כדורסל גברים – אלוף האלופים

 

30

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 26/10/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 32
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 02/11/2014 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 36
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית משטרת י-ם 09/11/2014 ראשון 19:30:00 מתנ"ס גילה 42 49
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 11/11/2014 שלישי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 36
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 16/11/2014 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 53
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 16/11/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 40
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 02/12/2014 שלישי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 36
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים משטרת י-ם 02/12/2014 שלישי 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 37
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 07/12/2014 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 55
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים הדסה+ימית 28/12/2014 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 45 43
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 30/12/2014 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 41 47
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 04/01/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 50
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 11/01/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 25 36
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 11/01/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 46
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 18/01/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 41
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים משטרת י-ם 02/02/2015 שני 19:00:00 מתנ"ס רמות 46 32
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 08/02/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 50
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 15/02/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 35 38
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אינטל ירושלים 22/02/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 57 34
אלוף האלופים 2014-2015 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 01/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 49
אלוף האלופים 2014-2015 אמדוקס-ירושלים אינטל ירושלים 08/03/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 45 38
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 08/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 41
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם הדסה+ימית 08/03/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 63
אלוף האלופים 2014-2015 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 15/03/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 43
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין אינטל ירושלים 15/03/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 42
אלוף האלופים 2014-2015 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 12/04/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 39
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 12/04/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 35
אלוף האלופים 2014-2015 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 19/04/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 34
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 19/04/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 53
אלוף האלופים 2014-2015 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 29/04/2015 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 41
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם ר. א. והגבייה 01/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 44
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 08/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 41
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 09/11/2015 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 48 52
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם משטרת י-ם 15/11/2015 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 30
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 15/11/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 65 59
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים ר. א. והגבייה 15/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 46
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 15/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 35
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 22/11/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 42
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם ה.בתי המשפט 22/11/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 31 40
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה משטרת י-ם 01/12/2015 שלישי 19:30:00 היכל הספורט-מלחה 36 43
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית בית הלוחם 01/12/2015 שלישי 20:30:00 היכל הספורט-מלחה 52 41
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 20/12/2015 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 47
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה ה.בתי המשפט 21/12/2015 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 55 61
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 27/12/2015 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 47 37
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים משטרת י-ם 27/12/2015 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 33
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 03/01/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 28 29
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 06/01/2016 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 58 41
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 06/01/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 39
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 10/01/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 26
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 10/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 41
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם הדסה+ימית 10/01/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 42
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים ר. א. והגבייה 17/01/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 49 39
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים בית הלוחם 17/01/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 38
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 17/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 43
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה הדסה+ימית 19/01/2016 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 0 20
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים הדסה+ימית 24/01/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 66 53
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 31/01/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 42
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 07/02/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 49
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה אינטל ירושלים 07/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 27 41
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 07/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 27
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 14/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 52 38
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה בית הלוחם 14/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 27 59
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה לשכת עורכי הדין 21/02/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 46
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים בית הלוחם 21/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 20 38
אלוף האלופים 2015-2016 ר. א. והגבייה אמדוקס-ירושלים 28/02/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 42
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 28/02/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 49
