02-6207235

מחניים – דרג א

 

81

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א 2011-2012 רשות השידור הנהלת המכס 21/06/2012 חמישי 17:30 מרכז הפיס-פסגת זאב 2 1
א 2011-2012 ע. ירושלים מ.חקלאות+שע"מ 21/06/2012 חמישי 18:30 מרכז הפיס-פסגת זאב 1 2
א 2011-2012 נ. מס הכנסה מ.חקלאות+שע"מ 28/06/2012 חמישי 17:30 מרכז הפיס-פסגת זאב 2 0
א 2011-2012 ע. ירושלים רשות השידור 28/06/2012 חמישי 18:30 מרכז הפיס-פסגת זאב 1 2
א 2011-2012 מ.חקלאות+שע"מ רשות השידור 05/07/2012 חמישי 18:30 מרכז הפיס-פסגת זאב 2 0
א 2011-2012 נ. מס הכנסה הנהלת המכס 05/07/2012 חמישי 19:30 מרכז הפיס-פסגת זאב 1 2
א 2011-2012 נ. מס הכנסה רשות השידור 12/07/2012 חמישי 18:30 מרכז הפיס-פסגת זאב 2 0
א 2011-2012 הנהלת המכס ע. ירושלים 12/07/2012 חמישי 19:30 מרכז הפיס-פסגת זאב 2 1
א 2011-2012 נ. מס הכנסה ע. ירושלים 19/07/2012 חמישי 18:30 מרכז הפיס-פסגת זאב 0 2
א 2011-2012 הנהלת המכס מ.חקלאות+שע"מ 19/07/2012 חמישי 19:30 מרכז הפיס-פסגת זאב 2 0
א 2013-2014 פקיד השומה משרד הבינוי 16/10/2013 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 נ. מס הכנסה משרד לשרותי דת 16/10/2013 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 ע. ירושלים רשות מקרקעי ישראל 16/10/2013 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות השידור מ.לבטחון פנים 16/10/2013 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 הנהלת המכס בית המכס 16/10/2013 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ ר.א.והגבייה 16/10/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2013-2014 פקיד השומה משרד לשרותי דת 23/10/2013 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד הבינוי רשות מקרקעי ישראל 23/10/2013 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 נ. מס הכנסה מ.לבטחון פנים 23/10/2013 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 ע. ירושלים בית המכס 23/10/2013 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות השידור ר.א.והגבייה 23/10/2013 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 הנהלת המכס מ.חקלאות+שע"מ 23/10/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2013-2014 פקיד השומה רשות מקרקעי ישראל 30/10/2013 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד לשרותי דת מ.לבטחון פנים 30/10/2013 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 משרד הבינוי בית המכס 30/10/2013 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 נ. מס הכנסה ר.א.והגבייה 30/10/2013 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 ע. ירושלים מ.חקלאות+שע"מ 30/10/2013 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות השידור הנהלת המכס 30/10/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 פקיד השומה מ.לבטחון פנים 06/11/2013 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 רשות מקרקעי ישראל בית המכס 06/11/2013 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד לשרותי דת ר.א.והגבייה 06/11/2013 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 משרד הבינוי מ.חקלאות+שע"מ 06/11/2013 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 נ. מס הכנסה הנהלת המכס 06/11/2013 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 ע. ירושלים רשות השידור 06/11/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 פקיד השומה בית המכס 13/11/2013 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.לבטחון פנים ר.א.והגבייה 13/11/2013 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 רשות מקרקעי ישראל מ.חקלאות+שע"מ 13/11/2013 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד לשרותי דת הנהלת המכס 13/11/2013 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 משרד הבינוי רשות השידור 13/11/2013 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 נ. מס הכנסה ע. ירושלים 13/11/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 פקיד השומה ר.א.והגבייה 20/11/2013 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 בית המכס מ.חקלאות+שע"מ 20/11/2013 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 מ.לבטחון פנים הנהלת המכס 20/11/2013 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 רשות מקרקעי ישראל רשות השידור 20/11/2013 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד לשרותי דת ע. ירושלים 20/11/2013 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2013-2014 משרד הבינוי נ. מס הכנסה 20/11/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 פקיד השומה מ.חקלאות+שע"מ 11/12/2013 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 ר.א.והגבייה הנהלת המכס 11/12/2013 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 בית המכס רשות השידור 11/12/2013 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.לבטחון פנים ע. ירושלים 11/12/2013 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 רשות מקרקעי ישראל נ. מס הכנסה 11/12/2013 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 משרד לשרותי דת משרד הבינוי 11/12/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 פקיד השומה הנהלת המכס 18/12/2013 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ רשות השידור 18/12/2013 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 ר.