02-6207235

 

 כדורגל – דרג א

 

 

כדורגל דרג א

דרגעונהקבוצה1קבוצה2תאריךיוםשעהמקוםתוצאה1תוצאה2
א' 2011-2012 עובדי הכנסת לשכת עורכי הדין 03/11/2011 חמישי 14:30 מגרש מבט 2 1
א' 2011-2012 ע. ירושלים לב העיר 06/11/2011 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2011-2012 עובדי הכנסת ע. ירושלים 17/11/2011 חמישי 14:30 מגרש מבט 2 2
א' 2011-2012 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 23/11/2011 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2011-2012 אגף התברואה לב העיר 30/11/2011 רביעי 14:00 מגרש מבט 4 1
א' 2011-2012 אגד לשכת עורכי הדין 06/12/2011 שלישי 14:15 מגרש מבט 4 1
א' 2011-2012 אגף התברואה ע. ירושלים 07/12/2011 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2011-2012 לב העיר לשכת עורכי הדין 11/12/2011 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 10
א' 2011-2012 אגף התברואה עובדי הכנסת 22/12/2011 חמישי 14:30 מגרש מבט 1 5
א' 2011-2012 אגד עובדי הכנסת 11/01/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 4
א' 2011-2012 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 12/01/2012 חמישי 14:30 מגרש מבט 3 3
א' 2011-2012 ע. ירושלים אגד 18/01/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 2
א' 2011-2012 עובדי הכנסת לשכת עורכי הדין 22/01/2012 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2011-2012 ע. ירושלים אגד 25/01/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 5
א' 2011-2012 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 31/01/2012 שלישי 14:15 מגרש מבט 2 1
א' 2011-2012 לב העיר עובדי הכנסת 02/02/2012 חמישי 14:30 מגרש מבט 4 2
א' 2011-2012 עובדי הכנסת ע. ירושלים 05/02/2012 ראשון 14:00 מגרש מבט 6 2
א' 2011-2012 אגד לב העיר 15/02/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 3
א' 2011-2012 אגף התברואה לב העיר 22/02/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 5 3
א' 2011-2012 אגף התברואה עובדי הכנסת 04/03/2012 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2011-2012 ע. ירושלים לב העיר 13/03/2012 שלישי 14:15 מגרש מבט 0 1
א' 2011-2012 אגד לשכת עורכי הדין 15/03/2012 חמישי 14:30 מגרש מבט 4 1
א' 2011-2012 אגף התברואה אגד 21/03/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 5
א' 2011-2012 לב העיר לשכת עורכי הדין 28/03/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 0
א' 2011-2012 אגד עובדי הכנסת 29/03/2012 חמישי 14:30 מגרש מבט 3 3
א' 2011-2012 אגף התברואה ע. ירושלים 18/04/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 5
א' 2011-2012 אגף התברואה אגד 24/04/2012 שלישי 14:15 מגרש מבט 2 0
א' 2011-2012 לב העיר עובדי הכנסת 29/04/2012 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2011-2012 אגד לב העיר 03/05/2012 חמישי 14:30 מגרש מבט 3 1
א' 2012-2013 עובדי הכנסת לשכת עורכי הדין 21/10/2012 ראשון 14:00 מגרש מבט 4 3
א' 2012-2013 עובדי הכנסת רם שן הסעות 24/10/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 1
א' 2012-2013 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 30/10/2012 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 6
א' 2012-2013 אגד רם שן הסעות 31/10/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 4
א' 2012-2013 ע. ירושלים לב העיר 01/11/2012 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2012-2013 אגף התברואה אגד 07/11/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2012-2013 לב העיר רם שן הסעות 08/11/2012 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 3
א' 2012-2013 עובדי הכנסת ע. ירושלים 11/11/2012 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2012-2013 לב העיר לשכת עורכי הדין 13/11/2012 שלישי 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2012-2013 משטרת ירושלים אגד 14/11/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 1
א' 2012-2013 משטרת ירושלים לב העיר 18/11/2012 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 5
א' 2012-2013 אגף התברואה משטרת ירושלים 21/11/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 2
א' 2012-2013 רם שן הסעות ע. ירושלים 22/11/2012 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2012-2013 משטרת ירושלים עובדי הכנסת 25/11/2012 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 5
א' 2012-2013 אגד לב העיר 28/11/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 3
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 29/11/2012 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 3
