כדורשת – דרג ב

 

 

כדורשת_דרג_ב_09122018

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2018-2019 מדע וספורט+בטפ ה. ל. לאומי 15/10/2018 שני 18:55 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2018-2019 קופ"ח מאוחדת ביה"ח הדסה 15/10/2018 שני 19:20 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2018-2019 הנהלת המכס מ. המשפטים 15/10/2018 שני 19:55 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 המועצה להשכלה מ. מ. המדינה 15/10/2018 שני 20:20 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה ה. ל. לאומי 22/10/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2018-2019 מדע וספורט+בטפ מ. המשפטים 22/10/2018 שני 19:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 קופ"ח מאוחדת מ. מ. המדינה 22/10/2018 שני 19:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 הנהלת המכס המועצה להשכלה 22/10/2018 שני 20:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה ביה"ח הדסה 29/10/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 29/10/2018 שני 18:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 מדע וספורט+בטפ המועצה להשכלה 29/10/2018 שני 19:55 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 קופ"ח מאוחדת הנהלת המכס 29/10/2018 שני 20:20 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה מ. המשפטים 05/11/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 ביה"ח הדסה מ. מ. המדינה 05/11/2018 שני 18:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי המועצה להשכלה 05/11/2018 שני 19:20 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2018-2019 מדע וספורט+בטפ קופ"ח מאוחדת 05/11/2018 שני 20:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה מ. מ. המדינה 12/11/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2018-2019 מ. המשפטים המועצה להשכלה 12/11/2018 שני 18:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 ביה"ח הדסה הנהלת המכס 12/11/2018 שני 19:20 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי קופ"ח מאוחדת 12/11/2018 שני 19:55 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה המועצה להשכלה 19/11/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 מ. מ. המדינה הנהלת המכס 19/11/2018 שני 18:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 מ. המשפטים קופ"ח מאוחדת 19/11/2018 שני 19:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 ביה"ח הדסה מדע וספורט+בטפ 19/11/2018 שני 19:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה הנהלת המכס 26/11/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 המועצה להשכלה קופ"ח מאוחדת 26/11/2018 שני 18:55 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2018-2019 מ. מ. המדינה מדע וספורט+בטפ 26/11/2018 שני 19:20 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 ביה"ח הדסה ה. ל. לאומי 26/11/2018 שני 20:20 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה קופ"ח מאוחדת 10/12/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 הנהלת המכס מדע וספורט+בטפ 10/12/2018 שני 18:55 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 מ. מ. המדינה ה. ל. לאומי 10/12/2018 שני 19:55 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 מ. המשפטים ביה"ח הדסה 10/12/2018 שני 20:20 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2018-2019 המועצה להשכלה ביה"ח הדסה 17/12/2018 שני 19:55 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2018-2019 מ. מ. המדינה מ. המשפטים 17/12/2018 שני 20:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה מדע וספורט+בטפ 17/12/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2018-2019 הנהלת המכס ה. ל. לאומי 17/12/2018 שני 19:20 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2018-2019 ביה"ח הדסה מדע וספורט+בטפ 21/01/2019 שני 18:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 מ. המשפטים קופ"ח מאוחדת 21/01/2019 שני 19:20 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2018-2019 מ. מ. המדינה הנהלת המכס 21/01/2019 שני 19:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 המועצה להשכלה משרד הכלכלה 21/01/2019 שני 20:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי מדע וספורט+בטפ 28/01/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 ביה"ח הדסה הנהלת המכס 28/01/2019 שני 19:20 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 מ. המשפטים משרד הכלכלה 28/01/2019 שני 19:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 28/01/2019 שני 20:20 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי קופ"ח מאוחדת 04/02/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 מדע וספורט+בטפ הנהלת המכס 04/02/2019 שני 18:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 ביה"ח הדסה המועצה להשכלה 04/02/2019 שני 19:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 מ. המשפטים מ. מ. המדינה 04/02/2019 שני 20:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי הנהלת המכס 11/02/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 קופ"ח מאוחדת משרד הכלכלה 11/02/2019 שני 18:55 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 מדע וספורט+בטפ המועצה להשכלה 11/02/2019 שני 19:20 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2018-2019 ביה"ח הדסה מ. המשפטים 11/02/2019 שני 20:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי משרד הכלכלה 18/02/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 הנהלת המכס המועצה להשכלה 18/02/2019 שני 18:55 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 קופ"ח מאוחדת מ. מ. המדינה 18/02/2019 שני 19:20 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 מדע וספורט+בטפ מ. המשפטים 18/02/2019 שני 19:55 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי המועצה להשכלה 25/02/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה מ. מ. המדינה 25/02/2019 שני 18:55 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2018-2019 הנהלת המכס מ. המשפטים 25/02/2019 שני 19:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 קופ"ח מאוחדת ביה"ח הדסה 25/02/2019 שני 19:55 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה ביה"ח הדסה 04/03/2019 שני 19:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 קופ"ח מאוחדת מדע וספורט+בטפ 04/03/2019 שני 20:20 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי מ. מ. המדינה 04/03/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2018-2019 המועצה להשכלה מ. המשפטים 04/03/2019 שני 18:55 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי מ. המשפטים 11/03/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2018-2019 מ. מ. המדינה ביה"ח הדסה 11/03/2019 שני 18:55 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה מדע וספורט+בטפ 11/03/2019 שני 19:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 הנהלת המכס קופ"ח מאוחדת 11/03/2019 שני 20:20 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 ה. ל. לאומי ביה"ח הדסה 18/03/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2018-2019 מ. מ. המדינה מדע וספורט+בטפ 18/03/2019 שני 19:20 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 המועצה להשכלה קופ"ח מאוחדת 18/03/2019 שני 19:55 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2018-2019 משרד הכלכלה הנהלת המכס 18/03/2019 שני 20:20 אולם ליד"ה 2 0