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 02/03/2016 רביעי 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 30
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית משטרת י-ם 06/03/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 59 37
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 06/03/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 64 46
אלוף האלופים 2015-2016 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 09/03/2016 רביעי 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 40
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 13/03/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 43 51
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 13/03/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 42 49
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית ר. א. והגבייה 20/03/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 58 54
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט ר. א. והגבייה 27/03/2016 ראשון 20:30:00 מתנ"ס גילה 60 44
אלוף האלופים 2015-2016 הדסה+ימית אינטל ירושלים 27/03/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 63 46
אלוף האלופים 2015-2016 בית הלוחם הדסה+ימית 03/04/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 60 64
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם ר. א. והגבייה 04/04/2016 שני 20:30:00 מתנ"ס גילה 20 0
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט אינטל ירושלים 04/04/2016 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 48 54
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 06/04/2016 רביעי 20:30:00 מתנ"ס גילה 40 50
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 10/04/2016 ראשון 21:30:00 מתנ"ס גילה 42 62
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין ר. א. והגבייה 12/04/2016 שלישי 21:00:00 מתנ"ס גילה 20 0
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם אינטל ירושלים 12/04/2016 שלישי 19:00:00 מתנ"ס גילה 43 33
אלוף האלופים 2015-2016 ה.בתי המשפט בית הלוחם 12/04/2016 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 55 38
אלוף האלופים 2015-2016 משטרת י-ם בית הלוחם 17/04/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 55
אלוף האלופים 2015-2016 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 17/04/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 37
אלוף האלופים 2015-2016 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 01/05/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 51 58
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל משטרת י-ם 06/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 26
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם ע. ירושלים 06/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 32 49
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 06/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 43 36
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית משטרת י-ם 13/11/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 57 40
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 13/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 46 36
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 13/11/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 26 45
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל ה.בתי המשפט 13/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 23 44
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 20/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 36
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 20/11/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 29
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ע. ירושלים 20/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 43
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם בנק ישראל 20/11/2016 ראשון 17:00:00 היכל הספורט-מלחה 48 38
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית בית הלוחם 27/11/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 55 48
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 27/11/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 42
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 27/11/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 37
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים משטרת י-ם 30/11/2016 רביעי 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 50 55
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 04/12/2016 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 37 57
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים בנק ישראל 04/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 36 37
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 04/12/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 29 41
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 04/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 38 26
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם בית הלוחם 11/12/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 26
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים הדסה+ימית 11/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 67
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 11/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 39
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין בנק ישראל 12/12/2016 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 43 49
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט בית הלוחם 18/12/2016 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 40 13
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 18/12/2016 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 62 50
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בנק ישראל 18/12/2016 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 31
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים אמדוקס-ירושלים 18/12/2016 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 54
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בית הלוחם 01/01/2017 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 33 39
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם ע. ירושלים 01/01/2017 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 34 28
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל הדסה+ימית 01/01/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 42 53
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 01/01/2017 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 49
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 08/01/2017 ראשון 20:00:00 היכל הספורט-מלחה 39 28
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 08/01/2017 ראשון 19:00:00 היכל הספורט-מלחה 30 32
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים הדסה+ימית 08/01/2017 ראשון 18:00:00 היכל הספורט-מלחה 37 56
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל אמדוקס-ירושלים 08/01/2017 ראשון 21:00:00 היכל הספורט-מלחה 41 44
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 15/01/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 55 50
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים בית הלוחם 23/01/2017 שני 20:30:00 מתנ"ס גילה 31 49
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 23/01/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 41 55
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים בית הלוחם 31/01/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 30 44
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 31/01/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 34 32
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית בנק ישראל 05/02/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 70 66
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 06/02/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 35 58
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 07/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 38 35
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים משטרת י-ם 07/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 35 49
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 12/02/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 61 54
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים ע. ירושלים 14/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 70 33
