91

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2015-2016 חב דואר ישראל מינהל התכנון 05/11/2015 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד החוץ משטרת ירושלים 05/11/2015 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2015-2016 מדע וספורט+בטפ משרד הכלכלה 05/11/2015 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 ש.ב. כללית הנהלת המכס 05/11/2015 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 קופ"ח מאוחדת הסוכנות היהודית 05/11/2015 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 מדע וספורט+בטפ הסוכנות היהודית 12/11/2015 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ש.ב. כללית קופ"ח מאוחדת 12/11/2015 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 חב דואר ישראל משטרת ירושלים 12/11/2015 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 מינהל התכנון משרד הכלכלה 12/11/2015 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2015-2016 משרד החוץ הנהלת המכס 12/11/2015 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2015-2016 חב דואר ישראל משרד הכלכלה 19/11/2015 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משטרת ירושלים הנהלת המכס 19/11/2015 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 מינהל התכנון הסוכנות היהודית 19/11/2015 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד החוץ קופ"ח מאוחדת 19/11/2015 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 מדע וספורט+בטפ ש.ב. כללית 19/11/2015 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 חב דואר ישראל הנהלת המכס 26/11/2015 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד הכלכלה הסוכנות היהודית 26/11/2015 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משטרת ירושלים קופ"ח מאוחדת 26/11/2015 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 מינהל התכנון ש.ב. כללית 26/11/2015 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד החוץ מדע וספורט+בטפ 26/11/2015 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 חב דואר ישראל הסוכנות היהודית 03/12/2015 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2015-2016 הנהלת המכס קופ"ח מאוחדת 03/12/2015 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 משרד הכלכלה ש.ב. כללית 03/12/2015 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משטרת ירושלים מדע וספורט+בטפ 03/12/2015 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 מינהל התכנון משרד החוץ 03/12/2015 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 חב דואר ישראל קופ"ח מאוחדת 17/12/2015 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית ש.ב. כללית 17/12/2015 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 הנהלת המכס מדע וספורט+בטפ 17/12/2015 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 משרד הכלכלה משרד החוץ 17/12/2015 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משטרת ירושלים מינהל התכנון 17/12/2015 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 חב דואר ישראל ש.ב. כללית 24/12/2015 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 קופ"ח מאוחדת מדע וספורט+בטפ 24/12/2015 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית משרד החוץ 24/12/2015 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 הנהלת המכס מינהל התכנון 24/12/2015 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 משרד הכלכלה משטרת ירושלים 24/12/2015 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 חב דואר ישראל מדע וספורט+בטפ 31/12/2015 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ש.ב. כללית משרד החוץ 31/12/2015 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2015-2016 קופ"ח מאוחדת מינהל התכנון 31/12/2015 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית משטרת ירושלים 31/12/2015 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 הנהלת המכס משרד הכלכלה 31/12/2015 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 חב דואר ישראל משרד החוץ 07/01/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 מדע וספורט+בטפ מינהל התכנון 07/01/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ש.ב. כללית משטרת ירושלים 07/01/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 קופ"ח מאוחדת משרד הכלכלה 07/01/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית הנהלת המכס 07/01/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 מינהל התכנון חב דואר ישראל 21/01/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 משטרת ירושלים משרד החוץ 21/01/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 משרד הכלכלה מדע וספורט+בטפ 21/01/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 הנהלת המכס ש.ב. כללית 21/01/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית קופ"ח מאוחדת 21/01/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 ה.ה.הסביבה חב דואר ישראל 28/01/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2015-2016 מינהל התכנון מדע וספורט+בטפ 28/01/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משטרת ירושלים ש.ב. כללית 28/01/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 משרד הכלכלה קופ"ח מאוחדת 28/01/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 הנהלת המכס הסוכנות היהודית 28/01/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ה.ה.