אוגדן התקנונים המוגש כאן במהדורתו החדשה נערך בעקבות דרישות הנהלת העמותה, הספורטאים ורכזי הספורט המשתתפים בפעילות הספורטיבית בעמותהלספורט במקומות העבודה במחוז ירושלים.

התקנונים הישנים נכתבו וסוגננו מחדש והוספו תקנונים חדשים שבאים להסביר, להקל ולענות על אופיה, גודלה, התפתחותה ועוצמתה

של הפעילות הספורטיבית בעמותה.

התקנונים נוסחו בלשון זכר המכוונת למאמן, שחקן, שופט רכז ספורט וכיוצא באלה. לא היה כאן כל רצון להפלות בין המינים והכוונה היא כמובן גם לנשים. הניסוח בלשון זכר נעשה אך ורק  בשל נוחיות הכתיבה .

התקנונים הם חלק בלתי נפרד מתקנון העמותה, כפי שהוא רשום אצל רשם העמותות ומטרתם היא להסדיר רק את חוקי וכללי הספורט בענפים השונים.

בכל מקום של התנגשות בין התקנונים גובר כוחו של תקנון העמותה.

אנו מקווים כי החיים הספורטיביים במקומות העבודה יהיו להנאת ותועלת כולם וכי המשחק ההוגן יהיה העיקר ולא הנצחון בו.

אנחנו מבקשים להודות לוועדת התקנון אשר דואגת לעדכן את התקנון לדרישות הזמן ושינויי העיתים ובמיוחד ליו”ר הוועדה כב’ השופט אלון גילון אשר שקד על כתיבת התקנונים החדשים והוצאתו לאור של האוגדן במתכונתו החדשה והמהודרת.

אנו מאחלים לכל הספורטאים, רכזי הספורט, מנהלי המחלקות למקומות עבודה ולכל אלה העוסקים בטיפוח הספורט במקומות העבודה,

הרבה שנים של ספורט בריא מהנה ומשחקים הוגנים וספורטיביים.

בברכת הספורטאים

מוטי הרוש
מנכ”ל העמותה לספורט
במקומות העבודה בירושלים

שםגודלמספר הורדות
תקנון באולינג המעודכן92.0 KiB888
תקנון המשמעת201.0 KiB993
תקנון השופטים46.0 KiB672
תקנון ועדת הערעורים והמשמעת העליונה38.5 KiB555
תקנון כללי למשחקי המחוזיאדה70.5 KiB1038
תקנון משחקי האליפות116.0 KiB1097
תקנון ענף הברידג'45.0 KiB536
תקנון ענף הברידג' במחוזיאדה30.5 KiB526
תקנון ענף הטניס במחוזיאדה35.5 KiB650
תקנון ענף הכדורגל42.0 KiB934
תקנון ענף הכדורגל במחוזיאדה35.5 KiB535
תקנון ענף הכדורסל64.0 KiB1351
תקנון ענף הכדורסל במחוזיאדה38.0 KiB659
תקנון ענף הכדורעף40.0 KiB590
תקנון ענף הכדורעף במחוזיאדה31.0 KiB502
תקנון ענף הקטרגל81.0 KiB1761
תקנון ענף הקטרגל במחוזיאדה36.0 KiB596
תקנון ענף השחמט27.5 KiB523
תקנון ענף השחמט במחוזיאדה13.5 KiB495
תקנון ענף טניס השולחן50.0 KiB649
תקנון ענף טניס השולחן במחוזיאדה34.5 KiB545