 

כדורשת_דרג_ב_טבלה_09122018

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2017-2018 משרד הכלכלה 18 17 1 0 0 34 4 30 35
2017-2018 קופ"ח מאוחדת 18 15 3 0 0 32 9 23 33
2016-2017 אורן פלמ"ח צובה 17 15 2 0 0 31 4 27 32
2016-2017 המועצה להשכלה 17 15 2 0 0 30 8 22 32
2017-2018 ביה"ח הדסה 18 14 4 0 0 29 12 17 32
2017-2018 המועצה להשכלה 18 11 7 0 0 24 15 9 29
2018-2019 מ. המשפטים 16 13 2 1 0 26 10 16 28
2018-2019 קופ"ח מאוחדת 16 12 4 0 0 25 11 14 28
2016-2017 ל. סטטיסטיקה 17 11 6 0 0 25 13 12 28
2018-2019 ביה"ח הדסה 16 11 5 0 0 25 12 13 27
2018-2019 משרד הכלכלה 16 10 6 0 0 21 15 6 26
2016-2017 הנהלת המכס 17 9 8 0 0 20 19 1 26
2016-2017 קופ"ח מאוחדת 17 9 8 0 0 19 18 1 26
2017-2018 הנהלת המכס 18 8 10 0 0 19 21 -2 26
2017-2018 מ. מ. המדינה 18 8 10 0 0 18 22 -4 26
2018-2019 ה. ל. לאומי 16 9 7 0 0 22 17 5 25
2017-2018 מדע וספורט+בטפ 18 7 11 0 0 17 24 -7 25
2017-2018 משרד האוצר 18 7 11 0 0 15 24 -9 25
2018-2019 מ. מ. המדינה 16 8 8 0 0 17 18 -1 24
2016-2017 משרד האוצר 17 6 11 0 0 15 22 -7 23
2018-2019 המועצה להשכלה 16 6 10 0 0 17 20 -3 22
2016-2017 מ. מ. המדינה 17 4 13 0 0 11 26 -15 21
2017-2018 ה.בתי המשפט א 18 3 15 0 0 9 30 -21 21
2018-2019 מדע וספורט+בטפ 16 3 13 0 0 8 27 -19 19
2017-2018 משרד הקליטה 18 0 18 0 0 0 36 -36 18
2016-2017 חב דואר ישראל 17 0 17 0 0 0 34 -34 17
2018-2019 הנהלת המכס 16 0 16 0 0 1 32 -31 16
2016-2017 ה.בתי המשפט א 9 5 4 0 0 10 11 -1 14
2016-2017 משרד הקליטה 9 4 5 0 0 9 11 -2 13
2016-2017 מינהל התכנון 8 3 5 0 0 7 11 -4 11