כדורשת – דרג ד

 

כדורשת_דרג_ד_09122018

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ד' 2019-2020 בנק ירושלים אכסניות הנוער 11/11/2019 שני 21:15 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל משרד התחבורה 11/11/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2019-2020 משרד הקליטה ה.בתי המשפט ב 11/11/2019 שני 18:45 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ה.ה.הסביבה משרד התקשורת 11/11/2019 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 בנק ירושלים ע. ירושלים ב 11/11/2019 שני 20:25 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 משרד התחבורה שע"מ 11/11/2019 שני 19:10 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל אכסניות הנוער 11/11/2019 שני 20:50 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 ה.בתי המשפט ב משרד התקשורת 11/11/2019 שני 17:55 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 משרד הקליטה ע. ירושלים ב 11/11/2019 שני 19:35 אולם ליד"ה 2 1
ד' 2019-2020 ה.ה.הסביבה שע"מ 11/11/2019 שני 18:20 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 שע"מ משרד התקשורת 25/11/2019 שני 17:55 אולם ליד"ה 1 2
ד' 2019-2020 בנק ירושלים ה.ה.הסביבה 25/11/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 משרד התחבורה משרד הקליטה 25/11/2019 שני 18:20 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2019-2020 אכסניות הנוער ה.בתי המשפט ב 25/11/2019 שני 21:15 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל ע. ירושלים ב 25/11/2019 שני 19:35 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ה.ה.הסביבה משרד הקליטה 25/11/2019 שני 19:10 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 בנק ירושלים ה.בתי המשפט ב 25/11/2019 שני 20:50 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל שע"מ 25/11/2019 שני 18:45 אולם ליד"ה 2 1
ד' 2019-2020 משרד התחבורה משרד התקשורת 25/11/2019 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2019-2020 אכסניות הנוער ע. ירושלים ב 25/11/2019 שני 20:25 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ע. ירושלים ב ה.בתי המשפט ב 09/12/2019 שני 21:15 אולם ליד"ה 1 2
ד' 2019-2020 אכסניות הנוער משרד התחבורה 09/12/2019 שני 18:45 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2019-2020 שע"מ בנק ירושלים 09/12/2019 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ע. ירושלים ב ה.ה.הסביבה 09/12/2019 שני 20:25 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 משרד התקשורת משרד הקליטה 09/12/2019 שני 19:10 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל ה.בתי המשפט ב 09/12/2019 שני 20:50 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 משרד התחבורה בנק ירושלים 09/12/2019 שני 17:55 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2019-2020 אכסניות הנוער ה.ה.הסביבה 09/12/2019 שני 19:35 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 שע"מ משרד הקליטה 09/12/2019 שני 18:20 אולם ליד"ה 1 2
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל משרד התקשורת 09/12/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 ה.בתי המשפט ב משרד התחבורה 30/12/2019 שני 20:50 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2019-2020 ע. ירושלים ב משרד התחבורה 30/12/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2019-2020 משרד התקשורת אכסניות הנוער 30/12/2019 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 1
ד' 2019-2020 ע. ירושלים ב שע"מ 30/12/2019 שני 19:10 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 שע"מ אכסניות הנוער 30/12/2019 שני 18:20 אולם ליד"ה 1 2
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל ה.ה.הסביבה 30/12/2019 שני 20:25 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 משרד הקליטה בנק ירושלים 30/12/2019 שני 18:45 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל משרד הקליטה 30/12/2019 שני 19:35 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 ה.בתי המשפט ב ה.ה.הסביבה 30/12/2019 שני 21:15 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 משרד התקשורת בנק ירושלים 30/12/2019 שני 17:55 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 משרד הקליטה אכסניות הנוער 06/01/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 2 1
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל בנק ירושלים 06/01/2020 שני 19:10 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 משרד התקשורת ע. ירושלים ב 06/01/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ה.בתי המשפט ב שע"מ 06/01/2020 שני 18:45 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ה.ה.הסביבה משרד התחבורה 06/01/2020 שני 18:20 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה חב דואר ישראל 27/01/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 משרד התקשורת ה.בתי המשפט ב 27/01/2020 שני 18:20 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ע. ירושלים ב משרד הקליטה 27/01/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 אכסניות הנוער בנק ירושלים 27/01/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 שע"מ ה.ה.הסביבה 27/01/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה בנק ירושלים 03/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל ה.ה.הסביבה 03/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 1 2
ד' 2019-2020 אכסניות הנוער משרד הקליטה 03/02/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 שע"מ ה.בתי המשפט ב 03/02/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ע. ירושלים ב משרד התקשורת 03/02/2020 שני 18:20 אולם ליד"ה 2 1
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל ה.בתי המשפט ב 10/02/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 שע"מ ע. ירושלים ב 10/02/2020 שני 18:20 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 אכסניות הנוער משרד התקשורת 10/02/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 בנק ירושלים משרד הקליטה 10/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה ה.ה.הסביבה 10/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 1 2
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה משרד הקליטה 17/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ה.ה.הסביבה ה.בתי המשפט ב 17/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 1
ד' 2019-2020 בנק ירושלים משרד התקשורת 17/02/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל ע. ירושלים ב 17/02/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 אכסניות הנוער שע"מ 17/02/2020 שני 18:20 אולם ליד"ה 2 1
ד' 2019-2020 חב דואר ישראל אכסניות הנוער 24/02/2020 שני 18:20 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 בנק ירושלים שע"מ 24/02/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 משרד הקליטה משרד התקשורת 24/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה ה.בתי המשפט ב 24/02/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ה.ה.הסביבה ע. ירושלים ב 24/02/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה משרד התקשורת 16/03/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ה.בתי המשפט ב ע. ירושלים ב 16/03/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 משרד הקליטה שע"מ 16/03/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ה.ה.הסביבה אכסניות הנוער 16/03/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 בנק ירושלים חב דואר ישראל 16/03/2020 שני 18:20 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 ה.ה.הסביבה בנק ירושלים 23/03/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 משרד התקשורת שע"מ 23/03/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 משרד הקליטה חב דואר ישראל 23/03/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ה.בתי המשפט ב אכסניות הנוער 23/03/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה ע. ירושלים ב 23/03/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 1 2
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה שע"מ 30/03/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 משרד התקשורת חב דואר ישראל 30/03/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 ה.בתי המשפט ב בנק ירושלים 30/03/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 משרד הקליטה ה.ה.הסביבה 30/03/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ע. ירושלים ב אכסניות הנוער 30/03/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 ת. אב לתחבורה אכסניות הנוער 06/04/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 ע. ירושלים ב בנק ירושלים 06/04/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 2 1
ד' 2019-2020 משרד התקשורת ה.ה.הסביבה 06/04/2020 שני 17:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2019-2020 ה.בתי המשפט ב משרד הקליטה 06/04/2020 שני 17:55 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2019-2020 שע"מ חב דואר ישראל 06/04/2020 שני 18:00 אולם ליד"ה 0 2


