קטרגל דרג וקטרגל דרג הקטרגל דרג דקטרגל דרג ג2קטרגל דרג ג1קטרגל דרג בקטרגל דרג אקטרגל דרג אלוף אלופים

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
אלוף האלופים 2018-2019 חברת בזק א ע. ירושלים 21/10/2018 ראשון 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 6
אלוף האלופים 2018-2019 בזק מטה-י-ם אגד 22/10/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 2 1
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת מחוז ש"י חברת החשמל 24/10/2018 רביעי 19:10 היכל הספורט-מלחה 1 2
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט כיבוי מחוז יו"ש 24/10/2018 רביעי 17:50 היכל הספורט-מלחה 3 2
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט ע. ירושלים 28/10/2018 ראשון 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת מחוז ש"י אגד 29/10/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 3 1
אלוף האלופים 2018-2019 חברת בזק א בזק מטה-י-ם 29/10/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 0 5
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א כיבוי מחוז יו"ש 31/10/2018 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 0 6
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת מחוז ש"י חברת בזק א 05/11/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 3 7
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט בזק מטה-י-ם 05/11/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 1 4
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א ע. ירושלים 12/11/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש בזק מטה-י-ם 12/11/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 8 1
אלוף האלופים 2018-2019 חברת החשמל אגד 15/11/2018 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 3 2
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים בזק מטה-י-ם 19/11/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 3 2
אלוף האלופים 2018-2019 חברת החשמל חברת בזק א 19/11/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 2 3
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש משטרת מחוז ש"י 20/11/2018 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 2 0
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א אגד 21/11/2018 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 3 4
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א בזק מטה-י-ם 26/11/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 2 3
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים משטרת מחוז ש"י 26/11/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 2 2
אלוף האלופים 2018-2019 חברת החשמל ה.בתי המשפט 27/11/2018 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 4
אלוף האלופים 2018-2019 בזק מטה-י-ם משטרת מחוז ש"י 10/12/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 6 3
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א חברת בזק א 10/12/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 0 12
אלוף האלופים 2018-2019 חברת החשמל כיבוי מחוז יו"ש 11/12/2018 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2018-2019 אגד ה.בתי המשפט 12/12/2018 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 1 7
אלוף האלופים 2018-2019 חברת בזק א ה.בתי המשפט 17/12/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 6
אלוף האלופים 2018-2019 אגד כיבוי מחוז יו"ש 18/12/2018 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 0 1
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א משטרת מחוז ש"י 20/12/2018 חמישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 2 7
אלוף האלופים 2018-2019 בזק מטה-י-ם חברת החשמל 24/12/2018 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 4 3
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א ה.בתי המשפט 26/12/2018 רביעי 17:50 היכל הספורט-מלחה 3 9
אלוף האלופים 2018-2019 אגד ע. ירושלים 26/12/2018 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 2 6
אלוף האלופים 2018-2019 חברת בזק א כיבוי מחוז יו"ש 26/12/2018 רביעי 20:30 היכל הספורט-מלחה 0 4
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש ע. ירושלים 30/12/2018 ראשון 19:50 היכל הספורט-מלחה 5 5
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א חברת החשמל 31/12/2018 שני 19:00 היכל הספורט-מלחה 2 5
אלוף האלופים 2018-2019 אגד חברת בזק א 31/12/2018 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 1 4
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט משטרת מחוז ש"י 07/01/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 1
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים חברת החשמל 08/01/2019 שלישי 19:10 היכל הספורט-מלחה 0 2
אלוף האלופים 2018-2019 בזק מטה-י-ם חברת בזק א 14/01/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 7 2
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים ה.בתי המשפט 15/01/2019 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 3 2
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים חברת בזק א 21/01/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 7 1
אלוף האלופים 2018-2019 אגד בזק מטה-י-ם 21/01/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 0 8
אלוף האלופים 2018-2019 ע. ירושלים אגד 27/01/2019 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה 3 2
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א משטרת מחוז ש"י 27/01/2019 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 7
אלוף האלופים 2018-2019 חברת החשמל בזק מטה-י-ם 28/01/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 1 3
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש ה.בתי המשפט 29/01/2019 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 3 1
אלוף האלופים 2018-2019 חברת החשמל משטרת מחוז ש"י 31/01/2019 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א בזק מטה-י-ם 04/02/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 3 5
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט חברת בזק א 04/02/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 5 2
אלוף האלופים 2018-2019 חברת החשמל ע. ירושלים 07/02/2019 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 0 1
אלוף האלופים 2018-2019 ה. ל. לאומי א ע. ירושלים 10/02/2019 ראשון 18:30 היכל הספורט-מלחה 2 7
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת מחוז ש"י בזק מטה-י-ם 11/02/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 3 1
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש חברת בזק א 11/02/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 6 1
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט אגד 13/02/2019 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 6 2
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש ה. ל. לאומי א 18/02/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 0
אלוף האלופים 2018-2019 חברת בזק א אגד 18/02/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 5 3
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט חברת החשמל 21/02/2019 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 4 1
אלוף האלופים 2018-2019 חברת בזק א חברת החשמל 25/02/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 5 3
אלוף האלופים 2018-2019 בזק מטה-י-ם ע. ירושלים 25/02/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 2 3
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש אגד 26/02/2019 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 7 1
אלוף האלופים 2018-2019 ה.בתי המשפט ה. ל. לאומי א 27/02/2019 רביעי 16:30 היכל הספורט-מלחה 11 0
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת מחוז ש"י ה.בתי המשפט 03/03/2019 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 2
אלוף האלופים 2018-2019 חברת בזק א ה. ל. לאומי א 04/03/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 1 9
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש ע. ירושלים 05/03/2019 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 3 3
אלוף האלופים 2018-2019 אגד חברת החשמל 06/03/2019 רביעי 18:30 היכל הספורט-מלחה 3 3
אלוף האלופים 2018-2019 בזק מטה-י-ם ה.בתי המשפט 11/03/2019 שני 19:40 היכל הספורט-מלחה 4 2
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש חברת החשמל 12/03/2019 שלישי 18:30 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2018-2019 אגד ה. ל. לאומי א 14/03/2019 חמישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 5
אלוף האלופים 2018-2019 אגד משטרת מחוז ש"י 17/03/2019 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 5
אלוף האלופים 2018-2019 חברת החשמל ה. ל. לאומי א 17/03/2019 ראשון 20:30 היכל הספורט-מלחה 4 6
אלוף האלופים 2018-2019 משטרת מחוז ש"י ע. ירושלים 19/03/2019 שלישי 19:50 היכל הספורט-מלחה 2 4
אלוף האלופים 2018-2019 חברת בזק א משטרת מחוז ש"י 24/03/2019 ראשון 20:30 היכל הספורט-מלחה 1 1
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש משטרת מחוז ש"י 24/03/2019 ראשון 19:10 היכל הספורט-מלחה 3 3
אלוף האלופים 2018-2019 כיבוי מחוז יו"ש בזק מטה-י-ם 25/03/2019 שני 20:20 היכל הספורט-מלחה 3 2