אוגדן התקנונים המוגש כאן במהדורתו החדשה נערך בעקבות דרישות הנהלת העמותה, הספורטאים ורכזי הספורט המשתתפים בפעילות הספורטיבית בעמותהלספורט במקומות העבודה במחוז ירושלים.

התקנונים הישנים נכתבו וסוגננו מחדש והוספו תקנונים חדשים שבאים להסביר, להקל ולענות על אופיה, גודלה, התפתחותה ועוצמתה

של הפעילות הספורטיבית בעמותה.

התקנונים נוסחו בלשון זכר המכוונת למאמן, שחקן, שופט רכז ספורט וכיוצא באלה. לא היה כאן כל רצון להפלות בין המינים והכוונה היא כמובן גם לנשים. הניסוח בלשון זכר נעשה אך ורק  בשל נוחיות הכתיבה .

התקנונים הם חלק בלתי נפרד מתקנון העמותה, כפי שהוא רשום אצל רשם העמותות ומטרתם היא להסדיר רק את חוקי וכללי הספורט בענפים השונים.

בכל מקום של התנגשות בין התקנונים גובר כוחו של תקנון העמותה.

אנו מקווים כי החיים הספורטיביים במקומות העבודה יהיו להנאת ותועלת כולם וכי המשחק ההוגן יהיה העיקר ולא הנצחון בו.

אנחנו מבקשים להודות לוועדת התקנון אשר דואגת לעדכן את התקנון לדרישות הזמן ושינויי העיתים ובמיוחד ליו”ר הוועדה כב’ השופט אלון גילון אשר שקד על כתיבת התקנונים החדשים והוצאתו לאור של האוגדן במתכונתו החדשה והמהודרת.

אנו מאחלים לכל הספורטאים, רכזי הספורט, מנהלי המחלקות למקומות עבודה ולכל אלה העוסקים בטיפוח הספורט במקומות העבודה,

הרבה שנים של ספורט בריא מהנה ומשחקים הוגנים וספורטיביים.

בברכת הספורטאים

מוטי הרוש
מנכ”ל העמותה לספורט
במקומות העבודה בירושלים

שםגודלמספר הורדות
תקנון באולינג המעודכן92.0 KiB846
תקנון המשמעת201.0 KiB948
תקנון השופטים46.0 KiB634
תקנון ועדת הערעורים והמשמעת העליונה38.5 KiB529
תקנון כללי למשחקי המחוזיאדה70.5 KiB986
תקנון משחקי האליפות116.0 KiB1061
תקנון ענף הברידג'45.0 KiB515
תקנון ענף הברידג' במחוזיאדה30.5 KiB505
תקנון ענף הטניס במחוזיאדה35.5 KiB621
תקנון ענף הכדורגל42.0 KiB861
תקנון ענף הכדורגל במחוזיאדה35.5 KiB516
תקנון ענף הכדורסל64.0 KiB1295
תקנון ענף הכדורסל במחוזיאדה38.0 KiB609
תקנון ענף הכדורעף40.0 KiB550
תקנון ענף הכדורעף במחוזיאדה31.0 KiB482
תקנון ענף הקטרגל81.0 KiB1610
תקנון ענף הקטרגל במחוזיאדה36.0 KiB573
תקנון ענף השחמט27.5 KiB506
תקנון ענף השחמט במחוזיאדה13.5 KiB469
תקנון ענף טניס השולחן50.0 KiB592
תקנון ענף טניס השולחן במחוזיאדה34.5 KiB527