02-6207235

כדורסל גברים – אלוף האלופים

 

30

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט סיסקו 26/10/2014 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 36
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אגד 26/10/2014 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 39
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 26/10/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 32
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים איילון-שלהבת 26/10/2014 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 30
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 02/11/2014 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 36
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת סיסקו 03/11/2014 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 32 47
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים אגד 04/11/2014 שלישי 19:00:00 מתנ"ס גילה 55 33
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית משטרת י-ם 09/11/2014 ראשון 19:30:00 מתנ"ס גילה 42 49
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 11/11/2014 שלישי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 36
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים סיסקו 11/11/2014 שלישי 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 45
אלוף האלופים 2014-2015 אגד משטרת י-ם 16/11/2014 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 48 41
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 16/11/2014 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 53
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 16/11/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 40
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת לשכת עורכי הדין 18/11/2014 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 30 35
אלוף האלופים 2014-2015 אגד ה.בתי המשפט 23/11/2014 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 42
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת הדסה+ימית 23/11/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 54 53
אלוף האלופים 2014-2015 סיסקו לשכת עורכי הדין 24/11/2014 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 43 30
אלוף האלופים 2014-2015 סיסקו הדסה+ימית 30/11/2014 ראשון 19:30:00 מתנ"ס גילה 50 42
אלוף האלופים 2014-2015 אגד איילון-שלהבת 02/12/2014 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 41 53
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 02/12/2014 שלישי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 36
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים משטרת י-ם 02/12/2014 שלישי 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 37
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 07/12/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 55
אלוף האלופים 2014-2015 סיסקו אגד 08/12/2014 שני 20:00:00 מתנ"ס רמות 38 35
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים איילון-שלהבת 09/12/2014 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 61 40
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים סיסקו 15/12/2014 שני 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 39 42
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט איילון-שלהבת 28/12/2014 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 34
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים הדסה+ימית 28/12/2014 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 45 43
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם סיסקו 28/12/2014 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 43
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 30/12/2014 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 41 47
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 04/01/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 50
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אגד 04/01/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 33
אלוף האלופים 2014-2015 סיסקו הדסה+ימית 11/01/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 40
אלוף האלופים 2014-2015 אגד אינטל ירושלים 11/01/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 37
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 11/01/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 25 36
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 11/01/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 46
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 18/01/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 41
אלוף האלופים 2014-2015 סיסקו אמדוקס-ירושלים 25/01/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 47
אלוף האלופים 2014-2015 אגד משטרת י-ם 25/01/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 32
אלוף האלופים 2014-2015 סיסקו לשכת עורכי הדין 27/01/2015 שלישי 20:00:00 מתנ"ס רמות 44 28
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת אינטל ירושלים 28/01/2015 רביעי 20:30:00 מתנ"ס גילה 46 57
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים משטרת י-ם 02/02/2015 שני 19:00:00 מתנ"ס רמות 46 32
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים סיסקו 08/02/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 31
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 08/02/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 50
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת לשכת עורכי הדין 10/02/2015 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 53 43
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט סיסקו 15/02/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 37
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אגד 15/02/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 33
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 15/02/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 35 38
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אגד 22/02/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 31
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אינטל ירושלים 22/02/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 57 34
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם סיסקו 01/03/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 43
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 01/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 49
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת אגד 08/03/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 47
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים אינטל ירושלים 08/03/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 45 38
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 08/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 41
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם הדסה+ימית 08/03/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 63
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 15/03/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 43
אלוף האלופים 2014-2015 אגד סיסקו 15/03/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 22
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת אמדוקס-ירושלים 15/03/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 39
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אינטל ירושלים 15/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 42
אלוף האלופים 2014-2015 אגד ה.בתי המשפט 22/03/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 26 34
אלוף האלופים 2014-2015 אגד אמדוקס-ירושלים 12/04/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 48 28
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 12/04/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 39
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 12/04/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 35
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם איילון-שלהבת 12/04/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 32
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 19/04/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 34
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 19/04/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 53
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת משטרת י-ם 19/04/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 44 42
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים אגד 19/04/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 53 51
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת סיסקו 26/04/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 45 46
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת ה.בתי המשפט 29/04/2015 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 46
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 29/04/2015 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 41
אלוף האלופים 2014-2015 איילון-שלהבת הדסה+ימית 03/05/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 57
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט אגד 01/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 29
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין סיסקו 01/11/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 27 29
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם ר. א. והגבייה 01/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 44
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית איילון-שלהבת 01/11/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 60 41
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם סיסקו 08/11/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 32
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 08/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 41
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים איילון-שלהבת 08/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 44
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 09/11/2015 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 48 52
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם משטרת י-ם 15/11/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 30
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 15/11/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 65 59
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים ר. א. והגבייה 15/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 46
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 15/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 35
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת אגד 18/11/2015 רביעי 20:30:00 מתנ"ס גילה 36 47
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים אגד 22/11/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 24
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 22/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 42
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם ה.בתי המשפט 22/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 40
אלוף האלופים 2015-2016 סיסקו משטרת י-ם 22/11/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 25 36
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת אמדוקס-ירושלים 24/11/2015 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 0 20
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים סיסקו 29/11/2015 ראשון 20:30:00 מתנ"ס גילה 30 36