א.והגבייה ע. ירושלים 18/12/2013 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2013-2014 בית המכס נ. מס הכנסה 18/12/2013 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 מ.לבטחון פנים משרד הבינוי 18/12/2013 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות מקרקעי ישראל משרד לשרותי דת 18/12/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 פקיד השומה רשות השידור 25/12/2013 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 הנהלת המכס ע. ירושלים 25/12/2013 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ נ. מס הכנסה 25/12/2013 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 ר.א.והגבייה משרד הבינוי 25/12/2013 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 בית המכס משרד לשרותי דת 25/12/2013 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.לבטחון פנים רשות מקרקעי ישראל 25/12/2013 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 פקיד השומה ע. ירושלים 01/01/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 רשות השידור נ. מס הכנסה 01/01/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 הנהלת המכס משרד הבינוי 01/01/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ משרד לשרותי דת 01/01/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 ר.א.והגבייה רשות מקרקעי ישראל 01/01/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 בית המכס מ.לבטחון פנים 01/01/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 פקיד השומה נ. מס הכנסה 08/01/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 ע. ירושלים משרד הבינוי 08/01/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות השידור משרד לשרותי דת 08/01/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2013-2014 הנהלת המכס רשות מקרקעי ישראל 08/01/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ מ.לבטחון פנים 08/01/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 ר.א.והגבייה בית המכס 08/01/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד הבינוי פקיד השומה 29/01/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 משרד לשרותי דת נ. מס הכנסה 29/01/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות מקרקעי ישראל ע. ירושלים 29/01/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.לבטחון פנים רשות השידור 29/01/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 בית המכס הנהלת המכס 29/01/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2013-2014 ר.א.והגבייה מ.חקלאות+שע"מ 29/01/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות מקרקעי ישראל הנהלת המכס 05/02/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.לבטחון פנים מ.חקלאות+שע"מ 05/02/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 בית המכס ר.א.והגבייה 05/02/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד הבינוי נ. מס הכנסה 05/02/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 פקיד השומה ע. ירושלים 05/02/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד לשרותי דת רשות השידור 05/02/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 משרד הבינוי ע. ירושלים 12/02/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 נ. מס הכנסה רשות השידור 12/02/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 פקיד השומה הנהלת המכס 12/02/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד לשרותי דת מ.חקלאות+שע"מ 12/02/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות מקרקעי ישראל ר.א.והגבייה 12/02/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.לבטחון פנים בית המכס 12/02/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2013-2014 משרד הבינוי רשות השידור 19/02/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2013-2014 ע. ירושלים הנהלת המכס 19/02/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 נ. מס הכנסה מ.חקלאות+שע"מ 19/02/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 פקיד השומה ר.א.והגבייה 19/02/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד לשרותי דת בית המכס 19/02/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות מקרקעי ישראל מ.לבטחון פנים 19/02/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד הבינוי הנהלת המכס 26/02/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 רשות השידור מ.חקלאות+שע"מ 26/02/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 ע. ירושלים ר.א.והגבייה 26/02/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 נ. מס הכנסה בית המכס 26/02/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 פקיד השומה מ.לבטחון פנים 26/02/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד לשרותי דת רשות מקרקעי ישראל 26/02/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 משרד הבינוי מ.חקלאות+שע"מ 05/03/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 הנהלת המכס ר.א.