בחרו עמוד

מחניים – דרג ב

 

82

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב 2014-2015 פקיד השומה מכבי ש.בריאות 29/10/2014 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה מ. המשפטים 29/10/2014 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד התחבורה משרד רוה"מ א 29/10/2014 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ.חקלאות+שע"מ משרד הבינוי 29/10/2014 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 בית המכס ר. מקרקעי ישראל 29/10/2014 רביעי 2018-03-18 18:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 פקיד השומה משרד רוה"מ א 05/11/2014 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות מ. המשפטים 05/11/2014 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד התחבורה משרד הבינוי 05/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה ר. מקרקעי ישראל 05/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ.חקלאות+שע"מ בית המכס 05/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2014-2015 פקיד השומה מ. המשפטים 12/11/2014 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א משרד הבינוי 12/11/2014 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד התחבורה בית המכס 12/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות ר. מקרקעי ישראל 12/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה מ.חקלאות+שע"מ 12/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה משרד הבינוי 19/11/2014 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ. המשפטים ר. מקרקעי ישראל 19/11/2014 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 19/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א בית המכס 19/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות מ.חקלאות+שע"מ 19/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2014-2015 פקיד השומה ר. מקרקעי ישראל 26/11/2014 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד הבינוי בית המכס 26/11/2014 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות משרד התחבורה 26/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ. המשפטים מ.חקלאות+שע"מ 26/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א נ. מס הכנסה 26/11/2014 רביעי 2018-03-18 18:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 פקיד השומה בית המכס 03/12/2014 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 ר. מקרקעי ישראל מ.חקלאות+שע"מ 03/12/2014 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד הבינוי נ. מס הכנסה 03/12/2014 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ. המשפטים משרד התחבורה 03/12/2014 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א מכבי ש.בריאות 03/12/2014 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה מ.חקלאות+שע"מ 10/12/2014 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס נ. מס הכנסה 10/12/2014 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד הבינוי מכבי ש.בריאות 10/12/2014 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 ר. מקרקעי ישראל משרד התחבורה 10/12/2014 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ. המשפטים משרד רוה"מ א 10/12/2014 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה נ. מס הכנסה 31/12/2014 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס מכבי ש.בריאות 31/12/2014 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 ר. מקרקעי ישראל משרד רוה"מ א 31/12/2014 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ.חקלאות+שע"מ משרד התחבורה 31/12/2014 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד הבינוי מ. המשפטים 31/12/2014 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה מכבי ש.בריאות 07/01/2015 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ.חקלאות+שע"מ משרד רוה"מ א 07/01/2015 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס מ. המשפטים 07/01/2015 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה משרד התחבורה 07/01/2015 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 ר. מקרקעי ישראל משרד הבינוי 07/01/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות פקיד השומה 14/01/2015 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ. המשפטים נ. מס הכנסה 14/01/2015 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד הבינוי מ.חקלאות+שע"מ 14/01/2015 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א משרד התחבורה 14/01/2015 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 ר. מקרקעי ישראל בית המכס 14/01/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה נ. מס הכנסה 21/01/2015 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א מ.חקלאות+שע"מ 21/01/2015 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ. המשפטים בית המכס 21/01/2015 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות משרד התחבורה 21/01/2015 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד הבינוי ר. מקרקעי ישראל 21/01/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות נ. מס הכנסה 27/01/2015 שלישי מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 פקיד השומה בית המכס 27/01/2015 שלישי מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א ר. מקרקעי ישראל 27/01/2015 שלישי מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד התחבורה מ.חקלאות+שע"מ 28/01/2015 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ. המשפטים משרד הבינוי 28/01/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות מ.חקלאות+שע"מ 04/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה בית המכס 04/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה משרד הבינוי 04/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד התחבורה ר. מקרקעי ישראל 04/02/2015 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א מ. המשפטים 04/02/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות בית המכס 11/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ.