מחניים דרג ג

 

 

מחניים-דרג-ג

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג 2018-2019 נ.מ.ה.בית דניאל משרד החוץ 24/10/2018 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 ר. מ. ישראל א משרד הפנים 24/10/2018 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 משרד רוה"מ ב מיסוי מקרקעין 24/10/2018 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 נ. ש. המדינה ל. לסטטיסטיקה 24/10/2018 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 הנהלת המכס משרד הפנים 31/10/2018 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 ר. מ. ישראל א מיסוי מקרקעין 31/10/2018 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 נ.מ.ה.בית דניאל ל. לסטטיסטיקה 31/10/2018 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ג 2018-2019 משרד רוה"מ ב נ. ש. המדינה 31/10/2018 רביעי 21:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 הנהלת המכס משרד החוץ 07/11/2018 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 משרד הפנים מיסוי מקרקעין 07/11/2018 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 ר. מ. ישראל א נ. ש. המדינה 07/11/2018 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 נ.מ.ה.בית דניאל משרד רוה"מ ב 07/11/2018 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 הנהלת המכס מיסוי מקרקעין 14/11/2018 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 משרד החוץ ל. לסטטיסטיקה 14/11/2018 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 משרד הפנים נ. ש. המדינה 14/11/2018 רביעי 20:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 ר. מ. ישראל א נ.מ.ה.בית דניאל 14/11/2018 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 הנהלת המכס ל. לסטטיסטיקה 21/11/2018 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 מיסוי מקרקעין נ. ש. המדינה 21/11/2018 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 משרד החוץ משרד רוה"מ ב 21/11/2018 רביעי 20:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 משרד הפנים נ.מ.ה.בית דניאל 21/11/2018 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 הנהלת המכס נ. ש. המדינה 28/11/2018 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה משרד רוה"מ ב 28/11/2018 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
ג 2018-2019 מיסוי מקרקעין נ.מ.ה.בית דניאל 28/11/2018 רביעי 19:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 משרד החוץ ר. מ. ישראל א 28/11/2018 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 הנהלת המכס משרד רוה"מ ב 12/12/2018 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 נ. ש. המדינה נ.מ.ה.בית דניאל 12/12/2018 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה ר. מ. ישראל א 12/12/2018 רביעי 20:55 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ג 2018-2019 משרד החוץ משרד הפנים 12/12/2018 רביעי 21:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 הנהלת המכס נ.מ.ה.בית דניאל 19/12/2018 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 משרד רוה"מ ב ר. מ. ישראל א 19/12/2018 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
ג 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה משרד הפנים 19/12/2018 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 מיסוי מקרקעין משרד החוץ 19/12/2018 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 הנהלת המכס ר. מ. ישראל א 26/12/2018 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 משרד רוה"מ ב משרד הפנים 26/12/2018 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 נ. ש. המדינה משרד החוץ 26/12/2018 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
ג 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה מיסוי מקרקעין 26/12/2018 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
ג 2018-2019 ר.מ. ישראל ב הנהלת המכס 02/01/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד הפנים ר. מ. ישראל א 02/01/2019 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד החוץ נ.מ.ה.בית דניאל 02/01/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 מיסוי מקרקעין משרד רוה"מ ב 02/01/2019 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה נ. ש. המדינה 02/01/2019 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר.מ. ישראל ב ר. מ. ישראל א 09/01/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 הנהלת המכס נ.מ.ה.בית דניאל 09/01/2019 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד הפנים משרד רוה"מ ב 09/01/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד החוץ נ. ש. המדינה 09/01/2019 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 מיסוי מקרקעין ל. לסטטיסטיקה 09/01/2019 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר.מ. ישראל ב נ.מ.ה.בית דניאל 16/01/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר. מ. ישראל א משרד רוה"מ ב 16/01/2019 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 הנהלת המכס נ. ש. המדינה 16/01/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד הפנים ל. לסטטיסטיקה 16/01/2019 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד החוץ מיסוי מקרקעין 16/01/2019 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר.מ. ישראל ב משרד רוה"מ ב 23/01/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 נ.מ.ה.בית דניאל נ. ש. המדינה 23/01/2019 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר. מ. ישראל א ל. לסטטיסטיקה 23/01/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 הנהלת המכס מיסוי מקרקעין 23/01/2019 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד הפנים משרד החוץ 23/01/2019 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר. מ. ישראל א משרד החוץ 30/01/2019 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 הנהלת המכס משרד הפנים 30/01/2019 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר.מ. ישראל ב נ. ש. המדינה 30/01/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד רוה"מ ב ל. לסטטיסטיקה 30/01/2019 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 נ.מ.ה.בית דניאל מיסוי מקרקעין 30/01/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר.מ. ישראל ב ל. לסטטיסטיקה 06/02/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 נ. ש. המדינה מיסוי מקרקעין 06/02/2019 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד רוה"מ ב משרד החוץ 06/02/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 נ.מ.ה.בית דניאל משרד הפנים 06/02/2019 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר. מ. ישראל א הנהלת המכס 06/02/2019 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר.מ. ישראל ב מיסוי מקרקעין 13/02/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה משרד החוץ 13/02/2019 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 נ. ש. המדינה משרד הפנים 13/02/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד רוה"מ ב הנהלת המכס 13/02/2019 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 נ.מ.ה.בית דניאל ר. מ. ישראל א 13/02/2019 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר.מ. ישראל ב משרד החוץ 20/02/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 מיסוי מקרקעין משרד הפנים 20/02/2019 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה הנהלת המכס 20/02/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 נ. ש. המדינה ר. מ. ישראל א 20/02/2019 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד רוה"מ ב נ.מ.ה.בית דניאל 20/02/2019 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ר.מ. ישראל ב משרד הפנים 27/02/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 משרד החוץ הנהלת המכס 27/02/2019 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 מיסוי מקרקעין ר. מ. ישראל א 27/02/2019 רביעי 18:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 ל. לסטטיסטיקה נ.מ.ה.בית דניאל 27/02/2019 רביעי 18:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 0
ג 2018-2019 נ. ש. המדינה משרד רוה"מ ב 27/02/2019 רביעי 19:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 0


 

מחניים-דרג-ג-טבלה

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2017-2018 ה.בתי המשפט 18 14 4 0 0 30 10 20 32
2017-2018 נ.מ.ה.בית דניאל 18 14 4 0 0 30 10 20 32
2017-2018 הנהלת המכס 18 12 6 0 0 25 14 11 30
2017-2018 ל. לסטטיסטיקה 18 11 7 0 0 23 16 7 29
2017-2018 ר. מ. ישראל א 18 7 11 0 0 15 22 -7 25
2017-2018 מיסוי מקרקעין 18 4 14 0 0 8 28 -20 22
2017-2018 נ. ש. המדינה 18 1 17 0 0 3 34 -31 19
2018-2019 הנהלת המכס 8 7 1 0 0 14 2 12 15
2018-2019 ל. לסטטיסטיקה 8 7 1 0 0 15 4 11 15
2018-2019 נ.מ.ה.בית דניאל 8 6 2 0 0 13 4 9 14
2018-2019 ר. מ. ישראל א 8 6 2 0 0 12 6 6 14
2018-2019 משרד רוה"מ ב 8 4 4 0 0 10 8 2 12
2018-2019 משרד הפנים 8 3 5 0 0 6 10 -4 11
2018-2019 משרד החוץ 8 2 6 0 0 4 12 -8 10
2018-2019 נ. ש. המדינה 8 1 7 0 0 2 14 -12 9
2018-2019 מיסוי מקרקעין 8 0 8 0 0 0 16 -16 8