-06-13 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד הקליטה ה.בתי המשפט א 30/01/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל קופ"ח מאוחדת 30/01/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר הנהלת המכס 30/01/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה המועצה להשכלה 30/01/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה מ. מ. המדינה 30/01/2017 שני 2018-06-13 20:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד הקליטה קופ"ח מאוחדת 06/02/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט א הנהלת המכס 06/02/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל המועצה להשכלה 06/02/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר מ. מ. המדינה 06/02/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה אורן פלמ"ח צובה 06/02/2017 שני 2018-06-13 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד הקליטה הנהלת המכס 13/02/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת המועצה להשכלה 13/02/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט א מ. מ. המדינה 13/02/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל אורן פלמ"ח צובה 13/02/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר ל. סטטיסטיקה 13/02/2017 שני 2018-06-13 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד הקליטה המועצה להשכלה 20/02/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 הנהלת המכס מ. מ. המדינה 20/02/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת אורן פלמ"ח צובה 20/02/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט א ל. סטטיסטיקה 20/02/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל משרד האוצר 20/02/2017 שני 2018-06-13 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד הקליטה מ. מ. המדינה 27/02/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה אורן פלמ"ח צובה 27/02/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 הנהלת המכס ל. סטטיסטיקה 27/02/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת משרד האוצר 27/02/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט א חב דואר ישראל 27/02/2017 שני 2018-06-13 20:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד הקליטה אורן פלמ"ח צובה 06/03/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה ל. סטטיסטיקה 06/03/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה משרד האוצר 06/03/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 הנהלת המכס חב דואר ישראל 06/03/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת ה.בתי המשפט א 06/03/2017 שני 2018-06-13 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד הקליטה ל. סטטיסטיקה 20/03/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה משרד האוצר 20/03/2017 שני 2018-06-13 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה חב דואר ישראל 20/03/2017 שני 2018-06-13 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה ה.בתי המשפט א 20/03/2017 שני 2018-06-13 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 הנהלת המכס קופ"ח מאוחדת 20/03/2017 שני 2018-06-13 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 ה.בתי המשפט א משרד הקליטה 06/11/2017 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 מדע וספורט+בטפ מ. מ. המדינה 06/11/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 הנהלת המכס משרד הכלכלה 06/11/2017 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 קופ"ח מאוחדת המועצה להשכלה 06/11/2017 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2017-2018 משרד האוצר ביה"ח הדסה 06/11/2017 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה מ. מ. המדינה 13/11/2017 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 ה.בתי המשפט א המועצה להשכלה 13/11/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 קופ"ח מאוחדת הנהלת המכס 13/11/2017 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 מדע וספורט+בטפ משרד הכלכלה 13/11/2017 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד האוצר משרד הקליטה 13/11/2017 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד הקליטה המועצה להשכלה 20/11/2017 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה משרד הכלכלה 20/11/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 מדע וספורט+בטפ קופ"ח מאוחדת 20/11/2017 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2017-2018 ה.בתי המשפט א הנהלת המכס 20/11/2017 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד האוצר מ. מ. המדינה 20/11/2017 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 מ. מ. המדינה משרד הכלכלה 27/11/2017 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד הקליטה הנהלת המכס 27/11/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 ה.בתי המשפט א מדע וספורט+בטפ 27/11/2017 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה קופ"ח מאוחדת 27/11/2017 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2017-2018 משרד האוצר המועצה להשכלה 27/11/2017 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 המועצה להשכלה הנהלת המכס 04/12/2017 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 מ. מ. המדינה קופ"ח מאוחדת 04/12/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה ה.בתי המשפט א 04/12/2017 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד הקליטה מדע וספורט+בטפ 04/12/2017 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד האוצר משרד הכלכלה 04/12/2017 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד הכלכלה קופ"ח מאוחדת 11/12/2017 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 המועצה להשכלה מדע וספורט+בטפ 11/12/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד הקליטה ביה"ח הדסה 11/12/2017 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 מ. מ. המדינה ה.בתי המשפט א 11/12/2017 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד האוצר הנהלת המכס 11/12/2017 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2017-2018 הנהלת המכס מדע וספורט+בטפ 25/12/2017 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2017-2018 משרד הכלכלה ה.בתי המשפט א 25/12/2017 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 מ. מ. המדינה משרד הקליטה 25/12/2017 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 המועצה להשכלה ביה"ח הדסה 25/12/2017 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2017-2018 משרד האוצר קופ"ח מאוחדת 25/12/2017 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 קופ"ח מאוחדת ה.בתי המשפט א 01/01/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 הנהלת המכס ביה"ח הדסה 01/01/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 המועצה להשכלה מ. מ. המדינה 01/01/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד הכלכלה משרד הקליטה 01/01/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד האוצר מדע וספורט+בטפ 01/01/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2017-2018 מדע וספורט+בטפ ביה"ח הדסה 08/01/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 קופ"ח מאוחדת משרד הקליטה 08/01/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד הכלכלה המועצה להשכלה 08/01/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 הנהלת המכס מ. מ. המדינה 08/01/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד האוצר ה.בתי המשפט א 08/01/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד הקליטה ה.בתי המשפט א 22/01/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 מ. מ. המדינה מדע וספורט+בטפ 22/01/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד הכלכלה הנהלת המכס 22/01/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 המועצה להשכלה קופ"ח מאוחדת 22/01/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה משרד האוצר 22/01/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד האוצר מדע וספורט+בטפ 29/01/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד הקליטה קופ"ח מאוחדת 29/01/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 המועצה להשכלה משרד הכלכלה 29/01/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 מ. מ. המדינה הנהלת המכס 29/01/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה ה.בתי המשפט א 29/01/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2017-2018 ה.בתי המשפט א קופ"ח מאוחדת 05/02/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד האוצר הנהלת המכס 05/02/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 05/02/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד הקליטה משרד הכלכלה 05/02/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה מדע וספורט+בטפ 05/02/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 מדע וספורט+בטפ הנהלת המכס 12/02/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 ה.בתי המשפט א משרד הכלכלה 12/02/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד הקליטה מ. מ. המדינה 12/02/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד האוצר המועצה להשכלה 12/02/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה קופ"ח מאוחדת 12/02/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 קופ"ח מאוחדת משרד הכלכלה 19/02/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 מדע וספורט+בטפ המועצה להשכלה 19/02/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד האוצר משרד הקליטה 19/02/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 ה.בתי המשפט א מ. מ. המדינה 19/02/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה הנהלת המכס 19/02/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2017-2018 הנהלת המכס המועצה להשכלה 26/02/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2017-2018 קופ"ח מאוחדת מ. מ. המדינה 26/02/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2017-2018 ה.בתי המשפט א משרד האוצר 26/02/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 מדע וספורט+בטפ משרד הקליטה 26/02/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה משרד הכלכלה 26/02/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה המועצה להשכלה 05/03/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד הכלכלה מ. מ. המדינה 05/03/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2017-2018 הנהלת המכס משרד הקליטה 05/03/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 מדע וספורט+בטפ ה.בתי המשפט א 05/03/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 קופ"ח מאוחדת משרד האוצר 05/03/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 המועצה להשכלה משרד הקליטה 12/03/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 משרד הכלכלה משרד האוצר 12/03/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 קופ"ח מאוחדת מדע וספורט+בטפ 12/03/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 הנהלת המכס ה.בתי המשפט א 12/03/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה מ. מ. המדינה 12/03/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 מ. מ. המדינה משרד האוצר 19/03/2018 שני 2018-06-13 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 המועצה להשכלה ה.בתי המשפט א 19/03/2018 שני 2018-06-13 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2017-2018 הנהלת המכס קופ"ח מאוחדת 19/03/2018 שני 2018-06-13 19:00:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2017-2018 משרד הכלכלה מדע וספורט+בטפ 19/03/2018 שני 2018-06-13 19:30:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2017-2018 ביה"ח הדסה משרד הקליטה 19/03/2018 שני 2018-06-13 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0