הסביבה משרד החוץ 04/02/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 חב דואר ישראל מדע וספורט+בטפ 04/02/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 מינהל התכנון קופ"ח מאוחדת 04/02/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 משטרת ירושלים הסוכנות היהודית 04/02/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד הכלכלה הנהלת המכס 04/02/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ה.ה.הסביבה מדע וספורט+בטפ 11/02/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד החוץ ש.ב. כללית 11/02/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 חב דואר ישראל קופ"ח מאוחדת 11/02/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 מינהל התכנון הנהלת המכס 11/02/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משטרת ירושלים משרד הכלכלה 11/02/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 ה.ה.הסביבה ש.ב. כללית 18/02/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 מדע וספורט+בטפ קופ"ח מאוחדת 18/02/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד החוץ הסוכנות היהודית 18/02/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 חב דואר ישראל הנהלת המכס 18/02/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 מינהל התכנון משטרת ירושלים 18/02/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ה.ה.הסביבה קופ"ח מאוחדת 25/02/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ש.ב. כללית הסוכנות היהודית 25/02/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 מדע וספורט+בטפ הנהלת המכס 25/02/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד החוץ משרד הכלכלה 25/02/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 חב דואר ישראל משטרת ירושלים 25/02/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ה.ה.הסביבה הסוכנות היהודית 03/03/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 קופ"ח מאוחדת הנהלת המכס 03/03/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ש.ב. כללית משרד הכלכלה 03/03/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 מדע וספורט+בטפ משטרת ירושלים 03/03/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד החוץ מינהל התכנון 03/03/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 ה.ה.הסביבה הנהלת המכס 10/03/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית משרד הכלכלה 10/03/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 קופ"ח מאוחדת משטרת ירושלים 10/03/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ש.ב. כללית מינהל התכנון 10/03/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 משרד החוץ חב דואר ישראל 10/03/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 ה.ה.הסביבה משרד הכלכלה 17/03/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 הנהלת המכס משטרת ירושלים 17/03/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית מינהל התכנון 17/03/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 ש.ב. כללית חב דואר ישראל 17/03/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 מדע וספורט+בטפ משרד החוץ 17/03/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2015-2016 ה.ה.הסביבה משטרת ירושלים 31/03/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד הכלכלה מינהל התכנון 31/03/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית חב דואר ישראל 31/03/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 קופ"ח מאוחדת משרד החוץ 31/03/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 ש.ב. כללית מדע וספורט+בטפ 31/03/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 ה.ה.הסביבה מינהל התכנון 07/04/2016 חמישי 17:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 משרד הכלכלה חב דואר ישראל 07/04/2016 חמישי 18:50:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 הנהלת המכס משרד החוץ 07/04/2016 חמישי 19:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2015-2016 הסוכנות היהודית מדע וספורט+בטפ 07/04/2016 חמישי 20:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2015-2016 קופ"ח מאוחדת ש.ב. כללית 07/04/2016 חמישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משרד החוץ משרד הכלכלה 08/11/2016 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 מדע וספורט+בטפ ע. ירושלים א 08/11/2016 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ש.ב. כללית ה.ה.הסביבה 08/11/2016 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית בנק ירושלים 08/11/2016 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ק.קיימת לישראל משטרת ירושלים 08/11/2016 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משרד החוץ ע. ירושלים א 15/11/2016 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משרד הכלכלה ה.ה.הסביבה 15/11/2016 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 מדע וספורט+בטפ בנק ירושלים 15/11/2016 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ש.ב. כללית משטרת ירושלים 15/11/2016 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית ק.קיימת לישראל 15/11/2016 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משרד החוץ ה.ה.הסביבה 22/11/2016 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים א בנק ירושלים 22/11/2016 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משרד הכלכלה משטרת ירושלים 22/11/2016 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 מדע וספורט+בטפ ק.קיימת לישראל 22/11/2016 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ש.