כדורשת – דרג ג

 

כדורשת_דרג_ג_09122018

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2018-2019 ש.ב. כללית מינהל התכנון 16/10/2018 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ק.קיימת לישראל ע. ירושלים א 16/10/2018 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד החינוך מ. עבודה והרווחה 16/10/2018 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ג' 2018-2019 ה.בתי המשפט א עובדי הכנסת 16/10/2018 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד האוצר מלון כרמים 16/10/2018 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ק.קיימת לישראל ש.ב. כללית 23/10/2018 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2018-2019 ה.בתי המשפט א מינהל התכנון 23/10/2018 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך ע. ירושלים א 23/10/2018 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ג' 2018-2019 מלון כרמים עובדי הכנסת 23/10/2018 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 משרד האוצר מ. עבודה והרווחה 23/10/2018 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ה.בתי המשפט א ק.קיימת לישראל 06/11/2018 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מלון כרמים מינהל התכנון 06/11/2018 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך ש.ב. כללית 06/11/2018 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ג' 2018-2019 מ. עבודה והרווחה ע. ירושלים א 06/11/2018 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 1 2
ג' 2018-2019 משרד האוצר עובדי הכנסת 06/11/2018 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 מלון כרמים ק.קיימת לישראל 13/11/2018 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מ. עבודה והרווחה ש.ב. כללית 13/11/2018 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך ה.בתי המשפט א 13/11/2018 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת מינהל התכנון 13/11/2018 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד האוצר ע. ירושלים א 13/11/2018 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 מ. עבודה והרווחה ה.בתי המשפט א 20/11/2018 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת ק.קיימת לישראל 20/11/2018 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מלון כרמים משרד החינוך 20/11/2018 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ג' 2018-2019 ע. ירושלים א ש.ב. כללית 20/11/2018 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 משרד האוצר מינהל התכנון 20/11/2018 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 מ. עבודה והרווחה מלון כרמים 27/11/2018 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ע. ירושלים א ה.בתי המשפט א 27/11/2018 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת משרד החינוך 27/11/2018 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ג' 2018-2019 מינהל התכנון ק.קיימת לישראל 27/11/2018 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 משרד האוצר ש.ב. כללית 27/11/2018 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת מ. עבודה והרווחה 11/12/2018 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ע. ירושלים א מלון כרמים 11/12/2018 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2018-2019 מינהל התכנון משרד החינוך 11/12/2018 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ג' 2018-2019 ש.ב. כללית ה.בתי המשפט א 11/12/2018 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד האוצר ק.קיימת לישראל 11/12/2018 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ע. ירושלים א עובדי הכנסת 18/12/2018 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מינהל התכנון מ. עבודה והרווחה 18/12/2018 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ק.קיימת לישראל משרד החינוך 18/12/2018 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ג' 2018-2019 ש.ב. כללית מלון כרמים 18/12/2018 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד האוצר ה.בתי המשפט א 18/12/2018 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 מינהל התכנון ע. ירושלים א 25/12/2018 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ש.ב. כללית עובדי הכנסת 25/12/2018 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד האוצר משרד החינוך 25/12/2018 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ג' 2018-2019 ק.קיימת לישראל מ. עבודה והרווחה 25/12/2018 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ה.בתי המשפט א מלון כרמים 25/12/2018 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ע. ירושלים א מינהל התכנון 01/01/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת ש.ב. כללית 01/01/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מ. עבודה והרווחה ק.קיימת לישראל 01/01/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 עמותת לביא משרד החינוך 01/01/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מלון כרמים ה.בתי המשפט א 01/01/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל משרד האוצר 01/01/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת ע. ירושלים א 08/01/2019 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 מ. עבודה והרווחה מינהל התכנון 08/01/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 מלון כרמים ש.ב. כללית 08/01/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל משרד החינוך 08/01/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 עמותת לביא ק.קיימת לישראל 08/01/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2018-2019 משרד האוצר ה.בתי המשפט א 08/01/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 מ. עבודה והרווחה עובדי הכנסת 15/01/2019 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 מלון כרמים ע. ירושלים א 15/01/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 עמותת לביא מינהל התכנון 15/01/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך ק.קיימת לישראל 15/01/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד האוצר ש.ב. כללית 15/01/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל ה.בתי המשפט א 15/01/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 משרד האוצר ע. ירושלים א 22/01/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד החינוך מינהל התכנון 22/01/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ה.בתי המשפט א ש.ב. כללית 22/01/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל ק.קיימת לישראל 22/01/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מלון כרמים מ. עבודה והרווחה 22/01/2019 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 עמותת לביא עובדי הכנסת 22/01/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 עמותת לביא מלון כרמים 29/01/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד האוצר מ. עבודה והרווחה 29/01/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ה.בתי המשפט א ע. ירושלים א 29/01/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד החינוך עובדי הכנסת 29/01/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ק.קיימת לישראל מינהל התכנון 29/01/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל ש.ב. כללית 29/01/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 משרד האוצר עמותת לביא 05/02/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ה.בתי המשפט א מ. עבודה והרווחה 05/02/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ק.קיימת לישראל עובדי הכנסת 05/02/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2018-2019 משרד החינוך מלון כרמים 05/02/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ש.ב. כללית ע. ירושלים א 05/02/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל מינהל התכנון 05/02/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ה.בתי המשפט א עמותת לביא 12/02/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ק.קיימת לישראל מלון כרמים 12/02/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ש.ב. כללית מ. עבודה והרווחה 12/02/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 משרד החינוך משרד האוצר 12/02/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מינהל התכנון עובדי הכנסת 12/02/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל ע. ירושלים א 12/02/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2018-2019 ק.קיימת לישראל משרד האוצר 19/02/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2018-2019 ש.ב. כללית עמותת לביא 19/02/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מינהל התכנון מלון כרמים 19/02/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ה.בתי המשפט א משרד החינוך 19/02/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ע. ירושלים א מ. עבודה והרווחה 19/02/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל עובדי הכנסת 19/02/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ק.קיימת לישראל ה.בתי המשפט א 26/02/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מינהל התכנון משרד האוצר 26/02/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ע. ירושלים א עמותת לביא 26/02/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2018-2019 ש.ב. כללית משרד החינוך 26/02/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת מלון כרמים 26/02/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 1 2
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל מ. עבודה והרווחה 26/02/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 ש.ב. כללית ק.קיימת לישראל 05/03/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מינהל התכנון ה.בתי המשפט א 05/03/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת משרד האוצר 05/03/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ע. ירושלים א משרד החינוך 05/03/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מ. עבודה והרווחה עמותת לביא 05/03/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל מלון כרמים 05/03/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2018-2019 מינהל התכנון ש.ב. כללית 12/03/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 ע. ירושלים א ק.קיימת לישראל 12/03/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 עובדי הכנסת ה.בתי המשפט א 12/03/2019 שלישי 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מ. עבודה והרווחה משרד החינוך 12/03/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 מלון כרמים משרד האוצר 12/03/2019 שלישי 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2018-2019 רשת מלונות פתאל עמותת לביא 12/03/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 1 2