 

t92

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2017-2018 משרד הכלכלה 18 17 1 0 0 34 4 30 35
2017-2018 קופ"ח מאוחדת 18 15 3 0 0 32 9 23 33
2016-2017 אורן פלמ"ח צובה 17 15 2 0 0 31 4 27 32
2016-2017 המועצה להשכלה 17 15 2 0 0 30 8 22 32
2017-2018 ביה"ח הדסה 18 14 4 0 0 29 12 17 32
2017-2018 המועצה להשכלה 18 11 7 0 0 24 15 9 29
2016-2017 ל. סטטיסטיקה 17 11 6 0 0 25 13 12 28
2016-2017 הנהלת המכס 17 9 8 0 0 20 19 1 26
2016-2017 קופ"ח מאוחדת 17 9 8 0 0 19 18 1 26
2017-2018 הנהלת המכס 18 8 10 0 0 19 21 -2 26
2017-2018 מ. מ. המדינה 18 8 10 0 0 18 22 -4 26
2017-2018 מדע וספורט+בטפ 18 7 11 0 0 17 24 -7 25
2017-2018 משרד האוצר 18 7 11 0 0 15 24 -9 25
2016-2017 משרד האוצר 17 6 11 0 0 15 22 -7 23
2016-2017 מ. מ. המדינה 17 4 13 0 0 11 26 -15 21
2017-2018 ה.בתי המשפט א 18 3 15 0 0 9 30 -21 21
2017-2018 משרד הקליטה 18 0 18 0 0 0 36 -36 18
2016-2017 חב דואר ישראל 17 0 17 0 0 0 34 -34 17
2016-2017 ה.בתי המשפט א 9 5 4 0 0 10 11 -1 14
2016-2017 משרד הקליטה 9 4 5 0 0 9 11 -2 13
2016-2017 מינהל התכנון 8 3 5 0 0 7 11 -4 11