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה משטרת י-ם 01/12/2015 שלישי 19:30:00 היכל הספורט-מלחה 36 43
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית בית הלוחם 01/12/2015 שלישי 20:30:00 היכל הספורט-מלחה 52 41
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת לשכת עורכי הדין 02/12/2015 רביעי 21:30:00 מתנ"ס גילה 41 39
אלוף האלופים 2015-2016 אגד לשכת עורכי הדין 20/12/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 43
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 20/12/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 47
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת בית הלוחם 20/12/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 27 45
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה ה.בתי המשפט 21/12/2015 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 55 61
אלוף האלופים 2015-2016 סיסקו ה.בתי המשפט 27/12/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 46
אלוף האלופים 2015-2016 אגד בית הלוחם 27/12/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 37
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 27/12/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 37
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים משטרת י-ם 27/12/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 33
אלוף האלופים 2015-2016 אגד אמדוקס-ירושלים 03/01/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 36
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 03/01/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 29
אלוף האלופים 2015-2016 סיסקו הדסה+ימית 03/01/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 47
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה איילון-שלהבת 04/01/2016 שני 20:30:00 מתנ"ס גילה 57 63
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 06/01/2016 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 58 41
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 06/01/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 39
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם הדסה+ימית 10/01/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 42
אלוף האלופים 2015-2016 אגד ר. א. והגבייה 10/01/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 38
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 10/01/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 26
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 10/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 41
אלוף האלופים 2015-2016 סיסקו איילון-שלהבת 10/01/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 24
אלוף האלופים 2015-2016 סיסקו אגד 17/01/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 28
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים ר. א. והגבייה 17/01/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 39
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים בית הלוחם 17/01/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 38
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 17/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 43
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה הדסה+ימית 19/01/2016 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 0 20
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם איילון-שלהבת 19/01/2016 שלישי 19:00:00 מתנ"ס גילה 51 48
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם אגד 24/01/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 45 32
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים הדסה+ימית 24/01/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 66 53
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 31/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 42
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית אגד 31/01/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 46
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה סיסקו 31/01/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 33
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט איילון-שלהבת 03/02/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 20 0
אלוף האלופים 2015-2016 סיסקו בית הלוחם 07/02/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 24 41
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 07/02/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 49
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה אינטל ירושלים 07/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 27 41
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 07/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 27
אלוף האלופים 2015-2016 אגד הדסה+ימית 09/02/2016 שלישי 19:00:00 מתנ"ס גילה 53 63
אלוף האלופים 2015-2016 סיסקו לשכת עורכי הדין 14/02/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 44
אלוף האלופים 2015-2016 אגד ה.בתי המשפט 14/02/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 50
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 14/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 52 38
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה בית הלוחם 14/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 27 59
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת אינטל ירושלים 17/02/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 30
אלוף האלופים 2015-2016 אגד משטרת י-ם 21/02/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 43
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה לשכת עורכי הדין 21/02/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 46
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים בית הלוחם 21/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 20 38
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת הדסה+ימית 21/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 80 76
אלוף האלופים 2015-2016 סיסקו אמדוקס-ירושלים 24/02/2016 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 53
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת בית הלוחם 28/02/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 39
אלוף האלופים 2015-2016 אגד סיסקו 28/02/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 33
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה אמדוקס-ירושלים 28/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 42
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 28/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 49
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 02/03/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 30
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים סיסקו 06/03/2016 ראשון 20:30:00 מתנ"ס גילה 40 35
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית משטרת י-ם 06/03/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 37
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה אגד 06/03/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 44
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 06/03/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 64 46
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 09/03/2016 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 40
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת ה.בתי המשפט 09/03/2016 רביעי 21:30:00 מתנ"ס גילה 42 56
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 13/03/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 43 51
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים אגד 13/03/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 35 42
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 13/03/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 49
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית סיסקו 13/03/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 53 31
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת לשכת עורכי הדין 16/03/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 35 32
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת משטרת י-ם 20/03/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 45
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט סיסקו 20/03/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 25 34
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם אגד 20/03/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 33
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית ר. א. והגבייה 20/03/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 58 54
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם סיסקו 27/03/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 43
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט ר. א. והגבייה 27/03/2016 ראשון 20:30:00 מתנ"ס גילה 60 44
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין אגד 27/03/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 35
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית אינטל ירושלים 27/03/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 63 46
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת אמדוקס-ירושלים 27/03/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 49
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת סיסקו 03/04/2016 ראשון 19:30:00 מתנ"ס גילה 56 58
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים אגד 03/04/2016 ראשון 20:30:00 מתנ"ס גילה 50 42
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם הדסה+ימית 03/04/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 60 64
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם ר. א. והגבייה 04/04/2016 שני 20:30:00 מתנ"ס גילה 20 0
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט אינטל ירושלים 04/04/2016 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 48 54
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 06/04/2016 רביעי 20:30:00 מתנ"ס גילה 40 50
אלוף האלופים 2015-2016 סיסקו ר. א. והגבייה 10/04/2016 ראשון 19:30:00 מתנ"ס גילה 50 45
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת אגד 10/04/2016 ראשון 20:30:00 מתנ"ס גילה 46 50
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 10/04/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 42 62
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין ר. א. והגבייה 12/04/2016 שלישי 21:00:00 מתנ"ס גילה 20 0
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם אינטל ירושלים 12/04/2016 שלישי 19:00:00 מתנ"ס גילה 43 33
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט בית הלוחם 12/04/2016 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 55 38
אלוף האלופים 2015-2016 איילון-שלהבת ר. א. והגבייה 17/04/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 20 0
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם בית הלוחם 17/04/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 55
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 17/04/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 37
אלוף האלופים 2015-2016 סיסקו אינטל ירושלים 17/04/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 30
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 01/05/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 58
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל משטרת י-ם 06/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 26