א' 2012-2013 אגף התברואה רם שן הסעות 04/12/2012 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2012-2013 אגד עובדי הכנסת 05/12/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 1
א' 2012-2013 משטרת ירושלים רם שן הסעות 06/12/2012 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 7
א' 2012-2013 אגף התברואה ע. ירושלים 19/12/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין משטרת ירושלים 20/12/2012 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 1
א' 2012-2013 אגף התברואה לב העיר 25/12/2012 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 6
א' 2012-2013 אגד לשכת עורכי הדין 26/12/2012 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 5
א' 2012-2013 ע. ירושלים משטרת ירושלים 30/12/2012 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 1
א' 2012-2013 אגף התברואה עובדי הכנסת 01/01/2013 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 6
א' 2012-2013 ע. ירושלים אגד 02/01/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 0
א' 2012-2013 אגד ע. ירושלים 16/01/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין עובדי הכנסת 17/01/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 3 2
א' 2012-2013 משטרת ירושלים ע. ירושלים 23/01/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 7
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין לב העיר 24/01/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 3 1
א' 2012-2013 רם שן הסעות לשכת עורכי הדין 27/01/2013 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 3
א' 2012-2013 לב העיר עובדי הכנסת 30/01/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 3
א' 2012-2013 עובדי הכנסת לב העיר 03/02/2013 ראשון 14:00 מגרש מבט 5 0
א' 2012-2013 רם שן הסעות משטרת ירושלים 07/02/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 4
א' 2012-2013 עובדי הכנסת אגד 10/02/2013 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2012-2013 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 13/02/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2012-2013 רם שן הסעות ע. ירושלים 19/02/2013 שלישי 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2012-2013 לב העיר אגד 20/02/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 3
א' 2012-2013 עובדי הכנסת משטרת ירושלים 21/02/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 4 6
א' 2012-2013 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 27/02/2013 רביעי 13:30 טדי 1 4
א' 2012-2013 לב העיר משטרת ירושלים 27/02/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 5 0
א' 2012-2013 רם שן הסעות אגד 28/02/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 3
א' 2012-2013 רם שן הסעות עובדי הכנסת 03/03/2013 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 3
א' 2012-2013 עובדי הכנסת אגף התברואה 07/03/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 4 3
א' 2012-2013 ע. ירושלים עובדי הכנסת 10/03/2013 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2012-2013 לב העיר אגף התברואה 12/03/2013 שלישי 14:00 מגרש מבט 4 0
א' 2012-2013 אגד משטרת ירושלים 13/03/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 0
א' 2012-2013 רם שן הסעות לשכת עורכי הדין 14/03/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2012-2013 רם שן הסעות לב העיר 04/04/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 6 0
א' 2012-2013 לשכת עורכי הדין אגד 09/04/2013 שלישי 14:00 מגרש מבט 0 3
א' 2012-2013 משטרת ירושלים אגף התברואה 10/04/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 6 2
א' 2012-2013 רם שן הסעות אגף התברואה 21/04/2013 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 2
א' 2012-2013 משטרת ירושלים לשכת עורכי הדין 23/04/2013 שלישי 14:00 מגרש מבט 0 8
א' 2012-2013 אגף התברואה ע. ירושלים 24/04/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 4 3
א' 2012-2013 אגד אגף התברואה 01/05/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 3
א' 2012-2013 לב העיר ע. ירושלים 02/05/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2013-2014 לב העיר לשכת עורכי הדין 17/10/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 4
א' 2013-2014 אגף התברואה רם שן הסעות 23/10/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 6
א' 2013-2014 עובדי הכנסת לשכת עורכי הדין 24/10/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 4 2
א' 2013-2014 ע. ירושלים לב העיר 29/10/2013 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2013-2014 רם שן הסעות לשכת עורכי הדין 31/10/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2013-2014 משטרת ירושלים אגד 06/11/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 1
