מחניים דרג ג

 

 

מחניים-דרג-ג

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג 2019-2020 משרד רוה"מ ב נ. ש. המדינה 20/11/2019 רביעי 18:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 נ.מ.ה.בית דניאל מיסוי מקרקעין 20/11/2019 רביעי 19:10 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 ר. מ. ישראל א משרד החוץ 20/11/2019 רביעי 17:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 עיריית בית שמש משרד הפנים 20/11/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 הנהלת המכס ר.מ. ישראל ב 20/11/2019 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 נ. ש. המדינה מיסוי מקרקעין 20/11/2019 רביעי 19:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 משרד רוה"מ ב משרד החוץ 20/11/2019 רביעי 18:10 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 נ.מ.ה.בית דניאל משרד הפנים 20/11/2019 רביעי 18:50 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 ר. מ. ישראל א ר.מ. ישראל ב 20/11/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 הנהלת המכס עיריית בית שמש 20/11/2019 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ג 2019-2020 נ.מ.ה.בית דניאל משרד רוה"מ ב 11/12/2019 רביעי 19:10 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 ר. מ. ישראל א נ. ש. המדינה 11/12/2019 רביעי 19:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 עיריית בית שמש מיסוי מקרקעין 11/12/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 ר.מ. ישראל ב משרד החוץ 11/12/2019 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 הנהלת המכס משרד הפנים 11/12/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 משרד הפנים מיסוי מקרקעין 11/12/2019 רביעי 17:50 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 ר.מ. ישראל ב נ. ש. המדינה 11/12/2019 רביעי 18:40 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 עיריית בית שמש משרד רוה"מ ב 11/12/2019 רביעי 18:50 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 ר. מ. ישראל א נ.מ.ה.בית דניאל 11/12/2019 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 הנהלת המכס משרד החוץ 11/12/2019 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ג 2019-2020 הנהלת המכס נ. ש. המדינה 08/01/2020 רביעי 18:10 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 הנהלת המכס מיסוי מקרקעין 08/01/2020 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 משרד החוץ נ. ש. המדינה 08/01/2020 רביעי 18:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 משרד הפנים משרד רוה"מ ב 08/01/2020 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 ר.מ. ישראל ב נ.מ.ה.בית דניאל 08/01/2020 רביעי 19:10 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 עיריית בית שמש ר. מ. ישראל א 08/01/2020 רביעי 17:40 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 מיסוי מקרקעין משרד רוה"מ ב 08/01/2020 רביעי 18:50 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 משרד החוץ נ.מ.ה.בית דניאל 08/01/2020 רביעי 19:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 משרד הפנים ר. מ. ישראל א 08/01/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 ר.מ. ישראל ב עיריית בית שמש 08/01/2020 רביעי 17:50 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 הנהלת המכס משרד רוה"מ ב 22/01/2020 רביעי 19:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 משרד רוה"מ ב ר. מ. ישראל א 22/01/2020 רביעי 18:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 נ. ש. המדינה עיריית בית שמש 22/01/2020 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 מיסוי מקרקעין ר.מ. ישראל ב 22/01/2020 רביעי 17:50 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 משרד החוץ משרד הפנים 22/01/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 הנהלת המכס נ.מ.ה.בית דניאל 22/01/2020 רביעי 18:50 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 משרד הפנים ר.מ. ישראל ב 22/01/2020 רביעי 17:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 משרד החוץ עיריית בית שמש 22/01/2020 רביעי 17:40 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 מיסוי מקרקעין ר. מ. ישראל א 22/01/2020 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 נ. ש. המדינה נ.מ.ה.בית דניאל 22/01/2020 רביעי 18:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 משרד החוץ משרד רוה"מ ב 29/01/2020 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 משרד הפנים נ.מ.ה.בית דניאל 29/01/2020 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 ר.מ. ישראל ב ר. מ. ישראל א 29/01/2020 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 עיריית בית שמש הנהלת המכס 29/01/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ג 2019-2020 מיסוי מקרקעין נ. ש. המדינה 29/01/2020 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 נ. ש. המדינה משרד הפנים 29/01/2020 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 משרד רוה"מ ב ר.מ. ישראל ב 29/01/2020 רביעי 18:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 נ.מ.ה.בית דניאל עיריית בית שמש 29/01/2020 רביעי 18:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 הנהלת המכס ר. מ. ישראל א 29/01/2020 רביעי 17:40 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 מיסוי מקרקעין משרד החוץ 29/01/2020 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 עיריית בית שמש ר. מ. ישראל א 05/02/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 הנהלת המכס נ.מ.ה.בית דניאל 05/02/2020 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 משרד החוץ מיסוי מקרקעין 05/02/2020 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 משרד הפנים נ. ש. המדינה 05/02/2020 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 ר.מ. ישראל ב משרד רוה"מ ב 05/02/2020 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 הנהלת המכס נ. ש. המדינה 12/02/2020 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 ר. מ. ישראל א משרד רוה"מ ב 12/02/2020 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 עיריית בית שמש נ.מ.ה.בית דניאל 12/02/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 ר.מ. ישראל ב מיסוי מקרקעין 12/02/2020 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 משרד הפנים משרד החוץ 12/02/2020 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 ר.מ. ישראל ב משרד הפנים 19/02/2020 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 הנהלת המכס משרד החוץ 19/02/2020 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 ר. מ. ישראל א מיסוי מקרקעין 19/02/2020 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 נ.מ.ה.בית דניאל נ. ש. המדינה 19/02/2020 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 עיריית בית שמש משרד רוה"מ ב 19/02/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2019-2020 עיריית בית שמש נ. ש. המדינה 26/02/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 משרד רוה"מ ב מיסוי מקרקעין 26/02/2020 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 נ.מ.ה.בית דניאל משרד החוץ 26/02/2020 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 ר. מ. ישראל א משרד הפנים 26/02/2020 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 הנהלת המכס ר.מ. ישראל ב 26/02/2020 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2019-2020 עיריית בית שמש מיסוי מקרקעין 04/03/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 נ. ש. המדינה משרד החוץ 04/03/2020 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 משרד רוה"מ ב משרד הפנים 04/03/2020 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 נ.מ.ה.בית דניאל ר.מ. ישראל ב 04/03/2020 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 ר. מ. ישראל א הנהלת המכס 04/03/2020 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 נ.מ.ה.בית דניאל ר. מ. ישראל א 11/03/2020 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 משרד רוה"מ ב הנהלת המכס 11/03/2020 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 נ. ש. המדינה ר.מ. ישראל ב 11/03/2020 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 מיסוי מקרקעין משרד הפנים 11/03/2020 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 עיריית בית שמש משרד החוץ 11/03/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 משרד רוה"מ ב נ.מ.ה.בית דניאל 18/03/2020 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 נ. ש. המדינה ר. מ. ישראל א 18/03/2020 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 מיסוי מקרקעין הנהלת המכס 18/03/2020 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 משרד החוץ ר.מ. ישראל ב 18/03/2020 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 עיריית בית שמש משרד הפנים 18/03/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 נ. ש. המדינה משרד רוה"מ ב 25/03/2020 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 מיסוי מקרקעין נ.מ.ה.בית דניאל 25/03/2020 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 משרד החוץ ר. מ. ישראל א 25/03/2020 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 משרד הפנים הנהלת המכס 25/03/2020 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2019-2020 עיריית בית שמש ר.מ. ישראל ב 25/03/2020 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0


