בחרו עמוד

כדורגל – דרג א

 

כדורגל דרג א

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2017-2018 ע. ירושלים המטה הארצי 30/10/2017 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 6 1
א' 2017-2018 שוק מחנה יהודה משטרת ירושלים 31/10/2017 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 2
א' 2017-2018 אגד לשכת עורכי הדין 01/11/2017 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 3
א' 2017-2018 עובדי הכנסת רם שן הסעות 02/11/2017 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 3
א' 2017-2018 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 06/11/2017 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 1
א' 2017-2018 אגף התברואה רם שן הסעות 07/11/2017 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 2
א' 2017-2018 שוק מחנה יהודה אגד 08/11/2017 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 2
א' 2017-2018 עובדי הכנסת משטרת ירושלים 09/11/2017 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 3
א' 2017-2018 רם שן הסעות משטרת ירושלים 13/11/2017 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 4
א' 2017-2018 אגף התברואה המטה הארצי 14/11/2017 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 3
א' 2017-2018 ע. ירושלים שוק מחנה יהודה 15/11/2017 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 3
א' 2017-2018 עובדי הכנסת אגד 16/11/2017 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 2
א' 2017-2018 לב ירושלים שוק מחנה יהודה 20/11/2017 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 0
א' 2017-2018 רם שן הסעות אגד 22/11/2017 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 2
א' 2017-2018 עובדי הכנסת ע. ירושלים 23/11/2017 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 3
א' 2017-2018 רם שן הסעות ע. ירושלים 26/11/2017 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 2
א' 2017-2018 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 27/11/2017 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 2
א' 2017-2018 משטרת ירושלים אגד 28/11/2017 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 1
א' 2017-2018 המטה הארצי שוק מחנה יהודה 29/11/2017 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 9
א' 2017-2018 לב ירושלים עובדי הכנסת 30/11/2017 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 0
א' 2017-2018 לשכת עורכי הדין שוק מחנה יהודה 04/12/2017 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 1
א' 2017-2018 רם שן הסעות לב ירושלים 05/12/2017 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 8 2
א' 2017-2018 המטה הארצי עובדי הכנסת 10/12/2017 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 2
א' 2017-2018 לב ירושלים לשכת עורכי הדין 13/12/2017 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 0
א' 2017-2018 אגף התברואה אגד 14/12/2017 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 2
א' 2017-2018 משטרת ירושלים לב ירושלים 17/12/2017 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 4
א' 2017-2018 המטה הארצי לשכת עורכי הדין 19/12/2017 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 10
א' 2017-2018 המטה הארצי רם שן הסעות 21/12/2017 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 7
א' 2017-2018 משטרת ירושלים ע. ירושלים 25/12/2017 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 1
א' 2017-2018 אגף התברואה לב ירושלים 26/12/2017 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 1
א' 2017-2018 אגד ע. ירושלים 27/12/2017 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 4
א' 2017-2018 לשכת עורכי הדין עובדי הכנסת 28/12/2017 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 1
א' 2017-2018 אגד לב ירושלים 31/12/2017 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2017-2018 משטרת ירושלים המטה הארצי 02/01/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 2
א' 2017-2018 שוק מחנה יהודה עובדי הכנסת 04/01/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 1
א' 2017-2018 אגף התברואה עובדי הכנסת 07/01/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2017-2018 שוק מחנה יהודה רם שן הסעות 09/01/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 0
א' 2017-2018 אגד המטה הארצי 10/01/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 5
א' 2017-2018 אגף התברואה ע. ירושלים 11/01/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 2
א' 2017-2018 ע. ירושלים לב ירושלים 15/01/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 3
א' 2017-2018 לשכת עורכי הדין רם שן הסעות 17/01/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2017-2018 אגף התברואה משטרת ירושלים 18/01/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 0
א' 2017-2018 אגף התברואה שוק מחנה יהודה 23/01/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2017-2018 לב ירושלים המטה הארצי 24/01/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 1