א' 2013-2014 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 07/11/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2013-2014 רם שן הסעות ע. ירושלים 10/11/2013 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2013-2014 משטרת ירושלים לב העיר 14/11/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2013-2014 משטרת ירושלים עובדי הכנסת 17/11/2013 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2013-2014 אגד לב העיר 20/11/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 5 1
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 21/11/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2013-2014 עובדי הכנסת רם שן הסעות 28/11/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 6
א' 2013-2014 לב העיר עובדי הכנסת 19/12/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 3 3
א' 2013-2014 אגף התברואה עובדי הכנסת 22/12/2013 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2013-2014 אגד לשכת עורכי הדין 25/12/2013 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 2
א' 2013-2014 לב העיר רם שן הסעות 26/12/2013 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2013-2014 אגד עובדי הכנסת 29/12/2013 ראשון 14:00 מגרש מבט 4 0
א' 2013-2014 אגף התברואה ע. ירושלים 31/12/2013 שלישי 14:00 מגרש מבט 2 4
א' 2013-2014 אגד רם שן הסעות 01/01/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין משטרת ירושלים 02/01/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 3
א' 2013-2014 אגף התברואה לב העיר 07/01/2014 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2013-2014 משטרת ירושלים רם שן הסעות 08/01/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2013-2014 עובדי הכנסת ע. ירושלים 09/01/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2013-2014 ע. ירושלים משטרת ירושלים 12/01/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 3
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין עובדי הכנסת 19/01/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2013-2014 משטרת ירושלים אגף התברואה 22/01/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 3
א' 2013-2014 אגד ע. ירושלים 23/01/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2013-2014 משטרת ירושלים ע. ירושלים 26/01/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 0
א' 2013-2014 רם שן הסעות אגף התברואה 29/01/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין לב העיר 30/01/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2013-2014 רם שן הסעות עובדי הכנסת 02/02/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2013-2014 לשכת עורכי הדין אגד 06/02/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 3
א' 2013-2014 עובדי הכנסת לב העיר 09/02/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 4 1
א' 2013-2014 עובדי הכנסת אגד 16/02/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2013-2014 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 19/02/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2013-2014 רם שן הסעות לב העיר 20/02/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 6 4
א' 2013-2014 לב העיר אגד 26/02/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2013-2014 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 27/02/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 6 0
א' 2013-2014 לב העיר משטרת ירושלים 05/03/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 5
א' 2013-2014 רם שן הסעות אגד 06/03/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2013-2014 עובדי הכנסת משטרת ירושלים 09/03/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2013-2014 אגף התברואה ע. ירושלים 11/03/2014 שלישי 14:00 מגרש מבט 2 0
א' 2013-2014 לב העיר אגף התברואה 18/03/2014 שלישי 14:00 מגרש מבט 5 0
א' 2013-2014 אגד משטרת ירושלים 19/03/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2013-2014 רם שן הסעות לשכת עורכי הדין 20/03/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 5
א' 2013-2014 ע. ירושלים עובדי הכנסת 23/03/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 0
א' 2013-2014 אגד אגף התברואה 26/03/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 4
א' 2013-2014 רם שן הסעות משטרת ירושלים 30/03/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 5
א' 2013-2014 לב העיר ע. ירושלים 01/04/2014 שלישי 14:00 מגרש מבט 4 2
