מחניים – לוח משחקים ותוצאות

 

 

81

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א 2018-2019 משרד לשרותי דת מ. המשפטים 24/10/2018 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 ע. ירושלים משרד הכלכלה 24/10/2018 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2018-2019 ר.א.והגבייה מכבי ש.בריאות 24/10/2018 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2018-2019 מ.לבטחון פנים משרד רוה"מ א 24/10/2018 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 ע. ירושלים מכבי ש.בריאות 31/10/2018 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 משרד הכלכלה משרד רוה"מ א 31/10/2018 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 ר.א.והגבייה מ. המשפטים 31/10/2018 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2018-2019 מ.לבטחון פנים משרד לשרותי דת 31/10/2018 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 ר.א.והגבייה מ.לבטחון פנים 07/11/2018 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 ע. ירושלים משרד רוה"מ א 07/11/2018 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 מכבי ש.בריאות מ. המשפטים 07/11/2018 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 משרד הכלכלה משרד לשרותי דת 07/11/2018 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 משרד הכלכלה ר.א.והגבייה 14/11/2018 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 ע. ירושלים מ. המשפטים 14/11/2018 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 משרד רוה"מ א משרד לשרותי דת 14/11/2018 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 מכבי ש.בריאות מ.לבטחון פנים 14/11/2018 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 מכבי ש.בריאות משרד הכלכלה 21/11/2018 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 ע. ירושלים משרד לשרותי דת 21/11/2018 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 מ. המשפטים מ.לבטחון פנים 21/11/2018 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 משרד רוה"מ א ר.א.והגבייה 21/11/2018 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 משרד רוה"מ א מכבי ש.בריאות 28/11/2018 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 28/11/2018 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 משרד לשרותי דת ר.א.והגבייה 28/11/2018 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 מ. המשפטים משרד הכלכלה 28/11/2018 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2018-2019 ע. ירושלים ר.א.והגבייה 12/12/2018 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 מ.לבטחון פנים משרד הכלכלה 12/12/2018 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 משרד לשרותי דת מכבי ש.בריאות 12/12/2018 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 מ. המשפטים משרד רוה"מ א 12/12/2018 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 מכבי ש.בריאות ר.א.והגבייה 23/01/2019 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 מ. המשפטים משרד לשרותי דת 23/01/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 משרד רוה"מ א מ.לבטחון פנים 23/01/2019 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 משרד הכלכלה ע. ירושלים 23/01/2019 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 1
א 2018-2019 מכבי ש.בריאות משרד לשרותי דת 30/01/2019 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 משרד הכלכלה ר.א.והגבייה 30/01/2019 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 ע. ירושלים מ.לבטחון פנים 30/01/2019 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 משרד רוה"מ א מ. המשפטים 30/01/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 ע. ירושלים מ. המשפטים 06/02/2019 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 משרד הכלכלה מ.לבטחון פנים 06/02/2019 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 ר.א.והגבייה משרד לשרותי דת 06/02/2019 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 מכבי ש.בריאות משרד רוה"מ א 06/02/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 ר.א.והגבייה משרד רוה"מ א 13/02/2019 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 משרד הכלכלה משרד לשרותי דת 13/02/2019 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 מ.לבטחון פנים מ. המשפטים 13/02/2019 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 ע. ירושלים מכבי ש.בריאות 13/02/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 מ.לבטחון פנים מכבי ש.בריאות 20/02/2019 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 משרד הכלכלה מ. המשפטים 20/02/2019 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 1 2
א 2018-2019 משרד לשרותי דת משרד רוה"מ א 20/02/2019 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 ר.א.והגבייה ע. ירושלים 20/02/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 משרד לשרותי דת ע. ירושלים 27/02/2019 רביעי 16:00 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 משרד הכלכלה משרד רוה"מ א 27/02/2019 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 2 0
א 2018-2019 מ. המשפטים מכבי ש.בריאות 27/02/2019 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 מ.לבטחון פנים ר.א.והגבייה 27/02/2019 רביעי 21:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 משרד הכלכלה מכבי ש.בריאות 06/03/2019 רביעי 16:30 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 משרד רוה"מ א ע. ירושלים 06/03/2019 רביעי 16:55 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 מ. המשפטים ר.א.והגבייה 06/03/2019 רביעי 17:20 מתנ"ס קרית מנחם 0 2
א 2018-2019 משרד לשרותי דת מ.לבטחון פנים 06/03/2019 רביעי 17:55 מתנ"ס קרית מנחם 2 0