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם ה.בתי המשפט 14/02/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 39 41
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים משטרת י-ם 14/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 27 45
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית ע. ירושלים 21/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 71 48
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל לשכת עורכי הדין 21/02/2017 שלישי 19:00:00 אולם חוות הנוער 24 55
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם משטרת י-ם 21/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 29 34
אלוף האלופים 2016-2017 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 22/02/2017 רביעי 21:15:00 מתנ"ס גילה 43 47
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 26/02/2017 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 43 49
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל ע. ירושלים 28/02/2017 שלישי 17:00:00 אולם חוות הנוער 34 38
אלוף האלופים 2016-2017 הדסה+ימית אינטל ירושלים 28/02/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 58 36
אלוף האלופים 2016-2017 בית הלוחם הדסה+ימית 06/03/2017 שני 20:00:00 מתנ"ס רמות 52 57
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 06/03/2017 שני 21:00:00 מתנ"ס רמות 54 43
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל אינטל ירושלים 07/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 34 47
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם בנק ישראל 14/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 37 24
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 15/03/2017 רביעי 20:15:00 מתנ"ס גילה 51 48
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 20/03/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 57 62
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין אינטל ירושלים 21/03/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 36 54
אלוף האלופים 2016-2017 בנק ישראל בית הלוחם 21/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 43 34
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט בנק ישראל 26/03/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 40 33
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם הדסה+ימית 26/03/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 47 58
אלוף האלופים 2016-2017 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 27/03/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 44 29
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים אינטל ירושלים 28/03/2017 שלישי 18:00:00 אולם חוות הנוער 39 42
אלוף האלופים 2016-2017 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 02/04/2017 ראשון 21:15:00 מתנ"ס גילה 48 46
אלוף האלופים 2016-2017 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 02/04/2017 ראשון 18:15:00 מתנ"ס גילה 43 47
אלוף האלופים 2016-2017 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 04/04/2017 שלישי 19:30:00 מתנ"ס גילה 44 46
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים בנק ישראל 05/04/2017 רביעי 21:15:00 מתנ"ס גילה 44 38
אלוף האלופים 2016-2017 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 09/04/2017 ראשון 19:15:00 מתנ"ס גילה 69 68
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם ע. ירושלים 29/10/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 39 37
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם משרד הבריאות 29/10/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 61 35
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 29/10/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 42 38
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית משרד הבריאות 05/11/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 66 36
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 05/11/2017 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 38
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 05/11/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 29
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 06/11/2017 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 32 37
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות אמדוקס-ירושלים 12/11/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 52
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם משטרת י-ם 12/11/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 61 46
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 12/11/2017 ראשון 20:15:00 מתנ"ס גילה 44 34
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 19/11/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 60 40
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות משטרת י-ם 19/11/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 37 49
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית ע. ירושלים 26/11/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 60 30
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות ה.בתי המשפט 26/11/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 37 41
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם ה.בתי המשפט 28/11/2017 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 29 24
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית משטרת י-ם 03/12/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 03/12/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 58
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 03/12/2017 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 31
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 10/12/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 54 52
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 10/12/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 32 43
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים בית הלוחם 10/12/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 53
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 24/12/2017 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 49 42
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 24/12/2017 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 48 44
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים משרד הבריאות 24/12/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 44
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית בית הלוחם 31/12/2017 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 57 31
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין משרד הבריאות 31/12/2017 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 32
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים אמדוקס-ירושלים 31/12/2017 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 58 67
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 14/01/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 53 41
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 14/01/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 59 58
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 14/01/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 48
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 21/01/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 62 56
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות הדסה+ימית 21/01/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 28/01/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 52 46
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים ע. ירושלים 28/01/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 58 32
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות בית הלוחם 28/01/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 39 44
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית משטרת י-ם 04/02/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות ה.בתי המשפט 04/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 17 57
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 04/02/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 48 45
אלוף האלופים 2017-2018 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 11/02/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 63 61
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם ע. ירושלים 11/02/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 45 39
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות לשכת עורכי הדין 11/02/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 35 47