א' 2013-2014 משטרת ירושלים לשכת עורכי הדין 02/04/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 5 1
א' 2013-2014 עובדי הכנסת אגף התברואה 09/04/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2013-2014 ע. ירושלים אגד 10/04/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 0
א' 2013-2014 רם שן הסעות ע. ירושלים 23/04/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 6
א' 2013-2014 אגף התברואה אגד 07/05/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 2
א' 2013-2014 אגף התברואה משטרת ירושלים 11/05/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 5
א' 2014-2015 עובדי הכנסת משטרת ירושלים 26/10/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 0
א' 2014-2015 אגף התברואה רם שן הסעות 28/10/2014 שלישי 14:00 מגרש מבט 5 1
א' 2014-2015 לב העיר אגד 29/10/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 6 0
א' 2014-2015 עובדי הכנסת אגד 02/11/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2014-2015 ע. ירושלים לב העיר 05/11/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 7 3
א' 2014-2015 משטרת ירושלים ע. ירושלים 09/11/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 0
א' 2014-2015 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 11/11/2014 שלישי 14:00 מגרש מבט 2 6
א' 2014-2015 רם שן הסעות לב העיר 12/11/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 1
א' 2014-2015 רם שן הסעות עובדי הכנסת 16/11/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 3
א' 2014-2015 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 19/11/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2014-2015 אגף התברואה לב העיר 25/11/2014 שלישי 14:00 מגרש מבט 5 1
א' 2014-2015 לב העיר עובדי הכנסת 30/11/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2014-2015 אגד ע. ירושלים 03/12/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 5 1
א' 2014-2015 לשכת עורכי הדין משטרת ירושלים 04/12/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2014-2015 לב העיר משטרת ירושלים 07/12/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 4 1
א' 2014-2015 ע. ירושלים רם שן הסעות 09/12/2014 שלישי 14:00 מגרש מבט 7 1
א' 2014-2015 אגד לשכת עורכי הדין 10/12/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 0
א' 2014-2015 עובדי הכנסת ע. ירושלים 14/12/2014 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 1
א' 2014-2015 רם שן הסעות לשכת עורכי הדין 17/12/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 8
א' 2014-2015 אגף התברואה עובדי הכנסת 18/12/2014 חמישי 14:00 מגרש מבט 5 3
א' 2014-2015 אגף התברואה ע. ירושלים 23/12/2014 שלישי 14:00 מגרש מבט 3 1
א' 2014-2015 לשכת עורכי הדין עובדי הכנסת 24/12/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 5 2
א' 2014-2015 אגף התברואה אגד 30/12/2014 שלישי 14:00 מגרש מבט 6 1
א' 2014-2015 לשכת עורכי הדין לב העיר 31/12/2014 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 3
א' 2014-2015 משטרת ירושלים רם שן הסעות 01/01/2015 חמישי 14:00 מגרש מבט 4 2
א' 2014-2015 אגד רם שן הסעות 04/01/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2014-2015 אגד לב העיר 18/01/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 3
א' 2014-2015 רם שן הסעות אגף התברואה 20/01/2015 שלישי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2014-2015 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 21/01/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 4
א' 2014-2015 משטרת ירושלים אגד 22/01/2015 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 1
א' 2014-2015 אגף התברואה ע. ירושלים 27/01/2015 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2014-2015 לשכת עורכי הדין אגד 28/01/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 5 2
א' 2014-2015 רם שן הסעות ע. ירושלים 01/02/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 5
א' 2014-2015 אגף התברואה אגד 03/02/2015 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2014-2015 משטרת ירושלים לשכת עורכי הדין 04/02/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 1
א' 2014-2015 עובדי הכנסת לב העיר 05/02/2015 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2014-2015 עובדי הכנסת לשכת עורכי הדין 08/02/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 5
א' 2014-2015 אגף התברואה משטרת ירושלים 11/02/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 4 3
