כדורגל – דרג א

 

כדורגל דרג א

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2018-2019 אגד לשכת עורכי הדין 21/10/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 3
א' 2018-2019 ע. ירושלים המטה הארצי 22/10/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 7 1
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה משטרת ירושלים 23/10/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 1
א' 2018-2019 עובדי הכנסת לב העיר 25/10/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 3
א' 2018-2019 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 29/10/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה אגד 31/10/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 7 2
א' 2018-2019 עובדי הכנסת משטרת ירושלים 01/11/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 0
א' 2018-2019 ע. ירושלים שוק מחנה יהודה 05/11/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 4
א' 2018-2019 אגף התברואה המטה הארצי 06/11/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 0
א' 2018-2019 לב העיר משטרת ירושלים 07/11/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 3
א' 2018-2019 עובדי הכנסת אגד 08/11/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 המטה הארצי לשכת עורכי הדין 12/11/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 8
א' 2018-2019 לב העיר אגד 14/11/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 1
א' 2018-2019 עובדי הכנסת ע. ירושלים 15/11/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 4
א' 2018-2019 משטרת ירושלים אגד 18/11/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 2
א' 2018-2019 המטה הארצי שוק מחנה יהודה 19/11/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 7
א' 2018-2019 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 20/11/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 13 0
א' 2018-2019 לב העיר ע. ירושלים 22/11/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 2
א' 2018-2019 משטרת ירושלים ע. ירושלים 25/11/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין שוק מחנה יהודה 26/11/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 10
א' 2018-2019 אגף התברואה אגד 28/11/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 1
א' 2018-2019 המטה הארצי עובדי הכנסת 02/12/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 0
א' 2018-2019 אגף התברואה לב העיר 05/12/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 7 2
א' 2018-2019 אגד ע. ירושלים 09/12/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2018-2019 המטה הארצי לב העיר 10/12/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 3
א' 2018-2019 משטרת ירושלים המטה הארצי 16/12/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 5
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין לב העיר 19/12/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 10
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין משטרת ירושלים 23/12/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה לב העיר 25/12/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 3
א' 2018-2019 אגד המטה הארצי 26/12/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין עובדי הכנסת 30/12/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 4
א' 2018-2019 אגף התברואה משטרת ירושלים 02/01/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 3
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה עובדי הכנסת 03/01/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 משטרת ירושלים עובדי הכנסת 13/01/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 0
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 15/01/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 5
א' 2018-2019 אגד שוק מחנה יהודה 17/01/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 7
א' 2018-2019 המטה הארצי ע. ירושלים 20/01/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 3
א' 2018-2019 משטרת ירושלים שוק מחנה יהודה 21/01/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 2
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין אגד 22/01/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 7
א' 2018-2019 לב העיר אגף התברואה 23/01/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 2
א' 2018-2019 לב העיר עובדי הכנסת 27/01/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 0
א' 2018-2019 משטרת ירושלים לשכת עורכי הדין 28/01/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 אגף התברואה ע. ירושלים 29/01/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 1
א' 2018-2019 המטה הארצי אגד 31/01/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 7 3
א' 2018-2019 לב העיר ע. ירושלים 03/02/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 3
א' 2018-2019 המטה הארצי משטרת ירושלים 04/02/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 1
א' 2018-2019 אגף התברואה אגד 05/02/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 עובדי הכנסת שוק מחנה יהודה 06/02/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 4
א' 2018-2019 לב העיר שוק מחנה יהודה 11/02/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 3
א' 2018-2019 ע. ירושלים אגד 12/02/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 8 0
א' 2018-2019 אגף התברואה משטרת ירושלים 13/02/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 4
א' 2018-2019 עובדי הכנסת לשכת עורכי הדין 14/02/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 2
א' 2018-2019 עובדי הכנסת המטה הארצי 17/02/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 7
א' 2018-2019 לב העיר אגד 18/02/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 ע. ירושלים משטרת ירושלים 19/02/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 0
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה לשכת עורכי הדין 20/02/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 13 1
א' 2018-2019 המטה הארצי אגף התברואה 21/02/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 1
א' 2018-2019 לב העיר לשכת עורכי הדין 24/02/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 6 1
א' 2018-2019 אגד משטרת ירושלים 25/02/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 1
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה המטה הארצי 26/02/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 ע. ירושלים עובדי הכנסת 03/03/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 לב העיר משטרת ירושלים 04/03/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 3
א' 2018-2019 אגף התברואה ע. ירושלים 06/03/2019 רביעי 13:30 טדי 0 2
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין המטה הארצי 06/03/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 9
א' 2018-2019 עובדי הכנסת אגף התברואה 07/03/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 אגד עובדי הכנסת 10/03/2019 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2018-2019 אגף התברואה עובדי הכנסת 11/03/2019 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2018-2019 לב העיר המטה הארצי 13/03/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 5
א' 2018-2019 לשכת עורכי הדין אגף התברואה 14/03/2019 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה אגף התברואה 19/03/2019 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 2
א' 2018-2019 אגף התברואה שוק מחנה יהודה 27/03/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 1
א' 2018-2019 שוק מחנה יהודה ע. ירושלים 03/04/2019 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 1