ב. כללית הסוכנות היהודית 22/11/2016 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משרד החוץ בנק ירושלים 29/11/2016 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ה.ה.הסביבה משטרת ירושלים 29/11/2016 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ע. ירושלים א ק.קיימת לישראל 29/11/2016 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משרד הכלכלה הסוכנות היהודית 29/11/2016 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 מדע וספורט+בטפ ש.ב. כללית 29/11/2016 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משרד הכלכלה מדע וספורט+בטפ 06/12/2016 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משרד החוץ משטרת ירושלים 06/12/2016 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בנק ירושלים ק.קיימת לישראל 06/12/2016 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 ה.ה.הסביבה הסוכנות היהודית 06/12/2016 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ע. ירושלים א ש.ב. כללית 06/12/2016 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משרד החוץ ק.קיימת לישראל 13/12/2016 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משטרת ירושלים הסוכנות היהודית 13/12/2016 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בנק ירושלים ש.ב. כללית 13/12/2016 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ה.ה.הסביבה מדע וספורט+בטפ 13/12/2016 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים א משרד הכלכלה 13/12/2016 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משרד החוץ הסוכנות היהודית 20/12/2016 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 ק.קיימת לישראל ש.ב. כללית 20/12/2016 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משטרת ירושלים מדע וספורט+בטפ 20/12/2016 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 בנק ירושלים משרד הכלכלה 20/12/2016 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ה.ה.הסביבה ע. ירושלים א 20/12/2016 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 משרד החוץ ש.ב. כללית 03/01/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית מדע וספורט+בטפ 03/01/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ק.קיימת לישראל משרד הכלכלה 03/01/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משטרת ירושלים ע. ירושלים א 03/01/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 בנק ירושלים ה.ה.הסביבה 03/01/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 משרד החוץ מדע וספורט+בטפ 10/01/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ש.ב. כללית משרד הכלכלה 10/01/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית ע. ירושלים א 10/01/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ק.קיימת לישראל ה.ה.הסביבה 10/01/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משטרת ירושלים בנק ירושלים 10/01/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ה.ה.הסביבה בנק ירושלים 17/01/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 משרד הכלכלה מדע וספורט+בטפ 17/01/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית ש.ב. כללית 17/01/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 מינהל התכנון משרד החוץ 17/01/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משטרת ירושלים ק.קיימת לישראל 17/01/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 ע. ירושלים א בנק ירושלים 24/01/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משטרת ירושלים ש.ב. כללית 24/01/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משרד הכלכלה הסוכנות היהודית 24/01/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ה.ה.הסביבה ק.קיימת לישראל 24/01/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 מינהל התכנון מדע וספורט+בטפ 24/01/2017 שלישי 18:35:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים א משרד החוץ 31/01/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בנק ירושלים ק.קיימת לישראל 31/01/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 מינהל התכנון הסוכנות היהודית 31/01/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משטרת ירושלים משרד הכלכלה 31/01/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ה.ה.הסביבה ש.ב. כללית 31/01/2017 שלישי 18:35:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים א ק.קיימת לישראל 07/02/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משרד החוץ מדע וספורט+בטפ 07/02/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ה.ה.הסביבה משרד הכלכלה 07/02/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 מינהל התכנון משטרת ירושלים 07/02/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בנק ירושלים ש.ב. כללית 07/02/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ע. ירושלים א מדע וספורט+בטפ 14/02/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ק.קיימת לישראל ש.ב. כללית 14/02/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ה.ה.הסביבה מינהל התכנון 14/02/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משרד החוץ הסוכנות היהודית 14/02/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בנק ירושלים משרד הכלכלה 14/02/2017 שלישי 18:35:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 ק.קיימת לישראל משרד הכלכלה 21/02/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 משרד החוץ משטרת ירושלים 21/02/2017 שלישי 18:35:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ע. ירושלים א ש.