והגבייה 05/03/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 רשות השידור בית המכס 05/03/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2013-2014 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 05/03/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 נ. מס הכנסה רשות מקרקעי ישראל 05/03/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 פקיד השומה משרד לשרותי דת 05/03/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 משרד הבינוי ר.א.והגבייה 19/03/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ בית המכס 19/03/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 הנהלת המכס מ.לבטחון פנים 19/03/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות השידור רשות מקרקעי ישראל 19/03/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 ע. ירושלים משרד לשרותי דת 19/03/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 נ. מס הכנסה פקיד השומה 19/03/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 משרד הבינוי בית המכס 26/03/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2013-2014 ר.א.והגבייה מ.לבטחון פנים 26/03/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ רשות מקרקעי ישראל 26/03/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 הנהלת המכס משרד לשרותי דת 26/03/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 רשות השידור פקיד השומה 26/03/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 ע. ירושלים נ. מס הכנסה 26/03/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 משרד הבינוי מ.לבטחון פנים 02/04/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 בית המכס רשות מקרקעי ישראל 02/04/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 ר.א.והגבייה משרד לשרותי דת 02/04/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ פקיד השומה 02/04/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 הנהלת המכס נ. מס הכנסה 02/04/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 רשות השידור ע. ירושלים 02/04/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.לבטחון פנים משרד לשרותי דת 09/04/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 בית המכס פקיד השומה 09/04/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 ר.א.והגבייה נ. מס הכנסה 09/04/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ ע. ירושלים 09/04/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 הנהלת המכס רשות השידור 09/04/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2013-2014 משרד הבינוי רשות מקרקעי ישראל 09/04/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 משרד הבינוי משרד לשרותי דת 23/04/2014 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 רשות מקרקעי ישראל פקיד השומה 23/04/2014 רביעי 17:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.לבטחון פנים נ. מס הכנסה 23/04/2014 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2013-2014 בית המכס ע. ירושלים 23/04/2014 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 ר.א.והגבייה רשות השידור 23/04/2014 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ הנהלת המכס 23/04/2014 רביעי 19:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ע. ירושלים משרד לשרותי דת 29/10/2014 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2014-2015 רשות השידור מ.לבטחון פנים 29/10/2014 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 הנהלת המכס ר.א.והגבייה 29/10/2014 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 משרד לשרותי דת ר.א.והגבייה 05/11/2014 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 רשות השידור הנהלת המכס 05/11/2014 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 05/11/2014 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ע. ירושלים ר.א.והגבייה 12/11/2014 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 מ.לבטחון פנים הנהלת המכס 12/11/2014 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 משרד לשרותי דת רשות השידור 12/11/2014 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ע. ירושלים הנהלת המכס 19/11/2014 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ר.א.והגבייה רשות השידור 19/11/2014 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 מ.לבטחון פנים משרד לשרותי דת 19/11/2014 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 ע. ירושלים רשות השידור 26/11/2014 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 הנהלת המכס משרד לשרותי דת 26/11/2014 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 ר.א.והגבייה מ.לבטחון פנים 26/11/2014 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 משרד לשרותי דת ע. ירושלים 07/01/2015 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2014-2015 מ.לבטחון פנים רשות השידור 07/01/2015 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 ר.א.והגבייה הנהלת המכס 07/01/2015 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 משרד לשרותי דת רשות השידור 14/01/2015 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ע. ירושלים הנהלת המכס 14/01/2015 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 מ.לבטחון פנים ר.א.