 

כדורשת_דרג_ג_טבלה_09122018

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2018-2019 מלון כרמים 19 17 2 0 0 35 6 29 36
2018-2019 ע. ירושלים א 19 17 2 0 0 35 7 28 36
2017-2018 ש.ב. כללית 18 15 3 0 0 30 8 22 33
2017-2018 מ. המשפטים 18 14 4 0 0 28 8 20 32
2017-2018 ה. ל. לאומי 18 13 5 0 0 28 11 17 31
2018-2019 עובדי הכנסת 19 12 7 0 0 26 14 12 31
2017-2018 עובדי הכנסת 18 12 6 0 0 25 13 12 30
2018-2019 ה.בתי המשפט א 19 10 9 0 0 21 18 3 29
2018-2019 מינהל התכנון 19 10 9 0 0 20 18 2 29
2017-2018 ע. ירושלים א 18 10 8 0 0 21 19 2 28
2018-2019 ש.ב. כללית 19 8 11 0 0 17 22 -5 27
2018-2019 ק.קיימת לישראל 19 8 11 0 0 17 25 -8 27
2017-2018 מינהל התכנון 18 7 11 0 0 14 23 -9 25
2018-2019 מ. עבודה והרווחה 19 6 13 0 0 13 26 -13 25
2017-2018 חב דואר ישראל 18 6 12 0 0 15 25 -10 24
2017-2018 ה.בתי המשפט ב 18 2 16 0 0 4 32 -28 20
2018-2019 משרד האוצר 19 0 19 0 0 1 38 -37 19
2018-2019 רשת מלונות פתאל 11 7 4 0 0 15 9 6 18
2018-2019 עמותת לביא 11 6 5 0 0 13 12 1 17
2017-2018 חברת פלאפון 10 3 7 0 0 9 14 -5 13
2018-2019 משרד החינוך 11 1 10 0 0 2 20 -18 12