ב. כללית 21/02/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 מדע וספורט+בטפ הסוכנות היהודית 21/02/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 בנק ירושלים מינהל התכנון 21/02/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ע. ירושלים א הסוכנות היהודית 28/02/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ש.ב. כללית משרד הכלכלה 28/02/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משרד החוץ ה.ה.הסביבה 28/02/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 מדע וספורט+בטפ משטרת ירושלים 28/02/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ק.קיימת לישראל מינהל התכנון 28/02/2017 שלישי 18:35:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים א משרד הכלכלה 07/03/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית משטרת ירושלים 07/03/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 משרד החוץ בנק ירושלים 07/03/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ש.ב. כללית מינהל התכנון 07/03/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 מדע וספורט+בטפ ה.ה.הסביבה 07/03/2017 שלישי 18:35:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים א משטרת ירושלים 14/03/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 משרד הכלכלה מינהל התכנון 14/03/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 מדע וספורט+בטפ בנק ירושלים 14/03/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ק.קיימת לישראל משרד החוץ 14/03/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית ה.ה.הסביבה 14/03/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים א מינהל התכנון 21/03/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2016-2017 משטרת ירושלים ה.ה.הסביבה 21/03/2017 שלישי 16:55:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ש.ב. כללית משרד החוץ 21/03/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 מדע וספורט+בטפ ק.קיימת לישראל 21/03/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית בנק ירושלים 21/03/2017 שלישי 18:35:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 ע. ירושלים א ה.ה.הסביבה 28/03/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 הסוכנות היהודית ק.קיימת לישראל 28/03/2017 שלישי 17:20:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2016-2017 ש.ב. כללית מדע וספורט+בטפ 28/03/2017 שלישי 17:45:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2016-2017 משטרת ירושלים בנק ירושלים 28/03/2017 שלישי 18:10:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2016-2017 משרד הכלכלה משרד החוץ 28/03/2017 שלישי 18:35:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 משרד החוץ אורן פלמ"ח צובה 07/11/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית משטרת ירושלים 07/11/2017 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ק.קיימת לישראל ה.ה.הסביבה 07/11/2017 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 בנק ירושלים ל. סטטיסטיקה 07/11/2017 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 ל. סטטיסטיקה ה.ה.הסביבה 14/11/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 משרד החוץ משטרת ירושלים 14/11/2017 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 ק.קיימת לישראל הסוכנות היהודית 14/11/2017 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 בנק ירושלים אורן פלמ"ח צובה 14/11/2017 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 אורן פלמ"ח צובה משטרת ירושלים 21/11/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 ל. סטטיסטיקה הסוכנות היהודית 21/11/2017 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 משרד החוץ ק.קיימת לישראל 21/11/2017 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 בנק ירושלים ה.ה.הסביבה 21/11/2017 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ה.ה.הסביבה הסוכנות היהודית 28/11/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 ל. סטטיסטיקה משרד החוץ 28/11/2017 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 אורן פלמ"ח צובה ק.קיימת לישראל 28/11/2017 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 בנק ירושלים משטרת ירושלים 28/11/2017 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 ה.ה.הסביבה משרד החוץ 05/12/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 אורן פלמ"ח צובה ל. סטטיסטיקה 05/12/2017 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2017-2018 משטרת ירושלים ק.קיימת לישראל 05/12/2017 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 בנק ירושלים הסוכנות היהודית 05/12/2017 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית משרד החוץ 12/12/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 משטרת ירושלים ל. סטטיסטיקה 12/12/2017 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ה.ה.הסביבה אורן פלמ"ח צובה 12/12/2017 שלישי 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 בנק ירושלים ק.קיימת לישראל 12/12/2017 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית אורן פלמ"ח צובה 26/12/2017 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 משטרת ירושלים ה.ה.הסביבה 26/12/2017 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ק.קיימת לישראל ל. סטטיסטיקה 26/12/2017 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 בנק ירושלים משרד החוץ 26/12/2017 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 אורן פלמ"ח צובה משרד החוץ 23/01/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 משטרת ירושלים הסוכנות היהודית 23/01/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2017-2018 ה.