קטרגל- דרג ג

 

קטרגל דרג ג

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
ג' 2019-2020 מכס הנהלה א אינטל ירושלים 03/11/2019 ראשון 17:10 היכל הספורט-מלחה 3 1
ג' 2019-2020 בנק הפועלים רשות האוכלוסין 03/11/2019 ראשון 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 2
ג' 2019-2020 בנק יהב מ.א. מטה בנימין 04/11/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 0 2
ג' 2019-2020 מ. רוה"מ בנק לאומי 07/11/2019 חמישי 17:50 היכל הספורט-מלחה 3 0
ג' 2019-2020 מכס הנהלה א רשות האוכלוסין 13/11/2019 רביעי 17:10 היכל הספורט-מלחה 4 3
ג' 2019-2020 בנק יהב אינטל ירושלים 13/11/2019 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 0 3
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין בנק לאומי 14/11/2019 חמישי 17:50 היכל הספורט-מלחה 5 2
ג' 2019-2020 בנק הפועלים ש. ב. כללית 14/11/2019 חמישי 17:10 היכל הספורט-מלחה 5 2
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין ר. א והגבייה 17/11/2019 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 6
ג' 2019-2020 בנק יהב בנק לאומי 20/11/2019 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 1 5
ג' 2019-2020 מ. רוה"מ בנק הפועלים 21/11/2019 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 1 1
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין בנק הפועלים 26/11/2019 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 5 4
ג' 2019-2020 אינטל ירושלים ש. ב. כללית 27/11/2019 רביעי 17:10 היכל הספורט-מלחה 5 2
ג' 2019-2020 בנק יהב רשות האוכלוסין 27/11/2019 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 3 2
ג' 2019-2020 בנק לאומי ר. א והגבייה 28/11/2019 חמישי 17:50 היכל הספורט-מלחה 3 6
ג' 2019-2020 מכס הנהלה א מ. רוה"מ 28/11/2019 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 5
ג' 2019-2020 רשות האוכלוסין ש. ב. כללית 01/12/2019 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה 2 0
ג' 2019-2020 בנק יהב ר. א והגבייה 04/12/2019 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 4
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין מכס הנהלה א 05/12/2019 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 4
ג' 2019-2020 בנק לאומי בנק הפועלים 05/12/2019 חמישי 17:50 היכל הספורט-מלחה 0 2
ג' 2019-2020 אינטל ירושלים מ.א. מטה בנימין 08/12/2019 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 6 3
ג' 2019-2020 בנק יהב ש. ב. כללית 11/12/2019 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 1 2
ג' 2019-2020 בנק לאומי מכס הנהלה א 12/12/2019 חמישי 17:50 היכל הספורט-מלחה 2 4
ג' 2019-2020 רשות האוכלוסין מ. רוה"מ 12/12/2019 חמישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 4 2
ג' 2019-2020 בנק לאומי אינטל ירושלים 15/12/2019 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 1 7
ג' 2019-2020 ש. ב. כללית מ. רוה"מ 16/12/2019 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 2 1
ג' 2019-2020 בנק יהב בנק הפועלים 18/12/2019 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 6 5
ג' 2019-2020 ר. א והגבייה מכס הנהלה א 19/12/2019 חמישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 2 3
ג' 2019-2020 רשות האוכלוסין בנק לאומי 29/12/2019 ראשון 17:50 היכל הספורט-מלחה 3 1
ג' 2019-2020 בנק הפועלים מכס הנהלה א 31/12/2019 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 1 1
