מחניים – דרג ב

 

82

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ב 2014-2015 פקיד השומה מכבי ש.בריאות 29/10/2014 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה מ. המשפטים 29/10/2014 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד התחבורה משרד רוה"מ א 29/10/2014 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס ר. מ. ישראל א 29/10/2014 רביעי 18:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 פקיד השומה משרד רוה"מ א 05/11/2014 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות מ. המשפטים 05/11/2014 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד התחבורה משרד הבינוי 05/11/2014 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה ר. מ. ישראל א 05/11/2014 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א משרד הבינוי 12/11/2014 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד התחבורה בית המכס 12/11/2014 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות ר. מ. ישראל א 12/11/2014 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 פקיד השומה מ. המשפטים 12/11/2014 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 פקיד השומה משרד הבינוי 19/11/2014 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ. המשפטים ר. מ. ישראל א 19/11/2014 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 19/11/2014 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א בית המכס 19/11/2014 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2014-2015 פקיד השומה ר. מ. ישראל א 26/11/2014 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד הבינוי בית המכס 26/11/2014 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות משרד התחבורה 26/11/2014 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א נ. מס הכנסה 26/11/2014 רביעי 18:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 פקיד השומה בית המכס 03/12/2014 רביעי 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד הבינוי נ. מס הכנסה 03/12/2014 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ. המשפטים משרד התחבורה 03/12/2014 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א מכבי ש.בריאות 03/12/2014 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס נ. מס הכנסה 10/12/2014 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד הבינוי מכבי ש.בריאות 10/12/2014 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 ר. מ. ישראל א משרד התחבורה 10/12/2014 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ. המשפטים משרד רוה"מ א 10/12/2014 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה נ. מס הכנסה 31/12/2014 רביעי 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס מכבי ש.בריאות 31/12/2014 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 ר. מ. ישראל א משרד רוה"מ א 31/12/2014 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד הבינוי מ. המשפטים 31/12/2014 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה מכבי ש.בריאות 07/01/2015 רביעי 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס מ. המשפטים 07/01/2015 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה משרד התחבורה 07/01/2015 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 ר. מ. ישראל א משרד הבינוי 07/01/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות פקיד השומה 14/01/2015 רביעי 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ. המשפטים נ. מס הכנסה 14/01/2015 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א משרד התחבורה 14/01/2015 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 ר. מ. ישראל א בית המכס 14/01/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה נ. מס הכנסה 21/01/2015 רביעי 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מ. המשפטים בית המכס 21/01/2015 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות משרד התחבורה 21/01/2015 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד הבינוי ר. מ. ישראל א 21/01/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות נ. מס הכנסה 27/01/2015 שלישי מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 פקיד השומה בית המכס 27/01/2015 שלישי מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א ר. מ. ישראל א 27/01/2015 שלישי מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ. המשפטים משרד הבינוי 28/01/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה בית המכס 04/02/2015 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה משרד הבינוי 04/02/2015 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד התחבורה ר. מ. ישראל א 04/02/2015 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד רוה"מ א מ. המשפטים 04/02/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות בית המכס 11/02/2015 רביעי 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 11/02/2015 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד התחבורה מ. המשפטים 11/02/2015 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 פקיד השומה משרד רוה"מ א 11/02/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות ר. מ. ישראל א 18/02/2015 רביעי 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 בית המכס משרד הבינוי 18/02/2015 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד התחבורה פקיד השומה 18/02/2015 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה משרד רוה"מ א 18/02/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות משרד הבינוי 25/02/2015 רביעי 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 ר. מ. ישראל א מ. המשפטים 25/02/2015 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס משרד רוה"מ א 25/02/2015 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 נ. מס הכנסה משרד התחבורה 25/02/2015 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות מ. המשפטים 11/03/2015 רביעי 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 משרד הבינוי משרד רוה"מ א 11/03/2015 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2014-2015 ר. מ. ישראל א פקיד השומה 11/03/2015 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 בית המכס משרד התחבורה 11/03/2015 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מכבי ש.