ה.הסביבה ק.קיימת לישראל 23/01/2018 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2017-2018 ל. סטטיסטיקה בנק ירושלים 23/01/2018 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ל. סטטיסטיקה משרד החוץ 30/01/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2017-2018 אורן פלמ"ח צובה הסוכנות היהודית 30/01/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ה.ה.הסביבה משטרת ירושלים 30/01/2018 שלישי 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 בנק ירושלים ק.קיימת לישראל 30/01/2018 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ל. סטטיסטיקה ק.קיימת לישראל 06/02/2018 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 בנק ירושלים משטרת ירושלים 06/02/2018 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 משרד החוץ הסוכנות היהודית 06/02/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 אורן פלמ"ח צובה ה.ה.הסביבה 06/02/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ל. סטטיסטיקה הסוכנות היהודית 13/02/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 משרד החוץ ה.ה.הסביבה 13/02/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 ק.קיימת לישראל משטרת ירושלים 13/02/2018 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 בנק ירושלים אורן פלמ"ח צובה 13/02/2018 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 ל. סטטיסטיקה משטרת ירושלים 20/02/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית ה.ה.הסביבה 20/02/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ק.קיימת לישראל אורן פלמ"ח צובה 20/02/2018 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 משרד החוץ בנק ירושלים 20/02/2018 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ל. סטטיסטיקה ה.ה.הסביבה 27/02/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 משטרת ירושלים אורן פלמ"ח צובה 27/02/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 ק.קיימת לישראל משרד החוץ 27/02/2018 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית בנק ירושלים 27/02/2018 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ל. סטטיסטיקה אורן פלמ"ח צובה 06/03/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2017-2018 משטרת ירושלים משרד החוץ 06/03/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 הסוכנות היהודית ק.קיימת לישראל 06/03/2018 שלישי 18:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2017-2018 ה.ה.הסביבה בנק ירושלים 06/03/2018 שלישי 20:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2018-2019 משרד הכלכלה משטרת ירושלים 16/10/2018 שלישי 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2018-2019 משרד החוץ ל. סטטיסטיקה 16/10/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית אורן פלמ"ח צובה 16/10/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 0 0
א' 2018-2019 משרד החוץ אורן פלמ"ח צובה 23/10/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 0
א' 2018-2019 ל. סטטיסטיקה משטרת ירושלים 23/10/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית משרד הכלכלה 23/10/2018 שלישי 18:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2018-2019 משרד החוץ משטרת ירושלים 06/11/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2018-2019 אורן פלמ"ח צובה משרד הכלכלה 06/11/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 0 0
א' 2018-2019 ל. סטטיסטיקה הסוכנות היהודית 06/11/2018 שלישי 18:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2018-2019 משרד החוץ משרד הכלכלה 13/11/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2018-2019 משטרת ירושלים הסוכנות היהודית 13/11/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2018-2019 אורן פלמ"ח צובה ל. סטטיסטיקה 13/11/2018 שלישי 18:30:00 אולם ליד"ה 0 0
א' 2018-2019 משרד החוץ הסוכנות היהודית 20/11/2018 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2018-2019 משרד הכלכלה ל. סטטיסטיקה 20/11/2018 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2018-2019 משטרת ירושלים אורן פלמ"ח צובה 20/11/2018 שלישי 18:30:00 אולם ליד"ה 0 0
א' 2018-2019 ל. סטטיסטיקה משרד החוץ 08/01/2019 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2018-2019 משטרת ירושלים הסוכנות היהודית 08/01/2019 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2018-2019 ל. סטטיסטיקה הסוכנות היהודית 15/01/2019 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2018-2019 משרד החוץ משטרת ירושלים 15/01/2019 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2018-2019 ל. סטטיסטיקה משטרת ירושלים 22/01/2019 שלישי 16:30:00 אולם ליד"ה 2 1
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית משרד החוץ 22/01/2019 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2018-2019 משרד החוץ ל. סטטיסטיקה 29/01/2019 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2018-2019 הסוכנות היהודית משטרת ירושלים 29/01/2019 שלישי 21:00:00 אולם ליד"ה 2 0
א' 2018-2019 משרד החוץ משטרת ירושלים 05/02/2019 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 0 2
א' 2018-2019 ל. סטטיסטיקה הסוכנות היהודית 05/02/2019 שלישי 21:00:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2018-2019 משרד החוץ הסוכנות היהודית 12/02/2019 שלישי 17:00:00 אולם ליד"ה 1 2
א' 2018-2019 משטרת ירושלים ל. סטטיסטיקה 12/02/2019 שלישי 21:00:00 אולם ליד"ה 0 2