חקלאות+שע"מ ר. מקרקעי ישראל 11/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 11/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד התחבורה מ. המשפטים 11/02/2015 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה משרד רוה"מ א 11/02/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות ר. מקרקעי ישראל 18/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 בית המכס משרד הבינוי 18/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ.חקלאות+שע"מ מ. המשפטים 18/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד התחבורה פקיד השומה 18/02/2015 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה משרד רוה"מ א 18/02/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות משרד הבינוי 25/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 ר. מקרקעי ישראל מ. המשפטים 25/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס משרד רוה"מ א 25/02/2015 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה משרד התחבורה 25/02/2015 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ.חקלאות+שע"מ פקיד השומה 25/02/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות מ. המשפטים 11/03/2015 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד הבינוי משרד רוה"מ א 11/03/2015 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2014-2015 ר. מקרקעי ישראל פקיד השומה 11/03/2015 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס משרד התחבורה 11/03/2015 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ.חקלאות+שע"מ נ. מס הכנסה 11/03/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות משרד רוה"מ א 18/03/2015 רביעי 2018-03-18 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ. המשפטים פקיד השומה 18/03/2015 רביעי 2018-03-18 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 ר. מקרקעי ישראל נ. מס הכנסה 18/03/2015 רביעי 2018-03-18 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד הבינוי משרד התחבורה 18/03/2015 רביעי 2018-03-18 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 בית המכס מ.חקלאות+שע"מ 18/03/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד התחבורה מ.חקלאות+שע"מ 04/11/2015 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה משרד רוה"מ א 04/11/2015 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 בית המכס מ. המשפטים 04/11/2015 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 ר. מקרקעי ישראל משרד הבינוי 04/11/2015 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 פקיד השומה מ.חקלאות+שע"מ 11/11/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד התחבורה מ. המשפטים 11/11/2015 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 11/11/2015 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 בית המכס ר. מקרקעי ישראל 11/11/2015 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה משרד רוה"מ א 18/11/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 מ.חקלאות+שע"מ מ. המשפטים 18/11/2015 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד התחבורה ר. מקרקעי ישראל 18/11/2015 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה בית המכס 18/11/2015 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 פקיד השומה מ. המשפטים 25/11/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א משרד הבינוי 25/11/2015 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 מ.חקלאות+שע"מ ר. מקרקעי ישראל 25/11/2015 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 25/11/2015 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה משרד הבינוי 02/12/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 מ. המשפטים ר. מקרקעי ישראל 02/12/2015 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א בית המכס 02/12/2015 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 מ.חקלאות+שע"מ נ. מס הכנסה 02/12/2015 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א משרד התחבורה 16/12/2015 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה ר. מקרקעי ישראל 16/12/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד הבינוי בית המכס 16/12/2015 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 מ. המשפטים נ. מס הכנסה 16/12/2015 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה בית המכס 23/12/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 ר. מקרקעי ישראל נ. מס הכנסה 23/12/2015 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד הבינוי משרד התחבורה 23/12/2015 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א מ.חקלאות+שע"מ 23/12/2015 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 פקיד השומה נ. מס הכנסה 30/12/2015 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 בית המכס משרד התחבורה 30/12/2015 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד הבינוי מ.חקלאות+שע"מ 30/12/2015 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 מ. המשפטים משרד רוה"מ א 30/12/2015 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 פקיד השומה משרד התחבורה 06/01/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 בית המכס מ.חקלאות+שע"מ 06/01/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 ר. מקרקעי ישראל משרד רוה"מ א 06/01/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד הבינוי מ. המשפטים 06/01/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 מ. המשפטים פקיד השומה 13/01/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 משרד הבינוי משרד התחבורה 13/01/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 ר. מקרקעי ישראל נ. מס הכנסה 13/01/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 בית המכס מ.חקלאות+שע"מ 13/01/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א פקיד השומה 20/01/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 מ. המשפטים נ. מס הכנסה 20/01/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד הבינוי מ.