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 11/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 35 43
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 18/02/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 51
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות משטרת י-ם 18/02/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 22 44
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 18/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 31 34
אלוף האלופים 2017-2018 בית הלוחם הדסה+ימית 25/02/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות ע. ירושלים 25/02/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 31 41
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 04/03/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 56 37
אלוף האלופים 2017-2018 ה.בתי המשפט בית הלוחם 04/03/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 37 42
אלוף האלופים 2017-2018 משרד הבריאות אמדוקס-ירושלים 04/03/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 47 63
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם בית הלוחם 11/03/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 35 40
אלוף האלופים 2017-2018 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 11/03/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 29 36
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים משטרת י-ם 20/03/2018 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה 41 38
אלוף האלופים 2017-2018 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 25/03/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 33 36
אלוף האלופים 2017-2018 ע. ירושלים הדסה+ימית 25/03/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 35 39
אלוף האלופים 2017-2018 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 27/03/2018 שלישי 20:30:00 מתנ"ס גילה 37 46
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 21/10/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 35 47
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית מובילאיי א 21/10/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 32 59
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 21/10/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 36 39
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים מובילאיי א 28/10/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 33 21
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם משטרת י-ם 28/10/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 17 42
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 28/10/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 50 26
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א ע. ירושלים 04/11/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 48 32
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 04/11/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 28 42
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 04/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 51 61
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם ה.בתי המשפט 04/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 44 61
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א לשכת עורכי הדין 11/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 38 36
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים ע. ירושלים 11/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 57 18
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית בית הלוחם 11/11/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 59 43
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים משטרת י-ם 18/11/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 36 45
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 18/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 35 56
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א בית הלוחם 18/11/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 40 36
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 18/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 40 44
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 25/11/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 30 37
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 25/11/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 55 52
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים בית הלוחם 25/11/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 46 45
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 25/11/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 59 30
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם הדסה+ימית 09/12/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 43 32
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 09/12/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 34 32
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 09/12/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 52 26
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים מובילאיי א 09/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 36 41
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם מובילאיי א 16/12/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 43 38
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 16/12/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 55 57
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים בית הלוחם 16/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 27 28
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים אמדוקס-ירושלים 16/12/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 44 56
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם ע. ירושלים 23/12/2018 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 40 23
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים הדסה+ימית 23/12/2018 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 59 64
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 23/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 39 46
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט מובילאיי א 23/12/2018 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 40 33
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית ע. ירושלים 30/12/2018 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 64 44
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 30/12/2018 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 33 43
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 02/01/2019 רביעי 18:30:00 אולם ליד"ה 58 26
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם בית הלוחם 06/01/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 43
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים הדסה+ימית 06/01/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 38 56
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים אינטל ירושלים 06/01/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 39 42
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 06/01/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 55
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 13/01/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 45 36
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 13/01/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 38 41
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים משטרת י-ם 20/01/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 24 60
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים בית הלוחם 20/01/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 32 27
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 27/01/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 41 28
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א בית הלוחם 27/01/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 38 31
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 27/01/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 47 53
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים ע. ירושלים 27/01/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 36 31
אלוף האלופים 2018-2019 אינטל ירושלים ע. ירושלים 03/02/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 47 34
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א ה.בתי המשפט 03/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 42 47
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית משטרת י-ם 03/02/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 49
