כדורשת – דרג ד

 

כדורשת_דרג_ד_09122018

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל ע. ירושלים ב 15/10/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 1
ד' 2018-2019 ה.ה.הסביבה משרד התקשורת 15/10/2018 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 בנק ירושלים חברת החשמל 15/10/2018 שני 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2018-2019 משרד הקליטה בנק ישראל 15/10/2018 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 ה.בתי המשפט ב חברת פלאפון 15/10/2018 שני 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל חברת החשמל 22/10/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2018-2019 בנק ירושלים בנק ישראל 22/10/2018 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב משרד התקשורת 22/10/2018 שני 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ה.ה.הסביבה חברת פלאפון 22/10/2018 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 משרד הקליטה ה.בתי המשפט ב 22/10/2018 שני 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל משרד התקשורת 29/10/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב חברת פלאפון 29/10/2018 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חברת החשמל בנק ישראל 29/10/2018 שני 19:30 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2018-2019 בנק ירושלים ה.בתי המשפט ב 29/10/2018 שני 20:00 אולם ליד"ה 2 1
ד' 2018-2019 ה.ה.הסביבה משרד הקליטה 29/10/2018 שני 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 משרד התקשורת חברת פלאפון 05/11/2018 שני 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב משרד הקליטה 05/11/2018 שני 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 בנק ירושלים ה.ה.הסביבה 05/11/2018 שני 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל בנק ישראל 05/11/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חברת החשמל ה.בתי המשפט ב 05/11/2018 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל חברת פלאפון 12/11/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 משרד התקשורת משרד הקליטה 12/11/2018 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 בנק ישראל ה.בתי המשפט ב 12/11/2018 שני 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 חברת החשמל ה.ה.הסביבה 12/11/2018 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב בנק ירושלים 12/11/2018 שני 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל ה.בתי המשפט ב 19/11/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 בנק ישראל ה.ה.הסביבה 19/11/2018 שני 19:00 אולם ליד"ה 1 2
ד' 2018-2019 חברת פלאפון משרד הקליטה 19/11/2018 שני 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 משרד התקשורת בנק ירושלים 19/11/2018 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חברת החשמל ע. ירושלים ב 19/11/2018 שני 20:30 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל משרד הקליטה 26/11/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 חברת פלאפון בנק ירושלים 26/11/2018 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ה.בתי המשפט ב ה.ה.הסביבה 26/11/2018 שני 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 בנק ישראל ע. ירושלים ב 26/11/2018 שני 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 משרד התקשורת חברת החשמל 26/11/2018 שני 20:30 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל ה.ה.הסביבה 10/12/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ה.בתי המשפט ב ע. ירושלים ב 10/12/2018 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 משרד הקליטה בנק ירושלים 10/12/2018 שני 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חברת פלאפון חברת החשמל 10/12/2018 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2018-2019 בנק ישראל משרד התקשורת 10/12/2018 שני 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל בנק ירושלים 17/12/2018 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 משרד הקליטה חברת החשמל 17/12/2018 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 0
ד' 2018-2019 ה.ה.הסביבה ע. ירושלים ב 17/12/2018 שני 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ה.בתי המשפט ב משרד התקשורת 17/12/2018 שני 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 חברת פלאפון בנק ישראל 17/12/2018 שני 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 בנק ישראל בנק ירושלים 21/01/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 משרד התקשורת חב דואר ישראל 21/01/2019 שני 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חברת פלאפון ה.ה.הסביבה 21/01/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ה.בתי המשפט ב משרד הקליטה 21/01/2019 שני 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב חב דואר ישראל 28/01/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 משרד התקשורת ה.ה.הסביבה 28/01/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 בנק ישראל משרד הקליטה 28/01/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 חברת פלאפון ה.בתי המשפט ב 28/01/2019 שני 20:30 אולם ליד"ה 1 2
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב בנק ירושלים 04/02/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל ה.ה.הסביבה 04/02/2019 שני 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 משרד התקשורת ה.בתי המשפט ב 04/02/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 בנק ישראל חברת פלאפון 04/02/2019 שני 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב ה.ה.הסביבה 11/02/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל ה.בתי המשפט ב 11/02/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 בנק ירושלים משרד הקליטה 11/02/2019 שני 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 משרד התקשורת בנק ישראל 11/02/2019 שני 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב משרד הקליטה 18/02/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 בנק ירושלים חברת פלאפון 18/02/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ה.ה.הסביבה ה.בתי המשפט ב 18/02/2019 שני 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 חב דואר ישראל בנק ישראל 18/02/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב ה.בתי המשפט ב 25/02/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 ה.ה.הסביבה בנק ישראל 25/02/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 משרד הקליטה חברת פלאפון 25/02/2019 שני 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 בנק ירושלים משרד התקשורת 25/02/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב חברת פלאפון 04/03/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 משרד הקליטה משרד התקשורת 04/03/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ה.בתי המשפט ב בנק ישראל 04/03/2019 שני 19:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 בנק ירושלים חב דואר ישראל 04/03/2019 שני 20:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב בנק ישראל 11/03/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 חברת פלאפון משרד התקשורת 11/03/2019 שני 19:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 משרד הקליטה חב דואר ישראל 11/03/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 ה.ה.הסביבה בנק ירושלים 11/03/2019 שני 20:30 אולם ליד"ה 0 2
ד' 2018-2019 ע. ירושלים ב משרד התקשורת 18/03/2019 שני 18:30 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 חברת פלאפון חב דואר ישראל 18/03/2019 שני 19:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 ה.בתי המשפט ב בנק ירושלים 18/03/2019 שני 20:00 אולם ליד"ה 2 0
ד' 2018-2019 משרד הקליטה ה.ה.הסביבה 18/03/2019 שני 20:30 אולם ליד"ה 0 2


 

כדורשת_דרג_ד_טבלה_09122018

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2018-2019 בנק ישראל 16 14 2 0 0 29 4 25 30
2018-2019 חברת פלאפון 16 13 3 0 0 27 6 21 29
2018-2019 בנק ירושלים 16 12 4 0 0 24 9 15 28
2018-2019 ה.בתי המשפט ב 16 10 6 0 0 21 13 8 26
2018-2019 ה.ה.הסביבה 16 10 6 0 0 20 13 7 26
2018-2019 חב דואר ישראל 16 6 10 0 0 12 21 -9 22
2018-2019 ע. ירושלים ב 16 5 11 0 0 11 22 -11 21
2018-2019 משרד הקליטה 16 1 15 0 0 2 30 -28 17
2018-2019 משרד התקשורת 16 1 15 0 0 2 30 -28 17