חקלאות+שע"מ 20/01/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 ר. מקרקעי ישראל בית המכס 20/01/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א משרד התחבורה 27/01/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה נ. מס הכנסה 27/01/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 מ. המשפטים בית המכס 27/01/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד הבינוי ר. מקרקעי ישראל 27/01/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א נ. מס הכנסה 03/02/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 משרד התחבורה מ.חקלאות+שע"מ 03/02/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה בית המכס 03/02/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 מ. המשפטים משרד הבינוי 03/02/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א מ.חקלאות+שע"מ 10/02/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה בית המכס 10/02/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד התחבורה ר. מקרקעי ישראל 10/02/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 פקיד השומה משרד הבינוי 10/02/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א בית המכס 17/02/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 מ.חקלאות+שע"מ ר. מקרקעי ישראל 17/02/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 17/02/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד התחבורה מ. המשפטים 17/02/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 משרד התחבורה פקיד השומה 24/02/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א ר. מקרקעי ישראל 24/02/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 בית המכס משרד הבינוי 24/02/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 מ.חקלאות+שע"מ מ. המשפטים 24/02/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א משרד הבינוי 02/03/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 ר. מקרקעי ישראל מ. המשפטים 02/03/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 מ.חקלאות+שע"מ פקיד השומה 02/03/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה משרד התחבורה 02/03/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א מ. המשפטים 09/03/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 ר. מקרקעי ישראל פקיד השומה 09/03/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 בית המכס משרד התחבורה 09/03/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 מ.חקלאות+שע"מ נ. מס הכנסה 09/03/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה משרד רוה"מ ב 09/11/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה נ.מ.ה.בית דניאל 09/11/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה משרד הכלכלה 09/11/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 מ.חקלאות+שע"מ משרד הבינוי 09/11/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 בית המכס ר. מקרקעי ישראל 09/11/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה נ.מ.ה.בית דניאל 16/11/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד הכלכלה 16/11/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה משרד הבינוי 16/11/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה ר. מקרקעי ישראל 16/11/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 מ.חקלאות+שע"מ בית המכס 16/11/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2016-2017 פקיד השומה משרד הכלכלה 23/11/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל משרד הבינוי 23/11/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב ר. מקרקעי ישראל 23/11/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד התחבורה בית המכס 23/11/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה מ.חקלאות+שע"מ 23/11/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה משרד הבינוי 30/11/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הכלכלה ר. מקרקעי ישראל 30/11/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל בית המכס 30/11/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב מ.חקלאות+שע"מ 30/11/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 30/11/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה ר. מקרקעי ישראל 07/12/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הבינוי בית המכס 07/12/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הכלכלה מ.חקלאות+שע"מ 07/12/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל נ. מס הכנסה 07/12/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד התחבורה 07/12/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה בית המכס 14/12/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 ר. מקרקעי ישראל מ.חקלאות+שע"מ 14/12/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הבינוי נ. מס הכנסה 14/12/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הכלכלה משרד התחבורה 14/12/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל משרד רוה"מ ב 14/12/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה מ.חקלאות+שע"מ 21/12/2016 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 בית המכס נ. מס הכנסה 21/12/2016 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 ר. מקרקעי ישראל משרד התחבורה 21/12/2016 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הבינוי משרד רוה"מ ב 21/12/2016 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הכלכלה נ.מ.ה.בית דניאל 21/12/2016 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה נ. מס הכנסה 04/01/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 מ.חקלאות+שע"מ משרד התחבורה 04/01/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2016-2017 בית המכס משרד רוה"מ ב 04/01/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 ר. מקרקעי ישראל נ.מ.ה.