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 03/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 57 36
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 10/02/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 38 40
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א לשכת עורכי הדין 10/02/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 47
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 10/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 38 44
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם ע. ירושלים 10/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 43 37
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א משטרת י-ם 17/02/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 26 36
אלוף האלופים 2018-2019 הדסה+ימית אינטל ירושלים 17/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 44 40
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 17/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 58 55
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 18/02/2019 שני 21:30:00 מתנ"ס גילה 45 38
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א ע. ירושלים 24/02/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 63 33
אלוף האלופים 2018-2019 בית הלוחם הדסה+ימית 24/02/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 49 53
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט אינטל ירושלים 24/02/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 51 46
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א אינטל ירושלים 10/03/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 46
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 10/03/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 19 36
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א הדסה+ימית 17/03/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 48 39
אלוף האלופים 2018-2019 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 17/03/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 34 25
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם אינטל ירושלים 17/03/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 46 21
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט בית הלוחם 17/03/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 51 55
אלוף האלופים 2018-2019 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 19/03/2019 שלישי 21:00:00 מתנ"ס גילה 50 63
אלוף האלופים 2018-2019 מובילאיי א אמדוקס-ירושלים 19/03/2019 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 53 34
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 26/03/2019 שלישי 20:00:00 מתנ"ס גילה 40 53
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין משטרת י-ם 03/11/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 31 38
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים עורכי הדין 03/11/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 38 46
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית מובילאיי א 03/11/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 27 43
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם ל.מתווכים-שיר"ן 03/11/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 32 38
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט אמדוקס-ירושלים 03/11/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 38 46
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין ל.מתווכים-שיר"ן 10/11/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 40 50
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים מובילאיי א 10/11/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 37 42
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית אמדוקס-ירושלים 10/11/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 41 47
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם משטרת י-ם 10/11/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 21 50
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט לשכת עורכי הדין 10/11/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 42 36
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין משטרת י-ם 17/11/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 46 33
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים ל.מתווכים-שיר"ן 17/11/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 62 27
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית לשכת עורכי הדין 17/11/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 56 47
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם ה.בתי המשפט 17/11/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 40 46
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 24/11/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 43 54
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית בית הלוחם 24/11/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 62 36
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין ה.בתי המשפט 24/11/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 49 45
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א לשכת עורכי הדין 24/11/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 33 31
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים משטרת י-ם 01/12/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 46 43
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן ה.בתי המשפט 01/12/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 44 35
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין הדסה+ימית 01/12/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 54 51
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים לשכת עורכי הדין 01/12/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 53 40
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א בית הלוחם 01/12/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 46 38
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם ה.בתי המשפט 08/12/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 49 40
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 08/12/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 39
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים בית הלוחם 08/12/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 60 33
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א עורכי הדין 08/12/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 53 54
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם הדסה+ימית 15/12/2019 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 61 43
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים ה.בתי המשפט 15/12/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 51 36
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין בית הלוחם 15/12/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 48 34
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים עורכי הדין 15/12/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 52 26
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן מובילאיי א 15/12/2019 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 30 40
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם מובילאיי א 29/12/2019 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 35 28
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט הדסה+ימית 29/12/2019 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים ל.מתווכים-שיר"ן 29/12/2019 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 58 28
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם אמדוקס-ירושלים 05/01/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 41 53
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט מובילאיי א 05/01/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 33 50
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים הדסה+ימית 05/01/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 62 53
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם עורכי הדין 05/01/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין ל.מתווכים-שיר"ן 05/01/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 42 48
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן הדסה+ימית 12/01/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 43 61
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א אמדוקס-ירושלים 12/01/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 28 43