א' 2017-2018 משטרת ירושלים שוק מחנה יהודה 28/01/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2017-2018 אגד רם שן הסעות 29/01/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 1
א' 2017-2018 לב ירושלים אגף התברואה 30/01/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 4
א' 2017-2018 המטה הארצי ע. ירושלים 31/01/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 2
א' 2017-2018 לב ירושלים עובדי הכנסת 04/02/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 3
א' 2017-2018 רם שן הסעות שוק מחנה יהודה 05/02/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2017-2018 אגף התברואה ע. ירושלים 06/02/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 3
א' 2017-2018 המטה הארצי אגד 07/02/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 3
א' 2017-2018 המטה הארצי משטרת ירושלים 11/02/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2017-2018 לב ירושלים ע. ירושלים 12/02/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 2
א' 2017-2018 אגף התברואה אגד 13/02/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 1
א' 2017-2018 עובדי הכנסת שוק מחנה יהודה 15/02/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 6
א' 2017-2018 לב ירושלים שוק מחנה יהודה 18/02/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 1
א' 2017-2018 רם שן הסעות המטה הארצי 19/02/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 4
א' 2017-2018 אגף התברואה משטרת ירושלים 20/02/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 4
א' 2017-2018 ע. ירושלים אגד 21/02/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 2
א' 2017-2018 עובדי הכנסת לשכת עורכי הדין 22/02/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 6
א' 2017-2018 עובדי הכנסת המטה הארצי 25/02/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 3
א' 2017-2018 לב ירושלים אגד 26/02/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 2
א' 2017-2018 אגף התברואה רם שן הסעות 27/02/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 3
א' 2017-2018 עובדי הכנסת אגף התברואה 04/03/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 6
א' 2017-2018 לב ירושלים לשכת עורכי הדין 05/03/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 2
א' 2017-2018 שוק מחנה יהודה המטה הארצי 06/03/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 2
א' 2017-2018 אגד משטרת ירושלים 07/03/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 7
א' 2017-2018 ע. ירושלים רם שן הסעות 08/03/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 2
א' 2017-2018 ע. ירושלים עובדי הכנסת 11/03/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 6 0
א' 2017-2018 לשכת עורכי הדין המטה הארצי 12/03/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 0
א' 2017-2018 שוק מחנה יהודה אגף התברואה 13/03/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 2
א' 2017-2018 לב ירושלים משטרת ירושלים 15/03/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 1 3
א' 2017-2018 משטרת ירושלים רם שן הסעות 18/03/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2017-2018 לשכת עורכי הדין אגף התברואה 19/03/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 3
א' 2017-2018 לב ירושלים המטה הארצי 21/03/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 1
א' 2017-2018 אגד עובדי הכנסת 22/03/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 3 0
א' 2017-2018 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 26/03/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 1
א' 2017-2018 אגד שוק מחנה יהודה 28/03/2018 רביעי 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 3
א' 2017-2018 לב ירושלים רם שן הסעות 29/03/2018 חמישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 6
א' 2017-2018 משטרת ירושלים עובדי הכנסת 08/04/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 7 0
א' 2017-2018 לשכת עורכי הדין אגד 09/04/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 0
א' 2017-2018 המטה הארצי אגף התברואה 10/04/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 6
א' 2017-2018 רם שן הסעות עובדי הכנסת 15/04/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 0
א' 2017-2018 משטרת ירושלים לשכת עורכי הדין 16/04/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 1
א' 2017-2018 שוק מחנה יהודה לשכת עורכי הדין 22/04/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 4 1
א' 2017-2018 ע. ירושלים משטרת ירושלים 23/04/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 0 1
א' 2017-2018 רם שן הסעות לשכת עורכי הדין 24/04/2018 שלישי 14:30 ספורטק עמק הארזים 6 0
א' 2017-2018 לשכת עורכי הדין משטרת ירושלים 29/04/2018 ראשון 14:30 ספורטק עמק הארזים 2 4
א' 2017-2018 שוק מחנה יהודה ע. ירושלים 30/04/2018 שני 14:30 ספורטק עמק הארזים 5 1