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם ע. ירושלים 06/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 49
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים סיסקו 06/11/2016 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 34 32
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 06/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 36
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו ע. ירושלים 13/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 39
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית משטרת י-ם 13/11/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 57 40
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 13/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 36
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 13/11/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 26 45
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל ה.בתי המשפט 13/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 23 44
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו לשכת עורכי הדין 20/11/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 32
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 20/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 36
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 20/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 29
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ע. ירושלים 20/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 43
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם בנק ישראל 20/11/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 48 38
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו בנק ישראל 27/11/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 24
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית בית הלוחם 27/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 55 48
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 27/11/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 42
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 27/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 37
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים משטרת י-ם 30/11/2016 רביעי 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 55
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 04/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 26
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 04/12/2016 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 37 57
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו הדסה+ימית 04/12/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 35 58
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים בנק ישראל 04/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 37
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 04/12/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 41
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם בית הלוחם 11/12/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 26
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים הדסה+ימית 11/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 67
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 11/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 39
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים סיסקו 11/12/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 33
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין בנק ישראל 12/12/2016 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 43 49
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם סיסקו 18/12/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 31
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט בית הלוחם 18/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 13
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 18/12/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 62 50
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בנק ישראל 18/12/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 31
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים אמדוקס-ירושלים 18/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 54
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם ע. ירושלים 01/01/2017 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 28
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל הדסה+ימית 01/01/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 42 53
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 01/01/2017 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 49
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בית הלוחם 01/01/2017 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 39
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט סיסקו 01/01/2017 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 14
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם סיסקו 08/01/2017 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 27
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 08/01/2017 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 39 28
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 08/01/2017 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 32
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים הדסה+ימית 08/01/2017 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 56
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל אמדוקס-ירושלים 08/01/2017 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 44
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 15/01/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 55 50
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים בית הלוחם 23/01/2017 שני 20:30:00 מתנ"ס גילה 31 49
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 23/01/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 41 55
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו אינטל ירושלים 24/01/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 41 35
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו הדסה+ימית 29/01/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 49 62
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בית הלוחם 31/01/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 30 44
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 31/01/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 34 32
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית בנק ישראל 05/02/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 70 66
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 06/02/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 35 58
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 07/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 38 35
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים משטרת י-ם 07/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 35 49
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו בית הלוחם 07/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 37 31
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 12/02/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 61 54
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו בנק ישראל 14/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 45 39
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים ע. ירושלים 14/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 70 33
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם ה.בתי המשפט 14/02/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 39 41
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים משטרת י-ם 14/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 27 45
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית ע. ירושלים 21/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 71 48
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל לשכת עורכי הדין 21/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 24 55
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם משטרת י-ם 21/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 29 34
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו ה.בתי המשפט 22/02/2017 רביעי 20:15:00 מתנ"ס גילה 33 32
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 22/02/2017 רביעי 21:15:00 מתנ"ס גילה 43 47
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 26/02/2017 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 43 49
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל ע. ירושלים 28/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 34 38
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית אינטל ירושלים 28/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 58 36
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם הדסה+ימית 06/03/2017 שני 20:00:00 מתנ"ס רמות 52 57
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 06/03/2017 שני 21:00:00 מתנ"ס רמות 54 43
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו משטרת י-ם 07/03/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 29 38
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל אינטל ירושלים 07/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 34 47
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם בנק ישראל 14/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 37 24
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 15/03/2017 רביעי 20:15:00 מתנ"ס גילה 51 48
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 20/03/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 57 62
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו ע. ירושלים 21/03/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 63 38
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין אינטל ירושלים 21/03/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 36 54
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל בית הלוחם 21/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 43 34
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם הדסה+ימית 26/03/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 47 58
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט בנק ישראל 26/03/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 40 33
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 27/03/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 44 29
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו אמדוקס-ירושלים 28/03/2017 שלישי 19:30:00 מתנ"ס גילה 37 51
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים אינטל ירושלים 28/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 39 42
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 02/04/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 48 46
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 02/04/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 43 47
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 04/04/2017 שלישי 19:30:00 מתנ"ס גילה 44 46
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים בנק ישראל 05/04/2017 רביעי 21:15:00 מתנ"ס גילה 44 38
אלוף האלופים 2016-2017 סיסקו לשכת עורכי הדין 09/04/2017 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 42 40
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 09/04/2017 ראשון 19:15:00 מתנ"ס גילה 69 68