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין עורכי הדין 12/01/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 38 33
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן משטרת י-ם 19/01/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 33 35
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים בית הלוחם 19/01/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 41 32
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם לשכת עורכי הדין 26/01/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 52 28
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין אינטל ירושלים 26/01/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 26 58
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א הדסה+ימית 26/01/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 31 44
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים ה.בתי המשפט 26/01/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 64 33
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן בית הלוחם 26/01/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 20 0
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א ה.בתי המשפט 02/02/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 60 35
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים בית הלוחם 02/02/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 62 38
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין הדסה+ימית 02/02/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 25 60
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים משטרת י-ם 02/02/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 43 54
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן לשכת עורכי הדין 02/02/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 43 54
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים לשכת עורכי הדין 09/02/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 39 40
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית ה.בתי המשפט 09/02/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 63 53
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין בית הלוחם 09/02/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 20 0
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן אמדוקס-ירושלים 09/02/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 29 66
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים אמדוקס-ירושלים 16/02/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 47 45
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין ה.בתי המשפט 16/02/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 44 39
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית משטרת י-ם 16/02/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 60 40
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם לשכת עורכי הדין 16/02/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 37 42
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א ל.מתווכים-שיר"ן 16/02/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 49 36
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט משטרת י-ם 23/02/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 40 47
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין לשכת עורכי הדין 23/02/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 36 42
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית ל.מתווכים-שיר"ן 23/02/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 54 49
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם אמדוקס-ירושלים 23/02/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2019-2020 אינטל ירושלים מובילאיי א 23/02/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 53 46
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין משטרת י-ם 01/03/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 42 47
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 01/03/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 44 57
אלוף האלופים 2019-2020 הדסה+ימית אינטל ירושלים 01/03/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 44 43
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם מובילאיי א 01/03/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער 0 20
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט ל.מתווכים-שיר"ן 01/03/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער 46 44
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם ל.מתווכים-שיר"ן 08/03/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער 49 37
אלוף האלופים 2019-2020 בית הלוחם הדסה+ימית 08/03/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער 32 49
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט אינטל ירושלים 08/03/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער 49 53
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם בית הלוחם 07/06/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין מובילאיי א 07/06/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן אינטל ירושלים 07/06/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים הדסה+ימית 07/06/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין ה.בתי המשפט 07/06/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 מובילאיי א משטרת י-ם 14/06/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין אמדוקס-ירושלים 14/06/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין מובילאיי א 16/06/2020 שלישי 21:30:00 מתנ"ס גילה
אלוף האלופים 2019-2020 משטרת י-ם אינטל ירושלים 21/06/2020 ראשון 17:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 עורכי הדין ל.מתווכים-שיר"ן 21/06/2020 ראשון 18:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 לשכת עורכי הדין הדסה+ימית 21/06/2020 ראשון 19:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 אמדוקס-ירושלים מובילאיי א 21/06/2020 ראשון 20:30:00 אולם חוות הנוער
אלוף האלופים 2019-2020 ה.בתי המשפט בית הלוחם 21/06/2020 ראשון 21:30:00 אולם חוות הנוער


 

t30

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2015-2016 הדסה+ימית 20 17 3 0 0 1.078 898 180 37
2015-2016 אמדוקס-ירושלים 20 16 4 0 0 929 804 125 36
2016-2017 הדסה+ימית 18 16 2 0 0 1.068 865 203 34
2016-2017 אמדוקס-ירושלים 18 16 2 0 0 854 716 138 34
2015-2016 ה.בתי המשפט 20 12 8 0 0 864 772 92 32
2015-2016 בית הלוחם 20 11 9 0 0 842 766 76 31
2015-2016 משטרת י-ם 20 11 9 0 0 779 777 2 31
2018-2019 משטרת י-ם 16 14 2 0 0 700 539 161 30
2016-2017 ה.בתי המשפט 18 12 6 0 0 793 649 144 30
2016-2017 משטרת י-ם 18 11 7 0 0 695 678 17 29
2019-2020 אמדוקס-ירושלים 15 13 2 0 0 761 525 236 28
2018-2019 ה.בתי המשפט 16 12 4 0 0 766 636 130 28
2015-2016 אינטל ירושלים 20 8 12 0 0 782 803 -21 28
2015-2016 לשכת עורכי הדין 20 8 12 0 0 744 775 -31 28
2019-2020 הדסה+ימית 16 11 5 0 0 788 666 122 27
2019-2020 אינטל ירושלים 16 11 5 0 0 782 660 122 27
2014-2015 אמדוקס-ירושלים 17 10 7 0 0 691 646 45 27
2014-2015 אינטל ירושלים 17 10 7 0 0 671 646 25 27
2017-2018 הדסה+ימית 16 12 2 2 0 691 586 105 26
2019-2020 משטרת י-ם 15 11 4 0 0 674 591 83 26
2018-2019 מובילאיי א 16 10 6 0 0 679 601 78 26
2017-2018 משטרת י-ם 16 10 6 0 0 615 553 62 26
2014-2015 הדסה+ימית 17 9 8 0 0 772 721 51 26
2017-2018 אמדוקס-ירושלים 16 10 6 0 0 788 739 49 26
2014-2015 משטרת י-ם 17 9 8 0 0 704 702 2 26
2018-2019 אמדוקס-ירושלים 16 9 7 0 0 684 633 51 25
2014-2015 ה.בתי המשפט 17 8 9 0 0 644 615 29 25
2017-2018 בית הלוחם 16 10 5 1 0 675 661 14 25
2014-2015 לשכת עורכי הדין 17 8 9 0 0 633 630 3 25
2018-2019 אינטל ירושלים 16 8 8 0 0 644 622 22 24
2016-2017 לשכת עורכי הדין 18 6 12 0 0 751 762 -11 24
2018-2019 הדסה+ימית 16 8 8 0 0 776 794 -18 24
2016-2017 בית הלוחם 18 6 12 0 0 656 722 -66 24
2016-2017 ע. ירושלים 18 6 12 0 0 702 845 -143 24
2019-2020 מובילאיי א 14 9 5 0 0 569 496 73 23
2017-2018 לשכת עורכי הדין 16 7 9 0 0 686 687 -1 23
2019-2020 עורכי הדין 15 8 7 0 0 561 606 -45 23
2016-2017 אינטל ירושלים 18 5 13 0 0 659 783 -124 23
2017-2018 ה.בתי המשפט 16 6 10 0 0 641 645 -4 22
2017-2018 ע. ירושלים 16 6 10 0 0 663 741 -78 22
2016-2017 בנק ישראל 18 4 14 0 0 654 766 -112 22
2019-2020 לשכת עורכי הדין 15 6 9 0 0 602 648 -46 21
2018-2019 לשכת עורכי הדין 16 5 11 0 0 666 721 -55 21
2018-2019 בית הלוחם 16 5 11 0 0 621 702 -81 21
2019-2020 ל.מתווכים-שיר"ן 16 5 11 0 0 599 723 -124 21
2015-2016 ר. א. והגבייה 20 3 13 4 0 658 854 -196 19
2019-2020 ה.בתי המשפט 16 3 12 1 0 610 760 -150 18
2018-2019 ע. ירושלים 16 1 15 0 0 522 810 -288 17
2017-2018 משרד הבריאות 16 0 14 2 0 487 756 -269 14
2019-2020 בית הלוחם 16 0 11 5 0 373 644 -271 11