והגבייה 14/01/2015 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 רשות השידור ר.א.והגבייה 21/01/2015 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 21/01/2015 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 משרד לשרותי דת ר.א.והגבייה 27/01/2015 שלישי מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 הנהלת המכס מ.לבטחון פנים 27/01/2015 שלישי מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 רשות השידור ע. ירושלים 27/01/2015 שלישי מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 משרד לשרותי דת מ.לבטחון פנים 04/02/2015 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ר.א.והגבייה ע. ירושלים 04/02/2015 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 הנהלת המכס רשות השידור 04/02/2015 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ע. ירושלים משרד לשרותי דת 18/02/2015 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2014-2015 רשות השידור מ.לבטחון פנים 18/02/2015 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 הנהלת המכס ר.א.והגבייה 18/02/2015 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 משרד לשרותי דת הנהלת המכס 25/02/2015 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 25/02/2015 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 משרד לשרותי דת ר.א.והגבייה 25/02/2015 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 רשות השידור הנהלת המכס 25/02/2015 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ע. ירושלים ר.א.והגבייה 11/03/2015 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 מ.לבטחון פנים הנהלת המכס 11/03/2015 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 משרד לשרותי דת רשות השידור 11/03/2015 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ע. ירושלים הנהלת המכס 18/03/2015 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 ר.א.והגבייה רשות השידור 18/03/2015 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 מ.לבטחון פנים משרד לשרותי דת 18/03/2015 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 ע. ירושלים רשות השידור 25/03/2015 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2014-2015 הנהלת המכס משרד לשרותי דת 25/03/2015 רביעי 16:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2014-2015 ר.א.והגבייה מ.לבטחון פנים 25/03/2015 רביעי 16:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד הכלכלה ר.א.והגבייה 04/11/2015 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 ע. ירושלים מכבי ש.בריאות 04/11/2015 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 רשות השידור משרד לשרותי דת 04/11/2015 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
א 2015-2016 הנהלת המכס מ.לבטחון פנים 04/11/2015 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 הנהלת המכס משרד הכלכלה 11/11/2015 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ע. ירושלים משרד לשרותי דת 11/11/2015 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 מכבי ש.בריאות מ.לבטחון פנים 11/11/2015 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 רשות השידור ר.א.והגבייה 11/11/2015 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
א 2015-2016 מכבי ש.בריאות משרד הכלכלה 18/11/2015 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 18/11/2015 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד לשרותי דת ר.א.והגבייה 18/11/2015 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 רשות השידור הנהלת המכס 18/11/2015 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
א 2015-2016 מ.לבטחון פנים משרד הכלכלה 25/11/2015 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2015-2016 ע. ירושלים ר.א.והגבייה 25/11/2015 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד לשרותי דת הנהלת המכס 25/11/2015 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 מכבי ש.בריאות רשות השידור 25/11/2015 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
א 2015-2016 ע. ירושלים משרד הכלכלה 02/12/2015 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ר.א.והגבייה הנהלת המכס 02/12/2015 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 מ.לבטחון פנים רשות השידור 02/12/2015 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
א 2015-2016 משרד לשרותי דת מכבי ש.בריאות 02/12/2015 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד הכלכלה רשות השידור 16/12/2015 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
א 2015-2016 ע. ירושלים הנהלת המכס 16/12/2015 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ר.א.והגבייה מכבי ש.בריאות 16/12/2015 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 מ.לבטחון פנים משרד לשרותי דת 16/12/2015 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2015-2016 משרד הכלכלה משרד לשרותי דת 23/12/2015 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 ע. ירושלים רשות השידור 23/12/2015 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
