כדורשת – דרג ב

 

 

כדורשת_דרג_ב_09122018

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2019-2020 חברת פלאפון מלון כרמים 04/11/2019 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 קופ"ח מאוחדת ע. ירושלים א 04/11/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2019-2020 משרד הכלכלה מ. מ. המדינה 04/11/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 הנהלת המכס בנק ישראל 04/11/2019 שני 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 מלון כרמים ע. ירושלים א 11/11/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2019-2020 קופ"ח מאוחדת הנהלת המכס 11/11/2019 שני 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 משרד הכלכלה בנק ישראל 11/11/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 חברת פלאפון מ. מ. המדינה 11/11/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2019-2020 מלון כרמים הנהלת המכס 18/11/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 משרד הכלכלה קופ"ח מאוחדת 18/11/2019 שני 18:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2019-2020 מ. מ. המדינה בנק ישראל 18/11/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 חברת פלאפון ע. ירושלים א 18/11/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 חברת פלאפון בנק ישראל 25/11/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 מ. מ. המדינה קופ"ח מאוחדת 25/11/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 ע. ירושלים א הנהלת המכס 25/11/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 מלון כרמים משרד הכלכלה 25/11/2019 שני 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 חברת פלאפון הנהלת המכס 02/12/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 ע. ירושלים א משרד הכלכלה 02/12/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 בנק ישראל קופ"ח מאוחדת 02/12/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2019-2020 מ. מ. המדינה מלון כרמים 02/12/2019 שני 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 ע. ירושלים א מ. מ. המדינה 09/12/2019 שני 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 הנהלת המכס משרד הכלכלה 09/12/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 בנק ישראל מלון כרמים 09/12/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 חברת פלאפון קופ"ח מאוחדת 09/12/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2019-2020 בנק ישראל ע. ירושלים א 16/12/2019 שני 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 חברת פלאפון משרד הכלכלה 16/12/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 הנהלת המכס מ. מ. המדינה 16/12/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 קופ"ח מאוחדת מלון כרמים 16/12/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 מלון כרמים קופ"ח מאוחדת 20/01/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 מ. מ. המדינה ע. ירושלים א 20/01/2020 שני 19:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2019-2020 בנק ישראל הנהלת המכס 20/01/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 חברת פלאפון משרד הכלכלה 20/01/2020 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 מלון כרמים הנהלת המכס 27/01/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 קופ"ח מאוחדת משרד הכלכלה 27/01/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 בנק ישראל ע. ירושלים א 27/01/2020 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 חברת פלאפון מ. מ. המדינה 27/01/2020 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 מלון כרמים משרד הכלכלה 03/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 הנהלת המכס ע. ירושלים א 03/02/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 קופ"ח מאוחדת מ. מ. המדינה 03/02/2020 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 בנק ישראל חברת פלאפון 03/02/2020 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 קופ"ח מאוחדת בנק ישראל 10/02/2020 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 הנהלת המכס חברת פלאפון 10/02/2020 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 משרד הכלכלה מ. מ. המדינה 10/02/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2019-2020 מלון כרמים ע. ירושלים א 10/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2019-2020 מלון כרמים מ. מ. המדינה 17/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 ע. ירושלים א חברת פלאפון 17/02/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 משרד הכלכלה בנק ישראל 17/02/2020 שני 18:30 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2019-2020 הנהלת המכס קופ"ח מאוחדת 17/02/2020 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 מלון כרמים חברת פלאפון 24/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 מ. מ. המדינה בנק ישראל 24/02/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 ע. ירושלים א קופ"ח מאוחדת 24/02/2020 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2019-2020 משרד הכלכלה הנהלת המכס 24/02/2020 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 מלון כרמים בנק ישראל 16/03/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2019-2020 חברת פלאפון קופ"ח מאוחדת 16/03/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2019-2020 מ. מ. המדינה הנהלת המכס 16/03/2020 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2019-2020 ע. ירושלים א משרד הכלכלה 16/03/2020 שני 19:00 אולם ליד"ה 1 2


 

כדורשת_דרג_ב_טבלה_09122018

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2017-2018 משרד הכלכלה 18 17 1 0 0 34 4 30 35
2017-2018 קופ"ח מאוחדת 18 15 3 0 0 32 9 23 33
2016-2017 אורן פלמ"ח צובה 17 15 2 0 0 31 4 27 32
2016-2017 המועצה להשכלה 17 15 2 0 0 30 8 22 32
2017-2018 ביה"ח הדסה 18 14 4 0 0 29 12 17 32
2017-2018 המועצה להשכלה 18 11 7 0 0 24 15 9 29
2018-2019 מ. המשפטים 16 13 2 1 0 26 10 16 28
2018-2019 קופ"ח מאוחדת 16 12 4 0 0 25 11 14 28
2016-2017 ל. סטטיסטיקה 17 11 6 0 0 25 13 12 28
2018-2019 ביה"ח הדסה 16 11 5 0 0 25 12 13 27
2019-2020 מלון כרמים 14 12 2 0 0 25 6 19 26
2019-2020 בנק ישראל 14 12 2 0 0 24 7 17 26
2018-2019 משרד הכלכלה 16 10 6 0 0 21 15 6 26
2016-2017 קופ"ח מאוחדת 17 9 8 0 0 19 18 1 26
2016-2017 הנהלת המכס 17 9 8 0 0 20 19 1 26
2017-2018 הנהלת המכס 18 8 10 0 0 19 21 -2 26
2017-2018 מ. מ. המדינה 18 8 10 0 0 18 22 -4 26
2017-2018 מדע וספורט+בטפ 18 7 11 0 0 17 24 -7 25
2017-2018 משרד האוצר 18 7 11 0 0 15 24 -9 25
2019-2020 משרד הכלכלה 14 10 4 0 0 21 11 10 24
2018-2019 ה. ל. לאומי 16 9 6 1 0 21 17 4 24
2018-2019 מ. מ. המדינה 16 8 8 0 0 17 17 0 24
2019-2020 קופ"ח מאוחדת 14 9 5 0 0 20 13 7 23
2016-2017 משרד האוצר 17 6 11 0 0 15 22 -7 23
2018-2019 המועצה להשכלה 16 6 10 0 0 17 20 -3 22
2016-2017 מ. מ. המדינה 17 4 13 0 0 11 26 -15 21
2017-2018 ה.בתי המשפט א 18 3 15 0 0 9 30 -21 21
2019-2020 ע. ירושלים א 14 5 9 0 0 14 19 -5 19
2019-2020 מ. מ. המדינה 14 5 9 0 0 12 19 -7 19
2018-2019 מדע וספורט+בטפ 16 3 13 0 0 8 27 -19 19
2017-2018 משרד הקליטה 18 0 18 0 0 0 36 -36 18
2016-2017 חב דואר ישראל 17 0 17 0 0 0 34 -34 17
2019-2020 חברת פלאפון 14 2 12 0 0 7 24 -17 16
2018-2019 הנהלת המכס 16 0 16 0 0 1 32 -31 16
2019-2020 הנהלת המכס 14 1 13 0 0 2 26 -24 15
2016-2017 ה.בתי המשפט א 9 5 4 0 0 10 11 -1 14
2016-2017 משרד הקליטה 9 4 5 0 0 9 11 -2 13
2016-2017 מינהל התכנון 8 3 5 0 0 7 11 -4 11