א' 2014-2015 רם שן הסעות לב העיר 12/02/2015 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2014-2015 משטרת ירושלים עובדי הכנסת 15/02/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 0
א' 2014-2015 לב העיר לשכת עורכי הדין 17/02/2015 שלישי 14:00 מגרש מבט 3 3
א' 2014-2015 ע. ירושלים משטרת ירושלים 18/02/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 6 2
א' 2014-2015 ע. ירושלים אגד 22/02/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 6 1
א' 2014-2015 לב העיר אגף התברואה 25/02/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 2
א' 2014-2015 אגד משטרת ירושלים 26/02/2015 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2014-2015 אגף התברואה משטרת ירושלים 03/03/2015 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2014-2015 ע. ירושלים עובדי הכנסת 08/03/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 4 0
א' 2014-2015 רם שן הסעות לשכת עורכי הדין 10/03/2015 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 7
א' 2014-2015 משטרת ירושלים לב העיר 11/03/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 6
א' 2014-2015 רם שן הסעות משטרת ירושלים 15/03/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2014-2015 לב העיר ע. ירושלים 18/03/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 0
א' 2014-2015 אגד עובדי הכנסת 22/03/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 0
א' 2014-2015 עובדי הכנסת אגף התברואה 25/03/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 4
א' 2014-2015 רם שן הסעות אגד 26/03/2015 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 5
א' 2014-2015 רם שן הסעות עובדי הכנסת 01/04/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2014-2015 לשכת עורכי הדין אגף התברואה 14/04/2015 שלישי 14:00 מגרש מבט 2 0
א' 2015-2016 לב העיר אגד 03/11/2015 שלישי 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2015-2016 אגף התברואה משטרת ירושלים 10/11/2015 שלישי מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת אגד 12/11/2015 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 3
א' 2015-2016 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 17/11/2015 שלישי מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 משטרת ירושלים אגד 18/11/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 4 2
א' 2015-2016 משטרת ירושלים ע. ירושלים 22/11/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 3
א' 2015-2016 אגף התברואה אגד 24/11/2015 שלישי מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 לשכת עורכי הדין לב העיר 25/11/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 4 4
א' 2015-2016 אגף התברואה לב העיר 01/12/2015 שלישי מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 אגד ע. ירושלים 02/12/2015 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2015-2016 לשכת עורכי הדין עובדי הכנסת 03/12/2015 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2015-2016 לב העיר עובדי הכנסת 13/12/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2015-2016 אגף התברואה ע. ירושלים 15/12/2015 שלישי מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת משטרת ירושלים 20/12/2015 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2015-2016 אגף התברואה עובדי הכנסת 20/12/2015 ראשון מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת לשכת עורכי הדין 17/01/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 ע. ירושלים אגד 20/01/2016 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2015-2016 לב העיר ע. ירושלים 02/02/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2015-2016 משטרת ירושלים לשכת עורכי הדין 03/02/2016 רביעי מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 אגד עובדי הכנסת 04/02/2016 חמישי 14:00 מגרש מבט 5 2
א' 2015-2016 ע. ירושלים עובדי הכנסת 07/02/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2015-2016 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 09/02/2016 שלישי מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 אגד לב העיר 10/02/2016 רביעי 14:00 מגרש מבט 5 1
א' 2015-2016 משטרת ירושלים עובדי הכנסת 11/02/2016 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 2
א' 2015-2016 לשכת עורכי הדין אגד 16/02/2016 שלישי מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 עובדי הכנסת לב העיר 18/02/2016 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2015-2016 לב העיר לשכת עורכי הדין 23/02/2016 שלישי מגרש מבט 0 0
א' 2015-2016 משטרת ירושלים לב העיר 01/03/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 10 1