א 2015-2016 הנהלת המכס מכבי ש.בריאות 23/12/2015 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2015-2016 ר.א.והגבייה מ.לבטחון פנים 23/12/2015 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד הכלכלה ע. ירושלים 13/01/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 מכבי ש.בריאות נ.מ.ה.בית דניאל 13/01/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 משרד לשרותי דת הנהלת המכס 13/01/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 מ.לבטחון פנים ר.א.והגבייה 13/01/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד הכלכלה נ.מ.ה.בית דניאל 20/01/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ע. ירושלים הנהלת המכס 20/01/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 מכבי ש.בריאות ר.א.והגבייה 20/01/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד לשרותי דת מ.לבטחון פנים 20/01/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד הכלכלה הנהלת המכס 27/01/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 נ.מ.ה.בית דניאל ר.א.והגבייה 27/01/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 27/01/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 מכבי ש.בריאות משרד לשרותי דת 27/01/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 משרד הכלכלה ר.א.והגבייה 03/02/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 הנהלת המכס מ.לבטחון פנים 03/02/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 נ.מ.ה.בית דניאל משרד לשרותי דת 03/02/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 ע. ירושלים מכבי ש.בריאות 03/02/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד הכלכלה מ.לבטחון פנים 10/02/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ר.א.והגבייה משרד לשרותי דת 10/02/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 הנהלת המכס מכבי ש.בריאות 10/02/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 נ.מ.ה.בית דניאל ע. ירושלים 10/02/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 משרד הכלכלה משרד לשרותי דת 17/02/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 מ.לבטחון פנים מכבי ש.בריאות 17/02/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 ר.א.והגבייה ע. ירושלים 17/02/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 הנהלת המכס נ.מ.ה.בית דניאל 17/02/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד הכלכלה מכבי ש.בריאות 24/02/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 משרד לשרותי דת ע. ירושלים 24/02/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2015-2016 מ.לבטחון פנים נ.מ.ה.בית דניאל 24/02/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ר.א.והגבייה הנהלת המכס 24/02/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 ע. ירושלים נ.מ.ה.בית דניאל 02/03/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 הנהלת המכס משרד הכלכלה 02/03/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ר.א.והגבייה מכבי ש.בריאות 02/03/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 מ.לבטחון פנים משרד לשרותי דת 02/03/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 ע. ירושלים משרד הכלכלה 09/03/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 נ.מ.ה.בית דניאל מכבי ש.בריאות 09/03/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 הנהלת המכס משרד לשרותי דת 09/03/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 ר.א.והגבייה מ.לבטחון פנים 09/03/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ע. ירושלים מכבי ש.בריאות 16/03/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד הכלכלה משרד לשרותי דת 16/03/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 נ.מ.ה.בית דניאל מ.לבטחון פנים 16/03/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 הנהלת המכס ר.א.והגבייה 16/03/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ע. ירושלים משרד לשרותי דת 30/03/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 מכבי ש.בריאות מ.לבטחון פנים 30/03/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד הכלכלה ר.א.והגבייה 30/03/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 נ.מ.ה.בית דניאל הנהלת המכס 30/03/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 06/04/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד לשרותי דת ר.א.והגבייה 06/04/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 מכבי ש.בריאות הנהלת המכס 06/04/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 משרד הכלכלה נ.מ.ה.בית דניאל 06/04/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ע. ירושלים ר.א.והגבייה 13/04/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 מ.לבטחון פנים הנהלת המכס 13/04/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2015-2016 משרד לשרותי דת נ.מ.ה.בית דניאל 13/04/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 מכבי ש.בריאות משרד הכלכלה 13/04/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ע. ירושלים הנהלת המכס 20/04/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 ר.א.והגבייה נ.מ.ה.בית דניאל 20/04/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 מ.