בריאות משרד רוה"מ א 18/03/2015 רביעי 17:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 מ. המשפטים פקיד השומה 18/03/2015 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2014-2015 ר. מ. ישראל א נ. מס הכנסה 18/03/2015 רביעי 17:40:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2014-2015 משרד הבינוי משרד התחבורה 18/03/2015 רביעי 18:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה משרד רוה"מ א 04/11/2015 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 בית המכס מ. המשפטים 04/11/2015 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 ר. מ. ישראל א משרד הבינוי 04/11/2015 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד התחבורה מ. המשפטים 11/11/2015 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 11/11/2015 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 בית המכס ר. מ. ישראל א 11/11/2015 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה משרד רוה"מ א 18/11/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד התחבורה ר. מ. ישראל א 18/11/2015 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה בית המכס 18/11/2015 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 25/11/2015 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה מ. המשפטים 25/11/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א משרד הבינוי 25/11/2015 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 פקיד השומה משרד הבינוי 02/12/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 מ. המשפטים ר. מ. ישראל א 02/12/2015 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א בית המכס 02/12/2015 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 פקיד השומה ר. מ. ישראל א 16/12/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד הבינוי בית המכס 16/12/2015 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 מ. המשפטים נ. מס הכנסה 16/12/2015 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א משרד התחבורה 16/12/2015 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה בית המכס 23/12/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 ר. מ. ישראל א נ. מס הכנסה 23/12/2015 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד הבינוי משרד התחבורה 23/12/2015 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה נ. מס הכנסה 30/12/2015 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 בית המכס משרד התחבורה 30/12/2015 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 מ. המשפטים משרד רוה"מ א 30/12/2015 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 פקיד השומה משרד התחבורה 06/01/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 ר. מ. ישראל א משרד רוה"מ א 06/01/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד הבינוי מ. המשפטים 06/01/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 מ. המשפטים פקיד השומה 13/01/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 משרד הבינוי משרד התחבורה 13/01/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 ר. מ. ישראל א נ. מס הכנסה 13/01/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א פקיד השומה 20/01/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 מ. המשפטים נ. מס הכנסה 20/01/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 ר. מ. ישראל א בית המכס 20/01/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א משרד התחבורה 27/01/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 פקיד השומה נ. מס הכנסה 27/01/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 מ. המשפטים בית המכס 27/01/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד הבינוי ר. מ. ישראל א 27/01/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א נ. מס הכנסה 03/02/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 פקיד השומה בית המכס 03/02/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 מ. המשפטים משרד הבינוי 03/02/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה בית המכס 10/02/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד התחבורה ר. מ. ישראל א 10/02/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 פקיד השומה משרד הבינוי 10/02/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א בית המכס 17/02/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 17/02/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 משרד התחבורה מ. המשפטים 17/02/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א ר. מ. ישראל א 24/02/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 בית המכס משרד הבינוי 24/02/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2015-2016 משרד התחבורה פקיד השומה 24/02/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א משרד הבינוי 02/03/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 ר. מ. ישראל א מ. המשפטים 02/03/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 נ. מס הכנסה משרד התחבורה 02/03/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2015-2016 משרד רוה"מ א מ. המשפטים 09/03/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2015-2016 ר. מ. ישראל א פקיד השומה 09/03/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2015-2016 בית המכס משרד התחבורה 09/03/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2016-2017 פקיד השומה משרד רוה"מ ב 09/11/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה נ.מ.ה.בית דניאל 09/11/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה משרד הכלכלה 09/11/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 בית המכס ר. מ. ישראל א 09/11/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה נ.מ.ה.