 

t10

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2017-2018 משטרת ירושלים 18 13 2 0 3 48 16 32 47
2018-2019 שוק מחנה יהודה 16 14 0 0 2 77 18 59 46
2017-2018 אגף התברואה 18 11 4 0 3 53 36 17 43
2018-2019 ע. ירושלים 16 12 2 0 2 48 11 37 42
2016-2017 ע. ירושלים 14 13 0 0 1 35 9 26 41
2017-2018 שוק מחנה יהודה 18 10 3 1 4 48 26 22 41
2017-2018 ע. ירושלים 18 9 5 0 4 42 29 13 40
2012-2013 עובדי הכנסת 16 10 3 0 3 45 26 19 39
2012-2013 ע. ירושלים 16 9 3 0 4 44 25 19 38
2017-2018 לשכת עורכי הדין 18 10 7 1 0 45 31 14 37
2013-2014 ע. ירושלים 16 10 5 0 1 35 24 11 37
2018-2019 לב העיר 16 9 4 0 3 48 37 11 37
2012-2013 לשכת עורכי הדין 16 9 5 0 2 49 27 22 36
2013-2014 משטרת ירושלים 16 8 4 0 4 47 36 11 36
2017-2018 לב העיר 18 8 8 0 2 38 43 -5 36
2013-2014 אגד 16 9 6 0 1 34 25 9 35
2014-2015 לשכת עורכי הדין 14 9 3 0 2 50 23 27 34
2009-2010 עובדי הכנסת 14 9 3 0 2 27 15 12 34
2018-2019 המטה הארצי 16 9 7 0 0 53 47 6 34
2016-2017 לשכת עורכי הדין 14 9 4 0 1 60 29 31 33
2014-2015 שוק מחנה יהודה 14 8 3 0 3 40 28 12 33
2009-2010 אגף התברואה 14 9 4 0 1 33 23 10 33
2014-2015 אגף התברואה 14 8 4 0 2 41 29 12 32
2016-2017 משטרת ירושלים 14 8 4 0 2 34 30 4 32
2013-2014 עובדי הכנסת 16 6 6 0 4 27 28 -1 32
2010-2011 עובדי הכנסת 12 8 1 0 3 23 9 14 31
2011-2012 עובדי הכנסת 14 7 4 0 3 39 25 14 31
2012-2013 שוק מחנה יהודה 16 6 7 0 3 38 39 -1 31
2014-2015 ע. ירושלים 14 8 4 1 1 43 27 16 30
2010-2011 אגד 12 8 2 0 2 31 15 16 30
2013-2014 לשכת עורכי הדין 16 6 8 0 2 35 40 -5 30
2013-2014 שוק מחנה יהודה 16 5 7 0 4 36 43 -7 30
2014-2015 אגד 14 7 6 0 1 27 33 -6 29
2012-2013 משטרת ירושלים 16 6 9 0 1 34 59 -25 29
2009-2010 ע. ירושלים 14 5 5 0 4 28 22 6 28
2012-2013 אגד 16 5 9 0 2 26 32 -6 28
2013-2014 אגף התברואה 16 5 7 1 3 31 45 -14 28
2018-2019 עובדי הכנסת 16 7 7 2 0 19 34 -15 28
2017-2018 המטה הארצי 18 5 13 0 0 42 72 -30 28
2016-2017 אגף התברואה 14 5 6 0 3 37 42 -5 27
2018-2019 משטרת ירושלים 16 4 7 1 4 28 37 -9 27
2011-2012 אגף התברואה 14 5 6 0 3 28 38 -10 27
2011-2012 אגד 14 6 6 1 1 33 31 2 26
2011-2012 ע. ירושלים 14 5 7 0 2 29 39 -10 26
2017-2018 אגד 18 3 13 0 2 30 54 -24 26
2012-2013 אגף התברואה 16 5 11 0 0 27 60 -33 26
2016-2017 שוק מחנה יהודה 14 5 6 1 2 43 38 5 25
2014-2015 משטרת ירושלים 14 5 8 0 1 25 29 -4 25
2016-2017 אגד 14 4 7 0 3 28 36 -8 25
2014-2015 עובדי הכנסת 14 5 8 0 1 20 33 -13 25
2015-2016 ע. ירושלים 9 6 0 0 3 18 7 11 24
2009-2010 אגד 14 3 7 0 4 24 25 -1 24
2018-2019 אגף התברואה 16 4 7 3 2 37 34 3 23
2010-2011 ע. ירושלים 12 4 5 0 3 23 21 2 23
2010-2011 שוק מחנה יהודה 12 3 4 0 5 20 19 1 23
2011-2012 שוק מחנה יהודה 14 4 9 0 1 25 45 -20 23
2018-2019 לשכת עורכי הדין 16 4 11 1 0 27 85 -58 23
2011-2012 לשכת עורכי הדין 14 3 9 0 2 32 40 -8 22
2009-2010 שוק מחנה יהודה 14 4 10 0 0 23 41 -18 22
2010-2011 לשכת עורכי הדין 12 3 6 0 3 20 25 -5 21
2016-2017 עובדי הכנסת 14 3 11 0 0 16 32 -16 20
2015-2016 משטרת ירושלים 9 3 2 0 4 24 13 11 19
2009-2010 הדסה+ימית 14 2 11 0 1 14 39 -25 19
2018-2019 אגד 16 2 11 2 1 18 52 -34 19
2016-2017 המטה הארצי 14 2 9 1 2 26 63 -37 19
2015-2016 אגד 9 3 2 1 3 20 23 -3 17
2017-2018 עובדי הכנסת 18 0 17 1 0 14 73 -59 17
2015-2016 עובדי הכנסת 9 2 5 0 2 12 20 -8 15
2015-2016 שוק מחנה יהודה 9 1 4 0 4 14 30 -16 15
2010-2011 אגף התברואה 12 1 8 1 2 15 45 -30 15
2015-2016 לשכת עורכי הדין 5 1 2 0 2 14 9 5 9