כדורשת – דרג ג

 

כדורשת_דרג_ג_09122018

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2019-2020 מינהל התכנון עובדי הכנסת 12/11/2019 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ק.קיימת לישראל מ. עבודה והרווחה 12/11/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 משרד החינוך עמותת לביא 12/11/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ש.ב. כללית ה.בתי המשפט א 12/11/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 משרד האוצר עמותת לביא 19/11/2019 שלישי 21:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 משרד החינוך ה.בתי המשפט א 19/11/2019 שלישי 21:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 ק.קיימת לישראל עובדי הכנסת 19/11/2019 שלישי 22:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 ש.ב. כללית מינהל התכנון 19/11/2019 שלישי 22:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 משרד האוצר מ. עבודה והרווחה 26/11/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 ק.קיימת לישראל ש.ב. כללית 26/11/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 1 2
ג' 2019-2020 עמותת לביא ה.בתי המשפט א 26/11/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2019-2020 משרד החינוך מינהל התכנון 26/11/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 1 2
ג' 2019-2020 משרד האוצר ה.בתי המשפט א 03/12/2019 שלישי 21:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 משרד החינוך ק.קיימת לישראל 03/12/2019 שלישי 22:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 עמותת לביא מינהל התכנון 03/12/2019 שלישי 21:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 מ. עבודה והרווחה עובדי הכנסת 03/12/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 1 2
ג' 2019-2020 מ. עבודה והרווחה ש.ב. כללית 10/12/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 משרד האוצר עובדי הכנסת 10/12/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 עמותת לביא ק.קיימת לישראל 10/12/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2019-2020 ה.בתי המשפט א מינהל התכנון 10/12/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 משרד האוצר מינהל התכנון 17/12/2019 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 מ. עבודה והרווחה משרד החינוך 17/12/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ה.בתי המשפט א ק.קיימת לישראל 17/12/2019 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת ש.ב. כללית 17/12/2019 שלישי 21:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 מ. עבודה והרווחה עמותת לביא 31/12/2019 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת משרד החינוך 31/12/2019 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 משרד האוצר ש.ב. כללית 31/12/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 מינהל התכנון ק.קיימת לישראל 31/12/2019 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת עמותת לביא 07/01/2020 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2019-2020 ה.בתי המשפט א מ. עבודה והרווחה 07/01/2020 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 משרד האוצר ק.קיימת לישראל 07/01/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 ש.ב. כללית משרד החינוך 07/01/2020 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2019-2020 ש.ב. כללית עמותת לביא 14/01/2020 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 מינהל התכנון מ. עבודה והרווחה 14/01/2020 שלישי 17:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת ה.בתי המשפט א 14/01/2020 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 משרד האוצר משרד החינוך 14/01/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 מ. עבודה והרווחה משרד האוצר 21/01/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 מינהל התכנון ה.בתי המשפט א 21/01/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 ש.ב. כללית ק.קיימת לישראל 21/01/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת משרד החינוך 21/01/2020 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 מינהל התכנון ש.ב. כללית 28/01/2020 שלישי 21:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת ק.קיימת לישראל 28/01/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 מ. עבודה והרווחה ה.בתי המשפט א 28/01/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 עמותת לביא משרד האוצר 28/01/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 משרד האוצר ה.בתי המשפט א 04/02/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 עמותת לביא משרד החינוך 04/02/2020 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 עובדי הכנסת מינהל התכנון 04/02/2020 שלישי 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 מ. עבודה והרווחה ש.ב. כללית 04/02/2020 שלישי 21:00 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2019-2020 משרד האוצר ש.ב. כללית 11/02/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2019-2020 עמותת לביא ה.בתי המשפט א 11/02/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2019-2020 משרד החינוך ק.קיימת לישראל 11/02/2020 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 מ. עבודה והרווחה עובדי הכנסת 11/02/2020 שלישי 21:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ה.בתי המשפט א ש.ב. כללית 18/02/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 משרד האוצר עובדי הכנסת 18/02/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 1 2
ג' 2019-2020 עמותת לביא ק.קיימת לישראל 18/02/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 1
ג' 2019-2020 משרד החינוך מינהל התכנון 18/02/2020 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 עמותת לביא ש.ב. כללית 25/02/2020 שלישי 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ק.קיימת לישראל מינהל התכנון 25/02/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ה.בתי המשפט א עובדי הכנסת 25/02/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 משרד החינוך מ. עבודה והרווחה 25/02/2020 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 עמותת לביא מינהל התכנון 03/03/2020 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ש.ב. כללית עובדי הכנסת 03/03/2020 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 משרד החינוך משרד האוצר 03/03/2020 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ק.קיימת לישראל מ. עבודה והרווחה 03/03/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 עמותת לביא עובדי הכנסת 17/03/2020 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ה.בתי המשפט א משרד החינוך 17/03/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ק.קיימת לישראל משרד האוצר 17/03/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 מינהל התכנון מ. עבודה והרווחה 17/03/2020 שלישי 16:30 אולם ליד"ה 0 2
ג' 2019-2020 עמותת לביא מ. עבודה והרווחה 24/03/2020 שלישי 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 מינהל התכנון משרד האוצר 24/03/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ג' 2019-2020 ק.קיימת לישראל ה.בתי המשפט א 24/03/2020 שלישי 18:00 אולם ליד"ה 1 2
ג' 2019-2020 ש.ב. כללית משרד החינוך 24/03/2020 שלישי 19:30 אולם ליד"ה 2 0