בית דניאל 16/11/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד הכלכלה 16/11/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה משרד הבינוי 16/11/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה ר. מ. ישראל א 16/11/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה משרד הכלכלה 23/11/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל משרד הבינוי 23/11/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב ר. מ. ישראל א 23/11/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד התחבורה בית המכס 23/11/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2016-2017 פקיד השומה משרד הבינוי 30/11/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הכלכלה ר. מ. ישראל א 30/11/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל בית המכס 30/11/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 30/11/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה ר. מ. ישראל א 07/12/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הבינוי בית המכס 07/12/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל נ. מס הכנסה 07/12/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד התחבורה 07/12/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה בית המכס 14/12/2016 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הבינוי נ. מס הכנסה 14/12/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הכלכלה משרד התחבורה 14/12/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל משרד רוה"מ ב 14/12/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 בית המכס נ. מס הכנסה 21/12/2016 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 ר. מ. ישראל א משרד התחבורה 21/12/2016 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הבינוי משרד רוה"מ ב 21/12/2016 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הכלכלה נ.מ.ה.בית דניאל 21/12/2016 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה נ. מס הכנסה 04/01/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 בית המכס משרד רוה"מ ב 04/01/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 ר. מ. ישראל א נ.מ.ה.בית דניאל 04/01/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הבינוי משרד הכלכלה 04/01/2017 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה משרד התחבורה 11/01/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה משרד רוה"מ ב 11/01/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 בית המכס משרד הכלכלה 11/01/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 ר. מ. ישראל א משרד הבינוי 11/01/2017 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב פקיד השומה 18/01/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל משרד התחבורה 18/01/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הכלכלה נ. מס הכנסה 18/01/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 ר. מ. ישראל א בית המכס 18/01/2017 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד התחבורה 25/01/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה נ. מס הכנסה 25/01/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הכלכלה בית המכס 25/01/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הבינוי ר. מ. ישראל א 25/01/2017 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב נ. מס הכנסה 01/02/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה בית המכס 01/02/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל ר. מ. ישראל א 01/02/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 משרד הכלכלה משרד הבינוי 01/02/2017 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה בית המכס 08/02/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה ר. מ. ישראל א 08/02/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 פקיד השומה משרד הבינוי 08/02/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל משרד הכלכלה 08/02/2017 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב בית המכס 15/02/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 15/02/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה משרד הכלכלה 15/02/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 פקיד השומה נ.מ.ה.בית דניאל 15/02/2017 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב ר. מ. ישראל א 22/02/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 בית המכס משרד הבינוי 22/02/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה נ.מ.ה.בית דניאל 22/02/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד התחבורה פקיד השומה 22/02/2017 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד הבינוי 01/03/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 ר. מ. ישראל א משרד הכלכלה 01/03/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 בית המכס נ.מ.ה.בית דניאל 01/03/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 נ. מס הכנסה משרד התחבורה 01/03/2017 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב משרד הכלכלה 08/03/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הבינוי נ.מ.ה.בית דניאל 08/03/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 ר. מ. ישראל א פקיד השומה 08/03/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 בית המכס משרד התחבורה 08/03/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד רוה"מ ב נ.מ.ה.בית דניאל 15/03/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הכלכלה פקיד השומה 15/03/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2016-2017 משרד הבינוי משרד התחבורה 15/03/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2016-2017 ר. מ. ישראל א נ. מס הכנסה 15/03/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה משרד רוה"מ ב 01/11/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 01/11/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד רוה"מ ב 08/11/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה בית המכס 08/11/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד הבינוי 15/11/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב בית המכס 15/11/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 15/11/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה בית המכס 22/11/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב נ. מס הכנסה 22/11/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 בית המכס נ. מס הכנסה 29/11/2017 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי משרד התחבורה 29/11/2017 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה נ. מס הכנסה 06/12/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי משרד רוה"מ ב 06/12/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד התחבורה 27/12/2017 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 בית המכס משרד הבינוי 27/12/2017 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי פקיד השומה 17/01/2018 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2017-2018 בית המכס משרד התחבורה 17/01/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב פקיד השומה 24/01/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי נ. מס הכנסה 24/01/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב משרד התחבורה 31/01/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 פקיד השומה נ. מס הכנסה 31/01/2018 