בית דניאל 04/01/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הבינוי משרד הכלכלה 04/01/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה משרד התחבורה 11/01/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה משרד רוה"מ ב 11/01/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 מ.חקלאות+שע"מ נ.מ.ה.בית דניאל 11/01/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2016-2017 בית המכס משרד הכלכלה 11/01/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 ר. מקרקעי ישראל משרד הבינוי 11/01/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב פקיד השומה 18/01/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל משרד התחבורה 18/01/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הכלכלה נ. מס הכנסה 18/01/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הבינוי מ.חקלאות+שע"מ 18/01/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 ר. מקרקעי ישראל בית המכס 18/01/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד התחבורה 25/01/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה נ. מס הכנסה 25/01/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל מ.חקלאות+שע"מ 25/01/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הכלכלה בית המכס 25/01/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הבינוי ר. מקרקעי ישראל 25/01/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב נ. מס הכנסה 01/02/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד התחבורה מ.חקלאות+שע"מ 01/02/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה בית המכס 01/02/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל ר. מקרקעי ישראל 01/02/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הכלכלה משרד הבינוי 01/02/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב מ.חקלאות+שע"מ 08/02/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה בית המכס 08/02/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה ר. מקרקעי ישראל 08/02/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה משרד הבינוי 08/02/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל משרד הכלכלה 08/02/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב בית המכס 15/02/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 מ.חקלאות+שע"מ ר. מקרקעי ישראל 15/02/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 15/02/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה משרד הכלכלה 15/02/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה נ.מ.ה.בית דניאל 15/02/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב ר. מקרקעי ישראל 22/02/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 בית המכס משרד הבינוי 22/02/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 מ.חקלאות+שע"מ משרד הכלכלה 22/02/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה נ.מ.ה.בית דניאל 22/02/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה פקיד השומה 22/02/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 ר. מקרקעי ישראל משרד הכלכלה 01/03/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 בית המכס נ.מ.ה.בית דניאל 01/03/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 מ.חקלאות+שע"מ פקיד השומה 01/03/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה משרד התחבורה 01/03/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד הבינוי 01/03/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד הכלכלה 08/03/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הבינוי נ.מ.ה.בית דניאל 08/03/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 ר. מקרקעי ישראל פקיד השומה 08/03/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 בית המכס משרד התחבורה 08/03/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 מ.חקלאות+שע"מ נ. מס הכנסה 08/03/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב נ.מ.ה.בית דניאל 15/03/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הכלכלה פקיד השומה 15/03/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הבינוי משרד התחבורה 15/03/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 ר. מקרקעי ישראל נ. מס הכנסה 15/03/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 בית המכס מ.חקלאות+שע"מ 15/03/2017 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה משרד רוה"מ ב 01/11/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 01/11/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 מ.חקלאות+שע"מ בית המכס 01/11/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד רוה"מ ב 08/11/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה בית המכס 08/11/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 נ. מס הכנסה מ.חקלאות+שע"מ 08/11/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד הבינוי 15/11/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב בית המכס 15/11/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 15/11/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה בית המכס 22/11/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי מ.חקלאות+שע"מ 22/11/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב נ. מס הכנסה 22/11/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה מ.חקלאות+שע"מ 29/11/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 בית המכס נ. מס הכנסה 29/11/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי משרד התחבורה 29/11/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה נ. מס הכנסה 06/12/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 מ.חקלאות+שע"מ משרד התחבורה 06/12/2017 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 משרד הבינוי משרד רוה"מ ב 06/12/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד התחבורה 27/12/2017 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 מ.