ג' 2019-2020 בנק יהב מ. רוה"מ 01/01/2020 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 0 5
ג' 2019-2020 ר. א והגבייה אינטל ירושלים 01/01/2020 רביעי 17:50 היכל הספורט-מלחה 1 1
ג' 2019-2020 ש. ב. כללית מ.א. מטה בנימין 01/01/2020 רביעי 16:30 היכל הספורט-מלחה 0 4
ג' 2019-2020 ש. ב. כללית בנק לאומי 05/01/2020 ראשון 17:50 היכל הספורט-מלחה 3 2
ג' 2019-2020 מ. רוה"מ מ.א. מטה בנימין 05/01/2020 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה 3 3
ג' 2019-2020 בנק הפועלים אינטל ירושלים 07/01/2020 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 0 4
ג' 2019-2020 בנק יהב מכס הנהלה א 08/01/2020 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 7
ג' 2019-2020 ר. א והגבייה רשות האוכלוסין 08/01/2020 רביעי 17:50 היכל הספורט-מלחה 2 1
ג' 2019-2020 מכס הנהלה א ש. ב. כללית 12/01/2020 ראשון 17:10 היכל הספורט-מלחה 1 1
ג' 2019-2020 אינטל ירושלים מ. רוה"מ 14/01/2020 שלישי 17:50 היכל הספורט-מלחה 3 2
ג' 2019-2020 רשות האוכלוסין מ.א. מטה בנימין 14/01/2020 שלישי 17:10 היכל הספורט-מלחה 5 4
ג' 2019-2020 ר. א והגבייה בנק הפועלים 14/01/2020 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 1 0
ג' 2019-2020 ש. ב. כללית ר. א והגבייה 19/01/2020 ראשון 17:10 היכל הספורט-מלחה 2 7
ג' 2019-2020 אינטל ירושלים רשות האוכלוסין 19/01/2020 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 4 5
ג' 2019-2020 מ. רוה"מ ר. א והגבייה 23/01/2020 חמישי 17:50 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין בנק יהב 26/01/2020 ראשון 20:30 היכל הספורט-מלחה 6 1
ג' 2019-2020 אינטל ירושלים מכס הנהלה א 26/01/2020 ראשון 19:50 היכל הספורט-מלחה 3 4
ג' 2019-2020 רשות האוכלוסין בנק הפועלים 28/01/2020 שלישי 20:30 היכל הספורט-מלחה 2 1
ג' 2019-2020 בנק לאומי מ. רוה"מ 29/01/2020 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 1 2
ג' 2019-2020 ר. א והגבייה ש. ב. כללית 30/01/2020 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 0 2
ג' 2019-2020 בנק יהב מ. רוה"מ 02/02/2020 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה 2 1
ג' 2019-2020 רשות האוכלוסין ר. א והגבייה 02/02/2020 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 3
ג' 2019-2020 אינטל ירושלים בנק הפועלים 04/02/2020 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 0
ג' 2019-2020 בנק לאומי ש. ב. כללית 04/02/2020 שלישי 17:10 היכל הספורט-מלחה 0 2
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין מכס הנהלה א 06/02/2020 חמישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 4 3
ג' 2019-2020 אינטל ירושלים ר. א והגבייה 09/02/2020 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 4
ג' 2019-2020 מכס הנהלה א בנק הפועלים 11/02/2020 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 10 2
ג' 2019-2020 בנק לאומי רשות האוכלוסין 11/02/2020 שלישי 17:10 היכל הספורט-מלחה 0 2
ג' 2019-2020 בנק יהב ש. ב. כללית 12/02/2020 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 5
ג' 2019-2020 אינטל ירושלים בנק לאומי 16/02/2020 ראשון 19:50 היכל הספורט-מלחה 4 7
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין בנק הפועלים 18/02/2020 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 4 1
ג' 2019-2020 בנק יהב רשות האוכלוסין 19/02/2020 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 1 4
ג' 2019-2020 מ. רוה"מ ש. ב. כללית 20/02/2020 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 4 3