לבטחון פנים משרד הכלכלה 20/04/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2015-2016 משרד לשרותי דת מכבי ש.בריאות 20/04/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים מכבי ש.בריאות 09/11/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2016-2017 הנהלת המכס משרד רוה"מ א 09/11/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2016-2017 ר.א.והגבייה מ. המשפטים 09/11/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ.לבטחון פנים משרד לשרותי דת 09/11/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 ע. ירושלים משרד רוה"מ א 16/11/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות מ. המשפטים 16/11/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 הנהלת המכס משרד לשרותי דת 16/11/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 ר.א.והגבייה מ.לבטחון פנים 16/11/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים מ. המשפטים 23/11/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 משרד רוה"מ א משרד לשרותי דת 23/11/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות מ.לבטחון פנים 23/11/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 הנהלת המכס ר.א.והגבייה 23/11/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2016-2017 ע. ירושלים משרד לשרותי דת 30/11/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2016-2017 מ. המשפטים מ.לבטחון פנים 30/11/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 משרד רוה"מ א ר.א.והגבייה 30/11/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות הנהלת המכס 30/11/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 07/12/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 משרד לשרותי דת ר.א.והגבייה 07/12/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ. המשפטים הנהלת המכס 07/12/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 משרד רוה"מ א מכבי ש.בריאות 07/12/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים ר.א.והגבייה 14/12/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ.לבטחון פנים הנהלת המכס 14/12/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 משרד לשרותי דת מכבי ש.בריאות 14/12/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ. המשפטים משרד רוה"מ א 14/12/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2016-2017 ע. ירושלים הנהלת המכס 21/12/2016 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ר.א.והגבייה מכבי ש.בריאות 21/12/2016 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ.לבטחון פנים משרד רוה"מ א 21/12/2016 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 משרד לשרותי דת מ. המשפטים 21/12/2016 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות ע. ירושלים 18/01/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 משרד רוה"מ א הנהלת המכס 18/01/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ. המשפטים ר.א.והגבייה 18/01/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 משרד לשרותי דת מ.לבטחון פנים 18/01/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות הנהלת המכס 25/01/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים ר.א.והגבייה 25/01/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2016-2017 משרד רוה"מ א מ.לבטחון פנים 25/01/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ. המשפטים משרד לשרותי דת 25/01/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות ר.א.והגבייה 01/02/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 הנהלת המכס מ.לבטחון פנים 01/02/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים משרד לשרותי דת 01/02/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2016-2017 משרד רוה"מ א מ. המשפטים 01/02/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות מ.לבטחון פנים 08/02/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ר.א.והגבייה משרד לשרותי דת 08/02/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 הנהלת המכס מ. המשפטים 08/02/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים משרד רוה"מ א 08/02/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות משרד לשרותי דת 15/02/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 מ.לבטחון פנים מ. המשפטים 15/02/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 ר.א.והגבייה משרד רוה"מ א 15/02/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 הנהלת המכס ע. ירושלים 15/02/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות מ. המשפטים 22/02/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 משרד לשרותי דת משרד רוה"מ א 22/02/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ.לבטחון פנים ע. ירושלים 22/02/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 ר.א.והגבייה הנהלת המכס 22/02/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים מכבי ש.בריאות 22/02/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 הנהלת המכס משרד רוה"מ א 22/02/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 ר.א.והגבייה מ. המשפטים 22/02/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ.