02-6207235

כדורשת – דרג ב

 

92

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל ל. סטטיסטיקה 07/11/2016 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 מינהל התכנון אורן פלמ"ח צובה 07/11/2016 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 הנהלת המכס מ. מ. המדינה 07/11/2016 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת המועצה להשכלה 07/11/2016 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר ל. סטטיסטיקה 14/11/2016 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל מ. מ. המדינה 14/11/2016 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 מינהל התכנון המועצה להשכלה 14/11/2016 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 הנהלת המכס קופ"ח מאוחדת 14/11/2016 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 משרד האוצר אורן פלמ"ח צובה 21/11/2016 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה מ. מ. המדינה 21/11/2016 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל קופ"ח מאוחדת 21/11/2016 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 מינהל התכנון הנהלת המכס 21/11/2016 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר מ. מ. המדינה 28/11/2016 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה המועצה להשכלה 28/11/2016 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה קופ"ח מאוחדת 28/11/2016 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל מינהל התכנון 28/11/2016 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר המועצה להשכלה 05/12/2016 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה קופ"ח מאוחדת 05/12/2016 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה הנהלת המכס 05/12/2016 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה מינהל התכנון 05/12/2016 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד האוצר קופ"ח מאוחדת 12/12/2016 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה הנהלת המכס 12/12/2016 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה מינהל התכנון 12/12/2016 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה חב דואר ישראל 12/12/2016 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד האוצר הנהלת המכס 19/12/2016 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת מינהל התכנון 19/12/2016 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה חב דואר ישראל 19/12/2016 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה ל. סטטיסטיקה 19/12/2016 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד האוצר מינהל התכנון 02/01/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 הנהלת המכס חב דואר ישראל 02/01/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה ל. סטטיסטיקה 02/01/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה אורן פלמ"ח צובה 02/01/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר חב דואר ישראל 09/01/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 הנהלת המכס ל. סטטיסטיקה 09/01/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת אורן פלמ"ח צובה 09/01/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה מ. מ. המדינה 09/01/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד הקליטה משרד האוצר 16/01/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה חב דואר ישראל 16/01/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה ה.בתי המשפט 16/01/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה קופ"ח מאוחדת 16/01/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה הנהלת המכס 16/01/2017 שני 20:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד הקליטה חב דואר ישראל 23/01/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד האוצר ה.בתי המשפט 23/01/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה קופ"ח מאוחדת 23/01/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה הנהלת המכס 23/01/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה המועצה להשכלה 23/01/2017 שני 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד הקליטה ה.בתי המשפט 30/01/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל קופ"ח מאוחדת 30/01/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר הנהלת המכס 30/01/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה המועצה להשכלה 30/01/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה מ. מ. המדינה 30/01/2017 שני 20:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד הקליטה קופ"ח מאוחדת 06/02/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט הנהלת המכס 06/02/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל המועצה להשכלה 06/02/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר מ. מ. המדינה 06/02/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 ל. סטטיסטיקה אורן פלמ"ח צובה 06/02/2017 שני 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד הקליטה הנהלת המכס 13/02/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת המועצה להשכלה 13/02/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט מ. מ. המדינה 13/02/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל אורן פלמ"ח צובה 13/02/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד האוצר ל. סטטיסטיקה 13/02/2017 שני 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד הקליטה המועצה להשכלה 20/02/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 1 2
ב' 2016-2017 הנהלת המכס מ. מ. המדינה 20/02/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת אורן פלמ"ח צובה 20/02/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט ל. סטטיסטיקה 20/02/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 חב דואר ישראל משרד האוצר 20/02/2017 שני 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד הקליטה מ. מ. המדינה 27/02/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה אורן פלמ"ח צובה 27/02/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 הנהלת המכס ל. סטטיסטיקה 27/02/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת משרד האוצר 27/02/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 ה.בתי המשפט חב דואר ישראל 27/02/2017 שני 20:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 משרד הקליטה אורן פלמ"ח צובה 06/03/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה ל. סטטיסטיקה 06/03/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה משרד האוצר 06/03/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 הנהלת המכס חב דואר ישראל 06/03/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 קופ"ח מאוחדת ה.בתי המשפט 06/03/2017 שני 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2
ב' 2016-2017 משרד הקליטה ל. סטטיסטיקה 20/03/2017 שני 18:30:00 אולם ליד"ה 2 1
ב' 2016-2017 אורן פלמ"ח צובה משרד האוצר 20/03/2017 שני 18:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 מ. מ. המדינה חב דואר ישראל 20/03/2017 שני 19:20:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 המועצה להשכלה ה.בתי המשפט 20/03/2017 שני 19:55:00 אולם ליד"ה 2 0
ב' 2016-2017 הנהלת המכס קופ"ח מאוחדת 20/03/2017 שני 20:20:00 אולם ליד"ה 0 2


 

t92

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2016-2017 אורן פלמ"ח צובה 17 15 2 0 0 31 4 27 32
2016-2017 המועצה להשכלה 17 15 2 0 0 30 8 22 32
2016-2017 ל. סטטיסטיקה 17 11 6 0 0 25 13 12 28
2016-2017 הנהלת המכס 17 9 8 0 0 20 19 1 26
2016-2017 קופ"ח מאוחדת 17 9 8 0 0 19 18 1 26
2016-2017 משרד האוצר 17 6 11 0 0 15 22 -7 23
2016-2017 מ. מ. המדינה 17 4 13 0 0 11 26 -15 21
2016-2017 חב דואר ישראל 17 0 17 0 0 0 34 -34 17
2016-2017 ה.בתי המשפט 9 5 4 0 0 10 11 -1 14
2016-2017 משרד הקליטה 9 4 5 0 0 9 11 -2 13
2016-2017 מינהל התכנון 8 3 5 0 0 7 11 -4 11