ג' 2019-2020 מכס הנהלה א בנק לאומי 23/02/2020 ראשון 17:50 היכל הספורט-מלחה 3 4
ג' 2019-2020 בנק הפועלים ר. א והגבייה 25/02/2020 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 0 2
ג' 2019-2020 בנק יהב אינטל ירושלים 26/02/2020 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 0 7
ג' 2019-2020 מ. רוה"מ רשות האוכלוסין 26/02/2020 רביעי 19:10 היכל הספורט-מלחה 4 8
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין ש. ב. כללית 27/02/2020 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 9
ג' 2019-2020 מ. רוה"מ אינטל ירושלים 01/03/2020 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה 4 4
ג' 2019-2020 בנק הפועלים בנק לאומי 03/03/2020 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 5 2
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין ר. א והגבייה 04/03/2020 רביעי 17:50 היכל הספורט-מלחה 1 3
ג' 2019-2020 מכס הנהלה א בנק יהב 04/03/2020 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה 5 1
ג' 2019-2020 ש. ב. כללית רשות האוכלוסין 05/03/2020 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 6
ג' 2019-2020 בנק הפועלים בנק יהב 08/03/2020 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 2
ג' 2019-2020 ש. ב. כללית אינטל ירושלים 12/03/2020 חמישי 17:10 היכל הספורט-מלחה 4 5
ג' 2019-2020 מ. רוה"מ מכס הנהלה א 12/03/2020 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 3
ג' 2019-2020 מכס הנהלה א ר. א והגבייה 03/06/2020 רביעי 19:50 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין רשות האוכלוסין 04/06/2020 חמישי 17:50 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 ש. ב. כללית מכס הנהלה א 07/06/2020 ראשון 17:50 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 רשות האוכלוסין אינטל ירושלים 07/06/2020 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 בנק הפועלים מ. רוה"מ 07/06/2020 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 בנק לאומי בנק יהב 11/06/2020 חמישי 17:50 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 ר. א והגבייה בנק לאומי 14/06/2020 ראשון 17:50 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין אינטל ירושלים 14/06/2020 ראשון 17:10 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 ש. ב. כללית בנק הפועלים 16/06/2020 שלישי 17:50 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 ר. א והגבייה מ. רוה"מ 16/06/2020 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 רשות האוכלוסין מכס הנהלה א 16/06/2020 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 ר. א והגבייה בנק יהב 18/06/2020 חמישי 17:50 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין בנק לאומי 18/06/2020 חמישי 17:10 היכל הספורט-מלחה
ג' 2019-2020 מ.א. מטה בנימין מ. רוה"מ 23/06/2020 שלישי 17:10 היכל הספורט-מלחה


 

t22-קטרגל_דרג_ג

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2012-2013 קרן קיימת 18 14 1 0 3 108 39 69 49
2015-2016 כ.אש בית שמש 16 15 1 0 0 96 28 68 46
2018-2019 חב דואר ישראל 16 15 1 0 0 69 20 49 46
2012-2013 גן החיות ירושלים 18 14 4 0 0 82 46 36 46
2014-2015 כיבוי מחוז יו"ש 16 14 1 0 1 114 36 78 45
2012-2013 בנק הפועלים 18 12 3 0 3 61 43 18 45
2014-2015 שרות בתי הסוהר 16 13 2 0 1 87 41 46 43
2018-2019 הסוכנות היהודית 16 12 2 0 2 65 25 40 42
2011-2012 בנק הפועלים 16 11 3 0 2 86 48 38 40
2009-2010 חברת החשמל 16 12 4 0 0 88 60 28 40
2013-2014 בנק הפועלים 16 10 2 0 4 48 34 14 40