לבטחון פנים משרד לשרותי דת 22/02/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות משרד רוה"מ א 01/03/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 מ. המשפטים ע. ירושלים 01/03/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 משרד לשרותי דת הנהלת המכס 01/03/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ.לבטחון פנים ר.א.והגבייה 01/03/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 ע. ירושלים משרד רוה"מ א 01/03/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות מ. המשפטים 01/03/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 הנהלת המכס משרד לשרותי דת 01/03/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 ר.א.והגבייה מ.לבטחון פנים 01/03/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים מ. המשפטים 08/03/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 משרד רוה"מ א משרד לשרותי דת 08/03/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות מ.לבטחון פנים 08/03/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 הנהלת המכס ר.א.והגבייה 08/03/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 ע. ירושלים משרד לשרותי דת 15/03/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2016-2017 מ. המשפטים מ.לבטחון פנים 15/03/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 משרד רוה"מ א ר.א.והגבייה 15/03/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מכבי ש.בריאות הנהלת המכס 15/03/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 22/03/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 משרד לשרותי דת ר.א.והגבייה 22/03/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ. המשפטים הנהלת המכס 22/03/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 משרד רוה"מ א מכבי ש.בריאות 22/03/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ע. ירושלים ר.א.והגבייה 29/03/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2016-2017 מ.לבטחון פנים הנהלת המכס 29/03/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 משרד לשרותי דת מכבי ש.בריאות 29/03/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ. המשפטים משרד רוה"מ א 29/03/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 ע. ירושלים הנהלת המכס 05/04/2017 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 ר.א.והגבייה מכבי ש.בריאות 05/04/2017 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2016-2017 מ.לבטחון פנים משרד רוה"מ א 05/04/2017 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2016-2017 משרד לשרותי דת מ. המשפטים 05/04/2017 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0


 

t81

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 ע. ירושלים 22 21 1 0 0 43 3 40 43
2013-2014 משרד לשרותי דת 22 21 1 0 0 42 4 38 43
2016-2017 ע. ירושלים 21 20 1 0 0 40 8 32 41
2015-2016 משרד לשרותי דת 20 19 1 0 0 38 4 34 39
2016-2017 משרד לשרותי דת 21 18 3 0 0 39 8 31 39
2015-2016 ע. ירושלים 20 18 2 0 0 37 4 33 38
2013-2014 רשות השידור 22 15 7 0 0 33 15 18 37
2013-2014 בית המכס 22 14 8 0 0 29 19 10 36
2016-2017 משרד רוה"מ א 21 14 7 0 0 30 16 14 35
2013-2014 הנהלת המכס 22 13 9 0 0 28 19 9 35
2015-2016 הנהלת המכס 20 14 6 0 0 28 13 15 34
2013-2014 ר.א.והגבייה 22 12 10 0 0 26 20 6 34
2013-2014 מ.חקלאות+שע"מ 22 12 10 0 0 24 22 2 34
2012-2013 מ.חקלאות+שע"מ 18 15 3 0 0 33 12 21 33
2012-2013 ע. ירושלים 18 14 4 0 0 30 13 17 32
2016-2017 ר.א.והגבייה 21 11 10 0 0 25 21 4 32
2013-2014 משרד הבינוי 22 9 13 0 0 19 27 -8 31
2014-2015 משרד לשרותי דת 15 15 0 0 0 30 3 27 30
2012-2013 הנהלת המכס 18 12 6 0 0 27 13 14 30
2012-2013 משרד לשרותי דת 18 12 6 0 0 25 17 8 30
2015-2016 מכבי ש.בריאות 20 10 10 0 0 21 20 1 30
2016-2017 מכבי ש.בריאות 21 9 12 0 0 19 24 -5 30
2013-2014 מ.לבטחון פנים 22 8 14 0 0 17 28 -11 30
2016-2017 מ. המשפטים 21 8 13 0 0 17 27 -10 29
2012-2013 בית המכס 18 10 8 0 0 22 20 2 28
2014-2015 ע. ירושלים 15 12 3 0 0 27 6 21 27
2012-2013 ר.א.והגבייה 18 9 9 0 0 21 20 1 27
2015-2016 ר.א.והגבייה 20 7 13 0 0 14 26 -12 27
2012-2013 רשות השידור 18 8 10 0 0 18 21 -3 26
2013-2014 רשות מקרקעי ישראל 22 3 19 0 0 6 38 -32 25
2015-2016 מ.לבטחון פנים 20 4 16 0 0 9 33 -24 24
2016-2017 הנהלת המכס 21 3 18 0 0 8 36 -28 24
2013-2014 נ. מס הכנסה 22 2 20 0 0 4 40 -36 24
2013-2014 פקיד השומה 22 2 20 0 0 4 40 -36 24
2014-2015 ר.א.והגבייה 15 8 7 0 0 16 14 2 23
2012-2013 מ.לבטחון פנים 18 5 13 0 0 14 26 -12 23
2015-2016 משרד הכלכלה 20 3 17 0 0 7 34 -27 23
2016-2017 מ.לבטחון פנים 21 1 20 0 0 2 40 -38 22
2012-2013 נ. מס הכנסה 18 3 15 0 0 8 31 -23 21
2014-2015 הנהלת המכס 15 5 10 0 0 10 20 -10 20
2012-2013 רשות מקרקעי ישראל 18 2 16 0 0 7 32 -25 20
2014-2015 רשות השידור 15 4 11 0 0 8 22 -14 19
2015-2016 נ.מ.ה.בית דניאל 14 2 12 0 0 4 24 -20 16
2014-2015 מ.לבטחון פנים 15 1 14 0 0 2 28 -26 16
2011-2012 הנהלת המכס 4 3 1 0 0 7 4 3 7
2011-2012 נ. מס הכנסה 4 2 2 0 0 5 4 1 6
2011-2012 מ.חקלאות+שע"מ 4 2 2 0 0 4 5 -1 6
2011-2012 רשות השידור 4 2 2 0 0 4 6 -2 6
2011-2012 ע. ירושלים 4 1 3 0 0 5 6 -1 5