 

t30

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2015-2016 הדסה+ימית 20 17 3 0 0 1.078 898 180 37
2015-2016 אמדוקס-ירושלים 20 16 4 0 0 929 804 125 36
2016-2017 הדסה+ימית 18 16 2 0 0 1.068 865 203 34
2016-2017 אמדוקס-ירושלים 18 16 2 0 0 854 716 138 34
2015-2016 ה.בתי המשפט 20 12 8 0 0 864 772 92 32
2015-2016 בית הלוחם 20 11 9 0 0 842 766 76 31
2015-2016 משטרת י-ם 20 11 9 0 0 779 777 2 31
2016-2017 ה.בתי המשפט 18 12 6 0 0 793 649 144 30
2014-2015 סיסקו 17 13 4 0 0 656 575 81 30
2015-2016 סיסקו 20 10 10 0 0 715 768 -53 30
2016-2017 משטרת י-ם 18 11 7 0 0 695 678 17 29
2015-2016 אינטל ירושלים 20 8 12 0 0 782 803 -21 28
2015-2016 לשכת עורכי הדין 20 8 12 0 0 744 775 -31 28
2015-2016 אגד 20 8 12 0 0 759 818 -59 28
2014-2015 אמדוקס-ירושלים 17 10 7 0 0 691 646 45 27
2014-2015 אינטל ירושלים 17 10 7 0 0 671 646 25 27
2014-2015 הדסה+ימית 17 9 8 0 0 772 721 51 26
2014-2015 משטרת י-ם 17 9 8 0 0 704 702 2 26
2016-2017 סיסקו 18 8 10 0 0 633 679 -46 26
2014-2015 ה.בתי המשפט 17 8 9 0 0 644 615 29 25
2014-2015 לשכת עורכי הדין 17 8 9 0 0 633 630 3 25
2014-2015 איילון-שלהבת 17 8 9 0 0 696 717 -21 25
2016-2017 לשכת עורכי הדין 18 6 12 0 0 751 762 -11 24
2016-2017 בית הלוחם 18 6 12 0 0 656 722 -66 24
2015-2016 איילון-שלהבת 20 6 12 2 0 747 862 -115 24
2016-2017 ע. ירושלים 18 6 12 0 0 702 845 -143 24
2014-2015 אגד 17 6 11 0 0 630 664 -34 23
2016-2017 אינטל ירושלים 18 5 13 0 0 659 783 -124 23
2016-2017 בנק ישראל 18 4 14 0 0 654 766 -112 22
2015-2016 ר. א. והגבייה 20 3 13 4 0 658 854 -196 19