א' 2015-2016 משטרת ירושלים אגד 03/03/2016 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2015-2016 משטרת ירושלים ע. ירושלים 15/03/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2015-2016 עובדי הכנסת ע. ירושלים 20/03/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 4
א' 2015-2016 לב העיר משטרת ירושלים 22/03/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 0 3
א' 2015-2016 אגד לשכת עורכי הדין 27/03/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 0 8
א' 2015-2016 לשכת עורכי הדין משטרת ירושלים 05/04/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2015-2016 ע. ירושלים לב העיר 06/04/2016 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2015-2016 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 10/04/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2016-2017 לב העיר אגד 06/11/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2016-2017 אגף התברואה המטה הארצי 08/11/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 4 4
א' 2016-2017 ע. ירושלים לשכת עורכי הדין 09/11/2016 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 0
א' 2016-2017 אגף התברואה אגד 15/11/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 4 2
א' 2016-2017 ע. ירושלים לב העיר 16/11/2016 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2016-2017 המטה הארצי לשכת עורכי הדין 17/11/2016 חמישי 14:00 מגרש מבט 3 13
א' 2016-2017 המטה הארצי לב העיר 20/11/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 10
א' 2016-2017 אגף התברואה לשכת עורכי הדין 22/11/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 2 2
א' 2016-2017 עובדי הכנסת אגד 27/11/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2016-2017 לשכת עורכי הדין לב העיר 29/11/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 6 2
א' 2016-2017 המטה הארצי עובדי הכנסת 01/12/2016 חמישי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2016-2017 משטרת ירושלים המטה הארצי 04/12/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 4
א' 2016-2017 אגף התברואה לב העיר 06/12/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2016-2017 אגד ע. ירושלים 07/12/2016 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2016-2017 לב העיר עובדי הכנסת 11/12/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 5 1
א' 2016-2017 אגף התברואה ע. ירושלים 12/12/2016 שני 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2016-2017 עובדי הכנסת משטרת ירושלים 15/12/2016 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 1
א' 2016-2017 לב העיר משטרת ירושלים 18/12/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 4
א' 2016-2017 אגד לשכת עורכי הדין 20/12/2016 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2016-2017 ע. ירושלים המטה הארצי 21/12/2016 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 0
א' 2016-2017 לשכת עורכי הדין עובדי הכנסת 25/12/2016 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 1
א' 2016-2017 משטרת ירושלים אגד 03/01/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 3 1
א' 2016-2017 אגד המטה הארצי 10/01/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 5 5
א' 2016-2017 לשכת עורכי הדין משטרת ירושלים 11/01/2017 רביעי 14:00 מגרש מבט 6 3
א' 2016-2017 עובדי הכנסת ע. ירושלים 12/01/2017 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 1
א' 2016-2017 משטרת ירושלים ע. ירושלים 18/01/2017 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2016-2017 אגף התברואה עובדי הכנסת 22/01/2017 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 1
א' 2016-2017 אגף התברואה משטרת ירושלים 24/01/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 3
א' 2016-2017 משטרת ירושלים עובדי הכנסת 29/01/2017 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2016-2017 אגד לב העיר 01/02/2017 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 1
א' 2016-2017 משטרת ירושלים לב העיר 05/02/2017 ראשון 14:00 מגרש מבט 4 2
א' 2016-2017 אגף התברואה ע. ירושלים 07/02/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 2 5
א' 2016-2017 לשכת עורכי הדין אגד 08/02/2017 רביעי 14:00 מגרש מבט 3 0
א' 2016-2017 המטה הארצי עובדי הכנסת 09/02/2017 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2016-2017 אגף התברואה אגד 14/02/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 5 7
א' 2016-2017 המטה הארצי ע. ירושלים 15/02/2017 רביעי 14:00 מגרש מבט 1 3