 

כדורשת_דרג_ג_טבלה_09122018

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2018-2019 מלון כרמים 19 17 2 0 0 35 6 29 36
2018-2019 ע. ירושלים א 19 17 2 0 0 35 7 28 36
2017-2018 ש.ב. כללית 18 15 3 0 0 30 8 22 33
2017-2018 מ. המשפטים 18 14 4 0 0 28 8 20 32
2017-2018 ה. ל. לאומי 18 13 5 0 0 28 11 17 31
2018-2019 עובדי הכנסת 19 12 7 0 0 26 14 12 31
2019-2020 מ. עבודה והרווחה 16 14 2 0 0 29 6 23 30
2017-2018 עובדי הכנסת 18 12 6 0 0 25 13 12 30
2019-2020 עמותת לביא 16 13 3 0 0 28 10 18 29
2018-2019 ה.בתי המשפט א 19 10 9 0 0 21 18 3 29
2018-2019 מינהל התכנון 19 10 9 0 0 20 18 2 29
2019-2020 ה.בתי המשפט א 16 12 4 0 0 26 9 17 28
2017-2018 ע. ירושלים א 18 10 8 0 0 21 19 2 28
2019-2020 עובדי הכנסת 16 11 5 0 0 22 13 9 27
2018-2019 ש.ב. כללית 19 8 11 0 0 17 22 -5 27
2018-2019 ק.קיימת לישראל 19 8 11 0 0 17 25 -8 27
2017-2018 מינהל התכנון 18 7 11 0 0 14 23 -9 25
2018-2019 מ. עבודה והרווחה 19 6 13 0 0 13 26 -13 25
2017-2018 חב דואר ישראל 18 6 12 0 0 15 25 -10 24
2019-2020 ק.קיימת לישראל 16 7 9 0 0 18 18 0 23
2019-2020 מינהל התכנון 16 6 10 0 0 12 21 -9 22
2019-2020 ש.ב. כללית 16 5 11 0 0 12 24 -12 21
2017-2018 ה.בתי המשפט ב 18 2 16 0 0 4 32 -28 20
2018-2019 משרד האוצר 19 0 19 0 0 1 38 -37 19
2018-2019 רשת מלונות פתאל 11 7 4 0 0 15 9 6 18
2019-2020 משרד החינוך 16 2 14 0 0 6 28 -22 18
2019-2020 משרד האוצר 16 2 14 0 0 5 29 -24 18
2018-2019 עמותת לביא 11 6 5 0 0 13 12 1 17
2017-2018 חברת פלאפון 10 3 7 0 0 9 14 -5 13
2018-2019 משרד החינוך 11 1 10 0 0 2 20 -18 12