 

כדורשת_דרג_ד_טבלה_09122018

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2019-2020 ה.ה.הסביבה 17 17 0 0 0 34 3 31 34
2019-2020 ה.בתי המשפט ב 17 14 3 0 0 29 7 22 31
2018-2019 בנק ישראל 16 14 2 0 0 29 4 25 30
2018-2019 חברת פלאפון 16 13 3 0 0 27 6 21 29
2018-2019 בנק ירושלים 16 12 4 0 0 24 9 15 28
2019-2020 בנק ירושלים 17 11 6 0 0 23 12 11 28
2019-2020 ע. ירושלים ב 17 11 6 0 0 24 15 9 28
2018-2019 ה.בתי המשפט ב 16 10 6 0 0 21 13 8 26
2018-2019 ה.ה.הסביבה 16 10 6 0 0 20 13 7 26
2019-2020 חב דואר ישראל 17 8 9 0 0 17 19 -2 25
2019-2020 משרד התקשורת 17 7 10 0 0 15 22 -7 24
2018-2019 חב דואר ישראל 16 6 10 0 0 12 21 -9 22
2018-2019 ע. ירושלים ב 16 5 11 0 0 11 22 -11 21
2019-2020 משרד הקליטה 17 4 13 0 0 8 29 -21 21
2019-2020 שע"מ 17 3 14 0 0 11 28 -17 20
2019-2020 אכסניות הנוער 17 3 14 0 0 8 30 -22 20
2018-2019 משרד הקליטה 16 1 15 0 0 2 30 -28 17
2018-2019 משרד התקשורת 16 1 15 0 0 2 30 -28 17
2019-2020 ת. אב לתחבורה 9 3 6 0 0 8 12 -4 12