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי בית המכס 31/01/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב נ. מס הכנסה 07/02/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 פקיד השומה בית המכס 07/02/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 נ. מס הכנסה בית המכס 14/02/2018 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה משרד הבינוי 14/02/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב בית המכס 21/02/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה פקיד השומה 21/02/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב משרד הבינוי 28/02/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 נ. מס הכנסה משרד התחבורה 28/02/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 07/03/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה משרד רוה"מ ב 07/03/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד רוה"מ ב 18/04/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 משרד התחבורה בית המכס 18/04/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד הבינוי 25/04/2018 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 25/04/2018 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב בית המכס 25/04/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 פקיד השומה בית המכס 02/05/2018 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד רוה"מ ב נ. מס הכנסה 02/05/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 בית המכס נ. מס הכנסה 16/05/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 משרד הבינוי משרד התחבורה 16/05/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה נ. מס הכנסה 30/05/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2017-2018 משרד הבינוי משרד רוה"מ ב 30/05/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 פקיד השומה משרד התחבורה 06/06/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2017-2018 בית המכס משרד הבינוי 06/06/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 משרד התחבורה ה.בתי המשפט 24/10/2018 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 24/10/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 פקיד השומה ה.בתי המשפט 31/10/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 משרד התחבורה בית המכס 31/10/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2018-2019 פקיד השומה משרד הבינוי 07/11/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 ה.בתי המשפט בית המכס 07/11/2018 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 07/11/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 פקיד השומה בית המכס 14/11/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 ה.בתי המשפט נ. מס הכנסה 14/11/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 בית המכס נ. מס הכנסה 21/11/2018 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 משרד הבינוי משרד התחבורה 21/11/2018 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 פקיד השומה נ. מס הכנסה 28/11/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 משרד הבינוי ה.בתי המשפט 28/11/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 פקיד השומה משרד התחבורה 12/12/2018 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 בית המכס משרד הבינוי 12/12/2018 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 בית המכס משרד התחבורה 23/01/2019 רביעי 16:25:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 משרד הבינוי פקיד השומה 23/01/2019 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 משרד הבינוי נ. מס הכנסה 30/01/2019 רביעי 16:25:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 ה.בתי המשפט פקיד השומה 30/01/2019 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 ה.בתי המשפט משרד התחבורה 06/02/2019 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 פקיד השומה נ. מס הכנסה 06/02/2019 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 משרד הבינוי בית המכס 06/02/2019 רביעי 22:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 פקיד השומה בית המכס 13/02/2019 רביעי 16:25:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2018-2019 ה.בתי המשפט נ. מס הכנסה 13/02/2019 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 משרד התחבורה משרד הבינוי 20/02/2019 רביעי 16:25:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 נ. מס הכנסה בית המכס 20/02/2019 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 ה.בתי המשפט בית המכס 27/02/2019 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 משרד התחבורה פקיד השומה 27/02/2019 רביעי 22:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2018-2019 ה.בתי המשפט משרד הבינוי 06/03/2019 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2018-2019 נ. מס הכנסה משרד התחבורה 06/03/2019 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 פקיד השומה שע"מ+מ.חקלאות 13/11/2019 רביעי 18:10:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 משרד התחבורה ל. לסטטיסטיקה 13/11/2019 רביעי 16:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 נ. מס הכנסה מ. המשפטים 13/11/2019 רביעי 19:25:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 בית המכס משרד הבינוי 13/11/2019 רביעי 17:45:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ב 2019-2020 פקיד השומה ל. לסטטיסטיקה 13/11/2019 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות מ. המשפטים 13/11/2019 רביעי 19:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 משרד התחבורה משרד הבינוי 13/11/2019 רביעי 16:30:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 נ. מס הכנסה בית המכס 13/11/2019 רביעי 18:35:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 פקיד השומה מ. המשפטים 04/12/2019 רביעי 19:10:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה משרד הבינוי 04/12/2019 רביעי 17:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות בית המכס 04/12/2019 רביעי 19:25:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 משרד התחבורה נ. מס הכנסה 04/12/2019 רביעי 18:10:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 פקיד השומה משרד הבינוי 04/12/2019 רביעי 18:35:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 מ. המשפטים בית המכס 04/12/2019 רביעי 19:35:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה נ. מס הכנסה 04/12/2019 רביעי 17:45:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות משרד התחבורה 04/12/2019 רביעי 19:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 פקיד השומה בית המכס 01/01/2020 רביעי 19:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 משרד הבינוי נ. מס הכנסה 01/01/2020 רביעי 16:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2019-2020 מ. המשפטים משרד התחבורה 01/01/2020 רביעי 19:25:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה שע"מ+מ.