 

t10

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2017-2018 משטרת ירושלים 18 13 2 0 3 48 16 32 47
2017-2018 אגף התברואה 18 11 4 0 3 53 36 17 43
2016-2017 ע. ירושלים 14 13 0 0 1 35 9 26 41
2017-2018 שוק מחנה יהודה 18 10 3 1 4 48 26 22 41
2017-2018 רם שן הסעות 18 11 4 1 2 54 34 20 41
2017-2018 ע. ירושלים 18 9 5 0 4 42 29 13 40
2012-2013 עובדי הכנסת 16 10 3 0 3 45 26 19 39
2012-2013 ע. ירושלים 16 9 3 0 4 44 25 19 38
2017-2018 לשכת עורכי הדין 18 10 7 1 0 45 31 14 37
2013-2014 ע. ירושלים 16 10 5 0 1 35 24 11 37
2012-2013 לשכת עורכי הדין 16 9 5 0 2 49 27 22 36
2013-2014 משטרת ירושלים 16 8 4 0 4 47 36 11 36
2017-2018 לב ירושלים 18 8 8 0 2 38 43 -5 36
2013-2014 אגד 16 9 6 0 1 34 25 9 35
2014-2015 לשכת עורכי הדין 14 9 3 0 2 50 23 27 34
2009-2010 עובדי הכנסת 14 9 3 0 2 27 15 12 34
2016-2017 לשכת עורכי הדין 14 9 4 0 1 60 29 31 33
2014-2015 שוק מחנה יהודה 14 8 3 0 3 40 28 12 33
2009-2010 אגף התברואה 14 9 4 0 1 33 23 10 33
2014-2015 אגף התברואה 14 8 4 0 2 41 29 12 32
2016-2017 משטרת ירושלים 14 8 4 0 2 34 30 4 32
2013-2014 עובדי הכנסת 16 6 6 0 4 27 28 -1 32
2010-2011 עובדי הכנסת 12 8 1 0 3 23 9 14 31
2011-2012 עובדי הכנסת 14 7 4 0 3 39 25 14 31
2012-2013 שוק מחנה יהודה 16 6 7 0 3 38 39 -1 31
2010-2011 אגד 12 8 2 0 2 31 15 16 30
2014-2015 ע. ירושלים 14 8 4 1 1 43 27 16 30
2013-2014 לשכת עורכי הדין 16 6 8 0 2 35 40 -5 30
2013-2014 שוק מחנה יהודה 16 5 7 0 4 36 43 -7 30
2014-2015 אגד 14 7 6 0 1 27 33 -6 29
2012-2013 משטרת ירושלים 16 6 9 0 1 34 59 -25 29
2009-2010 ע. ירושלים 14 5 5 0 4 28 22 6 28
2012-2013 אגד 16 5 9 0 2 26 32 -6 28
2013-2014 אגף התברואה 16 5 7 1 3 31 45 -14 28
2017-2018 המטה הארצי 18 5 13 0 0 42 72 -30 28
2016-2017 אגף התברואה 14 5 6 0 3 37 42 -5 27
2011-2012 אגף התברואה 14 5 6 0 3 28 38 -10 27
2011-2012 אגד 14 6 6 1 1 33 31 2 26
2011-2012 ע. ירושלים 14 5 7 0 2 29 39 -10 26
2017-2018 אגד 18 3 13 0 2 30 54 -24 26
2012-2013 אגף התברואה 16 5 11 0 0 27 60 -33 26
2016-2017 שוק מחנה יהודה 14 5 6 1 2 43 38 5 25
2014-2015 משטרת ירושלים 14 5 8 0 1 25 29 -4 25
2016-2017 אגד 14 4 7 0 3 28 36 -8 25
2014-2015 עובדי הכנסת 14 5 8 0 1 20 33 -13 25
2015-2016 ע. ירושלים 9 6 0 0 3 18 7 11 24
2009-2010 אגד 14 3 7 0 4 24 25 -1 24
2010-2011 ע. ירושלים 12 4 5 0 3 23 21 2 23
2010-2011 שוק מחנה יהודה 12 3 4 0 5 20 19 1 23
2011-2012 שוק מחנה יהודה 14 4 9 0 1 25 45 -20 23
2011-2012 לשכת עורכי הדין 14 3 9 0 2 32 40 -8 22
2009-2010 שוק מחנה יהודה 14 4 10 0 0 23 41 -18 22
2010-2011 לשכת עורכי הדין 12 3 6 0 3 20 25 -5 21
2016-2017 עובדי הכנסת 14 3 11 0 0 16 32 -16 20
2015-2016 משטרת ירושלים 9 3 2 0 4 24 13 11 19
2009-2010 הדסה+ימית 14 2 11 0 1 14 39 -25 19
2016-2017 המטה הארצי 14 2 9 1 2 26 63 -37 19
2015-2016 אגד 9 3 2 1 3 20 23 -3 17
2017-2018 עובדי הכנסת 18 0 17 1 0 14 73 -59 17
2015-2016 עובדי הכנסת 9 2 5 0 2 12 20 -8 15
2015-2016 שוק מחנה יהודה 9 1 4 0 4 14 30 -16 15
2010-2011 אגף התברואה 12 1 8 1 2 15 45 -30 15
2015-2016 לשכת עורכי הדין 5 1 2 0 2 14 9 5 9