2014-2015 האוניברסיטה 16 10 3 0 3 95 51 44 39
2015-2016 האוניברסיטה 16 10 3 0 3 80 62 18 39
2016-2017 כיבוי והצלה י-ם 14 11 1 0 2 86 46 40 38
2013-2014 מ.בתי המשפט ב"ש 16 11 3 1 1 62 32 30 38
2010-2011 ע. ירושלים 16 11 5 0 0 72 42 30 38
2017-2018 מובילאיי 14 12 2 0 0 55 27 28 38
2011-2012 ר. א והגבייה 16 9 3 0 4 73 52 21 38
2018-2019 בנק ישראל א 16 10 4 0 2 40 26 14 38
2016-2017 הדסה+ימית 14 11 2 0 1 86 43 43 37
2011-2012 משרד הרווחה 16 9 2 0 5 59 39 20 37
2015-2016 בנק הפועלים 16 9 4 0 3 58 51 7 37
2013-2014 בנק יהב 16 9 4 0 3 44 39 5 37
2017-2018 בנק דיסקונט 14 11 3 0 0 73 31 42 36
2019-2020 מכס הנהלה א 15 9 3 0 3 58 36 22 36
2019-2020 אינטל ירושלים 16 9 5 0 2 62 40 22 36
2019-2020 רשות האוכלוסין 15 10 4 0 1 51 34 17 36
2014-2015 בנק יהב 16 9 5 0 2 60 63 -3 36
2012-2013 רשות האוכלוסין 18 6 5 1 6 55 61 -6 35
2016-2017 בנק דיסקונט 14 8 2 0 4 63 43 20 34
2012-2013 משרד הרווחה 18 8 6 2 2 58 59 -1 34
2012-2013 משרד האוצר 18 7 9 0 2 73 84 -11 34
2017-2018 בנק ישראל א 14 10 3 1 0 50 27 23 33
2019-2020 ר. א והגבייה 13 10 1 1 1 41 23 18 33
2011-2012 משרד האוצר 16 6 6 0 4 68 77 -9 32
2018-2019 גמאטרוניק 16 6 7 0 3 58 50 8 31
2014-2015 כיבוי והצלה י-ם 16 7 7 1 1 67 51 16 30
2013-2014 רשות האוכלוסין 16 6 4 2 4 39 29 10 30
2019-2020 ש. ב. כללית 16 7 7 1 1 42 48 -6 30
2010-2011 משרד האוצר 16 6 9 0 1 77 72 5 29
2019-2020 מ.א. מטה בנימין 14 7 6 0 1 49 47 2 29
2011-2012 רשות האוכלוסין 16 4 7 0 5 45 54 -9 29
2018-2019 מ. רוה"מ 16 6 9 0 1 37 47 -10 29
2009-2010 משרד האוצר 16 6 9 0 1 62 80 -18 29
2012-2013 מ.בתי המשפט ב"ש 18 6 7 3 2 47 68 -21 29
2017-2018 רשות האוכלוסין 14 7 7 0 0 51 41 10 28
2019-2020 מ. רוה"מ 14 5 5 0 4 40 37 3 28
2015-2016 כיבוי והצלה י-ם 16 7 5 3 1 50 51 -1 28
2015-2016 רשות האוכלוסין 16 7 6 3 0 58 53 5 27
2010-2011 רשות האוכלוסין 16 5 6 2 3 49 49 0 27
2016-2017 בנק יהב 14 7 6 1 0 51 56 -5 27
2010-2011 עובדי הכנסת 16 4 9 0 3 49 64 -15 27
2013-2014 בנק ישראל ב 16 5 10 0 1 51 76 -25 27
2017-2018 מ. רוה"מ 14 5 7 0 2 33 45 -12 26
2014-2015 רשות האוכלוסין 16 4 6 2 4 63 78 -15 26
2011-2012 גן החיות ירושלים 16 4 8 1 3 54 70 -16 26
2018-2019 רשות האוכלוסין 16 4 8 1 3 34 62 -28 26
2018-2019 בנק יהב 16 4 10 0 2 32 69 -37 26
2015-2016 ש. ב. כללית 16 5 10 1 0 34 77 -43 25
2010-2011 נ. מס הכנסה 16 4 9 1 2 48 96 -48 25
2019-2020 בנק הפועלים 16 3 7 2 4 31 46 -15 24
2012-2013 בנק יהב 18 2 14 0 2 37 81 -44 24
2017-2018 משפחה אחת 14 5 6 2 1 49 45 4 23
2018-2019 בנק הפועלים 16 5 6 4 1 29 41 -12 23
2013-2014 משרד האוצר 16 3 10 1 2 37 62 -25 23
2015-2016 בנק יהב 16 4 9 2 1 32 62 -30 23
2019-2020 בנק יהב 16 3 12 0 1 24 65 -41 23
2013-2014 משרד הרווחה 16 3 3 5 5 23 39 -16 22
2016-2017 ש. ב. כללית 14 4 8 1 1 34 63 -29 22
2017-2018 בנק יהב 14 4 10 0 0 18 56 -38 22
2014-2015 בנק ישראל ב 16 2 11 1 2 44 90 -46 21
2009-2010 תחבורה+תיירות 16 3 12 1 0 48 121 -73 21
2016-2017 בנק הפועלים 14 4 6 3 1 42 45 -3 20
2013-2014 משרד החינוך 16 3 7 4 2 22 39 -17 20
2016-2017 מ. רוה"מ 14 3 11 0 0 28 61 -33 20
2018-2019 משפחה אחת 16 2 9 3 2 34 58 -24 19
2019-2020 בנק לאומי 15 3 9 3 0 30 52 -22 18
2016-2017 רשות האוכלוסין 14 3 7 3 1 32 65 -33 18
2014-2015 משרד האוצר 16 0 13 1 2 29 114 -85 17
2017-2018 בנק הפועלים 14 0 11 2 1 21 78 -57 13