חקלאות+שע"מ משרד רוה"מ ב 27/12/2017 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 בית המכס משרד הבינוי 27/12/2017 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי פקיד השומה 17/01/2018 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2017-2018 בית המכס משרד התחבורה 17/01/2018 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 מ.חקלאות+שע"מ נ. מס הכנסה 17/01/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב פקיד השומה 24/01/2018 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי נ. מס הכנסה 24/01/2018 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 בית המכס מ.חקלאות+שע"מ 24/01/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב משרד התחבורה 31/01/2018 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 פקיד השומה נ. מס הכנסה 31/01/2018 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי בית המכס 31/01/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב נ. מס הכנסה 07/02/2018 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה מ.חקלאות+שע"מ 07/02/2018 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 פקיד השומה בית המכס 07/02/2018 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב מ.חקלאות+שע"מ 14/02/2018 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 נ. מס הכנסה בית המכס 14/02/2018 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2017-2018 משרד התחבורה משרד הבינוי 14/02/2018 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב בית המכס 21/02/2018 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 מ.חקלאות+שע"מ משרד הבינוי 21/02/2018 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2017-2018 משרד התחבורה פקיד השומה 21/02/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב משרד הבינוי 28/02/2018 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 מ.חקלאות+שע"מ פקיד השומה 28/02/2018 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 נ. מס הכנסה משרד התחבורה 28/02/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 מ.חקלאות+שע"מ בית המכס 07/03/2018 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 משרד התחבורה משרד רוה"מ ב 07/03/2018 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 07/03/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד רוה"מ ב 18/04/2018 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 נ. מס הכנסה מ.חקלאות+שע"מ 18/04/2018 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 משרד התחבורה בית המכס 18/04/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד הבינוי 25/04/2018 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 25/04/2018 רביעי 2018-03-18 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב בית המכס 25/04/2018 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 פקיד השומה בית המכס 02/05/2018 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 משרד הבינוי מ.חקלאות+שע"מ 02/05/2018 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב נ. מס הכנסה 02/05/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 פקיד השומה מ.חקלאות+שע"מ 16/05/2018 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 בית המכס נ. מס הכנסה 16/05/2018 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 משרד הבינוי משרד התחבורה 16/05/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 פקיד השומה נ. מס הכנסה 30/05/2018 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 מ.חקלאות+שע"מ משרד התחבורה 30/05/2018 רביעי 2018-03-18 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 משרד הבינוי משרד רוה"מ ב 30/05/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד התחבורה 06/06/2018 רביעי 2018-03-18 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 מ.חקלאות+שע"מ משרד רוה"מ ב 06/06/2018 רביעי 2018-03-18 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ב 2017-2018 בית המכס משרד הבינוי 06/06/2018 רביעי 2018-03-18 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 0


 

t82

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2016-2017 משרד הבינוי 18 15 3 0 0 30 6 24 33
2016-2017 מ.חקלאות+שע"מ 18 15 3 0 0 30 10 20 33
2014-2015 מ.חקלאות+שע"מ 18 15 2 1 0 30 9 21 32
2014-2015 מכבי ש.בריאות 18 14 4 0 0 29 8 21 32
2016-2017 משרד הכלכלה 18 14 4 0 0 29 8 21 32
2014-2015 משרד הבינוי 18 14 4 0 0 29 9 20 32
2014-2015 משרד רוה"מ א 18 14 4 0 0 29 9 20 32
2016-2017 פקיד השומה 18 12 6 0 0 25 12 13 30
2015-2016 משרד רוה"מ א 16 13 3 0 0 28 7 21 29
2014-2015 בית המכס 18 10 8 0 0 23 16 7 28
2016-2017 משרד התחבורה 18 10 8 0 0 22 16 6 28
2015-2016 משרד הבינוי 16 11 5 0 0 25 11 14 27
2015-2016 מ. המשפטים 16 11 5 0 0 24 12 12 27
2014-2015 מ. המשפטים 18 9 9 0 0 18 18 0 27
2015-2016 מ.חקלאות+שע"מ 16 10 6 0 0 20 15 5 26
2015-2016 משרד התחבורה 16 10 6 0 0 21 16 5 26
2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל 18 8 10 0 0 17 21 -4 26
2016-2017 משרד רוה"מ ב 18 7 11 0 0 14 22 -8 25
2015-2016 בית המכס 16 8 8 0 0 19 17 2 24
2016-2017 בית המכס 18 6 12 0 0 13 25 -12 24
2014-2015 משרד התחבורה 18 6 12 0 0 12 25 -13 24
2014-2015 נ. מס הכנסה 18 5 13 0 0 10 26 -16 23
2017-2018 מ.חקלאות+שע"מ 12 10 2 0 0 20 5 15 22
2017-2018 משרד הבינוי 12 9 3 0 0 21 6 15 21
2015-2016 נ. מס הכנסה 16 5 11 0 0 11 25 -14 21
2014-2015 פקיד השומה 18 3 15 0 0 6 30 -24 21
2016-2017 נ. מס הכנסה 18 2 16 0 0 4 32 -28 20
2017-2018 בית המכס 12 7 5 0 0 15 11 4 19
2016-2017 ר. מקרקעי ישראל 18 1 17 0 0 2 34 -32 19
2015-2016 פקיד השומה 16 2 14 0 0 6 28 -22 18
2015-2016 ר. מקרקעי ישראל 16 2 14 0 0 5 28 -23 18
2014-2015 ר. מקרקעי ישראל 18 0 18 0 0 0 36 -36 18
2017-2018 משרד התחבורה 12 5 7 0 0 10 14 -4 17
2017-2018 נ. מס הכנסה 12 5 7 0 0 10 15 -5 17
2017-2018 פקיד השומה 12 4 8 0 0 9 17 -8 16
2017-2018 משרד רוה"מ ב 12 2 10 0 0 4 21 -17 14