מחניים – דרג א

 

81

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א 2019-2020 מ.לבטחון פנים משרד לשרותי דת 06/11/2019 רביעי 19:25 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 ר.א.והגבייה משרד רוה"מ א 06/11/2019 רביעי 17:45 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2019-2020 ה.בתי המשפט מכבי ש.בריאות 06/11/2019 רביעי 18:10 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 ע. ירושלים משרד הכלכלה 06/11/2019 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 משרד לשרותי דת משרד רוה"מ א 06/11/2019 רביעי 18:35 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 06/11/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 ר.א.והגבייה משרד הכלכלה 06/11/2019 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 מ.לבטחון פנים מכבי ש.בריאות 06/11/2019 רביעי 19:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 ר.א.והגבייה מ.לבטחון פנים 27/11/2019 רביעי 19:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ה.בתי המשפט משרד לשרותי דת 27/11/2019 רביעי 18:35 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2019-2020 משרד הכלכלה משרד רוה"מ א 27/11/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ע. ירושלים מכבי ש.בריאות 27/11/2019 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 ע. ירושלים משרד רוה"מ א 27/11/2019 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 מכבי ש.בריאות משרד לשרותי דת 27/11/2019 רביעי 17:45 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2019-2020 משרד הכלכלה מ.לבטחון פנים 27/11/2019 רביעי 18:10 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ה.בתי המשפט ר.א.והגבייה 27/11/2019 רביעי 19:25 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2019-2020 ע. ירושלים משרד לשרותי דת 18/12/2019 רביעי 19:25 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 משרד רוה"מ א מ.לבטחון פנים 18/12/2019 רביעי 19:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 מכבי ש.בריאות ר.א.והגבייה 18/12/2019 רביעי 17:45 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 משרד הכלכלה ה.בתי המשפט 18/12/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 18/12/2019 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 מכבי ש.בריאות משרד הכלכלה 18/12/2019 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 משרד רוה"מ א ה.בתי המשפט 18/12/2019 רביעי 18:10 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 משרד לשרותי דת ר.א.והגבייה 18/12/2019 רביעי 18:35 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 משרד רוה"מ א מכבי ש.בריאות 15/01/2020 רביעי 17:45 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 משרד לשרותי דת משרד הכלכלה 15/01/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2019-2020 מ.לבטחון פנים ה.בתי המשפט 15/01/2020 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 ע. ירושלים ר.א.והגבייה 15/01/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 05/02/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 מכבי ש.בריאות מ.לבטחון פנים 05/02/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2019-2020 משרד רוה"מ א משרד לשרותי דת 05/02/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 משרד הכלכלה ר.א.והגבייה 05/02/2020 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ה.בתי המשפט ר.א.והגבייה 12/02/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 מכבי ש.בריאות משרד רוה"מ א 12/02/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2019-2020 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 12/02/2020 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 משרד הכלכלה משרד לשרותי דת 12/02/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 ה.בתי המשפט מ.לבטחון פנים 19/02/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 משרד הכלכלה מכבי ש.בריאות 19/02/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2019-2020 ר.א.והגבייה משרד לשרותי דת 19/02/2020 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 ע. ירושלים משרד רוה"מ א 19/02/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ר.א.והגבייה מכבי ש.בריאות 26/02/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 מ.לבטחון פנים משרד רוה"מ א 26/02/2020 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ע. ירושלים משרד הכלכלה 26/02/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2019-2020 ה.בתי המשפט משרד לשרותי דת 26/02/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 ה.בתי המשפט משרד רוה"מ א 04/03/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ר.א.והגבייה ע. ירושלים 04/03/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2019-2020 משרד לשרותי דת מכבי ש.בריאות 04/03/2020 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 מ.לבטחון פנים משרד הכלכלה 04/03/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 ה.בתי המשפט מכבי ש.בריאות 11/03/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 מ.לבטחון פנים ר.א.והגבייה 11/03/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2019-2020 משרד רוה"מ א משרד הכלכלה 11/03/2020 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2019-2020 משרד לשרותי דת ע. ירושלים 11/03/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 ה.בתי המשפט משרד הכלכלה 18/03/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 משרד לשרותי דת מ.לבטחון פנים 18/03/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 מכבי ש.בריאות ע. ירושלים 18/03/2020 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2019-2020 משרד רוה"מ א ר.א.והגבייה 18/03/2020 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2