 

מחניים-דרג-ג-טבלה

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2017-2018 נ.מ.ה.בית דניאל 18 14 4 0 0 30 10 20 32
2017-2018 ה.בתי המשפט 18 14 4 0 0 30 10 20 32
2018-2019 הנהלת המכס 17 14 3 0 0 29 6 23 31
2018-2019 ל. לסטטיסטיקה 17 14 3 0 0 29 8 21 31
2018-2019 נ.מ.ה.בית דניאל 17 13 4 0 0 28 9 19 30
2017-2018 הנהלת המכס 18 12 6 0 0 25 14 11 30
2017-2018 ל. לסטטיסטיקה 18 11 7 0 0 23 16 7 29
2018-2019 משרד רוה"מ ב 17 11 6 0 0 24 13 11 28
2019-2020 משרד רוה"מ ב 14 13 1 0 0 26 2 24 27
2018-2019 ר. מ. ישראל א 17 10 7 0 0 20 16 4 27
2019-2020 נ.מ.ה.בית דניאל 13 13 0 0 0 26 0 26 26
2017-2018 ר. מ. ישראל א 18 7 11 0 0 15 22 -7 25
2019-2020 הנהלת המכס 14 10 4 0 0 21 10 11 24
2018-2019 משרד החוץ 17 5 12 0 0 10 24 -14 22
2018-2019 משרד הפנים 17 5 12 0 0 10 24 -14 22
2017-2018 מיסוי מקרקעין 18 4 14 0 0 8 28 -20 22
2018-2019 נ. ש. המדינה 17 4 13 0 0 8 27 -19 21
2019-2020 עיריית בית שמש 13 7 6 0 0 15 13 2 20
2019-2020 ר.מ. ישראל ב 14 6 8 0 0 12 16 -4 20
2019-2020 נ. ש. המדינה 14 6 8 0 0 12 16 -4 20
2018-2019 מיסוי מקרקעין 17 3 14 0 0 6 28 -22 20
2019-2020 משרד החוץ 14 5 9 0 0 11 18 -7 19
2019-2020 ר. מ. ישראל א 14 5 9 0 0 10 18 -8 19
2017-2018 נ. ש. המדינה 18 1 17 0 0 3 34 -31 19
2019-2020 משרד הפנים 14 2 12 0 0 4 24 -20 16
2019-2020 מיסוי מקרקעין 14 2 12 0 0 4 24 -20 16
2018-2019 ר.מ. ישראל ב 9 2 7 0 0 5 14 -9 11