א' 2016-2017 המטה הארצי לב העיר 19/02/2017 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2016-2017 אגף התברואה משטרת ירושלים 21/02/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 3 3
א' 2016-2017 ע. ירושלים אגד 22/02/2017 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 0
א' 2016-2017 המטה הארצי אגד 26/02/2017 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 3
א' 2016-2017 לב העיר לשכת עורכי הדין 01/03/2017 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 7
א' 2016-2017 עובדי הכנסת אגף התברואה 05/03/2017 ראשון 14:00 מגרש מבט 1 4
א' 2016-2017 ע. ירושלים משטרת ירושלים 07/03/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 4 1
א' 2016-2017 לב העיר אגף התברואה 14/03/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 8 3
א' 2016-2017 אגד משטרת ירושלים 15/03/2017 רביעי 14:00 מגרש מבט 0 0
א' 2016-2017 המטה הארצי לשכת עורכי הדין 16/03/2017 חמישי 14:00 מגרש מבט 0 6
א' 2016-2017 אגד עובדי הכנסת 19/03/2017 ראשון 14:00 מגרש מבט 3 0
א' 2016-2017 לב העיר ע. ירושלים 21/03/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 1 1
א' 2016-2017 לשכת עורכי הדין אגף התברואה 22/03/2017 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 4
א' 2016-2017 המטה הארצי משטרת ירושלים 23/03/2017 חמישי 14:00 מגרש מבט 1 5
א' 2016-2017 עובדי הכנסת לב העיר 26/03/2017 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 0
א' 2016-2017 המטה הארצי אגף התברואה 28/03/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 0 2
א' 2016-2017 לשכת עורכי הדין ע. ירושלים 29/03/2017 רביעי 13:30 מגרש מבט 2 4
א' 2016-2017 משטרת ירושלים לשכת עורכי הדין 04/04/2017 שלישי 14:00 מגרש מבט 3 2
א' 2016-2017 עובדי הכנסת לשכת עורכי הדין 09/04/2017 ראשון 14:00 מגרש מבט 2 4
א' 2016-2017 ע. ירושלים עובדי הכנסת 26/04/2017 רביעי 14:00 מגרש מבט 2 0


 

t10

עונהשם קבוצהמשחקיםנצחונותהפסדיםהפסדים טכניתיקושערי זכותשערי חובההפרשיםנקודות
2016-2017 ע. ירושלים 14 13 0 0 1 35 9 26 41
2012-2013 עובדי הכנסת 16 10 3 0 3 45 26 19 39
2012-2013 ע. ירושלים 16 9 3 0 4 44 25 19 38
2013-2014 ע. ירושלים 16 10 5 0 1 35 24 11 37
2012-2013 לשכת עורכי הדין 16 9 5 0 2 49 27 22 36
2013-2014 משטרת ירושלים 16 8 4 0 4 47 36 11 36
2013-2014 אגד 16 9 6 0 1 34 25 9 35
2014-2015 לשכת עורכי הדין 14 9 3 0 2 50 23 27 34
2009-2010 עובדי הכנסת 14 9 3 0 2 27 15 12 34
2016-2017 לשכת עורכי הדין 14 9 4 0 1 60 29 31 33
2014-2015 לב העיר 14 8 3 0 3 40 28 12 33
2012-2013 רם שן הסעות 16 7 6 0 3 44 32 12 33
2009-2010 אגף התברואה 14 9 4 0 1 33 23 10 33
2014-2015 אגף התברואה 14 8 4 0 2 41 29 12 32
2016-2017 משטרת ירושלים 14 8 4 0 2 34 30 4 32
2013-2014 עובדי הכנסת 16 6 6 0 4 27 28 -1 32
2010-2011 עובדי הכנסת 12 8 1 0 3 23 9 14 31
2011-2012 עובדי הכנסת 14 7 4 0 3 39 25 14 31
2012-2013 לב העיר 16 6 7 0 3 38 39 -1 31
2010-2011 אגד 12 8 2 0 2 31 15 16 30
2014-2015 ע. ירושלים 14 8 4 1 1 43 27 16 30
2013-2014 לשכת עורכי הדין 16 6 8 0 2 35 40 -5 30
2013-2014 לב העיר 16 5 7 0 4 36 43 -7 30
2014-2015 אגד 14 7 6 0 1 27 33 -6 29
2012-2013 משטרת ירושלים 16 6 9 0 1 34 59 -25 29
2009-2010 ע. ירושלים 14 5 5 0 4 28 22 6 28
2012-2013 אגד 16 5 9 0 2 26 32 -6 28
2013-2014 אגף התברואה 16 5 7 1 3 31 45 -14 28
2016-2017 אגף התברואה 14 5 6 0 3 37 42 -5 27
2011-2012 אגף התברואה 14 5 6 0 3 28 38 -10 27
2011-2012 אגד 14 6 6 1 1 33 31 2 26
2011-2012 ע. ירושלים 14 5 7 0 2 29 39 -10 26
2012-2013 אגף התברואה 16 5 11 0 0 27 60 -33 26
2016-2017 לב העיר 14 5 6 1 2 43 38 5 25
2014-2015 משטרת ירושלים 14 5 8 0 1 25 29 -4 25
2016-2017 אגד 14 4 7 0 3 28 36 -8 25
2013-2014 רם שן הסעות 16 5 6 3 2 37 46 -9 25
2014-2015 עובדי הכנסת 14 5 8 0 1 20 33 -13 25
2015-2016 ע. ירושלים 9 6 0 0 3 18 7 11 24
2009-2010 אגד 14 3 7 0 4 24 25 -1 24
2010-2011 ע. ירושלים 12 4 5 0 3 23 21 2 23
2010-2011 לב העיר 12 3 4 0 5 20 19 1 23
2011-2012 לב העיר 14 4 9 0 1 25 45 -20 23
2011-2012 לשכת עורכי הדין 14 3 9 0 2 32 40 -8 22
2009-2010 לב העיר 14 4 10 0 0 23 41 -18 22
2010-2011 לשכת עורכי הדין 12 3 6 0 3 20 25 -5 21
2016-2017 עובדי הכנסת 14 3 11 0 0 16 32 -16 20
2015-2016 משטרת ירושלים 9 3 2 0 4 24 13 11 19
2009-2010 ביה"ח הדסה 14 2 11 0 1 14 39 -25 19
2016-2017 המטה הארצי 14 2 9 1 2 26 63 -37 19
2015-2016 אגד 9 3 2 1 3 20 23 -3 17
2015-2016 עובדי הכנסת 9 2 5 0 2 12 20 -8 15
2015-2016 לב העיר 9 1 4 0 4 14 30 -16 15
2010-2011 אגף התברואה 12 1 8 1 2 15 45 -30 15
2014-2015 רם שן הסעות 14 0 9 4 1 11 55 -44 11
2015-2016 לשכת עורכי הדין 5 1 2 0 2 14 9 5 9