אוגדן התקנונים המוגש כאן במהדורתו החדשה נערך בעקבות דרישות הנהלת העמותה, הספורטאים ורכזי הספורט המשתתפים בפעילות הספורטיבית בעמותהלספורט במקומות העבודה במחוז ירושלים.

התקנונים הישנים נכתבו וסוגננו מחדש והוספו תקנונים חדשים שבאים להסביר, להקל ולענות על אופיה, גודלה, התפתחותה ועוצמתה

של הפעילות הספורטיבית בעמותה.

התקנונים נוסחו בלשון זכר המכוונת למאמן, שחקן, שופט רכז ספורט וכיוצא באלה. לא היה כאן כל רצון להפלות בין המינים והכוונה היא כמובן גם לנשים. הניסוח בלשון זכר נעשה אך ורק  בשל נוחיות הכתיבה .

התקנונים הם חלק בלתי נפרד מתקנון העמותה, כפי שהוא רשום אצל רשם העמותות ומטרתם היא להסדיר רק את חוקי וכללי הספורט בענפים השונים.

בכל מקום של התנגשות בין התקנונים גובר כוחו של תקנון העמותה.

אנו מקווים כי החיים הספורטיביים במקומות העבודה יהיו להנאת ותועלת כולם וכי המשחק ההוגן יהיה העיקר ולא הנצחון בו.

אנחנו מבקשים להודות לוועדת התקנון אשר דואגת לעדכן את התקנון לדרישות הזמן ושינויי העיתים ובמיוחד ליו”ר הוועדה כב’ השופט אלון גילון אשר שקד על כתיבת התקנונים החדשים והוצאתו לאור של האוגדן במתכונתו החדשה והמהודרת.

אנו מאחלים לכל הספורטאים, רכזי הספורט, מנהלי המחלקות למקומות עבודה ולכל אלה העוסקים בטיפוח הספורט במקומות העבודה,

הרבה שנים של ספורט בריא מהנה ומשחקים הוגנים וספורטיביים.

בברכת הספורטאים

מוטי הרוש
מנכ”ל העמותה לספורט
במקומות העבודה בירושלים

שםגודלמספר הורדות
תקנון באולינג המעודכן92.0 KiB963
תקנון המשמעת201.0 KiB1066
תקנון השופטים46.0 KiB709
תקנון ועדת הערעורים והמשמעת העליונה38.5 KiB631
תקנון כללי למשחקי המחוזיאדה70.5 KiB1184
תקנון משחקי האליפות116.0 KiB1177
תקנון ענף הברידג'45.0 KiB596
תקנון ענף הברידג' במחוזיאדה30.5 KiB582
תקנון ענף הטניס במחוזיאדה35.5 KiB687
תקנון ענף הכדורגל42.0 KiB1011
תקנון ענף הכדורגל במחוזיאדה35.5 KiB570
תקנון ענף הכדורסל64.0 KiB1459
תקנון ענף הכדורסל במחוזיאדה38.0 KiB720
תקנון ענף הכדורעף40.0 KiB630
תקנון ענף הכדורעף במחוזיאדה31.0 KiB528
תקנון ענף הקטרגל81.0 KiB1976
תקנון ענף הקטרגל במחוזיאדה36.0 KiB642
תקנון ענף השחמט27.5 KiB563
תקנון ענף השחמט במחוזיאדה13.5 KiB526
תקנון ענף טניס השולחן50.0 KiB725
תקנון ענף טניס השולחן במחוזיאדה34.5 KiB599