 

t81

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2013-2014 ע. ירושלים 22 21 1 0 0 43 3 40 43
2013-2014 משרד לשרותי דת 22 21 1 0 0 42 4 38 43
2016-2017 ע. ירושלים 21 20 1 0 0 40 8 32 41
2015-2016 משרד לשרותי דת 20 19 1 0 0 38 4 34 39
2016-2017 משרד לשרותי דת 21 18 3 0 0 39 8 31 39
2015-2016 ע. ירושלים 20 18 2 0 0 37 4 33 38
2013-2014 בית המכס 22 14 8 0 0 29 19 10 36
2016-2017 משרד רוה"מ א 21 14 7 0 0 30 16 14 35
2013-2014 הנהלת המכס 22 13 9 0 0 28 19 9 35
2015-2016 הנהלת המכס 20 14 6 0 0 28 13 15 34
2013-2014 ר.א.והגבייה 22 12 10 0 0 26 20 6 34
2012-2013 ע. ירושלים 18 14 4 0 0 30 13 17 32
2016-2017 ר.א.והגבייה 21 11 10 0 0 25 21 4 32
2013-2014 משרד הבינוי 22 9 13 0 0 19 27 -8 31
2014-2015 משרד לשרותי דת 15 15 0 0 0 30 3 27 30
2012-2013 הנהלת המכס 18 12 6 0 0 27 13 14 30
2012-2013 משרד לשרותי דת 18 12 6 0 0 25 17 8 30
2015-2016 מכבי ש.בריאות 20 10 10 0 0 21 20 1 30
2016-2017 מכבי ש.בריאות 21 9 12 0 0 19 24 -5 30
2013-2014 מ.לבטחון פנים 22 8 14 0 0 17 28 -11 30
2016-2017 מ. המשפטים 21 8 13 0 0 17 27 -10 29
2012-2013 בית המכס 18 10 8 0 0 22 20 2 28
2018-2019 משרד לשרותי דת 14 13 1 0 0 26 2 24 27
2019-2020 משרד לשרותי דת 14 13 1 0 0 27 4 23 27
2014-2015 ע. ירושלים 15 12 3 0 0 27 6 21 27
2012-2013 ר.א.והגבייה 18 9 9 0 0 21 20 1 27
2015-2016 ר.א.והגבייה 20 7 13 0 0 14 26 -12 27
2018-2019 מכבי ש.בריאות 14 12 2 0 0 24 5 19 26
2019-2020 מכבי ש.בריאות 14 11 3 0 0 23 9 14 25
2013-2014 ר. מ. ישראל א 22 3 19 0 0 6 38 -32 25
2019-2020 ה.בתי המשפט 14 10 4 0 0 21 9 12 24
2015-2016 מ.לבטחון פנים 20 4 16 0 0 9 33 -24 24
2016-2017 הנהלת המכס 21 3 18 0 0 8 36 -28 24
2013-2014 נ. מס הכנסה 22 2 20 0 0 4 40 -36 24
2013-2014 פקיד השומה 22 2 20 0 0 4 40 -36 24
2017-2018 משרד רוה"מ א 12 11 1 0 0 23 3 20 23
2014-2015 ר.א.והגבייה 15 8 7 0 0 16 14 2 23
2012-2013 מ.לבטחון פנים 18 5 13 0 0 14 26 -12 23
2015-2016 משרד הכלכלה 20 3 17 0 0 7 34 -27 23
2019-2020 משרד הכלכלה 14 8 6 0 0 19 12 7 22
2018-2019 ר.א.והגבייה 14 8 6 0 0 17 13 4 22
2016-2017 מ.לבטחון פנים 21 1 20 0 0 2 40 -38 22
2019-2020 ע. ירושלים 14 7 7 0 0 14 16 -2 21
2012-2013 נ. מס הכנסה 18 3 15 0 0 8 31 -23 21
2017-2018 ע. ירושלים 12 8 4 0 0 18 10 8 20
2018-2019 משרד רוה"מ א 14 6 8 0 0 12 16 -4 20
2018-2019 ע. ירושלים 14 6 8 0 0 13 17 -4 20
2018-2019 משרד הכלכלה 14 6 8 0 0 14 18 -4 20
2014-2015 הנהלת המכס 15 5 10 0 0 10 20 -10 20
2012-2013 ר. מ. ישראל א 18 2 16 0 0 7 32 -25 20
2017-2018 ר.א.והגבייה 12 7 5 0 0 16 11 5 19
2018-2019 מ. המשפטים 14 5 9 0 0 12 19 -7 19
2017-2018 מכבי ש.בריאות 12 6 6 0 0 14 14 0 18
2017-2018 משרד הכלכלה 12 6 6 0 0 13 14 -1 18
2019-2020 מ.לבטחון פנים 14 3 11 0 0 7 23 -16 17
2017-2018 מ. המשפטים 12 4 8 0 0 9 17 -8 16
2019-2020 ר.א.והגבייה 14 2 12 0 0 8 24 -16 16
2015-2016 נ.מ.ה.בית דניאל 14 2 12 0 0 4 24 -20 16
2019-2020 משרד רוה"מ א 14 2 12 0 0 4 26 -22 16
2014-2015 מ.לבטחון פנים 15 1 14 0 0 2 28 -26 16
2018-2019 מ.לבטחון פנים 14 0 14 0 0 0 28 -28 14
2017-2018 מ.לבטחון פנים 12 0 12 0 0 0 24 -24 12
2011-2012 הנהלת המכס 4 3 1 0 0 7 4 3 7
2011-2012 נ. מס הכנסה 4 2 2 0 0 5 4 1 6
2011-2012 ע. ירושלים 4 1 3 0 0 5 6 -1 5