חקלאות 01/01/2020 רביעי 18:10:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2019-2020 פקיד השומה נ. מס הכנסה 01/01/2020 רביעי 18:35:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 בית המכס משרד התחבורה 01/01/2020 רביעי 19:50:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 משרד הבינוי שע"מ+מ.חקלאות 01/01/2020 רביעי 17:45:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 מ. המשפטים ל. לסטטיסטיקה 01/01/2020 רביעי 18:45:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 משרד הבינוי מ. המשפטים 15/01/2020 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 פקיד השומה משרד התחבורה 15/01/2020 רביעי 19:00:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 נ. מס הכנסה שע"מ+מ.חקלאות 15/01/2020 רביעי 18:45:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 בית המכס ל. לסטטיסטיקה 15/01/2020 רביעי 19:25:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות פקיד השומה 22/01/2020 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 משרד הבינוי בית המכס 22/01/2020 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה משרד התחבורה 22/01/2020 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 מ. המשפטים נ. מס הכנסה 22/01/2020 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה בית המכס 29/01/2020 רביעי 19:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות משרד התחבורה 29/01/2020 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 פקיד השומה נ. מס הכנסה 29/01/2020 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 מ. המשפטים משרד הבינוי 29/01/2020 רביעי 21:30:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות נ. מס הכנסה 05/02/2020 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 משרד התחבורה בית המכס 05/02/2020 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 פקיד השומה משרד הבינוי 05/02/2020 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 ל. לסטטיסטיקה מ. המשפטים 05/02/2020 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות בית המכס 12/02/2020 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2019-2020 נ. מס הכנסה משרד הבינוי 12/02/2020 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 משרד התחבורה מ. המשפטים 12/02/2020 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 פקיד השומה ל. לסטטיסטיקה 12/02/2020 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות משרד הבינוי 19/02/2020 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 בית המכס מ. המשפטים 19/02/2020 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ב 2019-2020 נ. מס הכנסה ל. לסטטיסטיקה 19/02/2020 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 משרד התחבורה פקיד השומה 19/02/2020 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות מ. המשפטים 26/02/2020 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 משרד הבינוי ל. לסטטיסטיקה 26/02/2020 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 בית המכס פקיד השומה 26/02/2020 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 נ. מס הכנסה משרד התחבורה 26/02/2020 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות ל. לסטטיסטיקה 04/03/2020 רביעי 18:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ב 2019-2020 מ. המשפטים פקיד השומה 04/03/2020 רביעי 18:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 משרד הבינוי משרד התחבורה 04/03/2020 רביעי 19:55:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ב 2019-2020 בית המכס נ. מס הכנסה 04/03/2020 רביעי 20:20:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0


 

t82

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2016-2017 משרד הבינוי 18 15 3 0 0 30 6 24 33
2017-2018 בית המכס 18 15 3 0 0 30 8 22 33
2017-2018 משרד הבינוי 18 14 4 0 0 31 8 23 32
2016-2017 משרד הכלכלה 18 14 4 0 0 29 8 21 32
2014-2015 מכבי ש.בריאות 18 14 4 0 0 29 8 21 32
2014-2015 משרד רוה"מ א 18 14 4 0 0 29 9 20 32
2014-2015 משרד הבינוי 18 14 4 0 0 29 9 20 32
2016-2017 פקיד השומה 18 12 6 0 0 25 12 13 30
2015-2016 משרד רוה"מ א 16 13 3 0 0 28 7 21 29
2014-2015 בית המכס 18 10 8 0 0 23 16 7 28
2016-2017 משרד התחבורה 18 10 8 0 0 22 16 6 28
2019-2020 ל. לסטטיסטיקה 14 13 1 0 0 26 4 22 27
2015-2016 משרד הבינוי 16 11 5 0 0 25 11 14 27
2015-2016 מ. המשפטים 16 11 5 0 0 24 12 12 27
2014-2015 מ. המשפטים 18 9 9 0 0 18 18 0 27
2019-2020 משרד הבינוי 14 12 2 0 0 25 6 19 26
2015-2016 משרד התחבורה 16 10 6 0 0 21 16 5 26
2016-2017 נ.מ.ה.בית דניאל 18 8 10 0 0 17 21 -4 26
2017-2018 נ. מס הכנסה 18 7 11 0 0 15 22 -7 25
2016-2017 משרד רוה"מ ב 18 7 11 0 0 14 22 -8 25
2018-2019 ה.בתי המשפט 12 12 0 0 0 24 0 24 24
2015-2016 בית המכס 16 8 8 0 0 19 17 2 24
2016-2017 בית המכס 18 6 12 0 0 13 25 -12 24
2017-2018 פקיד השומה 18 6 12 0 0 13 25 -12 24
2014-2015 משרד התחבורה 18 6 12 0 0 12 25 -13 24
2019-2020 שע"מ+מ.חקלאות 14 9 5 0 0 19 11 8 23
2014-2015 נ. מס הכנסה 18 5 13 0 0 10 26 -16 23
2017-2018 משרד התחבורה 18 5 13 0 0 10 26 -16 23
2018-2019 משרד הבינוי 12 10 2 0 0 20 5 15 22
2019-2020 מ. המשפטים 14 8 6 0 0 17 12 5 22
2015-2016 נ. מס הכנסה 16 5 11 0 0 11 25 -14 21
2014-2015 פקיד השומה 18 3 15 0 0 6 30 -24 21
2016-2017 נ. מס הכנסה 18 2 16 0 0 4 32 -28 20
2017-2018 משרד רוה"מ ב 18 2 16 0 0 4 33 -29 20
2018-2019 בית המכס 12 7 5 0 0 14 12 2 19
2019-2020 בית המכס 14 5 9 0 0 12 19 -7 19
2016-2017 ר. מ. ישראל א 18 1 17 0 0 2 34 -32 19
2019-2020 פקיד השומה 14 4 10 0 0 8 20 -12 18
2015-2016 פקיד השומה 16 2 14 0 0 6 28 -22 18
2015-2016 ר. מ. ישראל א 16 2 14 0 0 5 28 -23 18
2014-2015 ר. מ. ישראל א 18 0 18 0 0 0 36 -36 18
2019-2020 משרד התחבורה 14 3 11 0 0 6 22 -16 17
2018-2019 פקיד השומה 12 4 8 0 0 9 17 -8 16
2019-2020 נ. מס הכנסה 14 2 12 0 0 5 24 -19 16
2018-2019 משרד התחבורה 12 3 9 0 0 7 18 -11 15
2018-2019 נ. מס הכנסה 12 2 10 0 0 4 20 -16 14